============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0001

page title: voorkaft
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0002

page title: binnenkaft voorkant [L] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0003

page title: [leeg] [R] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0004

page title: [leeg] [L] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0005

page title: [leeg] [R] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0006

page title: [leeg] [L] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0007

page title: 0981 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0008

page title: 0982 [L] Betaalmeesters - 1902/
 
 ... 1902 ... Betaalmeesters ...
 ... Jan ... 6 ... 28 ... Rappt ... FD ... 2 ... Jan ... benoeming ... tot ...
 ... Betaalmeester ... te ... Assen ... Heemskerk ...
 ... thans_te ... Tiel ...
 ... Jan ... 29 ... 104 ... Rappt_FD ... 27 ... Jan ... @NUMERO ... 91 ... ter_benoeming ...
 ... @PRIMO ... tot ... Betaalmeester ... te ... Tiel ... O ... O.G ... Lotsy ... Jr. ...
 ... thans ... te ... Ter ... Ter_Neuzen ... Neuzen ...
 ... 2 ... tot ... B ... Betaalmeester ... te_Ter_Neuzen ... J.H ... van ...
 ... Gonggrijp ... B ... Bungenberg ... Surnumerair ... bij ... den ...
 ... dienst ... van ... sRijks ... Schatkist ...
 ... 3 ... tot ... Surnumerair ... bij ... den ... dienst ... van ... sRijks ...
 ... schatkist ... Schatkist ... RH ... Reeling ... Brouwer ... te ... U ...
 ... trecht ... en_Jhr ... W.M ... de ... Marees ... waar ... Swinderen ...
 ... te ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... Feb ... FD ...
 ... Rotterdam ...
 ... Utrecht ...
 ... Maastricht ...
 ... Baron ...
 ... 51 ...
 ... boekhouder ...
 ... kantoren ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0009

page title: 0983 [R] Betaalmeesters - 1902/
 
 ... Beta ...
 ... Betaalmeester ...
 ... Alkmaar ...
 ... Bungenberg ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Betaalmeester ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0010

page title: 0984 [L] Loterijen - 1902/
 
 ... 1902 ...
 ... houden ...
 ... 32 ... FD ... adres ...
 ... Drachten ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Rotterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0011

page title: 0985 [R] Loterijen - 1902/
 
 ... 44 ... uitbetaling ...
 ... bepaalde ...
 ... Hilversum ...
 ... Rappt ...
 ... 27 ...
 ... vergunning_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0012

page title: 0986 [L] Loterijen - 1902/
 
 ... Rappt ... adressen ... adres ...
 ... 17 ... Juli ...
 ... 24 ... 29 ...
 ... 29 ...
 ... Nederland ... Nederlands ... Nederlandsch ...
 ... afwijzend ...
 ... 46 ... adres ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0013

page title: 0987 [R] Loterijen - 1902/
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Amsterdam ... A@a ...
 ... Nederland ...
 ... vergunning ... houden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0014

page title: 0988 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0015

page title: 0989 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0016

page title: 0990 [L] Oostenrijk - 1902/
 
 ... 34 ... ter ...
 ... Keizer ...
 ... gezonden ...
 ... alsboven ...
 ... huwelijk ...
 ... A@a ... Maria ...
 ... Rappt_BlD ... April ... alsboven ...
 ... Petrus ...
 ... Adres ...
 ... Rappt_BlD ... 58 ...
 ... teruggezonden ... BlD ...
 ... gebruikelijk ...
 ... kunnen ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0017

page title: 0991 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... 49 ... KdK ...
 ... Oorlog ...
 ... Aan ...
 ... kleeding ...
 ... 1901 ...
 ... KB ... 1901 ...
 ... 1902 ... zullen ...
 ... Rappt_MD ... 61 ...
 ... 117 ...
 ... vastgesteld ...
 ... Besluit ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Korps ...
 ... Machinisten ...
 ... Per_missive ... willen ...
 ... omtrent ... bepaling ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0018

page title: 0992 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... Zaken ...
 ... Rappt ... April ... wijziging ... w ...
 ... leger ... B ...
 ... Leger ... KB ...
 ... p ...
 ... Engeland ... Ierland ... 1902 ...
 ... Officier ...
 ... daartoe ...
 ... 54 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0019

page title: 0993 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Eerste ...
 ... 1902 ...
 ... 02 ...
 ... vastgesteld ... KB ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 27 ...
 ... 1900 ...
 ... Infanterie ...
 ... betreffende ...
 ... wijziging ...
 ... Arnhem ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0020

page title: 0994 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Vervolg ... 3 ...
 ... Zaken ...
 ... bepalen ...
 ... Directeur ...
 ... aangewezen ... Directeur ...
 ... oorlog ... 1904 ...
 ... Voorzitter ...
 ... Bereden ... Artillerie ...
 ... wordt ...
 ... 58 ...
 ... 1903 ... Reserve ...
 ... k ... wordt ...
 ... Rappt_MD ...
 ... Artillerie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Maart ... 51 ...
 ... KB ... 49 ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0021

page title: 0995 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... 28 ...
 ... lichamelijke ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt_MD ... April ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Cavalerie ...
 ... Huzaren ...
 ... April ... 45 ... April ... 58 ... vaststelling ...
 ... bepalingen ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1900 ...
 ... April ...
 ... Militaire ...
 ... Jagers ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... Naaml ... Muziek ...
 ... Amsterdam ...
 ... 6 ...
 ... kunnen ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0022

page title: 0996 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Vervolg ... 49 ...
 ... Zaken ...
 ... 26 ...
 ... April ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ...
 ... voordracht ...
 ... onderwerpen ...
 ... 49 ...
 ... 1902 ... oefeningen ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Kabt ...
 ... 24 ...
 ... 1900 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0023

page title: 0997 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... 110 ... gedrukt ...
 ... V ... Verslag ...
 ... 27 ... 30 ...
 ... Reserve ... werkelijken ... 1902 ...
 ... 1900 ...
 ... KB ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 28 ...
 ... 1902 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0024

page title: 0998 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... 28 ... Rappt ...
 ... April ... 90 ... 95 ...
 ... Kamer ...
 ... Rappt ... April ... Kabt ...
 ... Octb ... 1901 ...
 ... Eskadron ...
 ... Minister ...
 ... Rappt ...
 ... Reserve ...
 ... Infanterie ... Vesting ...
 ... 28 ...
 ... 29 ...
 ... betreffende ...
 ... willen ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0025

page title: 0999 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... Rappt_MD ... 28 ...
 ... Huzaren ...
 ... KB ... April ... 1895 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 41 ...
 ... 30 ...
 ... Leger ...
 ... 77 ...
 ... 1900 ...
 ... April ... 1901 ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Algemeen ...
 ... Staf ...
 ... wijziging ... KB ...
 ... wijziging ...
 ... Rappt ... intrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0026

page title: 1000 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... Juli ... 9 ... 71 ... Rappt ... MD ... 25 ... aanbieding ... van ... een ...
 ... Landmacht ...
 ... Officieren ...
 ... bijzondere ...
 ... palingen ...
 ... Officieren ...
 ... KB ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Q ... 27 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... vullen ...
 ... 1900 ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0027

page title: 1001 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... KdK ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Kabt ...
 ... Luitenant ...
 ... Noorwegen ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... 27 ... tusschen ...
 ... Kabt ...
 ... Infanterie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0028

page title: 1002 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... Reserve ... Korporaal ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Kolonel ...
 ... gezantschap ...
 ... Baron ...
 ... Duitsche ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... plaats ...
 ... Baron ...
 ... Kouzmine ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0029

page title: 1003 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... 45 ... Rappt ... Aug ...
 ... houden ...
 ... behoeve ...
 ... genoemde ...
 ... Nederlanden ...
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... 100 ...
 ... Staf ...
 ... 1896 ...
 ... Cavalerie ...
 ... 27 ... Octb ...
 ... zullen ... plaats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0030

page title: 1004 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... Zaken ...
 ... aanhangig_te ...
 ... wijziging ... KB ...
 ... zooveel ...
 ... 28 ...
 ... Besluit ...
 ... 10 ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0031

page title: 1005 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... intrekking ...
 ... Administratie ...
 ... Landmacht ...
 ... Besluit ...
 ... 28 ...
 ... opgeleid ...
 ... geschikte ...
 ... Besluit ...
 ... willen ...
 ... KdK ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0032

page title: 1006 [L] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... 29 ... Kabt ...
 ... Koninkrijk ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Oorlog ...
 ... beschikking ...
 ... Inspecteur ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0033

page title: 1007 [R] Militaire Zaken - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1007 ...
 ... toestand ... enz ... van ... de ...
 ... Op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0034

page title: 1008 [L] [leeg]
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0035

page title: 1009 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0036

page title: 1010 [L] Gratie - 1902/
 
 ... gratie ...
 ... 28 ...
 ... alsboven ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 18 ...
 ... alsboven ...
 ... April ... alsboven ...
 ... April ... alsboven ...
 ... Alsboven ...
 ... Alsboven ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0037

page title: 1011 [R] Gratie - 1902/
 
 ... 28 ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Alsboven ...
 ... Octb ...
 ... Octb ...
 ... alsboven ...
 ... Rappt ...
 ... Alsboven ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... 45 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0038

page title: 1012 [L] Gratie - 1902/
 
 ... niet ...
 ... nog ...
 ... April ...
 ... gratie ... Hogerhuis ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Infanterie ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0039

page title: 1013 [R] Gratie - 1902/
 
 ... 10 ...
 ... Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Dokkumer ... gemeente ...
 ... A. ...
 ... gratie ...
 ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0040

page title: 1014 [L] Gratie - 1902/
 
 ... 56 ... 45 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... gratie ...
 ... Brief ...
 ... Barte ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0041

page title: 1015 [R] Gratie - 1902/
 
 ... Besluit ...
 ... 142 ...
 ... Winsum ...
 ... gratie ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... Feb ... adres ...
 ... gedetineerd ... Breda ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Lafeber ...
 ... Veenhuizen ...
 ... afwijzend ...
 ... Hoorn ...
 ... 20 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0042

page title: 1016 [L] Gratie - 1902/
 
 ... Hermsen ...
 ... gemeente ... Nijmegen ... gratie ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... April ...
 ... Amsterdam ...
 ... Feb ...
 ... Utrecht ...
 ... Veenhuizen ... gratie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Op_adres ...
 ... April ...
 ... April ... u ... Rotterdam ...
 ... 24 ...
 ... Rappt ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Werken ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0043

page title: 1017 [R] Gratie - 1902/
 
 ... beschikken ...
 ... Rijkswerkinrichting ...
 ... adressen ...
 ... Goede ...
 ... Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Voorzitter ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... 20 ...
 ... Rappt ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0044

page title: 1018 [L] Gratie - 1902/
 
 ... 183 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... schrijven ...
 ... Kampen ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0045

page title: 1019 [R] Gratie - 1902/
 
 ... r ...
 ... 28 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 27 ...
 ... gratie ...
 ... voordracht ...
 ... Rappt ...
 ... Hoorn ...
 ... April ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... April ... @AMPERSAND ...
 ... @AMPERSAND ...
 ... gratie ...
 ... April ... 153 ... adres ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0046

page title: 1020 [L] Gratie - 1902/
 
 ... 51 ... Rappt ... April ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Besluit ...
 ... April ... Rappt ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... KdK ...
 ... Deventer ... Gravenhage ...
 ... enveloppe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0047

page title: 1021 [R] Gratie - 1902/
 
 ... Telegram ...
 ... toegezonden ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... afwacht ... goed ...
 ... zoo ...
 ... zich ... Besluit_fiat ...
 ... voordracht ...
 ... houdende ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... voordracht ...
 ... April ... 19 ...
 ... 132 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0048

page title: 1022 [L] Gratie - 1902/
 
 ... Rappt ... adressen ...
 ... 34 ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Breda ... Hertog ... Hertogenbosch ...
 ... A ...
 ... hoeven ... Horssen ...
 ... Brink ... Arnhem ...
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0049

page title: 1023 [R] Gratie - 1902/
 
 ... 34 ...
 ... @NUMERO ...
 ... gratie ...
 ... gemeente ...
 ... Juli ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... 120 ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0050

page title: 1024 [L] Gratie - 1902/
 
 ... gratie ...
 ... Rappt ...
 ... gratie ...
 ... Rappt ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Henken ...
 ... afwijzend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0051

page title: 1025 [R] Gratie - 1902/
 
 ... gratie ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... Ruyters ...
 ... 21 ...
 ... 28 ...
 ... Vermaas ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0052

page title: 1026 [L] Gratie - 1902/
 
 ... 20 ...
 ... Rappt ...
 ... Veenhuizen_II ...
 ... Utrecht ...
 ... gratie ...
 ... 26 ...
 ... e ... 46 ...
 ... Fiat_missive ...
 ... KB ... archief ...
 ... Deventer ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0053

page title: 1027 [R] Gratie - 1902/
 
 ... Rappt ... adres ...
 ... Breda ...
 ... 107 ...
 ... Leiden ...
 ... gratie ...
 ... Rappt ...
 ... Arnhem ...
 ... Middelburg ...
 ... gratie ...
 ... Arnhem ...
 ... Rappt ...
 ... 58 ...
 ... Backer ...
 ... Kortekaas ...
 ... Groningen ...
 ... Op_adres_van ...
 ... Veenhuizen ...
 ... @LIJN_ONDERKANT_ZUID_OOST ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0054

page title: 1028 [L] Gratie - 1902/
 
 ... echtgenoote ...
 ... gratie ...
 ... adres ...
 ... Wijngaarden ... echtgenoote ...
 ... 57 ...
 ... Veenhuizen ...
 ... gratie ...
 ... 28 ... 58 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0055

page title: 1029 [R] Gratie - 1902/
 
 ... Zutphen ...
 ... adressen ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Breda ...
 ... alsboven ...
 ... Nijmegen ...
 ... af ... Dreesen ... Maastricht ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0056

page title: 1030 [L] Gratie - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1030 ...
 ... 158 ...
 ... Veenhuizen ...
 ... Veenhuizen ...
 ... April ...
 ... gratie ...
 ... gratie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 28 ...
 ... Breda ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0057

page title: 1031 [R] Gratie - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ... A@a ... gratie ...
 ... Helmond ...
 ... adres ...
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... gratie ...
 ... 17 ...
 ... 27 ... 19 ... 6 ...
 ... Porsius ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0058

page title: 1032 [L] Veeren - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... 20 ...
 ... Woudrichem ...
 ... Noordzeekanaal ...
 ... Velsen ...
 ... Concessie ...
 ... Feb ... Rappt ... verlenging ...
 ... 29 ...
 ... E ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0059

page title: 1033 [R] Veeren - 1902/
 
 ... tot_het ...
 ... 58 ...
 ... Noord ...
 ... Zaandam ...
 ... Juni ... verlenging ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0060

page title: 1034 [L] Veeren - 1902/
 
 ... Aug ...
 ... Dordrecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... tusschen ... Dordrecht ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... Rappt ...
 ... Concessie ...
 ... Lekkerland ...
 ... verlenging ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0061

page title: 1035 [R] Veeren - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0062

page title: 1036 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0063

page title: 1037 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0064

page title: 1038 [L] Plaatselijke Financien - 1902/
 
 ... 3 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 4 ... April ...
 ... 46 ...
 ... 44 ... 46 ...
 ... 28 ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... Ambt ...
 ... GedStaten ...
 ... wijziging ...
 ... 44 ... 56 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0065

page title: 1039 [R] Plaatselijke Financien - 1902/
 
 ... 45 ... Rappt ...
 ... aanhangig ...
 ... beroep ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 10 ... 45 ...
 ... Overijssel ...
 ... Nederlandsche ...
 ... April ... 46 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0066

page title: 1040 [L] Plaatselijke Financien - 1902/
 
 ... c ...
 ... 90 ...
 ... RapptRvSt ... 26 ... 45 ...
 ... April ...
 ... gemeente ...
 ... 1901 ...
 ... 1900 ...
 ... RapptRvSt ... April ...
 ... 25 ... April ...
 ... 58 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0067

page title: 1041 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... April ...
 ... 44 ... Kabt ...
 ... 1901 ...
 ... 1904 ...
 ... Rappt ...
 ... B ...
 ... 62 ...
 ... Rappt ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0068

page title: 1042 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 41 ... 45 ...
 ... Rappt ...
 ... GedStaten ... houdende ...
 ... 1902 ... genoemde ...
 ... mee ...
 ... 1901 ...
 ... KB ...
 ... 24 ... 28 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0069

page title: 1043 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Militie ...
 ... beroep ...
 ... 1901 ...
 ... Militie ... gemeente ...
 ... Groningen ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... Commissaris ...
 ... NoordHolland ... beroep ...
 ... April ...
 ... KB ...
 ... 1900 ... 24 ... buiten ...
 ... gezonden ...
 ... 39 ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0070

page title: 1044 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Nationale ...
 ... beroep ... tegen ...
 ... Zuidholland ...
 ... gemeente ...
 ... Fiat ...
 ... 24 ...
 ... alsboven ...
 ... 1902 ...
 ... beroep ...
 ... RapptRvSt ...
 ... zoo ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0071

page title: 1045 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Militie ...
 ... Berg ...
 ... 45 ...
 ... 19 ... 1902 ...
 ... gemeente ...
 ... verlof ...
 ... 1902 ...
 ... 27 ... 57 ... F ...
 ... April ...
 ... militie ...
 ... GedStaten ...
 ... 28 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0072

page title: 1046 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... beroep ...
 ... 1901 ...
 ... April ... RapptRvSt ... April ...
 ... April ... 35 ...
 ... Sloterdijk ...
 ... Broek ...
 ... 1902 ...
 ... April ... 51 ...
 ... 28 ... April ...
 ... 1902 ...
 ... RapptRvSt ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0073

page title: 1047 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Militie ...
 ... Dordrecht ...
 ... RapptRvSt ... 26 ...
 ... 47 ... April ...
 ... lichting ...
 ... 1902 ...
 ... 26 ...
 ... 26 ... April ...
 ... 190 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0074

page title: 1048 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 90 ... gemeente ...
 ... betreffende ... GedStaten ... Staten ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Feb ...
 ... betreffende ...
 ... gemeente ...
 ... April ...
 ... 20 ... April ...
 ... 28 ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0075

page title: 1049 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Rappt_BD ...
 ... genoemde ...
 ... Terlouw ...
 ... 1910 ...
 ... 1901 ...
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0076

page title: 1050 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1050 ...
 ... Militie ...
 ... Rappt ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... ingesteld ...
 ... April ... RapptRvSt ... April ...
 ... 46 ... April ...
 ... H ... Hertog ... Hertogenbosch ...
 ... 28 ... April ...
 ... 48 ... 28 ... April ...
 ... 20 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... alsboven ...
 ... April ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0077

page title: 1051 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... ontheffing ...
 ... April ...
 ... Kabt ...
 ... Militie ...
 ... Infanterie ...
 ... soldaat ...
 ... wordt ...
 ... Ridder ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0078

page title: 1052 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 51 ...
 ... April ... 66 ...
 ... 28 ...
 ... Regt ...
 ... nog ...
 ... 29 ... April ... 70 ...
 ... April ...
 ... KB ... 34 ... zoo ...
 ... 27 ... @AMPERSAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0079

page title: 1053 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 90 ... 1901 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 28 ...
 ... 117 ...
 ... ontheffing ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0080

page title: 1054 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... K ...
 ... Engelsman ...
 ... Maatschij ... 1904 ...
 ... militie ...
 ... Juni ... Zoesburg ...
 ... 1902 ... 02 ...
 ... 5e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0081

page title: 1055 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... gemeente ...
 ... 1901 ...
 ... 24 ... 51 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0082

page title: 1056 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 90 ... Militie ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... ontheffing ...
 ... hierbij ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0083

page title: 1057 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... ontheffing ... dienst ...
 ... hierbij ...
 ... g ... Atjeh ...
 ... periode ...
 ... w ...
 ... 28 ... Octb ...
 ... militie ...
 ... geschikte ...
 ... Rappt ...
 ... Vesting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0084

page title: 1058 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... Militie ...
 ... 27 ...
 ... 54 ...
 ... Rappt ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0085

page title: 1059 [R] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 51 ...
 ... 1902 ...
 ... militie ...
 ... Rappt ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Octb ...
 ... gemeente ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0086

page title: 1060 [L] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... H ...
 ... Rappt ...
 ... overweging_aanhangig_te ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 28 ... 57 ...
 ... Boodschap ... Kamer ...
 ... Adres ... aangenomen ...
 ... Eerste ...
 ... medegedeeld ...
 ... Utrecht ...
 ... 61 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0087

page title: 1061 [R] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... Kabt ...
 ... Kamer ...
 ... Rappt ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Crimineele ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0088

page title: 1062 [L] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... 110 ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0089

page title: 1063 [R] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... 152 ... M ... 24 ... April ...
 ... Tweede ...
 ... April ... Kabt ... a ...
 ... KdK ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... April ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... archief ...
 ... April ...
 ... archief ... KdK ...
 ... KdK ...
 ... alsboven ...
 ... KdK ...
 ... 27 ... alsboven ...
 ... KdK ...
 ... 29 ...
 ... KdK ...
 ... Juni ... Eerste_Kamer_der ...
 ... KdK ...
 ... alsboven ...
 ... KdK ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0090

page title: 1064 [L] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... Adres ...
 ... 1901 ...
 ... a ...
 ... 27 ...
 ... Juni ... 70 ...
 ... aangenomen ...
 ... KdK ...
 ... Kabt ...
 ... 47 ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0091

page title: 1065 [R] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Juni ...
 ... Juni ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Juli ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Juli ...
 ... Juli ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 27 ... M ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0092

page title: 1066 [L] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... 10 ...
 ... Kamer ...
 ... Octb ...
 ... Notificatie ...
 ... 0 ...
 ... 54 ... 70 ...
 ... k ...
 ... M ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0093

page title: 1067 [R] Wetten en Wetboeken - 1902/
 
 ... 24 ... alsboven ...
 ... 46 ...
 ... 27 ... 24 ...
 ... Kamer ... aangenomen ...
 ... M ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0094

page title: 1068 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0095

page title: 1069 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0096

page title: 1070 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0097

page title: 1071 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0098

page title: 1072 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0099

page title: 1073 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0100

page title: 1074 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0101

page title: 1075 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0102

page title: 1076 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0103

page title: 1077 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0104

page title: 1078 [L] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... 30 ...
 ... wijziging ...
 ... Statu ... Maatschij ...
 ... A@a ...
 ... 68 ...
 ... oprichting ...
 ... Alg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0105

page title: 1079 [R] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... M ...
 ... Maatschij ...
 ... Helder ...
 ... Zwolle ...
 ... goedkeuring ...
 ... April ...
 ... Amsterdamsche ... Maatschij ...
 ... Het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0106

page title: 1080 [L] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... goedkeuring ...
 ... Adres ...
 ... Maatschij ...
 ... Juli ...
 ... Amsterdam ...
 ... Nationale ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0107

page title: 1081 [R] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... Rappt ... Aug ... 28 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 173 ...
 ... goedkeuring ...
 ... k ...
 ... Algemeene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0108

page title: 1082 [L] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... goedkeuring ...
 ... Adres ...
 ... Levens ... Maatschij ...
 ... onderzoek ...
 ... Utrechtsch ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0109

page title: 1083 [R] Maatschappijen van assurantie. - 1902/
 
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0110

page title: 1084 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0111

page title: 1085 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0112

page title: 1086 [L] Tollen - 1902/
 
 ... Assen ...
 ... gemeenten ...
 ... Adres ...
 ... Oostermaer ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0113

page title: 1087 [R] Tollen - 1902/
 
 ... 28 ...
 ... Concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0114

page title: 1088 [L] Tollen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... concessie ...
 ... overtocht ...
 ... waterschap ...
 ... Nieuw ... Noord ... Noorden ... N@n ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0115

page title: 1089 [R] Tollen - 1902/
 
 ... Leiden ...
 ... alsboven ...
 ... Bergsche ...
 ... Hoog ...
 ... gebruik ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0116

page title: 1090 [L] Tollen - 1902/
 
 ... verlenging ...
 ... April ...
 ... concessie ... Concessie ...
 ... Blaauwe ...
 ... April ...
 ... Koek ...
 ... a ...
 ... Bakker ... Bakkers ...
 ... Noord ...
 ... gemeente ...
 ... 47 ...
 ... West ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0117

page title: 1091 [R] Tollen - 1902/
 
 ... 28 ... April ...
 ... gemeente ...
 ... April ...
 ... B ...
 ... Chef ...
 ... r ...
 ... 20 ...
 ... rechten ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0118

page title: 1092 [L] Tollen - 1902/
 
 ... w ...
 ... 23 ...
 ... Zuidelijke ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0119

page title: 1093 [R] Tollen - 1902/
 
 ... verleenen ...
 ... Juni ... alsboven ...
 ... 24 ...
 ... Juni ... alsboven ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0120

page title: 1094 [L] Tollen - 1902/
 
 ... 62 ... Rappt ...
 ... tusschen ...
 ... 29 ...
 ... Concessie ...
 ... 0 ... Juli ...
 ... Huis ...
 ... concessie ...
 ... Workum ... Bolsward ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0121

page title: 1095 [R] Tollen - 1902/
 
 ... Aug ...
 ... Concessie ...
 ... Terhof ... Zui ...
 ... Aug ...
 ... kanaal ...
 ... Stieltjes ...
 ... gemeen ... gemeente ... Delft ...
 ... hierbij ...
 ... 28 ...
 ... Commissaris ...
 ... Leersum ...
 ... 28 ... Aug ...
 ... waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0122

page title: 1096 [L] Tollen - 1902/
 
 ... 6 ...
 ... Concessie ... waterschap ... w ...
 ... waterschap ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Zaandam ...
 ... Hilversum ...
 ... provincien ...
 ... Utrecht ...
 ... 22 ...
 ... gebruik ...
 ... klinker ...
 ... Brunerveen ... loop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0123

page title: 1097 [R] Tollen - 1902/
 
 ... Octb ...
 ... 200 ...
 ... verlenging ...
 ... gemeente ...
 ... Concessie ...
 ... Chef ...
 ... 27 ... Octb ...
 ... 27 ... alsboven ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Buinen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0124

page title: 1098 [L] Tollen - 1902/
 
 ... 46 ... Rappt ...
 ... b ...
 ... concessie ...
 ... concessie ...
 ... Amersfoort ...
 ... Utrecht ...
 ... gemeente ...
 ... Ommen ... @PRIMO ...
 ... KdK ...
 ... West ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0125

page title: 1099 [R] Tollen - 1902/
 
 ... Hoog ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0126

page title: 1100 [L] Tollen - 1902/
 
 ... rechten ...
 ... goedkeuring ...
 ... Amersfoort ... A ... Amersfoort ...
 ... gemeente ...
 ... Giessen ...
 ... Molenaar ... Molenaars ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0127

page title: 1101 [R] Tollen - 1902/
 
 ... Rappt_WD ...
 ... provinciale ...
 ... gemeente ...
 ... verlenging ... leggen ...
 ... Oosterwijt ...
 ... provinciale ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0128

page title: 1102 [L] Tollen - 1902/
 
 ... concessie ...
 ... 54 ...
 ... echtgenoote ...
 ... waterschap ...
 ... gemeenten ...
 ... gemeenten ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0129

page title: 1103 [R] Tollen - 1902/
 
 ... 27 ...
 ... rechten ...
 ... Muiden ...
 ... Hoofdgracht ...
 ... Muiden ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0130

page title: 1104 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... bouwen ...
 ... binnen ...
 ... a ...
 ... 1902 ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0131

page title: 1105 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... 41 ...
 ... gemeente ... Deventer ...
 ... Spoorweg ...
 ... 20 ...
 ... Spoorweg ...
 ... gezondheid ...
 ... toekenning ...
 ... abonnement ...
 ... gelden ...
 ... Stoomtram ...
 ... Spoorweg ...
 ... Maatschij ...
 ... aanleg ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Stiens ...
 ... Harlingen ...
 ... Spoorweg ...
 ... 56 ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0132

page title: 1106 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... KdK ...
 ... Majoor ...
 ... 39 ...
 ... binnen ...
 ... Spoorweg ... aldaar ...
 ... 1901 ...
 ... reglement ...
 ... bepalingen ... spoorwegen ...
 ... Maas ...
 ... fabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0133

page title: 1107 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... 45 ...
 ... Militaire ... Spoorweg ...
 ... Waterstaat ...
 ... Fiat ...
 ... regeling ...
 ... Kabt ...
 ... welke ...
 ... Utrecht ...
 ... Spoorwegen ...
 ... medegedeeld ... 51 ...
 ... 51 ...
 ... voordracht ...
 ... 1901 ...
 ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0134

page title: 1108 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... b ...
 ... 1901 ...
 ... 34 ... leenen ...
 ... binnen ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0135

page title: 1109 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... h ...
 ... Spoorweg ...
 ... 25 ... Juli ...
 ... Spoorweg ...
 ... Aug ...
 ... Spoorweg ... Spoorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0136

page title: 1110 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... fabriek ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 32 ...
 ... R ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0137

page title: 1111 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... 47 ...
 ... A ...
 ... Maatschij ...
 ... 1901 ...
 ... Aug ...
 ... Haarlem ...
 ... spoorweg ...
 ... Aug ...
 ... ontslag ... bij ...
 ... Spoorwegdiensten ... Spoorweg ... Spoorwegdiensten ...
 ... Besluit ...
 ... wordt ...
 ... 1902 ...
 ... Utrecht ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0138

page title: 1112 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Verhagen ...
 ... Breda ...
 ... Spoorweg ...
 ... inspecteur ... inspecteurs ...
 ... Adjunct ...
 ... Octb ...
 ... Spoorweg ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0139

page title: 1113 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Spoorweg ... spoorweg ...
 ... 25 ...
 ... 28 ... 22 ...
 ... 1901 ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Spoorweg ... Maatschij ...
 ... Spoorweg ...
 ... 28 ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0140

page title: 1114 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Henk ...
 ... Spoorweg ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0141

page title: 1115 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Spoorweg ...
 ... behoeve ...
 ... II ...
 ... verrichten ...
 ... Maas ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0142

page title: 1116 [L] Spoorwegen - 1902/
 
 ... U ...
 ... trekking ...
 ... zoo ...
 ... Spoorweg ...
 ... Stad ...
 ... pensioen ...
 ... wordt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0143

page title: 1117 [R] Spoorwegen - 1902/
 
 ... 49 ...
 ... Breda ...
 ... Kapitein ...
 ... Leger ...
 ... overweging ...
 ... voordracht ...
 ... binnen ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0144

page title: 1118 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0145

page title: 1119 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0146

page title: 1120 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... 34 ...
 ... Kapitein ...
 ... Orde ...
 ... 49 ...
 ... 30 ...
 ... Bonaire ...
 ... Bonaire ...
 ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0147

page title: 1121 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... 30 ... Rappt ... 28 ... 54 ...
 ... adres ...
 ... H ... Gregorius ...
 ... Dam ...
 ... Zweden ...
 ... Feb ... adressen ... alsboven ...
 ... adres ...
 ... Graven ...
 ... Frankrijk ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0148

page title: 1122 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Gouverneur ...
 ... a ...
 ... 68 ...
 ... Feb ... 1970 ... adressen ... adres ...
 ... alsboven ...
 ... 27 ... 41 ...
 ... Regt ...
 ... Kroon ... Siam ...
 ... 34 ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0149

page title: 1123 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... adressen ...
 ... A@a ...
 ... adressen ... adres ...
 ... Jagers ... 1e_kl. ...
 ... M ...
 ... Orde ... IX ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0150

page title: 1124 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Orde ...
 ... Rooden ... Adelaar ...
 ... 26 ... adressen ... adres ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Paus ...
 ... 24 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0151

page title: 1125 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Juni ... a ...
 ... landmacht ...
 ... adressen ...
 ... Orde ...
 ... adressen ... adres ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0152

page title: 1126 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... 30 ... 51 ... 25 ...
 ... Staf ...
 ... III ...
 ... Aug ... adres ...
 ... Orde_van_den ...
 ... adres ...
 ... FD ...
 ... alsboven ...
 ... Venezuela ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0153

page title: 1127 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... 46 ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Ridder ...
 ... alsboven ...
 ... 41 ...
 ... Kon. ...
 ... verlof ...
 ... 6 ... adres ...
 ... orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0154

page title: 1128 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Baron ...
 ... ceremoniemeester ...
 ... Gravenhage ... vergunning_tot ...
 ... Kon. ...
 ... Op_adres_van ...
 ... Jansen ...
 ... Siam ...
 ... verlof ...
 ... Spoorweg ...
 ... 20 ... Octb ... 16 ... adres ...
 ... Majoor ... v ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 58 ... 24 ... adres ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0155

page title: 1129 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Kamerheer ...
 ... adressen ...
 ... Dr ...
 ... 28 ... adressen ...
 ... inlichting ...
 ... slot ...
 ... aangeboden ...
 ... 10 ... 0 ... 28 ...
 ... aangeboden ...
 ... wijziging ...
 ... O ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0156

page title: 1130 [L] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... H ...
 ... Staf ...
 ... Orde ...
 ... N@n ...
 ... adressen ...
 ... boven ...
 ... 24 ...
 ... vergunning ...
 ... Officiers ...
 ... Turkije ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0157

page title: 1131 [R] Vreemde Orden - 1902/
 
 ... Orden ...
 ... 41 ... 35 ...
 ... Beynen ... Commandant ...
 ... 5e ... Regt ... Infanterie ...
 ... Orde ... Rusland ...
 ... Kapi ...
 ... teins ... Dufour ...
 ... Adjudant ... Pop ...
 ... Staf ... af ...
 ... Krijgsschool ...
 ... alsboven ...
 ... Legioen ... Eer ... Frankrijk ...
 ... d ... Stuers ...
 ... Parijs ... Oswald ...
 ... Grootkruis ...
 ... Poolster ... Zweden ...
 ... orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0158

page title: 1132 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0159

page title: 1133 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0160

page title: 1134 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0161

page title: 1135 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0162

page title: 1136 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0163

page title: 1137 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0164

page title: 1138 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0165

page title: 1139 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0166

page title: 1140 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0167

page title: 1141 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0168

page title: 1142 [L] Nationale Militie - 1902/
 
 ... 24 ... Rappt ... vaststelling ...
 ... Eerste ...
 ... 0 ...
 ... zonder ...
 ... 6 ... 61 ...
 ... Nationale ...
 ... gemeente ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0169

page title: 1143 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
 ... @PAPIER_BODEMRAND_MIDDENVOUW ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0170

page title: 1144 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0171

page title: 1145 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0172

page title: 1146 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... 20 ... 6 ... o@a ...
 ... Meulen ...
 ... 25 ...
 ... Medemblik ...
 ... wijziging ...
 ... 27 ... verleenen ...
 ... Majoor ...
 ... zijne ...
 ... 1902 ...
 ... Comite ... Roode_Kruis ... Kruis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0173

page title: 1147 [R] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... 28 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... a ... 65 ...
 ... KB ...
 ... 188 ...
 ... 4 ... wijziging ...
 ... KB ... KdK ...
 ... bepalingen ... omtrent ...
 ... Kabt ...
 ... Gezondheid ...
 ... FB ... M ...
 ... 1902 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0174

page title: 1148 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... benoeming ...
 ... Militair ...
 ... Gezondheid ...
 ... gezondheid ...
 ... Gezondheid ... 2e_kl ...
 ... Paarden ...
 ... Brouwer ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0175

page title: 1149 [R] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... Militair ... Militaire ...
 ... un ... 25 ... Juni ...
 ... 28 ...
 ... Landmacht ...
 ... Brock ...
 ... zijne ...
 ... 30 ...
 ... ter ...
 ... 1e_kl. ...
 ... Juli ...
 ... Zurich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0176

page title: 1150 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... waarop ...
 ... KB ...
 ... KB ...
 ... 30 ...
 ... Militair ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0177

page title: 1151 [R] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... aanbieding ...
 ... Kon. ... Marine ... 1901 ...
 ... Octb ...
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... OB ...
 ... Zee ... landmacht ...
 ... 46 ...
 ... Gezondheid ... 2e_kl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0178

page title: 1152 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... 22 ... Rappt ... 45 ...
 ... ontslag ...
 ... 90 ...
 ... Gezondheid ... 2e_kl ...
 ... zijne ...
 ... Gezondheid ... 2e_kl ...
 ... Januari ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0179

page title: 1153 [R] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1902/
 
 ... Gezondheid ... Dr. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0180

page title: 1154 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Feb ... alsboven ...
 ... Maart ... 49 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... April ... 1902 ...
 ... archief ...
 ... April ... alsboven ... 1902 ...
 ... Juni ... 1902 ...
 ... Juli ... alsboven ...
 ... 1902 ...
 ... 1902 ...
 ... 1902 ...
 ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0181

page title: 1155 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... aanbieding ...
 ... Officieren ...
 ... 29 ... alsboven ... 1902 ...
 ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... 45 ...
 ... Rappt_MD ... Rappt ...
 ... archief ...
 ... Juli ...
 ... 29 ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0182

page title: 1156 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... 51 ...
 ... Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0183

page title: 1157 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... Regt ...
 ... 28 ...
 ... de_Landmacht_in ... Landmacht ...
 ... 1902 ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0184

page title: 1158 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... teruggezonden ... gezonden ...
 ... Kabt ...
 ... zijner ...
 ... Jagers ...
 ... 30 ... w ...
 ... Feb ...
 ... Luitenants ...
 ... Cavalerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0185

page title: 1159 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Infanterie ...
 ... R ...
 ... Jager ... Jagers ...
 ... Infanterie ...
 ... tusschen ...
 ... Zaken ...
 ... wanneer ...
 ... Eerste ...
 ... Infanterie ... Regiment ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0186

page title: 1160 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Feb ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... Majoor ... houden ...
 ... kunnen ...
 ... Tweede ...
 ... Salomon ...
 ... p ...
 ... Infanterie ...
 ... Eerste ...
 ... orde ...
 ... Regt ...
 ... Fiat ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0187

page title: 1161 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Administratie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0188

page title: 1162 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Korps ...
 ... Tersteeg ...
 ... a ... orde ...
 ... Kapitein ...
 ... Regt ...
 ... Maart ... Majoor ...
 ... Baron ...
 ... Majoor ...
 ... willen ...
 ... Jagers ...
 ... 46 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0189

page title: 1163 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... 46 ...
 ... wijze ...
 ... bepalingen ...
 ... a ...
 ... Infanterie ...
 ... wordt ...
 ... Grenadiers ...
 ... Kabt ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0190

page title: 1164 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... orde ...
 ... p ...
 ... Kabt ...
 ... Staf ...
 ... Woerden ...
 ... Jager ... Jagers ...
 ... Reserve ... Zutphen ...
 ... Kapitein ...
 ... y ...
 ... April ...
 ... eervol ...
 ... Faassen ... Vesting ...
 ... Dept ...
 ... zijner ...
 ... ontslag ... rapport ...
 ... 44 ... April ... 4 ... 41 ... Dirs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0191

page title: 1165 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Reserve ... Luitenant ...
 ... Regt ...
 ... 90 ...
 ... p ...
 ... 32 ... April ...
 ... Eerste ...
 ... Staf ...
 ... Majoor ...
 ... Vesting ...
 ... bevel ... Korps ...
 ... 0 ...
 ... M ...
 ... betreffende ... Landmacht ...
 ... Koning ...
 ... zoo ... zooveel ...
 ... voordracht ...
 ... Kapitein ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0192

page title: 1166 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... herhaalde ...
 ... Infanterie ...
 ... 1902 ...
 ... Luitenant ...
 ... Cavalerie ...
 ... Regt ...
 ... Luitenant ...
 ... Baron ...
 ... Vesting ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0193

page title: 1167 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 28 ...
 ... betreffende ...
 ... 27 ... 28 ...
 ... Rappt ... 20 ... Kabt ...
 ... Majoor ...
 ... Staf ...
 ... Majoor ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0194

page title: 1168 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Eisma ...
 ... Bake ...
 ... Regt ...
 ... missives ...
 ... 27 ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0195

page title: 1169 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Officieren ...
 ... Reserve ...
 ... moeten ...
 ... blijven ...
 ... regeling ... 1900 ... 0 ...
 ... un ...
 ... Cavalerie ...
 ... Frankrijk ... Hongarije ...
 ... Weenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0196

page title: 1170 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Regt ... Jagers ...
 ... Leger ...
 ... houden ...
 ... Luitenant ...
 ... Korps ...
 ... am ... Regt ...
 ... 5e ...
 ... Kabt ...
 ... w ...
 ... Jagers ...
 ... Juli ...
 ... A ...
 ... zijnen ...
 ... Regt ...
 ... Kapitein ... Cremer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0197

page title: 1171 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... 30 ... Juni ...
 ... Bakker ...
 ... Kabt ...
 ... Leger ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... r ...
 ... 58 ...
 ... Regt ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0198

page title: 1172 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Regt ...
 ... Frankrijk ...
 ... 28 ...
 ... non-activiteit ...
 ... Stevens ...
 ... Inspecteur ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0199

page title: 1173 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... verzocht ...
 ... Kapitein ...
 ... 5e ... Infanterie ...
 ... Juli ...
 ... Kolonel ...
 ... Staf ... Eerste ...
 ... Academie ... Academie_en ... Academie ... Academie_en ...
 ... Staf ... Majoor ...
 ... Majoor ...
 ... Regt ...
 ... 10 ...
 ... Kapitein ...
 ... Barendregt ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0200

page title: 1174 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... 117 ...
 ... Kabt ...
 ... Regt ...
 ... Manen ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0201

page title: 1175 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... ontslag ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0202

page title: 1176 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Regt ...
 ... Infanterie ...
 ... Jagers ...
 ... 34 ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... verlenging ...
 ... Huzaren ... Frankrijk ...
 ... Rappt ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0203

page title: 1177 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 41 ... tot_het ...
 ... Arentsen ...
 ... zich ...
 ... 16 ... Aug ...
 ... terug ...
 ... Kabt ...
 ... gepensionneerden ... Infanterie ...
 ... k ...
 ... u ... Kabt ...
 ... 117 ...
 ... Fiat ...
 ... M ...
 ... Adj ...
 ... geen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0204

page title: 1178 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... toezending ...
 ... Infanterie ... A ...
 ... Regt ...
 ... Waldeck ...
 ... Jagers ...
 ... 28 ...
 ... 20 ... Aug ...
 ... afwijzend ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Infanterie ... me ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... 16 ... 6 ...
 ... Officieren ...
 ... Korps ...
 ... Staf ...
 ... Cadettenschool ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0205

page title: 1179 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Kabt ...
 ... Regt ...
 ... Regt ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0206

page title: 1180 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Engeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0207

page title: 1181 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Octb ...
 ... Tweede ...
 ... dienst ...
 ... daaromtrent ...
 ... Regt ...
 ... 0 ...
 ... Luitenant ...
 ... Kabt ...
 ... Cavalerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0208

page title: 1182 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Regt ...
 ... 8 ... Octb ...
 ... het ... Regt ...
 ... Jagers ...
 ... Regt ...
 ... Artillerie ... intrekking ...
 ... KB ... zooveel ...
 ... Kabt ... kennis ...
 ... Luitenant ...
 ... Instructie ...
 ... o@d ...
 ... f ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0209

page title: 1183 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 24 ... 84 ...
 ... Grenadiers ...
 ... in_Frankrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0210

page title: 1184 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 28 ...
 ... Korps ...
 ... zich ...
 ... 28 ... Octb ...
 ... Vesting ...
 ... Octb ...
 ... Jagers ... Majoor ...
 ... aangeboden ...
 ... voordracht ...
 ... KB ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0211

page title: 1185 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 27 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0212

page title: 1186 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... 07 ... KdK ...
 ... 17 ...
 ... Borski ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0213

page title: 1187 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... 28 ...
 ... Rappt ...
 ... den ...
 ... V ... Regt ...
 ... teruggezonden ...
 ... beschikken ...
 ... 24 ... Kabt ...
 ... Regt ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0214

page title: 1188 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... 118 ...
 ... Armee ...
 ... inlichting ...
 ... Corps ... Officieren ... Regt ...
 ... 27 ...
 ... Kabt ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0215

page title: 1189 [R] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... Armee ...
 ... Staf ...
 ... Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0216

page title: 1190 [L] Personeel der Armee - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0217

page title: 1191 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0218

page title: 1192 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0219

page title: 1193 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0220

page title: 1194 [L] Mijnen en Bergwerken - 1902/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0221

page title: 1195 [R] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0222

page title: 1196 [L] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0223

page title: 1197 [R] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... 28 ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... voordracht ...
 ... Concessie ...
 ... 28 ...
 ... concessie ...
 ... Vos ... spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0224

page title: 1198 [L] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... Feb ...
 ... aanhangig_te ...
 ... RapptRvSt ... 28 ...
 ... bureaukosten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0225

page title: 1199 [R] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... Mijnen ...
 ... onderzoek ... goudgehalte ...
 ... Overijssel ...
 ... M ...
 ... Juni ...
 ... den_RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0226

page title: 1200 [L] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
 ... 27 ...
 ... Instructie ...
 ... Heerlen ...
 ... 19 ...
 ... Staats ...
 ... Waterstaat ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0227

page title: 1201 [R] Mijnen en Bergwerken - 1902/ 
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0228

page title: 1202 [L] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... Beerta ...
 ... gemeente ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0229

page title: 1203 [R] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... vrijstelling ...
 ... Financien ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0230

page title: 1204 [L] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... Feb ...
 ... Gorinchem ...
 ... R ...
 ... alsvoren ...
 ... Kooseman ...
 ... daarop ...
 ... 54 ...
 ... 115 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0231

page title: 1205 [R] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... 46 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 29 ...
 ... vergunning ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0232

page title: 1206 [L] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... Rappt_JD ... 0 ... 74 ...
 ... Smit ... Amsterdam ...
 ... zijnen ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... Octb ...
 ... 32 ... @FRAC_2_10 ... Octb ...
 ... zegel ...
 ... L ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0233

page title: 1207 [R] Geslachtsnamen - 1902/ 
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ... 44 ...
 ... daarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0234

page title: 1208 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0235

page title: 1209 [R] Venia AEtatis - 1902/
 
 ... 41 ...
 ... alsboven ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0236

page title: 1210 [L] Venia AEtatis - 1902/
 
 ... toegezonden ...
 ... Gorinchem ...
 ... alsboven ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 116 ...
 ... 6 ...
 ... Noordwijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0237

page title: 1211 [R] Venia AEtatis - 1902/
 
 ... Juli ... 14 ... 71 ... Rappt ... JD ... 7 ... Juli ... @NUMERO ... 183 ... tot ... van ...
 ... brieven ...
 ... Richter ...
 ... 47 ...
 ... Nijmegen ...
 ... M ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0238

page title: 1212 [L] Venia AEtatis - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... 45 ...
 ... 27 ...
 ... Oosterhout ...
 ... r ...
 ... Kips ...
 ... Gravenhage ...
 ... 20 ...
 ... Tilburg ...
 ... Paul ...
 ... 152 ...
 ... Hilversum ...
 ... Enschede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0239

page title: 1213 [R] Venia AEtatis - 1902/
 
 ... 32 ...
 ... Rappt ...
 ... Nijmegen ...
 ... M ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0240

page title: 1214 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0241

page title: 1215 [R] Schutterijen - 1902/
 
 ... alsboven ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0242

page title: 1216 [L] Schutterijen - 1902/
 
 ... betrekking ...
 ... tijdelijk ...
 ... Regt ...
 ... 111 ...
 ... 1902 ...
 ... Nederland ... Nederlandsch ...
 ... Groningen ...
 ... eervol ...
 ... eerste ...
 ... 1901 ...
 ... Staten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0243

page title: 1217 [R] Schutterijen - 1902/
 
 ... 44 ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0244

page title: 1218 [L] Schutterijen - 1902/
 
 ... 47 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... Officieren ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0245

page title: 1219 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0246

page title: 1220 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0247

page title: 1221 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0248

page title: 1222 [L] Provinciale begrootingen - 1902/
 
 ... rapport ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0249

page title: 1223 [R] Provinciale begrootingen - 1902/
 
 ... provinciale ...
 ... 56 ...
 ... bedrag ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0250

page title: 1224 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... Staten ...
 ... alsboven ...
 ... wijziging ...
 ... reglement ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0251

page title: 1225 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... April ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0252

page title: 1226 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... 20 ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig_te_maken ... aanhangig ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... RapptRvSt ... 1902 ...
 ... 56 ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0253

page title: 1227 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... aanhangig_te ...
 ... beroep ...
 ... p ...
 ... 30 ... April ... 1902 ...
 ... Aug ...
 ... Monnikendam ...
 ... Q ...
 ... a ...
 ... Aug ...
 ... Oosterhout ... ingesteld ... GedStaten ... Staten ...
 ... houden ...
 ... Oosterhout ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0254

page title: 1228 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... Aug ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0255

page title: 1229 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1902/
 
 ... Staten ...
 ... Besluit ...
 ... waar ...
 ... stemgerechtigde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0256

page title: 1230 [L] Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren - 1902/
 
 ... burgerlijke ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0257

page title: 1231 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0258

page title: 1232 [L] Militairen Pensioenraad - 1902/
 
 ... raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0259

page title: 1233 [R] Archieven - 1902/
 
 ... 51 ... Dirs ...
 ... KB ...
 ... KB ...
 ... Voorzitter ...
 ... KB ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0260

page title: 1234 [L] Archieven - 1902/
 
 ... 34 ... Rappt ... 28 ...
 ... Drenthe ...
 ... bureau ...
 ... provincialen ...
 ... Bureau ...
 ... KB ...
 ... missive ...
 ... 1818 ...
 ... Feb ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0261

page title: 1235 [R] Archieven - 1902/
 
 ... Archieven ...
 ... behoeve ...
 ... 47 ...
 ... BlD ...
 ... KB ...
 ... Algemeen ...
 ... Concierge ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0262

page title: 1236 [L] Archieven - 1902/
 
 ... 49 ... Brief ...
 ... KB ...
 ... Groningen ...
 ... III ...
 ... Niemeyer ...
 ... r ...
 ... zekere ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0263

page title: 1237 [R] Archieven - 1902/
 
 ... Brief ... Brief_Intendant ... @VAN_HET_VH ...
 ... April ...
 ... Domeinen ... 1902 ...
 ... waarop ...
 ... April ...
 ... rapport ...
 ... Brief ... Groningen ...
 ... betreffende ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0264

page title: 1238 [L] Archieven - 1902/
 
 ... Gezant ...
 ... 27 ... 28 ...
 ... Hauzeur ...
 ... 3 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0265

page title: 1239 [R] Archieven - 1902/
 
 ... 30 ...
 ... Minister ... B ... Zaken ...
 ... Prins ...
 ... Aug ...
 ... wedden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0266

page title: 1240 [L] Archieven - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1240 ...
 ... toegezonden ...
 ... A ...
 ... Maatschij ...
 ... KdK ...
 ... betreffende ...
 ... welke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0267

page title: 1241 [R] Plaatselijke Reglementen Keuren en Verordeningen - 1902/
 
 ... VIIa ...
 ... Amstel ...
 ... 28 ...
 ... 34 ... 46 ... 4 ... alsboven ...
 ... voordracht ...
 ... gemeente ... Roermond ...
 ... RapptRvSt ... April ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... 24 ... Juni ...
 ... Juli ... 56 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0268

page title: 1242 [L] Plaatselijke Reglementen Keuren en Verordeningen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... ingesteld ...
 ... GedStaten ...
 ... ontheffing ...
 ... heemraadschap ... Water ...
 ... Zee ...
 ... 44 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0269

page title: 1243 [R] Gevangenissen - 1902/
 
 ... 57 ...
 ... 1901 ...
 ... Haarlem ...
 ... College ...
 ... a ...
 ... Luitenant ...
 ... k ...
 ... Directeur ... stichten ...
 ... Veenhuizen ... me ...
 ... Marine ...
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0270

page title: 1244 [L] Gevangenissen - 1902/
 
 ... 30 ... 47 ...
 ... 1901 ...
 ... Hoofdingenieur ... Ingenieur ...
 ... Adjunct ...
 ... tijdelijk ...
 ... Rappt ...
 ... Regenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0271

page title: 1245 [R] Gevangenissen - 1902/
 
 ... 25 ...
 ... Directeur ...
 ... FM ...
 ... Directeur ...
 ... Breda ... F ... Baron ...
 ... Vriesendorp ...
 ... eervol ...
 ... College ...
 ... Mei ...
 ... Huis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0272

page title: 1246 [L] Gevangenissen - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0273

page title: 1247 [R] Gevangenissen - 1902/
 
 ... beambten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0274

page title: 1248 [L] Gevangenissen - 1902/
 
 ... 51 ...
 ... Frans ... Fransen ... Franse ...
 ... Rappt ... 120 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0275

page title: 1249 [R] Gevangenissen - 1902/
 
 ... 45 ...
 ... Rappt_JD ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0276

page title: 1250 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1250 ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0277

page title: 1251 [R] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Onderwijs ...
 ... tijdvak ... Juli ... @TOT_EN_MET ...
 ... Utrecht ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Rijks_Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0278

page title: 1252 [L] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Hoog ... Onderwijs ...
 ... Feb ...
 ... Rappt ...
 ... Groningen ...
 ... Universiteit ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0279

page title: 1253 [R] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... 45 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... eervol ...
 ... Brussel ...
 ... April ...
 ... voordracht ...
 ... Nederland_te ... Nederland ... Kampen ...
 ... onderwijs ...
 ... krachtens ...
 ... 1900 ...
 ... RapptRvSt ... 20 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0280

page title: 1254 [L] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Onderwijs ...
 ... 28 ... 34 ...
 ... Commissie ... welke ...
 ... f ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... subsidie ...
 ... 29 ...
 ... 28 ... betreffende ...
 ... diens ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0281

page title: 1255 [R] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... laatstelijk ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0282

page title: 1256 [L] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1256 ...
 ... Rappt ...
 ... aanbieding ...
 ... 1902 ...
 ... 57 ...
 ... @NUMERO ... 57 ... a ...
 ... Groningen ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Utrecht ...
 ... tot_het ... toekennen ...
 ... zijne ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... @PRIMO ...
 ... U ... Utrecht ...
 ... onderwijs ...
 ... U ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0283

page title: 1257 [R] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Onderwijs ...
 ... 1902 ... Universiteit ...
 ... ingang ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... 116 ... Kabt ...
 ... hoogleeraar ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Goudoever ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0284

page title: 1258 [L] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... 0 ... Kabt ...
 ... Koningin ...
 ... tweede ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0285

page title: 1259 [R] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... Octb ... Kabt ... Kabt. ...
 ... College ...
 ... Universiteit ... Leiden ...
 ... Gouverneur ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0286

page title: 1260 [L] Hooger Onderwijs - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1260 ...
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... regeling ...
 ... Universiteit ...
 ... 1903 ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0287

page title: 1261 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Pensioenen ...
 ... leger ...
 ... alsboven ...
 ... Koloniale ...
 ... 49 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0288

page title: 1262 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Feb ... van ...
 ... Rappt ...
 ... Bureau ...
 ... Feb ... 25 ...
 ... ontslag ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0289

page title: 1263 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Indische ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... 28 ...
 ... leger ...
 ... gedurende ...
 ... pensioen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0290

page title: 1264 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Indische ...
 ... pensioen ...
 ... verlof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0291

page title: 1265 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Campen ...
 ... verleenen ...
 ... Juni ...
 ... laatstelijk ...
 ... openbare ...
 ... Koloniale ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0292

page title: 1266 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1266 ...
 ... Oost-Indische ...
 ... Rekenkamer ... N@n ...
 ... laatstelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0293

page title: 1267 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Oost-Indische ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... leger ...
 ... @DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0294

page title: 1268 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... 41 ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0295

page title: 1269 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Oost-Indische ...
 ... Rappt ...
 ... ontslag ... pensioen ...
 ... laatstelijk ...
 ... Hoog ...
 ... Batavia ...
 ... verlof ...
 ... Majoor ...
 ... Kapitein ... d ...
 ... Batenburg ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0296

page title: 1270 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... 44 ... verleenen ...
 ... E. ... A ...
 ... laatstelijk ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0297

page title: 1271 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... Mej ...
 ... onderwijs ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Rappt ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0298

page title: 1272 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0299

page title: 1273 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0300

page title: 1274 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... soldaat ...
 ... Koloniale ...
 ... zij ...
 ... U ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Groningen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0301

page title: 1275 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... Feb ... Rappt ... Feb ... 35 ...
 ... 1e_kl ...
 ... Korteweg ... 114 ...
 ... 28 ...
 ... Advocaat ...
 ... Zee ... Landmacht ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0302

page title: 1276 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ...
 ... Besluit ...
 ... Vliet ...
 ... Reserve ...
 ... Francois ...
 ... Rappt ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0303

page title: 1277 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... Mei ...
 ... Juni ...
 ... worden ...
 ... Hof ... Justitie ... Curacao ...
 ... Militair ...
 ... te_Tilburg ... Tilburg ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0304

page title: 1278 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... 49 ... Rappt_FD ...
 ... Juni ...
 ... GedStaten ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0305

page title: 1279 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0306

page title: 1280 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... gedurende ...
 ... te_Goes ...
 ... Besluit ...
 ... RHB ... te_Tilburg ...
 ... 66 ...
 ... Rijkskweekschool ... Kweekschool ...
 ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0307

page title: 1281 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Wigman ... tegelijk ...
 ... leeraar ...
 ... onderwijs ...
 ... genieten ...
 ... gagement ...
 ... Octb ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0308

page title: 1282 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1902/
 
 ... 10 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0309

page title: 1283 [R] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1902/
 
 ... 32 ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Rappt ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0310

page title: 1284 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1902/
 
 ... 27 ...
 ... @PRIMO ...
 ... vastgesteld ... KB ...
 ... Reglement ...
 ... Academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0311

page title: 1285 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0312

page title: 1286 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0313

page title: 1287 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... Feb ...
 ... derde ...
 ... Minister ...
 ... wegens ...
 ... 29 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0314

page title: 1288 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... Baron ...
 ... k ...
 ... 1902 ...
 ... verblijf ...
 ... reizen ...
 ... 1902 ...
 ... Kuperus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0315

page title: 1289 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 1900 ...
 ... Alkmaar ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Hoogleeraar ...
 ... Ubbergen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0316

page title: 1290 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 16 ...
 ... Amsterdam ...
 ... houden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0317

page title: 1291 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 64 ... 45 ...
 ... Bern ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0318

page title: 1292 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... Leeuwarden ...
 ... 1901 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... tarief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0319

page title: 1293 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... k ... Amsterdam ...
 ... Zie ...
 ... twee ... tweede ...
 ... 24 ... @DEPT_DAG_MAAND ... Juli ...
 ... beroep ...
 ... zijner ... 24 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0320

page title: 1294 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 46 ...
 ... Aug ...
 ... gedurende ...
 ... Aug ...
 ... Goudriaan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0321

page title: 1295 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... Nederland ...
 ... Commissie ...
 ... derde ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0322

page title: 1296 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... L ...
 ... Rappt_JD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0323

page title: 1297 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... Dept ...
 ... Rappt ...
 ... derde ...
 ... 61 ...
 ... wegens ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0324

page title: 1298 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... 25 ... 61 ... Rappt_FD ...
 ... regeling ...
 ... Limburg ...
 ... Gorinchem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0325

page title: 1299 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1902/
 
 ... Rappt_FD ...
 ... 28 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0326

page title: 1300 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... 10 ... regeling ...
 ... inspecteur ...
 ... A ...
 ... zij ... zijne ...
 ... pasmunt ...
 ... 28 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0327

page title: 1301 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... Ontvanger ...
 ... ontslag ...
 ... Rappt ...
 ... tijdelijk ... Zutphen ...
 ... worden ...
 ... bezoldiging ...
 ... Besluit ...
 ... FD ...
 ... Middelburg ...
 ... Middelburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0328

page title: 1302 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... ontvanger ...
 ... Voorburg ... burg ...
 ... Wolvega ... F ...
 ... Baron ...
 ... Groningen ...
 ... H ... Hertog ... Hertogenbosch ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0329

page title: 1303 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... FD ...
 ... eervol ...
 ... met ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... FD ...
 ... zij ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Besluit ...
 ... FD ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0330

page title: 1304 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... April ...
 ... dankbetuiging ...
 ... April ...
 ... w ...
 ... Groningen ...
 ... ontslag ...
 ... verleenen ...
 ... waarneming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0331

page title: 1305 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1305 ...
 ... Rappt ...
 ... Directie ...
 ... A@a ...
 ... bijzondere ...
 ... uitvoering ...
 ... 54 ...
 ... a ...
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0332

page title: 1306 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... Rappt_FD ... FD ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0333

page title: 1307 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... 45 ...
 ... Roosendaal ...
 ... Gramsbergen ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0334

page title: 1308 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... dir ...
 ... Rappt ...
 ... Franeker ...
 ... Tilburg ...
 ... u ...
 ... Vlodrop ...
 ... FD ... Juli ...
 ... 82 ...
 ... R ...
 ... zijner ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0335

page title: 1309 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... benoeming ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Gorinchem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0336

page title: 1310 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1310 ...
 ... 90 ...
 ... 46 ...
 ... u ...
 ... 29 ...
 ... verlof ...
 ... 24 ... benoeming_tot ...
 ... L ... Hermsen ...
 ... Loenen ...
 ... Boon ...
 ... a ...
 ... Bakker ...
 ... Octb ... 34 ...
 ... dienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0337

page title: 1311 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... 64 ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Octb ...
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0338

page title: 1312 [L] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... Haarlem ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0339

page title: 1313 [R] Personeel der directe belastingen enz. - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... ontslag ...
 ... wedde ...
 ... benoeming ...
 ... Kuys ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0340

page title: 1314 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... Maastricht ...
 ... Rappt ...
 ... besturen ...
 ... adres ...
 ... adres ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0341

page title: 1315 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0342

page title: 1316 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1316 ...
 ... Successie ...
 ... nalatenschap ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0343

page title: 1317 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 41 ...
 ... Deventer ...
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... Fiat ...
 ... Rappt ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0344

page title: 1318 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 57 ... adressen ...
 ... 29 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Fiat_missive ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0345

page title: 1319 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 6 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0346

page title: 1320 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1320 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0347

page title: 1321 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... Rappt ... 50 ... adressen ...
 ... 54 ...
 ... besturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0348

page title: 1322 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 32 ... 46 ... 6 ...
 ... 17 ...
 ... Successie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0349

page title: 1323 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... Mevrouw ...
 ... A ...
 ... Nederlanden ...
 ... Bruinisse ...
 ... N@n ...
 ... FD ...
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0350

page title: 1324 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0351

page title: 1325 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1902/
 
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0352

page title: 1326 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0353

page title: 1327 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0354

page title: 1328 [L] Traktementen, Soldijen enz. bij de Marine - 1902/
 
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0355

page title: 1329 [R] Traktementen, Soldijen enz. bij de Marine - 1902/
 
 ... Marine ...
 ... 20 ... 47 ...
 ... niet ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0356

page title: 1330 [L] Traktementen, Soldijen enz. bij de Marine - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... 1898 ...
 ... onderofficieren ...
 ... Gravenhage ...
 ... Officiers_Schermbond ...
 ... Onder ... onderofficiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0357

page title: 1331 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1902/
 
 ... Dept. ...
 ... Zaken ...
 ... Dept ...
 ... Rappt ... BlD ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0358

page title: 1332 [L] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1902/
 
 ... 20 ... 58 ... BlD ...
 ... ingang ...
 ... toegezonden ...
 ... April ... 1902 ...
 ... 28 ... zullen ...
 ... Rochus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0359

page title: 1333 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1902/
 
 ... Berlijn ...
 ... Rappt_BlD ...
 ... Hannema ...
 ... Agenda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0360

page title: 1334 [L] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1334 ...
 ... 41 ... 28 ...
 ... BlD ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0361

page title: 1335 [R] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... Tweede ...
 ... Hand ...
 ... regeling ...
 ... Kamer_der ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Kamerbewaarder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0362

page title: 1336 [L] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1336 ...
 ... 10 ...
 ... Voorzitter ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0363

page title: 1337 [R] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... Staten ...
 ... April ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Zuidholland ...
 ... Rappt_FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0364

page title: 1338 [L] Staten-Generaal - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0365

page title: 1339 [R] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1339 ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... 46 ...
 ... 44 ...
 ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0366

page title: 1340 [L] Staten-Generaal - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0367

page title: 1341 [R] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... Baron ...
 ... Voorzitter ...
 ... 45 ...
 ... Voorzitter ...
 ... voordracht ...
 ... gebruik ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0368

page title: 1342 [L] Staten-Generaal - 1902/
 
 ... Kamers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0369

page title: 1343 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... 44 ...
 ... belasting ...
 ... Rappt_FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0370

page title: 1344 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... aanhangig_te ...
 ... dir ...
 ... RapptRvSt ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0371

page title: 1345 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... 27 ... 34 ... 45 ...
 ... 28 ... 27 ...
 ... beroep ...
 ... RapptRvSt ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0372

page title: 1346 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1346 ... 45 ...
 ... 28 ...
 ... t ... ingesteld ...
 ... Delft ... personeele ...
 ... personeele ... p ...
 ... Amsterdam ...
 ... belasting ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0373

page title: 1347 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... FD ...
 ... beroep ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... plaatsen ...
 ... April ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0374

page title: 1348 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... aanhangig ...
 ... Hoog ...
 ... belasting ...
 ... RapptRvSt ... 30 ... April ...
 ... 28 ...
 ... Groning ... Groningen ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0375

page title: 1349 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... bij ...
 ... aanhangig ...
 ... 10 ... RapptRvSt ...
 ... 34 ...
 ... 223 ... Rappt_FD ...
 ... Zutphen ... Arnhem ...
 ... alsboven ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0376

page title: 1350 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1350 ...
 ... 22 ...
 ... beroep ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... 39 ...
 ... alsboven ...
 ... Arnhem ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0377

page title: 1351 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... 1901 ... 1902 ...
 ... beroep ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0378

page title: 1352 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... aanhangig ...
 ... Haarlem ...
 ... Dordrecht ...
 ... z ...
 ... 1901 ...
 ... 28 ...
 ... beroep ...
 ... Zutphen ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0379

page title: 1353 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... Rappt_FD ... Juni ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... Utrecht ...
 ... A ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0380

page title: 1354 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... 87 ...
 ... Gravenhage ... tegen ...
 ... Koning ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0381

page title: 1355 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... aanhangig_te ... maken ...
 ... @4_paragraaf ...
 ... April ...
 ... RapptRvSt ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0382

page title: 1356 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1356 ...
 ... 90 ...
 ... Aug ... 63 ...
 ... Voorzitter ...
 ... Appingedam ...
 ... op ...
 ... Fiat_missive ...
 ... RapptRvSt ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0383

page title: 1357 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... Aug ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... Kerk ...
 ... Duurstede ...
 ... regeling ...
 ... Octb ... April ...
 ... 25 ... RapptRvSt ...
 ... 90 ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0384

page title: 1358 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... den_RvSt ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ... 1902 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Groningen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0385

page title: 1359 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... zijne ...
 ... verlaten ...
 ... 46 ... RapptRvSt ...
 ... 1903 ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Rappt_FD ...
 ... plaatsvervangend ...
 ... A ...
 ... Gorinchem ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0386

page title: 1360 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1360 ...
 ... 28 ...
 ... Directeur ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0387

page title: 1361 [R] Personeele belasting - 1902/
 
 ... 28 ... 34 ...
 ... Cecil ... Consul ...
 ... belasting ... 1902 ...
 ... alsboven ...
 ... Gravenhage ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0388

page title: 1362 [L] Personeele belasting - 1902/
 
 ... belasting ...
 ... Leiden ...
 ... 1903 ...
 ... 32 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0389

page title: 1363 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1902/
 
 ... beschikbaarstelling ...
 ... 1901 ...
 ... en_tot ...
 ... 61 ...
 ... Rappt_BD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0390

page title: 1364 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1902/
 
 ... 26 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... inrichting ...
 ... 1902 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 1901 ...
 ... Algemeene ...
 ... Onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0391

page title: 1365 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... k ... Noord ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... alsboven ...
 ... 70 ...
 ... 25 ...
 ... Werk ...
 ... r ...
 ... Werk ...
 ... alsboven ...
 ... a ...
 ... Naarden ...
 ... fort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0392

page title: 1366 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... Feb ... Rappt ...
 ... Holland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0393

page title: 1367 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0394

page title: 1368 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Fortificatien ...
 ... Rappt ...
 ... alsboven ...
 ... f ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0395

page title: 1369 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1369 ...
 ... 111 ...
 ... alsboven ...
 ... April ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0396

page title: 1370 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Kerk ...
 ... April ... 07 ...
 ... A ...
 ... Utrecht ... Kruis ...
 ... Karnemelks ... fort ...
 ... fort ...
 ... 111 ...
 ... voordracht ...
 ... hierbij ...
 ... verboden ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0397

page title: 1371 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... 1370 ...
 ... Militaire ...
 ... 1900 ...
 ... omtrent ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0398

page title: 1372 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Dept ... Waterstaat ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Karnemelksloot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0399

page title: 1373 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Militaire ...
 ... Octb ... Kabt ...
 ... 1900 ...
 ... waarop ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0400

page title: 1374 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0401

page title: 1375 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1902/
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... verbetering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0402

page title: 1376 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1376 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0403

page title: 1377 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... 44 ...
 ... afwijzend ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Rappt_MarD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 49 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0404

page title: 1378 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... 28 ... 35 ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Aug ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0405

page title: 1379 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... Gratificaties ...
 ... 56 ...
 ... waarop ... afwijzend ...
 ... 30 ...
 ... Rappt ... 34 ...
 ... Octb ...
 ... Octb ...
 ... 24 ...
 ... 28 ... 35 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0406

page title: 1380 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1380 ...
 ... 3 ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0407

page title: 1381 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1381 ...
 ... Rappt ...
 ... Baronesse ...
 ... alsboven ...
 ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0408

page title: 1382 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0409

page title: 1383 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... Vervolg ... @IMPRINT_1383 ...
 ... 46 ... intrekking ...
 ... KB ...
 ... 90 ...
 ... b ...
 ... 1892 ...
 ... April ...
 ... teruggezonden ...
 ... 30 ... April ... 45 ...
 ... 28 ...
 ... gratificatien ...
 ... 62 ...
 ... personen ...
 ... April ...
 ... V ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0410

page title: 1384 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1384 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... leger ... Ned_Indie ...
 ... Juni ... 58 ...
 ... Smit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0411

page title: 1385 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1385 ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... genoemde ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0412

page title: 1386 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... Rappt ... Rappt_WD ... 34 ...
 ... personen ...
 ... Octb ...
 ... Utrecht ...
 ... hierbij ...
 ... p ...
 ... houdende ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0413

page title: 1387 [R] Gratificatien - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1387 ...
 ... 32 ... Rappt ...
 ... gratificatien ...
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0414

page title: 1388 [L] Gratificatien - 1902/
 
 ... Kabt ...
 ... gratificatien ...
 ... personen ...
 ... Rappt ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0415

page title: 1389 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0416

page title: 1390 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1390 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0417

page title: 1391 [R] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... Dordrecht ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0418

page title: 1392 [L] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... Rappt_FD ...
 ... 24 ...
 ... sulfuricus ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0419

page title: 1393 [R] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... 92 ...
 ... Gorinchem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0420

page title: 1394 [L] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... Rappt ... FD ...
 ... kantoor ...
 ... schrijven ... 1902 ... aangeboden ...
 ... aanhangig_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0421

page title: 1395 [R] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... aanhangig ...
 ... bepalingen ...
 ... Octb ...
 ... kantoor ... Harlingen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0422

page title: 1396 [L] Directe belastingen, enz. - 1902/
 
 ... Rappt_FD ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... betreffende ...
 ... 24 ...
 ... w ...
 ... wordt ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0423

page title: 1397 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0424

page title: 1398 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0425

page title: 1399 [R] Rechtbanken - 1902/
 
 ... Rechtbanken ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0426

page title: 1400 [L] Rechtbanken - 1902/
 
 ... Dordrecht ...
 ... 17 ... Rappt ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Kabt ...
 ... E ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0427

page title: 1401 [R] Rechtbanken - 1902/
 
 ... April ...
 ... wetsontwerp ...
 ... klassen ...
 ... Amsterdam ...
 ... kantongeregten ...
 ... jaarwedden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0428

page title: 1402 [L] Rechtbanken - 1902/
 
 ... Rechtbanken ...
 ... 26 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 27 ...
 ... Rechtbank ... Arnhem ...
 ... Boonen ...
 ... Justitie ...
 ... Griffier ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0429

page title: 1403 [R] Rechtbanken - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1403 ...
 ... 41 ... Kabt ... benoeming ...
 ... Arr ...
 ... daarmede ...
 ... Fiat ...
 ... Groningen ...
 ... Kabt ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0430

page title: 1404 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0431

page title: 1405 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0432

page title: 1406 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0433

page title: 1407 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1902/
 
 ... rapport ...
 ... 27 ...
 ... Minister ...
 ... worden ...
 ... rapport ...
 ... Bern ...
 ... 10 ...
 ... aanvulling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0434

page title: 1408 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0435

page title: 1409 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... Kabt ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Kanton ... Zwolle ...
 ... Rappt ... H ...
 ... Leiden ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Kabt ...
 ... Kantonrechter ...
 ... 29 ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Dordrecht ...
 ... Brouwer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0436

page title: 1410 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... Feb ... Kabt ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Bolsward ...
 ... kanton ... Arnhem ...
 ... dankbetuiging ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0437

page title: 1411 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 46 ... 34 ...
 ... benoeming ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Dordrecht ... Salomons ... Salomonson ...
 ... Oude ...
 ... Hoorn ... A ... Huizing ... Huizinga ...
 ... Besluit ...
 ... Kantonrechter ... Oirschot ...
 ... bevordering ...
 ... Kantonrechters ...
 ... verleenen ... zij ...
 ... Zierikzee ...
 ... 27 ...
 ... Kantonrechter ... Woerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0438

page title: 1412 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... gerecht ...
 ... openbaar ...
 ... Arnhem ...
 ... Wageningen ...
 ... 47 ...
 ... T ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... April ... 45 ...
 ... A@a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0439

page title: 1413 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... Arr ...
 ... Arnhem ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... 26 ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0440

page title: 1414 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... Kantonrechter ... plaatsen ...
 ... Kanton ...
 ... Rappt ...
 ... Kantongerechten ...
 ... arrondissement ...
 ... Dordrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Arnhem ...
 ... Kantonrechter ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0441

page title: 1415 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... Gravenhage ...
 ... Griffier ...
 ... 37 ...
 ... kantons ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0442

page title: 1416 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 2955 ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Rappt ...
 ... Tilburg ...
 ... Kantongerechten ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0443

page title: 1417 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... kanton ...
 ... KB ...
 ... teruggezonden ...
 ... 0 ... benoeming ...
 ... Ambtenaar ...
 ... arrondissement ...
 ... Berlikum ...
 ... Baron ... Harinxma ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Hilversum ... Treussart ... Ridder ...
 ... Rappard ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0444

page title: 1418 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 28 ... 46 ...
 ... r ...
 ... Openbaar ...
 ... 28 ... 47 ...
 ... Openbaar ... Kantongerechten ...
 ... Amersfoort ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0445

page title: 1419 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... Aug ... 117 ... wijziging ...
 ... 28 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0446

page title: 1420 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 44 ... Kabt ...
 ... Arnhem ...
 ... Kantongerecht ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0447

page title: 1421 [R] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 112 ...
 ... Griffier ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0448

page title: 1422 [L] Kantongerechten - 1902/
 
 ... 45 ... Kabt ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Zaandam ...
 ... burgemeester ...
 ... Griffier ... Kantongerecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Smits ...
 ... kanton ...
 ... Ambtenaar ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0449

page title: 1423 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0450

page title: 1424 [L] Vreemde waardigheden en diensten - 1902/
 
 ... Tromp ...
 ... Krill ...
 ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0451

page title: 1425 [R] Vreemde waardigheden en diensten - 1902/
 
 ... Rappt ... 44 ...
 ... Keizerlijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0452

page title: 1426 [L] Kon. Kol. Mil. Invalidenhuis - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... alsboven ...
 ... Notificatie ...
 ... Octb ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0453

page title: 1427 [R] Kon. Kol. Mil. Invalidenhuis - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... adjudant ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... Fiat ... Fiat_missive ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Kon. ...
 ... bezoldiging ...
 ... Kok ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0454

page title: 1428 [L] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... Zegel ...
 ... 25 ...
 ... Roermond ...
 ... regeling ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0455

page title: 1429 [R] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... benoeming ... inspecteur ...
 ... Wicheren ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0456

page title: 1430 [L] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... 29 ... 109 ...
 ... 1902 ...
 ... waar ...
 ... Curacao ...
 ... Deventer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0457

page title: 1431 [R] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... Juni ...
 ... Juni ...
 ... aangegeven ...
 ... Juni ...
 ... hierbij ...
 ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0458

page title: 1432 [L] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... Zegel ...
 ... Rappt ... Rappt_FD ... benoeming ...
 ... Maastricht ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0459

page title: 1433 [R] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... 28 ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0460

page title: 1434 [L] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... Rappt_FD ... benoeming ...
 ... Verwey ...
 ... Rappt_FD ...
 ... 5e ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0461

page title: 1435 [R] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
 ... Hertog ... Hertogenbosch ...
 ... 28 ... N@n ...
 ... Oosterhout ...
 ... verhooging ...
 ... wedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0462

page title: 1436 [L] Personeel der reg^ie en dom, der hypotheken en het kadaster en van het zegel - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0463

page title: 1437 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0464

page title: 1438 [L] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1902/
 
 ... ontslag ...
 ... 1902 ...
 ... Rappt ...
 ... Hof ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0465

page title: 1439 [R] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1902/
 
 ... Provinciale ... Gebouwen ...
 ... 27 ...
 ... 1901 ...
 ... Dept ... Zaken ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Juni ... 1847 ...
 ... Rijksbouwmeester ...
 ... Justitie ... willen ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0466

page title: 1440 [L] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1902/
 
 ... Stedelijke ...
 ... 28 ...
 ... KB ...
 ... belast ...
 ... provincien ...
 ... Zwolle ...
 ... tijdvak ...
 ... Groningen ... Groning ... Groningen ... Friesland ...
 ... gemeenten ...
 ... 45 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0467

page title: 1441 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... Financien ...
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... aangenomen ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0468

page title: 1442 [L] 's Rijks Financien - 1902/
 
 ... 46 ...
 ... December ... 1901 ...
 ... FD ... 1902 ...
 ... Maatschij ... 46 ... alsboven ... 1902 ...
 ... archief ...
 ... 47 ... alsboven ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0469

page title: 1443 [R] 's Rijks Financien - 1902/
 
 ... 29 ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0470

page title: 1444 [L] Waterschapsbesturen - 1902/
 
 ... benoeming ...
 ... Feb ...
 ... Zaandam ...
 ... 25 ... benoeming ...
 ... 34 ...
 ... 44 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0471

page title: 1445 [R] Waterschapsbesturen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1445 ...
 ... betreffende ...
 ... aanleiding ...
 ... bepalen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0472

page title: 1446 [L] Waterschapsbesturen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1446 ... 45 ...
 ... Aug ...
 ... beroep ...
 ... ingesteld ...
 ... GedStaten ... Noordholland ...
 ... bestaan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0473

page title: 1447 [R] Waterschapsbesturen - 1902/
 
 ... Vervolg ... @IMPRINT_1447 ...
 ... 02 ... besturen ...
 ... 26 ...
 ... Rappt ... 28 ... Aug ...
 ... leden ...
 ... 28 ...
 ... KB ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0474

page title: 1448 [L] Waterschapsbesturen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1448 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0475

page title: 1449 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @SPIKKELS_UIT_HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0476

page title: 1450 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0477

page title: 1451 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0478

page title: 1452 [L] Koophandel en Scheepvaart - 1902/
 
 ... abonnement ...
 ... Borgers ... wegens ...
 ... uitvoering ...
 ... verleenen ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0479

page title: 1453 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1902/
 
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... wetsontwerp ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0480

page title: 1454 [L] Koophandel en Scheepvaart - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1454 ...
 ... subsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0481

page title: 1455 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1902/
 
 ... Kraus ... Hoog ...
 ... zoodanig ...
 ... ontslag ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0482

page title: 1456 [L] Twisten en Ongeregeldheden - 1902/
 
 ... 34 ... schrijven ...
 ... 173 ...
 ... 47 ...
 ... teruggezonden ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0483

page title: 1457 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0484

page title: 1458 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0485

page title: 1459 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0486

page title: 1460 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1902/
 
 ... Weezen ...
 ... 45 ...
 ... Weezen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... z ...
 ... begrooting ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0487

page title: 1461 [R] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1902/
 
 ... 1460 ...
 ... begrooting ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0488

page title: 1462 [L] Provinciale en Plaatselijke Staf - 1902/
 
 ... Jan ...
 ... HM ... gericht ... request ... Luitenant ...
 ... Kolonel ... Wall ... Regt ...
 ... Gren ... adiers ... Jagers ...
 ... zoo ...
 ... Feb ...
 ... Majoor ...
 ... Adjudant ...
 ... Jagers ...
 ... b ...
 ... Staf ... Kolonel ...
 ... Kolonel ... Plaatselijk ...
 ... Jagers ...
 ... Kolonel ...
 ... 27 ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0489

page title: 1463 [R] Provinciale en Plaatselijke Staf - 1902/
 
 ... r ...
 ... Staf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0490

page title: 1464 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0491

page title: 1465 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... gemeente ...
 ... 30 ... 28 ...
 ... Secretaris ...
 ... gemeente ...
 ... 28 ... regeling ...
 ... wedden ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0492

page title: 1466 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... 46 ...
 ... Feb ...
 ... Feb ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0493

page title: 1467 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0494

page title: 1468 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Rappt_GedStaten ... 26 ...
 ... gemeente ...
 ... jaarwedde ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... @NUMERO ... benoeming_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0495

page title: 1469 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... ontslag ...
 ... meester ... gemeente ...
 ... 49 ... 6 ... Juni ...
 ... 35 ... Juni ...
 ... Secretaris ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0496

page title: 1470 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1470 ...
 ... besturen ...
 ... 49 ... herbenoeming ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0497

page title: 1471 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... besturen ...
 ... Rappt ... herbenoeming ...
 ... 20 ...
 ... jaarwedden ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Juli ...
 ... gemeente ... Koude ...
 ... Juli ...
 ... Juli ... Kabt ...
 ... Casteren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0498

page title: 1472 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... 6 ... 34 ...
 ... Cremers ...
 ... Sevenum ...
 ... 64 ... 46 ... 6 ...
 ... Gaaikema ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0499

page title: 1473 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... 1472 ...
 ... 47 ... Rappt ... regeling ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... uitspraak ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 27 ...
 ... herbenoeming ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0500

page title: 1474 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Dohmen ...
 ... Octb ...
 ... burgemeester ...
 ... ontslag ...
 ... gemeente ...
 ... doorn ... ontslag ...
 ... gemeente ...
 ... Octb ...
 ... Holland ... 24 ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0501

page title: 1475 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... GedStaten ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0502

page title: 1476 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0503

page title: 1477 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Vervolg ... @IMPRINT_1477 ...
 ... ontslag ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0504

page title: 1478 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Rappt_BD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... jaarwedden ...
 ... Rappt ... GedStaten ...
 ... Rappt ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0505

page title: 1479 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... besturen ...
 ... 68 ...
 ... Staatsblad ...
 ... 28 ... verleenen ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0506

page title: 1480 [L] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... overweging ...
 ... gemeente ...
 ... ontslag ... burgemeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0507

page title: 1481 [R] Gemeentebesturen - 1902/
 
 ... Diepenheim ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0508

page title: 1482 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0509

page title: 1483 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0510

page title: 1484 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0511

page title: 1485 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0512

page title: 1486 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0513

page title: 1487 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0514

page title: 1488 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0515

page title: 1489 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0516

page title: 1490 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0517

page title: 1491 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0518

page title: 1492 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0519

page title: 1493 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0520

page title: 1494 [L] Personeel van den Waterstaat - 1902/
 
 ... 47 ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... onderzoek ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... w ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0521

page title: 1495 [R] Personeel van den Waterstaat - 1902/
 
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0522

page title: 1496 [L] Personeel van den Waterstaat - 1902/
 
 ... Rappt ... 92 ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0523

page title: 1497 [R] Personeel van den Waterstaat - 1902/
 
 ... Rijkswaterstaat ... w ...
 ... 28 ... Kabt ...
 ... adspirant ...
 ... ontslag ... Adjunct ... opzichters ...
 ... 46 ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0524

page title: 1498 [L] Personeel van den Waterstaat - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0525

page title: 1499 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0526

page title: 1500 [L] Procureurs - 1902/
 
 ... 10 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Enschede ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0527

page title: 1501 [R] Procureurs - 1902/
 
 ... Leiden ...
 ... fiat ...
 ... Aug ...
 ... Deventer ...
 ... Oosterhout ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0528

page title: 1502 [L] Procureurs - 1902/
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0529

page title: 1503 [R] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1902/
 
 ... bevordering ...
 ... hierbij ...
 ... provinciale ...
 ... 1902 ...
 ... hierbij ...
 ... provinciale ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0530

page title: 1504 [L] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1902/
 
 ... 1902 ...
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0531

page title: 1505 [R] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1902/
 
 ... Vervolg ... 150 ... @IMPRINT_1505 ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... landbouwer ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0532

page title: 1506 [L] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1506 ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... behoeve ...
 ... Groningen ...
 ... 27 ...
 ... even ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0533

page title: 1507 [R] Landmeters en Landmetingen - 1902/
 
 ... landmeters ...
 ... Minister ...
 ... 2e_kl ...
 ... 58 ...
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0534

page title: 1508 [L] Landmeters en Landmetingen - 1902/
 
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0535

page title: 1509 [R] Departement van Justitie - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... Referendaris ...
 ... Justitie ...
 ... Delft ...
 ... kennisgegeven ...
 ... worden ...
 ... beschikking ...
 ... Het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0536

page title: 1510 [L] Departement van Justitie - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1510 ... 150 ...
 ... gericht ... schrijven ...
 ... Haarlem ...
 ... Aug ...
 ... Justitie ...
 ... beschikking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0537

page title: 1511 [R] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0538

page title: 1512 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0539

page title: 1513 [R] Wegen - 1902/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... Hillegom ... tegen ...
 ... GedStaten ...
 ... wijziging ...
 ... Hillegom ...
 ... GedStaten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0540

page title: 1514 [L] Wegen - 1902/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... April ...
 ... aanhangig_te ...
 ... beroep ...
 ... vaststelling ...
 ... Fiat_missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0541

page title: 1515 [R] Wegen - 1902/
 
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... beroep ...
 ... Administratie ...
 ... Thamen ... ingesteld ...
 ... RapptRvSt ... April ... 1902 ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0542

page title: 1516 [L] Wegen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1516 ...
 ... Hoofdbestuur ... waterschap ...
 ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0543

page title: 1517 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... 46 ... advies ...
 ... Noordzeekanaal ...
 ... Fiat_executie ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Adres_1eKamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0544

page title: 1518 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... moeten ...
 ... Breda ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0545

page title: 1519 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0546

page title: 1520 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1520 ...
 ... algemeenen ...
 ... 24 ...
 ... den_RvSt ... overweging ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Almelo ...
 ... 51 ... RapptRvSt ...
 ... 29 ... 3 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 35 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0547

page title: 1521 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... algemeenen ...
 ... aanhangig_te ...
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... Schoonhoven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0548

page title: 1522 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... wetsontwerp ...
 ... B ... noodig ...
 ... 46 ...
 ... kennisgeving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0549

page title: 1523 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... algemeenen ...
 ... Aug ...
 ... aanleg ... spoorweg ...
 ... Hoog ... Hoogvliet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0550

page title: 1524 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0551

page title: 1525 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... behoeve ...
 ... Amsterdam ...
 ... medegedeeld ...
 ... De ...
 ... RapptRvSt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... kennisgeving ...
 ... 1903 ... 34 ...
 ... aanwijzing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0552

page title: 1526 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0553

page title: 1527 [R] Domicilien van onderstand - 1902/
 
 ... 27 ... 1901 ...
 ... April ... 61 ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0554

page title: 1528 [L] Domicilien van onderstand - 1902/
 
 ... 28 ... 54 ...
 ... Aug ... alsboven ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0555

page title: 1529 [R] Domicilien van onderstand - 1902/
 
 ... aanhangig_te ...
 ... FM ... M ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 32 ...
 ... alsboven ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0556

page title: 1530 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0557

page title: 1531 [R] Duinen, Duinbeplantingen en Bosschen - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... Breda ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0558

page title: 1532 [L] Duinen, Duinbeplantingen en Bosschen - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ...
 ... Jager ...
 ... Juni ...
 ... Nederland ...
 ... benoeming ...
 ... Utrecht ...
 ... boschbeheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0559

page title: 1533 [R] Waarborg en belasting op gouden en zilveren werken - 1902/
 
 ... 58 ...
 ... FD ...
 ... Commies ... Arnhem ...
 ... KB ...
 ... 1902 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0560

page title: 1534 [L] Waarborg en belasting op gouden en zilveren werken - 1902/
 
 ... Zilveren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0561

page title: 1535 [R] Waarborg en belasting op gouden en zilveren werken - 1902/
 
 ... Hertogenbosch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0562

page title: 1536 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0563

page title: 1537 [R] Loodswezen - 1902/
 
 ... 16 ...
 ... Noord ... M ... M. ...
 ... Bekker ...
 ... 1901 ...
 ... 1909 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0564

page title: 1538 [L] Loodswezen - 1902/
 
 ... traktementsverhooging ...
 ... Adjunct ... Commissaris ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0565

page title: 1539 [R] Loodswezen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1539 ...
 ... 1902 ... Loodswezen ...
 ... Juni ... 23 ... 74 ... Rappt ... MarD ... om ...
 ... Rijkskustverlichting ... IJmui ...
 ... Weerd ...
 ... ontslag ... uit ... Rijksdienst ... verleenen ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... April ... toekenning ...
 ... vergoeding ... wegens ... geleden ... verlies ...
 ... kleedingstukken ... kooigoederen ... enz ... ten_gevolge ...
 ... van ... het ... werkzaam ... van ... den_loodskotter ... @NUMERO ... 4 ...
 ... op ... 1902 ...
 ... loodspersoneel ... het ... district ...
 ... Juli ... 22 ... 24 ... Rappt ... MarD ... Juli ... @NUMERO ... 58 ... tot ... het_verleenen ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0566

page title: 1540 [L] Loodswezen - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1540 ...
 ... Dordrecht ...
 ... ontslag ... zijne ...
 ... Commissaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0567

page title: 1541 [R] Loodswezen - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... overweging ...
 ... Algemeen ...
 ... Brouwershaven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0568

page title: 1542 [L] [leeg] - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0569

page title: 1543 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Groningen ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0570

page title: 1544 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 28 ... 117 ...
 ... tijdvak ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0571

page title: 1545 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Wageningen ...
 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ... 1902 ...
 ... Landbouw ... Hollands ...
 ... exploitatie ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0572

page title: 1546 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 45 ...
 ... 37 ... Rappt ... Rappt_WD ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... 1902 ...
 ... Zeeuwsch ... Zeeuw ... Zeeuwsch ... Zeeuw ... Zeeuwsch ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0573

page title: 1547 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Vervolg ...
 ... 158 ... 58 ...
 ... behoeve ...
 ... Rappt ...
 ... Veenkolen ...
 ... exploitatie ...
 ... Breda ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0574

page title: 1548 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... an ...
 ... 41 ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... bevordering ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0575

page title: 1549 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 1902 ...
 ... Rijkslandbouwschool ...
 ... Rappt ...
 ... Nederland ...
 ... 29 ...
 ... Wageningen ...
 ... Rijkslandbouwschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0576

page title: 1550 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... u ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0577

page title: 1551 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... an ...
 ... 1902 ...
 ... Maastricht ...
 ... belooning ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0578

page title: 1552 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Aalsmeer ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0579

page title: 1553 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... OB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0580

page title: 1554 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 61 ...
 ... aanhangig_te ...
 ... 25 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0581

page title: 1555 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0582

page title: 1556 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ...
 ... rijks ...
 ... 68 ...
 ... bestuur ...
 ... Hollandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0583

page title: 1557 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Juli ... @TOT_EN_MET ...
 ... Wageningen ...
 ... Octb ... voldoening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0584

page title: 1558 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Exploitatie ...
 ... Landbouw ... behoeve ...
 ... Nederland ...
 ... Rappt ...
 ... Rijkstuinbouw ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0585

page title: 1559 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0586

page title: 1560 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 1902 ...
 ... 27 ...
 ... 1902 ...
 ... gemeenten ...
 ... 27 ...
 ... Hilversum ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0587

page title: 1561 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... 90 ...
 ... hierbij ...
 ... behoeve ...
 ... 70 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0588

page title: 1562 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1902/
 
 ... Rappt ... toekennen ...
 ... proefstation ...
 ... 1902 ... 2 ...
 ... 8370 ...
 ... Nederland ... Nederland_over ... 1900 ...
 ... 1901 ...
 ... rapporten ...
 ... KdK ... niet ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0589

page title: 1563 [R] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... 2e_kl. ...
 ... 28 ...
 ... Oostenrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0590

page title: 1564 [L] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... Medailles ...
 ... 27 ...
 ... Koninklijke ...
 ... Minister ...
 ... vastgestelde ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Feb ...
 ... aangeboden ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0591

page title: 1565 [R] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot_het_toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0592

page title: 1566 [L] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... 32 ... 29 ...
 ... China ...
 ... April ...
 ... Duitsche ...
 ... G ...
 ... Amsterdam ...
 ... Juni ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0593

page title: 1567 [R] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... Marine ... Stoom ...
 ... Rusland ...
 ... adres ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0594

page title: 1568 [L] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... Koloniaal ...
 ... Duitsche ... Bronzen ...
 ... 24 ... 34 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0595

page title: 1569 [R] Eereteekenen en Medailles - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1569 ...
 ... Eereteeken ...
 ... ZM ...
 ... 27 ... tot_het ...
 ... soldaat ...
 ... Werfdepot ...
 ... Duitsche ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0596

page title: 1570 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... Rappt ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0597

page title: 1571 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... 51 ...
 ... Kabt ...
 ... 1902 ...
 ... Onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0598

page title: 1572 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... Soldijen ...
 ... Juli ...
 ... Officieren ...
 ... Rappt ... Kabt ... Kabt. ...
 ... 28 ...
 ... KB ...
 ... 35 ...
 ... KB ... 1901 ...
 ... Leger ...
 ... 34 ...
 ... maanden ...
 ... Korporaal ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0599

page title: 1573 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... Militaire ... traktementen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Juni ... @SLECHT ...
 ... Infanterie ...
 ... militaire ...
 ... 28 ... Juli ...
 ... 1902 ... hierbij ...
 ... Rappt ... 29 ... Juli ...
 ... Juli ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0600

page title: 1574 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Minister ...
 ... 20 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0601

page title: 1575 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... zijne ...
 ... tijdvak ...
 ... P ...
 ... Instructie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0602

page title: 1576 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1902/
 
 ... 44 ... Rappt ...
 ... p ...
 ... Jagers ...
 ... Ruyter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0603

page title: 1577 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0604

page title: 1578 [L] Rivieren en Kanalen - 1902/
 
 ... an ...
 ... a ...
 ... 34 ...
 ... 27 ...
 ... 44 ...
 ... 45 ...
 ... 28 ...
 ... 30 ... April ...
 ... Hoofdvaart ...
 ... RapptRvSt ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0605

page title: 1579 [R] Rivieren en Kanalen - 1902/
 
 ... 29 ... Juli ...
 ... welke ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0606

page title: 1580 [L] Rivieren en Kanalen - 1902/
 
 ... Rivieren ... Kanalen ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Staten ... Overijssel ...
 ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0607

page title: 1581 [R] Rivieren en Kanalen - 1902/
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING_EN_LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0608

page title: 1582 [L] West-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Landmacht ... Indie ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0609

page title: 1583 [R] West-Indische Pensioenen - 1902/
 
 ... Octb ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0610

page title: 1584 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1902/
 
 ... 1901 ...
 ... provinciale ...
 ... Adres ...
 ... 44 ...
 ... provincialen ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0611

page title: 1585 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1902/
 
 ... Groningen ...
 ... Reglement ...
 ... 27 ...
 ... 154 ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0612

page title: 1586 [L] Naturalisatie - 1902/
 
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0613

page title: 1587 [R] Naturalisatie - 1902/
 
 ... Naturalisatie ...
 ... Juli ...
 ... aanhangig_te ...
 ... RapptRvSt ... Aug ...
 ... kennisgeving ...
 ... 56 ...
 ... Rappt ...
 ... naturalis ...
 ... wetsontwerpen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0614

page title: 1588 [L] Naturalisatie - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... overweging ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0615

page title: 1589 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0616

page title: 1590 [L] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0617

page title: 1591 [R] [leeg] - 1902/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0618

page title: 1592 [L] Vergunningen aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1902/
 
 ... Rappt ...
 ... onderwijs ...
 ... lager ...
 ... 27 ...
 ... Munchen ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0619

page title: 1593 [R] Vergunningen aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1902/
 
 ... 28 ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0620

page title: 1594 [L] Vergunningen aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1902/
 
 ... onderwijs ...
 ... 128 ... 28 ... Rappt ... Rappt_BD ... Juni ...
 ... A ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0621

page title: 1595 [R] Vergunningen aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1902/
 
 ... Onderwijs ...
 ... onderwijs ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0622

page title: 1596 [L] Beurzen - 1902/
 
 ... Wijnants ...
 ... Maastricht ...
 ... 1902 ...
 ... Hasselt ...
 ... 27 ...
 ... het ...
 ... Commissie ...
 ... Commissie ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0623

page title: 1597 [R] Beurzen - 1902/
 
 ... 30 ...
 ... 1902 ...
 ... A ... Groenman ...
 ... Groningen ...
 ... Zaken ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... 200 ...
 ... 100 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0624

page title: 1598 [L] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... Koningin ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0625

page title: 1599 [R] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... 87 ...
 ... het ...
 ... Hof ...
 ... 54 ... Kabt ... afschrift ...
 ... 44 ...
 ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0626

page title: 1600 [L] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... Hof ...
 ... 27 ...
 ... Nederlanden ...
 ... kennisgegeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0627

page title: 1601 [R] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... H ... Koningin ...
 ... toegezonden ... gezonden ...
 ... Koning ...
 ... waarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0628

page title: 1602 [L] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... KdK ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0629

page title: 1603 [R] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... 0 ...
 ... waarop ...
 ... Chef ...
 ... Nederlanden ...
 ... K ...
 ... de_Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0630

page title: 1604 [L] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1604 ...
 ... April ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0631

page title: 1605 [R] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Hof ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0632

page title: 1606 [L] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... @IMPRINT_1606 ...
 ... houdende ... houden ... houdende ...
 ... April ...
 ... Gezant ...
 ... leggen ... archief ...
 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... Parijs ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0633

page title: 1607 [R] Koninklijk Huis - 1902/
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... BlD ...
 ... Oostenrijk ...
 ... D ...
 ... April ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0634

page title: 1608 [L] Kamers van Koophandel en Fabrieken - 1902/
 
 ... Koophandel ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0635

page title: 1609 [R] Fonds Weldadig en Zorgvuldig - 1902/
 
 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0636

page title: 1610 [L] Koffie - 1902/
 
 ... 44 ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... Rappt ... Rappt_KD ... KD ... alsboven ...
 ... Notificatie ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 34 ...
 ... 29 ... alsboven ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0637

page title: 1611 [R] Koffie - 1902/
 
 ... wijze ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0638

page title: 1612 [L] Vivres et fourages - 1902/
 
 ... Vivres ...
 ... Rappt_FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0639

page title: 1613 [R] R.K Kerkelijke pensioenen en onderstanden - 1902/
 
 ... pensioen ...
 ... Juni ...
 ... Juni ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0640

page title: 1614 [L] Provinciale besturen - 1902/
 
 ... besturen ...
 ... 27 ...
 ... provincien ...
 ... Drenthe ...
 ... Staten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0641

page title: ... April 28 willen voordracht ...
 
 ... April ... 28 ...
 ... willen ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0642

page title: ... @IMPRINT_1616 61 Besturen Staten buitengewone Friesland Drenthe Gelderland ...
 
 ... @IMPRINT_1616 ... 61 ...
 ... Besturen ...
 ... Staten ...
 ... buitengewone ...
 ... Friesland ... Drenthe ...
 ... Gelderland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0643

page title: ... Besturen NoordBrabant ...
 
 ... Besturen ...
 ... NoordBrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0644

page title: ... r Aug Commissaris Koning Baden ...
 
 ... r ...
 ... Aug ...
 ... Aug ...
 ... Commissaris ... Koning ...
 ... Baden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0645

page title: ... Besturen Gelderland ambtenaren Noordbrabant ...
 
 ... Besturen ...
 ... Gelderland ...
 ... Gelderland ...
 ... ambtenaren ...
 ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0646

page title: ... pensioen ...
 
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0647

page title: ... Veefonds 30 1901 belooning Besluiten_fiat Eerste gemeente Besluiten_fiat ...
 
 ... Veefonds ...
 ... 30 ...
 ... 1901 ... belooning ...
 ... Besluiten_fiat ... Eerste ...
 ... gemeente ...
 ... Besluiten_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0648

page title: ... Feb 61 Kroon Feb Rappt ...
 
 ... Feb ... 61 ...
 ... Kroon ...
 ... Feb ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0649

page title: ... April 1900 Commissie 1904 ...
 
 ... April ...
 ... 1900 ...
 ... Commissie ...
 ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0650

page title: ... 1623 ...
 
 ... 1623 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0651

page title: ... Aug Augs z 1902 ...
 
 ... Aug ...
 ... Aug ... Augs ...
 ... z ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0652

page title: ... @IMPRINT_1626 44 63 ...
 
 ... @IMPRINT_1626 ...
 ... 44 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0653

page title: ... 28 toekenning ontslag ...
 
 ... 28 ...
 ... toekenning ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0654

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0655

page title: ... 51 Feb Kapitein ...
 
 ... 51 ...
 ... Feb ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0656

page title: ... 28 ...
 
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0657

page title: ... Staatsraad Rappt_FD wedde 47 ...
 
 ... Staatsraad ...
 ... Rappt_FD ...
 ... wedde ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0658

page title: ... April 25 April 0 buitenlandsch HD zooveel tegemoet ...
 
 ... April ... 25 ... April ... 0 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... HD ... zooveel ...
 ... tegemoet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0659

page title: ... zich 29 gericht ...
 
 ... zich ...
 ... 29 ...
 ... gericht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0660

page title: ... KdK Brief geen raad 34 ...
 
 ... KdK ...
 ... Brief ...
 ... geen ...
 ... raad ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0661

page title: ... @DEPT_DAG_MAAND verleenen ...
 
 ... @DEPT_DAG_MAAND ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0662

page title: ... Rappt KB Amsterdam kantoor Amsterdam wijziging v ...
 
 ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... Amsterdam ...
 ... kantoor ...
 ... Amsterdam ...
 ... wijziging ...
 ... v ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0663

page title: ... 28 December 1901 houdende Utrecht Aug goed tusschen ...
 
 ... 28 ...
 ... December ... 1901 ... houdende ...
 ... Utrecht ...
 ... Aug ...
 ... goed ... tusschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0664

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0665

page title: ... @IMPRINT_1339 aanhangig_te aanhangig N@n ...
 
 ... @IMPRINT_1339 ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... N@n ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0666

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0667

page title: ... 28 Landmacht vastgesteld Rappt Rappt_MD 103 aanbieding ...
 
 ... 28 ...
 ... Landmacht ... vastgesteld ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 103 ... aanbieding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0668

page title: ... Assen Deventer 1901 Rappt KB ...
 
 ... Assen ... Deventer ...
 ... 1901 ...
 ... Rappt ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0669

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0670

page title: ... 34 1901 Bureau Militaire ...
 
 ... 34 ...
 ... 1901 ...
 ... Bureau ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0671

page title: ... 44 @IMPRINT_1645 alsboven 24 alsboven Juni ...
 
 ... 44 ... @IMPRINT_1645 ...
 ... alsboven ...
 ... 24 ... alsboven ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0672

page title: ... 45 kennisgeving 41 ...
 
 ... 45 ...
 ... kennisgeving ...
 ... 41 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0673

page title: ... @IMPRINT_1647 Dept Ambtenaren ...
 
 ... @IMPRINT_1647 ...
 ... Dept ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0674

page title: ... Schwerin Koningin Hertog ...
 
 ... Schwerin ...
 ... Koningin ...
 ... Hertog ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0675

page title: ... aangenomen KB Fiat_executie executie Dept Besluit_fiat Kabt voordracht Kabt ...
 
 ... aangenomen ...
 ... KB ...
 ... Fiat_executie ... executie ...
 ... Dept ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Kabt ...
 ... voordracht ...
 ... Kabt ... toekenning ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0676

page title: ... @IMPRINT_1650 Kabt Kabt. Dept Rijkswaterstaat ...
 
 ... @IMPRINT_1650 ...
 ... Kabt ... Kabt. ...
 ... Dept ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0677

page title: ... tegen ...
 
 ... tegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0678

page title: ... Rappt KB hierbij Dept. ...
 
 ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... hierbij ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0679

page title: ... Marine Rappt 1902 Marine kunnen 3 ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... 1902 ... Marine ...
 ... kunnen ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0680

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0681

page title: ... 37 Staatscommissie bepalingen personen behoeve Militaire 37 ...
 
 ... 37 ...
 ... Staatscommissie ...
 ... bepalingen ...
 ... personen ... behoeve ...
 ... Militaire ...
 ... 37 ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Staatscommissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0682

page title: ... @IMPRINT_1356 Vervolg Decbr 29 Voorzitter ...
 
 ... @IMPRINT_1356 ... Vervolg ...
 ... Decbr ...
 ... 29 ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0683

page title: ... 41 M Nijmegen hierbij exploitatie Nijmegen 51 aanhangig_te GedStaten ...
 
 ... 41 ... M ...
 ... Nijmegen ... hierbij ...
 ... exploitatie ...
 ... Nijmegen ...
 ... 51 ...
 ... aanhangig_te ...
 ... GedStaten ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0684

page title: ... 90 Aug beschikbaar Rappt wordt aanleg Hulst concessie wordt ...
 
 ... 90 ...
 ... Aug ... beschikbaar ...
 ... Rappt ...
 ... wordt ... aanleg ...
 ... Hulst ...
 ... concessie ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0685

page title: ... Zui behoeve Exploitatie Gravenhage Tramweg Zutphen ...
 
 ... Zui ...
 ... behoeve ...
 ... Exploitatie ...
 ... Gravenhage ...
 ... Tramweg ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0686

page title: ... @IMPRINT_1660 45 ...
 
 ... @IMPRINT_1660 ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0687

page title: ... gebrekkige Rappt oude ...
 
 ... gebrekkige ...
 ... Rappt ...
 ... oude ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0688

page title: ... Leys ...
 
 ... Leys ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0689

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0690

page title: ... vrouwen Koningin bemoeiingen 1902 ...
 
 ... vrouwen ...
 ... Koningin ...
 ... bemoeiingen ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0691

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0692

page title: ... goedkeuring Rappt ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0693

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0694

page title: ... 57 RapptRvSt 27 45 Staatsblad ...
 
 ... 57 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 27 ... 45 ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0695

page title: ... 1903 1902 ...
 
 ... 1903 ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0696

page title: ... Weyerman ...
 
 ... Weyerman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0697

page title: ... zondere Gezondheids Majoor ...
 
 ... zondere ...
 ... Gezondheids ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0698

page title: ... Feb Ambtenaren Kapitein Chef Marine Chef Rappt Ambtenaren ...
 
 ... Feb ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Kapitein ...
 ... Chef ...
 ... Marine ...
 ... Chef ...
 ... Rappt ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0699

page title: ... Minister verlof goed verlof 24 willen voordrachten ...
 
 ... Minister ...
 ... verlof ... goed ...
 ... verlof ...
 ... 24 ...
 ... willen ...
 ... voordrachten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0700

page title: ... Minister Marine ingesteld KdK informeeren Minister ...
 
 ... Minister ...
 ... Marine ... ingesteld ...
 ... KdK ... informeeren ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0701

page title: ... Rappt 1897 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1897 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0702

page title: ... 6 63 KB Rappt Rappt_MarD Juni Ambtenaren Rappt Rappt_MarD Juni ...
 
 ... 6 ... 63 ...
 ... KB ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Juni ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Juni ...
 ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0703

page title: ... 25 1896 ...
 
 ... 25 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0704

page title: ... Gerechtshoven. 37 Rappt beschikking Arnhem 27 Gerechtshof Arnhem ...
 
 ... Gerechtshoven. ...
 ... 37 ... Rappt ...
 ... beschikking ...
 ... Arnhem ...
 ... 27 ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0705

page title: ... Sluys ...
 
 ... Sluys ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0706

page title: ... Indische Militaire ...
 
 ... Indische ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0707

page title: ... Zaken Kolonien Curacao bepalen traktement ...
 
 ... Zaken ...
 ... Kolonien ...
 ... Curacao ...
 ... bepalen ...
 ... traktement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0708

page title: ... 28 84 Hertog Besluit rijkssubsidie rijks Algemeene Hervormde_Kerk ...
 
 ... 28 ... 84 ...
 ... Hertog ...
 ... Besluit ...
 ... rijkssubsidie ... rijks ... Algemeene ...
 ... Hervormde_Kerk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0709

page title: ... Aug Nederlandsch Aug ...
 
 ... Aug ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0710

page title: ... @AMPERSAND MarD ...
 
 ... @AMPERSAND ...
 ... MarD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0711

page title: ... directeur Groningen 44 Aug Directeur ...
 
 ... directeur ...
 ... Groningen ...
 ... 44 ... Aug ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0712

page title: ... Militaire Zeemacht ...
 
 ... Militaire ...
 ... Zeemacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0713

page title: ... 70 Marechaussee 28 Maatschij 1894 Kon. Marechaussee Di Kapitein ...
 
 ... 70 ...
 ... Marechaussee ...
 ... 28 ...
 ... Maatschij ... 1894 ...
 ... Kon. ... Marechaussee ...
 ... Di ...
 ... Kapitein ...
 ... Q ...
 ... Marechaussee ...
 ... Rappt ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0714

page title: ... 1901 raad 27 24 gemeente ...
 
 ... 1901 ...
 ... raad ...
 ... 27 ...
 ... 24 ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0715

page title: ... 0 aanhangig_te aanhangig RapptRvSt 54 Juli Juni adressen ...
 
 ... 0 ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 54 ... Juli ...
 ... Juni ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0716

page title: ... @IMPRINT_1690 Gemeentegoederen 34 adres ...
 
 ... @IMPRINT_1690 ...
 ... Gemeentegoederen ...
 ... 34 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0717

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0718

page title: ... 34 Vereeniging ...
 
 ... 34 ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0719

page title: ... 48 I_Hoofdstuk 1902 Middelbaar Aug 58 Maatschij ...
 
 ... 48 ...
 ... I_Hoofdstuk ...
 ... 1902 ...
 ... Middelbaar ...
 ... Aug ... 58 ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0720

page title: ... Vereeniging Obrecht 1902 GedStaten @TOT_EN_MET Rappt ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Obrecht ... 1902 ...
 ... GedStaten ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0721

page title: ... Rappt_KD Juni ...
 
 ... Rappt_KD ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0722

page title: ... 6 Brief B Baron Marquis Parijs rapport ...
 
 ... 6 ... Brief ... B ... Baron ...
 ... Marquis ... Parijs ...
 ... rapport ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0723

page title: ... tot_het ...
 
 ... tot_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0724

page title: ... Amsterdam Brief 28 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Brief ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0725

page title: ... Academie Kon. ...
 
 ... Academie ...
 ... Kon. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0726

page title: ... rijkssubsidie Zutphen Feb Maastricht M Arnhem 30 107 1902 ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Zutphen ...
 ... Feb ...
 ... Maastricht ... M ...
 ... Arnhem ...
 ... 30 ... 107 ... 1902 ...
 ... toezicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0727

page title: ... verleenen rijks Hervormde ...
 
 ... verleenen ...
 ... rijks ...
 ... Hervormde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0728

page title: ... 1902 ...
 
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0729

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0730

page title: ... 25 tot_het eervol_ontslag eervol ontslag Smit 1901 ...
 
 ... 25 ... tot_het ...
 ... eervol_ontslag ... eervol ... ontslag ...
 ... Smit ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0731

page title: ... vereeniging Gravenhage behoeve kunsten academie ...
 
 ... vereeniging ...
 ... Gravenhage ...
 ... behoeve ...
 ... kunsten ... academie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0732

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0733

page title: ... 34 1902 Nederlandschen Amsterdam Alcmaria Alkmaar Koning Zutphen ...
 
 ... 34 ...
 ... 1902 ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Alcmaria ... Alkmaar ...
 ... Koning ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0734

page title: ... 1900 1902 Leiden Brief rechtstreeks Aug 64 45 1902 ...
 
 ... 1900 ...
 ... 1902 ...
 ... Leiden ...
 ... Brief ...
 ... rechtstreeks ...
 ... Aug ...
 ... 64 ... 45 ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0735

page title: ... @IMPRINT_1709 afschrift KB KdK toegezonden ...
 
 ... @IMPRINT_1709 ...
 ... afschrift ... KB ...
 ... KdK ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0736

page title: ... 1902 Directeur Teekenonderwijzers rijkssubsidie Nijverheidsvereeniging goud behoeve teekenschool aldaar ...
 
 ... 1902 ...
 ... Directeur ...
 ... Teekenonderwijzers ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Nijverheidsvereeniging ... goud ...
 ... behoeve ...
 ... teekenschool ... aldaar ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0737

page title: ... 34 Octb Departement Wolvega behoeve ...
 
 ... 34 ... Octb ...
 ... Departement ... Wolvega ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0738

page title: ... 27 34 27 30 rapport ...
 
 ... 27 ... 34 ...
 ... 27 ... 30 ...
 ... rapport ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0739

page title: ... 27 @TOT_EN_MET 190 Gouwe zich ...
 
 ... 27 ...
 ... @TOT_EN_MET ... 190 ...
 ... Gouwe ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0740

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0741

page title: ... brief omtrent ...
 
 ... brief ...
 ... omtrent ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0742

page title: ... K ...
 
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0743

page title: ... rijkssubsidie ...
 
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0744

page title: ... alsboven Besluit_fiat fiat ...
 
 ... alsboven ...
 ... Besluit_fiat ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0745

page title: ... behoeve ...
 
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0746

page title: ... 90 Brussel 49 I niet ...
 
 ... 90 ...
 ... Brussel ...
 ... 49 ...
 ... I ...
 ... niet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0747

page title: ... Rappt aanhangig beroep GedStaten Fiat ...
 
 ... Rappt ...
 ... aanhangig ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0748

page title: ... GedStaten 45 RapptRvSt April ...
 
 ... GedStaten ...
 ... 45 ... RapptRvSt ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0749

page title: ... genoemde Colleges 25 ...
 
 ... genoemde ...
 ... Colleges ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0750

page title: ... 1902 ...
 
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0751

page title: ... BlD toegezonden H KdK April 1902 brief archief 6 ...
 
 ... BlD ... toegezonden ...
 ... H ... KdK ...
 ... April ... 1902 ...
 ... brief ...
 ... archief ...
 ... 6 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0752

page title: ... 57 April schrijven Juni ...
 
 ... 57 ... April ... schrijven ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0753

page title: ... HM H brief ...
 
 ... HM ... H ...
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0754

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0755

page title: ... 56 vergunning_tot vergunning ...
 
 ... 56 ...
 ... vergunning_tot ... vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0756

page title: ... Militaire orde ...
 
 ... Militaire ... orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0757

page title: ... Vervolg Damme Veldhuizen gedrag g krijgsverrichtingen verrichtingen Atjeh res ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Damme ... Veldhuizen ...
 ... gedrag ... g ... krijgsverrichtingen ... verrichtingen ... Atjeh ... res ...
 ... pectievelijk ... 1899 ... 1900 ...
 ... laatstgenoemde ... betreft ...
 ... werking ... stelling ... zijner ... eervolle_vermelding ...
 ... Eerste ...
 ... de_krijgsverrichtingen ... Atjeh ... aanmerking ...
 ... gebracht ... Koninklijke ... onder ...
 ... scheiding ...
 ... Juni ... 9 ... 1 ... 11 ... Rappt ... BlD ... B ... 30 ... Mei ... @NUMERO ... 1 ... 10 ... Kabt ... om ...
 ... tot ... Ridder ... 4e_kl ... der ... Militaire ... Willemsorde ... Willem ... orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0758

page title: ... Vervolg 49 Juni Militaire 41 Rappt_KD ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 49 ... Juni ...
 ... Militaire ...
 ... 41 ...
 ... Rappt_KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0759

page title: ... @DEPT_DAG_MAAND Juli afwijzend Koninklijke ...
 
 ... @DEPT_DAG_MAAND ... Juli ...
 ... afwijzend ...
 ... Koninklijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0760

page title: ... Rappt_KD Schadee 1900 Atjeh koninklijk 1900 afwijzend ...
 
 ... Rappt_KD ...
 ... Schadee ...
 ... 1900 ...
 ... Atjeh ...
 ... koninklijk ...
 ... 1900 ...
 ... afwijzend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0761

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0762

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0763

page title: ... eervol Hoofdcommies A@a Dept departement kennen ...
 
 ... eervol ...
 ... Hoofdcommies ...
 ... A@a ...
 ... Dept ...
 ... departement ...
 ... kennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0764

page title: ... 173 24 FD voordracht 30 ontslag ambtenaren Dept Ambtenaren Rappt_FD ...
 
 ... 173 ...
 ... 24 ... FD ...
 ... voordracht ...
 ... 30 ...
 ... ontslag ...
 ... ambtenaren ...
 ... Dept ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Rappt_FD ... Juli ...
 ... Financien ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0765

page title: ... Besluit Rappt Kabt eervol ...
 
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Kabt ...
 ... eervol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0766

page title: ... Onderwijs 27 Rappt ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 27 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0767

page title: ... Onderwijs aanhangig wijziging Hoofdcursus KB 27 daarop ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... aanhangig ...
 ... wijziging ...
 ... Hoofdcursus ...
 ... KB ...
 ... 27 ...
 ... daarop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0768

page title: ... verleenen M Gravenhage Maart alsboven personen ...
 
 ... verleenen ...
 ... M ...
 ... Gravenhage ...
 ... Maart ... alsboven ...
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0769

page title: ... Rappt alsboven Zwolle ...
 
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0770

page title: ... 74 Rappt 61 alsboven ...
 
 ... 74 ...
 ... Rappt ... 61 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0771

page title: ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0772

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0773

page title: ... Hamburger KdK benoeming_tot Dr. zijne zoek intrekking zijner ...
 
 ... Hamburger ... KdK ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Dr. ...
 ... zijne ...
 ... zoek ... intrekking ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0774

page title: ... 68 Adres besmettelijk E. ...
 
 ... 68 ...
 ... Adres ...
 ... besmettelijk ...
 ... E. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0775

page title: ... FD aanhangig_te voordracht ...
 
 ... FD ...
 ... aanhangig_te ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0776

page title: ... Feb Groningen 117 A@a Amsterdam Nederlandsch ...
 
 ... Feb ...
 ... Groningen ...
 ... 117 ...
 ... A@a ... Amsterdam ...
 ... Nederlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0777

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0778

page title: ... Feb 28 Breda gemeente Ginneken 34 Ker GedStaten Staten bijzonder ...
 
 ... Feb ... 28 ...
 ... Breda ...
 ... gemeente ... Ginneken ...
 ... 34 ...
 ... Ker ...
 ... GedStaten ... Staten ...
 ... bijzonder ... bijzondere ... bijzonder ... bijzondere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0779

page title: - 1902/ [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0780

page title: ... 1902 aanleg Juli gemeente ...
 
 ... 1902 ...
 ... aanleg ...
 ... Juli ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0781

page title: ... Kerkelijke Rappt Rappt_FD verleenen provincie pensioen ...
 
 ... Kerkelijke ...
 ... Rappt ... Rappt_FD ... verleenen ...
 ... provincie ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0782

page title: ... 51 adjudant Kapitein Haare dienst Juli ...
 
 ... 51 ...
 ... adjudant ...
 ... Kapitein ...
 ... Haare ...
 ... dienst ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0783

page title: ... 161 benoemd Adjudant Kabt ...
 
 ... 161 ...
 ... benoemd ... Adjudant ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0784

page title: ... Kapitein Staf Adjudant dienst Koning Koningin Maart ...
 
 ... Kapitein ...
 ... Staf ...
 ... Adjudant ... dienst ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0785

page title: ... 28 Besluit_fiat Rappt Aug Bruce Regt Octb verblijf ...
 
 ... 28 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... Bruce ...
 ... Regt ...
 ... Octb ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0786

page title: ... @IMPRINT_1760 ...
 
 ... @IMPRINT_1760 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0787

page title: ... 102 ...
 
 ... 102 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0788

page title: ... Spaarbanken Feb 64 terzake ...
 
 ... Spaarbanken ...
 ... Feb ... 64 ... terzake ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0789

page title: ... benoeming betreffende 1901 plaatsen 30 Rappt tweede ...
 
 ... benoeming ...
 ... betreffende ...
 ... 1901 ...
 ... plaatsen ...
 ... 30 ...
 ... Rappt ...
 ... tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0790

page title: ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0791

page title: ... 28 Kabt geen w waar Gerechtshof Zee Landmacht ...
 
 ... 28 ... Kabt ...
 ... geen ...
 ... w ... waar ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Zee ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0792

page title: ... Majoor ontslag ...
 
 ... Majoor ...
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0793

page title: ... Baron 27 ...
 
 ... Baron ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0794

page title: ... 28 30 Korporaal Mariniers 29 Parijs ...
 
 ... 28 ... 30 ...
 ... Korporaal ... Mariniers ...
 ... 29 ...
 ... Parijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0795

page title: ... onderofficieren Zeemacht tot_het Officieren Aug alsboven 218 ...
 
 ... onderofficieren ...
 ... Zeemacht ...
 ... tot_het ...
 ... Officieren ...
 ... Aug ...
 ... alsboven ...
 ... 218 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0796

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0797

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0798

page title: ... Waterleidingen RapptRvSt 1901 ...
 
 ... Waterleidingen ...
 ... RapptRvSt ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0799

page title: ... den_RvSt aanhangig_te aanhangig gemeenten ...
 
 ... den_RvSt ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0800

page title: ... omtrent z Geschiedenis 1900 Museum Commissie ...
 
 ... omtrent ... z ...
 ... Geschiedenis ... 1900 ...
 ... Museum ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0801

page title: ... Museum 29 34 diensten alsvoren ...
 
 ... Museum ...
 ... 29 ... 34 ...
 ... diensten ... alsvoren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0802

page title: ... jaarwedden Juni ...
 
 ... jaarwedden ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0803

page title: ... 2e_kl Okhuizen w zoodanig 34 ...
 
 ... 2e_kl ... Okhuizen ...
 ... w ...
 ... zoodanig ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0804

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0805

page title: ... 54 Rappt zich Gezant Koning Engeland ...
 
 ... 54 ... Rappt ...
 ... zich ...
 ... Gezant ...
 ... Koning ... Engeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0806

page title: ... April ...
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0807

page title: ... 1902 27 ...
 
 ... 1902 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0808

page title: ... Zeeuwsche Stroomen zooveel toekenning zich ...
 
 ... Zeeuwsche ... Stroomen ... zooveel ...
 ... toekenning ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0809

page title: ... Nederlandsche Nederland Nederlandsche 1901 plaatsen 25 30 A Nederland ...
 
 ... Nederlandsche ... Nederland ... Nederlandsche ... 1901 ...
 ... plaatsen ...
 ... 25 ...
 ... 30 ... A ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0810

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0811

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0812

page title: ... Banken 39 1902 A raad goedkeuring ...
 
 ... Banken ...
 ... 39 ...
 ... 1902 ... A ...
 ... raad ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0813

page title: ... Vervolg_van Vervolg 28 GedStaten begrooting 1902 ...
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... 28 ...
 ... GedStaten ...
 ... begrooting ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0814

page title: ... GedStaten goed 27 RapptRvSt 34 ...
 
 ... GedStaten ... goed ...
 ... 27 ... RapptRvSt ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0815

page title: ... gemeente RapptRvSt ...
 
 ... gemeente ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0816

page title: ... Minister Nieuwjaar Russische ...
 
 ... Minister ...
 ... Nieuwjaar ...
 ... Russische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0817

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0818

page title: ... Maart 21 45 Rappt 5 Kabt aanbieding schrijven teruggezonden verzocht ...
 
 ... Maart ... 21 ... 45 ... Rappt ... 5 ... Kabt ... aanbieding ...
 ... schrijven ...
 ... teruggezonden ...
 ... verzocht ...
 ... brief ...
 ... 45 ...
 ... aangeboden ...
 ... willen ...
 ... Rappt ... b ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0819

page title: ... 19 ...
 
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0820

page title: ... omtrent Academie Academie_van Beeldende 1901 29 ontslag_te leeraar Academie Beeld ...
 
 ... omtrent ...
 ... Academie ... Academie_van ... Beeldende ... 1901 ...
 ... 29 ...
 ... ontslag_te ...
 ... leeraar ... Academie ...
 ... Beeld ...
 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0821

page title: ... Prins 1902 KdK willen 45 28 Nassau 28 ...
 
 ... Prins ...
 ... 1902 ...
 ... KdK ...
 ... willen ...
 ... 45 ...
 ... 28 ...
 ... Nassau ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0822

page title: ... 57 KdK ...
 
 ... 57 ...
 ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0823

page title: ... Koning 47 afschrift KdK 4 BlD verblijf toegezonden kennisgeving ...
 
 ... Koning ...
 ... 47 ...
 ... afschrift ...
 ... KdK ...
 ... 4 ... BlD ...
 ... verblijf ...
 ... toegezonden ... kennisgeving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0824

page title: ... Vervolg 41 Spoorweg kennisgegeven BlD 34 ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 41 ...
 ... Spoorweg ...
 ... kennisgegeven ...
 ... BlD ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0825

page title: ... Vervolg BlD H Eisenbahn Limburg BlD ...
 
 ... Vervolg ...
 ... BlD ...
 ... H ...
 ... Eisenbahn ...
 ... Limburg ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0826

page title: ... Minister voorstel gelegenheid kunnen BlD zich Wesel Keizer Duitschland ...
 
 ... Minister ...
 ... voorstel ...
 ... gelegenheid ... kunnen ...
 ... BlD ...
 ... zich ...
 ... Wesel ...
 ... Keizer ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0827

page title: ... Vervolg 28 schrijven Kabt 70 teruggezonden Engeland ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 28 ... schrijven ...
 ... Kabt ...
 ... 70 ...
 ... teruggezonden ...
 ... Engeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0828

page title: ... Rappt Juni Rappt Hoorn Juli ...
 
 ... Rappt ... Juni ...
 ... Rappt ...
 ... Hoorn ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0829

page title: ... beschikking Octb Nijmegen Kabt ...
 
 ... beschikking ...
 ... Octb ...
 ... Nijmegen ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0830

page title: ... 24 luitenant_Kolonel Kolonel Infanterie A. ...
 
 ... 24 ...
 ... luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Infanterie ... A. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0831

page title: ... Octb KB December waar ...
 
 ... Octb ...
 ... KB ...
 ... December ...
 ... waar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0832

page title: ... Brief Chef ...
 
 ... Brief ... Chef ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0833

page title: ... willen verblijf ...
 
 ... willen ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0834

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0835

page title: ... 1902 ZuidHolland Aug ...
 
 ... 1902 ... ZuidHolland ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0836

page title: ... @IMPRINT_1810 Kroon-Domein daarbij ...
 
 ... @IMPRINT_1810 ...
 ... Kroon-Domein ...
 ... daarbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0837

page title: ... @LIJN_TABEL_ROOD Amsterdam ...
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0838

page title: ... ontslag ...
 
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0839

page title: ... toelage FD 26 FD 1902 ...
 
 ... toelage ...
 ... FD ... 26 ...
 ... FD ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0840

page title: ... 90 Kunsten Rappt_BD @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 27 hoogleeraar Anvers ...
 
 ... 90 ... Kunsten ...
 ... Rappt_BD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 27 ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Anvers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0841

page title: ... Rappt April Zeemacht vastgesteld KB 1898 ...
 
 ... Rappt ... April ...
 ... Zeemacht ... vastgesteld ... KB ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0842

page title: ... April BlD Adjudant Adj M tweede 30 aanbieding ...
 
 ... April ... BlD ...
 ... Adjudant ... Adj ...
 ... M ...
 ... tweede ...
 ... 30 ... aanbieding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0843

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0844

page title: ... 17 1902 hierbij tegemoetkoming ...
 
 ... 17 ...
 ... 1902 ...
 ... hierbij ...
 ... tegemoetkoming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0845

page title: ... @HORIZONTALE_LINIERING Rappt Oldelamer tegen ...
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 ... Rappt ...
 ... Oldelamer ... tegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0846

page title: ... 29 2 Gravenhage welke Hertogenbosch plaatsvervanger bezwaar provincie ...
 
 ... 29 ... 2 ...
 ... Gravenhage ...
 ... welke ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... bezwaar ...
 ... provincie ... Limburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0847

page title: ... Kerk parochiale Petrus ...
 
 ... Kerk ...
 ... parochiale ... Petrus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0848

page title: ... bestuur 1901 Notificatie Rappt fiat ...
 
 ... bestuur ...
 ... 1901 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0849

page title: ... 9 902 2 Havens en Kaden bovengenoemde ...
 
 ... 9 ... 902 ... 2 ... Havens ... en ... Kaden ...
 ... bovengenoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0850

page title: ... Rappt waterschap alsboven Juli ...
 
 ... Rappt ...
 ... waterschap ...
 ... alsboven ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0851

page title: ... 43 lager 20 Staten wijziging ...
 
 ... 43 ...
 ... lager ...
 ... 20 ...
 ... Staten ... wijziging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0852

page title: ... kapitaal waar 1890 ...
 
 ... kapitaal ... waar ...
 ... 1890 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0853

page title: ... Onderwijs Vervolg GedStaten regeling RapptRvSt Besluit_fiat ...
 
 ... Onderwijs ... Vervolg ...
 ... GedStaten ...
 ... regeling ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0854

page title: ... Onderwijs 24 tot_het subsidie lager onderwijs Besluiten_fiat Besluiten ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 24 ... tot_het ...
 ... subsidie ...
 ... lager ... onderwijs ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0855

page title: ... Onderwijs 02 aanhangig a beroep ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 02 ...
 ... aanhangig ...
 ... a ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0856

page title: ... @IMPRINT_1830 ...
 
 ... @IMPRINT_1830 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0857

page title: ... Onderwijs @NUMERO Besluit_fiat Rijkskweekschool Deventer ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... @NUMERO ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rijkskweekschool ...
 ... Deventer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0858

page title: ... Onderwijs M Juni aanhangig_te aanhangig regeling ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... M ...
 ... Juni ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0859

page title: ... 90 den_RvSt aanhangig_te GedStaten Gelderland regeling 28 65 84 ...
 
 ... 90 ...
 ... den_RvSt ... aanhangig_te ...
 ... GedStaten ...
 ... Gelderland ...
 ... regeling ...
 ... 28 ... 65 ...
 ... 84 ... 28 ... Juli ...
 ... openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0860

page title: ... Onderwijs 44 aanhangig_te beroep wijziging aldaar ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 44 ...
 ... aanhangig_te ...
 ... beroep ...
 ... wijziging ...
 ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0861

page title: ... 34 @IMPRINT_1835 Onderwijs 64 GedStaten Staten Overijssel goedkeuring ...
 
 ... 34 ... @IMPRINT_1835 ...
 ... Onderwijs ...
 ... 64 ...
 ... GedStaten ... Staten ...
 ... Overijssel ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0862

page title: ... Rappt aanhangig GedStaten Kerk Dordrecht ...
 
 ... Rappt ...
 ... aanhangig ...
 ... GedStaten ...
 ... Kerk ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0863

page title: ... KdK Onderwijs Rappt @TOT_EN_MET Rijkskweekschool ...
 
 ... KdK ...
 ... Onderwijs ...
 ... Rappt ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Rijkskweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0864

page title: ... Onderwijs ...
 
 ... Onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0865

page title: ... Rappt behartig onderwijzers @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat 29 Juli ...
 
 ... Rappt ...
 ... behartig ...
 ... onderwijzers ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... 29 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0866

page title: ... waarop 27 ...
 
 ... waarop ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0867

page title: ... wetsontwerp ...
 
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0868

page title: ... Grensscheidingen Vereeniging ...
 
 ... Grensscheidingen ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0869

page title: ... newegen jaarwedde ...
 
 ... newegen ...
 ... jaarwedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0870

page title: ... daarmede jaren 34 A Amersfoort ...
 
 ... daarmede ...
 ... jaren ...
 ... 34 ...
 ... A ...
 ... Amersfoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0871

page title: ... dir ...
 
 ... dir ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0872

page title: ... @IMPRINT_1846 ...
 
 ... @IMPRINT_1846 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0873

page title: ... 27 Sept Groningen reglement provincie gemeenschappelijke vaststelling GedStaten ...
 
 ... 27 ... Sept ...
 ... Groningen ... reglement ...
 ... provincie ...
 ... gemeenschappelijke ... vaststelling ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0874

page title: ... Nassau Mevrouw gericht ...
 
 ... Nassau ...
 ... Mevrouw ...
 ... gericht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0875

page title: ... Balye Utrecht 44 Juni Utrecht Baron Rappt Baron Ridderlijke ...
 
 ... Balye ... Utrecht ...
 ... 44 ...
 ... Juni ...
 ... Utrecht ...
 ... Baron ...
 ... Rappt ...
 ... Baron ...
 ... Ridderlijke ...
 ... Orde ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Edel ... Duitsche ...
 ... Utrecht ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0876

page title: ... @IMPRINT_1850 ...
 
 ... @IMPRINT_1850 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0877

page title: ... Telegram BlD Saksen KdK Nederlanden Koningin Juni Telegram ...
 
 ... Telegram ...
 ... BlD ...
 ... Saksen ...
 ... KdK ... Nederlanden ...
 ... Koningin ...
 ... Juni ...
 ... Telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0878

page title: ... Berlijn Schaumburg Prins 34 ...
 
 ... Berlijn ...
 ... Schaumburg ...
 ... Prins ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0879

page title: ... afschrift 39 KD K Kabt ...
 
 ... afschrift ...
 ... 39 ... KD ... K ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0880

page title: ... Vervolg 64 College 28 voorstel KB algemeene ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 64 ...
 ... College ...
 ... 28 ... voorstel ...
 ... KB ...
 ... algemeene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0881

page title: ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
 
 ... @HORIZONTALE_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0882

page title: ... Momboir @LIJN_TABEL_ROOD aanbieding 20 ...
 
 ... Momboir ...
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... aanbieding ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0883

page title: ... Juli aan_de Lingga_Riouw Nederlandsche brieven teruggezonden ...
 
 ... Juli ...
 ... aan_de ...
 ... Lingga_Riouw ...
 ... Nederlandsche ...
 ... brieven ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0884

page title: ... Pruisen BlD Juni 5676 Willem ...
 
 ... Pruisen ...
 ... BlD ... Juni ... 5676 ...
 ... Willem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0885

page title: ... 58 Residentie ...
 
 ... 58 ...
 ... Residentie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0886

page title: ... @IMPRINT_1860 Adjudant officier Regt voorstel 6 stukken Ceremoniemeester Hof ...
 
 ... @IMPRINT_1860 ...
 ... Adjudant ... officier ...
 ... Regt ...
 ... voorstel ...
 ... 6 ...
 ... stukken ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0887

page title: ... Aug schrijven Berlijn Huzaren Regiment Koning Kabt zoowel KdK ...
 
 ... Aug ...
 ... schrijven ... Berlijn ...
 ... Huzaren ... Regiment ... Koning ...
 ... Kabt ...
 ... zoowel ...
 ... KdK ...
 ... Boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0888

page title: ... Adjudant Kroon afschrift terug schrijven Huis ...
 
 ... Adjudant ...
 ... Kroon ...
 ... afschrift ... terug ...
 ... schrijven ...
 ... Huis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0889

page title: ... Ceremoniemeester Dirs Hof aannemen Residentie ...
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Dirs ... Hof ...
 ... aannemen ...
 ... Residentie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0890

page title: ... 28 BlD Engeland archief 24 BlD ...
 
 ... 28 ...
 ... 28 ... BlD ...
 ... Engeland ...
 ... archief ...
 ... 24 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0891

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0892

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0893

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0894

page title: ... 28 BlD 1898 BlD Hertog ...
 
 ... 28 ... BlD ...
 ... 1898 ...
 ... BlD ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0895

page title: ... Inspecteur Rijkswaterstaat ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0896

page title: ... Onderwijs Juli 56 jaarwedden gemeente 27 RapptRvSt 200 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Juli ... 56 ...
 ... jaarwedden ...
 ... gemeente ...
 ... 27 ... RapptRvSt ... 200 ... April ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0897

page title: ... Onderwijs vaststelling jaarwedde Rijkskweekschool kweekschool Juli Veghel Hertogenbosch Besluit gemeente ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... vaststelling ...
 ... jaarwedde ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Juli ...
 ... Veghel ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Besluit ...
 ... gemeente ...
 ... onderwijs ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0898

page title: ... 58 overweging aanhangig_te aanhangig ingesteld beroep openbare RapptRvSt 27 ...
 
 ... 58 ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... openbare ...
 ... RapptRvSt ... 27 ...
 ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0899

page title: ... beroep Roermond ...
 
 ... beroep ...
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0900

page title: ... 3 Onderwijs Rappt_BD 28 61 ...
 
 ... 3 ...
 ... Onderwijs ...
 ... Rappt_BD ... 28 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0901

page title: ... Onderwijs 47 hoofdbestuur onderwijzers gemeente zoodanig wordt af GedStaten Juli ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 47 ...
 ... hoofdbestuur ...
 ... onderwijzers ...
 ... gemeente ...
 ... zoodanig ...
 ... wordt ...
 ... af ...
 ... GedStaten ...
 ... Juli ...
 ... 28 ... Juli ...
 ... Aug ...
 ... aanhangig_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0902

page title: ... 90 Onderwijs Aug 29 1902 6 57 onderwijzers Groningen ...
 
 ... 90 ... Onderwijs ...
 ... Aug ... 29 ...
 ... 1902 ...
 ... 6 ...
 ... 57 ...
 ... onderwijzers ... Groningen ...
 ... aanhangig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0903

page title: ... Onderwijs 28 Middelburg Zutphen der_hierbij_genoem 45 onderwijs genoemde ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 28 ...
 ... Middelburg ...
 ... Zutphen ...
 ... der_hierbij_genoem ...
 ... 45 ...
 ... onderwijs ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0904

page title: ... Onderwijs tegen Gelderland gemeente zooveel waarop openbare RapptRvSt gemeenten Groningen ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... tegen ...
 ... Gelderland ...
 ... gemeente ...
 ... zooveel ...
 ... waarop ... openbare ...
 ... RapptRvSt ...
 ... gemeenten ...
 ... Groningen ...
 ... 1904 ...
 ... buiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0905

page title: ... Onderwijs Arnhem onthouden a jaarwedden onderwijs ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Arnhem ...
 ... onthouden ...
 ... a ...
 ... jaarwedden ...
 ... onderwijs ...
 ... Fiat_missive ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Venlo ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0906

page title: ... Onderwijs ...
 
 ... Onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0907

page title: ... Onderwijs ingesteld Gelderland RapptRvSt 1902 37 27 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... ingesteld ...
 ... Gelderland ...
 ... RapptRvSt ... 1902 ...
 ... 37 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0908

page title: ... Onderwijs GedStaten voorwaardelijk voorwaardelijken ingesteld ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... GedStaten ...
 ... voorwaardelijk ... voorwaardelijken ...
 ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0909

page title: ... overweging GedStaten Lochem verordening Lochem ...
 
 ... overweging ...
 ... GedStaten ...
 ... Lochem ...
 ... verordening ...
 ... Lochem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0910

page title: ... Onderwijs 28 afwijzend oude vrijstelling krachtens ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 28 ...
 ... afwijzend ...
 ... oude ...
 ... vrijstelling ...
 ... krachtens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0911

page title: ... GedStaten Octb gemeente onderwijs vaststelling Rijkskweekschool subsidie ...
 
 ... GedStaten ... Octb ...
 ... gemeente ...
 ... onderwijs ...
 ... vaststelling ...
 ... Rijkskweekschool ...
 ... subsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0912

page title: ... Onderwijs overweging beroep Overijssel goed jaarwedden ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... overweging ...
 ... beroep ...
 ... Overijssel ... goed ...
 ... jaarwedden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0913

page title: ... verhoog Rijkskweekschool kweekschool Nijmegen Groningen geschil ...
 
 ... verhoog ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Nijmegen ...
 ... Groningen ...
 ... geschil ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0914

page title: ... 27 Rijkskweekschool kweekschool Nijmegen zijner ...
 
 ... 27 ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Nijmegen ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0915

page title: ... @IMPRINT_1889 Onderwijs @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Gravenhage F ...
 
 ... @IMPRINT_1889 ...
 ... Onderwijs ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Gravenhage ...
 ... F ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0916

page title: ... brief Beieren alsboven Mevrouw ...
 
 ... brief ...
 ... Beieren ...
 ... alsboven ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0917

page title: ... kennisgeving HD Hertogin vastgestelde BlD ...
 
 ... kennisgeving ... HD ...
 ... Hertogin ...
 ... vastgestelde ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0918

page title: ... Berneburg ...
 
 ... Berneburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0919

page title: ... rapport Juli rapport ...
 
 ... rapport ... Juli ...
 ... rapport ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0920

page title: ... Juli ...
 
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0921

page title: ... verlof 1902 25 benoeming Aug ...
 
 ... verlof ...
 ... 1902 ...
 ... 25 ... benoeming ...
 ... Aug ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0922

page title: ... HD schrijven gevoegd gericht gratificatie 1902 ...
 
 ... HD ...
 ... schrijven ...
 ... gevoegd ...
 ... gericht ... gratificatie ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0923

page title: ... Rappt ingang 1902 Bergansius Adjudant O 10 Dept 1902 ...
 
 ... Rappt ... ingang ...
 ... 1902 ...
 ... Bergansius ...
 ... Adjudant ...
 ... O ...
 ... 10 ...
 ... Dept ...
 ... 1902 ... M ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0924

page title: ... willen Kabt ...
 
 ... willen ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0925

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0926

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0927

page title: ... Rappt A. Regt Huzaren betreffende Creutz Korps aanbieding Landmacht ...
 
 ... Rappt ...
 ... A. ...
 ... Regt ... Huzaren ...
 ... betreffende ...
 ... Creutz ... Korps ...
 ... aanbieding ...
 ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0928

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0929

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0930

page title: ... Gezondheid ...
 
 ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0931

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0932

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0933

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0934

page title: ... Rappt_BlD Duitschland B 37 betreffende 25 Staats ...
 
 ... Rappt_BlD ...
 ... Duitschland ...
 ... B ...
 ... 37 ...
 ... betreffende ...
 ... 25 ... Staats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0935

page title: ... houdende Republiek ...
 
 ... houdende ...
 ... Republiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0936

page title: ... @IMPRINT_1910 Decb Caracas Venezuela ...
 
 ... @IMPRINT_1910 ...
 ... Decb ...
 ... Caracas ...
 ... Venezuela ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0937

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0938

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0939

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0940

page title: ... verlaten grond ...
 
 ... verlaten ...
 ... grond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0941

page title: ... medegedeeld 1902 voordracht KB Staten ...
 
 ... medegedeeld ...
 ... 1902 ...
 ... voordracht ...
 ... KB ...
 ... Staten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0942

page title: ... wetsontwerp wijziging RapptRvSt 28 ...
 
 ... wetsontwerp ...
 ... wijziging ...
 ... RapptRvSt ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0943

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0944

page title: ... Rappt_BD Rappt 20 twee Dept 1902 kennis Dom ontslag ...
 
 ... Rappt_BD ... Rappt ... 20 ...
 ... twee ... Dept ...
 ... 1902 ...
 ... kennis ...
 ... Dom ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0945

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0946

page title: ... @IMPRINT_1920 ...
 
 ... @IMPRINT_1920 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0947

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0948

page title: ... 54 KdK Rusland zullen Keizer Prins Prins_Nicolaas ...
 
 ... 54 ... KdK ...
 ... Rusland ... zullen ...
 ... Keizer ...
 ... Prins ... Prins_Nicolaas ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0949

page title: ... belasting medegedeeld zich met zij wenden Brief belasting voorzien ...
 
 ... belasting ...
 ... medegedeeld ...
 ... zich ...
 ... met ... zij ...
 ... wenden ...
 ... Brief ...
 ... belasting ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0950

page title: ... jaarwedde v waard Alg Nederlandsche P Algemeene Alg Landsdrukkerij 1901 ...
 
 ... jaarwedde ... v ...
 ... waard ... Alg ...
 ... Nederlandsche ...
 ... P ...
 ... Algemeene ... Alg ... Landsdrukkerij ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0951

page title: ... Algemeene behoeve 24 Kolonien doen overschrijving begrooting diens 1902 ...
 
 ... Algemeene ...
 ... behoeve ...
 ... 24 ...
 ... Kolonien ...
 ... doen ...
 ... overschrijving ... begrooting ...
 ... diens ... 1902 ...
 ... 30 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0952

page title: ... Aug 117 ambtenaren ...
 
 ... Aug ... 117 ...
 ... ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0953

page title: ... West-Indische Indische Zaken KB Nederland wetsontwerp_tot ...
 
 ... West-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... KB ...
 ... Nederland ...
 ... wetsontwerp_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0954

page title: ... 90 West-Indische Indische 49 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 34 Curacao ...
 
 ... 90 ... West-Indische ... Indische ...
 ... 49 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 34 ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0955

page title: ... Oost-Indische Maatschij Staatsspoorwegen Spoorwegen Hertog behoeve Frankrijk daarna vergoeding ...
 
 ... Oost-Indische ...
 ... Maatschij ...
 ... Staatsspoorwegen ... Spoorwegen ... Hertog ...
 ... behoeve ...
 ... Frankrijk ...
 ... daarna ...
 ... vergoeding ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... aanhangig_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0956

page title: ... @IMPRINT_1930 West-Indische Indische Koloniale Suriname Curacao ...
 
 ... @IMPRINT_1930 ...
 ... West-Indische ... Indische ...
 ... Koloniale ...
 ... Suriname ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0957

page title: ... Indische Henriquez overweging Zie 28 ...
 
 ... Indische ...
 ... Henriquez ...
 ... overweging ...
 ... Zie ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0958

page title: ... West-Indische Indische Zaken 27 Suriname ...
 
 ... West-Indische ... Indische ... Zaken ...
 ... 27 ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0959

page title: ... Gouverneur aanvulling 1883 28 vastgesteld ...
 
 ... Gouverneur ...
 ... aanvulling ...
 ... 1883 ...
 ... 28 ...
 ... vastgesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0960

page title: ... den_RvSt aanhangig_te aanhangig_te_maken RapptRvSt April ...
 
 ... den_RvSt ... aanhangig_te ... aanhangig_te_maken ...
 ... RapptRvSt ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0961

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0962

page title: ... 28 ...
 
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0963

page title: ... Kruis ...
 
 ... Kruis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0964

page title: ... Serooskerke N gebruik k wijziging 51 ...
 
 ... Serooskerke ... N ...
 ... gebruik ...
 ... k ...
 ... wijziging ...
 ... 51 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0965

page title: ... Vervolg_van @IMPRINT_1939 gebruik ...
 
 ... Vervolg_van ... @IMPRINT_1939 ...
 ... gebruik ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0966

page title: ... 90 46 aangeboden rapport 47 adj BlD w ...
 
 ... 90 ...
 ... 46 ... aangeboden ...
 ... rapport ...
 ... 47 ... adj ...
 ... BlD ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0967

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0968

page title: ... Turkije Octb Gezant groeten teruggezonden omtrent verjaardag ...
 
 ... Turkije ...
 ... Octb ...
 ... Gezant ...
 ... groeten ...
 ... teruggezonden ...
 ... omtrent ...
 ... verjaardag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0969

page title: ... Oorlog Kabt tegemoetkoming ...
 
 ... Oorlog ...
 ... Kabt ...
 ... tegemoetkoming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0970

page title: ... 45 ...
 
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0971

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0972

page title: ... FD Maandag HD Apeldoorn 1901 ...
 
 ... FD ...
 ... Maandag ...
 ... HD ...
 ... Apeldoorn ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0973

page title: ... ontvangen Het Maandag Apeldoorn alsboven Maandag ...
 
 ... ontvangen ...
 ... Het ...
 ... Maandag ...
 ... Apeldoorn ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Maandag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0974

page title: ... zoo Hoofdstuk Staatsbegrooting zich ...
 
 ... zoo ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0975

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0976

page title: ... Het 1902 welke Mecklenburg M Mecklenburg zich ...
 
 ... Het ... 1902 ...
 ... welke ... Mecklenburg ... M ... Mecklenburg ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0977

page title: ... willen Koning Koningin Nederlanden ...
 
 ... willen ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0978

page title: ... kennisgeving welke 1902 w k 1953 ...
 
 ... kennisgeving ...
 ... welke ...
 ... 1902 ...
 ... w ...
 ... k ...
 ... 1953 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0979

page title: ... 1902 HD ...
 
 ... 1902 ...
 ... HD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0980

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_TABEL_ROOD ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_TABEL_ROOD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0981

page title: ... China zaakgelastigde Peking rapporte zich gedurende troebelen China ...
 
 ... China ...
 ... zaakgelastigde ... Peking ...
 ... rapporte ...
 ... zich ... gedurende ... troebelen ...
 ... China ... 1900 ... moedig ...
 ... gedrag ... onderscheiden ...
 ... Regeering ...
 ... v ... Chineeschen ... Gezant ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Keizer ... China ...
 ... vertaling ...
 ... BlD ...
 ... schrijven ... Chineeschen ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0982

page title: ... Almanakken Koninkrijk ...
 
 ... Almanakken ...
 ... Koninkrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0983

page title: ... KdK omtrent Nassau ...
 
 ... KdK ...
 ... KdK ... omtrent ...
 ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0984

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0985

page title: ... Rappt Juli houdende waarom wordt zin aangebracht ...
 
 ... Rappt ... Juli ... houdende ...
 ... waarom ...
 ... wordt ...
 ... zin ...
 ... aangebracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0986

page title: ... Luitenant 1902 Korps hem ...
 
 ... Luitenant ...
 ... 1902 ...
 ... Korps ... hem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0987

page title: ... Dr. 1e_kl leger Chef detacheering N@n Koloniaal ...
 
 ... Dr. ...
 ... 1e_kl ... leger ...
 ... Chef ...
 ... detacheering ...
 ... N@n ...
 ... Koloniaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0988

page title: ... deelneming tegen 1903 ...
 
 ... deelneming ...
 ... tegen ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0989

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0990

page title: ... Octb Mevrouw Wurtemberg ...
 
 ... Octb ...
 ... Mevrouw ...
 ... Wurtemberg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0991

page title: ... Consuls BlD Belgie 34 Amsterdam brief BlD ...
 
 ... Consuls ...
 ... BlD ...
 ... Belgie ...
 ... 34 ...
 ... Amsterdam ...
 ... brief ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0992

page title: ... z Rappt_BlD Kabt Duitsche Consul Madroen Borneo B Barrios ...
 
 ... z ...
 ... Rappt_BlD ... Kabt ...
 ... Duitsche ...
 ... Consul ...
 ... Madroen ...
 ... Borneo ...
 ... B ... Barrios ... Consul ...
 ... Kabt ...
 ... Decb ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0993

page title: ... 49 daarbij ...
 
 ... 49 ...
 ... daarbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0994

page title: ... 29 Kabt Gezant ontvangen van teruggezonden rapport benoemde Duitsche Gezant ...
 
 ... 29 ... Kabt ...
 ... Gezant ... ontvangen ... van ...
 ... teruggezonden ...
 ... rapport ...
 ... benoemde ... Duitsche ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0995

page title: - 1902/ [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0996

page title: ... @IMPRINT_1970 Dijken overweging aanhangig_te_maken aanhangig_te van Holland RapptRvSt 24 28 ...
 
 ... @IMPRINT_1970 ...
 ... Dijken ...
 ... overweging ... aanhangig_te_maken ... aanhangig_te ...
 ... van ...
 ... Holland ...
 ... RapptRvSt ... 24 ...
 ... 28 ... benoeming ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0997

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0998

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 0999

page title: ... Algemeene Rekenkamer ...
 
 ... Algemeene ... Rekenkamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1000

page title: ... Octb non-activiteit Korps Officieren Genie Kabt Eerste Staf 4 8 ...
 
 ... Octb ...
 ... non-activiteit ...
 ... Korps ...
 ... Officieren ... Genie ...
 ... Kabt ...
 ... Eerste ...
 ... Staf ...
 ... 4 ... 8 ...
 ... Luitenant ... Genie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1001

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1002

page title: ... 49 27 Octb KB Zeeland ...
 
 ... 49 ... 27 ... Octb ...
 ... KB ...
 ... Zeeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1003

page title: ... Rappt ...
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1004

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1005

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1006

page title: ... Rappt_BD ...
 
 ... Rappt_BD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1007

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1008

page title: ... FD ...
 
 ... FD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1009

page title: ... 3 28 Voorzitter Eerste ...
 
 ... 3 ...
 ... 28 ... Voorzitter ...
 ... Eerste ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1010

page title: ... 04 ...
 
 ... 04 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1011

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1012

page title: ... schrijven Gezant ...
 
 ... schrijven ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1013

page title: ... even M het willen M Keizer Nederland ...
 
 ... even ...
 ... M ... het ...
 ... willen ...
 ... M ... Keizer ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1014

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1015

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1016

page title: ... wetsontwerp wetsontwerp_tot jaarwedden Fiat ...
 
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
 ... jaarwedden ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1017

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1018

page title: ... KdK BlD ...
 
 ... KdK ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1019

page title: ... overweging voordracht wordt KB ...
 
 ... overweging ...
 ... voordracht ...
 ... wordt ...
 ... KB ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1020

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1021

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1022

page title: ... 44 ...
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1023

page title: ... goedkeuring 58 ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1024

page title: ... KB 3 ...
 
 ... KB ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1025

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1026

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1027

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1028

page title: ... IJkwezen ...
 
 ... IJkwezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1029

page title: ... A@a aanbieding Alg 1902 ...
 
 ... A@a ...
 ... aanbieding ...
 ... Alg ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1030

page title: ... Zaken Koloniale Gouverneur exploiteeren ...
 
 ... Zaken ...
 ... Koloniale ...
 ... Gouverneur ...
 ... exploiteeren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1031

page title: ... Indische Zaken @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND overweging Staatsbegrooting RapptRvSt 28 wetsontwerp wetsontwerp_tot ...
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... overweging ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... RapptRvSt ... 28 ...
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1032

page title: ... West-Indische overweging aanhangig_te Koloniale spoorweg Paramaribo Staat Suriname 1903 ...
 
 ... West-Indische ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... Koloniale ...
 ... spoorweg ... Paramaribo ...
 ... Staat ...
 ... Suriname ...
 ... 1903 ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1033

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1034

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1035

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1036

page title: ... Ceremoniemeester Hof zal alsboven H ...
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Hof ...
 ... zal ...
 ... alsboven ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1037

page title: 2011 [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1038

page title: ... 109 aanhangig_te RapptRvSt 27 Boodschap Tweede_Kamer ...
 
 ... 109 ...
 ... aanhangig_te ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 27 ...
 ... Boodschap ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1039

page title: ... 34 N@n commissie Consul Commissie terug KdK 34 ...
 
 ... 34 ... N@n ...
 ... commissie ...
 ... Consul ...
 ... Commissie ...
 ... terug ...
 ... KdK ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1040

page title: ... Rochester B 41 44 ...
 
 ... Rochester ...
 ... B ...
 ... 41 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1041

page title: ... Nederlander Nederlander_te BlD Vice eervol ...
 
 ... Nederlander ... Nederlander_te ...
 ... BlD ...
 ... Vice ...
 ... eervol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1042

page title: ... 0 binnen 20 jaarwedde @LIJN_RAPPT ...
 
 ... 0 ...
 ... binnen ...
 ... 20 ...
 ... jaarwedde ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1043

page title: ... van ...
 
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1044

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1045

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1046

page title: ... Cumuleeren 25 Zuidholland Dordrecht Rappt ...
 
 ... Cumuleeren ...
 ... 25 ...
 ... Zuidholland ...
 ... Dordrecht ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1047

page title: ... Infanterie traktement 24 ...
 
 ... Infanterie ...
 ... traktement ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1048

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1049

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1050

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1051

page title: ... Neringen Bedrijven ...
 
 ... Neringen ... Bedrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1052

page title: ... voordracht 1901 ...
 
 ... voordracht ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1053

page title: ... 27 aanhangig_te ...
 
 ... 27 ...
 ... aanhangig_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1054

page title: ... 90 Octb ...
 
 ... 90 ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1055

page title: ... Neringen Bedrijven krachten fabriek voorwaardelijk oprichten 29 ...
 
 ... Neringen ... Bedrijven ...
 ... krachten ... fabriek ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... oprichten ...
 ... 29 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1056

page title: ... 1902 voordracht ...
 
 ... 1902 ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1057

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1058

page title: ... Vervolg Trafieken Rappt zich onderzoek ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Trafieken ...
 ... Rappt ...
 ... zich ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1059

page title: ... Trafieken Bedrijven Rappt_BD @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND waarop I ingesteld Amsterdam 63 ...
 
 ... Trafieken ... Bedrijven ...
 ... Rappt_BD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... waarop ... I ...
 ... ingesteld ...
 ... Amsterdam ...
 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1060

page title: ... 32 jaarwedde E 24 Rappt Maatschij fabriek ...
 
 ... 32 ...
 ... jaarwedde ...
 ... E ...
 ... 24 ... Rappt ...
 ... Maatschij ...
 ... fabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1061

page title: ... Trafieken Neringen Rappt 27 KdK 25 1902 ...
 
 ... Trafieken ... Neringen ...
 ... Rappt ... 27 ... KdK ...
 ... 25 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1062

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1063

page title: ... Prins ...
 
 ... Prins ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1064

page title: ... 1902 ...
 
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1065

page title: ... overweging Zwolle Directeur Hertogenbosch 1902 39 tegen ...
 
 ... overweging ...
 ... Zwolle ...
 ... Directeur ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... 1902 ...
 ... 39 ...
 ... tegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1066

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1067

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1068

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1069

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1070

page title: ... Dept. gepensionneerden Dept Minister 58 ...
 
 ... Dept. ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Dept ...
 ... Minister ...
 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1071

page title: ... 1902 Dept ...
 
 ... 1902 ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1072

page title: ... aanhangig_te onderzoek Zee ...
 
 ... aanhangig_te ...
 ... onderzoek ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1073

page title: ... Kopenhagen onderzoek Maatschij ...
 
 ... Kopenhagen ...
 ... onderzoek ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1074

page title: ... 54 Rappt Rappt_BD Ermelo vertegenwoordigers 1902 hierbij ...
 
 ... 54 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... Ermelo ...
 ... vertegenwoordigers ...
 ... 1902 ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1075

page title: ... 34 vergoeding Londen Roy terzake Advocaat derwaarts 27 Arnhem ...
 
 ... 34 ...
 ... vergoeding ...
 ... Londen ...
 ... Roy ...
 ... terzake ...
 ... Advocaat ...
 ... derwaarts ...
 ... 27 ...
 ... Arnhem ...
 ... r ...
 ... c ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1076

page title: ... 44 brief tijdelijk ...
 
 ... 44 ...
 ... brief ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1077

page title: ... 1953 zij Residentie ...
 
 ... 1953 ...
 ... zij ...
 ... Residentie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1078

page title: ... Onderwijs Rappt aanhangig_te ingesteld tegen GedStaten 1903 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Rappt ...
 ... aanhangig_te ...
 ... ingesteld ... tegen ... GedStaten ...
 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1079

page title: ... Onderwijs tijdvak @TOT_EN_MET 1902 aanhangig_te goedkeuring gemeente regeling onderwijzers ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... tijdvak ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... aanhangig_te ...
 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ...
 ... regeling ...
 ... onderwijzers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1080

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1081

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1082

page title: ... gratificatien tot het verleenen eener toelage over 1902 90 ...
 
 ... gratificatien ...
 ... tot ... h ... het ... verleenen ... eener ...
 ... toelage ... over ... 1902 ... 90 ... aan ... de ... hierbij ... genoemde ...
 ... geestelijken ... in ... de ... provincie ... Oost ... Oost-Vlaande ...
 ... ren ... in ... Belgie ... B ... ter ... zake ... van ... de ... door ... hen ... be ...
 ... wezen ... diensten ... ter ... herderlijke ... verzorging ...
 ... van ... de ... RK ... bewoners ... der ... Zeeuwsche ... grens ...
 ... gemeenten ... Overslag ... en ... IJzendijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1083

page title: ... 68 19 Octb 02 ...
 
 ... 68 ...
 ... 19 ...
 ... Octb ... 02 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1084

page title: ... 57 Kabt 45 Notificatie 1901 ...
 
 ... 57 ... Kabt ... 45 ...
 ... Notificatie ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1085

page title: 259 [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1086

page title: 2060 [L] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1087

page title: - 1902/ [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1088

page title: - 1902/ [L] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1089

page title: - 1902/ [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1090

page title: - 1902/ [L] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1091

page title: - 1902/ [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7822 1092

page title: Achterkaft
 
============================================================