navis-NL-HaNA_2.02.14_7826

 1. ... @KAFT ...
 2. [no page title]
 3. [no page title]
 4. [no page title]
 5. den RvSt. de overweging aanhangig te maken
 6. 1000 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1904/
 7. 1001 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1904/
 8. 1002 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 9. 1003 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 10. 1004 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 11. 1005 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 12. 1006 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 13. 1007 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 14. 1008 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 15. 1009 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 16. 1010 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 17. 1011 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 18. 1012 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 19. 1013 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 20. 1014 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 21. 1015 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1904/
 22. 1016 [L] West-Indische Pensioenen - 1904/
 23. 1017 [R] West-Indische Pensioenen - 1904/
 24. 1018 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 25. 1019 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 26. 1020 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 27. 1021 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 28. 1022 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 29. 1023 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 30. 1024 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 31. 1025 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 32. 1026 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 33. 1027 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1904/
 34. ... goedkeuring 66 Statuten en der gewijzigde Statuten van zee hierbij ...
 35. ... Statuten hierbij Rappt goedkeuring g Vereeniging goedkeuring ...
 36. ... toegezonden Christelijk Statuten 26 goedkeuring Statuten 158 58 Vennootschappen ...
 37. ... Statu Statuten wijziging Statuten Dordrecht Israelitische Utrecht Dordrecht ...
 38. ... goedkeuring Statu goedkeuring Statuten hierbij Vereeniging wijziging Vennootschap ...
 39. ... goedkeuring Rappt goedkeuring Statuten Vennootschap 12 goedkeuring ...
 40. ... Statuten Maart goedkeuring wijziging Vennootschappen goedkeuring genoemde ...
 41. ... wijziging Statuten hierbij goedkeuring wijziging hierbij Vennootschappen ...
 42. ... goedkeuring wijziging genoemde Vereeniging goedkeuring wijziging Vennootschappen ...
 43. ... goedkeuring hierbij Vennootschappen goedkeuring verlenging Hilversum Statuten Vennootschappen ...
 44. ... 44 hierbij Vennootschappen goedkeuring Statuten genoemde Statuten ...
 45. ... Statuten Handels Statuten hierbij 57 goedkeuring ...
 46. ... goedkeuring Vennootschappen goedkeuring Vereeniging Statuten aandeelen Spoorweg ...
 47. ... goedkeuring hierbij 117 goedkeuring Statuten Vennootschappen ...
 48. ... 63 158 58 30 goedkeuring ...
 49. ... Rappt goedkeuring Rappt goedkeuring @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat goedkeuring Vennootschappen ...
 50. ... goedkeuring genoemde goedkeuring Vennoot Vennootschappen goedkeuring Statuten ...
 51. ... Statuten 08 tot_goedkeuring_der hierbij goedkeuring genoemde Statuten ...
 52. ... goedkeuring wijziging Vennootschappen Sept Statuten Sept ...
 53. ... goedkeuring hierbij goedkeuring Sept goedkeuring Statuten Sept goedkeuring hierbij ...
 54. ... niet Sallandia Zwolle goedkeuring alsboven goedkeuring Statuten ...
 55. ... goedkeuring verlenging Vennootschap Statuten genoemde Statuten ...
 56. ... 118 goedkeuring hierbij goedkeuring 63 hierbij 64 ...
 57. ... hierbij Vereeniging Decb goedkeuring Vennootschap goedkeuring ...
 58. ... hierbij Vennootschappen 16 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 44 Statuten Decb Vennootschap ...
 59. ... Decb Rappt goedkeuring Statuten goedkeuring ...
 60. [leeg] - 1904/
 61. ... Rappt 1904 wegens tot_het_verleenen traktement Luitenant zijne dement 1904 tot_het_toekennen ...
 62. ... Rappt b toegekend Rappt Koloniale definitieve ...
 63. ... Koloniale H pensioen bezitting ...
 64. ... 150 goedkeuring Verzekering verzekering Verzekering ...
 65. ... 25 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND goedkeuring wijziging Utrecht Rappt Utrecht ...
 66. ... goedkeuring wij Algemeene Zwolle Algemeene VennP binnenlandsche ...
 67. ... 6 goedkeuring Amsterdamsche NoordHolland verlenging Amsterdam ...
 68. ... Assurantie Rappt Decb 158 58 Rotterdam ...
 69. [leeg]
 70. ... tusschen Hasselt 88 tusschen ...
 71. ... respectievelijk huwelijk tusschen hierbij_genoemde huwelijk alsboven tusschen ...
 72. ... 26 huwelijk tusschen pensioen Deurloo a Amsterdam ...
 73. ... huwelijk alsboven huwelijk tusschen alsboven tusschen West ...
 74. ... a A@a huwelijk tusschen 153 ...
 75. ... Vervolg_van Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND huwelijk alsboven o@a pensioen tusschen 88 ...
 76. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND huwelijk 150 50 alsboven tusschen ...
 77. ... 26 alsboven tot_het_verleenen hierbij ...
 78. [no page title]
 79. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot_het_verleenen tusschen hierbij A B ...
 80. ... Rotterdam Boxmeer ...
 81. ... Tilburg A ...
 82. ... Rotterdam 88 huwelijk ...
 83. [no page title]
 84. [no page title]
 85. ... @LIJN_DIAGONAAL Vervolg_op ...
 86. ... hierbij Rappt 19 belang ...
 87. ... Berg ...
 88. [no page title]
 89. ... huwelijk Decb ...
 90. ... Vervolg_op ...
 91. 1085 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1904/
 92. 1086 [L] Schutterijen - 1904/
 93. 1087 [R] Schutterijen - 1904/
 94. 1088 [L] Schutterijen - 1904/
 95. 1089 [R] Schutterijen - 1904/
 96. 1090 [L] Schutterijen - 1904/
 97. 1091 [R] Schutterijen - 1904/
 98. 1092 [L] 's Rijks Financien - 1904/
 99. 1093 [R] 's Rijks Financien - 1904/
 100. 1094 [L] Japan - 1904/
 101. ... 9 Rappt ...
 102. ... bestemden ...
 103. [no page title]
 104. ... Terneuzen ...
 105. ... vreemde kasteel telling Vervolg_op ...
 106. ... 1903 H 0 ...
 107. ... werkman ingesteld 1904 verzoekt Curacao ...
 108. ... Eeretekenen ...
 109. ... HM Paus Oostenrijk 12 ...
 110. ... toekenning ingesteld ...
 111. [no page title]
 112. ... 200 schatkist ...
 113. [no page title]
 114. [no page title]
 115. ... 44 ...
 116. ... Consul Rotterdam Vervolg Vervolg_op Vervolg ...
 117. ... Leiden Vervolg ...
 118. ... Rotterdam Nederlandschen Rotterdam zending Levetzow ...
 119. ... Generaal Marine Hoofd L.M Hertog ...
 120. ... Nederlandschen ...
 121. ... Leeuw 30 voorgestelde ...
 122. ... Leeuw 16 Nederlandschen ...
 123. ... zending Nederlandschen ...
 124. [no page title]
 125. ... Hoofd Londen 19 ...
 126. ... Marine ...
 127. ... torpedobooten 1904 ...
 128. ... Rappt Kolonien a 19 ...
 129. ... Spoorweg hoogleeraar inrichting School ...
 130. ... zich ...
 131. ... 64 zulks Stokvis ...
 132. ... Rappt belang bestemming Londen ...
 133. ... 50 telegraphie Berlijn ...
 134. ... 19 ...
 135. ... Indische Scheikundige Dept. 1904 vergoeding ...
 136. ... Munchen ...
 137. ... Klaassen Heuveldop ...
 138. ... machinist klerstoffen ...
 139. ... Pantserdekschip zich 1904 ...
 140. ... Inspecteur machinist boot ...
 141. ... Commissien Londen ...
 142. ... zich Londen 19 ...
 143. ... Kapitaal ...
 144. [no page title]
 145. ... 1904 19 Leiden Cerberus ...
 146. ... Parijs regeling i gouvernements Gouvernements ...
 147. ... Stichting verblijf vergoeding zeven Vervolg ...
 148. ... 1904 torpedobooten Luxemburg ...
 149. ... Parijs zich Vervolg ...
 150. ... Commissien Leipzig Jagers ...
 151. ... belang Parijs machinist firma Brussel Altena belang ...
 152. ... zending Spicheren ...
 153. ... Duitschland ...
 154. ... machinist regel ...
 155. ... Wilhelmina ...
 156. [no page title]
 157. ... terug Successie ...
 158. ... aandacht 89 16 en ...
 159. ... teruggaaf Vervolg_op ...
 160. ... teruggaaf nalatenschap onderwijzeressen tot_het_verleenen_van ...
 161. ... 88 26 Successie @LIJN_DIAGONAAL KB ...
 162. ... Grisart Gravin ...
 163. ... Amsterdam 64 26 30 besturen Vervolg_op Vervolg Vervolg_op 158 ...
 164. [no page title]
 165. ... machtiging Vervolg_op Vervolg ...
 166. ... 30 Successie ...
 167. ... besturen teruggaaf Successie Embden besturen ...
 168. ... tot_het_verleenen teruggave Successie teveel nalatenschap Meyer ...
 169. ... besturen 25 teruggaaf Successie Hilversum ...
 170. ... Successie legaten Decb Vervolg_op ...
 171. ... Rappt 30 58 Indische Successie Roels ...
 172. ... Zwolle ...
 173. [leeg]
 174. ... bewaard i A@a 169 ...
 175. ... Gouda zulks Kantongerechten ...
 176. ... Vervolg ...
 177. ... 117 Hilversum daar bekomen ...
 178. ... open Kantons benoeming Vervolg_op ...
 179. ... Griffie Griffier Griffie Griffier Kantongerechten 74 ...
 180. ... Oirschot zulks ...
 181. ... 60 zulks ...
 182. ... Baron Kanton ...
 183. ... Rappt zulks ...
 184. ... 117 betrekking ...
 185. ... Roermond ...
 186. ... inlichting ...
 187. ... 1180 sHertogenbosch Hertog Hertogenbosch ...
 188. ... Decb ...
 189. [no page title]
 190. ... machinist Duitschland Lemberg landbouw Brussel Antwerpen ...
 191. ... 30 Brussel belang Vervolg ...
 192. ... Luitenant Berlijn Bieleman Officier_van_Gezondheid Hertog ...
 193. ... Parijs 12 ...
 194. ... begeven goed Parijs Rotterdam Duits ...
 195. ... zulks i 26 Luitenant Laar Directie ...
 196. ... 88 Amsterdam ...
 197. ... Vervolg_van Baron sGravenhage Parijs Besluiten Amsterdam ...
 198. ... Nijmegen ...
 199. ... Besluit_fiat Rotterdam Vervolg ...
 200. ... Venia ...
 201. [no page title]
 202. ... 117 o@a School RHB H. School Groningen ...
 203. ... Onderwijs openbaar civiel ...
 204. ... 103 School directeur 62 Friesland besturen ...
 205. ... Onderwijs ...
 206. ... Onderwijs belooning Steenhuis 26 Heerenveen school School te Groningen ...
 207. ... Vervolg Middelbaar Onderwijs RHB School ...
 208. ... Onderwijs Stom Middelburg School RHB Vervolg Vervolg_op ...
 209. ... Onderwijs School Aken ging ...
 210. ... RHB Graaff 19 School ...
 211. ... burgerschool avondschool RHB School 08 School Roermond ...
 212. ... Vervolg_van Onderwijs 6 Zwolle RHB Groningen School LM ...
 213. ... School @TOT_EN_MET 1905 School ...
 214. ... Onderwijs School Alkmaar Besluiten School ...
 215. ... Hertogenbosch RHB School Hertogenbosch ...
 216. ... Onderwijs 88 Hertogenbosch R RHB Tilburg ...
 217. ... School 1905 ...
 218. ... RHB belooning School RHB School Burgerschool ...
 219. ... Decb RHB School RHB School Utrecht ...
 220. [no page title]
 221. [no page title]
 222. [no page title]
 223. [no page title]
 224. ... K audientie ...
 225. ... Rappt Uniformen Mariniers Duitschland buitenlandsch ...
 226. ... KB II ...
 227. [no page title]
 228. ... IV_4 ...
 229. ... gedurende Rappt Inspecteur ...
 230. ... 03 ...
 231. ... 1877 03 ...
 232. ... Reglement Decb ...
 233. [leeg]
 234. [no page title]
 235. ... Amsterdam ...
 236. ... 1903 Schoon Decb 50 ...
 237. ... 26 Adelborst Reserve ...
 238. ... Zeemacht verleenen ...
 239. ... ij Zeemacht Administratie machtiging ...
 240. ... Nederlandsche 30 Marine ...
 241. ... overweging_aanhangig_te de_Tweede Vervolg_op ...
 242. ... Marine 19 sRijks_Zeemacht 61 Schout Vervolg Vervolg_op Vervolg Vervolg_op ...
 243. ... Pensioenen Besluiten Luitenant K Vervolg ...
 244. ... Vervolg_op ...
 245. ... L.M ...
 246. ... Pensioenen afwijzend gezondheid Zeemacht Vervolg_op ...
 247. ... Rappt 19 MarD 1905 verblijf Vervolg ...
 248. ... Rappt Zeemacht Rijkswerven ...
 249. [no page title]
 250. [no page title]
 251. ... C G ...
 252. ... Rappt De Amsterdam ...
 253. [no page title]
 254. [no page title]
 255. ... aldaar GedStaten ...
 256. ... Vervolg_van Rappt @NUMERO subsidie wijziging van_Friesland ...
 257. ... audientie brugwachter Vervolg ...
 258. ... goed 1905 26 ...
 259. ... Decb ...
 260. ... 1903 ...
 261. [no page title]
 262. ... 03 ...
 263. ... Ambtenaren ...
 264. ... opheffing Algemeene 6 fabrieken ...
 265. ... kantoor ...
 266. ... de_Tweede ...
 267. ... 145 66 executie Leiden Vervolg_op ...
 268. ... Rappt bepaling kabeljauw ...
 269. ... 44 aanschaffen bepaling ...
 270. ... 30 r ...
 271. ... Decb ...
 272. [no page title]
 273. [no page title]
 274. [no page title]
 275. ... College Huis College Commissaris College Blanken College ...
 276. ... Directeur genoemde College aangetroffen ...
 277. ... vrouwen Regenten Hertogenbosch Vervolg ...
 278. ... zicht ...
 279. ... @G_Callig Huis 61 ...
 280. ... Regenten ...
 281. ... Groningen opzichte Rotterdam toekennen genoemde ...
 282. ... Katendrecht ...
 283. ... Hoofd Inrichtingen Inspecteur onderofficieren ...
 284. ... A zich goed gedurende Secretaris H ...
 285. ... 0 Inrichting goed aandacht abusievelijk ...
 286. ... opkomst terug Amsterdam Commissie ...
 287. ... Generaal Catalogus Reglement ...
 288. ... vervangend Commissaris Commissarissen ...
 289. ... 2. ...
 290. ... 1903 Vervolg_op ...
 291. ... zooveel 26 leerschool kweekschool ...
 292. ... Onderwijs Groningen 1903 30 Groningen ...
 293. ... Onderwijs 1905 onderwijzeressen Rijkskweekschool ...
 294. ... 60 buiten opziener 119 gemeente ...
 295. ... 50 A@a Rijkssubsidie ...
 296. ... maken ...
 297. ... onderwijzeressen Vervolg ...
 298. ... GedStaten School 1905 600 Vervolg ...
 299. ... Onderwijs School 1904 School ...
 300. ... School GedStaten Staten ingesteld GedStaten Vervolg_op ...
 301. ... School Nijmegen Groningen 26 hierbij ...
 302. ... GedStaten school School Drabbe GedStaten ...
 303. ... GedStaten Inspecteur Noordbrabant 1903 Vervolg ...
 304. ... GedStaten Christelijk Groningen GedStaten aanvrage Israel ...
 305. ... Hertog ingesteld ...
 306. ... Onderwijs bestaat ...
 307. ... Onderwijs ingesteld ...
 308. ... Onderwijs 26 1904 kweekschool Hertog Arnhem ...
 309. ... Inspecteur kweekschool ...
 310. ... Nijmegen Liefde kweekschool Amsterdam ...
 311. ... Onderwijs openbaar kinderen Catharina ...
 312. ... Onderwijs 1904 ...
 313. ... Onderwijs Schoolopziener bestuur vrouwen onderwijzeressen ...
 314. ... School 6 ...
 315. ... Onderwijs 44 kweekschool Algemeen gelegenheid ...
 316. ... openbare omliggende GedStaten ...
 317. ... Vervolg_van Kampen ...
 318. ... Onderwijs Besluit_fiat toepassing School kweekschool ...
 319. ... Onderwijs vereischt ...
 320. ... inrichting verbond 63 ...
 321. ... Onderwijs Rappt Ullmann Decb ...
 322. ... Onderwijs 6 herhaling kweekeling ...
 323. ... Decb geboren Scholen Amsterdam Noordholland goedgekeurd ...
 324. ... Onderwijs 1905 117 genoemde gesteld ...
 325. ... Onderwijs vereischt 24 ...
 326. ... Onderwijs 50 Rappt 6 Decb 1905 Decb ...
 327. ... School @LIJN_DIAGONAAL ...
 328. [no page title]
 329. [no page title]
 330. ... 1904 Binnen Zending Decb 5 40 Rappt_MarD 30 verleenen M ...
 331. ... Museum regel Engeland onderzoek 24 ...
 332. [no page title]
 333. ... Decb 30 Infanterie Decb ...
 334. ... Rappt belast ...
 335. ... Christelijk School College Mulder Groenou ...
 336. [no page title]
 337. ... GedStaten 26 ...
 338. [no page title]
 339. ... raadsheer Gerechtshof E. Groningen Naarden ...
 340. ... Nederlandschen Generaal Curacao ...
 341. [no page title]
 342. ... @LIJN_DIAGONAAL @TOT_EN_MET Oldebroek ...
 343. ... betrekking ...
 344. ... Inrichting Ambtenaren ...
 345. [no page title]
 346. ... Vervolg Vervolg_op ...
 347. ... 4 KB ...
 348. ... Hoogland ...
 349. [no page title]
 350. ... 16 4 stand 1903 ...
 351. ... ingesteld wetsontwerp ...
 352. ... WD machtiging_tot 1904 19 4 43 ...
 353. ... kennen KB o onderzoek ...
 354. ... renteloos ...
 355. ... Spoorweg 1903 Waterstaat betreffende ...
 356. ... daar Exploitatie Groenlo ...
 357. ... Spoorweg ...
 358. ... Zwolle Kamer 102 executie inrichting Nijmegen ...
 359. ... KB Rotterdam ...
 360. ... Spoorweg Administratie 19 ...
 361. ... spoorweg Hollandsche ...
 362. ... Secretaris Staatscommissie afrastering Spoorweg Vervolg ...
 363. ... 19 Ambtenaren Spoorweg ...
 364. ... Amersfoort om_vergunning Spoorweg ...
 365. ... Spoorweg noodig daartoe woning ...
 366. ... 24 ...
 367. ... firma gelegen woning ...
 368. [no page title]
 369. [leeg]
 370. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 371. ... Vervolg van bladz 1364 @IMPRINT_1365 1904 Tollen No Jan 23 ...
 372. ... zulks jaren ...
 373. ... Middelburg 26 Amersfoort ...
 374. ... Alkemade Hilversum Vervolg_op ...
 375. ... tolheffing 19 concessie ...
 376. ... Dubbel gratie ...
 377. ... verlenging concessie ...
 378. ... 44 25 ...
 379. ... 1903 1907 concessie Kanaal gelegen over de Kanalen A,B_en_C waterschap ...
 380. ... Tollen Aug waterschap Barger Oosterveen concessie_te draaibrug Hoofdwijk Concessie ...
 381. ... @IMPRINT_1375 4 Sept 12 1 66 Rappt WD 6 ...
 382. ... noordzijde ...
 383. ... concessie Groningen Vervolg_op ...
 384. ... Groningen concessie ...
 385. ... concessie Oostelijke Oostelijk concessie Kattendijke ...
 386. ... concessie 1907 kanaal Groningen gemeenten ...
 387. ... Nijmegen Straatweg aldaar Vervolg_op ...
 388. ... Gennep Rotterdam ...
 389. ... 19 ...
 390. ... Kantoor 30 ...
 391. [no page title]
 392. ... Kantoor ...
 393. ... 58 bepaling bewoordingen Rijksdienst ...
 394. ... Adjunct Vervolg ...
 395. ... H.J H.J. Besluit 6 Vervolg ...
 396. ... 19 6 ...
 397. ... munerair zelf ...
 398. ... Knotterbelt Rochat 44 Vervolg ...
 399. ... bezoldiging Genderen Groningen @TOT_EN_MET 103 H.J 12 ...
 400. ... @LIJN_VERTICAAL_UIT_REGEL_ONDER Nijmegen ...
 401. [no page title]
 402. ... Gravenzande bezoldiging ...
 403. ... a ...
 404. ... 1903 onderwijzers Groningen Israel ...
 405. ... Groningen ...
 406. ... gemeenten ...
 407. ... goedkeuring Linden daaraan Besluit_fiat goedkeuring ...
 408. ... 26 ...
 409. ... landerijen genoemde toezending Apeldoorn ...
 410. ... IJsselmonde ...
 411. ... eigendom Nijmegen ...
 412. ... Besluit_fiat executie ...
 413. ... trekkende Rijn ...
 414. ... gemeenten overeenkomsten ...
 415. ... F Rappt goedkeuring sHertogenbosch Hertog Hertogenbosch goedkeuring ...
 416. [no page title]
 417. ... Decb ...
 418. ... zondheid gezondheid zulks ...
 419. ... Hoofd land 12 ...
 420. ... Indische Landmacht A ...
 421. ... 19 zij ...
 422. ... 60 1903 19 ...
 423. ... bepaling ...
 424. ... i Rappt Marine gelegenheid Nederland Apotheker ...
 425. ... onderzoek 12 Aldershoff zulks ...
 426. ... zulks bepaling onder_voorwaarde 88 gezondheid Ittmann ...
 427. [no page title]
 428. ... 44 ...
 429. ... Wissmann verlof_aan ...
 430. ... Marine Leiden 1893 ...
 431. [no page title]
 432. ... 0 58 Inspecteur Vervolg Vervolg_op ...
 433. ... 0 4 ...
 434. ... Marine Adelborst gevallen bodem ...
 435. ... Marine ...
 436. ... Marine Amsterdam Adelborst Inspecteur ...
 437. ... 50 buitenlandsch ...
 438. ... Kamer copie Soutendam ...
 439. ... Nassau Leiden buitenlandsch Vervolg Vervolg_op Vervolg ...
 440. ... benoeming ...
 441. ... buitenlandsch gezondheid zulks Reserve 30 ...
 442. ... Rappt Adelborst dienst Stoom ...
 443. ... @LIJN_DIAGONAAL buitenlandsch @LIJN_DIAGONAAL ...
 444. ... MarD @NUMERO ...
 445. ... Marine verhooging Luxemburg baron Duitschland ...
 446. ... buitenlandsch Rappt buitenlandsch ...
 447. ... Reserve gezondheid 26 Belgie Parijs Vervolg ...
 448. ... gezondheid ...
 449. ... Marine Luitenant A Duitschland ...
 450. ... JM Rappt Kapitein Luitenant ...
 451. ... Marine Adelborst ...
 452. ... Marine Rappt Reserve Stoffel Administratie Zeedienst zulks ...
 453. ... buitenlandsch Rappt ...
 454. ... Rappt MarD Decb pantserdekschip buitenlandsch ...
 455. ... 1e @LIJN_VERTICAAL Lagaay Vervolg Vervolg_op ...
 456. ... Baron ...
 457. [no page title]
 458. ... zulks ingang ...
 459. ... Zegel Rappt zij Amersfoort 0 ...
 460. ... Rotterdam Leiden ...
 461. ... Rhenen ...
 462. [no page title]
 463. ... 16 Inspecteur @LIJN_DIAGONAAL 1903 ...
 464. ... genoemde Arnhem ...
 465. ... benoeming Spronk ...
 466. ... 6 benoemen ...
 467. ... r hypotheken FD Hertogenbosch Vervolg Vervolg_op ...
 468. ... R g ...
 469. ... Vervolg ...
 470. ... Haarlem sGravenhage Amsterdam zulks zouden kunnen ...
 471. ... Vervolg Vervolg_van @G_Callig 61 alsboven 61 alsboven Zwolle zegel ...
 472. ... registratie geheven 7 Amsterdam ...
 473. ... zulks b ...
 474. ... Rappt zulks ...
 475. [no page title]
 476. ... 50 1905 rijksklerken C Vervolg Vervolg_op ...
 477. ... Vervolg_van Groningen ...
 478. [no page title]
 479. [no page title]
 480. ... Vervolg_van benoeming Joncheere Kolonien bepaling inspecteur ...
 481. ... 2. Leeuw ...
 482. ... 1904 Hertog ...
 483. ... K schoondochter gedeeld Republiek ...
 484. ... Buckeburg 1904 Maximiliaan Mevrouw Parma 30 ...
 485. ... Brieven Luneburg 19 Prinses ...
 486. ... 158 brief Estrada ...
 487. ... ingekomen ...
 488. ... exempl 1903 Justitie ...
 489. ... kennisgeving ...
 490. ... Vervolg_van @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 117 Kamer 153 ...
 491. ... Vervolg_van pensioen exempl kennisgeving 1905 Vervolg ...
 492. ... 47 Rappt Notificatie ...
 493. ... Generaal ingesteld Tweede_Kamer 19 Decb ...
 494. ... de_Tweede 1905 116 ...
 495. ... Decb 26 belast Walsem benoeming ...
 496. [no page title]
 497. [no page title]
 498. ... 1904 ...
 499. ... 44 School ...
 500. ... Rotterdam ...
 501. [no page title]
 502. ... 44 ...
 503. [no page title]
 504. ... College ...
 505. ... toestemming RHB School Alkmaar ...
 506. ... 30 0 Rijkstucht gemeente ...
 507. ... Ambtenaar ...
 508. ... Sergeant ...
 509. ... Rappt_KD ...
 510. ... 150 Burgerlijken ...
 511. ... Fiat Decb Klundert tijdig ...
 512. ... Nijmegen hierbij ...
 513. [no page title]
 514. [no page title]
 515. ... 1903 Abcoude @DOWNSTROKE_p ...
 516. ... Groningen Bruggen Directeur Groningen ...
 517. ... ingesteld Rappt ...
 518. ... 61 64 ...
 519. ... Directeur Vervolg_op ...
 520. ... Amsterdam ...
 521. ... sHertogenbosch Hertogenbosch Hertog Hertogenbosch ...
 522. ... Zwolle ...
 523. ... Heerenveen Tilburg ...
 524. ... Vervolg_van den_RvSt Nijmegen Amsterdam Directeur Amsterdam Groeneman Nederland ...
 525. ... Directeur Brussel teruggaaf ...
 526. [no page title]
 527. ... 03 58 overweging_aanhangig_te ...
 528. ... Zwolle 19 ...
 529. ... 44 Rappt Directeur Fiat Zwolle ...
 530. ... beslissing 4 ...
 531. [no page title]
 532. [no page title]
 533. ... goed kinderen Nederland Suriname Curacao ...
 534. ... Indische Gouverneur Curacao 1905 ...
 535. ... Indische Gouverneur ...
 536. ... Korporaal pensioen ...
 537. [no page title]
 538. [no page title]
 539. ... Hof zoon ...
 540. ... Generaal gedeeld zien ...
 541. ... Huis Spanje inlichting grammen ...
 542. ... aan zoo verzoeken ...
 543. ... Vervolg Vervolg_op ...
 544. [no page title]
 545. ... 119 Kramer doen 158 ...
 546. ... rekening Loosduinen ...
 547. ... Financien Kabt werken copie 44 ...
 548. ... GedStaten ...
 549. ... Financien Ermelo Gelderland Nijkerk gemeenteraden ...
 550. ... 107 0 1904 ...
 551. [no page title]
 552. ... Arnhem ...
 553. ... Rappt het ...
 554. [no page title]
 555. ... onder gevallen ...
 556. [no page title]
 557. [leeg]
 558. ... gebouwde ...
 559. ... de_Tweede 1903 copie ...
 560. ... w 19 de_Tweede executie Spoorweg aangewezen ...
 561. ... gemeenten de_Tweede executie ...
 562. ... Stoom 12 ...
 563. ... Algemeen executie ...
 564. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Spoorweg Haarlem uitbreiding @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND alsboven ...
 565. ... 19 noodig Decb alsboven Spoorweg Rotterdam ...
 566. [no page title]
 567. [leeg]
 568. [no page title]
 569. [no page title]
 570. [no page title]
 571. ... overschrijving provinciale 19 ...
 572. ... provincie 61 bepaling p ...
 573. ... Rappt uitbetaling ...
 574. ... verzoekende 1903 p 0 ...
 575. ... Decb 0 ...
 576. ... gratificatie zulks ...
 577. ... Vervolg_van ...
 578. ... Rappt Postma ...
 579. ... Hoogere Infanterie Jagers ...
 580. ... Infanterie twee detacheering Vervolg_op ...
 581. ... bepaling ...
 582. [no page title]
 583. [no page title]
 584. [no page title]
 585. ... w ...
 586. ... Sergeant 0 ...
 587. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND gedurende gedrag belooning ...
 588. ... Sergeant om_toekenning gevallen verrichtingen ...
 589. [no page title]
 590. ... bepalen ...
 591. ... ingang Landsdrukkerij ...
 592. ... 158 Indische Referendaris wedde Algemeene ...
 593. ... overschrijving beschikbaar 1905 ...
 594. [no page title]
 595. ... 158 ...
 596. ... 158 44 Dame ...
 597. ... bijzonder ...
 598. ... goedkeuring Amster ...
 599. ... fabriek Amsterdam Rotterdam ...
 600. ... goedkeuring waterstaat twee ...
 601. ... Rappt verbouwing alsboven Rappt betreffende 107 ...
 602. ... leverantien kommen goedkeuring Vervolg_op ...
 603. ... leverantien Rappt goedkeuring alsboven Vinkenkooi bestuur Leiden ...
 604. ... Vervolg Vervolg_op ...
 605. ... kanaal post 117 kanaal openbare ...
 606. ... Commissaris Groningen Zeeuwsche ...
 607. ... 1904 ...
 608. [no page title]
 609. ... Ambtenaren ...
 610. ... goedkeuring Inrichting aanbesteding Heerewaarden Vervolg Vervolg_op ...
 611. ... Indische Aug 15 49 Rappt BD 11 Vervolg ...
 612. ... nieuwe telegraaf ...
 613. ... Vervolg_van Sept openbare Bibliotheek Sept alsboven leveringen kanaal Vlissingen ...
 614. ... openbare z zulks Berg erg alsboven ...
 615. ... gedurende ...
 616. ... goedkeuring 64 goedkeuring ...
 617. ... baggerwerk ...
 618. [no page title]
 619. [no page title]
 620. [no page title]
 621. ... Gerechtshoven 44 zulks sHertogenbosch Schueren Raadsheer zulks Gerechtshof ...
 622. [no page title]
 623. [no page title]
 624. ... i College Jhr ...
 625. [no page title]
 626. ... 47 ...
 627. ... 25 Gelderland besturen Oldebroek ...
 628. ... Nota ...
 629. ... bestrating Gelderland College terug Fiat 158 ...
 630. ... Rijksweg Decb ...
 631. [leeg]
 632. ... Scherpschutterij goedkeuring Alkmaar ...
 633. ... goedkeuring Leiden ...
 634. ... goedkeuring Statuten Rotterdam Rappt ...
 635. ... Rappt benoeming Afdeeling Nederland onderofficieren 19 ...
 636. [no page title]
 637. ... Zwolsch Zwolle ...
 638. ... Infanterie ...
 639. [no page title]
 640. ... Rotterdam goedkeuring Rotterdam ...
 641. ... goedkeuring vereeniging Rotterdam Hilversum Vervolg Vervolg_op ...
 642. ... bevorderen ...
 643. [no page title]
 644. ... 26 Besluit_fiat Seminarie Roermond Hoofd ...
 645. ... Gravure ingang Vervolg ...
 646. ... Marine ...
 647. ... Vervolg ...
 648. ... aangetroffen zoek ...
 649. ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 650. ... ontslag ...
 651. ... belast gemaakt bezoldiging Amsterdam Vervolg_op ...
 652. ... twee 61 Hoofdstuk_III ...
 653. [no page title]
 654. ... Dept. Riedel ingang 1904 Hoofd ...
 655. ... FD @LIJN_DIAGONAAL ...
 656. [no page title]
 657. ... Vervolg_van Inspecteur ...
 658. ... 07 ...
 659. ... Naturalis Zevenaar 117 de_Tweede 145 Tweede_Kamer ...
 660. ... H Westerkamp 19 1905 ...
 661. ... Vervolg_van de_Tweede Kamer alsboven van wetsontwerpen ...
 662. ... 44 L Laforce Hulsberg ...
 663. ... Helden Vervolg ...
 664. ... Stekmann Vervolg Vervolg_op ...
 665. ... 74 Besluit_fiat School Vervolg ...
 666. [no page title]
 667. [leeg]
 668. [no page title]
 669. ... Rappt ...
 670. ... 1903 Rotterdam 19 ...
 671. ... 03 exploitatie 03 ...
 672. ... Indische ...
 673. ... Scholten Amsterdam ...
 674. ... ...
 675. ... Besluit_fiat ...
 676. [no page title]
 677. ... bouw ingang Scheikundige ...
 678. ... 1e wegen wegens 64 ...
 679. ... hierbij landbouw ...
 680. ... 50 Veenkolonialen ...
 681. ... 1904 Landbouw ...
 682. ... Leiden 1904 ...
 683. ... II KB Reglement bepaling Rappt zijnen ...
 684. ... Leeuwarden Landbouw D ...
 685. [no page title]
 686. ... bouw subsidie Glimmen 30 38 landbouw ...
 687. ... @TOT_EN_MET Hoorn zaad ...
 688. ... Wageningen 58 ...
 689. ... hierbij Decb ...
 690. ... Tuinbouw Hoofdbestuur besturen hierbij Groningen ...
 691. ... Rappt ...
 692. ... 30 Decb ...
 693. [no page title]
 694. ... Griffie Baron ...
 695. ... Baron ...
 696. ... 26 Tweede baron 0 de_Tweede Tweede Kamer 1904 ...
 697. ... 1904 Vervolg ...
 698. [no page title]
 699. ... 4 zulks Amsterdam Griffier ...
 700. ... zocht ...
 701. ... Staten Koningin Rotterdam Ceremoniemeester @LIJN_DIAGONAAL ...
 702. ... Leden 19 Tweede_Kamer ...
 703. ... Rappt Generaal Oranje Sept de_Tweede Baron ...
 704. [no page title]
 705. ... 30 25 ...
 706. ... 44 gevoerd 16 archief ...
 707. ... zulks ...
 708. ... teruggaaf I ...
 709. ... 12 k ...
 710. ... 50 regeling ...
 711. ... Zegel Rappt Spoorweg ...
 712. [no page title]
 713. ... gemeenten ...
 714. ... 1902 j School ...
 715. ... jaarlijksch Rijkssubsidie ...
 716. ... alsboven ...
 717. ... Nijmegen zijnen ...
 718. [no page title]
 719. ... 150 GedStaten 150 Dordrechts ...
 720. ... 44 Ambacht ...
 721. ... zoon 117 telling ...
 722. ... Vervolg_van Wetenschappen Rappt tot_het_toekennen toekennen rijkssubsidie subsidie ...
 723. ... Hoofdbestuur ...
 724. ... Rijkssubsidie 1904 ...
 725. ... 0 Directeur Normaal 152 ...
 726. ... rijkssubsidie 88 ...
 727. [no page title]
 728. ... Zwolle ...
 729. ... ingang Vervolg ...
 730. ... Volks 158 1905 Vervolg_op ...
 731. ... bevinding woning Centralen handeling ...
 732. ... Decb ...
 733. [no page title]
 734. ... de_Tweede ...
 735. ... 500000 Rijksdienst datum en ...
 736. ... Controleur ...
 737. ... Baron 1904 Vervolg ...
 738. [no page title]
 739. ... 44 open Amsterdam zulks ...
 740. ... 158 Kabt ...
 741. ... Oostenrijk Mevrouw ...
 742. ... r beantwoord Rappt I gezonden ...
 743. ... Leeuw ...
 744. ... k Nijmegen Deventer 08 ...
 745. ... 4 Hertogenbosch zoon ...
 746. ... Rotterdam zoon Alida 150 30 ...
 747. ... Zwolle zoon ...
 748. ... Rotterdam ...
 749. [no page title]
 750. ... Besturen Koningin Utrecht 1904 Groningen 62 ...
 751. ... ingang Vervolg ...
 752. ... GedStaten NoordHolland Commissaris Noordbrabant ...
 753. ... Groningen ...
 754. ... zich ...
 755. ... Griffie Jhr ...
 756. [no page title]
 757. [no page title]
 758. ... genoemde toelage afwijking Sphinx Nederland Sergeant ...
 759. ... intrekking ...
 760. [no page title]
 761. [no page title]
 762. ... Gravenhage ...
 763. [no page title]
 764. ... goedkeuring openbare Rotterdam i ...
 765. ... Besluit_fiat goedkeuring ...
 766. ... Amsterdam ...
 767. ... benoeming zand ...
 768. ... Vervolg_van zij gemeente Laar teruggezonden Strijen brieven Creatie Vervolg ...
 769. ... Rappt Staatscourant B Zwolle 1892 ...
 770. ... 07 ...
 771. ... Haarlemmermeer Zwolle 160 60 ...
 772. ... Amsterdam 30 ...
 773. ... Koolhoven Amsterdam 158 ...
 774. ... 4 02 0 30 Besluit_fiat ...
 775. ... Leeden ...
 776. ... verhooging onderzoek ...
 777. [no page title]
 778. ... Rappt 26 ...
 779. ... bepaling gedurende ...
 780. ... ingestelde Rotterdam aldaar Rotterdam onderzoek ...
 781. [no page title]
 782. ... Paedagogisch Brussel Adjunct Kolonien ...
 783. ... Arnhem Amsterdam Haarlem Rappt hygienische September ...
 784. ... Notificatie IV_4 zulks ...
 785. ... sRijks_Schatkist Rijks_Schatkist Rijks_Universiteit Universiteit Groningen 1903 ...
 786. [no page title]
 787. ... Decb Leiden Decb Rijks_Universiteit Goethart Leiden ...
 788. ... Troonrede ...
 789. ... toegezonden Tweede de_Tweede Baron ...
 790. ... @LIJN_VERTICAAL_BREUK ...
 791. [no page title]
 792. ... Groningen ...
 793. [no page title]
 794. ... Rappt aan_de KB Kon. ...
 795. ... Divisie ...
 796. ... KB p Zwolle ...
 797. ... Adjunct Nijmegen ...
 798. ... 158 Hof ...
 799. ... 19 Reglement machinist Reglement ...
 800. ... Rappt 63 1904 School Japan ...
 801. ... Scheepvaart de_Tweede Tweede executie 44 ...
 802. ... Rotterdam Groningen ...
 803. ... ingesteld ...
 804. ... 1903 1904 19 ...
 805. ... Indische @LIJN_DIAGONAAL ingesteld Justitie erg belooningen ...
 806. ... 08 Amsterdam ...
 807. [no page title]
 808. ... Indische ...
 809. [no page title]
 810. [no page title]
 811. ... 58 ...
 812. ... Noorwegen o@d ...
 813. ... 30 onder ...
 814. ... 19 werklieden magazijnen Rijks Werf Willemsoord Kries Besluit ...
 815. ... Rappt 0 1904 inlichting 454 ...
 816. ... alsboven Rappt 74 ...
 817. ... 60 het Rijkssubsidie 1904 school twee ...
 818. ... Sterken dronkenschap 47 ...
 819. ... o@e 4 adres ...
 820. ... 16 6 verlaging gemeenten ...
 821. ... Sterken 64 ...
 822. ... 60 verlenging ...
 823. ... Rozenburg 26 ...
 824. ... Schuurmans aan_de ...
 825. ... 1905 1900 Amersfoort gedurende ...
 826. ... @IMPRINT_1818 aangenomen goedkeuring 1902 Nederlandsche Nederland ...
 827. ... @IMPRINT_1819 twee James ...
 828. ... @IMPRINT_1820 Parijs tractaten ...
 829. ... @IMPRINT_1821 30 ...
 830. ... @IMPRINT_1822 30 1905 19 ...
 831. ... Nederlandsche ...
 832. ... Protocol de_Tweede geving ...
 833. ... daartoe ...
 834. [no page title]
 835. [no page title]
 836. ... Decb ...
 837. ... daaraan 1905 Republiek Ambtenaren ...
 838. ... bedien Kolonien Fiat belang Jhr ...
 839. ... noodig Curacao ...
 840. ... Kolonien ...
 841. ... buitenlandsch 4 ...
 842. ... Kolonien ...
 843. ... Curacao Kolonien aangetroffen ...
 844. [no page title]
 845. ... Rotterdam houdende openbare ...
 846. ... 1903 ...
 847. ... halve ...
 848. [no page title]
 849. ... zulks afwijking @LIJN_DIAGONAAL ...
 850. ... Rijkssubsidie 1904 ...
 851. [no page title]
 852. ... 1900 ...
 853. ... zulks ...
 854. [no page title]
 855. ... medegedeeld ...
 856. ... Rappt ij ...
 857. ... a bepalingen Gravenhage Vervolg_op ...
 858. [no page title]
 859. ... daarmede ...
 860. ... @TOT_EN_MET Hilversum 30 1902 daaraan Adjunct ...
 861. [no page title]
 862. ... Vervolg Vervolg_op ...
 863. ... Rijkssubsidie ...
 864. ... gedurende hengstveulen Reglement ...
 865. ... Landbouw ...
 866. ... goed gratificatie ...
 867. ... Armwezen Regenten Noordholland k Schoorl ...
 868. ... aangenomen verrichtingen Curatoren ...
 869. ... burgemeester ...
 870. ... 60 Smit ...
 871. ... medegedeeld ...
 872. [no page title]
 873. ... Decb ...
 874. [no page title]
 875. ... @TOT_EN_MET Leiden Groningen Roermond Seminarium ...
 876. [no page title]
 877. ... rijkssubsidie ...
 878. ... Kamer 60 p ...
 879. ... r Heerenveen 50 Jhr ...
 880. ... Zwolle 60 Rotterdam Rechtbank ...
 881. ... Hoogleeraar rechtbank zulks President Rechtbank Griffie ...
 882. ... Muelen Rechtbank ...
 883. ... griffier ...
 884. [no page title]
 885. [no page title]
 886. ... 200 Bijzondere ...
 887. [no page title]
 888. [no page title]
 889. ... 08 Bottemanne ...
 890. [no page title]
 891. ... Groningen kanaal ...
 892. [no page title]
 893. ... Rappt 1903 KB regeling gratificatie ...
 894. ... Peters Japan Staatscourant Fiat worden ...
 895. ... Rappt ...
 896. ... vervallen ...
 897. ... Vervolg_van @LIJN_DIAGONAAL ...
 898. ... twee Adjunct Algemeene Decb ...
 899. ... voordracht 1904 Decb afschrift Goekoop ...
 900. ... Rappt 1903 ...
 901. ... 1116 ...
 902. ... 1904 Decb ...
 903. [no page title]
 904. ... Sergeant Luitenant Commandant ...
 905. ... Jagers ...
 906. [no page title]
 907. ... zulks C ...
 908. ... Leiden ...
 909. [no page title]
 910. [no page title]
 911. ... af vergunning ...
 912. ... kantongerechten Kantongerechten Colleges Procureurs Gerechtshoven ...
 913. ... i 44 Maandag aldaar ...
 914. ... noodig H ...
 915. ... 1904 ...
 916. ... Duitschland k inlichting ...
 917. ... tegenwoordig ...
 918. [no page title]
 919. ... 88 ...
 920. ... Reizen terug ...
 921. ... Dinsdag Koningin ...
 922. ... K 1904 Notificatie ...
 923. ... te_begeven ...
 924. ... kennisgegeven ...
 925. ... verblijf H Zaterdag ...
 926. ... daarmede ...
 927. ... @TOT_EN_MET NoordBrabant Provincie afdeeling Helmond Hertog Soestdijk ...
 928. ... gouvernement ...
 929. ... Vervolg_van 12 Koningin Commissaris ...
 930. ... Amsterdam verzending ...
 931. ... Zaterdag ...
 932. ... 50 ongeveer ...
 933. [no page title]
 934. ... betreffende ...
 935. ... goedkeuring Nederland sHertogenbosch Hertogenbosch ...
 936. ... krachtens ...
 937. ... technische Poly School @PRIMO @LIJN_DIAGONAAL ...
 938. ... School ...
 939. [no page title]
 940. ... Rechterlijke nauwkeurig ...
 941. ... 44 Directeur ...
 942. ... Rappt gedurende ...
 943. ... Korporaal ...
 944. [no page title]
 945. ... afdeeling Generaal telling Parijs inrichting zulks 1905 belang ...
 946. ... Landbouw tentoonstelling ...
 947. ... Rappt 49 ...
 948. ... ...
 949. ... Leiden zich ...
 950. ... archief Zeeland Oranje 1904 Residentie genoemd ...
 951. ... schrijven ...
 952. [no page title]
 953. ... 1904 ...
 954. ... i f 1904 zicht Vervolg ...
 955. ... 150 goedkeuring Vervolg Vervolg_op ...
 956. ... Cools 1903 Visscherijen ...
 957. ... ingang onderzoek ...
 958. ... Rijkssubsidie ...
 959. ... goed 0 ...
 960. [no page title]
 961. ... Amersfoort Amsterdam ...
 962. ... 150 158 ...
 963. ... Rijkssubsidie ...
 964. ... inrichting 26 School zulks Broeyer ...
 965. ... 26 1953 ...
 966. ... 74 Gendringen ...
 967. ... Remmert ...
 968. ... directie ...
 969. ... vrouwelijke ...
 970. ... Zuidholland copie 47 ...
 971. ... Ambtenaren ...
 972. ... provincie ...
 973. ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 974. [no page title]
 975. [no page title]
 976. ... Hellmund Caracas Nederland ...
 977. ... toekennen 1908 wegens werkzaamheden ...
 978. ... Gerechtshof ...
 979. ... @LIJN_DIAGONAAL zulks @LIJN_DIAGONAAL ...
 980. ... Decb 150 ...
 981. [no page title]
 982. ... 03 1912 ...
 983. ... Bremen ...
 984. ... Leden ...
 985. ... Tienden goedkeuring alsboven onder 6 ...
 986. [no page title]
 987. [no page title]
 988. ... 1903 Rekenkamer ...
 989. ... Hoofd ...
 990. ... daaronder Remonte kinderen ...
 991. ... 44 ...
 992. ... @PAPIER_RAND_BOVEN ...
 993. ... twee schrijven Nederlandsche ...
 994. ... gevallen 12 ...
 995. [no page title]
 996. [no page title]
 997. [no page title]
 998. ... 30 Mevrouw ...
 999. ... verliezen Amsterdam ...
 1000. ... benoeming ...
 1001. [no page title]
 1002. ... gestelde ...
 1003. [no page title]
 1004. ... 26 GedStaten 26 74 GedStaten gemeenten bezoldiging ...
 1005. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 26 benoeming zilveren Schoonhoven gedurende ...
 1006. [no page title]
 1007. ... functie Jhr ...
 1008. ... gemeente f A Alkemade ...
 1009. ... concessie 12 Vervolg ...
 1010. ... uitkeering p Arnhem 1904 alsboven kadaster ...
 1011. [no page title]
 1012. ... onderzoek ...
 1013. [no page title]
 1014. ... v ZM gedeeld terug Linden ...
 1015. [no page title]
 1016. ... Rotterdam K ...
 1017. ... Imperial Duitschland i Vervolg ...
 1018. ... Fiat ...
 1019. [no page title]
 1020. [no page title]
 1021. ... Bestuur ...
 1022. ... i ...
 1023. ... 12 Duitschen ...
 1024. ... breng zulks ...
 1025. [no page title]
 1026. [no page title]
 1027. [no page title]
 1028. ... Gouverneur vervanger Gouverneur ...
 1029. ... 1904 ...
 1030. ... 26 Brussel ...
 1031. [no page title]
 1032. ... gevallen Engelsche Secretaris ...
 1033. ... twee Audientie Adjunct ...
 1034. [no page title]
 1035. ... Leiden ...
 1036. ... Amsterdam 1905 ...
 1037. ... GedStaten ...
 1038. ... Gendringen ...
 1039. ... Oldebroek Besluiten 88 verlenging ...
 1040. ... gesteld ...
 1041. [no page title]
 1042. ... aldaar sterken_drank Oudshoorn ...
 1043. ... Bonden Oegstgeest 152 alsboven 150 1906 ...
 1044. ... Grenadier toelichting betreffende 26 ...
 1045. ... gewichten Rappt Besluit jaren ...
 1046. ... Republiek BlD B ...
 1047. [no page title]
 1048. ... Voorzitter ...
 1049. ... gelegenheid ...
 1050. ... gisteren Sept Saksen ...
 1051. ... Buitenlandsche gisteren per stand ...
 1052. [no page title]
 1053. ... Berlijn Schwerin i ...
 1054. ... FD 0 benoeming ...
 1055. [no page title]
 1056. [no page title]
 1057. [no page title]
 1058. [no page title]
 1059. ... H buitenlandsch 30 Dept. Paleis ...
 1060. [no page title]
 1061. ... 26 Koopmans ...
 1062. ... Koning Grootmoeder Asturie ...
 1063. ... Voorzitter ...
 1064. [no page title]
 1065. ... schrijven ...
 1066. [no page title]
 1067. ... goedkeuring ...
 1068. [no page title]
 1069. [no page title]
 1070. [no page title]
 1071. ... Inspecteur brief ...
 1072. ... twee ...
 1073. ... drankwet 132 Besluiten openbare ...
 1074. ... Koningin geschieden ...
 1075. ... den_RvSt Decb 30 Decb ...
 1076. [no page title]
 1077. ... Arnhem ...
 1078. ... toekomen ...
 1079. [no page title]
 1080. ... Rappt Consul ...
 1081. ... Rappt Decb ...
 1082. ... Saksen Koningin 7 data ...
 1083. ... WD tot_het_verleenen verleenen Rotterdamsche Rotterdam ...
 1084. ... Militair 44 1904 Divisie ...
 1085. ... breng 0 Carnegie wetsontwerp ...
 1086. ... Frankrijk Engeland ...
 1087. ... 64 terug bijzondere kennisgegeven ...
 1088. ... schrijven a ...
 1089. ... concessie gedurende jaren ...
 1090. [no page title]
 1091. ... doen ...
 1092. ... Dordrecht ...
 1093. [no page title]
 1094. ... 30 4 1905 0 ...
 1095. ... f o Egmond Stoom Waterstaat ...
 1096. [no page title]
 1097. ... overgebracht enveloppe ...
 1098. ... Decb overgenomen ...
 1099. [no page title]
 1100. ... Decb ...
 1101. ... Decb aan_de Parijs handhaving Russische ...
 1102. ... 30 alhier Japanschen ...
 1103. ... Sterken 1904 ...
 1104. ... zulks Decb ...
 1105. [no page title]
 1106. [no page title]
 1107. [no page title]
 1108. [no page title]
 1109. [no page title]
 1110. [no page title]
 1111. [no page title]
 1112. [no page title]

Monk_Contents - Sun Nov 26 19:12:53 CET 2017