============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0001

page title: ... @KAFT ...
 
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0002

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0003

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0004

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0005

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0006

page title: ... wonende 1904 weduwe @LIJN_DIAGONAAL Zutphen ...
 
 ... wonende ...
 ... 1904 ...
 ... weduwe ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0007

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0008

page title: ... FD weduwe @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 
 ... FD ...
 ... weduwe ...
 ... weduwe ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0009

page title: ... 112 kwijtschelding 54 A@a Besluiten Deventer belasting 1904 ...
 
 ... 112 ...
 ... kwijtschelding ...
 ... 54 ...
 ... A@a ...
 ... Besluiten ...
 ... Deventer ...
 ... belasting ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0010

page title: ... 112 belasting L weduwe Rozenburg 117 boven ...
 
 ... 112 ...
 ... belasting ...
 ... L ...
 ... weduwe ...
 ... Rozenburg ...
 ... 117 ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0011

page title: ... verleenen Wormer Besluiten Zutphen dankbetuiging Zutphen belasting ...
 
 ... verleenen ...
 ... Wormer ...
 ... Besluiten ...
 ... Zutphen ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Zutphen ...
 ... belasting ...
 ... Baron ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0012

page title: ... 30 Amsterdam ...
 
 ... 30 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0013

page title: ... daarmede detacheeren gemeente Cavalerie rang L ...
 
 ... daarmede ...
 ... detacheeren ...
 ... gemeente ...
 ... Cavalerie ...
 ... rang ...
 ... L ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0014

page title: ... Infanterie Militaire Infanterie Indie ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Militaire ...
 ... Infanterie ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0015

page title: ... Luitenant Infanterie West West- genoemde Infanterie Reserve ...
 
 ... Luitenant ... Infanterie ...
 ... West ... West- ...
 ... genoemde ...
 ... Infanterie ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0016

page title: ... April West Infanterie 1906 Academie Luitenant ...
 
 ... April ...
 ... West ...
 ... Infanterie ...
 ... 1906 ...
 ... Academie ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0017

page title: ... Regiment leeraar Hoofdcursus Landmacht bestemming Kolonel ...
 
 ... Regiment ...
 ... leeraar ... Hoofdcursus ...
 ... Landmacht ...
 ... bestemming ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0018

page title: ... Infanterie Thonus zulks Officier ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Thonus ...
 ... zulks ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0019

page title: ... Zeemacht Nederland Tweede Reserve zulks ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Nederland ...
 ... Tweede ...
 ... Reserve ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0020

page title: [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0021

page title: ... Oost betrekking antwoord De ...
 
 ... Oost ...
 ... betrekking ...
 ... antwoord ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0022

page title: ... telegrammen Beschei Zie Japan Parijs terug 44 ...
 
 ... telegrammen ...
 ... Beschei ...
 ... Zie ...
 ... Japan ...
 ... Parijs ...
 ... terug ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0023

page title: ... berichten zeer zulks medegedeeld rapport ...
 
 ... berichten ...
 ... zeer ...
 ... zulks ...
 ... medegedeeld ...
 ... rapport ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0024

page title: ... Japansche Parijs Russisch Russische ...
 
 ... Japansche ...
 ... Parijs ...
 ... Russisch ... Russische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0025

page title: ... Parijs archief antwoord Consul niet ...
 
 ... Parijs ...
 ... archief ...
 ... antwoord ...
 ... Consul ...
 ... niet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0026

page title: ... 4 neutraliteit China 4 Parijs rapport gezonden ...
 
 ... 4 ...
 ... neutraliteit ... China ...
 ... 4 ...
 ... Parijs ...
 ... rapport ...
 ... gezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0027

page title: ... 17 Secretaris Veenendaal ...
 
 ... 17 ...
 ... Secretaris ...
 ... Veenendaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0028

page title: ... zulks dankbetuiging 20 GedStaten 26 gemeente ...
 
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... 20 ... GedStaten ...
 ... 26 ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0029

page title: ... geen Valkenburg stuk Valkenburg Secretaris regeling gemeente ...
 
 ... geen ...
 ... Valkenburg ...
 ... stuk ...
 ... Valkenburg ...
 ... Secretaris ...
 ... regeling ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0030

page title: ... Vervolg 114 @IMPRINT_1145 1905 Gemeentebesturen gemeente Beemster Koopman Feb ...
 
 ... Vervolg ... 114 ... @IMPRINT_1145 ...
 ... 1905 ... Gemeentebesturen ...
 ... gemeente ... Beemster ...
 ... Koopman ...
 ... Feb ... RapptGedStaten ... N.Holland ... 15 ... Feb ...
 ... Heer ...
 ... jaarwedden ...
 ... van ... de ... wethouders ... dier ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... benoeming ...
 ... burgemeester ... gemeente ...
 ... zoek ...
 ... Rijsenburg ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0031

page title: ... besturen gemeente H gemeente Zeeuw ...
 
 ... besturen ...
 ... gemeente ...
 ... H ...
 ... gemeente ...
 ... Zeeuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0032

page title: ... Gemeentebesturen Secretaris 114 Schoonhoven ...
 
 ... Gemeentebesturen ...
 ... Secretaris ...
 ... 114 ...
 ... Schoonhoven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0033

page title: ... regel Wttewaall Franeker 102 ...
 
 ... regel ...
 ... Wttewaall ...
 ... Franeker ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0034

page title: ... 114 besturen April Burgemeester Brunt gemelde 58 Baron Renswoude ...
 
 ... 114 ...
 ... besturen ...
 ... April ...
 ... Burgemeester ...
 ... Brunt ...
 ... gemelde ...
 ... 58 ... Baron ...
 ... Renswoude ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0035

page title: ... Gemeentebesturen 04 gemeente Secretaris gemeente Burgemeester Burg gemeente gemeenten ...
 
 ... Gemeentebesturen ...
 ... 04 ...
 ... gemeente ...
 ... Secretaris ...
 ... gemeente ...
 ... Burgemeester ... Burg ... gemeente ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0036

page title: ... regeling jaarwedden gemeente Smulders verleenen ...
 
 ... regeling ...
 ... jaarwedden ...
 ... gemeente ...
 ... Smulders ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0037

page title: ... Gemeente gemeente Vereischte Valkenburg Vervolg ...
 
 ... Gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... Vereischte ...
 ... Valkenburg ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0038

page title: ... Juni burgemeester Muntendam dankbetuiging Doeveren ...
 
 ... Juni ...
 ... burgemeester ...
 ... Muntendam ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Doeveren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0039

page title: ... Juni 99 ...
 
 ... Juni ...
 ... Juni ...
 ... Juni ... 99 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0040

page title: ... B Besluiten gemeente Koning Koningin Jhr gemeente zijne ...
 
 ... B ...
 ... Besluiten ...
 ... gemeente ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Jhr ...
 ... gemeente ...
 ... zijne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0041

page title: ... Gemeente Baron Jhr wonen ...
 
 ... Gemeente ...
 ... Baron ...
 ... Jhr ...
 ... wonen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0042

page title: ... ging archief dispensatie zulks dankbetuiging 26 ...
 
 ... ging ...
 ... archief ...
 ... dispensatie ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0043

page title: ... zij Secretaris gemeente ...
 
 ... zij ...
 ... Secretaris ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0044

page title: ... 158 gemeente Emmen jaarwedden goedkeuring burgemeester ...
 
 ... 158 ...
 ... gemeente ...
 ... Emmen ...
 ... jaarwedden ...
 ... goedkeuring ...
 ... burgemeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0045

page title: ... gemeente verleenen dispensatie A B ontvanger 26 dankbetuiging gemeente ...
 
 ... gemeente ...
 ... verleenen ...
 ... dispensatie ... A ...
 ... B ...
 ... ontvanger ...
 ... 26 ...
 ... dankbetuiging ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... ontslag ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0046

page title: ... @G_Callig 84 Thyssen tot_het tot_het_verleenen_van verleenen dispensatie Maas A ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... 84 ...
 ... Thyssen ...
 ... tot_het ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... dispensatie ...
 ... Maas ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0047

page title: ... niet machtiging_tot worden GedStaten ...
 
 ... niet ...
 ... machtiging_tot ...
 ... worden ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0048

page title: ... @G_Callig gemeente bepalen besluiten jaarwedden ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... gemeente ...
 ... bepalen ...
 ... besluiten ...
 ... jaarwedden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0049

page title: ... aanhangig_te_maken beroep GedStaten niet 50 183 Gouverneur Secretaris gemeente ...
 
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... niet ...
 ... 50 ...
 ... 183 ...
 ... Gouverneur ... Secretaris ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0050

page title: ... 16 ...
 
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0051

page title: ... Zes regeling Utrecht besluiten ...
 
 ... Zes ...
 ... regeling ...
 ... Utrecht ...
 ... besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0052

page title: ... Secretaris ...
 
 ... Secretaris ...
 ... Secretaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0053

page title: ... kweekschool 74 niet regeling 16 genoemde gemeenten ...
 
 ... kweekschool ...
 ... 74 ...
 ... niet ...
 ... regeling ...
 ... 16 ...
 ... genoemde ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0054

page title: ... openbare onderwijzers GedStaten ...
 
 ... openbare ...
 ... onderwijzers ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0055

page title: ... Onderwijs 26 noodig zoover ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 26 ...
 ... noodig ...
 ... zoover ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0056

page title: ... Rijkskweekschool kweekschool Leiden beroep regeling 1904 betreft ...
 
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Leiden ...
 ... beroep ...
 ... regeling ...
 ... 1904 ... betreft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0057

page title: ... 6 genoemde gemeente Leiden ten_behoeve aanhangig_te_maken April ...
 
 ... 6 ...
 ... genoemde ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ... Leiden ...
 ... ten_behoeve ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0058

page title: ... Groningen kweekschool overweging_aanhangig_te aanhangig_te_maken aanvrage bijzondere April vaststelling ...
 
 ... Groningen ...
 ... kweekschool ...
 ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te_maken ...
 ... aanvrage ...
 ... bijzondere ...
 ... April ... vaststelling ...
 ... ingang ...
 ... gemeente ...
 ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0059

page title: ... April Koningin Vereeniging Stichting GedStaten regeling ...
 
 ... April ...
 ... Koningin ...
 ... Vereeniging ...
 ... Stichting ...
 ... GedStaten ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0060

page title: ... Deventer April bijdrage gesteld ...
 
 ... Deventer ...
 ... April ...
 ... bijdrage ...
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0061

page title: ... machtiging_om Commissaris Noordbrabant 1904 44 ...
 
 ... machtiging_om ...
 ... Commissaris ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 1904 ...
 ... 44 ...
 ... 44 ...
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0062

page title: ... @PAPIER_TOPRAND Onderwijs U Utrecht 54 Nederlandsch Zwanenburg ...
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... Onderwijs ...
 ... U ... Utrecht ...
 ... 54 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Zwanenburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0063

page title: ... kweekschool tot_het kweekschool bijzondere kweekschool ...
 
 ... kweekschool ...
 ... tot_het ...
 ... kweekschool ...
 ... bijzondere ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0064

page title: ... kweekschool Kerklaan Beslui ...
 
 ... kweekschool ...
 ... Kerklaan ...
 ... Beslui ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0065

page title: ... Onderwijs openbare Rijkssubsidie bestuur lichaam kweekschool ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... openbare ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... bestuur ... lichaam ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0066

page title: ... door beroep 30 ...
 
 ... door ...
 ... beroep ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0067

page title: ... Haarlemmer Amsterdam waarop Dordrecht ...
 
 ... Haarlemmer ...
 ... Amsterdam ...
 ... waarop ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0068

page title: ... verleenen kweekschool GedStaten regeling ...
 
 ... verleenen ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
 ... GedStaten ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0069

page title: ... 40 verleenen Kweekschool onderwijzeressen kweekschool Kweek lichaam ...
 
 ... 40 ...
 ... verleenen ...
 ... Kweekschool ...
 ... onderwijzeressen ...
 ... kweekschool ...
 ... Kweek ...
 ... lichaam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0070

page title: ... Inspecteur Roermond 54 93 ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... Roermond ...
 ... 54 ...
 ... 93 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0071

page title: ... Juni kweekschool beroep bijzondere ...
 
 ... Juni ...
 ... kweekschool ...
 ... beroep ...
 ... bijzondere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0072

page title: ... aanhangig_te_maken Schoolonderwijs 44 kweekschool Haarlem Hoorn Besluit ...
 
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... Schoolonderwijs ...
 ... 44 ...
 ... kweekschool ...
 ... Haarlem ...
 ... Hoorn ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0073

page title: ... Onderwijs onderwijzeres onderwijzeressen 44 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... onderwijzeres ... onderwijzeressen ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0074

page title: ... 118 regeling gelegenheid 58 onderwijzeressen ...
 
 ... 118 ...
 ... regeling ...
 ... gelegenheid ...
 ... 58 ...
 ... onderwijzeressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0075

page title: ... 81 NoordHolland bijzondere kweekschool onderwijzeressen Apeldoorn 20 Maas kweekschool onderwijzers ...
 
 ... 81 ...
 ... NoordHolland ...
 ... bijzondere ...
 ... kweekschool ...
 ... onderwijzeressen ... Apeldoorn ...
 ... 20 ...
 ... Maas ...
 ... kweekschool ... onderwijzers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0076

page title: ... 119 46 6 GedStaten @STAATSBLAD Hertogenbosch Juni Luciagesticht ...
 
 ... 119 ...
 ... 46 ... 6 ...
 ... GedStaten ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Juni ...
 ... Luciagesticht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0077

page title: ... 30 Juni 74 beroep Commissaris GedStaten provincie 54 ...
 
 ... 30 ... Juni ... 74 ...
 ... beroep ... Commissaris ...
 ... GedStaten ... provincie ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0078

page title: ... medegedeeld 17 30 kweekschool ...
 
 ... medegedeeld ...
 ... 17 ...
 ... 30 ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0079

page title: ... Onderwijs benoemen Groningen verhooging Rijkskweekschool kweekschool ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... benoemen ...
 ... Groningen ...
 ... verhooging ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Utrecht ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0080

page title: ... archief aanhangig_te_maken gemeente ingang 30 benoeming_tot Lanschot Hertogenbosch 84 ...
 
 ... archief ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... gemeente ... ingang ...
 ... 30 ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Lanschot ... Hertogenbosch ...
 ... 84 ...
 ... Zaken ...
 ... kweekschool ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0081

page title: ... benoemen 30 ...
 
 ... benoemen ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0082

page title: ... Onderwijs Zwolle gemeente Utrecht ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Zwolle ...
 ... gemeente ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0083

page title: ... Onderwijs @STAATSBLAD 47 Rijkskweekschool kweekschool Utrecht zulks ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 47 ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Utrecht ...
 ... zulks ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0084

page title: ... Onderwijs regeling jaarwedden Apeldoorn Alkmaar ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... regeling ... jaarwedden ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0085

page title: ... Onderwijs 44 I toekennen ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 44 ...
 ... I ...
 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0086

page title: ... Onderwijs 21 regeling Amsterdam II ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 21 ...
 ... regeling ...
 ... Amsterdam ...
 ... II ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0087

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0088

page title: ... buitenlandsch Infanterie 102 02 Hannover ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Infanterie ...
 ... 102 ... 02 ...
 ... Hannover ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0089

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0090

page title: ... Tweede boven 20 Tweede Tweede_Kamer ...
 
 ... Tweede ...
 ... boven ...
 ... boven ...
 ... 20 ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0091

page title: ... 30 bekrachtiging ...
 
 ... 30 ...
 ... bekrachtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0092

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0093

page title: ... belasting Holland Gelderland 84 Alsboven ...
 
 ... belasting ...
 ... Holland ...
 ... Gelderland ...
 ... 84 ...
 ... Alsboven ...
 ... Alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0094

page title: ... Holland 21 April Alsboven Holland April ...
 
 ... Holland ...
 ... 21 ...
 ... April ...
 ... Alsboven ...
 ... Holland ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0095

page title: ... GedStaten_van 30 Holland Alsboven @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven Alsboven 30 Alsboven @Rappt_alsboven_dagnr ...
 
 ... GedStaten_van ...
 ... 30 ... Holland ...
 ... Alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ... @Rappt_alsboven ...
 ... Alsboven ...
 ... 30 ...
 ... Alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven_dagnr ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... @Rappt_alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0096

page title: ... GedStaten Holland @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven ...
 
 ... GedStaten ...
 ... Holland ...
 ... @Rappt_alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... @Rappt_alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0097

page title: ... Oct belasting 114 @Rappt_alsboven_referentie Holland 30 @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_dagnr @Rappt_alsboven_referentie ...
 
 ... Oct ...
 ... belasting ...
 ... 114 ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ... Holland ...
 ... 30 ...
 ... @Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven_dagnr ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... 24 ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0098

page title: ... @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_referentie Alsboven @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_dagnr @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven ...
 
 ... @Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... Alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven_dagnr ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... @Rappt_alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0099

page title: ... 30 6 ...
 
 ... 30 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0100

page title: ... April 63 April ...
 
 ... April ... 63 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0101

page title: ... 30 ...
 
 ... 30 ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0102

page title: ... belasting 44 6 ...
 
 ... belasting ...
 ... 44 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0103

page title: ... executie gesteld gemeenten Boodschap de_Tweede_Kamer Tweede_Kamer Adres ...
 
 ... executie ...
 ... gesteld ...
 ... gemeenten ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0104

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0105

page title: ... 1904 onderteekend_teruggezonden 1904 Deventer teruggezonden Apeldoorn ...
 
 ... 1904 ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
 ... Deventer ...
 ... teruggezonden ...
 ... Apeldoorn ...
 ... creatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0106

page title: ... gezonden 30 Heerlen Amsterdam onderteekend_teruggezonden Vervolg ...
 
 ... gezonden ...
 ... 30 ...
 ... Heerlen ...
 ... Amsterdam ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0107

page title: ... Notariaat Utrecht onderteekend_teruggezonden E. Hilversum April Vervolg ...
 
 ... Notariaat ...
 ... Utrecht ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... E. ...
 ... Hilversum ...
 ... April ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0108

page title: ... 98 April Kruiningen April onderteekend_teruggezonden ...
 
 ... 98 ... April ...
 ... Kruiningen ...
 ... April ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0109

page title: ... gezonden 02 gemeente onderteekend_teruggezonden gezonden ...
 
 ... gezonden ...
 ... 02 ...
 ... gemeente ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... gezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0110

page title: ... onderteekend_teruggezonden 20 ...
 
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0111

page title: ... plaatsvervanger Kamers onderteekend_teruggezonden Franeker ...
 
 ... plaatsvervanger ...
 ... Kamers ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Franeker ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0112

page title: ... Rappt de_Tweede de_Tweede_Kamer Adres @STAATSBLAD Utrecht ...
 
 ... Rappt ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0113

page title: ... KB Baan VII 1904 20 onderteekend_teruggezonden Vervolg ...
 
 ... KB ...
 ... Baan ...
 ... VII ...
 ... 1904 ...
 ... 20 ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0114

page title: ... @STAATSBLAD Notaris onderteekend_teruggezonden 116 Zutphen ...
 
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Notaris ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 116 ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0115

page title: ... Militaire Willemsorde Orde Ridder Atjeh ...
 
 ... Militaire ...
 ... Willemsorde ...
 ... Orde ...
 ... Ridder ...
 ... Atjeh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0116

page title: ... Infanterie waar Willemsorde oog Ridder ...
 
 ... Infanterie ... waar ...
 ... Willemsorde ...
 ... oog ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0117

page title: ... Ridder Atjeh 20 @LIJN_VERTICAAL_BREUK Ridder 4 Luitenant E. U Atjeh ...
 
 ... Ridder ...
 ... Atjeh ...
 ... 20 ...
 ... @LIJN_VERTICAAL_BREUK ...
 ... Ridder ... 4 ...
 ... Luitenant ...
 ... E. ...
 ... U ...
 ... Atjeh ...
 ... Willems ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0118

page title: ... April op Amboineeschen Ridder Kolonel ...
 
 ... April ...
 ... April ...
 ... op ...
 ... Amboineeschen ...
 ... Ridder ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0119

page title: ... Infanterie Atjeh toekenning Atjeh ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Atjeh ...
 ... toekenning ...
 ... Atjeh ...
 ... Atjeh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0120

page title: ... 20 zulks Infanterie Kabt Militaire Atjeh ...
 
 ... 20 ...
 ... zulks ...
 ... Infanterie ...
 ... Kabt ...
 ... Militaire ...
 ... Atjeh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0121

page title: ... toekenning Ridder Militaire Willem Willems Korporaal 1900 ...
 
 ... toekenning ...
 ... Ridder ...
 ... Militaire ... Willem ... Willems ...
 ... Korporaal ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0122

page title: ... @PAPIER_TOPRAND 1902 Luitenant Hoog Ridder r Zie zulks ...
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... 1902 ...
 ... Luitenant ...
 ... Hoog ...
 ... Ridder ...
 ... r ...
 ... Zie ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0123

page title: ... 90 ontvanger Hooft Roosendaal genoemde ...
 
 ... 90 ...
 ... ontvanger ...
 ... ontvanger ...
 ... Hooft ...
 ... Roosendaal ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0124

page title: ... waarneming ontvanger ontheffen betrekking ontvanger betrekking ...
 
 ... waarneming ...
 ... ontvanger ...
 ... ontheffen ...
 ... betrekking ...
 ... ontvanger ...
 ... ontvanger ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0125

page title: ... @IMPRINT_1240 ontvanger Deventer benoeming_tot u Berg Heusden ...
 
 ... @IMPRINT_1240 ...
 ... ontvanger ...
 ... Deventer ...
 ... benoeming_tot ...
 ... u ...
 ... Berg ...
 ... Heusden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0126

page title: ... Zee 1904 genoemde waarneming Adjunct Vervolg 124 ...
 
 ... Zee ...
 ... 1904 ...
 ... genoemde ...
 ... waarneming ...
 ... Adjunct ...
 ... Vervolg ... 124 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0127

page title: ... Utrecht Charbon intrekking Groningen KB ontvanger betrekking ...
 
 ... Utrecht ... Charbon ...
 ... intrekking ...
 ... Groningen ...
 ... KB ...
 ... ontvanger ...
 ... ontvanger ...
 ... ontvanger ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0128

page title: ... chef jaarwedden Aardenburg B ...
 
 ... chef ...
 ... jaarwedden ...
 ... Aardenburg ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0129

page title: ... 1847 47 houdende Ambtenaren April U ...
 
 ... 1847 ... 47 ...
 ... houdende ...
 ... Ambtenaren ...
 ... April ...
 ... U ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0130

page title: ... Nieuwkuijk bestaande Roosendaal Utrecht ...
 
 ... Nieuwkuijk ...
 ... bestaande ...
 ... Roosendaal ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0131

page title: ... @IMPRINT_1246 Beek Juni 4 Groningen ...
 
 ... @IMPRINT_1246 ...
 ... Beek ...
 ... Juni ... 4 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0132

page title: ... tijdelijk Heerenveen 19 Middelburg zoodanig Maas 44 ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Heerenveen ...
 ... 19 ...
 ... Middelburg ...
 ... zoodanig ...
 ... Maas ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0133

page title: ... Amsterdam machtigen_om ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... machtigen_om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0134

page title: ... regeling Groningen Sept niet ...
 
 ... regeling ...
 ... Groningen ...
 ... Sept ...
 ... niet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0135

page title: ... tijdelijk Rotterdam bezwaar Directeur dankbetuiging bepalen ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Rotterdam ...
 ... bezwaar ...
 ... Directeur ...
 ... dankbetuiging ...
 ... bepalen ...
 ... bepalen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0136

page title: ... Surnume Middelburg Braal Hertogenbosch ...
 
 ... Surnume ...
 ... Middelburg ...
 ... Braal ...
 ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0137

page title: ... Adjunct ...
 
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0138

page title: ... 20 bestaande Koning ...
 
 ... 20 ...
 ... bestaande ...
 ... Koning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0139

page title: ... Wetering Ruiten Oost gemeente vaarwaters ...
 
 ... Wetering ...
 ... Ruiten ...
 ... Oost ...
 ... gemeente ...
 ... vaarwaters ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0140

page title: ... gemeente concessie gemeenten aanvulling Barg verlenging Bolsward ...
 
 ... gemeente ...
 ... concessie ...
 ... gemeenten ...
 ... aanvulling ...
 ... Barg ...
 ... verlenging ...
 ... Bolsward ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0141

page title: ... concessie gemeente concessie tot_het_verleenen gemeente ...
 
 ... concessie ...
 ... gemeente ...
 ... concessie ...
 ... tot_het_verleenen ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0142

page title: ... concessie Kalkwijk 1904 ...
 
 ... concessie ...
 ... Kalkwijk ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0143

page title: ... gemeente verlenging Steenbergschen 1908 VIII concessie ...
 
 ... gemeente ...
 ... verlenging ...
 ... Steenbergschen ...
 ... 1908 ...
 ... VIII ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0144

page title: ... gemeente Nieuweschans Willem III jaren Boom ...
 
 ... gemeente ... Nieuweschans ...
 ... Willem ... III ...
 ... jaren ...
 ... Boom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0145

page title: ... April Rensuma jaren Zuidwending ...
 
 ... April ...
 ... Rensuma ...
 ... jaren ...
 ... Zuidwending ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0146

page title: ... onder 1904 tot_het ...
 
 ... onder ...
 ... 1904 ...
 ... tot_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0147

page title: ... West kanaal verlenging tolheffing Deventer 1908 ...
 
 ... West ...
 ... kanaal ...
 ... verlenging ...
 ... tolheffing ...
 ... Deventer ...
 ... 1908 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0148

page title: ... concessie Zaandam 1908 Leiden Haarlem ...
 
 ... concessie ...
 ... Zaandam ...
 ... 1908 ...
 ... Leiden ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0149

page title: ... concessie ...
 
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0150

page title: ... van_de verlenging ...
 
 ... van_de ...
 ... verlenging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0151

page title: ... WD Sluipwijksche provincie Dedems ...
 
 ... WD ...
 ... Sluipwijksche ...
 ... provincie ...
 ... Dedems ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0152

page title: ... Kok ...
 
 ... Kok ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0153

page title: ... Zaandam Concessie intrekking Hoog ...
 
 ... Zaandam ...
 ... Concessie ...
 ... intrekking ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0154

page title: ... gemeenten concessie gemeente Amsterdam ...
 
 ... gemeenten ...
 ... concessie ...
 ... gemeente ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0155

page title: ... Amstel jaren Groningen Hoog Molenaars Buitenveld Amsterdam ...
 
 ... Amstel ...
 ... jaren ...
 ... Groningen ...
 ... Hoog ...
 ... Molenaars ...
 ... Buitenveld ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0156

page title: ... Amersfoort van zulks Klinker ...
 
 ... Amersfoort ...
 ... van ... zulks ...
 ... Klinker ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0157

page title: ... leverantien Voorschoten Dept. Zutphen 61 30 Bestuur ...
 
 ... leverantien ...
 ... Voorschoten ...
 ... Dept. ...
 ... Zutphen ...
 ... 61 ...
 ... 30 ...
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0158

page title: ... Utrecht RHB Middelburg RHB Assen ...
 
 ... Utrecht ...
 ... RHB ...
 ... Middelburg ...
 ... RHB ...
 ... Assen ...
 ... inrichting ...
 ... Groningen ...
 ... Justitie ...
 ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0159

page title: ... leverantien openbare aanhoorigheden Arnhem Utrecht onder ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... aanhoorigheden ... Arnhem ...
 ... Utrecht ...
 ... onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0160

page title: ... leverantien wordt April ...
 
 ... leverantien ...
 ... wordt ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0161

page title: ... III Berg Stoom Zeeuw Zeeuwsche Amsterdam April ...
 
 ... III ...
 ... Berg ...
 ... Stoom ...
 ... Zeeuw ... Zeeuwsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0162

page title: ... openbare April Nederlandsche April 158 telling wordt zulks ...
 
 ... openbare ...
 ... April ...
 ... Nederlandsche ...
 ... April ... 158 ...
 ... telling ...
 ... wordt ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0163

page title: ... Utrecht 20 ...
 
 ... Utrecht ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0164

page title: ... leverantien openbare wordt Juni 20 ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... wordt ...
 ... Juni ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0165

page title: ... Rijkswerkinrichting inrichting 20 inrichting inrichtingen Pantserforten Ginneken Enschede ...
 
 ... Rijkswerkinrichting ... inrichting ...
 ... 20 ...
 ... inrichting ... inrichtingen ... Pantserforten ...
 ... Ginneken ...
 ... Enschede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0166

page title: ... leverantien 30 26 Nederlandsche 49 Middelburg Hannover ...
 
 ... leverantien ...
 ... 30 ... 26 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 49 ...
 ... Middelburg ...
 ... Hannover ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0167

page title: ... leverantien ...
 
 ... leverantien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0168

page title: ... leverantien openbare Laboratorium vischhal ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... Laboratorium ...
 ... vischhal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0169

page title: ... leverantien @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat Middelburg ...
 
 ... leverantien ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Middelburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0170

page title: ... leverantien openbare berghaven Dept Dept. ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... berghaven ...
 ... Dept ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0171

page title: ... leverantien Infanterie openbare wordt bouwen post bestaande ...
 
 ... leverantien ...
 ... Infanterie ...
 ... openbare ... wordt ...
 ... bouwen ...
 ... post ...
 ... bestaande ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0172

page title: ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_BOVEN openbare Oct ...
 
 ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_BOVEN ... openbare ...
 ... Oct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0173

page title: ... gedaan ...
 
 ... gedaan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0174

page title: ... 20 Juni hierbij overeenkomst tusschen ...
 
 ... 20 ...
 ... Juni ...
 ... hierbij ...
 ... overeenkomst ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0175

page title: ... Regeering Juni Adres @KLEIN_HANDSCHRIFT onder ...
 
 ... Regeering ...
 ... Juni ...
 ... Adres ...
 ... @KLEIN_HANDSCHRIFT ...
 ... onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0176

page title: ... @STAATSBLAD Zwitserland regeling ...
 
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Zwitserland ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0177

page title: ... Rechtbanken plaatsvervanger H A rechtbank Haarlem 1904 plaatsvervanger dankbetuiging ...
 
 ... Rechtbanken ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... H ... A ...
 ... rechtbank ...
 ... Haarlem ...
 ... 1904 ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... dankbetuiging ...
 ... 1293 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0178

page title: ... Rechtbanken Utrecht zulks dankbetuiging rechtbank April Rechtbank ...
 
 ... Rechtbanken ...
 ... Utrecht ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... rechtbank ...
 ... April ...
 ... Rechtbank ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0179

page title: ... Justitie Amsterdam vervanger Juni Justitie 20 Groningen Arr. ...
 
 ... Justitie ...
 ... Amsterdam ...
 ... vervanger ...
 ... Juni ...
 ... Justitie ...
 ... 20 ...
 ... Groningen ...
 ... Arr. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0180

page title: ... Justitie Dordrecht rechtbank Justitie Rechtbank H Griffier zijne Justitie ...
 
 ... Justitie ...
 ... Dordrecht ...
 ... rechtbank ...
 ... Justitie ... Rechtbank ...
 ... H ...
 ... Griffier ...
 ... zijne ...
 ... Justitie ...
 ... Justitie ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0181

page title: ... Sept Utrecht dankbetuiging zulks dankbetuiging Justitie Utrecht plaatsvervanger Baron ...
 
 ... Sept ...
 ... Utrecht ...
 ... dankbetuiging ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... Justitie ...
 ... Utrecht ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0182

page title: ... 1904 Inspecteur Groningen intrekking Justitie April ...
 
 ... 1904 ...
 ... Inspecteur ...
 ... Groningen ...
 ... intrekking ...
 ... Justitie ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0183

page title: ... regeling Amsterdam ...
 
 ... regeling ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0184

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0185

page title: ... verleenen Amsterdam A@a 50 ...
 
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ... A@a ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0186

page title: ... Geslachtsnamen 44 toestemming Amsterdam zulks zegel geslachtsnaam ...
 
 ... Geslachtsnamen ...
 ... 44 ...
 ... toestemming ...
 ... Amsterdam ...
 ... zulks ...
 ... zegel ...
 ... geslachtsnaam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0187

page title: ... 20 Leiden zulks voorstellen registratie April Zaandam vrijstelling kunnen zulks ...
 
 ... 20 ...
 ... Leiden ...
 ... zulks ... voorstellen ...
 ... registratie ...
 ... April ...
 ... Zaandam ...
 ... vrijstelling ...
 ... kunnen ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0188

page title: ... 92 vergunning Oosterbeek Zutphen behoorende Justitie ...
 
 ... 92 ...
 ... vergunning ...
 ... Oosterbeek ...
 ... Zutphen ...
 ... behoorende ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0189

page title: ... Geslachtsnamen verleenen Amsterdam ...
 
 ... Geslachtsnamen ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0190

page title: ... 20 30 Zuylen 61 ...
 
 ... 20 ...
 ... 30 ...
 ... Zuylen ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0191

page title: ... Geslachtsnamen ...
 
 ... Geslachtsnamen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0192

page title: ... C. Notaris ...
 
 ... C. ...
 ... Notaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0193

page title: ... Kapitein Kolonien zulks dankbetuiging ...
 
 ... Kapitein ...
 ... Kolonien ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0194

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0195

page title: ... burg militairen Koloniale ...
 
 ... burg ...
 ... militairen ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0196

page title: ... Vervolg van bladz 1310 @IMPRINT_1311 1905 Oost Jan 20 12 ...
 
 ... Vervolg ... van ... bladz ... 1310 ... @IMPRINT_1311 ...
 ... 1905 ... Oost ...
 ... Jan ... 20 ... 12 ... Rappt ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... den ... gepasporteerden ... fuselier ...
 ... Justitie ...
 ... hierbij ...
 ... Koloniale ...
 ... 30 ...
 ... genoemde ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0197

page title: ... Oost-Indische Indische plaatsvervanger Infanterie ...
 
 ... Oost-Indische ... Indische ...
 ... plaatsvervanger ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0198

page title: ... Oost-Indische afschrift Ridder ...
 
 ... Oost-Indische ...
 ... afschrift ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0199

page title: ... Oost-Indische Indische pensioenen Oost 49 verleenen ...
 
 ... Oost-Indische ... Indische ... pensioenen ...
 ... Oost ...
 ... 49 ... verleenen ...
 ... Europa ...
 ... apotheker ...
 ... Duursma ...
 ... Kolonien ...
 ... regeling ...
 ... zooveel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0200

page title: ... Veenhuizen Koloniale ...
 
 ... Veenhuizen ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0201

page title: ... April Jonker Justitie April Openbaar Waarden ...
 
 ... April ...
 ... Jonker ...
 ... Justitie ...
 ... April ...
 ... Openbaar ...
 ... Waarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0202

page title: ... April Telegram 58 April Veenhuizen verleenen Infanterie ...
 
 ... April ...
 ... Telegram ...
 ... 58 ... April ...
 ... Veenhuizen ...
 ... verleenen ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0203

page title: ... Oost-Indische posterijen gagementen ...
 
 ... Oost-Indische ...
 ... posterijen ...
 ... gagementen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0204

page title: ... Europa Zutphen Koloniale genoemd genoemde ...
 
 ... Europa ...
 ... Zutphen ...
 ... Koloniale ...
 ... genoemd ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0205

page title: ... openbare Juni Europa Infanterie ...
 
 ... openbare ...
 ... Juni ...
 ... Europa ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0206

page title: ... Reserve zulks Amsterdam ...
 
 ... Reserve ...
 ... zulks ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0207

page title: ... Koloniale 26 Infanterie Majoor Vervolg ...
 
 ... Koloniale ...
 ... 26 ...
 ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0208

page title: ... verleenen @LIJN_DIAGONAAL 16 ...
 
 ... verleenen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0209

page title: ... 14 @LIJN_DIAGONAAL aanhangig_te_maken voordracht ...
 
 ... 14 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0210

page title: ... Indische Pensioenen verlof Griffier gezondheid ...
 
 ... Indische ... Pensioenen ...
 ... verlof ...
 ... Griffier ...
 ... gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0211

page title: ... Regeering archief Telegram ...
 
 ... Regeering ...
 ... archief ...
 ... Telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0212

page title: ... zooveel Justitie Referendaris beambte ...
 
 ... zooveel ...
 ... Justitie ...
 ... Referendaris ...
 ... beambte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0213

page title: ... belooning benoeming Justitie ...
 
 ... belooning ...
 ... benoeming ...
 ... Justitie ...
 ... Justitie ...
 ... Justitie ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0214

page title: ... Ambtenaren betrekkelijk voordracht audientie ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... betrekkelijk ...
 ... voordracht ...
 ... audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0215

page title: ... aangeboden Justitie niet Justitie ...
 
 ... aangeboden ...
 ... Justitie ... niet ...
 ... Justitie ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0216

page title: ... belast Justitie voordracht Ambtenaren Justitie ...
 
 ... belast ...
 ... Justitie ...
 ... voordracht ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0217

page title: ... rappt Vervolg ...
 
 ... rappt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0218

page title: ... toegezonden B niet aangeboden ...
 
 ... toegezonden ...
 ... B ...
 ... niet ...
 ... aangeboden ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0219

page title: ... enveloppe aangeboden ...
 
 ... enveloppe ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0220

page title: ... daarbij ...
 
 ... daarbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0221

page title: ... antwoord ...
 
 ... antwoord ...
 ... antwoord ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0222

page title: ... archief toegezonden April ...
 
 ... archief ...
 ... toegezonden ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0223

page title: ... nog dienst De herstel Referendaris zou ...
 
 ... nog ...
 ... dienst ... De ...
 ... herstel ...
 ... Referendaris ...
 ... zou ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0224

page title: ... Utrecht Veenhuizen I ...
 
 ... Utrecht ...
 ... Veenhuizen ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0225

page title: ... @IMPRINT_1340 26 gepensionneerde tijdelijk Oorlog 20 Juni ...
 
 ... @IMPRINT_1340 ...
 ... 26 ...
 ... gepensionneerde ...
 ... tijdelijk ...
 ... Oorlog ...
 ... 20 ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0226

page title: ... Oorlog 44 Adviseur Dept Middelburg ...
 
 ... Oorlog ...
 ... 44 ...
 ... Adviseur ... Dept ...
 ... Middelburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0227

page title: ... daarbij Commies ...
 
 ... daarbij ...
 ... Commies ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0228

page title: ... 49 Dept. Assen Sept ...
 
 ... 49 ...
 ... Dept. ...
 ... Assen ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0229

page title: ... gemeente antwoord tot_het Oorlog toegezonden Oorlog Dept. Oorlog ...
 
 ... gemeente ... antwoord ...
 ... tot_het ...
 ... Oorlog ...
 ... toegezonden ...
 ... Oorlog ...
 ... Oorlog ...
 ... Dept. ...
 ... Oorlog ...
 ... Eerste_Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0230

page title: ... 16 ...
 
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0231

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0232

page title: ... 58 zullen Commissie ...
 
 ... 58 ...
 ... zullen ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0233

page title: ... Onderwijs toekennen RHB 1904 189 89 @STAATSBLAD ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... toekennen ...
 ... RHB ...
 ... 1904 ...
 ... 189 ... 89 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... toekennen ...
 ... Alkmaar ...
 ... gemeente ...
 ... e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0234

page title: ... 16 6 tijdelijk RHB tijdelijk 54 Sevaux leeraar ...
 
 ... 16 ... 6 ...
 ... tijdelijk ...
 ... RHB ...
 ... tijdelijk ...
 ... 54 ...
 ... Sevaux ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0235

page title: ... tot_het rijkssubsidie genoemde behoeve 94 Amersfoort inrichting ...
 
 ... tot_het ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... genoemde ...
 ... behoeve ...
 ... 94 ...
 ... Amersfoort ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0236

page title: ... burgerschool tot_het Zwolle jaarwedden directeur toekenning ...
 
 ... burgerschool ...
 ... tot_het ...
 ... Zwolle ...
 ... jaarwedden ... directeur ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0237

page title: ... Leeuwarden tijdvak School Gouda rijkssubsidie Riviere ...
 
 ... Leeuwarden ...
 ... tijdvak ...
 ... School ...
 ... Gouda ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Riviere ...
 ... Assen ...
 ... RH ... RHB ...
 ... 44 ...
 ... RHB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0238

page title: ... Onderwijs 6. RHB tijdvak Broer RHB ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 6. ...
 ... RHB ...
 ... RHB ...
 ... RHB ...
 ... tijdvak ...
 ... Broer ...
 ... RHB ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0239

page title: ... RHB tijdvak RHB gemeente Amsterdam RHB tijdelijk Alkmaar ...
 
 ... RHB ...
 ... tijdvak ...
 ... RHB ...
 ... gemeente ...
 ... Amsterdam ...
 ... RHB ...
 ... tijdelijk ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0240

page title: ... Onderwijs Groningen tijdvak Hertogenbosch burgerschool u ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Groningen ...
 ... tijdvak ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... burgerschool ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0241

page title: ... Leeuwarden Gouda Juni L leeraar Gouda leeraar ...
 
 ... Leeuwarden ...
 ... Gouda ...
 ... Juni ...
 ... L ... leeraar ...
 ... Gouda ...
 ... leeraar ...
 ... RHB ...
 ... te_Tilburg ... Tilburg ...
 ... Juni ...
 ... RHB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0242

page title: ... Juni 58 Heerenveen gemeente ...
 
 ... Juni ...
 ... 58 ...
 ... Heerenveen ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0243

page title: ... wedde RH RHB Gouda 58 Groningen burgerschool ...
 
 ... wedde ...
 ... RH ... RHB ...
 ... Gouda ...
 ... 58 ...
 ... Groningen ...
 ... burgerschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0244

page title: ... 44 Hertogenbosch RH RHB Tilburg ...
 
 ... 44 ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... RH ... RHB ...
 ... RHB ... Tilburg ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0245

page title: ... RH RHB Assen tijdelijk RHB Wageningen ...
 
 ... RH ... RHB ...
 ... Assen ...
 ... tijdelijk ...
 ... RHB ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0246

page title: ... Onderwijs Voorzitter belooning Breda ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Voorzitter ...
 ... belooning ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0247

page title: ... Onderwijs Groningen toekennen Utrecht ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Groningen ...
 ... toekennen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0248

page title: ... genoemde tijdvak Wageningen ...
 
 ... genoemde ...
 ... tijdvak ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0249

page title: ... burgerschool leeraar RHB Zwolle RHB 100 Riemsdijk tijdvak ...
 
 ... burgerschool ...
 ... leeraar ... RHB ... Zwolle ...
 ... RHB ...
 ... 100 ...
 ... Riemsdijk ...
 ... tijdvak ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... RHB ...
 ... Heyningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0250

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0251

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0252

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0253

page title: ... hoofdbestuur Baron Betuwe intrekking Waarden dam ...
 
 ... hoofdbestuur ...
 ... Baron ...
 ... Betuwe ...
 ... intrekking ...
 ... Waarden ...
 ... dam ...
 ... 26 ... Zie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0254

page title: ... Utrecht intrekking Zee April ...
 
 ... Utrecht ...
 ... intrekking ...
 ... Zee ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0255

page title: ... besturen Juni ...
 
 ... besturen ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0256

page title: ... benoemen Vervolg ...
 
 ... benoemen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0257

page title: ... besturen intrekking 12 beroep GedStaten NoordBrabant ...
 
 ... besturen ...
 ... intrekking ...
 ... 12 ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... NoordBrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0258

page title: ... 12 Overbeeke baron ...
 
 ... 12 ... Overbeeke ...
 ... baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0259

page title: ... Staat College 1904 Staten Tweede ...
 
 ... Staat ...
 ... College ...
 ... 1904 ...
 ... Staten ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0260

page title: ... Staatsbegrooting begrooting Staten Rekenkamer ...
 
 ... Staatsbegrooting ... begrooting ...
 ... Staten ...
 ... Rekenkamer ...
 ... Rekenkamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0261

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0262

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0263

page title: ... aan_de aangeboden wordt ...
 
 ... aan_de ...
 ... aangeboden ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0264

page title: ... 124 Amsterdam kennen toekennen ...
 
 ... 124 ...
 ... Amsterdam ... kennen ...
 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0265

page title: ... Commies Dept De ...
 
 ... Commies ... Dept ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0266

page title: ... tot_het zulks Amsterdam aangeboden ...
 
 ... tot_het ...
 ... zulks ...
 ... Amsterdam ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0267

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0268

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0269

page title: ... Utrecht C. U hoogleeraren U Groningen tot_het_toekennen Utrecht ...
 
 ... Utrecht ...
 ... C. ... U ...
 ... hoogleeraren ...
 ... U ... Groningen ...
 ... tot_het_toekennen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0270

page title: ... tijdelijk Rijks_Universiteit centrale Utrecht tijdelijk Rijks_Universiteit Universiteit ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... centrale ...
 ... Utrecht ...
 ... tijdelijk ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Universiteit ...
 ... verleenen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0271

page title: ... Onderwijs beambten Leiden Utrecht Groningen gesteld 4 ingang wegens ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... beambten ...
 ... Leiden ... Utrecht ...
 ... Groningen ...
 ... gesteld ... 4 ...
 ... ingang ...
 ... wegens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0272

page title: ... 50 Holleman tijdelijk leeraar Rijks_Universiteit Leiden zulks dankbetuiging hoogleeraar ...
 
 ... 50 ...
 ... Holleman ...
 ... tijdelijk ...
 ... leeraar ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Leiden ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Leiden ...
 ... hoogleeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0273

page title: ... benoemen Rijks_Universiteit Universiteit Rijks_Universiteit Universiteit Groningen Keesom ...
 
 ... benoemen ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Groningen ...
 ... Keesom ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0274

page title: ... April verhooging hoogleeraar Rijks_Universiteit Universiteit @STAATSBLAD ...
 
 ... April ... verhooging ...
 ... hoogleeraar ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Utrecht ... benoemen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0275

page title: ... zoodanig hoogleeraar Tendeloo regel executie ...
 
 ... zoodanig ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Tendeloo ...
 ... regel ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0276

page title: ... Juni aanvulling Rijks_Universiteit belooning tijdvak ...
 
 ... Juni ...
 ... aanvulling ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... belooning ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0277

page title: ... daarvan ...
 
 ... daarvan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0278

page title: ... Onderwijs Universiteit Leiden Groningen vastgesteld tijdvak @TOT_EN_MET Utrecht ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Universiteit ...
 ... Leiden ...
 ... Groningen ...
 ... vastgesteld ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0279

page title: ... 90 @STAATSBLAD Vereeniging Universiteit ...
 
 ... 90 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Vereeniging ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0280

page title: ... Rijks_Universiteit Universiteit Groningen U A ...
 
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Groningen ...
 ... U ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0281

page title: ... hoogleeraar toegezonden KB Vereeniging ...
 
 ... hoogleeraar ...
 ... toegezonden ...
 ... KB ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0282

page title: ... Amsterdam Universiteit College Utrecht Groningen collegie gymnasium ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Universiteit ...
 ... College ...
 ... Utrecht ...
 ... Groningen ...
 ... collegie ...
 ... gymnasium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0283

page title: ... concessie weduwe ...
 
 ... concessie ...
 ... weduwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0284

page title: ... 1908 concessie tusschen concessie Dordrecht ...
 
 ... 1908 ...
 ... concessie ...
 ... tusschen ...
 ... concessie ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0285

page title: ... Weber West tusschen ...
 
 ... Weber ...
 ... West ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0286

page title: ... 54 133 Bedijking Droogmakerij ...
 
 ... 54 ... 133 ...
 ... Bedijking ... Droogmakerij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0287

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0288

page title: ... Don Spaansche Spaanschen Koning machtiging_tot ontvangen ...
 
 ... Don ...
 ... Spaansche ...
 ... Spaanschen ...
 ... Koning ...
 ... machtiging_tot ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0289

page title: ... 117 ...
 
 ... 117 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0290

page title: ... April boven ...
 
 ... April ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0291

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0292

page title: ... boven alsboven Alsboven boven Alsboven ...
 
 ... boven ...
 ... alsboven ...
 ... Alsboven ...
 ... boven ...
 ... Alsboven ...
 ... Alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0293

page title: ... alsboven ...
 
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0294

page title: ... De ...
 
 ... h ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0295

page title: ... gratificatie Willem Willemsoord Steenwijk ...
 
 ... gratificatie ...
 ... Willem ...
 ... Willemsoord ... Steenwijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0296

page title: ... genoemde gratificatien gemeente Rutte 113 genoemde ...
 
 ... genoemde ...
 ... gratificatien ... gemeente ...
 ... Rutte ...
 ... 113 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0297

page title: ... hierbij Door dankbetuiging ...
 
 ... hierbij ...
 ... Door ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0298

page title: ... wezen Posterijen April genoemde ...
 
 ... wezen ...
 ... Posterijen ...
 ... April ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0299

page title: ... tot_het personen weduwe Utrecht Dept gratificatie beschouwd ...
 
 ... tot_het ...
 ... personen ...
 ... weduwe ...
 ... Utrecht ...
 ... Dept ...
 ... gratificatie ...
 ... beschouwd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0300

page title: ... gratificatie Zee Besluit weduwe belang ...
 
 ... gratificatie ...
 ... Zee ...
 ... Besluit ...
 ... weduwe ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0301

page title: ... 47 Adjunct Bemt Overdijk ...
 
 ... 47 ...
 ... Adjunct ...
 ... Bemt ...
 ... Overdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0302

page title: ... 47 Dept. Sept personen Besluit ...
 
 ... 47 ...
 ... Dept. ...
 ... Sept ...
 ... personen ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0303

page title: ... houdende gratificatie weduwe Hoofdbestuur weduwe ...
 
 ... houdende ...
 ... gratificatie ...
 ... gratificatie ... weduwe ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... weduwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0304

page title: ... toegezonden enveloppe gratificatie intrekking 74 verleenen genoemde personen belang ...
 
 ... toegezonden ...
 ... enveloppe ...
 ... gratificatie ...
 ... intrekking ...
 ... 74 ...
 ... verleenen ...
 ... genoemde ... personen ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0305

page title: ... buitenlandsch Baron ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0306

page title: ... Staatsraad RapptRvSt medegedeeld ...
 
 ... Staatsraad ...
 ... RapptRvSt ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0307

page title: ... Frankrijk dankbetuiging zijne Staatsraad 47 ...
 
 ... Frankrijk ...
 ... dankbetuiging ...
 ... zijne ...
 ... Staatsraad ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0308

page title: ... Duitschland Zwitserland Berg ...
 
 ... Duitschland ... Zwitserland ...
 ... Berg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0309

page title: ... Amsterdam Maatschappij ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0310

page title: ... 102 Museum Willem beambten ...
 
 ... 102 ...
 ... Museum ... Willem ...
 ... beambten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0311

page title: ... Baron Hof Z 50 Luxemburg ...
 
 ... Baron ...
 ... Hof ... Z ...
 ... 50 ...
 ... Luxemburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0312

page title: ... Jhr 30 Dept. ...
 
 ... Jhr ...
 ... 30 ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0313

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0314

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0315

page title: ... Schoolvereeniging commissie Maassluis ...
 
 ... Schoolvereeniging ...
 ... commissie ...
 ... Maassluis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0316

page title: ... 190 Vereeniging u Groningen Besluiten Rotterdam ...
 
 ... 190 ...
 ... Vereeniging ...
 ... u ...
 ... Groningen ...
 ... Besluiten ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0317

page title: ... 1904 6. Chef Huis belast ...
 
 ... 1904 ...
 ... 6. ...
 ... Chef ... Huis ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0318

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0319

page title: ... 30 I Hoog Utrecht Landbouw ...
 
 ... 30 ...
 ... I ...
 ... Hoog ...
 ... Utrecht ...
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0320

page title: ... @PAPIER_TOPRAND zulks Helsdingen verleenen Landbouw ...
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... zulks ...
 ... Helsdingen ...
 ... verleenen ...
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0321

page title: ... Weenen enkele Parijs Rusland Oostenrijk Zwitserland ...
 
 ... Weenen ...
 ... enkele ...
 ... Parijs ...
 ... Rusland ... Oostenrijk ...
 ... Zwitserland ...
 ... Roemenie ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0322

page title: ... Hoofdbestuur tot_het Vervolg ...
 
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... tot_het ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0323

page title: ... Wageningen jaarwedde besturen Amsterdam ...
 
 ... Wageningen ...
 ... jaarwedde ...
 ... besturen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0324

page title: ... Bestuur exploitatie 44 Wibben April ...
 
 ... Bestuur ...
 ... exploitatie ...
 ... 44 ...
 ... Wibben ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0325

page title: ... toekennen April Dordrecht 54 ...
 
 ... toekennen ...
 ... April ...
 ... Dordrecht ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0326

page title: ... 12 Wageningen Baron archief Wageningen ...
 
 ... 12 ...
 ... Wageningen ...
 ... Baron ...
 ... archief ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0327

page title: ... Landbouw Friesland Exploitatie Friesland ...
 
 ... Landbouw ...
 ... Friesland ...
 ... Exploitatie ...
 ... Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0328

page title: ... Zuivel 99 tot_het exploitatie ...
 
 ... Zuivel ...
 ... 99 ... tot_het ...
 ... exploitatie ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0329

page title: ... Tuinbouw ...
 
 ... Tuinbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0330

page title: ... Schermbeek Commies Rijkssubsidie ...
 
 ... Schermbeek ...
 ... Commies ...
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0331

page title: ... exploitatie 58 Juni Landbouw 20 95 leeraar Wageningen ...
 
 ... exploitatie ...
 ... 58 ... Juni ...
 ... Landbouw ...
 ... 20 ... 95 ...
 ... leeraar ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0332

page title: ... Utrecht exploitatie Bestuur Centrale ...
 
 ... Utrecht ...
 ... exploitatie ...
 ... Bestuur ... Centrale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0333

page title: ... Mededeelingen Landbouw Landbouw Utrecht Wageningen 44 ...
 
 ... Mededeelingen ...
 ... Landbouw ...
 ... l ...
 ... Landbouw ...
 ... Utrecht ...
 ... Wageningen ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0334

page title: ... landbouw Wageningen tijdvak zijne Hoofdbestuur landbouw ...
 
 ... landbouw ...
 ... Wageningen ...
 ... tijdvak ...
 ... zijne ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0335

page title: ... regeling Wageningen opdracht Boschbouwschool handel verleenen ...
 
 ... regeling ...
 ... Wageningen ...
 ... opdracht ...
 ... Boschbouwschool ...
 ... handel ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0336

page title: ... De Hoofdbestuur Maatschappij Oranje_Nassau Wageningen inrichting ...
 
 ... De ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Maatschappij ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... Wageningen ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0337

page title: ... 124 Landbouw Wageningen Middelburg Veendam ...
 
 ... 124 ...
 ... Landbouw ...
 ... Wageningen ...
 ... Middelburg ...
 ... Veendam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0338

page title: ... 1904 rijkssubsidie Maatschappij Landbouw Afdeeling Landbouw ...
 
 ... 1904 ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Maatschappij ...
 ... Landbouw ...
 ... Afdeeling ...
 ... Landbouw ... Denemarken ...
 ... tot_het ...
 ... NoordHolland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0339

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
 ... verleenen ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0340

page title: ... Nieuwe tweede exploitatie Vervolg ...
 
 ... Nieuwe ...
 ... tweede ...
 ... exploitatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0341

page title: ... 20 Landbouw tijdelijk Wageningen jaarwedde hoogleeraar ...
 
 ... 20 ...
 ... Landbouw ...
 ... tijdelijk ...
 ... Wageningen ...
 ... jaarwedde ...
 ... hoogleeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0342

page title: ... 30 exploitatie ...
 
 ... 30 ...
 ... exploitatie ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0343

page title: ... 44 adres Curacao voordracht Utrecht ...
 
 ... 44 ... adres ...
 ... Curacao ...
 ... voordracht ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0344

page title: ... tot_het Regiment toekennen het_verleenen ...
 
 ... tot_het ...
 ... Regiment ...
 ... toekennen ...
 ... het_verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0345

page title: ... onderscheiding 1901 archivaris ...
 
 ... onderscheiding ...
 ... 1901 ...
 ... archivaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0346

page title: ... 133 Keizer ...
 
 ... 133 ...
 ... Keizer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0347

page title: ... bewezen ...
 
 ... bewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0348

page title: ... genoemde personen ...
 
 ... genoemde ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0349

page title: ... houdende zulks ...
 
 ... houdende ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0350

page title: ... Aardenburg Middelburg exploiteeren onder Amersfoort Utrecht concessie VI ...
 
 ... Aardenburg ...
 ... Middelburg ...
 ... exploiteeren ...
 ... onder ... Amersfoort ...
 ... Utrecht ...
 ... concessie ...
 ... VI ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0351

page title: ... Dordrecht ...
 
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0352

page title: ... 4 April concessie ...
 
 ... 4 ...
 ... April ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0353

page title: ... verleenen Zaltbommel ...
 
 ... verleenen ...
 ... Zaltbommel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0354

page title: ... benoemen A@a IIIe IIIa ...
 
 ... benoemen ...
 ... A@a ...
 ... IIIe ... IIIa ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0355

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Vaderland tot_het 84 841 Commandant ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Vaderland ...
 ... tot_het ...
 ... 84 ... 841 ...
 ... Commandant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0356

page title: ... Maastricht Hoofdbestuur Groningen Hoofdbestuur Kapitein verleenen benoemen verleenen ...
 
 ... Maastricht ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Groningen ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Kapitein ...
 ... verleenen ...
 ... benoemen ...
 ... verleenen ...
 ... Hoofdbestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0357

page title: ... 114 Bestuur verleenen ...
 
 ... 114 ...
 ... Bestuur ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0358

page title: ... 47 ...
 
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0359

page title: ... Baron houdende vastgesteld ...
 
 ... Baron ...
 ... houdende ...
 ... vastgesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0360

page title: ... zullen schrijven Mevrouw Juni stand ...
 
 ... zullen ...
 ... schrijven ...
 ... Mevrouw ...
 ... Juni ...
 ... stand ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0361

page title: ... Rappt 4 Fiat ...
 
 ... Rappt ...
 ... 4 ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0362

page title: ... 74 vaststelling bedrag besluiten ...
 
 ... 74 ...
 ... vaststelling ...
 ... bedrag ...
 ... besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0363

page title: ... Friesland besluiten 30 wordt ...
 
 ... Friesland ...
 ... besluiten ...
 ... 30 ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0364

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0365

page title: ... Voorzitter a tijdelijk Werkman Berlijn ...
 
 ... Voorzitter ...
 ... a ...
 ... tijdelijk ...
 ... Werkman ...
 ... Berlijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0366

page title: ... Bergmann Hertogenbosch toestemming Dept Dept. Cremer Oostenrijk belang aanschaffing ...
 
 ... Bergmann ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... toestemming ...
 ... Dept ... Dept. ...
 ... Cremer ...
 ... Oostenrijk ...
 ... belang ... aanschaffing ...
 ... regeling ...
 ... regeling ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0367

page title: ... Landbouw Waterstaat tot_het einde landbouw Engeland Sillevoldt ...
 
 ... Landbouw ...
 ... Waterstaat ... tot_het ... einde ...
 ... landbouw ...
 ... Engeland ...
 ... Sillevoldt ... Directeur ...
 ... Wageningen ...
 ... Duitschland ...
 ... 26 ...
 ... zoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0368

page title: ... Zeemacht Dept. ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0369

page title: ... 1904 zulks Amsterdam belang ...
 
 ... 1904 ...
 ... zulks ...
 ... Amsterdam ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0370

page title: ... Commissien belang leeraar inrichting verleenen Marine Eerste ...
 
 ... Commissien ...
 ... belang ...
 ... leeraar ...
 ... inrichting ...
 ... verleenen ...
 ... Marine ...
 ... Eerste ...
 ... zulks ... noodig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0371

page title: ... Buitenlandsche Polytechnische ...
 
 ... Buitenlandsche ...
 ... Polytechnische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0372

page title: ... Rijkswaterstaat 1e_kl wordt A@a 1905 regeling Duitschland zijner ...
 
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... 1e_kl ...
 ... wordt ...
 ... A@a ...
 ... 1905 ...
 ... regeling ...
 ... Duitschland ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0373

page title: ... wordt zulks Wageningen Dom aangeboden ...
 
 ... wordt ...
 ... zulks ...
 ... Wageningen ...
 ... Dom ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0374

page title: ... Smit toestemming Oost ...
 
 ... Smit ...
 ... toestemming ...
 ... Oost ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0375

page title: ... tot_het Duitschland Mahieu zulks April Wageningen 124 Duitschland ...
 
 ... tot_het ...
 ... Duitschland ...
 ... Mahieu ...
 ... zulks ...
 ... April ...
 ... Wageningen ...
 ... 124 ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0376

page title: ... Commissien 61 Rappt April 5e Rijks_Universiteit Universiteit Majoor ...
 
 ... Commissien ...
 ... 61 ... Rappt ... April ...
 ... 5e ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Majoor ...
 ... toestemming ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0377

page title: ... tot_het Amsterdam behoeve den Staf Artillerie F Friso Roorda Munitiefabriek ...
 
 ... tot_het ...
 ... Amsterdam ...
 ... behoeve ...
 ... den ... Staf ... Artillerie ... F ... Friso ... Roorda ...
 ... Munitiefabriek ... zoomede ...
 ... werktuigelijke ... inrichtingen ...
 ... fabriek ... verhindering ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Krieger ...
 ... zichter ... Hirtenburg ... worden ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0378

page title: ... Herbrum Zeemacht ...
 
 ... Herbrum ...
 ... Zeemacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0379

page title: ... tot_het 1e_kl Stuttgart ...
 
 ... tot_het ...
 ... t ...
 ... 1e_kl ...
 ... Stuttgart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0380

page title: ... zulks Zeemacht waarnemen ...
 
 ... zulks ...
 ... Zeemacht ...
 ... waarnemen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0381

page title: ... Landbouw noodig zich 1906 Chef ...
 
 ... Landbouw ...
 ... noodig ...
 ... zich ...
 ... 1906 ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0382

page title: ... tot_het verleenen Amsterdam zulks bouwen ...
 
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... zulks ...
 ... bouwen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0383

page title: ... 62 Stoom Board regeling ...
 
 ... 62 ...
 ... Stoom ...
 ... Board ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0384

page title: ... U u rekening Weenen Duitschland ...
 
 ... U ... u ...
 ... rekening ...
 ... Weenen ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0385

page title: ... Juni 1905 Juni belang tijdelijk ...
 
 ... Juni ...
 ... 1905 ...
 ... Juni ...
 ... belang ...
 ... belang ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0386

page title: ... Juni Officier Hoog Ritmeester Denemarken Zwitserland ...
 
 ... Juni ...
 ... Officier ...
 ... Hoog ...
 ... Ritmeester ...
 ... Denemarken ... Zwitserland ...
 ... Oostenrijk ... Engeland ...
 ... Oorlog ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0387

page title: ... Delft K Engeland verleenen Duitschland Hoogere machtiging ...
 
 ... Delft ... K ...
 ... Engeland ...
 ... verleenen ...
 ... Duitschland ...
 ... Hoogere ...
 ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0388

page title: ... hoogleeraar Hannover Groningen Bonn tellen bepalen Kolonel Cavalerie ...
 
 ... hoogleeraar ...
 ... Hannover ...
 ... Groningen ...
 ... Bonn ...
 ... tellen ...
 ... bepalen ...
 ... Kolonel ...
 ... Cavalerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0389

page title: ... wordt aangemaakt ...
 
 ... wordt ...
 ... aangemaakt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0390

page title: ... zulks belang noodig ...
 
 ... zulks ...
 ... belang ...
 ... noodig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0391

page title: ... gezonden ten_behoeve 44 Kabinet belang Oostenrijk Engeland belang tot_het ...
 
 ... gezonden ...
 ... ten_behoeve ...
 ... 44 ...
 ... Kabinet ...
 ... belang ...
 ... Oostenrijk ...
 ... Engeland ...
 ... belang ...
 ... tot_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0392

page title: ... 190 Jhr 24 ...
 
 ... 190 ...
 ... Jhr ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0393

page title: ... Engelbrecht einde belang belast Museum zich Hamburg ...
 
 ... Engelbrecht ...
 ... einde ... belang ...
 ... belast ...
 ... Museum ...
 ... zich ...
 ... Hamburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0394

page title: ... Zendingen toestemming r daarmede verlichting Besluit ...
 
 ... Zendingen ...
 ... toestemming ...
 ... r ...
 ... daarmede ...
 ... verlichting ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0395

page title: ... Frankrijk Marine Regt ...
 
 ... Frankrijk ...
 ... Marine ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0396

page title: ... Engeland regeling vergoeding het_verleenen_van wordt fabriek ...
 
 ... Engeland ... regeling ...
 ... vergoeding ...
 ... het_verleenen_van ...
 ... wordt ...
 ... fabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0397

page title: ... Baden U zijner Jhr ten_behoeve ...
 
 ... Baden ...
 ... U ...
 ... zijner ...
 ... Jhr ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0398

page title: ... Buitenlandsche Amsterdam behoeve pantserdekschip kanaal ...
 
 ... Buitenlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... behoeve ... pantserdekschip ...
 ... kanaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0399

page title: ... Amsterdam zijner Amsterdam einde ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... zijner ...
 ... Amsterdam ...
 ... einde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0400

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0401

page title: ... Fabrieken Trafieken Rappt Rappt_LandbD gemeente aanhangig_te_maken Fiat ...
 
 ... Fabrieken ... Trafieken ...
 ... Rappt ... Rappt_LandbD ...
 ... gemeente ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0402

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0403

page title: ... N@n ...
 
 ... N@n ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0404

page title: ... Koloniale Atjeh ...
 
 ... Koloniale ...
 ... Atjeh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0405

page title: ... Friesland aanvulling 30 besluiten Reglement ...
 
 ... Friesland ... aanvulling ...
 ... 30 ...
 ... besluiten ...
 ... Reglement ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0406

page title: ... jacht Noordbrabant Holland ...
 
 ... jacht ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Holland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0407

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0408

page title: ... Vervolg van bladz 742 @IMPRINT_1523 Kabinet Koningin Wayenburg bestrijding tuberculose ...
 
 ... Vervolg ... van ... bladz ... 742 ... @IMPRINT_1523 ...
 ... Kabinet ... Koningin ...
 ... Wayenburg ...
 ... bestrijding ...
 ... tuberculose ...
 ... Dirs ... terugzending ...
 ... request ... voorn ... voorn. ... vereeniging ...
 ... verzuimd ... onderteekenen ... zijne ... hoedanig ...
 ... heid ... van ... Secretaris ... dier ... Vereeniging ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ... @LIJN_BESLISSING ... Per_missive ... Per ... missive ... Dr. ... Wayenburg ...
 ... overweging ... gegeven ... zich ... met ... zijn ... verzoek ...
 ... rechtstreeks ...
 ... Steenwijk ...
 ... Handelingen ...
 ... A@a ... Amsterdam ...
 ... zich ...
 ... zulks ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0409

page title: ... willen ...
 
 ... willen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0410

page title: ... archief 61 ...
 
 ... archief ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0411

page title: ... beroep Wed belasting 6. regeling Besluit ...
 
 ... beroep ... Wed ...
 ... belasting ...
 ... 6. ...
 ... regeling ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0412

page title: ... Amsterdam belasting beroep belasting personeele ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... belasting ...
 ... beroep ...
 ... belasting ...
 ... personeele ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0413

page title: ... hierbij Directeur belasting April Scheurleer Haersma Buma gemeente Directeur ...
 
 ... hierbij ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... April ...
 ... Scheurleer ...
 ... Haersma ... Buma ... gemeente ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0414

page title: ... Directeur echtgenoote en Besluit Amsterdam Amersfoort ...
 
 ... Directeur ...
 ... echtgenoote ...
 ... en ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amersfoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0415

page title: ... 90 Hoofdbestuur regeling belasting 54 Amsterdam ...
 
 ... 90 ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... regeling ... belasting ...
 ... 54 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0416

page title: ... genoemde April Juni 84 63 Besluit 26 6 Amsterdam ...
 
 ... genoemde ...
 ... April ...
 ... Juni ... 84 ...
 ... 63 ...
 ... Besluit ...
 ... 26 ... 6 ...
 ... Amsterdam ... vereeniging_tot ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0417

page title: ... Directeur Amsterdam perceel @KLEIN_HANDSCHRIFT regeling inrichting ingesteld Zwolle ...
 
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... perceel ...
 ... @KLEIN_HANDSCHRIFT ...
 ... regeling ...
 ... inrichting ...
 ... ingesteld ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0418

page title: ... Baron tegen Directeur belasting wegens gesteld personeel Amsterdam ...
 
 ... Baron ... tegen ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... wegens ...
 ... gesteld ...
 ... personeel ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0419

page title: ... 30 gesteld Nijmegen 119 47 ...
 
 ... 30 ...
 ... gesteld ... Nijmegen ...
 ... 119 ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0420

page title: ... Directeur Zwolle RapptRvSt ontheffing beroep Vervolg ...
 
 ... Directeur ...
 ... Zwolle ...
 ... RapptRvSt ...
 ... ontheffing ...
 ... beroep ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0421

page title: ... Amsterdam belasting personeel ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... belasting ...
 ... personeel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0422

page title: ... Directeur 20 65 Amsterdam RapptRvSt Utrecht 47 ...
 
 ... Directeur ...
 ... 20 ... 65 ...
 ... Amsterdam ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Utrecht ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0423

page title: ... Juni belasting Maas belasting 184 84 ...
 
 ... Juni ...
 ... belasting ...
 ... e ...
 ... Maas ...
 ... belasting ...
 ... 184 ... 84 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0424

page title: ... Ambtenaren belasting ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... belasting ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0425

page title: ... 1896 belasting @STAATSBLAD Hilversum ...
 
 ... 1896 ...
 ... belasting ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Hilversum ...
 ... Hilversum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0426

page title: ... 46 Unitas belasting ingesteld Dordrecht Rotterdam Dordrecht 54 ...
 
 ... 46 ...
 ... Unitas ...
 ... belasting ...
 ... ingesteld ... Dordrecht ...
 ... Rotterdam ...
 ... Dordrecht ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0427

page title: ... regeling belasting voorstel 12 Tweede_Kamer Adres Directeur ...
 
 ... regeling ...
 ... belasting ...
 ... voorstel ...
 ... 12 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0428

page title: ... personeele belasting Zutphen verleenen Vervolg 54 ...
 
 ... personeele ...
 ... belasting ...
 ... belasting ...
 ... belasting ...
 ... Zutphen ...
 ... verleenen ...
 ... Vervolg ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0429

page title: ... 154 Utrecht perceel 20 Utrecht Directeur ...
 
 ... 154 ...
 ... Utrecht ...
 ... perceel ...
 ... 20 ...
 ... Utrecht ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0430

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0431

page title: ... Staatsbehoeften Oorlog Ambtenaren beschikbaarstelling ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Oorlog ...
 ... Ambtenaren ...
 ... beschikbaarstelling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0432

page title: ... Staatsbehoeften II MarD Hoofdstuk zoodanig I ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... II ...
 ... MarD ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... zoodanig ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0433

page title: ... Hertogenbosch @NUMERO veel Aanvaarding ...
 
 ... Hertogenbosch ...
 ... @NUMERO ...
 ... veel ...
 ... Aanvaarding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0434

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0435

page title: ... Pruissische regeling aangeboden A@a werking wel tijdperk ...
 
 ... Pruissische ...
 ... regeling ...
 ... aangeboden ...
 ... A@a ...
 ... werking ...
 ... wel ... tijdperk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0436

page title: ... tusschen tijdelijk Brussel tusschen Vreemde ...
 
 ... tusschen ...
 ... tijdelijk ...
 ... Brussel ...
 ... tusschen ...
 ... Vreemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0437

page title: ... 1905 Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden machtiging_om aanhangig maken ...
 
 ... 1905 ... Traktaten ... met ... en ... tusschen ... Vreemde ... Mogendheden ...
 ... machtiging_om ...
 ... aanhangig ... maken ...
 ... goedkeuring ...
 ... Nederland ... 1904 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... gesloten ... overeenkomst ... strekkende ...
 ... hospitaal ... schepen ... voldoen ... voor ...
 ... waarden ... gesteld ... artt ... 1 ... 2 ... 3 ... van ...
 ... 30 ...
 ... heer ...
 ... Querdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0438

page title: ... tot_het_verleenen_van B Baron bewerkte 20 30 4 ...
 
 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... B ... Baron ...
 ... bewerkte ...
 ... 20 ...
 ... 30 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0439

page title: ... Assen Engeland Zwitserland machtigen_tot 30 Baron Harinxma Baron ...
 
 ... Assen ...
 ... Engeland ...
 ... Zwitserland ...
 ... machtigen_tot ...
 ... 30 ...
 ... Baron ... Harinxma ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0440

page title: ... Humalda ...
 
 ... Humalda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0441

page title: ... Carnegie Kabt executie machtiging_tot Boodschap ...
 
 ... Carnegie ...
 ... Kabt ...
 ... executie ...
 ... machtiging_tot ...
 ... Boodschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0442

page title: ... krachtens Frankrijk tot_het Bestuur ...
 
 ... krachtens ...
 ... Frankrijk ...
 ... tot_het ...
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0443

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0444

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0445

page title: ... Hoof Dept. ...
 
 ... Hoof ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0446

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0447

page title: ... tot_het genoemde personen tot_het_verleenen_van verleenen genoemde ...
 
 ... tot_het ...
 ... genoemde ... personen ...
 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0448

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0449

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0450

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0451

page title: ... eigendommen ...
 
 ... eigendommen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0452

page title: ... a OB ger. wetsontwerp_tot maatschappij Tweede_Kamer 4 Adres ...
 
 ... a ...
 ... OB ...
 ... ger. ...
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... maatschappij ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 4 ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0453

page title: ... voorkomende Leiden ...
 
 ... voorkomende ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0454

page title: ... tusschen 65 April ...
 
 ... tusschen ...
 ... tusschen ...
 ... 65 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0455

page title: ... hierbij 44 stuk Zwolle ...
 
 ... hierbij ...
 ... 44 ...
 ... stuk ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0456

page title: ... Baron Doorwerth regeling Dordrecht overeenkomst ...
 
 ... Baron ...
 ... Doorwerth ...
 ... regeling ...
 ... Dordrecht ...
 ... overeenkomst ...
 ... overeenkomst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0457

page title: ... regeling Breda regeling daaraan ...
 
 ... regeling ...
 ... Breda ...
 ... regeling ...
 ... daaraan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0458

page title: ... overeenkomst daaraan tusschen 1904 ...
 
 ... overeenkomst ...
 ... daaraan ...
 ... tusschen ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0459

page title: ... leverantien openbare 4 ziek gesticht 16 Dept. Oorlog inrichting ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... 4 ...
 ... ziek ...
 ... gesticht ...
 ... 16 ...
 ... Dept. ...
 ... Oorlog ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0460

page title: ... Leiden Statistiek ...
 
 ... Leiden ...
 ... Statistiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0461

page title: ... Beslui Linie Utrecht 158 machtiging_tot ...
 
 ... Beslui ...
 ... Linie ...
 ... Utrecht ...
 ... 158 ...
 ... machtiging_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0462

page title: ... Militaire vergunning Dept Dept. maatschappij Nieuw 100 administratie ...
 
 ... Militaire ...
 ... vergunning ... Dept ... Dept. ...
 ... maatschappij ...
 ... Nieuw ...
 ... 100 ...
 ... administratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0463

page title: ... 152 Oorlog waarop worden Landmacht ...
 
 ... 152 ...
 ... Oorlog ...
 ... waarop ...
 ... worden ...
 ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0464

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND @LIJN_DIAGONAAL Juni Waterstaat adressen ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Juni ...
 ... Waterstaat ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0465

page title: ... Militaire 30 Stoom vergunning_tot Juni Amstel Nieuwe ...
 
 ... Militaire ...
 ... 30 ...
 ... Stoom ...
 ... vergunning_tot ...
 ... Juni ...
 ... Amstel ...
 ... Nieuwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0466

page title: ... Militaire 100 158 ...
 
 ... Militaire ...
 ... 100 ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0467

page title: ... Rappt 17 belang ...
 
 ... Rappt ...
 ... 17 ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0468

page title: ... Militaire genoemde alsboven Hellevoetsluis stand brief ...
 
 ... Militaire ...
 ... genoemde ...
 ... alsboven ...
 ... Hellevoetsluis ...
 ... stand ...
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0469

page title: ... 158 58 Militaire 116 hierbij ...
 
 ... 158 ... 58 ...
 ... Militaire ...
 ... 116 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0470

page title: [leeg]
 
 ... @KAFT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0471

page title: ... RapptRvSt 1904 GedStaten regeling April Maastricht beheer ...
 
 ... RapptRvSt ... 1904 ...
 ... GedStaten ...
 ... regeling ...
 ... April ...
 ... Maastricht ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0472

page title: ... Groningen 158 ...
 
 ... Groningen ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0473

page title: ... 158 Juni ...
 
 ... 158 ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0474

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0475

page title: ... Rappt_LandbD Hoog Lage_Zwaluwe 6 Gravenhage ...
 
 ... Rappt_LandbD ...
 ... Hoog ... Lage_Zwaluwe ...
 ... 6 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0476

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0477

page title: ... Utrecht Amersfoort Schouten gemeente Hoorn wonende boven gemeente ...
 
 ... Utrecht ...
 ... Amersfoort ...
 ... Schouten ...
 ... gemeente ...
 ... Hoorn ...
 ... wonende ... boven ...
 ... gemeente ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0478

page title: ... wonende gemeente wonende Utrecht ...
 
 ... wonende ...
 ... gemeente ...
 ... wonende ... Utrecht ...
 ... gemeenten ...
 ... wonende ...
 ... Paulus ...
 ... wonende ...
 ... gemeente ... Hilversum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0479

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0480

page title: ... adel Adel Dordrecht het hierbij 44 Adel Vervolg ...
 
 ... adel ...
 ... Adel ...
 ... Dordrecht ...
 ... het ... hierbij ...
 ... 44 ...
 ... Adel ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0481

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0482

page title: ... verheffing Adel ...
 
 ... verheffing ...
 ... Adel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0483

page title: ... 84 Amsterdam ...
 
 ... 84 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0484

page title: ... jaarwedde Nationale vergoeding Nationale ...
 
 ... jaarwedde ...
 ... Nationale ...
 ... vergoeding ...
 ... Nationale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0485

page title: ... met 25 ...
 
 ... met ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0486

page title: ... echtgenoot Nationale echtgenoot Amsterdam echtgenoote houdende waarop ...
 
 ... echtgenoot ...
 ... Nationale ...
 ... echtgenoot ...
 ... Amsterdam ...
 ... echtgenoote ...
 ... houdende ...
 ... waarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0487

page title: ... Staatscourant lieden 1904 Nederlandsche jaarwedde inrichting Nederlandsche ...
 
 ... Staatscourant ...
 ... lieden ...
 ... 1904 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... jaarwedde ...
 ... inrichting ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0488

page title: ... overschrijving Amsterdam Besluit 19 Adres ...
 
 ... overschrijving ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... 19 ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0489

page title: ... zulks dankbetuiging 1904 betrekking ...
 
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... 1904 ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0490

page title: ... Staat 20 58 Boodschap 102 ...
 
 ... Staat ...
 ... 20 ...
 ... 58 ...
 ... Boodschap ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0491

page title: ... Dept Dept. Nederlandsche Correctoren ...
 
 ... Dept ... Dept. ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Correctoren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0492

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0493

page title: ... 90 Veendam Besluit Sept wonende Leiden wonende West wonende ...
 
 ... 90 ...
 ... Veendam ...
 ... Besluit ...
 ... Sept ...
 ... wonende ...
 ... Leiden ...
 ... wonende ...
 ... West ...
 ... wonende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0494

page title: ... @LIJN_TABEL_ROOD Oosterbeek procureur Renkum ...
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Oosterbeek ...
 ... procureur ...
 ... Renkum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0495

page title: ... tot_het Hilversum Commissie commissie ...
 
 ... tot_het ...
 ... Hilversum ...
 ... Commissie ...
 ... commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0496

page title: ... ingenieur ...
 
 ... ingenieur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0497

page title: ... de_Tweede Heerlen Boodschap Adres Adres_1eKamer ...
 
 ... de_Tweede ...
 ... Heerlen ...
 ... Boodschap ...
 ... Adres ... Adres_1eKamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0498

page title: ... aanhangig_te_maken Tweede Tweede_Kamer April Adres executie @STAATSBLAD ...
 
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... April ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0499

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0500

page title: ... 46 Veemarkt @STAATSBLAD ...
 
 ... 46 ...
 ... Veemarkt ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0501

page title: ... wetsontwerp_tot Algemeen gemeenten Hellendoorn Adres executie gemeente ...
 
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... Algemeen ...
 ... gemeenten ... Hellendoorn ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0502

page title: ... algemeenen wetsontwerp_tot Nieuwe 24 Adres RapptRvSt ...
 
 ... algemeenen ...
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... Nieuwe ...
 ... 24 ...
 ... Adres ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0503

page title: ... ontwerp ...
 
 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0504

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0505

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0506

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0507

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0508

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0509

page title: ... 61 zich April Frankrijk ...
 
 ... 61 ...
 ... zich ...
 ... April ...
 ... Frankrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0510

page title: ... Dept. beroep Oorlog ...
 
 ... Dept. ...
 ... beroep ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0511

page title: ... 92 zich medegedeeld besluiten benoemen archief Binnenl._Zaken Zaken ...
 
 ... 92 ...
 ... zich ...
 ... medegedeeld ...
 ... besluiten ...
 ... benoemen ...
 ... archief ...
 ... Binnenl._Zaken ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0512

page title: ... omtrent dankbetuiging ...
 
 ... omtrent ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0513

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 20 113 Ambtenaren ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 20 ... 113 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0514

page title: ... tweede Dept. ...
 
 ... tweede ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0515

page title: ... Zaken Koningin schrijven Buiten ...
 
 ... Zaken ...
 ... Koningin ... schrijven ...
 ... Buiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0516

page title: ... Buitenlandsche gelegenheid tijdelijk 100 Ambtenaren 44 wegens brief ...
 
 ... Buitenlandsche ...
 ... gelegenheid ...
 ... tijdelijk ...
 ... 100 ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 44 ...
 ... wegens ...
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0517

page title: ... Zaken III Staatsbegrooting 30 Zaken ...
 
 ... Zaken ...
 ... III ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 30 ...
 ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0518

page title: ... omtrent 26 Weede zoodanig ingang moeten Jhr Apeldoorn ...
 
 ... omtrent ...
 ... 26 ...
 ... Weede ...
 ... zoodanig ...
 ... ingang ...
 ... moeten ...
 ... Jhr ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0519

page title: ... Zaken zij bevel bevelen archief Zaken daarop ...
 
 ... Zaken ...
 ... zij ...
 ... bevel ... bevelen ...
 ... archief ...
 ... Zaken ...
 ... daarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0520

page title: ... Zaken zulks dankbetuiging Weede ...
 
 ... Zaken ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... Weede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0521

page title: ... Schietvereeniging gemeente Hemelumer Friesland toestemming ...
 
 ... Schietvereeniging ...
 ... gemeente ... Hemelumer ...
 ... Friesland ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0522

page title: ... 90 49 Vereeniging opgerichte Dordrecht ...
 
 ... 90 ...
 ... 49 ...
 ... Vereeniging ...
 ... opgerichte ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0523

page title: ... Vereeniging Korporaals Bestuur Commandant Schietvereeniging Groningen aankoop ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Korporaals ...
 ... Bestuur ...
 ... Commandant ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
 ... aankoop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0524

page title: ... 26 Commandant zooveel ...
 
 ... 26 ...
 ... Commandant ...
 ... zooveel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0525

page title: ... toestemming zooveel betreft tot_het_verleenen_van ...
 
 ... toestemming ...
 ... zooveel ... betreft ...
 ... tot_het_verleenen_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0526

page title: ... Willem Hilversum zooveel betreft Scherpschutters ...
 
 ... Willem ...
 ... Hilversum ...
 ... zooveel ...
 ... zooveel ... betreft ...
 ... Scherpschutters ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0527

page title: ... Utrecht Regt Infanterie zulks ...
 
 ... Utrecht ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0528

page title: ... afdeeling Schietvereeniging Zutphen Domburg Sept Vereeniging ...
 
 ... afdeeling ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Zutphen ...
 ... Domburg ...
 ... Sept ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0529

page title: ... Nederlanden betreft Breda 4 D ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... betreft ...
 ... Breda ...
 ... 4 ...
 ... D ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0530

page title: ... 30 De ...
 
 ... 30 ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0531

page title: ... 1645 Patria ...
 
 ... 1645 ...
 ... Patria ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0532

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0533

page title: ... 1904 Dordrecht Gorinchem Leeuwarden Zutphen Utrecht Directeur ...
 
 ... 1904 ...
 ... Dordrecht ... Gorinchem ...
 ... Leeuwarden ... Zutphen ...
 ... Utrecht ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0534

page title: ... genoemde zoek Regenten 47 Jhr ...
 
 ... genoemde ...
 ... zoek ...
 ... Regenten ...
 ... 47 ...
 ... Jhr ...
 ... College ...
 ... toekennen ...
 ... vergoeding ...
 ... Adjunct ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0535

page title: ... besluiten Justitie wordt April 26 A@a zooveel Zutphen ...
 
 ... besluiten ...
 ... Justitie ...
 ... wordt ...
 ... April ...
 ... 26 ...
 ... A@a ...
 ... zooveel ...
 ... Zutphen ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0536

page title: ... Secretaris College Amsterdam ...
 
 ... Secretaris ... College ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0537

page title: ... 89 Directeur Deventer betreft 30 Regenten zulks Directeur ...
 
 ... 89 ...
 ... Directeur ...
 ... Deventer ...
 ... betreft ...
 ... 30 ...
 ... Regenten ...
 ... zulks ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0538

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0539

page title: ... @G_Callig dankbetuiging geneeskundigen Haren Tangelder dankbetuiging gesticht ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... dankbetuiging ...
 ... geneeskundigen ...
 ... Haren ...
 ... Tangelder ...
 ... dankbetuiging ...
 ... gesticht ...
 ... bijzondere ...
 ... Montfoort ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0540

page title: ... Alkmaar zoodanig Zutphen 54 ...
 
 ... Alkmaar ...
 ... zoodanig ...
 ... Zutphen ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0541

page title: ... post Oostenrijk October Chef ...
 
 ... post ...
 ... Oostenrijk ...
 ... October ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0542

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0543

page title: ... betrekking Directie fabriek k @LIJN_RAPPT 1901 100 93 oog ...
 
 ... betrekking ...
 ... Directie ...
 ... fabriek ... k ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 1901 ...
 ... 100 ...
 ... 93 ... oog ...
 ... jaarwedden ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0544

page title: ... 65 bedrag @TOT_EN_MET 95 Tweede ...
 
 ... 65 ...
 ... bedrag ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... 95 ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0545

page title: ... Utrecht zulks 50 houdende 1904 archief ...
 
 ... Utrecht ...
 ... zulks ...
 ... 50 ...
 ... houdende ...
 ... 1904 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0546

page title: ... De Financien Utrecht KB Commissie Utrecht ...
 
 ... De ...
 ... Financien ...
 ... Utrecht ...
 ... KB ...
 ... Commissie ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0547

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0548

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0549

page title: ... A@a 1904 54 Wubben ...
 
 ... A@a ...
 ... 1904 ...
 ... 54 ...
 ... Wubben ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0550

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0551

page title: ... GedStaten sHertogenbosch Hertogenbosch Kerkelijke sHertogenbosch Hertogenbosch ...
 
 ... GedStaten ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Kerkelijke ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Nederlandsche ... Kerk ...
 ... H ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0552

page title: ... f 44 Ref ...
 
 ... f ...
 ... 44 ... Ref ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0553

page title: ... Infanterie Smit vergunning besluiten Sergeant Korporaal ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Smit ...
 ... vergunning ...
 ... besluiten ...
 ... Sergeant ...
 ... Korporaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0554

page title: ... Koloniale Zon Directeur Rijks_Universiteit zoodanig genoemde ...
 
 ... Koloniale ...
 ... Zon ...
 ... Directeur ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... zoodanig ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0555

page title: ... Infanterie Adjudant Haarlem kadaster ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Adjudant ...
 ... Haarlem ...
 ... kadaster ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0556

page title: ... pensioenen Rijks_Universiteit Universiteit onderwijzers Leiden machtiging Utrecht Amersfoort leeraar ...
 
 ... pensioenen ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... onderwijzers ...
 ... Leiden ...
 ... machtiging ...
 ... Utrecht ...
 ... Amersfoort ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0557

page title: ... u 90 wedde RapptRvSt 54 @STAATSBLAD ...
 
 ... u ...
 ... 90 ...
 ... wedde ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 54 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... RHB ... Alkmaar ...
 ... gymnasium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0558

page title: ... 102 hierbij zoodanig gemeente verleenen ...
 
 ... 102 ... hierbij ...
 ... zoodanig ... gemeente ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0559

page title: ... Breda 43 Juni Besluit ...
 
 ... Breda ...
 ... 43 ...
 ... Juni ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0560

page title: ... College Griffier ...
 
 ... College ...
 ... Griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0561

page title: ... Rijks_Universiteit 50 I Room Zuidhorn ...
 
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... 50 ...
 ... I ... Room ...
 ... Zuidhorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0562

page title: ... Deventer goedkeuring vergunning leeraar ...
 
 ... Deventer ...
 ... goedkeuring ...
 ... vergunning ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0563

page title: ... 47 4 verleenen boven RHB Zwolle Administratie ...
 
 ... 47 ... 4 ... verleenen ...
 ... boven ...
 ... RHB ...
 ... Zwolle ...
 ... Administratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0564

page title: ... RHB zoodanig 49 zulks Universiteit Utrecht Administratie ...
 
 ... RHB ...
 ... zoodanig ...
 ... 49 ...
 ... zulks ...
 ... Universiteit ...
 ... Utrecht ...
 ... Administratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0565

page title: ... Kantongerecht ...
 
 ... Kantongerecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0566

page title: ... Venlo leeraar ...
 
 ... Venlo ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0567

page title: ... pensioenen Suiker 30 Wageningen lieden ...
 
 ... pensioenen ...
 ... Suiker ...
 ... 30 ...
 ... Wageningen ...
 ... lieden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0568

page title: ... 20 genoemde ...
 
 ... 20 ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0569

page title: ... 1904 April Bronbeek ...
 
 ... 1904 ...
 ... April ...
 ... Bronbeek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0570

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0571

page title: ... December Juni ...
 
 ... December ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0572

page title: ... @STAATSBLAD bedrag ...
 
 ... @STAATSBLAD ...
 ... bedrag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0573

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0574

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0575

page title: ... 1904 archief K KB archief Middelburg archief ...
 
 ... 1904 ...
 ... archief ...
 ... K ... KB ...
 ... archief ...
 ... Middelburg ...
 ... archief ...
 ... 84 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0576

page title: ... 0 20 ingang ...
 
 ... 0 ...
 ... 20 ...
 ... ingang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0577

page title: ... Adjunct ...
 
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0578

page title: ... Gravenhage KB April 109 KB terug Reglement ...
 
 ... Gravenhage ...
 ... KB ... April ... 109 ...
 ... KB ...
 ... terug ...
 ... Reglement ...
 ... o ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0579

page title: ... 84 zoodanig zoodanige Staten 20 archief ...
 
 ... 84 ...
 ... zoodanig ... zoodanige ...
 ... Staten ...
 ... 20 ...
 ... archief ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0580

page title: ... wedde 54 jaarwedden ...
 
 ... wedde ...
 ... 54 ...
 ... jaarwedden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0581

page title: ... Rappt Juni archief stuk Friedriechs ...
 
 ... Rappt ...
 ... Juni ...
 ... archief ...
 ... stuk ...
 ... stuk ...
 ... Friedriechs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0582

page title: ... Naundorff worden XVII toegezonden ...
 
 ... Naundorff ...
 ... worden ...
 ... XVII ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0583

page title: ... KB tijdvak ...
 
 ... KB ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0584

page title: ... daarvan toegezonden archief toegezonden ...
 
 ... daarvan ...
 ... toegezonden ...
 ... archief ...
 ... toegezonden ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0585

page title: ... archief KB archief ...
 
 ... archief ...
 ... KB ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0586

page title: ... verhooging 4 1904 I I,II II III ...
 
 ... verhooging ...
 ... 4 ... 1904 ...
 ... I ... I,II ... II ... III ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0587

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0588

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0589

page title: ... Saksen Weimar zullen 20 ...
 
 ... Saksen ...
 ... Weimar ...
 ... Weimar ...
 ... Weimar ...
 ... zullen ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0590

page title: ... aangeboden dag m Z ...
 
 ... aangeboden ...
 ... dag ...
 ... m ... Z ...
 ... h ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0591

page title: ... tot_het Hervormde Noord 123 en Uffel ...
 
 ... tot_het ...
 ... Hervormde ... Noord ...
 ... 123 ...
 ... en ... Uffel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0592

page title: ... 47 FD exploitatie waar 100 ...
 
 ... 47 ... FD ...
 ... exploitatie ...
 ... waar ...
 ... 100 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0593

page title: ... verleenen tegen bedrag Heinrich ...
 
 ... verleenen ...
 ... tegen ...
 ... bedrag ...
 ... Heinrich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0594

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0595

page title: ... kwijtschelding Utrecht @TOT_EN_MET 1906 daarvan Vollenhoven betaald Eerste ...
 
 ... kwijtschelding ...
 ... Utrecht ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1906 ...
 ... daarvan ...
 ... Vollenhoven ...
 ... betaald ...
 ... Eerste ... maatschappij ...
 ... zulks ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0596

page title: ... echtgenoot ...
 
 ... echtgenoot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0597

page title: ... College bijzondere zoek intrekking KB ...
 
 ... College ...
 ... bijzondere ...
 ... zoek ...
 ... intrekking ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0598

page title: ... @G_Callig Nelissen College Simon College ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... Nelissen ...
 ... College ...
 ... College ...
 ... College ...
 ... Simon ...
 ... College ...
 ... College ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0599

page title: ... Nederlandsche aanhangig_te_maken 02 30 Nederlandsche ...
 
 ... Nederlandsche ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... 02 ...
 ... 30 ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0600

page title: ... Geneeskunde Maart Rappt BD verleenen rijkssubsidie subsidie 1905 vac bureel ...
 
 ... Geneeskunde ...
 ... Maart ... Rappt ... BD ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ... subsidie ... 1905 ... vac ...
 ... bureel ... Arnhem ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vereeniging ... animale ... vac ...
 ... cinatie ... Besluit ...
 ... vergunning ... Weinberg ...
 ... geneeskunst ... Nederlandsche ...
 ... zeeschepen ... oorlogsvaar ...
 ... tuigen ...
 ... Minister ... Binnenl ... Zaken ... jaarwed ...
 ... Rijkskweekschool ... vroed ...
 ... vrouwen ... Rotterdam ... benoemen ...
 ... dag ...
 ... subsidie ...
 ... afdeeling ... Afdeeling ...
 ... Groningen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0601

page title: ... April 26 Bureau Rijkskweekschool Amster ...
 
 ... April ...
 ... 26 ...
 ... Bureau ...
 ... Rijkskweekschool ...
 ... Amster ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0602

page title: ... Geneeskunde 44 1904 Apotheken Commissie Zee Groningen gemeente ...
 
 ... Geneeskunde ...
 ... 44 ... 1904 ...
 ... Apotheken ...
 ... Commissie ...
 ... Zee ...
 ... Groningen ...
 ... gemeente ...
 ... belast ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0603

page title: ... Rijkssubsidie Haarlem Secretaris 9 ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Haarlem ...
 ... Haarlem ...
 ... Secretaris ...
 ... Secretaris ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0604

page title: ... Geneeskunde ...
 
 ... Geneeskunde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0605

page title: ... genoemde belang ...
 
 ... genoemde ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0606

page title: ... alsboven hierbij belang ...
 
 ... alsboven ...
 ... hierbij ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0607

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0608

page title: ... Zutphen plaatsvervangers 84 Nationale Assen ...
 
 ... Zutphen ...
 ... plaatsvervangers ...
 ... 84 ...
 ... Nationale ...
 ... Assen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0609

page title: ... Mevrouw Gravenhage Internationale Botanis verhooging ten_behoeve ...
 
 ... Mevrouw ...
 ... Gravenhage ...
 ... Internationale ... Botanis ...
 ... verhooging ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0610

page title: ... 44 tot_het Nederlandsche Kerk gemeente Bavokerk regeling T ...
 
 ... 44 ... tot_het ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Kerk ...
 ... gemeente ...
 ... Bavokerk ...
 ... regeling ...
 ... T ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0611

page title: ... Vereeniging Rotterdam Enschede ten_behoeve ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Rotterdam ...
 ... Enschede ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0612

page title: ... Zutphen Vereeniging Zwolle Kerk Dordrecht ...
 
 ... Zutphen ...
 ... Zutphen ...
 ... Vereeniging ...
 ... Zwolle ...
 ... Kerk ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0613

page title: ... rijkssubsidie Vereeniging kerk ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Vereeniging ...
 ... kerk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0614

page title: ... Haarlem Vereeniging Hervormde Rheden Zuidlaren ...
 
 ... Haarlem ...
 ... Vereeniging ...
 ... Hervormde ... Rheden ...
 ... Zuidlaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0615

page title: ... Rijkssubsidie Duurstede 74 Academie Rijkssubsidie Voorburg gemeente ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Duurstede ...
 ... 74 ...
 ... Academie ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Voorburg ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0616

page title: ... Kerk Hervormde ...
 
 ... Kerk ...
 ... Hervormde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0617

page title: ... Rijkssubsidie studien verleenen rijkssubsidie Berlijn Amsterdam Willem I ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... studien ...
 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Berlijn ...
 ... Amsterdam ...
 ... Willem ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0618

page title: ... 54 Amersfoort herstel 68 Amsterdam ...
 
 ... 54 ... h ...
 ... Amersfoort ... herstel ...
 ... 68 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... leeraar ... Rijkswaterstaat ...
 ... Utrecht ...
 ... 44 ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0619

page title: ... Directeur gemeente Leiden Amsterdam toekennen ...
 
 ... Directeur ...
 ... gemeente ... Leiden ...
 ... Amsterdam ...
 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0620

page title: ... Sept Amsterdam Vereeniging KB 20 archief 20 Sept bestuur Nederlandschen ...
 
 ... Sept ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vereeniging ...
 ... KB ...
 ... 20 ...
 ... archief ...
 ... 20 ... Sept ...
 ... bestuur ...
 ... Nederlandschen ...
 ... behoeve ...
 ... afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0621

page title: ... Amersfoort Bets ...
 
 ... Amersfoort ...
 ... Bets ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0622

page title: ... hem Bestuur ...
 
 ... hem ...
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0623

page title: ... ontvangen 4 aanhangig_te_maken Maas ...
 
 ... ontvangen ...
 ... 4 ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... Maas ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0624

page title: ... Dordrecht 50 GedStaten ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... 50 ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0625

page title: ... belasting Gelderland I ...
 
 ... belasting ...
 ... Gelderland ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0626

page title: ... ingestelde wordt machtiging_tot ...
 
 ... ingestelde ...
 ... wordt ...
 ... machtiging_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0627

page title: ... kunnen 119 regeling Appeltern ...
 
 ... kunnen ...
 ... 119 ...
 ... regeling ...
 ... Appeltern ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0628

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0629

page title: ... 90 bestaande kanaal daarmede genoemde vastgesteld vlotvaart ...
 
 ... 90 ...
 ... bestaande ...
 ... kanaal ... daarmede ...
 ... genoemde ...
 ... vastgesteld ...
 ... vlotvaart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0630

page title: ... 20 ...
 
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0631

page title: ... 49 1904 Amsterdam 102 ...
 
 ... 49 ...
 ... 1904 ...
 ... Amsterdam ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0632

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL betrekking zulks op tijdvak Heerlen ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... betrekking ...
 ... zulks ... op ...
 ... tijdvak ...
 ... Heerlen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0633

page title: ... adjunct Vervolg ...
 
 ... adjunct ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0634

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0635

page title: ... Linden Jhr voordracht Oct afdeeling ...
 
 ... Linden ...
 ... Jhr ...
 ... voordracht ...
 ... Oct ...
 ... afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0636

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0637

page title: ... Dept. ...
 
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0638

page title: ... Ambtenaren zich wordt waarop Indie ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... zich ...
 ... wordt ...
 ... waarop ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0639

page title: ... Oosterbeek Kolonien belast tijdelijk ...
 
 ... Oosterbeek ...
 ... Kolonien ...
 ... belast ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0640

page title: ... en gedurende Referendaris Dept tijdelijk Adjunct Dept ...
 
 ... en ...
 ... gedurende ...
 ... Referendaris ... Dept ...
 ... tijdelijk ...
 ... Adjunct ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0641

page title: ... tijdelijk Technisch ontheffing Referendaris Ambtenaar belast Kolonien Bond zulks ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Technisch ...
 ... ontheffing ...
 ... Referendaris ...
 ... Ambtenaar ...
 ... belast ...
 ... Kolonien ...
 ... Bond ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0642

page title: ... 30 Ambtenaren ...
 
 ... 30 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0643

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0644

page title: ... verleenen ...
 
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0645

page title: ... Curacaosch Salvador wegens Bericht bedrage B archief Engeland ...
 
 ... Curacaosch ...
 ... Salvador ...
 ... wegens ...
 ... Bericht ...
 ... bedrage ... B ...
 ... archief ...
 ... Engeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0646

page title: ... verdere zeemacht Zee Zeemacht zich gemaakt Curacao ...
 
 ... verdere ...
 ... zeemacht ... Zee ... Zeemacht ...
 ... zich ...
 ... gemaakt ...
 ... Curacao ...
 ... Staten ...
 ... archief ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0647

page title: ... Bern archief Bern rapport Bern Regt archief Bern ...
 
 ... Bern ...
 ... archief ...
 ... Bern ...
 ... rapport ...
 ... Bern ...
 ... Regt ...
 ... archief ...
 ... Bern ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0648

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0649

page title: ... betaald archief 44 1904 H bieden regeling ...
 
 ... betaald ...
 ... archief ...
 ... 44 ...
 ... 1904 ... H ...
 ... bieden ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0650

page title: ... schrijven dankbetuiging gelegenheid brief 951 ...
 
 ... schrijven ...
 ... dankbetuiging ...
 ... gelegenheid ...
 ... brief ...
 ... 951 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0651

page title: ... Centraal archief Groningen Zwolle ...
 
 ... Centraal ...
 ... archief ...
 ... Groningen ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0652

page title: ... Adres executie 114 tot_het schrijven ...
 
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... 114 ... tot_het ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0653

page title: ... VennP China Maatschappij Venlo ...
 
 ... VennP ... China ...
 ... Maatschappij ...
 ... Venlo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0654

page title: ... Vereeniging Bestuur houdende ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Bestuur ...
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0655

page title: ... Leiden belast Dept. Amsterdam archief ...
 
 ... Leiden ...
 ... belast ...
 ... Dept. ...
 ... Amsterdam ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0656

page title: ... 100 vastgestelde Engeland zulks werkzaamheden Zwolle ...
 
 ... 100 ...
 ... vastgestelde ...
 ... Engeland ...
 ... zulks ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0657

page title: ... wordt ...
 
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0658

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0659

page title: ... gelegenheid waar ...
 
 ... gelegenheid ...
 ... waar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0660

page title: ... z. Mevrouw antwoord Juni Europeesche archief ...
 
 ... z. ... Mevrouw ...
 ... antwoord ...
 ... Juni ...
 ... Europeesche ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0661

page title: ... Oostenrijk schrijven 117 Mevrouw ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... Oostenrijk ...
 ... schrijven ...
 ... 117 ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0662

page title: ... Z tot_het 108 K zulks buitenlandsch buitenland ...
 
 ... Z ...
 ... tot_het ...
 ... 108 ...
 ... K ...
 ... zulks ...
 ... buitenlandsch ... buitenland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0663

page title: ... Engeland @SEMICOLON aangewezen daaraan archief ...
 
 ... Engeland ...
 ... @SEMICOLON ...
 ... aangewezen ...
 ... daaraan ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0664

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0665

page title: ... Nederlander ...
 
 ... Nederlander ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0666

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0667

page title: ... machtiging_tot goedkeuring ingang hierbij Griffie Friesland tweede ...
 
 ... machtiging_tot ...
 ... goedkeuring ...
 ... ingang ...
 ... hierbij ...
 ... Griffie ...
 ... Friesland ...
 ... tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0668

page title: ... Groningen April Zwitserland tot_het Utrecht 84 ...
 
 ... Groningen ...
 ... April ...
 ... Zwitserland ...
 ... tot_het ...
 ... Utrecht ...
 ... 84 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0669

page title: ... ingang provincien Baron Utrecht Groningen ...
 
 ... ingang ...
 ... provincien ...
 ... Baron ...
 ... Utrecht ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0670

page title: ... 30 Kabt mede daarin bestuur ...
 
 ... 30 ... Kabt ... mede ...
 ... daarin ...
 ... bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0671

page title: ... Koningin zich provincie GedStaten Utrecht ...
 
 ... Koningin ...
 ... Koningin ...
 ... zich ...
 ... provincie ...
 ... GedStaten ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0672

page title: ... Zee GedStaten Gelderland datum Gelderland Groningen ...
 
 ... Zee ...
 ... GedStaten ... Gelderland ...
 ... datum ...
 ... Gelderland ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0673

page title: ... houdende Duitschland zijner Noordbrabant Groningen regeling ...
 
 ... houdende ...
 ... Duitschland ...
 ... zijner ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Groningen ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0674

page title: ... Besturen 26 GedStaten Staten Commissien 1904 ...
 
 ... Besturen ...
 ... 26 ...
 ... GedStaten ...
 ... GedStaten ...
 ... Staten ...
 ... Commissien ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0675

page title: ... Privaatrecht I I,II II,III II III Justitie Rijkswaterstaat ...
 
 ... Privaatrecht ...
 ... I ... I,II ... II,III ... II ... III ...
 ... Justitie ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0676

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0677

page title: ... machtiging_tot Korporaal gelegenheid 133 baron waarna A@a ...
 
 ... machtiging_tot ...
 ... Korporaal ...
 ... gelegenheid ...
 ... 133 ...
 ... baron ...
 ... waarna ... A@a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0678

page title: ... Dept dankbetuiging zoodanig houdende H. April gesteld ...
 
 ... Dept ...
 ... dankbetuiging ...
 ... zoodanig ...
 ... houdende ...
 ... H. ...
 ... April ...
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0679

page title: ... antwoord zulks daarbij regeling Tweede_Kamer Tweede ...
 
 ... antwoord ...
 ... zulks ...
 ... daarbij ...
 ... regeling ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0680

page title: ... Nieuwe waar 20 Woensdag Secretaris Apeldoorn ...
 
 ... Nieuwe ...
 ... waar ...
 ... waar ...
 ... 20 ...
 ... Woensdag ...
 ... Secretaris ...
 ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0681

page title: ... 20 Nederlandsche April bepalingen archief tijdelijk wordt 44 April ...
 
 ... 20 ... t ...
 ... Nederlandsche ...
 ... April ...
 ... bepalingen ...
 ... archief ...
 ... tijdelijk ...
 ... wordt ...
 ... 44 ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0682

page title: ... Maart de_Tweede Adres U tijdvak Universiteit ...
 
 ... Maart ...
 ... de_Tweede ...
 ... Adres ...
 ... U ...
 ... tijdvak ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0683

page title: ... Directie 19 Universiteit Utrecht Amersfoort ...
 
 ... Directie ...
 ... 19 ...
 ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... Amersfoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0684

page title: ... waar antwoord archief ...
 
 ... waar ...
 ... antwoord ...
 ... archief ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0685

page title: ... 44 1904 ...
 
 ... 44 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0686

page title: ... Noordholland gemeente ...
 
 ... Noordholland ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0687

page title: ... beroep GedStaten ...
 
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0688

page title: ... openbaar 74 GedStaten 62 gemeente ...
 
 ... openbaar ...
 ... 74 ...
 ... GedStaten ... 62 ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0689

page title: ... 1904 50 1904 ...
 
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
 ... 50 ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0690

page title: ... Besluit ...
 
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0691

page title: ... Besluit 26 Fiat 51 ...
 
 ... Besluit ...
 ... 26 ...
 ... Fiat ...
 ... 51 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0692

page title: ... 50 20 ...
 
 ... 50 ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0693

page title: ... om_machtiging 61 26 @PAPIER_BODEMRAND ...
 
 ... om_machtiging ...
 ... 61 ...
 ... 26 ...
 ... @PAPIER_BODEMRAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0694

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0695

page title: ... Rappt zullen voorstel Brussel hierbij ...
 
 ... Rappt ...
 ... zullen ...
 ... voorstel ...
 ... Brussel ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0696

page title: ... Zie daarbij voorstel Telegrammen ...
 
 ... Zie ...
 ... daarbij ...
 ... voorstel ...
 ... Telegrammen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0697

page title: ... 58 zoek archief ...
 
 ... 58 ...
 ... zoek ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0698

page title: ... Berlijn archief ontvangen geen archief ...
 
 ... Berlijn ...
 ... archief ...
 ... ontvangen ... geen ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0699

page title: ... Madagascar archief Rusland 500 Telegram Consul ...
 
 ... Madagascar ...
 ... archief ...
 ... Rusland ...
 ... 500 ...
 ... Telegram ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0700

page title: ... bestemming Notificatie Telegram B antwoord ...
 
 ... bestemming ...
 ... Notificatie ...
 ... Telegram ...
 ... B ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0701

page title: ... Ceremoniemeester Hof Weimar v Baron 47 Koningin Haarlem 30 ...
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Hof ...
 ... Weimar ...
 ... v ...
 ... Baron ...
 ... Baron ...
 ... 47 ...
 ... Koningin ...
 ... Haarlem ...
 ... 30 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0702

page title: ... archief toegezonden I Oostenrijk 6 brieven ...
 
 ... archief ... toegezonden ...
 ... I ...
 ... Oostenrijk ...
 ... 6 ...
 ... brieven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0703

page title: ... Telegram stuk ...
 
 ... Telegram ...
 ... stuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0704

page title: ... Ceremoniemeester 30 Z Nassau Baron Harinxma Koningin Baron ...
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... 30 ... Z ...
 ... Nassau ...
 ... Baron ... Harinxma ... Koningin ...
 ... Baron ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Luxemburg ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0705

page title: ... Juni voorstel Telegram houdende ...
 
 ... Juni ...
 ... voorstel ...
 ... Telegram ...
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0706

page title: ... zullen Zie ...
 
 ... zullen ...
 ... Zie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0707

page title: ... Koningin Baron ...
 
 ... Koningin ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0708

page title: ... bedrag ...
 
 ... bedrag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0709

page title: ... houdende ...
 
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0710

page title: ... Apeldoorn zoowel Apeldoorn zich_te Apeldoorn dag K ...
 
 ... Apeldoorn ...
 ... zoowel ...
 ... Apeldoorn ...
 ... zich_te ...
 ... Apeldoorn ...
 ... dag ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0711

page title: ... besluiten provincien Ambtenaren @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat Juni ...
 
 ... besluiten ...
 ... provincien ...
 ... Ambtenaren ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0712

page title: ... omtrent regeling jaarwedden Ambtenaren regeling jaarwedden Ambtenaren 20 jaarwedden GedStaten ...
 
 ... omtrent ... regeling ...
 ... jaarwedden ... Ambtenaren ...
 ... regeling ... jaarwedden ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 20 ...
 ... jaarwedden ...
 ... GedStaten ... Griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0713

page title: ... Utrecht gedaan y ...
 
 ... Utrecht ...
 ... gedaan ...
 ... y ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0714

page title: ... 30 ontvangen Regeering ...
 
 ... 30 ... ontvangen ...
 ... Regeering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0715

page title: ... resultaat Eisenbahn toestemming ...
 
 ... resultaat ...
 ... Eisenbahn ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0716

page title: ... ging Apeldoorn niet noodig ...
 
 ... ging ...
 ... Apeldoorn ...
 ... niet ... noodig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0717

page title: ... Rijkssubsidie Dordrecht ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0718

page title: ... aan_de waar 20 50 bestaande vastgesteld 1904 ...
 
 ... aan_de ...
 ... waar ...
 ... 20 ...
 ... 50 ...
 ... bestaande ...
 ... vastgesteld ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0719

page title: ... Java April 46 ...
 
 ... Java ...
 ... April ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0720

page title: ... Marine ...
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0721

page title: ... IJkwezen wegens benoemen ...
 
 ... IJkwezen ...
 ... wegens ...
 ... benoemen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0722

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0723

page title: ... Amsterdam alsboven Veearts 81 veeartsenij ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ...
 ... Veearts ...
 ... 81 ...
 ... veeartsenij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0724

page title: ... toekennen @LIJN_DIAGONAAL Schiedam 61 veestapel ...
 
 ... toekennen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Schiedam ...
 ... 61 ...
 ... veestapel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0725

page title: ... ingang Dordrecht betrekken Dordrecht ...
 
 ... ingang ...
 ... Dordrecht ...
 ... betrekken ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0726

page title: ... inrichting machtigen_tot toekennen bijzonder tot_het Oudewater ...
 
 ... inrichting ...
 ... machtigen_tot ...
 ... toekennen ...
 ... bijzonder ...
 ... tot_het ...
 ... Oudewater ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0727

page title: ... toekennen aan_de 1904 plaatsvervangers Groningen Utrecht ...
 
 ... toekennen ...
 ... aan_de ...
 ... 1904 ...
 ... plaatsvervangers ...
 ... Groningen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0728

page title: ... tot_het toekennen April 1904 zoek ...
 
 ... tot_het ... toekennen ...
 ... April ...
 ... 1904 ...
 ... zoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0729

page title: ... Veearts zoodanig 1904 tijdvak ...
 
 ... Veearts ...
 ... zoodanig ...
 ... 1904 ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0730

page title: ... 44 Reglement plaatsvervangende vergoeding Groningen inrichting Waterstaat ...
 
 ... 44 ...
 ... Reglement ...
 ... plaatsvervangende ...
 ... vergoeding ...
 ... Groningen ...
 ... inrichting ...
 ... Waterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0731

page title: ... 84 Utrecht Ridder tijdvak ...
 
 ... 84 ...
 ... Utrecht ...
 ... Ridder ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0732

page title: ... Juni 19 benoemen ...
 
 ... Juni ...
 ... 19 ...
 ... benoemen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0733

page title: ... Ambtenaar A@a benoeming_tot Utrecht zoodanig ...
 
 ... Ambtenaar ... A@a ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Utrecht ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0734

page title: [leeg]
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0735

page title: ... Groningen Friesche Utrecht Noordbrabant Maatschappij ...
 
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
 ... Friesche ...
 ... Utrecht ...
 ... Noordbrabant ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0736

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Hoofdbestuur Landbouw Veeteelt 1904 Nederlandsch H rijkssubsidie hierbij ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Landbouw ...
 ... Veeteelt ...
 ... 1904 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... H ...
 ... rijkssubsidie ... hierbij ...
 ... provinciale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0737

page title: ... April Belgie Frankrijk vergoeding Majoor Bestuur Weert 30 Nederlandsch ...
 
 ... April ...
 ... Belgie ... Frankrijk ...
 ... vergoeding ...
 ... Majoor ...
 ... Bestuur ...
 ... Weert ...
 ... 30 ...
 ... Nederlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0738

page title: ... Maatschappij Juni behoeve Landbouw en Besluit ...
 
 ... Maatschappij ...
 ... Juni ...
 ... behoeve ...
 ... Landbouw ...
 ... en ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0739

page title: ... tijdvak @TOT_EN_MET benoemen benoemen_tot III Groningen ...
 
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ...
 ... benoemen ... benoemen_tot ...
 ... III ...
 ... Groningen ...
 ... Maas ...
 ... IV_4 ...
 ... tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0740

page title: ... 54 KB Directeur tijdvak ...
 
 ... 54 ...
 ... KB ...
 ... Directeur ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0741

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0742

page title: ... verleenen Groningen 109 1904 ...
 
 ... verleenen ...
 ... Groningen ...
 ... 109 ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0743

page title: ... Commissie ...
 
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0744

page title: ... toekennen beschikbaarstelling Weezen A@a ...
 
 ... toekennen ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Weezen ...
 ... A@a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0745

page title: ... Weduwe begrooting Amsterdam 25 20 de_Tweede de_Tweede_Kamer Tweede_Kamer Adres executie ...
 
 ... Weduwe ...
 ... begrooting ...
 ... Amsterdam ...
 ... 25 ... 20 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... begrooting ...
 ... weduwen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... weduwen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0746

page title: ... 20 overschrijving weduwen Weezen Weduwen ...
 
 ... 20 ...
 ... overschrijving ...
 ... weduwen ... Weezen ...
 ... Weduwen ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0747

page title: ... Amsterdam boven ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0748

page title: ... Zutphen Alkmaar betrekking ...
 
 ... Zutphen ...
 ... Alkmaar ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0749

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0750

page title: ... ingesteld GedStaten Bestuur aanvulling @STAATSBLAD ...
 
 ... ingesteld ...
 ... GedStaten ...
 ... Bestuur ...
 ... aanvulling ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0751

page title: ... Waterkeeringen machtiging_tot West Heerenwaardensche IX stuk RapptRvSt April ...
 
 ... Waterkeeringen ...
 ... machtiging_tot ...
 ... West ...
 ... Heerenwaardensche ...
 ... IX ...
 ... stuk ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ...
 ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0752

page title: ... Sluizen_en_Waterkeeringen Waterkeeringen Zui Bern calamiteuze ...
 
 ... Sluizen_en_Waterkeeringen ... Waterkeeringen ...
 ... Zui ...
 ... Bern ...
 ... calamiteuze ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0753

page title: ... Oost 62 ...
 
 ... Oost ...
 ... 62 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0754

page title: ... Juni ingesteld Stoom Oct 1904 ...
 
 ... Juni ...
 ... ingesteld ...
 ... Stoom ...
 ... Oct ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0755

page title: ... GedStaten houdende ontvanger einde rapport Commissaris ...
 
 ... GedStaten ... houdende ...
 ... ontvanger ...
 ... einde ...
 ... rapport ...
 ... Commissaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0756

page title: ... Waterkeering 109 aangetroffen beroep ...
 
 ... Waterkeering ...
 ... 109 ...
 ... aangetroffen ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0757

page title: ... RapptRvSt 183 Adres executie aanhangig_te_maken beroep ...
 
 ... RapptRvSt ...
 ... 183 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0758

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0759

page title: ... r FD zooveel betreft Juni Meyer ...
 
 ... r ...
 ... FD ...
 ... zooveel ...
 ... zooveel ...
 ... betreft ...
 ... Juni ...
 ... Meyer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0760

page title: ... zulks betreft boven bouwen ...
 
 ... zulks ...
 ... betreft ...
 ... boven ...
 ... bouwen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0761

page title: ... 46 Ambtenaren ...
 
 ... 46 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0762

page title: ... tweede 6. Juni 102 K ...
 
 ... tweede ...
 ... 6. ...
 ... Juni ...
 ... 102 ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0763

page title: ... hierbij gehouden ...
 
 ... hierbij ...
 ... gehouden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0764

page title: ... Berg archief ...
 
 ... Berg ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0765

page title: ... bevelen omtrent dag Ceremoniemeester naamlijst 44 archief Hof Hofzaal ...
 
 ... bevelen ...
 ... omtrent ...
 ... dag ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... naamlijst ...
 ... 44 ...
 ... archief ...
 ... Hof ... Hofzaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0766

page title: ... 1905 A@a B ...
 
 ... 1905 ...
 ... A@a ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0767

page title: ... 6. Kamer I Programma ...
 
 ... 6. ...
 ... Kamer ...
 ... I ...
 ... Programma ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0768

page title: ... 16 44 Chef toegezonden ...
 
 ... 16 ... 44 ...
 ... Chef ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0769

page title: ... Tweede_Kamer toegezonden Eerste genoemde belast antwoord 54 Voorzitter antwoord ...
 
 ... Tweede_Kamer ...
 ... toegezonden ...
 ... Eerste ...
 ... genoemde ... belast ...
 ... antwoord ...
 ... 54 ... Voorzitter ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0770

page title: ... Telegram vastgesteld draadbericht Keizer zich ...
 
 ... Telegram ...
 ... vastgesteld ...
 ... draadbericht ...
 ... Keizer ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0771

page title: ... Landbouw Maatschappij Landbouw ...
 
 ... Landbouw ...
 ... Maatschappij ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0772

page title: ... 30 archief ...
 
 ... 30 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0773

page title: ... waarneming Minister bedrag terug archief ...
 
 ... waarneming ...
 ... Minister ...
 ... bedrag ...
 ... terug ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0774

page title: ... 90 Bestuur Dept Bestuur Waterstaat 24 Tweede_Kamer 1925 ...
 
 ... 90 ...
 ... Bestuur ...
 ... Dept ...
 ... Bestuur ...
 ... Waterstaat ... 24 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 1925 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0775

page title: ... Rivieren zulks dankbetuiging April Nieuwe reglement ...
 
 ... Rivieren ...
 ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
 ... April ...
 ... Nieuwe ...
 ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0776

page title: ... 20 1904 ...
 
 ... 20 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0777

page title: ... Reglement Politie 158 ...
 
 ... Reglement ... Politie ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0778

page title: ... Nederland_en machtiging_tot tot_het zoowel kanaal 1904 47 de_Tweede Tweede Tweede_Kamer ...
 
 ... Nederland_en ...
 ... machtiging_tot ... tot_het ...
 ... zoowel ...
 ... kanaal ...
 ... 1904 ...
 ... 47 ...
 ... de_Tweede ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0779

page title: ... gelegenheid Baron ...
 
 ... gelegenheid ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0780

page title: ... beschikking Amsterdam ...
 
 ... beschikking ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0781

page title: ... Zutphen machtiging Alkmaar wordt Friesland ...
 
 ... Zutphen ...
 ... machtiging ...
 ... Alkmaar ...
 ... wordt ...
 ... Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0782

page title: ... NoordHolland ...
 
 ... NoordHolland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0783

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0784

page title: ... hierbij Ingenieurs @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Besluit ...
 
 ... hierbij ...
 ... Ingenieurs ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0785

page title: ... 112 133 Rijkswaterstaat B Rijkswaterstaat ...
 
 ... 112 ...
 ... 133 ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... B ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0786

page title: ... 1900 Amersfoort Groningen Rijkswaterstaat ingang ...
 
 ... 1900 ...
 ... Amersfoort ...
 ... Groningen ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... ingang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0787

page title: ... vergoeding Rijkswaterstaat KB Kanaal Rijkswaterstaat Hoogenboom Directeur ...
 
 ... vergoeding ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... KB ...
 ... Kanaal ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Hoogenboom ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0788

page title: ... 1902 Rijkswaterstaat ingenieur ...
 
 ... 1902 ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... ingenieur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0789

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0790

page title: ... weduwen militaire ...
 
 ... weduwen ...
 ... militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0791

page title: ... 20 ...
 
 ... 20 ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0792

page title: ... voordracht @LIJN_VERTICAAL_BREUK zulks ...
 
 ... voordracht ...
 ... @LIJN_VERTICAAL_BREUK ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0793

page title: ... dankbetuiging antwoord Nederlandsche antwoord ...
 
 ... dankbetuiging ...
 ... antwoord ... Nederlandsche ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0794

page title: ... Universiteit Neder Regeering commissie archief 16 Zwolle ...
 
 ... Universiteit ...
 ... Neder ...
 ... Regeering ...
 ... commissie ...
 ... archief ...
 ... 16 ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0795

page title: ... Rappt Italie wordt Nijverheid ...
 
 ... Rappt ...
 ... Italie ...
 ... wordt ...
 ... Nijverheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0796

page title: ... Bern Gravenhage ...
 
 ... Bern ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0797

page title: ... gemeente hoogleeraar Leiden ...
 
 ... gemeente ...
 ... hoogleeraar ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0798

page title: ... gezondheid Zwolle waarop Baron Jhr H KB ...
 
 ... gezondheid ... Zwolle ...
 ... waarop ...
 ... Baron ...
 ... Jhr ... H ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0799

page title: ... 1913 Baron Regeering archief Centraal ...
 
 ... 1913 ...
 ... Baron ...
 ... Regeering ...
 ... archief ...
 ... Centraal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0800

page title: ... Regeering loopende_maand Dowell Brussel ...
 
 ... Regeering ... loopende_maand ...
 ... Dowell ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0801

page title: ... Directie Marine Amsterdam 61 Nederlandsch 44 ...
 
 ... Directie ... Marine ... Amsterdam ...
 ... 61 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0802

page title: ... 54 Hermandes ...
 
 ... 54 ... Hermandes ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0803

page title: ... Zeemacht Besluit Administratie ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Besluit ...
 ... Administratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0804

page title: ... a bedrag Chef Juni regeling Kolonel 46 Luitenant ...
 
 ... a ...
 ... bedrag ...
 ... Chef ...
 ... Juni ... regeling ...
 ... Kolonel ...
 ... 46 ...
 ... Luitenant ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0805

page title: ... Marine aangewezen toekennen 1905 Korporaal ...
 
 ... Marine ...
 ... aangewezen ...
 ... toekennen ...
 ... 1905 ...
 ... Korporaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0806

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0807

page title: ... 30 74 toestemming weeshuis N@n toestemming Gelderland ten_behoeve weeshuis ...
 
 ... 30 ... 74 ...
 ... toestemming ...
 ... weeshuis ...
 ... N@n ...
 ... toestemming ...
 ... Gelderland ...
 ... ten_behoeve ... weeshuis ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0808

page title: ... Buren Arkel daarmede Commissaris Brussel Koningin archief instellingen tijdvak ...
 
 ... Buren ...
 ... Arkel ...
 ... daarmede ... Commissaris ...
 ... Brussel ...
 ... Koningin ...
 ... archief ...
 ... instellingen ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0809

page title: ... van Weeshuis 1904 ...
 
 ... van ...
 ... Weeshuis ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0810

page title: ... alsboven 48 ...
 
 ... alsboven ...
 ... 48 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0811

page title: ... daarmede D zulks College Rijkswaterstaat ...
 
 ... daarmede ...
 ... D ...
 ... zulks ...
 ... College ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0812

page title: ... Visscher wetsontwerp_tot ...
 
 ... Visscher ...
 ... wetsontwerp_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0813

page title: ... bijzonder Centraal ...
 
 ... bijzonder ...
 ... Centraal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0814

page title: ... Zee Amsterdam College gepensionneerd ...
 
 ... Zee ...
 ... Amsterdam ...
 ... College ...
 ... gepensionneerd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0815

page title: ... Zeeuwsche Apeldoorn Oost Bocke Zee ...
 
 ... Zeeuwsche ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Oost ...
 ... Bocke ...
 ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0816

page title: ... waarneming tijdvak 50 Zeeuwsche Tweede Hoeven ...
 
 ... waarneming ...
 ... tijdvak ...
 ... 50 ...
 ... Zeeuwsche ...
 ... Tweede ...
 ... Hoeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0817

page title: ... Krankzinnige Krankzinnigen voordracht Groningen ...
 
 ... Krankzinnige ... Krankzinnigen ...
 ... voordracht ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0818

page title: ... Vereeniging ...
 
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0819

page title: ... tijdvak ...
 
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0820

page title: ... 24 Amster Amsterdam toekennen personeel verleenen krankzinnig Staatstoezicht ...
 
 ... 24 ...
 ... Amster ... Amsterdam ...
 ... toekennen ...
 ... personeel ...
 ... verleenen ...
 ... krankzinnig ...
 ... Staatstoezicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0821

page title: ... maximum geneeskundigen 26 Deventer Jhr Staatstoezicht ...
 
 ... maximum ...
 ... geneeskundigen ...
 ... 26 ...
 ... Deventer ... Jhr ...
 ... Staatstoezicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0822

page title: ... tijdvak Schuurmans ...
 
 ... tijdvak ...
 ... Schuurmans ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0823

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0824

page title: ... behoorende 102 1904 Ambtenaren ...
 
 ... behoorende ... 102 ...
 ... 1904 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0825

page title: ... Fiat tot_het 49 ...
 
 ... Fiat ...
 ... tot_het ...
 ... 49 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0826

page title: ... regeling gemeente tijdvak ...
 
 ... regeling ...
 ... gemeente ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0827

page title: ... toekennen Amster 1904 werkzaamheden ...
 
 ... toekennen ...
 ... Amster ...
 ... 1904 ...
 ... werkzaamheden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0828

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0829

page title: ... 49 niet verdere Officieren ...
 
 ... 49 ...
 ... niet ...
 ... verdere ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0830

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0831

page title: ... 30 Oosterhout geheele Oosterhout Dongen Ginneken Oost Oosterhout 44 ...
 
 ... 30 ...
 ... Oosterhout ...
 ... geheele ...
 ... Oosterhout ...
 ... Dongen ... Ginneken ...
 ... Oost ... Oosterhout ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0832

page title: ... Rappt Hout Oost Oosterhout onder Zevenbergen 08 Gorinchem Tilburg ...
 
 ... Rappt ...
 ... Hout ... Oost ... Oosterhout ...
 ... onder ...
 ... Zevenbergen ...
 ... 08 ...
 ... Gorinchem ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0833

page title: ... verleenen belang Nederlandsche voorstellen Regeerings Landbouw Roosendaal ...
 
 ... verleenen ...
 ... belang ... Nederlandsche ...
 ... voorstellen ...
 ... Regeerings ...
 ... Landbouw ...
 ... Roosendaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0834

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0835

page title: [leeg]
 
 ... 4 ...
 ... betrekking ...
 ... zulks ...
 ... betuiging ...
 ... Sept ... benoeming_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0836

page title: ... regeling Infanterie Regt Hofprediker Regt Huzaren ...
 
 ... regeling ...
 ... Infanterie ...
 ... Regt ...
 ... Hofprediker ...
 ... Regt ... Huzaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0837

page title: ... jaarwedde Amsterdam belasting ...
 
 ... jaarwedde ...
 ... Amsterdam ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0838

page title: ... belasting 4 belasting Baaren KB Zie ...
 
 ... belasting ...
 ... 4 ...
 ... belasting ...
 ... Baaren ...
 ... KB ... Zie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0839

page title: ... niet afschrift houdende H @PAPIER_BODEMRAND ...
 
 ... niet ...
 ... afschrift ...
 ... houdende ...
 ... H ...
 ... @PAPIER_BODEMRAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0840

page title: ... Telegram Gravenhage Regeering aangewezen ...
 
 ... Telegram ...
 ... Gravenhage ...
 ... Regeering ...
 ... aangewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0841

page title: ... Ambtenaren Marine Dept. Marine tijdelijk Technisch Marine betrekking ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... Marine ...
 ... Dept. ... Marine ... tijdelijk ...
 ... Technisch ...
 ... Marine ... betrekking ...
 ... Marine ...
 ... Juni ...
 ... niet ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0842

page title: ... zullen Afdeeling ...
 
 ... zullen ...
 ... Afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0843

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0844

page title: ... Roorda Groningen Regeering Zutphen II Zwolle ...
 
 ... Roorda ...
 ... Groningen ...
 ... Regeering ...
 ... Zutphen ...
 ... II ...
 ... Zwolle ... l ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0845

page title: ... Directeur Waarnemingen Regeering Christelijke openbare lagere_school ...
 
 ... Directeur ... Waarnemingen ...
 ... Regeering ...
 ... Christelijke ...
 ... openbare ... lagere_school ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0846

page title: ... October Parijs genoemde regeling ...
 
 ... October ... Parijs ...
 ... genoemde ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0847

page title: ... Rappt Amsterdam magazijnen tijdelijk Zee Amsterdam Hellevoetsluis ...
 
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... magazijnen ...
 ... tijdelijk ...
 ... Zee ...
 ... Amsterdam ... Hellevoetsluis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0848

page title: ... Reglement beproeven tellen KB bepaling 1904 N@n vastgesteld ...
 
 ... Reglement ...
 ... Reglement ...
 ... beproeven ...
 ... tellen ...
 ... KB ...
 ... bepaling ...
 ... 1904 ...
 ... N@n ...
 ... vastgesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0849

page title: ... Amsterdam jaarwedde ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... jaarwedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0850

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0851

page title: ... Reglement ...
 
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0852

page title: ... Z Zuidholland ...
 
 ... Z ...
 ... Zuidholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0853

page title: [leeg]
 
 ... opgenomen ...
 ... oude ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0854

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0855

page title: ... Indische West Berg Beunk West zoek ...
 
 ... Indische ...
 ... West ... Berg ...
 ... Beunk ...
 ... West ...
 ... zoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0856

page title: ... 54 buitenlandsch regeling vastgesteld 54 tot_het vastgesteld I Reglement 58 ...
 
 ... 54 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... regeling ...
 ... vastgesteld ...
 ... 54 ... tot_het ...
 ... vastgesteld ...
 ... I ...
 ... Reglement ...
 ... 58 ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0857

page title: ... April Korps Baron 1904 wordt intrekking ...
 
 ... April ...
 ... Korps ...
 ... Baron ...
 ... 1904 ...
 ... wordt ...
 ... intrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0858

page title: ... zulks van Mariniers Frankrijk ...
 
 ... zulks ...
 ... van ...
 ... Mariniers ...
 ... Frankrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0859

page title: ... voordracht ...
 
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0860

page title: ... Waterstaat Adjunct Waterstaat wedde 20 ...
 
 ... Waterstaat ...
 ... Adjunct ...
 ... Waterstaat ...
 ... wedde ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0861

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0862

page title: ... schrijven ...
 
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0863

page title: ... verhooging beiden Instituut adelborst ...
 
 ... verhooging ...
 ... beiden ...
 ... Instituut ...
 ... adelborst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0864

page title: ... 54 Willemsoord benoeming_tot Alkmaar a Willemsoord ...
 
 ... 54 ...
 ... Willemsoord ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Alkmaar ...
 ... a ...
 ... Willemsoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0865

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0866

page title: ... Regeering Amsterdam voorstel Internationaal dankbetuiging ...
 
 ... Regeering ...
 ... Amsterdam ...
 ... voorstel ...
 ... Internationaal ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0867

page title: ... Administratieve I II Justitie III r regeling ...
 
 ... Administratieve ...
 ... I ...
 ... II ...
 ... Justitie ...
 ... III ...
 ... r ...
 ... regeling ... griffierechten ...
 ... daarmede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0868

page title: ... Rijkssubsidie ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0869

page title: ... Betaal ...
 
 ... Betaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0870

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0871

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0872

page title: ... gemeente inlichting ...
 
 ... gemeente ...
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0873

page title: ... Besluit wonende Deventer ...
 
 ... Besluit ...
 ... wonende ...
 ... Deventer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0874

page title: ... openbare 50 ...
 
 ... openbare ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0875

page title: ... Korps_Mariniers besturen Willemsoord Mariniers Amsterdam C. Engeland ...
 
 ... Korps_Mariniers ...
 ... besturen ...
 ... Willemsoord ...
 ... Mariniers ... Amsterdam ...
 ... C. ...
 ... Engeland ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 24 ...
 ... 30 ...
 ... Mariniers ...
 ... vastgesteld ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0876

page title: ... verdere 4 Nederlanden besluiten Nederlanden I ...
 
 ... verdere ...
 ... 4 ...
 ... Nederlanden ...
 ... besluiten ...
 ... Nederlanden ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0877

page title: ... Baron Friesland ...
 
 ... Baron ...
 ... Friesland ...
 ... Juni ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0878

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0879

page title: ... Polytechnische benoeming_tot Feldmann Delft wedde ...
 
 ... Polytechnische ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Feldmann ...
 ... Delft ...
 ... wedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0880

page title: ... Zie aangeboden Zaken KB zooveel regeling teruggezonden ...
 
 ... Zie ...
 ... aangeboden ...
 ... Zaken ...
 ... KB ...
 ... zooveel ... regeling ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0881

page title: ... toegezonden enveloppe aangeboden ...
 
 ... toegezonden ...
 ... enveloppe ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0882

page title: ... Baron ...
 
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0883

page title: ... gelegenheid Nieuwjaar ...
 
 ... gelegenheid ... Nieuwjaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0884

page title: ... ontvangen ...
 
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0885

page title: ... 20 genoemde Hervormde gemeente ...
 
 ... 20 ...
 ... genoemde ...
 ... Hervormde ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0886

page title: ... 44 A hierbij genoemde Leiden Manen gepensionneerd ...
 
 ... 44 ...
 ... A ...
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
 ... Leiden ... Manen ...
 ... gepensionneerd ...
 ... Leiden ...
 ... gemeente ...
 ... hierbij ...
 ... @SLASH_2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0887

page title: ... militaire ...
 
 ... militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0888

page title: ... beambte ...
 
 ... beambte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0889

page title: ... benoeming_tot 30 directie Amsterdam bedrag beambten zoomede ...
 
 ... benoeming_tot ...
 ... 30 ...
 ... directie ...
 ... Amsterdam ...
 ... bedrag ...
 ... beambten ...
 ... zoomede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0890

page title: ... voorstel verleenen eerste directie ...
 
 ... voorstel ...
 ... verleenen ...
 ... eerste ...
 ... directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0891

page title: ... voordracht regeling 12 zulks telling ...
 
 ... voordracht ... regeling ...
 ... 12 ...
 ... zulks ...
 ... telling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0892

page title: ... Parijs Telegram Parijs Ridder ...
 
 ... Parijs ...
 ... Telegram ...
 ... Parijs ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0893

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0894

page title: ... Nederlanden 30 ingang Nederlanden ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... Nederlanden ...
 ... 30 ...
 ... ingang ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0895

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0896

page title: ... 25 zoodanig zooals ...
 
 ... 25 ...
 ... zoodanig ...
 ... zooals ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0897

page title: ... reglement vastgesteld Commissaris Directeur zulks jaren ...
 
 ... reglement ...
 ... vastgesteld ... Commissaris ...
 ... Directeur ...
 ... zulks ... jaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0898

page title: ... archief toekennen genoemde hem laatste toekennen hulpbetoon verleenen ...
 
 ... archief ...
 ... toekennen ...
 ... genoemde ...
 ... hem ...
 ... laatste ...
 ... toekennen ...
 ... hulpbetoon ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0899

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0900

page title: ... 6 GedStaten Bestuur ...
 
 ... 6 ...
 ... GedStaten ...
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0901

page title: ... Utrecht zij ...
 
 ... Utrecht ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0902

page title: ... regeling genoemde Colleges 49 wetsontwerp wetsontwerp_tot 19 de_Tweede Tweede ...
 
 ... regeling ...
 ... genoemde ...
 ... Colleges ...
 ... 49 ...
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
 ... 19 ...
 ... de_Tweede ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0903

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0904

page title: ... Oorlog coefficient Majoor Academie ...
 
 ... Oorlog ...
 ... coefficient ...
 ... Majoor ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0905

page title: ... Academie KB ...
 
 ... Academie ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0906

page title: ... Academie ...
 
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0907

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0908

page title: ... Justitie KB Reglement Hieraan ...
 
 ... Justitie ...
 ... KB ...
 ... Reglement ...
 ... Hieraan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0909

page title: ... Ambtenaren openbare Openbare ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... openbare ...
 ... Openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0910

page title: ... de_Tweede aangeboden Colleges voordracht Reglement IV_4 KB @STAATSBLAD ...
 
 ... de_Tweede ...
 ... aangeboden ...
 ... Colleges ...
 ... voordracht ...
 ... Reglement ... IV_4 ...
 ... KB ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0911

page title: ... bestaande Huisorde Baron Ceremoniemeester Adel archief ...
 
 ... bestaande ...
 ... Huisorde ...
 ... Baron ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Adel ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0912

page title: ... Kanselarij Parijs Leeuw kunnen Orde ...
 
 ... Kanselarij ...
 ... Parijs ...
 ... Leeuw ...
 ... kunnen ...
 ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0913

page title: ... Directeur Telegram April stuk Regt I Majoor III ...
 
 ... Directeur ...
 ... Telegram ... April ...
 ... stuk ...
 ... Regt ...
 ... I ...
 ... Majoor ...
 ... III ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0914

page title: ... II Oorlog Kolonel Krijgsschool Regt ...
 
 ... II ... Oorlog ...
 ... Kolonel ...
 ... Krijgsschool ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0915

page title: ... Z Nederlanden ...
 
 ... Z ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0916

page title: ... zoek Oorlog Noord Amsterdam bespreken spreken ...
 
 ... zoek ...
 ... Oorlog ...
 ... Noord ...
 ... Amsterdam ... bespreken ... spreken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0917

page title: ... Breda 20 Soestdijk ...
 
 ... Breda ...
 ... 20 ...
 ... Soestdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0918

page title: ... Directeur Amsterdam dag zullen ...
 
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... dag ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0919

page title: ... tot_het Breda 61 Justitie ...
 
 ... tot_het ...
 ... Breda ...
 ... Breda ...
 ... 61 ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0920

page title: ... 6. Leiden antwoord voordracht ...
 
 ... 6. ...
 ... Leiden ...
 ... Leiden ...
 ... antwoord ...
 ... antwoord ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0921

page title: ... Juni Waterstaat gelegenheid verleenen Kabt ...
 
 ... Juni ...
 ... Waterstaat ...
 ... gelegenheid ...
 ... verleenen ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0922

page title: ... Breda weder Soestdijk ...
 
 ... Breda ...
 ... weder ...
 ... Soestdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0923

page title: ... Soestdijk 19 gemeente gedane Friesland wil ...
 
 ... Soestdijk ...
 ... 19 ...
 ... gemeente ...
 ... gedane ...
 ... Friesland ...
 ... wil ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0924

page title: ... z. 200 Koningin Zaterdag Soestdijk ...
 
 ... z. ...
 ... 200 ...
 ... Koningin ...
 ... Zaterdag ...
 ... Soestdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0925

page title: ... militair Nederlanden Friesland Leeuwarden ...
 
 ... militair ...
 ... Nederlanden ...
 ... Friesland ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0926

page title: ... Friesland afdeeling Afdeeling buitenlandsch Friesland plaatsvervanger ...
 
 ... Friesland ...
 ... afdeeling ...
 ... Afdeeling ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Friesland ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Zie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0927

page title: ... bijzondere antwoord gelegenheid Duitschen II ...
 
 ... bijzondere ...
 ... antwoord ...
 ... gelegenheid ...
 ... Duitschen ...
 ... II ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0928

page title: ... Leeuwarden Telegram Zaterdag Opperstalmeester ...
 
 ... Leeuwarden ...
 ... Telegram ...
 ... Zaterdag ...
 ... Opperstalmeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0929

page title: ... Referendaris zich Nederlanden waarop zullen daarna Telegram gelegenheid ...
 
 ... Referendaris ...
 ... zich ...
 ... Nederlanden ...
 ... waarop ...
 ... zullen ...
 ... daarna ...
 ... Telegram ...
 ... gelegenheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0930

page title: ... Telegram Staat ...
 
 ... Telegram ...
 ... Staat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0931

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0932

page title: ... bestaande Infanterie ...
 
 ... bestaande ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0933

page title: ... Veearts toekennen bewezen Besluit 6 16 6 ...
 
 ... Veearts ...
 ... toekennen ...
 ... bewezen ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ...
 ... 16 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0934

page title: ... Tilburg Sept ...
 
 ... Tilburg ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0935

page title: ... eerste verhooging Zutphen 20 24 Utrecht tijdelijk waarnemen ...
 
 ... eerste ...
 ... verhooging ...
 ... Zutphen ...
 ... 20 ... 24 ...
 ... Utrecht ...
 ... tijdelijk ... waarnemen ...
 ... @PAPIER_BODEMRAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0936

page title: ... waar Amsterdam dankbetuiging Dordrecht ...
 
 ... waar ...
 ... Amsterdam ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0937

page title: ... M z 44 noodige ...
 
 ... M ...
 ... z ...
 ... 44 ...
 ... noodige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0938

page title: ... Tabel intrekking bepaalde 47 Juni ...
 
 ... Tabel ...
 ... intrekking ...
 ... bepaalde ...
 ... 47 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0939

page title: ... 182 belast zin woning Oorlog Groningen ...
 
 ... 182 ...
 ... belast ...
 ... zin ... woning ...
 ... Oorlog ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0940

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0941

page title: ... Z Regeering archief antwoord b dedeeling_dat ...
 
 ... Z ...
 ... Regeering ...
 ... archief ...
 ... antwoord ...
 ... b ...
 ... dedeeling_dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0942

page title: ... Rappt_Commissie Academie Rijkssubsidie hierbij tijdvak ...
 
 ... Rappt_Commissie ...
 ... Academie ...
 ... Rijkssubsidie ... hierbij ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0943

page title: ... Inrichting vastgestelde buitenlandsch ...
 
 ... Inrichting ...
 ... vastgestelde ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0944

page title: ... intrekking bepaalde 20 ...
 
 ... intrekking ...
 ... bepaalde ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0945

page title: ... Berg tijdelijk zulks Oorlog toekennen ...
 
 ... Berg ...
 ... tijdelijk ...
 ... zulks ...
 ... Oorlog ...
 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0946

page title: ... Constructie ...
 
 ... Constructie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0947

page title: ... GedStaten Utrecht daarbij dag October beschikking Fiat ...
 
 ... GedStaten ... Utrecht ...
 ... daarbij ...
 ... dag ...
 ... October ... beschikking ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0948

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0949

page title: ... Rappt Stoomschip Friesland Nieuwe ...
 
 ... Rappt ...
 ... Stoomschip ...
 ... Friesland ... Nieuwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0950

page title: ... Customs 30 betrekking Rusland April 58 A Zwitserland Universiteit Freiburg ...
 
 ... Customs ...
 ... 30 ...
 ... betrekking ...
 ... Rusland ...
 ... April ...
 ... 58 ...
 ... A ...
 ... Zwitserland ...
 ... Universiteit ...
 ... Freiburg ... Zwitserland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0951

page title: ... Utrecht Siccama dienst 44 Dordrecht ...
 
 ... Utrecht ...
 ... Siccama ...
 ... dienst ...
 ... 44 ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0952

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0953

page title: ... adres 150 B VennP gemeente ...
 
 ... adres ...
 ... 150 ...
 ... B ...
 ... VennP ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0954

page title: ... Zwolle 150 ingesteld ...
 
 ... Zwolle ...
 ... 150 ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0955

page title: ... Rappt Besluit West Klinkerland gemeente Nieuwe ...
 
 ... Rappt ...
 ... Besluit ...
 ... West ...
 ... Klinkerland ... gemeente ... Nieuwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0956

page title: ... Wetering voldoening ...
 
 ... Wetering ...
 ... voldoening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0957

page title: ... bepalen 1908 ...
 
 ... bepalen ...
 ... 1908 ...
 ... 1908 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0958

page title: ... Dordrecht ...
 
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0959

page title: ... bevelen Oorlog 17 gelegenheid ...
 
 ... bevelen ...
 ... Oorlog ...
 ... 17 ...
 ... gelegenheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0960

page title: ... gemeente willen van Zie zijne ...
 
 ... gemeente ...
 ... willen ...
 ... van ...
 ... Zie ...
 ... zijne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0961

page title: ... Infanterie personeel Eerste ...
 
 ... Infanterie ...
 ... personeel ...
 ... Eerste ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0962

page title: ... 25 47 Moeder Nederlanden Secretaris zou ...
 
 ... 25 ...
 ... 47 ...
 ... Moeder ...
 ... Nederlanden ...
 ... Secretaris ...
 ... zou ...
 ... daarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0963

page title: ... Telegram antwoord College Juni Utrecht regeling beambten Secretaris 26 benoeming ...
 
 ... Telegram ...
 ... antwoord ...
 ... College ...
 ... Juni ... Utrecht ...
 ... regeling ...
 ... beambten ...
 ... Secretaris ...
 ... 26 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0964

page title: ... Juni KB 30 ...
 
 ... Juni ...
 ... KB ...
 ... 30 ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0965

page title: [leeg]
 
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0966

page title: ... X ...
 
 ... X ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0967

page title: [leeg]
 
 ... Halsteren ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0968

page title: ... Oorlog Commandant Residentie ...
 
 ... Oorlog ...
 ... Commandant ...
 ... Residentie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0969

page title: ... Militaire Protestantschen 1904 @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 
 ... Militaire ...
 ... Protestantschen ...
 ... 1904 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0970

page title: ... April hoogleeraar leeraar hoogleeraar leeraar 158 zullen ...
 
 ... April ...
 ... hoogleeraar ... leeraar ...
 ... hoogleeraar ... leeraar ...
 ... 158 ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0971

page title: ... Academie ...
 
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0972

page title: ... verleenen Utrecht ...
 
 ... verleenen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0973

page title: ... zoek zulks overeenkomst Sept ...
 
 ... zoek ...
 ... zulks ...
 ... overeenkomst ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0974

page title: ... April aanhangig_te_maken ...
 
 ... April ...
 ... aanhangig_te_maken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0975

page title: ... verlenging Regt ...
 
 ... verlenging ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0976

page title: ... Onderwijs Hoofdcursus Reglement vastgesteld 1891 Officieren ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Hoofdcursus ...
 ... Reglement ...
 ... vastgesteld ...
 ... 1891 ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0977

page title: ... D KB Directeur A 20 74 wordt zulks Engelsche Hoofdcursus ...
 
 ... D ...
 ... KB ...
 ... Directeur ...
 ... A ...
 ... 20 ...
 ... 74 ...
 ... wordt ...
 ... zulks ...
 ... Engelsche ... Hoofdcursus ...
 ... Kolonel ...
 ... ontheffen ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0978

page title: ... Nederland GedStaten Staat ingesteld ...
 
 ... Nederland ...
 ... GedStaten ...
 ... Staat ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0979

page title: ... Gerechtshoven. zulks benoeming_tot Jhr 20 ...
 
 ... Gerechtshoven. ...
 ... zulks ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Jhr ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0980

page title: ... Academie Kunsten ...
 
 ... Academie ... Kunsten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0981

page title: ... H terug April van Maastricht April gemeenten ...
 
 ... H ...
 ... terug ...
 ... April ...
 ... van ... Maastricht ...
 ... April ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0982

page title: ... April bijzonder ...
 
 ... April ...
 ... bijzonder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0983

page title: ... Secretaris Hervormde Fiat vergunning_tot ...
 
 ... Secretaris ...
 ... Hervormde ...
 ... Fiat ...
 ... vergunning_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0984

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0985

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0986

page title: ... Frankrijk Engeland Panama Amerikaansch archief ...
 
 ... Frankrijk ... Engeland ...
 ... Panama ...
 ... Amerikaansch ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0987

page title: ... de_Tweede ...
 
 ... de_Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0988

page title: ... Berlijn Roosendaal ...
 
 ... Berlijn ...
 ... Roosendaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0989

page title: ... verleenen b gemeente Kerk Zaken ...
 
 ... verleenen ...
 ... b ...
 ... gemeente ...
 ... Kerk ...
 ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0990

page title: ... rechtbank verleenen ...
 
 ... rechtbank ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0991

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0992

page title: ... 50 werking Luitenant wordt Marine ...
 
 ... 50 ...
 ... werking ...
 ... Luitenant ...
 ... wordt ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0993

page title: ... 47 A Smit ...
 
 ... 47 ...
 ... A ...
 ... Smit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0994

page title: ... Beheer 20 aanhangig_te_maken GedStaten Horsman besluiten ...
 
 ... Beheer ...
 ... 20 ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... GedStaten ...
 ... Horsman ...
 ... besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0995

page title: ... beroep zulks 30 26 30 20 Heidenrijk weduwe ...
 
 ... beroep ...
 ... zulks ...
 ... 30 ... 26 ...
 ... 30 ...
 ... 20 ...
 ... Heidenrijk ... weduwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0996

page title: ... voordracht 133 toestemming ...
 
 ... voordracht ...
 ... 133 ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0997

page title: ... 92 besluiten 49 44 ...
 
 ... 92 ...
 ... besluiten ...
 ... 49 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0998

page title: ... Juni besluiten ...
 
 ... Juni ...
 ... besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 0999

page title: ... u maximum gelegenheid Apeldoorn ...
 
 ... u ...
 ... maximum ...
 ... gelegenheid ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1000

page title: ... toestemming Juni machtiging ...
 
 ... toestemming ...
 ... Juni ...
 ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1001

page title: ... Juni Deynoot waarin 50 Roosendaal ...
 
 ... Juni ...
 ... Deynoot ...
 ... waarin ...
 ... 50 ...
 ... Roosendaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1002

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Juni GedStaten Noordbrabant 44 30 Juni ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Juni ...
 ... GedStaten ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 44 ...
 ... 30 ... Juni ...
 ... maximum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1003

page title: ... GedStaten 100 Zwaluwe C. ...
 
 ... GedStaten ...
 ... 100 ...
 ... Zwaluwe ...
 ... C. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1004

page title: ... RapptRvSt 63 RapptRvSt ...
 
 ... RapptRvSt ...
 ... 63 ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1005

page title: ... Di verleenen toestemming ...
 
 ... Di ...
 ... verleenen ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1006

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1007

page title: ... maximum sterken weduwe Kleinhandel ...
 
 ... maximum ...
 ... sterken ...
 ... weduwe ...
 ... Kleinhandel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1008

page title: ... Voorhout machtiging_tot maximum ...
 
 ... Voorhout ...
 ... machtiging_tot ...
 ... maximum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1009

page title: ... A verleenen gemeente wordt ...
 
 ... A ...
 ... verleenen ...
 ... gemeente ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1010

page title: ... 44 Tilburg ...
 
 ... 44 ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1011

page title: ... bepaalde Augustus GedStaten Noord Noordbrabant ...
 
 ... bepaalde ...
 ... Augustus ...
 ... GedStaten ...
 ... Noord ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1012

page title: ... hierbij genoemde niet Utrecht intrekking Utrecht Dept ...
 
 ... hierbij ... genoemde ...
 ... niet ...
 ... Utrecht ...
 ... intrekking ...
 ... Utrecht ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1013

page title: ... GedStaten gemeenten GedStaten Amsterdam NoordHolland ...
 
 ... GedStaten ...
 ... gemeenten ...
 ... GedStaten ...
 ... Amsterdam ...
 ... NoordHolland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1014

page title: ... Utrecht antwoord GedStaten gemeente 20 Gemeente Deventer drankwet zooveel ...
 
 ... Utrecht ...
 ... antwoord ...
 ... GedStaten ...
 ... gemeente ...
 ... 20 ...
 ... Gemeente ... Deventer ...
 ... drankwet ...
 ... zooveel ... betreft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1015

page title: ... gedaan tijdvak ...
 
 ... gedaan ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1016

page title: ... 74 KB Ambtenaren Marine Seminarium ...
 
 ... 74 ...
 ... KB ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Marine ...
 ... Seminarium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1017

page title: ... 44 militair 84 zin ...
 
 ... 44 ...
 ... militair ... 84 ...
 ... zin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1018

page title: ... Noorwegen houdende 30 Noorwegen Voorzitter Zweedschen Noorwegen huwelijk Noorwegen ...
 
 ... Noorwegen ...
 ... houdende ...
 ... 30 ...
 ... Noorwegen ...
 ... Voorzitter ...
 ... Zweedschen ...
 ... Noorwegen ...
 ... huwelijk ...
 ... Noorwegen ...
 ... ging ... antwoord ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1019

page title: ... genoemde N@n ...
 
 ... genoemde ...
 ... N@n ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1020

page title: ... Weenen Notificatie worden Juni ...
 
 ... Weenen ...
 ... Notificatie ...
 ... worden ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1021

page title: ... Telegram Sept ...
 
 ... Telegram ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1022

page title: ... Berlijn ...
 
 ... Berlijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1023

page title: ... 30 openbare Tweede_Kamer Tweede ...
 
 ... 30 ...
 ... openbare ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1024

page title: ... 30 boven ...
 
 ... 30 ...
 ... 30 ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1025

page title: ... tijdvak daarom kunnen College Amsterdam ...
 
 ... tijdvak ...
 ... daarom ...
 ... kunnen ...
 ... College ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1026

page title: ... Hoogleeraar ingenieur regeling Delft ...
 
 ... Hoogleeraar ...
 ... ingenieur ...
 ... regeling ...
 ... Delft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1027

page title: ... rapport schrijven Koning Koningin schrijven antwoord machtiging_tot 65 ...
 
 ... rapport ...
 ... schrijven ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... schrijven ...
 ... antwoord ...
 ... machtiging_tot ...
 ... 65 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1028

page title: ... brief Zaterdag Apeldoorn wordt zij a ...
 
 ... brief ...
 ... Zaterdag ...
 ... Apeldoorn ...
 ... wordt ...
 ... zij ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1029

page title: ... Republiek zulks Apeldoorn 12 20 wordt ...
 
 ... Republiek ...
 ... zulks ...
 ... Apeldoorn ...
 ... 12 ... 20 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1030

page title: ... tijdelijk Oost Oostenrijksch ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Oost ...
 ... Oostenrijksch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1031

page title: ... 20 Frankrijk ontvangen tot_het afschrift ...
 
 ... 20 ...
 ... Frankrijk ...
 ... ontvangen ...
 ... tot_het ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1032

page title: ... geen machtiging_tot toelating Janse Consul Curacao Consul ...
 
 ... geen ...
 ... machtiging_tot ...
 ... toelating ... Janse ... Consul ...
 ... Curacao ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1033

page title: [leeg]
 
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1034

page title: ... gratificatien administratie Becke zulks ...
 
 ... gratificatien ...
 ... administratie ...
 ... Becke ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1035

page title: ... baron jaarwedden College ...
 
 ... baron ...
 ... jaarwedden ...
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1036

page title: ... 50 ...
 
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1037

page title: ... concessie 20 14 waterschap concessie 133 concessie N Staten ...
 
 ... concessie ...
 ... 20 ... 14 ...
 ... waterschap ...
 ... concessie ...
 ... 133 ...
 ... concessie ...
 ... N ...
 ... Staten ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1038

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1039

page title: ... Besluit ...
 
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1040

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1041

page title: ... dag Koning Koningin Telegraaf ...
 
 ... dag ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Telegraaf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1042

page title: ... tusschen Rappt_Post_en_Tel Rabenstein Baden ...
 
 ... tusschen ...
 ... Rappt_Post_en_Tel ...
 ... Rabenstein ...
 ... Baden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1043

page title: ... Koning voorstellen Koningin datum ...
 
 ... Koning ...
 ... voorstellen ...
 ... Koningin ...
 ... datum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1044

page title: ... inlichting Koningin Nederlanden daarvan dienst ...
 
 ... inlichting ...
 ... Koningin ...
 ... Nederlanden ...
 ... daarvan ...
 ... dienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1045

page title: ... Rappt MarD inlichting Directeur Pierre ...
 
 ... Rappt ... MarD ...
 ... inlichting ...
 ... Directeur ...
 ... Pierre ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1046

page title: ... overeenkomst regeling vastgesteld Regeering ...
 
 ... overeenkomst ...
 ... regeling ...
 ... vastgesteld ...
 ... Regeering ...
 ... Regeering ... voorstel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1047

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1048

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND seminarie gymnasium ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... seminarie ...
 ... gymnasium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1049

page title: ... 216 Rijks_Universiteit Universiteit 133 Utrecht ...
 
 ... 216 ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... 133 ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1050

page title: ... College Univers hoogleeraar Universiteit Leiden ...
 
 ... College ...
 ... Univers ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Universiteit ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1051

page title: [leeg]
 
 ... Frankrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1052

page title: ... machtiging_tot Oranje Doetinchem Nassau medegedeeld Oranje ...
 
 ... machtiging_tot ...
 ... Oranje ...
 ... Doetinchem ...
 ... Nassau ...
 ... medegedeeld ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1053

page title: ... Nassau ...
 
 ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1054

page title: ... b Nassau Ridder Oranje Nassau ...
 
 ... b ...
 ... Nassau ...
 ... Ridder ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1055

page title: ... Orde Dusch Justitie Baden ...
 
 ... Orde ...
 ... Dusch ...
 ... Justitie ...
 ... Baden ...
 ... B ... Baden ...
 ... bieden ...
 ... Luiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1056

page title: ... Directeur Generaal belast Nederlanden behoeft tot_het_aanbieden Oranje_Nassau ...
 
 ... Directeur ...
 ... Generaal ...
 ... belast ...
 ... Nederlanden ...
 ... behoeft ...
 ... tot_het_aanbieden ...
 ... Oranje_Nassau ... Oranje ... Nassau ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1057

page title: ... Oranje Nassau Cavalerie Ridder 20 Commissaris Berlijn Bank ...
 
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Cavalerie ...
 ... Ridder ...
 ... 20 ...
 ... Commissaris ...
 ... Berlijn ...
 ... Bank ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1058

page title: ... belooning ...
 
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1059

page title: ... machtiging_tot Rotterdam Administrateur Orde 30 dankbetuiging verleende Nassau KB ...
 
 ... machtiging_tot ...
 ... Rotterdam ...
 ... Administrateur ...
 ... Orde ...
 ... 30 ... dankbetuiging ...
 ... verleende ...
 ... Nassau ...
 ... KB ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1060

page title: ... tot_het_aanbieden Oranje machtiging_tot Eyndhove ...
 
 ... tot_het_aanbieden ...
 ... Oranje ...
 ... machtiging_tot ...
 ... Eyndhove ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1061

page title: ... Drankwet Tweede_Kamer Adres Noordbrabant Zaterdag ...
 
 ... Drankwet ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1062

page title: ... localiteit ...
 
 ... localiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1063

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1064

page title: ... van Noordholland machtigen_tot maximum toestemming vermelden April gemeenten ...
 
 ... van ...
 ... Noordholland ...
 ... machtigen_tot ...
 ... maximum ...
 ... toestemming ...
 ... vermelden ...
 ... April ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1065

page title: ... 107 GedStaten Noordholland Fiat Breda toestemming ...
 
 ... 107 ...
 ... GedStaten ...
 ... Noordholland ...
 ... Fiat ...
 ... Breda ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1066

page title: ... gelegenheid ...
 
 ... gelegenheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1067

page title: ... voordracht daarbij aangeboden voordracht overschrijving ...
 
 ... voordracht ...
 ... daarbij ... aangeboden ...
 ... voordracht ...
 ... overschrijving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1068

page title: ... Ref ...
 
 ... Ref ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1069

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1070

page title: ... Amsterdam archief tweede internationale Tweede ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... archief ...
 ... tweede ... internationale ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1071

page title: ... verleenen ...
 
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1072

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1073

page title: ... zoodanig 30 zoodanig ...
 
 ... zoodanig ...
 ... 30 ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1074

page title: ... Rijkswaterstaat fabriek ...
 
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... fabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1075

page title: ... Rijkswaterstaat ...
 
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1076

page title: ... zullen vaststelling intrekking ...
 
 ... zullen ...
 ... vaststelling ...
 ... intrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1077

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1078

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1079

page title: ... 6 61 ...
 
 ... 6 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1080

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1081

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1082

page title: ... Gravenhage Adjunct Deurne ...
 
 ... Gravenhage ...
 ... Adjunct ...
 ... Deurne ...
 ... Deurne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1083

page title: ... 6 Utrecht 20 zoodanig ...
 
 ... 6 ...
 ... Utrecht ...
 ... 20 ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1084

page title: ... 30 Baron Dedem Utrecht ...
 
 ... 30 ...
 ... 30 ...
 ... Baron ... Dedem ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1085

page title: ... provincie Groningen vrijstelling hierbij genoemde ...
 
 ... provincie ... Groningen ...
 ... vrijstelling ...
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1086

page title: ... vrijstelling belast Meerburg 44 ...
 
 ... vrijstelling ...
 ... belast ...
 ... Meerburg ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1087

page title: ... 20 54 Breda ...
 
 ... 20 ...
 ... 54 ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1088

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1089

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1090

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1091

page title: ... Noorwegen Regeering voorstel daarop Regeering ...
 
 ... Noorwegen ...
 ... Regeering ...
 ... voorstel ...
 ... daarop ...
 ... Regeering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1092

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1093

page title: ... Tweede archief I begrooting Reglement zulks ...
 
 ... Tweede ...
 ... archief ...
 ... I ... begrooting ...
 ... Reglement ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1094

page title: ... Groningen boven Nederland_word niet ...
 
 ... Groningen ...
 ... boven ...
 ... Nederland_word ...
 ... niet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1095

page title: ... leverantien openbare Utrecht wordt machtiging Rijks_Universiteit Universiteit ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... Utrecht ...
 ... wordt ...
 ... machtiging ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1096

page title: ... openbare Universiteit Groningen krankzinnigen aan_de Stoom ...
 
 ... openbare ...
 ... Universiteit ...
 ... Groningen ...
 ... krankzinnigen ...
 ... aan_de ... Stoom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1097

page title: ... leverantien openbare Dordrecht inrichting 54 Amsterdam 16 ...
 
 ... leverantien ...
 ... openbare ...
 ... Dordrecht ...
 ... inrichting ...
 ... 54 ...
 ... Amsterdam ...
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1098

page title: ... 26 Landbouw Deventer ...
 
 ... 26 ...
 ... Landbouw ...
 ... Deventer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1099

page title: ... Giethoorn 21 109 door GedStaten Utrecht k ...
 
 ... Giethoorn ...
 ... 21 ...
 ... 109 ...
 ... door ... GedStaten ... Utrecht ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1100

page title: ... 1905 Gemeentebesturen ...
 
 ... 1905 ... Gemeentebesturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1101

page title: ... GedStaten Secretaris Friesland regeling gemeente ...
 
 ... GedStaten ...
 ... Secretaris ...
 ... Friesland ...
 ... regeling ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1102

page title: ... gemeente burgemeester 117 ...
 
 ... gemeente ...
 ... burgemeester ...
 ... 117 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1103

page title: ... Holland Secretaris gemeente ...
 
 ... Holland ...
 ... Secretaris ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1104

page title: ... Bijland daarna Rabenthein Woensdag datum ...
 
 ... Bijland ...
 ... daarna ...
 ... Rabenthein ...
 ... Woensdag ...
 ... datum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1105

page title: ... Luxemburg Brussel ...
 
 ... Luxemburg ...
 ... Brussel ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1106

page title: ... antwoord ...
 
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1107

page title: ... II telling ...
 
 ... II ...
 ... telling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1108

page title: ... tweede Directeur nog toekenning Djedda ...
 
 ... tweede ...
 ... Directeur ...
 ... nog ...
 ... toekenning ...
 ... Djedda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1109

page title: ... 84 Oorlog noodig ...
 
 ... 84 ...
 ... Oorlog ...
 ... noodig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1110

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1111

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1112

page title: ... verleenen overweging_aanhangig_te regeling 20 ...
 
 ... verleenen ...
 ... overweging_aanhangig_te ...
 ... regeling ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1113

page title: ... Koloniale Cavalerie 6. verleenen ...
 
 ... Koloniale ...
 ... Cavalerie ...
 ... 6. ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1114

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1115

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1116

page title: ... Boni zooveel Materieel betreft zulks ...
 
 ... Boni ...
 ... zooveel ...
 ... Materieel ... betreft ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1117

page title: ... voordracht IndStbl ...
 
 ... voordracht ...
 ... IndStbl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1118

page title: ... afdeeling ...
 
 ... afdeeling ...
 ... afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1119

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1120

page title: ... Noordbrabant @STAATSBLAD Wageningen 50 ...
 
 ... Noordbrabant ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Wageningen ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1121

page title: ... 116 tegen 116 ...
 
 ... 116 ...
 ... tegen ...
 ... 116 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1122

page title: ... 116 117 Bakker ...
 
 ... 116 ...
 ... 117 ...
 ... Bakker ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1123

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1124

page title: ... Amsterdam @TOT_EN_MET Zutphen ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1125

page title: ... Gezondheid regeling buitenlandsch Adelborst ...
 
 ... Gezondheid ...
 ... regeling ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Adelborst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1126

page title: [leeg]
 
 ... tot_het ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1127

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1128

page title: ... Hof kennis Chef ...
 
 ... Hof ...
 ... kennis ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1129

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1130

page title: ... Hertog antwoord B ...
 
 ... Hertog ...
 ... antwoord ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1131

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1132

page title: [leeg]
 
 ... @PAPIER_MARGE_LINKS_RODE_TABELLIJN ...
 ... @PAPIER_MARGE_LINKS_RODE_TABELLIJN ...
 ... @PAPIER_MARGE_LINKS_RODE_TABELLIJN ...
 ... @PAPIER_MARGE_LINKS_RODE_TABELLIJN ...
 ... @PAPIER_MARGE_LINKS_RODE_TABELLIJN ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1133

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1134

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1135

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1136

page title: ... @KAFT ...
 
 ... @KAFT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7828 1137

page title: [no page title]
 
============================================================