============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0001

page title: voorkaft
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0002

page title: binnenkant voorkaft [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0003

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0004

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0005

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0006

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0007

page title: ... Aanbestedingen leverantien Arbitrage Academie Cadettenschool Archieven Kon=Mil Attestatien de_Vita ...
 
 ... Aanbestedingen ... leverantien ... Arbitrage ...
 ... Academie ... Cadettenschool ... Archieven ...
 ... Kon=Mil ...
 ... Attestatien ... de_Vita ...
 ... Beeldende ...
 ... Kunsten ...
 ... Audientien ... @F_tabblad_rechts ...
 ... Wetenschap ...
 ... Auteurs ...
 ... Adelstand ...
 ... Adjudanten ...
 ... Bestuur ...
 ... Almanakken ...
 ... Amerika ...
 ... Armwezen ... Gestichten ...
 ... weldadigheid ...
 ... Armenie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0008

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0009

page title: ... Bank 41 54 Bevolking 18 23 Bruggen ...
 
 ... Bank ...
 ... 41 ...
 ... 54 ...
 ... Bevolking ... 18 ... 23 ...
 ... Bruggen ...
 ... Beieren ...
 ... Burgerlijken_Stand ... Stand ...
 ... Belgie ...
 ... Buskruit ...
 ... Begraaf ... 1594 ...
 ... plaatsen ...
 ... Buitenlandsche ... Zaken ...
 ... Beurzen ...
 ... Binnen ... Buitenlandsche ...
 ... Zendingen ... Commissien ...
 ... 1984 ... 14 ...
 ... Belasting ... in't ... Bijzondere ... fonds ... HM ...
 ... Koningin ...
 ... Binnenlandsche ... Zaken ...
 ... Baden ...
 ... Bibliotheken ... Bulgarijen ...
 ... Boek ... Kunstwerken ... Bedrijfs ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0010

page title: ... Bosschen Duinen Beroepswet ...
 
 ... Bosschen ... Duinen ...
 ... Beroepswet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0011

page title: ... Chili China Collecten Comptabiliteit Conferentien Costuum @L_tabblad_rechts Creta Cumuleeren pensioenen ...
 
 ... Chili ...
 ... China ...
 ... Collecten ...
 ... Comptabiliteit ...
 ... Conferentien ...
 ... Costuum ... @L_tabblad_rechts ...
 ... Creta ...
 ... Cumuleeren ... pensioenen ...
 ... traktementen ... @P_tabblad_rechts ...
 ... ambten ... bedieningen ...
 ... Cadettenschool ...
 ... Academie ... Kon=Mil ...
 ... Consuls ... Gezanten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0012

page title: [leeg]
 
 ... @C_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0013

page title: ... Deurwaarders Diplomatieke aangelegen Directe belastingen Domicilien @P_tabblad_rechts ...
 
 ... Deurwaarders ...
 ... Diplomatieke ... aangelegen ...
 ... Directe ... belastingen ...
 ... Domicilien ...
 ... @P_tabblad_rechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0014

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0015

page title: ... Militaire ...
 
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0016

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0017

page title: ... Financien Feestdagen ...
 
 ... Financien ...
 ... Financien ...
 ... Feestdagen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0018

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0019

page title: ... fabrieken 93 0 ...
 
 ... fabrieken ...
 ... 93 ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0020

page title: ... Militaire ...
 
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0021

page title: ... Havens_en_Kaden Kaden @K_tabblad_rechts ...
 
 ... Havens_en_Kaden ... Kaden ...
 ... @K_tabblad_rechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0022

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0023

page title: ... doofstommen 57 ...
 
 ... doofstommen ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0024

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0025

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0026

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0027

page title: ... @M_tabblad_rechts @M_tabblad_links @R_tabblad_rechts ...
 
 ... @M_tabblad_rechts ... @M_tabblad_links ...
 ... @R_tabblad_rechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0028

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0029

page title: ... 57 Landmetingen 92 Militaire ...
 
 ... 57 ...
 ... Landmetingen ...
 ... 92 ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0030

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0031

page title: ... Etablissementen Muntwezen @V_tabblad_rechts Militaire ...
 
 ... Etablissementen ...
 ... Muntwezen ...
 ... @V_tabblad_rechts ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0032

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0033

page title: ... Militie Schuld 14 ...
 
 ... Militie ...
 ... Schuld ...
 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0034

page title: [leeg]
 
 ... @H_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0035

page title: ... 44 Ongeval Militaire Dept ...
 
 ... 44 ...
 ... Ongeval ...
 ... Militaire ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0036

page title: [leeg]
 
 ... @H_tabblad_links ...
 ... @M_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0037

page title: ... Marine @U_tabblad_rechts ...
 
 ... Marine ...
 ... @U_tabblad_rechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0038

page title: ... Procureurs ...
 
 ... Procureurs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0039

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0040

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0041

page title: ... Rechtspraak M ...
 
 ... Rechtspraak ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0042

page title: [leeg]
 
 ... @J_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0043

page title: ... 14 Saksen 46 14 Strand ...
 
 ... 14 ...
 ... Saksen ...
 ... 46 ... 14 ...
 ... Strand ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0044

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0045

page title: ... Dept Militaire Posterijen Telegrafie ...
 
 ... Dept ...
 ... Militaire ...
 ... Posterijen ...
 ... Telegrafie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0046

page title: [leeg]
 
 ... @N_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0047

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0048

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0049

page title: ... Vereeniging Venezuela @X_tabblad_rechts ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Venezuela ...
 ... @X_tabblad_rechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0050

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0051

page title: ... algemeen 39 besturen Zee ...
 
 ... algemeen ...
 ... 39 ...
 ... besturen ...
 ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0052

page title: [leeg]
 
 ... @M_tabblad_links ...
 ... @W_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0053

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0054

page title: [leeg]
 
 ... @N_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0055

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0056

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0057

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0058

page title: [leeg]
 
 ... @L_tabblad_links ...
 ... @O_tabblad_links ...
 ... @R_tabblad_links ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0059

page title: 0001 [R] Sterken drank - 1905
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0060

page title: 0002 [L] Sterken drank - 1905
 
 ... 1910 ...
 ... kunsten ...
 ... overweging ...
 ... 1904 ...
 ... copie ...
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0061

page title: 0003 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... toestemming ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0062

page title: 0004 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Haarlem ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0063

page title: 0005 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0064

page title: 0006 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Sterken ...
 ... Arnhem ...
 ... r ...
 ... Arnhem ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0065

page title: 0007 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... 1905 ...
 ... Maart ... bij_den ...
 ... Loeffler ... Rotterdam ... ingesteld ...
 ... RapptRvSt ... 6 ... Maart ...
 ... Rotterdam ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0066

page title: 0008 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Edam ... toestemming ... overschrijving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0067

page title: 0009 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Zuidholl ... Zuidholland ...
 ... 4 ... 44 ...
 ... 1905 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Maart ... 54 ...
 ... overweging ...
 ... weigering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0068

page title: 0010 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Mei ...
 ... ger ... ger. ...
 ... Juli ...
 ... Rappt ...
 ... zwaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0069

page title: 0011 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Sterken ... drank ...
 ... vernietiging ...
 ... St. ... St._Laurens ... Laurens ...
 ... gemeente ...
 ... Gelderland ...
 ... 25 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0070

page title: 0012 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Zuid ...
 ... Gravenhage ...
 ... Hermans ... Hermans_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0071

page title: 0013 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Rappt ... machtiging_om ...
 ... 46 ...
 ... 26 ...
 ... Rotterdam ...
 ... toestemming ...
 ... Oosterbeek ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0072

page title: 0014 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... hierbij ...
 ... nieuwe ...
 ... Rappt_BD ...
 ... 26 ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0073

page title: 0015 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Rotterdam ...
 ... w ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0074

page title: 0016 [L] Sterken drank - 1905/
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0075

page title: 0017 [R] Sterken drank - 1905/
 
 ... Sterken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0076

page title: 0018 [L] Brieven van Kennisgeving - 1905/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0077

page title: 0019 [R] Brieven van Kennisgeving - 1905/
 
 ... ontwerp ...
 ... voorstel ...
 ... ging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0078

page title: 0020 [L] Brieven van Kennisgeving - 1905/
 
 ... Brieven ...
 ... Z ...
 ... kennisgeving ...
 ... K ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0079

page title: 0021 [R] Brieven van Kennisgeving - 1905/
 
 ... Brieven ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0080

page title: 0022 [L] Brieven van Kennisgeving - 1905/
 
 ... toegezonden ...
 ... Regeering ...
 ... 27 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0081

page title: 0023 [R] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0082

page title: 0024 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Decb ...
 ... 0 ...
 ... 57 ...
 ... adviezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0083

page title: 0025 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0084

page title: 0026 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... adviezen ...
 ... 4 ...
 ... alsboven ...
 ... apostille ... Dept ...
 ... adviezen ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0085

page title: 0027 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0086

page title: 0028 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... hierbij ... belanghebbend ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0087

page title: 0029 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... wonende ...
 ... 1904 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Maart ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... ontslagen ... Boekh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0088

page title: 0030 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... hierbij ...
 ... 26 ... Decb ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0089

page title: 0031 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... RapptRvSt ...
 ... hierbij ...
 ... 44 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0090

page title: 0032 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0091

page title: 0033 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Fiat ...
 ... 57 ...
 ... weduwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0092

page title: 0034 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0093

page title: 0035 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... advies ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Rappt ...
 ... gewezen ...
 ... Rappt ...
 ... reclame ... ontslagen ...
 ... 14 ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0094

page title: 0036 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0095

page title: 0037 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... gaarder ...
 ... Notificatie ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0096

page title: 0038 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Adres ...
 ... aanvulling ...
 ... regel ...
 ... onderwijzers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0097

page title: 0039 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0098

page title: 0040 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... eervol ...
 ... aan_de ...
 ... Baron ...
 ... Juni ...
 ... Steenbergen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0099

page title: 0041 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... reclame ...
 ... 14 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... Rappt ...
 ... verzoek ...
 ... huisvrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0100

page title: 0042 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... 1905 ... Burg ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... tot ... het ...
 ... leenen ... pensioen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... te ... Helmond ...
 ... fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... J ... Juli ... 1 ... 67 ... Rappt ... WD&FD ... 27 ... Juni ... alsboven ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0101

page title: 0043 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... FD ...
 ... boven ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0102

page title: 0044 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... 90 ...
 ... A ...
 ... kennen ...
 ... 27 ...
 ... nieuwe ...
 ... Algemeene ...
 ... Brutel ...
 ... Assen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0103

page title: 0045 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... FD ...
 ... Kamminga ...
 ... 25 ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0104

page title: 0046 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... 6 ...
 ... Ambtenaren ...
 ... zulks ...
 ... gepensionneerde ... gepensionneerden ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0105

page title: 0047 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0106

page title: 0048 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... Groningen ...
 ... Westerschelde ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0107

page title: 0049 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... Dept ...
 ... Oorlog ...
 ... onderwijzers ...
 ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0108

page title: 0050 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0109

page title: 0051 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... ontslagen ...
 ... gevangenis ...
 ... 1904 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0110

page title: 0052 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Pensioenen ...
 ... 6 ...
 ... Decb ...
 ... bijzondere ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0111

page title: 0053 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... van ... bladz ... 52 ... @IMPRINT_53 ...
 ... 57 ...
 ... Ambtenaren ... post ... posterijen ...
 ... 29 ...
 ... genoemde ...
 ... 26 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0112

page title: 0054 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... 1905 ...
 ... 25 ... Rappt ... het ...
 ... betrekking ...
 ... Dept ...
 ... uitvoering ...
 ... 39 ...
 ... onderwijzers ...
 ... belasting ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0113

page title: 0055 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Oorlog ...
 ... belasting ...
 ... Domburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0114

page title: 0056 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... alsboven ...
 ... Directeur ...
 ... hierbij ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0115

page title: 0057 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... alsboven ...
 ... aanleggen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0116

page title: 0058 [L] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Bierum ...
 ... provinciale ...
 ... Zuidholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0117

page title: 0059 [R] Burgerlijke pensioenen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0118

page title: 0060 [L] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0119

page title: 0061 [R] Rumenie - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0120

page title: 0062 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... medaille ...
 ... Oranje ...
 ... 29 ... Decb ...
 ... Amsterdam ...
 ... Decb ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0121

page title: 0063 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ...
 ... Oranje ...
 ... Ginneken ...
 ... Kolonel ...
 ... Deensch ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0122

page title: 0064 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... archief ...
 ... Oranje ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0123

page title: 0065 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... Rekenkamer ...
 ... Fiat ...
 ... Kabt ...
 ... Saksen ...
 ... Notificatie ...
 ... Oranje ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0124

page title: 0066 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... Oranje ...
 ... Q ...
 ... 27 ...
 ... generalen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0125

page title: 0067 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0126

page title: 0068 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ...
 ... Zaterdag ...
 ... Notificatie ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Oranje ...
 ... archief ...
 ... Jonker ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0127

page title: 0069 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Kabt ...
 ... Amsterdam ...
 ... 12 ...
 ... Oranje ...
 ... Haarlem ...
 ... 26 ...
 ... Oranje ...
 ... Willemsoord ...
 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0128

page title: 0070 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Nassau ...
 ... Swenger ...
 ... 57 ...
 ... Oranje ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0129

page title: 0071 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Burgemeester ...
 ... tot_het ...
 ... Kabt ...
 ... Gorinchem ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0130

page title: 0072 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 90 ...
 ... Oranje ...
 ... Kompagniechef ...
 ... exploitatie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0131

page title: 0073 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... Hoorn ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0132

page title: 0074 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 29 ...
 ... 26 ...
 ... Oranje ...
 ... fabrikant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0133

page title: 0075 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0134

page title: 0076 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... 6 ...
 ... Orde ... Oranje ...
 ... Zevenboom ...
 ... 27 ...
 ... commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0135

page title: 0077 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ...
 ... Rappt ...
 ... Brummen ...
 ... Rappt_BD ... 26 ...
 ... Arnhem ...
 ... Oranje ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0136

page title: 0078 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ... Oranje ...
 ... Oranje ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0137

page title: 0079 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Utrecht ...
 ... Haren ...
 ... Mei ...
 ... Rappt ...
 ... Officier ... Oranje ...
 ... Rappt ...
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0138

page title: 0080 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Majoor ...
 ... Ridder ...
 ... Duitsch ...
 ... Nederland ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0139

page title: 0081 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Berg ...
 ... Mei ...
 ... Orde ... Oranje ...
 ... Directeur ...
 ... Nederland ...
 ... 27 ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0140

page title: 0082 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... militair ... militaire ...
 ... telegraphisch ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0141

page title: 0083 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Notificatie ...
 ... Nassau ...
 ... 26 ...
 ... Orde ...
 ... Fiat ...
 ... Boele ...
 ... kennisgegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0142

page title: 0084 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... voorstel ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0143

page title: 0085 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Kabt ...
 ... zulks ...
 ... Dept ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0144

page title: 0086 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... KB ...
 ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0145

page title: 0087 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Nassau ...
 ... Kolonel ...
 ... Oostenrijks ... Hongaarsche ...
 ... Hertog ...
 ... 25 ... Juni ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Luitenant_Kolonel ...
 ... 27 ...
 ... 1904 ...
 ... Staten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0146

page title: 0088 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... hierbij ...
 ... Rappt ... Juni ...
 ... Oranje ...
 ... Voorzitter ...
 ... KB ...
 ... Juni ...
 ... Duitsche ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0147

page title: 0089 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 1905 ...
 ... Breda ...
 ... Juli ...
 ... zal ...
 ... 1905 ...
 ... Orde ...
 ... Huis ...
 ... Oranje ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0148

page title: 0090 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Vervolg ...
 ... Nassau ...
 ... Londen ...
 ... Infanterie ...
 ... Tapanatoni ...
 ... Dept ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0149

page title: 0091 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... Fiat ...
 ... KB ... toegezonden ...
 ... Majoor ...
 ... archief ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0150

page title: 0092 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... N@n ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Oranje ...
 ... dienstbode ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0151

page title: 0093 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Breda ...
 ... Cuperus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0152

page title: 0094 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Fransche ...
 ... Frankrijk ...
 ... Notificatie ...
 ... archief ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0153

page title: 0095 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Rappt ... Kabt ...
 ... gouden ...
 ... 26 ...
 ... 27 ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0154

page title: 0096 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0155

page title: 0097 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... gelegen ...
 ... 59 ... 27 ...
 ... Nassau ...
 ... Consul ...
 ... buitenlandsche ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0156

page title: 0098 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Keulen ...
 ... Oranje ...
 ... Directie ...
 ... verleend ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0157

page title: 0099 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Oranje ...
 ... Koning ...
 ... L ...
 ... 26 ...
 ... Oranje ...
 ... 25 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0158

page title: 0100 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 90 ...
 ... Oranje ... Commandeur ...
 ... Don ...
 ... Spaanschen ...
 ... Ridderkruis ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0159

page title: 0101 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Infanterie ...
 ... Luitenant ...
 ... Orde ...
 ... 26 ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0160

page title: 0102 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Nassau ...
 ... hierbij ...
 ... 26 ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0161

page title: 0103 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... archief ...
 ... alsboven ...
 ... voorstel ...
 ... zooveel ...
 ... Fanoy ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0162

page title: 0104 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0163

page title: 0105 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... opgezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0164

page title: 0106 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Orde ...
 ... Brussel ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0165

page title: 0107 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0166

page title: 0108 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... 2 ...
 ... voorstel ...
 ... k ...
 ... Friesland ...
 ... 190 ...
 ... en ...
 ... voorstel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0167

page title: 0109 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Oranje ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Nassau ...
 ... Rappt ...
 ... firma ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0168

page title: 0110 [L] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... zoodanig ...
 ... 102 ...
 ... Duitschland ...
 ... Consul ...
 ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0169

page title: 0111 [R] Oranje-Nassau Orde - 1905/
 
 ... Architect ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0170

page title: 0112 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Ambtenaren ... Hoofdbestuur ...
 ... Posterijen ...
 ... exploitatie ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0171

page title: 0113 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... kleeding ...
 ... post ...
 ... vergoeding ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0172

page title: 0114 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... 113 ...
 ... KB ...
 ... w ...
 ... Decb ... hierbij ...
 ... Hoofdbestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0173

page title: 0115 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Waters ...
 ... van ...
 ... post ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0174

page title: 0116 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... kantoor ...
 ... zijner ...
 ... Kantoor ...
 ... post ...
 ... ingang ...
 ... zoodanig ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0175

page title: 0117 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... wordt ...
 ... zullen ...
 ... zoodanig ...
 ... tusschen ...
 ... Nederland ... Algemeene ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0176

page title: 0118 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0177

page title: 0119 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Directeur ...
 ... zulks ...
 ... 6 ...
 ... zoodanig ...
 ... Rappt ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0178

page title: 0120 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... 37 ...
 ... telegrammen ...
 ... p ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0179

page title: 0121 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... verhooging ...
 ... kantoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0180

page title: 0122 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0181

page title: 0123 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... tijdelijk ...
 ... Werkendam ...
 ... beheer ...
 ... 1904 ... hierbij ...
 ... Hoofdbestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0182

page title: 0124 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... zoodanig ...
 ... post ...
 ... posterijen ...
 ... zijne ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0183

page title: 0125 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ... Telefonie ...
 ... posterijen ...
 ... Utrecht ... Adjunct ...
 ... Utrecht ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0184

page title: 0126 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... officier ...
 ... hierbij ...
 ... 29 ...
 ... vrijstelling ...
 ... posterijen ...
 ... 12 ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0185

page title: 0127 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... Posterijen ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... w ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0186

page title: 0128 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... 12 ...
 ... Januari ...
 ... posterijen ...
 ... posterijen ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Telegrafie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0187

page title: 0129 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Posterijen ...
 ... zoodanig ...
 ... gratie ...
 ... tusschen ...
 ... nieuwe ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0188

page title: 0130 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... tijdvak ...
 ... 29 ... 27 ...
 ... posterijen ...
 ... 26 ...
 ... Posterijen ...
 ... kantoor ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0189

page title: 0131 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0190

page title: 0132 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0191

page title: 0133 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... Deventer ...
 ... 0 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0192

page title: 0134 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... 133 ...
 ... Rappt ...
 ... Mei ...
 ... 4e_kl ...
 ... Mei ...
 ... 1905 ...
 ... Rappt ...
 ... Oirschot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0193

page title: 0135 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... telegraphie ...
 ... Mei ...
 ... 1900 ...
 ... Hoofdcommies ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0194

page title: 0136 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... Utrecht ...
 ... 1905 ...
 ... Sliedrecht ...
 ... Juni ...
 ... post ... posterijen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0195

page title: 0137 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... 4 ...
 ... Rappt ... Juni ...
 ... ziek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0196

page title: 0138 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... posterijen ...
 ... Oirschot ...
 ... vergunning_tot ...
 ... Oirschot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0197

page title: 0139 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... Juni ...
 ... het ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0198

page title: 0140 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... Maatschij ...
 ... 27 ...
 ... zoodanig ...
 ... 27 ...
 ... Juli ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0199

page title: 0141 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... tijdvak ...
 ... Juli ...
 ... Helmond ...
 ... Rappt ...
 ... Arnhem ...
 ... verhooging ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0200

page title: 0142 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... enveloppe ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Braauw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0201

page title: 0143 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0202

page title: 0144 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... zoodanig ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0203

page title: 0145 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Heerde ...
 ... zoodanig ...
 ... 27 ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Administrateur ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... zullen ...
 ... ingang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0204

page title: 0146 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... post ... posterijen ...
 ... 31 ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0205

page title: 0147 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0206

page title: 0148 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Posterijen ... Telegrafie ...
 ... posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0207

page title: 0149 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... 61 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 25 ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0208

page title: 0150 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... 41 ...
 ... zoodanig ...
 ... hem ...
 ... Brieven ...
 ... Directeur ...
 ... Franeker ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0209

page title: 0151 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... tusschen ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0210

page title: 0152 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Smit ...
 ... Heerde ...
 ... Rappt ...
 ... jaarwedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0211

page title: 0153 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0212

page title: 0154 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... ger. ...
 ... gesteld ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0213

page title: 0155 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... 1904 ...
 ... Posterijen ... Telegrafie ...
 ... verzocht ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0214

page title: 0156 [L] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... Telegrafie ...
 ... 2 ...
 ... 57 ...
 ... nieuwe ...
 ... posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0215

page title: 0157 [R] Posterijen, Telegrafie en Telefonie - 1905/
 
 ... zoodanig ...
 ... kantoor ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0216

page title: 0158 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... 26 ... 29 ... Decb ...
 ... Infanterie ...
 ... 27 ...
 ... Reglement ...
 ... Landmacht ...
 ... KB ... 188 ...
 ... 27 ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0217

page title: 0159 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Oorlog ...
 ... voorstel ...
 ... p ...
 ... z ...
 ... van ...
 ... bepalingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0218

page title: 0160 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... zullen ...
 ... Reserve ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0219

page title: 0161 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Militaire ... i ...
 ... Rappt ...
 ... be ...
 ... Rappt ... Boersma ...
 ... Infanterie ...
 ... zich ...
 ... militie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0220

page title: 0162 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... archief ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0221

page title: 0163 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... zullen ...
 ... 1898 ...
 ... Administratie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0222

page title: 0164 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... p ...
 ... Regiment ...
 ... Administratie ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0223

page title: 0165 [R] Militaire Zaken - 1905/ [met inlegvel]
 
 ... Rappt ... 6 ... Maart ...
 ... 49 ...
 ... 1905 ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0224

page title: 0164 [L] Militaire Zaken - 1905/ [met inlegvel]
 
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0225

page title: 0165 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0226

page title: 0166 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... 27 ...
 ... 4 ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0227

page title: 0167 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0228

page title: 0168 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Militaire ...
 ... bepalen ...
 ... Rhenen ...
 ... medegedeeld ...
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0229

page title: 0169 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0230

page title: 0170 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... KB ...
 ... beschikking ...
 ... toekenning ...
 ... Sergeant ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0231

page title: 0171 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... aangeboden ...
 ... 26 ...
 ... 26 ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0232

page title: 0172 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... Adres ...
 ... zullen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0233

page title: 0173 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... onderdeelen ...
 ... 1895 ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0234

page title: 0174 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0235

page title: 0175 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Reserve ... Smits ...
 ... Artillerie ...
 ... onderofficier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0236

page title: 0176 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... Commissie ...
 ... II ...
 ... voorstel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0237

page title: 0177 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0238

page title: 0178 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... 51 ...
 ... KB ...
 ... niet ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0239

page title: 0179 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... 27 ...
 ... medegedeeld ...
 ... 6 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0240

page title: 0180 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... zullen ...
 ... 16 ...
 ... 1907 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0241

page title: 0181 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... 12 ...
 ... Rappt ...
 ... gunstig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0242

page title: 0182 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
 ... gericht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0243

page title: 0183 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Landweerwet ...
 ... 152 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0244

page title: 0184 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Z ... Zaken ...
 ... voorstel ...
 ... Commissie ...
 ... Zeemacht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0245

page title: 0185 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Regiment ...
 ... Notificatie ...
 ... dienst ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0246

page title: 0186 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Decb ...
 ... 14 ... Decb ...
 ... opheffing ...
 ... Paleis ...
 ... de_bij ... Juli ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0247

page title: 0187 [R] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ... 14 ... 112 ...
 ... bestaande ...
 ... KB ...
 ... Rappt ...
 ... Decb ...
 ... Commissie ...
 ... aangewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0248

page title: 0188 [L] Militaire Zaken - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... reglement ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0249

page title: 0189 [R] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0250

page title: 0190 [L] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0251

page title: 0191 [R] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0252

page title: 0192 [L] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... 26 ... Decb ...
 ... zooveel ...
 ... Wieringen ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0253

page title: 0193 [R] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0254

page title: 0194 [L] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... van ... hun ... eigen ... rijwiel ...
 ... voor ... trompetters ... bij ... de ... bereden ... korpsen ...
 ... der ... vergoeding ... wegens ... bureelkosten ... voor ... den ...
 ... Commandant ... en ... het_XXII ... Landweerdienst ...
 ... een ... bijslag ... op ... hun ... traktement ... over ... April ... 1905 ...
 ... Officier_van_Gezondheid ...
 ... KB ...
 ... zooveel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0255

page title: 0195 [R] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... onderofficieren ...
 ... vrijwillig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0256

page title: 0196 [L] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... Juni ...
 ... Infanterie ...
 ... Juni ...
 ... 117 ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0257

page title: 0197 [R] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0258

page title: 0198 [L] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... wordt ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0259

page title: 0199 [R] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0260

page title: 0200 [L] Militaire traktementen, soldijen, enz - 1905/
 
 ... Majoor ...
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0261

page title: 0201 [R] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0262

page title: 0202 [L] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0263

page title: 0203 [R] Luxemburg - 1905/
 
 ... Nikolaas ...
 ... tijdelijk ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0264

page title: 0204 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... medegedeeld ...
 ... 0 ...
 ... 0 ...
 ... FD ...
 ... ter_Conferentie_N ...
 ... 0 ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0265

page title: 0205 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... @IMPRINT_205 ...
 ... gisteren ...
 ... ontvangen ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0266

page title: 0206 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... @IMPRINT_206 ...
 ... medegedeeld ...
 ... toegezonden ...
 ... Zaterdag ...
 ... toegezonden ... behoeve ... Dienstkamer ...
 ... toegezonden ...
 ... hier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0267

page title: 0207 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Zaterdag ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0268

page title: 0208 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... @IMPRINT_208 ...
 ... Zaterdag ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0269

page title: 0209 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Zaterdag ... Zee ...
 ... Zaterdag ...
 ... Mil_Huis_van_H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0270

page title: 0210 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... zich ...
 ... 0 ...
 ... archief ...
 ... Zaterdag ...
 ... telegram ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0271

page title: 0211 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... mededeel ...
 ... Notificatie ...
 ... M ...
 ... verschijnen ...
 ... 14 ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0272

page title: 0212 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... opgegeven ...
 ... Telegram ...
 ... bericht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0273

page title: 0213 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0274

page title: 0214 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Mei ...
 ... ontvangen ...
 ... 1905 ...
 ... Nota ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0275

page title: 0215 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... E ...
 ... Zaterdag ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0276

page title: 0216 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Exploitatie ...
 ... exploitatie ...
 ... Spoorweg ...
 ... E ...
 ... vergunning_tot ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0277

page title: 0217 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Amsterdam ...
 ... gepensionneerden ... Infanterie ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0278

page title: 0218 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... 58 ...
 ... 26 ...
 ... 27 ...
 ... Adjunct ...
 ... p ... Spoorweg ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0279

page title: 0219 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Spoorweg ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0280

page title: 0220 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... @IMPRINT_220 ...
 ... Spoorweg ...
 ... exploitatie ...
 ... 37 ...
 ... Adres ...
 ... Amersfoort ... vergunning_tot ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0281

page title: 0221 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0282

page title: 0222 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... @IMPRINT_222 ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0283

page title: 0223 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... en ...
 ... 1905 ...
 ... Juli ...
 ... afwijzend ...
 ... Spoorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0284

page title: 0224 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... @IMPRINT_224 ...
 ... hierbij ...
 ... Spoorweg ...
 ... 26 ...
 ... Spoorweg ...
 ... spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0285

page title: 0225 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... binnen ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0286

page title: 0226 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Q ...
 ... 27 ... adjunct ...
 ... diensten ...
 ... aldaar ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0287

page title: 0227 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... beschikbaarstelling ...
 ... exploitatie ... Spoorweg ...
 ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ...
 ... Tilburg ...
 ... binnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0288

page title: 0228 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Deventer ...
 ... gepensionneerden ...
 ... wordt ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0289

page title: 0229 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... 26 ...
 ... Spoorweg ...
 ... Notificatie ...
 ... 26 ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0290

page title: 0230 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... reglement ...
 ... 26 ... 27 ...
 ... 27 ... copie ...
 ... Toezicht ... 1904 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0291

page title: 0231 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... Deventer ...
 ... 26 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0292

page title: 0232 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0293

page title: 0233 [R] Spoorwegen - 1905/
 
 ... gepensionneerden ...
 ... Majoor ...
 ... Algemeen ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0294

page title: 0234 [L] Spoorwegen - 1905/
 
 ... 92 ...
 ... binnen ...
 ... verboden ...
 ... Decb ...
 ... Veluwe ...
 ... Barneveld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0295

page title: 0235 [R] [leeg] - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0296

page title: ... 6 Notificatie Decb Notificatie ...
 
 ... 6 ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Decb ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0297

page title: ... Adres Adres_1eKamer 1904 Adelborst Jonkheer zooveel Luitenant ...
 
 ... Adres ... Adres_1eKamer ...
 ... 1904 ...
 ... Adelborst ...
 ... Jonkheer ...
 ... zooveel ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0298

page title: ... MarD Engeland Duitschland 2e_kl p Zee 1902 Zeemacht ...
 
 ... MarD ...
 ... Engeland ...
 ... Duitschland ...
 ... 2e_kl ...
 ... p ...
 ... Zee ... 1902 ...
 ... Zeemacht ...
 ... zoek ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0299

page title: ... Personeel Marine betrekking Rappt 46 6 buitenlandsch Officier ...
 
 ... Personeel ... Marine ...
 ... betrekking ...
 ... Rappt ... 46 ... 6 ...
 ... buitenlandsch ... Officier ...
 ... Decb ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0300

page title: ... Rappt 6 Commissie bepalen buitenlandsch ...
 
 ... Rappt ... 6 ...
 ... Commissie ...
 ... bepalen ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0301

page title: ... bevel buitenlandsch bevel bestaande 2e_kl ...
 
 ... bevel ...
 ... buitenlandsch ...
 ... bevel ...
 ... bestaande ...
 ... 2e_kl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0302

page title: ... 92 Luitenant Notificatie Directeur ...
 
 ... 92 ...
 ... Luitenant ...
 ... Notificatie ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0303

page title: ... MarD betrekking Zee ...
 
 ... MarD ...
 ... betrekking ...
 ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0304

page title: ... Zeemacht Zee dankbetuiging betrekking Smit buitenlandsch 1904 ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Zee ...
 ... dankbetuiging ...
 ... betrekking ...
 ... Smit ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0305

page title: ... Rappt Luitenant Zee ingang 1905 Amsterdam ...
 
 ... Rappt ...
 ... Luitenant ...
 ... Zee ...
 ... ingang ...
 ... 1905 ...
 ... Amsterdam ...
 ... ontheffen ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0306

page title: ... Officier L I betrekking ...
 
 ... Officier ...
 ... L ... I ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0307

page title: ... Marine Zwart Rappt Notificatie ...
 
 ... Marine ...
 ... Zwart ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0308

page title: ... Nede buitenlandsch 6 Luitenant Directeur 6 Officier_van_Gezondheid Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... Nede ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 6 ...
 ... Luitenant ...
 ... Directeur ...
 ... 6 ...
 ... Officier_van_Gezondheid ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0309

page title: ... buitenlandsch Gelderman ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Gelderman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0310

page title: ... ontslag 26 Mei buitenlandsch Rappt 27 ...
 
 ... ontslag ...
 ... 26 ... Mei ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Rappt ... 27 ...
 ... teruggekeerd ...
 ... Notificatie ...
 ... Commissie ...
 ... vergoeding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0311

page title: ... Marine ontheffen Instructieschip bevel goedkeuring 4 ...
 
 ... Marine ...
 ... ontheffen ...
 ... Instructieschip ...
 ... bevel ...
 ... goedkeuring ...
 ... 4 ...
 ... Dept ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0312

page title: ... eenige Oostenrijk Juni ...
 
 ... eenige ...
 ... Oostenrijk ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0313

page title: ... Personeel Rappt 27 Zeemacht bevel Dirs Duitschland Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Personeel ...
 ... Rappt ... 27 ...
 ... Zeemacht ...
 ... bevel ...
 ... Dirs ...
 ... Duitschland ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0314

page title: ... Decb Duitschland Oostenrijk Vervolg_op ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Duitschland ... Oostenrijk ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0315

page title: ... Rappt buitenlandsch ...
 
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0316

page title: ... 46 buitenlandsch tijdvak Rappt Rappt_MarD 1905 Juli Duitschland ...
 
 ... 46 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... tijdvak ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... 1905 ...
 ... Juli ...
 ... Duitschland ... uitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0317

page title: ... Rappt_MarD Rappt Juli eenige opgedragen betrekking ...
 
 ... Rappt_MarD ... Rappt ... Juli ...
 ... eenige ...
 ... opgedragen ... betrekking ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 46 ... Juli ...
 ... KB ... 1905 ...
 ... Juli ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0318

page title: ... 2e_kl hierbij 58 Reserve Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 2e_kl ...
 ... hierbij ...
 ... 58 ...
 ... Reserve ...
 ... Reserve ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0319

page title: ... Utrecht 6 Engeland Nederlandsche tusschen ...
 
 ... Utrecht ...
 ... 6 ...
 ... Engeland ...
 ... Nederlandsche ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0320

page title: ... Rappt ontslag_te Rappt Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... ontslag_te ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0321

page title: ... 2e_kl Maatschappij ...
 
 ... 2e_kl ...
 ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0322

page title: ... Duitschland Duitschland_en ter_benoeming Marine 49 aan_de ...
 
 ... Duitschland ... Duitschland_en ...
 ... ter_benoeming ...
 ... Marine ...
 ... 49 ...
 ... aan_de ...
 ... Rappt ...
 ... Besluit ...
 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0323

page title: ... Herwijnen gedurende A tijdelijk ...
 
 ... Herwijnen ...
 ... gedurende ...
 ... A ...
 ... tijdelijk ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0324

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0325

page title: ... Nota Zeemacht Officieren Dept Notificatie ...
 
 ... Nota ...
 ... Zeemacht ...
 ... Officieren ...
 ... Dept ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0326

page title: ... 1902 Juli Rappt Decb Rappt gezonden 26 ...
 
 ... 1902 ... Juli ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... Rappt ...
 ... gezonden ...
 ... 26 ...
 ... personen ... Zee ...
 ... Inrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0327

page title: ... Rappt bepalen Veenhuizen daarover echtgenoote Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... bepalen ...
 ... Veenhuizen ...
 ... daarover ...
 ... echtgenoote ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0328

page title: ... hierbij gepensionneerd Hoogkaas Vervolg ...
 
 ... hierbij ...
 ... gepensionneerd ...
 ... Hoogkaas ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0329

page title: ... Rappt Zee Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... Zee ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0330

page title: ... Marine Rappt afwijzend Rappt 14 ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... Rappt ...
 ... 14 ...
 ... Marinier ...
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0331

page title: ... Zeemacht 6 58 ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... 6 ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0332

page title: ... Rappt 27 tijdelijk Franke Decb Juni hierbij ...
 
 ... Rappt ... 27 ...
 ... tijdelijk ...
 ... Franke ...
 ... Decb ...
 ... Juni ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0333

page title: ... Rappt 6 Juni tijdelijk Zeemacht gepensionneerden ...
 
 ... Rappt ... 6 ... Juni ...
 ... tijdelijk ...
 ... Zeemacht ...
 ... gepensionneerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0334

page title: ... Marine 14 Juli advies 14 Juli M ...
 
 ... Marine ...
 ... 14 ... Juli ... advies ...
 ... 14 ...
 ... Juli ...
 ... M ...
 ... 14 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0335

page title: ... Zeemacht afwijzend MarD 39 ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... afwijzend ...
 ... MarD ...
 ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0336

page title: ... Rappt Zeemacht 1904 14 zemer Rappt 14 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Zeemacht ...
 ... 1904 ...
 ... 14 ...
 ... zemer ...
 ... Rappt ... 14 ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0337

page title: ... Rappt Korporaal pensioen 27 4 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Korporaal ...
 ... pensioen ...
 ... 27 ...
 ... 4 ...
 ... Administratie ...
 ... Korporaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0338

page title: ... 19 Decb hierbij Zeemacht zulks 27 Zeemacht Vervolg ...
 
 ... 19 ...
 ... Decb ...
 ... hierbij ...
 ... Zeemacht ...
 ... zulks ...
 ... 27 ...
 ... Zeemacht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0339

page title: ... i Marine Rappt Rappt_MarD afwijzend Rappt Koningin ...
 
 ... i ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... afwijzend ...
 ... Rappt ...
 ... Koningin ...
 ... Zeemacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0340

page title: ... zulks tijdelijk Zeemacht 91 ...
 
 ... zulks ...
 ... zulks ...
 ... tijdelijk ...
 ... Zeemacht ...
 ... 91 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0341

page title: ... Juni mededeeling 1905 Notificatie ...
 
 ... Juni ...
 ... mededeeling ...
 ... 1905 ...
 ... 1905 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0342

page title: ... ontvangen Zaterdag Juli 1905 ...
 
 ... ontvangen ...
 ... Zaterdag ... Juli ... 1905 ...
 ... elkaar ...
 ... Zaterdag ... 0 ...
 ... BlD ...
 ... Hotel ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0343

page title: ... 29 ontvangen Vervolg_op ...
 
 ... 29 ...
 ... ontvangen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0344

page title: ... Adres @STAATSBLAD vereeniging belang Vervolg_op ...
 
 ... Adres ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... vereeniging ...
 ... belang ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0345

page title: ... belang huisvesting zulks Vervolg ...
 
 ... belang ...
 ... huisvesting ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0346

page title: ... belang KB Decb belang Vervolg_op Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... belang ...
 ... KB ... Decb ...
 ... belang ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0347

page title: ... belang 29 Elburg belang ...
 
 ... belang ...
 ... 29 ...
 ... Elburg ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0348

page title: ... belang A zulks Rappt Tweede ...
 
 ... belang ...
 ... A ...
 ... zulks ...
 ... Rappt ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0349

page title: ... exploitatie Decb ...
 
 ... exploitatie ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0350

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0351

page title: ... Rappt overschrijving Rappt Maart ...
 
 ... Rappt ...
 ... overschrijving ...
 ... Rappt ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... Mei ...
 ... Mei ...
 ... 14 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0352

page title: ... provinciale kennelijk 1904 ...
 
 ... provinciale ... kennelijk ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0353

page title: ... Staten toestemming overschrijving Decb provinciale Decb Groningen ...
 
 ... Staten ...
 ... toestemming ...
 ... overschrijving ...
 ... Decb ...
 ... provinciale ...
 ... Decb ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0354

page title: ... Notificatie hier ...
 
 ... Notificatie ...
 ... hier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0355

page title: ... Paleis Zaterdag Maart 1905 BlD 14 ...
 
 ... Paleis ... Zaterdag ... Maart ... 1905 ...
 ... BlD ... 14 ... Maart ...
 ... zaak ... Noorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0356

page title: ... ontvangen Besar Amsterdam ...
 
 ... ontvangen ...
 ... Besar ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0357

page title: ... Amsterdam audientie zal Juni gelegenheid Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... audientie ...
 ... zal ...
 ... Juni ...
 ... gelegenheid ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0358

page title: ... af Weede medegedeeld Weede Vervolg ...
 
 ... af ...
 ... Weede ...
 ... medegedeeld ...
 ... Weede ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0359

page title: ... zullen Marine Loo_zal Dept archief Vervolg_op ...
 
 ... zullen ...
 ... Marine ...
 ... Loo_zal ...
 ... Dept ...
 ... archief ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0360

page title: ... Japanschen kennisgegeven Chef BlD audientie ...
 
 ... Japanschen ...
 ... kennisgegeven ...
 ... Chef ...
 ... BlD ...
 ... audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0361

page title: ... toegezonden zulks te_Brussel Zaterdag audientie ...
 
 ... toegezonden ...
 ... zulks ...
 ... te_Brussel ...
 ... Zaterdag ...
 ... audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0362

page title: ... Audientie 1905 ...
 
 ... Audientie ...
 ... 1905 ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0363

page title: ... Koningin tusschen ontvangen Decb hierbij 27 Regeering ...
 
 ... Koningin ...
 ... tusschen ...
 ... ontvangen ...
 ... Decb ...
 ... hierbij ...
 ... 27 ...
 ... Regeering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0364

page title: ... 29 Decb tusschen Notificatie Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 29 ... Decb ...
 ... tusschen ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0365

page title: ... opgenomen commandant MarD waar zijnde zij Notificatie lichting ...
 
 ... opgenomen ... commandant ...
 ... MarD ...
 ... waar ...
 ... zijnde ... zij ...
 ... Notificatie ...
 ... lichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0366

page title: ... Nederland vrijstelling ...
 
 ... Nederland ...
 ... vrijstelling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0367

page title: ... zeeman 57 1904 Oorlog ...
 
 ... zeeman ...
 ... 57 ...
 ... 1904 ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0368

page title: ... hierbij Nederlandsche 1905 ...
 
 ... hierbij ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0369

page title: ... 27 aangewezen Marine ...
 
 ... 27 ...
 ... aangewezen ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0370

page title: ... @IMPRINT_310 6 Rotterdam 58 Notificatie Officieren ...
 
 ... @IMPRINT_310 ...
 ... 6 ...
 ... Rotterdam ...
 ... 58 ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0371

page title: ... Zeemacht Notificatie 1904 hierbij ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... Notificatie ...
 ... 1904 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0372

page title: ... Koninklijk Koninklijke Zeemacht opperstuurman geld directien ...
 
 ... Koninklijk ... Koninklijke ...
 ... Zeemacht ...
 ... opperstuurman ...
 ... geld ...
 ... directien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0373

page title: ... Reglement Noordbrabant bevel Nederland politieke Notificatie MarD opgedragen Notificatie ...
 
 ... Reglement ...
 ... Noordbrabant ...
 ... bevel ...
 ... Nederland ...
 ... politieke ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... MarD ...
 ... opgedragen ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0374

page title: ... @IMPRINT_314 1904 medegedeeld ...
 
 ... @IMPRINT_314 ...
 ... 1904 ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0375

page title: ... Rappt 49 Mei 1893 ...
 
 ... Rappt ... 49 ...
 ... Mei ...
 ... 1893 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0376

page title: ... Mei 47 Rappt Maart zie Mei Marine ...
 
 ... Mei ... 47 ... Rappt ... Maart ...
 ... zie ...
 ... Mei ...
 ... Marine ...
 ... aanwezig ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0377

page title: ... Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0378

page title: ... @IMPRINT_318 Noorwegen zal dedeeling Noordbrabant ...
 
 ... @IMPRINT_318 ...
 ... h ...
 ... Noorwegen ...
 ... zal ...
 ... dedeeling ...
 ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0379

page title: ... Juni I I. ...
 
 ... Juni ...
 ... I ... I. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0380

page title: ... Notificatie 26 Juni Notificatie alsboven Notificatie MarD ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 26 ... Juni ...
 ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... Notificatie ...
 ... MarD ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0381

page title: ... Hertog Notificatie Gelderland derland Noordbrabant Notificatie 2 Notificatie Italiaansche ...
 
 ... Hertog ...
 ... Notificatie ...
 ... Gelderland ... derland ... Noordbrabant ...
 ... Notificatie ...
 ... 2 ...
 ... Notificatie ...
 ... Italiaansche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0382

page title: ... Rappt M Oceaan Notificatie bodem ...
 
 ... Rappt ... M ...
 ... Oceaan ...
 ... Notificatie ...
 ... bodem ...
 ... Boni ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0383

page title: ... Notificatie II I II zooveel Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Notificatie ...
 ... II ...
 ... I ... II ...
 ... zooveel ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0384

page title: ... Rappt KB 1904 Kanaal daarmede ...
 
 ... Rappt ...
 ... KB ... 1904 ...
 ... Kanaal ...
 ... daarmede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0385

page title: ... Rappt Notificatie Zweedsche Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Zweedsche ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0386

page title: ... 107 Notificatie niet zal Noordbrabant Notificatie ...
 
 ... 107 ...
 ... Notificatie ...
 ... niet ...
 ... zal ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0387

page title: ... Engeland Notificatie K Zaterdag ...
 
 ... Engeland ...
 ... Notificatie ...
 ... K ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0388

page title: ... zich Engeland Nederland Notificatie ...
 
 ... zich ...
 ... Engeland ...
 ... Nederland ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0389

page title: ... en 27 Notificatie 27 ...
 
 ... en ...
 ... 27 ...
 ... Notificatie ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0390

page title: ... bestemming Willemsoord Willems aangekomen Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... bestemming ...
 ... Willemsoord ...
 ... Willems ...
 ... aangekomen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0391

page title: ... 1905 Notificatie Rappt Rappt_MarD ...
 
 ... 1905 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0392

page title: ... Notificatie 39 27 Vervolg ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 39 ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0393

page title: 0333 [R] Marine - 1905/
 
 ... Marine ...
 ... pantserdekschip ...
 ... Notificatie ...
 ... gedurende ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0394

page title: 0334 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Decb ...
 ... Technisch ...
 ... 1904 ...
 ... Arnhem ...
 ... vergoeding ...
 ... Amersfoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0395

page title: 0335 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... tegemoetkoming ...
 ... zich ...
 ... Rotterdam ...
 ... I ...
 ... begrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0396

page title: 0336 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Rappt ... FD ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0397

page title: 0337 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... 14 ... 44 ...
 ... 27 ...
 ... Helden ...
 ... Holland ...
 ... 1904 ... 1905 ...
 ... Besluit ...
 ... 14 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Maart ...
 ... Algemeen ...
 ... Rappt ...
 ... Bureau_van ...
 ... 1905 ...
 ... gedane ...
 ... Maart ...
 ... 1904 ...
 ... laatstgemelde ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0398

page title: 0338 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... behoeve ...
 ... te_Brussel ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0399

page title: 0339 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Oostenrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0400

page title: 0340 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... FD ...
 ... Utrecht ...
 ... Dept ... Algemeen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0401

page title: 0341 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Frankrijk ...
 ... Juni ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0402

page title: 0342 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... P. ...
 ... Raadsheer ...
 ... Griffier ...
 ... Reserve ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0403

page title: 0343 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Hordijk ...
 ... Kolonel ...
 ... Commissie ...
 ... buitenland ... 1904 ...
 ... Duitschland ...
 ... Kon. ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0404

page title: 0344 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0405

page title: 0345 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... tijdelijk ...
 ... hierbij ...
 ... Juni ...
 ... Dept ...
 ... Internationaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0406

page title: 0346 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Roorda ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0407

page title: 0347 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... Officieren ...
 ... Spoorweg ...
 ... toestemming ...
 ... 29 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0408

page title: 0348 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... daar ...
 ... 14 ...
 ... zake ...
 ... Directeur ...
 ... Simon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0409

page title: 0349 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... zake ...
 ... gedane ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0410

page title: 0350 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... 6 ...
 ... 1905 ...
 ... 1905 ...
 ... Dept ... Kolonien ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0411

page title: 0351 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0412

page title: 0352 [L] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... eerste ...
 ... Dept ...
 ... 58 ...
 ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0413

page title: 0353 [R] Reis en Verblijfkosten - 1905/
 
 ... r ...
 ... Internationale ...
 ... Nederland ...
 ... Nederland ...
 ... Denemarken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0414

page title: 0354 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0415

page title: 0355 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0416

page title: 0356 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... 4 ...
 ... vastgestelde ...
 ... Rappt ...
 ... exploitatie ...
 ... Fiat ...
 ... 27 ... Decb ...
 ... wordt ...
 ... 1892 ...
 ... bepalingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0417

page title: 0357 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... van ... Decb ...
 ... 1869 ...
 ... 25 ...
 ... Suriname ...
 ... Rappt ...
 ... Blackman ...
 ... Rappt ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0418

page title: 0358 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... 1905 ...
 ... Maart ...
 ... goedkeuring ...
 ... Maart ...
 ... goedkeuring ...
 ... missives ...
 ... Rappt ...
 ... Suriname ...
 ... 1904 ...
 ... Lager ...
 ... 41 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0419

page title: 0359 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... huishoudelijke ...
 ... Adres ...
 ... Suriname ...
 ... 49 ...
 ... Adres ...
 ... t ...
 ... Decb ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0420

page title: 0360 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Fiat ...
 ... belasting ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0421

page title: 0361 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Indische_Zaken ... Zaken ...
 ... 25 ...
 ... bepalingen ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0422

page title: 0362 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... Suriname ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0423

page title: 0363 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Curacao ...
 ... Nijverheid_in ...
 ... Curacao ...
 ... Mei ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... regel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0424

page title: 0364 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... geheven ...
 ... P ...
 ... goed ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0425

page title: 0365 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Z ... Zaken ...
 ... kolonie ...
 ... met ...
 ... datum ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0426

page title: 0366 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... West-Indische ...
 ... College ...
 ... Suriname ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0427

page title: 0367 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Regeering ...
 ... begrooting ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0428

page title: 0368 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... West-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... Curacao ...
 ... 1906 ...
 ... begrooting ...
 ... Adres ...
 ... wordt ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0429

page title: 0369 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... daarvan ...
 ... toekenning ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0430

page title: 0370 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... Suriname ...
 ... gewijzigde ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0431

page title: 0371 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... Decb ...
 ... zulks ...
 ... Kolonien ...
 ... Gouverneur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0432

page title: 0372 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... kennisgeving ...
 ... Adres ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0433

page title: 0373 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... zullen ...
 ... begrooting ...
 ... Dirs ...
 ... voorstel ...
 ... Suriname ...
 ... daarvan ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0434

page title: 0374 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Zaken ...
 ... 26 ... 29 ...
 ... 29 ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... af ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0435

page title: 0375 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... 26 ...
 ... Proces ...
 ... Suriname ...
 ... derland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0436

page title: 0376 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... West-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... 27 ...
 ... Nederland ... A ...
 ... Suriname ...
 ... Hoogere ...
 ... genoemde ...
 ... zulks ...
 ... Nieuw ...
 ... hem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0437

page title: 0377 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Fiat_executie ...
 ... Curacao ...
 ... 58 ...
 ... zijne ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0438

page title: 0378 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... Curacao ...
 ... goed ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0439

page title: 0379 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
 ... verordening_tot ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0440

page title: 0380 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Suriname ...
 ... Decb ...
 ... Adres ...
 ... Fiat_executie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0441

page title: 0381 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0442

page title: 0382 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... afstand ... tand ... Suriname ...
 ... Trouw ... kolonie ...
 ... Curacao ...
 ... 1892 ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0443

page title: 0383 [R] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... @IMPRINT_383 ...
 ... West-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... Decb ... Adres ... Kamer ...
 ... Suriname ...
 ... KB ...
 ... 12 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0444

page title: 0384 [L] West-Indische Zaken - 1905/
 
 ... Indische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0445

page title: 0385 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0446

page title: 0386 [L] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... 0 ...
 ... medegedeeld ...
 ... 29 ...
 ... daarvan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0447

page title: 0387 [R] Conferentien bij H.M. - 1905/
 
 ... MarD ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0448

page title: 0388 [L] Waterschappen - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... waterschap ...
 ... Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0449

page title: 0389 [R] Waterschappen - 1905/
 
 ... 1904 ...
 ... de ...
 ... om_machtiging ...
 ... overweging ...
 ... Vereenigd ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0450

page title: 0390 [L] Waterschappen - 1905/
 
 ... 1904 ...
 ... Juli ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0451

page title: 0391 [R] Waterschappen - 1905/
 
 ... Staten ...
 ... Utrecht ...
 ... ging ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0452

page title: 0392 [L] Waterschappen - 1905/
 
 ... 26 ...
 ... besluiten ... Drenthe ...
 ... 29 ...
 ... Groningen ...
 ... bijzondere ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0453

page title: 0393 [R] Waterschappen - 1905/
 
 ... 1905 ...
 ... Sept ... tot ... verdaging ...
 ... slissing ... ten ... aanzien ... van ... besluiten ... der ... Staten ...
 ... van ... Noord ... Noord_Brabant ... Brabant ... tot ... wijziging ... van ... de ...
 ... bijzondere ... reglementen ... voor ... de ... waterschap ...
 ... pen ... de_Bredasche ... polder ... en ... de ... Nieuwe ...
 ... Moerdijk ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... fiat ...
 ... Sept ... 4 ... 29 ... Nota ... nopens ... een ... verzoek ... van ... WD ... om ... de ... be ...
 ... krachtiging ... aan ... te ... houden ... van ... het ... OB ... ge ...
 ... voegd ... bij ... Rappt ... WD ... van ... 30 ... Augs ... l ... W ... tot ...
 ... goedkeuring ... van ... provinciale ... besluiten ...
 ... van ... Noordholland ... tot ... vaststelling ... van ...
 ... waterschaps ... reglementen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ... Telegram ... het ... verzoek ... aan ... KdK ...
 ... op ... het ... Loo ... overgebracht ... met ... uitnoodiging ...
 ... de ... voordracht ... terug ... te ... zenden ...
 ... Sept ... 5 ... 2 ... @LIJN_BESLISSING ... Per ... missive ... bovenb ... voordr ... met ... OB ... terug ...
 ... gezonden ... aan ... WD ...
 ... Sept ... 8 ... 42 ... Rappt ... WD ... 4 ... Sept ... U ... tot ... goedkeuring ... van ...
 ... besluiten ... der ... Staten ... van ... Friesland ... betreffende ...
 ... oprichting ... reglementeering ... wa ...
 ... terschappen ...
 ... Sept ... 8 ... 43 ... Rappt_WD ... 4 ... Sept ... l ... V ... tot ... goedkeuring ... van ... een ...
 ... besluit ... Overijssel ... wijziging ...
 ... Besluit ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0454

page title: ... 45 Rappt Decb Breda 1904 Utrecht ...
 
 ... 45 ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... Breda ...
 ... 1904 ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0455

page title: ... Fabrieken Decb 1902 29 21 ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Decb ... 1902 ...
 ... 29 ...
 ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0456

page title: ... Fabrieken 26 Rotterdam Arnhem Deventer w ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... 26 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Arnhem ...
 ... Deventer ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0457

page title: ... Dept 1904 zou 27 Vervolg_op ...
 
 ... Dept ...
 ... 1904 ...
 ... zou ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0458

page title: ... Bedrijven 57 commissie Exploitatie Spoorweg Amsterdam ...
 
 ... Bedrijven ...
 ... 57 ...
 ... commissie ...
 ... Exploitatie ... Spoorweg ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0459

page title: ... Trafiek 6 Dept belooningen ...
 
 ... Trafiek ...
 ... 6 ...
 ... Dept ...
 ... belooningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0460

page title: ... Adres ...
 
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0461

page title: ... Centraal Utrecht goedkeuring Marine Amsterdam 1904 strijkmuziek Hooge 27 ...
 
 ... Centraal ... Utrecht ...
 ... goedkeuring ...
 ... Marine ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1904 ...
 ... strijkmuziek ...
 ... Hooge ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0462

page title: ... Fabrieken B 27 Vervolg ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... B ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0463

page title: ... 26 Commissie medegedeeld Koningin 26 ...
 
 ... 26 ...
 ... Commissie ...
 ... medegedeeld ...
 ... Koningin ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0464

page title: ... Trafieken Rappt 26 Bakker 26 gemeente Amersfoort Commissie ...
 
 ... Trafieken ...
 ... Rappt ... 26 ... Bakker ...
 ... 26 ...
 ... gemeente ...
 ... Amersfoort ...
 ... Commissie ...
 ... Amersfoort ...
 ... Ham ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0465

page title: ... Fabrieken Schiedam 2 Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Schiedam ...
 ... 2 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0466

page title: ... Trafiek Nederlands archief ...
 
 ... Trafiek ...
 ... Nederlands ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0467

page title: ... Voorzitter Griffier ...
 
 ... Voorzitter ...
 ... Griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0468

page title: ... Trafiek 46 29 ...
 
 ... Trafiek ...
 ... 46 ...
 ... 29 ... @NUMERO ...
 ... Nijmegen ...
 ... vergunning_tot ...
 ... Oranje ...
 ... Nijmegen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0469

page title: ... Trafiek ...
 
 ... Trafiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0470

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0471

page title: ... Groningen Wolters Vervolg ...
 
 ... Groningen ...
 ... Wolters ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0472

page title: ... Fabrieken ...
 
 ... Fabrieken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0473

page title: ... Neringen Dordrecht Born 27 ...
 
 ... Neringen ...
 ... Dordrecht ...
 ... Born ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0474

page title: ... 27 29 Maart Oosterdijk Ooster p ingesteld fabriek ...
 
 ... 27 ...
 ... 29 ...
 ... Maart ...
 ... Oosterdijk ... Ooster ...
 ... p ...
 ... ingesteld ...
 ... fabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0475

page title: ... wetsontwerp Tweede_Kamer Kamer Nijmegen behoeve Rotterdam zoo 29 commissie ...
 
 ... wetsontwerp ...
 ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Nijmegen ... behoeve ...
 ... Rotterdam ...
 ... zoo ...
 ... 29 ...
 ... commissie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0476

page title: ... voorzitter 1901 Tilburg 218 Dept exploitatie Stoom houten ...
 
 ... voorzitter ...
 ... 1901 ...
 ... Tilburg ...
 ... 218 ...
 ... Dept ...
 ... exploitatie ...
 ... Stoom ...
 ... houten ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0477

page title: ... KB 6 Vervolg_op ...
 
 ... KB ...
 ... h ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0478

page title: ... Trafiek Oorlog betrekking Griffier Raad subsidie Brussel ...
 
 ... Trafiek ...
 ... Oorlog ...
 ... betrekking ...
 ... Griffier ... Raad ...
 ... subsidie ... Brussel ...
 ... Vereeniging ...
 ... Decb ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0479

page title: ... Dordrecht 27 ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0480

page title: ... Spoorweg Groningen ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0481

page title: ... 29 toegezonden Utrecht ...
 
 ... 29 ...
 ... toegezonden ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0482

page title: ... p ...
 
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0483

page title: ... ontwerp ...
 
 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0484

page title: ... @IMPRINT_424 Fabrieken Rotterdam Commissie Voorzitter Vervolg_op ...
 
 ... @IMPRINT_424 ...
 ... Fabrieken ...
 ... Rotterdam ...
 ... Commissie ...
 ... Voorzitter ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0485

page title: ... Trafiek Fiat 58 Oosterbeek toegezonden ...
 
 ... Trafiek ...
 ... Fiat ...
 ... 58 ...
 ... Oosterbeek ...
 ... toegezonden ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0486

page title: ... 57 ...
 
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0487

page title: ... Trafieken Commissie Zeeland 1901 Mei 1905 ...
 
 ... Trafieken ...
 ... Commissie ...
 ... Zeeland ...
 ... 1901 ...
 ... Mei ...
 ... 1905 ...
 ... 6 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0488

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0489

page title: ... 29 A w p Vervolg ...
 
 ... 29 ...
 ... A ...
 ... w ...
 ... p ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0490

page title: ... 26 RapptRvSt n i De ...
 
 ... 26 ...
 ... RapptRvSt ... n ...
 ... i ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0491

page title: ... Trafieken Fiat Rappt Juni 14 ...
 
 ... Trafieken ...
 ... Fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Juni ...
 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0492

page title: ... hierbij vermelde Juni 26 27 Decb ...
 
 ... hierbij ...
 ... vermelde ...
 ... Juni ...
 ... 26 ...
 ... 26 ...
 ... 27 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0493

page title: ... Juni 1902 Juni zulks ...
 
 ... Juni ...
 ... 1902 ...
 ... Juni ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0494

page title: ... Trafiek commissie Commissie Schoolopziener tuchtschool 1904 Vervolg ...
 
 ... Trafiek ...
 ... commissie ...
 ... Commissie ...
 ... Schoolopziener ...
 ... tuchtschool ...
 ... 1904 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0495

page title: ... Juni oprichten 27 tweede Vervolg ...
 
 ... Juni ...
 ... oprichten ...
 ... 27 ...
 ... tweede ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0496

page title: ... Juni belast Juni Voorzitter ...
 
 ... Juni ...
 ... belast ...
 ... Juni ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0497

page title: ... Trafieken Decb toegezonden ...
 
 ... Trafieken ...
 ... Decb ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0498

page title: ... 1905 Bouma Rappt Juli ...
 
 ... 1905 ...
 ... Bouma ...
 ... Rappt ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0499

page title: ... 26 Backer Voorzitter Commissie 1901 aan_de Staatsspoorweg Staatsspoorwegen ...
 
 ... 26 ...
 ... Backer ...
 ... Voorzitter ... Commissie ...
 ... 1901 ...
 ... aan_de ...
 ... Staatsspoorweg ... Staatsspoorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0500

page title: ... Juli Voorzitter Breda Griffier 47 27 ...
 
 ... Juli ...
 ... Voorzitter ...
 ... Breda ...
 ... Griffier ...
 ... 47 ... 27 ...
 ... gevulde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0501

page title: ... Rappt afwijzend 4 Voorzitter zulks Commissie Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... 4 ...
 ... Voorzitter ... zulks ...
 ... Commissie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0502

page title: ... Griffier 27 gemeenteraad Commissie Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... Griffier ...
 ... 27 ...
 ... gemeenteraad ...
 ... Commissie ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0503

page title: ... Fiat 29 ...
 
 ... Fiat ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0504

page title: ... ongevallen RapptRvSt 47 verleend 58 44 ...
 
 ... ongevallen ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 47 ...
 ... verleend ...
 ... 58 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0505

page title: ... r I Leiden ...
 
 ... r ...
 ... I ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0506

page title: ... Staatsspoorwegen Enschede Hoogeschool ...
 
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... Enschede ...
 ... Hoogeschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0507

page title: ... Fabrieken Commissie zulks verhooging ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Commissie ...
 ... zulks ...
 ... verhooging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0508

page title: ... Fabrieken ...
 
 ... Fabrieken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0509

page title: ... 39 ...
 
 ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0510

page title: ... 26 12 overweging aanhangig zich 14 Rappt ...
 
 ... 26 ... 12 ...
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... zich ...
 ... 14 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0511

page title: ... 1905 Kanaal 27 Decb Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 1905 ...
 ... Kanaal ...
 ... 27 ... Decb ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0512

page title: ... Rappt Commissie Amsterdam 57 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Commissie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0513

page title: ... 45 aanhangig Gravenhage Heerenveen ...
 
 ... 45 ...
 ... aanhangig ...
 ... Gravenhage ...
 ... Heerenveen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0514

page title: ... 39 Decb Staatsspoorwegen Stoom Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 39 ... Decb ...
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... Stoom ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0515

page title: ... Fabrieken om_machtiging Heerenveen 29 Decb ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... om_machtiging ...
 ... Heerenveen ...
 ... 29 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0516

page title: ... Rappt Oorlog Amsterdam Enschede 1904 Kantongerecht Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ...
 ... Oorlog ...
 ... Amsterdam ...
 ... Enschede ...
 ... 1904 ...
 ... Kantongerecht ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0517

page title: ... misstelling 29 Vervolg ...
 
 ... misstelling ...
 ... 29 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0518

page title: ... aanhangig 29 27 Rappt 46 Spoorwegen Utrecht ...
 
 ... aanhangig ...
 ... 29 ... 27 ...
 ... Rappt ...
 ... 46 ...
 ... Spoorwegen ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0519

page title: ... 29 Moltzer zoo Decb 1905 ...
 
 ... 29 ...
 ... Moltzer ...
 ... zoo ...
 ... Decb ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0520

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0521

page title: ... Fabrieken Breda B voorwaardelijk ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Breda ...
 ... B ...
 ... voorwaardelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0522

page title: ... Trafiek betreffende 1901 Spoorwegmaterieel Vervolg ...
 
 ... Trafiek ...
 ... betreffende ...
 ... 1901 ...
 ... Spoorwegmaterieel ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0523

page title: ... Fabrieken Oorlog ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0524

page title: ... Staatsspoorwegen spoorweg Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... spoorweg ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0525

page title: ... Fabrieken Utrecht 1901 Bestuur ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... Utrecht ...
 ... 1901 ...
 ... 1901 ...
 ... 1901 ...
 ... Bestuur ...
 ... Dept ...
 ... Universiteit ...
 ... Delft ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0526

page title: ... aanhangig Bedum gestelde beroepen ...
 
 ... aanhangig ...
 ... Bedum ...
 ... gestelde ... beroepen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0527

page title: ... Trafiek 27 Willems Hertogenbosch Breda hem ...
 
 ... Trafiek ...
 ... 27 ...
 ... Willems ... Hertogenbosch ...
 ... Breda ...
 ... hem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0528

page title: ... Dept Utrecht Decb Leiden zulks de_N ...
 
 ... Dept ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Decb ...
 ... Leiden ... zulks ...
 ... de_N ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0529

page title: ... 27 KB Decb Fiat Nederland Spoorweg oprichten ...
 
 ... 27 ...
 ... KB ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Fiat ...
 ... Nederland ...
 ... Spoorweg ...
 ... oprichten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0530

page title: ... 37 Decb 107 0 Wageningen Alkmaar ...
 
 ... 37 ...
 ... Decb ...
 ... 107 ... 0 ...
 ... Wageningen ...
 ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0531

page title: ... Fabrieken 117 huishoudelijk Decb Gorinchem toegezonden 57 ...
 
 ... Fabrieken ...
 ... 117 ...
 ... huishoudelijk ...
 ... Decb ...
 ... Gorinchem ...
 ... toegezonden ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0532

page title: ... Trafiek Commissie 216 toegezonden Decb Vervolg_op ...
 
 ... Trafiek ...
 ... Commissie ...
 ... 216 ...
 ... toegezonden ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0533

page title: ... Raad 116 berekening Decb ...
 
 ... Raad ...
 ... 116 ...
 ... berekening ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0534

page title: ... Zaken waarop Decb Curacao Decb Kolonialen ...
 
 ... Zaken ...
 ... waarop ...
 ... Decb ...
 ... Curacao ...
 ... Decb ...
 ... Kolonialen ... Raad ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0535

page title: ... 47 Gouverneur Curacao Beek Curacao ...
 
 ... 47 ...
 ... Gouverneur ... Curacao ...
 ... Beek ...
 ... Curacao ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0536

page title: ... b administratie Luitenant A Duitschland ...
 
 ... b ...
 ... administratie ...
 ... Luitenant ...
 ... A ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0537

page title: ... bijeenkomen Dept G.G. datum ...
 
 ... bijeenkomen ...
 ... Dept ...
 ... G.G. ...
 ... datum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0538

page title: ... Reserve Hannover ...
 
 ... Reserve ...
 ... Hannover ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0539

page title: ... Notificatie Brussel 6 ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Brussel ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0540

page title: ... Rappt Notificatie Asbeck M 1904 54 1902 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Asbeck ...
 ... M ...
 ... 1904 ...
 ... 54 ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0541

page title: ... buitenlandsch hierbij Koopvaardij koopvaardij 1898 Officier Vervolg ...
 
 ... buitenlandsch ... hierbij ...
 ... Koopvaardij ... koopvaardij ...
 ... 1898 ...
 ... Officier ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0542

page title: ... Oostenrijk 102 ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0543

page title: ... archief Notificatie Nassau Griffier Nassau Directeur Notificatie ...
 
 ... archief ...
 ... Notificatie ...
 ... Nassau ...
 ... Griffier ...
 ... Nassau ...
 ... Directeur ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0544

page title: ... Rappt gelegenheid Nederlanden archief Hoofd Officieren leger ...
 
 ... Rappt ...
 ... gelegenheid ...
 ... Nederlanden ...
 ... archief ...
 ... Hoofd ...
 ... Officieren ... leger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0545

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0546

page title: ... Decb 57 Wilden ...
 
 ... Decb ...
 ... 57 ...
 ... Wilden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0547

page title: ... Aken B Utrecht ...
 
 ... Aken ...
 ... B ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0548

page title: ... Mej Juni 57 ...
 
 ... Mej ...
 ... Juni ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0549

page title: ... Vereeniging Christelijk Universitair Utrecht K Decb ...
 
 ... Vereeniging ... Christelijk ...
 ... Universitair ... Utrecht ...
 ... K ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0550

page title: ... Mei ...
 
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0551

page title: ... Decb Kapitein ...
 
 ... Decb ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0552

page title: ... Rappt Decb 29 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0553

page title: ... Rappt MarD toegekende Amsterdam benoemen ...
 
 ... Rappt ... MarD ...
 ... toegekende ...
 ... Amsterdam ...
 ... benoemen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0554

page title: ... Rappt v ging Adjunct Marine ...
 
 ... Rappt ...
 ... v ...
 ... ging ...
 ... Adjunct ...
 ... Marine ...
 ... benoeming ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0555

page title: ... ter_benoeming Vervolg ...
 
 ... ter_benoeming ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0556

page title: ... eerste 29 zoodanig betrekking Reserve ...
 
 ... eerste ...
 ... 29 ...
 ... zoodanig ...
 ... betrekking ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0557

page title: ... gezagvoerder zulks Reglement 27 ...
 
 ... gezagvoerder ...
 ... zulks ...
 ... Reglement ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0558

page title: ... Rappt hun 57 ...
 
 ... Rappt ...
 ... hun ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0559

page title: ... 6 betrekking Amsterdam vastgesteld ...
 
 ... 6 ...
 ... betrekking ...
 ... Amsterdam ...
 ... vastgesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0560

page title: ... 2e_kl Rappt Reserve Willem K KB het_verleenen_eener ...
 
 ... 2e_kl ...
 ... Rappt ...
 ... Reserve ...
 ... Willem ...
 ... K ... KB ...
 ... het_verleenen_eener ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0561

page title: ... Militaire Hospitalen Rappt gezondheid betrekking goed ...
 
 ... Militaire ... Hospitalen ...
 ... Rappt ...
 ... gezondheid ...
 ... betrekking ...
 ... goed ...
 ... Notificatie ...
 ... 6 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0562

page title: ... o@d Zee zulks Vervolg ...
 
 ... o@d ...
 ... Zee ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0563

page title: ... @IMPRINT_503 Militaire 57 Officier_van_Gezondheid bij_het 2e_kl Boek zulks ...
 
 ... @IMPRINT_503 ...
 ... Militaire ...
 ... 57 ...
 ... Officier_van_Gezondheid ...
 ... bij_het ...
 ... 2e_kl ...
 ... Boek ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0564

page title: ... Militaire betrekking 27 P. ...
 
 ... Militaire ...
 ... betrekking ...
 ... 27 ...
 ... P. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0565

page title: ... i 51 Juli Dr Landmacht Notificatie ...
 
 ... i ...
 ... 51 ...
 ... Juli ...
 ... Dr ...
 ... Landmacht ...
 ... Notificatie ...
 ... October ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0566

page title: ... Rappt 54 Rappt 2e_kl ...
 
 ... Rappt ...
 ... 54 ...
 ... Rappt ...
 ... 2e_kl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0567

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0568

page title: ... Z Landmacht Londen ...
 
 ... Z ...
 ... Landmacht ...
 ... Londen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0569

page title: ... toegezonden Suriname Colleges Curacao bijl ...
 
 ... toegezonden ...
 ... Suriname ...
 ... Colleges ...
 ... Curacao ...
 ... bijl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0570

page title: ... 1904 Gorinchem kostwinner Rappt Besluiten 1901 ...
 
 ... 1904 ...
 ... Gorinchem ...
 ... kostwinner ...
 ... Rappt ...
 ... Besluiten ...
 ... 1901 ...
 ... Besluiten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0571

page title: ... @IMPRINT_511 hierbij ...
 
 ... @IMPRINT_511 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0572

page title: ... lichting Leiden 39 KB zooveel Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... lichting ...
 ... Leiden ...
 ... 39 ...
 ... KB ...
 ... zooveel ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0573

page title: ... lichting zij lichting 27 ...
 
 ... lichting ...
 ... zij ...
 ... lichting ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0574

page title: ... Willem Nationale Groningen 29 ...
 
 ... Willem ...
 ... Nationale ...
 ... Groningen ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0575

page title: ... lichting Amersfoort hierbij 58 ...
 
 ... lichting ...
 ... Amersfoort ...
 ... hierbij ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0576

page title: ... gemeente Zwambom ...
 
 ... gemeente ...
 ... Zwambom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0577

page title: ... Willem hierbij om_machtiging B zooveel toegezonden Vervolg ...
 
 ... Willem ...
 ... hierbij ...
 ... om_machtiging ...
 ... B ...
 ... zooveel ...
 ... toegezonden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0578

page title: ... 29 Infanterie 27 ...
 
 ... 29 ...
 ... Infanterie ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0579

page title: ... 27 ...
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0580

page title: ... Zwolle 25 ...
 
 ... Zwolle ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0581

page title: ... Juni 27 hierbij militie Militie_van ...
 
 ... Juni ...
 ... 27 ... hierbij ...
 ... militie ...
 ... Militie_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0582

page title: ... 37 natio militie ...
 
 ... 37 ...
 ... natio ...
 ... militie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0583

page title: ... @IMPRINT_523 1906 zoo ...
 
 ... @IMPRINT_523 ...
 ... 1906 ...
 ... zoo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0584

page title: ... Nationale 325 ...
 
 ... Nationale ...
 ... 325 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0585

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0586

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0587

page title: ... Decb 27 Decb tijdelijk Hannover 29 ...
 
 ... Decb ...
 ... 27 ... Decb ...
 ... tijdelijk ...
 ... Hannover ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0588

page title: ... aangeboden Spaanschen bijzonderen B w ...
 
 ... aangeboden ...
 ... Spaanschen ...
 ... bijzonderen ...
 ... B ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0589

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0590

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0591

page title: ... Staten_van Friesland Oosterweezen Hoogheemraad Zuidholland ...
 
 ... Staten_van ...
 ... Friesland ...
 ... Oosterweezen ...
 ... Hoogheemraad ...
 ... Zuidholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0592

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0593

page title: ... waterschap Langerak Maasland Noordbrabant ...
 
 ... waterschap ...
 ... waterschap ...
 ... Langerak ...
 ... Maasland ...
 ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0594

page title: ... Decb Dept vergunning_tot Rappt_KD I. Dept ...
 
 ... Decb ...
 ... Dept ...
 ... vergunning_tot ...
 ... Rappt_KD ...
 ... I. ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0595

page title: ... vergunning_tot Rooden Frankrijk 6 Frankrijk Artillerie ...
 
 ... vergunning_tot ...
 ... Rooden ...
 ... Frankrijk ...
 ... 6 ...
 ... Frankrijk ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0596

page title: ... Orden 139 tegemoet Orde teruggezonden ...
 
 ... Orden ...
 ... 139 ...
 ... tegemoet ...
 ... Orde ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0597

page title: ... Orden Saksen Frankrijk Dept Frankrijk Luitenant Officier ...
 
 ... Orden ...
 ... Saksen ...
 ... Frankrijk ...
 ... Dept ...
 ... Frankrijk ...
 ... Luitenant ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0598

page title: ... Op_adres Frankrijk Ridder Universiteit Commandeur ...
 
 ... Op_adres ...
 ... Frankrijk ...
 ... Ridder ...
 ... Universiteit ...
 ... Commandeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0599

page title: ... Rappt Infanterie om_vergunning vergunning_tot Frankrijk Amsterdam Orde Orde_van ...
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ... om_vergunning ... vergunning_tot ...
 ... Frankrijk ...
 ... Amsterdam ...
 ... Orde ... Orde_van ...
 ... medegedeeld ...
 ... vergunning_tot ...
 ... 57 ...
 ... 58 ...
 ... Koningin ...
 ... Pruisen ...
 ... KB ... toegezonden ...
 ... bevorderen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0600

page title: ... Juni ...
 
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0601

page title: ... belast uitvoering Adjudant Generaal Majoor 2 ...
 
 ... belast ... uitvoering ...
 ... Adjudant ...
 ... Generaal ... Majoor ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0602

page title: ... Frankrijk Dept 1895 ...
 
 ... Frankrijk ...
 ... Dept ...
 ... Dept ...
 ... 1895 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0603

page title: ... onderofficier zulks m Orde ...
 
 ... onderofficier ...
 ... zulks ...
 ... m ...
 ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0604

page title: ... 12 Majoor ...
 
 ... 12 ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0605

page title: ... Rappt Hertog Voorzitter KB Sept ...
 
 ... Rappt ...
 ... Hertog ...
 ... Voorzitter ...
 ... KB ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0606

page title: ... Rappt vergunning_tot 6 Weer Weeren Directeur Amsterdam 102 ...
 
 ... Rappt ...
 ... vergunning_tot ...
 ... 6 ...
 ... Weer ... Weeren ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0607

page title: ... L ...
 
 ... L ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0608

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0609

page title: ... bedelaars Christelijke ...
 
 ... bedelaars ...
 ... Christelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0610

page title: ... Tilburg huwelijk 26 ...
 
 ... Tilburg ...
 ... huwelijk ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0611

page title: ... @IMPRINT_551 Militaire huwelijk aan_de hierbij huwelijk hierbij Vervolg ...
 
 ... @IMPRINT_551 ...
 ... Militaire ...
 ... huwelijk ... aan_de ... hierbij ...
 ... huwelijk ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0612

page title: ... Militaire Rappt Barend tusschen Besluiten Maart ...
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... Barend ...
 ... tusschen ...
 ... Besluiten ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... oom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0613

page title: ... huwelijk Amsterdam tusschen ...
 
 ... huwelijk ...
 ... Amsterdam ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0614

page title: ... Vervolg_van Maart 12 tusschen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... 12 ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0615

page title: ... Rappt Amsterdam hierbij huwelijk hierbij toestemming ...
 
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... hierbij ...
 ... huwelijk ... hierbij ...
 ... toestemming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0616

page title: ... Mann Rappt Mei Vervolg ...
 
 ... Mann ...
 ... Rappt ... Mei ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0617

page title: ... hierbij Robles Mej 61 tusschen Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... hierbij ...
 ... Robles ...
 ... Mej ...
 ... 61 ...
 ... tusschen ...
 ... tusschen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0618

page title: ... Militaire Juni Halverhout huwelijk Juni Paramaribo huwelijk tusschen Juni ...
 
 ... Militaire ...
 ... Juni ...
 ... Halverhout ...
 ... huwelijk ...
 ... Juni ...
 ... Paramaribo ...
 ... huwelijk ...
 ... tusschen ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0619

page title: ... i Juli Mej huwelijk Besluiten 14 Juli ...
 
 ... i ...
 ... Juli ...
 ... Mej ...
 ... huwelijk ...
 ... Besluiten ...
 ... 14 ...
 ... Juli ... Rappt ... Juli ...
 ... Amster ...
 ... Lobbes ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0620

page title: ... 57 huwelijk ...
 
 ... 57 ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0621

page title: ... hierbij A dispensatie ...
 
 ... hierbij ...
 ... A ...
 ... dispensatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0622

page title: ... huwelijk I ...
 
 ... huwelijk ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0623

page title: ... Militaire huwelijk tusschen 27 tusschen 26 I I. huwelijk ...
 
 ... Militaire ...
 ... huwelijk ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 27 ...
 ... tusschen ...
 ... 26 ...
 ... I ... I. ...
 ... huwelijk ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0624

page title: ... huwelijk Koning ...
 
 ... huwelijk ...
 ... Koning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0625

page title: ... Mej 61 Vervolg ...
 
 ... Mej ...
 ... 61 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0626

page title: ... 6 Rotterdam ...
 
 ... 6 ...
 ... 6 ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0627

page title: ... Rappt 27 Rappt Decb M ...
 
 ... Rappt ... 27 ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0628

page title: ... Militaire Decb Batavia ...
 
 ... Militaire ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Batavia ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0629

page title: ... tusschen hierbij ...
 
 ... tusschen ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0630

page title: ... Decb Broek 27 Vervolg ...
 
 ... Decb ...
 ... Broek ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0631

page title: ... 90 58 1904 Vervolg ...
 
 ... 90 ...
 ... 58 ...
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0632

page title: ... Adjudant p ...
 
 ... Adjudant ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0633

page title: ... p Rappt Decb eenige ...
 
 ... p ...
 ... Rappt ...
 ... Decb ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0634

page title: ... gepensionneerden 557 ...
 
 ... gepensionneerden ...
 ... 557 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0635

page title: ... 1904 vrijwillig ...
 
 ... 1904 ...
 ... vrijwillig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0636

page title: ... militairen ...
 
 ... militairen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0637

page title: ... Amsterdam Kolonel Infanterie Majoor ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Kolonel ...
 ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0638

page title: ... tijdelijk Infanterie toekenning ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Infanterie ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0639

page title: ... Kolonel Luitenant_Kolonel Administratie tijdelijk Fiat 6 gepensionneerden zijne ...
 
 ... Kolonel ...
 ... Luitenant_Kolonel ...
 ... Administratie ...
 ... tijdelijk ...
 ... Fiat ...
 ... 6 ...
 ... gepensionneerden ...
 ... zijne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0640

page title: ... Centraal Broek 27 Artillerie ...
 
 ... Centraal ...
 ... Broek ...
 ... 27 ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0641

page title: ... tot_het 57 Vervolg ...
 
 ... tot_het ...
 ... 57 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0642

page title: ... Kolonel Amsterdam eenige ...
 
 ... Kolonel ...
 ... Amsterdam ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0643

page title: ... Rappt Militaire personen Rappt draagbare ...
 
 ... Rappt ...
 ... Militaire ...
 ... personen ...
 ... Rappt ...
 ... draagbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0644

page title: ... Rappt 26 Rappt 26 Directie Rappt pensioen ...
 
 ... Rappt ...
 ... 26 ...
 ... Rappt ... 26 ...
 ... Directie ...
 ... Rappt ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0645

page title: ... Majoor toekenning eenige ...
 
 ... Majoor ...
 ... toekenning ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0646

page title: ... verhooging ...
 
 ... verhooging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0647

page title: ... Mei Inrichtingen r Rappt zulks 6 pensioen ...
 
 ... Mei ...
 ... Inrichtingen ...
 ... r ...
 ... Rappt ...
 ... zulks ...
 ... 6 ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0648

page title: ... 58 Juni X Infanterie Decb Juni gepensionneerden ...
 
 ... 58 ...
 ... Juni ... X ...
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
 ... Juni ...
 ... gepensionneerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0649

page title: ... Rappt Juni toekenning 27 Juni Majoor 27 Kabt Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ... Juni ...
 ... toekenning ...
 ... 27 ...
 ... Juni ...
 ... Majoor ...
 ... 27 ...
 ... Kabt ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0650

page title: ... 58 ...
 
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0651

page title: ... tijdelijk gepensionneerden Groningen betrekking 59 ...
 
 ... tijdelijk ... gepensionneerden ...
 ... Groningen ...
 ... betrekking ...
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0652

page title: ... 27 gepensionneerden ...
 
 ... 27 ...
 ... gepensionneerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0653

page title: ... Amersfoort Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Amersfoort ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0654

page title: ... 21 26 Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 21 ...
 ... 26 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0655

page title: ... tot_het 57 6 Vervolg_op ...
 
 ... tot_het ...
 ... 57 ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0656

page title: ... Rappt nopens RapptRvSt 45 Rappt_MD ...
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... nopens ...
 ... RapptRvSt ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 45 ...
 ... Rappt_MD ...
 ... Korporaal ...
 ... pensioen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0657

page title: ... Q zooveel ...
 
 ... Q ...
 ... zooveel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0658

page title: ... @DOWNSTROKE_p zulks ...
 
 ... @DOWNSTROKE_p ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0659

page title: ... Amsterdam 27 Luitenant_Generaal Infanterie Landmacht ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... Luitenant_Generaal ...
 ... Infanterie ...
 ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0660

page title: ... 102 19 pensioenreclame Sergeant Decb Vervolg ...
 
 ... 102 ...
 ... 19 ...
 ... pensioenreclame ...
 ... Sergeant ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0661

page title: ... Decb 27 Decb Vervolg ...
 
 ... Decb ...
 ... 27 ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0662

page title: ... 6 Artillerie ...
 
 ... 6 ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0663

page title: ... Militaire Rappt E ingezonden afwijzend ...
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... E ... ingezonden ...
 ... afwijzend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0664

page title: ... @IMPRINT_604 Majoor Decb Notificatie ...
 
 ... @IMPRINT_604 ...
 ... Majoor ...
 ... Decb ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0665

page title: ... @IMPRINT_605 116 ...
 
 ... @IMPRINT_605 ...
 ... 116 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0666

page title: ... zijne Decb ...
 
 ... zijne ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0667

page title: ... Militaire Decb Bakker beschikking Decb ...
 
 ... Militaire ...
 ... Decb ...
 ... Bakker ...
 ... beschikking ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0668

page title: ... Decb Korporaal Friederich ...
 
 ... Decb ...
 ... Korporaal ...
 ... Friederich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0669

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0670

page title: ... Nederlanden Kanaal Commissie Zeemacht Notificatie Vervolg ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... Kanaal ...
 ... Commissie ...
 ... Zeemacht ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0671

page title: ... gelegenheid Friesland Notificatie 27 58 ...
 
 ... gelegenheid ...
 ... Friesland ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... 27 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0672

page title: ... 61 Decb Koning Decb Pantserdekschip Decb ...
 
 ... 61 ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Koning ...
 ... Decb ...
 ... Pantserdekschip ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0673

page title: ... Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0674

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0675

page title: ... NoordBrabant behoorende waterschap Noord Decb waterschap 107 ...
 
 ... NoordBrabant ...
 ... behoorende ... waterschap ...
 ... Noord ...
 ... Decb ...
 ... waterschap ...
 ... waterschap ...
 ... 107 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0676

page title: ... Leger p Notificatie ...
 
 ... Leger ... p ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0677

page title: ... Rappt Notificatie Rappt Maart Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Maart ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Mei ... 1905 ...
 ... Rappt ... 26 ... 14 ... 1905 ...
 ... Juli ... 49 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ... 1905 ...
 ... Notificatie ...
 ... 74 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0678

page title: ... 6 61 Rappt Infanterie Rappt Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 6 ... 61 ...
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0679

page title: ... Armee gemeente Notificatie ...
 
 ... Armee ...
 ... gemeente ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0680

page title: ... Armee Rappt 1904 1903 Rappt Vervolg ...
 
 ... Armee ...
 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
 ... 1903 ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0681

page title: ... Armee 26 Adjudant Reserve Juni Tweede Infanterie ...
 
 ... Armee ...
 ... 26 ...
 ... Adjudant ...
 ... Reserve ...
 ... Juni ...
 ... Tweede ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0682

page title: ... Nederland Leger Infanterie Directeur ...
 
 ... Nederland ...
 ... Leger ...
 ... Infanterie ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0683

page title: ... @IMPRINT_623 Armee Reserve Tweede Infanterie 1906 ...
 
 ... @IMPRINT_623 ...
 ... Armee ...
 ... Reserve ... Tweede ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0684

page title: ... Armee Notificatie Adjudant Notificatie Reserve zoo ...
 
 ... Armee ...
 ... Notificatie ...
 ... Adjudant ...
 ... Notificatie ...
 ... Reserve ...
 ... zoo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0685

page title: ... KB tijdvak Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... KB ...
 ... tijdvak ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0686

page title: ... Vervolg ...
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0687

page title: ... Majoor Oostenrijk Oostenrijksch ...
 
 ... Majoor ...
 ... Oostenrijk ... Oostenrijksch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0688

page title: ... bepalen @TOT_EN_MET daarmede Infanterie Reserve eenige ...
 
 ... bepalen ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... daarmede ...
 ... Infanterie ... Reserve ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0689

page title: ... 1905 onafgebroken Rappt Gravenhage ...
 
 ... 1905 ... onafgebroken ...
 ... Rappt ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0690

page title: ... Armee z Infanterie ...
 
 ... Armee ...
 ... z ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0691

page title: ... Notificatie Utrecht Luitenant_Kolonels ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Utrecht ...
 ... Luitenant_Kolonels ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0692

page title: ... Armee medegedeeld 1906 ...
 
 ... Armee ...
 ... medegedeeld ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0693

page title: ... Reserve romotie Huzaren ...
 
 ... Reserve ...
 ... romotie ...
 ... Huzaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0694

page title: ... Rappt 27 Infanterie Majoor Adjudant ...
 
 ... Rappt ... 27 ...
 ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... Adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0695

page title: ... Rappt Regt ...
 
 ... Rappt ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0696

page title: ... Juni Reserve Adjudant ...
 
 ... Juni ...
 ... Reserve ...
 ... Adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0697

page title: ... Juni Huzaren Artillerie ...
 
 ... Juni ...
 ... Huzaren ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0698

page title: ... luitenant Juli ...
 
 ... luitenant ...
 ... Juli ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0699

page title: ... Klijnsma Infanterie Luitenant en_tot ...
 
 ... Klijnsma ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Luitenant ...
 ... en_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0700

page title: ... 43 Juli Cavalerie 25 Grenadiers ...
 
 ... 43 ... Juli ...
 ... Cavalerie ...
 ... 25 ...
 ... Grenadiers ...
 ... Cavalerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0701

page title: ... Bakker Infanterie ...
 
 ... Bakker ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0702

page title: ... I Majoor IV_4 kwartiermeester Majoor ...
 
 ... I ...
 ... Majoor ...
 ... IV_4 ...
 ... kwartiermeester ...
 ... Majoor ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0703

page title: ... Rappt Notificatie Artillerie bestaan adres 12 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Artillerie ...
 ... bestaan ...
 ... adres ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0704

page title: ... Armee Luitenant Boele landmacht genomen zijne ...
 
 ... Armee ...
 ... Luitenant ...
 ... Boele ...
 ... landmacht ...
 ... genomen ...
 ... zijne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0705

page title: ... Notificatie Rappt Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0706

page title: ... Armee bestaande Luitenant_Kolonel Kolonel Majoor Notificatie wordt Majoor Vervolg ...
 
 ... Armee ...
 ... bestaande ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Majoor ...
 ... Notificatie ...
 ... wordt ...
 ... Majoor ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0707

page title: ... Personeel Armee Reserve 6 Vervolg ...
 
 ... Personeel ... Armee ...
 ... Reserve ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0708

page title: ... Infanterie betrekking Luitenant ...
 
 ... Infanterie ...
 ... betrekking ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0709

page title: ... Rappt L Majoor Infanterie Militair Dept Adjudant Infanterie Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... L ...
 ... Majoor ...
 ... Infanterie ...
 ... Militair ...
 ... Dept ...
 ... Adjudant ... Infanterie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0710

page title: ... Rappt Notificatie 21 Q gevoegd Q Commandant ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... 21 ...
 ... Q ...
 ... gevoegd ...
 ... Q ...
 ... Commandant ...
 ... Cavalerie ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0711

page title: ... Rappt 29 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0712

page title: ... Notificatie Wapen Kolonel ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Wapen ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0713

page title: ... Rappt zooveel zoover gewijzigd Oorlog Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ...
 ... zooveel ...
 ... zoover ...
 ... gewijzigd ...
 ... Oorlog ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0714

page title: ... Armee 27 6 Decb ...
 
 ... Armee ...
 ... 27 ...
 ... 6 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0715

page title: ... Rappt Infanterie Notificatie Adjudant Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Notificatie ...
 ... Adjudant ...
 ... Notificatie ...
 ... Juli ... Bruijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0716

page title: ... Armee o@d sedert Luitenant Infanterie Majoor ...
 
 ... Armee ...
 ... o@d ...
 ... sedert ...
 ... Luitenant ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... Majoor ...
 ... Majoor ...
 ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0717

page title: ... 6 Infanterie Artillerie Majoor ...
 
 ... 6 ...
 ... Infanterie ...
 ... Artillerie ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0718

page title: ... Armee landmacht eenige voordracht Decb Majoor ...
 
 ... Armee ...
 ... landmacht ...
 ... eenige ...
 ... voordracht ...
 ... Decb ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0719

page title: ... 1905 Rappt Jagers 14 Rappt ...
 
 ... 1905 ...
 ... Rappt ...
 ... Jagers ...
 ... 14 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0720

page title: ... Personeel Rappt Directeur ...
 
 ... Personeel ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0721

page title: ... Zaterdag Telegram Zaterdag Notificatie ...
 
 ... Zaterdag ...
 ... Telegram ...
 ... Zaterdag ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0722

page title: ... Minister Decb medegedeeld ...
 
 ... Minister ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0723

page title: ... Decb 10 1906 ...
 
 ... Decb ... 10 ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0724

page title: ... Rappt_FD betrekking belasting ...
 
 ... Rappt_FD ...
 ... betrekking ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0725

page title: ... rappt Vervolg_op ...
 
 ... rappt ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0726

page title: ... aanhangig 6 ...
 
 ... aanhangig ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0727

page title: ... Rotterdam ductie ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... ductie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0728

page title: ... Juli 31 78 Rappt_FD 27 Juli @NUMERO 5 tot ...
 
 ... Juli ... 31 ... 78 ... Rappt_FD ... 27 ... Juli ... @NUMERO ... 5 ... tot ... opheffing ... van ...
 ... overweging ...
 ... 46 ... 6 ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 26 ...
 ... 14 ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0729

page title: ... goederen opheffing Directie ...
 
 ... goederen ...
 ... opheffing ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0730

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0731

page title: ... 37 belasting ...
 
 ... 37 ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0732

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0733

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0734

page title: ... Rappt 0 afschrift Artillerie Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... 0 ... afschrift ...
 ... Artillerie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0735

page title: ... Rappt Notificatie Infanterie gemeente Artillerie ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Infanterie ...
 ... gemeente ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0736

page title: ... Notificatie 49 4 Algemeene Bussum ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 49 ...
 ... 4 ...
 ... Algemeene ...
 ... Bussum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0737

page title: ... Rappt rijwiel Tweede teruggezonden Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... rijwiel ...
 ... Tweede ...
 ... teruggezonden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0738

page title: ... Rappt Veldhuijzen Rappt Mei ...
 
 ... Rappt ...
 ... Veldhuijzen ...
 ... Rappt ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0739

page title: ... Notificatie 29 zake Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 29 ...
 ... zake ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0740

page title: ... Artillerie Tweede Notificatie kennisgeving Gravenhage provinciale ...
 
 ... Artillerie ...
 ... Tweede ...
 ... Notificatie ...
 ... kennisgeving ...
 ... Gravenhage ...
 ... provinciale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0741

page title: ... Arnhem Infanterie Notificatie ...
 
 ... Arnhem ...
 ... Infanterie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0742

page title: ... 116 Decb Auditeur ...
 
 ... 116 ...
 ... Decb ...
 ... Auditeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0743

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0744

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0745

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0746

page title: ... Eerste_Kamer Kamer Notificatie Fiat en Kamer ...
 
 ... Eerste_Kamer ... Kamer ...
 ... Notificatie ...
 ... Fiat ...
 ... en ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0747

page title: ... Rappt 1802 Notificatie Rappt Rappt_MarD Notificatie ...
 
 ... Rappt ... 1802 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... Notificatie ...
 ... E ...
 ... voorgelegd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0748

page title: ... Rappt Eerste Tweede_Kamer Kamer ...
 
 ... Rappt ...
 ... Eerste ...
 ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0749

page title: ... overweging 1901 Mei copie ...
 
 ... overweging ...
 ... 1901 ...
 ... 1901 ...
 ... Mei ...
 ... copie ...
 ... Tweede_Kamer ... aangenomen ...
 ... Notificatie ...
 ... 46 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0750

page title: ... @IMPRINT_688 Tweede Notificatie Telegram Tweede_Kamer Notificatie ...
 
 ... @IMPRINT_688 ...
 ... Tweede ...
 ... Notificatie ...
 ... Telegram ...
 ... Telegram ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0751

page title: ... 68 wetsontwerp Notificatie Kamer Vervolg_op ...
 
 ... 68 ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Kamer ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0752

page title: ... Juni Notificatie ...
 
 ... Juni ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0753

page title: ... aangeboden ...
 
 ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0754

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0755

page title: ... tusschen zullen Vervolg ...
 
 ... tusschen ...
 ... zullen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0756

page title: ... gerichte Amsterdam Oosterhaule Rotterdam ...
 
 ... gerichte ...
 ... Amsterdam ...
 ... Oosterhaule ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0757

page title: ... Dirs der_Infanterie Infanterie Majoor Infanterie 96 ...
 
 ... Dirs ...
 ... der_Infanterie ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... 96 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0758

page title: ... Notificatie Amsterdam 190 ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 190 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0759

page title: ... Koning adjudant Adjudant Rappt Infanterie Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Koning ...
 ... adjudant ...
 ... Adjudant ...
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0760

page title: ... 57 27 ...
 
 ... 57 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0761

page title: ... Zaterdag 1905 Koning Rappt Juli 1905 ...
 
 ... Zaterdag ... 1905 ...
 ... Koning ...
 ... Rappt ...
 ... Juli ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0762

page title: ... bedrag 27 Infanterie ...
 
 ... bedrag ...
 ... 27 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0763

page title: ... K KB gevraagde Adjudant op toegezonden ...
 
 ... K ...
 ... KB ...
 ... gevraagde ...
 ... Adjudant ...
 ... op ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0764

page title: ... Dirs Tweede Verbrugge gepensionneerden 4 107 Infanterie ...
 
 ... Dirs ...
 ... Tweede ...
 ... Verbrugge ...
 ... gepensionneerden ...
 ... 4 ...
 ... 107 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0765

page title: ... met Dirs zulks 6 ...
 
 ... met ...
 ... Dirs ...
 ... zulks ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0766

page title: ... Majoor ...
 
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0767

page title: ... 27 1905 Concierge d Notificatie niet ...
 
 ... 27 ...
 ... 1905 ...
 ... 1905 ...
 ... 1905 ...
 ... Concierge ... d ...
 ... Notificatie ...
 ... niet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0768

page title: ... Amsterdam gepensionneerden Amsterdam Infanterie hierbij archief 1904 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Amsterdam ...
 ... Infanterie ...
 ... hierbij ...
 ... archief ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0769

page title: ... 110 Zaterdag naar archief Koning Vervolg ...
 
 ... 110 ...
 ... Zaterdag ...
 ... naar ...
 ... archief ...
 ... Koning ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0770

page title: ... 1905 zal Regt Hoog ...
 
 ... 1905 ... zal ...
 ... Regt ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0771

page title: ... opgenomen aangeboden Vervolg ...
 
 ... opgenomen ...
 ... aangeboden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0772

page title: ... Telegram telegram melden Tweede ...
 
 ... Telegram ...
 ... telegram ...
 ... melden ...
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0773

page title: ... Koningin Notificatie gebracht onderofficier 27 ...
 
 ... Koningin ...
 ... Notificatie ... gebracht ...
 ... onderofficier ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0774

page title: ... Zaterdag Amsterdam Mei ...
 
 ... Zaterdag ...
 ... Amsterdam ...
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0775

page title: ... u Koning Koningin A Koning Infanterie ...
 
 ... u ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... A ...
 ... Koning ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0776

page title: ... beschikking Notificatie Juni drukwerken ...
 
 ... beschikking ...
 ... Notificatie ...
 ... Juni ...
 ... drukwerken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0777

page title: ... Bergner Michigan overweging zake ontvangen ...
 
 ... Bergner ...
 ... Michigan ...
 ... overweging ...
 ... zake ...
 ... ontvangen ...
 ... overweging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0778

page title: ... Kabinet Rappt 1900 Leger Korporaal ...
 
 ... Kabinet ...
 ... Rappt ...
 ... 1900 ...
 ... Leger ...
 ... Korporaal ...
 ... Lohman ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0779

page title: ... ingang niet zoo Utrecht ...
 
 ... ingang ...
 ... niet ...
 ... zoo ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0780

page title: ... mede tusschen ...
 
 ... mede ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0781

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0782

page title: ... niet archief Zaterdag ...
 
 ... niet ...
 ... archief ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0783

page title: ... i nopens Alkmaar ...
 
 ... i ...
 ... nopens ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0784

page title: ... 27 1905 ...
 
 ... 27 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0785

page title: ... @IMPRINT_723 1905 ...
 
 ... @IMPRINT_723 ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0786

page title: ... Rappt Notificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0787

page title: ... Infanterie 1902 ...
 
 ... Infanterie ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0788

page title: ... Toorenburg Koning zal archief posterijen ...
 
 ... Toorenburg ...
 ... Koning ...
 ... zal ...
 ... archief ...
 ... posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0789

page title: ... Koningin Weede goed landweer Groningen Brink ...
 
 ... Koningin ...
 ... Weede ...
 ... goed ...
 ... landweer ...
 ... Groningen ...
 ... Brink ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0790

page title: ... Telegram Notificatie Directeur Notificatie ontvangen zulks toezending Tweede archief ...
 
 ... Telegram ...
 ... Notificatie ...
 ... Directeur ...
 ... Notificatie ...
 ... ontvangen ...
 ... zulks ...
 ... toezending ...
 ... Tweede ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0791

page title: ... archief Smit 27 Infanterie ...
 
 ... archief ...
 ... Smit ...
 ... 27 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0792

page title: ... Zaterdag Gravenhage Soestdijk Alkmaar ...
 
 ... Zaterdag ... Gravenhage ...
 ... Soestdijk ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0793

page title: ... archief 1900 inrichtingen Delft Borgesius ...
 
 ... archief ...
 ... 1900 ...
 ... inrichtingen ... Delft ...
 ... Borgesius ...
 ... Sergeant ...
 ... leger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0794

page title: ... Infanterie Breda Infanterie Vervolg_op ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Breda ...
 ... Infanterie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0795

page title: ... Telegram zal Arnhem Smit Smits ...
 
 ... Telegram ... zal ...
 ... Arnhem ...
 ... Smit ... Smits ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0796

page title: ... Koningin zocht Woensdag ...
 
 ... Koningin ...
 ... zocht ...
 ... Woensdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0797

page title: ... Paleis Wupperman ...
 
 ... Paleis ...
 ... Wupperman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0798

page title: ... Beyerinck Artillerie ...
 
 ... Beyerinck ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0799

page title: ... Friesland 1905 Telegram Nederland opgezonden ...
 
 ... Friesland ... 1905 ...
 ... Telegram ...
 ... Telegram ...
 ... Nederland ...
 ... opgezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0800

page title: ... @IMPRINT_738 25 63 Majoor Luitenant ...
 
 ... @IMPRINT_738 ...
 ... 25 ... 63 ...
 ... Majoor ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0801

page title: ... Koningin opgezonden Stallen Baden Vervolg ...
 
 ... Koningin ...
 ... opgezonden ...
 ... Stallen ...
 ... Baden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0802

page title: ... Rappt Infanterie Decb ...
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0803

page title: ... Koningin archief Marine daaraan ging Utrecht procuratie ...
 
 ... Koningin ...
 ... archief ...
 ... Marine ...
 ... daaraan ...
 ... ging ...
 ... Utrecht ...
 ... procuratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0804

page title: ... Zaterdag VennP Decb ...
 
 ... Zaterdag ...
 ... VennP ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0805

page title: 0743 [R] Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke Ambtenaren in Ned.-Indie - 1905/
 
 ... overweging ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Boodschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0806

page title: 0744 [L] Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke Ambtenaren in Ned.-Indie - 1905/
 
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... 1905 ...
 ... Notificatie ...
 ... Maart ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ... 61 ...
 ... gedurende ...
 ... Mei ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0807

page title: 0745 [R] Statistiek - 1905/
 
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0808

page title: 0746 [L] Statistiek - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Statistiek ...
 ... Notificatie ...
 ... woning ...
 ... archief ...
 ... Rappt ...
 ... 1902 ...
 ... Overzicht ...
 ... ontvangen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0809

page title: 0747 [R] Statistiek - 1905/
 
 ... Statistiek ...
 ... Decb ...
 ... statistiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0810

page title: 0748 [L] Statistiek - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... Nederland ... 1905 ...
 ... 1903 ...
 ... Centraal ...
 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0811

page title: 0749 [R] Statistiek - 1905/
 
 ... Nieuwe ...
 ... Nederland ...
 ... eerste ...
 ... Statis ...
 ... Commissie ...
 ... Nederland ...
 ... Statistiek ...
 ... h ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0812

page title: 0750 [L] Statistiek - 1905/
 
 ... Statistiek ...
 ... Nederland ... 1904 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0813

page title: 0751 [R] Statistiek - 1905/
 
 ... 1903 ...
 ... 27 ...
 ... 1904 ...
 ... Bureau ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0814

page title: 0752 [L] Statistiek - 1905/
 
 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
 ... Notificatie ...
 ... ontvangen ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0815

page title: 0753 [R] Statistiek - 1905/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0816

page title: ... Notificatie gebouwen adjunct gevangen Ambtenaar ...
 
 ... Notificatie ...
 ... gebouwen ...
 ... adjunct ...
 ... gevangen ...
 ... Ambtenaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0817

page title: ... Vervolg Vervolg_van van bladz @IMPRINT_755 Gebouwen Juni 91 Rappt WD ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... van ... bladz ... @IMPRINT_755 ...
 ... Gebouwen ...
 ... Juni ... 91 ... Rappt ... WD ... verleenen ...
 ... maandelijksche ... toelage ... opzichter ...
 ... de_Landsgebouwen ...
 ... gedurende ... tijdvak ...
 ... verbouwing ...
 ... postgebouw ... Leiderdorp ...
 ... gekocht ... perceel ...
 ... Rappt ... Minister ...
 ... machtigen ...
 ... voorbereiding ...
 ... stallen ... Loo ... tijdelijk ...
 ... benoeming ...
 ... hoofdopzichter ...
 ... Willemse ... de_Justitie ...
 ... gebouwen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0818

page title: ... Indische Z Notificatie G.G. Decb IndStbl @TOT_EN_MET Decb ...
 
 ... Indische ... Z ...
 ... Notificatie ...
 ... G.G. ...
 ... Decb ...
 ... IndStbl ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0819

page title: ... Indische Zaken I I_II_III IV_4 Batang I hierbij ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... I ... I_II_III ... IV_4 ...
 ... Batang ...
 ... I ...
 ... hierbij ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0820

page title: ... Indische 51 I Buitenzorg gedurende Rappt I gedurende 1905 ...
 
 ... Indische ...
 ... 51 ... I ...
 ... Buitenzorg ...
 ... gedurende ...
 ... Rappt ...
 ... I ...
 ... gedurende ... 1905 ...
 ... 1904 ...
 ... 14 ...
 ... 1896 ...
 ... omgekeerd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0821

page title: ... I Ie ed_Indie_( bij bepaling Marine Vervolg Vervolg_op Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... I ... Ie ...
 ... ed_Indie_( ...
 ... bij ...
 ... bepaling ...
 ... Marine ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0822

page title: ... Indische 14 1904 zoutmonopolie Rappt Hoofdstuk 1905 pensioenen ...
 
 ... Indische ...
 ... 14 ...
 ... 1904 ...
 ... zoutmonopolie ...
 ... Rappt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1905 ...
 ... pensioenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0823

page title: ... Indische Zaken @GEDRUKT_Zij_deze_gerenvoieerd @IMPRINT_van_wege_de_KONINGIN ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... @GEDRUKT_Zij_deze_gerenvoieerd ...
 ... @IMPRINT_van_wege_de_KONINGIN ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0824

page title: ... Indische N_de_la_L Decb 27 Decb ...
 
 ... Indische ...
 ... N_de_la_L ...
 ... Decb ...
 ... 27 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0825

page title: ... gepensionneerden politieke ...
 
 ... gepensionneerden ...
 ... politieke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0826

page title: ... Indische G.G. algemeen Vereeniging Amsterdam ...
 
 ... Indische ...
 ... G.G. ...
 ... algemeen ...
 ... e ...
 ... Vereeniging ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0827

page title: ... IndStbl Besluit Breda daar_te zulks gestelde Besluit ...
 
 ... IndStbl ...
 ... Besluit ...
 ... Breda ...
 ... daar_te ... zulks ...
 ... gestelde ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0828

page title: ... Indische Rappt laatstelijk gymnasium k Rappt ...
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... laatstelijk ...
 ... gymnasium ...
 ... k ...
 ... Rappt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... overweging ...
 ... 1902 ...
 ... RapptRvSt ... Maart ...
 ... copie ...
 ... 57 ...
 ... IndStbl ... 1873 ...
 ... Mei ... Maart ...
 ... Maart ... 14 ... Maart ...
 ... 47 ... 39 ...
 ... copie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0829

page title: ... Rappt 27 ...
 
 ... Rappt ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0830

page title: ... @IMPRINT_766 1905 Oost- Indische Zaken Feb beschikbaarstelling I_Hoofdstuk I uitgaven ...
 
 ... @IMPRINT_766 ...
 ... 1905 ... Oost- ... Indische ... Zaken ...
 ... Feb ... beschikbaarstelling ...
 ... I_Hoofdstuk ... I ...
 ... uitgaven ... 1905 ...
 ... candidaat ...
 ... opziener ... Ombilinmijnen ...
 ... Westkust ... gelegenheid ...
 ... Silezie ...
 ... Indischen ...
 ... Rotterdamsche ...
 ... Horseling ...
 ... Hervormde_Gemeente ... Terhorne ...
 ... machtigen ...
 ... ordonnantien ... overeenkomstig ...
 ... Directeur ...
 ... Landvoogd ...
 ... Reglementen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0831

page title: ... zullen zulks ...
 
 ... zullen ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0832

page title: ... Indische Zaken IndStbl ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... IndStbl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0833

page title: ... Zaken Ie begrooting Koning Vervolg_op ...
 
 ... Zaken ...
 ... Ie ... begrooting ...
 ... Koning ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0834

page title: ... Rappt 1904 Maart overweging Tapanoeli Mei ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
 ... Maart ...
 ... overweging ...
 ... Tapanoeli ...
 ... Mei ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0835

page title: ... Maart 1897 afwijking bepaling i Maart Fiat ...
 
 ... Maart ...
 ... 1897 ...
 ... afwijking ...
 ... bepaling ...
 ... i ...
 ... Maart ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0836

page title: ... Indische Zaken I 1905 27 Vervolg_op Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... I ...
 ... 1905 ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0837

page title: ... onderhoorigheden Notificatie teruggezonden 25 Hoofdstuk ...
 
 ... onderhoorigheden ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... 25 ...
 ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0838

page title: ... zal Vervolg Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... zal ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0839

page title: ... Indische tijdelijk zulks ...
 
 ... Indische ...
 ... tijdelijk ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0840

page title: ... Mei 46 Mei Verzekering RapptRvSt Mei ...
 
 ... Mei ...
 ... 46 ... Mei ...
 ... Verzekering ...
 ... RapptRvSt ... Mei ...
 ... copie ...
 ... copie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0841

page title: ... Zaken 29 December welke KB IndStbl Ambtenaar ...
 
 ... Zaken ...
 ... 29 ...
 ... December ...
 ... welke ...
 ... KB ... IndStbl ...
 ... Ambtenaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0842

page title: ... zich beschikking I Hoofd Vervolg_op ...
 
 ... zich ...
 ... beschikking ...
 ... I ... Hoofd ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0843

page title: ... 27 Rappt noodig opium 27 Europa Notifi ...
 
 ... 27 ... Rappt ...
 ... noodig ...
 ... opium ...
 ... 27 ...
 ... Europa ...
 ... Notifi ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0844

page title: ... p 29 I ...
 
 ... p ...
 ... 29 ...
 ... 29 ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0845

page title: ... @PAPIER_TOPRAND Indische zullen zulks ...
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... Indische ...
 ... zullen ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0846

page title: ... Stemfoort Notificatie bepalingen tijdelijk ...
 
 ... Stemfoort ...
 ... Notificatie ...
 ... bepalingen ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0847

page title: ... 26 vastgestelde 27 IndStbl 27 afschrift ...
 
 ... 26 ...
 ... vastgestelde ...
 ... 27 ...
 ... IndStbl ...
 ... 27 ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0848

page title: ... Indische Adres_1eKamer 27 zulks ...
 
 ... Indische ...
 ... Adres_1eKamer ...
 ... 27 ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0849

page title: ... Indische Indische_Zaken Zaken Juni Amsterdam G.G. botanisch zulks II ...
 
 ... Indische ... Indische_Zaken ... Zaken ...
 ... Juni ...
 ... Amsterdam ...
 ... G.G. ...
 ... botanisch ...
 ... zulks ...
 ... II ... begrooting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0850

page title: ... hoofdelijke belasting Gouvernements 1904 echtgenoote ...
 
 ... hoofdelijke ... belasting ...
 ... Gouvernements ...
 ... 1904 ...
 ... echtgenoote ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0851

page title: ... Indische G.G. betrekking II 1903 Commissaris Vervolg_op ...
 
 ... Indische ...
 ... G.G. ...
 ... betrekking ...
 ... II ...
 ... 1903 ...
 ... Commissaris ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0852

page title: ... afdeeling ...
 
 ... afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0853

page title: ... Juli 27 Mei Juli ...
 
 ... Juli ...
 ... 27 ...
 ... Mei ...
 ... Juli ... Maart ... Minister ...
 ... breng ...
 ... Minister ...
 ... Juli ... 1905 ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0854

page title: ... Notificatie I Kolonien zoodanig ...
 
 ... Notificatie ...
 ... I ...
 ... Kolonien ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0855

page title: ... 21 Notificatie Atjeh 6 27 ...
 
 ... 21 ...
 ... Notificatie ...
 ... Atjeh ...
 ... 6 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0856

page title: ... Rappt Juli overweging i RapptRvSt 10 opheffing ...
 
 ... Rappt ... Juli ...
 ... overweging ...
 ... i ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 10 ...
 ... opheffing ...
 ... 1896 ...
 ... 57 ...
 ... Rappt ...
 ... met_copie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0857

page title: ... Indische 27 Hoofdstuk Kolonien Vervolg_op ...
 
 ... Indische ...
 ... 27 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Kolonien ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0858

page title: ... Rappt Nederland ...
 
 ... Rappt ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0859

page title: ... IndStbl tijdelijk zulks beschikbaarstelling ...
 
 ... IndStbl ...
 ... tijdelijk ...
 ... zulks ...
 ... beschikbaarstelling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0860

page title: ... Oost-Indische Indische Zaken Adres Fiat_executie genomen niet Bank ...
 
 ... Oost-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... Adres ...
 ... Fiat_executie ...
 ... genomen ...
 ... niet ...
 ... Bank ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0861

page title: ... Zaken de_Tweede Adres Nederburgh 27 Ambtenaren ...
 
 ... Zaken ...
 ... de_Tweede ...
 ... Adres ...
 ... Nederburgh ...
 ... 27 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0862

page title: ... Indische Zaken Tweede Amsterdam ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Tweede ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0863

page title: ... Indische Zaken opgenomen III VII VIII ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... opgenomen ...
 ... III ... VII ... VIII ... VIIIa ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0864

page title: ... Indische 1904 Poll zooveel Decb 27 ...
 
 ... Indische ...
 ... 1904 ...
 ... Poll ...
 ... zooveel ...
 ... Decb ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0865

page title: ... Z Zaken Ie belasting 27 Tweede Adres ...
 
 ... Z ... Zaken ...
 ... Ie ...
 ... belasting ...
 ... 27 ...
 ... Tweede ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0866

page title: ... Rappt laatstelijk Kruseman betrekking overweging ...
 
 ... Rappt ...
 ... laatstelijk ...
 ... Kruseman ...
 ... betrekking ...
 ... overweging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0867

page title: ... Oost-Indische Indische_Zaken Indische Rappt 102 61 G.G. ...
 
 ... Oost-Indische ... Indische_Zaken ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... 102 ...
 ... 61 ... G.G. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0868

page title: ... Rotterdam werkzaamheden ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... werkzaamheden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0869

page title: ... Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0870

page title: ... Indische Vervolg ...
 
 ... Indische ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0871

page title: ... Zaken Tweede Directeur Gravenhage ...
 
 ... Zaken ...
 ... Tweede ...
 ... Directeur ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0872

page title: ... Indische 49 aanhangig 1905 waartoe antwoord ...
 
 ... Indische ...
 ... 49 ...
 ... aanhangig ...
 ... 1905 ...
 ... waartoe ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0873

page title: ... Telegram China 27 Koloniale Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Telegram ...
 ... China ...
 ... China ...
 ... 27 ...
 ... Koloniale ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0874

page title: ... 44 aanhangig ordonnantie 1905 RapptRvSt ...
 
 ... 44 ...
 ... aanhangig ...
 ... ordonnantie ...
 ... 1905 ...
 ... RapptRvSt ... 14 ...
 ... copie ...
 ... lijke ...
 ... 14 ... 45 ...
 ... Decb ...
 ... 44 ... 45 ...
 ... Javasche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0875

page title: ... Indische overweging XXX kleinzoon Marine Rappt aanwezig ...
 
 ... Indische ...
 ... overweging ...
 ... XXX ... kleinzoon ...
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... aanwezig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0876

page title: ... aanhangig 1902 Tweede copie IndStbl gouvernement ...
 
 ... aanhangig ...
 ... 1902 ...
 ... Tweede ...
 ... copie ...
 ... IndStbl ...
 ... gouvernement ...
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0877

page title: ... Indische 14 Rappt Nederduitsch overtocht aanhangig waarop ...
 
 ... Indische ...
 ... 14 ...
 ... Rappt ...
 ... Nederduitsch ...
 ... overtocht ...
 ... aanhangig ...
 ... waarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0878

page title: ... Spoorweg overweging_aanhangig_te 1905 ordonnantie 1904 Decb Hoofdstuk firma ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... overweging_aanhangig_te ...
 ... 1905 ...
 ... ordonnantie ...
 ... 1904 ...
 ... Decb ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... firma ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0879

page title: ... tusschen Notificatie Decb G.G. IndStbl zullen ...
 
 ... tusschen ...
 ... Notificatie ...
 ... Decb ... G.G. ...
 ... IndStbl ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0880

page title: ... Zaken naar IndStbl bekomen Reserve I Vervolg ...
 
 ... Zaken ...
 ... naar ...
 ... IndStbl ...
 ... bekomen ...
 ... Reserve ...
 ... I ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0881

page title: ... 19 Decb Notificatie Decb rechten Arnhem ...
 
 ... 19 ... Decb ...
 ... Notificatie ...
 ... Decb ...
 ... rechten ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0882

page title: ... overschrijving I 1904 ...
 
 ... overschrijving ...
 ... I ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0883

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0884

page title: ... Indische Zaken belooningen onderhoorigheden 49 ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... belooningen ...
 ... onderhoorigheden ...
 ... 49 ...
 ... Djambi ... gedurende ...
 ... 1904 ...
 ... Rappt ...
 ... Marine ...
 ... gedetacheerd ...
 ... Maart ...
 ... veearts ...
 ... residentie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0885

page title: ... Indische Militaire Zaken I Infanterie adjudant ...
 
 ... Indische ... Militaire ... Zaken ...
 ... I ...
 ... Infanterie ...
 ... adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0886

page title: ... Zaken G.G. Fiat bepalingen Infanterie Luitenant_Kolonel Vervolg ...
 
 ... Zaken ...
 ... G.G. ...
 ... Fiat ...
 ... bepalingen ...
 ... Infanterie ...
 ... Luitenant_Kolonel ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0887

page title: ... Dept Oorlog zulks eenige ...
 
 ... Dept ... Oorlog ...
 ... zulks ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0888

page title: ... Nederlandsche ...
 
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0889

page title: ... Indische Militaire Zaken onderhoorigheden Notificatie Vervolg ...
 
 ... Indische ... Militaire ... Zaken ...
 ... onderhoorigheden ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0890

page title: ... Indische gepensionneerde Indie voorstel zooveel zulks Nederland ...
 
 ... Indische ...
 ... gepensionneerde ...
 ... Indie ...
 ... voorstel ... zooveel ...
 ... zulks ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0891

page title: ... 1904 G.G. zulks Vervolg_op ...
 
 ... 1904 ...
 ... G.G. ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0892

page title: ... Generaal ...
 
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0893

page title: ... Indische Militaire teruggezonden G.G. uitbetaling ...
 
 ... Indische ... Militaire ...
 ... teruggezonden ...
 ... G.G. ...
 ... uitbetaling ...
 ... Rappt ...
 ... ontvangen ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0894

page title: ... 1904 zich ...
 
 ... 1904 ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0895

page title: ... G.G. Ned_Indie Vervolg ...
 
 ... G.G. ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0896

page title: ... 1895 Koloniale ...
 
 ... 1895 ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0897

page title: ... opziener hierbij Reserve ...
 
 ... opziener ...
 ... hierbij ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0898

page title: ... Rappt tijdelijk formatie Triangulatie Infanterie Artillerie Alkmaar Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ...
 ... tijdelijk ...
 ... formatie ...
 ... Triangulatie ...
 ... Infanterie ...
 ... Artillerie ...
 ... Alkmaar ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0899

page title: ... expeditie Notificatie 61 ...
 
 ... expeditie ...
 ... Notificatie ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0900

page title: ... Telegram Kolonie zoo Toean Leger militaire ...
 
 ... Telegram ...
 ... Kolonie ...
 ... zoo ...
 ... Toean ...
 ... Leger ...
 ... militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0901

page title: ... Indische Militaire 1905 zaken aanbieding ...
 
 ... Indische ... Militaire ...
 ... 1905 ...
 ... zaken ...
 ... aanbieding ...
 ... daartoe ...
 ... 1905 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Rappt ...
 ... Mij ... Ned_Indie ...
 ... zake ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0902

page title: ... ontvangen ...
 
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0903

page title: ... Militaire Zaken belang ...
 
 ... Militaire ... Zaken ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0904

page title: ... Draak ...
 
 ... Draak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0905

page title: ... 27 mindere Intendanten zich OB ...
 
 ... 27 ...
 ... mindere ...
 ... Intendanten ...
 ... zich ...
 ... OB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0906

page title: ... Oost-Indische Indische Militaire Decb Atjeh Indische Dept ...
 
 ... Oost-Indische ... Indische ... Militaire ...
 ... Decb ...
 ... Atjeh ...
 ... Indische ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0907

page title: ... Zaken Leger Loeboe medegedeeld ...
 
 ... Zaken ...
 ... Leger ...
 ... Loeboe ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0908

page title: ... Rappt ontvanger Boon FD ...
 
 ... Rappt ...
 ... ontvanger ...
 ... Boon ...
 ... FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0909

page title: ... Weert ontvanger te_Elburg Elburg ...
 
 ... Weert ...
 ... ontvanger ...
 ... te_Elburg ... Elburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0910

page title: ... vergoeding goed 10 Dordrecht ...
 
 ... vergoeding ... goed ...
 ... 10 ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0911

page title: ... af zij ontvanger Vervolg_op ...
 
 ... af ...
 ... zij ...
 ... ontvanger ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0912

page title: ... 44 Dept waarom Mei ...
 
 ... 44 ...
 ... Dept ...
 ... waarom ...
 ... Mei ...
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0913

page title: ... Juni Leiden Juni beschikking genoemde ...
 
 ... Juni ...
 ... Leiden ...
 ... Juni ...
 ... beschikking ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0914

page title: ... 27 Dedem Oirschot ...
 
 ... 27 ...
 ... Dedem ...
 ... Oirschot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0915

page title: ... Assen zooveel Successie Vervolg_op ...
 
 ... Assen ...
 ... zooveel ...
 ... Successie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0916

page title: ... Groning Groningen 1905 Haarlem regeling Amersfoort ...
 
 ... Groning ... Groningen ...
 ... 1905 ...
 ... Haarlem ...
 ... regeling ...
 ... Amersfoort ...
 ... benoeming ...
 ... ontvanger ...
 ... ontvanger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0917

page title: ... ontslag ...
 
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0918

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0919

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0920

page title: ... Decb Statistiek 1903 Tweede Decb Statistiek 1903 ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Statistiek ... 1903 ...
 ... Tweede ...
 ... Decb ...
 ... Statistiek ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0921

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0922

page title: ... Decb kadaster 1904 1898 belast ...
 
 ... Decb ...
 ... kadaster ...
 ... 1904 ...
 ... 1898 ...
 ... 1898 ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0923

page title: ... belast ...
 
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0924

page title: ... Decb waarin Domeinen ...
 
 ... Decb ...
 ... waarin ...
 ... Domeinen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0925

page title: ... 27 Kamer ...
 
 ... 27 ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0926

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0927

page title: ... Staatsbehoeften Staatsbegrooting VIII Vervolg ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... VIII ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0928

page title: ... MarD II III IV_4 VI VIIB XI ...
 
 ... MarD ...
 ... II ...
 ... III ...
 ... IV_4 ...
 ... VI ...
 ... VIIB ...
 ... XI ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0929

page title: ... VIII VIe 27 de_Tweede Tweede Tweede_Kamer ...
 
 ... VIII ...
 ... VIe ...
 ... 27 ...
 ... de_Tweede ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0930

page title: ... Staatsbehoeften Rappt Hoofdstuk 1905 ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Rappt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1905 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... onderofficiers ...
 ... benoodigde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0931

page title: ... 27 Adres Adres_1eKamer FD II Hoofdstuk Hoofdstukken II Staatsbegrooting ...
 
 ... 27 ...
 ... Adres ... Adres_1eKamer ...
 ... FD ...
 ... II ...
 ... Hoofdstuk ... Hoofdstukken ... II ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0932

page title: ... Brussel Adres ...
 
 ... Brussel ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0933

page title: ... Staatsbehoeften wordt Hoofdstuk Rotterdam Stoomvaart Vervolg ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... wordt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rotterdam ...
 ... Stoomvaart ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0934

page title: ... 45 Staatsbegrooting Hoofdstuk Maart ...
 
 ... 45 ...
 ... Staatsbegrooting ... t ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... 14 ...
 ... Hoofd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0935

page title: ... Staats Rappt Tweede_Kamer Tweede geving Adres ...
 
 ... Staats ...
 ... Rappt ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... geving ...
 ... Adres ...
 ... van_het_IX_Hoofdstuk ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Maart ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0936

page title: ... Staatsbehoeften Dept Buitenlandsche Maart ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Dept ...
 ... Buitenlandsche ...
 ... Maart ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... begrooting ...
 ... Maart ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... A ...
 ... XIe ... Staatsbegrooting ... 1905 ...
 ... tijdvak ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0937

page title: ... voldoening gemeente gedane Hoofdstuk de_Tweede Adres 1904 ...
 
 ... voldoening ...
 ... gemeente ...
 ... gedane ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... de_Tweede ...
 ... Adres ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0938

page title: ... Staatsbehoeften Rappt Tweede Directeur gedane ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Rappt ...
 ... Tweede ...
 ... Directeur ...
 ... gedane ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0939

page title: ... Rappt Adres Adres_1eKamer Bond ...
 
 ... Rappt ...
 ... Adres ... Adres_1eKamer ...
 ... Bond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0940

page title: ... Staatsbehoeften nieuwe 57 IV_4 Hoofdstuk ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... nieuwe ...
 ... 57 ...
 ... IV_4 ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0941

page title: ... Staatsbehoeften Rappt RapptRvSt 14 de_Tweede_Kamer 79 Adres Hoofdstuk ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Rappt ...
 ... RapptRvSt ... 14 ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... 79 ...
 ... Adres ...
 ... Hoofdstuk ... 1905 ...
 ... Directeur ...
 ... Havelaar ...
 ... tijdvak ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0942

page title: ... betrekking Griffie gesteld VI 1904 12 ...
 
 ... betrekking ...
 ... Griffie ...
 ... gesteld ...
 ... VI ...
 ... 1904 ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0943

page title: ... Tweede_Kamer Adres gelden ...
 
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... Adres ...
 ... gelden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0944

page title: ... II 1905 Algemeene VIII 1905 ...
 
 ... II ...
 ... 1905 ...
 ... Algemeene ...
 ... VIII ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0945

page title: ... 14 Rappt ging Mei Boodschap ...
 
 ... 14 ... Rappt ...
 ... ging ...
 ... Mei ...
 ... Mei ...
 ... Boodschap ...
 ... 1904 ...
 ... Hoofdstuk_der ...
 ... Mei ...
 ... IV_4 ...
 ... 1905 ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0946

page title: ... Mei IV_4 alsboven Kamer @STAATSBLAD pensioen Vervolg ...
 
 ... Mei ...
 ... IV_4 ...
 ... alsboven ...
 ... Kamer ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... pensioen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0947

page title: ... 26 overschrijving Hoofdstuk Hoofd overschrijving III Vervolg ...
 
 ... 26 ...
 ... overschrijving ... Hoofdstuk ... Hoofd ...
 ... overschrijving ...
 ... III ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0948

page title: ... Rappt Mei 27 Mei 1905 Grenadiers 1905 ...
 
 ... Rappt ... Mei ...
 ... 27 ... Mei ...
 ... 1905 ...
 ... Grenadiers ...
 ... 1905 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1904 ...
 ... Delft ...
 ... gedane ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0949

page title: ... 90 Hoofdstuk Juni VIII Staatsbegrooting overschrijving op ...
 
 ... 90 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Juni ...
 ... VIII ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... overschrijving ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0950

page title: ... II Juni VI Gravenhage Juni ...
 
 ... II ...
 ... Juni ...
 ... VI ...
 ... t ...
 ... Gravenhage ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0951

page title: ... Amsterdam daarmede 27 Juni Staatsbegrooting 27 Dept ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... daarmede ...
 ... 27 ... Juni ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 27 ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0952

page title: ... Juni IV_4 Staatsbegrooting beschikbaarstelling Staatsbegrooting 29 26 Vervolg_op ...
 
 ... Juni ...
 ... IV_4 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 29 ... 26 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0953

page title: ... Juni IV_4 Hoofdstuk VI_Hoofdstuk VI VIII voldoening Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Juni ...
 ... IV_4 ... Hoofdstuk ...
 ... VI_Hoofdstuk ... VI ...
 ... VIII ...
 ... voldoening ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0954

page title: ... 27 VII begrooting tegemoetkoming buiten VIII ...
 
 ... 27 ...
 ... VII ...
 ... begrooting ...
 ... tegemoetkoming ...
 ... buiten ...
 ... VIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0955

page title: ... wetsontwerp Dept Tweede Tweede_Kamer @STAATSBLAD 29 Hoofdstuk Dept ...
 
 ... wetsontwerp ...
 ... Dept ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... 29 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0956

page title: ... Hoofdstuk Staatsbegrooting Vereeniging Leger Staatsbegrooting Dordrecht 57 Staatsbegrooting Vervolg_op ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Vereeniging ...
 ... Leger ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Dordrecht ...
 ... 57 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0957

page title: ... Maatschappij VIII Notificatie VII ...
 
 ... Maatschappij ...
 ... VIII ...
 ... Notificatie ...
 ... VII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0958

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0959

page title: ... Staatsbehoeften Hoofdstuk beschikbaarstelling 1904 VIII Staatsbegrooting 1905 ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... 1904 ...
 ... VIII ...
 ... Staatsbegrooting ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0960

page title: ... Staatsbehoeften Groningen tijdvak 1903 VIIB 1904 Vervolg_op ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Groningen ...
 ... tijdvak ... 1903 ...
 ... VIIB ... 1904 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0961

page title: ... Staatsbehoeften Hoofdbestuur Utrecht Adres ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Utrecht ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0962

page title: ... Staatsbehoeften 26 Staatsbegrooting Alkmaar Vervolg_op ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 26 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Alkmaar ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0963

page title: ... Rappt de_Tweede Tweede_Kamer Kamer Adres Fiat_executie 1904 ...
 
 ... Rappt ...
 ... de_Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Adres ...
 ... Fiat_executie ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0964

page title: ... Staatsbegrooting 27 bij_het ...
 
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 27 ...
 ... bij_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0965

page title: ... betalingen b Adres ...
 
 ... betalingen ...
 ... b ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0966

page title: ... Staatsbehoeften 27 Tweede_Kamer gepensionneerd ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 27 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... gepensionneerd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0967

page title: ... @IMPRINT_901 Staatsbehoeften III Staatsbegrooting Tweede_Kamer Adres Fiat_executie ...
 
 ... @IMPRINT_901 ...
 ... Staatsbehoeften ...
 ... III ... Staatsbegrooting ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
 ... Fiat_executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0968

page title: ... Staatsbehoeften stuk_der Adres VIII_Hoofdstuk VIII Vervolg ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... stuk_der ...
 ... Adres ...
 ... VIII_Hoofdstuk ... VIII ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0969

page title: ... Staatsbehoeften Hoofdstuk dienst Adres 27 Staatsbegrooting aanvulling Vervolg ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Hoofdstuk ... dienst ...
 ... Adres ...
 ... 27 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... aanvulling ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0970

page title: ... Staatsbehoeften MarD 1905 Staatsbegrooting begrooting Vervolg ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... MarD ...
 ... 1905 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ... begrooting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0971

page title: ... zoo I 1906 ...
 
 ... zoo ...
 ... I ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0972

page title: ... 26 dienst ...
 
 ... 26 ...
 ... dienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0973

page title: ... Staatsbegrooting Haarlem kanaal IV_4 Hoofdstuk Decb Tweede_Kamer Adres ...
 
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Haarlem ...
 ... kanaal ...
 ... IV_4 ... Hoofdstuk ...
 ... Decb ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0974

page title: ... Staatsbehoeften 29 kennisgeving VI Dept VIII Hoofdstuk Hoorn ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 29 ...
 ... kennisgeving ...
 ... VI ...
 ... Dept ...
 ... VIII ... Hoofdstuk ...
 ... Hoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0975

page title: ... @IMPRINT_909 overschrijving VIII 25 27 doen Staatsbegrooting Hertog ...
 
 ... @IMPRINT_909 ...
 ... overschrijving ... VIII ...
 ... 25 ...
 ... 27 ... doen ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0976

page title: ... 1906 Decb VI Staatsbegrooting ...
 
 ... 1906 ...
 ... Decb ... VI ...
 ... Staatsbegrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0977

page title: ... Decb 27 Decb KB Decb 1903 Amersfoort Vervolg ...
 
 ... Decb ...
 ... 27 ...
 ... Decb ...
 ... KB ...
 ... Decb ...
 ... 1903 ...
 ... Amersfoort ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0978

page title: ... p verlenging Sluys Oorlog ...
 
 ... p ...
 ... verlenging ...
 ... Sluys ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0979

page title: ... Luitenant Infanterie Brussel Parijs F i Brussel Huzaren Londen ...
 
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Brussel ... Parijs ...
 ... F ... i ...
 ... Brussel ...
 ... Huzaren ... Londen ...
 ... Eerste ...
 ... Frankrijk ...
 ... naar ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0980

page title: ... 12 buitenlandsch Parijs 26 Huzaren hierbij ...
 
 ... 12 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Parijs ...
 ... 26 ...
 ... Huzaren ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0981

page title: ... 0 Frankrijk Adjudant Vervolg_op ...
 
 ... 0 ...
 ... Frankrijk ...
 ... Adjudant ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0982

page title: ... Rappt bepalingen hierbij 22 61 ...
 
 ... Rappt ...
 ... bepalingen ...
 ... hierbij ...
 ... 22 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0983

page title: ... 41 hierbij Besluiten Adjudant Minister 2e_kl ...
 
 ... 41 ...
 ... hierbij ...
 ... Besluiten ...
 ... Adjudant ...
 ... Minister ...
 ... 2e_kl ...
 ... Minister ...
 ... goedkeuring ...
 ... Maart ...
 ... Officier ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0984

page title: ... Tweede Parijs 116 voorloopig 6 ...
 
 ... Tweede ...
 ... Parijs ...
 ... 116 ...
 ... voorloopig ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0985

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0986

page title: ... Rappt 26 Besluiten Rappt Duitschland Rappt 14 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 26 ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... Duitschland ...
 ... Rappt ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0987

page title: ... Frankrijk Londen Vervolg ...
 
 ... Frankrijk ...
 ... Londen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0988

page title: ... Rappt buitenlandsch Baron genoemde buitenlandsch Majoor Artillerie Vervolg_op ...
 
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Baron ...
 ... genoemde ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Majoor ...
 ... Artillerie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0989

page title: ... Artillerie Eerste Luitenant Oorlog ...
 
 ... Artillerie ...
 ... Artillerie ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0990

page title: ... Besluiten goedkeuring ...
 
 ... Besluiten ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0991

page title: ... buitenlandsch Adjudant voorloopig Generaal afdeeling ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Adjudant ...
 ... voorloopig ...
 ... Generaal ...
 ... afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0992

page title: ... hierbij Militaire 53 Juni 49 buitenlandsch Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... hierbij ...
 ... Militaire ...
 ... 53 ...
 ... Juni ...
 ... 49 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0993

page title: ... voorloopig Officieren Oorlog u Vervolg ...
 
 ... voorloopig ...
 ... Officieren ...
 ... Oorlog ...
 ... u ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0994

page title: ... @IMPRINT_928 buitenlandsch Majoor buitenlandsch 12 Breda hierbij ...
 
 ... @IMPRINT_928 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Majoor ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 12 ...
 ... Breda ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0995

page title: ... Neder Tweede genoemde u ...
 
 ... Neder ...
 ... Tweede ...
 ... genoemde ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0996

page title: ... Minister Oorlog 25 Chef Rappt Juli ...
 
 ... Minister ... Oorlog ...
 ... 25 ...
 ... Chef ...
 ... Rappt ... Juli ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0997

page title: ... Oorlog Juli Grenadiers goedkeuring Minister ...
 
 ... Oorlog ...
 ... Juli ...
 ... Grenadiers ...
 ... goedkeuring ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0998

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 0999

page title: ... buitenlandsch Rappt Groningen Kolonel goed Huzaren Hooglandt ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Rappt ...
 ... Groningen ... Kolonel ...
 ... goed ...
 ... Huzaren ...
 ... Hooglandt ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1000

page title: ... Oorlog 57 hierbij ...
 
 ... Oorlog ...
 ... 57 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1001

page title: ... goed ...
 
 ... goed ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1002

page title: ... Rappt buitenlandsch hierbij 57 L Scheuer en Officier_van_Gezondheid verleend ...
 
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ... hierbij ...
 ... 57 ...
 ... L ... Scheuer ... en ... Officier_van_Gezondheid ...
 ... verleend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1003

page title: ... Adjudant Eerste Artillerie Officieren Oorlog ...
 
 ... Adjudant ...
 ... Eerste ...
 ... Artillerie ...
 ... Officieren ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1004

page title: ... 27 1904 Rappt 1904 Rappt 49 ...
 
 ... 27 ...
 ... 1904 ...
 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
 ... Rappt ...
 ... 49 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1005

page title: ... 45 Bakhuyzen 1905 Consul zulks tijdelijke Consul aldaar ...
 
 ... 45 ...
 ... Bakhuyzen ...
 ... 1905 ...
 ... Consul ...
 ... zulks ...
 ... tijdelijke ...
 ... Consul ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1006

page title: ... Consul Dept betrekking Schatkist Consul 94 ...
 
 ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... Dept ...
 ... betrekking ...
 ... Schatkist ... Consul ...
 ... 94 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1007

page title: ... Consuls BlD overhandiging Maandag ...
 
 ... Consuls ...
 ... BlD ...
 ... overhandiging ...
 ... Maandag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1008

page title: ... 39 KB gerecht zoo 27 archief Vervolg ...
 
 ... 39 ...
 ... KB ...
 ... gerecht ... zoo ...
 ... 27 ...
 ... archief ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1009

page title: ... archief ...
 
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1010

page title: ... 1904 Consul betrekking 27 ...
 
 ... 1904 ...
 ... Consul ...
 ... betrekking ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1011

page title: ... Maart Rappt zoodanig dankbetuiging ...
 
 ... Maart ...
 ... Rappt ...
 ... zoodanig ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1012

page title: ... 45 Consuls belast ...
 
 ... 45 ...
 ... Consuls ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1013

page title: ... Consul 19 ...
 
 ... Consul ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1014

page title: ... 6 te_Brussel voorloopig bepaling wordt ...
 
 ... 6 ...
 ... te_Brussel ...
 ... voorloopig ...
 ... bepaling ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1015

page title: ... Consul Juni buiten ...
 
 ... Consul ...
 ... Juni ...
 ... buiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1016

page title: ... Regeering Vervolg_op ...
 
 ... Regeering ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1017

page title: ... tot_het Consul Vervolg_op ...
 
 ... tot_het ...
 ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1018

page title: ... Schatkist 39 algemeen 29 zijner ...
 
 ... Schatkist ...
 ... 39 ...
 ... algemeen ...
 ... 29 ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1019

page title: ... betrekking Baan ...
 
 ... betrekking ...
 ... Baan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1020

page title: ... buiten ...
 
 ... buiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1021

page title: ... Notificatie Schatkist ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Schatkist ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1022

page title: ... 116 M Kamer Generaal kweekschool ...
 
 ... 116 ... M ...
 ... Kamer ...
 ... Generaal ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1023

page title: ... 116 57 r ...
 
 ... 116 ... 57 ...
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1024

page title: ... Consul Bremer L medegedeeld Baron Utrecht ...
 
 ... Consul ...
 ... Bremer ...
 ... L ...
 ... medegedeeld ...
 ... Baron ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1025

page title: ... wordt ...
 
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1026

page title: ... 1904 gevraagd 14 Weede Baron ...
 
 ... 1904 ...
 ... gevraagd ...
 ... 14 ...
 ... Weede ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1027

page title: ... Wyborgh KB Weimar ...
 
 ... Wyborgh ...
 ... KB ...
 ... Weimar ...
 ... Weimar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1028

page title: ... @G_Callig 39 tijdvak Consul r niet tijdelijk archief ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... 39 ...
 ... tijdvak ...
 ... Consul ...
 ... r ...
 ... niet ...
 ... tijdelijk ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1029

page title: ... Consul zal zich Denemarken Koning Noorwegen van Hoven ...
 
 ... Consul ...
 ... zal ...
 ... zich ...
 ... Denemarken ...
 ... Koning ... Noorwegen ...
 ... van ...
 ... Hoven ...
 ... Saksen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1030

page title: ... @IMPRINT_964 Consul buiten Vollenhoven Vervolg ...
 
 ... @IMPRINT_964 ...
 ... Consul ...
 ... buiten ...
 ... Vollenhoven ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1031

page title: ... 27 tijdvak 4 zich Decb 61 ...
 
 ... 27 ...
 ... tijdvak ...
 ... 4 ...
 ... zich ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1032

page title: ... @IMPRINT_966 Decb generaal Pretoria verleening Decb ...
 
 ... @IMPRINT_966 ...
 ... Decb ...
 ... generaal ...
 ... Pretoria ...
 ... verleening ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1033

page title: ... Decb 58 ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1034

page title: ... Consuls Rotterdam Petersburg Notificatie B Hofmaarschalk ...
 
 ... Consuls ...
 ... Rotterdam ...
 ... Petersburg ...
 ... Notificatie ...
 ... B ...
 ... Hofmaarschalk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1035

page title: ... Duitschland Amsterdam Consul Duitschland Consul consul_van Frankrijk Batavia ...
 
 ... Duitschland ...
 ... Amsterdam ...
 ... Consul ... Duitschland ...
 ... Consul ... consul_van ... Frankrijk ...
 ... Batavia ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1036

page title: ... zijnen vernemen toegezonden ...
 
 ... zijnen ...
 ... vernemen ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1037

page title: ... opgeheven Amsterdam archief ...
 
 ... opgeheven ...
 ... Amsterdam ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1038

page title: ... gelegenheid zich zoodanig ...
 
 ... gelegenheid ... zich ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1039

page title: ... ontvangen toegezonden ...
 
 ... ontvangen ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1040

page title: ... ontvangen Zaterdag gelegenheid toegezonden Majoor adjudant Oostenrijk Vervolg_op ...
 
 ... ontvangen ... Zaterdag ...
 ... gelegenheid ...
 ... toegezonden ...
 ... Majoor ...
 ... adjudant ...
 ... Oostenrijk ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1041

page title: ... Nederlandsche Notificatie tijdelijk Spoorweg geregelden zaken ...
 
 ... Nederlandsche ...
 ... Notificatie ...
 ... tijdelijk ...
 ... Spoorweg ...
 ... geregelden ...
 ... zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1042

page title: ... Rappt tijdelijk Juni Baron Juni Denemarken Rotterdam Frankrijk ...
 
 ... Rappt ...
 ... tijdelijk ...
 ... Juni ...
 ... Baron ...
 ... Juni ...
 ... Denemarken ... Rotterdam ...
 ... Frankrijk ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1043

page title: ... Hof zal Notificatie ...
 
 ... Hof ...
 ... zal ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1044

page title: ... Rappt Decb betrekking Weert zulks Arnhem zulks ...
 
 ... Rappt ... Decb ...
 ... betrekking ...
 ... Weert ... zulks ...
 ... Arnhem ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1045

page title: ... Griffier Kantongerecht Kantonrechter Enschede Kantongerechten Kantonrechter Vervolg ...
 
 ... Griffier ... Kantongerecht ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Enschede ...
 ... Kantongerechten ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1046

page title: ... Kantonrechter bekrachtiging Decb ...
 
 ... Kantonrechter ...
 ... bekrachtiging ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1047

page title: ... zulks dankbetuiging Rappt Baron ...
 
 ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Rappt ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1048

page title: ... 61 zijne zulks Breda 58 Tilburg ...
 
 ... 61 ...
 ... zijne ...
 ... zulks ...
 ... Breda ...
 ... 58 ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1049

page title: ... benoeming betrekking Gravenhage Alkmaar Vervolg_op ...
 
 ... benoeming ...
 ... betrekking ...
 ... Gravenhage ...
 ... Alkmaar ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1050

page title: ... 90 Kantongerecht eenige 27 Amersfoort Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... 90 ...
 ... Kantongerecht ...
 ... eenige ...
 ... 27 ...
 ... Amersfoort ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1051

page title: ... Ministerie_bij Roermond Rotterdam betrekking ...
 
 ... Ministerie_bij ...
 ... Roermond ...
 ... Rotterdam ...
 ... betrekking ...
 ... betuig ...
 ... Arnhem ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1052

page title: ... Kantonrechter Groningen Breda Kantonrechters Vervolg ...
 
 ... Kantonrechter ...
 ... Groningen ...
 ... Breda ...
 ... Kantonrechters ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1053

page title: ... Kantongerechten Kantonrechter plaatsen ...
 
 ... Kantongerechten ...
 ... Kantonrechter ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1054

page title: ... Groningen Kantongerechten Kantongerecht Dordrecht Vervolg_op ...
 
 ... Groningen ...
 ... Kantongerechten ...
 ... Kantongerecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1055

page title: ... @IMPRINT_989 betrekking Oirschot zulks Utrecht zulks Kantonrechters Decb 27 ...
 
 ... @IMPRINT_989 ...
 ... betrekking ...
 ... Oirschot ... zulks ...
 ... Utrecht ... zulks ...
 ... Kantonrechters ...
 ... Decb ... 27 ...
 ... Baere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1056

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1057

page title: ... 116 Oorlog Kwartiermeester 92 ...
 
 ... 116 ...
 ... Oorlog ...
 ... Kwartiermeester ...
 ... 92 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1058

page title: ... Rappt P. buitenlandsch hierbij Vervolg ...
 
 ... Rappt ...
 ... P. ...
 ... buitenlandsch ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1059

page title: ... hierbij Cavalerie Oorlog hierbij Decb Luitenant Boom Infanterie Parijs Artillerie ...
 
 ... hierbij ...
 ... Cavalerie ...
 ... Oorlog ...
 ... hierbij ...
 ... Decb ...
 ... Luitenant ... Boom ...
 ... Infanterie ...
 ... Parijs ...
 ... Artillerie ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1060

page title: ... 57 Hoek Denemarken ...
 
 ... 57 ...
 ... Hoek ...
 ... Denemarken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1061

page title: ... Engeland gelegenheid Zeemacht Baden Consul ...
 
 ... Engeland ... gelegenheid ...
 ... Zeemacht ...
 ... Baden ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1062

page title: ... Orden Rappt Jezus Rappt i Adjudant 1095 99 ...
 
 ... Orden ...
 ... Rappt ...
 ... Jezus ...
 ... Rappt ...
 ... i ...
 ... Adjudant ...
 ... 1095 ...
 ... 99 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1063

page title: ... Vreemde Huis E Baron Orde 44 Decb ...
 
 ... Vreemde ...
 ... Huis ...
 ... E ... Baron ...
 ... Orde ...
 ... 44 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1064

page title: ... Decb hierbij Rappt ...
 
 ... Decb ...
 ... hierbij ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1065

page title: ... goedkeuring Besluiten Rappt genoemde Statuten ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... genoemde ...
 ... Statuten ... Statuten_der ...
 ... Dordrecht ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... 26 ... goedkeuring ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1066

page title: ... Rappt 26 Rappt Statuten enveloppe Maatschij ...
 
 ... Rappt ... 26 ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... Statuten ...
 ... enveloppe ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1067

page title: ... Rappt genoemde ...
 
 ... Rappt ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1068

page title: ... Rappt goedkeuring hierbij Maart hierbij_genoemde hierbij ...
 
 ... Rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... Maart ...
 ... hierbij_genoemde ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1069

page title: ... Statuten hierbij 27 6 Vervolg ...
 
 ... Statuten ...
 ... Statuten ...
 ... hierbij ...
 ... hierbij ...
 ... 27 ... 6 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1070

page title: ... Maart Rappt goedkeuring 27 Maart ...
 
 ... Maart ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... 27 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1071

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1072

page title: ... hierbij Statuten 84 Vervolg ...
 
 ... hierbij ...
 ... Statuten ...
 ... Statuten ...
 ... 84 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1073

page title: ... Statuten genoemd ...
 
 ... Statuten ...
 ... genoemd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1074

page title: ... verlenging Statuten Vennootschappen 27 ...
 
 ... verlenging ...
 ... Statuten ...
 ... Vennootschappen ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1075

page title: ... Juni Statuten bekrachtiging Juni Statuten ...
 
 ... Juni ...
 ... Statuten ...
 ... bekrachtiging ...
 ... Juni ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1076

page title: ... 57 Statuten Vervolg ...
 
 ... 57 ...
 ... Statuten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1077

page title: ... JD genoemde hierbij ...
 
 ... JD ...
 ... genoemde ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1078

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1079

page title: ... Juli goedkeuring Statuten Juli goedkeuring ...
 
 ... Juli ...
 ... Juli ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Juli ...
 ... Juli ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1080

page title: ... 29 hierbij genoemde hierbij ...
 
 ... 29 ...
 ... hierbij ...
 ... genoemde ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1081

page title: ... 0 ...
 
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1082

page title: ... 4 Rappt goedkeuring Rappt goedkeuring ...
 
 ... 4 ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Rappt ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1083

page title: ... Statuten hierbij 6 ...
 
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1084

page title: ... 61 hierbij 26 hierbij ...
 
 ... 61 ...
 ... hierbij ...
 ... 26 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1085

page title: ... hierbij 37 hierbij Vervolg ...
 
 ... hierbij ...
 ... 37 ...
 ... hierbij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1086

page title: ... Nederland Groningen zullen Statuten ...
 
 ... Nederland ...
 ... Groningen ... zullen ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1087

page title: ... hierbij ...
 
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1088

page title: ... Bank Statuten ...
 
 ... Bank ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1089

page title: ... Dirs Statuten Utrecht 29 4 hierbij Statuten ...
 
 ... Dirs ...
 ... Statuten ...
 ... Utrecht ...
 ... 29 ...
 ... 4 ...
 ... hierbij ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1090

page title: ... Besluiten Decb VennP goederen VennP Statuten Vervolg ...
 
 ... Besluiten ...
 ... Decb ...
 ... VennP ...
 ... goederen ...
 ... VennP ...
 ... Statuten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1091

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1092

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1093

page title: ... Rappt 27 117 Decb M Adjudant Orde Baden ...
 
 ... Rappt ...
 ... 27 ... 117 ...
 ... Decb ...
 ... M ...
 ... Adjudant ...
 ... Orde ...
 ... Baden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1094

page title: ... Rappt Amsterdam 1904 26 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1904 ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1095

page title: ... Groningen goedkeuring Juli Maatschij ...
 
 ... Groningen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Juli ...
 ... Juli ...
 ... Maatschij ...
 ... Haarlem ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1096

page title: ... Bank Brand Amsterdam goedkeuring ...
 
 ... Bank ...
 ... Brand ...
 ... Amsterdam ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1097

page title: ... Brand Nationale 29 Decb ...
 
 ... Brand ...
 ... Nationale ...
 ... 29 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1098

page title: ... Rappt Decb overschrijving III Hoofd 1904 E Hoofdstuk ...
 
 ... Rappt ... Decb ...
 ... overschrijving ... III ...
 ... III ... Hoofd ...
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
 ... E ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Utrecht ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1099

page title: ... Staatsbehoeften Decb Staatsbegrooting post Curacao dienst voldoening 19 ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Decb ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... post ...
 ... Curacao ...
 ... dienst ...
 ... voldoening ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1100

page title: ... 1905 zich ...
 
 ... 1905 ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1101

page title: ... zoon Rappt Maart Minnen adres Beslui ...
 
 ... zoon ...
 ... Rappt ...
 ... Maart ...
 ... Minnen ...
 ... adres ...
 ... Beslui ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... gezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1102

page title: ... Utrecht ...
 
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1103

page title: ... Brands 27 Wobben teruggezonden ...
 
 ... Brands ...
 ... 27 ...
 ... Wobben ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1104

page title: ... 58 Decb ...
 
 ... 58 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1105

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1106

page title: ... gratie ...
 
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1107

page title: ... beschikking Juni ...
 
 ... beschikking ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1108

page title: ... Decb Hertog gratie Hilversum gratie Haarlem ...
 
 ... Decb ...
 ... Hertog ... gratie ...
 ... Hilversum ...
 ... gratie ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1109

page title: ... gratie Groningen Navarro gratie zoo ...
 
 ... gratie ...
 ... Groningen ...
 ... Navarro ...
 ... gratie ...
 ... gratie ...
 ... zoo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1110

page title: ... @G_Callig gratie af Vervolg ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... gratie ...
 ... af ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1111

page title: ... @G_Callig 25 Amsterdam echtgenoote Veenhuizen Amsterdam Utrecht ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... 25 ...
 ... Amsterdam ...
 ... echtgenoote ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1112

page title: ... Alkmaar Veenhuizen Nijmegen Vervolg ...
 
 ... Alkmaar ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Nijmegen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1113

page title: ... @G_Callig gratie 37 noem Amsterdam Broek 27 ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... gratie ...
 ... 37 ...
 ... noem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Broek ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1114

page title: ... Arnhem Alkmaar Utrecht ...
 
 ... Arnhem ...
 ... Alkmaar ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1115

page title: ... gratie Breda 37 ...
 
 ... gratie ...
 ... Breda ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1116

page title: ... Rappt Alkmaar Veenhuizen 29 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Alkmaar ...
 ... Veenhuizen ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1117

page title: ... @G_Callig Mei 16 57 Mei Haarlem ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... Mei ...
 ... Mei ...
 ... 16 ...
 ... 57 ... Mei ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1118

page title: ... @G_Callig 29 audientie 1905 Juni gratie ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... 29 ...
 ... audientie ...
 ... 1905 ...
 ... Juni ...
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1119

page title: ... Juni JD echtgenoote Amsterdam 27 B ...
 
 ... Juni ...
 ... JD ...
 ... echtgenoote ...
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1120

page title: ... Juni Postma Zutphen Besluiten Sergeant Nijmegen ...
 
 ... Juni ...
 ... Postma ... Zutphen ...
 ... Besluiten ...
 ... Sergeant ...
 ... Nijmegen ...
 ... adressen ...
 ... gevraagd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1121

page title: ... Amsterdam gratie 27 toegezonden Kantonrechter ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... gratie ...
 ... 27 ...
 ... toegezonden ...
 ... Kantonrechter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1122

page title: ... Hertog Kantonrechter Dordrecht ...
 
 ... Hertog ...
 ... Kantonrechter ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1123

page title: ... beschikking ...
 
 ... beschikking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1124

page title: ... Rappt adressen M Besluiten 135 ...
 
 ... Rappt ...
 ... adressen ...
 ... M ...
 ... Besluiten ...
 ... 135 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1125

page title: ... Naarden 29 Veenhuizen Zoelen B Veenhuizen gratie ...
 
 ... Naarden ...
 ... 29 ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Zoelen ...
 ... B ...
 ... Veenhuizen ...
 ... gratie ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1126

page title: ... Rotterdam gratie Rotterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... gratie ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1127

page title: ... Rotterdam Korporaal Infanterie Utrecht Burght Breda ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Korporaal ...
 ... Infanterie ... Utrecht ...
 ... Burght ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1128

page title: ... Amsterdam af Rotterdam op ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... af ...
 ... Rotterdam ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1129

page title: ... 4 Decb gratie Decb Utrecht Leiden ...
 
 ... 4 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... gratie ...
 ... Decb ...
 ... Utrecht ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1130

page title: ... Kamer Fiat en Kamer ...
 
 ... Kamer ...
 ... Kamer ...
 ... Fiat ...
 ... en ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1131

page title: ... @PAPIER_RAND_BOVEN Tweede_Kamer 6 ...
 
 ... @PAPIER_RAND_BOVEN ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1132

page title: ... Decb Tweede Tweede_Kamer ...
 
 ... Decb ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1133

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1134

page title: ... 27 Decb 152 het de_toezend Reserve ...
 
 ... 27 ... Decb ... 152 ...
 ... het ...
 ... de_toezend ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1135

page title: ... Tweede Luitenant ...
 
 ... Tweede ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1136

page title: ... 25 ...
 
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1137

page title: ... 27 ...
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1138

page title: ... Decb Nederland Dept Decb Leeuw het ...
 
 ... Decb ...
 ... Nederland ...
 ... Dept ...
 ... Decb ...
 ... Leeuw ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1139

page title: ... r Nederlandschen Nederland Nede Nederland Nede 10 Voorzitter 57 ...
 
 ... r ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Nederland ... Nede ... Nederland ... Nede ...
 ... 10 ...
 ... Voorzitter ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1140

page title: ... Baron Bestuur 1905 ...
 
 ... Baron ...
 ... Bestuur ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1141

page title: ... hoogleeraar ...
 
 ... hoogleeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1142

page title: ... Kabt Juni toegezonden Directie zal Vervolg ...
 
 ... Kabt ... Juni ...
 ... toegezonden ...
 ... Directie ...
 ... zal ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1143

page title: ... Dept benoeming 94 Notificatie voorstel Nederland ...
 
 ... Dept ...
 ... benoeming ...
 ... 94 ...
 ... Notificatie ...
 ... voorstel ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1144

page title: ... voorstel Nederlandschen plaatsen 26 ...
 
 ... voorstel ...
 ... Nederlandschen ...
 ... plaatsen ...
 ... 26 ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1145

page title: ... gelegenheid Orde genoemde o@d 29 KB 4 Kabt Kabt. Vervolg ...
 
 ... gelegenheid ...
 ... Orde ...
 ... genoemde ...
 ... o@d ...
 ... 29 ...
 ... KB ...
 ... 4 ...
 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1146

page title: ... B Nederlandschen Kabt 49 ...
 
 ... B ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Kabt ...
 ... 49 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1147

page title: ... Santpoort Dept Decb Orde ...
 
 ... Santpoort ...
 ... Dept ...
 ... Decb ...
 ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1148

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1149

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1150

page title: ... 1904 27 Adres 41 1892 ...
 
 ... 1904 ...
 ... 1904 ...
 ... 27 ...
 ... Adres ...
 ... 41 ...
 ... 1892 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1151

page title: ... tusschen Rappt en_Frankrijk Frankrijk onder Gravenhage Frankrijk 1904 ...
 
 ... tusschen ...
 ... Rappt ...
 ... en_Frankrijk ... Frankrijk ...
 ... onder ...
 ... Gravenhage ...
 ... Frankrijk ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1152

page title: ... waarop Notificatie 19 ...
 
 ... waarop ...
 ... Notificatie ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1153

page title: ... wetsontwerp Adres ...
 
 ... wetsontwerp ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1154

page title: ... Duitsche Tweede_Kamer Tweede referendum 57 ...
 
 ... Duitsche ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... referendum ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1155

page title: ... Regeering Regeeringen Nederlandsche zake Nederland ...
 
 ... Regeering ... Regeeringen ...
 ... Nederlandsche ...
 ... zake ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1156

page title: ... tusschen 39 geacht Financien Rotterdam verblijf ...
 
 ... tusschen ...
 ... 39 ...
 ... geacht ...
 ... Financien ...
 ... Rotterdam ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1157

page title: ... Nederland archief Nederland 27 Adres Vervolg ...
 
 ... Nederland ...
 ... archief ...
 ... Nederland ...
 ... 27 ...
 ... Adres ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1158

page title: ... 1904 29 Decb Commissaris ...
 
 ... 1904 ...
 ... 29 ...
 ... Decb ...
 ... Commissaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1159

page title: ... Maart 54 regeling Kamer Adres executie ...
 
 ... Maart ...
 ... 54 ...
 ... regeling ...
 ... Kamer ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1160

page title: ... Rappt 1904 tusschen Nederland 61 57 Nederland ...
 
 ... Rappt ... 1904 ...
 ... tusschen ... Nederland ...
 ... 61 ...
 ... 57 ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1161

page title: ... wetsontwerp_tot ...
 
 ... wetsontwerp_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1162

page title: ... Rappt Vereeniging Christelijke ...
 
 ... Rappt ...
 ... Vereeniging ...
 ... Christelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1163

page title: ... 27 Successie Amersfoort Successie Zwolle ...
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Successie ...
 ... Amersfoort ...
 ... Successie ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1164

page title: ... legaten adres 27 Arnhem Nederl._H Amsterdam Vervolg_op ...
 
 ... legaten ...
 ... adres ...
 ... 27 ...
 ... Arnhem ...
 ... Nederl._H ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1165

page title: ... Successie_teveel Groningen Successie @TOT_EN_MET Successie betaald F ...
 
 ... Successie_teveel ...
 ... Groningen ...
 ... Successie ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Successie ...
 ... betaald ...
 ... F ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1166

page title: ... Amersfoort besturen Successie Rotterdam ...
 
 ... Amersfoort ...
 ... besturen ...
 ... Successie ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1167

page title: ... Legaten Successierechten 25 r Successie Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Legaten ... Successierechten ...
 ... 25 ...
 ... r ... Successie ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1168

page title: ... Successie Arnhem Roomsche Vervolg ...
 
 ... Successie ...
 ... Arnhem ...
 ... Roomsche ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1169

page title: ... Legaten 6 Mei afwijzend Mei 49 ...
 
 ... Legaten ...
 ... 6 ...
 ... Mei ...
 ... afwijzend ...
 ... Mei ... 49 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1170

page title: ... gezonden Mei 1905 lichten legaten besturen ...
 
 ... gezonden ...
 ... Mei ... 1905 ...
 ... lichten ...
 ... legaten ...
 ... besturen ...
 ... spoedig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1171

page title: ... te_Brussel Brussel 1905 Dept Juni ...
 
 ... te_Brussel ... Brussel ...
 ... 1905 ...
 ... Dept ...
 ... Juni ...
 ... Juli ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1172

page title: ... besturen Fiat 110 ...
 
 ... besturen ...
 ... Fiat ...
 ... 110 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1173

page title: ... Legaten Successierechten 27 alsboven ...
 
 ... Legaten ... Successierechten ...
 ... 27 ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1174

page title: ... adressen Amsterdam ...
 
 ... adressen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1175

page title: ... 26 ...
 
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1176

page title: ... Successierechten Brink Successie bestaande ...
 
 ... Successierechten ...
 ... Brink ...
 ... Successie ...
 ... bestaande ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1177

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1178

page title: ... 4 Decb Vervolg ...
 
 ... 4 ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1179

page title: ... Rappt afwijzend Successie Brouwer adres besturen ...
 
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... Successie ...
 ... Brouwer ...
 ... adres ...
 ... besturen ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1180

page title: ... Weynschen Amsterdam Vervolg ...
 
 ... Weynschen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1181

page title: ... 6 Voorhout Arnhem Nijmegen 26 Amsterdam ...
 
 ... 6 ...
 ... Voorhout ...
 ... Arnhem ...
 ... Nijmegen ...
 ... 26 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1182

page title: ... Dordrecht Baron Brussel en Tuberg Arnhem Vervolg ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... Baron ... Brussel ...
 ... en ...
 ... Tuberg ...
 ... Arnhem ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1183

page title: ... Amsterdam 27 Utrecht B ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... Utrecht ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1184

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1185

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1186

page title: ... Amsterdam Rotterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1187

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1188

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1189

page title: binnenkant achterkaft [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7827 1190

page title: achterkaft
 
============================================================