============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0001

page title: ... @KAFT ...
 
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0002

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0003

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0004

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0005

page title: den RvSt. de overweging aanhangig te maken
 
 ... belasting ...
 ... kwijtschelding ...
 ... pensioen ...
 ... Sept ...
 ... Sept ...
 ... Rotterdam ...
 ... Sept ...
den RvSt. de overweging aanhangig te maken
 ... beroep ...
echtgenoote van J.W. Auffmorth, thans van
tafel en bed van laatstgenoemde gescheiden
 ... vertoevende ... Zwitserland ...
 ... 0 ...
 ... Sept ...
 ... Loran ... Utrecht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0006

page title: 1000 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1904/
 
 ... 38 ... tot_het_verleenen ...
 ... dienst ...
 ... 44 ...
 ... 1904 ...
 ... Huidekooper ...
 ... Amsterdam ...
 ... het_verleenen_van ...
 ... teruggaaf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0007

page title: 1001 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1904/
 
 ... 1000 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Decb ...
 ... schelding ...
 ... Decb ... tot_het_verleenen ...
 ... 1904 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0008

page title: 1002 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Minister ...
 ... kolonialen ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... 1903 ...
 ... betalen ...
 ... pensioen ...
 ... Consul ...
 ... Minister ...
 ... Infanterie ...
 ... 1903 ...
 ... toegekende ...
 ... Koloniale ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0009

page title: 1003 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... 1901 ...
 ... tijdelijk ... Luitenant ...
 ... verhooging ...
 ... pensioen ...
 ... Hagen ...
 ... alsboven ...
 ... Koloniale ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0010

page title: 1004 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Decb ...
 ... zes ...
 ... gedurende ...
 ... pensioen ...
 ... 19 ...
 ... alsboven ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0011

page title: 1005 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... pensioen ...
 ... Landsburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0012

page title: 1006 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... pensioen ...
 ... militairen ...
 ... Landsdienst ...
 ... Wiessing ...
 ... III ... Batavia ...
 ... pensioen ...
 ... Nypels ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Amsterdam ... Wagner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0013

page title: 1007 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... tot_het_verleenen ...
 ... pensioen ... Ambtenaren ...
 ... alsboven ...
 ... 47 ...
 ... 1903 ...
 ... behoeve ...
 ... zoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0014

page title: 1008 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 26 ...
 ... pensioen ... koloniale ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 30 ... 4 ... alsboven ...
 ... 21 ...
 ... Waterstaat ...
 ... Landsburg ...
 ... gewezen ...
 ... verblijf ...
 ... Tenpierik ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0015

page title: 1009 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... alsboven ...
 ... Koloniale ...
 ... Koloniale ...
 ... IndStbl ...
 ... Koloniale ...
 ... aangewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0016

page title: 1010 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ... Pensioenen ...
 ... Altink ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Hermans ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0017

page title: 1011 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Rappt ...
 ... den_RvSt ...
 ... pensioen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0018

page title: 1012 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... hoofdinspecteur ...
 ... pensioen ...
 ... alsboven ...
 ... Wielen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0019

page title: 1013 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot_het_verleenen ...
 ... gouvernements ...
 ... Sept ...
 ... Sept ...
 ... 1905 ...
 ... Sept ...
 ... koloniale ...
 ... Sept ... alsboven ...
 ... Stakman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0020

page title: 1014 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... pensioen ...
 ... pensioen ...
 ... pensioen ...
 ... Schmalhausen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0021

page title: 1015 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... Bruining ...
 ... f ...
 ... gewezen ...
 ... Reglement ...
 ... IndStbl ...
 ... Decb ...
 ... afschrift ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0022

page title: 1016 [L] West-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... Indische ...
 ... Argus ...
 ... Hassen ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Dresen ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0023

page title: 1017 [R] West-Indische Pensioenen - 1904/
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... Indische ... pensioenen ...
 ... reglementen ...
 ... Sept ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0024

page title: 1018 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Rappt ... Sept ...
 ... wijziging ...
 ... Sergeant ...
 ... Samuel ...
 ... kanonnier ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0025

page title: 1019 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... soldij ...
 ... 08 ...
 ... 44 ...
 ... wijziging ...
 ... zooveel ...
 ... milicien ...
 ... B ...
 ... zoo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0026

page title: 1020 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... tijdelijk ...
 ... 1904 ...
 ... 1904 ... Provinciale ...
 ... 150 ... 50 ...
 ... Treslong ...
 ... compagnieen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0027

page title: 1021 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Indische ...
 ... 1904 ...
 ... Rappt ... 26 ...
 ... Decb ...
 ... 16 ...
 ... 1904 ...
 ... Decb ... Reglement ...
 ... Reglement ...
 ... 1904 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0028

page title: 1022 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Soldijen ...
 ... tot_het_verleenen ...
 ... traktement ...
 ... Jagers ...
 ... E ... Bourbon ...
 ... 6 ...
 ... toepassing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0029

page title: 1023 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Rappt ...
 ... Korporaal ...
 ... Vossels ...
 ... onderofficieren ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ... 1904 ...
 ... Tweede ...
 ... den_Helder ...
 ... zij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0030

page title: 1024 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Soldijen ...
 ... 44 ... 128 ...
 ... alsboven ...
 ... traktement ...
 ... wijziging ...
 ... toekennen ...
 ... pensioen ... onderofficieren ...
 ... genoemde ... Besluiten ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0031

page title: 1025 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Rappt ... 26 ...
 ... 1904 ...
 ... 116 ...
 ... 1904 ...
 ... toekennen ...
 ... 1904 ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Knipscheer ...
 ... 1904 ...
 ... traktement ...
 ... Landmacht ...
 ... hebben ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0032

page title: 1026 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Rappt ...
 ... hoofdofficieren ...
 ... diensten ...
 ... 1904 ...
 ... Compagnien ...
 ... alsboven ...
 ... September ...
 ... Infanterie ...
 ... wijziging ... KB ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0033

page title: 1027 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... wordt ... Sept ...
 ... wijziging ...
 ... A ...
 ... 88 ... 27 ...
 ... Minister ...
 ... zaam ...
 ... Rappt ... verhooging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0034

page title: ... goedkeuring 66 Statuten en der gewijzigde Statuten van zee hierbij ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... 66 ... Statuten ... en ... der ... gewijzigde ... Statuten ... van ... zee ...
 ... hierbij ... genoemde ... vereeniging ... en ...
 ... Besluiten ... fiat ...
 ... Jan ... 7 ... 37 ... Rappt ... JD ... 31 ... Decb ... @NUMERO ... 150 ... tot ... goedkeuring ... van ...
 ... de ... akten ... van ... oprichting ... van ... de ... hierbij ... ge ...
 ... noemde ... Naaml. ... @VenPpen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Jan ... 8 ... 32 ... Rappt ... JD ... 4 ... Jan ... @NUMERO ... 157 ... tot ... goed ... keuring ... Statu ...
 ... Statuten ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0035

page title: ... Statuten hierbij Rappt goedkeuring g Vereeniging goedkeuring ...
 
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... Rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... g ... Vereeniging ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... 153 ... goedkeuring ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0036

page title: ... toegezonden Christelijk Statuten 26 goedkeuring Statuten 158 58 Vennootschappen ...
 
 ... toegezonden ...
 ... Christelijk ...
 ... Statuten ...
 ... 26 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... 158 ... 58 ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ... Statu ... Statuten ...
 ... pensioen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0037

page title: ... Statu Statuten wijziging Statuten Dordrecht Israelitische Utrecht Dordrecht ...
 
 ... Statu ... Statuten ...
 ... wijziging ... Statuten ...
 ... Dordrecht ...
 ... Israelitische ... Utrecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ... genoemde ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... tot_goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0038

page title: ... goedkeuring Statu goedkeuring Statuten hierbij Vereeniging wijziging Vennootschap ...
 
 ... goedkeuring ... Statu ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... Vereeniging ...
 ... wijziging ...
 ... Vennootschap ...
 ... Statuten ...
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... Vennootschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0039

page title: ... goedkeuring Rappt goedkeuring Statuten Vennootschap 12 goedkeuring ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Vennootschap ...
 ... 12 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0040

page title: ... Statuten Maart goedkeuring wijziging Vennootschappen goedkeuring genoemde ...
 
 ... Statuten ...
 ... Maart ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... Besluit ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0041

page title: ... wijziging Statuten hierbij goedkeuring wijziging hierbij Vennootschappen ...
 
 ... wijziging ... Statuten ...
 ... Statuten ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... hierbij ...
 ... Vennootschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0042

page title: ... goedkeuring wijziging genoemde Vereeniging goedkeuring wijziging Vennootschappen ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... genoemde ...
 ... Vereeniging ...
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Vennootschappen ...
 ... hierbij ...
 ... verlenging ...
 ... Amsterdam ...
 ... 44 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0043

page title: ... goedkeuring hierbij Vennootschappen goedkeuring verlenging Hilversum Statuten Vennootschappen ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... verlenging ...
 ... Hilversum ...
 ... Statuten ...
 ... Vennootschappen ...
 ... 16 ... 62 ...
 ... Statuten ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0044

page title: ... 44 hierbij Vennootschappen goedkeuring Statuten genoemde Statuten ...
 
 ... 44 ...
 ... hierbij ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... genoemde ...
 ... Statuten ...
 ... Vennootschap ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vennootschap ... Vennootschappen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0045

page title: ... Statuten Handels Statuten hierbij 57 goedkeuring ...
 
 ... Statuten ...
 ... Handels ...
 ... Statuten ...
 ... hierbij ...
 ... 57 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ... pensioen ... wijziging ...
 ... 0 ... goedkeuring ... gewijzigde ...
 ... genoemde ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0046

page title: ... goedkeuring Vennootschappen goedkeuring Vereeniging Statuten aandeelen Spoorweg ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vereeniging ...
 ... Statuten ...
 ... aandeelen ...
 ... Spoorweg ...
 ... Amsterdam ...
 ... 07 ...
 ... Statuten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0047

page title: ... goedkeuring hierbij 117 goedkeuring Statuten Vennootschappen ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... 117 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vereeniging ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Vennootschappen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0048

page title: ... 63 158 58 30 goedkeuring ...
 
 ... 63 ...
 ... 158 ... 58 ...
 ... 30 ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0049

page title: ... Rappt goedkeuring Rappt goedkeuring @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat goedkeuring Vennootschappen ...
 
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... GedStaten ...
 ... Vennootschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0050

page title: ... goedkeuring genoemde goedkeuring Vennoot Vennootschappen goedkeuring Statuten ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vennoot ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0051

page title: ... Statuten 08 tot_goedkeuring_der hierbij goedkeuring genoemde Statuten ...
 
 ... Statuten ...
 ... 08 ... tot_goedkeuring_der ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... genoemde ...
 ... Sept ...
 ... Vennootschappen ...
 ... tot_goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0052

page title: ... goedkeuring wijziging Vennootschappen Sept Statuten Sept ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Vennootschappen ...
 ... Sept ...
 ... Sept ...
 ... Statuten ...
 ... Sept ...
 ... Sept ...
 ... i ...
 ... Sept ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0053

page title: ... goedkeuring hierbij goedkeuring Sept goedkeuring Statuten Sept goedkeuring hierbij ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... Sept ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Sept ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Statuten ...
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... Vereeniging ... vereenigingen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0054

page title: ... niet Sallandia Zwolle goedkeuring alsboven goedkeuring Statuten ...
 
 ... niet ...
 ... Sallandia ... Zwolle ...
 ... goedkeuring ...
 ... alsboven ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vennoot ...
 ... genoemde ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0055

page title: ... goedkeuring verlenging Vennootschap Statuten genoemde Statuten ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... verlenging ...
 ... Vennootschap ...
 ... Statuten ... genoemde ...
 ... Statuten ... hierbij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 26 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0056

page title: ... 118 goedkeuring hierbij goedkeuring 63 hierbij 64 ...
 
 ... 118 ...
 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... 63 ...
 ... hierbij ...
 ... 64 ...
 ... pensioen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0057

page title: ... hierbij Vereeniging Decb goedkeuring Vennootschap goedkeuring ...
 
 ... hierbij ... Vereeniging ...
 ... Decb ... goedkeuring ...
 ... Vennootschap ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Decb ... verlenging ...
 ... 158 ... 58 ... goedkeuring ...
 ... hierbij ...
 ... Naaml. ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Statuten ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0058

page title: ... hierbij Vennootschappen 16 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 44 Statuten Decb Vennootschap ...
 
 ... hierbij ...
 ... Vennootschappen ...
 ... 16 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 44 ...
 ... Statuten ...
 ... Decb ...
 ... Vennootschap ...
 ... pensioen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vennootschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0059

page title: ... Decb Rappt goedkeuring Statuten goedkeuring ...
 
 ... Decb ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... goedkeuring ...
 ... genoemde ...
 ... hierbij ...
 ... Vennootschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0060

page title: [leeg] - 1904/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0061

page title: ... Rappt 1904 wegens tot_het_verleenen traktement Luitenant zijne dement 1904 tot_het_toekennen ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1904 ...
 ... wegens ...
 ... tot_het_verleenen ...
 ... traktement ...
 ... Luitenant ...
 ... zijne ...
 ... dement ... 1904 ...
 ... tot_het_toekennen ...
 ... traktement ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0062

page title: ... Rappt b toegekend Rappt Koloniale definitieve ...
 
 ... Rappt ... b ...
 ... toegekend ...
 ... Rappt ...
 ... Koloniale ...
 ... definitieve ...
 ... Berman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0063

page title: ... Koloniale H pensioen bezitting ...
 
 ... Koloniale ...
 ... H ...
 ... pensioen ...
 ... bezitting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0064

page title: ... 150 goedkeuring Verzekering verzekering Verzekering ...
 
 ... 150 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... Verzekering ... verzekering ... Verzekering ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... goedkeuring ...
 ... Haarlem ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0065

page title: ... 25 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND goedkeuring wijziging Utrecht Rappt Utrecht ...
 
 ... 25 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... goedkeuring ...
 ... wijziging ...
 ... Utrecht ...
 ... Rappt ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1903 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Securitas ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0066

page title: ... goedkeuring wij Algemeene Zwolle Algemeene VennP binnenlandsche ...
 
 ... goedkeuring ... wij ...
 ... Algemeene ...
 ... Zwolle ...
 ... Algemeene ...
 ... VennP ...
 ... binnenlandsche ... Zaandijk ...
 ... Amsterdam ...
 ... Verzekering ...
 ... Sept ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0067

page title: ... 6 goedkeuring Amsterdamsche NoordHolland verlenging Amsterdam ...
 
 ... 6 ... goedkeuring ...
 ... Amsterdamsche ...
 ... NoordHolland ...
 ... verlenging ...
 ... Amsterdam ...
 ... goedkeuring ...
 ... 62 ...
 ... Vennootschappen ...
 ... goedkeuring ...
 ... zekering ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0068

page title: ... Assurantie Rappt Decb 158 58 Rotterdam ...
 
 ... Assurantie ...
 ... Rappt ... Decb ... 158 ... 58 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Decb ... 158 ...
 ... zich ...
 ... 16 ...
 ... VennP ...
 ... verlenging ...
 ... verzekering ...
 ... Haarlem ...
 ... Algemeene ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0069

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0070

page title: ... tusschen Hasselt 88 tusschen ...
 
 ... tusschen ...
 ... Hasselt ...
 ... 88 ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0071

page title: ... respectievelijk huwelijk tusschen hierbij_genoemde huwelijk alsboven tusschen ...
 
 ... respectievelijk ...
 ... huwelijk ... tusschen ... hierbij_genoemde ...
 ... huwelijk ...
 ... alsboven ...
 ... tusschen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0072

page title: ... 26 huwelijk tusschen pensioen Deurloo a Amsterdam ...
 
 ... 26 ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... pensioen ...
 ... Deurloo ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... tusschen ... pensioen ...
 ... Rosario ...
 ... a ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0073

page title: ... huwelijk alsboven huwelijk tusschen alsboven tusschen West ...
 
 ... huwelijk ...
 ... alsboven ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... tusschen ...
 ... West ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0074

page title: ... a A@a huwelijk tusschen 153 ...
 
 ... a ... A@a ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 153 ...
 ... tusschen ...
 ... Finsterwolde ...
 ... Rappt ... 12 ...
 ... Bevers ...
 ... personen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0075

page title: ... Vervolg_van Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND huwelijk alsboven o@a pensioen tusschen 88 ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... huwelijk ...
 ... alsboven ...
 ... o@a ...
 ... pensioen ... tusschen ...
 ... 88 ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0076

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND huwelijk 150 50 alsboven tusschen ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... huwelijk ...
 ... 150 ... 50 ... alsboven ...
 ... tusschen ...
 ... tusschen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0077

page title: ... 26 alsboven tot_het_verleenen hierbij ...
 
 ... 26 ... alsboven ...
 ... tot_het_verleenen ...
 ... hierbij ...
 ... personen ...
 ... van ...
 ... huwelijk ...
 ... alsboven ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0078

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0079

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot_het_verleenen tusschen hierbij A B ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot_het_verleenen ...
 ... tusschen ... hierbij ...
 ... A ...
 ... B ...
 ... alsboven ...
 ... Timmer ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 44 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0080

page title: ... Rotterdam Boxmeer ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Boxmeer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0081

page title: ... Tilburg A ...
 
 ... Tilburg ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0082

page title: ... Rotterdam 88 huwelijk ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... 88 ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0083

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0084

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0085

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Vervolg_op ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0086

page title: ... hierbij Rappt 19 belang ...
 
 ... hierbij ...
 ... Rappt ...
 ... 19 ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0087

page title: ... Berg ...
 
 ... Berg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0088

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0089

page title: ... huwelijk Decb ...
 
 ... huwelijk ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0090

page title: ... Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0091

page title: 1085 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1904/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Vervolg_van ... Blaricum ... Hilversum ...
 ... zonden ...
 ... zich ...
 ... Sept ...
 ... GedStaten ...
 ... Uithoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0092

page title: 1086 [L] Schutterijen - 1904/
 
 ... plaats ...
 ... Zuidholland ...
 ... zoodanig ...
 ... zoodanig ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0093

page title: 1087 [R] Schutterijen - 1904/
 
 ... Groningen ...
 ... 30 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0094

page title: 1088 [L] Schutterijen - 1904/
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0095

page title: 1089 [R] Schutterijen - 1904/
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0096

page title: 1090 [L] Schutterijen - 1904/
 
 ... Schutterijen ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rustende ... Schutterij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0097

page title: 1091 [R] Schutterijen - 1904/
 
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0098

page title: 1092 [L] 's Rijks Financien - 1904/
 
 ... 61 ...
 ... 30 ...
 ... 1904 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0099

page title: 1093 [R] 's Rijks Financien - 1904/
 
 ... 0 ...
 ... KB ...
 ... 110 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0100

page title: 1094 [L] Japan - 1904/
 
 ... Japan ...
 ... Tokio ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0101

page title: ... 9 Rappt ...
 
 ... 9 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0102

page title: ... bestemden ...
 
 ... bestemden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0103

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0104

page title: ... Terneuzen ...
 
 ... Terneuzen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0105

page title: ... vreemde kasteel telling Vervolg_op ...
 
 ... vreemde ...
 ... kasteel ...
 ... telling ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0106

page title: ... 1903 H 0 ...
 
 ... 1903 ...
 ... H ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0107

page title: ... werkman ingesteld 1904 verzoekt Curacao ...
 
 ... werkman ...
 ... ingesteld ...
 ... 1904 ...
 ... verzoekt ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0108

page title: ... Eeretekenen ...
 
 ... Eeretekenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0109

page title: ... HM Paus Oostenrijk 12 ...
 
 ... HM ...
 ... Paus ...
 ... Oostenrijk ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0110

page title: ... toekenning ingesteld ...
 
 ... toekenning ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0111

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0112

page title: ... 200 schatkist ...
 
 ... 200 ...
 ... schatkist ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0113

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0114

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0115

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0116

page title: ... Consul Rotterdam Vervolg Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... Consul ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0117

page title: ... Leiden Vervolg ...
 
 ... Leiden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0118

page title: ... Rotterdam Nederlandschen Rotterdam zending Levetzow ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Rotterdam ...
 ... zending ...
 ... Levetzow ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0119

page title: ... Generaal Marine Hoofd L.M Hertog ...
 
 ... Generaal ...
 ... Marine ...
 ... Hoofd ...
 ... L.M ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0120

page title: ... Nederlandschen ...
 
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0121

page title: ... Leeuw 30 voorgestelde ...
 
 ... Leeuw ...
 ... 30 ...
 ... voorgestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0122

page title: ... Leeuw 16 Nederlandschen ...
 
 ... Leeuw ...
 ... 16 ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0123

page title: ... zending Nederlandschen ...
 
 ... zending ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0124

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0125

page title: ... Hoofd Londen 19 ...
 
 ... Hoofd ...
 ... Londen ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0126

page title: ... Marine ...
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0127

page title: ... torpedobooten 1904 ...
 
 ... torpedobooten ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0128

page title: ... Rappt Kolonien a 19 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Kolonien ...
 ... a ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0129

page title: ... Spoorweg hoogleeraar inrichting School ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... hoogleeraar ...
 ... inrichting ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0130

page title: ... zich ...
 
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0131

page title: ... 64 zulks Stokvis ...
 
 ... 64 ...
 ... zulks ...
 ... Stokvis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0132

page title: ... Rappt belang bestemming Londen ...
 
 ... Rappt ...
 ... belang ...
 ... bestemming ...
 ... Londen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0133

page title: ... 50 telegraphie Berlijn ...
 
 ... 50 ...
 ... telegraphie ...
 ... telegraphie ...
 ... Berlijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0134

page title: ... 19 ...
 
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0135

page title: ... Indische Scheikundige Dept. 1904 vergoeding ...
 
 ... Indische ...
 ... Scheikundige ...
 ... Dept. ...
 ... 1904 ...
 ... vergoeding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0136

page title: ... Munchen ...
 
 ... Munchen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0137

page title: ... Klaassen Heuveldop ...
 
 ... Klaassen ...
 ... Heuveldop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0138

page title: ... machinist klerstoffen ...
 
 ... machinist ...
 ... klerstoffen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0139

page title: ... Pantserdekschip zich 1904 ...
 
 ... Pantserdekschip ...
 ... zich ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0140

page title: ... Inspecteur machinist boot ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... machinist ...
 ... boot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0141

page title: ... Commissien Londen ...
 
 ... Commissien ...
 ... Londen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0142

page title: ... zich Londen 19 ...
 
 ... zich ...
 ... Londen ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0143

page title: ... Kapitaal ...
 
 ... Kapitaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0144

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0145

page title: ... 1904 19 Leiden Cerberus ...
 
 ... 1904 ...
 ... 19 ...
 ... Leiden ...
 ... Cerberus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0146

page title: ... Parijs regeling i gouvernements Gouvernements ...
 
 ... Parijs ...
 ... regeling ...
 ... i ...
 ... gouvernements ... Gouvernements ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0147

page title: ... Stichting verblijf vergoeding zeven Vervolg ...
 
 ... Stichting ...
 ... verblijf ...
 ... vergoeding ...
 ... zeven ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0148

page title: ... 1904 torpedobooten Luxemburg ...
 
 ... 1904 ...
 ... l ...
 ... torpedobooten ...
 ... Luxemburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0149

page title: ... Parijs zich Vervolg ...
 
 ... Parijs ...
 ... zich ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0150

page title: ... Commissien Leipzig Jagers ...
 
 ... Commissien ...
 ... Leipzig ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0151

page title: ... belang Parijs machinist firma Brussel Altena belang ...
 
 ... belang ...
 ... Parijs ...
 ... machinist ...
 ... firma ...
 ... Brussel ...
 ... Altena ... belang ...
 ... buitenlandsche ...
 ... inrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0152

page title: ... zending Spicheren ...
 
 ... zending ...
 ... Spicheren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0153

page title: ... Duitschland ...
 
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0154

page title: ... machinist regel ...
 
 ... machinist ...
 ... regel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0155

page title: ... Wilhelmina ...
 
 ... Wilhelmina ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0156

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0157

page title: ... terug Successie ...
 
 ... terug ... Successie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0158

page title: ... aandacht 89 16 en ...
 
 ... aandacht ...
 ... 89 ...
 ... 16 ...
 ... en ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0159

page title: ... teruggaaf Vervolg_op ...
 
 ... teruggaaf ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0160

page title: ... teruggaaf nalatenschap onderwijzeressen tot_het_verleenen_van ...
 
 ... teruggaaf ...
 ... nalatenschap ...
 ... onderwijzeressen ...
 ... tot_het_verleenen_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0161

page title: ... 88 26 Successie @LIJN_DIAGONAAL KB ...
 
 ... 88 ...
 ... 26 ...
 ... Successie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0162

page title: ... Grisart Gravin ...
 
 ... Grisart ...
 ... Gravin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0163

page title: ... Amsterdam 64 26 30 besturen Vervolg_op Vervolg Vervolg_op 158 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 64 ...
 ... 26 ...
 ... 30 ...
 ... besturen ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0164

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0165

page title: ... machtiging Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... machtiging ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0166

page title: ... 30 Successie ...
 
 ... 30 ...
 ... Successie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0167

page title: ... besturen teruggaaf Successie Embden besturen ...
 
 ... besturen ...
 ... teruggaaf ... Successie ...
 ... Embden ...
 ... besturen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0168

page title: ... tot_het_verleenen teruggave Successie teveel nalatenschap Meyer ...
 
 ... tot_het_verleenen ...
 ... teruggave ... Successie ...
 ... teveel ...
 ... nalatenschap ...
 ... Meyer ...
 ... machtiging_tot ...
 ... Successie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0169

page title: ... besturen 25 teruggaaf Successie Hilversum ...
 
 ... besturen ...
 ... 25 ...
 ... teruggaaf ... Successie ...
 ... Hilversum ...
 ... besturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0170

page title: ... Successie legaten Decb Vervolg_op ...
 
 ... Successie ...
 ... legaten ...
 ... Decb ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0171

page title: ... Rappt 30 58 Indische Successie Roels ...
 
 ... Rappt ... 30 ... 58 ...
 ... Indische ...
 ... Successie ...
 ... Roels ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0172

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0173

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0174

page title: ... bewaard i A@a 169 ...
 
 ... bewaard ...
 ... i ...
 ... A@a ...
 ... 169 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0175

page title: ... Gouda zulks Kantongerechten ...
 
 ... Gouda ...
 ... zulks ...
 ... Kantongerechten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0176

page title: ... Vervolg ...
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0177

page title: ... 117 Hilversum daar bekomen ...
 
 ... 117 ...
 ... Hilversum ...
 ... daar ...
 ... bekomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0178

page title: ... open Kantons benoeming Vervolg_op ...
 
 ... open ...
 ... Kantons ...
 ... benoeming ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0179

page title: ... Griffie Griffier Griffie Griffier Kantongerechten 74 ...
 
 ... Griffie ... Griffier ... Griffie ... Griffier ...
 ... Kantongerechten ...
 ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0180

page title: ... Oirschot zulks ...
 
 ... Oirschot ... zulks ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0181

page title: ... 60 zulks ...
 
 ... 60 ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0182

page title: ... Baron Kanton ...
 
 ... Baron ...
 ... Kanton ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0183

page title: ... Rappt zulks ...
 
 ... Rappt ...
 ... zulks ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0184

page title: ... 117 betrekking ...
 
 ... 117 ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0185

page title: ... Roermond ...
 
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0186

page title: ... inlichting ...
 
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0187

page title: ... 1180 sHertogenbosch Hertog Hertogenbosch ...
 
 ... 1180 ...
 ... sHertogenbosch ... Hertog ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0188

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0189

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0190

page title: ... machinist Duitschland Lemberg landbouw Brussel Antwerpen ...
 
 ... h ...
 ... machinist ...
 ... Duitschland ...
 ... Lemberg ...
 ... landbouw ...
 ... Brussel ... Antwerpen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0191

page title: ... 30 Brussel belang Vervolg ...
 
 ... 30 ...
 ... Brussel ...
 ... belang ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0192

page title: ... Luitenant Berlijn Bieleman Officier_van_Gezondheid Hertog ...
 
 ... Luitenant ...
 ... Berlijn ...
 ... Bieleman ...
 ... Officier_van_Gezondheid ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0193

page title: ... Parijs 12 ...
 
 ... Parijs ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0194

page title: ... begeven goed Parijs Rotterdam Duits ...
 
 ... begeven ...
 ... goed ...
 ... Parijs ...
 ... Rotterdam ...
 ... Duits ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0195

page title: ... zulks i 26 Luitenant Laar Directie ...
 
 ... zulks ...
 ... i ...
 ... 26 ...
 ... Luitenant ...
 ... Laar ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0196

page title: ... 88 Amsterdam ...
 
 ... 88 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0197

page title: ... Vervolg_van Baron sGravenhage Parijs Besluiten Amsterdam ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Baron ... sGravenhage ...
 ... Parijs ...
 ... Besluiten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Canisius ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0198

page title: ... Nijmegen ...
 
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0199

page title: ... Besluit_fiat Rotterdam Vervolg ...
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0200

page title: ... Venia ...
 
 ... Venia ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0201

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0202

page title: ... 117 o@a School RHB H. School Groningen ...
 
 ... 117 ...
 ... o@a ...
 ... School ...
 ... RHB ... H. ... School ...
 ... Groningen ...
 ... RHB ...
 ... RHB ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0203

page title: ... Onderwijs openbaar civiel ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... openbaar ...
 ... civiel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0204

page title: ... 103 School directeur 62 Friesland besturen ...
 
 ... 103 ...
 ... School ...
 ... directeur ...
 ... 62 ...
 ... Friesland ...
 ... besturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0205

page title: ... Onderwijs ...
 
 ... Onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0206

page title: ... Onderwijs belooning Steenhuis 26 Heerenveen school School te Groningen ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... belooning ... Steenhuis ...
 ... 26 ...
 ... Heerenveen ...
 ... school ... School ... te ... Groningen ... M ... M.J. ... Boer ... aldaar ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0207

page title: ... Vervolg Middelbaar Onderwijs RHB School ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Middelbaar ... Onderwijs ...
 ... RHB ... School ...
 ... RHB ...
 ... RHB ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1904 ...
 ... 6 ...
 ... RHB ...
 ... RHB ... School ...
 ... School ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0208

page title: ... Onderwijs Stom Middelburg School RHB Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Stom ...
 ... Middelburg ...
 ... School ...
 ... RHB ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0209

page title: ... Onderwijs School Aken ging ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... School ...
 ... Aken ...
 ... ging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0210

page title: ... RHB Graaff 19 School ...
 
 ... RHB ...
 ... Graaff ...
 ... 19 ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0211

page title: ... burgerschool avondschool RHB School 08 School Roermond ...
 
 ... burgerschool ... avondschool ...
 ... RHB ... School ...
 ... 08 ...
 ... School ...
 ... Roermond ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0212

page title: ... Vervolg_van Onderwijs 6 Zwolle RHB Groningen School LM ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Onderwijs ...
 ... 6 ...
 ... Zwolle ...
 ... RHB ...
 ... Groningen ...
 ... School ...
 ... LM ... aldaar ...
 ... School ...
 ... toekennen ...
 ... Roldanus ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0213

page title: ... School @TOT_EN_MET 1905 School ...
 
 ... School ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... 1905 ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0214

page title: ... Onderwijs School Alkmaar Besluiten School ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... School ...
 ... Alkmaar ...
 ... Besluiten ...
 ... School ...
 ... School ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0215

page title: ... Hertogenbosch RHB School Hertogenbosch ...
 
 ... Hertogenbosch ...
 ... RHB ... School ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0216

page title: ... Onderwijs 88 Hertogenbosch R RHB Tilburg ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 88 ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... R ... RHB ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0217

page title: ... School 1905 ...
 
 ... School ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0218

page title: ... RHB belooning School RHB School Burgerschool ...
 
 ... RHB ...
 ... belooning ...
 ... School ...
 ... RHB ... School ...
 ... Burgerschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0219

page title: ... Decb RHB School RHB School Utrecht ...
 
 ... Decb ...
 ... RHB ... School ...
 ... RHB ... School ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0220

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0221

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0222

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0223

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0224

page title: ... K audientie ...
 
 ... K ...
 ... audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0225

page title: ... Rappt Uniformen Mariniers Duitschland buitenlandsch ...
 
 ... Rappt ...
 ... Uniformen ...
 ... Mariniers ...
 ... Duitschland ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0226

page title: ... KB II ...
 
 ... KB ...
 ... II ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0227

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0228

page title: ... IV_4 ...
 
 ... IV_4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0229

page title: ... gedurende Rappt Inspecteur ...
 
 ... gedurende ...
 ... Rappt ...
 ... Inspecteur ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0230

page title: ... 03 ...
 
 ... 03 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0231

page title: ... 1877 03 ...
 
 ... 1877 ...
 ... 03 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0232

page title: ... Reglement Decb ...
 
 ... Reglement ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0233

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0234

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0235

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0236

page title: ... 1903 Schoon Decb 50 ...
 
 ... 1903 ...
 ... Schoon ...
 ... Decb ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0237

page title: ... 26 Adelborst Reserve ...
 
 ... 26 ...
 ... Adelborst ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0238

page title: ... Zeemacht verleenen ...
 
 ... Zeemacht ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0239

page title: ... ij Zeemacht Administratie machtiging ...
 
 ... ij ...
 ... Zeemacht ...
 ... Administratie ...
 ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0240

page title: ... Nederlandsche 30 Marine ...
 
 ... Nederlandsche ...
 ... 30 ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0241

page title: ... overweging_aanhangig_te de_Tweede Vervolg_op ...
 
 ... overweging_aanhangig_te ...
 ... de_Tweede ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0242

page title: ... Marine 19 sRijks_Zeemacht 61 Schout Vervolg Vervolg_op Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Marine ...
 ... 19 ...
 ... sRijks_Zeemacht ...
 ... 61 ...
 ... Schout ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0243

page title: ... Pensioenen Besluiten Luitenant K Vervolg ...
 
 ... Pensioenen ...
 ... Besluiten ...
 ... Luitenant ...
 ... K ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0244

page title: ... Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0245

page title: ... L.M ...
 
 ... L.M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0246

page title: ... Pensioenen afwijzend gezondheid Zeemacht Vervolg_op ...
 
 ... Pensioenen ...
 ... afwijzend ...
 ... gezondheid ...
 ... Zeemacht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0247

page title: ... Rappt 19 MarD 1905 verblijf Vervolg ...
 
 ... Rappt ... 19 ...
 ... MarD ...
 ... 1905 ...
 ... verblijf ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0248

page title: ... Rappt Zeemacht Rijkswerven ...
 
 ... Rappt ...
 ... Zeemacht ...
 ... Rijkswerven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0249

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0250

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0251

page title: ... C G ...
 
 ... C ...
 ... G ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0252

page title: ... Rappt De Amsterdam ...
 
 ... Rappt ...
 ... De ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0253

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0254

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0255

page title: ... aldaar GedStaten ...
 
 ... aldaar ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0256

page title: ... Vervolg_van Rappt @NUMERO subsidie wijziging van_Friesland ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... @NUMERO ...
 ... subsidie ...
 ... wijziging ...
 ... van_Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0257

page title: ... audientie brugwachter Vervolg ...
 
 ... audientie ...
 ... brugwachter ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0258

page title: ... goed 1905 26 ...
 
 ... goed ...
 ... 1905 ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0259

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0260

page title: ... 1903 ...
 
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0261

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0262

page title: ... 03 ...
 
 ... 03 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0263

page title: ... Ambtenaren ...
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0264

page title: ... opheffing Algemeene 6 fabrieken ...
 
 ... opheffing ...
 ... Algemeene ...
 ... 6 ...
 ... fabrieken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0265

page title: ... kantoor ...
 
 ... kantoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0266

page title: ... de_Tweede ...
 
 ... de_Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0267

page title: ... 145 66 executie Leiden Vervolg_op ...
 
 ... 145 ...
 ... 66 ...
 ... executie ...
 ... Leiden ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0268

page title: ... Rappt bepaling kabeljauw ...
 
 ... Rappt ...
 ... bepaling ...
 ... kabeljauw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0269

page title: ... 44 aanschaffen bepaling ...
 
 ... 44 ...
 ... aanschaffen ...
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0270

page title: ... 30 r ...
 
 ... 30 ...
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0271

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0272

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0273

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0274

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0275

page title: ... College Huis College Commissaris College Blanken College ...
 
 ... College ...
 ... Huis ...
 ... College ...
 ... Commissaris ...
 ... College ...
 ... Blanken ...
 ... College ...
 ... w ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0276

page title: ... Directeur genoemde College aangetroffen ...
 
 ... Directeur ...
 ... genoemde ...
 ... College ...
 ... aangetroffen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0277

page title: ... vrouwen Regenten Hertogenbosch Vervolg ...
 
 ... vrouwen ...
 ... Regenten ...
 ... Regenten ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0278

page title: ... zicht ...
 
 ... zicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0279

page title: ... @G_Callig Huis 61 ...
 
 ... @G_Callig ...
 ... Huis ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0280

page title: ... Regenten ...
 
 ... Regenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0281

page title: ... Groningen opzichte Rotterdam toekennen genoemde ...
 
 ... Groningen ...
 ... opzichte ...
 ... Rotterdam ...
 ... toekennen ...
 ... genoemde ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0282

page title: ... Katendrecht ...
 
 ... Katendrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0283

page title: ... Hoofd Inrichtingen Inspecteur onderofficieren ...
 
 ... Hoofd ...
 ... Inrichtingen ...
 ... Inspecteur ...
 ... onderofficieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0284

page title: ... A zich goed gedurende Secretaris H ...
 
 ... A ...
 ... zich ...
 ... goed ...
 ... gedurende ...
 ... Secretaris ...
 ... H ...
 ... deel ...
 ... Minister ...
 ... Leenheer ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0285

page title: ... 0 Inrichting goed aandacht abusievelijk ...
 
 ... 0 ...
 ... Inrichting ...
 ... goed ...
 ... aandacht ...
 ... abusievelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0286

page title: ... opkomst terug Amsterdam Commissie ...
 
 ... opkomst ...
 ... terug ...
 ... Amsterdam ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0287

page title: ... Generaal Catalogus Reglement ...
 
 ... Generaal ...
 ... Catalogus ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0288

page title: ... vervangend Commissaris Commissarissen ...
 
 ... vervangend ...
 ... Commissaris ... Commissarissen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0289

page title: ... 2. ...
 
 ... 2. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0290

page title: ... 1903 Vervolg_op ...
 
 ... 1903 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0291

page title: ... zooveel 26 leerschool kweekschool ...
 
 ... zooveel ...
 ... 26 ...
 ... leerschool ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0292

page title: ... Onderwijs Groningen 1903 30 Groningen ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Groningen ...
 ... 1903 ...
 ... 30 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0293

page title: ... Onderwijs 1905 onderwijzeressen Rijkskweekschool ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 1905 ...
 ... onderwijzeressen ...
 ... Rijkskweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0294

page title: ... 60 buiten opziener 119 gemeente ...
 
 ... 60 ...
 ... buiten ...
 ... opziener ...
 ... 119 ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0295

page title: ... 50 A@a Rijkssubsidie ...
 
 ... 50 ...
 ... A@a ...
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0296

page title: ... maken ...
 
 ... maken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0297

page title: ... onderwijzeressen Vervolg ...
 
 ... onderwijzeressen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0298

page title: ... GedStaten School 1905 600 Vervolg ...
 
 ... GedStaten ...
 ... School ...
 ... 1905 ...
 ... 600 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0299

page title: ... Onderwijs School 1904 School ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... School ...
 ... 1904 ...
 ... School ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0300

page title: ... School GedStaten Staten ingesteld GedStaten Vervolg_op ...
 
 ... School ...
 ... GedStaten ... Staten ...
 ... ingesteld ...
 ... GedStaten ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0301

page title: ... School Nijmegen Groningen 26 hierbij ...
 
 ... School ...
 ... Nijmegen ... Groningen ...
 ... 26 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0302

page title: ... GedStaten school School Drabbe GedStaten ...
 
 ... GedStaten ...
 ... school ... School ...
 ... Drabbe ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0303

page title: ... GedStaten Inspecteur Noordbrabant 1903 Vervolg ...
 
 ... GedStaten ...
 ... Inspecteur ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 1903 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0304

page title: ... GedStaten Christelijk Groningen GedStaten aanvrage Israel ...
 
 ... GedStaten ...
 ... Christelijk ...
 ... Groningen ...
 ... GedStaten ...
 ... aanvrage ...
 ... Israel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0305

page title: ... Hertog ingesteld ...
 
 ... Hertog ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0306

page title: ... Onderwijs bestaat ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... bestaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0307

page title: ... Onderwijs ingesteld ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0308

page title: ... Onderwijs 26 1904 kweekschool Hertog Arnhem ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 26 ...
 ... 1904 ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
 ... Hertog ...
 ... Arnhem ... kweekschool ...
 ... Februarij ...
 ... kweekschool ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0309

page title: ... Inspecteur kweekschool ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0310

page title: ... Nijmegen Liefde kweekschool Amsterdam ...
 
 ... Nijmegen ...
 ... Liefde ...
 ... kweekschool ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0311

page title: ... Onderwijs openbaar kinderen Catharina ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... openbaar ...
 ... kinderen ...
 ... Catharina ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0312

page title: ... Onderwijs 1904 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0313

page title: ... Onderwijs Schoolopziener bestuur vrouwen onderwijzeressen ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Schoolopziener ...
 ... bestuur ...
 ... vrouwen ...
 ... onderwijzeressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0314

page title: ... School 6 ...
 
 ... School ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0315

page title: ... Onderwijs 44 kweekschool Algemeen gelegenheid ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 44 ...
 ... kweekschool ...
 ... kweekschool ...
 ... Algemeen ...
 ... gelegenheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0316

page title: ... openbare omliggende GedStaten ...
 
 ... openbare ...
 ... omliggende ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0317

page title: ... Vervolg_van Kampen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Kampen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0318

page title: ... Onderwijs Besluit_fiat toepassing School kweekschool ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... toepassing ...
 ... School ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0319

page title: ... Onderwijs vereischt ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... vereischt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0320

page title: ... inrichting verbond 63 ...
 
 ... inrichting ...
 ... verbond ...
 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0321

page title: ... Onderwijs Rappt Ullmann Decb ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Rappt ...
 ... Ullmann ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0322

page title: ... Onderwijs 6 herhaling kweekeling ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 6 ...
 ... herhaling ...
 ... kweekeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0323

page title: ... Decb geboren Scholen Amsterdam Noordholland goedgekeurd ...
 
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... geboren ...
 ... Scholen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Noordholland ...
 ... goedgekeurd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0324

page title: ... Onderwijs 1905 117 genoemde gesteld ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 1905 ... 117 ...
 ... genoemde ...
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0325

page title: ... Onderwijs vereischt 24 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... vereischt ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0326

page title: ... Onderwijs 50 Rappt 6 Decb 1905 Decb ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 50 ... Rappt ... 6 ... Decb ...
 ... 1905 ...
 ... Decb ...
 ... genoemde ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0327

page title: ... School @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... School ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0328

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0329

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0330

page title: ... 1904 Binnen Zending Decb 5 40 Rappt_MarD 30 verleenen M ...
 
 ... 1904 ... Binnen ... Zending ...
 ... Decb ... 5 ... 40 ... Rappt_MarD ... 30 ... verleenen ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0331

page title: ... Museum regel Engeland onderzoek 24 ...
 
 ... Museum ...
 ... regel ...
 ... Engeland ...
 ... onderzoek ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0332

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0333

page title: ... Decb 30 Infanterie Decb ...
 
 ... Decb ...
 ... 30 ...
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0334

page title: ... Rappt belast ...
 
 ... Rappt ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0335

page title: ... Christelijk School College Mulder Groenou ...
 
 ... Christelijk ... School ...
 ... College ...
 ... Mulder ...
 ... Groenou ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0336

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0337

page title: ... GedStaten 26 ...
 
 ... GedStaten ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0338

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0339

page title: ... raadsheer Gerechtshof E. Groningen Naarden ...
 
 ... raadsheer ... Gerechtshof ...
 ... Gerechtshof ...
 ... E. ...
 ... Groningen ...
 ... Naarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0340

page title: ... Nederlandschen Generaal Curacao ...
 
 ... Nederlandschen ...
 ... Generaal ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0341

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0342

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL @TOT_EN_MET Oldebroek ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Oldebroek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0343

page title: ... betrekking ...
 
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0344

page title: ... Inrichting Ambtenaren ...
 
 ... Inrichting ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0345

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0346

page title: ... Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0347

page title: ... 4 KB ...
 
 ... 4 ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0348

page title: ... Hoogland ...
 
 ... Hoogland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0349

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0350

page title: ... 16 4 stand 1903 ...
 
 ... 16 ... 4 ...
 ... stand ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0351

page title: ... ingesteld wetsontwerp ...
 
 ... ingesteld ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0352

page title: ... WD machtiging_tot 1904 19 4 43 ...
 
 ... WD ... machtiging_tot ...
 ... 1904 ... 19 ...
 ... 4 ...
 ... 43 ...
 ... KB ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0353

page title: ... kennen KB o onderzoek ...
 
 ... kennen ...
 ... KB ...
 ... o ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0354

page title: ... renteloos ...
 
 ... renteloos ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0355

page title: ... Spoorweg 1903 Waterstaat betreffende ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... Spoorweg ...
 ... 1903 ...
 ... Waterstaat ...
 ... betreffende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0356

page title: ... daar Exploitatie Groenlo ...
 
 ... daar ...
 ... Exploitatie ...
 ... Groenlo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0357

page title: ... Spoorweg ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0358

page title: ... Zwolle Kamer 102 executie inrichting Nijmegen ...
 
 ... Zwolle ...
 ... Kamer ...
 ... 102 ...
 ... executie ...
 ... inrichting ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0359

page title: ... KB Rotterdam ...
 
 ... KB ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0360

page title: ... Spoorweg Administratie 19 ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... Administratie ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0361

page title: ... spoorweg Hollandsche ...
 
 ... spoorweg ...
 ... Hollandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0362

page title: ... Secretaris Staatscommissie afrastering Spoorweg Vervolg ...
 
 ... Secretaris ... Staatscommissie ...
 ... afrastering ...
 ... Spoorweg ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0363

page title: ... 19 Ambtenaren Spoorweg ...
 
 ... 19 ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0364

page title: ... Amersfoort om_vergunning Spoorweg ...
 
 ... Amersfoort ... om_vergunning ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0365

page title: ... Spoorweg noodig daartoe woning ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... noodig ... daartoe ...
 ... woning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0366

page title: ... 24 ...
 
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0367

page title: ... firma gelegen woning ...
 
 ... firma ...
 ... gelegen ...
 ... woning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0368

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0369

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0370

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0371

page title: ... Vervolg van bladz 1364 @IMPRINT_1365 1904 Tollen No Jan 23 ...
 
 ... Vervolg ... van ... bladz ... 1364 ... @IMPRINT_1365 ...
 ... 1904 ... Tollen ...
 ... No ...
 ... Jan ... 23 ... 39 ... Rappt ... WD ... 19 ... Jan ... @NUMERO ... 217 ... om_aan ...
 ... Sneek ... 9 ... Juli ... 1906 ... concessie ... te ... verleenen ...
 ... tot ... heffing ... van ... rechten ... aan ... de ... draaibrug_over ...
 ... de ... trekvaart ... tusschen ... Leeuwarden ... en_Sneek ...
 ... bij ... de ... Dille ... onder ... Rauwerd ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0372

page title: ... zulks jaren ...
 
 ... zulks ...
 ... jaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0373

page title: ... Middelburg 26 Amersfoort ...
 
 ... Middelburg ...
 ... 26 ...
 ... Amersfoort ...
 ... geschieden ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0374

page title: ... Alkemade Hilversum Vervolg_op ...
 
 ... Alkemade ...
 ... Hilversum ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0375

page title: ... tolheffing 19 concessie ...
 
 ... tolheffing ...
 ... 19 ...
 ... 19 ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0376

page title: ... Dubbel gratie ...
 
 ... Dubbel ...
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0377

page title: ... verlenging concessie ...
 
 ... verlenging ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0378

page title: ... 44 25 ...
 
 ... 44 ...
 ... 25 ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0379

page title: ... 1903 1907 concessie Kanaal gelegen over de Kanalen A,B_en_C waterschap ...
 
 ... 1903 ...
 ... 1907 ...
 ... concessie ...
 ... Kanaal ...
 ... gelegen ... over ... de ... Kanalen ... A,B_en_C ... waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0380

page title: ... Tollen Aug waterschap Barger Oosterveen concessie_te draaibrug Hoofdwijk Concessie ...
 
 ... Tollen ...
 ... Aug ... waterschap ...
 ... Barger ... Oosterveen ...
 ... concessie_te ...
 ... draaibrug ...
 ... Hoofdwijk ...
 ... Concessie ... tolheffing ...
 ... Sint_Kruis ... Belgische ... grens ...
 ... Sint ... Laureyns ...
 ... verlenging ...
 ... Commissie ...
 ... Straatweg ...
 ... Schiphorst ... Zuidwolde ... Hooge ...
 ... veen ... zijtak ... Zuidwolde ...
 ... hucht ... Kerkenbosch ... Schottershuizen ...
 ... naar ... de ... Kalkwijk ... Dedemsvaart ...
 ... concessie ... tolheffing ...
 ... Beilen ... Ruinen ... Ruiner ...
 ... wold ... Meppel ... concessie ...
 ... heffing ... op ... den ... Straatweg ... loopende ...
 ... Beilervaart ... te_Beilen ... over ...
 ... Spier ...
 ... der ... gemeenten ... Ruinen ... Ruiner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0381

page title: ... @IMPRINT_1375 4 Sept 12 1 66 Rappt WD 6 ...
 
 ... @IMPRINT_1375 ...
 ... 4 ...
 ... Sept ... 12 ... 1 ... 66 ... Rappt ... WD ... 6 ... Sept ... @NUMERO ... 251 ... tot ... verlenging ...
 ... drie ... jaren ... de ... aan ... het ... waterschap ... Valthe ...
 ... verleende ... concessie ... tot ... heffing ... van ... rechten ...
 ... aan ... de ... brug ... over ... de ... Tweede ...
 ... Sept ... 13 ... 1 ... 3 ... 33 ... Rappt ... WD ...
 ... bruggen ...
 ... r ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0382

page title: ... noordzijde ...
 
 ... noordzijde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0383

page title: ... concessie Groningen Vervolg_op ...
 
 ... concessie ...
 ... Groningen ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0384

page title: ... Groningen concessie ...
 
 ... Groningen ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0385

page title: ... concessie Oostelijke Oostelijk concessie Kattendijke ...
 
 ... concessie ...
 ... Oostelijke ... Oostelijk ...
 ... concessie ...
 ... Kattendijke ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0386

page title: ... concessie 1907 kanaal Groningen gemeenten ...
 
 ... concessie ...
 ... 1907 ...
 ... kanaal ...
 ... Groningen ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0387

page title: ... Nijmegen Straatweg aldaar Vervolg_op ...
 
 ... Nijmegen ...
 ... Nijmegen ...
 ... Straatweg ...
 ... aldaar ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0388

page title: ... Gennep Rotterdam ...
 
 ... Gennep ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0389

page title: ... 19 ...
 
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0390

page title: ... Kantoor 30 ...
 
 ... Kantoor ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0391

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0392

page title: ... Kantoor ...
 
 ... Kantoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0393

page title: ... 58 bepaling bewoordingen Rijksdienst ...
 
 ... 58 ...
 ... bepaling ...
 ... bewoordingen ...
 ... Rijksdienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0394

page title: ... Adjunct Vervolg ...
 
 ... Adjunct ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0395

page title: ... H.J H.J. Besluit 6 Vervolg ...
 
 ... H.J ... H.J. ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0396

page title: ... 19 6 ...
 
 ... 19 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0397

page title: ... munerair zelf ...
 
 ... munerair ...
 ... zelf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0398

page title: ... Knotterbelt Rochat 44 Vervolg ...
 
 ... Knotterbelt ...
 ... Rochat ...
 ... 44 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0399

page title: ... bezoldiging Genderen Groningen @TOT_EN_MET 103 H.J 12 ...
 
 ... bezoldiging ...
 ... Genderen ... Groningen ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... 103 ...
 ... H.J ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0400

page title: ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_ONDER Nijmegen ...
 
 ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_ONDER ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0401

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0402

page title: ... Gravenzande bezoldiging ...
 
 ... Gravenzande ...
 ... bezoldiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0403

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0404

page title: ... 1903 onderwijzers Groningen Israel ...
 
 ... 1903 ...
 ... onderwijzers ...
 ... Groningen ...
 ... Israel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0405

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0406

page title: ... gemeenten ...
 
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0407

page title: ... goedkeuring Linden daaraan Besluit_fiat goedkeuring ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Linden ... daaraan ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0408

page title: ... 26 ...
 
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0409

page title: ... landerijen genoemde toezending Apeldoorn ...
 
 ... landerijen ...
 ... genoemde ...
 ... toezending ...
 ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0410

page title: ... IJsselmonde ...
 
 ... IJsselmonde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0411

page title: ... eigendom Nijmegen ...
 
 ... eigendom ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0412

page title: ... Besluit_fiat executie ...
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0413

page title: ... trekkende Rijn ...
 
 ... trekkende ...
 ... Rijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0414

page title: ... gemeenten overeenkomsten ...
 
 ... gemeenten ...
 ... overeenkomsten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0415

page title: ... F Rappt goedkeuring sHertogenbosch Hertog Hertogenbosch goedkeuring ...
 
 ... F ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... sHertogenbosch ... Hertog ... Hertogenbosch ...
 ... goedkeuring ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0416

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0417

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0418

page title: ... zondheid gezondheid zulks ...
 
 ... zondheid ...
 ... gezondheid ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0419

page title: ... Hoofd land 12 ...
 
 ... Hoofd ...
 ... land ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0420

page title: ... Indische Landmacht A ...
 
 ... Indische ...
 ... Landmacht ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0421

page title: ... 19 zij ...
 
 ... 19 ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0422

page title: ... 60 1903 19 ...
 
 ... 60 ...
 ... 1903 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0423

page title: ... bepaling ...
 
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0424

page title: ... i Rappt Marine gelegenheid Nederland Apotheker ...
 
 ... i ...
 ... Rappt ...
 ... Marine ...
 ... gelegenheid ...
 ... Nederland ...
 ... Apotheker ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0425

page title: ... onderzoek 12 Aldershoff zulks ...
 
 ... onderzoek ...
 ... 12 ...
 ... Aldershoff ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0426

page title: ... zulks bepaling onder_voorwaarde 88 gezondheid Ittmann ...
 
 ... zulks ...
 ... bepaling ...
 ... onder_voorwaarde ...
 ... 88 ...
 ... gezondheid ...
 ... Ittmann ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0427

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0428

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0429

page title: ... Wissmann verlof_aan ...
 
 ... Wissmann ...
 ... verlof_aan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0430

page title: ... Marine Leiden 1893 ...
 
 ... Marine ...
 ... Leiden ...
 ... 1893 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0431

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0432

page title: ... 0 58 Inspecteur Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 0 ...
 ... 58 ...
 ... Inspecteur ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0433

page title: ... 0 4 ...
 
 ... 0 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0434

page title: ... Marine Adelborst gevallen bodem ...
 
 ... Marine ...
 ... Adelborst ...
 ... gevallen ...
 ... bodem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0435

page title: ... Marine ...
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0436

page title: ... Marine Amsterdam Adelborst Inspecteur ...
 
 ... Marine ... Amsterdam ...
 ... Adelborst ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0437

page title: ... 50 buitenlandsch ...
 
 ... 50 ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0438

page title: ... Kamer copie Soutendam ...
 
 ... Kamer ...
 ... copie ...
 ... Soutendam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0439

page title: ... Nassau Leiden buitenlandsch Vervolg Vervolg_op Vervolg ...
 
 ... Nassau ...
 ... Leiden ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0440

page title: ... benoeming ...
 
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0441

page title: ... buitenlandsch gezondheid zulks Reserve 30 ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... gezondheid ...
 ... gezondheid ...
 ... zulks ...
 ... Reserve ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0442

page title: ... Rappt Adelborst dienst Stoom ...
 
 ... Rappt ...
 ... Adelborst ...
 ... dienst ... Stoom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0443

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL buitenlandsch @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... buitenlandsch ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0444

page title: ... MarD @NUMERO ...
 
 ... MarD ... @NUMERO ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0445

page title: ... Marine verhooging Luxemburg baron Duitschland ...
 
 ... Marine ...
 ... verhooging ...
 ... Luxemburg ...
 ... baron ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0446

page title: ... buitenlandsch Rappt buitenlandsch ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0447

page title: ... Reserve gezondheid 26 Belgie Parijs Vervolg ...
 
 ... Reserve ...
 ... gezondheid ...
 ... 26 ...
 ... Belgie ...
 ... Parijs ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0448

page title: ... gezondheid ...
 
 ... gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0449

page title: ... Marine Luitenant A Duitschland ...
 
 ... Marine ...
 ... Luitenant ...
 ... A ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0450

page title: ... JM Rappt Kapitein Luitenant ...
 
 ... JM ...
 ... Rappt ...
 ... Kapitein ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0451

page title: ... Marine Adelborst ...
 
 ... Marine ...
 ... Adelborst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0452

page title: ... Marine Rappt Reserve Stoffel Administratie Zeedienst zulks ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... Reserve ...
 ... Stoffel ...
 ... Administratie ...
 ... Zeedienst ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0453

page title: ... buitenlandsch Rappt ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0454

page title: ... Rappt MarD Decb pantserdekschip buitenlandsch ...
 
 ... Rappt ... MarD ... Decb ...
 ... pantserdekschip ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0455

page title: ... 1e @LIJN_VERTICAAL Lagaay Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 1e ...
 ... @LIJN_VERTICAAL ...
 ... h ...
 ... Lagaay ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0456

page title: ... Baron ...
 
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0457

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0458

page title: ... zulks ingang ...
 
 ... zulks ...
 ... ingang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0459

page title: ... Zegel Rappt zij Amersfoort 0 ...
 
 ... Zegel ...
 ... Rappt ...
 ... zij ...
 ... Amersfoort ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0460

page title: ... Rotterdam Leiden ...
 
 ... Rotterdam ... Leiden ...
 ... afwijking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0461

page title: ... Rhenen ...
 
 ... Rhenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0462

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0463

page title: ... 16 Inspecteur @LIJN_DIAGONAAL 1903 ...
 
 ... 16 ...
 ... Inspecteur ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0464

page title: ... genoemde Arnhem ...
 
 ... genoemde ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0465

page title: ... benoeming Spronk ...
 
 ... benoeming ...
 ... Spronk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0466

page title: ... 6 benoemen ...
 
 ... 6 ...
 ... benoemen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0467

page title: ... r hypotheken FD Hertogenbosch Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... r ...
 ... hypotheken ...
 ... FD ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0468

page title: ... R g ...
 
 ... R ...
 ... g ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0469

page title: ... Vervolg ...
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0470

page title: ... Haarlem sGravenhage Amsterdam zulks zouden kunnen ...
 
 ... Haarlem ...
 ... sGravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... zulks ...
 ... zouden ... kunnen ...
 ... geboren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0471

page title: ... Vervolg Vervolg_van @G_Callig 61 alsboven 61 alsboven Zwolle zegel ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... @G_Callig ...
 ... 61 ...
 ... alsboven ...
 ... 61 ... alsboven ...
 ... Zwolle ...
 ... zegel ...
 ... kunnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0472

page title: ... registratie geheven 7 Amsterdam ...
 
 ... registratie ...
 ... geheven ...
 ... 7 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0473

page title: ... zulks b ...
 
 ... zulks ...
 ... b ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0474

page title: ... Rappt zulks ...
 
 ... Rappt ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0475

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0476

page title: ... 50 1905 rijksklerken C Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 50 ...
 ... 1905 ...
 ... rijksklerken ...
 ... C ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0477

page title: ... Vervolg_van Groningen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0478

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0479

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0480

page title: ... Vervolg_van benoeming Joncheere Kolonien bepaling inspecteur ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... benoeming ...
 ... Joncheere ...
 ... Kolonien ...
 ... bepaling ...
 ... inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0481

page title: ... 2. Leeuw ...
 
 ... 2. ...
 ... Leeuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0482

page title: ... 1904 Hertog ...
 
 ... 1904 ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0483

page title: ... K schoondochter gedeeld Republiek ...
 
 ... K ...
 ... schoondochter ...
 ... gedeeld ...
 ... Republiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0484

page title: ... Buckeburg 1904 Maximiliaan Mevrouw Parma 30 ...
 
 ... Buckeburg ... 1904 ...
 ... Maximiliaan ...
 ... Mevrouw ...
 ... Parma ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0485

page title: ... Brieven Luneburg 19 Prinses ...
 
 ... Brieven ...
 ... Luneburg ...
 ... 19 ...
 ... Prinses ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0486

page title: ... 158 brief Estrada ...
 
 ... 158 ...
 ... brief ... Estrada ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0487

page title: ... ingekomen ...
 
 ... ingekomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0488

page title: ... exempl 1903 Justitie ...
 
 ... exempl ...
 ... 1903 ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0489

page title: ... kennisgeving ...
 
 ... kennisgeving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0490

page title: ... Vervolg_van @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 117 Kamer 153 ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 117 ...
 ... Kamer ...
 ... 153 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0491

page title: ... Vervolg_van pensioen exempl kennisgeving 1905 Vervolg ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... pensioen ...
 ... exempl ...
 ... kennisgeving ...
 ... 1905 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0492

page title: ... 47 Rappt Notificatie ...
 
 ... 47 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0493

page title: ... Generaal ingesteld Tweede_Kamer 19 Decb ...
 
 ... Generaal ... ingesteld ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 19 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0494

page title: ... de_Tweede 1905 116 ...
 
 ... de_Tweede ...
 ... 1905 ...
 ... 116 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0495

page title: ... Decb 26 belast Walsem benoeming ...
 
 ... Decb ... 26 ...
 ... belast ...
 ... Walsem ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0496

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0497

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0498

page title: ... 1904 ...
 
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0499

page title: ... 44 School ...
 
 ... 44 ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0500

page title: ... Rotterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0501

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0502

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0503

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0504

page title: ... College ...
 
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0505

page title: ... toestemming RHB School Alkmaar ...
 
 ... toestemming ...
 ... RHB ... School ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0506

page title: ... 30 0 Rijkstucht gemeente ...
 
 ... 30 ... 0 ...
 ... Rijkstucht ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0507

page title: ... Ambtenaar ...
 
 ... Ambtenaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0508

page title: ... Sergeant ...
 
 ... Sergeant ...
 ... Sergeant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0509

page title: ... Rappt_KD ...
 
 ... Rappt_KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0510

page title: ... 150 Burgerlijken ...
 
 ... 150 ...
 ... Burgerlijken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0511

page title: ... Fiat Decb Klundert tijdig ...
 
 ... Fiat ...
 ... Decb ...
 ... Klundert ...
 ... tijdig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0512

page title: ... Nijmegen hierbij ...
 
 ... Nijmegen ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0513

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0514

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0515

page title: ... 1903 Abcoude @DOWNSTROKE_p ...
 
 ... 1903 ...
 ... Abcoude ...
 ... @DOWNSTROKE_p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0516

page title: ... Groningen Bruggen Directeur Groningen ...
 
 ... Groningen ... Bruggen ...
 ... Directeur ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0517

page title: ... ingesteld Rappt ...
 
 ... ingesteld ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0518

page title: ... 61 64 ...
 
 ... 61 ...
 ... 64 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0519

page title: ... Directeur Vervolg_op ...
 
 ... Directeur ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0520

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0521

page title: ... sHertogenbosch Hertogenbosch Hertog Hertogenbosch ...
 
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Hertog ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0522

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0523

page title: ... Heerenveen Tilburg ...
 
 ... Heerenveen ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0524

page title: ... Vervolg_van den_RvSt Nijmegen Amsterdam Directeur Amsterdam Groeneman Nederland ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... den_RvSt ...
 ... Nijmegen ... Amsterdam ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Groeneman ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0525

page title: ... Directeur Brussel teruggaaf ...
 
 ... Directeur ...
 ... Brussel ...
 ... teruggaaf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0526

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0527

page title: ... 03 58 overweging_aanhangig_te ...
 
 ... 03 ...
 ... 58 ...
 ... overweging_aanhangig_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0528

page title: ... Zwolle 19 ...
 
 ... Zwolle ...
 ... 19 ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0529

page title: ... 44 Rappt Directeur Fiat Zwolle ...
 
 ... 44 ...
 ... Rappt ...
 ... Directeur ...
 ... Fiat ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0530

page title: ... beslissing 4 ...
 
 ... beslissing ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0531

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0532

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0533

page title: ... goed kinderen Nederland Suriname Curacao ...
 
 ... goed ...
 ... kinderen ... Nederland ...
 ... Suriname ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0534

page title: ... Indische Gouverneur Curacao 1905 ...
 
 ... Indische ...
 ... Gouverneur ...
 ... Curacao ...
 ... 1905 ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0535

page title: ... Indische Gouverneur ...
 
 ... Indische ...
 ... Gouverneur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0536

page title: ... Korporaal pensioen ...
 
 ... Korporaal ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0537

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0538

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0539

page title: ... Hof zoon ...
 
 ... Hof ...
 ... zoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0540

page title: ... Generaal gedeeld zien ...
 
 ... Generaal ...
 ... Generaal ...
 ... gedeeld ...
 ... zien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0541

page title: ... Huis Spanje inlichting grammen ...
 
 ... Huis ...
 ... Spanje ...
 ... inlichting ...
 ... grammen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0542

page title: ... aan zoo verzoeken ...
 
 ... aan ...
 ... zoo ...
 ... verzoeken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0543

page title: ... Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0544

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0545

page title: ... 119 Kramer doen 158 ...
 
 ... 119 ...
 ... Kramer ...
 ... doen ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0546

page title: ... rekening Loosduinen ...
 
 ... rekening ...
 ... Loosduinen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0547

page title: ... Financien Kabt werken copie 44 ...
 
 ... Financien ...
 ... Kabt ...
 ... werken ...
 ... copie ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0548

page title: ... GedStaten ...
 
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0549

page title: ... Financien Ermelo Gelderland Nijkerk gemeenteraden ...
 
 ... Financien ...
 ... Ermelo ...
 ... Gelderland ...
 ... Nijkerk ...
 ... gemeenteraden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0550

page title: ... 107 0 1904 ...
 
 ... 107 ... 0 ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0551

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0552

page title: ... Arnhem ...
 
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0553

page title: ... Rappt het ...
 
 ... Rappt ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0554

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0555

page title: ... onder gevallen ...
 
 ... onder ...
 ... gevallen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0556

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0557

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0558

page title: ... gebouwde ...
 
 ... gebouwde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0559

page title: ... de_Tweede 1903 copie ...
 
 ... de_Tweede ...
 ... 1903 ...
 ... copie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0560

page title: ... w 19 de_Tweede executie Spoorweg aangewezen ...
 
 ... w ...
 ... 19 ...
 ... de_Tweede ...
 ... executie ...
 ... Spoorweg ...
 ... aangewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0561

page title: ... gemeenten de_Tweede executie ...
 
 ... gemeenten ...
 ... de_Tweede ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0562

page title: ... Stoom 12 ...
 
 ... Stoom ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0563

page title: ... Algemeen executie ...
 
 ... Algemeen ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0564

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Spoorweg Haarlem uitbreiding @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND alsboven ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Spoorweg ...
 ... Haarlem ...
 ... uitbreiding ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0565

page title: ... 19 noodig Decb alsboven Spoorweg Rotterdam ...
 
 ... 19 ...
 ... noodig ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... Spoorweg ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0566

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0567

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0568

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0569

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0570

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0571

page title: ... overschrijving provinciale 19 ...
 
 ... overschrijving ...
 ... provinciale ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0572

page title: ... provincie 61 bepaling p ...
 
 ... provincie ...
 ... 61 ...
 ... bepaling ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0573

page title: ... Rappt uitbetaling ...
 
 ... Rappt ...
 ... uitbetaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0574

page title: ... verzoekende 1903 p 0 ...
 
 ... verzoekende ...
 ... 1903 ...
 ... p ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0575

page title: ... Decb 0 ...
 
 ... Decb ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0576

page title: ... gratificatie zulks ...
 
 ... gratificatie ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0577

page title: ... Vervolg_van ...
 
 ... Vervolg_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0578

page title: ... Rappt Postma ...
 
 ... Rappt ...
 ... Postma ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0579

page title: ... Hoogere Infanterie Jagers ...
 
 ... Hoogere ...
 ... Infanterie ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0580

page title: ... Infanterie twee detacheering Vervolg_op ...
 
 ... Infanterie ...
 ... twee ... detacheering ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0581

page title: ... bepaling ...
 
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0582

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0583

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0584

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0585

page title: ... w ...
 
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0586

page title: ... Sergeant 0 ...
 
 ... Sergeant ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0587

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND gedurende gedrag belooning ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... gedurende ...
 ... gedrag ...
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0588

page title: ... Sergeant om_toekenning gevallen verrichtingen ...
 
 ... Sergeant ...
 ... om_toekenning ...
 ... gevallen ...
 ... verrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0589

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0590

page title: ... bepalen ...
 
 ... bepalen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0591

page title: ... ingang Landsdrukkerij ...
 
 ... ingang ...
 ... Landsdrukkerij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0592

page title: ... 158 Indische Referendaris wedde Algemeene ...
 
 ... 158 ...
 ... Indische ...
 ... Referendaris ... wedde ...
 ... Algemeene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0593

page title: ... overschrijving beschikbaar 1905 ...
 
 ... overschrijving ...
 ... beschikbaar ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0594

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0595

page title: ... 158 ...
 
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0596

page title: ... 158 44 Dame ...
 
 ... 158 ...
 ... 44 ...
 ... Dame ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0597

page title: ... bijzonder ...
 
 ... bijzonder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0598

page title: ... goedkeuring Amster ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Amster ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0599

page title: ... fabriek Amsterdam Rotterdam ...
 
 ... fabriek ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0600

page title: ... goedkeuring waterstaat twee ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... waterstaat ...
 ... twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0601

page title: ... Rappt verbouwing alsboven Rappt betreffende 107 ...
 
 ... Rappt ...
 ... verbouwing ...
 ... alsboven ...
 ... Rappt ...
 ... betreffende ...
 ... 107 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0602

page title: ... leverantien kommen goedkeuring Vervolg_op ...
 
 ... leverantien ...
 ... kommen ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0603

page title: ... leverantien Rappt goedkeuring alsboven Vinkenkooi bestuur Leiden ...
 
 ... leverantien ...
 ... Rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... alsboven ...
 ... Vinkenkooi ...
 ... bestuur ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0604

page title: ... Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0605

page title: ... kanaal post 117 kanaal openbare ...
 
 ... kanaal ...
 ... post ...
 ... 117 ...
 ... kanaal ...
 ... openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0606

page title: ... Commissaris Groningen Zeeuwsche ...
 
 ... Commissaris ...
 ... Groningen ...
 ... Zeeuwsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0607

page title: ... 1904 ...
 
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0608

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0609

page title: ... Ambtenaren ...
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0610

page title: ... goedkeuring Inrichting aanbesteding Heerewaarden Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Inrichting ...
 ... aanbesteding ...
 ... Heerewaarden ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0611

page title: ... Indische Aug 15 49 Rappt BD 11 Vervolg ...
 
 ... Indische ...
 ... Aug ... 15 ... 49 ... Rappt ... BD ... 11 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0612

page title: ... nieuwe telegraaf ...
 
 ... nieuwe ...
 ... telegraaf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0613

page title: ... Vervolg_van Sept openbare Bibliotheek Sept alsboven leveringen kanaal Vlissingen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Sept ...
 ... openbare ...
 ... Bibliotheek ...
 ... Sept ...
 ... alsboven ...
 ... leveringen ...
 ... kanaal ...
 ... Vlissingen ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0614

page title: ... openbare z zulks Berg erg alsboven ...
 
 ... openbare ...
 ... z ...
 ... zulks ...
 ... Berg ... erg ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0615

page title: ... gedurende ...
 
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0616

page title: ... goedkeuring 64 goedkeuring ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... 64 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0617

page title: ... baggerwerk ...
 
 ... baggerwerk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0618

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0619

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0620

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0621

page title: ... Gerechtshoven 44 zulks sHertogenbosch Schueren Raadsheer zulks Gerechtshof ...
 
 ... Gerechtshoven ...
 ... 44 ...
 ... zulks ...
 ... sHertogenbosch ...
 ... Schueren ...
 ... Raadsheer ...
 ... zulks ...
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0622

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0623

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0624

page title: ... i College Jhr ...
 
 ... i ... College ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0625

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0626

page title: ... 47 ...
 
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0627

page title: ... 25 Gelderland besturen Oldebroek ...
 
 ... 25 ...
 ... Gelderland ...
 ... besturen ... Oldebroek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0628

page title: ... Nota ...
 
 ... Nota ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0629

page title: ... bestrating Gelderland College terug Fiat 158 ...
 
 ... bestrating ...
 ... Gelderland ...
 ... College ...
 ... terug ...
 ... Fiat ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0630

page title: ... Rijksweg Decb ...
 
 ... Rijksweg ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0631

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0632

page title: ... Scherpschutterij goedkeuring Alkmaar ...
 
 ... Scherpschutterij ...
 ... goedkeuring ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0633

page title: ... goedkeuring Leiden ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0634

page title: ... goedkeuring Statuten Rotterdam Rappt ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Vaderland ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0635

page title: ... Rappt benoeming Afdeeling Nederland onderofficieren 19 ...
 
 ... Rappt ...
 ... benoeming ...
 ... Afdeeling ...
 ... Nederland ...
 ... onderofficieren ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0636

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0637

page title: ... Zwolsch Zwolle ...
 
 ... Zwolsch ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0638

page title: ... Infanterie ...
 
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0639

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0640

page title: ... Rotterdam goedkeuring Rotterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... goedkeuring ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0641

page title: ... goedkeuring vereeniging Rotterdam Hilversum Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... vereeniging ...
 ... Rotterdam ...
 ... Hilversum ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0642

page title: ... bevorderen ...
 
 ... bevorderen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0643

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0644

page title: ... 26 Besluit_fiat Seminarie Roermond Hoofd ...
 
 ... 26 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Seminarie ...
 ... Roermond ... Hoofd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0645

page title: ... Gravure ingang Vervolg ...
 
 ... Gravure ...
 ... ingang ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0646

page title: ... Marine ...
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0647

page title: ... Vervolg ...
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0648

page title: ... aangetroffen zoek ...
 
 ... aangetroffen ...
 ... zoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0649

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0650

page title: ... ontslag ...
 
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0651

page title: ... belast gemaakt bezoldiging Amsterdam Vervolg_op ...
 
 ... belast ...
 ... gemaakt ...
 ... bezoldiging ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0652

page title: ... twee 61 Hoofdstuk_III ...
 
 ... twee ...
 ... 61 ...
 ... Hoofdstuk_III ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0653

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0654

page title: ... Dept. Riedel ingang 1904 Hoofd ...
 
 ... Dept. ...
 ... Riedel ...
 ... ingang ...
 ... 1904 ...
 ... Hoofd ...
 ... zulks ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0655

page title: ... FD @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... FD ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0656

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0657

page title: ... Vervolg_van Inspecteur ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0658

page title: ... 07 ...
 
 ... 07 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0659

page title: ... Naturalis Zevenaar 117 de_Tweede 145 Tweede_Kamer ...
 
 ... Naturalis ...
 ... Zevenaar ...
 ... 117 ...
 ... de_Tweede ...
 ... 145 ...
 ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0660

page title: ... H Westerkamp 19 1905 ...
 
 ... H ... Westerkamp ...
 ... 19 ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0661

page title: ... Vervolg_van de_Tweede Kamer alsboven van wetsontwerpen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... de_Tweede ... Kamer ...
 ... alsboven ... van ...
 ... wetsontwerpen ...
 ... de_Tweede ... Tweede ...
 ... Rappt ...
 ... Decb ... 158 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0662

page title: ... 44 L Laforce Hulsberg ...
 
 ... 44 ...
 ... L ...
 ... Laforce ...
 ... Hulsberg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0663

page title: ... Helden Vervolg ...
 
 ... Helden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0664

page title: ... Stekmann Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Stekmann ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0665

page title: ... 74 Besluit_fiat School Vervolg ...
 
 ... 74 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... School ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0666

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0667

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0668

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0669

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0670

page title: ... 1903 Rotterdam 19 ...
 
 ... 1903 ...
 ... Rotterdam ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0671

page title: ... 03 exploitatie 03 ...
 
 ... 03 ...
 ... exploitatie ...
 ... 03 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0672

page title: ... Indische ...
 
 ... Indische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0673

page title: ... Scholten Amsterdam ...
 
 ... Scholten ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0674

page title: ...  ...
 
 ... t ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0675

page title: ... Besluit_fiat ...
 
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0676

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0677

page title: ... bouw ingang Scheikundige ...
 
 ... bouw ...
 ... ingang ...
 ... Scheikundige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0678

page title: ... 1e wegen wegens 64 ...
 
 ... 1e ...
 ... wegen ... wegens ...
 ... 64 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0679

page title: ... hierbij landbouw ...
 
 ... hierbij ...
 ... landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0680

page title: ... 50 Veenkolonialen ...
 
 ... 50 ...
 ... Veenkolonialen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0681

page title: ... 1904 Landbouw ...
 
 ... 1904 ...
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0682

page title: ... Leiden 1904 ...
 
 ... Leiden ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0683

page title: ... II KB Reglement bepaling Rappt zijnen ...
 
 ... II ...
 ... KB ...
 ... Reglement ...
 ... bepaling ...
 ... Rappt ...
 ... zijnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0684

page title: ... Leeuwarden Landbouw D ...
 
 ... Leeuwarden ...
 ... Landbouw ...
 ... D ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0685

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0686

page title: ... bouw subsidie Glimmen 30 38 landbouw ...
 
 ... bouw ...
 ... subsidie ...
 ... Glimmen ...
 ... 30 ... 38 ...
 ... landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0687

page title: ... @TOT_EN_MET Hoorn zaad ...
 
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Hoorn ...
 ... zaad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0688

page title: ... Wageningen 58 ...
 
 ... Wageningen ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0689

page title: ... hierbij Decb ...
 
 ... hierbij ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0690

page title: ... Tuinbouw Hoofdbestuur besturen hierbij Groningen ...
 
 ... Tuinbouw ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... besturen ... hierbij ...
 ... Groningen ...
 ... hierbij ...
 ... Algemeene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0691

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0692

page title: ... 30 Decb ...
 
 ... 30 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0693

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0694

page title: ... Griffie Baron ...
 
 ... Griffie ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0695

page title: ... Baron ...
 
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0696

page title: ... 26 Tweede baron 0 de_Tweede Tweede Kamer 1904 ...
 
 ... 26 ...
 ... Tweede ...
 ... baron ...
 ... 0 ...
 ... de_Tweede ... Tweede ... Kamer ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0697

page title: ... 1904 Vervolg ...
 
 ... 1904 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0698

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0699

page title: ... 4 zulks Amsterdam Griffier ...
 
 ... 4 ...
 ... zulks ...
 ... Amsterdam ...
 ... Griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0700

page title: ... zocht ...
 
 ... zocht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0701

page title: ... Staten Koningin Rotterdam Ceremoniemeester @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... Staten ...
 ... Koningin ...
 ... Rotterdam ...
 ... Ceremoniemeester ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0702

page title: ... Leden 19 Tweede_Kamer ...
 
 ... Leden ...
 ... 19 ...
 ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0703

page title: ... Rappt Generaal Oranje Sept de_Tweede Baron ...
 
 ... Rappt ...
 ... Generaal ...
 ... Oranje ...
 ... Sept ...
 ... de_Tweede ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0704

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0705

page title: ... 30 25 ...
 
 ... 30 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0706

page title: ... 44 gevoerd 16 archief ...
 
 ... 44 ...
 ... gevoerd ...
 ... 16 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0707

page title: ... zulks ...
 
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0708

page title: ... teruggaaf I ...
 
 ... teruggaaf ...
 ... I ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0709

page title: ... 12 k ...
 
 ... 12 ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0710

page title: ... 50 regeling ...
 
 ... 50 ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0711

page title: ... Zegel Rappt Spoorweg ...
 
 ... Zegel ...
 ... Rappt ...
 ... Spoorweg ...
 ... Spoorweg ...
 ... 1903 ...
 ... Militairen ... goed ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0712

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0713

page title: ... gemeenten ...
 
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0714

page title: ... 1902 j School ...
 
 ... 1902 ...
 ... j ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0715

page title: ... jaarlijksch Rijkssubsidie ...
 
 ... jaarlijksch ...
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0716

page title: ... alsboven ...
 
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0717

page title: ... Nijmegen zijnen ...
 
 ... Nijmegen ...
 ... zijnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0718

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0719

page title: ... 150 GedStaten 150 Dordrechts ...
 
 ... 150 ...
 ... GedStaten ...
 ... 150 ...
 ... Dordrechts ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0720

page title: ... 44 Ambacht ...
 
 ... 44 ...
 ... Ambacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0721

page title: ... zoon 117 telling ...
 
 ... zoon ...
 ... 117 ...
 ... telling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0722

page title: ... Vervolg_van Wetenschappen Rappt tot_het_toekennen toekennen rijkssubsidie subsidie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Wetenschappen ...
 ... Rappt ... tot_het_toekennen ... toekennen ...
 ... rijkssubsidie ... subsidie ... Commissie ...
 ... verhooging ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0723

page title: ... Hoofdbestuur ...
 
 ... Hoofdbestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0724

page title: ... Rijkssubsidie 1904 ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0725

page title: ... 0 Directeur Normaal 152 ...
 
 ... 0 ...
 ... Directeur ...
 ... Normaal ...
 ... 152 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0726

page title: ... rijkssubsidie 88 ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0727

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0728

page title: ... Zwolle ...
 
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0729

page title: ... ingang Vervolg ...
 
 ... ingang ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0730

page title: ... Volks 158 1905 Vervolg_op ...
 
 ... Volks ...
 ... 158 ...
 ... 1905 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0731

page title: ... bevinding woning Centralen handeling ...
 
 ... bevinding ...
 ... woning ...
 ... Centralen ...
 ... handeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0732

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0733

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0734

page title: ... de_Tweede ...
 
 ... de_Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0735

page title: ... 500000 Rijksdienst datum en ...
 
 ... 500000 ...
 ... Rijksdienst ...
 ... datum ...
 ... en ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0736

page title: ... Controleur ...
 
 ... Controleur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0737

page title: ... Baron 1904 Vervolg ...
 
 ... Baron ...
 ... 1904 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0738

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0739

page title: ... 44 open Amsterdam zulks ...
 
 ... 44 ...
 ... open ...
 ... Amsterdam ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0740

page title: ... 158 Kabt ...
 
 ... 158 ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0741

page title: ... Oostenrijk Mevrouw ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0742

page title: ... r beantwoord Rappt I gezonden ...
 
 ... r ...
 ... beantwoord ...
 ... Rappt ...
 ... I ...
 ... gezonden ...
 ... niet ...
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0743

page title: ... Leeuw ...
 
 ... Leeuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0744

page title: ... k Nijmegen Deventer 08 ...
 
 ... k ...
 ... Nijmegen ...
 ... Deventer ...
 ... 08 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0745

page title: ... 4 Hertogenbosch zoon ...
 
 ... 4 ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... zoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0746

page title: ... Rotterdam zoon Alida 150 30 ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... zoon ...
 ... Alida ...
 ... 150 ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0747

page title: ... Zwolle zoon ...
 
 ... Zwolle ...
 ... zoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0748

page title: ... Rotterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0749

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0750

page title: ... Besturen Koningin Utrecht 1904 Groningen 62 ...
 
 ... Besturen ...
 ... Koningin ... Utrecht ...
 ... 1904 ...
 ... Groningen ...
 ... 62 ...
 ... gang ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0751

page title: ... ingang Vervolg ...
 
 ... ingang ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0752

page title: ... GedStaten NoordHolland Commissaris Noordbrabant ...
 
 ... GedStaten ...
 ... NoordHolland ...
 ... Commissaris ...
 ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0753

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0754

page title: ... zich ...
 
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0755

page title: ... Griffie Jhr ...
 
 ... Griffie ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0756

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0757

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0758

page title: ... genoemde toelage afwijking Sphinx Nederland Sergeant ...
 
 ... genoemde ...
 ... toelage ...
 ... afwijking ...
 ... Sphinx ...
 ... Nederland ...
 ... Sergeant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0759

page title: ... intrekking ...
 
 ... intrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0760

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0761

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0762

page title: ... Gravenhage ...
 
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0763

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0764

page title: ... goedkeuring openbare Rotterdam i ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... openbare ...
 ... Rotterdam ...
 ... i ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0765

page title: ... Besluit_fiat goedkeuring ...
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0766

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0767

page title: ... benoeming zand ...
 
 ... benoeming ...
 ... zand ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0768

page title: ... Vervolg_van zij gemeente Laar teruggezonden Strijen brieven Creatie Vervolg ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... zij ...
 ... gemeente ...
 ... Laar ...
 ... teruggezonden ...
 ... Strijen ...
 ... brieven ...
 ... Creatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0769

page title: ... Rappt Staatscourant B Zwolle 1892 ...
 
 ... Rappt ...
 ... Staatscourant ...
 ... B ...
 ... Zwolle ...
 ... 1892 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0770

page title: ... 07 ...
 
 ... 07 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0771

page title: ... Haarlemmermeer Zwolle 160 60 ...
 
 ... Haarlemmermeer ...
 ... Zwolle ...
 ... 160 ... 60 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0772

page title: ... Amsterdam 30 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0773

page title: ... Koolhoven Amsterdam 158 ...
 
 ... Koolhoven ...
 ... Amsterdam ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0774

page title: ... 4 02 0 30 Besluit_fiat ...
 
 ... 4 ... 02 ... 0 ...
 ... 30 ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0775

page title: ... Leeden ...
 
 ... Leeden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0776

page title: ... verhooging onderzoek ...
 
 ... verhooging ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0777

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0778

page title: ... Rappt 26 ...
 
 ... Rappt ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0779

page title: ... bepaling gedurende ...
 
 ... bepaling ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0780

page title: ... ingestelde Rotterdam aldaar Rotterdam onderzoek ...
 
 ... ingestelde ...
 ... Rotterdam ...
 ... aldaar ...
 ... Rotterdam ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0781

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0782

page title: ... Paedagogisch Brussel Adjunct Kolonien ...
 
 ... Paedagogisch ...
 ... Brussel ...
 ... Adjunct ...
 ... Kolonien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0783

page title: ... Arnhem Amsterdam Haarlem Rappt hygienische September ...
 
 ... Arnhem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... Rappt ...
 ... hygienische ...
 ... September ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0784

page title: ... Notificatie IV_4 zulks ...
 
 ... Notificatie ...
 ... IV_4 ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0785

page title: ... sRijks_Schatkist Rijks_Schatkist Rijks_Universiteit Universiteit Groningen 1903 ...
 
 ... sRijks_Schatkist ... Rijks_Schatkist ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Groningen ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0786

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0787

page title: ... Decb Leiden Decb Rijks_Universiteit Goethart Leiden ...
 
 ... t ...
 ... Decb ...
 ... Leiden ...
 ... Decb ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Goethart ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0788

page title: ... Troonrede ...
 
 ... Troonrede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0789

page title: ... toegezonden Tweede de_Tweede Baron ...
 
 ... toegezonden ...
 ... Tweede ...
 ... de_Tweede ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0790

page title: ... @LIJN_VERTICAAL_BREUK ...
 
 ... @LIJN_VERTICAAL_BREUK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0791

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0792

page title: ... Groningen ...
 
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0793

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0794

page title: ... Rappt aan_de KB Kon. ...
 
 ... Rappt ...
 ... aan_de ...
 ... KB ...
 ... Kon. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0795

page title: ... Divisie ...
 
 ... Divisie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0796

page title: ... KB p Zwolle ...
 
 ... KB ...
 ... p ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0797

page title: ... Adjunct Nijmegen ...
 
 ... Adjunct ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0798

page title: ... 158 Hof ...
 
 ... 158 ...
 ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0799

page title: ... 19 Reglement machinist Reglement ...
 
 ... 19 ...
 ... Reglement ...
 ... machinist ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0800

page title: ... Rappt 63 1904 School Japan ...
 
 ... Rappt ... 63 ...
 ... 1904 ...
 ... School ...
 ... Japan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0801

page title: ... Scheepvaart de_Tweede Tweede executie 44 ...
 
 ... Scheepvaart ...
 ... de_Tweede ... Tweede ...
 ... executie ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0802

page title: ... Rotterdam Groningen ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0803

page title: ... ingesteld ...
 
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0804

page title: ... 1903 1904 19 ...
 
 ... 1903 ...
 ... 1904 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0805

page title: ... Indische @LIJN_DIAGONAAL ingesteld Justitie erg belooningen ...
 
 ... Indische ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... ingesteld ...
 ... Justitie ...
 ... erg ...
 ... belooningen ...
 ... kwartaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0806

page title: ... 08 Amsterdam ...
 
 ... 08 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0807

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0808

page title: ... Indische ...
 
 ... Indische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0809

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0810

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0811

page title: ... 58 ...
 
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0812

page title: ... Noorwegen o@d ...
 
 ... Noorwegen ...
 ... o@d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0813

page title: ... 30 onder ...
 
 ... 30 ...
 ... onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0814

page title: ... 19 werklieden magazijnen Rijks Werf Willemsoord Kries Besluit ...
 
 ... 19 ...
 ... werklieden ... magazijnen ... Rijks ...
 ... Werf ... Willemsoord ... Kries ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0815

page title: ... Rappt 0 1904 inlichting 454 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 0 ...
 ... 1904 ...
 ... inlichting ...
 ... 454 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0816

page title: ... alsboven Rappt 74 ...
 
 ... alsboven ...
 ... Rappt ...
 ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0817

page title: ... 60 het Rijkssubsidie 1904 school twee ...
 
 ... 60 ...
 ... het ...
 ... Rijkssubsidie ... 1904 ...
 ... school ... twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0818

page title: ... Sterken dronkenschap 47 ...
 
 ... Sterken ...
 ... dronkenschap ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0819

page title: ... o@e 4 adres ...
 
 ... o@e ...
 ... 4 ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0820

page title: ... 16 6 verlaging gemeenten ...
 
 ... 16 ... 6 ...
 ... verlaging ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0821

page title: ... Sterken 64 ...
 
 ... Sterken ...
 ... 64 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0822

page title: ... 60 verlenging ...
 
 ... 60 ...
 ... verlenging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0823

page title: ... Rozenburg 26 ...
 
 ... Rozenburg ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0824

page title: ... Schuurmans aan_de ...
 
 ... Schuurmans ...
 ... aan_de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0825

page title: ... 1905 1900 Amersfoort gedurende ...
 
 ... 1905 ...
 ... 1900 ...
 ... Amersfoort ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0826

page title: ... @IMPRINT_1818 aangenomen goedkeuring 1902 Nederlandsche Nederland ...
 
 ... @IMPRINT_1818 ...
 ... aangenomen ...
 ... goedkeuring ... 1902 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0827

page title: ... @IMPRINT_1819 twee James ...
 
 ... @IMPRINT_1819 ...
 ... twee ...
 ... James ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0828

page title: ... @IMPRINT_1820 Parijs tractaten ...
 
 ... @IMPRINT_1820 ...
 ... Parijs ...
 ... Parijs ...
 ... tractaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0829

page title: ... @IMPRINT_1821 30 ...
 
 ... @IMPRINT_1821 ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0830

page title: ... @IMPRINT_1822 30 1905 19 ...
 
 ... @IMPRINT_1822 ...
 ... 30 ...
 ... 1905 ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0831

page title: ... Nederlandsche ...
 
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0832

page title: ... Protocol de_Tweede geving ...
 
 ... Protocol ...
 ... de_Tweede ...
 ... geving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0833

page title: ... daartoe ...
 
 ... daartoe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0834

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0835

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0836

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0837

page title: ... daaraan 1905 Republiek Ambtenaren ...
 
 ... daaraan ...
 ... 1905 ...
 ... Republiek ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0838

page title: ... bedien Kolonien Fiat belang Jhr ...
 
 ... bedien ...
 ... Kolonien ...
 ... Fiat ...
 ... belang ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0839

page title: ... noodig Curacao ...
 
 ... noodig ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0840

page title: ... Kolonien ...
 
 ... Kolonien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0841

page title: ... buitenlandsch 4 ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0842

page title: ... Kolonien ...
 
 ... Kolonien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0843

page title: ... Curacao Kolonien aangetroffen ...
 
 ... Curacao ...
 ... Kolonien ...
 ... aangetroffen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0844

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0845

page title: ... Rotterdam houdende openbare ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... houdende ... openbare ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0846

page title: ... 1903 ...
 
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0847

page title: ... halve ...
 
 ... halve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0848

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0849

page title: ... zulks afwijking @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... zulks ... afwijking ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0850

page title: ... Rijkssubsidie 1904 ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0851

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0852

page title: ... 1900 ...
 
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0853

page title: ... zulks ...
 
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0854

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0855

page title: ... medegedeeld ...
 
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0856

page title: ... Rappt ij ...
 
 ... Rappt ...
 ... ij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0857

page title: ... a bepalingen Gravenhage Vervolg_op ...
 
 ... a ...
 ... bepalingen ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0858

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0859

page title: ... daarmede ...
 
 ... daarmede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0860

page title: ... @TOT_EN_MET Hilversum 30 1902 daaraan Adjunct ...
 
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Hilversum ...
 ... 30 ...
 ... 1902 ...
 ... daaraan ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0861

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0862

page title: ... Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0863

page title: ... Rijkssubsidie ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0864

page title: ... gedurende hengstveulen Reglement ...
 
 ... gedurende ...
 ... hengstveulen ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0865

page title: ... Landbouw ...
 
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0866

page title: ... goed gratificatie ...
 
 ... goed ...
 ... gratificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0867

page title: ... Armwezen Regenten Noordholland k Schoorl ...
 
 ... Armwezen ...
 ... Regenten ...
 ... Noordholland ...
 ... k ...
 ... Schoorl ...
 ... 44 ...
 ... 64 ...
 ... t ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0868

page title: ... aangenomen verrichtingen Curatoren ...
 
 ... aangenomen ...
 ... verrichtingen ...
 ... Curatoren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0869

page title: ... burgemeester ...
 
 ... burgemeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0870

page title: ... 60 Smit ...
 
 ... 60 ...
 ... Smit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0871

page title: ... medegedeeld ...
 
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0872

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0873

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0874

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0875

page title: ... @TOT_EN_MET Leiden Groningen Roermond Seminarium ...
 
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Leiden ...
 ... Groningen ...
 ... Roermond ...
 ... Seminarium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0876

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0877

page title: ... rijkssubsidie ...
 
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0878

page title: ... Kamer 60 p ...
 
 ... Kamer ...
 ... 60 ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0879

page title: ... r Heerenveen 50 Jhr ...
 
 ... r ...
 ... Heerenveen ...
 ... 50 ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0880

page title: ... Zwolle 60 Rotterdam Rechtbank ...
 
 ... Zwolle ...
 ... 60 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rechtbank ...
 ... Amsterdam ...
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0881

page title: ... Hoogleeraar rechtbank zulks President Rechtbank Griffie ...
 
 ... Hoogleeraar ...
 ... rechtbank ...
 ... zulks ...
 ... President ... Rechtbank ...
 ... Griffie ... Griffiers ...
 ... Rechtbank ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0882

page title: ... Muelen Rechtbank ...
 
 ... Muelen ...
 ... Rechtbank ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0883

page title: ... griffier ...
 
 ... griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0884

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0885

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0886

page title: ... 200 Bijzondere ...
 
 ... 200 ...
 ... Bijzondere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0887

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0888

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0889

page title: ... 08 Bottemanne ...
 
 ... 08 ...
 ... Bottemanne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0890

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0891

page title: ... Groningen kanaal ...
 
 ... Groningen ...
 ... kanaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0892

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0893

page title: ... Rappt 1903 KB regeling gratificatie ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1903 ...
 ... KB ...
 ... regeling ...
 ... gratificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0894

page title: ... Peters Japan Staatscourant Fiat worden ...
 
 ... Peters ...
 ... Japan ...
 ... Staatscourant ...
 ... Fiat ...
 ... worden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0895

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0896

page title: ... vervallen ...
 
 ... vervallen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0897

page title: ... Vervolg_van @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0898

page title: ... twee Adjunct Algemeene Decb ...
 
 ... twee ...
 ... Adjunct ... Algemeene ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0899

page title: ... voordracht 1904 Decb afschrift Goekoop ...
 
 ... voordracht ... 1904 ...
 ... Decb ...
 ... afschrift ...
 ... Goekoop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0900

page title: ... Rappt 1903 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0901

page title: ... 1116 ...
 
 ... 1116 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0902

page title: ... 1904 Decb ...
 
 ... 1904 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0903

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0904

page title: ... Sergeant Luitenant Commandant ...
 
 ... Sergeant ...
 ... Luitenant ...
 ... Commandant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0905

page title: ... Jagers ...
 
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0906

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0907

page title: ... zulks C ...
 
 ... zulks ...
 ... C ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0908

page title: ... Leiden ...
 
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0909

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0910

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0911

page title: ... af vergunning ...
 
 ... af ...
 ... vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0912

page title: ... kantongerechten Kantongerechten Colleges Procureurs Gerechtshoven ...
 
 ... kantongerechten ... Kantongerechten ...
 ... Colleges ... Procureurs ...
 ... Gerechtshoven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0913

page title: ... i 44 Maandag aldaar ...
 
 ... i ...
 ... 44 ...
 ... Maandag ...
 ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0914

page title: ... noodig H ...
 
 ... noodig ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0915

page title: ... 1904 ...
 
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0916

page title: ... Duitschland k inlichting ...
 
 ... Duitschland ...
 ... k ...
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0917

page title: ... tegenwoordig ...
 
 ... tegenwoordig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0918

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0919

page title: ... 88 ...
 
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0920

page title: ... Reizen terug ...
 
 ... Reizen ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0921

page title: ... Dinsdag Koningin ...
 
 ... Dinsdag ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0922

page title: ... K 1904 Notificatie ...
 
 ... K ...
 ... 1904 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0923

page title: ... te_begeven ...
 
 ... te_begeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0924

page title: ... kennisgegeven ...
 
 ... kennisgegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0925

page title: ... verblijf H Zaterdag ...
 
 ... verblijf ...
 ... H ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0926

page title: ... daarmede ...
 
 ... daarmede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0927

page title: ... @TOT_EN_MET NoordBrabant Provincie afdeeling Helmond Hertog Soestdijk ...
 
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... NoordBrabant ...
 ... Provincie ...
 ... afdeeling ...
 ... Helmond ...
 ... Hertog ...
 ... Soestdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0928

page title: ... gouvernement ...
 
 ... gouvernement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0929

page title: ... Vervolg_van 12 Koningin Commissaris ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 12 ...
 ... Koningin ...
 ... Commissaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0930

page title: ... Amsterdam verzending ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... verzending ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0931

page title: ... Zaterdag ...
 
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0932

page title: ... 50 ongeveer ...
 
 ... 50 ...
 ... ongeveer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0933

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0934

page title: ... betreffende ...
 
 ... betreffende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0935

page title: ... goedkeuring Nederland sHertogenbosch Hertogenbosch ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Nederland ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0936

page title: ... krachtens ...
 
 ... krachtens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0937

page title: ... technische Poly School @PRIMO @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... technische ...
 ... Poly ...
 ... School ...
 ... @PRIMO ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0938

page title: ... School ...
 
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0939

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0940

page title: ... Rechterlijke nauwkeurig ...
 
 ... Rechterlijke ...
 ... nauwkeurig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0941

page title: ... 44 Directeur ...
 
 ... 44 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0942

page title: ... Rappt gedurende ...
 
 ... Rappt ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0943

page title: ... Korporaal ...
 
 ... Korporaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0944

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0945

page title: ... afdeeling Generaal telling Parijs inrichting zulks 1905 belang ...
 
 ... afdeeling ...
 ... Generaal ...
 ... telling ... Parijs ...
 ... inrichting ...
 ... zulks ...
 ... 1905 ...
 ... belang ...
 ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0946

page title: ... Landbouw tentoonstelling ...
 
 ... Landbouw ...
 ... tentoonstelling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0947

page title: ... Rappt 49 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 49 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0948

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0949

page title: ... Leiden zich ...
 
 ... Leiden ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0950

page title: ... archief Zeeland Oranje 1904 Residentie genoemd ...
 
 ... archief ...
 ... Zeeland ...
 ... Oranje ...
 ... 1904 ...
 ... Residentie ...
 ... genoemd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0951

page title: ... schrijven ...
 
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0952

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0953

page title: ... 1904 ...
 
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0954

page title: ... i f 1904 zicht Vervolg ...
 
 ... i ...
 ... f ...
 ... 1904 ...
 ... zicht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0955

page title: ... 150 goedkeuring Vervolg Vervolg_op ...
 
 ... 150 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0956

page title: ... Cools 1903 Visscherijen ...
 
 ... Cools ...
 ... 1903 ...
 ... Visscherijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0957

page title: ... ingang onderzoek ...
 
 ... ingang ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0958

page title: ... Rijkssubsidie ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0959

page title: ... goed 0 ...
 
 ... goed ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0960

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0961

page title: ... Amersfoort Amsterdam ...
 
 ... Amersfoort ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0962

page title: ... 150 158 ...
 
 ... 150 ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0963

page title: ... Rijkssubsidie ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0964

page title: ... inrichting 26 School zulks Broeyer ...
 
 ... inrichting ...
 ... 26 ...
 ... School ...
 ... zulks ...
 ... zulks ...
 ... Broeyer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0965

page title: ... 26 1953 ...
 
 ... h ...
 ... 26 ...
 ... 1953 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0966

page title: ... 74 Gendringen ...
 
 ... 74 ...
 ... Gendringen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0967

page title: ... Remmert ...
 
 ... Remmert ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0968

page title: ... directie ...
 
 ... directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0969

page title: ... vrouwelijke ...
 
 ... vrouwelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0970

page title: ... Zuidholland copie 47 ...
 
 ... Zuidholland ...
 ... copie ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0971

page title: ... Ambtenaren ...
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0972

page title: ... provincie ...
 
 ... provincie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0973

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0974

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0975

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0976

page title: ... Hellmund Caracas Nederland ...
 
 ... Hellmund ...
 ... Caracas ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0977

page title: ... toekennen 1908 wegens werkzaamheden ...
 
 ... toekennen ...
 ... 1908 ...
 ... wegens ...
 ... werkzaamheden ...
 ... werkzaamheden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0978

page title: ... Gerechtshof ...
 
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0979

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL zulks @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... zulks ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0980

page title: ... Decb 150 ...
 
 ... Decb ...
 ... 150 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0981

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0982

page title: ... 03 1912 ...
 
 ... 03 ...
 ... 1912 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0983

page title: ... Bremen ...
 
 ... Bremen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0984

page title: ... Leden ...
 
 ... Leden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0985

page title: ... Tienden goedkeuring alsboven onder 6 ...
 
 ... Tienden ...
 ... goedkeuring ...
 ... alsboven ... onder ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0986

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0987

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0988

page title: ... 1903 Rekenkamer ...
 
 ... 1903 ...
 ... Rekenkamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0989

page title: ... Hoofd ...
 
 ... Hoofd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0990

page title: ... daaronder Remonte kinderen ...
 
 ... daaronder ...
 ... Remonte ...
 ... kinderen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0991

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0992

page title: ... @PAPIER_RAND_BOVEN ...
 
 ... @PAPIER_RAND_BOVEN ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0993

page title: ... twee schrijven Nederlandsche ...
 
 ... twee ...
 ... schrijven ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0994

page title: ... gevallen 12 ...
 
 ... gevallen ...
 ... 12 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0995

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0996

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0997

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0998

page title: ... 30 Mevrouw ...
 
 ... 30 ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 0999

page title: ... verliezen Amsterdam ...
 
 ... verliezen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1000

page title: ... benoeming ...
 
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1001

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1002

page title: ... gestelde ...
 
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1003

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1004

page title: ... 26 GedStaten 26 74 GedStaten gemeenten bezoldiging ...
 
 ... 26 ...
 ... GedStaten ...
 ... 26 ... 74 ...
 ... GedStaten ...
 ... gemeenten ...
 ... bezoldiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1005

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 26 benoeming zilveren Schoonhoven gedurende ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 26 ...
 ... benoeming ...
 ... zilveren ...
 ... Schoonhoven ... gedurende ...
 ... buiten ...
 ... verhooging ...
 ... Controleur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1006

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1007

page title: ... functie Jhr ...
 
 ... functie ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1008

page title: ... gemeente f A Alkemade ...
 
 ... gemeente ...
 ... f ...
 ... A ...
 ... Alkemade ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1009

page title: ... concessie 12 Vervolg ...
 
 ... concessie ...
 ... 12 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1010

page title: ... uitkeering p Arnhem 1904 alsboven kadaster ...
 
 ... uitkeering ...
 ... p ...
 ... Arnhem ...
 ... 1904 ...
 ... alsboven ...
 ... kadaster ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1011

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1012

page title: ... onderzoek ...
 
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1013

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1014

page title: ... v ZM gedeeld terug Linden ...
 
 ... v ...
 ... ZM ...
 ... gedeeld ...
 ... terug ...
 ... Linden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1015

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1016

page title: ... Rotterdam K ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1017

page title: ... Imperial Duitschland i Vervolg ...
 
 ... Imperial ...
 ... Duitschland ...
 ... i ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1018

page title: ... Fiat ...
 
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1019

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1020

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1021

page title: ... Bestuur ...
 
 ... Bestuur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1022

page title: ... i ...
 
 ... i ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1023

page title: ... 12 Duitschen ...
 
 ... 12 ...
 ... Duitschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1024

page title: ... breng zulks ...
 
 ... breng ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1025

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1026

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1027

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1028

page title: ... Gouverneur vervanger Gouverneur ...
 
 ... Gouverneur ...
 ... vervanger ... Gouverneur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1029

page title: ... 1904 ...
 
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1030

page title: ... 26 Brussel ...
 
 ... 26 ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1031

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1032

page title: ... gevallen Engelsche Secretaris ...
 
 ... gevallen ...
 ... Engelsche ...
 ... Secretaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1033

page title: ... twee Audientie Adjunct ...
 
 ... twee ...
 ... Audientie ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1034

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1035

page title: ... Leiden ...
 
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1036

page title: ... Amsterdam 1905 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 1905 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1037

page title: ... GedStaten ...
 
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1038

page title: ... Gendringen ...
 
 ... Gendringen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1039

page title: ... Oldebroek Besluiten 88 verlenging ...
 
 ... Oldebroek ...
 ... Besluiten ...
 ... 88 ... verlenging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1040

page title: ... gesteld ...
 
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1041

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1042

page title: ... aldaar sterken_drank Oudshoorn ...
 
 ... aldaar ...
 ... sterken_drank ...
 ... Oudshoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1043

page title: ... Bonden Oegstgeest 152 alsboven 150 1906 ...
 
 ... Bonden ...
 ... Oegstgeest ...
 ... 152 ... alsboven ...
 ... 150 ...
 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1044

page title: ... Grenadier toelichting betreffende 26 ...
 
 ... Grenadier ...
 ... toelichting ...
 ... betreffende ...
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1045

page title: ... gewichten Rappt Besluit jaren ...
 
 ... gewichten ...
 ... Rappt ...
 ... Besluit ...
 ... jaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1046

page title: ... Republiek BlD B ...
 
 ... Republiek ...
 ... BlD ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1047

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1048

page title: ... Voorzitter ...
 
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1049

page title: ... gelegenheid ...
 
 ... gelegenheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1050

page title: ... gisteren Sept Saksen ...
 
 ... gisteren ...
 ... Sept ...
 ... Saksen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1051

page title: ... Buitenlandsche gisteren per stand ...
 
 ... Buitenlandsche ...
 ... gisteren ...
 ... per ...
 ... stand ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1052

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1053

page title: ... Berlijn Schwerin i ...
 
 ... Berlijn ...
 ... Schwerin ...
 ... i ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1054

page title: ... FD 0 benoeming ...
 
 ... FD ... 0 ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1055

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1056

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1057

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1058

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1059

page title: ... H buitenlandsch 30 Dept. Paleis ...
 
 ... H ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 30 ...
 ... Dept. ...
 ... Paleis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1060

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1061

page title: ... 26 Koopmans ...
 
 ... 26 ...
 ... Koopmans ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1062

page title: ... Koning Grootmoeder Asturie ...
 
 ... Koning ...
 ... Grootmoeder ...
 ... Asturie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1063

page title: ... Voorzitter ...
 
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1064

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1065

page title: ... schrijven ...
 
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1066

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1067

page title: ... goedkeuring ...
 
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1068

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1069

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1070

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1071

page title: ... Inspecteur brief ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1072

page title: ... twee ...
 
 ... twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1073

page title: ... drankwet 132 Besluiten openbare ...
 
 ... drankwet ...
 ... 132 ...
 ... Besluiten ...
 ... openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1074

page title: ... Koningin geschieden ...
 
 ... Koningin ...
 ... geschieden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1075

page title: ... den_RvSt Decb 30 Decb ...
 
 ... den_RvSt ...
 ... Decb ...
 ... 30 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1076

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1077

page title: ... Arnhem ...
 
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1078

page title: ... toekomen ...
 
 ... toekomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1079

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1080

page title: ... Rappt Consul ...
 
 ... Rappt ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1081

page title: ... Rappt Decb ...
 
 ... Rappt ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1082

page title: ... Saksen Koningin 7 data ...
 
 ... Saksen ...
 ... Koningin ...
 ... 7 ...
 ... t ...
 ... data ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1083

page title: ... WD tot_het_verleenen verleenen Rotterdamsche Rotterdam ...
 
 ... WD ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Rotterdamsche ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... zij ...
 ... overeenkomst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1084

page title: ... Militair 44 1904 Divisie ...
 
 ... Militair ...
 ... 44 ...
 ... 1904 ...
 ... Divisie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1085

page title: ... breng 0 Carnegie wetsontwerp ...
 
 ... breng ...
 ... 0 ...
 ... Carnegie ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1086

page title: ... Frankrijk Engeland ...
 
 ... Frankrijk ... Engeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1087

page title: ... 64 terug bijzondere kennisgegeven ...
 
 ... 64 ...
 ... terug ...
 ... bijzondere ...
 ... kennisgegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1088

page title: ... schrijven a ...
 
 ... schrijven ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1089

page title: ... concessie gedurende jaren ...
 
 ... concessie ...
 ... gedurende ...
 ... jaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1090

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1091

page title: ... doen ...
 
 ... doen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1092

page title: ... Dordrecht ...
 
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1093

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1094

page title: ... 30 4 1905 0 ...
 
 ... 30 ... 4 ...
 ... 1905 ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1095

page title: ... f o Egmond Stoom Waterstaat ...
 
 ... f ...
 ... o ...
 ... Egmond ...
 ... Stoom ...
 ... Waterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1096

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1097

page title: ... overgebracht enveloppe ...
 
 ... overgebracht ...
 ... enveloppe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1098

page title: ... Decb overgenomen ...
 
 ... Decb ...
 ... overgenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1099

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1100

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1101

page title: ... Decb aan_de Parijs handhaving Russische ...
 
 ... Decb ...
 ... aan_de ...
 ... Parijs ...
 ... handhaving ...
 ... Russische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1102

page title: ... 30 alhier Japanschen ...
 
 ... 30 ...
 ... alhier ...
 ... Japanschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1103

page title: ... Sterken 1904 ...
 
 ... Sterken ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1104

page title: ... zulks Decb ...
 
 ... zulks ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1105

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1106

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1107

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1108

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1109

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1110

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1111

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7826 1112

page title: [no page title]
 
============================================================