navis-NL-HaNA_2.02.14_7819

 1. - 1901/ Boekkaft, front
 2. - 1901/ binnenkant voorkaft, geen liniering
 3. - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 4. - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 5. [no page title]
 6. [no page title]
 7. ... 107 92 ...
 8. [no page title]
 9. [no page title]
 10. [no page title]
 11. ... Dagblad 64 41 Zeewering ...
 12. [no page title]
 13. ... Eerbewijzen Militaire 47 ...
 14. [no page title]
 15. ... Trafieken Nering Neringen 46 Militaire ...
 16. [no page title]
 17. [no page title]
 18. [no page title]
 19. [no page title]
 20. [no page title]
 21. [no page title]
 22. [no page title]
 23. [no page title]
 24. [no page title]
 25. [no page title]
 26. [no page title]
 27. [no page title]
 28. [no page title]
 29. [no page title]
 30. [no page title]
 31. [no page title]
 32. [no page title]
 33. [no page title]
 34. [no page title]
 35. [no page title]
 36. [no page title]
 37. [no page title]
 38. [no page title]
 39. [no page title]
 40. [no page title]
 41. [no page title]
 42. [no page title]
 43. [no page title]
 44. [no page title]
 45. [no page title]
 46. [no page title]
 47. [no page title]
 48. [no page title]
 49. [no page title]
 50. [no page title]
 51. [no page title]
 52. [no page title]
 53. [no page title]
 54. [no page title]
 55. [no page title]
 56. [no page title]
 57. 0001 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 58. 0002 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 59. 0003 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1901/
 60. ... Vervolg Zendingen 30 Rappt MarD 2 50 de Officier ...
 61. ... Vervolg van 1901 Zendingen @LIJN_DIAGONAAL Febr. 2 36 Rappt MarD ...
 62. ... 5 aan het Gravenhage werkzaam_te zijner verblijf verblijf_enz. Feb Rappt ...
 63. ... Vervolg bladz @LIJN_DIAGONAAL Binnen B Zendingen Commissien @LIJN_DIAGONAAL Rappt MarD ...
 64. ... Feb Rappt 4 49 4 Verrijn Directeur het Bureau Secretaris ...
 65. ... No verleenen Luitenant Berg 1901 Officier de firma aldaar fiat ...
 66. ... volg Commissien tot_het_verleenen tot verleenen de Artillerie naar ...
 67. ... @LIJN_DIAGONAAL KD bij het begeven Per missive KD zullen KD ...
 68. ... Rappt r Ingenieur d Maart d g aan uitvoering van_het ...
 69. ... @LIJN_DIAGONAAL 41 Maart tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL het onderwijs School Dr ...
 70. ... 46 Maart 8 dienst Ambtenaar verlof bij d den zoo ...
 71. ... @LIJN_DIAGONAAL @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND MD Maart het @LIJN_DIAGONAAL naar @LIJN_DIAGONAAL ...
 72. ... Vervolg Commissies April 39 Rappt April d gebouwen onderwijs ...
 73. ... Vervolg Zendingen April verleenen @LIJN_DIAGONAAL dat Marine 1901 Walsrode bij ...
 74. ... April behoeve houden op uitvoering Besluit_fiat fiat April KD ...
 75. ... April Rappt 23 April het Materieel het Dept Marine ...
 76. ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt April goedkeuring door @LIJN_DIAGONAAL Consul eene gedaan g ...
 77. ... 62 het @LIJN_DIAGONAAL 1901 @LIJN_DIAGONAAL door @LIJN_DIAGONAAL M MarD 10 ...
 78. ... Commissien Rappt KD tot goedkeuring aldaar Duitsche daartoe Indie ...
 79. ... @LIJN_DIAGONAAL KD Mei @LIJN_DIAGONAAL Kolonie Kolonien bij Bureau gestelden @LIJN_DIAGONAAL ...
 80. ... 23 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND MD 23 goedkeuring het Rappt BD Mei alsboven ...
 81. ... No Commissien @LIJN_DIAGONAAL 8 45 4 Rappt Juni op ...
 82. ... BD 26 @NUMERO 46 4 6 goedkeuring dat leeraar ...
 83. ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt tot het @LIJN_DIAGONAAL dat Chef bij het Dept. ...
 84. ... Commissien 10 4 100 Vesting Rappt d 49 Rappt 0 ...
 85. ... @LIJN_DIAGONAAL tot @LIJN_DIAGONAAL Directeur Rijks Amsterdam op 4 Sept ...
 86. ... Vervolg_van verleenen dat Officier machinist 8 21 goedkeuring ...
 87. ... @LIJN_DIAGONAAL Binnenlandsche_Zendingen @LIJN_DIAGONAAL Rappt 23 tot @LIJN_DIAGONAAL Parijs @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring ...
 88. ... missive Aug 17 Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 52 tot_het Officier ...
 89. ... @LIJN_DIAGONAAL u @LIJN_DIAGONAAL Aug MarD Aug 54 verleenen @LIJN_DIAGONAAL Officier ...
 90. ... vastgesteld bij 4 M MarD 2 7 3 alsboven ...
 91. ... Vervolg_van @LIJN_DIAGONAAL Jan 39 3 9 Rappt MarD 4 ger. ...
 92. ... om_machtiging om Pantserschip China naar d bescherming missive MarD @NUMERO ...
 93. ... @LIJN_DIAGONAAL het op @LIJN_DIAGONAAL aan het missive MarD medegedeeld ...
 94. ... @LIJN_DIAGONAAL M 25 betreffende de het personeel bij 10 ...
 95. ... een Feb 52 Rappt wijziging voor de van Kwartiermeester gesteld ...
 96. ... @LIJN_DIAGONAAL No 12 9 Korpsen ...
 97. ... 24 overweging 1897 Ned_Indie @LIJN_DIAGONAAL Fiat RvSt @LIJN_DIAGONAAL @NUMERO @LIJN_DIAGONAAL ...
 98. ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt Maart den Commandeeren Utrecht een oefenings d ...
 99. ... 8 het Mariniers 4 van Instructie vastgesteld van_het en ...
 100. April 2 55 Rappt MarD 30 Maart n 45, aanbieding van een
 101. ... Vervolg Marine April @NUMERO Rappt Rappt_MarD MarD Mei 4 ...
 102. ... 45 5 1901 Rappt dienst van_het bevel ontheffen 59 het ...
 103. ... Notificatie 4 oorlog oorlogsschip IJmuiden 4 pantserdekschip Zeeland Notificatie Reglement ...
 104. ... bladz 44 @NUMERO 4 en 16 wijziging torpedobooten @LIJN_BESLISSING_Notificatie Notificatie ...
 105. Sept 16 50 Brief van Minister Kuyper, dd 14 Sept. houdende
 106. ... 23 MarD 23 M Zie @LIJN_DIAGONAAL op Rappt Rappt_MarD ...
 107. ... bladz Rappt 4 Officier bestemd een Fiat missive Rappt ...
 108. ... Rappt MarD Octb Rappt MarD 4 43 4 ...
 109. ... bladz Decb het nalatenschappen aan K KB M bij Amsterdam ...
 110. ... bladz April 9 Korps Suriname bevel Wolterbeek ...
 111. [no page title]
 112. [leeg]
 113. ... boven de Ministers ...
 114. [leeg]
 115. [no page title]
 116. [leeg]
 117. ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 118. ... MarD 86 6 aan 8 @NUMERO boven Kapitein ...
 119. ... bladz Rappt Maart van Luitenant Luitenant_Kolonel Kolonel het Mariniers tot ...
 120. ... @LIJN_DIAGONAAL verlof Belgie @LIJN_DIAGONAAL Mei boven ...
 121. ... 43 4 3 bij Korps Mariniers A alsboven boven ...
 122. ... 5 4 bevordering Vice Berg Generaal Rappt @NUMERO ter_benoeming benoeming ...
 123. ... Ned 4 Lands Romeo R op_zijn Consul Rappt verzoek Madras ...
 124. ... Consuls @NUMERO 11 Lands 9 benoeming BlD 103 M verleenen ...
 125. ... 25 Berichten Zie bestemmen 21 Lands @LIJN_BESLISSING 6. om Baron ...
 126. ... Vervolg No Consuls tot B @LIJN_BESLISSING 133 3 Amsterdam ...
 127. ... Vervolg No Maart tot toelage 1900 Argyropoulo Minister N@n Besluit ...
 128. ... 8 Rappt machtiging_tot Lands @LIJN_BESLISSING Fiat April 44 4 ...
 129. ... bladz April 10 Kabt machtiging C April 23 ...
 130. ... 221 Mei bepalen B Generaal de Consulaat eene verblijf d ...
 131. ... Vervolg_van Juni machtiging_om overweging met Reglement KB 2 4 3 ...
 132. ... Vervolg 5 7 de @NUMERO ger. der de @NUMERO Jhr ...
 133. ... eervol_ontslag ontslag Vice Consul Juli d Peterson 9 ...
 134. ... @LIJN_DIAGONAAL Knobel Consul aan 21 7 tot 1900 @LIJN_BESLISSING tot ...
 135. ... Vervolg 19 Op Knobel Zie Minister Juli 1900 Rome BlD ...
 136. ... bladz 20 64 6 4 tot verleenen Graaf bij ...
 137. ... Gezanten 121 Aug Lands Lands_schatkist 9 benoeming Vice Consul 15 ...
 138. ... Aug op eervol Generaal Dept. van Buitenlandsche dankbetuiging Minister zoodanig ...
 139. ... bladz 4 Octb 106 10 ter_benoeming benoeming Lands Schatkist @LIJN_BESLISSING ...
 140. ... Consuls 41 4 Consul Generaal dankbetuiging Gravenhage Consul Novb ...
 141. ... Gezanten @LIJN_DIAGONAAL benoeming @LIJN_DIAGONAAL Lands d met Generaal ...
 142. ... Statuten @LIJN_DIAGONAAL d Joannes De @LIJN_DIAGONAAL d Gravenhage ...
 143. ... @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam Naaml @LIJN_DIAGONAAL exploitatie @LIJN_DIAGONAAL Haarlem ...
 144. ... Rappt goedkeuring der de Arnhem alsboven boven Amsterdam Besluiten_fiat ...
 145. ... @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL VennP d @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL ...
 146. ... Vervolg 4 Nederlandsche Utrecht Zierikzee Exploitatie k Leiden d der ...
 147. ... bladz 10 goedkeuring akte firma Rotterdam Exploitatie_van Gravenhage 4 d ...
 148. ... No goedkeuring d der B te Besluit_fiat JD ...
 149. ... van 92 @LIJN_DIAGONAAL No @LIJN_DIAGONAAL tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL Vereeniging ...
 150. ... bladz No goedkeuring Boer Bond Zeeland Naam Vennp VennP Rappt ...
 151. ... @LIJN_DIAGONAAL @NUMERO @TOT_EN_MET tot goedkeuring @LIJN_DIAGONAAL Utrecht Amsterdam ...
 152. ... 55 goedkeuring Landbouw fiat Rappt 16 alsboven @LIJN_DIAGONAAL Statuten ...
 153. ... bladz Maatschappij goedkeuring Statuten Amsterdam Landbouw Groningen van Nederlandsche d ...
 154. 0098 [L] Maatschappijen - 1901/Feb/15 #55
 155. 0099 [R] Maatschappijen - 1901/Feb/19 #52
 156. 0100 [L] Maatschappijen - 1901/
 157. ... @LIJN_DIAGONAAL Landbouwvereeniging Statuten R Enschede van oprichting Amsterdam als ...
 158. ... 26 goedkeuring Gebroeders boven Statuten de Amsterdam Stroocarton Stroocartonfabriek Kroon ...
 159. ... bladz 0 No 8 goedkeuring 10 de Fanfarecorps Dokkum ...
 160. ... bladz 103 0 goedkeuring instandhouding Gravenhage @SECUNDO N@n Vennp ...
 161. ... Maart N@n tot goedkeuring d Naaml Arnhem te_Rotterdam Rotterdam Ambtenaren ...
 162. ... Rotterdam @LIJN_DIAGONAAL Maatschappij Willem bij Vosmaer d Amsterdam Zaandijk Maart ...
 163. ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring vereeniging Hieronymus Gravenhage Vereeniging Amsterdam @LIJN_DIAGONAAL @LIJN_BESLISSING ...
 164. ... 0 goedkeuring d Haarlem Koninklijke Eendracht Leidsche Vereeniging d ...
 165. ... Vervolg Maart B Haarlem van_het het C Rotterdam Exploitatie ...
 166. ... vereeniging Wijkvereeniging d @SECUNDO den C Arnhem d Maart 8 ...
 167. ... @LIJN_DIAGONAAL Maart @LIJN_DIAGONAAL Statuten @LIJN_DIAGONAAL Maatschappij ...
 168. ... 11 2 12 N@n RvSt Rotterdam B d bezit @LIJN_BESLISSING ...
 169. ... bladz 112 2 Maatschappij goedkeuring Statuten Ambtenaren Statuten oprichting Vennp ...
 170. ... @IMPRINT_114 Rappt April @NUMERO goedkeuring g Statuten te Amsterdam M ...
 171. ... 114 @LIJN_DIAGONAAL April tot Groninger Groningen Gravenhage B Vereeniging ...
 172. ... 17 April van in Rotterdam Besluiten_fiat Besluiten 6 ...
 173. ... Vervolg_van bladz April tot goedkeuring oprichting Naaml d Rotterdam 5 ...
 174. ... @LIJN_DIAGONAAL 23 April oprichting Naaml Gravenhage Groningen April ...
 175. ... bladz @LIJN_DIAGONAAL No @LIJN_DIAGONAAL Rappt tot @LIJN_DIAGONAAL Amsterdam Rotterdam ...
 176. ... bladz 119 9 @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Vereeniging der akte VennP ...
 177. ... Vervolg_van 120 No goedkeuring bevordering Leiden instrumentmaker Bierbrouwers Vereeniging ...
 178. ... Rotterdam exploitatie Haarlem Ma Nederlandsche Utrecht Het Amsterdam alsboven boven ...
 179. ... @LIJN_DIAGONAAL 8 @LIJN_DIAGONAAL Statuten Vereeniging behoeftige Zee ...
 180. ... No 2 Statuten te Katwijk te Gravenhage Amsterdam oprichting Naaml ...
 181. ... bladz @LIJN_DIAGONAAL Schietvereeniging vereeniging gereformeerd Schoolonderwijs Vereeniging ...
 182. ... Vervolg_van Rappt goedkeuring d Statuten Utrecht d der Amsterdam ...
 183. ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Statuten Gravenhage @LIJN_DIAGONAAL Borne Haarlem @LIJN_DIAGONAAL ...
 184. ... Rappt goedkeuring Amsterdam Naaml d Exploitatie Amsterdam Haarlem Amsterdam Komeet ...
 185. ... bladz No 101 exploitatie Borne @LIJN_BESLISSING Zutphen Vlagtwedde Amsterdam Afdeeling ...
 186. ... Vervolg Vervolg_van 129 goedkeuring Scheemda d Statuten Harddraverij Harddraverijvereeniging Leeuwarden ...
 187. ... @IMPRINT_131 No @LIJN_DIAGONAAL JD Juni tot Vereeniging Waveren @LIJN_BESLISSING Rappt ...
 188. ... Vervolg goedkeuring Rotterdam te Utrecht M Maatschij Vennp Utrecht alsboven ...
 189. ... Maatschappij @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Vereeniging Gravenhage Rotterdam @doorgestreepte_t_en_ascenders Vereeniging Amsterdam Vennp ...
 190. ... 150 goedkeuring d vereeniging Christelijke onder Amsterdam Dokkum @SECUNDO Algemeen ...
 191. ... 4 Landbouw Besluit_fiat Gravenhage fiat 133 Vereeniging Noord Holland Kruis ...
 192. ... 5 10 Amsterdam Gravenhage 5 F Officieren Korporaals gemeentelijke ...
 193. ... @LIJN_DIAGONAAL Naaml Voorburg @LIJN_DIAGONAAL d Statuten artikelen Maatschappij Amsterdam ...
 194. ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt 4 3 d 15 Utrecht ...
 195. ... 7 Vereeniging Muziekuitvoeringen Vereeniging Utrecht Statuten vereeniging Nederlandsche ...
 196. ... 139 3 Amsterdam Rotterdam Haarlem Leiden Amsterdam Haarlem Mirns ...
 197. ... Rappt tot Naaml exploitatie Nederlandsche Java Nederland Fabriek Stoom ...
 198. ... 4 9 gepensionneerde g Officieren d Eerste Rotterdam Sleepboot Rotterdam ...
 199. a. Langkat Tabak Maatschy te Amsterdam
 200. ... @IMPRINT_144 goedkeuring Buitenlandsche Amsterdam boven Aug 10 alsboven boven ...
 201. ... 144 @IMPRINT_145 @LIJN_DIAGONAAL Oost Leiden Naaml Vennp ...
 202. ... Militaire verleenen @NUMERO personen @NUMERO volmacht Besluit_fiat Rappt verleenen aangaan_van ...
 203. ... @LIJN_DIAGONAAL Rappt op @LIJN_DIAGONAAL tot_het @LIJN_DIAGONAAL bij @LIJN_DIAGONAAL 57 ...
 204. ... Militaire Feb Rappt JD Feb Batavia aan huwelijk bij ...
 205. ... @LIJN_DIAGONAAL Militaire Huwelijkszaken @LIJN_DIAGONAAL 47 tot het aan @LIJN_DIAGONAAL van ...
 206. ... tot verleenen Cramer bij 8 11 Maart @NUMERO verleenen 8 ...
 207. ... Vervolg_van Militaire 23 aan volmacht 2 nopens aan H ...
 208. ... No 55 150 verleenen @NUMERO het een hierbij @NUMERO tot ...
 209. ... bladz 131 tot tusschen Mei huwelijk bij 4 tot tot_het ...
 210. ... 15 17 @NUMERO alsboven boven huwelijk 10 Besluit_fiat personen ...
 211. ... @LIJN_DIAGONAAL Huwelijkszaken 21 van dispensatie tot tusschen Wadenoyen Juni als ...
 212. ... 155 12 Rappt JD Rappt JD 159 5 9 ...
 213. ... @LIJN_DIAGONAAL huwelijk @LIJN_DIAGONAAL het B tot @LIJN_DIAGONAAL 10 102 ...
 214. ... No Aug @NUMERO verleenen tot huwelijk tusschen 5 te te_verleenen ...
 215. ... Militaire Huwelijkszaken Aug 79 huwelijk straat Aug 10 102 2 ...
 216. ... 159 Huwelijkszaken Novb een huwelijk @NUMERO het van ...
 217. ... @LIJN_DIAGONAAL JD H tot het huwelijk tusschen @LIJN_DIAGONAAL Octb ...
 218. ... 2 tot_het_verleenen_van het verleenen huwelijk 16 6 7 tot huwelijk ...
 219. ... Militaire Octb het huwelijk JD Octb verleenen huwelijk bij 120 ...
 220. ... Militaire Huwelijkszaken Novb 2 verleenen Rappt Novb 25 @LIJN_BESLISSING Decb ...
 221. ... van_het het Per missive d den Decb het verleenen het ...
 222. [no page title]
 223. [no page title]
 224. ... @LIJN_DIAGONAAL MD Instructie op 8 ...
 225. ... houdende Belgie ...
 226. ... No BD Kabt burgemeester ontslag d 9 Styrum ...
 227. ... 0 Rappt Jan herbenoeming @LIJN_BESLISSING Rappt Jan op eervol eervol_ontslag ...
 228. ... bladz Rappt tot burgemeester eervol_ontslag ontslag gemeente Smeets burgemeester ...
 229. ... BD Kabt gemeente Rappt BD Alberts eervol eervol_ontslag ontslag burgemeester ...
 230. ... 30 23 Jan @NUMERO ontvangers g burgemeester gemeente Feb eervol_ontslag ...
 231. ... Vervolg @LIJN_DIAGONAAL Rappt 59 burgemeester Blanken Secretaris fiat tot ...
 232. ... 5 Rappt_GedStaten Rappt Rappt_GedStaten 3 Maart Rappt 58 een ...
 233. ... bladz Gemeentebesturen M Maart dd Maart 10 op missive met ...
 234. ... @LIJN_DIAGONAAL goedkeuring Buiksloot Secretaris April Maart @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 4 Maart @NUMERO ...
 235. ... bladz April op verzoek als burgemeester Besluit April burgemeester Secretaris ...
 236. ... @LIJN_DIAGONAAL 90 April burgemeester 23 9 April @NUMERO 8 ...
 237. ... burgemeester Kuipers eervol_ontslag eervol @LIJN_DIAGONAAL d Gemeente @LIJN_DIAGONAAL burgemeester @LIJN_DIAGONAAL ...
 238. ... 64 Rappt BD 10 4 benoeming @LIJN_BESLISSING 1901 gemeente @LIJN_DIAGONAAL ...
 239. ... No Rappt BD 2 JD burgemeester Juni @NUMERO Rappt ...
 240. ... 183 4 H Hoornaar Rappt 4 eervol ontslag Besluit_fiat fiat ...
 241. ... Vervolg bladz @G_Callig Juni herbenoeming van @LIJN_DIAGONAAL fiat 14 4 ...
 242. ... 59 d gemeente H.J. 3 0 M eervol ontslag Kerkrade ...
 243. ... Vervolg_van 10 Kabt op Juni 1901 burgemeester @LIJN_BESLISSING eervol burgemeester ...
 244. ... bladz 26 79 Wachter Per missive omtrent den Minister ...
 245. ... 188 2 Aug tot burgemeester Secretaris gemeente Besluit fiat ...
 246. ... Aug tot dat burgemeester op Secretaris Aug 41 4 ...
 247. ... burgemeester Aug goedkeuring Jhr bij verzoek ontslag verleenen H ...
 248. ... Aug @NUMERO maken Remmen den gemeente g Noordbrabant Gemeente ...
 249. ... bladz 10 Sept fiat boven benoeming gemeente g Rolde eervol ...
 250. ... 4 8 RvSt aanhangig Roermond Fiat missive Novb 4 5 ...
 251. ... bladz Rappt Sept tot regeling gemeente Ambtenaren Kabt benoeming ...
 252. ... BD benoeming Schoolopziener Emmen Decb @NUMERO Kabt tot arrondissement Hoorn ...
 253. ... Onderwijs 23 Rappt Jan onderwijzers bij Rijks Kweekschool Maastricht Besluit_fiat ...
 254. ... 9 Jan benoeming Haarlem zulks op zijn eervol_ontslag ...
 255. ... Onderwijs 14 Rappt machtiging om bij de door GedStaten Zeeland ...
 256. ... 99 Onderwijs 9 @TOT_EN_MET 1901 A Rijks voor fiat ...
 257. ... onderwijzers Feb subsidie 1901 bestuur Leiden bestuur tot_het toekennen ...
 258. ... 124 9 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot het verleenen subsidie 0 hierbij ...
 259. ... bij RvSt d de Commissaris provincie op het Rijks ...
 260. ... bladz 23 Maart 30 tot abonnement verblijf arrondissements B ...
 261. ... Vervolg Onderwijs April 61 om_machtiging machtiging om_bij door den d ...
 262. ... 5 April 27 verleenen tegemoetkoming inrichting 2 ...
 263. ... Vervolg_van bladz 206 30 Rappt April tot 1901 subsidie gemeente ...
 264. ... April 23 April 27 RvSt de gemeente ingesteld beroep GedStaten ...
 265. ... Onderwijs Mei Baarn op als BD M Mei 4 8 ...
 266. ... Vervolg_van Onderwijs 107 Mei Schoolopziener arrondissement zulks @LIJN_BESLISSING ...
 267. ... No Rappt Amsterdam op ontslag Schoolopziener Zaandam @LIJN_BESLISSING Besluit_fiat BD ...
 268. ... Onderwijs arrondissement Amersfoort Groningen fiat 9 BD 4 ...
 269. ... Onderwijs Schoolopziener arrondissement Veenhoven 4 1901 gesteld behoeve uitgaven bevordering ...
 270. ... bladz aan Jhr ontslag BD intrekking de Arr. @LIJN_BESLISSING 6 ...
 271. ... 4 machtiging een de missive ingang Rijkskweekschool kweekschool Groningen ...
 272. ... Vervolg_van d 2 Aug @NUMERO tijdvak @TOT_EN_MET 21 17 Aug ...
 273. ... Vervolg_van bladz Onderwijs om_machtiging machtiging om overweging aanhangig_te aanhangig ...
 274. ... No BD benoeming Groningen jaarwedde F bij Rijks missive BD ...
 275. ... bladz Lager Onderwijs Rappt Schoolopziener Helmond Roermond welke ...
 276. ... Octb RvSt d den bestuur 45 5 regeling Stbl ...
 277. ... van Onderwijs 2 om_machtiging om RvSt overweging een Zeeland ...
 278. ... Onderwijs arrondissement Loenen Utrecht Novb tot Noordholland gemeenten de tweede ...
 279. ... bladz Onderwijs No Novb machtiging den met 45 5 ontslag ...
 280. ... verlof 4 Mariniers Korps d B Beydals Kapitein ...
 281. ... hierbij Belgie zake herderlijke Zeeuwsche ...
 282. ... 23 goedkeuring zekering als boven Maatschappij Jan toekennen Henrique voorwaarden ...
 283. ... Vervolg Maart tot goedkeuring Naaml @LIJN_BESLISSING Rappt April @NUMERO 150 ...
 284. ... Mei 133 Glasverzekering Amsterdam alsboven boven @SECUNDO Besluiten Leeuwarden ...
 285. ... Vervolg bladz Assurantie 66 Rappt Juni oprichting Besluit_fiat boven Nederlanden ...
 286. ... @PUNT 44 Amsterdam 12 4 2 73 ...
 287. ... Aug reglement Algemeen Groninger Groningen Aug oprichting Gravenhage Aug 23 ...
 288. ... 8 Octb 49 9 4 voorwaarden ...
 289. ... Rappt 17 6 4 6 8 tot Gravenhage ...
 290. ... Successierechten Rappt 0 Op_adres adressen adres 7 Decb 26 ...
 291. ... Legaten adressen machtiging Jan 11 tot het de Jan respectievelijk ...
 292. ... Legaten Successierechten Rappt JD Op Op_adres adres Stephanus fiat het ...
 293. ... Erfenissen 12 Op adressen 8 Rappt JD Op_adres_van adres Amsterdam ...
 294. ... Successierechten April 43 4 3 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Maart Op adressen April ...
 295. ... bladz Successierechten FD verleenen Successie adressen betaald de Amsterdam @LIJN_BESLISSING ...
 296. ... Vervolg_van Successierechten Mei Op adressen besturen legaten Mei als machtiging ...
 297. ... 0 verleenen 46 6. Op Op_adres_van Koloniale Scholen Haarlem Op ...
 298. ... @IMPRINT_242 2 Aug 6 Aug 12 @LIJN_BESLISSING Op Aug ...
 299. ... bladz gereformeerde 10 Brief H van door Heythuizen aan machtiging ...
 300. ... @NUMERO 4 besturen Amsterdam bestaande missive Sept tot d Successie ...
 301. ... 901 Successierechten Rappt Octb Op Op_adres_van Vereeniging machtiging 5 tot ...
 302. ... Op fiat v 16 Op adressen @LIJN_BESLISSING 150 adressen Besluit_fiat ...
 303. ... 6 Op adressen 2 Decb Successie @LIJN_BESLISSING ...
 304. [leeg]
 305. [no page title]
 306. ... B 69 tot d Reglement op boven aan op ...
 307. ... bladz Groningen tot het Eemskanaal Eems 186 een Staten tot ...
 308. [leeg]
 309. [no page title]
 310. ... Rappt Decb 69 tot Rappt Overijssel op de op Overijssel ...
 311. ... bladz Rappt om_machtiging om machtiging bij den overweging aanhangig_te ontwerp ...
 312. ... Rappt Mei het goedkeuring College Zee @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 23 Mei ...
 313. ... 6 0 het belooning werkzaamheden Secretaris Visscherijen Zeeuwsche ...
 314. ... het Schietvereeniging Gorinchem Naarden zooveel als Rappt Haarlem @LIJN_BESLISSING ...
 315. 259 R Scherpschutterijen - 1901/
 316. ... Vervolg_van @NUMERO tot goedkeuring Statuten Aug JD Rappt Feb ...
 317. ... bladz Feb JD @LIJN_BESLISSING 0 tot goedkeuring Schietvereeniging Besluiten ...
 318. ... 5 Rappt JD @NUMERO 57 Vereeniging Rotterdam ...
 319. ... bladz verleenen tot Middelburg Schietvereeniging om vereeniging Nieuw Maart Bussum ...
 320. ... bladz Scherpschutterij Rappt MD Maart de Amsterdam Nederlandsche Weerbaar Tweede ...
 321. ... bladz Schietvereeniging JD 4 April boven oefening Zaltbommel @LIJN_BESLISSING Schietvereeniging ...
 322. ... bladz MD April op 23 April verzoekschrift v Bestuur Koningin ...
 323. ... bladz Scherpschutterij MD Vaderland Vereeniging Christiaan 5 vereenigingen op Besluit ...
 324. ... g @NUMERO tot Oranje alsboven boven 17 Generaal Rotterdam ...
 325. ... bladz 4 Juni tot verleenen Bestuur Groningen Gravenhage dit @LIJN_BESLISSING ...
 326. ... bladz MD d 4 oefening fiat tot Statuten @LIJN_BESLISSING ...
 327. ... bladz Scherpschutterijen MD tot Oranje r Nassau Hoofdbestuur Utrecht als ...
 328. ... MD oprichting Colijnsplaat zooveel Zenden JD Rappt de Schietvereeniging Krugers ...
 329. ... Scherpschutterij Rappt Feb A@a Luitenant bij Statuten Prins_Hendrik Dordrecht ...
 330. ... Rappt MD 6 4 het Nijmegen d Infanterie tot goedkeuring ...
 331. ... JD tot Schietvereeniging Koningin @LIJN_BESLISSING ...
 332. ... bladz 5 MD 4 oprichting Generaal om betreft op opnieuw ...
 333. ... Scherpschutterijen MD oprichting Schietvereeniging Besluit MD om zooveel opnieuw op ...
 334. ... Vervolg_van 47 Rappt Octb 158 58 statuten Christiaan Octb MD ...
 335. ... 10 166 tot het Rotterdam Novb eervol ontslag te Tweede ...
 336. ... 4 Kapitein Dordrecht luitenant bij tot goedkeuring Utrecht ...
 337. [no page title]
 338. 0282 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901
 339. 0283 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 340. 0284 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 341. 0285 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 342. 0286 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 343. 0287 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 344. 0288 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 345. 0289 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 346. 0290 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 347. 0291 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 348. 0292 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 349. 0293 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 350. 0294 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 351. 0295 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 352. 0296 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 353. 0297 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 354. 0298 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 355. 0299 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 356. 0300 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 357. 0301 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 358. 0302 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 359. 0303 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 360. 0304 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 361. 0305 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 362. 0306 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 363. 0307 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 364. 0308 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 365. 0309 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 366. 0310 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 367. 0311 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 368. 0312 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 369. 0313 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 370. 0314 [L] Tollen - 1901/
 371. 0315 [R] Tollen - 1901/
 372. 0316 [L] Tollen - 1901/
 373. 0317 [R] Tollen - 1901/
 374. 0318 [L] Tollen - 1901/
 375. 0319 [R] Tollen - 1901/
 376. 0320 [L] Tollen - 1901/
 377. 0321 [R] Tollen - 1901/
 378. 0322 [L] Tollen - 1901/
 379. 0323 [R] Tollen - 1901/
 380. 0324 [L] Tollen - 1901/
 381. 0325 [R] Tollen - 1901/
 382. 0326 [L] Personeele belasting - 1901/
 383. 0327 [R] Personeele belasting - 1901/
 384. 0328 [L] Personeele belasting - 1901/
 385. 0329 [R] Personeele belasting - 1901/
 386. 0330 [L] Personeele belasting - 1901/
 387. 0331 [R] Personeele belasting - 1901/
 388. 0332 [L] Personeele belasting - 1901/
 389. ... 901 @NUMERO tot_het_verleenen_van tot verleenen personen belasting aan om_machtiging bij ...
 390. ... Vervolg_van 901 9 Maart machtiging_om bij RvSt Graven de Amsterdam ...
 391. ... Maart machtiging d de overweging maken het op belasting 1900 ...
 392. ... Maart 66 Maart @NUMERO April @NUMERO Hemelvaart directeur 109 April ...
 393. ... 8 April bij den RvSt beroep verzoek 1900 wegens 5 ...
 394. ... bladz 337 3 15 5 Mei 55 bij ...
 395. ... Mei om_machtiging om ingesteld Directeur verzorging belasting missive FD Juni ...
 396. ... Vervolg_van 8 26 9 maken Hoofdbestuur Rotterdam ...
 397. ... d RvSt beroep Amsterdam Directeur Amsterdam genoemde missive 28 ger. ...
 398. ... Rappt Aug tot om_machtiging bij RvSt ingesteld Beer d Groningen ...
 399. ... bladz om_machtiging machtiging bij RvSt de overweging_aanhangig_te overweging maken ...
 400. ... Personeele Octb 28 19 Rappt 21 om machtiging Sept ...
 401. ... Zwolle belasting Rotterdam verlaten alsboven Nieuwland ...
 402. ... West 9 Sept 17 7 ...
 403. ... Waterschap heffing Sept 6 23 Sept Commissie ...
 404. ... Decb 9 adressen 8 adressen ...
 405. ... 50 missive gericht 1901 waarbij vergunning dd 1901 9 ...
 406. ... 49 adres Dames gericht vergunning houden verloting ...
 407. ... Vervolg_van betaling Staats adressen adres houden ...
 408. ... adressen vergunning Besluiten_fiat 10 14 46 adres ...
 409. ... intrekking medegedeeld ...
 410. ... FD om_machtiging machtiging_om om_bij bekrachtiging gemeentes ...
 411. ... Rappt Feb goedkeuring legen Ginneken benoeming goedkeuring 8 ...
 412. ... 90 overeenkomst gemeente Merode Vroenhoven Graaf ...
 413. ... Vervolg_van 6 goedkeuring gemeente Urmond gesloten ...
 414. ... Naaml VennP tusschen Nieuwe Maas 8 ...
 415. ... FD 0 goedkeuring tusschen Doorwerth gesloten Juni 9 ...
 416. ... 9 Lage_Zwaluwe alsboven benoeming diens 10 verkoop ...
 417. ... 26 59 gemeente Naaml Helmond Arnhem ...
 418. ... FD geven onderwijs 0 12 @LIJN_BESLISSING_Boodschap de_Tweede StGenl kennisgeving ...
 419. ... aanhangig_te aanhangig waarbij Feb 5 Buren toestemming ...
 420. ... Maatschappij schrijven Hollandsche burgemeester aldaar zijnen belang ...
 421. ... Armwezen r @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 1900 p wetsontwerp Arm 57 7 ...
 422. ... verleenen tot_het dragen costuum Adres Linden Minister Justitie ...
 423. ... gewezen militairen leger Ned_Indie Indie Koloniale ...
 424. ... Indische 26 2 tot_het_verleenen verleenen gewezen ...
 425. ... 50 het Ned_Indie Luitenant 14 militairen ...
 426. ... Infanterie Ned_Indie verleenen pensioen ontslagen verleenen ...
 427. ... Indische pensioen 30 alsboven @LIJN_BESLISSING alsboven ...
 428. ... militairen Koloniale alsboven Besluit_fiat pensioen ...
 429. ... Vervolg_van 9 Indische verlof Kapitein Indie alsboven ...
 430. ... Vervolg_van Indische militairen Koloniale 6 alsboven Europa ...
 431. ... militairen Nassau 25 8 onderwijzer alsboven ...
 432. ... Indische Indie Commandant Korps het pensioen ...
 433. ... Indische Rappt Ned_Indie Indie Europa ...
 434. ... 7 Indische Pensioenen Jhr Gerechtshof Indie ...
 435. ... Pensioenen Kolonie Koloniale beschikken Majoor schrijven missive ...
 436. ... 10 Jhr Gravenhage 1901 het buitenland_voor ...
 437. [no page title]
 438. [no page title]
 439. ... Indische landmacht 8 6 Rappt alsboven ...
 440. ... Pensioenen West Indie Rappt_KD A 1895 gepasporteerden ...
 441. ... 8 verlof Kapitein Staf Artillerie ...
 442. ... 12 39 3 9 verleenen hierbij boven ...
 443. ... 387 3 132 30 buitenlandsch Kapitein Adjudant Zoom Londen ...
 444. ... Luitenant Genie zich gedurende Feb 25 ...
 445. ... Militaire goedkeuring Luitenant Regt Infanterie zulks ...
 446. ... Militaire 46 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 8 telegraphie J.J. Embden Ambtenaar verlof ...
 447. ... Blaauwe Regt goedkeuring voorloopig Minister ...
 448. ... Vervolg_van Officieren 30 25 120 20 Regt ...
 449. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND verleenen hierbij genoemde Luitenant Grijp,_voorlopig Minister Besluiten ...
 450. ... 14 3 respectievelijk respectieve eenige onderofficieren verdere ...
 451. ... 39 verlof boven verlof Regt Artillerie Minister ...
 452. ... Militaire 17 Regt Brussel verlof ...
 453. ... Militaire Verloven Rappt Regt verleenen den_Kapitein ...
 454. ... Militaire p u Eerste u Regt Infanterie Juli ...
 455. ... Militaire Zaken. 6 buitenlandsch hierbij Notificatie KB Juli verleenen ...
 456. ... @IMPRINT_401 Majoor Regt 100 verlof afwijzend aanvrage ...
 457. ... @IMPRINT_402 Verloven Jagers Regiment Besluiten Besluiten_fiat ...
 458. ... @IMPRINT_403 41 4 verlof Minister 16 hierbij ...
 459. ... Vervolg_van Militaire buitenlandsch verlof Kapitein 9 Minister ...
 460. ... buitenlandsch Officieren verlof militairen beschikken verleenen genoemde Luitenant ...
 461. ... Militaire goedkeuring tot_het Adjudant Luitenant ...
 462. ... Militaire hierbij verlof Jhr f Besluiten ...
 463. ... Vervolg_van goedkeuring Officier Oorlog Baron b buitenlandsch ...
 464. ... Rappt verleenen Luitenant Maas Regt Montreux ...
 465. ... 4 30 b 45 4 buitenlandsch Gezondheid ...
 466. ... @IMPRINT_411 buitenlandsch verlof verleenen ...
 467. ... Vervolg_van ingesteld tegen GedStaten jaarwedden hoofd personeel ...
 468. ... @IMPRINT_413 Onderwijs benoeming Rijks kweekschool Rotterdam tot_het onderwijzer_aan_de kweekschool ...
 469. ... S aanbieding ter Hoofd Gouverneur w Gouverneur ...
 470. ... Rappt Feb brief Ned_Indie Indie huwelijk ...
 471. ... BlD 0 telegram Ambtenaren Per teruggezonden ...
 472. ... Feb Koloniale Suriname huwelijk ...
 473. ... BlD schrijven houdende aanleiding ontvangen kennisgeving huwelijk ...
 474. ... 44 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Vrijmetselaren huwelijk gezonden 1901 ...
 475. 0420 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 476. 0421 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 477. 0422 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 478. 0423 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 479. 0424 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 480. 0425 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 481. 0426 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 482. 0427 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 483. 0428 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 484. 0429 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 485. 0430 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 486. 0431 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 487. 0432 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 488. 0433 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 489. 0434 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 490. 0435 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 491. 0436 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 492. 0437 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 493. 0438 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 494. 0439 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 495. 0440 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 496. 0441 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 497. 0442 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 498. 0443 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 499. 0444 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 500. 0445 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 501. 0446 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 502. 0447 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 503. 0448 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 504. 0449 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 505. 0450 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 506. 0451 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 507. [no page title]
 508. 0452 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 509. [no page title]
 510. 0453 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 511. [no page title]
 512. 0454 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 513. [no page title]
 514. 0455 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 515. [no page title]
 516. 0456 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 517. [no page title]
 518. 0457 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 519. [no page title]
 520. 0458 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 521. 0459 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 522. 0460 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 523. 0461 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 524. 0462 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 525. 0463 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 526. 0464 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 527. 0465 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 528. 0466 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 529. 0467 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 530. 0468 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 531. 0469 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 532. 0470 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 533. 0471 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 534. 0472 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 535. 0473 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 536. 0474 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1901/
 537. 0475 [R] [leeg]
 538. 0476 [L] [leeg] - 1901/
 539. 0477 [R] [leeg] - 1901/
 540. 0478 [L] [leeg] - 1901/
 541. 0479 [R] [leeg] - 1901/
 542. 0480 [L] Naturalisatie - 1901/
 543. 0481 [R] Naturalisatie - 1901/
 544. 0482 [L] Naturalisatie - 1901/
 545. 0483 [R] Naturalisatie - 1901/
 546. 0484 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 547. 0485 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 548. 0486 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 549. 0487 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 550. 0488 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 551. 0489 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 552. 0490 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 553. 0491 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 554. 0492 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 555. 0493 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 556. 0494 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 557. 0495 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 558. 0496 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 559. 0497 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 560. 0498 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 561. 0499 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 562. 0500 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 563. 0501 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 564. 0502 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 565. 0503 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 566. 0504 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 567. 0505 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 568. 0506 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 569. 0507 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 570. 0508 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 571. 0509 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 572. 0510 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 573. 0511 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 574. 0512 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 575. 0513 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 576. 0514 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 577. 0515 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 578. 0516 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 579. 0517 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 580. 0518 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 581. 0519 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 582. 0520 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 583. 0521 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 584. 0522 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 585. 0523 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 586. 0524 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 587. 0525 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 588. 0526 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 589. 0527 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 590. 0528 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 591. 0529 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 592. 0530 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 593. 0531 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 594. 0532 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 595. 0533 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 596. 0534 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 597. 0535 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 598. 0536 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 599. 0537 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 600. 0538 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 601. 0539 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 602. 0540 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 603. 0541 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 604. 0542 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 605. 0543 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 606. 0544 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 607. 0545 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 608. 0546 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 609. 0547 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 610. 0548 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 611. 0549 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 612. 0550 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1901/
 613. 0551 [R] [leeg] - 1901/
 614. 0552 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 615. 0553 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 616. 0554 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 617. 0555 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 618. 0556 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 619. 0557 [R] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 620. 0558 [L] Posterijen en Telegraphie - 1901/
 621. ... Directeur Leeuwarden alsvoren benoeming ...
 622. ... benoeming 158 @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND benoeming 17 7 Koningin ...
 623. ... benoeming 17 ...
 624. ... Vervolg_van 25 intrekking benoeming besturen ...
 625. ... 16 West Baron Besluiten benoeming 6 17 7 ...
 626. [no page title]
 627. ... intrekking 44 Justitie wedde Commies ...
 628. ... bevordering Commies der zij Zwolle behoud ...
 629. ... Commies Arnhem verlof 6 posterijen 46 der_Posterijen Posterijen ...
 630. ... @DOWNSTROKE_p 41 Korporaal 10 26 Utrecht ...
 631. ... Militaire 7 46 61 46 af op ...
 632. ... Vervolg_van Luitenant_Kolonel Kolonel vervanger Kolonel zoek ...
 633. ... schrijven p Oorlog nopens gepasporteerden ...
 634. ... a Scheffer Delft Infanterie Utrecht ...
 635. ... Militaire Infanterie Laaren Brusse 1900 Munitiefabriek ...
 636. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Grenadiers Luitenant Kolonel ...
 637. ... beschikken pensioen Besluiten Besluiten_fiat Infanterie ...
 638. ... 46 3 Rotterdam beschikken pensioen beschikken Infanterie ...
 639. ... Vervolg_van April tijdelijk Infanterie ontvangen ...
 640. ... Vervolg_van 6 Luitenant 17 Kapitein Infanterie ...
 641. ... Rappt Infanterie Aberson militaire K ...
 642. ... Vervolg_van Militaire personen Mei verblijf Artillerie ...
 643. ... 64 Besluiten beschikken op Bastiaans 46 ...
 644. ... Eerste Infanterie Inrichtingen 25 ...
 645. ... Militaire @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND nopens reclame 10 Notificatie @LIJN_RAPPT 17 ...
 646. ... 17 boven Juni gewezen Majoor Dept. ...
 647. ... en Commandant ...
 648. ... 25 Baak @LIJN_RAPPT ...
 649. ... Vervolg_van Militaire zulks Luitenants 46 Landmacht ...
 650. ... Kapitein Infanterie Majoor het gewezen tijdelijk ...
 651. ... Groningen Infanterie Amsterdam Arnhem ...
 652. ... Militair 6 21 Infanterie beschikken gepasporteerden 64 ...
 653. ... terug voornemen op 10 Sergeant op 46 ...
 654. ... Militaire 10 0 Inrichtingen tijdelijk Huizum 7 V ...
 655. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 17 7 ...
 656. ... Militaire nopens 5 Korporaal 3 107 ...
 657. ... gepasporteerden het regeling gepasporteerden ...
 658. ... Vervolg_van 17 7 17 Infanterie ...
 659. ... 0 Rappt 6 ...
 660. ... beschikken Sergeant Maree Sergeant 6 ...
 661. ... Militaire 17 Kolonel Delft Commies ...
 662. ... Decb 169 soldaat teruggezonden 61 46 ...
 663. ... i b Kolonel Infanterie Kolonel ...
 664. ... Militaire 25 2 Eerste 17 7 17 ...
 665. ... Militaire beschikken ...
 666. ... betrekking 16 Rappt tijdelijk ...
 667. ... Kolonel Infanterie 1902 Infanterie ...
 668. ... Militaire Decb Sergeant Laan Rotterdam ...
 669. ... hierbij_genoemde op v Baron ...
 670. ... datum ...
 671. [no page title]
 672. ... Luitenant Luitenant_Kolonel Luitenant Luitenant_Kolonel Kolonel Koopman Groningen Dirs ...
 673. ... 115 omtrent Tweede Infanterie ...
 674. ... 0 telegram archief zien ...
 675. ... copie_rappt genomen brief het ...
 676. ... brief Dept Marine w ...
 677. ... houdende telegram houdende Zwolle inlichting Reserve ...
 678. ... Alkmaar voorzien ...
 679. ... Luitenant Infanterie Referendaris Zwitserland verlof ...
 680. ... Militaire Utrecht boven B Dept ...
 681. ... Militaire firma werkzaamheden Gorinchem Besluiten_fiat Besluiten ...
 682. ... ten van werkzaamheden binnen verboden kringen respectievelijk van de vesting ...
 683. ... Militaire Naarden ...
 684. ... 10 0 Naarden ...
 685. ... Militaire werkzaamheden Utrecht Amsterdam werkzaamheden ...
 686. ... Militaire Naarden 8 ...
 687. ... Militaire Generaal kringen Arnhem Numansdorp Rotterdam ...
 688. ... Militaire werkzaamheden Naarden Besluiten Breda ...
 689. ... Militaire 41 werkzaamheden boven Amersfoort Dept ...
 690. ... tot_het werkzaamheden verboden Karnemelk ...
 691. [no page title]
 692. ... burgemeester Commandant Arnhem Leeuwarden burgemeester ...
 693. ... raad gemeente benoeming burgemeesters burgemeester ...
 694. ... intrekking burgemeester zulks 3 toestemming burgemeester ...
 695. ... Gevangenissen Rappt Directeur fiat gezondheid ...
 696. ... benoeming r Alkmaar KB ...
 697. ... Alkmaar Directeur 180 op Voorzitter College ...
 698. ... gesteld 3 25 ziekte Directeur ...
 699. ... 133 Leiden Februari u Per KB 158 benoeming ...
 700. ... benoeming Secretaris College benoeming inrichting Directeur ...
 701. ... benoeming Arnhem Roermond gezondheid 6 dankbetuiging ...
 702. [leeg]
 703. ... Gezanten Resident Bucarest A. buiten Decb 17 7 ...
 704. ... 64 Petersburg verlof aangenomen St.Petersburg Petersburg ...
 705. ... Amsterdam 26 Amsterdam ...
 706. ... Rotterdam Besluiten ...
 707. ... Mei 10 Gravenhage boven Amsterdam ...
 708. ... Amsterdam Bons Rhenen Nijmegen 17 7 Rotterdam ...
 709. ... meerderjarig Edam 10 personen ...
 710. ... Staatsbehoeften Arnhem 1898 Besluiten Hoofdstuk Rappt_MarD ...
 711. ... Staatsbegrooting het 6 @LIJN_BESLISSING_Boodschap Kamer ...
 712. ... Hoofdstuk Kamer Missive kennisgeving 1e_Kamer ...
 713. ... Kamer Staatsbegrooting 0 Missive copie_rappt ...
 714. ... aangenomen Hoofdstuk_III Hoofdstuk_VIIB 46 begrooting ...
 715. ... Staatsbegrooting Kamer copie_rappt Hoofdstuk 1e_Kamer aangenomen ...
 716. ... Vervolg_van Staatsbehoeften beschikbaarstelling Hoofdstuk Staatsbegrooting ...
 717. ... 1892 Hoofdstuk Staatsbegrooting Hoofdstuk_der 6 Hoofdstuk ...
 718. ... Hoofdstuk Rappt_KD Staatsbegrooting Hoofdstuk Staatsbegrooting 17 7 1e_Kamer ...
 719. ... Vervolg_van 25 beschikbaarstelling fiat 0 Missive ...
 720. ... Staatsbehoeften Staatsbegrooting 19 Kamer beschikbaarstelling Gravenhage Hoofdstuk Staatsbegrooting ...
 721. ... Missive kennisgeving overschrijving 1900 6 0 1e_Kamer ...
 722. ... 4 schrijven 1900 0 50 ...
 723. ... Staatsbehoeften van_het_III_Hoofdstuk III Hoofdstuk Staatsbegrooting @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 25 ...
 724. ... Staatsbehoeften 1898 doen Staatsbegrooting bestrijding ...
 725. ... Staatsbehoeften Rappt beschikbaarstelling Oorlog Missive ...
 726. ... Staatsbehoeften Kamer 64 beschikbaarstelling Alg 3 wegens ...
 727. ... Vervolg_van Hoofdstuk XI Infanterie gedane Staatsbegrooting ...
 728. ... Vervolg_van Staatsbehoeften April Staatsbegrooting Tweede K Missive ...
 729. ... Vervolg_van Staatsbegrooting begrooting Maatschappij 1900 Staatsbegrooting Hoofdstuk ...
 730. ... 46 ...
 731. ... overschrijving Hoofdstuk Adres 1e_Kamer 0 overschrijving ...
 732. ... Staatsbehoeften 3 Rappt terug Hoofdstuk boven Staatsbegrooting ...
 733. ... Vervolg_van 1900 Kamer 1e_Kamer Adres 1e_Kamer ...
 734. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 1900 Hoofdstuk Staatsbegrooting 1e_Kamer ...
 735. ... 17 7 overschrijving Hoofdstuk fiat van_het_V_Hoofdstuk Staatsbegrooting Amsterdam ...
 736. ... 6 Missive Griffier Dept. ...
 737. ... 10 0 Missive 25 III Staatsbegrooting 46 ...
 738. ... Vervolg_van beschikbaarstelling Amsterdam Staatsbegrooting Marine ...
 739. ... Staatsbehoeften Hoofdstuk Rotterdam 1901 6 25 ...
 740. ... Staatsbehoeften stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der ...
 741. ... Staatsbehoeften overschrijving Hoofdstuk 1900 Thorbecke Notificatie ...
 742. ... van_het_V_Hoofdstuk V_Hoofdstuk het van_het_IX_Hoofdstuk beheer Belgie ...
 743. ... 16 Staatsbegrooting Hoofdstuk III V ...
 744. ... 1895 landmacht 26 3 1e_Kamer Staatsbegrooting de_Tweede_Kamer ...
 745. ... Hoofdstuk goedkeuring voldoening ...
 746. ... Staatsbehoeften Staatsbegrooting Kamer Missive ...
 747. ... op Hoofdstuk vorderingen overschrijving Hoofdstuk Staatsbegrooting E Rekening ...
 748. ... Staatsbehoeften huishoudelijke Curacao Tweede_Kamer van_het_VIII_Hoofdstuk Hoofdstuk ...
 749. ... Fiat Kamer 3 Kamer Hoofdstuk Locaalspoorweg ...
 750. ... Hoofdstuk Staatsbegrooting 1900 Rappt beschikbaarstelling gelden Hoofdstuk ...
 751. ... Octb aangenomen Kamer Missive ...
 752. ... Missive kennisgeving Adres 1e_Kamer overschrijving ...
 753. ... Staatsbehoeften gesloten 4 kennisgeving aangenomen op ...
 754. ... V_Hoofdstuk van_het_VIII_Hoofdstuk Kamer 1902 Hoofdstuk Noord op ...
 755. ... Hoofdstuk voldoening betreffende Nederlandsche Nederlandsch Marine ...
 756. ... 46 14 antwoord ...
 757. ... Amsterdam telegram Minister ontvangen 25 2 5 ...
 758. ... Kieswet Per 17 7 copie_rappt Stbl daarbij ...
 759. ... Staatsblad Tweede Kamer archief ...
 760. ... Rappt 0 boven Notificatie 17 7 Notificatie ...
 761. ... Armee Rappt ...
 762. ... Infanterie strekkende 50 Notificatie 10 ...
 763. ... Armee Ned_Indie Grenadiers Regt_Grenadiers ...
 764. ... Luitenant_Kolonel Kolonel benoeming Infanterie ...
 765. ... Armee KB plaatsen Dirs HJ. Commandant ...
 766. ... benoeming Luitenant Infanterie Kolonel ...
 767. ... Armee Eerste_Luitenant Luitenant telegram ontvangen Leeuwarden ...
 768. ... Infanterie Artillerie Notificatie Grenadiers 5 bevordering op ...
 769. ... Armee benoeming medegedeeld Infanterie 7 Infanterie ...
 770. ... Rappt bevordering het K Infanterie Jagers kunnen ...
 771. ... Kolonel ...
 772. ... Armee 2 Muller 115 Infanterie ...
 773. ... 46 Tweede Luitenant Burlage 25 bevordering Grenadiers Kolonel ...
 774. ... Kabt benoeming Luitenant Artillerie Utrecht 0 ...
 775. ... Armee Eerste Luitenant Bos op kunnen ...
 776. ... Notificatie teruggezonden Notificatie Reserve Infanterie genoemde Infanterie ...
 777. ... bevordering @COMMA 6 bevordering het Artillerie ...
 778. ... Armee Regt_Infanterie Infanterie bestemd intrekking v bepaling ...
 779. ... Grenadiers Twee ...
 780. ... ontslag Oorlog tijdelijk v Kabt bevordering ...
 781. ... Vervolg_van Armee Reserve Luitenant Mevrouw Infanterie ...
 782. ... Armee T Stevens Infanterie teruggezonden ...
 783. ... Leger Infanterie Juli Commandant Kolonel ...
 784. ... Directeur Grenadiers zien Bouten heeft benoeming ...
 785. ... Per Amsterdam benoemden_Minis 91 Infanterie ...
 786. ... benoeming a Per der_Infanterie der_Infanterie, op Infanterie ...
 787. ... 24 14 Eerste ...
 788. ... kunnen Baron Notificatie ...
 789. ... Infanterie overeenkomstig Oorlog Infanterie ...
 790. ... Armee Infanterie Kolonel Commandant Infanterie ...
 791. ... Artillerie Altmann Luitenant 6 Nederlanden ...
 792. ... Tweede Luitenant 7 Artillerie Kolonel Luitenant Artillerie ...
 793. ... benoeming Huzaren Tweede A Luitenant Artillerie gevraagd ...
 794. ... Armee teruggezonden Kolonel Dannen 17 benoeming ...
 795. ... Infanterie luitenant Luitenant luitenant_kolonel bevordering Infanterie ...
 796. ... Ned_Indie burgers Atjeh Notificatie teruggezonden ...
 797. ... verlof werkzaamheden Nederland 2 IndStbl ...
 798. ... KB 1892 Ned_Indie dankbetuiging Ned_Indie ...
 799. ... Ned_Indie Delft Hoofdstuk Ned_Indie ...
 800. ... 143 betreft Justitie Ned_Indie Justitie Besluiten ...
 801. ... 4 beschikbaarstelling Hoofdstuk tot_kwijting 10 Ned_Indie personen ...
 802. ... IndStbl 7 6 voldoening Mariniers ...
 803. ... Ned_Indie 16 Ned_Indie intrekking gerechtshof Indie behoeve ...
 804. ... IndStbl 25 Ned_Indie ...
 805. ... Kuststrook Notificatie Per 46 Ned_Indie Kamer ...
 806. ... regeling Successie 17 Ned_Indie 0 Kamer ...
 807. ... rapport Ned_Indie lidmaatschap Ned_Indie ...
 808. ... Rappt 188 Hoofdstuk Ned_Indie Marine Amsterdam werkzaamheden ...
 809. ... Rappt Ned_Indie gesteld Rappt Ned_Indie bestemd ...
 810. ... 16 Justitie omtrent @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND KB Stbl bij_de_inlandsche 46 ingesteld ...
 811. ... begrooting Ned_Indie belooning Ned_Indie Rappt_KD Amsterdam ...
 812. ... i Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tot_de_definitieve definitieve invoerrecht Bondsblad Batavia ...
 813. ... werkzaamheden reglemente Afdeeling IndStbl Fiat IndStbl ...
 814. ... Vervolg_van Notificatie 0 intrekking KB 0 ...
 815. ... Rappt Ned_Indie gelegenheid Rappt beschikbaarstelling 6 intrekking 47 gesteld ...
 816. ... v Europea 41 Ned_Indie i zijnde restant belooning ...
 817. ... Ned_Indie 25 intrekking KB het Ned_Indie ...
 818. ... West u Nederlandsch rekening op ...
 819. ... 0 Reglement 8 0 3 ...
 820. ... Indische 25 133 IndStbl Stbl IndStbl 25 afschrift ...
 821. ... berichten telegram Notificatie Ned_Indie 7 gelden ...
 822. ... Ned_Indie begrooting Ned_Indie 3 verblijf 1899 inlichting ...
 823. ... zulks dankbetuiging Ned_Indie K ...
 824. ... Reglement IndStbl bepalingen 16 IndStbl ...
 825. [no page title]
 826. ... IndStbl residentie IndStbl 8 6 50 25 ...
 827. ... behoeve Nederlandsche buiten regeling ...
 828. ... leerlingen IndStbl 1892 17 ...
 829. ... 7 betreffende 1892 aangenomen tijdvak Rotterdam ...
 830. ... Ned_Indie op ...
 831. ... Indische 18 1872 Alg Batavia daarbij ...
 832. ... Vervolg_van Ned_Indie Amsterdam reglement Ned_Indie ...
 833. ... Ned_Indie V op ...
 834. ... Ned_Indie Griffie afschrift KB verblijf IndStbl ...
 835. ... Minister Kolonien werkzaamheden Delft Scheurer ...
 836. ... missive 50 ontwerp 17 Tweede Kamer Missive ...
 837. ... r 17 Tweede Missive 0 1e_Kamer Borneo Batavia ...
 838. ... Hoofdstuk Koloniale kaart Notificatie regeling Justitie ...
 839. ... KB Juli bladz Hardeman van Ned_Indie ...
 840. ... Hoofdstuk begrooting Ned_Indie ten_behoeve behoeve archief ...
 841. ... Ned_Indie Regentschap Ned_Indie bestemd Infanterie Marine Kwartel ...
 842. ... Ned_Indie gemeente okjakarta het genoemde IndStbl ...
 843. ... Stbl 6 IndStbl ...
 844. ... Officier gezondheid pensioen gratificatie Per af ...
 845. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt Ned_Indie vaststelling ...
 846. ... Rappt Ned_Indie Generalen_Staf op het ...
 847. ... Militaire daarbij Schermcursus Indische 25 KB V ...
 848. ... Vervolg_van Militaire benoeming Ned_Indie KB omtrent ...
 849. ... Militaire 47 telegram ontvangen tand bestemd Ned_Indie ...
 850. ... Vervolg_van Ned_Indie leger Luitenant Luitenant_Kolonel ...
 851. ... Militaire 49 goedkeuring Ned_Indie Indie Notificatie Rappt_KD IndStbl ...
 852. ... Rappt_KD Sergeant tabel j gedrag @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 853. ... Militaire @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND gezondheid leger Ned_Indie Indie ...
 854. ... 7 schrijven daarbij Kolonien huldiging ...
 855. ... Militaire Infanterie 1895 4 49 ...
 856. ... Militaire @COMMA tot betreffen het Officier M 7 ...
 857. ... Militaire het_leger leger Ned_Indie w Ned_Indie ...
 858. ... 0 R Ned_Indie request ...
 859. ... bestemd Ned_Indie het Indie tropische ...
 860. ... Vervolg_van Militaire door_den Ned_Indie op_het ...
 861. ... Rappt Infanterie benoeming Luitenant Kolonel ...
 862. ... Ned_Indie Sergeant Korporaal benoeming Ned_Indie gevraagd ...
 863. ... leger Ned_Indie tijdelijk Soemba Notificatie Nota ...
 864. ... Militaire 17 ten_behoeve Infanterie ...
 865. ... Militaire Infanterie Ned_Indie belooning Nederlandsche Ned_Indie ...
 866. ... Amsterdam 8 opzichter Schip 1901 boord ...
 867. ... belooning genoemde personen 46 Rotterdam Storm ...
 868. ... benoeming Amsterdam gesteld toekennen loodsen ...
 869. ... zich wedde K @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND regel Willem ...
 870. ... 103 Alg Rijks zijne Amsterdam ...
 871. ... Inspecteur te_Delfzijl Nederlandsch wedde ...
 872. ... nopens BlD schrijven teruggezonden Koningin ...
 873. ... tijdelijk Amsterdam tusschenkomst nopens ...
 874. ... BlD Gezant Luitenant_Kolonel Kolonel BlD Secretaris ...
 875. ... Kamer Amsterdam Moeder gelegenheid militaire ...
 876. ... 46 Kolonel Commandant op Oorlog audientie ...
 877. ... Vervolg_van BlD audientie Nederlanden audientie Curacao ...
 878. ... Vervolg_van Rappt Kabinet audientie zij ...
 879. ... M van 0 A Ridder Pestel Regt Kolonel ...
 880. ... 61 i der toegezonden geen Paleis ...
 881. ... nopens behoeft ...
 882. ... Vervolg_van houdende Kolonel Minister medegedeeld H audientie ...
 883. ... telegram audientie Nederlandsche Moeder Residentie nopens ...
 884. ... schrijven inlichting ontvangen zoek Tweede Kamer aangenomen o ...
 885. ... aangenomen tot_verhooging van Hoofdstuk niet 0 Oranje Koningin ...
 886. ... gelegenheid maximum minimum Stockum ...
 887. ... N Jan Mecklenberg afschrift Koningin Moeder Rappt huwelijk gemeente ...
 888. ... Langfeld Schwerin Koningin en Hertog praedicaat ...
 889. ... het_doen huwelijk het voorstel Oranje ...
 890. ... leger KB aanleiding Agenda toegezonden Nederlandschen ...
 891. ... BlD Ceremoniemeester Koningin 25 bekrachtiging Dirs Notificatie ...
 892. ... Oostenrijk zant K Paleis Minister missive ...
 893. ... Commies daarbij Burgemeester Heeren costuum Rotterdam ...
 894. ... huwelijk gemeente Moeder rapport Koningin Mecklenburg ...
 895. ... schrijven het medegedeeld 1900 Waldeck Pyrmont kennisgeving Marocco ...
 896. ... Vervolg_van 14 voorgenomen Kamer_der_StGenl voltrekking verblijf ...
 897. ... Oranje_Nassau Nassau brief Mecklenburg ...
 898. ... huwelijk Koningin voorstellen 46 6 BlD te ...
 899. ... 25 Vorstelijke Deputatien ontvangen aangenomen 107 Per medegedeeld vervanging ...
 900. ... Rappt personen kunnen BlD personen brief ...
 901. ... Vervolg_van 26 voorstel ...
 902. ... lijke Nederlandsche Nassau 1901 8 personen ...
 903. ... Vervolg_van voorgenomen kennisgevingen terug teruggezonden BlD Manufacture ...
 904. ... MarD 41 ...
 905. ... Marine Officier Londen Parijs Officier Reserve ...
 906. ... Marine 47 tijdelijk Voorzitter Zee ...
 907. ... Marine waarbij Jan 25 Per plaatsen ...
 908. ... Marine te_verleenen betrekking buiten ...
 909. ... bepalen Luitenant Montreux Baron ...
 910. ... Marine Rappt verlof 1898 regeling Zeemacht ...
 911. ... Vervolg_van bevordering Inspecteur Officier ...
 912. ... van d @COMMA welke M Luitenant Besluit_fiat 4 Marine ...
 913. ... Reserve Luitenant Rotterdam hierbij_genoemde boven @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 914. ... Belgie particuliere buiten 6 benoeming ...
 915. ... d 47 boven te particuliere Adelborst ...
 916. ... verlof Officier Directeur Amsterdam Juli bevordering Marine ...
 917. ... verlof Zeemacht 183 F Marine Land zij ...
 918. ... Marine 7 Overbeek Directie officier 1898 ...
 919. ... Vervolg_van Luitenant Haremaker Marine ...
 920. ... Marine Aug buitenlandsch Officier 1e_kl. Aug aan 3 ...
 921. ... 46 A nieuwen particuliere bevordering voorstel daaraan ...
 922. ... Rappt buitenlandsch logement Officier ...
 923. ... Marine Rappt_MarD 6 46 Utrecht Kapitein bevordering alsboven ...
 924. ... 26 der MarD 0 bevordering particuliere ...
 925. ... Marine buitenlandsch Belgie A Belgie Schoener op ...
 926. ... Marine bevordering der Adelborst A ...
 927. ... Vervolg_van Vervolg Vervolg_van 2 buitenlandsch ontslag terug Rappt bevordering ...
 928. ... Marine buiten voor_den 0 gezondheid buitenlandsch genoemde ...
 929. ... Nederlandsche Marine benoeming ...
 930. ... K Koloniale Reserve C. 10 Notificatie ...
 931. ... Vervolg_van Stroomlevering Notificatie datum ...
 932. ... 25 158 ...
 933. ... Utrecht 188 Amsterdam Notificatie exempl ...
 934. ... school Paarden 1292 waar Amsterdam Besluiten Besluiten_fiat gemeente ...
 935. ... Vervolg_van physiologie Utrecht boven Rotterdam kennen ...
 936. ... Schiedam j 46 ...
 937. ... benoeming plaatsvervanger Zutphen 14 Leiden van ...
 938. ... te_verleenen fiat 77 Aug benoeming Groningen fiat ...
 939. ... bladz school houdende benoeming plaatsvervanger ...
 940. ... Examens medegedeeld betrekking Decb Besluit ...
 941. ... 17 7 Amsterdam Frankrijk Officier adres ...
 942. ... 7 Rappt Op Op_adres Inspecteur Officier ...
 943. ... 13 25 2 158 dier_gemeente gemeente Rappt_MarD boven ...
 944. ... aannemen 2 5 R aannemen Commandeur Belgie 1e adres ...
 945. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND aannemen adres Ridder ...
 946. ... Gravenhage aannemen Officier 16 Commies 16 Bulgarije Ridder ...
 947. ... Belgie 6 Ned_Indie Ridder Denemarken Rappt Op ...
 948. ... Officier Ned_Indie Nederlanden Op ...
 949. ... Minister Justitie @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Ridder 5 Op ...
 950. ... Vervolg_van Inspecteur Staatsspoorwegen wonende ...
 951. ... 17 Rappt 7 Ridder 1892 Rappt_MarD MarD ...
 952. ... 3 Op Infanterie Koloniale aannemen ...
 953. ... Op tot_het Commandeur adres Parijs ...
 954. ... Vervolg_van 50 Ridder Op Roermond ...
 955. ... 92 Op Dept. Kolonien adressen K @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 956. ... 41 op Curacao a Curacao Portugal Gerechtshof ...
 957. ... Op 14 BlD Directeur ...
 958. ... gevoegd Nederlanden 26 Op Rotterdam ...
 959. ... 61 a Rappt Kolonel C. Ridder ...
 960. ... Orde Officier A benoeming Oranje Oranje_Nassau Nassau Kapitein ...
 961. ... benoeming Oranje waar Hof boven ...
 962. ... Nassau Oostenrijk benoeming Hof 6 ...
 963. ... Vervolg_van Nassau Paul KB benoeming Ridder ...
 964. ... Vervolg_van Oranje Nassau Oranje Baron ...
 965. ... Baron fiat op ...
 966. ... Vervolg_van 03 KB afschrift Nassau Telegraphie ...
 967. ... Oranje zich beambten Oranje Kolonel Plaatselijke Commandant ...
 968. ... Oranje Commandeur Kapitein ...
 969. ... Maart afschrift het Oranje_Nassau KB Oranje R ...
 970. ... Oranje R ...
 971. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Dept 25 Oranje Baguer Belgie Kabt ...
 972. ... Rappt Oranje Commandant Amsterdam schrijver bezoek personen ...
 973. ... @LIJN_TABEL_ROOD_DUBBEL Amersfoort R Amsterdam Oranje_Nassau Nassau Luitenant_Kolonel ...
 974. ... Oranje Kabt Mathieu Criminal ...
 975. ... Broes Kapitein i ...
 976. ... Oranje der Oranje verblijf intrekking Per verblijf ...
 977. ... Oranje_Nassau K Oranje verblijf genoemde Oranje ...
 978. ... Oranje geen Ridder Nassau Z. ...
 979. ... het Oranje_Nassau ...
 980. ... Parijs gevraagd 10 0 ...
 981. ... Oranje personen Voorzitter ...
 982. ... Vervolg_van Nassau Gerechtshof KB medegedeeld Koningin Oranje R ...
 983. ... 8 Oorlog Belgie Afrika gevraagd Officier ...
 984. [no page title]
 985. ... muziek 133 exploitatie Zwierzina k Infanterie Preussischen Gewehrprufungskommission ...
 986. ... Oranje Nassau Orde Oranje_Nassau Ridder Oranje Nassau B Per ...
 987. ... Oranje Nassau Orde Berlijn boven Luitenant Zweedsch B decoratien ...
 988. ... 1901 Orde u ...
 989. ... Oranje Nassau Orde r 1901 en 25 ...
 990. ... Nassau Orde ...
 991. ... Oranje Nassau Orden Nassau u Oranje_Nassau Nassau ...
 992. ... Oranje Nassau Orde Nassau toegezonden Kabt Nolthemius toegezonden ...
 993. ... Oranje Nassau Orde toegezonden ...
 994. ... Oranje Nassau Orde Nassau Zaandam Ridder Kabt ...
 995. ... Vervolg Vervolg_van Vervolg_van_bladz van bladz 9 932 3 2 @IMPRINT_933 ...
 996. ... Raad Oranje State Jan verlof Staatsraad toegestaan Asser Febr zoldiging ...
 997. ... Vervolg Vervolg_van Vervolg_van_bladz 934 @IMPRINT_935 1901 Raad van State Feb ...
 998. ... Staatsraad buitengewonen dienst Westerwoudt GedStaten Noordholland FB GedStaten ...
 999. [no page title]
 1000. [no page title]
 1001. [no page title]
 1002. [no page title]
 1003. ... Eerste Groningen ...
 1004. ... boven ...
 1005. ... dien zij ...
 1006. ... Noord Leeuwarden ...
 1007. ... overweging 46 Kamer 5 kennisgeving copie_rappt K 190 ...
 1008. ... verlof Hollandsche Noord verlof aanmerking Enschede KB Stbl ...
 1009. ... tijdelijk zekering copie_rappt Exploitatie Hillegom opheffing aanhangig_te_maken reglement ...
 1010. ... 94 Noord Utrecht Spoorweg gesteld KB Stbl ...
 1011. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND adressen Utrecht plaatsen Rappt ...
 1012. ... adres Roermond 6 v beambten Commies ...
 1013. ... Infanterie Spoorweg Copijn Groenekan Militair Roermond ...
 1014. ... Vervolg_van 49 Op adres Roermond ...
 1015. ... Staatsspoorwegen Nederlandsche Missive 1902 ...
 1016. ... Rappt 1905 Spoorwegen Spoorweg Instructie ...
 1017. ... toekennen Secretaris 7 ...
 1018. ... Kabt Nijmegen reglement 1900 1902 ...
 1019. ... 1901 Arnhem het betrekking Kolonel ...
 1020. ... Enschede Rheden binnen Reglement ...
 1021. ... Raad Notificatie Enschede Spoorwegen ...
 1022. ... Notificatie Exempl Rappt_FD boven 25 ...
 1023. ... Notificatie 26 Notificatie ...
 1024. ... Ned_Indie p 25 Nederlanden ...
 1025. ... Bureau Nederland Statistiek Adjunct ...
 1026. ... Bijdrage Bureau Notificatie ij Bureau Centrale D ...
 1027. ... Rappt Statistiek ontvangen Statistiek ...
 1028. ... 3 Rappt_MarD Notificatie 14 Notificatie boven ...
 1029. ... Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 3 Rappt_WD @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Rappt Notificatie ...
 1030. ... afwijzend 25 93 ...
 1031. ... 46 Notificatie ...
 1032. ... Vervolg_van Baronnesse Boecop Rappt personen ...
 1033. ... Arnhem hierbij ...
 1034. ... School inlichting betreffende schrijven toegezonden brief 3 tijdelijk ...
 1035. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND kweekschool 26 FB School boven 61 Luitenant gelegd zich ...
 1036. ... Utrecht gratificatie Amsterdam ...
 1037. ... Rappt 17 7 ...
 1038. ... Gravenhage 240 op ...
 1039. ... Vervolg_van KB Stbl hieronder KB 16 gevraagd ...
 1040. ... personen Delft ...
 1041. ... personen Rappt_KD 3 boven Commies Kolonien Brief ...
 1042. ... Notificatie belangrijke houdende ontvangen archief ...
 1043. ... Brief brief Kolonel leger Koningin rapport Per ...
 1044. ... op gevoegd toegezonden ...
 1045. ... Rappt WD het Burgerlijke aangenomen betreffende ...
 1046. ... 16 Tweede M ...
 1047. ... 64 25 A. 25 aanhangig_te_maken aanvulling invulling Stbl ...
 1048. ... Mei ...
 1049. [no page title]
 1050. ... aangenomen Nederlanden zij niet inlichting ...
 1051. ... omtrent betreffende Notificatie ...
 1052. ... 46 BlD betreffende Keizer tusschenkomst schrijven Keizer brief houdende teruggezonden ...
 1053. [no page title]
 1054. ... boven 133 Vervolg ...
 1055. [no page title]
 1056. ... Berlijn 6 Rappt Nederlanden 17 7 ...
 1057. ... 133 Op gratie Justitie Oorlog Gravenhage ...
 1058. [no page title]
 1059. ... Op F Op_adres adres Groningen fiat ...
 1060. ... gratie adres gratie 0 ...
 1061. [no page title]
 1062. [no page title]
 1063. ... Belgie adres A adres Amsterdam adres ...
 1064. ... 187 7 Schwerin telegram Kamerik gratie ...
 1065. ... Op inrichting Op adressen gratie ...
 1066. ... Gratie Op adres Rotterdam Brummen gratie 26 gratie Koningin ...
 1067. [no page title]
 1068. [no page title]
 1069. [no page title]
 1070. [no page title]
 1071. [no page title]
 1072. [no page title]
 1073. [no page title]
 1074. ... Spinnaay gratie behoeve Amersfoort ...
 1075. ... gemeente Belgie Groningen ...
 1076. [no page title]
 1077. [no page title]
 1078. [no page title]
 1079. [no page title]
 1080. [no page title]
 1081. [no page title]
 1082. [no page title]
 1083. [no page title]
 1084. [no page title]
 1085. [no page title]
 1086. [no page title]
 1087. [no page title]
 1088. ... 26 6 47 nopens pensioenreclame tijdelijk personen ...
 1089. ... 0 6 beschikken Roggen omtrent tijdelijk Luitenant Rotterdam ...
 1090. ... Vervolg_van Marine Rappt_MarD gewezen Rotterdam 4 ...
 1091. ... Marine Apeldoorn personen Loodswezen Luitenant_Kolonel ...
 1092. ... Marine Rappt 16 64 op Marine ...
 1093. [no page title]
 1094. [no page title]
 1095. [no page title]
 1096. [no page title]
 1097. [no page title]
 1098. [no page title]
 1099. [no page title]
 1100. [no page title]
 1101. ... Besluit_fiat Besluiten_fiat ...
 1102. [no page title]
 1103. - 1901/ [leeg] ongelinieerd
 1104. [no page title]
 1105. - 1901/ binnenkant achterkaft, geen liniering
 1106. - 1901/ Boekkaft, achterzijde

Monk_Contents - Sun Nov 26 18:33:33 CET 2017