navis-NL-HaNA_2.02.14_7828

 1. ... @KAFT ...
 2. [leeg]
 3. [leeg]
 4. [leeg]
 5. [leeg]
 6. ... wonende 1904 weduwe @LIJN_DIAGONAAL Zutphen ...
 7. [no page title]
 8. ... FD weduwe @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 9. ... 112 kwijtschelding 54 A@a Besluiten Deventer belasting 1904 ...
 10. ... 112 belasting L weduwe Rozenburg 117 boven ...
 11. ... verleenen Wormer Besluiten Zutphen dankbetuiging Zutphen belasting ...
 12. ... 30 Amsterdam ...
 13. ... daarmede detacheeren gemeente Cavalerie rang L ...
 14. ... Infanterie Militaire Infanterie Indie ...
 15. ... Luitenant Infanterie West West- genoemde Infanterie Reserve ...
 16. ... April West Infanterie 1906 Academie Luitenant ...
 17. ... Regiment leeraar Hoofdcursus Landmacht bestemming Kolonel ...
 18. ... Infanterie Thonus zulks Officier ...
 19. ... Zeemacht Nederland Tweede Reserve zulks ...
 20. [leeg] - 1905/
 21. ... Oost betrekking antwoord De ...
 22. ... telegrammen Beschei Zie Japan Parijs terug 44 ...
 23. ... berichten zeer zulks medegedeeld rapport ...
 24. ... Japansche Parijs Russisch Russische ...
 25. ... Parijs archief antwoord Consul niet ...
 26. ... 4 neutraliteit China 4 Parijs rapport gezonden ...
 27. ... 17 Secretaris Veenendaal ...
 28. ... zulks dankbetuiging 20 GedStaten 26 gemeente ...
 29. ... geen Valkenburg stuk Valkenburg Secretaris regeling gemeente ...
 30. ... Vervolg 114 @IMPRINT_1145 1905 Gemeentebesturen gemeente Beemster Koopman Feb ...
 31. ... besturen gemeente H gemeente Zeeuw ...
 32. ... Gemeentebesturen Secretaris 114 Schoonhoven ...
 33. ... regel Wttewaall Franeker 102 ...
 34. ... 114 besturen April Burgemeester Brunt gemelde 58 Baron Renswoude ...
 35. ... Gemeentebesturen 04 gemeente Secretaris gemeente Burgemeester Burg gemeente gemeenten ...
 36. ... regeling jaarwedden gemeente Smulders verleenen ...
 37. ... Gemeente gemeente Vereischte Valkenburg Vervolg ...
 38. ... Juni burgemeester Muntendam dankbetuiging Doeveren ...
 39. ... Juni 99 ...
 40. ... B Besluiten gemeente Koning Koningin Jhr gemeente zijne ...
 41. ... Gemeente Baron Jhr wonen ...
 42. ... ging archief dispensatie zulks dankbetuiging 26 ...
 43. ... zij Secretaris gemeente ...
 44. ... 158 gemeente Emmen jaarwedden goedkeuring burgemeester ...
 45. ... gemeente verleenen dispensatie A B ontvanger 26 dankbetuiging gemeente ...
 46. ... @G_Callig 84 Thyssen tot_het tot_het_verleenen_van verleenen dispensatie Maas A ...
 47. ... niet machtiging_tot worden GedStaten ...
 48. ... @G_Callig gemeente bepalen besluiten jaarwedden ...
 49. ... aanhangig_te_maken beroep GedStaten niet 50 183 Gouverneur Secretaris gemeente ...
 50. ... 16 ...
 51. ... Zes regeling Utrecht besluiten ...
 52. ... Secretaris ...
 53. ... kweekschool 74 niet regeling 16 genoemde gemeenten ...
 54. ... openbare onderwijzers GedStaten ...
 55. ... Onderwijs 26 noodig zoover ...
 56. ... Rijkskweekschool kweekschool Leiden beroep regeling 1904 betreft ...
 57. ... 6 genoemde gemeente Leiden ten_behoeve aanhangig_te_maken April ...
 58. ... Groningen kweekschool overweging_aanhangig_te aanhangig_te_maken aanvrage bijzondere April vaststelling ...
 59. ... April Koningin Vereeniging Stichting GedStaten regeling ...
 60. ... Deventer April bijdrage gesteld ...
 61. ... machtiging_om Commissaris Noordbrabant 1904 44 ...
 62. ... @PAPIER_TOPRAND Onderwijs U Utrecht 54 Nederlandsch Zwanenburg ...
 63. ... kweekschool tot_het kweekschool bijzondere kweekschool ...
 64. ... kweekschool Kerklaan Beslui ...
 65. ... Onderwijs openbare Rijkssubsidie bestuur lichaam kweekschool ...
 66. ... door beroep 30 ...
 67. ... Haarlemmer Amsterdam waarop Dordrecht ...
 68. ... verleenen kweekschool GedStaten regeling ...
 69. ... 40 verleenen Kweekschool onderwijzeressen kweekschool Kweek lichaam ...
 70. ... Inspecteur Roermond 54 93 ...
 71. ... Juni kweekschool beroep bijzondere ...
 72. ... aanhangig_te_maken Schoolonderwijs 44 kweekschool Haarlem Hoorn Besluit ...
 73. ... Onderwijs onderwijzeres onderwijzeressen 44 ...
 74. ... 118 regeling gelegenheid 58 onderwijzeressen ...
 75. ... 81 NoordHolland bijzondere kweekschool onderwijzeressen Apeldoorn 20 Maas kweekschool onderwijzers ...
 76. ... 119 46 6 GedStaten @STAATSBLAD Hertogenbosch Juni Luciagesticht ...
 77. ... 30 Juni 74 beroep Commissaris GedStaten provincie 54 ...
 78. ... medegedeeld 17 30 kweekschool ...
 79. ... Onderwijs benoemen Groningen verhooging Rijkskweekschool kweekschool ...
 80. ... archief aanhangig_te_maken gemeente ingang 30 benoeming_tot Lanschot Hertogenbosch 84 ...
 81. ... benoemen 30 ...
 82. ... Onderwijs Zwolle gemeente Utrecht ...
 83. ... Onderwijs @STAATSBLAD 47 Rijkskweekschool kweekschool Utrecht zulks ...
 84. ... Onderwijs regeling jaarwedden Apeldoorn Alkmaar ...
 85. ... Onderwijs 44 I toekennen ...
 86. ... Onderwijs 21 regeling Amsterdam II ...
 87. [leeg]
 88. ... buitenlandsch Infanterie 102 02 Hannover ...
 89. [leeg]
 90. ... Tweede boven 20 Tweede Tweede_Kamer ...
 91. ... 30 bekrachtiging ...
 92. [leeg]
 93. ... belasting Holland Gelderland 84 Alsboven ...
 94. ... Holland 21 April Alsboven Holland April ...
 95. ... GedStaten_van 30 Holland Alsboven @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven Alsboven 30 Alsboven @Rappt_alsboven_dagnr ...
 96. ... GedStaten Holland @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven ...
 97. ... Oct belasting 114 @Rappt_alsboven_referentie Holland 30 @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_dagnr @Rappt_alsboven_referentie ...
 98. ... @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_referentie Alsboven @Rappt_alsboven @Rappt_alsboven_dagnr @Rappt_alsboven_referentie @Rappt_alsboven ...
 99. ... 30 6 ...
 100. ... April 63 April ...
 101. ... 30 ...
 102. ... belasting 44 6 ...
 103. ... executie gesteld gemeenten Boodschap de_Tweede_Kamer Tweede_Kamer Adres ...
 104. [leeg]
 105. ... 1904 onderteekend_teruggezonden 1904 Deventer teruggezonden Apeldoorn ...
 106. ... gezonden 30 Heerlen Amsterdam onderteekend_teruggezonden Vervolg ...
 107. ... Notariaat Utrecht onderteekend_teruggezonden E. Hilversum April Vervolg ...
 108. ... 98 April Kruiningen April onderteekend_teruggezonden ...
 109. ... gezonden 02 gemeente onderteekend_teruggezonden gezonden ...
 110. ... onderteekend_teruggezonden 20 ...
 111. ... plaatsvervanger Kamers onderteekend_teruggezonden Franeker ...
 112. ... Rappt de_Tweede de_Tweede_Kamer Adres @STAATSBLAD Utrecht ...
 113. ... KB Baan VII 1904 20 onderteekend_teruggezonden Vervolg ...
 114. ... @STAATSBLAD Notaris onderteekend_teruggezonden 116 Zutphen ...
 115. ... Militaire Willemsorde Orde Ridder Atjeh ...
 116. ... Infanterie waar Willemsorde oog Ridder ...
 117. ... Ridder Atjeh 20 @LIJN_VERTICAAL_BREUK Ridder 4 Luitenant E. U Atjeh ...
 118. ... April op Amboineeschen Ridder Kolonel ...
 119. ... Infanterie Atjeh toekenning Atjeh ...
 120. ... 20 zulks Infanterie Kabt Militaire Atjeh ...
 121. ... toekenning Ridder Militaire Willem Willems Korporaal 1900 ...
 122. ... @PAPIER_TOPRAND 1902 Luitenant Hoog Ridder r Zie zulks ...
 123. ... 90 ontvanger Hooft Roosendaal genoemde ...
 124. ... waarneming ontvanger ontheffen betrekking ontvanger betrekking ...
 125. ... @IMPRINT_1240 ontvanger Deventer benoeming_tot u Berg Heusden ...
 126. ... Zee 1904 genoemde waarneming Adjunct Vervolg 124 ...
 127. ... Utrecht Charbon intrekking Groningen KB ontvanger betrekking ...
 128. ... chef jaarwedden Aardenburg B ...
 129. ... 1847 47 houdende Ambtenaren April U ...
 130. ... Nieuwkuijk bestaande Roosendaal Utrecht ...
 131. ... @IMPRINT_1246 Beek Juni 4 Groningen ...
 132. ... tijdelijk Heerenveen 19 Middelburg zoodanig Maas 44 ...
 133. ... Amsterdam machtigen_om ...
 134. ... regeling Groningen Sept niet ...
 135. ... tijdelijk Rotterdam bezwaar Directeur dankbetuiging bepalen ...
 136. ... Surnume Middelburg Braal Hertogenbosch ...
 137. ... Adjunct ...
 138. ... 20 bestaande Koning ...
 139. ... Wetering Ruiten Oost gemeente vaarwaters ...
 140. ... gemeente concessie gemeenten aanvulling Barg verlenging Bolsward ...
 141. ... concessie gemeente concessie tot_het_verleenen gemeente ...
 142. ... concessie Kalkwijk 1904 ...
 143. ... gemeente verlenging Steenbergschen 1908 VIII concessie ...
 144. ... gemeente Nieuweschans Willem III jaren Boom ...
 145. ... April Rensuma jaren Zuidwending ...
 146. ... onder 1904 tot_het ...
 147. ... West kanaal verlenging tolheffing Deventer 1908 ...
 148. ... concessie Zaandam 1908 Leiden Haarlem ...
 149. ... concessie ...
 150. ... van_de verlenging ...
 151. ... WD Sluipwijksche provincie Dedems ...
 152. ... Kok ...
 153. ... Zaandam Concessie intrekking Hoog ...
 154. ... gemeenten concessie gemeente Amsterdam ...
 155. ... Amstel jaren Groningen Hoog Molenaars Buitenveld Amsterdam ...
 156. ... Amersfoort van zulks Klinker ...
 157. ... leverantien Voorschoten Dept. Zutphen 61 30 Bestuur ...
 158. ... Utrecht RHB Middelburg RHB Assen ...
 159. ... leverantien openbare aanhoorigheden Arnhem Utrecht onder ...
 160. ... leverantien wordt April ...
 161. ... III Berg Stoom Zeeuw Zeeuwsche Amsterdam April ...
 162. ... openbare April Nederlandsche April 158 telling wordt zulks ...
 163. ... Utrecht 20 ...
 164. ... leverantien openbare wordt Juni 20 ...
 165. ... Rijkswerkinrichting inrichting 20 inrichting inrichtingen Pantserforten Ginneken Enschede ...
 166. ... leverantien 30 26 Nederlandsche 49 Middelburg Hannover ...
 167. ... leverantien ...
 168. ... leverantien openbare Laboratorium vischhal ...
 169. ... leverantien @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat Middelburg ...
 170. ... leverantien openbare berghaven Dept Dept. ...
 171. ... leverantien Infanterie openbare wordt bouwen post bestaande ...
 172. ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_BOVEN openbare Oct ...
 173. ... gedaan ...
 174. ... 20 Juni hierbij overeenkomst tusschen ...
 175. ... Regeering Juni Adres @KLEIN_HANDSCHRIFT onder ...
 176. ... @STAATSBLAD Zwitserland regeling ...
 177. ... Rechtbanken plaatsvervanger H A rechtbank Haarlem 1904 plaatsvervanger dankbetuiging ...
 178. ... Rechtbanken Utrecht zulks dankbetuiging rechtbank April Rechtbank ...
 179. ... Justitie Amsterdam vervanger Juni Justitie 20 Groningen Arr. ...
 180. ... Justitie Dordrecht rechtbank Justitie Rechtbank H Griffier zijne Justitie ...
 181. ... Sept Utrecht dankbetuiging zulks dankbetuiging Justitie Utrecht plaatsvervanger Baron ...
 182. ... 1904 Inspecteur Groningen intrekking Justitie April ...
 183. ... regeling Amsterdam ...
 184. [leeg]
 185. ... verleenen Amsterdam A@a 50 ...
 186. ... Geslachtsnamen 44 toestemming Amsterdam zulks zegel geslachtsnaam ...
 187. ... 20 Leiden zulks voorstellen registratie April Zaandam vrijstelling kunnen zulks ...
 188. ... 92 vergunning Oosterbeek Zutphen behoorende Justitie ...
 189. ... Geslachtsnamen verleenen Amsterdam ...
 190. ... 20 30 Zuylen 61 ...
 191. ... Geslachtsnamen ...
 192. ... C. Notaris ...
 193. ... Kapitein Kolonien zulks dankbetuiging ...
 194. [leeg]
 195. ... burg militairen Koloniale ...
 196. ... Vervolg van bladz 1310 @IMPRINT_1311 1905 Oost Jan 20 12 ...
 197. ... Oost-Indische Indische plaatsvervanger Infanterie ...
 198. ... Oost-Indische afschrift Ridder ...
 199. ... Oost-Indische Indische pensioenen Oost 49 verleenen ...
 200. ... Veenhuizen Koloniale ...
 201. ... April Jonker Justitie April Openbaar Waarden ...
 202. ... April Telegram 58 April Veenhuizen verleenen Infanterie ...
 203. ... Oost-Indische posterijen gagementen ...
 204. ... Europa Zutphen Koloniale genoemd genoemde ...
 205. ... openbare Juni Europa Infanterie ...
 206. ... Reserve zulks Amsterdam ...
 207. ... Koloniale 26 Infanterie Majoor Vervolg ...
 208. ... verleenen @LIJN_DIAGONAAL 16 ...
 209. ... 14 @LIJN_DIAGONAAL aanhangig_te_maken voordracht ...
 210. ... Indische Pensioenen verlof Griffier gezondheid ...
 211. ... Regeering archief Telegram ...
 212. ... zooveel Justitie Referendaris beambte ...
 213. ... belooning benoeming Justitie ...
 214. ... Ambtenaren betrekkelijk voordracht audientie ...
 215. ... aangeboden Justitie niet Justitie ...
 216. ... belast Justitie voordracht Ambtenaren Justitie ...
 217. ... rappt Vervolg ...
 218. ... toegezonden B niet aangeboden ...
 219. ... enveloppe aangeboden ...
 220. ... daarbij ...
 221. ... antwoord ...
 222. ... archief toegezonden April ...
 223. ... nog dienst De herstel Referendaris zou ...
 224. ... Utrecht Veenhuizen I ...
 225. ... @IMPRINT_1340 26 gepensionneerde tijdelijk Oorlog 20 Juni ...
 226. ... Oorlog 44 Adviseur Dept Middelburg ...
 227. ... daarbij Commies ...
 228. ... 49 Dept. Assen Sept ...
 229. ... gemeente antwoord tot_het Oorlog toegezonden Oorlog Dept. Oorlog ...
 230. ... 16 ...
 231. [leeg]
 232. ... 58 zullen Commissie ...
 233. ... Onderwijs toekennen RHB 1904 189 89 @STAATSBLAD ...
 234. ... 16 6 tijdelijk RHB tijdelijk 54 Sevaux leeraar ...
 235. ... tot_het rijkssubsidie genoemde behoeve 94 Amersfoort inrichting ...
 236. ... burgerschool tot_het Zwolle jaarwedden directeur toekenning ...
 237. ... Leeuwarden tijdvak School Gouda rijkssubsidie Riviere ...
 238. ... Onderwijs 6. RHB tijdvak Broer RHB ...
 239. ... RHB tijdvak RHB gemeente Amsterdam RHB tijdelijk Alkmaar ...
 240. ... Onderwijs Groningen tijdvak Hertogenbosch burgerschool u ...
 241. ... Leeuwarden Gouda Juni L leeraar Gouda leeraar ...
 242. ... Juni 58 Heerenveen gemeente ...
 243. ... wedde RH RHB Gouda 58 Groningen burgerschool ...
 244. ... 44 Hertogenbosch RH RHB Tilburg ...
 245. ... RH RHB Assen tijdelijk RHB Wageningen ...
 246. ... Onderwijs Voorzitter belooning Breda ...
 247. ... Onderwijs Groningen toekennen Utrecht ...
 248. ... genoemde tijdvak Wageningen ...
 249. ... burgerschool leeraar RHB Zwolle RHB 100 Riemsdijk tijdvak ...
 250. [leeg]
 251. [leeg]
 252. [leeg]
 253. ... hoofdbestuur Baron Betuwe intrekking Waarden dam ...
 254. ... Utrecht intrekking Zee April ...
 255. ... besturen Juni ...
 256. ... benoemen Vervolg ...
 257. ... besturen intrekking 12 beroep GedStaten NoordBrabant ...
 258. ... 12 Overbeeke baron ...
 259. ... Staat College 1904 Staten Tweede ...
 260. ... Staatsbegrooting begrooting Staten Rekenkamer ...
 261. [leeg]
 262. [leeg]
 263. ... aan_de aangeboden wordt ...
 264. ... 124 Amsterdam kennen toekennen ...
 265. ... Commies Dept De ...
 266. ... tot_het zulks Amsterdam aangeboden ...
 267. [leeg]
 268. [leeg]
 269. ... Utrecht C. U hoogleeraren U Groningen tot_het_toekennen Utrecht ...
 270. ... tijdelijk Rijks_Universiteit centrale Utrecht tijdelijk Rijks_Universiteit Universiteit ...
 271. ... Onderwijs beambten Leiden Utrecht Groningen gesteld 4 ingang wegens ...
 272. ... 50 Holleman tijdelijk leeraar Rijks_Universiteit Leiden zulks dankbetuiging hoogleeraar ...
 273. ... benoemen Rijks_Universiteit Universiteit Rijks_Universiteit Universiteit Groningen Keesom ...
 274. ... April verhooging hoogleeraar Rijks_Universiteit Universiteit @STAATSBLAD ...
 275. ... zoodanig hoogleeraar Tendeloo regel executie ...
 276. ... Juni aanvulling Rijks_Universiteit belooning tijdvak ...
 277. ... daarvan ...
 278. ... Onderwijs Universiteit Leiden Groningen vastgesteld tijdvak @TOT_EN_MET Utrecht ...
 279. ... 90 @STAATSBLAD Vereeniging Universiteit ...
 280. ... Rijks_Universiteit Universiteit Groningen U A ...
 281. ... hoogleeraar toegezonden KB Vereeniging ...
 282. ... Amsterdam Universiteit College Utrecht Groningen collegie gymnasium ...
 283. ... concessie weduwe ...
 284. ... 1908 concessie tusschen concessie Dordrecht ...
 285. ... Weber West tusschen ...
 286. ... 54 133 Bedijking Droogmakerij ...
 287. [leeg]
 288. ... Don Spaansche Spaanschen Koning machtiging_tot ontvangen ...
 289. ... 117 ...
 290. ... April boven ...
 291. [no page title]
 292. ... boven alsboven Alsboven boven Alsboven ...
 293. ... alsboven ...
 294. ... De ...
 295. ... gratificatie Willem Willemsoord Steenwijk ...
 296. ... genoemde gratificatien gemeente Rutte 113 genoemde ...
 297. ... hierbij Door dankbetuiging ...
 298. ... wezen Posterijen April genoemde ...
 299. ... tot_het personen weduwe Utrecht Dept gratificatie beschouwd ...
 300. ... gratificatie Zee Besluit weduwe belang ...
 301. ... 47 Adjunct Bemt Overdijk ...
 302. ... 47 Dept. Sept personen Besluit ...
 303. ... houdende gratificatie weduwe Hoofdbestuur weduwe ...
 304. ... toegezonden enveloppe gratificatie intrekking 74 verleenen genoemde personen belang ...
 305. ... buitenlandsch Baron ...
 306. ... Staatsraad RapptRvSt medegedeeld ...
 307. ... Frankrijk dankbetuiging zijne Staatsraad 47 ...
 308. ... Duitschland Zwitserland Berg ...
 309. ... Amsterdam Maatschappij ...
 310. ... 102 Museum Willem beambten ...
 311. ... Baron Hof Z 50 Luxemburg ...
 312. ... Jhr 30 Dept. ...
 313. ... hierbij ...
 314. ... April ...
 315. ... Schoolvereeniging commissie Maassluis ...
 316. ... 190 Vereeniging u Groningen Besluiten Rotterdam ...
 317. ... 1904 6. Chef Huis belast ...
 318. [no page title]
 319. ... 30 I Hoog Utrecht Landbouw ...
 320. ... @PAPIER_TOPRAND zulks Helsdingen verleenen Landbouw ...
 321. ... Weenen enkele Parijs Rusland Oostenrijk Zwitserland ...
 322. ... Hoofdbestuur tot_het Vervolg ...
 323. ... Wageningen jaarwedde besturen Amsterdam ...
 324. ... Bestuur exploitatie 44 Wibben April ...
 325. ... toekennen April Dordrecht 54 ...
 326. ... 12 Wageningen Baron archief Wageningen ...
 327. ... Landbouw Friesland Exploitatie Friesland ...
 328. ... Zuivel 99 tot_het exploitatie ...
 329. ... Tuinbouw ...
 330. ... Schermbeek Commies Rijkssubsidie ...
 331. ... exploitatie 58 Juni Landbouw 20 95 leeraar Wageningen ...
 332. ... Utrecht exploitatie Bestuur Centrale ...
 333. ... Mededeelingen Landbouw Landbouw Utrecht Wageningen 44 ...
 334. ... landbouw Wageningen tijdvak zijne Hoofdbestuur landbouw ...
 335. ... regeling Wageningen opdracht Boschbouwschool handel verleenen ...
 336. ... De Hoofdbestuur Maatschappij Oranje_Nassau Wageningen inrichting ...
 337. ... 124 Landbouw Wageningen Middelburg Veendam ...
 338. ... 1904 rijkssubsidie Maatschappij Landbouw Afdeeling Landbouw ...
 339. ... Zwolle ...
 340. ... Nieuwe tweede exploitatie Vervolg ...
 341. ... 20 Landbouw tijdelijk Wageningen jaarwedde hoogleeraar ...
 342. ... 30 exploitatie ...
 343. ... 44 adres Curacao voordracht Utrecht ...
 344. ... tot_het Regiment toekennen het_verleenen ...
 345. ... onderscheiding 1901 archivaris ...
 346. ... 133 Keizer ...
 347. ... bewezen ...
 348. ... genoemde personen ...
 349. ... houdende zulks ...
 350. ... Aardenburg Middelburg exploiteeren onder Amersfoort Utrecht concessie VI ...
 351. ... Dordrecht ...
 352. ... 4 April concessie ...
 353. ... verleenen Zaltbommel ...
 354. ... benoemen A@a IIIe IIIa ...
 355. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Vaderland tot_het 84 841 Commandant ...
 356. ... Maastricht Hoofdbestuur Groningen Hoofdbestuur Kapitein verleenen benoemen verleenen ...
 357. ... 114 Bestuur verleenen ...
 358. ... 47 ...
 359. ... Baron houdende vastgesteld ...
 360. ... zullen schrijven Mevrouw Juni stand ...
 361. ... Rappt 4 Fiat ...
 362. ... 74 vaststelling bedrag besluiten ...
 363. ... Friesland besluiten 30 wordt ...
 364. [leeg]
 365. ... Voorzitter a tijdelijk Werkman Berlijn ...
 366. ... Bergmann Hertogenbosch toestemming Dept Dept. Cremer Oostenrijk belang aanschaffing ...
 367. ... Landbouw Waterstaat tot_het einde landbouw Engeland Sillevoldt ...
 368. ... Zeemacht Dept. ...
 369. ... 1904 zulks Amsterdam belang ...
 370. ... Commissien belang leeraar inrichting verleenen Marine Eerste ...
 371. ... Buitenlandsche Polytechnische ...
 372. ... Rijkswaterstaat 1e_kl wordt A@a 1905 regeling Duitschland zijner ...
 373. ... wordt zulks Wageningen Dom aangeboden ...
 374. ... Smit toestemming Oost ...
 375. ... tot_het Duitschland Mahieu zulks April Wageningen 124 Duitschland ...
 376. ... Commissien 61 Rappt April 5e Rijks_Universiteit Universiteit Majoor ...
 377. ... tot_het Amsterdam behoeve den Staf Artillerie F Friso Roorda Munitiefabriek ...
 378. ... Herbrum Zeemacht ...
 379. ... tot_het 1e_kl Stuttgart ...
 380. ... zulks Zeemacht waarnemen ...
 381. ... Landbouw noodig zich 1906 Chef ...
 382. ... tot_het verleenen Amsterdam zulks bouwen ...
 383. ... 62 Stoom Board regeling ...
 384. ... U u rekening Weenen Duitschland ...
 385. ... Juni 1905 Juni belang tijdelijk ...
 386. ... Juni Officier Hoog Ritmeester Denemarken Zwitserland ...
 387. ... Delft K Engeland verleenen Duitschland Hoogere machtiging ...
 388. ... hoogleeraar Hannover Groningen Bonn tellen bepalen Kolonel Cavalerie ...
 389. ... wordt aangemaakt ...
 390. ... zulks belang noodig ...
 391. ... gezonden ten_behoeve 44 Kabinet belang Oostenrijk Engeland belang tot_het ...
 392. ... 190 Jhr 24 ...
 393. ... Engelbrecht einde belang belast Museum zich Hamburg ...
 394. ... Zendingen toestemming r daarmede verlichting Besluit ...
 395. ... Frankrijk Marine Regt ...
 396. ... Engeland regeling vergoeding het_verleenen_van wordt fabriek ...
 397. ... Baden U zijner Jhr ten_behoeve ...
 398. ... Buitenlandsche Amsterdam behoeve pantserdekschip kanaal ...
 399. ... Amsterdam zijner Amsterdam einde ...
 400. [leeg]
 401. ... Fabrieken Trafieken Rappt Rappt_LandbD gemeente aanhangig_te_maken Fiat ...
 402. [leeg]
 403. ... N@n ...
 404. ... Koloniale Atjeh ...
 405. ... Friesland aanvulling 30 besluiten Reglement ...
 406. ... jacht Noordbrabant Holland ...
 407. [leeg]
 408. ... Vervolg van bladz 742 @IMPRINT_1523 Kabinet Koningin Wayenburg bestrijding tuberculose ...
 409. ... willen ...
 410. ... archief 61 ...
 411. ... beroep Wed belasting 6. regeling Besluit ...
 412. ... Amsterdam belasting beroep belasting personeele ...
 413. ... hierbij Directeur belasting April Scheurleer Haersma Buma gemeente Directeur ...
 414. ... Directeur echtgenoote en Besluit Amsterdam Amersfoort ...
 415. ... 90 Hoofdbestuur regeling belasting 54 Amsterdam ...
 416. ... genoemde April Juni 84 63 Besluit 26 6 Amsterdam ...
 417. ... Directeur Amsterdam perceel @KLEIN_HANDSCHRIFT regeling inrichting ingesteld Zwolle ...
 418. ... Baron tegen Directeur belasting wegens gesteld personeel Amsterdam ...
 419. ... 30 gesteld Nijmegen 119 47 ...
 420. ... Directeur Zwolle RapptRvSt ontheffing beroep Vervolg ...
 421. ... Amsterdam belasting personeel ...
 422. ... Directeur 20 65 Amsterdam RapptRvSt Utrecht 47 ...
 423. ... Juni belasting Maas belasting 184 84 ...
 424. ... Ambtenaren belasting ...
 425. ... 1896 belasting @STAATSBLAD Hilversum ...
 426. ... 46 Unitas belasting ingesteld Dordrecht Rotterdam Dordrecht 54 ...
 427. ... regeling belasting voorstel 12 Tweede_Kamer Adres Directeur ...
 428. ... personeele belasting Zutphen verleenen Vervolg 54 ...
 429. ... 154 Utrecht perceel 20 Utrecht Directeur ...
 430. [leeg]
 431. ... Staatsbehoeften Oorlog Ambtenaren beschikbaarstelling ...
 432. ... Staatsbehoeften II MarD Hoofdstuk zoodanig I ...
 433. ... Hertogenbosch @NUMERO veel Aanvaarding ...
 434. [leeg]
 435. ... Pruissische regeling aangeboden A@a werking wel tijdperk ...
 436. ... tusschen tijdelijk Brussel tusschen Vreemde ...
 437. ... 1905 Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden machtiging_om aanhangig maken ...
 438. ... tot_het_verleenen_van B Baron bewerkte 20 30 4 ...
 439. ... Assen Engeland Zwitserland machtigen_tot 30 Baron Harinxma Baron ...
 440. ... Humalda ...
 441. ... Carnegie Kabt executie machtiging_tot Boodschap ...
 442. ... krachtens Frankrijk tot_het Bestuur ...
 443. [leeg]
 444. [leeg]
 445. ... Hoof Dept. ...
 446. [leeg]
 447. ... tot_het genoemde personen tot_het_verleenen_van verleenen genoemde ...
 448. [no page title]
 449. [leeg]
 450. [leeg]
 451. ... eigendommen ...
 452. ... a OB ger. wetsontwerp_tot maatschappij Tweede_Kamer 4 Adres ...
 453. ... voorkomende Leiden ...
 454. ... tusschen 65 April ...
 455. ... hierbij 44 stuk Zwolle ...
 456. ... Baron Doorwerth regeling Dordrecht overeenkomst ...
 457. ... regeling Breda regeling daaraan ...
 458. ... overeenkomst daaraan tusschen 1904 ...
 459. ... leverantien openbare 4 ziek gesticht 16 Dept. Oorlog inrichting ...
 460. ... Leiden Statistiek ...
 461. ... Beslui Linie Utrecht 158 machtiging_tot ...
 462. ... Militaire vergunning Dept Dept. maatschappij Nieuw 100 administratie ...
 463. ... 152 Oorlog waarop worden Landmacht ...
 464. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND @LIJN_DIAGONAAL Juni Waterstaat adressen ...
 465. ... Militaire 30 Stoom vergunning_tot Juni Amstel Nieuwe ...
 466. ... Militaire 100 158 ...
 467. ... Rappt 17 belang ...
 468. ... Militaire genoemde alsboven Hellevoetsluis stand brief ...
 469. ... 158 58 Militaire 116 hierbij ...
 470. [leeg]
 471. ... RapptRvSt 1904 GedStaten regeling April Maastricht beheer ...
 472. ... Groningen 158 ...
 473. ... 158 Juni ...
 474. [leeg]
 475. ... Rappt_LandbD Hoog Lage_Zwaluwe 6 Gravenhage ...
 476. [leeg]
 477. ... Utrecht Amersfoort Schouten gemeente Hoorn wonende boven gemeente ...
 478. ... wonende gemeente wonende Utrecht ...
 479. [no page title]
 480. ... adel Adel Dordrecht het hierbij 44 Adel Vervolg ...
 481. [no page title]
 482. ... verheffing Adel ...
 483. ... 84 Amsterdam ...
 484. ... jaarwedde Nationale vergoeding Nationale ...
 485. ... met 25 ...
 486. ... echtgenoot Nationale echtgenoot Amsterdam echtgenoote houdende waarop ...
 487. ... Staatscourant lieden 1904 Nederlandsche jaarwedde inrichting Nederlandsche ...
 488. ... overschrijving Amsterdam Besluit 19 Adres ...
 489. ... zulks dankbetuiging 1904 betrekking ...
 490. ... Staat 20 58 Boodschap 102 ...
 491. ... Dept Dept. Nederlandsche Correctoren ...
 492. [leeg]
 493. ... 90 Veendam Besluit Sept wonende Leiden wonende West wonende ...
 494. ... @LIJN_TABEL_ROOD Oosterbeek procureur Renkum ...
 495. ... tot_het Hilversum Commissie commissie ...
 496. ... ingenieur ...
 497. ... de_Tweede Heerlen Boodschap Adres Adres_1eKamer ...
 498. ... aanhangig_te_maken Tweede Tweede_Kamer April Adres executie @STAATSBLAD ...
 499. ... April ...
 500. ... 46 Veemarkt @STAATSBLAD ...
 501. ... wetsontwerp_tot Algemeen gemeenten Hellendoorn Adres executie gemeente ...
 502. ... algemeenen wetsontwerp_tot Nieuwe 24 Adres RapptRvSt ...
 503. ... ontwerp ...
 504. [leeg]
 505. [leeg]
 506. [leeg]
 507. [leeg]
 508. [leeg]
 509. ... 61 zich April Frankrijk ...
 510. ... Dept. beroep Oorlog ...
 511. ... 92 zich medegedeeld besluiten benoemen archief Binnenl._Zaken Zaken ...
 512. ... omtrent dankbetuiging ...
 513. ... @LIJN_DIAGONAAL 20 113 Ambtenaren ...
 514. ... tweede Dept. ...
 515. ... Zaken Koningin schrijven Buiten ...
 516. ... Buitenlandsche gelegenheid tijdelijk 100 Ambtenaren 44 wegens brief ...
 517. ... Zaken III Staatsbegrooting 30 Zaken ...
 518. ... omtrent 26 Weede zoodanig ingang moeten Jhr Apeldoorn ...
 519. ... Zaken zij bevel bevelen archief Zaken daarop ...
 520. ... Zaken zulks dankbetuiging Weede ...
 521. ... Schietvereeniging gemeente Hemelumer Friesland toestemming ...
 522. ... 90 49 Vereeniging opgerichte Dordrecht ...
 523. ... Vereeniging Korporaals Bestuur Commandant Schietvereeniging Groningen aankoop ...
 524. ... 26 Commandant zooveel ...
 525. ... toestemming zooveel betreft tot_het_verleenen_van ...
 526. ... Willem Hilversum zooveel betreft Scherpschutters ...
 527. ... Utrecht Regt Infanterie zulks ...
 528. ... afdeeling Schietvereeniging Zutphen Domburg Sept Vereeniging ...
 529. ... Nederlanden betreft Breda 4 D ...
 530. ... 30 De ...
 531. ... 1645 Patria ...
 532. [leeg]
 533. ... 1904 Dordrecht Gorinchem Leeuwarden Zutphen Utrecht Directeur ...
 534. ... genoemde zoek Regenten 47 Jhr ...
 535. ... besluiten Justitie wordt April 26 A@a zooveel Zutphen ...
 536. ... Secretaris College Amsterdam ...
 537. ... 89 Directeur Deventer betreft 30 Regenten zulks Directeur ...
 538. [no page title]
 539. ... @G_Callig dankbetuiging geneeskundigen Haren Tangelder dankbetuiging gesticht ...
 540. ... Alkmaar zoodanig Zutphen 54 ...
 541. ... post Oostenrijk October Chef ...
 542. [leeg]
 543. ... betrekking Directie fabriek k @LIJN_RAPPT 1901 100 93 oog ...
 544. ... 65 bedrag @TOT_EN_MET 95 Tweede ...
 545. ... Utrecht zulks 50 houdende 1904 archief ...
 546. ... De Financien Utrecht KB Commissie Utrecht ...
 547. [no page title]
 548. ... 44 ...
 549. ... A@a 1904 54 Wubben ...
 550. [leeg]
 551. ... GedStaten sHertogenbosch Hertogenbosch Kerkelijke sHertogenbosch Hertogenbosch ...
 552. ... f 44 Ref ...
 553. ... Infanterie Smit vergunning besluiten Sergeant Korporaal ...
 554. ... Koloniale Zon Directeur Rijks_Universiteit zoodanig genoemde ...
 555. ... Infanterie Adjudant Haarlem kadaster ...
 556. ... pensioenen Rijks_Universiteit Universiteit onderwijzers Leiden machtiging Utrecht Amersfoort leeraar ...
 557. ... u 90 wedde RapptRvSt 54 @STAATSBLAD ...
 558. ... 102 hierbij zoodanig gemeente verleenen ...
 559. ... Breda 43 Juni Besluit ...
 560. ... College Griffier ...
 561. ... Rijks_Universiteit 50 I Room Zuidhorn ...
 562. ... Deventer goedkeuring vergunning leeraar ...
 563. ... 47 4 verleenen boven RHB Zwolle Administratie ...
 564. ... RHB zoodanig 49 zulks Universiteit Utrecht Administratie ...
 565. ... Kantongerecht ...
 566. ... Venlo leeraar ...
 567. ... pensioenen Suiker 30 Wageningen lieden ...
 568. ... 20 genoemde ...
 569. ... 1904 April Bronbeek ...
 570. [leeg]
 571. ... December Juni ...
 572. ... @STAATSBLAD bedrag ...
 573. [leeg]
 574. [leeg]
 575. ... 1904 archief K KB archief Middelburg archief ...
 576. ... 0 20 ingang ...
 577. ... Adjunct ...
 578. ... Gravenhage KB April 109 KB terug Reglement ...
 579. ... 84 zoodanig zoodanige Staten 20 archief ...
 580. ... wedde 54 jaarwedden ...
 581. ... Rappt Juni archief stuk Friedriechs ...
 582. ... Naundorff worden XVII toegezonden ...
 583. ... KB tijdvak ...
 584. ... daarvan toegezonden archief toegezonden ...
 585. ... archief KB archief ...
 586. ... verhooging 4 1904 I I,II II III ...
 587. [leeg]
 588. [leeg]
 589. ... Saksen Weimar zullen 20 ...
 590. ... aangeboden dag m Z ...
 591. ... tot_het Hervormde Noord 123 en Uffel ...
 592. ... 47 FD exploitatie waar 100 ...
 593. ... verleenen tegen bedrag Heinrich ...
 594. [no page title]
 595. ... kwijtschelding Utrecht @TOT_EN_MET 1906 daarvan Vollenhoven betaald Eerste ...
 596. ... echtgenoot ...
 597. ... College bijzondere zoek intrekking KB ...
 598. ... @G_Callig Nelissen College Simon College ...
 599. ... Nederlandsche aanhangig_te_maken 02 30 Nederlandsche ...
 600. ... Geneeskunde Maart Rappt BD verleenen rijkssubsidie subsidie 1905 vac bureel ...
 601. ... April 26 Bureau Rijkskweekschool Amster ...
 602. ... Geneeskunde 44 1904 Apotheken Commissie Zee Groningen gemeente ...
 603. ... Rijkssubsidie Haarlem Secretaris 9 ...
 604. ... Geneeskunde ...
 605. ... genoemde belang ...
 606. ... alsboven hierbij belang ...
 607. [leeg]
 608. ... Zutphen plaatsvervangers 84 Nationale Assen ...
 609. ... Mevrouw Gravenhage Internationale Botanis verhooging ten_behoeve ...
 610. ... 44 tot_het Nederlandsche Kerk gemeente Bavokerk regeling T ...
 611. ... Vereeniging Rotterdam Enschede ten_behoeve ...
 612. ... Zutphen Vereeniging Zwolle Kerk Dordrecht ...
 613. ... rijkssubsidie Vereeniging kerk ...
 614. ... Haarlem Vereeniging Hervormde Rheden Zuidlaren ...
 615. ... Rijkssubsidie Duurstede 74 Academie Rijkssubsidie Voorburg gemeente ...
 616. ... Kerk Hervormde ...
 617. ... Rijkssubsidie studien verleenen rijkssubsidie Berlijn Amsterdam Willem I ...
 618. ... 54 Amersfoort herstel 68 Amsterdam ...
 619. ... Directeur gemeente Leiden Amsterdam toekennen ...
 620. ... Sept Amsterdam Vereeniging KB 20 archief 20 Sept bestuur Nederlandschen ...
 621. ... Amersfoort Bets ...
 622. ... hem Bestuur ...
 623. ... ontvangen 4 aanhangig_te_maken Maas ...
 624. ... Dordrecht 50 GedStaten ...
 625. ... belasting Gelderland I ...
 626. ... ingestelde wordt machtiging_tot ...
 627. ... kunnen 119 regeling Appeltern ...
 628. [leeg]
 629. ... 90 bestaande kanaal daarmede genoemde vastgesteld vlotvaart ...
 630. ... 20 ...
 631. ... 49 1904 Amsterdam 102 ...
 632. ... @LIJN_DIAGONAAL betrekking zulks op tijdvak Heerlen ...
 633. ... adjunct Vervolg ...
 634. [leeg]
 635. ... Linden Jhr voordracht Oct afdeeling ...
 636. [leeg]
 637. ... Dept. ...
 638. ... Ambtenaren zich wordt waarop Indie ...
 639. ... Oosterbeek Kolonien belast tijdelijk ...
 640. ... en gedurende Referendaris Dept tijdelijk Adjunct Dept ...
 641. ... tijdelijk Technisch ontheffing Referendaris Ambtenaar belast Kolonien Bond zulks ...
 642. ... 30 Ambtenaren ...
 643. [no page title]
 644. ... verleenen ...
 645. ... Curacaosch Salvador wegens Bericht bedrage B archief Engeland ...
 646. ... verdere zeemacht Zee Zeemacht zich gemaakt Curacao ...
 647. ... Bern archief Bern rapport Bern Regt archief Bern ...
 648. [leeg]
 649. ... betaald archief 44 1904 H bieden regeling ...
 650. ... schrijven dankbetuiging gelegenheid brief 951 ...
 651. ... Centraal archief Groningen Zwolle ...
 652. ... Adres executie 114 tot_het schrijven ...
 653. ... VennP China Maatschappij Venlo ...
 654. ... Vereeniging Bestuur houdende ...
 655. ... Leiden belast Dept. Amsterdam archief ...
 656. ... 100 vastgestelde Engeland zulks werkzaamheden Zwolle ...
 657. ... wordt ...
 658. [leeg]
 659. ... gelegenheid waar ...
 660. ... z. Mevrouw antwoord Juni Europeesche archief ...
 661. ... Oostenrijk schrijven 117 Mevrouw ...
 662. ... Z tot_het 108 K zulks buitenlandsch buitenland ...
 663. ... Engeland @SEMICOLON aangewezen daaraan archief ...
 664. [leeg]
 665. ... Nederlander ...
 666. [leeg]
 667. ... machtiging_tot goedkeuring ingang hierbij Griffie Friesland tweede ...
 668. ... Groningen April Zwitserland tot_het Utrecht 84 ...
 669. ... ingang provincien Baron Utrecht Groningen ...
 670. ... 30 Kabt mede daarin bestuur ...
 671. ... Koningin zich provincie GedStaten Utrecht ...
 672. ... Zee GedStaten Gelderland datum Gelderland Groningen ...
 673. ... houdende Duitschland zijner Noordbrabant Groningen regeling ...
 674. ... Besturen 26 GedStaten Staten Commissien 1904 ...
 675. ... Privaatrecht I I,II II,III II III Justitie Rijkswaterstaat ...
 676. [no page title]
 677. ... machtiging_tot Korporaal gelegenheid 133 baron waarna A@a ...
 678. ... Dept dankbetuiging zoodanig houdende H. April gesteld ...
 679. ... antwoord zulks daarbij regeling Tweede_Kamer Tweede ...
 680. ... Nieuwe waar 20 Woensdag Secretaris Apeldoorn ...
 681. ... 20 Nederlandsche April bepalingen archief tijdelijk wordt 44 April ...
 682. ... Maart de_Tweede Adres U tijdvak Universiteit ...
 683. ... Directie 19 Universiteit Utrecht Amersfoort ...
 684. ... waar antwoord archief ...
 685. ... 44 1904 ...
 686. ... Noordholland gemeente ...
 687. ... beroep GedStaten ...
 688. ... openbaar 74 GedStaten 62 gemeente ...
 689. ... 1904 50 1904 ...
 690. ... Besluit ...
 691. ... Besluit 26 Fiat 51 ...
 692. ... 50 20 ...
 693. ... om_machtiging 61 26 @PAPIER_BODEMRAND ...
 694. [no page title]
 695. ... Rappt zullen voorstel Brussel hierbij ...
 696. ... Zie daarbij voorstel Telegrammen ...
 697. ... 58 zoek archief ...
 698. ... Berlijn archief ontvangen geen archief ...
 699. ... Madagascar archief Rusland 500 Telegram Consul ...
 700. ... bestemming Notificatie Telegram B antwoord ...
 701. ... Ceremoniemeester Hof Weimar v Baron 47 Koningin Haarlem 30 ...
 702. ... archief toegezonden I Oostenrijk 6 brieven ...
 703. ... Telegram stuk ...
 704. ... Ceremoniemeester 30 Z Nassau Baron Harinxma Koningin Baron ...
 705. ... Juni voorstel Telegram houdende ...
 706. ... zullen Zie ...
 707. ... Koningin Baron ...
 708. ... bedrag ...
 709. ... houdende ...
 710. ... Apeldoorn zoowel Apeldoorn zich_te Apeldoorn dag K ...
 711. ... besluiten provincien Ambtenaren @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat Juni ...
 712. ... omtrent regeling jaarwedden Ambtenaren regeling jaarwedden Ambtenaren 20 jaarwedden GedStaten ...
 713. ... Utrecht gedaan y ...
 714. ... 30 ontvangen Regeering ...
 715. ... resultaat Eisenbahn toestemming ...
 716. ... ging Apeldoorn niet noodig ...
 717. ... Rijkssubsidie Dordrecht ...
 718. ... aan_de waar 20 50 bestaande vastgesteld 1904 ...
 719. ... Java April 46 ...
 720. ... Marine ...
 721. ... IJkwezen wegens benoemen ...
 722. [no page title]
 723. ... Amsterdam alsboven Veearts 81 veeartsenij ...
 724. ... toekennen @LIJN_DIAGONAAL Schiedam 61 veestapel ...
 725. ... ingang Dordrecht betrekken Dordrecht ...
 726. ... inrichting machtigen_tot toekennen bijzonder tot_het Oudewater ...
 727. ... toekennen aan_de 1904 plaatsvervangers Groningen Utrecht ...
 728. ... tot_het toekennen April 1904 zoek ...
 729. ... Veearts zoodanig 1904 tijdvak ...
 730. ... 44 Reglement plaatsvervangende vergoeding Groningen inrichting Waterstaat ...
 731. ... 84 Utrecht Ridder tijdvak ...
 732. ... Juni 19 benoemen ...
 733. ... Ambtenaar A@a benoeming_tot Utrecht zoodanig ...
 734. [leeg]
 735. ... Groningen Friesche Utrecht Noordbrabant Maatschappij ...
 736. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Hoofdbestuur Landbouw Veeteelt 1904 Nederlandsch H rijkssubsidie hierbij ...
 737. ... April Belgie Frankrijk vergoeding Majoor Bestuur Weert 30 Nederlandsch ...
 738. ... Maatschappij Juni behoeve Landbouw en Besluit ...
 739. ... tijdvak @TOT_EN_MET benoemen benoemen_tot III Groningen ...
 740. ... 54 KB Directeur tijdvak ...
 741. [leeg]
 742. ... verleenen Groningen 109 1904 ...
 743. ... Commissie ...
 744. ... toekennen beschikbaarstelling Weezen A@a ...
 745. ... Weduwe begrooting Amsterdam 25 20 de_Tweede de_Tweede_Kamer Tweede_Kamer Adres executie ...
 746. ... 20 overschrijving weduwen Weezen Weduwen ...
 747. ... Amsterdam boven ...
 748. ... Zutphen Alkmaar betrekking ...
 749. [no page title]
 750. ... ingesteld GedStaten Bestuur aanvulling @STAATSBLAD ...
 751. ... Waterkeeringen machtiging_tot West Heerenwaardensche IX stuk RapptRvSt April ...
 752. ... Sluizen_en_Waterkeeringen Waterkeeringen Zui Bern calamiteuze ...
 753. ... Oost 62 ...
 754. ... Juni ingesteld Stoom Oct 1904 ...
 755. ... GedStaten houdende ontvanger einde rapport Commissaris ...
 756. ... Waterkeering 109 aangetroffen beroep ...
 757. ... RapptRvSt 183 Adres executie aanhangig_te_maken beroep ...
 758. [leeg]
 759. ... r FD zooveel betreft Juni Meyer ...
 760. ... zulks betreft boven bouwen ...
 761. ... 46 Ambtenaren de_Tweede ...
 762. ... tweede 6. Juni 102 K ...
 763. ... hierbij gehouden ...
 764. ... Berg archief ...
 765. ... bevelen omtrent dag Ceremoniemeester naamlijst 44 archief Hof Hofzaal ...
 766. ... 1905 A@a B ...
 767. ... 6. Kamer I Programma ...
 768. ... 16 44 Chef toegezonden ...
 769. ... Tweede_Kamer toegezonden Eerste genoemde belast antwoord 54 Voorzitter antwoord ...
 770. ... Telegram vastgesteld draadbericht Keizer zich ...
 771. ... Landbouw Maatschappij Landbouw ...
 772. ... 30 archief ...
 773. ... waarneming Minister bedrag terug archief ...
 774. ... 90 Bestuur Dept Bestuur Waterstaat 24 Tweede_Kamer 1925 ...
 775. ... Rivieren zulks dankbetuiging April Nieuwe reglement ...
 776. ... 20 1904 ...
 777. ... Reglement Politie 158 ...
 778. ... Nederland_en machtiging_tot tot_het zoowel kanaal 1904 47 de_Tweede Tweede Tweede_Kamer ...
 779. ... gelegenheid Baron ...
 780. ... beschikking Amsterdam ...
 781. ... Zutphen machtiging Alkmaar wordt Friesland ...
 782. ... NoordHolland ...
 783. [no page title]
 784. ... hierbij Ingenieurs @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Besluit ...
 785. ... 112 133 Rijkswaterstaat B Rijkswaterstaat ...
 786. ... 1900 Amersfoort Groningen Rijkswaterstaat ingang ...
 787. ... vergoeding Rijkswaterstaat KB Kanaal Rijkswaterstaat Hoogenboom Directeur ...
 788. ... 1902 Rijkswaterstaat ingenieur ...
 789. [leeg]
 790. ... weduwen militaire ...
 791. ... 20 ...
 792. ... voordracht @LIJN_VERTICAAL_BREUK zulks ...
 793. ... dankbetuiging antwoord Nederlandsche antwoord ...
 794. ... Universiteit Neder Regeering commissie archief 16 Zwolle ...
 795. ... Rappt Italie wordt Nijverheid ...
 796. ... Bern Gravenhage ...
 797. ... gemeente hoogleeraar Leiden ...
 798. ... gezondheid Zwolle waarop Baron Jhr H KB ...
 799. ... 1913 Baron Regeering archief Centraal ...
 800. ... Regeering loopende_maand Dowell Brussel ...
 801. ... Directie Marine Amsterdam 61 Nederlandsch 44 ...
 802. ... 54 Hermandes ...
 803. ... Zeemacht Besluit Administratie ...
 804. ... a bedrag Chef Juni regeling Kolonel 46 Luitenant ...
 805. ... Marine aangewezen toekennen 1905 Korporaal ...
 806. [no page title]
 807. ... 30 74 toestemming weeshuis N@n toestemming Gelderland ten_behoeve weeshuis ...
 808. ... Buren Arkel daarmede Commissaris Brussel Koningin archief instellingen tijdvak ...
 809. ... van Weeshuis 1904 ...
 810. ... alsboven 48 ...
 811. ... daarmede D zulks College Rijkswaterstaat ...
 812. ... Visscher wetsontwerp_tot ...
 813. ... bijzonder Centraal ...
 814. ... Zee Amsterdam College gepensionneerd ...
 815. ... Zeeuwsche Apeldoorn Oost Bocke Zee ...
 816. ... waarneming tijdvak 50 Zeeuwsche Tweede Hoeven ...
 817. ... Krankzinnige Krankzinnigen voordracht Groningen ...
 818. ... Vereeniging ...
 819. ... tijdvak ...
 820. ... 24 Amster Amsterdam toekennen personeel verleenen krankzinnig Staatstoezicht ...
 821. ... maximum geneeskundigen 26 Deventer Jhr Staatstoezicht ...
 822. ... tijdvak Schuurmans ...
 823. [leeg]
 824. ... behoorende 102 1904 Ambtenaren ...
 825. ... Fiat tot_het 49 ...
 826. ... regeling gemeente tijdvak ...
 827. ... toekennen Amster 1904 werkzaamheden ...
 828. [no page title]
 829. ... 49 niet verdere Officieren ...
 830. [leeg]
 831. ... 30 Oosterhout geheele Oosterhout Dongen Ginneken Oost Oosterhout 44 ...
 832. ... Rappt Hout Oost Oosterhout onder Zevenbergen 08 Gorinchem Tilburg ...
 833. ... verleenen belang Nederlandsche voorstellen Regeerings Landbouw Roosendaal ...
 834. [no page title]
 835. [leeg]
 836. ... regeling Infanterie Regt Hofprediker Regt Huzaren ...
 837. ... jaarwedde Amsterdam belasting ...
 838. ... belasting 4 belasting Baaren KB Zie ...
 839. ... niet afschrift houdende H @PAPIER_BODEMRAND ...
 840. ... Telegram Gravenhage Regeering aangewezen ...
 841. ... Ambtenaren Marine Dept. Marine tijdelijk Technisch Marine betrekking ...
 842. ... zullen Afdeeling ...
 843. [no page title]
 844. ... Roorda Groningen Regeering Zutphen II Zwolle ...
 845. ... Directeur Waarnemingen Regeering Christelijke openbare lagere_school ...
 846. ... October Parijs genoemde regeling ...
 847. ... Rappt Amsterdam magazijnen tijdelijk Zee Amsterdam Hellevoetsluis ...
 848. ... Reglement beproeven tellen KB bepaling 1904 N@n vastgesteld ...
 849. ... Amsterdam jaarwedde ...
 850. [no page title]
 851. ... Reglement ...
 852. ... Z Zuidholland ...
 853. [leeg]
 854. [no page title]
 855. ... Indische West Berg Beunk West zoek ...
 856. ... 54 buitenlandsch regeling vastgesteld 54 tot_het vastgesteld I Reglement 58 ...
 857. ... April Korps Baron 1904 wordt intrekking ...
 858. ... zulks van Mariniers Frankrijk ...
 859. ... voordracht ...
 860. ... Waterstaat Adjunct Waterstaat wedde 20 ...
 861. [no page title]
 862. ... schrijven ...
 863. ... verhooging beiden Instituut adelborst ...
 864. ... 54 Willemsoord benoeming_tot Alkmaar a Willemsoord ...
 865. [no page title]
 866. ... Regeering Amsterdam voorstel Internationaal dankbetuiging ...
 867. ... Administratieve I II Justitie III r regeling ...
 868. ... Rijkssubsidie ...
 869. ... Betaal ...
 870. [leeg]
 871. ... 4 ...
 872. ... gemeente inlichting ...
 873. ... Besluit wonende Deventer ...
 874. ... openbare 50 ...
 875. ... Korps_Mariniers besturen Willemsoord Mariniers Amsterdam C. Engeland ...
 876. ... verdere 4 Nederlanden besluiten Nederlanden I ...
 877. ... Baron Friesland ...
 878. [leeg]
 879. ... Polytechnische benoeming_tot Feldmann Delft wedde ...
 880. ... Zie aangeboden Zaken KB zooveel regeling teruggezonden ...
 881. ... toegezonden enveloppe aangeboden ...
 882. ... Baron ...
 883. ... gelegenheid Nieuwjaar ...
 884. ... ontvangen ...
 885. ... 20 genoemde Hervormde gemeente ...
 886. ... 44 A hierbij genoemde Leiden Manen gepensionneerd ...
 887. ... militaire ...
 888. ... beambte ...
 889. ... benoeming_tot 30 directie Amsterdam bedrag beambten zoomede ...
 890. ... voorstel verleenen eerste directie ...
 891. ... voordracht regeling 12 zulks telling ...
 892. ... Parijs Telegram Parijs Ridder ...
 893. [no page title]
 894. ... Nederlanden 30 ingang Nederlanden ...
 895. [leeg]
 896. ... 25 zoodanig zooals ...
 897. ... reglement vastgesteld Commissaris Directeur zulks jaren ...
 898. ... archief toekennen genoemde hem laatste toekennen hulpbetoon verleenen ...
 899. ... 44 ...
 900. ... 6 GedStaten Bestuur ...
 901. ... Utrecht zij ...
 902. ... regeling genoemde Colleges 49 wetsontwerp wetsontwerp_tot 19 de_Tweede Tweede ...
 903. [no page title]
 904. ... Oorlog coefficient Majoor Academie ...
 905. ... Academie KB ...
 906. ... Academie ...
 907. [leeg]
 908. ... Justitie KB Reglement Hieraan ...
 909. ... Ambtenaren openbare Openbare ...
 910. ... de_Tweede aangeboden Colleges voordracht Reglement IV_4 KB @STAATSBLAD ...
 911. ... bestaande Huisorde Baron Ceremoniemeester Adel archief ...
 912. ... Kanselarij Parijs Leeuw kunnen Orde ...
 913. ... Directeur Telegram April stuk Regt I Majoor III ...
 914. ... II Oorlog Kolonel Krijgsschool Regt ...
 915. ... Z Nederlanden ...
 916. ... zoek Oorlog Noord Amsterdam bespreken spreken ...
 917. ... Breda 20 Soestdijk ...
 918. ... Directeur Amsterdam dag zullen ...
 919. ... tot_het Breda 61 Justitie ...
 920. ... 6. Leiden antwoord voordracht ...
 921. ... Juni Waterstaat gelegenheid verleenen Kabt ...
 922. ... Breda weder Soestdijk ...
 923. ... Soestdijk 19 gemeente gedane Friesland wil ...
 924. ... z. 200 Koningin Zaterdag Soestdijk ...
 925. ... militair Nederlanden Friesland Leeuwarden ...
 926. ... Friesland afdeeling Afdeeling buitenlandsch Friesland plaatsvervanger ...
 927. ... bijzondere antwoord gelegenheid Duitschen II ...
 928. ... Leeuwarden Telegram Zaterdag Opperstalmeester ...
 929. ... Referendaris zich Nederlanden waarop zullen daarna Telegram gelegenheid ...
 930. ... Telegram Staat ...
 931. [leeg]
 932. ... bestaande Infanterie ...
 933. ... Veearts toekennen bewezen Besluit 6 16 6 ...
 934. ... Tilburg Sept ...
 935. ... eerste verhooging Zutphen 20 24 Utrecht tijdelijk waarnemen ...
 936. ... waar Amsterdam dankbetuiging Dordrecht ...
 937. ... M z 44 noodige ...
 938. ... Tabel intrekking bepaalde 47 Juni ...
 939. ... 182 belast zin woning Oorlog Groningen ...
 940. [leeg]
 941. ... Z Regeering archief antwoord b dedeeling_dat ...
 942. ... Rappt_Commissie Academie Rijkssubsidie hierbij tijdvak ...
 943. ... Inrichting vastgestelde buitenlandsch ...
 944. ... intrekking bepaalde 20 ...
 945. ... Berg tijdelijk zulks Oorlog toekennen ...
 946. ... Constructie ...
 947. ... GedStaten Utrecht daarbij dag October beschikking Fiat ...
 948. [no page title]
 949. ... Rappt Stoomschip Friesland Nieuwe ...
 950. ... Customs 30 betrekking Rusland April 58 A Zwitserland Universiteit Freiburg ...
 951. ... Utrecht Siccama dienst 44 Dordrecht ...
 952. [leeg]
 953. ... adres 150 B VennP gemeente ...
 954. ... Zwolle 150 ingesteld ...
 955. ... Rappt Besluit West Klinkerland gemeente Nieuwe ...
 956. ... Wetering voldoening ...
 957. ... bepalen 1908 ...
 958. ... Dordrecht ...
 959. ... bevelen Oorlog 17 gelegenheid ...
 960. ... gemeente willen van Zie zijne ...
 961. ... Infanterie personeel Eerste ...
 962. ... 25 47 Moeder Nederlanden Secretaris zou ...
 963. ... Telegram antwoord College Juni Utrecht regeling beambten Secretaris 26 benoeming ...
 964. ... Juni KB 30 ...
 965. [leeg]
 966. ... X ...
 967. [leeg]
 968. ... Oorlog Commandant Residentie ...
 969. ... Militaire Protestantschen 1904 @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 970. ... April hoogleeraar leeraar hoogleeraar leeraar 158 zullen ...
 971. ... Academie ...
 972. ... verleenen Utrecht ...
 973. ... zoek zulks overeenkomst Sept ...
 974. ... April aanhangig_te_maken ...
 975. ... verlenging Regt ...
 976. ... Onderwijs Hoofdcursus Reglement vastgesteld 1891 Officieren ...
 977. ... D KB Directeur A 20 74 wordt zulks Engelsche Hoofdcursus ...
 978. ... Nederland GedStaten Staat ingesteld ...
 979. ... Gerechtshoven. zulks benoeming_tot Jhr 20 ...
 980. ... Academie Kunsten ...
 981. ... H terug April van Maastricht April gemeenten ...
 982. ... April bijzonder ...
 983. ... Secretaris Hervormde Fiat vergunning_tot ...
 984. [leeg]
 985. [no page title]
 986. ... Frankrijk Engeland Panama Amerikaansch archief ...
 987. ... de_Tweede ...
 988. ... Berlijn Roosendaal ...
 989. ... verleenen b gemeente Kerk Zaken ...
 990. ... rechtbank verleenen ...
 991. [leeg]
 992. ... 50 werking Luitenant wordt Marine ...
 993. ... 47 A Smit ...
 994. ... Beheer 20 aanhangig_te_maken GedStaten Horsman besluiten ...
 995. ... beroep zulks 30 26 30 20 Heidenrijk weduwe ...
 996. ... voordracht 133 toestemming ...
 997. ... 92 besluiten 49 44 ...
 998. ... Juni besluiten ...
 999. ... u maximum gelegenheid Apeldoorn ...
 1000. ... toestemming Juni machtiging ...
 1001. ... Juni Deynoot waarin 50 Roosendaal ...
 1002. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Juni GedStaten Noordbrabant 44 30 Juni ...
 1003. ... GedStaten 100 Zwaluwe C. ...
 1004. ... RapptRvSt 63 RapptRvSt ...
 1005. ... Di verleenen toestemming ...
 1006. ... Amsterdam ...
 1007. ... maximum sterken weduwe Kleinhandel ...
 1008. ... Voorhout machtiging_tot maximum ...
 1009. ... A verleenen gemeente wordt ...
 1010. ... 44 Tilburg ...
 1011. ... bepaalde Augustus GedStaten Noord Noordbrabant ...
 1012. ... hierbij genoemde niet Utrecht intrekking Utrecht Dept ...
 1013. ... GedStaten gemeenten GedStaten Amsterdam NoordHolland ...
 1014. ... Utrecht antwoord GedStaten gemeente 20 Gemeente Deventer drankwet zooveel ...
 1015. ... gedaan tijdvak ...
 1016. ... 74 KB Ambtenaren Marine Seminarium ...
 1017. ... 44 militair 84 zin ...
 1018. ... Noorwegen houdende 30 Noorwegen Voorzitter Zweedschen Noorwegen huwelijk Noorwegen ...
 1019. ... genoemde N@n ...
 1020. ... Weenen Notificatie worden Juni ...
 1021. ... Telegram Sept ...
 1022. ... Berlijn ...
 1023. ... 30 openbare Tweede_Kamer Tweede ...
 1024. ... 30 boven ...
 1025. ... tijdvak daarom kunnen College Amsterdam ...
 1026. ... Hoogleeraar ingenieur regeling Delft ...
 1027. ... rapport schrijven Koning Koningin schrijven antwoord machtiging_tot 65 ...
 1028. ... brief Zaterdag Apeldoorn wordt zij a ...
 1029. ... Republiek zulks Apeldoorn 12 20 wordt ...
 1030. ... tijdelijk Oost Oostenrijksch ...
 1031. ... 20 Frankrijk ontvangen tot_het afschrift ...
 1032. ... geen machtiging_tot toelating Janse Consul Curacao Consul ...
 1033. [leeg]
 1034. ... gratificatien administratie Becke zulks ...
 1035. ... baron jaarwedden College ...
 1036. ... 50 ...
 1037. ... concessie 20 14 waterschap concessie 133 concessie N Staten ...
 1038. [leeg]
 1039. ... Besluit ...
 1040. [leeg]
 1041. ... dag Koning Koningin Telegraaf ...
 1042. ... tusschen Rappt_Post_en_Tel Rabenstein Baden ...
 1043. ... Koning voorstellen Koningin datum ...
 1044. ... inlichting Koningin Nederlanden daarvan dienst ...
 1045. ... Rappt MarD inlichting Directeur Pierre ...
 1046. ... overeenkomst regeling vastgesteld Regeering ...
 1047. [no page title]
 1048. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND seminarie gymnasium ...
 1049. ... 216 Rijks_Universiteit Universiteit 133 Utrecht ...
 1050. ... College Univers hoogleeraar Universiteit Leiden ...
 1051. [leeg]
 1052. ... machtiging_tot Oranje Doetinchem Nassau medegedeeld Oranje ...
 1053. ... Nassau ...
 1054. ... b Nassau Ridder Oranje Nassau ...
 1055. ... Orde Dusch Justitie Baden ...
 1056. ... Directeur Generaal belast Nederlanden behoeft tot_het_aanbieden Oranje_Nassau ...
 1057. ... Oranje Nassau Cavalerie Ridder 20 Commissaris Berlijn Bank ...
 1058. ... belooning ...
 1059. ... machtiging_tot Rotterdam Administrateur Orde 30 dankbetuiging verleende Nassau KB ...
 1060. ... tot_het_aanbieden Oranje machtiging_tot Eyndhove ...
 1061. ... Drankwet Tweede_Kamer Adres Noordbrabant Zaterdag ...
 1062. ... localiteit ...
 1063. ... 4 ...
 1064. ... van Noordholland machtigen_tot maximum toestemming vermelden April gemeenten ...
 1065. ... 107 GedStaten Noordholland Fiat Breda toestemming ...
 1066. ... gelegenheid ...
 1067. ... voordracht daarbij aangeboden voordracht overschrijving ...
 1068. ... Ref ...
 1069. [leeg]
 1070. ... Amsterdam archief tweede internationale Tweede ...
 1071. ... verleenen ...
 1072. [leeg]
 1073. ... zoodanig 30 zoodanig ...
 1074. ... Rijkswaterstaat fabriek ...
 1075. ... Rijkswaterstaat ...
 1076. ... zullen vaststelling intrekking ...
 1077. [leeg]
 1078. [leeg]
 1079. ... 6 61 ...
 1080. [leeg]
 1081. ... r ...
 1082. ... Gravenhage Adjunct Deurne ...
 1083. ... 6 Utrecht 20 zoodanig ...
 1084. ... 30 Baron Dedem Utrecht ...
 1085. ... provincie Groningen vrijstelling hierbij genoemde ...
 1086. ... vrijstelling belast Meerburg 44 ...
 1087. ... 20 54 Breda ...
 1088. [leeg]
 1089. [leeg]
 1090. [leeg]
 1091. ... Noorwegen Regeering voorstel daarop Regeering ...
 1092. [leeg]
 1093. ... Tweede archief I begrooting Reglement zulks ...
 1094. ... Groningen boven Nederland_word niet ...
 1095. ... leverantien openbare Utrecht wordt machtiging Rijks_Universiteit Universiteit ...
 1096. ... openbare Universiteit Groningen krankzinnigen aan_de Stoom ...
 1097. ... leverantien openbare Dordrecht inrichting 54 Amsterdam 16 ...
 1098. ... 26 Landbouw Deventer ...
 1099. ... Giethoorn 21 109 door GedStaten Utrecht k ...
 1100. ... 1905 Gemeentebesturen ...
 1101. ... GedStaten Secretaris Friesland regeling gemeente ...
 1102. ... gemeente burgemeester 117 ...
 1103. ... Holland Secretaris gemeente ...
 1104. ... Bijland daarna Rabenthein Woensdag datum ...
 1105. ... Luxemburg Brussel ...
 1106. ... antwoord ...
 1107. ... II telling ...
 1108. ... tweede Directeur nog toekenning Djedda ...
 1109. ... 84 Oorlog noodig ...
 1110. [leeg]
 1111. [leeg]
 1112. ... verleenen overweging_aanhangig_te regeling 20 ...
 1113. ... Koloniale Cavalerie 6. verleenen ...
 1114. [leeg]
 1115. ... April ...
 1116. ... Boni zooveel Materieel betreft zulks ...
 1117. ... voordracht IndStbl ...
 1118. ... afdeeling ...
 1119. [leeg]
 1120. ... Noordbrabant @STAATSBLAD Wageningen 50 ...
 1121. ... 116 tegen 116 ...
 1122. ... 116 117 Bakker ...
 1123. [leeg]
 1124. ... Amsterdam @TOT_EN_MET Zutphen ...
 1125. ... Gezondheid regeling buitenlandsch Adelborst ...
 1126. [leeg]
 1127. [leeg]
 1128. ... Hof kennis Chef ...
 1129. [leeg]
 1130. ... Hertog antwoord B ...
 1131. [no page title]
 1132. [leeg]
 1133. [leeg]
 1134. [leeg]
 1135. [no page title]
 1136. ... @KAFT ...
 1137. [no page title]

Monk_Contents - Sun Nov 26 19:33:39 CET 2017