navis-NL-HaNA_2.02.14_7825

 1. [voorkaft]
 2. - 1904/ [leeg]
 3. - 1904/ [leeg]
 4. - 1904/ [leeg]
 5. - 1904/ [leeg]
 6. - 1904/ [leeg]
 7. ... de ...
 8. [no page title]
 9. ... kruit 9 ...
 10. [no page title]
 11. ... v Gezanten ...
 12. [no page title]
 13. ... 64 89 2 12 ...
 14. [no page title]
 15. [no page title]
 16. [no page title]
 17. ... 64 ...
 18. [no page title]
 19. ... fabrieken ...
 20. [no page title]
 21. ... 88 Nederlanden ...
 22. [no page title]
 23. ... 95 ...
 24. [no page title]
 25. ... Markten 9 ...
 26. [no page title]
 27. ... 15 pensioenen ...
 28. [no page title]
 29. ... Militair ...
 30. [no page title]
 31. ... 81 89 Oorlog ...
 32. [no page title]
 33. ... 9 99 9 ...
 34. [no page title]
 35. ... algemeenen Zaken 12 ...
 36. ... @L_tabblad_links ...
 37. ... Waterstaat Wat Waterstaat 58 7 2 ...
 38. ... 6 19 9 Dijken ...
 39. [no page title]
 40. [no page title]
 41. ... 18 88 Zaken R Adres R 92 @W_tabblad_rechts ...
 42. [no page title]
 43. ... Schadelijk_gedierte Statistiek @W_tabblad_rechts ...
 44. [no page title]
 45. ... Oorlog Soldijen 6 Posterijen ...
 46. [no page title]
 47. [no page title]
 48. [no page title]
 49. ... leggen ...
 50. ... @H_tabblad_links ...
 51. ... Ambten algemeen bestuur 4 Landmacht ...
 52. [no page title]
 53. [no page title]
 54. [no page title]
 55. [no page title]
 56. [no page title]
 57. ... 84 ...
 58. [no page title]
 59. [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven
 60. ... 21 hierbij Maart 6 21 6 ...
 61. ... 217 15 ...
 62. ... personen 15 28 19 ...
 63. ... Neringen 58 Haarlem 4 aanvulling ...
 64. ... ingesteld B 2 26 9 Griffier ...
 65. ... Bedrijven 6 Maat ...
 66. ... Vervolg_van 41 2 Stoommachine Maart ...
 67. ... toegezonden Commissie Griffier ...
 68. ... buskruit 2 dat Klopman Deventer dat Deventer ...
 69. ... Neringen Bedrijven 15 Universiteit ...
 70. ... 28 ...
 71. ... vergunning Maart ...
 72. ... leggen Beer 4 0 61 ...
 73. ... zij daarbij 21 ...
 74. ... 2 i 2 ...
 75. ... 6 Amsterdam belooning zaken 19 Amsterdam 18 ...
 76. ... 29 2 bureelen Oorlog ...
 77. ... Trafiek Neringen Brief 1904 KB behoorende ...
 78. ... Breda vaststelling ...
 79. ... 19 106 B ...
 80. ... Amsterdam gedurende ...
 81. ... Maart genoemde 2 18 28 1896 ...
 82. ... goedkeuring 2 Breda Commissie ...
 83. ... Bedrijven Maart geen Maart ...
 84. ... Neringen 86 gedurende Maart inspecteur Posterijen ...
 85. ... Holsteyn 1904 19 ...
 86. ... kadastraal 15 ingesteld ...
 87. ... Fabrieken Trafiek Neringen 29 Commissie A. ...
 88. ... Vervolg_van Neringen heeft Wubbe ...
 89. ... Vervolg_van 2 regeling ...
 90. ... bedrijf Exploitatie Tilburg Spoorweg ...
 91. ... 2 zake 28 25 de Kroon 15 waardelijk 29 ...
 92. ... de eener 21 26 ...
 93. ... toegezonden 2 @RECHTERMARGE Commissie heeft Haarlem echtgenoote ...
 94. ... twee 19 Gezondheid ...
 95. ... Tabingh Rotterdam Maasoever Nieuwe Exploitatie r ...
 96. ... 6 ...
 97. ... Trafiek Neringen Bedrijven B Spoorweg ...
 98. ... 15 Hof 15 9 de ...
 99. ... Neringen 39 Groningen tegen Sappemeer exploitatie Utrecht ...
 100. ... 1904 Fabrieken Neringen Mei 30 24 Rappt BD 25 ...
 101. ... Trafiek Neringen Rotterdam 2 Griffier ...
 102. ... 133 heeft ...
 103. ... Neringen is_gesteld 6 ...
 104. ... exploitatie ...
 105. ... Trafiek Ambtenaren 4 zoover ...
 106. ... Juni 21 Amsterdam 15 Stoom ...
 107. ... Fabrieken Trafiek Neringen Bedrijven 4 15 61 ...
 108. ... Juni Atjeh Hertog 1904 ...
 109. ... heeft ...
 110. ... zijne ...
 111. ... 2 houdende Oorlog ...
 112. ... betrekking Commissie rapport ...
 113. ... blad Oorlog ...
 114. ... Utrecht Zutphen Oorlog ...
 115. ... exploitatie boven ...
 116. ... Trafiek Botanisch @LIJN_DIAGONAAL toegezonden ...
 117. ... Trafieken heeft Donderdag 1904 zaken ...
 118. ... Breda verleende 2 9 ...
 119. ... Trafiek Neringen Hertog ...
 120. ... inspecteur ...
 121. ... Deventer 6 Commissie 6 ...
 122. ... Nijmegen ...
 123. ... i Boekhout houdende ...
 124. ... Trafieken 28 03 toegezonden leggen Rotterdam ...
 125. ... Bedrijven en_Bedrijven Bedrijven Brief 29 waterbezorging tegen ...
 126. ... Ambtenaren Amsterdam 1904 Commissie ...
 127. ... Neringen en_Bedrijven Bedrijven 15 Spoorweg ...
 128. ... @LIJN_RAPPT 9 41 ...
 129. ... Fabrieken heeft aanhangig ...
 130. ... buitengewone 1904 0 ...
 131. ... Exploitatie heeft ...
 132. ... Fabrieken tegen 163 1904 vacature Commissie ...
 133. ... Bedrijven beroep ...
 134. ... Fabrieken verschot 6 Zwolle Embden ...
 135. ... Rappt 2 Centrale WD ...
 136. ... Rappt 18 van de 225 de ingesteld beroep ...
 137. ... Maashotel ingesteld bouwen @RECHTERMARGE 9 @-steld Minister ...
 138. ... 28 ...
 139. ... Trafiek wetsontwerp_tot Hinderwet 2 Exploitatie ...
 140. ... Fabrieken Neringen Directeur Stoom fabriek ...
 141. ... 41 ...
 142. ... Stoom aanhangig ...
 143. ... Bedrijven @RECHTERMARGE @LIJN_DIAGONAAL wetsontwerp_tot 12 tegen ...
 144. ... 1904 Vereeniging ...
 145. ... beschikking Commissie KB ...
 146. ... 2 benoemden ...
 147. ... Fabrieken beroep gemeente ...
 148. ... 4 Vos Commissie ...
 149. ... 1904 39 voordracht KB Commissie ...
 150. ... Trafieken Neringen Staatsblad ...
 151. [no page title]
 152. ... Onderwijs bepaling leger 6 Hooge i nemen ...
 153. ... Onderwijs wetsontwerp_tot 1890 92 29 ...
 154. ... Academie 92 19 9 41 ...
 155. ... Maart 28 aanhangig ...
 156. ... houdende dat 2 zijn genoemde ...
 157. ... audientie Alkmaar betreft 1904 ...
 158. ... 1905 28 telling Hof Justitie ...
 159. ... 49 de Curacao 1890 18 1890 Curacao ...
 160. ... Zaken onderwijzers Brief ...
 161. ... Zaken KB Kolonien Indie heeft ...
 162. ... af regeling 2 Curacao ...
 163. ... Zaken Maart Brief IndStbl 0 ...
 164. ... 1904 Curacao 1904 ...
 165. ... Brief Gouverneur Curacao 15 Curacao postverkeer ...
 166. ... Zaken Feb 2 @NUMERO de 2 ...
 167. ... Brief Maduro @LIJN_DIAGONAAL K Maart ...
 168. ... Brief Gouverneur Maart 64 6 ...
 169. ... Brief Curacao Maart Curacao 2 tijdelijk ...
 170. ... 6 Oorlog Gouverneur Zeemacht 21 ...
 171. ... 110 Indische Zaken houdende Curacao 2 6 ...
 172. ... Zaken Brief Curacao 1904 houdende ...
 173. ... Brief Curacao vastgestelde hoorende Brief ...
 174. ... Zaken Brief ...
 175. ... Curacao ...
 176. ... 41 Q Curacao zijne ...
 177. ... 6 zaken Raad ...
 178. ... 29 @NUMERO 21 Curacao gebruik 29 Gouverneur ...
 179. ... Cura__ao West Curacao 15 ...
 180. ... vastgestelde 2 huishoudelijk huishoudelijke 6 21 2 ...
 181. ... Curacao 2 ...
 182. ... Zaken Curacao 6 omschreven Curacao Koloniale huishoudelijke ...
 183. ... Zaken Brief 6 Brief 6 26 zijn houdende ...
 184. ... vastgestelde kanaal L 9 Curacao 18 ...
 185. ... Zaken 1905 19 Gouverneur i ...
 186. ... 26 Curacao 29 twee 1903 Fiat_executie ...
 187. ... 29 ...
 188. ... 2 omschreven 19 9 28 afschrift ...
 189. [no page title]
 190. ... Maart Rappt_MD @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt_MD Notificatie ...
 191. ... Armee Landmacht Maart 15 Notificatie 1904 ...
 192. ... Q Jagers Jager Jagers ...
 193. ... Luitenant v @LIJN_DIAGONAAL ...
 194. ... Krijgsschool @TOT_EN_MET tellen 2 Luitenant ...
 195. ... Jagers ontheffen Luitenant ...
 196. ... Infanterie ...
 197. ... 5e Infanterie Artillerie ...
 198. ... Armee 6 61 2 Infanterie ...
 199. ... MD non-activiteit zijn 2 Artillerie dat ...
 200. ... Armee KB 15 gestelde 6 ...
 201. ... Infanterie 16 Rappt_MD bevel J Jagers zijne ...
 202. ... Armee non-activiteit 29 Q Jagers ...
 203. ... adspirant tegen ...
 204. ... gestelde zin de wapenen ...
 205. ... 2 Grenadiers mogen @LIJN_DIAGONAAL ...
 206. ... MD Jagers zijn zoek zijn ...
 207. ... 6 28 regeling Rappt_MD 6 Staf wordt ...
 208. ... 15 Staf Majoor ...
 209. ... Armee Reede Tromp Regt Huzaren stellen ...
 210. ... S Bosboom 29 Arkel Cavalerie Jagers ...
 211. ... 6 Majoor Cavalerie ...
 212. ... Cavalerie Adj bestaan Jager Jagers ...
 213. ... XXII bestaande ...
 214. ... Armee 6 @LIJN_RAPPT ...
 215. ... Grenadiers Jagers @LIJN_DIAGONAAL Jagers Huzaren Rappt_MD 15 ...
 216. ... Armee L KB 1904 ...
 217. ... Armee Rappt_MD @LIJN_RAPPT Adj Adjudant ...
 218. ... Armee 2 Rappt_MD ...
 219. ... Armee 61 Oorlog Grenadiers ...
 220. ... i 6 ...
 221. ... Armee belast toegezonden betreft ...
 222. ... Artillerie ...
 223. ... Armee 2 beschikking heeft ...
 224. ... Staf j Jagers E Generalen Artillerie ...
 225. ... Armee MD Infanterie gepensionneerden Kapitein Regt Infanterie non-activiteit ...
 226. ... Jagers Notificatie Rappt_MD Artillerie Staf ...
 227. ... heeft Infanterie zijne non-activiteit ...
 228. ... Armee Rappt_MD 1904 ...
 229. ... Jagers Boon 21 ...
 230. [leeg]
 231. ... @LIJN_RAPPT ...
 232. [leeg]
 233. [no page title]
 234. ... 1904 ...
 235. [no page title]
 236. ... B Notificatie B 18 Regeeringen ...
 237. ... 6 zijne ...
 238. ... Jhr Hof zijner ...
 239. ... Zwitserland ...
 240. ... tijdelijk ...
 241. ... 1904 Bern moeten 26 ...
 242. ... Commissie BlD 81 ...
 243. ... @PRIMO 4 de heeft worden ...
 244. ... 26 Feb @NUMERO 89 Notificatie heeft zijnen ...
 245. ... Consuls 1882 Bern medegedeeld ...
 246. ... 2 18 @NUMERO Bern ...
 247. ... Maart regel Maart 4 Jhr 18 ...
 248. ... dat Baron stellen dankbetuiging de ...
 249. ... Vervolg_van Gezanten Consuls 16 2 ...
 250. ... 2 4 6 buiten_bezwaar buiten schatkist 19 ...
 251. ... 6 2 worden 0 ...
 252. ... dankbetuiging voordracht nieuwe ...
 253. ... aangetroffen buiten_bezwaar 61 ...
 254. ... 6 archief 2 25 Schatkist ...
 255. ... 2 Juni buiten_bezwaar Juni 2 Weenen ...
 256. ... 84 Land Schatkist Durban ...
 257. ... buiten 15 100 1903 @TOT_EN_MET 1904 ...
 258. ... Singapore 19 intrekking ...
 259. ... 6 6. ...
 260. ... 6 2 ...
 261. ... 19 6. buiten Schatkist ...
 262. ... Denemarken B 2 Siam Bakker ...
 263. ... wordt 2 ...
 264. ... worden Nederlandsche Apeldoorn ...
 265. ... Apeldoorn 18 49 zijn toegezonden ...
 266. ... 4 Hof ...
 267. ... 15 1904 4 ...
 268. ... Gezant ...
 269. ... r Rappt Ierland Republiek ...
 270. [leeg]
 271. [no page title]
 272. ... 29 Maart 6 ...
 273. ... 2 GedStaten GedStaten_van 2 ...
 274. ... Rappt i 39 18 19 Maart ...
 275. ... 26 2 4 @RECHTERMARGE ...
 276. ... 21 gemeenten Schiedam 217 ...
 277. ... 2 ...
 278. ... 15 geschil 2 tusschen ...
 279. [no page title]
 280. ... 16 6 Maart ...
 281. ... Commissaris Politie Zaltbommel inspecteur ...
 282. ... Budde Commissie ...
 283. [no page title]
 284. ... toegezonden 4 toegezonden 19 ...
 285. ... ingang Justitie Adjunct 0 ...
 286. ... te_benoemen benoemen onderofficieren ...
 287. ... Secretaris 1904 Willinge ...
 288. ... Leiden Raad bescheiden 29 1904 ...
 289. ... benoeming Justitie Notificatie ...
 290. ... Justitie ...
 291. [no page title]
 292. ... Gratie 95 2 ...
 293. ... 145 Rappt 41 19 9 ...
 294. ... @LIJN_RAPPT Dordrecht gratie ...
 295. ... Amsterdam 6 Hoorn ...
 296. ... gratie Apeldoorn 6 gratie ...
 297. ... de_Koningin gratie Veenhuizen Nijmegen Belgie adressen ...
 298. ... Vos ...
 299. ... Amsterdam Maart gratie Maart Amsterdam ...
 300. ... 12 61 2 ...
 301. ... gratie 2 de Leiden 6 Veenhuizen ...
 302. ... Amsterdam 2 gratie ...
 303. ... Haarlem 6 gratie 19 9 ...
 304. ... echtgenoote Veenhuizen 19 18 ...
 305. ... @G_Callig 6. gratie 6 ...
 306. ... Hildebrandt Alkmaar ...
 307. ... 1904 Amsterdam 145 Groningen Amsterdam Feldman Amsterdam ...
 308. ... 125 Cortsilius ...
 309. ... gratie Dordrecht Veenhuizen II gratie 1904 gratie ...
 310. ... Amsterdam 9 28 Smit Amsterdam ...
 311. ... 2 Rotterdam 2 Amsterdam gratie ...
 312. ... gratie Rotterdam 106 Amsterdam Groningen ...
 313. [no page title]
 314. [leeg]
 315. [no page title]
 316. [leeg]
 317. ... leeningen ...
 318. ... b heeft ...
 319. ... Baron Notificatie benoeming Rappt 21 KB 28 ...
 320. ... Londen 2 ...
 321. ... vastgestelde verrichtingen 15 ...
 322. ... Rappt_Pensioenraad @Rappt_Pensioenraad Rappt_Pensioenraad @Rappt_Pensioenraad 2 aanvragen 15 ...
 323. ... Rappt_Pensioenraad 6 @Rappt_alsboven_dagnr 2 4 18 ...
 324. ... aanvrage Dept 4 2 @Rappt_alsboven_dagnr ...
 325. ... 2 kweekschool Rappt_MarD 2 J ...
 326. ... 65 2 61 15 ...
 327. ... Overbeek ...
 328. ... Hans 28 ...
 329. ... 15 9 ...
 330. ... 15 Broek gewezen ...
 331. ... 9 18 2 0 genoemde Feb ...
 332. ... @IMPRINT_272 Vervolg van bladz 271 1904 Maart 2 52 ...
 333. ... Maart B Maart ...
 334. ... Maart 6 ...
 335. [no page title]
 336. ... gewezen onderwijzers 2 ...
 337. ... 9 hierbij Nijmegen gewezen ...
 338. ... 9 29 Bijlandt ...
 339. ... aangeboden reclame 29 genoemde ...
 340. ... Vervolg rechtbank gewezen 2 Breda ...
 341. ... @LIJN_RAPPT ...
 342. ... gewezen 2 ...
 343. ... 61 personen voordracht ...
 344. ... 4 6 ...
 345. [no page title]
 346. [no page title]
 347. ... 41 ...
 348. ... 15 gewezen @LIJN_RAPPT twee ...
 349. ... Haarlem Lokken Rappt_MarD ...
 350. ... gewezen hierbij ...
 351. ... gewezen Hoorn 4 ...
 352. ... 49 de Engelman ...
 353. ... houdende zijne ...
 354. ... verleenen genoemde ...
 355. ... @LIJN_RAPPT 19 telegraafkantoor ...
 356. ... gewezen genoemde 1905 ...
 357. ... 15 pen genoemde Bakker 2 4 2 ...
 358. ... 2 6 Staatsbegrooting @TOT_EN_MET tijdelijk ...
 359. ... VII 19 van_het_VIII_Hoofdstuk ...
 360. ... 19 Schermbond 19 ...
 361. ... 12 2 i ...
 362. ... 2 0 het_VIII_Hoofdstuk IIIe IIe het_III_Hoofdstuk III ...
 363. ... 2 Hoofdstuk Hoofdstuk_der van_het_IX_Hoofdstuk 1904 ...
 364. ... copie_rappt 6 het_IX_Hoofdstuk 1904 Staatsbegrooting 1904 ...
 365. ... Staatsbegrooting II 1904 Hoofd Staatsbegrooting 1904 ...
 366. ... Staatsbehoeften 15 het_V_Hoofdstuk het_XI_Hoofdstuk 1903 1904 ...
 367. ... het_XI_Hoofdstuk 1904 Gravenhage @LIJN_RAPPT 26 Staatsbegrooting ...
 368. ... het_III_Hoofdstuk 2 6 het_VIII_Hoofdstuk het_XI_Hoofdstuk ...
 369. ... het_XI_Hoofdstuk geboren Maart aanhangig 1904 ...
 370. ... 15 Maart gedurende Staatsbegrooting p Rotterdam Breda Maart ...
 371. ... 29 gedane Maart overschrijving 2 gezondheid ...
 372. ... het_XI_Hoofdstuk 4 Hoofdstuk @PRIMO ...
 373. ... 18 19 Tweede Adres 2 1904 ...
 374. ... Staatsbehoeften 116 VIII wetsontwerp_tot Oorlog 1904 26 ...
 375. ... het_IX_Hoofdstuk aanhangig Rappt_MarD VI het_IV_Hoofdstuk IV_4 Hoofdstuk_der 1903 ...
 376. ... wetsontwerp Adres 21 het_VIII_Hoofdstuk copie_rappt Adres Staatsbegrooting ...
 377. ... overweging_aanhangig_te Adres Hoofdstuk_der 2 Adres ...
 378. ... 1904 4 XI ...
 379. ... III het_XI_Hoofdstuk het_IX_Hoofdstuk het_VIII_Hoofdstuk Staatsbegrooting Adres ...
 380. ... Staats het_X_Hoofdstuk 1904 9 Juni het_VI_Hoofdstuk ...
 381. ... aanhangig 49 medegedeeld naar 19 houdende het_VI_Hoofdstuk Vervolg ...
 382. ... @-steld het_XI_Hoofdstuk het_IV_Hoofdstuk houdende ...
 383. ... Staatsbehoeften Vereeniging B Amsterdam het_IX_Hoofdstuk ...
 384. ... Staatsbehoeften Hoofdstuk Staatsbegrooting 1904 III 1903 Staatsbegrooting ...
 385. ... Staatsbehoeften III II VIIB overschrijving het_IX_Hoofdstuk het_XI_Hoofdstuk ...
 386. ... IV_4 ...
 387. ... 28 6 KB Adressen I wetsontwerp_tot 6 ...
 388. ... de 2 met het_IX_Hoofdstuk 1904 voldoening VIII ...
 389. ... Staatsbehoeften het_VI_Hoofdstuk Directie zijn 2 zijn het_IX_Hoofdstuk ...
 390. ... 1904 II VIIA VIIIA III Staatsbegrooting 1904 ...
 391. ... Staatsbehoeften @NUMERO Adres 19 Adres ...
 392. ... 1903 Adres 15 Tweede Adres ...
 393. ... Hoofdstuk @TOT_EN_MET 1904 6 Adres ...
 394. ... Curacao het_VI_Hoofdstuk ...
 395. ... 65 Missive Adres executie Adres executie het_IV_Hoofdstuk 1904 ...
 396. ... 6 copie_rappt Adres IV_4 Staatsbegrooting 1905 ...
 397. ... IIIe Rappt_MarD 6 Staatsbegrooting 15 Adres Maart executie ...
 398. ... het_VIII_Hoofdstuk af 19 26 intrekking het_IX_Hoofdstuk ...
 399. ... 29 de_Tweede 1905 twee van_het_X_Hoofdstuk ...
 400. ... het_XI_Hoofdstuk Rappt_MarD 2 Hoofdstuk 13 wetsontwerp_tot geving ...
 401. ... Zaken betreft 120 RHB ...
 402. ... 1904 2 het_XI_Hoofdstuk 1904 Staatsbegrooting het_VIII_Hoofdstuk ...
 403. ... 2 Rappt_MD het_VIII_Hoofdstuk Staatsbegrooting ...
 404. ... 1904 het_IX_Hoofdstuk Staatsbegrooting 1904 ...
 405. ... Staatsbehoeften 1903 schrijving het_X_Hoofdstuk 125 Staatsbegrooting 1904 ...
 406. ... Algemeene Algemeen Algemeene Oorlog Voorzitter ...
 407. ... Staats het_XI_Hoofdstuk voldoening gedane 28 III Staatsbegrooting ...
 408. ... 2 Staatsbegrooting 61 2 Staatsbegrooting ...
 409. [no page title]
 410. [no page title]
 411. ... Oorlog ...
 412. ... Hoofd Rappt_MarD 29 2 ...
 413. ... Orde i B leggen ...
 414. ... Smit F ...
 415. ... KB heeft Loon f Gemert ...
 416. ... @LIJN_RAPPT 2 ...
 417. ... geestelijke Telegram 1904 Maart 2 ...
 418. ... Orde de Nassau Anderson Duitsche Maart 6 ...
 419. ... Orde 2 Vaucluse Maart ...
 420. ... Mevrouw geboren St.Petersburg Maart @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 1904 Maart ...
 421. ... Maart 2 Kabt de Maart 16 Maart ...
 422. ... III Rotterdam 2 39 21 ...
 423. ... Orde Maart Oranje Leiden 18 ...
 424. ... Orde Brief medaille ...
 425. ... Kabt Leiden 1904 ...
 426. ... Orde @NUMERO Oranje de Rotterdam 28 ...
 427. ... de dat vrijstelling Nassau 6 ...
 428. ... Oranje 4 6 61 ...
 429. ... Oranje ...
 430. ... 19 waarneming Directeur 6 ...
 431. ... Oranje Nassau 18 Staal ...
 432. ... Orden 21 Juni Nassau Nijmegen 19 ...
 433. ... Nassau Jager Jagers ...
 434. ... Nassau genoemde Indie 1904 ...
 435. ... ruis stand Commandeur Inspecteur Rijkswaterstaat Staatscourant 18 ...
 436. ... Nassau Hertog 21 1904 2 ...
 437. ... Oranje_Nassau Oranje A 6 2 A. Oranje medegedeeld ...
 438. ... 15 belast Majoor ...
 439. ... Oranje KB Oranje Oranje_Nassau ...
 440. ... Oranje 6 1904 belooning ...
 441. ... Rappt_MD 6 61 Orde Oranje 6 61 ...
 442. ... 6 1904 Nassau Brief ...
 443. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 29 Eeremedaille Oranje Roermond ...
 444. ... Oranje Hoofdcommies toegezonden 4 ...
 445. ... Orde zaken ...
 446. ... Oranje Nassau 1904 Nederlandsche Gravenhage 2 ...
 447. ... 61 2 Nassau ...
 448. ... Telegram 18 1904 Oranje ...
 449. ... Orde 6 Nassau Griffie Nassau 88 ...
 450. ... Baron inspecteur medegedeeld ...
 451. ... 15 zullen regeling 6 ...
 452. ... Oranje Nassau 18 ...
 453. ... Oranje_Nassau Nassau Oranje 21 2 ...
 454. ... Orde 2 9 Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 455. [no page title]
 456. [no page title]
 457. ... heeft 2 Parijs Russische ...
 458. ... de ...
 459. [no page title]
 460. [no page title]
 461. [no page title]
 462. ... 21 Centraal Artillerie 2 i ...
 463. ... Munitie werkzaam inrichtingen Berg gedetacheerd worden Instructie ...
 464. ... 1904 ...
 465. [no page title]
 466. ... 2 heeft Gunning ...
 467. ... Commissaris 4 KB Februari Groningen ...
 468. ... i KB gezonden Engeland 1904 gedurende ...
 469. ... 1904 loting Rappt Rappt_MD Infanterie zin 2 ...
 470. ... Infanterie 1904 ...
 471. ... i bepaling Reglement vastgesteld 9 Cavalerie ...
 472. ... Militaire Zaken Korporaal Korporaals 1904 zullen Cavalerie ...
 473. ... Zaken pensioen 19 6 Amsterdam Amster ...
 474. ... Militaire regeling Leger bepaling 6 ...
 475. ... 12 4 hoofd 6 Brussel geacht ...
 476. ... 15 Militaire Zaken stellen 2 Algemeene ...
 477. ... 1904 oefening gedurende KB Rappt_MD ...
 478. ... twee 1904 1903 stellen 18 1902 ...
 479. ... Directeur medegedeeld voordracht 1904 KB 28 ...
 480. ... Ie Brief 6 1902 Inrichtingen vrijstelling 1904 1902 ...
 481. ... Juni gedurende begin @LIJN_RAPPT 4 ...
 482. ... Zaken noodig @TOT_EN_MET Oorlog stellen ...
 483. ... Zaken 4 Landmacht 6 P. 1904 ...
 484. ... beslissing 2 toepassing ...
 485. ... @PRIMO vastgesteld 1906 1904 zending ...
 486. ... 4 Oorlog ...
 487. ... officier vastgesteld Leger 2 ...
 488. ... Korovalev Fransche ...
 489. ... Zaken 2 Rappt Kabt Engelsche zullen gehouden 6 ...
 490. ... Zaken Amersfoort terug toegezonden ...
 491. ... i 15 de niet zakken MD ...
 492. ... Militaire Artillerie Notificatie Noorweegsche Leger ...
 493. ... Oorlog de zijn 1904 2 hij ...
 494. ... bepalen genoemde 1904 Cavalerie ...
 495. ... wetsontwerp_tot bepaling dienstpaarden daarbij officier 15 0 1896 ...
 496. ... 62 bepalen Infanterie wordt 1904 Jans leggen ...
 497. ... i copie_rappt aangeboden voordracht ...
 498. ... Militaire 4 I Hoofd 19 21 ...
 499. ... 15 dankbetuiging brengen Reglement Rappt 1905 ...
 500. ... 28 @NUMERO buitenlandsch Indie naar 2 Nijmegen ...
 501. ... Berlijn Regt Infanterie Regt Brussel ...
 502. ... Militaire Rappt Minister Regt_Huzaren Regt A 0 Leent ...
 503. ... 6 buitenlandsch gezondheid buitenlandsch Jagers Baron ...
 504. ... buitenlandsch Maart Grenadiers Jagers MD @NUMERO ...
 505. ... Maart 2 buitenlandsch Rappt_MD Pontonniers Huzaren Maart ...
 506. ... Minister Majoor ...
 507. ... Baron genoemde buitenlandsch ...
 508. ... 2 genoemde @TOT_EN_MET 28 Rappt_MD 6 genoemde ...
 509. ... 150 Rappt Rappt_MD Juni Jagers Besluit_fiat Belgie ...
 510. ... buitenlandsch zijn naar ...
 511. ... Juni 18 hierbij 21 ...
 512. ... Juni Cavalerie @-stemd buitenlandsch gedurende Cavalerie ...
 513. ... @LIJN_RAPPT hierbij 15 genoemde Rappt_MD Adjudant ...
 514. ... 6 Oorlog buitenlandsch Rappt_MD ...
 515. ... buitenlandsch 29 officier aan_de Officieren ...
 516. ... buitenlandsch Minister 19 Thomese Thomes Thomese ...
 517. ... 26 k voorloopig Huzaren Oorlog ...
 518. ... Militaire buitenlandsch ...
 519. ... Minister 15 buitenlandsch hierbij misstelling 58 KB ...
 520. ... genoemde voorloopig Oorlog ...
 521. ... Rappt_MD voorloopig en hierbij_genoemde genoemde Officieren 6 buitenlandsch ...
 522. ... Rappt_MD 03 voorloopig ...
 523. ... 2 buitenlandsch hierbij hierbij_genoemde 2 Brussel Rappt_MD ...
 524. ... 29 r reserve zien 2 leggen archief ...
 525. ... afwijzend ...
 526. ... fabriek reclame ...
 527. ... 9 2 Maart MD 2 Maart Besluit_fiat MD ...
 528. ... 19 Regt 0 ...
 529. ... 19 leen 1904 @PRIMO ...
 530. ... Korporaal Zutphen Maart ...
 531. ... 64 4 Koning Korporaal 6 R ...
 532. ... i fabriek Brede ...
 533. ... pensioenen 2 Maart 4 ...
 534. ... 88 Maart 19 9 gewezen ...
 535. ... Vervolg_van 7 Majoor Maart ...
 536. ... Majoor Juni ...
 537. ... zijn 2 Korpo @NUMERO 108 MD ...
 538. ... 39 41 Staay Majoor 19 ...
 539. ... 2 @NUMERO Regt 28 2 @NUMERO ...
 540. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Artillerie Rappt_MD 9 ...
 541. ... 4 Inspecteur dankbetuiging Baron @LIJN_PARAGRAAF ...
 542. ... gepasporteerden 25 Breda Rappt_MD 26 ...
 543. ... 6 hierbij genoemde ...
 544. ... MD de vernieuwing pensioen ...
 545. ... Militaire MD 100 28 Juni MD ...
 546. ... Jhr ...
 547. ... Militaire 9 pensioen aanvrage 2 toekenning Besluit_fiat ...
 548. ... Militaire 4 gewezen Reyckers 16 6 ...
 549. ... 4 aanvragen verbetering 28 Marechaussee ...
 550. ... Vos ...
 551. ... Militaire 21 19 29 26 gewezen Rappt_MD ...
 552. ... 200 g ...
 553. ... Militaire 2 gepensionneerden pensioen 6 ...
 554. ... Reiziger Ginneken ...
 555. ... Staf Bols minderjarig Maastricht machtiging gewezen Oranje ...
 556. ... Militaire zijner 29 6 61 aanvragen ...
 557. ... 2 ...
 558. ... Militaire MD 21 2 MD Lehmann 25 de ...
 559. ... 2 Rappt ...
 560. ... 41 6 ...
 561. ... Rappt MD 18 @NUMERO 103 pensioen de ...
 562. ... 29 ...
 563. [no page title]
 564. ... f gewezen ...
 565. [no page title]
 566. [no page title]
 567. [no page title]
 568. [no page title]
 569. [no page title]
 570. ... 4 toegezonden brief ...
 571. ... personen Algemeen Utrecht ...
 572. ... Maart 0 behoefte 21 ...
 573. ... F ingesteld 1904 hierbij ...
 574. ... 41 exploitatie ...
 575. ... belanghebbenden 19 145 4 6 West- @LIJN_RAPPT ...
 576. ... 200 1903 03 Z_callig ...
 577. ... Inspecteur 1902 werkzaamheden ...
 578. ... i 40 Algemeen ...
 579. [no page title]
 580. ... 39 4 k regeling zijner ...
 581. [no page title]
 582. ... 6 9 2 ...
 583. ... 2 regeling bij aangeboden dat ...
 584. ... 28 39 9 dispensatie Dommelen ...
 585. ... @G_Callig 133 verzocht 4 ...
 586. ... 18 4 9 dispensatie ...
 587. ... 2 18 Nijkerk GedStaten D ...
 588. ... Maart Ambtenaren Baron ...
 589. ... dispensatie Maart ...
 590. ... 6 Ambtenaren 2 ...
 591. ... 1900 2 ...
 592. ... 6 Secretaris 2 zijn ...
 593. ... gemeente @PRIMO gemeenten GedStaten NoordHolland Aarlanderveen ...
 594. ... 41 F ...
 595. ... besturen 4 ...
 596. ... @LIJN_RAPPT ...
 597. ... 2 28 ...
 598. ... dat i gemeente Baron ...
 599. ... jaarwedden Jhr 4 2 4 6 gewezen ...
 600. ... Oss ...
 601. ... 2 eervol_ontslag Nassau 2 ...
 602. ... 6 ...
 603. ... woning 4 Feenstra ...
 604. ... herbenoeming vacature ...
 605. ... gemeente 7 ...
 606. ... betrekking regeling Nieuwer ...
 607. [no page title]
 608. [leeg]
 609. [no page title]
 610. ... 03 2 regeling gedane Indie 2 ...
 611. ... ziener 1903 Londen de 2 Indie ...
 612. ... gedurende 41 2 ...
 613. ... Frankrijk 15 diensten Spoorwegen Minister ...
 614. ... voordracht voldoening ...
 615. ... Goudriaan ...
 616. ... Maart directeur ...
 617. ... regeling 1904 zake tegen ...
 618. ... zijner 6 2 naar Engeland Frankrijk Belgie ...
 619. ... R Londen 1904 ...
 620. ... k toekenning ...
 621. ... wettelijke bedrijf voldoening ...
 622. ... Maart Officieren ...
 623. ... 6 gedurende I 6 ...
 624. ... 4 2 verblijf belang ...
 625. ... Algemeene ...
 626. ... 2 Adres executie 2 6 2 ...
 627. ... 15 6 provinciale 6 1904 9 provinciale ...
 628. ... overweging_aanhangig_te Rappt tot_opneming 1905 ...
 629. ... kanaal ...
 630. ... A reglement ...
 631. ... A. 6. 9 15 GedStaten ...
 632. ... Jacobi benoeming ...
 633. ... 2 6 waterschap 84 Waterschap vereischt ...
 634. ... benoeming verleenen ...
 635. ... Hem 6 betreft heeft ...
 636. ... Zwolle toekennen ...
 637. ... Ambtenaren 2 Maart F aangewezen 2 Algemeene ...
 638. ... Ingenieur ...
 639. ... 1904 Adjunct Commissie ...
 640. ... Nijmegen ...
 641. ... 21 genoemde Rotterdam ...
 642. ... 18 Regeering 1904 88 ...
 643. ... 2 Frankrijk Officier wegens ...
 644. ... 29 19 ...
 645. ... 2 Reglement 2 Groningen reglement waterschap ...
 646. ... Gelderland ...
 647. ... 28 ...
 648. ... 41 ...
 649. ... kanaal Nieuw Reglement ...
 650. ... r reglement GedStaten Nieuwe ...
 651. ... veen 28 Reglement provincie Besluit_fiat ...
 652. ... 2 6 gebruik ...
 653. ... 19 Adres ...
 654. ... Kanaalwachter Minister Hertog 88 ...
 655. ... Willemsvaart 15 25 29 ...
 656. ... B i 61 @LIJN_RAPPT ...
 657. ... Zon 123 adressen Directeur Dept. ...
 658. ... Curacao ...
 659. ... MD 25 Staf leer Frankrijk 2 Ingenieur Indie ...
 660. ... Kolonialen ...
 661. ... adres 4e_kl ...
 662. ... 4 61 Juni Breda ...
 663. ... Vervolg_van ...
 664. ... 2 Op_adres adressen aangetroffen Belgie ...
 665. ... Frankrijk ...
 666. ... Kroon beschikking Baron ...
 667. ... Orden vreemde Q Belgie @NUMERO ...
 668. ... aannemen 6 Baron 15 ...
 669. ... Militaire Rappt_MD genoemde Bonn zijn Officier ...
 670. ... Militaire buitenlandsch hierbij Officier Ritmeester buitenlandsch 2 ...
 671. ... 9 Rappt_MD Storm Oorlog 6 Infanterie genoemde ...
 672. ... II 2 18 vastgestelde G vastgesteld ...
 673. ... 61 Oost-Indische de @NUMERO 4 41 ...
 674. ... I o@d gedurende 1904 4 2 ...
 675. ... 19 6 o@a 1903 03 2 vastgestelde ...
 676. ... I Born ...
 677. ... 19 daarmede 15 1904 41 ...
 678. ... 61 7 2 ...
 679. ... 61 Zaken Maart 19 4 ...
 680. ... Adres ...
 681. ... 15 jaarpassen copie_rappt 6 IndStbl Maart copie_rappt ...
 682. ... Maart 6. I personeel ...
 683. ... Zaken 2 vrijstelling regeling i 63 stellen ...
 684. ... Reglement burg KB 1890 28 wanneer betreffen ...
 685. ... Rappt Jager Bali ...
 686. ... Zaken I moeten 1896 vastgestelde 1904 ...
 687. ... Indische Atjeh @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 26 vastgesteld 9 ...
 688. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND regeling kennen voorloopig beschouw Maart ...
 689. ... 1904 de r aanleiding Atjeh rapport ...
 690. ... Reglement gerecht ...
 691. ... G.G. 18 I Francisco ...
 692. ... Indische 4 15 voordracht ...
 693. ... stellen 15 I gebruik G.G. ...
 694. ... Directeur Inlanders ...
 695. ... Zaken de dienst bij rapport toegezonden ...
 696. ... 28 Notificatie beheer @LIJN_RAPPT ...
 697. ... 4 Fiat_missive ...
 698. ... beschikking Europa ...
 699. ... 6 Juni 0 ...
 700. ... 6 voorstellende echtgenoote Nederland daarmede ...
 701. ... copie_rappt 4 I 1904 9 ...
 702. ... Zaken 15 41 ...
 703. ... copie_rappt Bali Adjunct beschikking Indie ...
 704. ... 1904 G.G. fabriek beschikking Gouverneur ...
 705. ... 16 6 Soerabaja aanbieding appellant 9 toelage ...
 706. ... Hoofd 1904 Adres executie 28 ...
 707. ... 19 1902 25 I betaalde ...
 708. ... 1905 enkele afwijking 1904 ...
 709. ... 1904 stellen daarmede 2 Hermina ...
 710. ... Z Indische 6 zijn Draadantwoord 4 met rapport ...
 711. ... ontwerp belang 2 6 met copie_rappt ...
 712. ... Turkije bestemde zulks voldoening ...
 713. ... Zaken G.G. twee G.G. daaraan ...
 714. ... Zaken G.G. I Stoom ...
 715. ... twee ...
 716. ... Indie v 1904 afwijking 18 2 ...
 717. ... 19 9 ...
 718. ... 6 Jaager Indie heeft archief ...
 719. ... Zaken 64 voordracht 15 ...
 720. ... 29 Minister i Amsterdam Oost Hellemans tijdelijk ...
 721. ... 61 Deventer @LIJN_BESLISSING Notificatie I ...
 722. ... regel 15 9 afwijking buitenlandsche School ...
 723. ... Diepenveen 0 6 64 ...
 724. ... 28 vastgestelde Indie 2 ...
 725. ... portret K 29 9 15 1905 ...
 726. ... 2 dankbetuiging bepaling 6 ...
 727. ... Zaken I @LIJN_PARAGRAAF ...
 728. ... 41 16 6 ...
 729. ... Kabt Indie ...
 730. ... 6 I 12 1904 ...
 731. ... twee worden 1904 ...
 732. ... I Schietschool I ...
 733. ... Zaken k ...
 734. ... Hoofdstuk zegel vervangen ...
 735. ... 1903 ...
 736. ... onderscheiden ...
 737. ... Oost-Indische Zaken gedrag 2 regeling 4 Missive KB ...
 738. ... 18 88 Indie v ...
 739. ... Vervolg_van Zaken Zake 1901 ...
 740. ... 18 88 Indie ...
 741. ... Vervolg_van Zaken 1901 ...
 742. [no page title]
 743. ... K Maart ...
 744. ... 9 1e_kl 25 leggen ...
 745. ... Infanterie Commandant omschreven leger ...
 746. ... 32 2 eervolle Officier twee ...
 747. ... 84 1904 gebruik Notificatie ...
 748. ... Zaken Indie Zeemacht ...
 749. ... Zaken z 1904 betreffen B 1904 ...
 750. ... 2 Adj Civiel Leger Atjeh ...
 751. ... Zaken Indie Borneo @TOT_EN_MET 1904 R ...
 752. ... 2 @TOT_EN_MET zoek 41 ...
 753. ... Zaken G.G. Indische gezondheid Atjeh zijne ...
 754. ... Indische 21 forma 19 9 ...
 755. ... 2 de echtgenoot met het ...
 756. ... 41 dankbetuiging ...
 757. ... @RECHTERMARGE 1904 ...
 758. ... Trouw ...
 759. ... formatie 1904 ...
 760. [no page title]
 761. [no page title]
 762. ... 2 1902 2 ...
 763. ... 0 Raadsheer ...
 764. ... 61 geluk Brief Rappt_MarD 6 ...
 765. ... de gelegenheid Hoofd verzocht Marine dankbetuigd houdende de_Koningin ...
 766. ... Raadsheer Gravenhage werkzaamheden Raadsheer 1904 twee Adj ...
 767. ... 18 zijn dankbetuiging personen 28 ...
 768. ... de Bakker Diemont ...
 769. ... Luitenant ...
 770. ... 1904 Luitenant ...
 771. ... afschrift Huzaren ...
 772. ... 4 112 Huzaren worden 12 41 Bewaring ...
 773. ... Kapitein Huzaren Regt 1904 ...
 774. ... Hertog 0 ...
 775. ... 15 @DOWNSTROKE_p belasting Cavalerie Breda ...
 776. ... Notificatie reglement Cavalerie ...
 777. - 1904/ [leeg]
 778. ... 1904 algemeen onderofficieren ...
 779. [no page title]
 780. ... 2 28 Exemplaar Feb Maart Feb ...
 781. ... Statistiek 26 gedurende 1904 Notificatie gedurende Notificatie 4 ...
 782. ... Domeinen 1902 Notificatie @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 28 ...
 783. ... Statistiek Notificatie 65 1904 ...
 784. ... Maart Adjunct ...
 785. ... Vervolg_van exempl exempl. exempl 1902 1903 ...
 786. ... Centraal 1904 Notificatie 1902 ...
 787. ... 2 1903 ...
 788. ... Statistiek 1902 2 Europa ...
 789. ... 1904 Voorzitter Centrale ...
 790. ... 64 Rappt_MarD 64 Notificatie 6 9 Notificatie ...
 791. ... Maart 29 9 29 6 Alsboven ...
 792. ... houdende Notificatie Juni Notificatie ...
 793. ... Notificatie 4 28 140 ...
 794. ... 6 61 63 gratificatie ...
 795. [no page title]
 796. ... voorstellen 4 ...
 797. ... Weduwe Maart Leiden 6 laatste ...
 798. ... 2 Aan ...
 799. ... 65 Nijmegen Universiteit ...
 800. ... gratificatie Adj Rekenkamer 21 Berreboom Koning genoemde ...
 801. ... 1904 personen Amsterdam ...
 802. ... A. 6 hierbij genoemde ...
 803. ... 15 huwelijk Amsterdam ...
 804. ... Notificatie 2 @NUMERO Notificatie 6 Curacao ...
 805. ... 15 1902 gedurende aanbieding 6 Mariniers 105 0 ...
 806. ... Neptunus Willemsoord oefening Curacao Nederland MarD ...
 807. ... regeling Rappt_MarD Indie ...
 808. ... Reglement bij 2 @LIJN_RAPPT ...
 809. ... 18 Maart ...
 810. ... 2 0 de Reglement Zeemacht Maart ...
 811. ... Marine 1904 Staf 28 m ...
 812. ... Schelde 2 Vlissingen ...
 813. ... de 63 West zijn zijne 6 41 ...
 814. ... Rappt_MarD Zeemacht Landmacht tijdelijk ...
 815. ... Reglement vastgesteld Zeemacht bepaling Notificatie Rappt_MarD ...
 816. ... exempl exempl. Notificatie gedetacheerd vastgesteld Willemsoord ...
 817. ... Marine vastgesteld 41 Z ...
 818. ... Hertog bevel 28 ...
 819. ... Zeemacht 6 zending onderofficieren Reglement KdK ...
 820. ... 6 61 gedurende Normaal ...
 821. ... Rappt_MarD Vervolg ...
 822. ... Marine Reglement vastgesteld 9 Officieren gelegenheid audientien ...
 823. ... 6 vastgesteld Hertog oefening 26 15 ...
 824. ... 41 2 IJmuiden 6 Luitenant ...
 825. ... daartoe Vlissingen 140 Notificatie 1904 Nieuwe Notificatie ...
 826. ... Vlissingen Zeemacht Maart Reglement vastgesteld ...
 827. ... vastgesteld @LIJN_RAPPT 108 Notificatie ...
 828. ... aan KB Zeemacht buitenlandsch 7 1905 KB ...
 829. ... 2 noodig 1904 ...
 830. ... K vastgesteld ...
 831. ... Rappt naar Zeewezen 6 2 ...
 832. ... Belgie gedurende 29 B ...
 833. ... Juni Belgie heeft medegedeeld ...
 834. ... Oostenrijk Zwitserland Belgie archief terug ...
 835. ... Zaken 21 Ambtenaren Zaken zaken Brussel ...
 836. ... Zaken Z Minister f ...
 837. [no page title]
 838. ... f uitgeschreven het ...
 839. ... Vervolg B BlD Brief Koningin 1904 ...
 840. ... zullen medegedeeld 1904 ...
 841. ... Paleis Zaterdag Brief 0 Apeldoorn ...
 842. ... Apeldoorn i Apeldoorn 6 ...
 843. ... Zaterdag Minister heeft ...
 844. ... zijn Zaterdag ...
 845. ... Apeldoorn noodig Zaterdag ...
 846. ... Zaterdag 2 dat 2 dat 2 ...
 847. ... Zaterdag worden audientie aanvraagt ...
 848. ... B 1904 Apeldoorn Zaterdag begin 19 ...
 849. ... Tweede ...
 850. ... KB ...
 851. ... gedurende Luitenant 1906 41 ...
 852. ... moeten Tweede Luitenant ...
 853. ... Indie Gunning non-activiteit ...
 854. [no page title]
 855. ... 0 18 ...
 856. ... stuk archief 4 ...
 857. ... Archieven Feb Rappt de Groningen archief ...
 858. ... 1904 Oorlog 2 ...
 859. ... leggen archief Koning ...
 860. ... 2 toegezonden Utrecht ...
 861. ... 1904 archief ...
 862. ... Archieven Algemeen kwartaal 2 Wagenaar Wageningen ...
 863. ... archief 1904 gebruik archief 2 116 ...
 864. ... Adj bescheiden boschbeheer 19 9 leggen 2 daarbij ...
 865. ... 18 gebruik ...
 866. ... tarief ...
 867. ... College 28 ...
 868. ... Directeur alsboven ...
 869. ... inlichtingen ...
 870. ... 93 9 Amsterdam ...
 871. ... 41 Rappt_MD ...
 872. [no page title]
 873. ... Moeder 2 stellen Hollandsche Vos ...
 874. ... 2 Maart reis Maart Notificatie ...
 875. ... 2 Mullekom 1904 Majoor II ...
 876. ... heeft 6 Telegram heeft @aan_de_Main_a_SLASH_m 65 @aan_de_Main_a_SLASH_m Frankfort ...
 877. ... Brief 2 Brief Bond goedkeuring 1904 ...
 878. ... 1904 vrijstelling 0 19 ...
 879. ... Brief gezonden ...
 880. ... Notificatie Jhr Nota ...
 881. ... Baron brengen Infanterie 1904 zich ...
 882. ... 2 KB onderofficieren Brief Arnhem Amsterdam Amersfoort ...
 883. ... Hertog ...
 884. ... 0 ...
 885. ... Juni Regt Transvaal Kreukniet ...
 886. ... Utrecht 1904 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 887. ... Sergeant sergeant Regt Amersfoort 6 61 ...
 888. [no page title]
 889. ... Telegram @LIJN_BESLISSING Kuilenburg twee 41 Kuilenburg zullen ...
 890. ... daaraan zaken ...
 891. ... Notificatie L ...
 892. ... Linden 4 ...
 893. ... gedurende Koningin @TOT_EN_MET Directeur Steenwijk Directeur ...
 894. ... Brief Gravenhage houdende betuiging van dat hij niet ...
 895. ... onderscheidingen Cavalerie Nieuwer ...
 896. ... dat 2 de Apeldoorn j 2 ...
 897. ... Kuilenburg Evers Nieuwe 15 behoeft ...
 898. ... Zaterdag 15 2 archief ...
 899. ... de 2 hij zijn Gravenhage ...
 900. ... Gravenhage Tweede_Luitenant Neuman Rappt_MD ambtenaar ...
 901. ... 64 worden verzocht Rappt Rappt_MD 21 ...
 902. ... 6 Zaterdag G ...
 903. ... behandeld Regt ...
 904. ... worden Notificatie 15 4 ...
 905. ... Telegram 2 detachement Notificatie Vos houdende wordt zondag ...
 906. ... met zijn Zaterdag zijn de niet ...
 907. [no page title]
 908. ... Baron vastgesteld Apeldoorn Amsterdam ...
 909. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 2 Brief dat gesteld zijn Notificatie Eerste 2 ...
 910. ... Zaterdag Directeur Westlandsche Stoomtramweg ...
 911. ... houdende dat @VAN_HET_VH Tweede de 2 ...
 912. ... 2 ...
 913. ... zijn @NUMERO Vosmeer houdende GedStaten NoordBrabant ...
 914. ... 2 Storm gestelde Decb ...
 915. ... 29 Ambtenaren ...
 916. ... Vervolg_van 18 Indie onder Officieren ...
 917. [no page title]
 918. ... aan B ...
 919. ... met H toegezonden Moeder ...
 920. ... voorstellen voordracht 6 B ...
 921. ... de ...
 922. ... State 2 1904 Rappt 1904 ...
 923. [no page title]
 924. [no page title]
 925. ... 9 @TOT_EN_MET heeft 15 4 ...
 926. ... kennisgegeven gemeente ...
 927. ... 18 Notificatie 6 Jhr 1904 ...
 928. ... Poortugael Engeland kennisgegeven ...
 929. ... 26 apostille ...
 930. ... Duurstede Don Maatschij gebruik ...
 931. ... executie ...
 932. ... Commiezen Posterijen 15 Posterijen @TOT_EN_MET 15 ...
 933. ... 16 telegraphie ...
 934. ... 2 29 ...
 935. ... Curacao Missive rappt Hoofd Posterijen gebruik alszoodanig ...
 936. ... 15 4 hierbij Gravenhage i Notificatie aan ...
 937. [no page title]
 938. ... alszoodanig 4 41 Nijmegen 0 telegraphie ...
 939. ... 19 ...
 940. ... 2 Notificatie Waterstaat Z_callig noodig ...
 941. ... Maart 2 alszoodanig ...
 942. ... Posterijen ...
 943. ... 1e_kl jaarlijksch posterijen Amsterdam Z Zwolle ...
 944. ... Hoofdbestuur Posterijen telegraaf Nieuwe Frans 6 ...
 945. ... 2 9 Telegraaf met @NUMERO ...
 946. ... 9 18 vrijstelling 2 Mesdag 2 ...
 947. ... spoorweg 0 18 open ...
 948. ... 1877 seger Commies i ...
 949. ... 2 21 1900 2 ...
 950. ... 2 16 6 Arnhem Juni Notificatie vrijstelling ...
 951. ... 163 63 oefening vergoeding ...
 952. ... Juni 1904 kunnen 9 Hoofdbestuur ...
 953. ... zijne datum Zwolle 18 1027 ...
 954. ... Posterij 1904 6 ...
 955. ... zoek 29 verkeer Centraal ...
 956. ... 1904 Faber Fockens ...
 957. ... brief Gravenhage hier 12 ...
 958. [no page title]
 959. ... intrekking Gorinchem 15 ...
 960. ... verzocht 21 Havelaar ...
 961. ... 1904 21 Commies ...
 962. ... 2 aan audientie Amsterdam ...
 963. ... Bell hierbij Posterijen ...
 964. ... 19 ...
 965. ... Nederlandsche telegrafie aandacht brief 2 ...
 966. ... posterijen Centraal ...
 967. ... Posterijen 19 Posterijen 41 ...
 968. ... Gendringen Korporaal o ...
 969. ... 65 gebruik datum ...
 970. [no page title]
 971. ... B 1902 vastgesteld 4 vastgesteld 1904 2 ...
 972. ... Groningen Nijmegen Swaan 1905 Nijmegen ...
 973. ... Reglement 29 15 tijdelijk ...
 974. [no page title]
 975. ... Amsterdam Alsboven ...
 976. ... gratificatie 43 Koloniaal genoemde ...
 977. ... 28 Rappt_MarD ...
 978. ... College @NUMERO Utrecht Universiteit ...
 979. ... leeraar 233 1903 65 ...
 980. ... 6 belooning @TOT_EN_MET Rijks_Universiteit 15 4 ...
 981. ... 88 belooning Leiden Utrecht Rijks_Universiteit ...
 982. ... Onderwijs 15 hoogleeraaren Universiteit ...
 983. ... Onderwijs J 21 U gemeenten gymnasium 1904 ...
 984. ... Onderwijs 9 Voorzitter 1905 Groningen 9 @TOT_EN_MET ...
 985. ... Leiden L regeling ...
 986. ... Adres Maart Utrecht @TOT_EN_MET ...
 987. ... Onderwijs 21 kennisgeving ...
 988. ... 2 gedurende Rijks_Universiteit Universiteit ...
 989. ... 1904 Leiden zijne 6 ...
 990. [no page title]
 991. [no page title]
 992. ... 9 ...
 993. ... @G_Callig 1904 vastgesteld 4 Maart 15 ...
 994. ... Rijkskweekschool School 1904 ...
 995. ... @G_Callig 6. 9 ...
 996. ... @G_Callig bepaling 18 ...
 997. ... aanhangig Tweede 9 B ...
 998. ... 9 telling ...
 999. ... bouwen reglement ...
 1000. ... v ...
 1001. ... beheer toegezonden ...
 1002. ... zijne 88 61 ...
 1003. ... gedurende afnemen 6 rijkssubsidie ...
 1004. ... 2 4 ...
 1005. ... 2 B 2 Groningen hierbij ...
 1006. ... Gelderland Maart Gelderland Maart ...
 1007. ... besluiten Gelderland NoordHolland 29 NoordHolland Maart Gelderland ...
 1008. ... 2 NoordHolland 29 2 Gelderland NoordHolland 6 ...
 1009. ... D Gelderland 2 28 ...
 1010. ... 18 D 2 Gelderland ...
 1011. ... 21 @Rappt_alsboven 28 4 ...
 1012. ... j 28 ...
 1013. ... 61 18 alsboven ...
 1014. ... Plaats 2 Juni 1905 ...
 1015. ... 26 2 Adres executie 6 ...
 1016. ... 2 Rotterdam ...
 1017. [no page title]
 1018. ... gelegenheid v ...
 1019. ... Audientien heeft 15 Weenen Bern ...
 1020. ... 2 Bern gelegenheid 12 Baron B ...
 1021. ... Audientien BlD heeft ...
 1022. ... Rotterdam audientie Adj ...
 1023. ... Audientien zijn dat 1904 ...
 1024. ... Rotterdam Jhr 1904 ...
 1025. ... Audientien 2 Directeur Zaterdag Londen ...
 1026. ... daartoe gelegenheid 41 daartoe 2 ...
 1027. ... Turkschen 19 ...
 1028. ... Huzaren ...
 1029. ... Maart ontheffing kunnen ...
 1030. ... 18 2 hierbij ...
 1031. ... 1904 zooals ...
 1032. ... 18 Maart 29 41 116 ...
 1033. ... Brief gezonden 15 geheel 1904 29 Maart ...
 1034. ... 9 Groningen zoon 29 B f ...
 1035. ... Maart 2 49 @LIJN_BESLISSING_Per_missive MD naar aanleiding van zijn ...
 1036. ... Militie Maart ...
 1037. ... stellen 61 19 9 ...
 1038. ... Maart MD Maart 6 MD ...
 1039. ... Steen 2 1904 2 ...
 1040. ... Regt Infanterie 15 copie_rappt ...
 1041. ... 1904 2 ...
 1042. ... 6 ...
 1043. ... i genoemde Rappt_MD Zuid ...
 1044. [no page title]
 1045. ... 0 ...
 1046. ... MD 1904 zijn ...
 1047. ... 2 bepaling gemeente ...
 1048. ... oefening ...
 1049. [no page title]
 1050. ... i Rappt_MarD 1905 2 pantserdekschip ...
 1051. [no page title]
 1052. ... @G_Callig 7 ...
 1053. [no page title]
 1054. ... 21 Commissie Stoom ingenieur ...
 1055. ... Vervolg_van Ingenieur ...
 1056. ... teruggaaf aanhang 19 J ...
 1057. ... wegens 28 ...
 1058. ... genoemde belasting 29 6 belasting ...
 1059. ... Amsterdam Juni ...
 1060. [no page title]
 1061. [leeg] - 1904/
 1062. - 1904/ [leeg]
 1063. - 1904/ [leeg]
 1064. [achterkaft]

Monk_Contents - Sun Nov 26 19:02:27 CET 2017