============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0001

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0002

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0003

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0004

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0005

page title: 1161 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1906/
 
 ... Rappt_FD ...
 ... Rotterdam ...
 ... 3 ...
 ... Terschelling ...
 ... het ...
 ... Mei ...
 ... KB ...
 ... geen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0006

page title: 1162 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1906/
 
 ... 1906 ... Burgerlijke ... Pensioenen ...
 ... Novb ... 15 ...
 ... langhebbenden ...
 ... Alsboven ...
 ... Wispelaere ... gewezen ... rijksveldrosch ...
 ... nopens ... pensioen ...
 ... reclame ... r ... den_gewezen ... Rijksveldwachter ...
 ... G ... van ... Zutphen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat_missive ...
 ... Zie ... 1907 ...
 ... verleenen ...
 ... eener ... toelage ... pensioen ... aan ... den ... eer ...
 ... vol ... ontslagen ... brievenbesteller ... Weber ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... pensioen ... hierbij ... genoemde_belanghebbenden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0007

page title: 1163 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1906/
 
 ... @IMPRINT_1163 ...
 ... 1906 ...
 ... pensioen ... eervol ... ontslagen ...
 ... Commissaris ... der ... loodsen ... tevens ... ontvanger ...
 ... der ... loodsgelden ... te_Willemsoord ... Willemsoord ...
 ... Roosendaal ...
 ... alsboven ...
 ... advies ...
 ... Eybergen ...
 ... zer ... eener ... bijzondere ... lagere ... school ...
 ... 1907 ... 378 ...
 ... kinderen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0008

page title: 1164 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1906/
 
 ... Rappt ...
 ... Roosendaal ...
 ... beschouwd ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0009

page title: 1165 [R] Directe belastingen, enz. - 1906/
 
 ... fiat ...
 ... 5 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0010

page title: 1166 [L] Directe belastingen, enz. - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0011

page title: 1167 [R] [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0012

page title: 1168 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... 1906 ... Oost ... Oost- ... Indische ... Pensioenen ...
 ... Jan ... Rappt ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... Mej ... A ... Voswinkel ... Dorselen ...
 ... laatstelijk ... waarnemend ... onderwijzeres ...
 ... 1e_kl ... Openbaar ... Europeesch ... lager ... onder ...
 ... wijs ... in ... Ned ... Indie ... thans ... met ... verlof ... in ... Europa ...
 ... definitieve ... regeling ...
 ... pensioen ... gewezen ...
 ... naar ... Prins ... griffier ...
 ... landraad ... Kota_Radja ... Kota ... Radja ... au ...
 ... diteur ... militair ... Krijgsraad ...
 ... Commandement ... Atjeh ... onderhoorigheden ...
 ... 3 ...
 ... gesneuvelden ... Eerste ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Vink ...
 ... uitmakende ...
 ... Koloniale ... troepen ...
 ... ontslagen ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... Indie ... Peereboom ...
 ... 169 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0013

page title: 1169 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... om ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0014

page title: 1170 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... 3 ... 5 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0015

page title: 1171 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Rappt ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0016

page title: 1172 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Rappt ...
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0017

page title: 1173 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0018

page title: 1174 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0019

page title: 1175 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Indische ...
 ... 2 ...
 ... het ...
 ... om ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0020

page title: 1176 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0021

page title: 1177 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... 4 ... Rappt ...
 ... 5 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0022

page title: 1178 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0023

page title: 1179 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Luitenant ...
 ... Hajenius ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0024

page title: 1180 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Meyboom ... laatstelijk ...
 ... genoemde ...
 ... 2 ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0025

page title: 1181 [R] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... om ...
 ... ten_behoeve ...
 ... 4 ...
 ... in ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0026

page title: 1182 [L] - Oost-Indische Pensioenen. - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0027

page title: 1183 [R] - [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0028

page title: 1184 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... oprichting ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0029

page title: 1185 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0030

page title: 1186 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 2 ...
 ... oprichting ...
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0031

page title: 1187 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 2 ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0032

page title: 1188 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... goedkeuring ...
 ... Leiden ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0033

page title: 1189 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... hierbij ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0034

page title: 1190 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... hierbij ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0035

page title: 1191 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 4 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0036

page title: 1192 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... genoemde ...
 ... van ...
 ... oprichting ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0037

page title: 1193 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0038

page title: 1194 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... goedkeuring ...
 ... 4 ...
 ... akte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0039

page title: 1195 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 5 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0040

page title: 1196 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... Naaml ...
 ... Vennootschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0041

page title: 1197 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0042

page title: 1198 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0043

page title: 1199 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... Maatschappij ...
 ... hierbij ...
 ... Venn ...
 ... Nederland ...
 ... hierbij ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0044

page title: 1200 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... goedkeuring ...
 ... oprichting ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0045

page title: 1201 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... genoemde ...
 ... Vervolg_op ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0046

page title: 1202 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 1906 ... Maatschappijen ...
 ... Sept ... 1 ... 21 ... Rappt ... JD ... 28 ... Aug ... goedkeuring ...
 ... wijzigingen ... Statuten ... hierbij ...
 ... genoemde ... Vereenigingen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ... Vereenigingen ...
 ... 4 ... goedkeuring ... akten ...
 ... oprichting ... wijzigingen ... wijziging ... akten ...
 ... van ... oprichting ... Naaml. ...
 ... Vennootschappen ...
 ... genoemde ... Vereenigingen ...
 ... tot_goedkeuring ...
 ... wijzigingen ...
 ... 3 ...
 ... hierbij ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0047

page title: 1203 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... hierbij ...
 ... oprichting ...
 ... oprichting ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0048

page title: 1204 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... oprichting ... van ...
 ... 3 ...
 ... hierbij ...
 ... 4 ...
 ... oprichting ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0049

page title: 1205 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... goedkeuring ...
 ... oprichting ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0050

page title: 1206 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... oprichting ...
 ... oprichting ...
 ... Tabak ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0051

page title: 1207 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... 1906 ... Maatschappijen ...
 ... Novb ... 12 ... 3 ... 36 ... Rappt ... JD ... 8 ... Novb ... @NUMERO ... der ...
 ... wijzigingen ... in ... de ... Statuten ... der ... hierbij ... genoem ...
 ... de ... vereenigingen ...
 ... 2 ... goedkeuring ...
 ... oprichting ... hierbij ... genoemde ...
 ... naaml ... naaml. ...
 ... Novb ... 3 ...
 ... wijzigingen ... akten ... oprichting ...
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... gingen ...
 ... goedkeuring ...
 ... zigingen ... hierbij ... genoemde ...
 ... Vereenigingen ...
 ... Novb ... tot_goedkeuring ...
 ... wijzigingen ... akten ... oprichting ...
 ... hierbij ... genoemde ... naaml ... naaml. ... vennoot ...
 ... tuten ... van ... hierbij ... genoemde ... vereenigingen ...
 ... Novb ... goedkeuring ...
 ... akten ... oprichting ... genoemde ...
 ... naaml. ... Vennoot ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0052

page title: 1208 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... Rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... 4 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0053

page title: 1209 [R] - Maatschappijen - 1906/
 
 ... akten ...
 ... genoemde ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0054

page title: 1210 [L] - Maatschappijen - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0055

page title: 1211 [R] - [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0056

page title: 1212 [L] - [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0057

page title: 1213 [R] - [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0058

page title: 1214 [L] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0059

page title: 1215 [R] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... B ...
 ... zegel ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0060

page title: 1216 [L] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0061

page title: 1217 [R] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0062

page title: 1218 [L] - Geslachtsnamen - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0063

page title: 1219 [R] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... Mevrouw ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0064

page title: 1220 [L] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... @G_Callig ...
 ... van ...
 ... Bailly ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0065

page title: 1221 [R] - Geslachtsnamen - 1906/
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0066

page title: 1222 [L] - Veenderijen - 1906/
 
 ... April ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0067

page title: 1223 [R] - Gratificatien - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0068

page title: 1224 [L] - Gratificatien - 1906/
 
 ... @G_Callig ...
 ... Hoek ... om ...
 ... Decb ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0069

page title: 1225 [R] - Gratificatien - 1906/
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0070

page title: 1226 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0071

page title: 1227 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... Per_missive ... aan ... R_v_Min ... gezonden ...
 ... request ...
 ... van ... Hoogleeraar ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... houdende ... bewerking ...
 ... Geschiedenis ...
 ... Nederlandsche ... Volk ...
 ... bruik ...
 ... aanwezig ... aanvankelijk ...
 ... Leiden ...
 ... Gelderland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0072

page title: 1228 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... Groningen ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0073

page title: 1229 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... het ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0074

page title: 1230 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... 2 ... ten_behoeve ...
 ... K ...
 ... April ...
 ... gericht ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0075

page title: 1231 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... Directeur ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... 1908 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0076

page title: 1232 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0077

page title: 1233 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0078

page title: 1234 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0079

page title: 1235 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... aandacht ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0080

page title: 1236 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... Haarlem ...
 ... van ...
 ... belanghebbende ...
 ... 5 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0081

page title: 1237 [R] - Archieven - 1906/
 
 ... Archieven ...
 ... April ...
 ... 2 ...
 ... Notificatie ...
 ... H ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0082

page title: 1238 [L] - Archieven - 1906/
 
 ... het ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0083

page title: 1239 [R] - [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0084

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0085

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0086

page title: ... 4 5 4 ...
 
 ... 4 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0087

page title: ... 2 van het ...
 
 ... 2 ...
 ... van ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0088

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0089

page title: ... Audientie ...
 
 ... Audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0090

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0091

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0092

page title: ... Decb 3 4 ...
 
 ... Decb ...
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0093

page title: ... aandacht ...
 
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0094

page title: ... 1909 Goedereede ...
 
 ... 1909 ...
 ... Goedereede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0095

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0096

page title: ... Directeur om polder van ...
 
 ... Directeur ...
 ... om ...
 ... polder ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0097

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0098

page title: ... 4 3 Rappt 4 Tweede ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ... Rappt ...
 ... 4 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0099

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0100

page title: ... 2 Jan doen en op VII_Hoofdstuk Staatsbegrooting @LIJN_BESLISSING Jan JD ...
 
 ... 2 ... Jan ... doen ... en ...
 ... op ... VII_Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Jan ... JD ... alsboven ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ... dienst ... 1905 ...
 ... VIII ... VIIIe ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ... dienst ... 1905 ...
 ... beschikbaarstel ...
 ... ling ... verhoogde ... artikelen ...
 ... V_Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... @BLOKLETTER_A ... Staatsbegrooting ... dienst ... 1906 ...
 ... Besluit ...
 ... 3 ... wegens ...
 ... Marine ... 1905 ...
 ... Mard ... doen ...
 ... VI ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... VIII ... Staatsbegrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0101

page title: ... Vervolg @IMPRINT_1257 Begrootingen Staatsbehoeften Jan Rappt overschrijving begrooting Besluit_fiat 26 ...
 
 ... Vervolg ... @IMPRINT_1257 ...
 ... Begrootingen ... Staatsbehoeften ...
 ... Jan ... Rappt ...
 ... overschrijving ...
 ... begrooting ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 26 ...
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... Boodschap ... aan ... de_Tweede ... K ... Kamer ... d ... der ... StGenl ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... M ... Missive ... kennisgeving ... aan ... KD ...
 ... copie_rappt ...
 ... Juli ... 9 ... 8 ... 85 ... 5 ... Adres ...
 ... Vervolg ... bladz ... 1258 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0102

page title: ... Adres 4 VIIIB VIII Gravenhage 5 ...
 
 ... Adres ...
 ... 4 ...
 ... VIIIB ...
 ... VIII ...
 ... Gravenhage ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0103

page title: ... begrooting VI van ...
 
 ... begrooting ...
 ... VI ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0104

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0105

page title: ... VIII ...
 
 ... VIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0106

page title: ... 2 Brussel het 1904 ...
 
 ... 2 ...
 ... Brussel ...
 ... het ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0107

page title: ... oprichting Militaire Rappt ...
 
 ... oprichting ...
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0108

page title: ... huishoudelijke 5 3 VI Gravenhage ...
 
 ... huishoudelijke ...
 ... 5 ...
 ... 3 ...
 ... VI ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0109

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0110

page title: ... VIIIe 5 ...
 
 ... VIIIe ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0111

page title: ... 1906 Begrooting baarstelling XII Hoofd stuk Staats voldoening Leiden ...
 
 ... 1906 ... Begrooting ...
 ... baarstelling ... XII ... Hoofd ...
 ... stuk ... Staats ...
 ... voldoening ...
 ... Leiden ...
 ... den_RvSt ...
 ... Oorlog ...
 ... 3 ...
 ... 4 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0112

page title: ... 5 van April ...
 
 ... 5 ...
 ... van ...
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0113

page title: ... 4 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0114

page title: ... 1905 April Arnhem Dordrecht begrooting ...
 
 ... 1905 ...
 ... April ...
 ... Arnhem ...
 ... Dordrecht ...
 ... begrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0115

page title: ... Gravenhage 5 April om April ...
 
 ... Gravenhage ...
 ... 5 ... April ... om ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0116

page title: ... Luitenant ...
 
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0117

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0118

page title: ... bij den_RvSt overweging 2 ...
 
 ... bij ... den_RvSt ... overweging ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0119

page title: ... 4 alsboven Officieren van ...
 
 ... 4 ... alsboven ...
 ... Officieren ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0120

page title: ... beheer Zeemacht 4 VIII ...
 
 ... beheer ...
 ... Zeemacht ...
 ... 4 ...
 ... VIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0121

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0122

page title: ... Zeemacht Rotterdam ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0123

page title: ... 5 Club 4 ...
 
 ... 5 ...
 ... Club ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0124

page title: ... 3 XII VIII ...
 
 ... 3 ...
 ... XII ...
 ... VIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0125

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0126

page title: ... Directeur ...
 
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0127

page title: ... Ned_Indie VIe van 5 ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... VIe ...
 ... van ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0128

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0129

page title: ... om Z ...
 
 ... om ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0130

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0131

page title: ... om den_RvSt 4 2 ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0132

page title: ... 3 Bestuur Amsterdam Infanterie 3 ...
 
 ... 3 ...
 ... Bestuur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Infanterie ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0133

page title: ... Rappt Utrecht 2 Officieren ...
 
 ... Rappt ...
 ... Utrecht ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0134

page title: ... VII ...
 
 ... VII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0135

page title: ... II H ...
 
 ... II ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0136

page title: ... Utrecht ...
 
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0137

page title: ... 2 5 den_RvSt ...
 
 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0138

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0139

page title: ... 2 4 2 3 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0140

page title: ... 5 Tweede_Kamer aandacht ...
 
 ... 5 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0141

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0142

page title: ... het_IV_Hoofdstuk 3 ...
 
 ... het_IV_Hoofdstuk ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0143

page title: ... hierbij den_RvSt 2 ...
 
 ... hierbij ...
 ... den_RvSt ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0144

page title: ... van 4 aandacht Groningen ...
 
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... aandacht ...
 ... aandacht ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0145

page title: ... Brussel 1906 ...
 
 ... Brussel ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0146

page title: ... Z Z. het ...
 
 ... Z ... Z. ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0147

page title: ... 5 van ...
 
 ... 5 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0148

page title: ... Rappt den_RvSt 4 ...
 
 ... Rappt ...
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0149

page title: ... om 2 ...
 
 ... om ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0150

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0151

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0152

page title: ... Betaalmeester Gravenhage Directeur ...
 
 ... Betaalmeester ... Gravenhage ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0153

page title: ... College ...
 
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0154

page title: ... 3 betalingen ...
 
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... betalingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0155

page title: ... Rappt_FD ...
 
 ... Rappt_FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0156

page title: ... Rappt 3 genoemde aandacht ...
 
 ... Rappt ...
 ... 3 ...
 ... genoemde ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0157

page title: ... Militaire Rappt ...
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0158

page title: ... 4 Infanterie 2 Directeur ...
 
 ... 4 ...
 ... Infanterie ...
 ... 2 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0159

page title: ... het kader 3 het ...
 
 ... het ...
 ... kader ...
 ... 3 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0160

page title: ... 4 Artillerie ...
 
 ... 4 ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0161

page title: ... Rappt het ...
 
 ... Rappt ... het ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0162

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0163

page title: ... Militaire Officieren fiat Officieren ...
 
 ... Militaire ...
 ... Officieren ...
 ... fiat ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0164

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0165

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0166

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0167

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0168

page title: ... Militie 5 Rappt 4 jaar militie 4 ...
 
 ... Militie ...
 ... 5 ... Rappt ... 4 ...
 ... jaar ...
 ... militie ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0169

page title: ... Kuiterman militie 4 Z ...
 
 ... Kuiterman ...
 ... militie ...
 ... 4 ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0170

page title: ... hierbij 2 ...
 
 ... hierbij ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0171

page title: ... den_RvSt ...
 
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0172

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0173

page title: ... Z ...
 
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0174

page title: ... 4 van gemeente aandacht 3 4 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... gemeente ...
 ... aandacht ...
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0175

page title: ... het z ...
 
 ... het ...
 ... z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0176

page title: ... 2 genoemde ...
 
 ... 2 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0177

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0178

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0179

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0180

page title: ... Militiewet ...
 
 ... Militiewet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0181

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0182

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0183

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0184

page title: ... gestelde ...
 
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0185

page title: ... 3 4 Vervolg_op ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0186

page title: ... Tweede gemeente ...
 
 ... Tweede ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0187

page title: ... 5 om ...
 
 ... 5 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0188

page title: ... Rappt 3 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0189

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0190

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0191

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0192

page title: ... van 4 genoemde ...
 
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0193

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0194

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0195

page title: ... 5 2 Weesp 3 ...
 
 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... Weesp ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0196

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0197

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0198

page title: ... Z ...
 
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0199

page title: ... Utrecht ...
 
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0200

page title: ... Rappt om ...
 
 ... Rappt ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0201

page title: ... aandacht goedkeuring van ...
 
 ... aandacht ...
 ... goedkeuring ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0202

page title: ... 3 Haarlem het ...
 
 ... 3 ...
 ... Haarlem ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0203

page title: ... den_RvSt 4 ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0204

page title: ... den_RvSt 4 5 4 ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0205

page title: ... Rappt den_RvSt ...
 
 ... Rappt ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0206

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0207

page title: ... Petersburg fiat ...
 
 ... Petersburg ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0208

page title: ... 5 Rappt 4 ...
 
 ... 5 ... Rappt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0209

page title: ... Rappt 3 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0210

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0211

page title: ... 4 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0212

page title: ... gestelde ...
 
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0213

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0214

page title: ... 4 aandacht ...
 
 ... 4 ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0215

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0216

page title: ... 3 April 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0217

page title: ... 4 April ...
 
 ... 4 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0218

page title: ... Rappt van 4 2 ...
 
 ... Rappt ...
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0219

page title: ... 2 April 5 ...
 
 ... 2 ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0220

page title: ... om 2 4 ...
 
 ... om ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0221

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0222

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0223

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0224

page title: ... 2 5 van 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... van ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0225

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0226

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0227

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0228

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0229

page title: ... 5 4 ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0230

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0231

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0232

page title: ... gestelde ...
 
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0233

page title: ... Indische ...
 
 ... Indische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0234

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0235

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0236

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0237

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0238

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0239

page title: ... Rappt om het ...
 
 ... Rappt ...
 ... om ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0240

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0241

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0242

page title: ... 4 2 ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0243

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0244

page title: ... Militaire April gestelde ...
 
 ... Militaire ...
 ... April ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0245

page title: ... Militaire April ...
 
 ... Militaire ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0246

page title: ... Directie Balans 3 ...
 
 ... Directie ...
 ... Balans ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0247

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0248

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0249

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0250

page title: ... April 4 ...
 
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0251

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0252

page title: ... Groningen 4 Leiden Vervolg_op ...
 
 ... Groningen ...
 ... 4 ...
 ... Leiden ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0253

page title: ... 3 heiden ...
 
 ... 3 ...
 ... heiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0254

page title: ... 3 4 Gravenhage ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0255

page title: ... den_RvSt 2 ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0256

page title: ... 5 Kerkbestuur Leiden ...
 
 ... 5 ...
 ... Kerkbestuur ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0257

page title: ... om 4 ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0258

page title: ... H 4 ...
 
 ... H ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0259

page title: ... den_RvSt om genoemde ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... om ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0260

page title: ... 5 van 5 ...
 
 ... 5 ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0261

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0262

page title: ... 3 4 Gravenhage ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0263

page title: ... 2 het ...
 
 ... 2 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0264

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0265

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0266

page title: ... van beheer ...
 
 ... van ...
 ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0267

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0268

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0269

page title: ... Rhenen toekenning onderwijzers ...
 
 ... Rhenen ...
 ... toekenning ...
 ... onderwijzers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0270

page title: ... het 4 behoeve ...
 
 ... het ...
 ... 4 ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0271

page title: ... Haarlem beheer Haarlem 4 ...
 
 ... Haarlem ...
 ... beheer ...
 ... Haarlem ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0272

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0273

page title: ... Vervolg_op 4 ...
 
 ... Vervolg_op ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0274

page title: ... 3 5 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... 5 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0275

page title: ... genoemde zoover ...
 
 ... genoemde ...
 ... zoover ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0276

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0277

page title: ... 4 Loenen Groningen 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... Loenen ...
 ... Groningen ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0278

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0279

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0280

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0281

page title: ... 3 om 5 4 Vervolg_op ...
 
 ... 3 ...
 ... om ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0282

page title: ... 4 3 H ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0283

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0284

page title: ... Rappt om 4 van 1909 akte genoemde ...
 
 ... Rappt ... om ...
 ... om ...
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... 1909 ...
 ... akte ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0285

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0286

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0287

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0288

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0289

page title: ... om den_RvSt ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0290

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0291

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0292

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0293

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0294

page title: ... Haaksteen Strafgevangenis ...
 
 ... Haaksteen ...
 ... Strafgevangenis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0295

page title: ... zoodanig ...
 
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0296

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0297

page title: ... 2 April 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0298

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0299

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0300

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0301

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0302

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0303

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0304

page title: ... 4 3 5 Vervolg_op ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ... 5 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0305

page title: ... in van ...
 
 ... in ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0306

page title: ... Rappt het 3 ...
 
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0307

page title: ... het beheer 4 3 2 4 ...
 
 ... het ...
 ... beheer ...
 ... 4 ... 3 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0308

page title: ... 4 fiat ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0309

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0310

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0311

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0312

page title: ... College 4 ...
 
 ... College ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0313

page title: ... gezondheid Deventer Dordrecht Regenten van 3 Directeur 3 ...
 
 ... gezondheid ...
 ... Deventer ... Dordrecht ...
 ... Regenten ...
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... Directeur ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0314

page title: ... 5 aandacht 5 ...
 
 ... 5 ...
 ... aandacht ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0315

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0316

page title: ... Regenten ...
 
 ... Regenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0317

page title: ... 4 Dordrecht 4 Regenten ...
 
 ... 4 ...
 ... Dordrecht ...
 ... 4 ...
 ... Regenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0318

page title: ... 5 3 gestelde ...
 
 ... 5 ... 3 ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0319

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0320

page title: ... 4 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0321

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0322

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0323

page title: ... 3 Regenten om ...
 
 ... 3 ...
 ... Regenten ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0324

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0325

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0326

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0327

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0328

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0329

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0330

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0331

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0332

page title: ... 3 5 ...
 
 ... 3 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0333

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0334

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0335

page title: ... om verbetering ...
 
 ... om ...
 ... verbetering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0336

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0337

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0338

page title: ... 3 Bos van 5 ...
 
 ... 3 ...
 ... Bos ...
 ... van ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0339

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0340

page title: ... het April ...
 
 ... het ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0341

page title: ... Brussel ...
 
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0342

page title: ... 25 ...
 
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0343

page title: ... Directeur Militaire ...
 
 ... Directeur ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0344

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0345

page title: ... 5 Directeur om ...
 
 ... 5 ...
 ... Directeur ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0346

page title: ... Majoor ...
 
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0347

page title: ... het Decb ...
 
 ... het ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0348

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0349

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0350

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0351

page title: ... ten_behoeve 5 4 Generaal ...
 
 ... ten_behoeve ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0352

page title: ... 2 Deenschen ...
 
 ... 2 ...
 ... Deenschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0353

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0354

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0355

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0356

page title: ... 3 H toelating ...
 
 ... 3 ...
 ... H ...
 ... toelating ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0357

page title: ... 4 2 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0358

page title: ... Helder om ...
 
 ... Helder ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0359

page title: ... van Hagerup Z ...
 
 ... van ...
 ... Hagerup ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0360

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0361

page title: ... Gravenhage ...
 
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0362

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0363

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0364

page title: ... toelichting om den_RvSt ...
 
 ... toelichting ...
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0365

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0366

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0367

page title: ... 4 5 2 om van Vervolg_op 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... om ...
 ... van ...
 ... Vervolg_op ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0368

page title: ... Deventer om Zwolle ...
 
 ... Deventer ...
 ... om ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0369

page title: ... genoemde ten_behoeve Mheer 4 ...
 
 ... genoemde ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Mheer ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0370

page title: ... Directeur ...
 
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0371

page title: ... Rappt exploitatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0372

page title: ... Directeur het ten_behoeve ...
 
 ... Directeur ...
 ... het ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0373

page title: ... van H ...
 
 ... van ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0374

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0375

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0376

page title: ... het aandacht ...
 
 ... het ...
 ... het ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0377

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0378

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0379

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0380

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0381

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0382

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0383

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0384

page title: ... Rappt het van Groningen 4 Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ...
 ... het ... van ...
 ... Groningen ...
 ... 4 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0385

page title: ... 3 genoemde het H om ...
 
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... genoemde ...
 ... het ...
 ... H ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0386

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0387

page title: ... toelage 4 van ...
 
 ... toelage ...
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0388

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0389

page title: ... 5 om ...
 
 ... 5 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0390

page title: ... 5 het 5 genoemde ...
 
 ... 5 ...
 ... het ...
 ... 5 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0391

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0392

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0393

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0394

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0395

page title: ... Gravenhage ...
 
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0396

page title: ... 5 Heerenveen ...
 
 ... 5 ...
 ... Heerenveen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0397

page title: ... rechtbank het ...
 
 ... rechtbank ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0398

page title: ... 4 Gravenhage sollicitatie ...
 
 ... 4 ...
 ... Gravenhage ...
 ... sollicitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0399

page title: 1555 [R] Rechtbanken. - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0400

page title: 1556 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... ten_behoeve ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0401

page title: 1557 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... in ...
 ... Groningen ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0402

page title: 1558 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0403

page title: 1559 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0404

page title: 1560 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0405

page title: 1561 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0406

page title: 1562 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0407

page title: 1563 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0408

page title: 1564 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1906/
 
 ... zijtakken ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0409

page title: 1565 [R] [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0410

page title: 1566 [L] Rechtbanken - 1906/
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0411

page title: 1567 [R] Rechtbanken - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0412

page title: ... Dijken Zeeweringen Sluizen en Waterkeering en 5 4 ...
 
 ... Dijken ... Zeeweringen ...
 ... Sluizen ... en ... Waterkeering ... en ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0413

page title: ... Dijken Polders Zeeweringen Sluizen ...
 
 ... Dijken ... Polders ... Zeeweringen ... Sluizen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0414

page title: ... Dijken Polders Zeewering en Sluizen ...
 
 ... Dijken ... Polders ... Zeewering ... en ... Sluizen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0415

page title: ... Dijken Zeeweringen Sluizen ...
 
 ... Dijken ... Zeeweringen ... Sluizen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0416

page title: ... Dijken Polders Zeewering en Sluizen Rappt 4 ...
 
 ... Dijken ... Polders ... Zeewering ... en ... Sluizen ...
 ... Rappt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0417

page title: ... Polders Zeewering en Sluizen 5 3 polder ...
 
 ... Polders ... Zeewering ... en ... Sluizen ...
 ... 5 ...
 ... 3 ...
 ... polder ...
 ... polder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0418

page title: ... 5 4 5 ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0419

page title: ... polder ...
 
 ... polder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0420

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0421

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0422

page title: ... akte ...
 
 ... akte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0423

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0424

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0425

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0426

page title: ... 4 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0427

page title: ... 2 het ...
 
 ... 2 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0428

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0429

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0430

page title: ... om van ...
 
 ... om ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0431

page title: ... Rappt 2 het 2 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 2 ...
 ... het ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0432

page title: ... H Directeur ...
 
 ... H ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0433

page title: ... Militaire Haarlem April toekenning ...
 
 ... Militaire ...
 ... Haarlem ...
 ... April ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0434

page title: ... Militaire 2 April ...
 
 ... Militaire ...
 ... 2 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0435

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0436

page title: ... Militaire het ...
 
 ... Militaire ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0437

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0438

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0439

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0440

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0441

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0442

page title: ... 2 om H ...
 
 ... 2 ...
 ... om ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0443

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0444

page title: ... 3 om ...
 
 ... 3 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0445

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0446

page title: ... 5 2 April 4 ...
 
 ... 5 ... 2 ... April ...
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0447

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0448

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0449

page title: ... Ambtenaren ...
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0450

page title: ... van 3 ...
 
 ... van ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0451

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0452

page title: ... om 4 ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0453

page title: ... 5 April ...
 
 ... 5 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0454

page title: ... 4 April ...
 
 ... 4 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0455

page title: ... 3 4 den_RvSt H 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ... den_RvSt ...
 ... H ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0456

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0457

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0458

page title: ... technisch ...
 
 ... technisch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0459

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0460

page title: ... 3 om 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... om ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0461

page title: ... gestelde ...
 
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0462

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0463

page title: ... 3 4 genoemde ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0464

page title: ... 3 5 ...
 
 ... 3 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0465

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0466

page title: ... om den_RvSt 2 4 Dordrecht diensten ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... Dordrecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... diensten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0467

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0468

page title: ... 3 5 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0469

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0470

page title: ... 4 van het Nota ...
 
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... Nota ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0471

page title: ... April 4 Directeur ...
 
 ... April ...
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0472

page title: ... Gravenhag het wedde ...
 
 ... Gravenhag ...
 ... het ...
 ... wedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0473

page title: ... 2 het Zaltbommel ...
 
 ... 2 ...
 ... het ...
 ... Zaltbommel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0474

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0475

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0476

page title: ... het 2 3 ...
 
 ... het ...
 ... 2 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0477

page title: ... Brussel verlichting ...
 
 ... Brussel ...
 ... verlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0478

page title: ... Zwitserland ...
 
 ... Zwitserland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0479

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0480

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0481

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0482

page title: ... om den_RvSt ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0483

page title: ... om 2 5 den_RvSt ...
 
 ... om ...
 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0484

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0485

page title: ... 1907 ...
 
 ... 1907 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0486

page title: ... bepaling Gravenhage 5 akte plaatsing aandacht 5 ...
 
 ... bepaling ...
 ... Gravenhage ...
 ... 5 ...
 ... akte ...
 ... plaatsing ...
 ... aandacht ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0487

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0488

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0489

page title: ... 4 2 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0490

page title: ... 4 akte ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... akte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0491

page title: ... om den_RvSt Brussel ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0492

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0493

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0494

page title: ... 0 4 5 2 ...
 
 ... 0 ... 4 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0495

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0496

page title: ... Officieren om 4 ...
 
 ... Officieren ...
 ... om ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0497

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0498

page title: ... aandacht 4 Gravenhage ...
 
 ... aandacht ...
 ... 4 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0499

page title: ... Officieren Vervolg_op ...
 
 ... Officieren ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0500

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0501

page title: ... 4 5 om Officieren 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ... om ...
 ... Officieren ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0502

page title: ... 3 Officieren 4 2 4 om Adjudant 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... Officieren ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ... om ...
 ... Adjudant ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0503

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0504

page title: ... Leiden 4 van om Leiden ...
 
 ... Leiden ...
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... om ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0505

page title: ... Leiden 3 5 2 ...
 
 ... Leiden ...
 ... 3 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0506

page title: ... 5 Decb 4 Leiden ...
 
 ... 5 ...
 ... Decb ...
 ... 4 ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0507

page title: ... 2 4 2 Leiden ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0508

page title: ... 4 Groningen ...
 
 ... 4 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0509

page title: ... Groningen 4 April 5 Vervolg_op ...
 
 ... Groningen ...
 ... 4 ...
 ... April ...
 ... 5 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0510

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0511

page title: ... 2 Groningen 25 gestelde ...
 
 ... 2 ...
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
 ... 25 ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0512

page title: ... genoemde ...
 
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0513

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0514

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0515

page title: ... 5 Leiden 2 4 ...
 
 ... 5 ...
 ... Leiden ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0516

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0517

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0518

page title: ... Leiden 4 aangevangen ...
 
 ... Leiden ...
 ... 4 ...
 ... aangevangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0519

page title: ... Leiden ...
 
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0520

page title: ... Academie Tabel 4 2 ...
 
 ... Academie ...
 ... Tabel ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0521

page title: ... Academie bepaling ...
 
 ... Academie ...
 ... Academie ...
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0522

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0523

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0524

page title: ... het Z ...
 
 ... het ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0525

page title: ... 4 Rappt Academie ...
 
 ... 4 ...
 ... Rappt ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0526

page title: ... 5 4 ...
 
 ... 5 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0527

page title: ... 5 Rappt aandacht 4 2 5 Haarlem ...
 
 ... 5 ... Rappt ...
 ... aandacht ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0528

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0529

page title: ... ten_behoeve van Haarlem Rappt Deventer ...
 
 ... ten_behoeve ...
 ... van ...
 ... Haarlem ...
 ... Rappt ...
 ... Deventer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0530

page title: ... Zutphen ten_behoeve ...
 
 ... Zutphen ...
 ... ten_behoeve ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0531

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0532

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0533

page title: ... Leiden van April ...
 
 ... Leiden ...
 ... van ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0534

page title: ... 4 haar ...
 
 ... 4 ...
 ... haar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0535

page title: ... 4 hierbij aldaar Leiden ...
 
 ... 4 ...
 ... hierbij ...
 ... aldaar ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0536

page title: ... Directeur het 4 ...
 
 ... Directeur ...
 ... het ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0537

page title: ... Rappt het Directeur Haarlem van 4 Directeur ...
 
 ... Rappt ... het ...
 ... Directeur ...
 ... Haarlem ...
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0538

page title: ... 5 het ...
 
 ... 5 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0539

page title: ... 3 4 Directie ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0540

page title: ... 5 4 25 G.C. ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ... 25 ...
 ... G.C. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0541

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0542

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0543

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0544

page title: ... 5 2 April 3 4 goedkeuring ...
 
 ... 5 ... 2 ... April ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0545

page title: ... den_RvSt ...
 
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0546

page title: ... Luitenant ...
 
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0547

page title: ... Tweede ...
 
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0548

page title: ... 4 het ...
 
 ... 4 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0549

page title: ... Haarlem Tweede 2 Militaire het 5 het van ...
 
 ... Haarlem ...
 ... Tweede ...
 ... 2 ...
 ... Militaire ...
 ... het ...
 ... 5 ... het ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0550

page title: ... 5 Officieren ...
 
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0551

page title: ... het Officieren het ...
 
 ... het ...
 ... Officieren ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0552

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0553

page title: ... Haarlem om 3 ...
 
 ... Haarlem ...
 ... Haarlem ...
 ... om ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0554

page title: ... om Vervolg_op ...
 
 ... om ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0555

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0556

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0557

page title: ... het van ...
 
 ... het ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0558

page title: ... genoemde Riemsdijk ...
 
 ... genoemde ...
 ... Riemsdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0559

page title: ... 5 2 z 3 ...
 
 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... z ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0560

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0561

page title: ... 5 van ...
 
 ... 5 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0562

page title: ... 5 4 ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0563

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0564

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0565

page title: ... Maas Vervolg_op ...
 
 ... Maas ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0566

page title: ... genoemde het ...
 
 ... genoemde ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0567

page title: ... fiat 3 aandacht ...
 
 ... fiat ...
 ... 3 ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0568

page title: ... H ...
 
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0569

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0570

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0571

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0572

page title: ... Officieren 5 van Sergeant ...
 
 ... Officieren ...
 ... 5 ... van ...
 ... Sergeant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0573

page title: ... 3 aangegeven ...
 
 ... 3 ...
 ... aangegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0574

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0575

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0576

page title: ... 4 Gravenhage 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... Gravenhage ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0577

page title: ... 4 2 4 5 ...
 
 ... 4 ... 2 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0578

page title: ... 4 April van ...
 
 ... 4 ...
 ... April ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0579

page title: ... 4 5 4 assistent toekenning ...
 
 ... 4 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... assistent ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0580

page title: ... aangegeven 4 3 ...
 
 ... aangegeven ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0581

page title: ... 4 April 4 ...
 
 ... 4 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0582

page title: ... 5 Vervolg_op ...
 
 ... 5 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0583

page title: ... van 3 5 ...
 
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0584

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0585

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0586

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0587

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0588

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0589

page title: ... 4 5 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0590

page title: ... 4 2 April 2 April 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... 2 ... April ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0591

page title: ... 4 2 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0592

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0593

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0594

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0595

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0596

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0597

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0598

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0599

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0600

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0601

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0602

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0603

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0604

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0605

page title: ... Kanalen ...
 
 ... Kanalen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0606

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0607

page title: ... van 4 ...
 
 ... van ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0608

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0609

page title: ... 4 5 2 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0610

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0611

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0612

page title: ... Ned_Indie 2 ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0613

page title: ... Ned_Indie 2 Beugen ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... 2 ...
 ... Beugen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0614

page title: ... 3 April ...
 
 ... 3 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0615

page title: ... het 2 ...
 
 ... het ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0616

page title: ... 2 aandacht van Ned_Indie ...
 
 ... 2 ...
 ... aandacht ...
 ... van ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0617

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0618

page title: ... 4 om het Militaire van ...
 
 ... 4 ... om ...
 ... het ...
 ... Militaire ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0619

page title: ... het 4 ...
 
 ... het ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0620

page title: ... 4 25 4 5 genoemde ...
 
 ... 4 ...
 ... 25 ... 4 ... 5 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0621

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0622

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0623

page title: ... 5 3 ...
 
 ... 5 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0624

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0625

page title: ... Erkelens 3 verlichting ...
 
 ... Erkelens ...
 ... 3 ...
 ... verlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0626

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0627

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0628

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0629

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0630

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0631

page title: ... 4 om van Haarlem ...
 
 ... 4 ...
 ... om ... van ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0632

page title: ... 4 April 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... April ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0633

page title: ... 4 April 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... April ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0634

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0635

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0636

page title: ... Druten ...
 
 ... Druten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0637

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0638

page title: ... 4 Groningen ...
 
 ... 4 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0639

page title: ... 5 Besluiten ...
 
 ... 5 ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0640

page title: ... Roessingh ...
 
 ... Roessingh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0641

page title: ... 5 Haarlem Griffier Tilburg ...
 
 ... 5 ...
 ... Haarlem ...
 ... Griffier ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0642

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0643

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0644

page title: ... Directeur ...
 
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0645

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0646

page title: ... om Directeur ...
 
 ... om ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0647

page title: ... 2 Rappt April 5 ...
 
 ... 2 ...
 ... Rappt ...
 ... April ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0648

page title: ... 4 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0649

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0650

page title: ... 4 College ...
 
 ... 4 ...
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0651

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0652

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0653

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0654

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0655

page title: ... 2 R 5 ...
 
 ... 2 ...
 ... R ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0656

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0657

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0658

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0659

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0660

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0661

page title: ... April het April 4 genoemde Vervolg_op ...
 
 ... April ...
 ... April ...
 ... het ...
 ... April ... 4 ...
 ... genoemde ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0662

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0663

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0664

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0665

page title: ... Haarlem ...
 
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0666

page title: ... betreffende ...
 
 ... betreffende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0667

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0668

page title: ... April oprichting ...
 
 ... April ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0669

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0670

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0671

page title: ... 5 4 ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0672

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0673

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0674

page title: ... 3 Tweede oprichting ...
 
 ... 3 ...
 ... Tweede ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0675

page title: ... 5 oprichting Zwolsch Zwolle ...
 
 ... 5 ...
 ... oprichting ...
 ... Zwolsch ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0676

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0677

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0678

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0679

page title: ... Directeur ten_behoeve ...
 
 ... Directeur ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0680

page title: ... 2 April ...
 
 ... 2 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0681

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0682

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0683

page title: ... 4 Directeur Vervolg_op ...
 
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0684

page title: ... van genoemde ...
 
 ... van ...
 ... van ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0685

page title: ... 3 4 ...
 
 ... 3 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0686

page title: ... 5 2 4 ...
 
 ... 5 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0687

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0688

page title: ... 3 gouvernement ...
 
 ... 3 ...
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0689

page title: ... die politie ...
 
 ... die ...
 ... politie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0690

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0691

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0692

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0693

page title: ... goedkeuring om genoemde ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... om ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0694

page title: ... 4 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0695

page title: ... om 4 3 April ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
 ... 3 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0696

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0697

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0698

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0699

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0700

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0701

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0702

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0703

page title: ... Soldijen ...
 
 ... Soldijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0704

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0705

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0706

page title: ... Rappt Mevrouw H ...
 
 ... Rappt ...
 ... Mevrouw ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0707

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0708

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0709

page title: ... Rappt gouvernement ...
 
 ... Rappt ...
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0710

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0711

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0712

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0713

page title: ... Rappt terug Rappt Groningen ...
 
 ... Rappt ...
 ... terug ...
 ... Rappt ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0714

page title: ... om den_RvSt bepaling ...
 
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0715

page title: ... April 2 ...
 
 ... April ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0716

page title: ... om 2 4 ...
 
 ... om ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0717

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0718

page title: ... Adelstand 4 2 ...
 
 ... Adelstand ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0719

page title: ... Adelstand adressen adres ...
 
 ... Adelstand ...
 ... adressen ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0720

page title: ... Adelstand Gravenhage Arr. ...
 
 ... Adelstand ...
 ... Gravenhage ...
 ... Arr. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0721

page title: ... Adelstand 2 van Haarlem ...
 
 ... Adelstand ...
 ... 2 ...
 ... van ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0722

page title: ... Rappt 4 ...
 
 ... Rappt ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0723

page title: ... Huizen gouvernement 5 het ...
 
 ... Huizen ...
 ... gouvernement ...
 ... 5 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0724

page title: ... wedde April ...
 
 ... wedde ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0725

page title: ... 3 waarbij ...
 
 ... 3 ... waarbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0726

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0727

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0728

page title: ... Krankzinnig ...
 
 ... Krankzinnig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0729

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0730

page title: ... Harlingen ...
 
 ... Harlingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0731

page title: ... Adelstand ...
 
 ... Adelstand ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0732

page title: ... Haarlem ...
 
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0733

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0734

page title: ... gemeente 4 3 ...
 
 ... gemeente ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0735

page title: ... het 2 ...
 
 ... het ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0736

page title: ... April 4 ...
 
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0737

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0738

page title: ... 4 om ...
 
 ... 4 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0739

page title: ... Paard 3 2 ...
 
 ... Paard ...
 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0740

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0741

page title: ... veearts ...
 
 ... veearts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0742

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0743

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0744

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0745

page title: ... 4 gouvernement het ...
 
 ... 4 ...
 ... gouvernement ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0746

page title: ... die ...
 
 ... die ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0747

page title: ... van H ...
 
 ... van ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0748

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0749

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0750

page title: ... 4 van ...
 
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0751

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0752

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0753

page title: ... Saksen ...
 
 ... Saksen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0754

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0755

page title: ... Eisenach Saksen ...
 
 ... Eisenach ...
 ... Saksen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0756

page title: ... om 5 ...
 
 ... om ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0757

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0758

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0759

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0760

page title: ... oprichting ten_behoeve Dordrecht ...
 
 ... oprichting ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0761

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0762

page title: ... Hellendoorn ...
 
 ... Hellendoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0763

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0764

page title: ... gouvernement bepaling Quintus 2 ...
 
 ... gouvernement ...
 ... bepaling ...
 ... Quintus ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0765

page title: ... het 5 ...
 
 ... het ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0766

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0767

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0768

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0769

page title: ... Generaal Directeur Troonrede 3 ...
 
 ... Generaal ...
 ... Directeur ...
 ... Troonrede ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0770

page title: ... gouvernement ...
 
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0771

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0772

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0773

page title: ... die het benoeming van ...
 
 ... die ...
 ... het ...
 ... benoeming ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0774

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0775

page title: ... 3 Tweede 5 ...
 
 ... 3 ...
 ... Tweede ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0776

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0777

page title: ... Brussel ...
 
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0778

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0779

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0780

page title: ... Rappt 3 2 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 3 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0781

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0782

page title: ... Rappt het 5 ...
 
 ... Rappt ... het ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0783

page title: ... 4 2 Ned_Indie ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0784

page title: ... April om ...
 
 ... April ...
 ... April ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0785

page title: ... aandacht stellen ...
 
 ... aandacht ...
 ... stellen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0786

page title: ... 4 Bureau ...
 
 ... 4 ...
 ... Bureau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0787

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0788

page title: ... Dresden 2 ...
 
 ... Dresden ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0789

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0790

page title: ... 2 1909 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 1909 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0791

page title: ... 4 Willem Willemsoord 3 2 ...
 
 ... 4 ...
 ... Willem ...
 ... Willemsoord ...
 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0792

page title: ... om 4 ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0793

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0794

page title: ... Directeur 4 ...
 
 ... Directeur ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0795

page title: ... 4 3 Vervolg_op 5 ...
 
 ... 4 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... Vervolg_op ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0796

page title: ... 4 Vervolg_op ...
 
 ... 4 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0797

page title: ... Atjeh 3 Leeuw ...
 
 ... Atjeh ...
 ... 3 ...
 ... Leeuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0798

page title: ... Rappt om 5 ...
 
 ... Rappt ...
 ... om ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0799

page title: ... van 3 ...
 
 ... van ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0800

page title: ... van hierbij 3 5 ...
 
 ... van ...
 ... hierbij ...
 ... 3 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0801

page title: ... 2 5 aandacht 5 ...
 
 ... 2 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... aandacht ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0802

page title: ... om 4 Halbertsma 2 ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
 ... Halbertsma ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0803

page title: ... 4 5 ...
 
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0804

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0805

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0806

page title: ... 4 2 om ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0807

page title: ... om April Middelbaar ...
 
 ... om ...
 ... April ...
 ... Middelbaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0808

page title: ... 5 om ...
 
 ... 5 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0809

page title: ... Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0810

page title: ... 5 om ...
 
 ... 5 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0811

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0812

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0813

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0814

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0815

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0816

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0817

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0818

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0819

page title: ... van 3 om z van Vervolg_op ...
 
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... om ...
 ... z ...
 ... van ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0820

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0821

page title: ... 4 van ...
 
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0822

page title: ... om ...
 
 ... om ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0823

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0824

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0825

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0826

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0827

page title: ... het polder ...
 
 ... het ...
 ... polder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0828

page title: ... 1909 Arkel ...
 
 ... 1909 ...
 ... Arkel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0829

page title: ... 4 2 Feerwerd ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... Feerwerd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0830

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0831

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0832

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0833

page title: ... Leiden 4 ...
 
 ... Leiden ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0834

page title: ... Brussel ...
 
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0835

page title: ... 3 Loosduinen Dordrecht 3 Vervolg_op ...
 
 ... 3 ...
 ... Loosduinen ...
 ... Dordrecht ...
 ... 3 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0836

page title: ... April 4 ...
 
 ... April ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0837

page title: ... April 3 ...
 
 ... April ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0838

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0839

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0840

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0841

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0842

page title: ... aandacht ...
 
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0843

page title: ... 4 om ...
 
 ... 4 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0844

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0845

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0846

page title: ... Museums Rappt Directeur 4 ...
 
 ... Museums ...
 ... Rappt ...
 ... Directeur ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0847

page title: ... H om Leiden ...
 
 ... H ...
 ... om ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0848

page title: ... 4 Directeur ...
 
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0849

page title: ... Museums ...
 
 ... Museums ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0850

page title: ... Leiden 2 3 ...
 
 ... Leiden ...
 ... 2 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0851

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0852

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0853

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0854

page title: ... Rappt oprichting ...
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0855

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0856

page title: ... Rappt 4 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0857

page title: ... goedkeuring akte akten ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... akte ...
 ... akten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0858

page title: ... oprichting 3 ...
 
 ... oprichting ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0859

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0860

page title: ... Z 3 4 ...
 
 ... Z ...
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0861

page title: ... April 4 April Deensche 4 ...
 
 ... April ...
 ... 4 ...
 ... April ...
 ... Deensche ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0862

page title: ... Brussel ...
 
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0863

page title: ... het April 4 3 ...
 
 ... het ...
 ... April ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0864

page title: ... Rappt het Zwitserland Tweede 2 Zwitserland ...
 
 ... Rappt ... het ...
 ... Zwitserland ...
 ... Tweede ...
 ... 2 ...
 ... Zwitserland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0865

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0866

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0867

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0868

page title: ... van Tiel aandacht ...
 
 ... van ...
 ... Tiel ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0869

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0870

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0871

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0872

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0873

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0874

page title: ... Rappt aandacht ...
 
 ... Rappt ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0875

page title: ... beheer ...
 
 ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0876

page title: ... genoemde ...
 
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0877

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0878

page title: ... aanleiding Deensche Directeur ...
 
 ... aanleiding ...
 ... Deensche ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0879

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0880

page title: ... die van ...
 
 ... die ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0881

page title: ... 5 Vervolg_op ...
 
 ... 5 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0882

page title: ... 4 2 bediende ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... bediende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0883

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0884

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0885

page title: ... 4 2 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0886

page title: ... 3 Republiek ...
 
 ... 3 ...
 ... Republiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0887

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0888

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0889

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0890

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0891

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0892

page title: ... 3 4 Besluit ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0893

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0894

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0895

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0896

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0897

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0898

page title: ... Rappt Buren ...
 
 ... Rappt ...
 ... Buren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0899

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0900

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0901

page title: ... 4 3 2 ...
 
 ... 4 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0902

page title: ... Rappt Directeur ...
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0903

page title: ... om 4 om 2 3 om ...
 
 ... om ...
 ... 4 ...
 ... om ...
 ... 2 ... 3 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0904

page title: ... College 2 polder ...
 
 ... College ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... polder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0905

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0906

page title: ... om aandacht ...
 
 ... om ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0907

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0908

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0909

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0910

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0911

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0912

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0913

page title: ... gouvernement ...
 
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0914

page title: ... 2 3 ...
 
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0915

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0916

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0917

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0918

page title: ... Gravenhage ...
 
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0919

page title: ... April subsidie 2 ...
 
 ... April ...
 ... subsidie ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0920

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0921

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0922

page title: ... Leiden 5 ...
 
 ... Leiden ...
 ... Leiden ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0923

page title: ... 5 Directeur Sonnet ...
 
 ... 5 ...
 ... Directeur ...
 ... Sonnet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0924

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0925

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0926

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0927

page title: ... April Groningen om 4 ...
 
 ... April ...
 ... Groningen ...
 ... om ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0928

page title: ... 4 Directeur ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0929

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0930

page title: ... om ...
 
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0931

page title: ... ten_behoeve ...
 
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0932

page title: ... April voor 4 ...
 
 ... April ...
 ... voor ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0933

page title: ... bepaling ...
 
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0934

page title: ... Rappt aandacht 2 ...
 
 ... Rappt ...
 ... aandacht ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0935

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0936

page title: ... 4 2 3 Academie van Academie ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ... 3 ...
 ... Academie ...
 ... Academie ... van ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0937

page title: ... 2 Academie ...
 
 ... 2 ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0938

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0939

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0940

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0941

page title: ... April ...
 
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0942

page title: ... officieren ...
 
 ... officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0943

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0944

page title: ... 3 van ...
 
 ... 3 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0945

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0946

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0947

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0948

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0949

page title: ... aandacht ...
 
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0950

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0951

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0952

page title: ... Groningen bewezen ...
 
 ... Groningen ...
 ... bewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0953

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0954

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0955

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0956

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0957

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0958

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0959

page title: ... Rappt om ...
 
 ... Rappt ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0960

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0961

page title: ... Franschen Fransche 4 deeling 3 ...
 
 ... Franschen ...
 ... Fransche ...
 ... 4 ...
 ... deeling ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0962

page title: ... Rappt gevende Republiek akte Fransche ...
 
 ... Rappt ...
 ... gevende ...
 ... Republiek ...
 ... akte ...
 ... Fransche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0963

page title: ... April 4 Zwitserland ...
 
 ... April ... 4 ...
 ... Zwitserland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0964

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0965

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0966

page title: ... verzoek 3 Academie ...
 
 ... verzoek ...
 ... 3 ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0967

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0968

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0969

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0970

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0971

page title: ... April Vervolg_op ...
 
 ... April ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0972

page title: ... aandacht 4 ...
 
 ... aandacht ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0973

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0974

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0975

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0976

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0977

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0978

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0979

page title: ... 5 2 5 2 ...
 
 ... 5 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0980

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0981

page title: ... den_RvSt bepaling April ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... bepaling ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0982

page title: ... 5 om aandacht ...
 
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... om ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0983

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0984

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0985

page title: ... 4 van 3 5 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... 5 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0986

page title: ... Keizer ...
 
 ... Keizer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0987

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0988

page title: ... den_RvSt 5 April 3 4 April 2 ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 5 ... April ...
 ... 3 ... 4 ... April ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0989

page title: ... 4 om den_RvSt 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... om ...
 ... den_RvSt ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0990

page title: ... marktdag ...
 
 ... marktdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0991

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0992

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0993

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0994

page title: ... bepaling 4 het ...
 
 ... bepaling ...
 ... 4 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0995

page title: ... om genoemden 5 ...
 
 ... om ... genoemden ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0996

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0997

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0998

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 0999

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1000

page title: ... gouvernement ...
 
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1001

page title: ... 5 4 5 z van ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ... 5 ...
 ... z ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1002

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1003

page title: ... Pruisen van ...
 
 ... Pruisen ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1004

page title: ... 3 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1005

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1006

page title: ... April het benoeming ...
 
 ... April ...
 ... het ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1007

page title: ... 2 Vervolg_op ...
 
 ... 2 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1008

page title: ... van een sloep van Instructieschip Bel lona op eene langs ...
 
 ... van ... een ... sloep ... van ... Instructieschip ... Bel ...
 ... lona ... op ... eene ... langs ... zij ... liggende ... vlet ... de ...
 ... in ... die ... vlek ... zijnde ... Matroos ... 1e_kl ... L ... Resse ...
 ... ler ... werd ... gedood ... terwijl ... een ... andere ... Matroos ...
 ... werd ... gekwetst ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... H.M ... inlichtingen ...
 ... vangen ... oorzaak ...
 ... ongeval ...
 ... 4 ... 5 ...
 ... het ...
 ... hulp ...
 ... jongsten ... watersnood ... in_Zeeland ...
 ... noodig ... bijslag ...
 ... soldij ... toelage ... kleeding ...
 ... uitrusting ...
 ... Telegram ... om ...
 ... Zending ... Couranten ...
 ... het ... hulp ... schip ...
 ... breuken ... door ... oorlogsschepen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Aan ... verzoek ... voldaan ...
 ... mededeeling ... Steen ...
 ... Kolenmijn ... Laura ... bij ... Eygelshoven ...
 ... tengevolge ...
 ... waterdoorbraak ... onderste ... verdieping ...
 ... persoonlijke ... ongelukken ... voorgekomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1009

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1010

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 2 tafels 4 ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 2 ...
 ... tafels ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1011

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1012

page title: ... April hierbij ...
 
 ... April ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1013

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1014

page title: ... H April ...
 
 ... H ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1015

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1016

page title: ... van ...
 
 ... van ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1017

page title: ... den_RvSt April rappt ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... April ...
 ... rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1018

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1019

page title: ... om 5 ...
 
 ... om ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1020

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1021

page title: ... 4 van Maandag ...
 
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... Maandag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1022

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1023

page title: ... BlD ...
 
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1024

page title: ... 3 April 5 4 3 ...
 
 ... 3 ... April ...
 ... 5 ... 4 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1025

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1026

page title: ... Dordrecht 4 Vervolg_op ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... 4 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1027

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1028

page title: ... Gouverneur ...
 
 ... Gouverneur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1029

page title: ... 3 hierbij genoemde ...
 
 ... 3 ...
 ... hierbij ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1030

page title: ... 5 Directeur ...
 
 ... 5 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1031

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1032

page title: ... 5 2 4 2 om ...
 
 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1033

page title: ... 3 4 van ...
 
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1034

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1035

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1036

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1037

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1038

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1039

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1040

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1041

page title: ... 5 het Register het van ...
 
 ... 5 ...
 ... het ...
 ... Register ...
 ... het ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1042

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1043

page title: ... daden 5 4 ...
 
 ... daden ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1044

page title: ... Savornin ...
 
 ... Savornin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1045

page title: ... 4 China Per 3 ...
 
 ... 4 ...
 ... China ...
 ... Per ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1046

page title: ... Russischen Keizer Mevrouw het ...
 
 ... Russischen ...
 ... Keizer ...
 ... Mevrouw ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1047

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1048

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1049

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1050

page title: ... 4 2 ...
 
 ... 4 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1051

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1052

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1053

page title: ... den_RvSt 4 ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1054

page title: ... beheer 4 het ...
 
 ... beheer ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1055

page title: ... 4 3 4 toekenning ...
 
 ... 4 ... 3 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1056

page title: ... 3 het van ...
 
 ... 3 ... het ...
 ... het ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1057

page title: ... 2 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1058

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1059

page title: ... om Academie ...
 
 ... om ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1060

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1061

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1062

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1063

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1064

page title: ... 5 3 2 ...
 
 ... 5 ...
 ... 3 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1065

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1066

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1067

page title: ... goedkeuring ...
 
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1068

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1069

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1070

page title: ... genoemde 4 ...
 
 ... genoemde ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1071

page title: ... 2 3 5 Delft 4 ...
 
 ... 2 ...
 ... 3 ... 5 ...
 ... Delft ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1072

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1073

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1074

page title: ... het 5 ...
 
 ... het ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1075

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1076

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1077

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1078

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1079

page title: ... XIII ...
 
 ... XIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1080

page title: ... Frederik_II 4 inlichting ...
 
 ... Frederik_II ...
 ... 4 ...
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1081

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1082

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1083

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1084

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1085

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1086

page title: ... ten_behoeve Luther 2 aandacht ...
 
 ... ten_behoeve ...
 ... Luther ...
 ... 2 ...
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1087

page title: ... 3 Academie Japan Baden om ...
 
 ... 3 ...
 ... Academie ...
 ... Japan ...
 ... Baden ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1088

page title: ... 4 van ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1089

page title: ... 4 om 3 5 2 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... om ...
 ... 3 ...
 ... 5 ...
 ... 2 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1090

page title: ... Torpedisten 5 4 van ...
 
 ... Torpedisten ...
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1091

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1092

page title: ... 4 Directeur om ...
 
 ... 4 ...
 ... Directeur ...
 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1093

page title: ... AJ 5 ...
 
 ... AJ ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1094

page title: ... het ten_behoeve ...
 
 ... het ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1095

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1096

page title: ... het Rundvee ...
 
 ... het ...
 ... Rundvee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1097

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1098

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1099

page title: ... functien ...
 
 ... functien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1100

page title: ... Rappt Leiden 5 terug ...
 
 ... Rappt ...
 ... Leiden ...
 ... Leiden ...
 ... 5 ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1101

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1102

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1103

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1104

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1105

page title: ... Rappt_BlD het 3 4 ...
 
 ... Rappt_BlD ...
 ... het ...
 ... 3 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1106

page title: ... Militaire 2 ...
 
 ... Militaire ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1107

page title: ... genoemde H hierbij ...
 
 ... genoemde ...
 ... H ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1108

page title: ... Militaire het ...
 
 ... Militaire ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1109

page title: ... Militaire ...
 
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1110

page title: ... Militaire 3 ...
 
 ... Militaire ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1111

page title: ... H genoemde van ...
 
 ... H ...
 ... genoemde ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1112

page title: ... om H ...
 
 ... om ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1113

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1114

page title: ... H het gouvernement ...
 
 ... H ...
 ... het ...
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1115

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1116

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1117

page title: ... goedkeuring van ...
 
 ... goedkeuring ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1118

page title: ... 5 4 militie van Zwolle ...
 
 ... 5 ...
 ... 4 ...
 ... militie ...
 ... van ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1119

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1120

page title: ... 4 Hekma Groningen in ...
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... Hekma ...
 ... Groningen ...
 ... in ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1121

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1122

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1123

page title: ... om van 2 ...
 
 ... om ... van ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1124

page title: ... om 5 ...
 
 ... om ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1125

page title: ... aandacht ...
 
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1126

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1127

page title: ... toekenning ...
 
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1128

page title: ... 4 2 van 4 het 1907 ...
 
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... van ...
 ... 4 ... het ...
 ... 1907 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1129

page title: ... den_RvSt ...
 
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1130

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1131

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1132

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1133

page title: ... den_RvSt ...
 
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1134

page title: ... Rappt Vereeniging 4 5 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Vereeniging ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1135

page title: ... 4 den_RvSt 4 ...
 
 ... 4 ...
 ... den_RvSt ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1136

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1137

page title: ... 2 Kaapstad 2 den_RvSt Celebes ...
 
 ... 2 ...
 ... Kaapstad ...
 ... 2 ...
 ... den_RvSt ...
 ... Celebes ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1138

page title: ... Indische Decb ...
 
 ... Indische ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1139

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1140

page title: ... Trafieken 4 ...
 
 ... Trafieken ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1141

page title: ... 4 3 van ...
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1142

page title: ... Trafiek 5 Decb om toekenning misvatting ...
 
 ... Trafiek ...
 ... 5 ...
 ... Decb ... om ...
 ... toekenning ...
 ... misvatting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1143

page title: ... aandacht ...
 
 ... aandacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1144

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1145

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1146

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1147

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1148

page title: ... het ...
 
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1149

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1150

page title: ... om plaatsing ...
 
 ... om ...
 ... plaatsing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1151

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1152

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1153

page title: ... Rappt H ...
 
 ... Rappt ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1154

page title: ... 3 genoemde ...
 
 ... 3 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1155

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1156

page title: ... 3 om ...
 
 ... 3 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1157

page title: ... 4 adressen ...
 
 ... 4 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1158

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1159

page title: ... Directeur ...
 
 ... Directeur ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1160

page title: ... Militaire 2 het van hierbij ...
 
 ... Militaire ...
 ... 2 ...
 ... het ...
 ... van ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1161

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1162

page title: ... 4 herziening ...
 
 ... 4 ...
 ... herziening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1163

page title: ... Z benoeming ...
 
 ... Z ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1164

page title: ... 2 om ...
 
 ... 2 ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1165

page title: ... den_RvSt 2 Rappt artikelen aangegeven ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... 2 ...
 ... Rappt ...
 ... artikelen ...
 ... aangegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1166

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1167

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1168

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1169

page title: 2325 [R] [leeg] - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1170

page title: ... gemeente Vervolg_op ...
 
 ... gemeente ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1171

page title: ... April 2 April Zutphen April ...
 
 ... April ...
 ... 2 ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Zutphen ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1172

page title: ... Zaltbommel 4 April 4 5 ...
 
 ... Zaltbommel ...
 ... 4 ...
 ... April ... 4 ... 5 ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1173

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1174

page title: 2330 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1906/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1175

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1176

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7830 1177

page title: [no page title]
 
============================================================