============================================================
Begin

page title: [no page title]
  
============================================================
============================================================
medieval text Leuven 0001

page title: 111 [L] [kolom2] Do quam he al ...
  
Do quam he al dar joseph lach
Unde to alre eirst dar he ene zach
Mende he dat dat Elias waer
Mer ihesus dede al openbaer
Josepe dar de waerheit verstaen
Dat he dat was al zunder waen
Den he van den cruce dede
He voerde ene daunen dat is waerhede
Vt den kerkener beslotener duren
En wundert iv nicht der aventuren
want god mach doen al dat he wille
He voerde ene wt den kerkener stille
Al tote aramathia
Unde do de joden quemen dar na
Unde ze ene do nicht en vonden
 ... Tuimelden ... uimelden ... uimelden_ze ... ze_to ... ze ... to_den ... to ... den_zelnen ... den ... zelven ... stonden ... nden ...
Do quemen de wechtere openbaer
Unde zegeden dat ihesue verresen waer
De joden zegeden gij zulen ons geuen
So waer dat he iv is ontbleuen
Off zo mat gij dar mede hebbet gedaen
De wechtere antworden saen
Geuer ons Josepe den gij vengen
Wij geven iv ihesum den gij hengen
 ... Mer ... gij ... ne_konden ... ne ... konden ... konden_ene ... ene_nicht ... ene ... nicht ... nicht_gewachten ... gewachten ...
 ... he ... ontgenk ... ontgenk_ir ... ir_bij ... ir ... bij_godes ... bij ... godes ... godes_krachten ... krachten ...
wij en kondent ihesum verbieden niet
De stont op al sonder verdriet
 ... Als_he ... Als ... he_wolde ... he ... wolde ... wolde_van ... van_dode ... van ... dode_to ... dode ... to_live ... to ... live ...
 ... antworden ... antworden_de ... de_kaytine ... de ... kaytine ...
Segger dat he iv was verstolen
 ... van ... van_sinen ... van ... sinen ... sinen_jongeren ... jongeren ... jongeren_so ... so_blivet ... so ... blivet ... blivet_dat ... dat_verholen ... dat ... verholen ...
 ... wij_zulen ... wij ... zulen ... zulen_ir ... ir_geven ... ir ... geven ... geven_groten ... groten ... groten_scat ... scat ...
Se nement ghelt unde loneden dat
 ... Nochtan ... zegeden ... zegeden_se ... se_dat ... se ... dat_openbaer ... dat ... openbaer ...
 ... Pilatus ... dat ... dat_ihesus ... dat ... ihesus ... ihesus_verresen ... verresen ...
Pilatus dat ihesue verresen waer
In den tiden dat dit geschiede aldus
Was ein keyser de heet tiberius
De dar de keyser van beginne
 ... Is_dat ... Is ... dat_als ... dat ... als_ick ... als ... ick_dat ... ick ... dat_bescreven ... dat ... bescreven ... bescreven_kenne ... kenne ...
 ... Is ... dat_als ... dat ... als_ick ... als ... ick_dat ... ick ... dat_bescreven ... dat ... bescreven ... bescreven_kenne ... kenne ...
Do lach de keyser unde qual
 ... Unde ... v ... de_fisiciene ... de ... fisiciene ... fisiciene_deden ... deden ... deden_al ... al ...
============================================================
medieval text Leuven 0002

page title: 111 [R] [kolom3] Dar to dat em gehelpen ...
  
Dar iv dat em gehelpen machte
 ... N ... Nochtan ... hilt_ene ... hilt ... ene_dat ... ene ... dat ... ovel ... on ... ons ... sochte ...
 ... Unde ... U ... de_fisike ... de ... fisike ... fisike_en ... en_halp ... en ... halp ... em ... m ... ryet ...
 ... Do_was ... Do ... was_dar ... was ... dar_eyn ... dar ... eyn_de ... eyn ... de_em ... de ... em_riet ... em ... riet ...
 ... Dat ... D ... he_zolde ... he ... zolde ... zolde_alte ... alte_hant ... alre ... hant ...
 ... Senden ... S ... enden ... enden_inder ... inder ... joden ... lant ...
 ... Umbe ... U ... ihesum ... ihesum_van ... van_nazarene ... van ... nazarene ...
 ... De_alle ... De ... alle_ovele ... alle ... ovele ... ovele_gemene ... gemene ...
 ... Mit ... zinen ... zinen_woerden ... woerden ... woerden_kan ... kan_genesen ... kan ... genesen ...
 ... Unde ... U ... den_menschen ... den ... menschen ... menschen_gesont ... gesont ... gesont_doet ... doet_wesen ... doet ... wesen ...
 ... Sonder ... S ... onder ... ienige ...
Unde tiberius de keyser vrie
 ... Belovede ... wal_alte ... wal ... alte_hant ... alre ... hant ... hant_dar ... dar ...
 ... Belovede ... Belovede_wal ... wal_alte ... wal ... alte_hant ... alre ... hant ... hant_dar ... dar ...
 ... Eynen ... de_ein ... de ... ein_hemelic ... em ... hemelic ... hemelic_was ... was ...
 ... Riep ... R ... iep_he ... iep ... he_tot ... he ... tot_em ... tot ... em_alte ... em ... alre ... hant ...
Dar he em van veren was bekant
De gene genk tot em aldaer
 ... he ... sende ... sende_ene ... ene_in ... ene ... inder ... in ... der_Joden ... der ... Joden ... Joden_lant ... lant ... lant_vorwaer ... vorwaer ...
 ... Ombe ... Ombe_ihesum ... ihesum ... ihesum_onsen ... onsen ... onsen_scepper ... scepper ... scepper_sijn ... sijn ...
 ... De_bode ... De ... bode_gereide ... bode ... gereide ... gereide_em ... em_mitteen ... em ... mitteen ...
 ... de ... tote ... in ... surien ...
 ... Ombe ... Ombe_ihesum ... ihesum ... ihesum_den ... den_vrien ... den ... vrien ...
 ... Dat_he ... Dat_he_queme ... queme ... queme_van ... van ... iherusalem ...
 ... was ... blide ... iherusalem ...
 ... Pilatus ... Pilatus_was ... was_blide ... was ... blide_mit ... blide ... mit_em ... mit ... em ...
 ... Unde ... U ... makede ... makede_mit ... mit_em ... mit ... em ...
 ... Unde ... U ... makede ... makede_mit ... mit_em ... mit ... em_grote ... em ... grote ...
 ... de_bode ... em ... grote ...
 ... Do_zegede ... Do ... zegede ... zegede_de ... de_bode ... de ... bode ... bode_van ... van_rome ... van ... rome ...
 ... Do_zegede ... Do ... zegede ... zegede_de ... de_bode ... de ... bode ... bode_van ... van_rome ... van ... rome ...
 ... ombe ... ombe_he ... he_dar ... he ... dar_komen ... dar ... komen ... komen_weer ... weer ...
 ... ombe ... ombe_he ... he_dar ... he ... dar_komen ... dar ... komen ... komen_weer ... weer ...
 ... he_dar ... he ... dar_komen ... dar ... komen ... komen_weer ... weer ...
 ... Pilatus ... wart ... wart_in ... in_vruchten ... in ... vruchten ... vruchten_zeer ... zeer ...
 ... Pilatus ... wart ... wart_in ... in_vruchten ... in ... vruchten ... vruchten_zeer ... zeer ...
 ... Unde ... U ... zegede ... zegede_ihesus ... ihesus ... ihesus_de ... de_is ... de ... is_doet ... is ... doet ...
 ... Unde ... zegede ... zegede_ihesus ... ihesus ... ihesus_de ... de_is ... de ... is_doet ... is ... doet ...
 ... Des_hadde ... Des ... hadde ... hadde_den ... den_boden ... den ... boden ... boden_wonder ... wonder ... wonder_groet ... groet ...
 ... Des_hadde ... Des ... hadde ... hadde_den ... den_boden ... den ... boden ... boden_wonder ... wonder ... wonder_groet ... groet ...
 ... Unde ... de_groten ... de ... groten ... groten_rouwe ... rouwe ... rouwe_dar ... dar_umbe ... dar ... ombe ... umbe_dreyff ... dreyff ...
 ... Do_he ... Do ... he_ver ... he ... ver_eyschede ... ver ... eyschede ...
 ... Do_he ... Do ... he_ver ... he ... ver_eyschede ... ver ... eyschede ... eyschede_wo ... wo_he ... wo ... he_doet_bleyff ... he ... doet_bleyff ...
 ... ver ... ver_eyschede ... ver ... eyschede ... eyschede_wo ... wo_he ... wo ... he_doet_bleyff ... he ... doet_bleyff ...
 ... Unde ... dat ... ene ... pilatus ... verdede ...
 ... groter ...
 ... he ... em ... al ... den ...
 ... he ... op ... em ... al ... den ... mort ...
 ... Dat ... he ... zonder ... des ... keysers ... woert ...
 ... Dat ... zonder ... des ... woert ...
 ... de ... zonder ... der ...
 ... zonder ... recht ... der ... senaet ...
 ... hadde ... gedaen ... desse ...
 ... want ...
 ... man ... mochte ... vele ... vrome ...
 ... van ... romen ...
 ... Pilatus ... zeget ... unde ... gesworen ...
 ... Pilatus ... zeget ... heuet ... gesworen ...
============================================================
medieval text Leuven 0003

page title: 111 [R] [kolom4] Dat he des gerne hadde enboren ...
  
Dat he des gerne hadde enboren
 ... Wer ... dit ... de ... joden ... tongen ...
 ... Op ... em ... ver ... unde ... dar_to ... dar ... to ... dwongen ...
 ... Dus ... claerde ... he_em ... he ... em ... van ... den ... moert ...
Unde gaff dat op de joden voert
In den vertellede men dar den bode
vele teikene groet van gode
Unde men zegede em zonder waen
Dat he de doden op dede staen
Do sprack de bode men mach wal zeen
 ... Dat ... Dat_dit ... dit_ne ... dit ... ne_was ... ne ... was_geen ... was ... geen ...
 ... he ... was ... eyn ... geweldich ... god ...
 ... De ... ouer ... den ... doet ... hadde ... gebot ...
 ... Den ... joden ... he ... dar ... al ... bloet ...
Dat ze gode hadde gedoet
 ... Unde ... ze ... em ... mochten ... em ... nicht ... ontsculden ...
 ... Unde ... he ... zwoer ... bij ... der ... rome ...
 ... Unde ... quaden ... doet ... alle ...
 ... doet ... alre ...
De joden weren in vaer
Want ze em kenden openbaer
 ... Se ... nemen ... ene ...
 ... verste ... ene ... stonde ...
want ze em beraden wolden
 ... Wo ... ze ... em ... ontsculdigen ... zolden ...
 ... Wo ... ze ... em ... ontsculdigen ... zolden ...
 ... Kinder ... dit ... was ... omber ... waer ...
 ... Wo ... ze ... em ... ontsculdigen ... mochten ...
 ... ze ... em ... mochten ...
 ... binnen ... des ... boden ... zochten ...
 ... O ... Off ... ze ... van ... ihesus ... icht ... mochten ... vinden ...
 ... van ... ihesus ... mochten ...
 ... Under ... de ... gene ... de ... ene ... mynden ...
Do vernemen ze van ener vrouwen
De onsen heren was getruwe
 ... De ... onsen ... heren ... was ... getruwe ...
Want he hadde dat wijff genesen
 ... Se ... hadde ... eyn ... belde ... dat ... ze ... al ...
 ... eyn ... dat ... ze ... al ...
 ... Gewonden ... to ... zamen ... hadde ... in ... ein ...
 ... to ... zamen ... hadde ... in ... ein ... cleet ...
 ... Dat ... leet ... na ... dat ... men ... t ...
 ... Van ... gedane ... na ... onsen ... here ...
 ... Dar ... ombe ... pijnde ... de ... bode ... zere ...
 ... Eer ... he ... dat ... van ... der ... vrouwen ...
 ... der ... vrouwen ...
============================================================
medieval text Leuven 0004

page title: 111 [L] [kolom1] Were se dro... to samen ze quemen ...
  
 ... weren ... to ...
 ... Unde ... to ... hant ... nuwen ...
 ... koert ... wat ... in ... den ... staet ...
 ... Dar ... staet ... gescreven ... dat ... se ... zegeden ...
 ... Dat ... ze ... wolden ... vangen ... ze ...
Joseph unde nycodemus
 ... Offte ... jeman ... vragede ... war ... is ...
 ... So ... solden ... ze ... antworden ... dan ...
 ... Gener ... de ... seluen ... man ... m ...
 ... De ... ene ... legeden ... in ... dat ... graff ...
 ... Wij ... zeggen ... in ... noch ... dar ... aff ...
 ... Se ... woldent ... doen ... al ... dar ...
 ... Dat ... men ... dar ... aff ... en ... wiste ...
 ... dier ... nycodemus ... he ...
 ... Unde ... joseph ... moste ... in ... den ... kerkener ... Scep ...
 ... Dar ... zeger ... dat ... romans ... dat ... he ... dar ... ynne ... lach ...
 ... Dat ... D ... ene ... vaspasianus ... nit ... dede ...
 ... Mer ... dat ... is ... alto ... male ... logene ... mede ... me ... de ...
 ... So ... zolde ... he ... dar ... ynne ... iaer ...
 ... hebben ... gelegen ... dat ... is ... waer ...
 ... Ok ... zeget ... dat ... romans ... aff ...
 ... Dat_he ... em ... in ... den ... kerkener ... gaff ...
 ... Omen ... S ... men ... nap ... den ... he ... to ... voren ...
Ene stonde hadde verloren
 ... Unde ... leerde ... em ... dar ... hemelike ... woert ...
 ... De ... he ... nicht ... en ... wolde ... brengen ... voert ...
 ... Dat ... walsch ... scriuet ... na ... mijnen ... wane ...
 ... So ... zint ... de ... woert ... du ... noch ... ane ...
 ... Dar ... dat_hillige ... an ... leget ...
Dat men in den stille zeget
 ... Van ... den ... nappe ... mochtet ... waer ... wesen ...
 ... Unde ... van ... den ... woerden ... nu ... mote ... wij ... lesen ...
 ... Van ... den ... personen ... de ... waerheit ... al ...
 ... Dar ... ich ... iv ... nicht ... an ... liegen ... en ... sal ...
 ... Wo ... gram ... dat ... jodesche ... volck ... do ... was ...
 ... was ...
 ... Do ... joseph ... ihesum ... hadde ... begraven ...
 ... R ... hauen ...
 ... Se ... vengen ... ene ... zeget ... de ... ware ... lesse ...
 ... zeget ...
 ... Unde ... legeden ... ene ... in ... geventknisse ...
 ... Dar ... lach ... he ... tot ... in ... naester ... dach ... nachte ...
 ... Dar ... lach ... he ... tot ... in ... paesche ... dach ... nachte ...
 ... Dat ... god ... up ... stont ... mit ... zijnre ... machte ...