============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0001

page title: - 1901/ Boekkaft, front
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0002

page title: - 1901/ binnenkant voorkaft, geen liniering
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0003

page title: - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0004

page title: - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0005

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0006

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0007

page title: ... 107 92 ...
 
 ... 107 ...
 ... 92 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0008

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0009

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0010

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0011

page title: ... Dagblad 64 41 Zeewering ...
 
 ... Dagblad ...
 ... 64 ... 41 ...
 ... Zeewering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0012

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0013

page title: ... Eerbewijzen Militaire 47 ...
 
 ... Eerbewijzen ...
 ... Militaire ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0014

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0015

page title: ... Trafieken Nering Neringen 46 Militaire ...
 
 ... Trafieken ... Nering ... Neringen ...
 ... 46 ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0016

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0017

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0018

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0019

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0020

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0021

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0022

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0023

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0024

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0025

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0026

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0027

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0028

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0029

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0030

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0031

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0032

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0033

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0034

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0035

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0036

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0037

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0038

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0039

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0040

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0041

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0042

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0043

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0044

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0045

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0046

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0047

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0048

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0049

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0050

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0051

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0052

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0053

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0054

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0055

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0056

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0057

page title: 0001 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0058

page title: 0002 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 
 ... 1901 ...
 ... @NUMERO ... tot ... het ... verleenen ...
 ... Hanover ... aan ...
 ... adres ...
 ... Zee ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 10 ... MarD ... 4 ...
 ... Officier ... d ...
 ... Marine ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 12 ... Rappt ... Jan ... 57 ... Londen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... den ... het ...
 ... Marine ...
 ... tot ... d ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... machines ...
 ... 8 ... Jan ... 9 ... 2 ...
 ... Rijks ...
 ... door ... d ... Adspirant ...
 ... zulks ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 54 ... tot ...
 ... d ... Marine ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0059

page title: 0003 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 
 ... Zendingen ...
 ... 6 ... Rappt ... Jan ... tot ... verleenen ... Jan ... 18 ... Rappt ...
 ... door ... den ...
 ... tot ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... tot ... goedkeuring ... der ... door ...
 ... het ...
 ... Commissaris ...
 ... op ... Mei ...
 ... Aken ...
 ... 23 ...
 ... Gravenhage ... B ... Belgie ...
 ... heeft ... Aug ...
 ... van ... het ...
 ... tusschen ... Nederland ...
 ... aan ... d ...
 ... d ...
 ... bij ...
 ... het ...
 ... behoeve ... gebouw ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Delft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0060

page title: ... Vervolg Zendingen 30 Rappt MarD 2 50 de Officier ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Zendingen ...
 ... 30 ... Rappt ... MarD ... 2 ... 50 ...
 ... de ... Officier ... Machinist ...
 ... Smit ...
 ... behoeve ... Kwartel ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... van_het ...
 ... Pantserschip ... fiat ...
 ... Dept ...
 ... Londen ... Hamburg ... Berlijn ...
 ... de ... te ...
 ... van_het ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ... @NUMERO ... goedkeuring ... door ...
 ... het ...
 ... het ... van ...
 ... K ...
 ... 4 ... @TOT_EN_MET ... g ... naar ...
 ... Barito ...
 ... bestemd ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0061

page title: ... Vervolg van 1901 Zendingen @LIJN_DIAGONAAL Febr. 2 36 Rappt MarD ...
 
 ... Vervolg ... van ...
 ... 1901 ... Zendingen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Febr. ... 2 ... 36 ... Rappt ... MarD ... 31 ... Jan ... @NUMERO ... 50 ... tot ... tot_het ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... ming ... dat ... de ... Luitenant ... t_SLASH_zee ... der ... 2e_kl ... 2 ... kl ... GJ ... Kuip ...
 ... horst ... in_Feb ... 1902 ... naar ... B ... Birming ... ham ... wordt ... gezon ...
 ... d ... den_tot ... het ... bijwonen ... van ... de ... voorloopige ... beproeving ...
 ... van ... de ... Stoomdynamos ... voor ... het ... pantserschip ...
 ... Koningin_Regentes ... Koningin ... Regentes ... en_tot ... regeling ... zijner ... vergoe ...
 ... ding ... voor ... verblijf ... verblijfkosten ... kosten ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Feb ... 4 ... Rappt ... Jan ... 10 ... goedkeuring ... der ... door ...
 ... den ... Kapitein ... der ... Genie ... M ...
 ... Essen ... het ... uitkiezen ...
 ... kelstaal ... dekplaten ... en ... te ... dat ...
 ... wijls ... als ... zulk ... zulks ... noodig ... zal ... zijn ... offi ...
 ... cieren ... der ... Genie ... d ... der ... Artillerie ... tot ...
 ... van ... keuringen ...
 ... Mep ...
 ... pen ... of ... Tangerhutte ... kunnen ... worden ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... in ... contract ...
 ... betreffende ... opstelling ... van ... pant ...
 ... seraffuiten ... voor ... het_fort ... Velsen ...
 ... MD ...
 ... d ... door ... Directeur ... postdui ...
 ... Amsterdam ... Kapitein ...
 ... Regt ... Infanterie ... Brunet ... Brunet_de_Roche ...
 ... brune ... April ... 1901 ... eene ... dienst ...
 ... reis ... Antwerpen ... wordt ... verricht ... voor ... het ...
 ... aankoopen ... van ... postduiven ...
 ... 69 ... 9 ... goedkeuring ... goedkeuring_dat ... door ...
 ... Minister ... Luitenant ...
 ... Umbgrove ... machtiging ... machtiging_is ... op ...
 ... naar ... bezichtiging ...
 ... bestemd ... het ... Koningin ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0062

page title: ... 5 aan het Gravenhage werkzaam_te zijner verblijf verblijf_enz. Feb Rappt ...
 
 ... 5 ...
 ... aan ... het ...
 ... Gravenhage ...
 ... werkzaam_te ... zijner ...
 ... verblijf ... verblijf_enz. ...
 ... Feb ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... @NUMERO ... 4 ...
 ... Machinist ... 1e ... kl ...
 ... Dusseldorf ... wordt ... gezonden ...
 ... vlam ... steunpijpen ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... stoomschip ... Barito ... bestemd ... voor ... de ... gouverne ...
 ... ments ... marine ... Ned ... fiat ...
 ... Feb ... 5 ... Rappt_MarD ... MarD ... @NUMERO ... 49 ... alsboven ... Chef ...
 ... bij ... Marine ...
 ... de ... Ingenieur ... d ... der ... 1e ... kl ... bij ... de ... Marine ... Koning ...
 ... naar ... Dives ... nabij ... H ... Havre ... wordt ... gezonden ... tot ... het ...
 ... inwinnen ... van ... inlichtingen ... betreffende_het ... aan ...
 ... fabriek ... van ... de ... Societe ... francaise ... Electro ... Metal ...
 ... lurgie_te ... Dives ...
 ... 16 ... 6 ... 10 ... om ...
 ... Hoogleeraren ...
 ... Utrecht ... Wilterdink ...
 ... observator ... aan ...
 ... Leiden ...
 ... hooger ... onderwijs ... hier ... te ... lande ... nemen ...
 ... expeditie ... Indie ...
 ... Zoneclips ...
 ... g ... geene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0063

page title: ... Vervolg bladz @LIJN_DIAGONAAL Binnen B Zendingen Commissien @LIJN_DIAGONAAL Rappt MarD ...
 
 ... Vervolg ... bladz ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Binnen ... B ... Zendingen ... Commissien ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... MarD ... @NUMERO ... tot ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Visser ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1901 ... naar ... Poplar ...
 ... tot ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... torpedobooten ... missive ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... worden ... zijner ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... voor ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Feb ... alsboven ... als ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... B ... 1901 ...
 ... firma ...
 ... Dept. ... Kolonien ...
 ... l ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 4 ... alsboven ...
 ... Artillerie ...
 ... Weenen ...
 ... Rappt ... MarD ... alsboven ... Officier ...
 ... kl ... naar ...
 ... Feb ... M ... 4 ...
 ... Machinist ... kl ... JD ... Smit ...
 ... 1901 ... naar ... Buckau ...
 ... Pantserschip ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0064

page title: ... Feb Rappt 4 49 4 Verrijn Directeur het Bureau Secretaris ...
 
 ... Feb ... Rappt ... 4 ... 49 ... 4 ...
 ... Verrijn ... Directeur ... het ...
 ... Bureau ...
 ... Secretaris ... Commissie ...
 ... eene ...
 ... houden ... bedrijfstelling ...
 ... Brussel ...
 ... Feb ... KD ... @NUMERO ... 12 ...
 ... verlof ... Buchenbacher ...
 ... der ...
 ... gedurende ...
 ... hoogste ...
 ... de ... d ...
 ... 23 ...
 ... H ... d ...
 ... Klompe ...
 ... te ...
 ... @NUMERO ... tot ... verleenen ...
 ... Fred ... Nederlanden ...
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0065

page title: ... No verleenen Luitenant Berg 1901 Officier de firma aldaar fiat ...
 
 ... No ...
 ... verleenen ...
 ... Luitenant ...
 ... Berg ... 1901 ...
 ... Officier ...
 ... de ... firma ...
 ... aldaar ...
 ... fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Feb ... Rappt ...
 ... majoor ... op ... door ... den ...
 ... bij ... Londen ... gezonden ... g ... voor ...
 ... voor ...
 ... medegedeeld ...
 ... H ...
 ... Rappt ... de ...
 ... Kolonie ... Kolonien ... Koloniale ...
 ... als ...
 ... met ...
 ... de ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0066

page title: ... volg Commissien tot_het_verleenen tot verleenen de Artillerie naar ...
 
 ... volg ...
 ... Commissien ...
 ... tot_het_verleenen ... tot ... verleenen ...
 ... de ...
 ... Artillerie ... naar ...
 ... schietproeven ...
 ... dat ... Officier ...
 ... Maart ...
 ... bestemd ... torpedoboot ... Torpedoboot ...
 ... Maart ... 2 ... tot ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... den ... d ...
 ... het ...
 ... houden ... het ...
 ... aan ...
 ... het ...
 ... 4 ... 14 ... Maart ...
 ... Maart ... verleenen ...
 ... hierbij ...
 ... houden ...
 ... proeftochten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0067

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL KD bij het begeven Per missive KD zullen KD ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... KD ...
 ... bij ...
 ... het ...
 ... begeven ...
 ... Per ... missive ... KD ...
 ... zullen ...
 ... KD ... Maart ... ger. ... Maart ...
 ... 7 ... Juni ... 39 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... naar ...
 ... MD ... Maart ... alsboven ... boven ... dat ...
 ... Artillerie ...
 ... Adjudant ... van ... Artillerie ...
 ... Commissie ...
 ... Novb ... 1900 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... dat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Machinist ... d ... Smit ...
 ... Lembecq ... H ... het ...
 ... Maart ... 14 ... 4 ... Maart ... alsboven ...
 ... de ... Artillerie ... Marine ... Blaauw ... B ...
 ... Besluit_fiat ... Marine ...
 ... 4 ...
 ... JD ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0068

page title: ... Rappt r Ingenieur d Maart d g aan uitvoering van_het ...
 
 ... Rappt ...
 ... r ...
 ... Ingenieur ...
 ... d ...
 ... Maart ... d ...
 ... g ... aan ...
 ... uitvoering ... van_het ... betreffende ...
 ... Amsterdam ...
 ... MD ... 2 ...
 ... Berlijn ...
 ... 8 ... Maart ... alsboven ...
 ... D ... d ...
 ... met ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0069

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 41 Maart tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL het onderwijs School Dr ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 41 ... Maart ... tot ... goedkeuring ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... onderwijs ...
 ... School ... Dr ...
 ... Dr ...
 ... Maart ...
 ... naar ...
 ... Schalke ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maart ... tot ...
 ... 5 ... @NUMERO ... bladz ...
 ... Kapitein ... Artillerie ...
 ... Luitenant ...
 ... Regt ... Huzaren ... Besluit_fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... MarD ... Maart ... 52 ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... de ... Officier ... machinist ...
 ... Smit ... 1901 ... naar ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... de ...
 ... bestemd ... voor ...
 ... Indie ...
 ... Rappt ... JD ... 16 ... Maart ... @NUMERO ... 136 ... boven ...
 ... Gevangenis ...
 ... M ... Simon ... eene ...
 ... v ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0070

page title: ... 46 Maart 8 dienst Ambtenaar verlof bij d den zoo ...
 
 ... 46 ... Maart ... 8 ...
 ... dienst ...
 ... Ambtenaar ... verlof ...
 ... bij ... d ... den ...
 ... zoo ... zulks ... noodig ...
 ... Engeland ... het ... houden ...
 ... toezicht ...
 ... een ...
 ... Java ...
 ... Maart ... goedkeuring ...
 ... d ... 1900 ...
 ... personen ... goedkeuring ...
 ... Rappt ... 27 ... Maart ...
 ... d ... Directeur ...
 ... d ...
 ... Pantserschip ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... als ... boven ...
 ... Eerste ... Luitenant ... Regt ...
 ... werktuigen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0071

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND MD Maart het @LIJN_DIAGONAAL naar @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ... Maart ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... naar ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Theinert ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Wapenen ...
 ... vergoeding ...
 ... toelage ... bepalen ...
 ... zoo ... noodig ... door ... Minister ...
 ... Officier ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... genot ...
 ... toelage ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... MD ... April ... tot ...
 ... Majoors ...
 ... Kapitein ... gemelde ...
 ... d ... daarbij ... door ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... Majoor ...
 ... zullen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... C ... Consul ... G ... Hamel ...
 ... Hamburg ...
 ... het ... Generaal ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0072

page title: ... Vervolg Commissies April 39 Rappt April d gebouwen onderwijs ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Commissies ...
 ... April ... 39 ... Rappt ... April ...
 ... d ... gebouwen ... onderwijs ...
 ... Museum ... N@n ...
 ... het ...
 ... spiritus ...
 ... magazijnen ... Museum ... Besluit_fiat ... wordt ...
 ... April ... 24 ... verleenen ...
 ... K ...
 ... de ...
 ... bij ... de ...
 ... KD ...
 ... leeraar ...
 ... Parijs ... Berlijn ...
 ... April ... 4 ... April ... als ... dat ...
 ... Smit ... d ... den ...
 ... Lembecq ... Bochum ...
 ... werktuigen ...
 ... oorlogsschepen ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0073

page title: ... Vervolg Zendingen April verleenen @LIJN_DIAGONAAL dat Marine 1901 Walsrode bij ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Zendingen ...
 ... April ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... dat ... Marine ...
 ... 1901 ...
 ... Walsrode ... bij ...
 ... Babelsberg ... Berlijn ... wordt ...
 ... macaroni-buskruit ...
 ... Centraal ...
 ... buskruit ...
 ... April ... 4 ... Rappt ... Rappt_MarD ... M ... MarD ... April ... alsboven ... dat ...
 ... Artillerie ... Marine ...
 ... FB ... F ... FB ... Blaauw ... April ... 1901 ...
 ... Besluit_fiat ... Marine ...
 ... 3 ... 41 ... 4 ... MD ... April ... bepalen ...
 ... en ...
 ... Berlijn ...
 ... zoodikwijls ...
 ... zulks ... noodig ... zijn ...
 ... gesloten ...
 ... van_het ... het ... telephonische ... op ...
 ... kazerne ...
 ... 4 ... MD ... Officier ...
 ... van_het ... het ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0074

page title: ... April behoeve houden op uitvoering Besluit_fiat fiat April KD ...
 
 ... April ...
 ... behoeve ...
 ... houden ... op ...
 ... uitvoering ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... April ... KD ... MD ... April ... alsboven ... dat ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Koloniale ...
 ... B ...
 ... stellen ... d ...
 ... van ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... April ... 17 ... April ... als ... alsboven ... den ...
 ... Beyerman ...
 ... den ...
 ... den ... Ingenieur ... den ...
 ... het ...
 ... naar ... Belgie ...
 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... zulks ... behoeve ...
 ... tweede ... Utrecht ...
 ... kaaimuur ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... haven ... IJmuiden ...
 ... 2 ... 23 ... April ... 6 ... boven ... dat ...
 ... Machinist ...
 ... behoeve ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0075

page title: ... April Rappt 23 April het Materieel het Dept Marine ...
 
 ... April ... Rappt ... 23 ... April ... het ...
 ... Materieel ... het ... Dept ...
 ... Marine ... Directeur ...
 ... Marine ...
 ... Inspecteur ...
 ... F ... Luitenant ... kl ...
 ... Kolkmeyer ... Hoofdmachinist ... kl ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... April ... naar ...
 ... Londen ...
 ... houden ...
 ... regeling ...
 ... April ... 49 ... April ... boven ...
 ... doen ... naar ...
 ... Pennink ...
 ... Ingenieur ... Infanterie ...
 ... het ...
 ... l ... het ...
 ... fiat ...
 ... tot_het ...
 ... d ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0076

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt April goedkeuring door @LIJN_DIAGONAAL Consul eene gedaan g ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... April ... goedkeuring ... door ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Consul ... eene ...
 ... gedaan ... g ...
 ... zijner ...
 ... 4 ...
 ... naar ...
 ... Spoorweg ...
 ... RvSt ...
 ... Oordt ... opzichter ...
 ... Aberson ...
 ... bij ... d ...
 ... Mei ... Haarlem ...
 ... waterstaat ... Nelemans ...
 ... 10 ... Rijks ...
 ... bouwen ...
 ... Hoofdopzichter ...
 ... bouwen ...
 ... te_verleenen ...
 ... het ...
 ... Centraal ... Centraal_Archief ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0077

page title: ... 62 het @LIJN_DIAGONAAL 1901 @LIJN_DIAGONAAL door @LIJN_DIAGONAAL M MarD 10 ...
 
 ... 62 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1901 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... door ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... M ... MarD ... 10 ... dat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Smit ...
 ... Londen ... het ...
 ... op ...
 ... het ... g ...
 ... behoeve ...
 ... Pantserschip ...
 ... zijner ... verblijf ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ... MD ...
 ... Officieren ... den ... Majoor ...
 ... Artillerie ...
 ... Staf ...
 ... Kapitein ... Artillerie ...
 ... Scheltema ...
 ... bijwonen ...
 ... 4 ...
 ... Graaf ...
 ... Gravenhage ... Schimmelpenninck ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0078

page title: ... Commissien Rappt KD tot goedkeuring aldaar Duitsche daartoe Indie ...
 
 ... Commissien ...
 ... Rappt ... KD ... tot ... goedkeuring ...
 ... aldaar ...
 ... Duitsche ...
 ... daartoe ... Indie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... dat ...
 ... 1901 ...
 ... heeft ... Brussel ...
 ... 8 ... Mei ... verleenen ...
 ... 1901 ... Rijks ...
 ... onderwijs ... Minister ...
 ... respectievelijk ...
 ... Universiteit ... Groningen ...
 ... behoeve ... Rijks ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... ook ...
 ... Nederlandsche ... 0 ... 4 ...
 ... ontslag ...
 ... ger. ... @NUMERO ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0079

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL KD Mei @LIJN_DIAGONAAL Kolonie Kolonien bij Bureau gestelden @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... KD ... Mei ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Kolonie ... Kolonien ... bij ... Bureau ...
 ... gestelden ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... te ...
 ... l ... zulks ...
 ... zijn ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... Mei ... tot ...
 ... Belgie ...
 ... Rijks ... Rijks_Waterstaat ...
 ... JD ... Adjunct ...
 ... Waterstaat ...
 ... op ...
 ... Maastricht ... Luik ...
 ... KD ... Mei ... op ...
 ... Engeland ... op ...
 ... regeling ...
 ... 9 ... Rappt ... Mei ...
 ... C ... d ... de ...
 ... Officier ...
 ... Vermeer ... tot ... houdende ...
 ... toezicht ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0080

page title: ... 23 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND MD 23 goedkeuring het Rappt BD Mei alsboven ...
 
 ... 23 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ... 23 ... goedkeuring ...
 ... het ...
 ... Rappt ... BD ... Mei ... alsboven ... boven ... de ...
 ... directeur ... Amsterdam ...
 ... B ...
 ... v ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... tot ... verleenen ...
 ... d ...
 ... Raad ...
 ... d ... de ...
 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... MarD ... alsboven ... boven ... Lembecq ...
 ... aan ... Officier ... Machinist ...
 ... Smit ...
 ... belang ...
 ... naar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0081

page title: ... No Commissien @LIJN_DIAGONAAL 8 45 4 Rappt Juni op ...
 
 ... No ... Commissien ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 8 ... 45 ... 4 ... Rappt ... Juni ...
 ... op ...
 ... Oorlog ...
 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... betreffende ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Juni ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... g ... FM ... M ... H ...
 ... Inspecteur ...
 ... d ... Rijks ...
 ... regeling ...
 ... Rappt ... M ... boven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... door ...
 ... Machinist ...
 ... B ... Berlijn ... door ...
 ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Officier ... Leeuw ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0082

page title: ... BD 26 @NUMERO 46 4 6 goedkeuring dat leeraar ...
 
 ... BD ... 26 ... @NUMERO ... 46 ... 4 ... 6 ... goedkeuring ... dat ...
 ... leeraar ... Rijks ...
 ... Universiteit_te ... 1901 ...
 ... Leipzig ... B ...
 ... verleenen ...
 ... Officier ... Machinist ...
 ... Smit ...
 ... d ... de ... het ...
 ... bestemd ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Pantserschip ...
 ... MD ... Juni ... boven ...
 ... v ...
 ... het ...
 ... 4 ... @NUMERO ...
 ... Museum ...
 ... Frankrijk ...
 ... tot ...
 ... Rijks ...
 ... Ramaer ...
 ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0083

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt tot het @LIJN_DIAGONAAL dat Chef bij het Dept. ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... tot ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... dat ... Chef ...
 ... bij ... het ... Dept. ... Marine ...
 ... Inspecteur ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Chef ...
 ... g ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... bij ...
 ... houden ...
 ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... boven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 50 ... alsboven ... boven ...
 ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0084

page title: ... Commissien 10 4 100 Vesting Rappt d 49 Rappt 0 ...
 
 ... Commissien ...
 ... 10 ... 4 ... 100 ...
 ... Vesting ...
 ... Rappt ...
 ... d ...
 ... 49 ... Rappt ... 0 ...
 ... d ...
 ... goedkeuring ... dat ...
 ... Groningen ...
 ... Freiburg ... Basel ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0085

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL tot @LIJN_DIAGONAAL Directeur Rijks Amsterdam op 4 Sept ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Directeur ... Rijks ...
 ... Amsterdam ...
 ... op ...
 ... 4 ...
 ... Sept ... 1900 ...
 ... b ...
 ... Besluit ...
 ... Octb ...
 ... aan ...
 ... 16 ... 6 ... goedkeuring ...
 ... Rijks ...
 ... School ...
 ... respectievelijk ...
 ... 4 ... tot ...
 ... tot ...
 ... den ...
 ... Telegraphie ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0086

page title: ... Vervolg_van verleenen dat Officier machinist 8 21 goedkeuring ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... verleenen ...
 ... dat ... Officier ... machinist ...
 ... 8 ... 21 ... goedkeuring ...
 ... hoogleeraar ... aan ...
 ... Leiden ...
 ... belang ...
 ... Leiden ...
 ... Duitschland ...
 ... Oostenrijk ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 4 ... 41 ... 4 ...
 ... Meppen ... Inspecteur ...
 ... Artillerie ... Marine ... Blaauw ...
 ... houden ... schietproeven ... Marine ...
 ... Officier ... 1e_kl. ...
 ... Birmingham ...
 ... Rappt ... Jhr ...
 ... Chef ... van ...
 ... bladz ...
 ... verblijf ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0087

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Binnenlandsche_Zendingen @LIJN_DIAGONAAL Rappt 23 tot @LIJN_DIAGONAAL Parijs @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Binnenlandsche_Zendingen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... 23 ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Parijs ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ... dat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... 1901 ...
 ... 30 ... KD ... Minister ...
 ... machtigen ... Luitenant ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... verlof ... Europa ...
 ... het ...
 ... dat ... Schout ...
 ... d ... Chef ... den ... Marine ... Staf ... Kapitein ...
 ... Inspecteur ...
 ... Novb ...
 ... Torpedo ... New-York ... houden ...
 ... regel ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0088

page title: ... missive Aug 17 Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 52 tot_het Officier ...
 
 ... missive ...
 ... Aug ... 17 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 52 ... tot_het ...
 ... Officier ...
 ... H ... Muhlheim ...
 ... 9 ... 5 ... goedkeuring ...
 ... bij ... het ... Dept. ...
 ... April ...
 ... Gravenhage ... Londen ...
 ... 2 ... @NUMERO ... goedkeuring ...
 ... Rijks ...
 ... onderzoek ...
 ... Aug ...
 ... Officier ... machinist ... d ...
 ... Smit ... 1901 ...
 ... Z_callig ... respectievelijk ... v ...
 ... Fazant ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0089

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL u @LIJN_DIAGONAAL Aug MarD Aug 54 verleenen @LIJN_DIAGONAAL Officier ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... u ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Aug ... MarD ... Aug ... 54 ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Officier ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Pantser ... Pantserdekschip ... Zeeland ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... MarD ... Aug ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Officier ... der ... Leeuw ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ...
 ... regeling ... @RECHTERMARGE ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Aug ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ... Telegraphie ...
 ... B ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Aug ... tot ...
 ... de ...
 ... Nederlandsche ... bij ...
 ... Aug ...
 ... Nederlandsche ... April ... 1901 ...
 ... op ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0090

page title: ... vastgesteld bij 4 M MarD 2 7 3 alsboven ...
 
 ... vastgesteld ... bij ... 4 ...
 ... M ... MarD ...
 ... 2 ... 7 ... 3 ... alsboven ...
 ... Decb ... @NUMERO ... Minister ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... verlof ...
 ... v ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... daartoe ... bepalen ...
 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ...
 ... Notificatie ... 2 ...
 ... 4 ... M ... @NUMERO ... bericht ...
 ... Notificatie ...
 ... 15 ... boven ...
 ... Jan ... omtrent ...
 ... Pantserdekschip ... Gelderland ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... 10 ... 23 ... MarD ... alsboven ... boven ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0091

page title: ... Vervolg_van @LIJN_DIAGONAAL Jan 39 3 9 Rappt MarD 4 ger. ...
 
 ... Vervolg_van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Jan ... 39 ... 3 ... 9 ... Rappt ... MarD ... 4 ... ger. ... 1900 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... eene ...
 ... Koninklijke ...
 ... op ...
 ... missive ...
 ... d ... H.M ... Koningin ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Jan ... 50 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... keuring ... Commandeerenden ...
 ... Officier ... van_het ...
 ... West ... Indie ...
 ... MarD ... Jan ... 39 ... tot ... goedkeuring ... d ... Zie ...
 ... MarD ... @NUMERO ...
 ... 59 ...
 ... Java ... Zee ... een ...
 ... het ...
 ... op ... d ...
 ... 4 ...
 ... d ... 1901 ... bevel ...
 ... op ...
 ... d ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0092

page title: ... om_machtiging om Pantserschip China naar d bescherming missive MarD @NUMERO ...
 
 ... om_machtiging ... om ...
 ... Pantserschip ...
 ... China ... naar ...
 ... d ...
 ... bescherming ...
 ... missive ...
 ... MarD ... @NUMERO ... dat ...
 ... Zeeland ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 50 ... MarD ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Pantserdekschip ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Juni ... het ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rappt_MarD ... 28 ... Jan ... 49 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 4e ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Zeewezen ...
 ... Rappt ...
 ... Regeling ... het ...
 ... Stoom ...
 ... Korps ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bladz ...
 ... 30 ... 50 ...
 ... Noordbrabant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0093

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL het op @LIJN_DIAGONAAL aan het missive MarD medegedeeld ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... op ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aan ...
 ... het ...
 ... missive ... MarD ... medegedeeld ...
 ... d ...
 ... Hertog ... het ...
 ... Amsterdam ... A@a ...
 ... Feb ... 4 ... tot ...
 ... 16 ... F ... aan ...
 ... Willems ... dienst ... diens ...
 ... Seumeren ... g ...
 ... toelage ...
 ... 2 ... 55 ...
 ... 8 ... Rappt ...
 ... @NUMERO ... van_het ...
 ... H ...
 ... 27 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0094

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL M 25 betreffende de het personeel bij 10 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... M ... 25 ...
 ... betreffende ... de ...
 ... het ... personeel ...
 ... bij ... 10 ... April ... 1894 ... 10 ... 0 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Feb ... 4 ... 2 ... dat ...
 ... 44 ...
 ... Notificatie ...
 ... Feb ... 124 ... MarD ...
 ... aan ... van_het ...
 ... het ...
 ... Feb ... 46 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Feb ... 124 ... 12 ... 2 ... 4 ... Rappt ... omtrent ... het ...
 ... pantserdekschip ... Noordbrabant ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ... MarD ...
 ... Notificatie ...
 ... 124 ... 45 ... 4 ... 8 ... Zeeland ...
 ... Notificatie ...
 ... het ...
 ... 49 ...
 ... d ... Utrecht ...
 ... gesteld ... buitenlandschen ... dienst ...
 ... bestemming ...
 ... d ... de ... te ...
 ... Marine ... bevel ...
 ... den ... Kapitein ... Zee ... Besluit ... C ...
 ... op ... bladz ... 39 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0095

page title: ... een Feb 52 Rappt wijziging voor de van Kwartiermeester gesteld ...
 
 ... een ...
 ... Feb ... 52 ... Rappt ... wijziging ...
 ... voor ... de ... van ...
 ... Kwartiermeester ...
 ... gesteld ... @LIJN_BESLISSING ... 1894 ... fiat ...
 ... Feb ... 4 ... MarD ... aanbieding ... van ...
 ... het ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ... Marine ...
 ... 7 ... een ...
 ... een ... van_het ...
 ... van ... op ...
 ... Hydrographisch ... 2 ... van ... op ...
 ... III ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... MarD ... Feb ...
 ... d ... Staten ...
 ... 57 ... Oorlog ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... MarD ... het ... bij ...
 ... 1900 ...
 ... 1901 ...
 ... de ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0096

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL No 12 9 Korpsen ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... No ... 12 ... 9 ...
 ... Korpsen ... d ... Zeemacht ... vastgesteld ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Octb ...
 ... 2 ... Maart ... @NUMERO ... 147 ... 7 ...
 ... bij ...
 ... Zeemacht ...
 ... het ...
 ... torpedobooten ...
 ... op ... het ...
 ... Notificatie ...
 ... Officier ... van_het ...
 ... N@n ... Fiat ...
 ... 16 ... Maart ... 41 ... omtrent ...
 ... Pantserdekschip ... Noordbrabant ...
 ... 9 ...
 ... kaart ... 5 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0097

page title: ... 24 overweging 1897 Ned_Indie @LIJN_DIAGONAAL Fiat RvSt @LIJN_DIAGONAAL @NUMERO @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... 24 ...
 ... overweging ...
 ... 1897 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Fiat ...
 ... RvSt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @NUMERO ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 23 ... Maart ...
 ... pantserdekschip ... Zeeland ...
 ... @NUMERO ... 40 ... alsboven ...
 ... Rappt_MarD ... Maart ... wijziging ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... personeel ... 6 ...
 ... Rijkszeemacht ...
 ... bij ... 8 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... kweekschool ... Leiden ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1894 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Kwartiermeester ... de ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Instructie ... Commandeerende ... Officier ...
 ... de ... vastgesteld ...
 ... 49 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0098

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt Maart den Commandeeren Utrecht een oefenings d ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rappt ... Maart ...
 ... den ... Commandeeren ...
 ... Utrecht ...
 ... een ... oefenings ... d ... de ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Maart ... @LIJN_BESLISSING ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Haarlem ...
 ... KB ...
 ... der ... wijziging ... Korps ... Officieren ...
 ... dienst ...
 ... regeling ... Korps ... Officieren ...
 ... vastgesteld ...
 ... M ... 8 ...
 ... Regeling ... het ... personeel ...
 ... zulks ... intrekking ...
 ... 30 ...
 ... Korps ... Korps_Mariniers ... Mariniers ...
 ... KB ... Maart ... 1895 ...
 ... personeel ...
 ... officieren ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... Stoomvaardienst ...
 ... Mariniers ... 0 ... 79 ...
 ... het ... Reglement ...
 ... personeel ... d ... den ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 16 ...
 ... opleiding ...
 ... bij ...
 ... Zeemacht ... bij ... April ... 1894 ...
 ... betreffende ...
 ... Zeemacht ...
 ... KB ... Octb ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0099

page title: ... 8 het Mariniers 4 van Instructie vastgesteld van_het en ...
 
 ... 8 ... het ... Mariniers ...
 ... 4 ...
 ... van ... Instructie ...
 ... vastgesteld ...
 ... van_het ...
 ... en ...
 ... bij ...
 ... van_het ... betreffende ...
 ... p ... vastgesteld ... KB ... 3 ...
 ... missive ...
 ... door ...
 ... wijziging ...
 ... ger. ... Maart ...
 ... missive ... dat ...
 ... KB ...
 ... op ... tegenwoordige ...
 ... wijziging ...
 ... vastgesteld ...
 ... MarD ... 28 ... g ...
 ... Per ... missive ...
 ... het ... Korps ... Minister ...
 ... 39 ...
 ... 9 ... @LIJN_BESLISSING ... @NUMERO ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0100

page title: April 2 55 Rappt MarD 30 Maart n 45, aanbieding van een
 
 ... Vervolg ...
 ... No ...
April 2 55 Rappt MarD 30 Maart n 45, aanbieding van een
 ... exempl ... Notificatie ...
 ... 4 ... 28 ... April ... bepalen ...
 ... Willems ...
 ... bevel ... ontheffen ...
 ... April ... MarD ... 15 ...
 ... Commandant ...
 ... Marine ... pantserdekschip ...
 ... den ... Indie ...
 ... gewezen ... naar ...
 ... gelegenheid ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Notificatie ...
 ... April ... MarD ... April ... het ...
 ... Pantserdekschip ... Noordbrabant ... Notificatie ...
 ... April ... 25 ... alsboven ... boven ...
 ... Notificatie ...
 ... April ...
 ... MarD ...
 ... Notificatie ...
 ... April ... @NUMERO ... 4 ...
 ... de ...
 ... West ...
 ... op ... bladz ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0101

page title: ... Vervolg Marine April @NUMERO Rappt Rappt_MarD MarD Mei 4 ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Marine ...
 ... April ... @NUMERO ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... Mei ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... bemanningen ...
 ... d ... Zee ...
 ... op ...
 ... op ...
 ... oorlogsschepen ...
 ... Minister ... 5 ...
 ... den ...
 ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... MD ...
 ... bladz ...
 ... ger. ...
 ... MD ...
 ... MD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0102

page title: ... 45 5 1901 Rappt dienst van_het bevel ontheffen 59 het ...
 
 ... 45 ... 5 ...
 ... 1901 ...
 ... Rappt ... dienst ...
 ... van_het ... bevel ...
 ... ontheffen ...
 ... 59 ... het ...
 ... Pantserschip ...
 ... d ... Zeemacht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 4 ...
 ... I ... van ...
 ... Mond ...
 ... d ... op ...
 ... d ...
 ... 39 ...
 ... Oostkust ... Minister ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt_MarD ... 41 ... 4 ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0103

page title: ... Notificatie 4 oorlog oorlogsschip IJmuiden 4 pantserdekschip Zeeland Notificatie Reglement ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 4 ...
 ... oorlog ... oorlogsschip ...
 ... IJmuiden ...
 ... 4 ...
 ... pantserdekschip ... Zeeland ...
 ... Notificatie ...
 ... Reglement ...
 ... het ...
 ... nalatenschappen ...
 ... bij ... KB ... 1895 ...
 ... Noordzee ...
 ... 10 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 48 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0104

page title: ... bladz 44 @NUMERO 4 en 16 wijziging torpedobooten @LIJN_BESLISSING_Notificatie Notificatie ...
 
 ... bladz ...
 ... 44 ... @NUMERO ... 4 ... en ... 16 ...
 ... wijziging ...
 ... torpedobooten ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Aug ...
 ... Novb ...
 ... bij ... Rijks ...
 ... vastgesteld ... 5 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Aug ... 4 ...
 ... Aug ... alsboven ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Aug ... 4 ... dat ...
 ... de ... naar ...
 ... voldoende ...
 ... oorlogsjacht ...
 ... Koningin ...
 ... oorlogsschepen ...
 ... 10 ... zijn ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0105

page title: Sept 16 50 Brief van Minister Kuyper, dd 14 Sept. houdende
 
 ... 6 ... Aug ... 39 ...
 ... MarD ... 14 ... 4 ... Aug ... @NUMERO ... 4 ... mededeeling ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 46 ... 4 ... Sept ... bericht ...
 ... Notificatie ...
 ... 4 ... 45 ... 4 ... alsboven ... als ... boven ...
Sept 16 50 Brief van Minister Kuyper, dd 14 Sept. houdende
mededeeling dat het Pantserdekschip Utrecht
in het Nieuwediep is binnengevallen met
gebroken centrifugaalpomp en eene reparatie
zal moeten ondergaan van drie weken.
Een ander oorlogschip is niet beschikbaar.
De Minister van Marine heeft maatregelen ge
nomen om de reparatie te bespoedigen.
_-_ van H.M. ontvangen
 ... 4 ...
 ... op ...
 ... Rotterdam ...
 ... stellen ... Militaire ... Marine ...
 ... om_machtiging ... het ...
 ... Utrecht ...
 ... Instructie ... den ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0106

page title: ... 23 MarD 23 M Zie @LIJN_DIAGONAAL op Rappt Rappt_MarD ...
 
 ... 23 ... MarD ...
 ... 23 ...
 ... M ... Zie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 21 ... 47 ... 7 ...
 ... d ... Officier ...
 ... Marine ... bestemd ... missive ...
 ... 23 ... 55 ...
 ... oorlogsjacht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... zijn ...
 ... Rappt ... 6 ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0107

page title: ... bladz Rappt 4 Officier bestemd een Fiat missive Rappt ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... 4 ...
 ... Officier ...
 ... bestemd ...
 ... een ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... @NUMERO ... 4 ...
 ... pantserdekschip ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Octb ... b ...
 ... 3 ... Octb ...
 ... dienst ...
 ... het ...
 ... 6 ... waarbij ...
 ... Pantserschip ...
 ... met ...
 ... bepalingen ...
 ... @TOT_EN_MET ... op ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0108

page title: ... Rappt MarD Octb Rappt MarD 4 43 4 ...
 
 ... Rappt ... MarD ... Octb ...
 ... Rappt ... MarD ... 4 ... 43 ... 4 ... 3 ... bericht ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 26 ... Novb ...
 ... 4 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Octb ... 0 ...
 ... Pantserdekschip ... Utrecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... Novb ... Rappt ...
 ... naar ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 2 ... Novb ... 49 ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Novb ...
 ... machtiging ...
 ... geven ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0109

page title: ... bladz Decb het nalatenschappen aan K KB M bij Amsterdam ...
 
 ... bladz ...
 ... Decb ...
 ... het ...
 ... nalatenschappen ... aan ...
 ... K ... KB ...
 ... M ...
 ... bij ... Amsterdam ...
 ... bestemming ... voor ...
 ... bevel ... den ... Kapitein ...
 ... 7 ... tot ... wijziging ...
 ... Reglement ... de ...
 ... binnenlandschen ...
 ... bij ...
 ... April ... 1901 ...
 ... personeel ... Marine ...
 ... fiat ...
 ... tot ...
 ... betreffende ...
 ... Zee ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0110

page title: ... bladz April 9 Korps Suriname bevel Wolterbeek ...
 
 ... bladz ...
 ... April ... 9 ...
 ... Korps ...
 ... Suriname ...
 ... bevel ...
 ... Wolterbeek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0111

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0112

page title: [leeg]
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0113

page title: ... boven de Ministers ...
 
 ... boven ...
 ... de ... Ministers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0114

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0115

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0116

page title: [leeg]
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0117

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0118

page title: ... MarD 86 6 aan 8 @NUMERO boven Kapitein ...
 
 ... MarD ...
 ... 86 ... 6 ... aan ...
 ... 8 ... @NUMERO ... boven ...
 ... Kapitein ...
 ... Kapitein ... bij ... Korps ... Mariniers ...
 ... MarD ... 3 ...
 ... kl ... Zeemacht ...
 ... verzoek ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... verleenen ...
 ... en ...
 ... Kwartiermeester ... bij ... het ... Mariniers ...
 ... Rappt ... 4 ... 41 ... 4 ... tot ...
 ... het ... Korps ...
 ... Decb ...
 ... dat ... vastgesteld ... bij ... 8 ...
 ... Feb ... MarD ... 44 ... MD ... tot ...
 ... 1894 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0119

page title: ... bladz Rappt Maart van Luitenant Luitenant_Kolonel Kolonel het Mariniers tot ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... Maart ... van ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ... het ... Mariniers ...
 ... tot ... Kolonel ... om ... op ...
 ... Kolonel ...
 ... Kapitein_d ... Kapitein ...
 ... B ... Besluit ...
 ... Rappt ...
 ... vastgesteld ... 5 ... 8 ...
 ... April ... 57 ... MarD ... Maart ... verleenen ...
 ... buitenlandsch ... naar ...
 ... Korps ... Korps_Mariniers ... fiat ...
 ... wijziging ...
 ... Korps ... Korps_Mariniers ...
 ... 5 ... 1895 ... 8 ...
 ... administratie ...
 ... Mariniers ... aan ... vastgesteld ...
 ... 184 ... 8 ... 4 ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... April ... tot ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Korporaal ... Korps ... Mariniers ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 4 ... April ... 4 ... 3 ... alsboven ...
 ... d ... kl ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0120

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL verlof Belgie @LIJN_DIAGONAAL Mei boven ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... verlof ... Belgie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Mei ... boven ... B ...
 ... bij ...
 ... boven ...
 ... Korps ...
 ... d ...
 ... om ...
 ... houden ... @TOT_EN_MET ...
 ... d ...
 ... Korps ... aan ...
 ... Officieren ... onderofficieren ...
 ... Juni ...
 ... Oost ... Italie ...
 ... Korps ... Mariniers ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 4 ... 41 ... 4 ...
 ... Kwartiermeester ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0121

page title: ... 43 4 3 bij Korps Mariniers A alsboven boven ...
 
 ... 43 ... 4 ... 3 ...
 ... bij ... Korps ... Mariniers ... A ...
 ... alsboven ... boven ... naar ...
 ... aan ... bij ...
 ... 4 ... alsboven ...
 ... aan ... bij ... Korps ...
 ... Aug ...
 ... bij ... het ... Korps ...
 ... Mariniers ...
 ... 4 ... Sept ... alsboven ...
 ... onderofficier ... Korps ...
 ... Sept ... 46 ... 4 ...
 ... bij ... Korps ...
 ... Octb ... 7 ... verleenen ...
 ... buitenlandsch ... Duitschland ...
 ... het ...
 ... d ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0122

page title: ... 5 4 bevordering Vice Berg Generaal Rappt @NUMERO ter_benoeming benoeming ...
 
 ... 5 ... 4 ... bevordering ...
 ... Vice ... Berg ...
 ... Generaal ...
 ... Rappt ... @NUMERO ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... tot ...
 ... op ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BlD ... Decb ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... benoeming ... tot ... Consul ...
 ... 15 ... 5 ... 6 ...
 ... Generaal ...
 ... missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... verleenen ...
 ... 1900 ... aan ...
 ... Generaal ...
 ... 2 ... 24 ... 43 ... 4 ... 3 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0123

page title: ... Ned 4 Lands Romeo R op_zijn Consul Rappt verzoek Madras ...
 
 ... Ned ...
 ... 4 ...
 ... Lands ... Romeo ... R ...
 ... op_zijn ...
 ... Consul ...
 ... Rappt ...
 ... verzoek ...
 ... Madras ...
 ... Jan ... 8 ...
 ... een ... Jhr ...
 ... bij ...
 ... 8 ... Per ... missive ...
 ... het ... M ...
 ... waarbij ...
 ... N@n ... fiat ...
 ... Lands ... schatkist ... Kosidows ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0124

page title: ... Consuls @NUMERO 11 Lands 9 benoeming BlD 103 M verleenen ...
 
 ... Consuls ...
 ... @NUMERO ... 11 ...
 ... Lands ...
 ... 9 ... benoeming ...
 ... BlD ... 103 ... M ...
 ... verleenen ...
 ... zijn ...
 ... Rappt ... om ...
 ... ontslag ... als ...
 ... Rappt ... Kabt ... machtiging ...
 ... waarbij ...
 ... gesteld ...
 ... M ...
 ... Goes ...
 ... Rome ...
 ... Graaf ... Stirum ...
 ... missive ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0125

page title: ... 25 Berichten Zie bestemmen 21 Lands @LIJN_BESLISSING 6. om Baron ...
 
 ... 25 ...
 ... Berichten ... Zie ...
 ... bestemmen ...
 ... 21 ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6. ... om ...
 ... Baron ...
 ... bij ...
 ... Brussel ... missive ...
 ... Rappt ...
 ... Vice-Consul ... voor ...
 ... een ... Sheerness ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ...
 ... Lands ... missive ...
 ... @NUMERO ... benoeming ...
 ... aldaar ...
 ... Maart ... 23 ... benoeming ...
 ... Consul ...
 ... Besluit ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0126

page title: ... Vervolg No Consuls tot B @LIJN_BESLISSING 133 3 Amsterdam ...
 
 ... Vervolg ...
 ... No ... Consuls ...
 ... tot ... B ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 133 ... 3 ... Amsterdam ... benoeming ...
 ... zwaar ...
 ... Maart ... houdende ...
 ... Maart ... 3 ...
 ... brief ...
 ... archief ...
 ... 16 ... Maart ...
 ... eene ... K ...
 ... Baron ... Gezant ...
 ... het ... Britannie ... Ierland ...
 ... missive ... brief ...
 ... Maart ... 16 ... Maart ... 10 ... machtiging ...
 ... mededeeling ... Baron ... G ...
 ... Londen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... b ...
 ... Vice ... te ...
 ... Lands ... Schatkist ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0127

page title: ... Vervolg No Maart tot toelage 1900 Argyropoulo Minister N@n Besluit ...
 
 ... Vervolg ...
 ... No ...
 ... Maart ... tot ...
 ... toelage ... 1900 ... Argyropoulo ... Minister ...
 ... N@n ... Besluit ...
 ... Maart ... tot ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ... 1900 ... fiat ...
 ... Maart ... Kabt ...
 ... tijdelijk ... d ...
 ... plaatsen ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... verzoek ...
 ... Gerhardt ...
 ... April ...
 ... tijdelijk ...
 ... zijner ...
 ... benoeming ...
 ... G ... Consul ... Generaal ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0128

page title: ... 8 Rappt machtiging_tot Lands @LIJN_BESLISSING Fiat April 44 4 ...
 
 ... 8 ... Rappt ... machtiging_tot ...
 ... Lands ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ...
 ... April ... 44 ... 4 ... benoeming ...
 ... Consul ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... April ...
 ... buiten ...
 ... Schatkist ...
 ... April ... 16 ... 6 ... alsboven ... boven ...
 ... Consul ...
 ... missive ...
 ... Rappt ... April ... 4 ...
 ... aanvulling ... 1900 ...
 ... April ... 8 ... 4 ... machtiging_tot ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... buiten ... Lands ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0129

page title: ... bladz April 10 Kabt machtiging C April 23 ...
 
 ... bladz ...
 ... April ... 10 ... Kabt ... machtiging ...
 ... C ...
 ... April ...
 ... April ... 23 ... April ... 3 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... agent ...
 ... missive ... B ... inlichtingen ...
 ... op ... reglement ...
 ... Nederlandsche ... Consulaire ...
 ... 4 ... April ... 23 ... April ...
 ... 59 ... 4 ...
 ... tot ...
 ... Lands ...
 ... Kabt ...
 ... benoeming ...
 ... Bern ...
 ... Algemeenen ... voorloopig ...
 ... 5 ...
 ... 7 ... 57 ... 5705 ...
 ... E ...
 ... Lands ...
 ... Vervolg ... op ... 4 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0130

page title: ... 221 Mei bepalen B Generaal de Consulaat eene verblijf d ...
 
 ... 221 ... Mei ... bepalen ...
 ... B ...
 ... Generaal ...
 ... de ...
 ... Consulaat ...
 ... eene ...
 ... verblijf ... d ...
 ... 23 ...
 ... d ... Consul ...
 ... bij ...
 ... Per ...
 ... den ...
 ... Consul ...
 ... o ... zijn ... eervol ...
 ... Baron ...
 ... heeft ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0131

page title: ... Vervolg_van Juni machtiging_om overweging met Reglement KB 2 4 3 ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Juni ... machtiging_om ...
 ... overweging ...
 ... met ...
 ... Reglement ...
 ... KB ...
 ... 2 ... 4 ...
 ... 3 ...
 ... @NUMERO ...
 ... 15 ...
 ... 69 ... 9 ...
 ... M ...
 ... Cabello ... Nederlandsche ... buiten ...
 ... 44 ... BlD ... Juni ... 74 ...
 ... 1900 ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... aan ...
 ... d ...
 ... 4 ... Juni ... 7 ... tot ...
 ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0132

page title: ... Vervolg 5 7 de @NUMERO ger. der de @NUMERO Jhr ...
 
 ... Vervolg ... 5 ...
 ... 7 ...
 ... de ...
 ... @NUMERO ... ger. ...
 ... der ...
 ... de ...
 ... @NUMERO ...
 ... Jhr ...
 ... Hof ... en ...
 ... 8 ... Juni ... 44 ...
 ... Advocaat ...
 ... Shanghai ... behoud ...
 ... Consul ...
 ... Consul ... A@a ...
 ... Consulaat ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... B ... Consul ... Generaal ...
 ... 7 ... 92 ... H ...
 ... ontslag ...
 ... Consul ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0133

page title: ... eervol_ontslag ontslag Vice Consul Juli d Peterson 9 ...
 
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Vice ...
 ... Consul ...
 ... Juli ...
 ... d ...
 ... Peterson ...
 ... 9 ... 10 ... 0 ...
 ... Gezant ...
 ... Nederland ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... BlD ...
 ... 4 ... om ...
 ... Consul ...
 ... van ... Zie ...
 ... Generaal ...
 ... 69 ... 9 ...
 ... Generaal ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ...
 ... Secretaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0134

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Knobel Consul aan 21 7 tot 1900 @LIJN_BESLISSING tot ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Knobel ...
 ... Consul ...
 ... aan ...
 ... 21 ... 7 ... tot ...
 ... 1900 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... tot ...
 ... Turkschen ...
 ... 15 ...
 ... D ...
 ... ontslag ... Consul ... gedurende ...
 ... 1900 ...
 ... houden ...
 ... jaarwedde ... 1900 ...
 ... Vice ...
 ... 12 ...
 ... missive ... KB ...
 ... 17 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... archief ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0135

page title: ... Vervolg 19 Op Knobel Zie Minister Juli 1900 Rome BlD ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 19 ...
 ... Op ... Knobel ... Zie ...
 ... Minister ...
 ... Juli ...
 ... 1900 ...
 ... Rome ...
 ... BlD ... tot ... aan ...
 ... door ... goedkeuring ...
 ... 1901 ...
 ... g ... tot ...
 ... d ...
 ... G ... Generaal ... fiat ...
 ... commissie ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0136

page title: ... bladz 20 64 6 4 tot verleenen Graaf bij ...
 
 ... bladz ...
 ... 20 ... 64 ... 6 ... 4 ... tot ... verleenen ...
 ... Graaf ...
 ... bij ...
 ... Rome ...
 ... missive ...
 ... missive ...
 ... een ... H ... Koningin ...
 ... 30 ... 9 ...
 ... missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... H ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ...
 ... Consul ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0137

page title: ... Gezanten 121 Aug Lands Lands_schatkist 9 benoeming Vice Consul 15 ...
 
 ... Gezanten ...
 ... 121 ... Aug ...
 ... Lands ... Lands_schatkist ...
 ... 9 ... benoeming ...
 ... Vice ... Consul ...
 ... 15 ... Aug ... benoeming ...
 ... buiten ... Lands ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... verleenen ...
 ... aan ...
 ... 66 ...
 ... K ...
 ... Vice ... Consul ...
 ... Lands ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0138

page title: ... Aug op eervol Generaal Dept. van Buitenlandsche dankbetuiging Minister zoodanig ...
 
 ... Aug ...
 ... op ... eervol ...
 ... Generaal ...
 ... Dept. ... van ... Buitenlandsche ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Minister ... zoodanig ...
 ... buiten ...
 ... Rijks ... Schatkist ...
 ... 24 ... Aug ...
 ... Sept ... 107 ... 4 ... H ...
 ... zijn ...
 ... Generaal ...
 ... 23 ...
 ... eervol ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ... 43 ... 4 ... Sept ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0139

page title: ... bladz 4 Octb 106 10 ter_benoeming benoeming Lands Schatkist @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... bladz ...
 ... 4 ... Octb ... 106 ... 10 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Lands ... Schatkist ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... heeft ...
 ... tijd_van_tien ... Ridder ...
 ... Parijs ...
 ... 6 ... Octb ... om_machtiging ...
 ... Haughton ...
 ... respectievelijk ...
 ... Rijks ... schatkist ... missive ...
 ... Octb ...
 ... Consul ... op_zijn ... op ... zijn ...
 ... zijne ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... d ... Consul ...
 ... Lands ... fiat ...
 ... Rappt ... Octb ... @NUMERO ... 120 ... 2 ... 0 ...
 ... Bravo ... op ...
 ... Consul ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... Octb ...
 ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0140

page title: ... Consuls 41 4 Consul Generaal dankbetuiging Gravenhage Consul Novb ...
 
 ... Consuls ...
 ... 41 ... 4 ...
 ... Consul ... Generaal ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Gravenhage ... Consul ...
 ... Novb ... 5 ... JD ...
 ... d ...
 ... Schatkist ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... N@n ... Indie ...
 ... Consul ...
 ... C ... Consul ...
 ... Consul ...
 ... zijn ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0141

page title: ... Gezanten @LIJN_DIAGONAAL benoeming @LIJN_DIAGONAAL Lands d met Generaal ...
 
 ... Gezanten ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... benoeming ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Lands ...
 ... d ... met ...
 ... Generaal ...
 ... ingang ... Novb ...
 ... Novb ... 134 ... 4 ... 0 ...
 ... een ... Hacha ...
 ... dat ...
 ... 7 ... Decb ... Novb ... @NUMERO ...
 ... Novb ...
 ... Consul ...
 ... schatkist ... H ... Lands ...
 ... Novb ... verleenen ...
 ... Vice ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 0 ... den ... Consul ...
 ... d ...
 ... Lands ... fiat ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0142

page title: ... Statuten @LIJN_DIAGONAAL d Joannes De @LIJN_DIAGONAAL d Gravenhage ...
 
 ... Statuten ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ... Joannes ... De ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... Gravenhage ...
 ... Union,_Handel ...
 ... Eerste ...
 ... Rappt ... Decb ... boven ...
 ... te ... Rotterdam ...
 ... Boeren-leenbank ...
 ... Ammers ...
 ... Gravenhage ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0143

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam Naaml @LIJN_DIAGONAAL exploitatie @LIJN_DIAGONAAL Haarlem ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Amsterdam ...
 ... Naaml ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... exploitatie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Haarlem ...
 ... Credietbank_te ... Utrecht ...
 ... d ... tot ...
 ... Naaml ...
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ...
 ... Rotterdam ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Paulus ... tot ...
 ... G ...
 ... Bunker ... Arnhem ...
 ... Menachem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0144

page title: ... Rappt goedkeuring der de Arnhem alsboven boven Amsterdam Besluiten_fiat ...
 
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... der ...
 ... de ...
 ... Arnhem ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... JD ... als ...
 ... Statuten ... de ... Vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... Arnhem ...
 ... Heerlen ...
 ... 10 ... 9 ... Rappt ... JD ... @NUMERO ... als ... boven ...
 ... VennP ...
 ... Exploitatie ... exploitatie ... v ...
 ... Gravenhage ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... H ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0145

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL VennP d @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... VennP ...
 ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... v ...
 ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Naaml ...
 ... Gravenhage ... verkoop ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 2 ... alsboven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... de ...
 ... De ... den ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... IV ... Besluiten ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0146

page title: ... Vervolg 4 Nederlandsche Utrecht Zierikzee Exploitatie k Leiden d der ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 4 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Utrecht ...
 ... Zierikzee ...
 ... Exploitatie ...
 ... k ... Leiden ...
 ... d ... der ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vereeniging ...
 ... Arnhem ...
 ... Kantoren ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... van_het ...
 ... Rotterdam ...
 ... Gravenhage ...
 ... Utrecht ...
 ... Ned_Indie ...
 ... M ... Mei ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0147

page title: ... bladz 10 goedkeuring akte firma Rotterdam Exploitatie_van Gravenhage 4 d ...
 
 ... bladz ...
 ... 10 ... goedkeuring ...
 ... akte ...
 ... firma ... Rotterdam ...
 ... Exploitatie_van ...
 ... Gravenhage ...
 ... 4 ...
 ... d ...
 ... JD ... alsboven ...
 ... Schoolonderwijs ...
 ... oprichting ...
 ... Gravenhage ...
 ... voorwaarden ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... alsboven ...
 ... van ...
 ... Liquidatiekas ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Juni ... door ...
 ... zoo ... aan ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0148

page title: ... No goedkeuring d der B te Besluit_fiat JD ...
 
 ... No ...
 ... goedkeuring ...
 ... d ...
 ... d ... der ...
 ... der ...
 ... B ...
 ... te ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... JD ...
 ... Zeeuwsche ...
 ... 2 ... Vereeniging ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Alg ... Arnhem ...
 ... der ...
 ... RvSt ... Rotterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... Vereeniging ... Amsterdam ...
 ... Jan ...
 ... g ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0149

page title: ... van 92 @LIJN_DIAGONAAL No @LIJN_DIAGONAAL tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL Vereeniging ...
 
 ... van ... 92 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... No ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... tot ... goedkeuring ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Vereeniging ... Amsterdam ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... H ... Amsterdam ...
 ... Sloopersvereeniging ... Eendracht ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... alsboven ...
 ... Naaml ...
 ... Amsterdam ...
 ... Bouwmaatschij ... Amsterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... R ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... d ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Samarang ...
 ... Rappt ...
 ... d ...
 ... der ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Kampen ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0150

page title: ... bladz No goedkeuring Boer Bond Zeeland Naam Vennp VennP Rappt ...
 
 ... bladz ...
 ... No ...
 ... goedkeuring ...
 ... Boer ...
 ... Bond ...
 ... Zeeland ...
 ... Naam ... Vennp ... VennP ...
 ... Rappt ... 2 ... goedkeuring ...
 ... het ... houden ...
 ... Haarlem ...
 ... @SECUNDO ...
 ... Zee ...
 ... als ...
 ... Statuten ...
 ... d ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Gravenhage ...
 ... Chemische ...
 ... Gravenhage ...
 ... Alkmaar ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ... 95 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0151

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL @NUMERO @TOT_EN_MET tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL Utrecht Amsterdam ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @NUMERO ... @TOT_EN_MET ... tot ... goedkeuring ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Utrecht ...
 ... Amsterdam ...
 ... van ... Commissie ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Nederland ... Kolonien ... Koloniale ... Amsterdam ...
 ... fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... JD ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Oranje ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... der ...
 ... Rotterdam ...
 ... Statuten ...
 ... d ... Nederlandsche ... Franeker ...
 ... d ... voor ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... Maatschappij ...
 ... d ...
 ... Naaml ...
 ... Amsterdam ...
 ... fiat ...
 ... op ... bladz ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0152

page title: ... 55 goedkeuring Landbouw fiat Rappt 16 alsboven @LIJN_DIAGONAAL Statuten ...
 
 ... 55 ... goedkeuring ...
 ... Landbouw ... fiat ...
 ... Rappt ... 16 ... alsboven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Statuten ...
 ... fiat ...
 ... 6 ...
 ... belang ...
 ... Hellendoorn ...
 ... Crescendo ...
 ... Delftsche ...
 ... Delft ...
 ... Arnhem ...
 ... eren_Banka ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0153

page title: ... bladz Maatschappij goedkeuring Statuten Amsterdam Landbouw Groningen van Nederlandsche d ...
 
 ... bladz ...
 ... Maatschappij ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Landbouw ... Groningen ...
 ... van ...
 ... Nederlandsche ... d ... Jamfabriek_te ... Amsterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Statuten ...
 ... B ...
 ... Zuivelbond ... federatieve ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... Haarlem ...
 ... d ... oprichting ... Vennp ...
 ... Exploitatie ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Maatschappij ... Exploitatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Utrecht ... Besluiten ...
 ... boven ...
 ... 9 ...
 ... oprichting ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... Enschede ... fiat ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0154

page title: 0098 [L] Maatschappijen - 1901/Feb/15 #55
 
 ... 2 ...
 ... 55 ...
 ... 57 ... Statuten ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... kiesvereeniging ... Eendracht ...
 ... West ...
 ... Exploitatie ... Amsterdam ...
 ... B ... Nijmegen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... @SECUNDO ... Statuten ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Kleinhandelaren ...
 ... Gravenhage ...
 ... 8 ... 7 ...
 ... d ...
 ... Christelijke ...
 ... d ...
 ... d ... Bond ...
 ... Schiedam ...
 ... oprichting ...
 ... Stoom ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0155

page title: 0099 [R] Maatschappijen - 1901/Feb/19 #52
 
 ... bladz ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... No ...
 ... Statuten ...
 ... Alg ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Christelijke ... Brummen ...
 ... Statuten ...
 ... Werk ... bevordering ...
 ... Nederlandsche ... Hervormde ... Kerk ...
 ... van ...
 ... Amsterdamsch ... Wisselkantoor ...
 ... Besluiten ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... Ambtenaren ... Amsterdam ...
 ... Secretarie ...
 ... De ... melkinrichting ...
 ... Rotterdam ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... VennP ...
 ... d ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ... Hoog ... Hoogdorpstraat ...
 ... Amsterdam ... China ... Handel ... Amsterdam ...
 ... de ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0156

page title: 0100 [L] Maatschappijen  - 1901/
 
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... vereeniging ...
 ... B ...
 ... Eembode ... Nieuws ...
 ... Vereeniging ... Eendracht ...
 ... d ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Zwolle ...
 ... Feb ... Rappt ... @NUMERO ... 9 ... alsboven ... boven ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Breda ...
 ... Appingedam ...
 ... Statuten ...
 ... Halfverweesde ...
 ... Amsterdam ...
 ... Christelijk ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... Amsterdam ...
 ... Groningen ...
 ... Hollandsche ... te ... Alkmaar ...
 ... van ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ... op ... 101 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0157

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Landbouwvereeniging Statuten R Enschede van oprichting Amsterdam als ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Landbouwvereeniging ...
 ... Statuten ... R ...
 ... Enschede ...
 ... van ... oprichting ...
 ... Amsterdam ...
 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... d ...
 ... Schimmert ...
 ... der ... gewijzigde ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... B ... Vreemdelingenverkeer ...
 ... Utrecht ...
 ... Handelsreizigers ...
 ... Naaml ...
 ... Arnhem ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Saramacca ...
 ... Amsterdam ...
 ... als ...
 ... Statuten ...
 ... d ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0158

page title: ... 26 goedkeuring Gebroeders boven Statuten de Amsterdam Stroocarton Stroocartonfabriek Kroon ...
 
 ... 26 ... goedkeuring ...
 ... Gebroeders ...
 ... boven ...
 ... Statuten ...
 ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... Stroocarton ... Stroocartonfabriek ... Kroon ...
 ... Duitsche ...
 ... d ...
 ... Nijmegen ...
 ... d ...
 ... @SECUNDO ...
 ... RvSt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0159

page title: ... bladz 0 No 8 goedkeuring 10 de Fanfarecorps Dokkum ...
 
 ... bladz ... 0 ...
 ... No ...
 ... 8 ...
 ... goedkeuring ...
 ... 10 ... de ...
 ... Fanfarecorps ... Dokkum ...
 ... van_het ... het ...
 ... Het ...
 ... B ...
 ... Amsterdam ...
 ... B ...
 ... Statuten ...
 ... Naaml ... VennP ... Exploratie ... Goudmijnen ...
 ... Anonyme ...
 ... d ... Maatschappij ...
 ... op ...
 ... Industrie ... Bank ... Haarlem ...
 ... @QUARTO ... d ...
 ... geplaatste ...
 ... Hypotheekbank ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 12 ...
 ... d ...
 ... Haarlem ...
 ... gewijzigde ... Haarlem ... Vereeniging ...
 ... den ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0160

page title: ... bladz 103 0 goedkeuring instandhouding Gravenhage @SECUNDO N@n Vennp ...
 
 ... bladz ... 103 ... 0 ...
 ... goedkeuring ...
 ... instandhouding ...
 ... Gravenhage ...
 ... @SECUNDO ... N@n ... Vennp ...
 ... Amsterdam ...
 ... Batavia ...
 ... Haarlem ...
 ... Veendam ...
 ... d ...
 ... akte ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maart ... 133 ... Maart ... alsboven ... boven ...
 ... Statuten ... de ... Maria ...
 ... Rappt ... Maart ... @TOT_EN_MET ...
 ... d ... de ...
 ... respectievelijk ...
 ... Groningen ... April ...
 ... Arnhem ...
 ... Leiden ...
 ... 15 ... 5 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ...
 ... Delft ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0161

page title: ... Maart N@n tot goedkeuring d Naaml Arnhem te_Rotterdam Rotterdam Ambtenaren ...
 
 ... Maart ... N@n ... tot ... goedkeuring ...
 ... d ... Naaml ...
 ... Arnhem ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... Ambtenaren ... Artillerie ...
 ... Delft ...
 ... Aardenburg ...
 ... Rotterdam ...
 ... oprichting ... Naaml ...
 ... Duinoord ... aan ...
 ... 183 ... 8 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Naaml ...
 ... Eendracht ...
 ... Novb ...
 ... Exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... Vervolg ... op ... 106 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0162

page title: ... Rotterdam @LIJN_DIAGONAAL Maatschappij Willem bij Vosmaer d Amsterdam Zaandijk Maart ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maatschappij ...
 ... Willem ...
 ... bij ... Vosmaer ...
 ... d ... Amsterdam ...
 ... Zaandijk ...
 ... Maart ... tot ...
 ... als ... g ...
 ... der ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Maart ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rijkspolitie ... Vereeniging ...
 ... der ... politie ...
 ... Vennp ...
 ... Bierbrouwerij ...
 ... Veen ... A@a ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0163

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring vereeniging Hieronymus Gravenhage Vereeniging Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ...
 ... vereeniging ...
 ... Hieronymus ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vereeniging ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vennp ...
 ... exploitatie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rotterdam ...
 ... Apeldoorn ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maatschij ... exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... d ... Toekomst ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maart ... alsboven ... boven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Statuten ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Mei ... 4 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ... de ... vereeniging ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0164

page title: ... 0 goedkeuring d Haarlem Koninklijke Eendracht Leidsche Vereeniging d ...
 
 ... 0 ...
 ... goedkeuring ...
 ... d ...
 ... Haarlem ...
 ... Koninklijke ...
 ... Eendracht ...
 ... Leidsche ... Vereeniging ...
 ... d ...
 ... Vennp ...
 ... RvSt ...
 ... Aug ...
 ... d ... de ...
 ... Meppel ...
 ... Nederlandsche ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Korenaar ... Arnhem ...
 ... Fabriek ... K ...
 ... Rotterdam ...
 ... Koloniale ... Alkmaar ...
 ... Arnhem ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0165

page title: ... Vervolg Maart B Haarlem van_het het C Rotterdam Exploitatie ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Maart ...
 ... B ... Haarlem ...
 ... van_het ... het ...
 ... C ... Rotterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... exploitatie ...
 ... Gravenhage ...
 ... 10 ...
 ... Maart ... alsboven ... boven ...
 ... oprichting ...
 ... Amsterdam ...
 ... 4 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Statuten ... de ...
 ... Utrecht ... 10 ... Utrecht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0166

page title: ... vereeniging Wijkvereeniging d @SECUNDO den C Arnhem d Maart 8 ...
 
 ... vereeniging ...
 ... Wijkvereeniging ...
 ... d ...
 ... @SECUNDO ... den ...
 ... C ... Arnhem ...
 ... d ...
 ... Maart ... 8 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Dordrecht ...
 ... Delft ...
 ... nabij ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... bevordering ...
 ... in ... Nederland ... Amsterdam ...
 ... G ...
 ... Bierbrouwerij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0167

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Maart @LIJN_DIAGONAAL Statuten @LIJN_DIAGONAAL Maatschappij ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maart ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Statuten ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Maatschappij ...
 ... Societeit ... Utrecht ...
 ... Rotterdam ...
 ... Maatschappij ...
 ... April ... alsboven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Stoom ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Arnhem ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... JD ... April ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ... de ...
 ... Delft ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Utrecht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Nederlandsche ... B ... Bond ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Telegraphie ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0168

page title: ... 11 2 12 N@n RvSt Rotterdam B d bezit @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... 11 ...
 ... 2 ...
 ... 12 ...
 ... N@n ...
 ... RvSt ... Rotterdam ...
 ... B ...
 ... d ...
 ... bezit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 12 ...
 ... Boere ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Zaandam ...
 ... 4 ...
 ... 8 ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Bond ... Klompenmakers ...
 ... Paulus ...
 ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0169

page title: ... bladz 112 2 Maatschappij goedkeuring Statuten Ambtenaren Statuten oprichting Vennp ...
 
 ... bladz ... 112 ... 2 ...
 ... Maatschappij ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Statuten ...
 ... oprichting ... Vennp ...
 ... Arnhem ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... M ... April ...
 ... om ... zooveel ...
 ... goedkeuring ...
 ... de ... Nederlandsche ... Vereeniging ...
 ... van ...
 ... op ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Boskoop ...
 ... VennP ...
 ... M ...
 ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... boven ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ... als ...
 ... ontslag ... Nederlandsche ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0170

page title: ... @IMPRINT_114 Rappt April @NUMERO goedkeuring g Statuten te Amsterdam M ...
 
 ... @IMPRINT_114 ...
 ... Rappt ... April ... @NUMERO ... goedkeuring ... g ...
 ... Statuten ...
 ... te ... Amsterdam ...
 ... M ...
 ... Nijmegen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Nederlandsche ...
 ... April ...
 ... Statuten ...
 ... Nederlandsche ... Amsterdam ...
 ... Vereeniging ...
 ... r ...
 ... Indus ...
 ... Dordrecht ...
 ... gemeente ...
 ... d ... de ...
 ... zij ... Amsterdam ...
 ... oprichting ... Vennp ...
 ... Eigendom ... Utrecht ...
 ... 2 ... boven ...
 ... Nederlandsche ... voor ...
 ... Internationale ...
 ... fabrikanten ...
 ... der ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0171

page title: ... 114 @LIJN_DIAGONAAL April tot Groninger Groningen Gravenhage B Vereeniging ...
 
 ... 114 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... April ... tot ...
 ... Groninger ...
 ... Groningen ... Gravenhage ... B ...
 ... Vereeniging ...
 ... 2 ... April ...
 ... d ...
 ... gemeente ...
 ... Nederlandsche ...
 ... April ... alsboven ... boven ...
 ... Zaandam ...
 ... VennP ...
 ... Exploitatie ...
 ... Meyer ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0172

page title: ... 17 April van in Rotterdam Besluiten_fiat Besluiten 6 ...
 
 ... 17 ... April ...
 ... van ... in ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... 6 ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ... @NUMERO ...
 ... Boer ... Nuenen ...
 ... Naaml ...
 ... Utrecht ...
 ... Gravenhage ...
 ... Exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Chocolade ...
 ... d ...
 ... Maatschappij ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0173

page title: ... Vervolg_van bladz April tot goedkeuring oprichting Naaml d Rotterdam 5 ...
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... April ... tot ... goedkeuring ...
 ... oprichting ... Naaml ...
 ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... 5 ... 23 ... April ... alsboven ...
 ... oprichting ...
 ... Palais ... Amsterdam ...
 ... April ...
 ... exploitatie ...
 ... April ... alsboven ...
 ... d ... Statuten ...
 ... Oorlog ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ... Besluiten ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ... 118 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0174

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 23 April oprichting Naaml Gravenhage Groningen April ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 23 ... April ...
 ... oprichting ... Naaml ...
 ... Gravenhage ...
 ... Groningen ...
 ... April ...
 ... Kruiningen ...
 ... Besluiten ...
 ... April ... 9 ... April ... 152 ...
 ... Naaml ... Vennp ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... der ...
 ... Statuten ...
 ... Novb ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0175

page title: ... bladz @LIJN_DIAGONAAL No @LIJN_DIAGONAAL Rappt tot @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam Rotterdam ...
 
 ... bladz ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... No ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... Koffiehuizen ... te_Rotterdam ...
 ... VennP ...
 ... April ... 8 ... boven ...
 ... Statuten ...
 ... Veendam ...
 ... Vereeniging ...
 ... Indie ...
 ... Vennp ...
 ... Coevorden ...
 ... April ... 25 ... boven ...
 ... Naaml ...
 ... Het ...
 ... 39 ...
 ... Statuten ...
 ... Oranje ...
 ... d ... West ...
 ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ... 120 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0176

page title: ... bladz 119 9 @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Vereeniging der akte VennP ...
 
 ... bladz ... 119 ... 9 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vereeniging ...
 ... der ... akte ... VennP ...
 ... Exploitatie ... van_het ...
 ... C ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... boven ...
 ... April ...
 ... Statuten ...
 ... Nijmegen ...
 ... @NUMERO ...
 ... d ...
 ... Marum ...
 ... d ...
 ... Nederlandsche ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Statuten ... d ... de ...
 ... School ...
 ... Kapelle ... Kapelle-Brezelinge ... Brezelinge-Evers ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0177

page title: ... Vervolg_van 120 No goedkeuring bevordering Leiden instrumentmaker Bierbrouwers Vereeniging ...
 
 ... Vervolg_van ... 120 ...
 ... No ...
 ... goedkeuring ...
 ... bevordering ... Leiden ... instrumentmaker ...
 ... Bierbrouwers ... Vereeniging ... Eendracht ...
 ... Nederland ...
 ... Amsterdam ...
 ... Statuten ...
 ... r ...
 ... Middelburg ...
 ... der ...
 ... Maatschappij ... Amsterdam ...
 ... Brocke ...
 ... Amsterdam ...
 ... Stoomvaart ... Maatschappij ... Amsterdam ...
 ... Statuten ...
 ... Eendracht ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ... Leiden ...
 ... 9 ... Statuten ... de ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0178

page title: ... Rotterdam exploitatie Haarlem Ma Nederlandsche Utrecht Het Amsterdam alsboven boven ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ... Haarlem ...
 ... Ma ...
 ... Nederlandsche ... Utrecht ...
 ... Het ... Amsterdam ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Rotterdam ...
 ... Nederland ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 7 ... 9 ... Mei ...
 ... Statuten ...
 ... belang ...
 ... d ...
 ... Nijmegen ...
 ... Haarlem ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0179

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 8 @LIJN_DIAGONAAL Statuten Vereeniging behoeftige Zee ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 8 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... behoeftige ...
 ... Zee ...
 ... H.M. ...
 ... Mei ... 4 ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... Statuten ... d ... de ...
 ... Amsterdam ... Zinspreuk ...
 ... der ...
 ... Dordrecht ...
 ... den ...
 ... Bond ...
 ... Nederland ... Rotterdam ...
 ... Christelijke ...
 ... Boskoop ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0180

page title: ... No 2 Statuten te Katwijk te Gravenhage Amsterdam oprichting Naaml ...
 
 ... No ...
 ... 2 ...
 ... Statuten ...
 ... te ... Katwijk ...
 ... te ...
 ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... oprichting ... Naaml ...
 ... d ... Rotterdam ...
 ... Nederlandsche ...
 ... B ...
 ... Statuten ...
 ... Leidens ... Leiden ...
 ... van ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... van ...
 ... VennP ...
 ... Rotterdam ...
 ... Zeeland ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... 125 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0181

page title: ... bladz @LIJN_DIAGONAAL Schietvereeniging vereeniging gereformeerd Schoolonderwijs Vereeniging ...
 
 ... bladz ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Schietvereeniging ... vereeniging ...
 ... gereformeerd ... Schoolonderwijs ...
 ... Vereeniging ...
 ... Groninger ...
 ... VennP ...
 ... Rheden ...
 ... Amsterdam ...
 ... Minister ... Nieuw ...
 ... de ... van ...
 ... ijzer ...
 ... bij ...
 ... Klepoe_te ...
 ... Rappt ... 23 ...
 ... d ...
 ... Nederland ... Utrecht ...
 ... Ziekenzorg ...
 ... Maastricht ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0182

page title: ... Vervolg_van Rappt goedkeuring d Statuten Utrecht d der Amsterdam ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... d ... Statuten ...
 ... Utrecht ...
 ... d ... der ...
 ... Amsterdam ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... Boeren ... Amsterdam ...
 ... Woerden ...
 ... Mercuur ... Dordrecht ...
 ... Amsterdam ...
 ... exploitatie ... Nederland ...
 ... restaurants ...
 ... exploitatie ... Nederland ...
 ... Amsterdam ...
 ... heeft ...
 ... Vennp ...
 ... Amsterdam ...
 ... Stoom ... Gorinchem ...
 ... Kapitein ...
 ... wijziging ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0183

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Statuten Gravenhage @LIJN_DIAGONAAL Borne Haarlem @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Borne ...
 ... Haarlem ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Statuten ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Nederlandsche ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... voor ... Amsterdam ...
 ... Bussum ...
 ... exploitatie ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0184

page title: ... Rappt goedkeuring Amsterdam Naaml d Exploitatie Amsterdam Haarlem Amsterdam Komeet ...
 
 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Amsterdam ... Naaml ...
 ... d ... Exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Komeet ... Amsterdam ...
 ... Eerste ... RvSt ...
 ... RvSt ... Rotterdam ...
 ... d ...
 ... De ...
 ... Utrecht ... Venendaal ...
 ... Borculo ...
 ... d ... Amsterdam ...
 ... Afdeeling ... d ... Maarssen ...
 ... wijzig ...
 ... Amsterdam ...
 ... Doesburg ...
 ... Utrecht ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ... bladz ... 129 ... 2 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0185

page title: ... bladz No 101 exploitatie Borne @LIJN_BESLISSING Zutphen Vlagtwedde Amsterdam Afdeeling ...
 
 ... bladz ...
 ... No ...
 ... 101 ...
 ... exploitatie ...
 ... Borne ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Zutphen ...
 ... Vlagtwedde ...
 ... Amsterdam ...
 ... Afdeeling ... der ...
 ... Christelijk ...
 ... Statuten ... v ... Vereeniging ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Arnhem ...
 ... Luitenant ...
 ... Amsterdamsche ... firma ...
 ... Amsterdam ...
 ... Juni ... 4 ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0186

page title: ... Vervolg Vervolg_van 129 goedkeuring Scheemda d Statuten Harddraverij Harddraverijvereeniging Leeuwarden ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... 129 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Scheemda ...
 ... d ... Statuten ...
 ... Harddraverij ... Harddraverijvereeniging ... Leeuwarden ...
 ... Naaml ...
 ... Conserven ... Rotterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Leider ... Gravenhage ...
 ... d ...
 ... exploitatie ...
 ... Vruchten ... Rotterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... huwelijk ...
 ... exploitatie ...
 ... grenzen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0187

page title: ... @IMPRINT_131 No @LIJN_DIAGONAAL JD Juni tot Vereeniging Waveren @LIJN_BESLISSING Rappt ...
 
 ... @IMPRINT_131 ...
 ... No ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... JD ... Juni ... tot ...
 ... Vereeniging ...
 ... Waveren ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... de ...
 ... Utrechtsche ... Nederlandsche ... Utrecht ...
 ... Amsterdam ... Feb ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... oprichting ... Vennp ...
 ... Fransens ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... VennP ...
 ... Arnhem ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... op ... Wildervank ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ... Nederlanden ... d ... Rotterdam ...
 ... d ... Utrecht ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0188

page title: ... Vervolg goedkeuring Rotterdam te Utrecht M Maatschij Vennp Utrecht alsboven ...
 
 ... Vervolg ...
 ... goedkeuring ...
 ... Rotterdam ...
 ... te ... Utrecht ...
 ... M ... Maatschij ...
 ... Vennp ...
 ... Utrecht ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... d ... van ... Naaml ...
 ... Rotterdam ...
 ... Juni ...
 ... d ... de ...
 ... Christelijk ...
 ... Gereformeerden ...
 ... Amsterdam ...
 ... Exploitatie ...
 ... Emergo ... Amsterdam ...
 ... Maatschij ... den ...
 ... Utrecht ...
 ... d ...
 ... Enschede ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0189

page title: ... Maatschappij @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Vereeniging Gravenhage Rotterdam @doorgestreepte_t_en_ascenders Vereeniging Amsterdam Vennp ...
 
 ... Maatschappij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ...
 ... Vereeniging ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rotterdam ...
 ... @doorgestreepte_t_en_ascenders ...
 ... Vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vennp ...
 ... West ...
 ... Maatschappij ... Rotterdam ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... exploitatie ...
 ... Feb ...
 ... Besluit ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Landbouw ... Kananga ...
 ... Amsterdam ...
 ... Kapitein ...
 ... Wat ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... alsboven ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0190

page title: ... 150 goedkeuring d vereeniging Christelijke onder Amsterdam Dokkum @SECUNDO Algemeen ...
 
 ... 150 ... goedkeuring ...
 ... d ... vereeniging ...
 ... Christelijke ...
 ... onder ... Amsterdam ...
 ... Dokkum ...
 ... @SECUNDO ...
 ... Algemeen ... Nederlandsche ...
 ... gemeente ...
 ... Vennp ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... Statuten ...
 ... Boxtel ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0191

page title: ... 4 Landbouw Besluit_fiat Gravenhage fiat 133 Vereeniging Noord Holland Kruis ...
 
 ... 4 ...
 ... Landbouw ... Besluit_fiat ... Gravenhage ... fiat ...
 ... 133 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Noord ... Holland ...
 ... Kruis ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Inspecteurs ... bij ...
 ... Politie ... Amsterdam ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... het ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... d ... Utrecht ...
 ... de ... firma ...
 ... C ... Gravenhage ...
 ... de ... Oranje ...
 ... Zaandam ...
 ... Helmond ...
 ... Arnhem ...
 ... V ... Vervolg ... bladz ... 136 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0192

page title: ... 5 10 Amsterdam Gravenhage 5 F Officieren Korporaals gemeentelijke ...
 
 ... 5 ...
 ... 10 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Gravenhage ...
 ... 5 ...
 ... F ...
 ... Officieren ... Korporaals ...
 ... gemeentelijke ...
 ... Amsterdam ...
 ... Arnhem ...
 ... Arnhem ...
 ... JD ...
 ... Statuten ...
 ... Leiden ...
 ... Gravenhage ...
 ... Statuten ...
 ... Heerenhoek ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0193

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Naaml Voorburg @LIJN_DIAGONAAL d Statuten artikelen Maatschappij Amsterdam ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Naaml ...
 ... Voorburg ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... Statuten ...
 ... artikelen ...
 ... Maatschappij ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0194

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt 4 3 d 15 Utrecht ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... 4 ... 3 ...
 ... d ...
 ... 15 ...
 ... Utrecht ...
 ... Indische ...
 ... 5 ...
 ... 7 ... Naaml ...
 ... Begrafenis ...
 ... Concordia ...
 ... Geldersche ... Amsterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... Tabak ... Amsterdam ...
 ... Koloniale ... Amsterdam ...
 ... Nederlandsche ... Amsterdam ...
 ... Nieuw ...
 ... 4 ... gemeente ...
 ... Gomwasscherij ...
 ... Haarlem ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0195

page title: ... 7 Vereeniging Muziekuitvoeringen Vereeniging Utrecht Statuten vereeniging Nederlandsche ...
 
 ... 7 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Muziekuitvoeringen ...
 ... Vereeniging ...
 ... Utrecht ...
 ... Statuten ... vereeniging ...
 ... Nederlandsche ... te ... Enschede ...
 ... Naaml ...
 ... B ...
 ... exploitatie ... van ...
 ... Amsterdam ...
 ... tot ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Delft ...
 ... Rotterdam ...
 ... Amstel ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Oudheidkamer ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0196

page title: ... 139 3 Amsterdam Rotterdam Haarlem Leiden Amsterdam Haarlem Mirns ...
 
 ... 139 ... 3 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... Leiden ...
 ... Amsterdam ...
 ... Haarlem ... Mirns ...
 ... Utrecht ...
 ... Nederlandsche ... Wielerbond ... Amsterdam ...
 ... B ...
 ... Rotterdam ...
 ... Crescendo ... Baarn ...
 ... Feb ... Oudenbosch ...
 ... Koloniale ...
 ... Statuten ...
 ... administratie ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0197

page title: ... Rappt tot Naaml exploitatie Nederlandsche Java Nederland Fabriek Stoom ...
 
 ... Rappt ... tot ...
 ... Naaml ...
 ... exploitatie ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Java ...
 ... Nederland ...
 ... Fabriek ... Stoom ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ... de ...
 ... Utrecht ...
 ... Bond ... Werkgevers ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Zutphen ...
 ... Rappt ... 23 ... 11 ...
 ... Helden ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0198

page title: ... 4 9 gepensionneerde g Officieren d Eerste Rotterdam Sleepboot Rotterdam ...
 
 ... 4 ...
 ... 9 ...
 ... gepensionneerde ... g ... Officieren ...
 ... d ...
 ... Eerste ...
 ... Rotterdam ...
 ... Sleepboot ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... Boskoop ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vereeniging ...
 ... te ...
 ... Rotterdam ...
 ... en ... onderwijs ... Rotterdam ...
 ... firma ...
 ... Haarlem ...
 ... van ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten_fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0199

page title: a. Langkat Tabak Maatschy te Amsterdam 
 
 ... @IMPRINT_143 ...
 ... 14 ... 4 ... 5 ... tot ...
a. Langkat Tabak Maatschy te Amsterdam 
b. Maatschy Zeebad Scheveningen te 's Gravenhage
 ... Nijmegen ...
 ... Nederlanden ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... Maastricht ...
 ... Vennp ...
 ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... Arnhem ...
 ... C ... Haarlem ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0200

page title: ... @IMPRINT_144 goedkeuring Buitenlandsche Amsterdam boven Aug 10 alsboven boven ...
 
 ... @IMPRINT_144 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Buitenlandsche ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... boven ...
 ... Aug ... 10 ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rotterdam ...
 ... Aug ...
 ... Boer ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... Gravenhage ...
 ... Waarden ...
 ... Dordrecht ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0201

page title: ... 144 @IMPRINT_145 @LIJN_DIAGONAAL Oost Leiden Naaml Vennp ...
 
 ... 144 ... @IMPRINT_145 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Oost ...
 ... Leiden ...
 ... Naaml ... Vennp ...
 ... Maassluis ... Gravenhage ...
 ... R ... Arnhem ...
 ... Aug ...
 ... de ...
 ... verduurzaamde ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschij ...
 ... Amsterdam ...
 ... Maart ...
 ... kapitaal ... d ...
 ... Amsterdam ...
 ... boven ...
 ... Nederland ...
 ... Statuten ... tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0202

page title: ... Militaire verleenen @NUMERO personen @NUMERO volmacht Besluit_fiat Rappt verleenen aangaan_van ...
 
 ... Militaire ...
 ... verleenen ...
 ... @NUMERO ...
 ... personen ...
 ... @NUMERO ...
 ... volmacht ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... verleenen ...
 ... aangaan_van ...
 ... d ... de ... personen ...
 ... Rappt ... 24 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 8 ... @NUMERO ... het ...
 ... residentie ...
 ... huwelijk ...
 ... Schumann ...
 ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... Minister ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0203

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt op @LIJN_DIAGONAAL tot_het @LIJN_DIAGONAAL bij @LIJN_DIAGONAAL 57 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... op ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... tot_het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... bij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 57 ... Brief ... den ... Burgemeester ... Bodegraven ... fiat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ... de ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... te ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... missive ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ...
 ... vergunning ... heeft ... en ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ...
 ... Jan ... tot ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... van_het ... het ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... B ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... Frankfort ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 57 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... B ... Java ...
 ... H ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... JD ... 28 ... tot ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ...
 ... tusschen ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0204

page title: ... Militaire Feb Rappt JD Feb Batavia aan huwelijk bij ...
 
 ... Militaire ...
 ... Feb ... Rappt ... JD ... Feb ...
 ... Batavia ...
 ... aan ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... Rappt ... verleenen ...
 ... huwelijk ... tusschen ... @LIJN_BESLISSING ... hierbij ... personen ...
 ... gaan ... met ...
 ... Feb ... 4 ... Rappt ... alsboven ... boven ...
 ... boven ... fiat ...
 ... Feb ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... 6 ... @NUMERO ... alsboven ... boven ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 8 ... alsboven ... boven ...
 ... @NUMERO ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0205

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Militaire Huwelijkszaken @LIJN_DIAGONAAL 47 tot het aan @LIJN_DIAGONAAL van ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Militaire ... Huwelijkszaken ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 47 ... tot ... het ... aan ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... K ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ...
 ... op ... het ...
 ... 46 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aangaan_van ...
 ... tusschen ... genoemde ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... huwelijk ... bij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... JD ... Minister ... verleenen ...
 ... van ...
 ... huwelijk ...
 ... Rappt ... Maart ... boven ... Besluit_fiat ...
 ... Smeets ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0206

page title: ... tot verleenen Cramer bij 8 11 Maart @NUMERO verleenen 8 ...
 
 ... tot ... verleenen ...
 ... Cramer ...
 ... bij ...
 ... 8 ... 11 ... Maart ... @NUMERO ... verleenen ...
 ... 8 ... @NUMERO ... aangaan_van ...
 ... Besluit_fiat ... personen ...
 ... 8 ...
 ... @NUMERO ...
 ... 10 ... 2 ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Maart ... verleenen ...
 ... Indie ...
 ... bij ...
 ... ontslag ... Hagemans ...
 ... RvSt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ...
 ... Infanterie ... bij ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Maart ... @NUMERO ...
 ... Maart ...
 ... hierbij ... p ... personen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0207

page title: ... Vervolg_van Militaire 23 aan volmacht 2 nopens aan H ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... 23 ...
 ... aan ...
 ... volmacht ...
 ... 2 ... nopens ... aan ...
 ... aan ...
 ... H ...
 ... huwelijk ...
 ... waarom ... verzoek ...
 ... zijn ...
 ... mogelijken ...
 ... April ...
 ... Per ...
 ... 30 ... M ... Maart ...
 ... 4 ...
 ... huwelijk ...
 ... Ede ... Meiners ...
 ... d ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 52 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0208

page title: ... No 55 150 verleenen @NUMERO het een hierbij @NUMERO tot ...
 
 ... No ...
 ... 55 ... 150 ... verleenen ...
 ... @NUMERO ... het ... een ...
 ... hierbij ...
 ... @NUMERO ... tot ...
 ... huwelijk ...
 ... fiat ...
 ... April ... verleenen ...
 ... B ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 5 ... April ... @NUMERO ... alsboven ... als ... boven ...
 ... 25 ... April ... boven ... 86 ...
 ... April ... alsboven ... boven ...
 ... Rappt ... April ... alsboven ... als ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0209

page title: ... bladz 131 tot tusschen Mei huwelijk bij 4 tot tot_het ...
 
 ... bladz ...
 ... 131 ... tot ...
 ... tusschen ...
 ... Mei ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... 4 ... tot ... tot_het ...
 ... M ... Bolt ...
 ... 13 ... 3 ... Mei ... 92 ... alsboven ... boven ...
 ... alsboven ... tusschen ...
 ... personen ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... 103 ... alsboven ... boven ...
 ... aan ...
 ... Mej ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0210

page title: ... 15 17 @NUMERO alsboven boven huwelijk 10 Besluit_fiat personen ...
 
 ... 15 ...
 ... 17 ...
 ... @NUMERO ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... huwelijk ...
 ... 10 ...
 ... Besluit_fiat ... personen ...
 ... verleenen ...
 ... huwelijk ...
 ... 17 ...
 ... huwelijk ... H ... Janzen ...
 ... Rappt ... Juni ... 117 ... als ...
 ... tusschen ... p ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0211

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Huwelijkszaken 21 van dispensatie tot tusschen Wadenoyen Juni als ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Huwelijkszaken ...
 ... 21 ... van ... dispensatie ...
 ... tot ...
 ... tusschen ... Wadenoyen ...
 ... Juni ... als ...
 ... 6 ... JD ... Juni ... verleenen ...
 ... fiat ...
 ... Brief ...
 ... verzoekschrift ...
 ... tot_het ...
 ... huwelijk ...
 ... fiat ...
 ... bij ...
 ... een ... huwelijk ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0212

page title: ... 155 12 Rappt JD Rappt JD 159 5 9 ...
 
 ... 155 ...
 ... 12 ... Rappt ... JD ...
 ... Rappt ... JD ... 159 ... 5 ... 9 ...
 ... @NUMERO ... het ... aangaan_van ...
 ... hierbij ...
 ... boven ...
 ... 4 ... Rappt ...
 ... als ...
 ... personen ...
 ... 16 ... 6 ...
 ... bladz ...
 ... missive ... KB ...
 ... heeft ...
 ... 16 ... het ...
 ... huwelijk ...
 ... 14 ... 4 ... boven ...
 ... d ... personen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0213

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL huwelijk @LIJN_DIAGONAAL het B tot @LIJN_DIAGONAAL 10 102 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... huwelijk ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ...
 ... B ... tot ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 10 ... 102 ... 2 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 8 ... @NUMERO ... aan ...
 ... @NUMERO ... het ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Luitenant ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... aan ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... een ... bij ...
 ... 14 ... 4 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bij ... Infanterie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ...
 ... 3 ... Aug ... tot ...
 ... 8 ...
 ... huwelijk ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... personen ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0214

page title: ... No Aug @NUMERO verleenen tot huwelijk tusschen 5 te te_verleenen ...
 
 ... No ...
 ... Aug ... @NUMERO ... verleenen ...
 ... tot ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... 5 ...
 ... te ...
 ... te_verleenen ... Haarlem ...
 ... huwelijk ... door ... g ...
 ... Rappt ... JD ... 23 ... Aug ... @NUMERO ...
 ... Utrecht ...
 ... 23 ... 10 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... wonende ...
 ... Aug ... A ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... met ...
 ... 30 ... JD ... 24 ... Aug ... @NUMERO ...
 ... een ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0215

page title: ... Militaire Huwelijkszaken Aug 79 huwelijk straat Aug 10 102 2 ...
 
 ... Militaire ... Huwelijkszaken ...
 ... Aug ... 79 ...
 ... huwelijk ...
 ... straat ...
 ... Aug ... 10 ... 102 ... 2 ... van ...
 ... als ...
 ... vergunning ...
 ... aan ...
 ... aan ...
 ... Gravenhage ...
 ... aan ... Noman ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Sept ... 30 ... verleenen ...
 ... een ...
 ... huwelijk ...
 ... Enschede ...
 ... verleenen ...
 ... Tjeenk ...
 ... ter ...
 ... een ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0216

page title: ... 159 Huwelijkszaken Novb een huwelijk @NUMERO het van ...
 
 ... 159 ...
 ... Huwelijkszaken ...
 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... een ... huwelijk ...
 ... @NUMERO ... het ... van ...
 ... het ...
 ... Rotterdam ...
 ... Sept ... boven ... v ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... 103 ...
 ... bij ...
 ... Besluit_fiat ... personen ...
 ... 25 ... alsboven ... boven ...
 ... Westmaas ...
 ... Sept ... 126 ... 2 ... verleenen ...
 ... een ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0217

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL JD H tot het huwelijk tusschen @LIJN_DIAGONAAL Octb ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... JD ...
 ... H ...
 ... tot ... het ...
 ... het ...
 ... huwelijk ... tusschen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Octb ... tot_het ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 5 ... Octb ... tot ...
 ... aangaan ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Octb ... verleenen ...
 ... huwelijk ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Octb ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... der ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0218

page title: ... 2 tot_het_verleenen_van het verleenen huwelijk 16 6 7 tot huwelijk ...
 
 ... 2 ... tot_het_verleenen_van ... het ... verleenen ...
 ... huwelijk ...
 ... 16 ... 6 ... 7 ... tot ...
 ... huwelijk ... hierbij ... personen ...
 ... Rappt ...
 ... H ... Batavia ...
 ... Kloppenburg ...
 ... 15 ... Octb ... tot_het_verleenen_van ...
 ... 17 ...
 ... Gaymans ...
 ... 4 ... een ... huwelijk ...
 ... Octb ... aan ... M ...
 ... een ...
 ... Kapitein ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0219

page title: ... Militaire Octb het huwelijk JD Octb verleenen huwelijk bij 120 ...
 
 ... Militaire ...
 ... Octb ...
 ... het ...
 ... huwelijk ...
 ... JD ... Octb ... verleenen ...
 ... huwelijk ... bij ...
 ... 120 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... het ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Schelt ...
 ... alsboven ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... genoemde ...
 ... 30 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Novb ... tot ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 4 ... Novb ... 8 ...
 ... 8 ... het ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0220

page title: ... Militaire Huwelijkszaken Novb 2 verleenen Rappt Novb 25 @LIJN_BESLISSING Decb ...
 
 ... Militaire ... Huwelijkszaken ...
 ... Novb ... 2 ... verleenen ...
 ... Rappt ... Novb ... 25 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Decb ...
 ... 109 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 23 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... tusschen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0221

page title: ... van_het het Per missive d den Decb het verleenen het ...
 
 ... van_het ...
 ... het ...
 ... Per ... missive ... d ... den ...
 ... Decb ... het ... verleenen ...
 ... het ... aan ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0222

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0223

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0224

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL MD Instructie op 8 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... MD ...
 ... Instructie ... op ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0225

page title: ... houdende Belgie ...
 
 ... houdende ...
 ... Belgie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0226

page title: ... No BD Kabt burgemeester ontslag d 9 Styrum ...
 
 ... No ...
 ... BD ... Kabt ...
 ... burgemeester ...
 ... ontslag ... d ...
 ... 9 ...
 ... Styrum ...
 ... Alblas ...
 ... BD ...
 ... Dordrecht ...
 ... Decb ... 11 ... regeling ...
 ... jaarwedden ... Besluit ... Besluit_fiat ... Ambtenaren ...
 ... ontslag ...
 ... gemeente ...
 ... verzoek ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... verleenen ...
 ... alsboven ... boven ... Zand ...
 ... goedkeuring ...
 ... ontslag ... als ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0227

page title: ... 0 Rappt Jan herbenoeming @LIJN_BESLISSING Rappt Jan op eervol eervol_ontslag ...
 
 ... 0 ...
 ... Rappt ... Jan ... herbenoeming ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Jan ... op ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... te ... Haarlem ...
 ... 121 ... 10 ...
 ... burgemeester ...
 ... 1901 ...
 ... 1900 ...
 ... op ... beroep ... H ...
 ... Marken ...
 ... waarbij ... een ...
 ... d ... gemeente ...
 ... Jan ... benoeming ...
 ... 8 ... 16 ... Jan ... aan ...
 ... eervol ...
 ... 8 ... 9 ... 2 ... om ... afwijzend ...
 ... beschikken ... verzoek ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0228

page title: ... bladz Rappt tot burgemeester eervol_ontslag ontslag gemeente Smeets burgemeester ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... burgemeester ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... gemeente ...
 ... Smeets ... burgemeester ... M ...
 ... Adres ... 8 ...
 ... 49 ...
 ... het ...
 ... Kroondomein ...
 ... missive ...
 ... mededeeling ... op ... om ...
 ... bij ... Kroondomein ...
 ... g ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... d ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0229

page title: ... BD Kabt gemeente Rappt BD Alberts eervol eervol_ontslag ontslag burgemeester ...
 
 ... BD ... Kabt ...
 ... gemeente ...
 ... Rappt ... BD ... Alberts ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... burgemeester ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... M ...
 ... 1901 ... burgemeester ...
 ... hun ... ontslag ...
 ... fiat ...
 ... goedkeuring ...
 ... gemeenten ...
 ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ...
 ... Noorduyn ...
 ... 1907 ...
 ... Oirsbeek ... M ...
 ... Kabt ... Zie ...
 ... om ...
 ... dat ...
 ... heeft ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ... 174 ... 7 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0230

page title: ... 30 23 Jan @NUMERO ontvangers g burgemeester gemeente Feb eervol_ontslag ...
 
 ... 30 ... 23 ... Jan ... @NUMERO ...
 ... ontvangers ...
 ... g ...
 ... burgemeester ... gemeente ...
 ... Feb ...
 ... eervol_ontslag ... eervol ... ontslag ...
 ... Feb ... @NUMERO ...
 ... Beuningen ...
 ... 59 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... 1904 ... Brielle ... wonen ...
 ... Baron ... Dedem ... d ...
 ... Dalfsen ...
 ... FM ... M ... burgemeester ... d ... g ...
 ... 1901 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Feb ... 15 ... 8 ... benoeming ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0231

page title: ... Vervolg @LIJN_DIAGONAAL Rappt 59 burgemeester Blanken Secretaris fiat tot ...
 
 ... Vervolg ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ... 59 ...
 ... burgemeester ... Blanken ...
 ... Secretaris ... fiat ...
 ... tot ... goedkeuring ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... burgemeester ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... verleenen ...
 ... 1901 ... Utrecht ...
 ... 23 ...
 ... Rappt ... benoeming ... tot ...
 ... d ... gemeente ... op ...
 ... ontslag ... burgemeester ...
 ... 8 ... GedStaten ... Feb ...
 ... Raad ... gemeente ...
 ... burgemeester ... geen ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0232

page title: ... 5 Rappt_GedStaten Rappt Rappt_GedStaten 3 Maart Rappt 58 een ...
 
 ... 5 ...
 ... Rappt_GedStaten ... Rappt ... Rappt_GedStaten ... 3 ...
 ... Maart ... Rappt ... 58 ... een ...
 ... gemeente ...
 ... Maart ... @NUMERO ... Kabt ...
 ... gemeente ...
 ... d ... g ...
 ... 7 ... 71 ... 4 ...
 ... Alphen ...
 ... als ... gemeente ...
 ... Maart ...
 ... M ... Schimmelpenninck ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ... @NUMERO ...
 ... gemeente ...
 ... ontslag ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0233

page title: ... bladz Gemeentebesturen M Maart dd Maart 10 op missive met ...
 
 ... bladz ...
 ... Gemeentebesturen ...
 ... M ... Maart ...
 ... dd ... Maart ... 10 ...
 ... op ...
 ... missive ... met ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... M ... op ... zijn ...
 ... ontslag ... als ... burgemeester ...
 ... Amsterdam ... zulks ...
 ... 8 ... 120 ... aan ...
 ... verzoek ... eervol ...
 ... burgemeester ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... Maart ... tot ...
 ... M ...
 ... d ... Kampen ...
 ... jaarwedden ... gemeente ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... 306 ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... Doornbosch ... fiat ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0234

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Buiksloot Secretaris April Maart @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 4 Maart @NUMERO ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... goedkeuring ...
 ... Buiksloot ...
 ... Secretaris ...
 ... April ... Maart ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 4 ... Maart ... @NUMERO ...
 ... Secretaris ...
 ... April ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... ter ... benoeming ...
 ... a._Koudekerk ...
 ... Paulowna ...
 ... Limmen ...
 ... April ... @NUMERO ... 7 ... benoeming ...
 ... d ...
 ... toekenning ... eervol_ontslag ... eervol ... ontslag ...
 ... 159 ... 59 ... tot ...
 ... burgemeester ...
 ... Maart ... 71 ...
 ... waarbij ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0235

page title: ... bladz April op verzoek als burgemeester Besluit April burgemeester Secretaris ...
 
 ... bladz ...
 ... April ... op ... verzoek ...
 ... als ... burgemeester ...
 ... Besluit ...
 ... April ...
 ... burgemeester ...
 ... Secretaris ...
 ... gemeenten ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... burgemeester ...
 ... baron ...
 ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... GedStaten ... April ...
 ... een ...
 ... op ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... April ... 9 ...
 ... ontslag ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0236

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 90 April burgemeester 23 9 April @NUMERO 8 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 90 ...
 ... April ...
 ... burgemeester ...
 ... 23 ... 9 ... April ... @NUMERO ... 8 ...
 ... Amstel ...
 ... Amsterdam ...
 ... 8 ...
 ... April ... aan ...
 ... Mariekerke ... op ... zijn ... verzoek ...
 ... April ... 23 ... April ... benoeming ...
 ... d ... Wijk ...
 ... ontslag ...
 ... burgemeester ...
 ... April ... @NUMERO ... benoeming ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0237

page title: ... burgemeester Kuipers eervol_ontslag eervol @LIJN_DIAGONAAL d Gemeente @LIJN_DIAGONAAL burgemeester @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... burgemeester ...
 ... Kuipers ...
 ... eervol_ontslag ... eervol ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ... Gemeente ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... burgemeester ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 4 ... herbenoeming ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... eervol ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... M ... Mei ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... burgemeester ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Mei ... regeling ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0238

page title: ... 64 Rappt BD 10 4 benoeming @LIJN_BESLISSING 1901 gemeente @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... 64 ... Rappt ... BD ... 10 ... 4 ... benoeming ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1901 ...
 ... gemeente ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @SECUNDO ... Secretaris ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1901 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... 21 ...
 ... M ...
 ... eervol_ontslag ... eervol ... ontslag ... burgemeester ...
 ... M ... baron ...
 ... @NUMERO ...
 ... benoeming ...
 ... d ...
 ... Rijen ...
 ... Mei ... JD ...
 ... zijn ...
 ... burgemeester ...
 ... Zee ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0239

page title: ... No Rappt BD 2 JD burgemeester Juni @NUMERO Rappt ...
 
 ... No ...
 ... Rappt ... BD ... 2 ...
 ... JD ...
 ... burgemeester ...
 ... Juni ... @NUMERO ...
 ... Rappt ...
 ... burgemeester ... Besluit ...
 ... benoeming ...
 ... d ... de ...
 ... Neeteson ...
 ... 2 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... Juni ... Zaayer ...
 ... eervol ...
 ... H ... zulks ...
 ... GedStaten ...
 ... ontslag ... gemeente ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0240

page title: ... 183 4 H Hoornaar Rappt 4 eervol ontslag Besluit_fiat fiat ...
 
 ... 183 ...
 ... 4 ...
 ... H ... Hoornaar ...
 ... Rappt ... 4 ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... dat ...
 ... 14 ... 4 ... Kabt ...
 ... gemeente ... g ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... Juni ...
 ... p ... M ...
 ... Jansen ...
 ... BD ...
 ... 4 ...
 ... benoeming_van ...
 ... Westmaas ...
 ... 21 ...
 ... op ...
 ... ontslag ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0241

page title: ... Vervolg bladz @G_Callig Juni herbenoeming van @LIJN_DIAGONAAL fiat 14 4 ...
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... @G_Callig ...
 ... Juni ... herbenoeming ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... fiat ...
 ... 14 ... 4 ... benoeming ...
 ... fiat ...
 ... Juni ... boven ...
 ... Vlieland ...
 ... K ...
 ... Secretaris ...
 ... BD ... tot ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... 14 ... 4 ...
 ... d ...
 ... v ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... als ...
 ... H ... fiat ...
 ... Rappt ... aan ...
 ... Beek ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0242

page title: ... 59 d gemeente H.J. 3 0 M eervol ontslag Kerkrade ...
 
 ... 59 ...
 ... d ... gemeente ... H.J. ...
 ... 3 ...
 ... 0 ...
 ... M ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... Kerkrade ...
 ... 4 ...
 ... benoeming ... burgemeester ...
 ... burgemeester ...
 ... Mei ... Besluit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... ontslag ...
 ... bladz ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0243

page title: ... Vervolg_van 10 Kabt op Juni 1901 burgemeester @LIJN_BESLISSING eervol burgemeester ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 10 ... Kabt ... op ...
 ... Juni ... 1901 ... burgemeester ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... eervol ...
 ... burgemeester ... fiat ...
 ... 10 ... @NUMERO ... tot ...
 ... op ... zijn ...
 ... 6 ... 3 ...
 ... ontslag ...
 ... 4 ...
 ... op ... ontslag ...
 ... burgemeester ...
 ... 6 ... 61 ... 6 ... boven ...
 ... aan ... Haring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0244

page title: ... bladz 26 79 Wachter Per missive omtrent den Minister ...
 
 ... bladz ...
 ... 26 ... 79 ...
 ... Wachter ...
 ... Per ... missive ... omtrent ...
 ... den ... Minister ...
 ... d ... der ... gemeente ...
 ... 26 ... 10 ... 0 ... Kabt ...
 ... @NUMERO ... 10 ...
 ... burgemeester ... d ... gemeente ... Wijk ...
 ... Per ... missive ...
 ... baron ...
 ... op_zijn ...
 ... burgemeester ...
 ... 189 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0245

page title: ... 188 2 Aug tot burgemeester Secretaris gemeente Besluit fiat ...
 
 ... 188 ...
 ... 2 ... Aug ... tot ...
 ... tot ...
 ... burgemeester ...
 ... Secretaris ... gemeente ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Aug ...
 ... Jhr ...
 ... Haarlemmerliede ...
 ... Haarlem ...
 ... Aug ...
 ... 10 ... Aug ...
 ... BD ... Aug ... aan ...
 ... dat ...
 ... Secretaris ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0246

page title: ... Aug tot dat burgemeester op Secretaris Aug 41 4 ...
 
 ... Aug ... tot ...
 ... dat ... burgemeester ...
 ... op ...
 ... Secretaris ...
 ... Aug ... 41 ... 4 ... 6 ... 6. ... JD ...
 ... op_zijn ... zijn ...
 ... als ... burgemeester ...
 ... zulks ... d ...
 ... Secretaris ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ... 4 ...
 ... ontslag ... te_verleenen ...
 ... Bunnik ...
 ... 23 ... 4 ... herbenoeming ... benoeming ...
 ... geven ... op ...
 ... genoemden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0247

page title: ... burgemeester Aug goedkeuring Jhr bij verzoek ontslag verleenen H ...
 
 ... burgemeester ...
 ... Aug ... goedkeuring ...
 ... Jhr ...
 ... bij ...
 ... verzoek ... ontslag ...
 ... verleenen ...
 ... H ... Drees ...
 ... 1902 ...
 ... Aug ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... d ...
 ... geven ...
 ... missive ... BD ...
 ... van ... bijlagen ...
 ... 4 ...
 ... missive ...
 ... Vervolg ... op_bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0248

page title: ... Aug @NUMERO maken Remmen den gemeente g Noordbrabant Gemeente ...
 
 ... Aug ... @NUMERO ...
 ... maken ...
 ... Remmen ...
 ... den ... gemeente ... g ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Gemeente ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... 0 ...
 ... 4 ... Aug ...
 ... Novb ...
 ... Sept ... 44 ... 4 ...
 ... burgemeester ... 47 ...
 ... Secretaris ...
 ... Sept ... benoeming ...
 ... gemeente ...
 ... Broek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0249

page title: ... bladz 10 Sept fiat boven benoeming gemeente g Rolde eervol ...
 
 ... bladz ...
 ... 10 ... Sept ...
 ... fiat ...
 ... boven ... benoeming ...
 ... gemeente ... g ...
 ... Rolde ...
 ... eervol ... ontslag ... als ... burgemeester ...
 ... goedkeuring ... burgemeester ...
 ... Gemeente ...
 ... 46 ... 6 ... een ...
 ... d ... der ... Roermond ...
 ... Sept ... 1901 ... waarbij ...
 ... benoeming ...
 ... eervol ...
 ... burgemeester ...
 ... d ... gemeente ... Loosduinen ...
 ... Vervolg ... op ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0250

page title: ... 4 8 RvSt aanhangig Roermond Fiat missive Novb 4 5 ...
 
 ... 4 ... 8 ...
 ... RvSt ... aanhangig ...
 ... Roermond ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... Novb ... 4 ...
 ... 5 ... 14 ...
 ... RvSt ...
 ... op ...
 ... 4 ... 8 ... 9 ...
 ... ontslag ...
 ... Besluit ...
 ... Sept ... @NUMERO ...
 ... Baron ...
 ... gemeente ...
 ... 23 ... Sept ...
 ... toestemming ...
 ... Philippine ...
 ... @NUMERO ...
 ... Wethouders ...
 ... 95 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0251

page title: ... bladz Rappt Sept tot regeling gemeente Ambtenaren Kabt benoeming ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... Sept ... tot ... regeling ...
 ... gemeente ... Ambtenaren ...
 ... Kabt ... benoeming ...
 ... burgemeester ... der ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Octb ... als ... boven ...
 ... Bunnik ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Octb ... 6 ...
 ... gemeente ...
 ... BD ... @NUMERO ...
 ... besluit ... gemeente ...
 ... benoeming ...
 ... gemeente ...
 ... machtiging_om ...
 ... overweging ...
 ... ingesteld ...
 ... waarbij ...
 ... Breesnee ...
 ... Fiat ...
 ... Novb ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0252

page title: ... BD benoeming Schoolopziener Emmen Decb @NUMERO Kabt tot arrondissement Hoorn ...
 
 ... BD ... benoeming ...
 ... Schoolopziener ...
 ... Emmen ...
 ... Decb ... @NUMERO ...
 ... Kabt ... tot ...
 ... arrondissement ... Hoorn ...
 ... zulks ...
 ... toekenning ... eervol ... ontslag ...
 ... het ...
 ... Schoolopziener ...
 ... Besluit ...
 ... 12 ... 121 ... BD ... 10 ... Jan ...
 ... Hoog ... Hoogeveen ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... BD ... Poutsma ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... het ... Haarlem ...
 ... op ... 92 ...
 ... Rappt ... @NUMERO ... 15 ...
 ... Boodschap ... Kamer ...
 ... RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0253

page title: ... Onderwijs 23 Rappt Jan onderwijzers bij Rijks Kweekschool Maastricht Besluit_fiat ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 23 ... Rappt ... Jan ...
 ... onderwijzers ... bij ... Rijks ...
 ... Kweekschool ... Maastricht ... Besluit_fiat ...
 ... 21 ... BD ... 8 ... 3 ... aan ...
 ... Leeuwarden ... op ...
 ... eervol ... verleenen ... als ...
 ... Harlingen ...
 ... @NUMERO ... 1900 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... ger. ... 8 ... Decb ... 4 ... 94 ...
 ... door ... Raad ... gemeente ...
 ... GedStaten ...
 ... Overijssel ... goedkeuring ...
 ... waarbij ...
 ... eervol ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0254

page title: ... 9 Jan benoeming Haarlem zulks op zijn eervol_ontslag ...
 
 ... 9 ... Jan ... benoeming ...
 ... Haarlem ...
 ... zulks ...
 ... op ... zijn ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Arnhem ...
 ... BD ... 4 ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... waarbij ... H ...
 ... School ... gemeente ...
 ... ontslag ...
 ... GedStaten ... waarbij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 30 ... g ... ger. ...
 ... ger. ... 23 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... April ... 39 ...
 ... 8 ... @NUMERO ... M ...
 ... Leeuwarden ... op ... ontslag ...
 ... Schoolopziener ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0255

page title: ... Onderwijs 14 Rappt machtiging om bij de door GedStaten Zeeland ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... 14 ... Rappt ... machtiging ... om ... bij ...
 ... de ... door ...
 ... GedStaten ... Zeeland ...
 ... waarbij ...
 ... School ...
 ... Maart ... ger. ...
 ... April ... ger. ...
 ... BD ... alsboven ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... waarbij ...
 ... eervol ...
 ... Maart ...
 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... het ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0256

page title: ... 99 Onderwijs 9 @TOT_EN_MET 1901 A Rijks voor fiat ...
 
 ... 99 ...
 ... Onderwijs ...
 ... 9 ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1901 ...
 ... A ...
 ... Rijks ... voor ...
 ... fiat ...
 ... Breda ... op ...
 ... het ... arrondissement ... fiat ...
 ... BD ... @NUMERO ...
 ... d ...
 ... respectievelijk ...
 ... ontslag ...
 ... hunne ... betrekking ...
 ... benoeming ...
 ... Schoolopziener ... door ... arrondissement ... Ommen ...
 ... Besluit ...
 ... Feb ... aan ...
 ... ontslag_te ... ontslag ...
 ... het ... arrondissement ...
 ... Feb ... tot ... verleenen ...
 ... aan ...
 ... benoeming ...
 ... Schoolopziener ...
 ... zulks ...
 ... tegenwoordige ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0257

page title: ... onderwijzers Feb subsidie 1901 bestuur Leiden bestuur tot_het toekennen ...
 
 ... onderwijzers ...
 ... Feb ...
 ... subsidie ... 1901 ... bestuur ...
 ... Leiden ...
 ... bestuur ...
 ... tot_het ... toekennen ...
 ... Schoolopziener ... het ...
 ... door ...
 ... tijdvak ...
 ... subsidie ...
 ... Scholen ... Arnhem ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ... Rotterdam ... Alkmaar ... Zwolle ...
 ... behoeve ... d ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0258

page title: ... 124 9 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot het verleenen subsidie 0 hierbij ...
 
 ... 124 ... 9 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot ... het ... verleenen ...
 ... subsidie ... 0 ... hierbij ...
 ... @NUMERO ... benoeming ...
 ... arrondissements ...
 ... 8 ... Maart ... 17 ... 171 ...
 ... Amsterdam ... rijks ...
 ... kweekschool ...
 ... onderwijzers ...
 ... 8 ... Maart ... benoeming ...
 ... H ...
 ... Rijks ... kweekschool ...
 ... BD ... Maart ... toekennen ...
 ... belooning ...
 ... Jhr ... Beek ... B ...
 ... Eindhoven ...
 ... arrondissement ... door ... Minister ...
 ... gedurende ... g ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0259

page title: ... bij RvSt d de Commissaris provincie op het Rijks ...
 
 ... bij ...
 ... RvSt ... d ... de ...
 ... Commissaris ...
 ... provincie ...
 ... provincie ... op ...
 ... het ...
 ... Rijks ...
 ... onderwijs ...
 ... missive ...
 ... April ... ger. ...
 ... 77 ...
 ... 3 ... 6 ... Maart ... tot ...
 ... 1900 ...
 ... Leiden ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... kweekschool ... onderwijzers ...
 ... betreffende ...
 ... Nijmegen ...
 ... aan ...
 ... het ...
 ... Rappt ... 23 ... Maart ... benoeming ...
 ... het ... Groningen ...
 ... f ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0260

page title: ... bladz 23 Maart 30 tot abonnement verblijf arrondissements B ...
 
 ... bladz ...
 ... 23 ... Maart ... 30 ... tot ...
 ... abonnement ... verblijf ...
 ... arrondissements ...
 ... B ... Maart ... 1891 ... @NUMERO ...
 ... April ... 1892 ... 1897 ... 8 ... @NUMERO ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 30 ... een ...
 ... H ... Bravenboer ... MD ...
 ... Bravenbaer ... stellen ...
 ... 23 ... 106 ... Maart ... het ...
 ... 4 ...
 ... het ... arrondissement ... goedkeuring ...
 ... Leeuwarden ...
 ... April ... 29 ... Maart ... alsboven ... boven ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... aan ...
 ... hierbij ...
 ... scholen ... het ... 1900 ...
 ... d ... voorwaarde ...
 ... 54 ...
 ... het ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0261

page title: ... Vervolg Onderwijs April 61 om_machtiging machtiging om_bij door den d ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Onderwijs ...
 ... April ... 61 ... om_machtiging ... machtiging ... om_bij ...
 ... door ... den ... d ...
 ... provincie ... g ... op ... aanvrage ...
 ... Amsterdam ...
 ... bijzondere ... den ...
 ... der ...
 ... 1901 ...
 ... 39 ... ger. ...
 ... 23 ... 541 ...
 ... April ...
 ... Gemeente ... Gorinchem ...
 ... waarbij ... goedkeuring ...
 ... van ...
 ... ontslag ... aan ...
 ... 13 ... 3 ... April ...
 ... 9 ... 4 ... 7 ...
 ... April ... @NUMERO ... tot ...
 ... door ... den ...
 ... School ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0262

page title: ... 5 April 27 verleenen tegemoetkoming inrichting 2 ...
 
 ... 5 ...
 ... April ... 27 ... verleenen ...
 ... tegemoetkoming ...
 ... inrichting ...
 ... 2 ... alsboven ... als ...
 ... BD ... 6 ... Koloniale ...
 ... 10 ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ...
 ... 7 ... 46 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ...
 ... Aug ... @LIJN_BESLISSING ... boven ...
 ... Octb ... 74 ...
 ... April ... @NUMERO ... bij ...
 ... RvSt ... d ...
 ... g ...
 ... GedStaten ...
 ... aan_het ...
 ... de ... Heerenveen ...
 ... van_het ...
 ... 8 ...
 ... 5 ... @LIJN_BESLISSING ... l ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0263

page title: ... Vervolg_van bladz 206 30 Rappt April tot 1901 subsidie gemeente ...
 
 ... Vervolg_van ... bladz ... 206 ...
 ... 30 ... Rappt ... April ... tot ...
 ... 1901 ...
 ... subsidie ... gemeente ... Groningen ...
 ... behoeve ... kweekschool ...
 ... 15 ... 5 ... April ... om ... bij ...
 ... RvSt ... d ... de ...
 ... Zeeland ... waarbij ...
 ... betreffende ...
 ... p ... d ... openbare ...
 ... moeten ...
 ... Mei ...
 ... April ... BD ... 8 ... April ...
 ... Schoolopzieners ... d ...
 ... Heerenveen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... de ...
 ... arrondissement ...
 ... zijne ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0264

page title: ... April 23 April 27 RvSt de gemeente ingesteld beroep GedStaten ...
 
 ... April ... 23 ... April ... 27 ...
 ... RvSt ... de ...
 ... gemeente ...
 ... ingesteld ... beroep ... GedStaten ...
 ... Overijssel ... goedkeuring ...
 ... 5 ...
 ... Juni ... g ... ger. ... 23 ...
 ... April ... 3 ... d ...
 ... tot ... 1903 ...
 ... verplichting ...
 ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 3 ... 30 ... April ... de ... gemeente ... g ...
 ... 1903 ...
 ... 4 ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0265

page title: ... Onderwijs Mei Baarn op als BD M Mei 4 8 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Mei ...
 ... Baarn ... op ...
 ... als ...
 ... BD ... M ... Mei ... 4 ... 8 ... om_machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... overweging ... het ...
 ... Commissaris ...
 ... Zeeland ... het ...
 ... GedStaten ... provincie ...
 ... lagere_school ...
 ... regel ...
 ... 109 ...
 ... BD ...
 ... 4 ...
 ... Mei ... aan ...
 ... een ... Rheden ...
 ... 2 ...
 ... onderwijs ... aan ...
 ... d ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0266

page title: ... Vervolg_van Onderwijs 107 Mei Schoolopziener arrondissement zulks @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Onderwijs ...
 ... 107 ... Mei ...
 ... Schoolopziener ... arrondissement ...
 ... zulks ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Kabt ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Breda ... Besluit ...
 ... @NUMERO ...
 ... Commissaris ... missive ...
 ... Zuidholland ...
 ... GedStaten ... provincie ...
 ... R ...
 ... bijdrage ...
 ... 5 ...
 ... 24 ...
 ... 41 ... 23 ...
 ... 4 ... Juni ... 388 ...
 ... op ... verzoek ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0267

page title: ... No Rappt Amsterdam op ontslag Schoolopziener Zaandam @LIJN_BESLISSING Besluit_fiat BD ...
 
 ... No ...
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ... op ...
 ... ontslag ... Schoolopziener ...
 ... Zaandam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... BD ... tot ...
 ... der ... openbare ...
 ... Juni ... 23 ... machtiging ...
 ... d ... overweging ...
 ... van_het ... beroep ... door ...
 ... Koningin ... een ...
 ... GedStaten ...
 ... daarbij ... bijdrage ... 1900 ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Vereeniging ...
 ... d ...
 ... Bijbel ... p ...
 ... 30 ... 7 ...
 ... Aug ...
 ... 4 ...
 ... g ...
 ... Rijks ... kweekschool ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0268

page title: ... Onderwijs arrondissement Amersfoort Groningen fiat 9 BD 4 ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... arrondissement ... Amersfoort ...
 ... Groningen ... fiat ...
 ... 9 ... BD ...
 ... BD ... 4 ... 41 ...
 ... 1903 ... voor ... d ... verblijf ...
 ... Juni ...
 ... ingesteld ... door ... Commissaris ... missive ...
 ... GedStaten ...
 ... N.Brabant ...
 ... Gravenhage ... Rijks ... Rijksbijdrage ... bijdrage ...
 ... der ...
 ... 1900 ...
 ... 133 ... 3 ...
 ... 79 ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0269

page title: ... Onderwijs Schoolopziener arrondissement Veenhoven 4 1901 gesteld behoeve uitgaven bevordering ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... Schoolopziener ... arrondissement ...
 ... Veenhoven ...
 ... 4 ...
 ... 1901 ...
 ... gesteld ...
 ... behoeve ...
 ... uitgaven ... bevordering ... van_het ...
 ... 24 ... 9 ... Juni ... 61 ... 6 ... 14 ...
 ... overweging ... maken ...
 ... het ... door ...
 ... d ...
 ... Gemeente ...
 ... op ... aanvrage ...
 ... bestuur ...
 ... lager ...
 ... om ...
 ... 10 ...
 ... Besluit ... GedStaten ...
 ... Juni ... gemeente ...
 ... 1903 ... 0 ...
 ... onderwijs ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0270

page title: ... bladz aan Jhr ontslag BD intrekking de Arr. @LIJN_BESLISSING 6 ...
 
 ... bladz ...
 ... aan ... Jhr ...
 ... ontslag ...
 ... BD ... intrekking ...
 ... de ... Arr. ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ... 5 ... om_machtiging ...
 ... p ...
 ... op ...
 ... 4 ...
 ... regeling ... het ... onderwijs ...
 ... School ...
 ... 14 ... 4 ...
 ... BD ... 30 ... 8 ... 7 ...
 ... 10 ...
 ... 152 ... 52 ...
 ... Sept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0271

page title: ... 4 machtiging een de missive ingang Rijkskweekschool kweekschool Groningen ...
 
 ... 4 ... machtiging ...
 ... een ...
 ... de ...
 ... missive ...
 ... ingang ...
 ... Rijkskweekschool ... kweekschool ...
 ... Groningen ...
 ... 47 ... 7 ... op ...
 ... zijn ...
 ... wijzer ...
 ... Groningen ...
 ... BD ... 23 ... 8 ...
 ... bijdrage ...
 ... BD ... 4 ...
 ... jaarwedden ...
 ... d ...
 ... onderwijzeres ...
 ... April ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0272

page title: ... Vervolg_van d 2 Aug @NUMERO tijdvak @TOT_EN_MET 21 17 Aug ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... d ...
 ... 2 ... Aug ... @NUMERO ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ...
 ... 21 ... 17 ... Aug ... 34 ... gemeenten ...
 ... 1903 ... vrijstelling ...
 ... Aug ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... Zeeland ... waarbij ... goedkeuring ...
 ... 30 ...
 ... Sept ... 36 ...
 ... zijn ...
 ... onderwijzer ... bij ... Rijks ...
 ... Groningen ... benoeming ...
 ... en ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0273

page title: ... Vervolg_van bladz Onderwijs om_machtiging machtiging om overweging aanhangig_te aanhangig ...
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Onderwijs ...
 ... om_machtiging ... machtiging ... om ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... wijziging ...
 ... 1890 ... waarbij ...
 ... op ... ontslag ... het_lager ... lager ...
 ... de ...
 ... Fiat ...
 ... 9 ... 12 ...
 ... Octb ... ger. ...
 ... 8 ...
 ... van ... 17 ... Stbl ...
 ... houdende ...
 ... 10 ...
 ... 8 ...
 ... RvSt ... overweging ... maken ...
 ... door ...
 ... ingesteld ... tegen ... een ...
 ... Noordbrabant ... waarbij ...
 ... het ...
 ... waarbij ... aan ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0274

page title: ... No BD benoeming Groningen jaarwedde F bij Rijks missive BD ...
 
 ... No ...
 ... BD ... benoeming ...
 ... Groningen ...
 ... jaarwedde ...
 ... F ... bij ... Rijks ...
 ... missive ... BD ...
 ... gericht ...
 ... daarbij ...
 ... school ...
 ... kinderen ...
 ... BD ... aan ...
 ... Delft ...
 ... 1901 ...
 ... Zuidholland ...
 ... een ...
 ... afwijzend ... op ...
 ... de_Tweede_Kamer ... d ...
 ... onderwijs ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0275

page title: ... bladz Lager Onderwijs Rappt Schoolopziener Helmond Roermond welke ...
 
 ... bladz ...
 ... Lager ... Onderwijs ...
 ... Rappt ...
 ... Schoolopziener ... Helmond ...
 ... Roermond ...
 ... welke ...
 ... benoeming ...
 ... ter ... benoeming ...
 ... Dungen ...
 ... 73 ... om_machtiging ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ...
 ... door ...
 ... Novb ...
 ... Zuidholland ...
 ... afwijzend ... beschikt ...
 ... Staten ...
 ... Generaal ...
 ... ger. ... Octb ...
 ... 10 ... Decb ...
 ... Octb ... @NUMERO ... 8 ...
 ... het ... arrondissement ...
 ... III ... Rotterdam ...
 ... 12 ... Octb ... 7 ... vaststelling ...
 ... aan ...
 ... Haarlem ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0276

page title: ... Octb RvSt d den bestuur 45 5 regeling Stbl ...
 
 ... Octb ...
 ... RvSt ... d ...
 ... den ...
 ... bestuur ... 45 ... 5 ...
 ... regeling ...
 ... Stbl ...
 ... missive ...
 ... @NUMERO ...
 ... Novb ...
 ... BD ... Octb ... benoeming ...
 ... het ...
 ... tot ... verhooging ...
 ... onderwijzer ...
 ... lagere_school ... School ...
 ... 1901 ...
 ... vaststelling ...
 ... d ... Rijks ...
 ... onderwijs ...
 ... gemeenten ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0277

page title: ... van Onderwijs 2 om_machtiging om RvSt overweging een Zeeland ...
 
 ... van ...
 ... Onderwijs ...
 ... 2 ... om_machtiging ... om ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... een ...
 ... Zeeland ... betreffende ...
 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ... 1901 ...
 ... missive ...
 ... Decb ... ger. ...
 ... 9 ... 12 ... 2 ... Decb ... 10 ...
 ... alsboven ...
 ... de ...
 ... bladz ...
 ... g ... aan ... om ...
 ... 30 ... Octb ... 4 ...
 ... respectievelijk ... bij ...
 ... Groningen ... Rijks ... scholen ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0278

page title: ... Onderwijs arrondissement Loenen Utrecht Novb tot Noordholland gemeenten de tweede ...
 
 ... Onderwijs ...
 ... arrondissement ... Loenen ...
 ... Utrecht ...
 ... Novb ... tot ...
 ... Noordholland ...
 ... gemeenten ...
 ... de ...
 ... tweede ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... 14 ... om ... bij ...
 ... RvSt ... de ...
 ... West ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... beschikken ... op ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... missive ...
 ... Decb ... @NUMERO ... BD ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0279

page title: ... bladz Onderwijs No Novb machtiging den met 45 5 ontslag ...
 
 ... bladz ...
 ... Onderwijs ...
 ... No ...
 ... Novb ... machtiging ...
 ... den ...
 ... met ...
 ... 45 ... 5 ... ontslag ... regeling ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... 4 ...
 ... Novb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Novb ... tot ... intrekking ...
 ... 10 ... gemeente ...
 ... subsidie ... goedkeuring ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0280

page title: ... verlof 4 Mariniers Korps d B Beydals Kapitein ...
 
 ... verlof ...
 ... 4 ...
 ... Mariniers ...
 ... Korps ... d ...
 ... B ... Beydals ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0281

page title: ... hierbij Belgie zake herderlijke Zeeuwsche ...
 
 ... hierbij ...
 ... Belgie ... zake ...
 ... herderlijke ...
 ... Zeeuwsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0282

page title: ... 23 goedkeuring zekering als boven Maatschappij Jan toekennen Henrique voorwaarden ...
 
 ... 23 ... goedkeuring ...
 ... zekering ...
 ... als ... boven ...
 ... Maatschappij ...
 ... Jan ... toekennen ...
 ... Henrique ...
 ... voorwaarden ...
 ... 1900 ...
 ... 4 ... Jan ... @NUMERO ... 52 ... tot ... akte ...
 ... Amsterdam ...
 ... Levens ... Amsterdam ...
 ... 4 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Maart ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0283

page title: ... Vervolg Maart tot goedkeuring Naaml @LIJN_BESLISSING Rappt April @NUMERO 150 ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Maart ... tot ... goedkeuring ...
 ... Naaml ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... April ... @NUMERO ... 150 ...
 ... Maatschappij ... Amsterdam ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Eerste ...
 ... Arnhem ...
 ... April ... 150 ... boven ...
 ... d ...
 ... Maatschappij ... op ...
 ... bij ...
 ... Rappt ... tot ... goedkeuring ...
 ... Levens ...
 ... Rappt ... 6. ... tot ... goedkeuring ...
 ... Levensverzekering ... Levens ...
 ... Mei ... Rappt ...
 ... Naaml ...
 ... Utrecht ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0284

page title: ... Mei 133 Glasverzekering Amsterdam alsboven boven @SECUNDO Besluiten Leeuwarden ...
 
 ... Mei ... 133 ...
 ... Glasverzekering ...
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... @SECUNDO ...
 ... Besluiten ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Juni ... tot ... goedkeuring ...
 ... reglement ...
 ... Rappt ...
 ... 5 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Alkmaar ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0285

page title: ... Vervolg bladz Assurantie 66 Rappt Juni oprichting Besluit_fiat boven Nederlanden ...
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Assurantie ...
 ... 66 ... Rappt ... Juni ...
 ... oprichting ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... boven ...
 ... Nederlanden ... 8 ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ... Londen ... te ...
 ... tot ...
 ... tegen ...
 ... 16 ... der ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Bank ...
 ... Rotterdam ...
 ... als ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0286

page title: ... @PUNT 44 Amsterdam 12 4 2 73 ...
 
 ... @PUNT ...
 ... 44 ...
 ... Amsterdam ...
 ... 12 ... 4 ... 2 ...
 ... 73 ... oprichting ...
 ... Rotterdam ...
 ... voorwaarden ... Naaml ...
 ... Tilburgsche ...
 ... goedkeuring ... van ...
 ... Haarlem ...
 ... 5 ... g ...
 ... VennP ...
 ... Maatschij ... Amsterdam ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... Aug ...
 ... verzekering ...
 ... 12 ... Aug ... 9 ...
 ... Bank ... @LIJN_BESLISSING ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0287

page title: ... Aug reglement Algemeen Groninger Groningen Aug oprichting Gravenhage Aug 23 ...
 
 ... Aug ...
 ... reglement ... Algemeen ... Groninger ...
 ... Groningen ...
 ... Aug ...
 ... oprichting ...
 ... Gravenhage ...
 ... Aug ...
 ... 23 ...
 ... waterschade ...
 ... Amsterdam ...
 ... Sept ...
 ... Maatschappij ...
 ... Utrecht ...
 ... Octb ... der ...
 ... Utrechtsche ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0288

page title: ... 8 Octb 49 9 4 voorwaarden ...
 
 ... 8 ... Octb ... 49 ... 9 ... 4 ...
 ... voorwaarden ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... 50 ... goedkeuring ... van ...
 ... Nederlandsche ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 103 ... 10 ... 3 ... tot ... goedkeuring ... der ...
 ... Amsterdam ...
 ... Octb ... 54 ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... Novb ...
 ... oprichting ...
 ... als ...
 ... verzekering ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0289

page title: ... Rappt 17 6 4 6 8 tot Gravenhage ...
 
 ... Rappt ... 17 ... 6 ... 4 ... 6 ... 8 ... tot ...
 ... Gravenhage ...
 ... goedkeuring ... van ...
 ... Vennp ...
 ... Utrecht ...
 ... JD ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... verzekering ... Arnhem ...
 ... Decb ... 6 ... 534 ...
 ... een ... tarief ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0290

page title: ... Successierechten Rappt 0 Op_adres adressen adres 7 Decb 26 ...
 
 ... Successierechten ...
 ... Rappt ... 0 ... Op_adres ... adressen ... adres ...
 ... 7 ... Decb ... 26 ... Op ... adressen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Juni ...
 ... wegens ... d ...
 ... Besluit ...
 ... Jan ... Op ...
 ... v ...
 ... besturen ... om_machtiging ... van ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... verleenen ...
 ... Successie ...
 ... d ...
 ... Seybel ... Besluiten_fiat ...
 ... 4 ... 23 ...
 ... verleenen ...
 ... Alg ... Algemeene ...
 ... Amsterdam ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0291

page title: ... Legaten adressen machtiging Jan 11 tot het de Jan respectievelijk ...
 
 ... Legaten ...
 ... adressen ...
 ... machtiging ...
 ... Jan ... 11 ... tot ... het ...
 ... de ...
 ... Jan ...
 ... respectievelijk ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... Jan ... 4 ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ...
 ... Amsterdam ...
 ... 5 ... JD ... Op ... adressen ... Kerkelijke ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... besturen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 41 ... 4 ... verleenen ...
 ... Roermond ...
 ... B ... F ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0292

page title: ... Legaten Successierechten Rappt JD Op Op_adres adres Stephanus fiat het ...
 
 ... Legaten ... Successierechten ...
 ... Rappt ... JD ... Op ... Op_adres ... adres ...
 ... Stephanus ...
 ... fiat ...
 ... het ... verleenen ...
 ... Diepenveen ...
 ... Op ... adressen ...
 ... Feb ... JD ... adressen ...
 ... Rappt ... Novb ... fiat ...
 ... 8 ... tot ... verleenen ...
 ... nalatenschappen ... M ...
 ... M ...
 ... Rappt ... Rappt_FD ... FD ... alsboven ... boven ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0293

page title: ... Erfenissen 12 Op adressen 8 Rappt JD Op_adres_van adres Amsterdam ...
 
 ... Erfenissen ...
 ... 12 ... Op ... adressen ...
 ... 8 ... Rappt ... JD ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Amsterdam ...
 ... Maart ... adressen ... Kerkelijke ...
 ... het ...
 ... 8 ... 6 ... JD ... Maart ... Op ...
 ... gemeente ... g ... alst_gemeente ... g ...
 ... Pouderoijen ... boven ... eene ...
 ... afwijzend ...
 ... machtiging ...
 ... 4 ... Maart ... 17 ... 171 ...
 ... legaten ...
 ... Rappt ... 20 ... Maart ... adressen ...
 ... Maart ... adressen ...
 ... om ...
 ... Maart ... verleenen ...
 ... d ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0294

page title: ... Successierechten April 43 4 3 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Maart Op adressen April ...
 
 ... Successierechten ...
 ... April ... 43 ... 4 ... 3 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... Op ... adressen ...
 ... April ... Maart ... @NUMERO ... Op ... adressen ...
 ... April ... Rappt ... April ... Op ... adressen ...
 ... besturen ...
 ... April ... 17 ... 7 ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... JD ... April ... Op ... van_Kerkelijke ...
 ... Rappt ... April ... 4 ... adressen ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... April ... 91 ... 2 ...
 ... d ... Haarlem ...
 ... den ... Rijks ... Museum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0295

page title: ... bladz Successierechten FD verleenen Successie adressen betaald de Amsterdam @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... bladz ...
 ... Successierechten ...
 ... FD ... verleenen ...
 ... Successie ... adressen ...
 ... betaald ... de ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... nalatenschap ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt_BD ... 4 ... adressen ...
 ... wegens ...
 ... Groningen ...
 ... Op ...
 ... 8 ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ...
 ... d ... den ...
 ... den_Kerkeraad ...
 ... 5 ... JD ... Mei ... 8 ... Op ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0296

page title: ... Vervolg_van Successierechten Mei Op adressen besturen legaten Mei als machtiging ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Successierechten ...
 ... Mei ... Op ... adressen ... besturen ...
 ... legaten ...
 ... Mei ...
 ... als ... machtiging ...
 ... tot ...
 ... Successie ...
 ... respectievelijk ...
 ... Siemes ... Schiedam ... Besluiten ...
 ... Op ... adressen ...
 ... bestuur ...
 ... l ... f ...
 ... JD ... 10 ... Juni ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0297

page title: ... 0 verleenen 46 6. Op Op_adres_van Koloniale Scholen Haarlem Op ...
 
 ... 0 ...
 ... verleenen ...
 ... 46 ... 6. ... Op ... Op_adres_van ...
 ... Koloniale ... Scholen ... Haarlem ...
 ... Op ...
 ... weldadigheid ... fiat ...
 ... Op ... adressen ...
 ... 69 ... adressen ...
 ... besturen ...
 ... Besluit ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0298

page title: ... @IMPRINT_242 2 Aug 6 Aug 12 @LIJN_BESLISSING Op Aug ...
 
 ... @IMPRINT_242 ...
 ... 2 ... Aug ... 6 ...
 ... Aug ... 12 ... @LIJN_BESLISSING ... Op ...
 ... Aug ... 7 ... Rappt ... om ... alsboven ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... Aug ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... 10 ... 101 ... 0 ... Op ...
 ... om_machtiging ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0299

page title: ... bladz gereformeerde 10 Brief H van door Heythuizen aan machtiging ...
 
 ... bladz ...
 ... gereformeerde ...
 ... 10 ... Brief ... H ...
 ... van ... door ...
 ... Heythuizen ... aan ...
 ... machtiging ...
 ... een ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... aanvrage ... bij ... het ...
 ... JD ...
 ... 30 ... Op ...
 ... vergunning ...
 ... van_het ...
 ... 7 ... Op ... adressen ...
 ... besturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0300

page title: ... @NUMERO 4 besturen Amsterdam bestaande missive Sept tot d Successie ...
 
 ... @NUMERO ... 4 ...
 ... besturen ...
 ... Amsterdam ... bestaande ...
 ... missive ...
 ... Sept ... tot ...
 ... d ... Successie ...
 ... Klijn ...
 ... JD ...
 ... l ...
 ... Octb ... 7 ... Op ... adressen ... Kerkelijke ...
 ... besturen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... bladz ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0301

page title: ... 901 Successierechten Rappt Octb Op Op_adres_van Vereeniging machtiging 5 tot ...
 
 ... 901 ... Successierechten ...
 ... Rappt ... Octb ... Op ... Op_adres_van ...
 ... Vereeniging ...
 ... machtiging ...
 ... 5 ... tot ... het ...
 ... het ... van ...
 ... betaald ...
 ... Heerenveen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Op ... Op_adres ... adressen ... adres ...
 ... weldadigheid ...
 ... Octb ... adressen ...
 ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... 70 ... 25 ... Octb ... b ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ... behoeve ...
 ... door ... Prins ...
 ... Weimar ... Generaal ...
 ... Nederlandsche ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0302

page title: ... Op fiat v 16 Op adressen @LIJN_BESLISSING 150 adressen Besluit_fiat ...
 
 ... Op ...
 ... fiat ...
 ... v ...
 ... 16 ... Op ... adressen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 150 ... adressen ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Successie ...
 ... nalatenschap ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0303

page title: ... 6 Op adressen 2 Decb Successie @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... 6 ... Op ... adressen ...
 ... 2 ... Decb ...
 ... Successie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0304

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0305

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0306

page title: ... B 69 tot d Reglement op boven aan op ...
 
 ... B ... 69 ... tot ...
 ... d ...
 ... Reglement ... op ...
 ... boven ... aan ...
 ... op ...
 ... op ...
 ... Overijssel ...
 ... tot ... als ...
 ... tegen ...
 ... Jan ...
 ... Rappt ...
 ... reglement ... politie ...
 ... provincie ...
 ... Aug ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Kapitein ...
 ... waterleidingen ...
 ... op ...
 ... een ... op ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0307

page title: ... bladz Groningen tot het Eemskanaal Eems 186 een Staten tot ...
 
 ... bladz ...
 ... Groningen ... tot ...
 ... het ... Eemskanaal ... Eems ...
 ... 186 ... een ...
 ... Staten ... tot ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0308

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0309

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0310

page title: ... Rappt Decb 69 tot Rappt Overijssel op de op Overijssel ...
 
 ... Rappt ... Decb ... 69 ... tot ...
 ... Rappt ... Overijssel ...
 ... op ... de ...
 ... op ...
 ... Overijssel ... fiat ...
 ... verhooging ...
 ... oprichting ...
 ... Hoope ...
 ... benoeming ... Secretaris ...
 ... Penningmeester ... van_het ...
 ... d ... Leeuw ...
 ... B ... Berg ... op ...
 ... zijne ... betrekking ...
 ... het ...
 ... 23 ...
 ... het ...
 ... Haarlem ...
 ... Maart ... tot ... toekennen ... een ...
 ... aan ... Nederlandsche ... Maatschappij ...
 ... Gravenhage ...
 ... fiat ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0311

page title: ... bladz Rappt om_machtiging om machtiging bij den overweging aanhangig_te ontwerp ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... om_machtiging ... om ... machtiging ... bij ...
 ... den ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... ontwerp ... houdende ... regeling ...
 ... missive ...
 ... 23 ... Mei ... ger. ...
 ... van ...
 ... 8 ... 6 ...
 ... Maart ... van_het ... 1901 ...
 ... toekennen ... een ... abonnement ...
 ... Adviseur ...
 ... FD ... Maart ... bevordering ...
 ... Opziener ...
 ... Haeck ...
 ... WD ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... aan ...
 ... aan ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0312

page title: ... Rappt Mei het goedkeuring College Zee @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 23 Mei ...
 
 ... Rappt ... Mei ... het ... goedkeuring ...
 ... College ... Zee ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 23 ... Mei ...
 ... op ... Schelde ...
 ... B ...
 ... machtigen ... machtigen_tot ...
 ... Ambtenaar ...
 ... Secretaris ... het ...
 ... dat ... d ...
 ... Ambtenaar ... dienst ... door ...
 ... Rijks ... klerk ... fiat ...
 ... d ...
 ... Nederland ...
 ... internationaal ...
 ... onderzoek ...
 ... Hoek ...
 ... zijnen ... H ...
 ... Haarlem ... Rahusen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0313

page title: ... 6 0 het belooning werkzaamheden Secretaris Visscherijen Zeeuwsche ...
 
 ... 6 ... 0 ... het ...
 ... belooning ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Secretaris ...
 ... Visscherijen ...
 ... Zeeuwsche ...
 ... Beckman ... thans ...
 ... bij ... stroomen ...
 ... Vermeulen ... gemeente ... veldwachter ...
 ... het ...
 ... d ... op ...
 ... jaarwedde ...
 ... der ... Nederlandsche ...
 ... 1900 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0314

page title: ... het Schietvereeniging Gorinchem Naarden zooveel als Rappt Haarlem @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... het ...
 ... Schietvereeniging ... Gorinchem ...
 ... Naarden ...
 ... zooveel ...
 ... als ...
 ... Rappt ...
 ... Haarlem ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Decb ...
 ... MD ...
 ... MD ...
 ... Joubert ...
 ... om ... verzoekschrift ... op ... aan ...
 ... JD ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... MD ...
 ... 15 ... het ...
 ... Scherpschutters ...
 ... Schietvereeniging ... Zuidlaren ... Besluiten_fiat ... Zuidlaren ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0315

page title: 259 R Scherpschutterijen - 1901/
 
 ... 58 ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Korps ...
 ... tot ...
 ... Leiden ...
 ... F ...
 ... MD ... @NUMERO ...
 ... 8 ... Rappt ... BD ... MD ...
 ... zooveel ...
 ... op ...
 ... 8 ... Rappt ... tot ...
 ... vereeniging ...
 ... Rappt ...
 ... Schietvereeniging ... Besluiten_fiat ...
 ... Rappt ... 23 ... op ...
 ... verzoek ... eervol ... verleenen ... als ...
 ... benoeming ...
 ... het ... Korps_gevormd ... Korps ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0316

page title: ... Vervolg_van @NUMERO tot goedkeuring Statuten Aug JD Rappt Feb ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... @NUMERO ... tot ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Aug ...
 ... JD ...
 ... Rappt ... Feb ... verleenen ...
 ... ontslag ... verzoek ... H ...
 ... Jhr ...
 ... C ... Tweede ...
 ... Studenten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Leiden ...
 ... Amsterdam ...
 ... 7 ...
 ... Prins ... fiat ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... het ... Korps ...
 ... Amsterdam ... Chr ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0317

page title: ... bladz Feb JD @LIJN_BESLISSING 0 tot goedkeuring Schietvereeniging Besluiten ...
 
 ... bladz ...
 ... Feb ... JD ... @LIJN_BESLISSING ... 0 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... alsboven ...
 ... Vaderland ...
 ... Haarlem ...
 ... Utrecht ...
 ... Tweede ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... Infanterie ... dat ... die ...
 ... BD ... nieuw ...
 ... toestemming ...
 ... Vereeniging ...
 ... Rappt ... tot ... Statuten ...
 ... Schietvereeniging ... Generaal ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0318

page title: ... 5 Rappt JD @NUMERO 57 Vereeniging Rotterdam ...
 
 ... 5 ...
 ... Rappt ... JD ... @NUMERO ... 57 ...
 ... Vereeniging ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... Rotterdam ...
 ... worden ...
 ... d ... teruggezonden ... aan ...
 ... @NUMERO ... 4 ... 8 ... benoeming ...
 ... d ... de ... Korps ... g ... Utrecht ...
 ... oefening ...
 ... Utrecht ...
 ... @NUMERO ...
 ... 4 ...
 ... g ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Besluiten ...
 ... 55 ...
 ... 3 ... MD ...
 ... Hertog ... Hendrik ... B ...
 ... zooveel ...
 ... Nieuw ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0319

page title: ... bladz verleenen tot Middelburg Schietvereeniging om vereeniging Nieuw Maart Bussum ...
 
 ... bladz ...
 ... verleenen ...
 ... tot ...
 ... Middelburg ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... om ...
 ... vereeniging ...
 ... Nieuw ...
 ... Maart ...
 ... Bussum ...
 ... MD ...
 ... oprichting ...
 ... d ... der ...
 ... Amsterdam ... Vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
 ... Schietvereeniging ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Brief ... Maart ...
 ... verzoekschrift ... het ...
 ... behandeling ... van_het ...
 ... dat ... d ... afwijzende ...
 ... het ... Koninklijke ...
 ... gegeven ...
 ... missive ... het ...
 ... beschikking ...
 ... JD ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0320

page title: ... bladz Scherpschutterij Rappt MD Maart de Amsterdam Nederlandsche Weerbaar Tweede ...
 
 ... bladz ...
 ... Scherpschutterij ...
 ... Rappt ... MD ... Maart ...
 ... de ... Amsterdam ...
 ... Nederlandsche ... Weerbaar ...
 ... Tweede ...
 ... K ... Tweede ...
 ... Regt ... @LIJN_BESLISSING ... Infanterie ...
 ... 8 ...
 ... oprichting ...
 ... Zaandam ...
 ... MD ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Wageningen ...
 ... 4 ...
 ... d ... op ...
 ... Maart ... goedkeuring ...
 ... @NUMERO ... 2 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0321

page title: ... bladz Schietvereeniging JD 4 April boven oefening Zaltbommel @LIJN_BESLISSING Schietvereeniging ...
 
 ... bladz ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... JD ... 4 ... April ... boven ...
 ... oefening ...
 ... Zaltbommel ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Schietvereeniging ... Roos ...
 ... 9 ... Brief ... van ... April ...
 ... aan ...
 ... oefening ...
 ... der ...
 ... aan ... H.M ...
 ... dat ... het ...
 ... betreft ...
 ... missive ...
 ... mededeeling ...
 ... 46 ... April ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0322

page title: ... bladz MD April op 23 April verzoekschrift v Bestuur Koningin ...
 
 ... bladz ...
 ... MD ... April ...
 ... op ...
 ... 23 ... April ...
 ... verzoekschrift ... v ... Bestuur ...
 ... Koningin ...
 ... mededeeling ... d ... op ...
 ... betreffende ... H.M ...
 ... geen ... beschikking ...
 ... M ...
 ... missive ... voorzien ...
 ... MD ...
 ... 23 ... April ... goedkeuring ...
 ... Haarlem ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... door ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0323

page title: ... bladz Scherpschutterij MD Vaderland Vereeniging Christiaan 5 vereenigingen op Besluit ...
 
 ... bladz ...
 ... Scherpschutterij ...
 ... MD ...
 ... Vaderland ...
 ... Vereeniging ... Christiaan ...
 ... 5 ...
 ... vereenigingen ...
 ... op ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Mei ... 8 ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... tot ...
 ... MD ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0324

page title: ... g @NUMERO tot Oranje alsboven boven 17 Generaal Rotterdam ...
 
 ... g ... @NUMERO ... tot ...
 ... Oranje ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... 17 ...
 ... Generaal ... Rotterdam ...
 ... 24 ... MD ...
 ... oprichting ...
 ... 2 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... verzoekschriften ... als ...
 ... der ...
 ... Vereeniging ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0325

page title: ... bladz 4 Juni tot verleenen Bestuur Groningen Gravenhage dit @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... bladz ...
 ... 4 ... Juni ... tot ... verleenen ...
 ... Bestuur ...
 ... Groningen ...
 ... Gravenhage ... dit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... tot ...
 ... Hendrik ...
 ... MD ... 8 ... Juni ... aanbieding ...
 ... d ...
 ... bevordering ... Lands ...
 ... 1901 ... oprichting ...
 ... MD ...
 ... onderofficieren ...
 ... Dordrecht ... @LIJN_BESLISSING ... Dordrecht ...
 ... 26 ... 4 ... Juni ... tot ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0326

page title: ... bladz MD d 4 oefening fiat tot Statuten @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... bladz ...
 ... MD ...
 ... d ...
 ... 4 ...
 ... oefening ...
 ... fiat ...
 ... tot ...
 ... Statuten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 44 ... het ...
 ... oprichting ...
 ... Oost ... Barradeel ...
 ... JD ...
 ... MD ...
 ... Generaal ... Haarlem ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0327

page title: ... bladz Scherpschutterijen MD tot Oranje r Nassau Hoofdbestuur Utrecht als ...
 
 ... bladz ...
 ... Scherpschutterijen ...
 ... MD ... tot ...
 ... Oranje ... r ... Nassau ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Utrecht ...
 ... als ... bij ... een ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... g ... zijn ...
 ... Notificatie ...
 ... missive ... dat ...
 ... Ministers ...
 ... heeft ...
 ... 7 ... 3 ... 1320 ... om ... aan ... Peters ...
 ... eervol ...
 ... Kapitein ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Nijmegen ...
 ... 333 ... 3 ...
 ... Utrecht ... goedkeuring ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0328

page title: ... MD oprichting Colijnsplaat zooveel Zenden JD Rappt de Schietvereeniging Krugers ...
 
 ... MD ...
 ... oprichting ...
 ... Colijnsplaat ...
 ... zooveel ...
 ... Zenden ... JD ...
 ... Rappt ...
 ... de ... Schietvereeniging ... Krugers ...
 ... leden ...
 ... goedkeuring ...
 ... 4 ... JD ... Juli ... 163 ... goedkeuring ... der ... statuten ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... oprich ...
 ... op ...
 ... Luitenant ...
 ... 23 ... Juli ... @NUMERO ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Arnhem ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0329

page title: ... Scherpschutterij Rappt Feb A@a Luitenant bij Statuten Prins_Hendrik Dordrecht ...
 
 ... Scherpschutterij ...
 ... Rappt ...
 ... Feb ...
 ... A@a ... Luitenant ...
 ... bij ...
 ... Statuten ...
 ... Prins_Hendrik ...
 ... Dordrecht ...
 ... MD ... 8 ... tot ...
 ... goedkeuring ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Barradeel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0330

page title: ... Rappt MD 6 4 het Nijmegen d Infanterie tot goedkeuring ...
 
 ... Rappt ... MD ... 6 ... 4 ...
 ... het ...
 ... Nijmegen ...
 ... d ... Infanterie ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Koningin ... Wilhelmina ...
 ... Maartensdijk ... aangenomen ...
 ... benoeming ... bij ...
 ... Aug ... 2 ... Aug ... @NUMERO ... het ...
 ... Nijmegen ...
 ... Aug ... 10 ... 101 ... verleenen ...
 ... d ...
 ... Neerlands ...
 ... op ...
 ... Amsterdam ...
 ... Schuttervereeniging ... te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0331

page title: ... JD tot Schietvereeniging Koningin @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... JD ... tot ...
 ... Schietvereeniging ... Koningin ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... oprichting ...
 ... Hilversum ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... goedkeuring ... der ...
 ... Christiaan ...
 ... Officieren ... Vrijwilligercorps ...
 ... door ...
 ... Sept ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0332

page title: ... bladz 5 MD 4 oprichting Generaal om betreft op opnieuw ...
 
 ... bladz ... 5 ...
 ... MD ... 4 ...
 ... oprichting ...
 ... Generaal ...
 ... om ...
 ... betreft ...
 ... op ... opnieuw ...
 ... 9 ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... RvSt ... Rotterdam ...
 ... Hendrik ...
 ... 17 ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Hilversum ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0333

page title: ... Scherpschutterijen MD oprichting Schietvereeniging Besluit MD om zooveel opnieuw op ...
 
 ... Scherpschutterijen ...
 ... MD ...
 ... oprichting ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... Besluit ...
 ... MD ...
 ... om ... zooveel ...
 ... opnieuw ... op ...
 ... Sept ...
 ... Generaal ...
 ... Gravendeel ...
 ... Octb ... boven ...
 ... Lands ...
 ... Rotterdam ...
 ... oprichting ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0334

page title: ... Vervolg_van 47 Rappt Octb 158 58 statuten Christiaan Octb MD ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 47 ... Rappt ... Octb ... 158 ... 58 ... statuten ...
 ... Christiaan ...
 ... Octb ...
 ... MD ...
 ... Schietvereeniging ... Arnhem ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... JD ... Octb ... goedkeuring ...
 ... d ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... goedkeuring ...
 ... het ...
 ... Chr ...
 ... 279 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0335

page title: ... 10 166 tot het Rotterdam Novb eervol ontslag te Tweede ...
 
 ... 10 ... 166 ... tot ...
 ... het ...
 ... Rotterdam ...
 ... Novb ...
 ... eervol ... ontslag ... te ...
 ... Tweede ... het ...
 ... oefening ... Utrecht ...
 ... Rappt ... 13 ... 3 ... Novb ...
 ... Peeters ... boven ...
 ... Blerick ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... l ...
 ... Novb ...
 ... der ... 1900 ...
 ... Nijmeegsch ...
 ... verleenen ... als ...
 ... van_het ...
 ... Vereeniging ... tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0336

page title: ... 4 Kapitein Dordrecht luitenant bij tot goedkeuring Utrecht ...
 
 ... 4 ...
 ... Kapitein ...
 ... Dordrecht ...
 ... luitenant ... bij ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Utrecht ...
 ... MD ... 12 ...
 ... MD ... Decb ...
 ... tot ...
 ... JD ...
 ... d ...
 ... alsboven ...
 ... 23 ...
 ... subsidie ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0337

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0338

page title: 0282 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... tot ... goedkeuring ...
 ... tarieven ...
 ... grenzen ...
 ... @NUMERO ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Smilde ... fiat ...
 ... Jan ... 4 ... Decb ... @NUMERO ... 3 ... tot ...
 ... post ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... ontslag ...
 ... missive ... RvSt ... goedkeuring ...
 ... 24 ... @NUMERO ...
 ... Decb ... 4 ...
 ... Jan ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0339

page title: 0283 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... tot ... regeling ...
 ... Ambtenaren ... beambten ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... verleenen ... aanleg ...
 ... een ... publiek ...
 ... 10 ... 0 ...
 ... aan ... d ... posterijen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... @NUMERO ... tot ... het ... verleenen ...
 ... brief ...
 ... 4 ...
 ... d ... posterijen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... d ... der ...
 ... 6 ...
 ... het ...
 ... d ...
 ... 5 ... 10 ...
 ... plaats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0340

page title: 0284 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ... Jan ... het ...
 ... brief ...
 ... Korps ... Mariniers ... de ...
 ... Commissaris ...
 ... de ...
 ... 9 ... Jan ...
 ... kennisgeving ...
 ... fiat ...
 ... @NUMERO ...
 ... het ... Neede ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Jan ... directeur ...
 ... telegraafkantoor ... Zaandam ...
 ... op ... verzoek ... zoodanig ... eervol ...
 ... Rappt ... om ...
 ... wedde ...
 ... Rappt ... 15 ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Posterijen ... Telegraphie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0341

page title: 0285 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 6 ... om ... aan ...
 ... te_verleenen ... het ...
 ... eene ... tusschen ...
 ... missive ...
 ... machtiging ... aan ...
 ... M ...
 ... Commies ...
 ... de ...
 ... missive ...
 ... 30 ... benoeming ...
 ... d ...
 ... de ... fiat ...
 ... 2 ... der ...
 ... op ... zijn ...
 ... zoodanig ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ... aan ...
 ... apostillaire ... Kreuninger ...
 ... Delft ...
 ... zijn ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0342

page title: 0286 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... Jan ... den ...
 ... d ... Vianen ...
 ... eervol ... fiat ...
 ... wedde ... Commies ... posterijen ...
 ... Paleis ... alhier ... d ... 4 ...
 ... d ... bladz ...
 ... Brief ...
 ... de ... brief ... als ...
 ... @NUMERO ...
 ... op ... verzoek ... zoodanig ...
 ... Feb ... om ...
 ... 4 ...
 ... Posterijen ...
 ... Feb ... 2 ... 41 ... 15 ... Surnumerair ...
 ... Telegraphie ... van ...
 ... te_verleenen ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0343

page title: 0287 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 121 ...
 ... 1900 ...
 ... ingesteld ... bij ...
 ... fiat ...
 ... 4 ... 58 ...
 ... telegraafkantoren ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... F ... 1901 ... zulks ...
 ... Rappt ... Surnumerair ...
 ... tijdvak ... van ...
 ... 1901 ...
 ... om_machtiging ... om ... machtiging ... bij ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... aanhangig ... eene ...
 ... wijziging ...
 ... het ... @NUMERO ...
 ... 2 ... ger. ... 14 ... 4 ...
 ... Maart ... 10 ... 12 ... Besluit ... @NUMERO ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0344

page title: 0288 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... No ...
 ... Rappt ... @NUMERO ...
 ... het ... Verslag ... der ...
 ... welke ...
 ... Aug ... d ... exploitatie ...
 ... g ...
 ... Bibl ...
 ... Feb ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... d ...
 ... van_het ... telephoon ...
 ... aanleg ...
 ... Centraal ...
 ... tot ...
 ... exploitatie ... een ...
 ... publiek ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0345

page title: 0289 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ... Feb ... tot ...
 ... 17 ...
 ... een ...
 ... aanleg ... en ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... fiat ...
 ... op ... eervol ...
 ... om ...
 ... Posterijen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... verhooging ... jaarwedden ...
 ... Commiezen ...
 ... kl ... Boekwijt ...
 ... tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0346

page title: 0290 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... No ...
 ... Feb ... om_machtiging ... om ... machtiging ...
 ... Directeur ...
 ... verleenen ... den ... aanleg ...
 ... eene ... particuliere ...
 ... stations ... den ...
 ... Feb ... 4 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... Directeur ... d ... der ...
 ... Leeuwarden ...
 ... eene ...
 ... Leeuwarden ...
 ... 27 ... 4 ... Rappt ...
 ... d ... B ...
 ... zoodanig ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Surnumerair ...
 ... posterijen ... Oosterbeek ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... het ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0347

page title: 0291 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 0 ...
 ... Posterijen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... aan ...
 ... d ...
 ... zoodanig ... Besluit_fiat ... verleenen ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... aan ... den ...
 ... posterijen ... Wouters ... 1900 ...
 ... 4 ... Rappt ... Maart ... 5 ... bevordering ... Gravenhage ...
 ... Maart ...
 ... Jhr ... Brantsen ...
 ... aanleg ...
 ... particuliere ...
 ... beide ...
 ... 11 ... Maart ... aan ... g ...
 ... de ... exploitatie ...
 ... bestemd ... Centraal ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ... den ...
 ... een ...
 ... wijzen ... gemeente ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... Maart ... benoeming ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0348

page title: 0292 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... het ... Schiedam ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... inspecteur ...
 ... Maart ... wijziging ...
 ... KB ... Maart ...
 ... d ... bij ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Zwolle ...
 ... Gravenhage ... Utrecht ... Groningen ...
 ... d ... op ... door ...
 ... bepalen ...
 ... Per_missive ... missive ...
 ... datum ...
 ... 5 ... Maart ... een ...
 ... Per ... missive ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0349

page title: 0293 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... van_het ... het ...
 ... Ommen ... Groot ... fiat ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... om ... aan ... directeur ...
 ... het ...
 ... op ... zijn ... zoodanig ...
 ... fiat ...
 ... Rappt_WD ... tot ...
 ... telegraphie ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... zulks ...
 ... KB ... 1900 ... 101 ... fiat ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... om ...
 ... intrekking ... Nijmegen ...
 ... vergunning ... aanleg ...
 ... gebruik ... eene ... missive ...
 ... Rappt ... Maart ... benoeming ... tot ...
 ... van_het ... het ... telegraafkantoor ... kantoor ...
 ... 27 ... Maart ... ontslag ...
 ... telegraafkantoren ...
 ... 10 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0350

page title: 0294 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Maart ... Commies ...
 ... 44 ... p ...
 ... g ...
 ... d ... zulks ...
 ... Rijks ...
 ... Maart ... 10 ... 4 ... aanvulling ...
 ... gemeente ...
 ... aanleg ... de ... exploitatie ... een ...
 ... publiek ... bestemd ...
 ... Venloo ...
 ... Venloo ... een ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... 23 ... Maart ... 10 ... 0 ... 50 ... tot ...
 ... Botervis ...
 ... Mei ... Maart ... verleenen ...
 ... Hoofd ... Hoofdbestuur ... bestuur ... der_Posterijen ...
 ... April ... Rappt ... 7 ...
 ... April ... om ... aan ...
 ... C ... op ...
 ... het ...
 ... M ...
 ... Fiat ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0351

page title: 0295 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... van_het ...
 ... fiat ...
 ... 4 ... April ... d ... directeur ...
 ... Beumer ...
 ... ontslag_te ...
 ... directeur ... van_het ... telegraafkantoor ...
 ... @SECUNDO ... Haarlem ...
 ... Rappt ... April ...
 ... F ...
 ... Schoonheten ...
 ... zoodanig ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ... April ... 121 ... om ... 21 ...
 ... tusschen ... twee ...
 ... missive ...
 ... April ...
 ... Nieuw ... verlof ...
 ... November ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0352

page title: 0296 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... April ... 9 ... @NUMERO ... om_machtiging ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... Sept ... 1896 ...
 ... het ... eene ...
 ... haar ...
 ... Rotterdam ...
 ... missive ...
 ... wenscht ...
 ... April ... 15 ... 5 ... April ...
 ... April ... Rappt ... April ... der ...
 ... d ...
 ... fiat ...
 ... April ... @NUMERO ...
 ... vergunning ...
 ... VennP ...
 ... Noode ... d ...
 ... Tilburg ... op ...
 ... op ... telephoonlijn ...
 ... missive ...
 ... het ... verleenen ...
 ... Directeur ...
 ... de ...
 ... Rotterdam ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0353

page title: 0297 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 297 ...
 ... Rappt ... WD ... April ... 23 ... tot ... wijziging ...
 ... van_het ... KB ... 1896 ...
 ... Arnhem ... vergunning ...
 ... aanleg ...
 ... publiek ...
 ... Arnhem ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... April ... 4 ... verleenen ...
 ... dienst ...
 ... Ambtenaren ...
 ... dienst ...
 ... Rappt ... directeur ...
 ... Arntze ...
 ... op_zijn ... op ... zijn ...
 ... fiat ...
 ... 26 ... 15 ... April ... om ...
 ... Eerste ... Maatschij ...
 ... Amsterdam ... vergunning ... verleenen ...
 ... het ...
 ... IJmuiden ...
 ... Dorp_en_Duinzicht ... Zandvoort ... missive ...
 ... 23 ... April ... 138 ... 3 ... 8 ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0354

page title: 0298 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... April ... Rappt ... 17 ... April ... 178 ... 3 ... 8 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... l ... tusschen ...
 ... fabriek ...
 ... den ...
 ... missive ...
 ... April ...
 ... April ... Rappt ... 24 ... April ...
 ... Commissie ...
 ... arrondissementen ...
 ... April ... 30 ... April ... 7 ...
 ... Heerewaarden ... Haarlem ...
 ... April ... d ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... verzoek ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0355

page title: 0299 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 33 ... April ...
 ... vergunning ... voor ... aan ...
 ... exploitatie ...
 ... Centraal ...
 ... die ... gemeente ...
 ... op ... @LIJN_BESLISSING ... voorwaarden ... fiat ...
 ... WD ... naar ...
 ... mondeling ...
 ... 1901 ... 7 ...
 ... aan ... H ... Minister ...
 ... 30 ... @NUMERO ...
 ... April ...
 ... verlof ...
 ... Per ... missive ... de ... met ...
 ... teruggezonden ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... Medemblik ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... g ...
 ... publiek ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0356

page title: 0300 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 10 ... Mei ... 9 ... om ... directeur ... goedkeuring ...
 ... Commies ... posterijen ...
 ... directeur ...
 ... het ... telegraafkantoor ...
 ... zoodanig ...
 ... 15 ... Rappt ... Mei ... 6 ... Nijmegen ...
 ... Simons ... op_zijn ... op ... zijn ... Besluit ...
 ... 10 ... 16 ... om ...
 ... publiek ...
 ... gemeente ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... telegraphie ...
 ... Rappt ... Mei ... 73 ... 7 ... om_machtiging ... aan ...
 ... d ...
 ... H ...
 ... Groningen ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0357

page title: 0301 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... WD ... De ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... Mei ... als ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ...
 ... d ...
 ... directeur ...
 ... post ...
 ... directeur ... van_het ... post ... kantoor ...
 ... Montfoort ... fiat ...
 ... Mei ... machtiging_om ...
 ... Haarlem ... goedkeuring ...
 ... particuliere ...
 ... huizen ...
 ... 7 ...
 ... missive ...
 ... M ... Graaf ... van ...
 ... gemeente ... Ommen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0358

page title: 0302 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 10 ... 0 ... 5 ...
 ... d ... A ...
 ... eervol ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... Amsterdam ...
 ... van ...
 ... missive ...
 ... Mei ...
 ... Mei ...
 ... Rheden ...
 ... exploitatie ...
 ... centraal ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... @NUMERO ... aan ...
 ... Bell_Telephoon ...
 ... Telephoon ... fiat ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0359

page title: 0303 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ... 30 ... M ... Mei ... machtiging ...
 ... telephoon ...
 ... tusschen ...
 ... Directeur ...
 ... Rappt ...
 ... Reglement ... dienst ...
 ... bij ...
 ... 18 ...
 ... 7 ...
 ... 7 ...
 ... Juni ... tot ... verleenen ...
 ... zaken ...
 ... hierbij_genoemde ... Colleges ...
 ... hierbij ... personen ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0360

page title: 0304 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 1983 ... verleenen ...
 ... Inspecteurs ...
 ... formulieren ... waarbij ...
 ... 14 ... 4 ... 3 ... Juni ...
 ... d ... kl ...
 ... tot ...
 ... directeur ... Nederlandsche ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ...
 ... F ...
 ... zoodanig ... eervol ...
 ... Juni ... 2 ... 07 ... op ...
 ... 4 ...
 ... bepalen ...
 ... kunnen ...
 ... zonden ... zijn ... door ... een ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0361

page title: 0305 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Juni ...
 ... telegraphie ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Juni ... benoeming ...
 ... 9 ... Juni ... benoeming ...
 ... en ...
 ... Kampen ... Besluit_fiat ... Jr ...
 ... 10 ... Juni ... tot ...
 ... jaarwedden ...
 ... wijziging ...
 ... het ... KB ... Stbl ...
 ... houdende ... waar ...
 ... WD ... vrouwelijke ...
 ... d ...
 ... Utrecht ...
 ... Juni ...
 ... Commies ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0362

page title: 0306 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... 2 ...
 ... aanleg ... het ...
 ... tusschen ...
 ... het ...
 ... plaats ... telephoonnet ...
 ... Groningen ...
 ... 34 ...
 ... telegraaf ...
 ... Croese ...
 ... @NUMERO ... d ... der ...
 ... post ...
 ... B ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... de ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0363

page title: 0307 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Rappt ...
 ... wedde ...
 ... 12 ... WD ... machtiging ...
 ... zij ... zijn ...
 ... voorwaarden ... door ... B ...
 ... Dordrecht ... aanleg ...
 ... dat ...
 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Directeur ... telegraafkantoor ...
 ... Dokkum ... 44 ...
 ... 8 ... tot ...
 ... van ...
 ... betreffende ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0364

page title: 0308 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Rappt ... Juli ...
 ... vergunning ...
 ... publiek ... bestemd ...
 ... Centraal ...
 ... @NUMERO ... Kabt ...
 ... 1901 ...
 ... het ...
 ... 1900 ...
 ... Telegraphie ...
 ... WD ... om ... aan ...
 ... Posterij ... H ... op ... zijn ...
 ... eervol ...
 ... vergunning ...
 ... exploitatie ...
 ... Centraal ...
 ... Rappt ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0365

page title: 0309 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Posterijen ...
 ... benoeming ...
 ... 9 ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... missive ...
 ... Belgie ...
 ... Rijks ... Rijks_Universiteiten ... Universiteiten ...
 ... Delft ...
 ... Landbouw ...
 ... Bureau ...
 ... 41 ... @NUMERO ... bevordering ...
 ... 4 ... Rappt ... 17 ... 7 ...
 ... het ... Rotterdam ...
 ... zijn ... zoodanig ...
 ... Juli ...
 ... op_zijn ... zijn ...
 ... zoodanig ...
 ... Rappt ...
 ... MD ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0366

page title: 0310 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 50 ... Rappt ... verleenen ...
 ... vrijstelling ... voor ... brief ... briefwisseling ...
 ... Commissie ...
 ... Ingenieurs ...
 ... bij ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 2 ... 26 ... 2 ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... zoodanig ...
 ... zulks ...
 ... 26 ...
 ... Inspecteur ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Aug ... 9 ...
 ... Rappt ...
 ... 4 ...
 ... verlof ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0367

page title: 0311 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... @NUMERO ... benoeming ...
 ... Commissie ... missive ...
 ... gevraagd ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... 1901 ... @NUMERO ...
 ... directeur ... telegraafkantoor ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Aug ... ter ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... Aug ... 9 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 1e_kl. ...
 ... Commies ... kl ...
 ... Commies ... Besluit_fiat ...
 ... Aug ... @NUMERO ... verhooging ...
 ... wedde ...
 ... 3 ... @NUMERO ... om ... aan ... gemeente ...
 ... Rhenen ...
 ... publiek ...
 ... telephoonnet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0368

page title: 0312 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 7 ... Aug ...
 ... Spoorweg ...
 ... vergunning ...
 ... gebruik ...
 ... Leeuwarden ...
 ... missive ...
 ... Aug ... 23 ... Aug ...
 ... Aug ...
 ... Zwolle ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0369

page title: 0313 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Posterij ...
 ... Aug ...
 ... 8 ... benoeming ...
 ... Surnumerairs ... goedkeuring ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ...
 ... Directeur ... van_het ...
 ... telegraafkantoor ... Zaandam ...
 ... Commies ... der ...
 ... Hummelinck ... Amsterdam ...
 ... WD ... 5 ...
 ... 1901 ... aan ... benoeming ...
 ... Commies ... posterijen ...
 ... toe ... kennen ... aan ... hierbij ...
 ... Sept ... 1901 ... Commies ...
 ... bepalen ... dat ... Commies ... posterijen ...
 ... kl ...
 ... missive ... WD ...
 ... het ... 1900 ...
 ... Sept ... @NUMERO ... 12 ... 2 ...
 ... ger. ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0370

page title: 0314 [L] Tollen - 1901/
 
 ... Decb ... tot ... het ... verleenen ...
 ... Bestuur ...
 ... heffing ...
 ... 8 ... alsboven ... boven ...
 ... 9 ...
 ... d ... tot ...
 ... zulks ...
 ... bestuur ...
 ... Concessie ...
 ... betreffen ... betreffende ...
 ... 4 ... Rappt ... 9 ... aan ...
 ... bestuur ...
 ... tot ...
 ... polder ... fiat ...
 ... tot ... verleenen ...
 ... gemeenten ... Heerde ...
 ... op ...
 ... Rappt ... alsboven ... boven ...
 ... den ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0371

page title: 0315 [R] Tollen - 1901/
 
 ... bestuur ... van ... dat ...
 ... tusschen ...
 ... een ... @NUMERO ...
 ... een ...
 ... 150 ... aan ... gemeente ...
 ... heffing ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Jan ... om ...
 ... Concessie ...
 ... op ...
 ... den ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... om ...
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... overeenkomst ...
 ... Naarden ... naar ... Amersfoort ...
 ... RvSt ... ger. ...
 ... FD ... 2 ... Maart ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... aan ... Kamer ...
 ... 4 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... @LIJN_BESLISSING ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Missive ... RvSt ... copie_rappt ... rappt ...
 ... Adres ... der ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0372

page title: 0316 [L] Tollen - 1901/
 
 ... No ...
 ... 7 ... gemeente ...
 ... te_verleenen ... heffing ...
 ... op ... gelegen ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 23 ...
 ... Veendam ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... Veendam ...
 ... 23 ... Juni ... tot ...
 ... op ...
 ... M ...
 ... Scheemda ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 23 ... Jan ... tot ...
 ... Vennp ... het ...
 ... Emmer ...
 ... Compascuum ...
 ... Compascuum ... van_het ...
 ... van_het ...
 ... verleenen ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0373

page title: 0317 [R] Tollen - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... @DEPT_DAG_MAAND ...
 ... verleenen ...
 ... tusschen ...
 ... Leiden ...
 ... Haarlem ...
 ... 4 ... Baron ...
 ... van ...
 ... verleenen ... tot ...
 ... tot ...
 ... heffing ...
 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... tusschen ...
 ... van_het ... het ...
 ... tolheffing ... op ... Zuidlaren ...
 ... van_het ... het ... in ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... Leiden ... gemeente ...
 ... tot ... heffing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0374

page title: 0318 [L] Tollen - 1901/
 
 ... 55 ... Rappt ...
 ... Dijkgraaf ... Watergraafsmeer ...
 ... tolheffing ...
 ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... verleenen ...
 ... van_het ...
 ... broek ... Berg ... B ... Berg ... tot ...
 ... maken ... steigers ...
 ... Rotterdam ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... tot ...
 ... van_het ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... de ...
 ... heffing ...
 ... Proos ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0375

page title: 0319 [R] Tollen - 1901/
 
 ... 52 ... Rappt ... Maart ... tot ...
 ... Naarden ...
 ... Rappt ... aan ...
 ... Ottersum ...
 ... op ... d ... Gennep ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... der ...
 ... op ... het ... hoofdkanaal ...
 ... Rappt ... 159 ...
 ... bestuur ... van_het ...
 ... Concessie ...
 ... gemeente ...
 ... Maart ... der ...
 ... heffing ...
 ... polder ...
 ... Maart ...
 ... Eiland ...
 ... Concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0376

page title: 0320 [L] Tollen - 1901/
 
 ... bestuur ... van_het ... waterschap ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Gravenhage ...
 ... 205 ...
 ... Concessie ...
 ... gebruik ...
 ... aan ...
 ... Herwijnen ... fiat ...
 ... 7 ... April ... 64 ... 4 ... om ... polder ...
 ... vergunning ...
 ... r ...
 ... Terwispel ...
 ... April ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 10 ... @NUMERO ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0377

page title: 0321 [R] Tollen - 1901/
 
 ... Brief ...
 ... 9 ... aan ...
 ... van ...
 ... aan ...
 ... afwijzend ...
 ... ingebrachte ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0378

page title: 0322 [L] Tollen - 1901/
 
 ... Rappt ... 14 ... 184 ... aan ...
 ... Bloemen ...
 ... heffing ...
 ... aan ... het ...
 ... d ...
 ... 137 ... 7 ...
 ... Baarn ...
 ... op ...
 ... 138 ... 3 ... 8 ...
 ... heffing ...
 ... polder ...
 ... het ...
 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0379

page title: 0323 [R] Tollen - 1901/
 
 ... tolheffing ... op ...
 ... Hilversum ...
 ... den ... genaamd ...
 ... Juli ... 162 ... 6 ...
 ... bestuur ...
 ... Sloten ...
 ... 0 ...
 ... Graaf ...
 ... bestuur ...
 ... Oost ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0380

page title: 0324 [L] Tollen - 1901/
 
 ... Aug ... 54 ... 27 ...
 ... d ...
 ... door ...
 ... Rijks ...
 ... Aug ... tot ...
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0381

page title: 0325 [R] Tollen - 1901/
 
 ... Concessie ... tolheffing ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... verleenen ...
 ... Concessie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... boven ...
 ... Grootwaterschap ...
 ... heffing ...
 ... 23 ...
 ... Overijssel ...
 ... Aug ...
 ... het ...
 ... Aug ...
 ... Westerveen ... Gravenhage ... gem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0382

page title: 0326 [L] Personeele belasting - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... d ... personeele ...
 ... 8 ...
 ... Besluit ...
 ... FD ...
 ... aanhangig ... beroep ...
 ... d ... door ... Helmond ...
 ... Directeur ...
 ... 1900 ...
 ... @NUMERO ... 17 ...
 ... ger. ...
 ... 1900 ... 2 ...
 ... ger. ... 7 ...
 ... 20 ... 1901 ...
 ... RvSt ... Novb ... advies ...
 ... 7 ...
 ... fiat ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0383

page title: 0327 [R] Personeele belasting - 1901/
 
 ... @NUMERO ... 16 ... Decb ...
 ... d ... door ...
 ... Rosmalen ...
 ... 7 ... @LIJN_BESLISSING ... ger. ...
 ... 10 ... Rappt ... Decb ... ger. ... Novb ... 1900 ...
 ... Baar ... Brussel ...
 ... 4 ...
 ... Jan ... Decb ...
 ... beroep ... H ...
 ... als ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ... 4 ...
 ... Jan ... @NUMERO ... Novb ... 1900 ... 4 ...
 ... B ...
 ... 79 ... 16 ...
 ... g ... ger. ... Novb ... 1900 ...
 ... beroep ...
 ... 77 ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0384

page title: 0328 [L] Personeele belasting - 1901/
 
 ... Rappt ... RvSt ... Decb ... Novb ... advies ...
 ... fiat ...
 ... 79 ... RvSt ... ger. ... Novb ...
 ... beroep ...
 ... g ...
 ... Feb ... 4 ... 43 ... 3 ... @NUMERO ... 49 ... 9 ...
 ... 16 ... 1900 ...
 ... Aug ...
 ... Apeldoorn ...
 ... @NUMERO ... 1900 ...
 ... Oost ...
 ... 1900 ...
 ... d ...
 ... 1901 ... 47 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0385

page title: 0329 [R] Personeele belasting - 1901/
 
 ... No ...
 ... RvSt ... de ... maken ... het ...
 ... Boer ... Amsterdam ...
 ... Directeur ...
 ... Rotterdam ... op ... verzoek ...
 ... personeele ... 1900 ...
 ... Naaml ... Maatschappij ...
 ... Rotterdam ...
 ... RvSt ... 23 ...
 ... FD ... Maart ... fiat ...
 ... Decb ... 4 ...
 ... beroep ...
 ... benoeming ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 50 ... bij ...
 ... p ... te_Groningen ...
 ... Directeur ... der ...
 ... Groningen ... op ... verzoek ...
 ... personeele ...
 ... verlaten ...
 ... Maart ...
 ... FD ... April ... ger. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0386

page title: 0330 [L] Personeele belasting - 1901/
 
 ... 9 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0387

page title: 0331 [R] Personeele belasting - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... 30 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... RvSt ... 23 ... @NUMERO ... 4 ... 50 ...
 ... op ...
 ... Hertogenbosch ... om ...
 ... 3 ...
 ... Rappt ... RvSt ... @NUMERO ... 4 ... 1900 ...
 ... als ...
 ... ger. ...
 ... Jan ... @NUMERO ... ger. ... 10 ... 1900 ...
 ... op ...
 ... 44 ... 50 ... Feb ... fiat ...
 ... @NUMERO ... ger. ... @NUMERO ... advies ...
 ... ingesteld ...
 ... ger. ...
 ... Jan ... Decb ... @NUMERO ...
 ... G ... Utrecht ... FD ... boven ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0388

page title: 0332 [L] Personeele belasting - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Feb ... @NUMERO ... 2 ...
 ... op ... beroep ...
 ... belasting ...
 ... 15 ... 74 ... FD ... Maart ... ger. ... fiat ...
 ... Rappt ... RvSt ... ger. ...
 ... beroep ... de ...
 ... alsboven ... FD ... om ...
 ... April ... 39 ... 3 ...
 ... 23 ... 4 ...
 ... Feb ... RvSt ... 5 ... advies ...
 ... Amster ...
 ... FD ... Maart ...
 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... d ... de ...
 ... d ...
 ... Arnhem ...
 ... 2 ...
 ... April ... 7 ... April ... 50 ...
 ... April ... 10 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0389

page title: ... 901 @NUMERO tot_het_verleenen_van tot verleenen personen belasting aan om_machtiging bij ...
 
 ... 901 ...
 ... @NUMERO ... tot_het_verleenen_van ... tot ... verleenen ...
 ... personen ... belasting ... aan ...
 ... om_machtiging ... bij ...
 ... RvSt ...
 ... d ...
 ... personeele ... belasting ...
 ... Fiat ...
 ... April ...
 ... 79 ... ger. ... April ...
 ... FD ... alsboven ... boven ...
 ... Amsterdam ... als ...
 ... April ... ger. ...
 ... @NUMERO ... ger. ...
 ... FD ... M ... Maart ... 21 ... boven ... door ... Boer ...
 ... Amsterdam ... alsboven ...
 ... Feb ... Fiat ... missive ...
 ... 8 ... April ... FD ... 21 ...
 ... 2 ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0390

page title: ... Vervolg_van 901 9 Maart machtiging_om bij RvSt Graven de Amsterdam ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 901 ... 9 ...
 ... Maart ... machtiging_om ... bij ...
 ... RvSt ...
 ... Graven ...
 ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... ontheffing ... belasting ...
 ... 1900 ...
 ... heeft ... verlaten ...
 ... 4 ... April ... ger. ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ... bij ...
 ... goedkeuring ... Maart ...
 ... 8 ... Maart ... 10 ... boven ...
 ... Arnhem ... Amsterdam ...
 ... verlaten ...
 ... missive ...
 ... 7 ... 24 ...
 ... FD ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0391

page title: ... Maart machtiging d de overweging maken het op belasting 1900 ...
 
 ... Maart ... machtiging ...
 ... d ... de ... overweging ... maken ...
 ... het ...
 ... op ...
 ... belasting ... 1900 ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... April ... ger. ...
 ... 24 ... FD ... 2 ... fiat ...
 ... 8 ... het ...
 ... H ...
 ... op ...
 ... aan ...
 ... genoemde ... Vereeniging ... plaatsen ...
 ... de ...
 ... belasting ...
 ... April ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 16 ... Maart ... alsboven ... bestuur ...
 ... Schiedam ...
 ... op ... zijn ... verzoek ...
 ... Haven ... gebruik ... bij ...
 ... missive ...
 ... 72 ... ger. ... 2 ...
 ... 8 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0392

page title: ... Maart 66 Maart @NUMERO April @NUMERO Hemelvaart directeur 109 April ...
 
 ... Maart ... 66 ... Maart ... @NUMERO ...
 ... April ... @NUMERO ...
 ... Hemelvaart ...
 ... directeur ...
 ... 109 ...
 ... April ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... RvSt ... 90 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... April ... 9 ... April ... @NUMERO ... alsboven ... boven ...
 ... Rotterdam ... zijn ...
 ... 1900 ...
 ... RvSt ...
 ... April ... 59 ... alsboven ...
 ... Utrecht ...
 ... d ... verlaten ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0393

page title: ... 8 April bij den RvSt beroep verzoek 1900 wegens 5 ...
 
 ... 8 ... April ...
 ... bij ... den ... RvSt ...
 ... beroep ...
 ... verzoek ...
 ... 1900 ... wegens ...
 ... 5 ...
 ... 30 ...
 ... April ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... FD ... @SUPERSCRIPT_r ...
 ... Assen ... op ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... benoeming ...
 ... 8 ... Rappt ... M ... Mei ... tot ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0394

page title: ... bladz 337 3 15 5 Mei 55 bij ...
 
 ... bladz ... 337 ... 3 ...
 ... 15 ... 5 ... Mei ... 55 ... bij ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... beroep ...
 ... d ...
 ... personeele ...
 ... belasting ... 1900 ...
 ... missive ...
 ... 28 ... RvSt ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ... het ...
 ... belooning ...
 ... door ... Directeurs ...
 ... 1900 ... werkzaamheden ...
 ... d ...
 ... 8 ... Mei ... 5 ... hierbij ...
 ... Ambtenaren ... door ... Directeurs ...
 ... vaststelling ...
 ... fiat ...
 ... aan ...
 ... en ...
 ... belasting ...
 ... V ... bladz ... 339 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0395

page title: ... Mei om_machtiging om ingesteld Directeur verzorging belasting missive FD Juni ...
 
 ... Mei ... om_machtiging ... om ...
 ... ingesteld ...
 ... Directeur ...
 ... verzorging ...
 ... belasting ...
 ... missive ...
 ... FD ... Juni ... 54 ...
 ... 1900 ...
 ... RvSt ... 7 ... 4 ...
 ... 100 ... ger. ...
 ... Juni ... alsboven ... boven ...
 ... Nederland ...
 ... boven ... verzoek ...
 ... missive ...
 ... 6 ... 14 ... 4 ...
 ... Novb ... ger. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0396

page title: ... Vervolg_van 8 26 9 maken Hoofdbestuur Rotterdam ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 8 ... 26 ... 9 ...
 ... maken ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Rotterdam ...
 ... 2 ...
 ... Sept ...
 ... Novb ... 12 ...
 ... Juni ... 10 ...
 ... inrichting ...
 ... om ...
 ... 28 ... Sept ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Adviseur ...
 ... Hertogenbosch ... op ...
 ... gebruik ...
 ... missive ...
 ... 14 ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0397

page title: ... d RvSt beroep Amsterdam Directeur Amsterdam genoemde missive 28 ger. ...
 
 ... d ... RvSt ...
 ... beroep ...
 ... Amsterdam ...
 ... Directeur ... Amsterdam ...
 ... genoemde ...
 ... missive ...
 ... 28 ... ger. ...
 ... ger. ... Sept ...
 ... 8 ... FD ...
 ... op ...
 ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... Aug ... ger. ...
 ... 10 ... 5 ... Sept ...
 ... ingesteld ...
 ... als ... Amsterdam ...
 ... zijn ...
 ... 52 ... 7 ...
 ... FD ... 5 ... Octb ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0398

page title: ... Rappt Aug tot om_machtiging bij RvSt ingesteld Beer d Groningen ...
 
 ... Rappt ... Aug ... tot ...
 ... om_machtiging ... bij ... RvSt ...
 ... ingesteld ... Beer ...
 ... d ... Groningen ...
 ... personeele ... belasting ...
 ... 1901 ... dat ...
 ... 16 ...
 ... Novb ... @NUMERO ... Octb ...
 ... 6 ... machtiging_tot ...
 ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... gedeeltelijke ...
 ... d ... bepaling ... bepalingen ...
 ... 4 ... 6 ...
 ... personen ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0399

page title: ... bladz om_machtiging machtiging bij RvSt de overweging_aanhangig_te overweging maken ...
 
 ... bladz ...
 ... om_machtiging ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... de ... overweging_aanhangig_te ... overweging ... maken ...
 ... door ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... missive ...
 ... 1902 ...
 ... 15 ... 5 ... Octb ... 3 ... alsboven ... boven ... Baron ...
 ... inrichting ...
 ... Utrecht ... op ...
 ... inrichting ...
 ... op ... de ...
 ... van ...
 ... Fiat ...
 ... Octb ... alsboven ... Hirsch ...
 ... als ...
 ... RvSt ... 4 ... Decb ... 2 ... 23 ... 3 ... 21 ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0400

page title: ... Personeele Octb 28 19 Rappt 21 om machtiging Sept ...
 
 ... Personeele ...
 ... Octb ... 28 ... 19 ... Rappt ... 21 ... om ... machtiging ...
 ... Sept ... beroep ... ingesteld ...
 ... Werklieden ... Vereeniging ...
 ... Culemborg ...
 ... Arnhem ...
 ... gericht ...
 ... 9 ... 28 ...
 ... verzoek ...
 ... betrekking ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ... Voorzitter ...
 ... beroep ...
 ... Feb ...
 ... personeele ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0401

page title: ... Zwolle belasting Rotterdam verlaten alsboven Nieuwland ...
 
 ... Zwolle ...
 ... belasting ...
 ... Rotterdam ...
 ... verlaten ...
 ... alsboven ... Nieuwland ...
 ... tegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0402

page title: ... West 9 Sept 17 7 ...
 
 ... West ...
 ... 9 ... Sept ... 17 ... 7 ...
 ... Picardie ...
 ... Per ... missive ...
 ... wordt ... af ...
 ... 8 ... 17 ... 7 ...
 ... gemeente ... Gemeente ... Lopper ...
 ... 12 ... 2 ... 6 ...
 ... huwelijk ...
 ... 17 ... alsboven ...
 ... Kanaal ... Wormer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0403

page title: ... Waterschap heffing Sept 6 23 Sept Commissie ...
 
 ... Waterschap ...
 ... heffing ...
 ... Sept ...
 ... 6 ... 23 ... Sept ...
 ... Commissie ...
 ... Meppel ...
 ... Ruinen ...
 ... Sept ... 3 ...
 ... 7 ...
 ... 3 ...
 ... 41 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0404

page title: ... Decb 9 adressen 8 adressen ...
 
 ... Decb ... 9 ... adressen ...
 ... h ...
 ... 8 ... adressen ... alsboven ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... Besluiten ...
 ... Feb ... adressen ...
 ... Feb ...
 ... machtigen_tot ... toekennen ...
 ... Commies ...
 ... 26 ... vergunning ...
 ... Feb ...
 ... adressen ...
 ... 349 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0405

page title: ... 50 missive gericht 1901 waarbij vergunning dd 1901 9 ...
 
 ... 50 ... missive ...
 ... gericht ...
 ... 1901 ... waarbij ...
 ... vergunning ...
 ... dd ...
 ... 1901 ...
 ... 9 ... 16 ... adressen ... adres ...
 ... houden ...
 ... Per_missive ...
 ... beschikking ...
 ... verloting ...
 ... 46 ... FD ...
 ... Rappt ... adressen ... adres ...
 ... houden ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Bestuur ...
 ... Delft ...
 ... 8 ... Op ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0406

page title: ... 49 adres Dames gericht vergunning houden verloting ...
 
 ... 49 ...
 ... adres ...
 ... Dames ...
 ... gericht ... vergunning ...
 ... houden ... verloting ...
 ... M ...
 ... Amsterdam ...
 ... Stbl ...
 ... p ...
 ... 139 ... Staats ...
 ... welke ...
 ... aangeboden ...
 ... adressen ... adres ...
 ... alsboven ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... 45 ... 4 ... adres ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Boeren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0407

page title: ... Vervolg_van betaling Staats adressen adres houden ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... betaling ...
 ... Staats ...
 ... adressen ... adres ...
 ... houden ...
 ... 33 ... 8 ...
 ... behoeve ...
 ... Christelijk ... Rijks ...
 ... adressen ...
 ... adressen ... adres ...
 ... 54 ...
 ... Gravenhage ...
 ... Sommelsdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0408

page title: ... adressen vergunning Besluiten_fiat 10 14 46 adres ...
 
 ... adressen ... vergunning ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... 10 ...
 ... 14 ... 46 ... adres ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... adres ...
 ... Nederlandsche ... Vereeniging ...
 ... alsboven ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0409

page title: ... intrekking medegedeeld ...
 
 ... intrekking ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0410

page title: ... FD om_machtiging machtiging_om om_bij bekrachtiging gemeentes ...
 
 ... FD ... om_machtiging ... machtiging_om ... om_bij ...
 ... bekrachtiging ...
 ... gemeentes ...
 ... gesloten ... overeenkomst ...
 ... ook ...
 ... 121 ... 30 ... 59 ...
 ... 3 ... Maart ...
 ... Boodschap ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Missive ... copie_rappt ...
 ... Adres ...
 ... Staatsblad ...
 ... Feb ... goedkeuring ...
 ... 224 ... goedkeuring ...
 ... waarbij ...
 ... tusschen ...
 ... gemeente ...
 ... op ... 356 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0411

page title: ... Rappt Feb goedkeuring legen Ginneken benoeming goedkeuring 8 ...
 
 ... Rappt ... Feb ... goedkeuring ...
 ... legen ...
 ... Ginneken ...
 ... benoeming ...
 ... goedkeuring ...
 ... 8 ... 9 ...
 ... Verschoor ... Gorinchem ...
 ... regeling ...
 ... tusschen ...
 ... Merwe ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0412

page title: ... 90 overeenkomst gemeente Merode Vroenhoven Graaf ...
 
 ... 90 ...
 ... overeenkomst ... gemeente ...
 ... Merode ...
 ... Vroenhoven ... Graaf ...
 ... Besluit ...
 ... 27 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... goedkeuring ...
 ... verkoop ...
 ... hierbij ...
 ... 6 ... p ... 45 ... 4 ... 5 ...
 ... 7 ...
 ... 9 ...
 ... Breda ...
 ... FD ...
 ... Schiedam ... genaamd ...
 ... Mathenesse ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0413

page title: ... Vervolg_van 6 goedkeuring gemeente Urmond gesloten ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 6 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ... Urmond ...
 ... gesloten ... eigendom ...
 ... Staats ...
 ... hunne ...
 ... machtiging_tot ...
 ... goedkeuring ...
 ... Hoog ... Zwaluwe ...
 ... aangenomen ...
 ... Nijmegen ...
 ... Nijmegen ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0414

page title: ... Naaml VennP tusschen Nieuwe Maas 8 ...
 
 ... Naaml ... VennP ...
 ... tusschen ...
 ... Nieuwe ... Maas ...
 ... 8 ...
 ... 6 ...
 ... betreffende ...
 ... gemeente ...
 ... onderhandschen ...
 ... 29 ...
 ... benoeming ... hierbij ... personen ...
 ... Juni ...
 ... Zwaluwe ...
 ... Zwaluwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0415

page title: ... FD 0 goedkeuring tusschen Doorwerth gesloten Juni 9 ...
 
 ... FD ... 0 ... goedkeuring ...
 ... tusschen ...
 ... Doorwerth ...
 ... gesloten ...
 ... Juni ... 9 ...
 ... bezoldigen ...
 ... 8 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ... Elburg ...
 ... Noorden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0416

page title: ... 9 Lage_Zwaluwe alsboven benoeming diens 10 verkoop ...
 
 ... 9 ...
 ... Lage_Zwaluwe ...
 ... alsboven ...
 ... benoeming ...
 ... diens ...
 ... 10 ...
 ... verkoop ...
 ... 25 ... alsboven ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0417

page title: ... 26 59 gemeente Naaml Helmond Arnhem ...
 
 ... 26 ... 59 ...
 ... gemeente ...
 ... Naaml ...
 ... Helmond ... Arnhem ...
 ... Helmond ...
 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ... gesloten ...
 ... 6 ... 4 ...
 ... 7 ... 12 ...
 ... Hanedoes ... Haarlem ...
 ... tusschen ...
 ... plaats ...
 ... gemeenten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0418

page title: ... FD geven onderwijs 0 12 @LIJN_BESLISSING_Boodschap de_Tweede StGenl kennisgeving ...
 
 ... FD ...
 ... geven ... onderwijs ...
 ... 0 ...
 ... 12 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
 ... Missive ... copie_rappt ... rappt ...
 ... 52 ... Adres ...
 ... overeenkomst ...
 ... Fiat ...
 ... Boodschap ...
 ... kennisgeving ...
 ... Missive ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0419

page title: ... aanhangig_te aanhangig waarbij Feb 5 Buren toestemming ...
 
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... waarbij ...
 ... Feb ... 5 ...
 ... Buren ... toestemming ... verleenen ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... GedStaten ... waarbij ...
 ... verkoop ...
 ... boek ...
 ... Buren ... waarbij ... gesticht ...
 ... Arkel ... 1900 ...
 ... waarbij ... w ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0420

page title: ... Maatschappij schrijven Hollandsche burgemeester aldaar zijnen belang ...
 
 ... Maatschappij ...
 ... schrijven ...
 ... Hollandsche ...
 ... burgemeester ...
 ... aldaar ... zijnen ...
 ... belang ...
 ... leniging_van_het ...
 ... 14 ... 4 ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... beroep ... GedStaten ...
 ... van_Friesland ... Friesland ...
 ... mededeling ...
 ... berusten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0421

page title: ... Armwezen r @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 1900 p wetsontwerp Arm 57 7 ...
 
 ... Armwezen ... r ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 1900 ...
 ... p ... wetsontwerp ...
 ... Arm ...
 ... 57 ... 7 ... 8 ...
 ... Boodschap ... Koloniale ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... 5 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... rappt ...
 ... Oirschot ...
 ... 7 ... 129 ... 12 ... 129 ... 2 ... 9 ...
 ... 16 ... 6 ... 39 ...
 ... inlichtingen ...
 ... 30 ...
 ... Naaml ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0422

page title: ... verleenen tot_het dragen costuum Adres Linden Minister Justitie ...
 
 ... verleenen ...
 ... tot_het ... dragen ... costuum ...
 ... Adres ... Linden ...
 ... Minister ... Justitie ...
 ... Minister ...
 ... Cremer ... Minister ...
 ... Breda ...
 ... KB ...
 ... houden ...
 ... vergunning ...
 ... Minister ...
 ... Borgesius ...
 ... vergunning ...
 ... 14 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0423

page title: ... gewezen militairen leger Ned_Indie Indie Koloniale ...
 
 ... gewezen ... militairen ... leger ...
 ... Ned_Indie ... Indie ... Koloniale ... Reserve ... Besluit ...
 ... Decb ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Jan ...
 ... Majoor ...
 ... Indie ...
 ... Koloniale ...
 ... Kapitein ...
 ... Indie ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0424

page title: ... Indische 26 2 tot_het_verleenen verleenen gewezen ...
 
 ... Indische ...
 ... 26 ... 2 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... gewezen ...
 ... onderwijs ...
 ... Europe ...
 ... Indie ... verlof ...
 ... 26 ... alsboven ...
 ... Luitenant ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... alsboven ... Koloniale ... boven ...
 ... leger ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... 188 ... 8 ... 9 ...
 ... vastgestelde ... gestelde ... reglement ...
 ... p ... laste ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Europeese ...
 ... militairen ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0425

page title: ... 50 het Ned_Indie Luitenant 14 militairen ...
 
 ... 50 ...
 ... het ... Ned_Indie ...
 ... Luitenant ...
 ... 14 ...
 ... militairen ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... 121 ...
 ... Feb ... alsboven ...
 ... militairen ... ontslagen ... Infanterie ...
 ... leger ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... alsboven ...
 ... 9 ...
 ... afwijzend ...
 ... Majoor ...
 ... 9 ...
 ... met_verlof ... verlof ...
 ... onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0426

page title: ... Infanterie Ned_Indie verleenen pensioen ontslagen verleenen ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... verleenen ...
 ... pensioen ... ontslagen ...
 ... verleenen ...
 ... militairen ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Koloniale ... troepen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Minister ... alsboven ...
 ... leger ...
 ... alsboven ...
 ... verlof ... laatste ...
 ... Marine ...
 ... Kapitein ... Stam ...
 ... leger ... Indie ...
 ... Europa ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0427

page title: ... Indische pensioen 30 alsboven @LIJN_BESLISSING alsboven ...
 
 ... Indische ...
 ... pensioen ...
 ... 30 ...
 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ... Koloniale ... alsboven ... Koloniale ...
 ... 54 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... 46 ...
 ... openbare ... p ... Indie ...
 ... ontslagen ...
 ... Ambtenaar ... Hoog ...
 ... boven ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0428

page title: ... militairen Koloniale alsboven Besluit_fiat pensioen ...
 
 ... militairen ... Koloniale ...
 ... alsboven ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... pensioen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... IndStbl ...
 ... 8 ...
 ... 49 ...
 ... Missive ... afschrift ... f ... rappt ...
 ... Europa ... Officier ...
 ... Ned_Indie ...
 ... alsboven ... b ...
 ... 30 ... alsboven ... boven ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0429

page title: ... Vervolg_van 9 Indische verlof Kapitein Indie alsboven ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 9 ... Indische ...
 ... verlof ...
 ... Kapitein ...
 ... Indie ...
 ... alsboven ...
 ... Europa ...
 ... afwijzing ...
 ... toekenning ...
 ... Kapitein ... p ...
 ... alsboven ...
 ... koloniale ...
 ... Rappt ...
 ... afschrift ...
 ... Kolonel ... Kolonien ... Kolonel ... aangeboden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0430

page title: ... Vervolg_van Indische militairen Koloniale 6 alsboven Europa ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Indische ...
 ... militairen ...
 ... Koloniale ...
 ... 6 ...
 ... alsboven ...
 ... Europa ... Luitenant ...
 ... Greuningen ...
 ... alsboven ...
 ... Luitenant ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Juni ...
 ... Koloniale ...
 ... militairen ... ontslagen ... Luitenant ...
 ... leger ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 21 ... alsboven ...
 ... Koloniale ...
 ... 0 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0431

page title: ... militairen Nassau 25 8 onderwijzer alsboven ...
 
 ... militairen ...
 ... Nassau ...
 ... 25 ... 8 ...
 ... onderwijzer ...
 ... alsboven ...
 ... militairen ... Majoor ...
 ... Altena ... Alten ...
 ... pensioen ... gewezen ...
 ... onderwijs ...
 ... 6 ... verleenen ...
 ... gewezen ...
 ... Koloniale ...
 ... Indie ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0432

page title: ... Indische Indie Commandant Korps het pensioen ...
 
 ... Indische ...
 ... Indie ...
 ... Commandant ...
 ... Korps ...
 ... het ...
 ... pensioen ...
 ... pensioen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... gewezen ...
 ... militairen ... gemaakt ...
 ... alsboven ...
 ... Majoor ...
 ... Artillerie ... Ludolph ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Meenen ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0433

page title: ... Indische Rappt Ned_Indie Indie Europa ...
 
 ... Indische ...
 ... Rappt ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Europa ...
 ... verlenging ... verlof ...
 ... alsboven ...
 ... militairen ... ontslag ... ontslagen ...
 ... Infanterie ...
 ... Harte ...
 ... Indie ...
 ... alsboven ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0434

page title: ... 7 Indische Pensioenen Jhr Gerechtshof Indie ...
 
 ... 7 ...
 ... Indische ... Pensioenen ...
 ... Jhr ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Indie ... Ambtenaren ...
 ... Kapitein ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Marine ...
 ... 39 ...
 ... ontslagen ...
 ... 12 ...
 ... Koloniale ...
 ... 17 ... b ...
 ... met_verlof ...
 ... Marine ...
 ... 29 ... alsboven ...
 ... militairen ...
 ... leger ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0435

page title: ... Pensioenen Kolonie Koloniale beschikken Majoor schrijven missive ...
 
 ... Pensioenen ...
 ... Kolonie ... Koloniale ...
 ... beschikken ...
 ... Majoor ... schrijven ...
 ... missive ...
 ... verlof ... Europa ...
 ... Kapitein ...
 ... machtigen_tot ...
 ... Korps ... Korpsen ...
 ... verleenen ...
 ... 17 ... Decb ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0436

page title: ... 10 Jhr Gravenhage 1901 het buitenland_voor ...
 
 ... 10 ...
 ... Jhr ...
 ... Gravenhage ... 1901 ...
 ... het ... buitenland_voor ...
 ... 30 ...
 ... bestuur ... Commissie ...
 ... bedelarij ...
 ... aanbieding ...
 ... 1900 ... Buren ...
 ... Gelderland ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Weeshuis ... Curatoren ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0437

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0438

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0439

page title: ... Indische landmacht 8 6 Rappt alsboven ...
 
 ... Indische ...
 ... landmacht ...
 ... 8 ... 6 ... Rappt ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... gewezen ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... 16 ...
 ... landmacht ...
 ... Sperwer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0440

page title: ... Pensioenen West Indie Rappt_KD A 1895 gepasporteerden ...
 
 ... Pensioenen ...
 ... West ... Indie ...
 ... Rappt_KD ... A ...
 ... 1895 ...
 ... gepasporteerden ... soldaat ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0441

page title: ... 8 verlof Kapitein Staf Artillerie ...
 
 ... 8 ...
 ... verlof ... Kapitein ...
 ... Staf ... Artillerie ...
 ... Luitenant ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... voorloopig ...
 ... Besluiten ...
 ... tot_het_verleenen ...
 ... Gezondheid ... Dr ...
 ... vergunning ...
 ... verleenen ...
 ... verlof ... Kapitein ...
 ... Wiesbaden ... baden ...
 ... Rappt ...
 ... machtiging_om ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0442

page title: ... 12 39 3 9 verleenen hierbij boven ...
 
 ... 12 ... 39 ... 3 ... 9 ... verleenen ...
 ... hierbij ...
 ... boven ...
 ... Londen ...
 ... Rappt ... @DEPT_DAG_MAAND ...
 ... verlof ...
 ... Kapitein ...
 ... 8 ... tot_het ... verleenen ...
 ... officieren ... verlof ... hierbij ...
 ... Infanterie ...
 ... bestemd ...
 ... buitenlandsch ... Brussel ...
 ... T ...
 ... buitenlandsch ... verlof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0443

page title: ... 387 3 132 30 buitenlandsch Kapitein Adjudant Zoom Londen ...
 
 ... 387 ... 3 ...
 ... 132 ...
 ... 30 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Kapitein ...
 ... Adjudant ... Zoom ...
 ... Londen ...
 ... Artillerie ...
 ... verleenen ...
 ... h ...
 ... 47 ...
 ... verlof ... Eerste ... Luitenant ...
 ... voorloopig ...
 ... Feb ... 9 ... 61 ...
 ... verlof ...
 ... Kapitein ... Regt ...
 ... tot_het ...
 ... verlof ...
 ... 150 ...
 ... i ...
 ... Feb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0444

page title: ... Luitenant Genie zich gedurende Feb 25 ...
 
 ... Luitenant ...
 ... Genie ...
 ... zich ... gedurende ...
 ... Feb ... 25 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Officier ...
 ... bestemd ...
 ... Feb ... verleenen ...
 ... hierbij ...
 ... Feb ... boven ...
 ... Burmania ...
 ... Huzaren ...
 ... Feb ... 8 ...
 ... militairen ...
 ... Baron ...
 ... S^t ... Korps ...
 ... 45 ... 5 ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0445

page title: ... Militaire goedkeuring Luitenant Regt Infanterie zulks ...
 
 ... Militaire ...
 ... goedkeuring ...
 ... Luitenant ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... zulks ...
 ... buitenland ... Luitenant ...
 ... Grenadiers ...
 ... Tweede ...
 ... 184 ... 8 ... 4 ...
 ... Oorlog ...
 ... Academie ...
 ... 16 ...
 ... Infanterie ...
 ... 6 ...
 ... Regt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0446

page title: ... Militaire 46 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 8 telegraphie J.J. Embden Ambtenaar verlof ...
 
 ... Militaire ...
 ... 46 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 8 ...
 ... telegraphie ... J.J. ... Embden ...
 ... Ambtenaar ... verlof ...
 ... zich ...
 ... Borneo ...
 ... verleenen ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 7 ... verleenen ...
 ... verlof ... hierbij ...
 ... goedkeuring ...
 ... voorloopig ...
 ... 2 ... verleenen ...
 ... buitenland ... buitenlandsch ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0447

page title: ... Blaauwe Regt goedkeuring voorloopig Minister ...
 
 ... Blaauwe ... Regt ...
 ... Regt ...
 ... goedkeuring ...
 ... voorloopig ... Minister ...
 ... Commandant ...
 ... 4 ...
 ... 12 ... 2 ... hierbij_genoemde ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... Minister ...
 ... Besluiten ...
 ... 13 ... 3 ...
 ... Regt ... Regt_Huzaren ... Huzaren ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0448

page title: ... Vervolg_van Officieren 30 25 120 20 Regt ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Officieren ...
 ... 30 ... 25 ... 120 ... 20 ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... het ...
 ... boven ...
 ... gezondheid ...
 ... West ...
 ... boven ...
 ... verlof ... voorloopig ...
 ... 41 ... 4 ... hierbij ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0449

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND verleenen hierbij genoemde Luitenant Grijp,_voorlopig Minister Besluiten ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... verleenen ...
 ... hierbij ... genoemde ...
 ... Luitenant ... Grijp,_voorlopig ...
 ... Minister ...
 ... Besluiten ...
 ... Majoor ...
 ... goedkeuring ...
 ... 8 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Koloniale ...
 ... goedkeuring ... verlof ...
 ... Kapitein ... voorloopig ...
 ... Hoofd ...
 ... Officieren ...
 ... voorloopig ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0450

page title: ... 14 3 respectievelijk respectieve eenige onderofficieren verdere ...
 
 ... 14 ... 3 ...
 ... respectievelijk ... respectieve ... eenige ... onderofficieren ...
 ... verdere ... militairen ...
 ... verleenen ...
 ... buitenlandsch ... verlof ... aan ... de ... hierbij ... genoemde ...
 ... Majoor ... Philipsen ... Inspecteur ...
 ... Geneeskundigen ... Dienst ... Landmacht ...
 ... Diekirch ... Echternach ...
 ... Reserve ... Officier ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... 8 ... het ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Kapitein ... Broek ...
 ... goedkeuring ...
 ... 24 ...
 ... verlof ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Saemsfoort ...
 ... Artillerie ...
 ... boven ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0451

page title: ... 39 verlof boven verlof Regt Artillerie Minister ...
 
 ... 39 ...
 ... verlof ...
 ... boven ...
 ... verlof ...
 ... Regt ...
 ... Artillerie ... Minister ...
 ... Besluiten ...
 ... boven ... per ...
 ... genoemde ... Officieren ...
 ... 9 ...
 ... 8 ... Juni ...
 ... Juni ...
 ... Jhr ...
 ... Staf ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0452

page title: ... Militaire 17 Regt Brussel verlof ...
 
 ... Militaire ...
 ... 17 ...
 ... Regt ...
 ... Brussel ... verlof ...
 ... 8 ...
 ... Luitenant ... Generaal ... Eland ...
 ... Nauheim ...
 ... 103 ...
 ... verlof ...
 ... voorloopig ...
 ... 2 ... verleenen ...
 ... Inspecteur ... Artillerie ...
 ... boven ...
 ... goedkeuring ... Kolonel ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0453

page title: ... Militaire Verloven Rappt Regt verleenen den_Kapitein ...
 
 ... Militaire ... Verloven ...
 ... Rappt ...
 ... Regt ...
 ... verleenen ...
 ... den_Kapitein ... Kapitein ... Staf ...
 ... Infanterie ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... verlof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0454

page title: ... Militaire p u Eerste u Regt Infanterie Juli ...
 
 ... Militaire ...
 ... p ...
 ... u ...
 ... Eerste ...
 ... u ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Juli ... hierbij ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... 45 ... 4 ...
 ... Tweede ...
 ... voorloopig ...
 ... beschikken ...
 ... Tweede ...
 ... verlof ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0455

page title: ... Militaire Zaken. 6 buitenlandsch hierbij Notificatie KB Juli verleenen ...
 
 ... Militaire ... Zaken. ...
 ... 6 ...
 ... buitenlandsch ... hierbij ...
 ... Notificatie ...
 ... KB ...
 ... Juli ... verleenen ...
 ... verlof ...
 ... @DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Luitenant ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0456

page title: ... @IMPRINT_401 Majoor Regt 100 verlof afwijzend aanvrage ...
 
 ... @IMPRINT_401 ...
 ... Majoor ...
 ... Regt ...
 ... 100 ...
 ... verlof ...
 ... afwijzend ...
 ... aanvrage ...
 ... Ritmeester ...
 ... Baron ... Regt ... Huzaren ...
 ... hierbij ...
 ... Juli ...
 ... Petersburg ...
 ... Regt ...
 ... toegestaan ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0457

page title: ... @IMPRINT_402 Verloven Jagers Regiment Besluiten Besluiten_fiat ...
 
 ... @IMPRINT_402 ...
 ... Verloven ...
 ... Jagers ...
 ... Regiment ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Majoor ...
 ... III ... Militaire ... Afdeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0458

page title: ... @IMPRINT_403 41 4 verlof Minister 16 hierbij ...
 
 ... @IMPRINT_403 ...
 ... 41 ... 4 ...
 ... verlof ...
 ... Minister ...
 ... 16 ... hierbij ...
 ... verlof ...
 ... Minister ...
 ... 44 ...
 ... verlof ...
 ... Majoor ...
 ... buitenlandsch ... verlof ... Officieren ...
 ... verlof ...
 ... Blaauw ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0459

page title: ... Vervolg_van Militaire buitenlandsch verlof Kapitein 9 Minister ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... buitenlandsch ...
 ... verlof ... Kapitein ...
 ... 9 ... Minister ...
 ... Kolonel ...
 ... Minister ...
 ... goedkeuring ...
 ... 26 ...
 ... sub ...
 ... 102 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0460

page title: ... buitenlandsch Officieren verlof militairen beschikken verleenen genoemde Luitenant ...
 
 ... buitenlandsch ...
 ... Officieren ...
 ... verlof ...
 ... militairen ...
 ... beschikken ...
 ... verleenen ...
 ... genoemde ...
 ... Luitenant ...
 ... Minister ...
 ... goedkeuring ...
 ... Adjudant ... Adj ... Adjudant ...
 ... Regt ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0461

page title: ... Militaire goedkeuring tot_het Adjudant Luitenant ...
 
 ... Militaire ...
 ... goedkeuring ...
 ... tot_het ...
 ... Adjudant ...
 ... Luitenant ...
 ... Generalen ...
 ... 54 ...
 ... Artillerie ...
 ... 17 ... 7 ... 12 ... hierbij ...
 ... Officieren ...
 ... Minister ...
 ... goedkeuring ...
 ... Manen ... Regt ...
 ... verlof ...
 ... Minister ... Oorlog ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0462

page title: ... Militaire hierbij verlof Jhr f Besluiten ...
 
 ... Militaire ...
 ... hierbij ...
 ... verlof ...
 ... Jhr ...
 ... f ...
 ... Besluiten ...
 ... 24 ...
 ... Regt ...
 ... Artillerie ... Parijs ...
 ... 25 ...
 ... 3 ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Infanterie ...
 ... goedkeuring ... verlof ...
 ... voorloopig ...
 ... goedkeuring ...
 ... 55 ...
 ... Waaldijk ... Regt ...
 ... Parijs ...
 ... 39 ...
 ... Regt ... Vesting ...
 ... verlof ...
 ... Minister ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0463

page title: ... Vervolg_van goedkeuring Officier Oorlog Baron b buitenlandsch ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... goedkeuring ...
 ... Officier ...
 ... Oorlog ...
 ... Baron ...
 ... b ...
 ... buitenlandsch ... verlof ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... Brussel ...
 ... Minister ...
 ... genoemde ... goedkeuring ...
 ... Besluiten ...
 ... 12 ...
 ... Eerste ...
 ... voorloopig ...
 ... Luitenant ...
 ... Artillerie ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0464

page title: ... Rappt verleenen Luitenant Maas Regt Montreux ...
 
 ... Rappt ... verleenen ...
 ... Luitenant ...
 ... Maas ... Regt ...
 ... Montreux ...
 ... 8 ... 14 ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Artillerie ...
 ... 9 ...
 ... Kanaar ... Regt ...
 ... Officieren ...
 ... Regt ...
 ... Parijs ...
 ... Oorlog ...
 ... 41 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0465

page title: ... 4 30 b 45 4 buitenlandsch Gezondheid ...
 
 ... 4 ... 30 ... b ... 45 ... 4 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Gezondheid ...
 ... Regt ...
 ... verlof ... Officieren ...
 ... Besluiten_fiat ...
 ... 45 ... 4 ... 5 ...
 ... verlof ... voorloopig ...
 ... goedkeuring ...
 ... goedkeuring ...
 ... Minister ... Oorlog ...
 ... genoemde ...
 ... verleenen ...
 ... 41 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0466

page title: ... @IMPRINT_411 buitenlandsch verlof verleenen ...
 
 ... @IMPRINT_411 ...
 ... buitenlandsch ... verlof ...
 ... verleenen ...
 ... verlof ...
 ... goedkeuring ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0467

page title: ... Vervolg_van ingesteld tegen GedStaten jaarwedden hoofd personeel ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... ingesteld ...
 ... tegen ... GedStaten ...
 ... jaarwedden ... hoofd ...
 ... personeel ... openbare ...
 ... School ... gemeente ... Grijpskerke ...
 ... Feb ... 8 ...
 ... Raad ...
 ... 44 ...
 ... gemeente ...
 ... vastgesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0468

page title: ... @IMPRINT_413 Onderwijs benoeming Rijks kweekschool Rotterdam tot_het onderwijzer_aan_de kweekschool ...
 
 ... @IMPRINT_413 ...
 ... Onderwijs ...
 ... benoeming ...
 ... Rijks ... kweekschool ...
 ... Rotterdam ...
 ... tot_het ...
 ... onderwijzer_aan_de ...
 ... kweekschool ...
 ... Decb ...
 ... aanhangig ...
 ... bepalingen ... Februari ...
 ... daarbij ...
 ... 16 ... vaststelling ...
 ... op ... 109 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0469

page title: ... S aanbieding ter Hoofd Gouverneur w Gouverneur ...
 
 ... S ... aanbieding ...
 ... ter ...
 ... Hoofd ...
 ... Gouverneur ...
 ... w ... Gouverneur ...
 ... v ...
 ... Feb ...
 ... Londen ...
 ... Feb ...
 ... L ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... landmacht ...
 ... huwelijk ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0470

page title: ... Rappt Feb brief Ned_Indie Indie huwelijk ...
 
 ... Rappt ... Feb ...
 ... brief ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... huwelijk ...
 ... Indrapoera ... Sultan ...
 ... 7 ... gelegenheid ...
 ... huwelijk ...
 ... autoriteiten ...
 ... C ... Corporaties ...
 ... missive ...
 ... Per ...
 ... Curacao ... M ...
 ... huwelijk ...
 ... Koloniale ... Curacao ...
 ... k ...
 ... aanbieding ...
 ... huwelijk ...
 ... Officieren ...
 ... 416 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0471

page title: ... BlD 0 telegram Ambtenaren Per teruggezonden ...
 
 ... BlD ... 0 ...
 ... telegram ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Per ...
 ... teruggezonden ... gezonden ...
 ... huwelijk ...
 ... huwelijk ...
 ... aldaar ...
 ... Feb ...
 ... Parijs ...
 ... aanbieding ...
 ... huwelijk ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0472

page title: ... Feb Koloniale Suriname huwelijk ...
 
 ... Feb ...
 ... Koloniale ... Suriname ...
 ... huwelijk ...
 ... Koningin ... ontvangen ...
 ... verzoek ... opnemen ...
 ... welke ...
 ... gegeven ...
 ... waarvan ... afschrift ...
 ... gevoegd ...
 ... Generaal ... Oranje ...
 ... gesteld ... Amsterdam ...
 ... Nederlanden ...
 ... President ...
 ... Notificatie ...
 ... BlD ... medegedeeld ...
 ... Minister ... gegeven ...
 ... teruggezonden ... gezonden ...
 ... 5 ...
 ... 1901 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0473

page title: ... BlD schrijven houdende aanleiding ontvangen kennisgeving huwelijk ...
 
 ... BlD ...
 ... schrijven ...
 ... houdende ...
 ... aanleiding ... ontvangen ... kennisgeving ...
 ... huwelijk ...
 ... huwelijk ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... feestelijk ...
 ... Suriname ...
 ... Huwelijk ...
 ... teruggezonden ...
 ... 3 ...
 ... Colleges ... autoriteiten ...
 ... Suriname ...
 ... dier ...
 ... huwelijk ... aangeboden ...
 ... brief ...
 ... gratie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Gouverneur ...
 ... nopens ...
 ... Luitenant ...
 ... Eustatius ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0474

page title: ... 44 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Vrijmetselaren huwelijk gezonden 1901 ...
 
 ... 44 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Vrijmetselaren ...
 ... huwelijk ...
 ... gezonden ...
 ... 1901 ...
 ... 1901 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0475

page title: 0420 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... aangenomen ...
 ... waarbij ...
 ... kanaal ...
 ... 1900 ... 82 ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... 1900 ...
 ... Kamer ...
 ... afschrift ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0476

page title: 0421 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... @IMPRINT_421 ...
 ... Trafieken ... Bedrijven ...
 ... 25 ... 1900 ...
 ... firma ...
 ... beroep ...
 ... haar ...
 ... 4 ...
 ... beroep ...
 ... gemeente ...
 ... Ronge ...
 ... Physisch_laboratorium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0477

page title: 0422 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Trafiek ...
 ... Rappt ...
 ... Maarssen ... beroep ...
 ... Exploitatie ...
 ... inrichting ... verlichting ...
 ... 6 ...
 ... M ...
 ... gemeente ...
 ... oprichten ...
 ... beroep ...
 ... goedkeuring ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0478

page title: 0423 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 1900 ... 45 ... 5 ...
 ... Noordbrabant ... tegen ...
 ... Kamer_van ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... Arnhem ...
 ... waarbij ...
 ... haar ...
 ... geleiding ...
 ... 9 ...
 ... 9 ...
 ... h ... benoeming ... Haarlem ... ingesteld ... beroep ... tegen ...
 ... oprichting ...
 ... koek ...
 ... missive ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0479

page title: 0424 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Fabrieken ... Neringen ...
 ... 6 ...
 ... Amsterdam ... besluit ...
 ... 49 ... RapptRvSt ...
 ... 46 ...
 ... verlenging ...
 ... Zaanlandsche ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... waarbij ...
 ... 9 ...
 ... 44 ... 26 ...
 ... Wormerveer ...
 ... waarbij ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0480

page title: 0425 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Rappt ... 1900 ... p ...
 ... ingesteld ...
 ... Gorinchem ...
 ... firma ... vergunning ...
 ... oprichting ...
 ... gemeente ...
 ... voorwaardelijk ... vergunning ...
 ... 43 ... 4 ... 3 ...
 ... Rotterdam ...
 ... zij ...
 ... Rappt ... 87 ...
 ... Decb ... 9 ...
 ... beroep ...
 ... Dordrecht ...
 ... waarbij ... voorwaarden ...
 ... exploitatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0481

page title: 0426 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Neringen ...
 ... gemeente ... waarbij ...
 ... 1900 ...
 ... 43 ... 4 ... 3 ... 26 ...
 ... aanhangig ...
 ... ingesteld ...
 ... voorwaarden ...
 ... exploitatie ... zijner ...
 ... 8 ...
 ... 14 ... 1900 ...
 ... Gerrevink ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0482

page title: 0427 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Trafieken ...
 ... 1900 ... 4 ... 8 ...
 ... Amsterdam ... beroep ...
 ... gemeente ...
 ... 45 ... 4 ... 5 ...
 ... 7 ...
 ... 3 ...
 ... opgerichte ...
 ... 2 ... 9 ... 188 ... 8 ...
 ... beroep ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... overweging ...
 ... beroep ...
 ... missive ...
 ... p ...
 ... 34 ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0483

page title: 0428 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... 23 ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... Haarlem ...
 ... bergplaats ...
 ... Haarlem ...
 ... Feb ...
 ... 14 ...
 ... @COMMA ... 9 ...
 ... Rotterdam ...
 ... dier_gemeente ... gemeente ...
 ... werkzaamheden ...
 ... 16 ...
 ... gemeente ...
 ... voorwaarden ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0484

page title: 0429 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 44 ...
 ... Spierenburg ...
 ... p ...
 ... inrichting ...
 ... 12 ... 2 ...
 ... 8 ...
 ... ingesteld ...
 ... tegen ...
 ... firma ...
 ... Feb ...
 ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0485

page title: 0430 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Trafiek ... Neringen ...
 ... u ...
 ... 1901 ...
 ... 2 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... Boodschap_aan_de ...
 ... k ...
 ... 1902 ...
 ... 6 ... 1900 ...
 ... ingesteld ...
 ... waarbij ... vergunning ...
 ... 9 ...
 ... beroep ...
 ... aanhangig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0486

page title: 0431 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... @IMPRINT_431 ...
 ... Trafiek ...
 ... 1900 ...
 ... afwijzend ...
 ... Feb ...
 ... Feb ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... ingesteld ...
 ... Rappt_WD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... WD ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... 41 ... 4 ...
 ... Feb ... @DEPT_DAG_MAAND ...
 ... ingesteld ... beroep ... besluit ...
 ... oprichting ...
 ... beroep ...
 ... 17 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0487

page title: 0432 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Fabrieken ... Trafieken ... Neringen ...
 ... GedStaten ...
 ... GedStaten ...
 ... vastgestelde ...
 ... Feb ...
 ... aanvulling ...
 ... gevallen ...
 ... Amsterdam ... Dinsdag ...
 ... benoeming ...
 ... Feb ... goedkeuring ...
 ... huishoudelijk ... Kamer ...
 ... Tilburg ...
 ... Breda ...
 ... 8 ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0488

page title: 0433 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 3 ...
 ... firma ... Schiedam ... ingesteld ... beroep ...
 ... gemeente ...
 ... firma ... Gombault ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... p ... aanhangig ...
 ... 1902 ...
 ... Feb ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... gemeente ...
 ... oprichting ...
 ... omtrent ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0489

page title: 0434 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... @IMPRINT_434 ...
 ... telegram ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Minister ...
 ... gemeente ... gemeentes ...
 ... Tweede ... Kamer ...
 ... 12 ... 2 ...
 ... gezonden ...
 ... keuring ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... p ... Tweede ... 1e_Kamer ... Kamer ...
 ... rappt ...
 ... Adres ...
 ... voorwaarden ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0490

page title: 0435 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Fabrieken ... Trafiek ... Trafieken ... Trafiek ... Trafieken ... Neringen ... Bedrijven ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Kamer ...
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... Rotterdam ...
 ... aanhangig ...
 ... Venray ... Vereeniging ... ingesteld ... beroep ... tegen ...
 ... gemeente ...
 ... oprichting ...
 ... missive ...
 ... 6 ...
 ... 161 ...
 ... Scheveningen ...
 ... ingesteld ... besluit ...
 ... aldaar ... voorwaardelijk ...
 ... 59 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0491

page title: 0436 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Trafieken ... Neringen ...
 ... oprichting ... gasmotor ...
 ... Hoog ... Hoogere ...
 ... School ...
 ... 4 ...
 ... Kamers ...
 ... Amsterdam ...
 ... Hilversum ...
 ... Rappt ... 21 ... 2 ... 12 ... 2 ...
 ... op ... Commissaris ...
 ... Maatschij ... ingesteld ... beroep ...
 ... Nijmegen ...
 ... nieuwe ... voorwaarde ...
 ... oprichten ...
 ... stoom ... inrichting ...
 ... 3 ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0492

page title: 0437 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Trafieken ... Bedrijven ...
 ... 185 ... 59 ... 9 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 3 ... oprichting ...
 ... U ... u ...
 ... aanvulling ...
 ... Rappt_WD ... 14 ...
 ... jaarwedden ... adjunct ... Adjunct ... u ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 7 ...
 ... inrichting ...
 ... 1900 ...
 ... Hoog ...
 ... KB ... F ... 1901 ... 1900 ...
 ... Kamer ... koffie ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0493

page title: 0438 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... @COMMA ... Bedrijven ...
 ... Wijers ... Nijmegen ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... vergunning ...
 ... inrichting ...
 ... huishoudelijk ...
 ... 7 ... 9 ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0494

page title: 0439 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Trafieken ...
 ... 38 ...
 ... 7 ... Rappt ...
 ... Wartena ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... faecalien ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0495

page title: 0440 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 8 ... Rappt ...
 ... bureelambtenaren ...
 ... Arnhem ... Schenk ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ...
 ... Nijmegen ... ingesteld ... beroep ...
 ... gemeente ... waarbij ...
 ... oprichting ...
 ... 1902 ...
 ... 2 ... 17 ...
 ... waarbij ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0496

page title: 0441 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... Rappt ...
 ... St_Eloyte ... ingesteld ... beroep ... tegen ...
 ... die ... gemeente ... waarbij ...
 ... beroep ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... 7 ...
 ... 17 ...
 ... waarbij ...
 ... voorwaardelijk ... vergunning ...
 ... zake ...
 ... 30 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0497

page title: 0442 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... 87 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 3 ...
 ... p ...
 ... Haarlem ...
 ... aanzien ...
 ... ingesteld ...
 ... 8 ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0498

page title: 0443 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... @IMPRINT_443 ...
 ... Rappt ...
 ... vergunning ...
 ... bemaling ...
 ... Raamsdonk ...
 ... 6 ...
 ... ingesteld ...
 ... waarbij ...
 ... exploitatie ...
 ... 7 ...
 ... 7 ...
 ... gevraagde ...
 ... waarop ...
 ... 46 ... benoeming ...
 ... leden ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0499

page title: 0444 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... 4 ...
 ... Fabrieken ... Neringen ...
 ... benoeming ...
 ... 8 ... Besluit_fiat ...
 ... benoeming ...
 ... Rijks ...
 ... 1901 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 54 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... ingesteld ... beroep ... tegen ...
 ... Friesland ...
 ... inrichting ...
 ... 7 ...
 ... aanhangig ...
 ... 39 ... 205 ...
 ... 9 ... 58 ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0500

page title: 0445 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Bedrijven ...
 ... Kapitein ... houden ...
 ... HM ... schrijven ... Directeur ... van ...
 ... Kapitein ...
 ... Z_callig ... b ... Bureau ...
 ... 7 ... 17 ...
 ... goedkeuring ...
 ... gestelde ...
 ... voorwaardelijk ... vergunning ...
 ... zijne ...
 ... 14 ...
 ... 8 ...
 ... 30 ...
 ... Tilburg ... waarbij ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0501

page title: 0446 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... @IMPRINT_446 ...
 ... Trafiek ...
 ... 4 ...
 ... en ...
 ... M ...
 ... betrekking ... Ambtenaar ...
 ... Cremers ...
 ... waarbij ... gemeente ...
 ... vergunning ...
 ... van_advies_in ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0502

page title: 0447 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Vervolg_van_bladz ...
 ... Fabrieken ... Zaken. ... Neringen ... Bedrijven ...
 ... aanbieding ...
 ... daarbij ... gevoegd ...
 ... b ... aangenomen ...
 ... k ...
 ... Fiat_executie ...
 ... benoeming ...
 ... Breda ...
 ... 1901 ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0503

page title: 0448 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Voorzitter ... Secretaris ... Groningen ...
 ... af ...
 ... tegen ... GedStaten ...
 ... beslissing ...
 ... Groningen ...
 ... Sept ...
 ... Rappt ...
 ... op ...
 ... 41 ...
 ... rappt ...
 ... te_verleenen ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0504

page title: 0449 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Neringen ...
 ... Rappt ...
 ... afwijzend ...
 ... RvSt ...
 ... 14 ...
 ... verkiezing ...
 ... 1901 ...
 ... Secretaris ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0505

page title: 0450 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... huishoudelijk ... reglement ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... 1901 ...
 ... betreft ... heeft ...
 ... 9 ...
 ... Indie ...
 ... Bureau ...
 ... schrijven ...
 ... gebeurde ... heeft ...
 ... Secretaris ...
 ... Minister ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0506

page title: 0451 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ... Trafiek ... Neringen ... Bedrijven ...
 ... 20 ...
 ... firma ...
 ... haar ...
 ... voorwaarden ... gelegd ...
 ... 9 ...
 ... personeel ...
 ... 14 ...
 ... Spoor ...
 ... 0 ...
 ... stoomketelvermogen ...
 ... Amsterdam ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
 ... 46 ... 7 ...
 ... benoeming ...
 ... P ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0507.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0507

page title: 0452 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... @IMPRINT_452 ...
 ... beroep ...
 ... voorwaarden ...
 ... p ...
 ... 12 ... 2 ...
 ... medegedeeld ...
 ... aangeboden ...
 ... Bureau ...
 ... 1900 ... 9 ...
 ... k ...
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0508.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0508

page title: 0453 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Neringen ...
 ... Brief ...
 ... telegram ...
 ... k ...
 ... Gravenhage ...
 ... inspecteurs ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... bureelambtenaar ...
 ... Klerk ...
 ... aanhangig ...
 ... algemeenen ...
 ... missive ...
 ... Maatschij ...
 ... Amsterdam ...
 ... plaats ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0509.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0509

page title: 0454 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Trafieken ...
 ... Vereeniging ...
 ... bevordering ...
 ... voor ...
 ... belooning ... hierbij_genoemde ... personen ...
 ... Commissie ...
 ... Naaml ... Leeuwarder ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... ingesteld ...
 ... zijner ...
 ... 7 ...
 ... 25 ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0510.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0510

page title: 0455 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Trafiek ... Bedrijven ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... reglement ...
 ... Sommels ...
 ... beroep ...
 ... waarbij ...
 ... gezond ...
 ... gemeente ...
 ... voorwaarden ... zou ...
 ... huishoudelijk ... r ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0511.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0511

page title: 0456 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Maatschij ...
 ... spoorwegen ...
 ... machtiging_om ...
 ... Utrecht ... ingesteld ...
 ... vergunning ...
 ... Fiat ...
 ... 14 ...
 ... Schietvereeniging ...
 ... ingesteld ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0512.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0512

page title: 0457 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Fabrieken ...
 ... aanhangig ...
 ... ingesteld ...
 ... Gemeente ...
 ... Paardekrachten ...
 ... toekennen ...
 ... Calsium ...
 ... 9 ...
 ... Inspecteurs ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0513.del

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0513

page title: 0458 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 39 ... 0 ...
 ... geweigerd ...
 ... 16 ... om_machtiging ...
 ... aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... missive ...
 ... Decb ...
 ... om_machtiging ...
 ... Hesse ...
 ... tegen ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0514

page title: 0459 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... gemeente ...
 ... KB ...
 ... ingesteld ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0515

page title: 0460 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... richting ... door ... Dept ... Oorlog ... van ...
 ... inrichting ...
 ... der ... Hollandsche ... IJzeren ... Spoorwegmaatschappij ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... 16 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0516

page title: 0461 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Artillerie ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... tot_het ...
 ... Kamer ...
 ... Amsterdam ...
 ... bureaukosten ...
 ... Commies ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0517

page title: 0462 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... B&W ...
 ... 41 ... 0 ...
 ... KB ...
 ... KB ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0518

page title: 0463 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 6 ...
 ... regel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0519

page title: 0464 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Groningen ...
 ... Minister ...
 ... inrichting ...
 ... granen ...
 ... 0 ...
 ... Amsterdam ...
 ... oprichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0520

page title: 0465 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Terpstra ...
 ... beroep ...
 ... 47 ... goedkeuring ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
 ... Groningen ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0521

page title: 0466 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 46 ...
 ... ingesteld ...
 ... 6 ... beroep ...
 ... 158 ...
 ... Arnhem ...
 ... Arnhem ...
 ... 0 ...
 ... Nota ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0522

page title: 0467 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 46 ...
 ... Bedrijven ...
 ... Amsterdam ... ingesteld ...
 ... alsboven ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... zijne ...
 ... ketel ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0523

page title: 0468 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 46 ...
 ... Amsterdam ... ingesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0524

page title: 0469 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... aan_het ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0525

page title: 0470 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... 46 ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Bestuur ...
 ... Leeuwarden ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0526

page title: 0471 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ...
 ... inrichting ...
 ... bergplaats ...
 ... benoeming ...
 ... FB ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0527

page title: 0472 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Dept ...
 ... 1900 ...
 ... Arnhem ...
 ... ingesteld ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0528

page title: 0473 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Groningen ...
 ... zie ...
 ... ingesteld ...
 ... vergunning ...
 ... 1901 ...
 ... Amsterdam ... ingesteld ... beroep ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0529

page title: 0474 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... huishoudelijk ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0530

page title: 0475 [R] [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0531

page title: 0476 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0532

page title: 0477 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0533

page title: 0478 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0534

page title: 0479 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0535

page title: 0480 [L] Naturalisatie - 1901/
 
 ... 1e_Kamer ... aangenomen ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... aangenomen ...
 ... f ...
 ... 25 ...
 ... Kamer ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... afschrift ...
 ... de_Koningin ... Koningin ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0536

page title: 0481 [R] Naturalisatie - 1901/
 
 ... zoodat ...
 ... 26 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0537

page title: 0482 [L] Naturalisatie - 1901/
 
 ... Missive ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ...
 ... 46 ...
 ... 46 ...
 ... Kamer ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0538

page title: 0483 [R] Naturalisatie - 1901/
 
 ... houdende ...
 ... 6 ...
 ... houdende ...
 ... Kamer ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0539

page title: 0484 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Dokkum ... Decb ...
 ... houdende ...
 ... Oranje ...
 ... Per ...
 ... Infanterie ...
 ... afdoening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0540

page title: 0485 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... daarbij ...
 ... geaddresseerd ...
 ... Kamer ...
 ... Braunschweig ...
 ... Amsterdam ...
 ... Massop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0541

page title: 0486 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... t ...
 ... 6 ...
 ... sGravenhage ...
 ... 50 ...
 ... Infanterie ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0542

page title: 0487 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 17 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... gevraagd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0543

page title: 0488 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 46 ...
 ... 6 ...
 ... 6 ...
 ... omschreven ...
 ... gelegen ...
 ... gemeente ... Gravenhage ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0544

page title: 0489 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... gelegenheid ...
 ... Rappt ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0545

page title: 0490 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 6 ...
 ... telegram ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0546

page title: 0491 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 92 ...
 ... archief ...
 ... 3 ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0547

page title: 0492 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Per ...
 ... omtrent ...
 ... inlichting ...
 ... archief ...
 ... 46 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0548

page title: 0493 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... verblijf ...
 ... particulier ...
 ... verblijf ...
 ... voorgenomen ... verblijf ...
 ... Amsterdam ... v ...
 ... Notificatie ...
 ... Dept ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0549

page title: 0494 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 93 ...
 ... HJ. ...
 ... gevoegd ...
 ... w ...
 ... October ...
 ... schrijven ...
 ... Eerste ...
 ... Rotterdam ...
 ... kunnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0550

page title: 0495 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... op ... Directeur ...
 ... Directeur ...
 ... Op ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 25 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0551

page title: 0496 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... houdende ...
 ... Notificatie ...
 ... verblijf ...
 ... a ...
 ... opgenomen ...
 ... telegram ...
 ... Groenland ...
 ... op ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0552

page title: 0497 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Apeldoorn ...
 ... ontvangen ...
 ... archief ...
 ... houdende ...
 ... aan_het ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0553

page title: 0498 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 7 ...
 ... archief ...
 ... niet ...
 ... 26 ...
 ... Infanterie ...
 ... Officier ...
 ... bestemd ...
 ... medegenomen ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0554

page title: 0499 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Groningen ... het ...
 ... Koningin ...
 ... schrijven ... 1901 ...
 ... apostille ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0555

page title: 0500 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... werkzaamheden ...
 ... gevestigd ... enveloppe ...
 ... Gravenhage ...
 ... Gravenhage ...
 ... 3 ...
 ... Kamer ...
 ... omtrent ...
 ... gewijzigd ...
 ... gewijzigd ...
 ... archief ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0556

page title: 0501 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... A ...
 ... schrijven ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Ridder ...
 ... Zutphen ...
 ... Amersfoort ...
 ... Leeuwarden ...
 ... boven ...
 ... a ...
 ... 25 ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0557

page title: 0502 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... gericht ...
 ... houdende ...
 ... 10 ...
 ... Infanterie ...
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0558

page title: 0503 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Oorlog ...
 ... Gravenhage ...
 ... Groningen ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... te_brengen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0559

page title: 0504 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... 50 ...
 ... Bureau ...
 ... telegrammen ...
 ... telegrammen ...
 ... Per ...
 ... geen ...
 ... behoeft ...
 ... Infanterie ...
 ... Parijs ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0560

page title: 0505 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Per ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0561

page title: 0506 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Officier ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Amsterdam ...
 ... telegram ...
 ... Rappt_MD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0562

page title: 0507 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... boven ...
 ... op ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0563

page title: 0508 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... schrijven ...
 ... schrijven ...
 ... gevoegd ...
 ... Infanterie ...
 ... Kroon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0564

page title: 0509 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Infanterie ...
 ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... @COMMA ...
 ... gisteren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0565

page title: 0510 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Ministers ...
 ... 6 ...
 ... 0 ...
 ... 6 ...
 ... Dept ...
 ... gewijzigd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0566

page title: 0511 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 0 ...
 ... pensioen ...
 ... Dept.n ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0567

page title: 0512 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Pensioenen ...
 ... apostille ...
 ... 3 ...
 ... Ministers ...
 ... 41 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0568

page title: 0513 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 7 ...
 ... Decb ... 46 ... adres ...
 ... onderwijzer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0569

page title: 0514 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rijks ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Missive ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0570

page title: 0515 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 0 ...
 ... wonende ...
 ... Directeur ...
 ... Rappt ...
 ... 25 ...
 ... gewezen ... @COMMA ... gewezen ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0571

page title: 0516 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... onderwijzeres ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Groningen ...
 ... telegram ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0572

page title: 0517 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... afwijzend ...
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0573

page title: 0518 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... gewezen ...
 ... wonende ... Amsterdam ...
 ... School ... Zaandam ...
 ... gewezen ...
 ... Griffier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0574

page title: 0519 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Karlee ...
 ... hierbij_genoemde ...
 ... 1900 ...
 ... Posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0575

page title: 0520 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... onderwijzers ...
 ... belang ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... nopens ...
 ... Gonrijp ...
 ... Delft ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... Roessingh ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0576

page title: 0521 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... het ...
 ... 6 ...
 ... Arnhem ...
 ... gewezen ...
 ... Griffie ...
 ... ontslagen ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0577

page title: 0522 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 16 ...
 ... belang ...
 ... @COMMA ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0578

page title: 0523 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... nopens ...
 ... Dordrecht ...
 ... Amsterdam ...
 ... genoemde ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0579

page title: 0524 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... personen ...
 ... RvSt ...
 ... @weduwe_wed_superscript_e ...
 ... gewezen ... onderwijzers ...
 ... Marine ...
 ... onderwijzers ...
 ... F ... T ...
 ... boven ...
 ... belang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0580

page title: 0525 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Amsterdam ...
 ... Commandeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... 0 ...
 ... School ...
 ... hierbij_genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0581

page title: 0526 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Overmars ...
 ... i ...
 ... 41 ...
 ... beschikken ...
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0582

page title: 0527 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... hierbij_genoemde ...
 ... Opzichter ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0583

page title: 0528 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Dordrecht ...
 ... Werger ...
 ... wonende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0584

page title: 0529 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0585

page title: 0530 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 6 ...
 ... Zutphen ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0586

page title: 0531 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Boers ...
 ... onderwijzers ...
 ... Rappt_BD ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0587

page title: 0532 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 10 ...
 ... Beirer ...
 ... School ...
 ... Museum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0588

page title: 0533 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 17 ...
 ... Dept ... Dept. ... Dept ...
 ... 46 ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0589

page title: 0534 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... gewijzigd ... betreft ...
 ... 6 ...
 ... Rappt_Pensioenraad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0590

page title: 0535 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... reclame ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0591

page title: 0536 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Dept ...
 ... houdende ...
 ... zoek ...
 ... Rotterdam ...
 ... gewezen ...
 ... Commies ...
 ... Griffie ...
 ... Arr. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0592

page title: 0537 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... hoogleeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0593

page title: 0538 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... School ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... deurwaarder ...
 ... wonende ...
 ... Alkmaar ...
 ... Rappt ...
 ... Willem ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0594

page title: 0539 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... Amersfoort ...
 ... pensioensaanvrage ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0595

page title: 0540 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 17 ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0596

page title: 0541 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 3 ...
 ... gewezen ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0597

page title: 0542 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... het ...
 ... Doetinchem ...
 ... boven ...
 ... Goeman ... Groningen ...
 ... Justitie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... ontslagen ...
 ... Commies ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0598

page title: 0543 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Per ...
 ... 46 ...
 ... Per ... afschrift ...
 ... Dirs ...
 ... Dept ... Oorlog ...
 ... 17 ...
 ... Gerechtshof ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0599

page title: 0544 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... belang ...
 ... 25 ... 5 ...
 ... Amsterdam ... H.J ... H.J. ...
 ... 25 ... 2 ... 5 ...
 ... 47 ...
 ... Nederlanden ...
 ... Verificateur ... Infanterie ...
 ... Zutphen ...
 ... 46 ...
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0600

page title: 0545 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... het ...
 ... nopens ...
 ... @COMMA ...
 ... p ...
 ... genoemde ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0601

page title: 0546 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... 7 ...
 ... boven ...
 ... genoemde ...
 ... Decb ...
 ... Brugge ...
 ... Amsterdam ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0602

page title: 0547 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Hoofdcommies ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0603

page title: 0548 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Decb ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... medegedeeld ...
 ... 0 ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0604

page title: 0549 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Decb ...
 ... Maas ... eenige ...
 ... 16 ...
 ... Decb ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0605

page title: 0550 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 
 ... Zwolle ...
 ... KB ...
 ... Justitie ...
 ... intrekking ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0606

page title: 0551 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0607

page title: 0552 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 26 ...
 ... particuliere ...
 ... 8 ...
 ... Delft ...
 ... 6 ...
 ... 10 ... 1895 ...
 ... Posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0608

page title: 0553 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... benoeming ...
 ... zij ... zijne ...
 ... Utrecht ...
 ... posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0609

page title: 0554 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... 26 ... 8 ...
 ... wedde ... Commies ...
 ... 153 ...
 ... Simpelveld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0610

page title: 0555 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... gemeentelijk ...
 ... particuliere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0611

page title: 0556 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... wedde ...
 ... Notificatie ...
 ... intrekking ...
 ... telegram ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0612

page title: 0557 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Delft ...
 ... Zaandam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0613

page title: 0558 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 
 ... posterijen ...
 ... Zutphen ... Muller ...
 ... Baron ...
 ... 6 ...
 ... het ...
 ... Maatschappij ... Zutphen ...
 ... Doetinchem ...
 ... particuliere ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0614

page title: ... Directeur Leeuwarden alsvoren benoeming ...
 
 ... Directeur ...
 ... Directeur ...
 ... Directeur ...
 ... Leeuwarden ...
 ... alsvoren ...
 ... benoeming ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0615

page title: ... benoeming 158 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND benoeming 17 7 Koningin ...
 
 ... benoeming ...
 ... benoeming ...
 ... 158 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... benoeming ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0616

page title: ... benoeming 17 ...
 
 ... benoeming ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0617

page title: ... Vervolg_van 25 intrekking benoeming besturen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 25 ...
 ... intrekking ...
 ... benoeming ...
 ... besturen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0618

page title: ... 16 West Baron Besluiten benoeming 6 17 7 ...
 
 ... 16 ...
 ... West ...
 ... Baron ...
 ... Besluiten ...
 ... benoeming ...
 ... 6 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0619

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0620

page title: ... intrekking 44 Justitie wedde Commies ...
 
 ... intrekking ...
 ... 44 ...
 ... Justitie ...
 ... wedde ... Commies ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0621

page title: ... bevordering Commies der zij Zwolle behoud ...
 
 ... bevordering ...
 ... Commies ...
 ... der ...
 ... zij ...
 ... Zwolle ...
 ... behoud ...
 ... 21 ... 17 ... 7 ...
 ... het ...
 ... Posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0622

page title: ... Commies Arnhem verlof 6 posterijen 46 der_Posterijen Posterijen ...
 
 ... Commies ...
 ... Arnhem ... verlof ...
 ... 6 ...
 ... posterijen ...
 ... 46 ...
 ... der_Posterijen ... Posterijen ...
 ... Posterijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0623

page title: ... @DOWNSTROKE_p 41 Korporaal 10 26 Utrecht ...
 
 ... @DOWNSTROKE_p ...
 ... 41 ...
 ... Korporaal ...
 ... 10 ...
 ... 26 ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0624

page title: ... Militaire 7 46 61 46 af op ...
 
 ... Militaire ...
 ... 7 ...
 ... 46 ...
 ... 61 ...
 ... 46 ...
 ... af ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0625

page title: ... Vervolg_van Luitenant_Kolonel Kolonel vervanger Kolonel zoek ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... vervanger ...
 ... Kolonel ...
 ... zoek ... Kolonel ...
 ... Luitenant ...
 ... Crommelin ... Wickevoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0626

page title: ... schrijven p Oorlog nopens gepasporteerden ...
 
 ... schrijven ...
 ... p ... Oorlog ...
 ... nopens ...
 ... gepasporteerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0627

page title: ... a Scheffer Delft Infanterie Utrecht ...
 
 ... a ...
 ... Scheffer ... Delft ...
 ... Infanterie ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0628

page title: ... Militaire Infanterie Laaren Brusse 1900 Munitiefabriek ...
 
 ... Militaire ...
 ... Infanterie ...
 ... Laaren ... Brusse ...
 ... 1900 ...
 ... 1900 ...
 ... Munitiefabriek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0629

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Grenadiers Luitenant Kolonel ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Grenadiers ...
 ... Luitenant ... Kolonel ...
 ... Infanterie ...
 ... 6 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... p ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0630

page title: ... beschikken pensioen Besluiten Besluiten_fiat Infanterie ...
 
 ... beschikken ...
 ... pensioen ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Infanterie ...
 ... Besluiten ...
 ... nopens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0631

page title: ... 46 3 Rotterdam beschikken pensioen beschikken Infanterie ...
 
 ... 46 ... 3 ...
 ... Rotterdam ...
 ... beschikken ... pensioen ...
 ... beschikken ...
 ... Infanterie ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0632

page title: ... Vervolg_van April tijdelijk Infanterie ontvangen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... April ...
 ... tijdelijk ...
 ... Infanterie ...
 ... ontvangen ...
 ... Amsterdam ...
 ... S ... Delft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0633

page title: ... Vervolg_van 6 Luitenant 17 Kapitein Infanterie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 6 ...
 ... Luitenant ...
 ... 17 ...
 ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0634

page title: ... Rappt Infanterie Aberson militaire K ...
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... Aberson ...
 ... militaire ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0635

page title: ... Vervolg_van Militaire personen Mei verblijf Artillerie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... personen ...
 ... Mei ...
 ... verblijf ...
 ... Artillerie ... Utrecht ...
 ... gewezen ...
 ... Infanterie ...
 ... 115 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0636

page title: ... 64 Besluiten beschikken op Bastiaans 46 ...
 
 ... 64 ...
 ... Besluiten ...
 ... beschikken ... op ...
 ... Bastiaans ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0637

page title: ... Eerste Infanterie Inrichtingen 25 ...
 
 ... Eerste ...
 ... Infanterie ...
 ... Inrichtingen ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0638

page title: ... Militaire @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND nopens reclame 10 Notificatie @LIJN_RAPPT 17 ...
 
 ... Militaire ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... nopens ...
 ... reclame ...
 ... 10 ...
 ... Notificatie ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0639

page title: ... 17 boven Juni gewezen Majoor Dept. ...
 
 ... 17 ... boven ...
 ... Juni ...
 ... gewezen ...
 ... Majoor ...
 ... Dept. ... Oorlog ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0640

page title: ... en Commandant ...
 
 ... en ...
 ... Commandant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0641

page title: ... 25 Baak @LIJN_RAPPT ...
 
 ... 25 ...
 ... Baak ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0642

page title: ... Vervolg_van Militaire zulks Luitenants 46 Landmacht ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... zulks ...
 ... Luitenants ...
 ... 46 ...
 ... Landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0643

page title: ... Kapitein Infanterie Majoor het gewezen tijdelijk ...
 
 ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... het ...
 ... gewezen ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0644

page title: ... Groningen Infanterie Amsterdam Arnhem ...
 
 ... Groningen ...
 ... Infanterie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0645

page title: ... Militair 6 21 Infanterie beschikken gepasporteerden 64 ...
 
 ... Militair ...
 ... 6 ...
 ... 21 ...
 ... Infanterie ...
 ... beschikken ...
 ... gepasporteerden ...
 ... 64 ... 6 ...
 ... 25 ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0646

page title: ... terug voornemen op 10 Sergeant op 46 ...
 
 ... terug ...
 ... voornemen ... op ...
 ... 10 ...
 ... Sergeant ...
 ... op ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0647

page title: ... Militaire 10 0 Inrichtingen tijdelijk Huizum 7 V ...
 
 ... Militaire ...
 ... 10 ... 0 ...
 ... Inrichtingen ...
 ... tijdelijk ...
 ... Huizum ...
 ... 7 ...
 ... V ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0648

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 17 7 ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0649

page title: ... Militaire nopens 5 Korporaal 3 107 ...
 
 ... Militaire ...
 ... nopens ...
 ... 5 ...
 ... Korporaal ...
 ... 3 ...
 ... 107 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0650

page title: ... gepasporteerden het regeling gepasporteerden ...
 
 ... gepasporteerden ...
 ... het ...
 ... regeling ...
 ... gepasporteerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0651

page title: ... Vervolg_van 17 7 17 Infanterie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... 17 ...
 ... Infanterie ...
 ... Staf ... A ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Besluiten ...
 ... 107 ...
 ... pensioen ...
 ... ten_behoeve ...
 ... nopens ...
 ... tijdelijk ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0652

page title: ... 0 Rappt 6 ...
 
 ... 0 ...
 ... Rappt ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0653

page title: ... beschikken Sergeant Maree Sergeant 6 ...
 
 ... beschikken ...
 ... Sergeant ...
 ... Maree ...
 ... Sergeant ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0654

page title: ... Militaire 17 Kolonel Delft Commies ...
 
 ... Militaire ...
 ... 17 ...
 ... Kolonel ...
 ... Delft ...
 ... Commies ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0655

page title: ... Decb 169 soldaat teruggezonden 61 46 ...
 
 ... Decb ... 169 ...
 ... soldaat ...
 ... teruggezonden ...
 ... 61 ...
 ... 46 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0656

page title: ... i b Kolonel Infanterie Kolonel ...
 
 ... i ...
 ... b ...
 ... Kolonel ...
 ... Infanterie ...
 ... Kolonel ... Infanterie ...
 ... Leuven ...
 ... KB ...
 ... Korporaal ...
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0657

page title: ... Militaire 25 2 Eerste 17 7 17 ...
 
 ... Militaire ...
 ... 25 ...
 ... 2 ...
 ... Eerste ...
 ... 17 ... 7 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0658

page title: ... Militaire beschikken ...
 
 ... Militaire ...
 ... beschikken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0659

page title: ... betrekking 16 Rappt tijdelijk ...
 
 ... betrekking ...
 ... 16 ...
 ... Rappt ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0660

page title: ... Kolonel Infanterie 1902 Infanterie ...
 
 ... Kolonel ...
 ... Infanterie ...
 ... 1902 ...
 ... Infanterie ...
 ... wonende ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0661

page title: ... Militaire Decb Sergeant Laan Rotterdam ...
 
 ... Militaire ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Sergeant ...
 ... Laan ... Rotterdam ...
 ... 3 ...
 ... Gravenhage ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0662

page title: ... hierbij_genoemde op v Baron ...
 
 ... hierbij_genoemde ...
 ... op ...
 ... v ...
 ... Baron ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0663

page title: ... datum ...
 
 ... datum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0664

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0665

page title: ... Luitenant Luitenant_Kolonel Luitenant Luitenant_Kolonel Kolonel Koopman Groningen Dirs ...
 
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Koopman ...
 ... Groningen ...
 ... Dirs ...
 ... Notificatie ...
 ... zoon ... Notificatie ...
 ... L ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Noord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0666

page title: ... 115 omtrent Tweede Infanterie ...
 
 ... 115 ...
 ... omtrent ...
 ... Tweede ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0667

page title: ... 0 telegram archief zien ...
 
 ... 0 ...
 ... telegram ...
 ... archief ...
 ... zien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0668

page title: ... copie_rappt genomen brief het ...
 
 ... copie_rappt ...
 ... genomen ...
 ... brief ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0669

page title: ... brief Dept Marine w ...
 
 ... brief ...
 ... Dept ...
 ... Marine ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0670

page title: ... houdende telegram houdende Zwolle inlichting Reserve ...
 
 ... houdende ...
 ... telegram ...
 ... houdende ...
 ... Zwolle ...
 ... inlichting ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0671

page title: ... Alkmaar voorzien ...
 
 ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0672

page title: ... Luitenant Infanterie Referendaris Zwitserland verlof ...
 
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Referendaris ...
 ... Zwitserland ...
 ... verlof ... toegestaan ...
 ... Nijmegen ...
 ... terug ...
 ... Koningin ...
 ... Eerste ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0673

page title: ... Militaire Utrecht boven B Dept ...
 
 ... Militaire ...
 ... Utrecht ...
 ... boven ...
 ... B ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0674

page title: ... Militaire firma werkzaamheden Gorinchem Besluiten_fiat Besluiten ...
 
 ... Militaire ...
 ... firma ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Gorinchem ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... Gooische ...
 ... Naarden ...
 ... regeling ...
 ... personen ... bestemd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0675

page title: ... ten van werkzaamheden binnen verboden kringen respectievelijk van de vesting ...
 
 ... ten ... van ... werkzaamheden ... binnen ... verboden ...
 ... kringen ... respectievelijk ... van ... de ... vesting ... Naarden ...
 ... vergunning ... Ottervanger ...
 ... Waterschap ... Sabina ...
 ... polder ...
 ... Maart ...
 ... Groot ... Utrecht ...
 ... 46 ... Weber ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... Haarlemmermeerpolder ...
 ... April ... 3 ... 23 ... 2 ... 3 ... Rappt ... MD ... 29 ... Maart ... @NUMERO ... 5 ... 53 ... alsboven ... aan ... J. ... van ... Wouden ... en ...
 ... bergh ... te ... Houten ... alsboven ... forten ...
 ... Hemeltje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0676

page title: ... Militaire Naarden ...
 
 ... Militaire ...
 ... Naarden ...
 ... Naarden ...
 ... Naarden ...
 ... Roode ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0677

page title: ... 10 0 Naarden ...
 
 ... 10 ... 0 ...
 ... Naarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0678

page title: ... Militaire werkzaamheden Utrecht Amsterdam werkzaamheden ...
 
 ... Militaire ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Utrecht ...
 ... Amsterdam ...
 ... werkzaamheden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0679

page title: ... Militaire Naarden 8 ...
 
 ... Militaire ...
 ... Naarden ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0680

page title: ... Militaire Generaal kringen Arnhem Numansdorp Rotterdam ...
 
 ... Militaire ...
 ... Generaal ...
 ... kringen ...
 ... Arnhem ...
 ... Numansdorp ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0681

page title: ... Militaire werkzaamheden Naarden Besluiten Breda ...
 
 ... Militaire ...
 ... werkzaamheden ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Naarden ...
 ... Besluiten ...
 ... Breda ...
 ... Mouissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0682

page title: ... Militaire 41 werkzaamheden boven Amersfoort Dept ...
 
 ... Militaire ...
 ... 41 ...
 ... werkzaamheden ...
 ... boven ...
 ... Amersfoort ...
 ... Dept ...
 ... 25 ...
 ... Marine ...
 ... Hoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0683

page title: ... tot_het werkzaamheden verboden Karnemelk ...
 
 ... tot_het ... werkzaamheden ...
 ... verboden ...
 ... Karnemelk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0684

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0685

page title: ... burgemeester Commandant Arnhem Leeuwarden burgemeester ...
 
 ... burgemeester ...
 ... burgemeester ...
 ... Commandant ...
 ... Arnhem ...
 ... Leeuwarden ...
 ... burgemeester ... der_gemeente ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0686

page title: ... raad gemeente benoeming burgemeesters burgemeester ...
 
 ... raad ... gemeente ...
 ... benoeming ...
 ... burgemeesters ...
 ... burgemeester ... gemeente ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0687

page title: ... intrekking burgemeester zulks 3 toestemming burgemeester ...
 
 ... intrekking ...
 ... burgemeester ...
 ... zulks ...
 ... 3 ...
 ... toestemming ...
 ... burgemeester ...
 ... burgemeester ... Baron ...
 ... Rotterdam ...
 ... 0 ... 17 ...
 ... burgemeester ...
 ... Laren ...
 ... burgemeester ...
 ... R ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0688

page title: ... Gevangenissen Rappt Directeur fiat gezondheid ...
 
 ... Gevangenissen ...
 ... Rappt ...
 ... Directeur ...
 ... fiat ...
 ... gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0689

page title: ... benoeming r Alkmaar KB ...
 
 ... benoeming ...
 ... r ...
 ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ...
 ... KB ...
 ... benoeming ...
 ... reglement ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0690

page title: ... Alkmaar Directeur 180 op Voorzitter College ...
 
 ... Alkmaar ...
 ... Directeur ...
 ... 180 ...
 ... op ...
 ... Voorzitter ...
 ... Voorzitter ... College ...
 ... Spill ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0691

page title: ... gesteld 3 25 ziekte Directeur ...
 
 ... gesteld ...
 ... 3 ...
 ... 25 ...
 ... ziekte ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0692

page title: ... 133 Leiden Februari u Per KB 158 benoeming ...
 
 ... 133 ...
 ... Leiden ...
 ... Februari ... u ...
 ... Per ...
 ... KB ...
 ... 158 ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0693

page title: ... benoeming Secretaris College benoeming inrichting Directeur ...
 
 ... benoeming ...
 ... Secretaris ...
 ... College ...
 ... benoeming ...
 ... inrichting ...
 ... Directeur ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0694

page title: ... benoeming Arnhem Roermond gezondheid 6 dankbetuiging ...
 
 ... benoeming ...
 ... Arnhem ...
 ... Roermond ...
 ... gezondheid ...
 ... 6 ...
 ... dankbetuiging ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0695

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0696

page title: ... Gezanten Resident Bucarest A. buiten Decb 17 7 ...
 
 ... Gezanten ...
 ... Resident ... Bucarest ...
 ... A. ...
 ... buiten ...
 ... Decb ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0697

page title: ... 64 Petersburg verlof aangenomen St.Petersburg Petersburg ...
 
 ... 64 ...
 ... Petersburg ... verlof ...
 ... aangenomen ...
 ... St.Petersburg ... Petersburg ...
 ... tijdvak ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... bepalen ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0698

page title: ... Amsterdam 26 Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... 26 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0699

page title: ... Rotterdam Besluiten ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0700

page title: ... Mei 10 Gravenhage boven Amsterdam ...
 
 ... Mei ... 10 ...
 ... Gravenhage ...
 ... boven ...
 ... Amsterdam ...
 ... Zwolle ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0701

page title: ... Amsterdam Bons Rhenen Nijmegen 17 7 Rotterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Bons ...
 ... Rhenen ...
 ... Nijmegen ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0702

page title: ... meerderjarig Edam 10 personen ...
 
 ... meerderjarig ...
 ... Edam ...
 ... 10 ...
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0703

page title: ... Staatsbehoeften Arnhem 1898 Besluiten Hoofdstuk Rappt_MarD ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Arnhem ...
 ... 1898 ... Besluiten ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rappt_MarD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0704

page title: ... Staatsbegrooting het 6 @LIJN_BESLISSING_Boodschap Kamer ...
 
 ... Staatsbegrooting ...
 ... het ...
 ... 6 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Kamer ...
 ... kennisgeving ...
 ... copie_rappt ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Mariniers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0705

page title: ... Hoofdstuk Kamer Missive kennisgeving 1e_Kamer ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... Kamer ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0706

page title: ... Kamer Staatsbegrooting 0 Missive copie_rappt ...
 
 ... Kamer ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 0 ...
 ... Missive ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0707

page title: ... aangenomen Hoofdstuk_III Hoofdstuk_VIIB 46 begrooting ...
 
 ... aangenomen ...
 ... Hoofdstuk_III ...
 ... Hoofdstuk_VIIB ...
 ... 46 ...
 ... begrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0708

page title: ... Staatsbegrooting Kamer copie_rappt Hoofdstuk 1e_Kamer aangenomen ...
 
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Kamer ...
 ... copie_rappt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1e_Kamer ... aangenomen ...
 ... Staatsbegrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0709

page title: ... Vervolg_van Staatsbehoeften beschikbaarstelling Hoofdstuk Staatsbegrooting ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Staatsbehoeften ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... van_het_III_Hoofdstuk ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... Boodschap_aan_de ... Kamer ...
 ... kennisgeving ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0710

page title: ... 1892 Hoofdstuk Staatsbegrooting Hoofdstuk_der 6 Hoofdstuk ...
 
 ... 1892 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hoofdstuk_der ...
 ... 6 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1898 ...
 ... Staatsbegrooting ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0711

page title: ... Hoofdstuk Rappt_KD Staatsbegrooting Hoofdstuk Staatsbegrooting 17 7 1e_Kamer ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0712

page title: ... Vervolg_van 25 beschikbaarstelling fiat 0 Missive ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 25 ... beschikbaarstelling ...
 ... fiat ...
 ... 0 ...
 ... Missive ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... voldoening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0713

page title: ... Staatsbehoeften Staatsbegrooting 19 Kamer beschikbaarstelling Gravenhage Hoofdstuk Staatsbegrooting ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Staatsbegrooting ... 19 ...
 ... Kamer ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Gravenhage ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ... begrooting ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0714

page title: ... Missive kennisgeving overschrijving 1900 6 0 1e_Kamer ...
 
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... overschrijving ...
 ... 1900 ...
 ... 6 ...
 ... 0 ...
 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0715

page title: ... 4 schrijven 1900 0 50 ...
 
 ... 4 ...
 ... schrijven ...
 ... 1900 ...
 ... 0 ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0716

page title: ... Staatsbehoeften van_het_III_Hoofdstuk III Hoofdstuk Staatsbegrooting @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 25 ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... van_het_III_Hoofdstuk ... III ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 25 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0717

page title: ... Staatsbehoeften 1898 doen Staatsbegrooting bestrijding ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 1898 ...
 ... doen ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... bestrijding ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0718

page title: ... Staatsbehoeften Rappt beschikbaarstelling Oorlog Missive ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Rappt ... beschikbaarstelling ...
 ... Oorlog ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Rappt ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... K ... Kamer ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0719

page title: ... Staatsbehoeften Kamer 64 beschikbaarstelling Alg 3 wegens ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Kamer ...
 ... 64 ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Alg ...
 ... 3 ...
 ... wegens ...
 ... 8 ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0720

page title: ... Vervolg_van Hoofdstuk XI Infanterie gedane Staatsbegrooting ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... XI ...
 ... Infanterie ...
 ... gedane ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Rappt_KD ... 25 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Dept ... Kolonien ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... doen ...
 ... overschrijving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0721

page title: ... Vervolg_van Staatsbehoeften April Staatsbegrooting Tweede K Missive ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Staatsbehoeften ...
 ... April ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Tweede ... K ...
 ... Missive ...
 ... 46 ...
 ... Hoofdstuk ... Hoofdstuk_der ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Inspecteur ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0722

page title: ... Vervolg_van Staatsbegrooting begrooting Maatschappij 1900 Staatsbegrooting Hoofdstuk ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Staatsbegrooting ... begrooting ...
 ... Maatschappij ...
 ... 1900 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 1900 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0723

page title: ... 46 ...
 
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0724

page title: ... overschrijving Hoofdstuk Adres 1e_Kamer 0 overschrijving ...
 
 ... overschrijving ... Hoofdstuk ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... 0 ...
 ... overschrijving ... VII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0725

page title: ... Staatsbehoeften 3 Rappt terug Hoofdstuk boven Staatsbegrooting ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 3 ...
 ... Rappt ...
 ... terug ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... boven ...
 ... Staatsbegrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0726

page title: ... Vervolg_van 1900 Kamer 1e_Kamer Adres 1e_Kamer ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1900 ...
 ... Kamer ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... aangenomen ...
 ... boven ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0727

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 1900 Hoofdstuk Staatsbegrooting 1e_Kamer ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 1900 ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0728

page title: ... 17 7 overschrijving Hoofdstuk fiat van_het_V_Hoofdstuk Staatsbegrooting Amsterdam ...
 
 ... 17 ... 7 ...
 ... overschrijving ... Hoofdstuk ...
 ... fiat ...
 ... van_het_V_Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rijks ...
 ... u ... Leiden ...
 ... van_het_VI_Hoofdstuk ... Hoofdstuk ...
 ... Marine ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... p ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0729

page title: ... 6 Missive Griffier Dept. ...
 
 ... 6 ...
 ... Missive ...
 ... Griffier ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0730

page title: ... 10 0 Missive 25 III Staatsbegrooting 46 ...
 
 ... 10 ... 0 ...
 ... Missive ...
 ... 25 ...
 ... III ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 46 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0731

page title: ... Vervolg_van beschikbaarstelling Amsterdam Staatsbegrooting Marine ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Amsterdam ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Marine ...
 ... 6 ... 0 ...
 ... Missive ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0732

page title: ... Staatsbehoeften Hoofdstuk Rotterdam 1901 6 25 ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rotterdam ...
 ... 1901 ...
 ... 6 ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0733

page title: ... Staatsbehoeften stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... stelling ... van ... gelden ... op ... het ... XI ... Hoofdstuk ... der ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Mulder ...
 ... Directeur ...
 ... gevolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0734

page title: ... Staatsbehoeften overschrijving Hoofdstuk 1900 Thorbecke Notificatie ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... overschrijving ... Hoofdstuk ...
 ... 1900 ...
 ... Thorbecke ...
 ... Notificatie ...
 ... 16 ...
 ... afschrift ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 7 ... aangenomen ...
 ... 90 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0735

page title: ... van_het_V_Hoofdstuk V_Hoofdstuk het van_het_IX_Hoofdstuk beheer Belgie ...
 
 ... van_het_V_Hoofdstuk ... V_Hoofdstuk ...
 ... het ...
 ... van_het_IX_Hoofdstuk ...
 ... beheer ...
 ... Belgie ...
 ... renten ...
 ... ten_behoeve ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0736

page title: ... 16 Staatsbegrooting Hoofdstuk III V ...
 
 ... 16 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... III ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0737

page title: ... 1895 landmacht 26 3 1e_Kamer Staatsbegrooting de_Tweede_Kamer ...
 
 ... 1895 ...
 ... landmacht ...
 ... 26 ...
 ... 3 ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0738

page title: ... Hoofdstuk goedkeuring voldoening ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... goedkeuring ...
 ... voldoening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0739

page title: ... Staatsbehoeften Staatsbegrooting Kamer Missive ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Kamer ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... 10 ... 0 ...
 ... Groningen ...
 ... 6 ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0740

page title: ... op Hoofdstuk vorderingen overschrijving Hoofdstuk Staatsbegrooting E Rekening ...
 
 ... op ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... vorderingen ...
 ... overschrijving ... Hoofdstuk ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... E ...
 ... Rekening ...
 ... Voorzitter ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0741

page title: ... Staatsbehoeften huishoudelijke Curacao Tweede_Kamer van_het_VIII_Hoofdstuk Hoofdstuk ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... huishoudelijke ...
 ... Curacao ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... van_het_VIII_Hoofdstuk ... Hoofdstuk ...
 ... 1900 ...
 ... aangenomen ...
 ... 6 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0742

page title: ... Fiat Kamer 3 Kamer Hoofdstuk Locaalspoorweg ...
 
 ... Fiat ...
 ... Kamer ...
 ... 3 ...
 ... Kamer ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Locaalspoorweg ...
 ... kennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0743

page title: ... Hoofdstuk Staatsbegrooting 1900 Rappt beschikbaarstelling gelden Hoofdstuk ...
 
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 1900 ...
 ... Rappt ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... gelden ...
 ... Hoofdstuk ... Staatsbegrooting ... begrooting ... 1901 ...
 ... boven ...
 ... intrekking ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0744

page title: ... Octb aangenomen Kamer Missive ...
 
 ... Octb ...
 ... aangenomen ...
 ... Kamer ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0745

page title: ... Missive kennisgeving Adres 1e_Kamer overschrijving ...
 
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... overschrijving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0746

page title: ... Staatsbehoeften gesloten 4 kennisgeving aangenomen op ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... gesloten ...
 ... 4 ...
 ... kennisgeving ...
 ... aangenomen ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0747

page title: ... V_Hoofdstuk van_het_VIII_Hoofdstuk Kamer 1902 Hoofdstuk Noord op ...
 
 ... V_Hoofdstuk ...
 ... van_het_VIII_Hoofdstuk ...
 ... Kamer ...
 ... 1902 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Noord ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0748

page title: ... Hoofdstuk voldoening betreffende Nederlandsche Nederlandsch Marine ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... voldoening ...
 ... betreffende ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Marine ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0749

page title: ... 46 14 antwoord ...
 
 ... 46 ...
 ... 14 ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0750

page title: ... Amsterdam telegram Minister ontvangen 25 2 5 ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... telegram ...
 ... Minister ... ontvangen ...
 ... 25 ... 2 ... 5 ...
 ... r ...
 ... Artillerie ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0751

page title: ... Kieswet Per 17 7 copie_rappt Stbl daarbij ...
 
 ... Kieswet ...
 ... Per ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... copie_rappt ...
 ... Stbl ...
 ... daarbij ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0752

page title: ... Staatsblad Tweede Kamer archief ...
 
 ... Staatsblad ...
 ... Tweede ... Kamer ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0753

page title: ... Rappt 0 boven Notificatie 17 7 Notificatie ...
 
 ... Rappt ... 0 ... boven ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ... Nota ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0754

page title: ... Armee Rappt ...
 
 ... Armee ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0755

page title: ... Infanterie strekkende 50 Notificatie 10 ...
 
 ... Infanterie ...
 ... strekkende ...
 ... 50 ...
 ... Notificatie ...
 ... 10 ... 0 ... bevordering ...
 ... zijne ...
 ... Baron ... Heemstra ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0756

page title: ... Armee Ned_Indie Grenadiers Regt_Grenadiers ...
 
 ... Armee ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Grenadiers ...
 ... Regt_Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0757

page title: ... Luitenant_Kolonel Kolonel benoeming Infanterie ...
 
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
 ... benoeming ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Kabt ...
 ... Generaal ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
 ... Directie ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0758

page title: ... Armee KB plaatsen Dirs HJ. Commandant ...
 
 ... Armee ...
 ... KB ...
 ... plaatsen ...
 ... Dirs ...
 ... HJ. ...
 ... Commandant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0759

page title: ... benoeming Luitenant Infanterie Kolonel ...
 
 ... benoeming ...
 ... Luitenant ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... bevordering ...
 ... p ...
 ... Infanterie ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0760

page title: ... Armee Eerste_Luitenant Luitenant telegram ontvangen Leeuwarden ...
 
 ... Armee ...
 ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... telegram ... ontvangen ...
 ... Leeuwarden ... antwoord ...
 ... ontslag ...
 ... 25 ...
 ... Artillerie ...
 ... Infanterie ...
 ... Artillerie ...
 ... Eerste ...
 ... Infanterie ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0761

page title: ... Infanterie Artillerie Notificatie Grenadiers 5 bevordering op ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Artillerie ...
 ... Notificatie ...
 ... Grenadiers ...
 ... 5 ...
 ... bevordering ...
 ... op ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0762

page title: ... Armee benoeming medegedeeld Infanterie 7 Infanterie ...
 
 ... Armee ...
 ... benoeming ...
 ... medegedeeld ...
 ... Infanterie ...
 ... 7 ...
 ... Infanterie ...
 ... kennisgeving ...
 ... Infanterie ... Baron ...
 ... Officier ...
 ... Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0763

page title: ... Rappt bevordering het K Infanterie Jagers kunnen ...
 
 ... Rappt ... bevordering ...
 ... het ...
 ... K ...
 ... Infanterie ...
 ... Jagers ...
 ... kunnen ...
 ... Kabt ...
 ... U ...
 ... Infanterie ...
 ... 133 ... E ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0764

page title: ... Kolonel ...
 
 ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
 ... bevordering ...
 ... benoeming ...
 ... Reserve ...
 ... Infanterie ...
 ... Korps ...
 ... Regt ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0765

page title: ... Armee 2 Muller 115 Infanterie ...
 
 ... Armee ...
 ... 2 ...
 ... Muller ...
 ... 115 ...
 ... Infanterie ...
 ... Notificatie ...
 ... bevordering ...
 ... Staf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0766

page title: ... 46 Tweede Luitenant Burlage 25 bevordering Grenadiers Kolonel ...
 
 ... 46 ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... Luitenant ... Burlage ...
 ... 25 ... bevordering ...
 ... Grenadiers ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0767

page title: ... Kabt benoeming Luitenant Artillerie Utrecht 0 ...
 
 ... Kabt ...
 ... benoeming ...
 ... Luitenant ...
 ... Artillerie ...
 ... Utrecht ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0768

page title: ... Armee Eerste Luitenant Bos op kunnen ...
 
 ... Armee ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Bos ...
 ... op ...
 ... kunnen ...
 ... Luitenant ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0769

page title: ... Notificatie teruggezonden Notificatie Reserve Infanterie genoemde Infanterie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Notificatie ...
 ... Reserve ...
 ... Infanterie ...
 ... genoemde ...
 ... Infanterie ...
 ... Eerste ...
 ... Infanterie ...
 ... Regt_Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0770

page title: ... bevordering @COMMA 6 bevordering het Artillerie ...
 
 ... bevordering ...
 ... @COMMA ...
 ... 6 ... bevordering ...
 ... het ...
 ... Artillerie ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Officier ...
 ... Reserve ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0771

page title: ... Armee Regt_Infanterie Infanterie bestemd intrekking v bepaling ...
 
 ... Armee ...
 ... Regt_Infanterie ... Infanterie ...
 ... bestemd ...
 ... intrekking ...
 ... v ...
 ... bepaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0772

page title: ... Grenadiers Twee ...
 
 ... Grenadiers ...
 ... Twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0773

page title: ... ontslag Oorlog tijdelijk v Kabt bevordering ...
 
 ... ontslag ...
 ... Oorlog ...
 ... tijdelijk ...
 ... v ...
 ... Kabt ... bevordering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0774

page title: ... Vervolg_van Armee Reserve Luitenant Mevrouw Infanterie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Armee ...
 ... Reserve ... Luitenant ...
 ... Luitenant ...
 ... Mevrouw ...
 ... Infanterie ...
 ... Majoor ...
 ... Militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0775

page title: ... Armee T Stevens Infanterie teruggezonden ...
 
 ... Armee ...
 ... T ... Stevens ... Infanterie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Kapitein ...
 ... houdende ...
 ... kennen ...
 ... Oostenrijk ...
 ... behoud ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0776

page title: ... Leger Infanterie Juli Commandant Kolonel ...
 
 ... Leger ...
 ... Infanterie ...
 ... Juli ...
 ... Commandant ...
 ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
 ... Commissaris ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0777

page title: ... Directeur Grenadiers zien Bouten heeft benoeming ...
 
 ... Directeur ...
 ... Grenadiers ...
 ... zien ...
 ... Bouten ...
 ... heeft ...
 ... benoeming ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0778

page title: ... Per Amsterdam benoemden_Minis 91 Infanterie ...
 
 ... Per ...
 ... Amsterdam ... benoemden_Minis ...
 ... 91 ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Kolonel ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0779

page title: ... benoeming a Per der_Infanterie der_Infanterie, op Infanterie ...
 
 ... benoeming ...
 ... a ...
 ... Per ...
 ... der_Infanterie ... der_Infanterie, ... op ...
 ... Infanterie ... Zeeman ...
 ... Notificatie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0780

page title: ... 24 14 Eerste ...
 
 ... 24 ...
 ... 14 ...
 ... Eerste ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0781

page title: ... kunnen Baron Notificatie ...
 
 ... kunnen ...
 ... Baron ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0782

page title: ... Infanterie overeenkomstig Oorlog Infanterie ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
 ... overeenkomstig ...
 ... Oorlog ...
 ... Infanterie ...
 ... medegedeeld ...
 ... omtrent ...
 ... Grenadiers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0783

page title: ... Armee Infanterie Kolonel Commandant Infanterie ...
 
 ... Armee ...
 ... Infanterie ...
 ... Kolonel ...
 ... Commandant ... Infanterie ...
 ... Kolonel ...
 ... Commandant ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0784

page title: ... Artillerie Altmann Luitenant 6 Nederlanden ...
 
 ... Artillerie ...
 ... Altmann ...
 ... Luitenant ...
 ... 6 ...
 ... Nederlanden ...
 ... bevordering ...
 ... Infanterie ...
 ... Baron ...
 ... Regt ...
 ... benoeming ...
 ... Commandant ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0785

page title: ... Tweede Luitenant 7 Artillerie Kolonel Luitenant Artillerie ...
 
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... 7 ...
 ... Artillerie ...
 ... Kolonel ...
 ... Luitenant ...
 ... Artillerie ...
 ... Grenadier ...
 ... teruggezonden ...
 ... Nagel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0786

page title: ... benoeming Huzaren Tweede A Luitenant Artillerie gevraagd ...
 
 ... benoeming ...
 ... Huzaren ...
 ... Tweede ... A ...
 ... Luitenant ...
 ... Artillerie ...
 ... gevraagd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0787

page title: ... Armee teruggezonden Kolonel Dannen 17 benoeming ...
 
 ... Armee ...
 ... teruggezonden ...
 ... Kolonel ...
 ... Dannen ...
 ... 17 ...
 ... benoeming ...
 ... Luitenant ...
 ... Luitenant ...
 ... wonende ...
 ... volgens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0788

page title: ... Infanterie luitenant Luitenant luitenant_kolonel bevordering Infanterie ...
 
 ... Infanterie ... luitenant ... Luitenant ... luitenant_kolonel ...
 ... bevordering ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0789

page title: ... Ned_Indie burgers Atjeh Notificatie teruggezonden ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... burgers ...
 ... Atjeh ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Notificatie ...
 ... verlof ...
 ... verlof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0790

page title: ... verlof werkzaamheden Nederland 2 IndStbl ...
 
 ... verlof ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Nederland ... 2 ...
 ... IndStbl ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ...
 ... Missive ...
 ... Ned ...
 ... IndStbl ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0791

page title: ... KB 1892 Ned_Indie dankbetuiging Ned_Indie ...
 
 ... KB ... 1892 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... telegram ... betreffende ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Rappt_KD ...
 ... posterijen ...
 ... telegraphie ... zij ... zijne ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Adres ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0792

page title: ... Ned_Indie Delft Hoofdstuk Ned_Indie ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... Delft ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Europea ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0793

page title: ... 143 betreft Justitie Ned_Indie Justitie Besluiten ...
 
 ... 143 ...
 ... betreft ...
 ... Justitie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Justitie ...
 ... Besluiten ...
 ... Missive ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0794

page title: ... 4 beschikbaarstelling Hoofdstuk tot_kwijting 10 Ned_Indie personen ...
 
 ... 4 ... beschikbaarstelling ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... tot_kwijting ...
 ... 10 ... Ned_Indie ...
 ... personen ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Concessie ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0795

page title: ... IndStbl 7 6 voldoening Mariniers ...
 
 ... IndStbl ...
 ... 7 ...
 ... 6 ...
 ... voldoening ...
 ... Mariniers ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0796

page title: ... Ned_Indie 16 Ned_Indie intrekking gerechtshof Indie behoeve ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... 16 ... Ned_Indie ...
 ... intrekking ...
 ... gerechtshof ... Indie ...
 ... behoeve ...
 ... Rotterdam ...
 ... IndStbl ...
 ... 25 ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0797

page title: ... IndStbl 25 Ned_Indie ...
 
 ... IndStbl ...
 ... 25 ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0798

page title: ... Kuststrook Notificatie Per 46 Ned_Indie Kamer ...
 
 ... Kuststrook ...
 ... Notificatie ...
 ... Per ...
 ... 46 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Kamer ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0799

page title: ... regeling Successie 17 Ned_Indie 0 Kamer ...
 
 ... regeling ...
 ... Successie ...
 ... 17 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 0 ...
 ... Kamer ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0800

page title: ... rapport Ned_Indie lidmaatschap Ned_Indie ...
 
 ... rapport ...
 ... Ned_Indie ...
 ... lidmaatschap ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0801

page title: ... Rappt 188 Hoofdstuk Ned_Indie Marine Amsterdam werkzaamheden ...
 
 ... Rappt ...
 ... 188 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Marine ...
 ... Amsterdam ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 92 ... 103 ... 03 ...
 ... afschrift ...
 ... het ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0802

page title: ... Rappt Ned_Indie gesteld Rappt Ned_Indie bestemd ...
 
 ... Rappt ...
 ... Ned_Indie ...
 ... gesteld ...
 ... Rappt ...
 ... Ned_Indie ...
 ... bestemd ... Commies ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Marine ...
 ... werkzaamheden ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0803

page title: ... 16 Justitie omtrent @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND KB Stbl bij_de_inlandsche 46 ingesteld ...
 
 ... 16 ...
 ... Justitie ...
 ... omtrent ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... KB ... Stbl ...
 ... bij_de_inlandsche ...
 ... 46 ...
 ... ingesteld ...
 ... 1892 ... 92 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0804

page title: ... begrooting Ned_Indie belooning Ned_Indie Rappt_KD Amsterdam ...
 
 ... begrooting ... Ned_Indie ...
 ... belooning ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Amsterdam ...
 ... IndStbl ...
 ... directeur ...
 ... Pasteur ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0805

page title: ... i Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot_de_definitieve definitieve invoerrecht Bondsblad Batavia ...
 
 ... i ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... tot_de_definitieve ... definitieve ...
 ... invoerrecht ...
 ... Bondsblad ...
 ... Batavia ...
 ... Japan ...
 ... Batavia ...
 ... Japan ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0806

page title: ... werkzaamheden reglemente Afdeeling IndStbl Fiat IndStbl ...
 
 ... werkzaamheden ...
 ... reglemente ...
 ... Afdeeling ... IndStbl ...
 ... Fiat ...
 ... IndStbl ...
 ... IndStbl ...
 ... personen ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0807

page title: ... Vervolg_van Notificatie 0 intrekking KB 0 ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Notificatie ...
 ... 0 ...
 ... intrekking ... KB ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0808

page title: ... Rappt Ned_Indie gelegenheid Rappt beschikbaarstelling 6 intrekking 47 gesteld ...
 
 ... Rappt ...
 ... Ned_Indie ...
 ... gelegenheid ...
 ... Rappt ... beschikbaarstelling ...
 ... 6 ... intrekking ...
 ... 47 ...
 ... gesteld ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0809

page title: ... v Europea 41 Ned_Indie i zijnde restant belooning ...
 
 ... v ...
 ... Europea ...
 ... 41 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... i ...
 ... zijnde ...
 ... restant ...
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0810

page title: ... Ned_Indie 25 intrekking KB het Ned_Indie ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... 25 ... intrekking ...
 ... KB ...
 ... het ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0811

page title: ... West u Nederlandsch rekening op ...
 
 ... West ... u ...
 ... Nederlandsch ...
 ... rekening ...
 ... op ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0812

page title: ... 0 Reglement 8 0 3 ...
 
 ... 0 ... Reglement ...
 ... 8 ...
 ... 0 ... 3 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0813

page title: ... Indische 25 133 IndStbl Stbl IndStbl 25 afschrift ...
 
 ... Indische ...
 ... 25 ...
 ... 133 ...
 ... IndStbl ... Stbl ...
 ... IndStbl ...
 ... 25 ...
 ... afschrift ...
 ... Ambtenaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0814

page title: ... berichten telegram Notificatie Ned_Indie 7 gelden ...
 
 ... berichten ...
 ... telegram ...
 ... Notificatie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 7 ...
 ... gelden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0815

page title: ... Ned_Indie begrooting Ned_Indie 3 verblijf 1899 inlichting ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... begrooting ... Ned_Indie ...
 ... 3 ...
 ... verblijf ...
 ... 1899 ...
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0816

page title: ... zulks dankbetuiging Ned_Indie K ...
 
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... Ned_Indie ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0817

page title: ... Reglement IndStbl bepalingen 16 IndStbl ...
 
 ... Reglement ...
 ... IndStbl ...
 ... bepalingen ...
 ... 16 ...
 ... IndStbl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0818

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0819

page title: ... IndStbl residentie IndStbl 8 6 50 25 ...
 
 ... IndStbl ...
 ... residentie ...
 ... IndStbl ... 8 ...
 ... 6 ...
 ... 50 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0820

page title: ... behoeve Nederlandsche buiten regeling ...
 
 ... behoeve ...
 ... Nederlandsche ...
 ... buiten ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0821

page title: ... leerlingen IndStbl 1892 17 ...
 
 ... leerlingen ...
 ... IndStbl ...
 ... 1892 ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0822

page title: ... 7 betreffende 1892 aangenomen tijdvak Rotterdam ...
 
 ... 7 ...
 ... betreffende ...
 ... 1892 ...
 ... aangenomen ...
 ... tijdvak ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0823

page title: ... Ned_Indie op ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0824

page title: ... Indische 18 1872 Alg Batavia daarbij ...
 
 ... Indische ...
 ... 18 ...
 ... 1872 ...
 ... Alg ...
 ... Batavia ... daarbij ...
 ... Secretaris ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0825

page title: ... Vervolg_van Ned_Indie Amsterdam reglement Ned_Indie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Amsterdam ...
 ... reglement ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ...
 ... IndStbl ...
 ... 7 ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0826

page title: ... Ned_Indie V op ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... V ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0827

page title: ... Ned_Indie Griffie afschrift KB verblijf IndStbl ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... Griffie ...
 ... afschrift ... KB ...
 ... verblijf ...
 ... IndStbl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0828

page title: ... Minister Kolonien werkzaamheden Delft Scheurer ...
 
 ... Minister ...
 ... Kolonien ... werkzaamheden ...
 ... Delft ...
 ... Scheurer ...
 ... 16 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ... 8 ... bepaling ...
 ... kering ...
 ... 10 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0829

page title: ... missive 50 ontwerp 17 Tweede Kamer Missive ...
 
 ... missive ...
 ... 50 ...
 ... ontwerp ...
 ... 17 ...
 ... Tweede ... Kamer ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0830

page title: ... r 17 Tweede Missive 0 1e_Kamer Borneo Batavia ...
 
 ... r ...
 ... 17 ...
 ... Tweede ...
 ... Missive ...
 ... 0 ... 1e_Kamer ...
 ... Borneo ... Batavia ... gestelde ...
 ... 26 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0831

page title: ... Hoofdstuk Koloniale kaart Notificatie regeling Justitie ...
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... Koloniale ...
 ... kaart ...
 ... Notificatie ...
 ... regeling ...
 ... Justitie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0832

page title: ... KB Juli bladz Hardeman van Ned_Indie ...
 
 ... KB ... Juli ... bladz ...
 ... Hardeman ...
 ... van ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Octb ...
 ... 17 ...
 ... intrekking ... Tweede ... Kamer ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... 1875 ... IndStbl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0833

page title: ... Hoofdstuk begrooting Ned_Indie ten_behoeve behoeve archief ...
 
 ... Hoofdstuk ... begrooting ... Ned_Indie ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... archief ... Batavia ...
 ... Ned_Indie ...
 ... daaraan ...
 ... G.G. ...
 ... exploitatie ...
 ... Westkust ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0834

page title: ... Ned_Indie Regentschap Ned_Indie bestemd Infanterie Marine Kwartel ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... Regentschap ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... bestemd ... Infanterie ...
 ... Marine ...
 ... Kwartel ...
 ... regel ...
 ... Marine ...
 ... aangewezen ...
 ... hunne ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0835

page title: ... Ned_Indie gemeente okjakarta het genoemde IndStbl ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... gemeente ...
 ... okjakarta ...
 ... het ...
 ... genoemde ...
 ... IndStbl ... betreffende ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0836

page title: ... Stbl 6 IndStbl ...
 
 ... Stbl ...
 ... 6 ...
 ... IndStbl ...
 ... 16 ...
 ... Kabt ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0837

page title: ... Officier gezondheid pensioen gratificatie Per af ...
 
 ... Officier ... gezondheid ...
 ... pensioen ...
 ... gratificatie ...
 ... Per ... af ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0838

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt Ned_Indie vaststelling ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... Ned_Indie ...
 ... vaststelling ...
 ... IndStbl ... houdende ...
 ... Haarman ...
 ... Ned_Indie ...
 ... exploitatie ... Staatsspoorwegen ...
 ... gestelde ...
 ... pre ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0839

page title: ... Rappt Ned_Indie Generalen_Staf op het ...
 
 ... Rappt ... Ned_Indie ...
 ... Generalen_Staf ...
 ... op ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0840

page title: ... Militaire daarbij Schermcursus Indische 25 KB V ...
 
 ... Militaire ...
 ... daarbij ...
 ... Schermcursus ...
 ... Indische ...
 ... 25 ...
 ... KB ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0841

page title: ... Vervolg_van Militaire benoeming Ned_Indie KB omtrent ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... benoeming ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... KB ...
 ... omtrent ...
 ... landmacht ... 1893 ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0842

page title: ... Militaire 47 telegram ontvangen tand bestemd Ned_Indie ...
 
 ... Militaire ...
 ... 47 ...
 ... telegram ...
 ... ontvangen ...
 ... tand ...
 ... bestemd ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0843

page title: ... Vervolg_van Ned_Indie leger Luitenant Luitenant_Kolonel ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Ned_Indie ...
 ... leger ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... te ...
 ... brief ...
 ... 8 ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0844

page title: ... Militaire 49 goedkeuring Ned_Indie Indie Notificatie Rappt_KD IndStbl ...
 
 ... Militaire ...
 ... 49 ... goedkeuring ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt_KD ...
 ... IndStbl ...
 ... Officier ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0845

page title: ... Rappt_KD Sergeant tabel j gedrag @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 
 ... Rappt_KD ...
 ... Sergeant ... tabel ...
 ... j ... gedrag ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... inkrimping ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Nederlanden ...
 ... Ned_Indie ... Militair ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0846

page title: ... Militaire @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND gezondheid leger Ned_Indie Indie ...
 
 ... Militaire ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... gezondheid ... leger ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ...
 ... toepassing ...
 ... 1900 ...
 ... benoeming ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0847

page title: ... 7 schrijven daarbij Kolonien huldiging ...
 
 ... 7 ...
 ... schrijven ...
 ... daarbij ...
 ... Kolonien ...
 ... huldiging ...
 ... genie ...
 ... genie ...
 ... breng ... brengen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0848

page title: ... Militaire Infanterie 1895 4 49 ...
 
 ... Militaire ...
 ... Infanterie ...
 ... 1895 ...
 ... 4 ...
 ... 49 ...
 ... KB ... copie_rappt ...
 ... Ned_Indie ...
 ... IndStbl ...
 ... IndStbl ...
 ... 6 ...
 ... KB ... toepassing ...
 ... genomen ...
 ... dan_wel ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0849

page title: ... Militaire @COMMA tot betreffen het Officier M 7 ...
 
 ... Militaire ...
 ... @COMMA ... tot ...
 ... betreffen ...
 ... het ...
 ... Officier ...
 ... M ...
 ... 7 ...
 ... aan ...
 ... Westkust ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0850

page title: ... Militaire het_leger leger Ned_Indie w Ned_Indie ...
 
 ... Militaire ...
 ... het_leger ... leger ...
 ... Ned_Indie ...
 ... w ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0851

page title: ... 0 R Ned_Indie request ...
 
 ... 0 ... R ...
 ... Ned_Indie ...
 ... request ...
 ... houdende ... toe ...
 ... belooning ...
 ... Juni ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0852

page title: ... bestemd Ned_Indie het Indie tropische ...
 
 ... bestemd ... Ned_Indie ...
 ... het ...
 ... Indie ...
 ... tropische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0853

page title: ... Vervolg_van Militaire door_den Ned_Indie op_het ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Militaire ...
 ... door_den ... Ned_Indie ...
 ... op_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0854

page title: ... Rappt Infanterie benoeming Luitenant Kolonel ...
 
 ... Rappt ...
 ... Infanterie ...
 ... benoeming ...
 ... Luitenant ...
 ... Kolonel ...
 ... Kolonien ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0855

page title: ... Ned_Indie Sergeant Korporaal benoeming Ned_Indie gevraagd ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... Sergeant ...
 ... Korporaal ...
 ... benoeming ...
 ... Ned_Indie ...
 ... gevraagd ...
 ... gevraagd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0856

page title: ... leger Ned_Indie tijdelijk Soemba Notificatie Nota ...
 
 ... leger ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ... tijdelijk ...
 ... Soemba ...
 ... Notificatie ...
 ... Nota ...
 ... verblijf ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0857

page title: ... Militaire 17 ten_behoeve Infanterie ...
 
 ... Militaire ...
 ... 17 ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0858

page title: ... Militaire Infanterie Ned_Indie belooning Nederlandsche Ned_Indie ...
 
 ... Militaire ...
 ... Infanterie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... belooning ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Luitenant ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0859

page title: ... Amsterdam 8 opzichter Schip 1901 boord ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... 8 ...
 ... opzichter ...
 ... Schip ...
 ... 1901 ...
 ... boord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0860

page title: ... belooning genoemde personen 46 Rotterdam Storm ...
 
 ... belooning ... genoemde ... personen ...
 ... 46 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Storm ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0861

page title: ... benoeming Amsterdam gesteld toekennen loodsen ...
 
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ...
 ... gesteld ...
 ... toekennen ...
 ... loodsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0862

page title: ... zich wedde K @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND regel Willem ...
 
 ... zich ...
 ... wedde ...
 ... K ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... regel ...
 ... Willem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0863

page title: ... 103 Alg Rijks zijne Amsterdam ...
 
 ... 103 ...
 ... Alg ...
 ... Rijks ...
 ... zijne ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0864

page title: ... Inspecteur te_Delfzijl Nederlandsch wedde ...
 
 ... Inspecteur ...
 ... te_Delfzijl ...
 ... Nederlandsch ...
 ... wedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0865

page title: ... nopens BlD schrijven teruggezonden Koningin ...
 
 ... nopens ...
 ... BlD ...
 ... schrijven ...
 ... teruggezonden ...
 ... Koningin ... Moeder ...
 ... Gezant ...
 ... nopens ...
 ... verlof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0866

page title: ... tijdelijk Amsterdam tusschenkomst nopens ...
 
 ... tijdelijk ... Amsterdam ... tusschenkomst ...
 ... nopens ...
 ... gelegenheid ...
 ... Freville ...
 ... Per ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0867

page title: ... BlD Gezant Luitenant_Kolonel Kolonel BlD Secretaris ...
 
 ... BlD ...
 ... Gezant ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... BlD ...
 ... Secretaris ...
 ... Rumeen ...
 ... Rome ...
 ... tusschenkomst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0868

page title: ... Kamer Amsterdam Moeder gelegenheid militaire ...
 
 ... Kamer ...
 ... Amsterdam ...
 ... Moeder ...
 ... gelegenheid ...
 ... militaire ...
 ... Per ...
 ... en ...
 ... Opperceremoniemeester ...
 ... Eerste ...
 ... Hofmaarschalk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0869

page title: ... 46 Kolonel Commandant op Oorlog audientie ...
 
 ... 46 ...
 ... Kolonel ...
 ... Commandant ...
 ... op ...
 ... Oorlog ...
 ... audientie ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0870

page title: ... Vervolg_van BlD audientie Nederlanden audientie Curacao ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... BlD ...
 ... audientie ...
 ... Nederlanden ...
 ... audientie ...
 ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0871

page title: ... Vervolg_van Rappt Kabinet audientie zij ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ...
 ... Kabinet ...
 ... audientie ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0872

page title: ... M van 0 A Ridder Pestel Regt Kolonel ...
 
 ... M ... van ...
 ... 0 ... A ... Ridder ...
 ... Pestel ...
 ... Regt ...
 ... Kolonel ...
 ... kunnen ...
 ... het ...
 ... 17 ...
 ... Kolonel ...
 ... medegedeeld ...
 ... Rome ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0873

page title: ... 61 i der toegezonden geen Paleis ...
 
 ... 61 ...
 ... i ...
 ... der ...
 ... toegezonden ...
 ... geen ...
 ... geen ...
 ... Paleis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0874

page title: ... nopens behoeft ...
 
 ... nopens ...
 ... behoeft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0875

page title: ... Vervolg_van houdende Kolonel Minister medegedeeld H audientie ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... houdende ...
 ... Kolonel ...
 ... Minister ...
 ... medegedeeld ... H ...
 ... audientie ... Baron ...
 ... nopens ...
 ... ontvangen ...
 ... BlD ...
 ... audientie ...
 ... Majoor ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0876

page title: ... telegram audientie Nederlandsche Moeder Residentie nopens ...
 
 ... telegram ... audientie ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Moeder ...
 ... Residentie ...
 ... nopens ...
 ... gesteld ...
 ... Per ...
 ... Kamer ...
 ... Commies ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0877

page title: ... schrijven inlichting ontvangen zoek Tweede Kamer aangenomen o ...
 
 ... schrijven ...
 ... inlichting ...
 ... ontvangen ...
 ... zoek ...
 ... Tweede ... Kamer ...
 ... aangenomen ...
 ... o ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0878

page title: ... aangenomen tot_verhooging van Hoofdstuk niet 0 Oranje Koningin ...
 
 ... aangenomen ...
 ... tot_verhooging ... van ... Hoofdstuk ...
 ... niet ...
 ... 0 ...
 ... Oranje ...
 ... Koningin ...
 ... Per ...
 ... Jan ... 1e_Kamer ... d ...
 ... regeling ...
 ... 1900 ...
 ... regeling ... het ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0879

page title: ... gelegenheid maximum minimum Stockum ...
 
 ... gelegenheid ...
 ... maximum ... minimum ...
 ... Stockum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0880

page title: ... N Jan Mecklenberg afschrift Koningin Moeder Rappt huwelijk gemeente ...
 
 ... N ...
 ... Jan ...
 ... Mecklenberg ...
 ... afschrift ...
 ... Koningin ... Moeder ...
 ... Rappt ...
 ... huwelijk ...
 ... gemeente ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0881

page title: ... Langfeld Schwerin Koningin en Hertog praedicaat ...
 
 ... Langfeld ... Schwerin ...
 ... Koningin ...
 ... en ...
 ... Hertog ...
 ... praedicaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0882

page title: ... het_doen huwelijk het voorstel Oranje ...
 
 ... het_doen ...
 ... huwelijk ...
 ... het ... voorstel ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0883

page title: ... leger KB aanleiding Agenda toegezonden Nederlandschen ...
 
 ... leger ...
 ... KB ...
 ... aanleiding ... Agenda ...
 ... toegezonden ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0884

page title: ... BlD Ceremoniemeester Koningin 25 bekrachtiging Dirs Notificatie ...
 
 ... BlD ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Koningin ...
 ... 25 ...
 ... bekrachtiging ...
 ... Dirs ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0885

page title: ... Oostenrijk zant K Paleis Minister missive ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... Oostenrijk ...
 ... zant ...
 ... K ...
 ... Paleis ...
 ... Minister ...
 ... missive ...
 ... Ceremoniemeester ... Op ...
 ... z ...
 ... z ...
 ... het ...
 ... Paleis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0886

page title: ... Commies daarbij Burgemeester Heeren costuum Rotterdam ...
 
 ... Commies ...
 ... daarbij ...
 ... Burgemeester ...
 ... Heeren ... costuum ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0887

page title: ... huwelijk gemeente Moeder rapport Koningin Mecklenburg ...
 
 ... huwelijk ...
 ... gemeente ...
 ... Moeder ...
 ... rapport ...
 ... Koningin ...
 ... Mecklenburg ...
 ... i ...
 ... Regiment ...
 ... Koningin ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0888

page title: ... schrijven het medegedeeld 1900 Waldeck Pyrmont kennisgeving Marocco ...
 
 ... schrijven ...
 ... het ...
 ... medegedeeld ...
 ... 1900 ...
 ... Waldeck ... Pyrmont ...
 ... kennisgeving ...
 ... Marocco ...
 ... B ...
 ... bepaling ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0889

page title: ... Vervolg_van 14 voorgenomen Kamer_der_StGenl voltrekking verblijf ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 14 ...
 ... voorgenomen ...
 ... Kamer_der_StGenl ...
 ... voltrekking ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0890

page title: ... Oranje_Nassau Nassau brief Mecklenburg ...
 
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... brief ...
 ... Mecklenburg ...
 ... huwelijk ...
 ... Per ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0891

page title: ... huwelijk Koningin voorstellen 46 6 BlD te ...
 
 ... huwelijk ...
 ... Koningin ...
 ... voorstellen ...
 ... 46 ... 6 ...
 ... BlD ...
 ... BlD ...
 ... te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0892

page title: ... 25 Vorstelijke Deputatien ontvangen aangenomen 107 Per medegedeeld vervanging ...
 
 ... 25 ...
 ... Vorstelijke ...
 ... Deputatien ...
 ... ontvangen ...
 ... aangenomen ...
 ... 107 ...
 ... Per ... medegedeeld ... vervanging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0893

page title: ... Rappt personen kunnen BlD personen brief ...
 
 ... Rappt ...
 ... personen ...
 ... kunnen ...
 ... BlD ...
 ... personen ...
 ... brief ...
 ... 26 ... BlD ... medegedeeld ...
 ... 0 ...
 ... opgenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0894

page title: ... Vervolg_van 26 voorstel ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 26 ...
 ... voorstel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0895

page title: ... lijke Nederlandsche Nassau 1901 8 personen ...
 
 ... lijke ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Nassau ...
 ... 1901 ...
 ... 8 ...
 ... personen ...
 ... Vorstelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0896

page title: ... Vervolg_van voorgenomen kennisgevingen terug teruggezonden BlD Manufacture ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... voorgenomen ...
 ... kennisgevingen ...
 ... terug ... teruggezonden ...
 ... BlD ...
 ... Manufacture ...
 ... medegedeeld ...
 ... Opper_Ceremoniemeester ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0897

page title: ... MarD 41 ...
 
 ... MarD ...
 ... MarD ...
 ... 41 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0898

page title: ... Marine Officier Londen Parijs Officier Reserve ...
 
 ... Marine ...
 ... Officier ...
 ... Londen ...
 ... Parijs ... Officier ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0899

page title: ... Marine 47 tijdelijk Voorzitter Zee ...
 
 ... Marine ...
 ... 47 ...
 ... tijdelijk ...
 ... Voorzitter ...
 ... Zee ...
 ... Inspecteur ...
 ... en ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0900

page title: ... Marine waarbij Jan 25 Per plaatsen ...
 
 ... Marine ...
 ... waarbij ... Jan ...
 ... 25 ...
 ... Per ...
 ... plaatsen ...
 ... benoeming ...
 ... medegedeeld ...
 ... MarD ...
 ... Officier ...
 ... Officier ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... MarD ... bevordering ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0901

page title: ... Marine te_verleenen betrekking buiten ...
 
 ... Marine ...
 ... te_verleenen ...
 ... betrekking ... buiten ... Zeewezen ... zeewezen ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... buitenlandsch ... verlof ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Feb ... bevordering ...
 ... Officier ...
 ... Rappt ... ter ... benoeming ...
 ... Marine ... Reserve ...
 ... fiat ...
 ... Rappt_MarD ... tot ... intrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0902

page title: ... bepalen Luitenant Montreux Baron ...
 
 ... bepalen ...
 ... Luitenant ...
 ... Montreux ...
 ... Baron ...
 ... bevordering ...
 ... Luitenant ... Adelborst ...
 ... Rappt ...
 ... Marine ... Reserve ...
 ... Reserve ...
 ... vergoeding ...
 ... 41 ... bevordering ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0903

page title: ... Marine Rappt verlof 1898 regeling Zeemacht ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... verlof ...
 ... 1898 ...
 ... regeling ...
 ... Zeemacht ...
 ... KB ... 1898 ...
 ... intrekking ...
 ... 1300. ...
 ... buitenlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0904

page title: ... Vervolg_van bevordering Inspecteur Officier ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... bevordering ...
 ... Inspecteur ...
 ... Officier ...
 ... Officier ...
 ... benoeming ...
 ... Hoofdingenieur ...
 ... Beek ...
 ... Marine ...
 ... 133 ...
 ... 133 ... 3 ...
 ... verlof ...
 ... Roem ... Roemer ...
 ... particuliere ...
 ... betrekking ... Zeewezen ...
 ... bevordering ... Luitenant ...
 ... Adelborst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0905

page title: ... van d @COMMA welke M Luitenant Besluit_fiat 4 Marine ...
 
 ... van ...
 ... d ...
 ... @COMMA ...
 ... welke ... M ...
 ... Luitenant ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ...
 ... Marine ...
 ... Batavia ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0906

page title: ... Reserve Luitenant Rotterdam hierbij_genoemde boven @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 
 ... Reserve ... Luitenant ...
 ... Rotterdam ...
 ... hierbij_genoemde ...
 ... boven ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0907

page title: ... Belgie particuliere buiten 6 benoeming ...
 
 ... Belgie ...
 ... particuliere ...
 ... buiten ...
 ... 6 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0908

page title: ... d 47 boven te particuliere Adelborst ...
 
 ... d ...
 ... 47 ... boven ...
 ... te ...
 ... particuliere ...
 ... Adelborst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0909

page title: ... verlof Officier Directeur Amsterdam Juli bevordering Marine ...
 
 ... verlof ...
 ... Officier ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Juli ... bevordering ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0910

page title: ... verlof Zeemacht 183 F Marine Land zij ...
 
 ... verlof ...
 ... Zeemacht ...
 ... 183 ...
 ... F ...
 ... Marine ...
 ... Land ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0911

page title: ... Marine 7 Overbeek Directie officier 1898 ...
 
 ... Marine ...
 ... 7 ...
 ... Overbeek ...
 ... Directie ...
 ... officier ...
 ... 1898 ...
 ... 4 ... Rappt ...
 ... Officier ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0912

page title: ... Vervolg_van Luitenant Haremaker Marine ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Luitenant ...
 ... Haremaker ...
 ... Marine ...
 ... buitenlandsch ...
 ... het ...
 ... Marine ...
 ... bevordering ...
 ... Marine ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0913

page title: ... Marine Aug buitenlandsch Officier 1e_kl. Aug aan 3 ...
 
 ... Marine ...
 ... Aug ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Officier ...
 ... 1e_kl. ...
 ... Aug ...
 ... aan ...
 ... 3 ...
 ... fiat ...
 ... fiat ...
 ... Belgie ...
 ... administratie ...
 ... Krol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0914

page title: ... 46 A nieuwen particuliere bevordering voorstel daaraan ...
 
 ... 46 ...
 ... A ... nieuwen ...
 ... particuliere ...
 ... bevordering ...
 ... voorstel ...
 ... daaraan ...
 ... benoeming ...
 ... Wieringa ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0915

page title: ... Rappt buitenlandsch logement Officier ...
 
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ...
 ... logement ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0916

page title: ... Marine Rappt_MarD 6 46 Utrecht Kapitein bevordering alsboven ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ... 6 ... 46 ...
 ... Utrecht ...
 ... Kapitein ...
 ... bevordering ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0917

page title: ... 26 der MarD 0 bevordering particuliere ...
 
 ... 26 ...
 ... der ...
 ... MarD ... 0 ... bevordering ...
 ... particuliere ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0918

page title: ... Marine buitenlandsch Belgie A Belgie Schoener op ...
 
 ... Marine ...
 ... buitenlandsch ... Belgie ...
 ... A ...
 ... Belgie ...
 ... Schoener ...
 ... op ...
 ... Rappt ...
 ... buitenlandsch ... Luitenants ...
 ... West ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0919

page title: ... Marine bevordering der Adelborst A ...
 
 ... Marine ...
 ... bevordering ...
 ... der ...
 ... Adelborst ...
 ... A ...
 ... particuliere ...
 ... zeewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0920

page title: ... Vervolg_van Vervolg Vervolg_van 2 buitenlandsch ontslag terug Rappt bevordering ...
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 2 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... ontslag ...
 ... terug ...
 ... Rappt ... bevordering ... tot ...
 ... Officier ...
 ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0921

page title: ... Marine buiten voor_den 0 gezondheid buitenlandsch genoemde ...
 
 ... Marine ...
 ... buiten ...
 ... voor_den ...
 ... 0 ... gezondheid ...
 ... buitenlandsch ... genoemde ...
 ... Dept ... Marine ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0922

page title: ... Nederlandsche Marine benoeming ...
 
 ... Nederlandsche ...
 ... Marine ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0923

page title: ... K Koloniale Reserve C. 10 Notificatie ...
 
 ... K ... Koloniale ... Reserve ... C. ...
 ... 10 ...
 ... Notificatie ...
 ... houdende ...
 ... stukken ...
 ... 6 ...
 ... vermoedelijk ...
 ... adviezen ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0924

page title: ... Vervolg_van Stroomlevering Notificatie datum ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Stroomlevering ...
 ... Notificatie ...
 ... datum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0925

page title: ... 25 158 ...
 
 ... 25 ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0926

page title: ... Utrecht 188 Amsterdam Notificatie exempl ...
 
 ... Utrecht ...
 ... 188 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Notificatie ...
 ... exempl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0927

page title: ... school Paarden 1292 waar Amsterdam Besluiten Besluiten_fiat gemeente ...
 
 ... school ... Paarden ...
 ... 1292 ...
 ... waar ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... gemeente ...
 ... 14 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0928

page title: ... Vervolg_van physiologie Utrecht boven Rotterdam kennen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... physiologie ...
 ... Utrecht ...
 ... boven ...
 ... Rotterdam ...
 ... kennen ... 1900 ...
 ... Regeerings ...
 ... 3 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0929

page title: ... Schiedam j 46 ...
 
 ... Schiedam ...
 ... j ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0930

page title: ... benoeming plaatsvervanger Zutphen 14 Leiden van ...
 
 ... benoeming ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Zutphen ...
 ... 14 ...
 ... Leiden ...
 ... van ...
 ... Uithuizermeeden ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0931

page title: ... te_verleenen fiat 77 Aug benoeming Groningen fiat ...
 
 ... te_verleenen ...
 ... fiat ...
 ... 77 ...
 ... Aug ... benoeming ...
 ... Groningen ...
 ... fiat ...
 ... Octb ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0932

page title: ... bladz school houdende benoeming plaatsvervanger ...
 
 ... bladz ...
 ... school ...
 ... houdende ...
 ... benoeming ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Dordrecht ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... 7 ...
 ... g ...
 ... Delft ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0933

page title: ... Examens medegedeeld betrekking Decb Besluit ...
 
 ... Examens ...
 ... medegedeeld ...
 ... betrekking ...
 ... Decb ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0934

page title: ... 17 7 Amsterdam Frankrijk Officier adres ...
 
 ... 17 ... 7 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Frankrijk ... Officier ...
 ... adres ...
 ... Amsterdam ...
 ... Op ... Baron ...
 ... Koningin ... Commandeur ...
 ... Ridder ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0935

page title: ... 7 Rappt Op Op_adres Inspecteur Officier ...
 
 ... 7 ...
 ... Rappt ... Op ... Op_adres ...
 ... Inspecteur ...
 ... Officier ...
 ... Rappt ...
 ... geen ...
 ... aannemen ...
 ... landmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0936

page title: ... 13 25 2 158 dier_gemeente gemeente Rappt_MarD boven ...
 
 ... 13 ...
 ... 25 ... 2 ... 158 ...
 ... dier_gemeente ... gemeente ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... boven ...
 ... 6 ...
 ... baron ...
 ... Parijs ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0937

page title: ... aannemen 2 5 R aannemen Commandeur Belgie 1e adres ...
 
 ... aannemen ...
 ... 2 ... 5 ...
 ... R ...
 ... aannemen ...
 ... Commandeur ...
 ... Belgie ... 1e ...
 ... adres ... Ritmeester ...
 ... Ridder ...
 ... Rappt_WD ... Op ... adres ...
 ... Exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Belgie ...
 ... Commandeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0938

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND aannemen adres Ridder ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... aannemen ...
 ... adres ...
 ... Ridder ...
 ... Op ...
 ... Luitenant ... Luitenant_t_zee ... Luitenant ... Luitenant_t_zee ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0939

page title: ... Gravenhage aannemen Officier 16 Commies 16 Bulgarije Ridder ...
 
 ... Gravenhage ...
 ... aannemen ... Officier ...
 ... 16 ...
 ... Commies ...
 ... 16 ...
 ... Bulgarije ... Ridder ...
 ... Op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0940

page title: ... Belgie 6 Ned_Indie Ridder Denemarken Rappt Op ...
 
 ... Belgie ...
 ... 6 ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Ridder ...
 ... Denemarken ...
 ... Rappt ... Op ...
 ... Rappt ...
 ... Baron ...
 ... Commandeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0941

page title: ... Officier Ned_Indie Nederlanden Op ...
 
 ... Officier ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Nederlanden ...
 ... Op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0942

page title: ... Minister Justitie @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Ridder 5 Op ...
 
 ... Minister ...
 ... Minister ... Justitie ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Ridder ...
 ... 5 ...
 ... Op ... adres ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Ritmeester ... Kolonel ...
 ... Kroon ...
 ... Beurden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0943

page title: ... Vervolg_van Inspecteur Staatsspoorwegen wonende ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Inspecteur ...
 ... Staatsspoorwegen ... wonende ...
 ... r ... Commandant ...
 ... adres ...
 ... Kolonel ... Baron ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0944

page title: ... 17 Rappt 7 Ridder 1892 Rappt_MarD MarD ...
 
 ... 17 ... Rappt ...
 ... 7 ...
 ... Ridder ...
 ... 1892 ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ... Op ...
 ... Ridder ...
 ... Op ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0945

page title: ... 3 Op Infanterie Koloniale aannemen ...
 
 ... 3 ... Op ...
 ... Infanterie ...
 ... Koloniale ...
 ... aannemen ...
 ... Eerekruis ...
 ... Tienhoven ...
 ... Luitenant ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0946

page title: ... Op tot_het Commandeur adres Parijs ...
 
 ... Op ...
 ... tot_het ...
 ... Commandeur ...
 ... adres ...
 ... Parijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0947

page title: ... Vervolg_van 50 Ridder Op Roermond ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 50 ...
 ... Ridder ...
 ... Op ...
 ... Roermond ...
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... A ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0948

page title: ... 92 Op Dept. Kolonien adressen K @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 
 ... 92 ...
 ... Op ...
 ... Dept. ... Kolonien ...
 ... adressen ...
 ... K ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Dept. ... Dept ... Kolonien ...
 ... Alexander ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0949

page title: ... 41 op Curacao a Curacao Portugal Gerechtshof ...
 
 ... 41 ...
 ... op ...
 ... Curacao ... a ...
 ... Curacao ...
 ... Portugal ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0950

page title: ... Op 14 BlD Directeur ...
 
 ... Op ...
 ... 14 ...
 ... BlD ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0951

page title: ... gevoegd Nederlanden 26 Op Rotterdam ...
 
 ... gevoegd ...
 ... Nederlanden ...
 ... 26 ...
 ... Op ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0952

page title: ... 61 a Rappt Kolonel C. Ridder ...
 
 ... 61 ...
 ... a ...
 ... Rappt ...
 ... Kolonel ...
 ... C. ...
 ... Ridder ...
 ... Roell ...
 ... Ridder ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0953

page title: ... Orde Officier A benoeming Oranje Oranje_Nassau Nassau Kapitein ...
 
 ... Orde ...
 ... Officier ...
 ... A ...
 ... benoeming ...
 ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... Kapitein ...
 ... gemeente ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0954

page title: ... benoeming Oranje waar Hof boven ...
 
 ... benoeming ...
 ... Oranje ...
 ... waar ...
 ... Hof ...
 ... boven ...
 ... buiten ...
 ... Ridder ... i ... Oranje ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0955

page title: ... Nassau Oostenrijk benoeming Hof 6 ...
 
 ... Nassau ...
 ... Nassau ...
 ... Oostenrijk ...
 ... benoeming ...
 ... Hof ...
 ... 6 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0956

page title: ... Vervolg_van Nassau Paul KB benoeming Ridder ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Nassau ...
 ... Paul ...
 ... KB ...
 ... benoeming ... Ridder ...
 ... Nassau ... R ...
 ... Voorzitter ...
 ... telegram ...
 ... personen ...
 ... 25 ... benoeming ...
 ... Oranje ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0957

page title: ... Vervolg_van Oranje Nassau Oranje Baron ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Oranje ...
 ... Baron ...
 ... 64 ...
 ... Don ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0958

page title: ... Baron fiat op ...
 
 ... Baron ...
 ... fiat ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0959

page title: ... Vervolg_van 03 KB afschrift Nassau Telegraphie ...
 
 ... Vervolg_van ... 03 ...
 ... KB ...
 ... afschrift ...
 ... Nassau ...
 ... Telegraphie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0960

page title: ... Oranje zich beambten Oranje Kolonel Plaatselijke Commandant ...
 
 ... Oranje ...
 ... zich ...
 ... beambten ...
 ... Oranje ...
 ... Kolonel ... Plaatselijke ...
 ... Commandant ... nota ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0961

page title: ... Oranje Commandeur Kapitein ...
 
 ... Oranje ...
 ... Commandeur ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0962

page title: ... Maart afschrift het Oranje_Nassau KB Oranje R ...
 
 ... Maart ...
 ... afschrift ...
 ... het ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... KB ...
 ... Oranje ... R ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0963

page title: ... Oranje R ...
 
 ... Oranje ...
 ... R ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0964

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Dept 25 Oranje Baguer Belgie Kabt ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Dept ...
 ... 25 ...
 ... Oranje ...
 ... Baguer ... Belgie ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0965

page title: ... Rappt Oranje Commandant Amsterdam schrijver bezoek personen ...
 
 ... Rappt ...
 ... Oranje ...
 ... Commandant ...
 ... Amsterdam ...
 ... schrijver ...
 ... bezoek ...
 ... personen ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... Tilburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0966

page title: ... @LIJN_TABEL_ROOD_DUBBEL Amersfoort R Amsterdam Oranje_Nassau Nassau Luitenant_Kolonel ...
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD_DUBBEL ...
 ... Amersfoort ...
 ... R ...
 ... Amsterdam ...
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... Luitenant_Kolonel ...
 ... toekennen ...
 ... Konijnendijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0967

page title: ... Oranje Kabt Mathieu Criminal ...
 
 ... Oranje ...
 ... Kabt ...
 ... Mathieu ...
 ... Criminal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0968

page title: ... Broes Kapitein i ...
 
 ... Broes ...
 ... Kapitein ...
 ... i ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0969

page title: ... Oranje der Oranje verblijf intrekking Per verblijf ...
 
 ... Oranje ... der ...
 ... Oranje ... verblijf ...
 ... intrekking ...
 ... Per ...
 ... verblijf ... aan_het ... Hof ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0970

page title: ... Oranje_Nassau K Oranje verblijf genoemde Oranje ...
 
 ... Oranje_Nassau ...
 ... K ...
 ... Oranje ...
 ... verblijf ...
 ... genoemde ...
 ... Oranje ... gelegenheid ...
 ... verblijf ... het ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0971

page title: ... Oranje geen Ridder Nassau Z. ...
 
 ... Oranje ...
 ... geen ...
 ... Ridder ... Nassau ...
 ... Z. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0972

page title: ... het Oranje_Nassau ...
 
 ... het ...
 ... Oranje_Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0973

page title: ... Parijs gevraagd 10 0 ...
 
 ... Parijs ...
 ... gevraagd ...
 ... 10 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0974

page title: ... Oranje personen Voorzitter ...
 
 ... Oranje ...
 ... personen ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0975

page title: ... Vervolg_van Nassau Gerechtshof KB medegedeeld Koningin Oranje R ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Nassau ...
 ... Gerechtshof ...
 ... KB ...
 ... medegedeeld ...
 ... Koningin ...
 ... Oranje ...
 ... R ...
 ... Voorzitter ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0976

page title: ... 8 Oorlog Belgie Afrika gevraagd Officier ...
 
 ... 8 ...
 ... Oorlog ... Belgie ...
 ... Afrika ...
 ... gevraagd ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0977

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0978

page title: ... muziek 133 exploitatie Zwierzina k Infanterie Preussischen Gewehrprufungskommission ...
 
 ... muziek ...
 ... 133 ...
 ... exploitatie ...
 ... Zwierzina ...
 ... k ...
 ... Infanterie ...
 ... Preussischen ... Gewehrprufungskommission ... kommission ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0979

page title: ... Oranje Nassau Orde Oranje_Nassau Ridder Oranje Nassau B Per ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... Ridder ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... B ...
 ... Per ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0980

page title: ... Oranje Nassau Orde Berlijn boven Luitenant Zweedsch B decoratien ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... Berlijn ...
 ... boven ...
 ... boven ...
 ... Luitenant ...
 ... Zweedsch ...
 ... B ...
 ... decoratien ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0981

page title: ... 1901 Orde u ...
 
 ... 1901 ... Orde ...
 ... u ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0982

page title: ... Oranje Nassau Orde r 1901 en 25 ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... r ...
 ... 1901 ...
 ... en ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0983

page title: ... Nassau Orde ...
 
 ... Nassau ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0984

page title: ... Oranje Nassau Orden Nassau u Oranje_Nassau Nassau ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orden ...
 ... Nassau ...
 ... Nassau ...
 ... u ...
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0985

page title: ... Oranje Nassau Orde Nassau toegezonden Kabt Nolthemius toegezonden ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... Nassau ...
 ... toegezonden ...
 ... Kabt ...
 ... Nolthemius ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0986

page title: ... Oranje Nassau Orde toegezonden ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0987

page title: ... Oranje Nassau Orde Nassau Zaandam Ridder Kabt ...
 
 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... Nassau ...
 ... Zaandam ...
 ... Ridder ...
 ... Kabt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0988

page title: ... Vervolg Vervolg_van Vervolg_van_bladz van bladz 9 932 3 2 @IMPRINT_933 ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg_van_bladz ... van ... bladz ... 9 ... 932 ... 3 ... 2 ... @IMPRINT_933 ...
 ... 1 ... 19 ... 190 ... 1901 ... Oranje ... Nassau ... Orde ...
 ... Sept ... 14 ... 1 ... 12 ... Rappt ... JD ... 1 ... 10 ... Sept ... @NUMERO ... 10 ... om_machtiging_tot ... om_machtiging ... om ... machtiging ... tot ... verbe ...
 ... schrijffout ...
 ... het ... ter_verbetering ... ter ... verbetering ... aan ...
 ... terugzending ... verzocht ... afschrift ... ter_verbetering ...
 ... Kanselier ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Per ... afschrift ... verbeterd ...
 ... Kanselier ...
 ... Sept ...
 ... het_aanbieden ... aanbieden ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Oranje ... Nassau ... Officier ...
 ... Pruissische ... Commissarissen ... regeling ... in- ...
 ... ternationale ... belangen ... verband ... verbe ...
 ... tering ... Ouden ... Ouden_IJssel ... IJssel ... Dr ...
 ... geheimer ... Regierungsrath ... Munster ...
 ... geheimer ... Regierungs ...
 ... rath ... te ... Dusseldorp ...
 ... toezending ...
 ... zilveren ... medaille ...
 ... Koetsier ...
 ... Hermann ... Wiedt ... Mecklenburg ...
 ... Koninklijke ...
 ... stallen ...
 ... Sept ...
 ... Sauvetage_de_Naufrages ... Sauvetage ... Naufrages ... Parijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0989

page title: ... Raad Oranje State Jan verlof Staatsraad toegestaan Asser Febr zoldiging ...
 
 ... Raad ... Oranje ... State ...
 ... Jan ... verlof ...
 ... Staatsraad ...
 ... toegestaan ...
 ... Asser ...
 ... Febr ...
 ... zoldiging ... Commiezen ...
 ... Prins ... Nederlanden ... Hertog ... Mecklenburg ...
 ... zitting ... raadgevende ... stem ...
 ... leenen ... Raad ... van ... State ...
 ... aangeboden ...
 ... aangegeven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... jaarwedden ...
 ... Referendarissen ... Commiezen ... Staat ...
 ... tijdstip ...
 ... hoogde ... jaarwedde ... klerk ... College ...
 ... Vice_President ... Vice ... President ...
 ... Amsterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... Zaterdag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0990

page title: ... Vervolg Vervolg_van Vervolg_van_bladz 934 @IMPRINT_935 1901 Raad van State Feb ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg_van_bladz ... 934 ... @IMPRINT_935 ...
 ... 1901 ... Raad ... van ... State ...
 ... Feb ...
 ... omtrent ... bijzonderheden ... betrekking ... hebbende ...
 ... plechtigheid ... Prinsen ...
 ... Kon ... Kon. ... Kon._Huis ... Huis ...
 ... Raad ... bijzonder ...
 ... Z.M ... Z.M. ... Z ... Z. ... M ... M. ... Koning ... tegenwoordig ...
 ... gepresideerd ... gelegen ...
 ... heid ... uitvoering ...
 ... installatie ... Grondwet ...
 ... Prinsen ... Oranje ...
 ... Medegedeeld ... H.M._de ... Koningin ...
 ... Jhr ... Schorer ... Vice ... President ...
 ... Maart ... houdende ... voorstel ... omtrent ... wijze ...
 ... waarop ... installatie ... Z.K.H. ... den ... Prins ...
 ... der ... Nederland ... Nederlanden ... Hertog ... van ... Mecklenburg ...
 ... buitengewone ...
 ... door ... H.M ... H.M. ... H.M._de ... Koningin ... zou ... kunnen ... plaats ...
 ... hebben ... Mondeling ...
 ... medegedeeld ... Jhr ... Schorer ...
 ... H.M._wenscht ... wenscht ... tijdstip ... concept ...
 ... gadering ... Donderdag ... toespraak ...
 ... Schorer ...
 ... Notulen ... Buitengewone ... verga ...
 ... dering ...
 ... plechtige ... installatie ... HM. ... H.M._de ...
 ... Koningin ... Gemaal ... Prins ... Hendrik ...
 ... Nederlanden ... verkregen ... hebbende ...
 ... met ... raadgevende ... stem ... R_v_St ...
 ... onderteekend ...
 ... @van_de_v_SLASH_d ... RvSt ...
 ... Notificatie ...
 ... Afdruk_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0991

page title: ... Staatsraad buitengewonen dienst Westerwoudt GedStaten Noordholland FB GedStaten ...
 
 ... Staatsraad ... buitengewonen ... dienst ...
 ... Westerwoudt ... GedStaten ...
 ... Noordholland ...
 ... FB ... GedStaten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0992

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0993

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0994

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0995

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0996

page title: ... Eerste Groningen ...
 
 ... Eerste ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0997

page title: ... boven ...
 
 ... boven ...
 ... boven ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0998

page title: ... dien zij ...
 
 ... dien ... zij ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 0999

page title: ... Noord Leeuwarden ...
 
 ... Noord ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1000

page title: ... overweging 46 Kamer 5 kennisgeving copie_rappt K 190 ...
 
 ... overweging ...
 ... 46 ...
 ... Kamer ...
 ... 5 ... kennisgeving ...
 ... copie_rappt ...
 ... K ...
 ... 190 ... 1901 ...
 ... Regiment ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1001

page title: ... verlof Hollandsche Noord verlof aanmerking Enschede KB Stbl ...
 
 ... verlof ...
 ... Hollandsche ...
 ... Noord ...
 ... verlof ... aanmerking ...
 ... Enschede ...
 ... KB ... Stbl ... regeling ...
 ... w ... gewijzigde ...
 ... Stbl ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1002

page title: ... tijdelijk zekering copie_rappt Exploitatie Hillegom opheffing aanhangig_te_maken reglement ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... zekering ...
 ... copie_rappt ...
 ... Exploitatie ...
 ... Hillegom ...
 ... opheffing ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1003

page title: ... 94 Noord Utrecht Spoorweg gesteld KB Stbl ...
 
 ... 94 ...
 ... Noord ... Utrecht ...
 ... Spoorweg ...
 ... gesteld ... KB ... Stbl ...
 ... Zwolle ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 25 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Commissaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1004

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND adressen Utrecht plaatsen Rappt ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... adressen ...
 ... Utrecht ...
 ... plaatsen ...
 ... Rappt ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Spoorweg ...
 ... intrekking ...
 ... telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1005

page title: ... adres Roermond 6 v beambten Commies ...
 
 ... adres ...
 ... Roermond ...
 ... 6 ... v ...
 ... beambten ...
 ... Commies ...
 ... Adjunct ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... intrekking ...
 ... Militair ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1006

page title: ... Infanterie Spoorweg Copijn Groenekan Militair Roermond ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Spoorweg ...
 ... Copijn ...
 ... Groenekan ... Militair ...
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1007

page title: ... Vervolg_van 49 Op adres Roermond ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 49 ... Op ... adres ...
 ... Roermond ...
 ... Nijmegen ... vergunning ...
 ... 17 ...
 ... Exploitatie ...
 ... Utrecht ...
 ... exempl ...
 ... 8 ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1008

page title: ... Staatsspoorwegen Nederlandsche Missive 1902 ...
 
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Missive ...
 ... 1902 ...
 ... r ...
 ... zij ... zijne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1009

page title: ... Rappt 1905 Spoorwegen Spoorweg Instructie ...
 
 ... Rappt ...
 ... 1905 ...
 ... Spoorwegen ... Spoorweg ...
 ... Instructie ...
 ... Militaire ... Spoorweg ...
 ... 1912 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1010

page title: ... toekennen Secretaris 7 ...
 
 ... toekennen ...
 ... Secretaris ...
 ... t ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1011

page title: ... Kabt Nijmegen reglement 1900 1902 ...
 
 ... Kabt ...
 ... Nijmegen ...
 ... reglement ...
 ... 1900 ...
 ... 1902 ...
 ... Zaandam ...
 ... 92 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1012

page title: ... 1901 Arnhem het betrekking Kolonel ...
 
 ... 1901 ...
 ... Arnhem ...
 ... het ...
 ... betrekking ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1013

page title: ... Enschede Rheden binnen Reglement ...
 
 ... Enschede ...
 ... Rheden ...
 ... binnen ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1014

page title: ... Raad Notificatie Enschede Spoorwegen ...
 
 ... Raad ...
 ... Notificatie ...
 ... Enschede ...
 ... Spoorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1015

page title: ... Notificatie Exempl Rappt_FD boven 25 ...
 
 ... Notificatie ...
 ... Exempl ...
 ... Rappt_FD ... boven ...
 ... boven ...
 ... 25 ... Notificatie ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1016

page title: ... Notificatie 26 Notificatie ...
 
 ... Notificatie ...
 ... 26 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1017

page title: ... Ned_Indie p 25 Nederlanden ...
 
 ... Ned_Indie ...
 ... p ...
 ... 25 ...
 ... Nederlanden ...
 ... Rappt_FD ...
 ... Statistiek ...
 ... 6 ... Bureau ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1018

page title: ... Bureau Nederland Statistiek Adjunct ...
 
 ... Bureau ...
 ... Nederland ...
 ... Statistiek ...
 ... Adjunct ...
 ... Adjunct ...
 ... Koninkrijk ...
 ... Moeder ...
 ... archief ...
 ... betreffende ...
 ... Statistiek ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1019

page title: ... Bijdrage Bureau Notificatie ij Bureau Centrale D ...
 
 ... Bijdrage ...
 ... Bureau ... Notificatie ...
 ... ij ...
 ... Bureau ...
 ... Centrale ...
 ... D ... Dam ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1020

page title: ... Rappt Statistiek ontvangen Statistiek ...
 
 ... Rappt ... Statistiek ...
 ... Statistiek ...
 ... ontvangen ...
 ... Statistiek ...
 ... exempl ...
 ... v ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1021

page title: ... 3 Rappt_MarD Notificatie 14 Notificatie boven ...
 
 ... 3 ... Rappt_MarD ... Notificatie ...
 ... 14 ... Notificatie ...
 ... boven ...
 ... Rappt_FD ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... boven ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1022

page title: ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 3 Rappt_WD @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt Notificatie ...
 
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 3 ... Rappt_WD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Rappt ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1023

page title: ... afwijzend 25 93 ...
 
 ... afwijzend ...
 ... 25 ...
 ... 93 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1024

page title: ... 46 Notificatie ...
 
 ... 46 ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1025

page title: ... Vervolg_van Baronnesse Boecop Rappt personen ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Baronnesse ... Boecop ...
 ... Rappt ...
 ... personen ...
 ... Berninger ...
 ... Oorlog ...
 ... Dept ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1026

page title: ... Arnhem hierbij ...
 
 ... Arnhem ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1027

page title: ... School inlichting betreffende schrijven toegezonden brief 3 tijdelijk ...
 
 ... School ...
 ... inlichting ... betreffende ...
 ... schrijven ...
 ... toegezonden ...
 ... brief ...
 ... 3 ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1028

page title: ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND kweekschool 26 FB School boven 61 Luitenant gelegd zich ...
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... kweekschool ...
 ... 26 ...
 ... FB ...
 ... School ...
 ... boven ...
 ... 61 ...
 ... Luitenant ...
 ... gelegd ...
 ... zich ...
 ... kunnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1029

page title: ... Utrecht gratificatie Amsterdam ...
 
 ... Utrecht ...
 ... gratificatie ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1030

page title: ... Rappt 17 7 ...
 
 ... Rappt ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1031

page title: ... Gravenhage 240 op ...
 
 ... Gravenhage ...
 ... 240 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1032

page title: ... Vervolg_van KB Stbl hieronder KB 16 gevraagd ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... KB ... Stbl ... hieronder ...
 ... KB ...
 ... 16 ...
 ... gevraagd ...
 ... 26 ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1033

page title: ... personen Delft ...
 
 ... personen ...
 ... Delft ...
 ... Decb ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1034

page title: ... personen Rappt_KD 3 boven Commies Kolonien Brief ...
 
 ... personen ...
 ... Rappt_KD ... 3 ... boven ...
 ... Commies ...
 ... Kolonien ...
 ... Brief ...
 ... betreft ...
 ... gratificatie ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1035

page title: ... Notificatie belangrijke houdende ontvangen archief ...
 
 ... Notificatie ...
 ... belangrijke ...
 ... houdende ...
 ... ontvangen ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1036

page title: ... Brief brief Kolonel leger Koningin rapport Per ...
 
 ... Brief ...
 ... brief ...
 ... Kolonel ...
 ... leger ...
 ... Koningin ...
 ... rapport ...
 ... Per ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1037

page title: ... op gevoegd toegezonden ...
 
 ... op ...
 ... gevoegd ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1038

page title: ... Rappt WD het Burgerlijke aangenomen betreffende ...
 
 ... Rappt ... WD ...
 ... het ... Burgerlijke ...
 ... aangenomen ...
 ... betreffende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1039

page title: ... 16 Tweede M ...
 
 ... 16 ...
 ... Tweede ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1040

page title: ... 64 25 A. 25 aanhangig_te_maken aanvulling invulling Stbl ...
 
 ... 64 ... 25 ... A. ...
 ... 25 ...
 ... 25 ...
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... aanvulling ... invulling ...
 ... Stbl ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1041

page title: ... Mei ...
 
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1042

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1043

page title: ... aangenomen Nederlanden zij niet inlichting ...
 
 ... aangenomen ...
 ... Nederlanden ...
 ... zij ...
 ... niet ...
 ... inlichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1044

page title: ... omtrent betreffende Notificatie ...
 
 ... omtrent ...
 ... betreffende ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1045

page title: ... 46 BlD betreffende Keizer tusschenkomst schrijven Keizer brief houdende teruggezonden ...
 
 ... 46 ... BlD ...
 ... betreffende ...
 ... Keizer ...
 ... tusschenkomst ...
 ... schrijven ...
 ... Keizer ...
 ... brief ...
 ... houdende ...
 ... teruggezonden ...
 ... bezoek ...
 ... bezoeken ...
 ... 103 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1046

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1047

page title: ... boven 133 Vervolg ...
 
 ... boven ...
 ... 133 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1048

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1049

page title: ... Berlijn 6 Rappt Nederlanden 17 7 ...
 
 ... Berlijn ...
 ... 6 ... Rappt ...
 ... Nederlanden ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1050

page title: ... 133 Op gratie Justitie Oorlog Gravenhage ...
 
 ... 133 ...
 ... Op ...
 ... gratie ...
 ... Justitie ... Oorlog ...
 ... Gravenhage ...
 ... 46 ... Op ... adres ...
 ... Arnhem ... gratie ...
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1051

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1052

page title: ... Op F Op_adres adres Groningen fiat ...
 
 ... Op ...
 ... F ... Op_adres ... adres ...
 ... Groningen ... fiat ...
 ... 17 ...
 ... Groningen ...
 ... gratie ...
 ... Op ... adres ...
 ... echtgenoote ...
 ... Schuss ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1053

page title: ... gratie adres gratie 0 ...
 
 ... gratie ...
 ... adres ...
 ... gratie ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1054

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1055

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1056

page title: ... Belgie adres A adres Amsterdam adres ...
 
 ... Belgie ...
 ... adres ...
 ... A ...
 ... adres ...
 ... Amsterdam ...
 ... adres ...
 ... Groningen ...
 ... Kamp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1057

page title: ... 187 7 Schwerin telegram Kamerik gratie ...
 
 ... 187 ... 7 ...
 ... Schwerin ...
 ... telegram ...
 ... Kamerik ... gratie ...
 ... V ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1058

page title: ... Op inrichting Op adressen gratie ...
 
 ... Op ...
 ... inrichting ...
 ... Op ... adressen ...
 ... gratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1059

page title: ... Gratie Op adres Rotterdam Brummen gratie 26 gratie Koningin ...
 
 ... Gratie ...
 ... Op ... adres ...
 ... Rotterdam ...
 ... Brummen ...
 ... gratie ...
 ... 26 ...
 ... gratie ... Koningin ...
 ... Rotterdam ...
 ... 133 ...
 ... Romeijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1060

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1061

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1062

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1063

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1064

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1065

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1066

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1067

page title: ... Spinnaay gratie behoeve Amersfoort ...
 
 ... Spinnaay ...
 ... gratie ...
 ... behoeve ...
 ... Amersfoort ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1068

page title: ... gemeente Belgie Groningen ...
 
 ... gemeente ...
 ... Belgie ...
 ... Groningen ...
 ... adres ...
 ... Zwolle ...
 ... adres ...
 ... militair ...
 ... Rotterdam ... gratie ...
 ... 6 ...
 ... Utrecht ... buiten ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1069

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1070

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1071

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1072

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1073

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1074

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1075

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1076

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1077

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1078

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1079

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1080

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1081

page title: ... 26 6 47 nopens pensioenreclame tijdelijk personen ...
 
 ... 26 ... 6 ... 47 ...
 ... nopens ... pensioenreclame ...
 ... tijdelijk ...
 ... personen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1082

page title: ... 0 6 beschikken Roggen omtrent tijdelijk Luitenant Rotterdam ...
 
 ... 0 ...
 ... 6 ...
 ... beschikken ...
 ... Roggen ...
 ... omtrent ...
 ... tijdelijk ... Luitenant ...
 ... Rotterdam ...
 ... pensioen ... personen ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1083

page title: ... Vervolg_van Marine Rappt_MarD gewezen Rotterdam 4 ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... gewezen ...
 ... Rotterdam ...
 ... 4 ...
 ... gepensionneerd ... West ...
 ... reclame ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1084

page title: ... Marine Apeldoorn personen Loodswezen Luitenant_Kolonel ...
 
 ... Marine ...
 ... Apeldoorn ...
 ... personen ...
 ... Loodswezen ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ... Intendant ...
 ... Mariniers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1085

page title: ... Marine Rappt 16 64 op Marine ...
 
 ... Marine ...
 ... Rappt ...
 ... 16 ... 64 ...
 ... op ...
 ... Marine ...
 ... 6 ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1086

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1087

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1088

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1089

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1090

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1091

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1092

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1093

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1094

page title: ... Besluit_fiat Besluiten_fiat ...
 
 ... Besluit_fiat ... Besluiten_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1095

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1096

page title: - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1097

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1098

page title: - 1901/ binnenkant achterkaft, geen liniering
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7819 1099

page title: - 1901/ Boekkaft, achterzijde
 
============================================================