============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0001

page title: - 1899/ [boekkaft, front]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0002

page title: - 1899/ [binnenkant voorkaft, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0003

page title: - 1899/ [leeg] [ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0004

page title: - 1899/ [leeg] [ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0005

page title: - 1899/ [leeg] [ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0006

page title: - 1899/ [leeg] [ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0007

page title: 0861 [R] [leeg] - [gelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0008

page title: 0862 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1899/
 
 ... Nieuwe ...
 ... Haarlemmermeer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0009

page title: 0863 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1899/
 
 ... Bleijenberg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0010

page title: 0864 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1899/
 
 ... voetpaden ...
 ... 18 ...
 ... NoordHolland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0011

page title: 0865 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... gang ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0012

page title: 0866 [L] Militaire Willemsorde - 1899/
 
 ... Koninklijke ...
 ... Rappt ...
 ... gedurende ...
 ... Majoor ...
 ... Militaire ...
 ... ing ...
 ... Infanterie ...
 ... de ... verrichtingen ...
 ... Atjeh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0013

page title: 0867 [R] Militaire Willemsorde - 1899/
 
 ... Infanterie ...
 ... Adj ... Adjudant ... Adj ... Adjudant ...
 ... 6 ...
 ... April ...
 ... Indie ...
 ... 4e_kl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0014

page title: 0868 [L] Militaire Willemsorde - 1899/
 
 ... 7 ...
 ... Rappt_KD ...
 ... het ...
 ... April ...
 ... 27 ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Indie ...
 ... verrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0015

page title: 0869 [R] Militaire Willemsorde - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0016

page title: 0870 [L] Militaire Willemsorde - 1899/
 
 ... Rappt ... mededeeling ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0017

page title: 0871 [R] Militaire Willemsorde - 1899/
 
 ... Orde ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ...
 ... der ... Willem ...
 ... Infanterie ...
 ... Indie ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Zie_ook ... bladz ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0018

page title: 0872 [L] Personeel der maten en gewichten (IJkwezen) - 1899/
 
 ... gezondheid ...
 ... Adj ...
 ... wedden ...
 ... IJkwezen ...
 ... pensioen ...
 ... maten ...
 ... Rijks ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0019

page title: 0873 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... der ...
 ... Schoonhoven ... a ...
 ... Controleurs ...
 ... Apel ...
 ... Rijks ...
 ... der ...
 ... Maastricht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0020

page title: 0874 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Rappt ...
 ... Rotterdam ... Meyers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0021

page title: 0875 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Doesburg ...
 ... 6 ...
 ... de ...
 ... inspecteur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Groningen ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Hertog ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0022

page title: 0876 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... adres ...
 ... Rappt ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Zaandam ... Hoor ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0023

page title: 0877 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... April ...
 ... Amsterdam ...
 ... April ... het ...
 ... 3 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0024

page title: 0878 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Directeur ...
 ... Groningen ...
 ... G ... Q ...
 ... tweeden ... Commies ... directie ...
 ... Amersfoort ...
 ... Duurstede ...
 ... Eerste ... Rijks ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0025

page title: 0879 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... belastingen ...
 ... Rappt ...
 ... belooning ...
 ... Rappt ...
 ... Amersfoort ...
 ... de ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0026

page title: 0880 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... recht ...
 ... der ...
 ... Rappt ...
 ... Breda ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0027

page title: 0881 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... zijn ...
 ... Gravenzande ...
 ... eerste ...
 ... zijn ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0028

page title: 0882 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... belastingen ...
 ... adjunct ... der ...
 ... en ...
 ... belasting ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0029

page title: 0883 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0030

page title: 0884 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... ontvangkantoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0031

page title: 0885 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0032

page title: 0886 [L]  Wegen - 1899/
 
 ... Baarn ...
 ... Baarn ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0033

page title: 0887 [R]  Wegen - 1899/
 
 ... Apeldoorn ...
 ... Zutphen ...
 ... 62 ...
 ... Groningen ...
 ... wegen ...
 ... zoek ...
 ... Commissaris ... Zuiderzee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0034

page title: 0888 [L]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0035

page title: 0889 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0036

page title: 0890 [L]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... a ...
 ... rangschikking ...
 ... Indie ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0037

page title: 0891 [R]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0038

page title: 0892 [L]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... het ...
 ... Gravure ... Dept ...
 ... tarief ...
 ... 3 ...
 ... tweede ...
 ... derde ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... April ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0039

page title: 0893 [R]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... Adviseur ...
 ... regeling ...
 ... Inspecteur ...
 ... buitenlandsche ...
 ... verblijf ...
 ... Rappt_KD ... betrekking ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0040

page title: 0894 [L]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... Spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0041

page title: 0895 [R]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0042

page title: 0896 [L]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0043

page title: 0897 [R]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0044

page title: 0898 [L]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... rang ...
 ... Reglement ...
 ... verblijf ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0045

page title: 0899 [R]  Reis- en Verblijfkosten - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... Consul ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Waterstaat ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rappt ...
 ... a ...
 ... burgemeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0046

page title: 0900 [L]  Vreemde waardigheden en diensten - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... zich ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0047

page title: 0901 [R]  Vreemde waardigheden en diensten - 1899/
 
 ... Vice ...
 ... Consul ...
 ... 25 ...
 ... 27 ...
 ... ing ... Vice ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0048

page title: 0902 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Oranje ...
 ... Hueber ... u ...
 ... Jansen ...
 ... Roermond ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0049

page title: 0903 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0050

page title: 0904 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... 03 ...
 ... Rijks ... Leiden ...
 ... gedeeld ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... betreft ...
 ... 54 ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0051

page title: 0905 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... voor ...
 ... voor ...
 ... Weenen ...
 ... Rappt ...
 ... v ... Maas ... Spoorweg ...
 ... Maatschappij ... Luik ...
 ... 25 ...
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0052

page title: 0906 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Orde ...
 ... Majoor ...
 ... Officier ...
 ... onderwijzeressen ... Arnhem ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0053

page title: 0907 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Anti-Anarchistische ...
 ... o ...
 ... 6 ...
 ... de ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0054

page title: 0908 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... Rappt ...
 ... Luitenant ...
 ... Zee ...
 ... Rappt ...
 ... Officier ...
 ... 57 ...
 ... der ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0055

page title: 0909 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Oranje ...
 ... 57 ...
 ... 18 ...
 ... ing ...
 ... 27 ...
 ... 40 ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0056

page title: 0910 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... Consul ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Orde ...
 ... Petersburg ...
 ... April ...
 ... Rappt ...
 ... Ridder ...
 ... Voorzitter ...
 ... April ...
 ... Buitenlandsch ... Buitenlandsche ... Zaken ...
 ... Rappt ...
 ... Radja ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0057

page title: 0911 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Orde ...
 ... April ...
 ... Tibboel ...
 ... Rijks ... Universiteit ...
 ... April ...
 ... Oranje ...
 ... Zaans ...
 ... April ...
 ... Ridder ...
 ... Oosterwijk ...
 ... der ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0058

page title: 0912 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... April ...
 ... verblijf ... Lipburg ... Badenweiler ...
 ... Maleische ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0059

page title: 0913 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Gravenhage ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... K ...
 ... burgemeester ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0060

page title: 0914 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... 88 ...
 ... Haverkorn ...
 ... Boymans ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0061

page title: 0915 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... K ...
 ... af ...
 ... Juni ...
 ... studio ...
 ... Officier ...
 ... Kabt ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0062

page title: 0916 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Voorzitter ...
 ... Kolonel ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0063

page title: 0917 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Juni ...
 ... 5 ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0064

page title: 0918 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Orde ...
 ... Russische ...
 ... de ...
 ... Rappt ...
 ... Ridder ...
 ... Winsum ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0065

page title: 0919 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Offermans ...
 ... getrokken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0066

page title: 0920 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0067

page title: 0921 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0068

page title: 0922 [L]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
 ... Nassau ... Tilburg ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0069

page title: 0923 [R]  Oranje-Nassau Orde - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0070

page title: 0924 [L]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Dordrecht ...
 ... zooveel ...
 ... betreft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0071

page title: 0925 [R]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... mededeeling ...
 ... College ...
 ... Ingenieur ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0072

page title: 0926 [L]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... College ...
 ... 200 ...
 ... College ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 6 ...
 ... Rijkswerkinrichting ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0073

page title: 0927 [R]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... het ...
 ... voor ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... der ...
 ... j ... Directeur ... Rijks ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... College ...
 ... Gravenhage ...
 ... College ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0074

page title: 0928 [L]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... Leeuwen ...
 ... met ...
 ... Collegie ...
 ... KB ...
 ... 28 ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0075

page title: 0929 [R]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... 6 ... Juni ...
 ... Rijks ...
 ... Rijks ... Hoorn ...
 ... verblijvende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0076

page title: 0930 [L]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... ing ...
 ... Huis ...
 ... Directeur ...
 ... Strafgevangenis ...
 ... Directeur ...
 ... Gorinchem ...
 ... College ...
 ... College ...
 ... Veenhuizen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0077

page title: 0931 [R]  Gevangenissen - 1899/
 
 ... Rappt_JD ...
 ... College ...
 ... Heerenveen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0078

page title: 0932 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0079

page title: 0933 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... 08 ...
 ... 7 ...
 ... Tweede ...
 ... met ... copie_rappt ...
 ... Helden ...
 ... het ...
 ... Directeur ...
 ... RapptRvSt ... a ... 44 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0080

page title: 0934 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... ontheffing ...
 ... RapptRvSt ...
 ... gedurende ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0081

page title: 0935 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... Directeur ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Robbers ...
 ... belast ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0082

page title: 0936 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... regeling ... p ...
 ... April ...
 ... afwijzend ... f ...
 ... K. ...
 ... 1897 ...
 ... regeling ... personeel ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0083

page title: 0937 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Directeur ...
 ... 120 ...
 ... Utrecht ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0084

page title: 0938 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Commissie ...
 ... n ...
 ... ing ...
 ... April ...
 ... 25 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0085

page title: 0939 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Joseph ...
 ... tricht ... tegen ... eene ... beslissing ... van ... den ... Directeur ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0086

page title: 0940 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Nationale ...
 ... 08 ...
 ... o@e ...
 ... 27 ...
 ... April ... 5 ...
 ... de ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0087

page title: 0941 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... voor ...
 ... 120 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0088

page title: 0942 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... ing ...
 ... de ...
 ... zoek ...
 ... i ...
 ... Huizen ... Romeny ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0089

page title: 0943 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... regeling ... der ...
 ... belasting ...
 ... Juli ...
 ... Vereeniging ...
 ... behoorende ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0090

page title: 0944 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Maastricht ...
 ... de ...
 ... belasting ...
 ... zijn ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0091

page title: 0945 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Arnhem ...
 ... p ...
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0092

page title: 0946 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... 1890 ...
 ... tot_het ...
 ... belooningen ...
 ... gedane ...
 ... belasting ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... dienstbode ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0093

page title: 0947 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... directeurs ...
 ... der ...
 ... belasting ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0094

page title: 0948 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Directeur ...
 ... Dordrecht ...
 ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0095

page title: 0949 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... @Rapp_variant ...
 ... @Rapp_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0096

page title: 0950 [L]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0097

page title: 0951 [R]  Personeele belasting - 1899/
 
 ... Zusters ...
 ... RapptRvSt ... 25 ...
 ... 26 ... 18 ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0098

page title: 0952 [L]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... zijn ...
 ... Officier ...
 ... Zeemacht ...
 ... Kouwer ...
 ... te_Utrecht ... Utrecht ...
 ... met ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0099

page title: 0953 [R]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... KB ...
 ... apotheker ...
 ... 99 ...
 ... Universiteit ...
 ... Middelburg ...
 ... Commissie ...
 ... Rutgers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0100

page title: 0954 [L]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Commissie ...
 ... 57 ...
 ... 27 ... adres ...
 ... Amersfoort ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0101

page title: 0955 [R]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... April ...
 ... 99 ...
 ... Groningen ...
 ... 44 ... 57 ...
 ... Haarlem ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0102

page title: 0956 [L]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... Rappt ... Rosenzweig ...
 ... 37 ...
 ... met ...
 ... Staats ...
 ... 62 ...
 ... met ...
 ... examens ... apotheker ...
 ... Groningen ...
 ... uitteoefenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0103

page title: 0957 [R]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... a ...
 ... Staats ... toezicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0104

page title: 0958 [L]  Geneeskunde - 1899/
 
 ... scheidene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0105

page title: 0959 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0106

page title: 0960 [L]  Schutterijen - 1899/
 
 ... Officieren ...
 ... Officieren ...
 ... 18 ...
 ... Officieren ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0107

page title: 0961 [R]  Schutterijen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... het ...
 ... Doesburg ...
 ... April ...
 ... 57 ...
 ... schutterij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0108

page title: 0962 [L]  Schutterijen - 1899/
 
 ... 37 ...
 ... Officieren ...
 ... eersten ...
 ... benoemen ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0109

page title: 0963 [R]  Schutterijen - 1899/
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Bruyn ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0110

page title: 0964 [L]  Schutterijen - 1899/
 
 ... Corbey ... Tweede ...
 ... Officier ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0111

page title: 0965 [R]  Schutterijen - 1899/
 
 ... Nijmegen ...
 ... eervol_ontslag ...
 ... Novb ... 18 ...
 ... Schutterijen ...
 ... adres ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0112

page title: 0966 [L]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0113

page title: 0967 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0114

page title: 0968 [L]  Edelmoedige daden en belooningen - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... getuigschrift ...
 ... met ...
 ... redding ...
 ... Schoener ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0115

page title: 0969 [R]  Edelmoedige daden en belooningen - 1899/
 
 ... toe ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... g ...
 ... belooningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0116

page title: 0970 [L]  Edelmoedige daden en belooningen - 1899/
 
 ... Temmen ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0117

page title: 0971 [R]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... tarief ... Maatschappij ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Gravenhage ...
 ... 27 ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ...
 ... Haarlem ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0118

page title: 0972 [L]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... 99 ...
 ... Rappt ... A ...
 ... Maatschappij ...
 ... Rotterdam ...
 ... Haarlem ...
 ... Rotterdam ...
 ... Assurantie ...
 ... Gravenhage ...
 ... Glasverzekering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0119

page title: 0973 [R]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... Maatschappij ... Maatschappijen ...
 ... Genootschap ...
 ... Levensverzekering ...
 ... Maatschappij ...
 ... oprichting ...
 ... sHertogenbosch ...
 ... Besluiten ...
 ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0120

page title: 0974 [L]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... Juni ...
 ... oprichting ...
 ... Maatschij ...
 ... Gravenhage ...
 ... verzekering ...
 ... Besluiten ...
 ... Rotterdam ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0121

page title: 0975 [R]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0122

page title: 0976 [L]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... schappij ... Pieta ...
 ... verzekeringsbank ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Levens ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0123

page title: 0977 [R]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... 44 ... Rappt ... 18 ...
 ... Maatschappij ...
 ... 18 ...
 ... Tweede ...
 ... Gravenhage ...
 ... Maatschappij ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0124

page title: 0978 [L]  Maatschappijen van Assurantie - 1899/
 
 ... Rotterdam ...
 ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... 3 ... Rappt_JD ...
 ... Maatschappij ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0125

page title: 0979 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0126

page title: 0980 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... verbonden ...
 ... Almelo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0127

page title: 0981 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Onderwijs ...
 ... Raad ... der ...
 ... Noordbrabant ... goed ...
 ... exempl. ... copie_rappt ...
 ... 62 ... 27 ... 54 ...
 ... de ...
 ... Rijks ...
 ... Indie ...
 ... Staatsraad ...
 ... aangetroffen ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0128

page title: 0982 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... afwijzend ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ...
 ... afwijzend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0129

page title: 0983 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... Minister ...
 ... Rijkskweekscholen ...
 ... Gerth ...
 ... Arnhem ...
 ... Rijks ...
 ... Gaasbeek ...
 ... 99 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0130

page title: 0984 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Onderwijs ...
 ... leerplicht ...
 ... de ... toe ...
 ... der ...
 ... het ...
 ... Schoolmuseum ...
 ... 37 ...
 ... Raad ... Dubbel ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0131

page title: 0985 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Onderwijs ...
 ... ter_benoeming ...
 ... tijdvak ...
 ... Rijks ... Rijkskweekschool ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Rijkskweekschool ...
 ... Haarlem ...
 ... bekwaamheid ...
 ... Schoolonderwijs ...
 ... 4 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0132

page title: 0986 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... ziener ...
 ... Rijks ...
 ... Tilburg ...
 ... School ...
 ... Rijks ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0133

page title: 0987 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Groningen ...
 ... 25 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Besluiten ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... 1899 ...
 ... Alkmaar ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0134

page title: 0988 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Rijkssubsidie ... Rijks ... 18 ...
 ... 181 ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Rijks ...
 ... verbonden ...
 ... eerstgenoemd ...
 ... 6 ...
 ... Rijks ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Zutphen ...
 ... Rijks ... Rijkskweekschool ...
 ... regeling ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0135

page title: 0989 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Onderwijs ...
 ... April ...
 ... Rijkskweekschool ... Rijks ...
 ... Groningen ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Rijks ... kosten ...
 ... Mensinga ...
 ... Rijks ... Rijkskweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0136

page title: 0990 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Indische ...
 ... NoordHolland ... Noordholland ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 92 ...
 ... Koningstraat ...
 ... RapptRvSt ...
 ... de ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0137

page title: 0991 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Januari ...
 ... 99 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0138

page title: 0992 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... o ...
 ... 57 ...
 ... Rappt ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... School ...
 ... 120 ...
 ... 26 ...
 ... regeling ...
 ... 54 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0139

page title: 0993 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... 92 ...
 ... Onderwijs ...
 ... Groningen ...
 ... Rijks ...
 ... regeling ...
 ... de ...
 ... School ...
 ... 64 ...
 ... school ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0140

page title: 0994 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Zusters ...
 ... 27 ...
 ... School ...
 ... bosch ...
 ... lager ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0141

page title: 0995 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... der ...
 ... 54 ...
 ... 56 ... Zeeland ...
 ... 56 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0142

page title: 0996 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... 62 ...
 ... genomen ...
 ... onderwijzeressen ...
 ... Nijmegen ...
 ... 57 ...
 ... provincie ... zooveel ...
 ... Oostdongeradeel ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0143

page title: 0997 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... directie ...
 ... 44 ...
 ... Hoor ...
 ... machtiging ...
 ... o ...
 ... Rappt ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0144

page title: 0998 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Haarlem ... Haarlemmerhouttuinen ... Haarlem ...
 ... der ...
 ... Doetinchem ...
 ... kweek ... school ... 57 ...
 ... Besluiten ...
 ... praesidio ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0145

page title: 0999 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Juli ...
 ... 3 ...
 ... school ...
 ... regeling ...
 ... Rijks ...
 ... Lichaam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0146

page title: 1000 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0147

page title: 1001 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... St.Gregorius ...
 ... kweekschool ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0148

page title: 1002 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0149

page title: 1003 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... cursus ...
 ... 56 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0150

page title: 1004 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0151

page title: 1005 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Rijks ... Rijkskweek ... Rijks ... Rijkskweek ...
 ... Smidt ...
 ... Rijks_lagere_school ... Rijks ...
 ... 26 ... Rappt_BD ...
 ... 25 ...
 ... der ...
 ... moeten ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0152

page title: 1006 [L]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Inspecteur ...
 ... Groningen ...
 ... de ...
 ... 6 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0153

page title: 1007 [R]  Lager Onderwijs - 1899/
 
 ... Onderwijs ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... Rijks ...
 ... Maas ... Maastricht ...
 ... 7 ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... 56 ... onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0154

page title: 1008 [L]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0155

page title: 1009 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0156

page title: 1010 [L]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0157

page title: 1011 [R]  Departement van KoloniŽn - 1899/
 
 ... Kolonien ...
 ... verbonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0158

page title: 1012 [L]  Militaire Verloven - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... Brussel ...
 ... 25 ...
 ... Officieren ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0159

page title: 1013 [R]  Militaire Verloven - 1899/
 
 ... Wassenaer ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Officieren ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... Majoor ...
 ... 6 ...
 ... Gezondheid ... Romijn ...
 ... Officieren ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0160

page title: 1014 [L]  Militaire Verloven - 1899/
 
 ... Regt ... Huzaren ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0161

page title: 1015 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0162

page title: 1016 [L]  Statistiek - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Notificatie ...
 ... 27 ...
 ... 10 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0163

page title: 1017 [R]  Statistiek - 1899/
 
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0164

page title: 1018 [L]  Statistiek - 1899/
 
 ... Centrale ... voor ... Staats ...
 ... r ...
 ... Druten ...
 ... terug ...
 ... Commissie ...
 ... Commissie ...
 ... Centrale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0165

page title: 1019 [R]  Statistiek - 1899/
 
 ... Notificatie ...
 ... Statistiek ...
 ... der ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0166

page title: 1020 [L]  Statistiek - 1899/
 
 ... 1 ...
 ... Centrale ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0167

page title: 1021 [R]  Statistiek - 1899/
 
 ... het ...
 ... 18 ...
 ... Centrale ... Commissie ... Statistiek ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0168

page title: 1022 [L]  Duinen, Duinbeplantingen en Bosschen - 1899/
 
 ... 189 ...
 ... Callant ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... Adres ...
 ... o ...
 ... Kamper ... Kemper ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0169

page title: 1023 [R]  Plaatselijke FinanciŽn - 1899/
 
 ... 57 ... 27 ...
 ... State ... N@n ...
 ... 57 ...
 ... w ...
 ... 57 ...
 ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0170

page title: 1024 [L]  Plaatselijke FinanciŽn - 1899/
 
 ... Veghel ...
 ... ing ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0171

page title: 1025 [R]  Plaatselijke FinanciŽn - 1899/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... de ...
 ... gemeente ...
 ... 59 ...
 ... Raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0172

page title: 1026 [L]  Plaatselijke FinanciŽn - 1899/
 
 ... Financien ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0173

page title: 1027 [R]  Plaatselijke FinanciŽn - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... 74 ...
 ... 18 ... gemeente ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0174

page title: 1028 [L]  Statistiek - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... Statistiek ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0175

page title: 1029 [R]  Hooger Onderwijs - 1899/
 
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0176

page title: 1030 [L]  Waterschappen - 1899/
 
 ... der ...
 ... Heukelum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0177

page title: 1031 [R]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0178

page title: 1032 [L] Naturalisatie - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 120 ...
 ... 44 ...
 ... met ...
 ... Chiapusso ... Commissie ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0179

page title: 1033 [R] Naturalisatie - 1899/
 
 ... Adres ...
 ... Batavia ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0180

page title: 1034 [L] Naturalisatie - 1899/
 
 ... 103 ... 03 ...
 ... 27 ...
 ... Tweede_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0181

page title: 1035 [R] Duinen, Duinbeplantingen en Bosschen - 1899/
 
 ... Bosschen ...
 ... Staats ... a ...
 ... @NUMERO ...
 ... regeling ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0182

page title: 1036 [L] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... Schwaebisch ...
 ... Kuyper ...
 ... buitenlandsch ... buitenlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0183

page title: 1037 [R] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Koningin ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0184

page title: 1038 [L] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... Woensdag ...
 ... Minister ...
 ... de ...
 ... Flammarion ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0185

page title: 1039 [R] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... zaak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0186

page title: 1040 [L] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... Gereformeerde ...
 ... 88 ...
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0187

page title: 1041 [R] 's Rijks Zegel - 1899/
 
 ... zegel ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Justitie ... ontvangen ...
 ... zegeling ... regeling ...
 ... gebruik ... gebruikt ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0188

page title: 1042 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Haersma ...
 ... 6 ...
 ... Consul ...
 ... burgemeester ...
 ... Ewijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0189

page title: 1043 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... w ... Jansen ...
 ... Groningen ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0190

page title: 1044 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... toe ...
 ... Neuzen ...
 ... regeling ...
 ... 4 ...
 ... toekenning ...
 ... Didam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0191

page title: 1045 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Rappt_BD ...
 ... gemeente ...
 ... Rookmaker ...
 ... Rappt ...
 ... ter_benoeming ...
 ... West ... Westmaas ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0192

page title: 1046 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... gemeente ...
 ... April ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0193

page title: 1047 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... met ...
 ... Roodenburg ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Hurwenen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
 ... der ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0194

page title: 1048 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... 0 ...
 ... Januari ... Utrecht ...
 ... 27 ...
 ... gemeente ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0195

page title: 1049 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... April ...
 ... Dordrecht ...
 ... burgemeester ...
 ... Mei ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0196

page title: 1050 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Besluiten ...
 ... 25 ...
 ... Juni ...
 ... Evert ...
 ... godsdienstig ... godsdienstige ...
 ... ing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0197

page title: 1051 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... gemeente ...
 ... 27 ...
 ... gemeente ...
 ... Wateringen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0198

page title: 1052 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... i ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0199

page title: 1053 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Warnaars ...
 ... Wierden ...
 ... Beusekom ...
 ... Willeskop ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0200

page title: 1054 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Everts ...
 ... herbenoeming ...
 ... Deurze ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0201

page title: 1055 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Thijsse ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0202

page title: 1056 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0203

page title: 1057 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Thyssen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0204

page title: 1058 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0205

page title: 1059 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 25 ... 74 ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0206

page title: 1060 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Eersel ...
 ... Strens ...
 ... 57 ... 99 ...
 ... 27 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0207

page title: 1061 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 32 ...
 ... Hemmen ...
 ... regeling ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0208

page title: 1062 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... burgemeester ...
 ... 6 ... 54 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... gemeente ...
 ... der ...
 ... Amsterdam ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0209

page title: 1063 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... baron ...
 ... 18 ...
 ... 25 ...
 ... mededeeling ...
 ... Secretaris ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 106 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0210

page title: 1064 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... Zwaag ...
 ... Besluiten ...
 ... KB ...
 ... Besluiten ...
 ... Swart ...
 ... NoordHolland ...
 ... 106 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0211

page title: 1065 [R] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... goed ...
 ... 27 ...
 ... 27 ... 54 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0212

page title: 1066 [L] Gemeentebesturen - 1899/
 
 ... Roermond ...
 ... Roermond ...
 ... 27 ...
 ... gemeente ...
 ... Haarlem ...
 ... 25 ... Holland ...
 ... Haarlem ...
 ... genomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0213

page title: 1067 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0214

page title: 1068 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... fabrikant ...
 ... der ... Gregorius ...
 ... Leiden ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Orde ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0215

page title: 1069 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Orden ...
 ... Rappt ...
 ... Dr ...
 ... der ...
 ... Ambtenaar ... Assistent ...
 ... 27 ...
 ... Rappt_WD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0216

page title: 1070 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... behoeft ...
 ... daar ...
 ... Ridder ... r ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0217

page title: 1071 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... April ... adres ...
 ... Generaal ...
 ... Grootkruis ...
 ... Maastricht ... Ridder ...
 ... Belgie ...
 ... Ridder ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0218

page title: 1072 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... 27 ...
 ... Ridder ...
 ... Kroonorde ...
 ... Kroonorde ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0219

page title: 1073 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Officier ...
 ... K ...
 ... Ridder ...
 ... Ridderorden ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 27 ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0220

page title: 1074 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... adres ...
 ... Kroon ...
 ... Juni ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0221

page title: 1075 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0222

page title: 1076 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... I ...
 ... Afrikaan ... Afrikaans ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0223

page title: 1077 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0224

page title: 1078 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... voegen ...
 ... tot_het_verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0225

page title: 1079 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0226

page title: 1080 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... vergunning ... aannemen ...
 ... 25 ... 54 ...
 ... der ...
 ... Ridderorden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0227

page title: 1081 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Eerste ...
 ... zaken ...
 ... Rooden ... Adelaar ...
 ... KB ...
 ... 47 ...
 ... Vervolg ... 08 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0228

page title: 1082 [L] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... Orden ...
 ... Rappt ...
 ... Generalen ...
 ... Officier ...
 ... Generaal ...
 ... Rusland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0229

page title: 1083 [R] Vreemde Orden - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... Artillerie ...
 ... Rappt ... 3 ...
 ... Rumenie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0230

page title: 1084 [L] Gevangenissen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0231

page title: 1085 [R] Gevangenissen - 1899/
 
 ... Pleyte ...
 ... Regenten ... gevangenissen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0232

page title: 1086 [L] Gevangenissen - 1899/
 
 ... Bosch ...
 ... Laer ...
 ... College ... Regenten ...
 ... Veenhuizen ...
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0233

page title: 1087 [R] Gevangenissen - 1899/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... @G_Callig ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... onderdirecteur ... Rijks ...
 ... werkinrichting ... werkinrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0234

page title: 1088 [L] Koninklijk Huis - 1899/
 
 ... Novb ...
 ... resident ... regeling ...
 ... Commissie ... commissie ...
 ... Groningen ...
 ... Grovestins ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0235

page title: 1089 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 
 ... Rappt_WD ...
 ... Rotterdam ...
 ... 56 ...
 ... Rappt ...
 ... gebruik ...
 ... Leeuw ...
 ... @DOWNSTROKE_p ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0236

page title: 1090 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... regeling ...
 ... Novb ... 0 ...
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0237

page title: 1091 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 56 ...
 ... Commies ... Commissie ... Posterijen ...
 ... 0 ...
 ... Kayser ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0238

page title: 1092 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 
 ... Indische ... burgerlijke ...
 ... 1898 ... 89 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0239

page title: 1093 [R] Tentoonstellingen - 1899/
 
 ... Haarlem ... Galesloot ...
 ... 57 ...
 ... Rappt ...
 ... Rijks ... Commissie ...
 ... Rappt_WD ... Rappt ...
 ... Commissie ... gelegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0240

page title: 1094 [L] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... ter_benoeming ...
 ... 120 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Nieuwe ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0241

page title: 1095 [R] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... onderzoek ...
 ... 109 ...
 ... 27 ...
 ... Rappt ...
 ... April ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0242

page title: 1096 [L] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... 17 ...
 ... 27 ...
 ... Rappt ...
 ... gemeente ...
 ... 26 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0243

page title: 1097 [R] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... Pauwen ...
 ... besturen ...
 ... Besluiten ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0244

page title: 1098 [L] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... geen ...
 ... Juni ...
 ... 50 ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0245

page title: 1099 [R] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... Smit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0246

page title: 1100 [L] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... copie_rappt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0247

page title: 1101 [R] Waterschapsbesturen - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Vianen ...
 ... ter_benoeming ...
 ... Rappt_WD ...
 ... besturen ...
 ... 150 ...
 ... 27 ... WD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0248

page title: 1102 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0249

page title: 1103 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0250

page title: 1104 [L] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... griffie ...
 ... Tweede ... Kamer ...
 ... 59 ...
 ... Commissie ...
 ... Eerste ... Kamer ...
 ... Voorzitter ...
 ... de ...
 ... Schaper ...
 ... Juni ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0251

page title: 1105 [R] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... Notificatie ...
 ... Rengers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0252

page title: 1106 [L] Staten-Generaal - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0253

page title: 1107 [R] Staten-Generaal - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0254

page title: 1108 [L] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0255

page title: 1109 [R] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0256

page title: 1110 [L] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... Novb ... 6 ...
 ... provincie ...
 ... w ...
 ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0257

page title: 1111 [R] Staten-Generaal - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... hoofd ...
 ... onderhoorig ...
 ... 6 ...
 ... Kamer ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0258

page title: 1112 [L] Oost-Indische Zaken - 1899/
 
 ... Inspecteur ...
 ... 27 ...
 ... Indie ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0259

page title: 1113 [R] Oost-Indische Zaken - 1899/
 
 ... 27 ... Rappt ... Rappt_KD ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Indie ...
 ... Gravenhage ...
 ... 18 ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... 44 ... Adres ... de ...
 ... Rappt_KD ... 27 ...
 ... Prairie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0260

page title: 1114 [L] Oost-Indische Zaken - 1899/
 
 ... Art ...
 ... Buytendijk ...
 ... gouverneur ...
 ... 37 ...
 ... f ...
 ... 0 ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0261

page title: 1115 [R] Oost-Indische Zaken - 1899/
 
 ... 47 ...
 ... Rappt_KD ...
 ... I ...
 ... Indie ...
 ... Rappt_KD ...
 ... twee ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0262

page title: 1116 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... Militaire ...
 ... Rijks ...
 ... Amsterdam ...
 ... Officier ... Gezondheid ...
 ... Officier_van_Gezondheid ... Officier ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0263

page title: 1117 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... zond ...
 ... toe ...
 ... Officier ... geplaatst ...
 ... 6 ...
 ... April ... Apotheker ...
 ... Majoor ... Indie ...
 ... regeling ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Officier_van_Gezondheid ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0264

page title: 1118 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... Militaire ... Hospitalen ...
 ... Rappt ... April ...
 ... 1e ...
 ... Officier_van_Gezondheid ... Gezondheid ...
 ... Rappt ... April ...
 ... onderzoek ...
 ... dienst ...
 ... herziening ...
 ... 27 ... Officier ...
 ... gezondheid ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0265

page title: 1119 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... April ...
 ... Paardenarts ...
 ... Gezondheid ...
 ... Reserve ...
 ... Officier ...
 ... gezondheid ... Gezondheid ...
 ... Gezondheid ...
 ... 50 ...
 ... Officier ... Gezondheid ...
 ... 27 ...
 ... Gezondheid ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0266

page title: 1120 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... Militaire ...
 ... Gezondheid ...
 ... bladz ...
 ... Landmacht ...
 ... Officier ...
 ... Rappt ...
 ... Utrecht ...
 ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0267

page title: 1121 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0268

page title: 1122 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0269

page title: 1123 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... Militaire ...
 ... i ...
 ... Roode_Kruis ...
 ... Landmacht ...
 ... 18 ... Novb ...
 ... Q ...
 ... 27 ...
 ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0270

page title: 1124 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Faure ...
 ... 115 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0271

page title: 1125 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... Topographische ...
 ... Luitenant ...
 ... Adjudant ... ing ...
 ... Rappt ...
 ... Hoofd ...
 ... Rappt ...
 ... Majoor ...
 ... Artillerie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0272

page title: 1126 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... Majoor ... Generalen ...
 ... April ...
 ... Officieren ...
 ... Artillerie ...
 ... Cavalerie ...
 ... 88 ...
 ... nadere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0273

page title: 1127 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/ [met inlegvel]
 
 ... Rappt ...
 ... Kwartiermeester ...
 ... bladz ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0274

page title: 1126 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/ [NB doublure van scan 272/bladz 1126 nu met inlegvel]
 
 ... Militaire ...
 ... 1893 ...
 ... 27 ...
 ... nadere ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0275

page title: 1128 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/ [andere klerk]
 
 ... het ... genot ... van_toelagen ... verhoogde ... soldijen ... levensmidde ... Zie ...
 ... len ... en_fourage ... voor ... troepen ... die ... kampeeren ... of ... 34 ...
 ... deelnemen ... aan ... oefeningen ... met ... intrekking ...
 ... van ... de ... Kon ... Kon. ... Besluiten ... dd ... dd= ... Zie ...
 ... 31 ... Maart ... 1882 ... met ... 3_( ... blz ... 900 ...
 ... 29 ... Mei ... 1883 ... 57 ... 112 ... 296 ... Zie ... 1903 ...
 ... 2_febr ... 1892 ... 1467 ...
 ... 27 ... maart ... 1896 ... 30 ...
 ... 20 ... juni ... 1896 ... 37 ...
 ... 22 ... Juli ... 1896 ...
 ... Juli ... 21 ... 49 ... @Rapp_variant ... MD ... 17 ... Juli ... S ... kabt ... tot ... het ... toekennen ...
 ... van ... bijslag ... traktement ... over ... Juli ... 1899 ... onderofficieren ...
 ... aan ... den ... 2e ... Luitenant ... J ... Tersteeg ... en_aan ... der ... Infanterie) ...
 ... kwartiermeester ... Roos ...
 ... beiden ... van ... het ... 4e ... Infanterie ... regt. ... fiat ...
 ... Juli ... @Rapp_variant ... MD ... alsboven ...
 ... Apotheker ... 1e_kl. ...
 ... Wermeskerken ... @Besluit_fiat_variant ...
 ... Septr. ... @Rapp_variant ...
 ... tegemoetkoming ... ook ... zal ... genieten ...
 ... gedurende ... den ... tijd ... dat ... hij ... bij ... Stapelmagazijn ... werkzaam ... niet ...
 ... de ... oudste ... magazijn ... meester ... zal ... welke_is ... toegevoegd ... @Besluit_fiat_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0276

page title: 1129 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... Militaire ... Traktementen ... en ... soldijen ...
 ... Septr ... @Rapp_variant ... MD. ... wijziging ...
 ... bepaalde ... @Kon_Besluit_variant ...
 ... schadeloosstelling ...
 ... voor ... bureelkosten ...
 ... Garnizoens ... Garnizoensmagazijn ... van ... kleeding ... 1e. ... klasse ... @te_variant ...
 ... Breda ... toegekend ... nader ... wordt ... vastgesteld ...
 ... @florijn_f ... f150.- ... 150 ... s_jaars ...
 ... @Besluit_fiat_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0277

page title: 1130 [L] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0278

page title: 1131 [R] Militaire traktementen, Soldijen, enz. - 1899/
 
 ... 99 ...
 ... Officieren ...
 ... Staats ...
 ... Oorlog ...
 ... Infan ...
 ... Rijks ...
 ... diensten ...
 ... Grenadiers ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 56 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0279

page title: 1132 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Consul ...
 ... persoonlijken ...
 ... Consul ...
 ... regeling ...
 ... gesteld ...
 ... Consul ...
 ... l ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0280

page title: 1133 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Ned ...
 ... Rappt ...
 ... 27 ...
 ... Directeur ...
 ... toe ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0281

page title: 1134 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... 133 ...
 ... Consul ...
 ... f ...
 ... Consul ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0282

page title: 1135 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Generaal ... Londen ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0283

page title: 1136 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... Consul ... Nederlanden ...
 ... Adres ... Ader ... Adres ... Consul ... Bayonne ...
 ... Japan ...
 ... Consul ...
 ... 25 ... 57 ...
 ... Consul ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0284

page title: 1137 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... adres ...
 ... Consul ...
 ... zijn ...
 ... Generaal ...
 ... April ... 57 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0285

page title: 1138 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Consul ...
 ... 27 ...
 ... regeling ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0286

page title: 1139 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... 3 ...
 ... Consul ...
 ... 5 ...
 ... Rappt ...
 ... Stoetwegen ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0287

page title: 1140 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Rappt_BlD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 1898 ...
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Consuls ...
 ... 54 ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0288

page title: 1141 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Hof ...
 ... Minister ...
 ... Fiat_missive ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0289

page title: 1142 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0290

page title: 1143 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0291

page title: 1144 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1899/
 
 ... Consuls ...
 ... Rappt ...
 ... Ierland ...
 ... Denemarken ...
 ... 59 ...
 ... Staten ...
 ... Consul ...
 ... Nieuwe ...
 ... Japan ... Gravenhage ...
 ... w ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0292

page title: 1145 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... 54 ...
 ... Akersloot ...
 ... Zweden ... voor ...
 ... Consul ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0293

page title: 1146 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... Rotterdam ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0294

page title: 1147 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... J ...
 ... Minister ... daarbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0295

page title: 1148 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0296

page title: 1149 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... 118 ...
 ... Consul ...
 ... Curacao ...
 ... Residentie ...
 ... 18 ...
 ... Paleis ...
 ... welgevallig ...
 ... bladz ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0297

page title: 1150 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... Graaf ...
 ... j ...
 ... Indie ...
 ... Graaf ...
 ... twee ...
 ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0298

page title: 1151 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... gelegenheid ...
 ... verzocht ...
 ... zoodanig ...
 ... 3 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0299

page title: 1152 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1899/
 
 ... 115 ...
 ... toe ...
 ... brief ...
 ... Fiat_missive ...
 ... Rappt ...
 ... Graaf ...
 ... Graaf ...
 ... Pourtales ...
 ... afschrift ...
 ... Paleis ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0300

page title: 1153 [R] Auteurs - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0301

page title: 1154 [L]  Korps Mariniers. - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0302

page title: 1155 [R]  Korps Mariniers. - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... 57 ...
 ... de ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0303

page title: 1156 [L]  Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0304

page title: 1157 [R]  Prebenden en VicariŽn - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Schuurmans ...
 ... Rappt ... Aug ... a ...
 ... der ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0305

page title: 1158 [L]  Sterken drank - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... drankwet ...
 ... tegemoetkoming ...
 ... Rappt_JD ...
 ... verkoop_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0306

page title: 1159 [R]  Sterken drank - 1899/
 
 ... 1898 ...
 ... April ...
 ... Rappt_BD ... April ...
 ... te_Utrecht ... Utrecht ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0307

page title: 1160 [L]  Sterken drank - 1899/
 
 ... de ...
 ... de ... Egmondsche ...
 ... Zee ...
 ... April ... p ...
 ... 57 ...
 ... 133 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0308

page title: 1161 [R]  Sterken drank - 1899/
 
 ... Brok ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Juni ...
 ... Subsidie ...
 ... Haarlem ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0309

page title: 1162 [L]  Sterken drank - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0310

page title: 1163 [R]  Sterken drank - 1899/
 
 ... Directeur ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0311

page title: 1164 [L]  Departement van FinanciŽn - 1899/
 
 ... nadere ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0312

page title: 1165 [R]  Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1899/
 
 ... Gezondheid ...
 ... Weynen ...
 ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0313

page title: 1166 [L]  Personeel der Reg^ie, Dom., het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0314

page title: 1167 [R]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Commissie ...
 ... regeling ...
 ... het ...
 ... Rijks ... Rijksklerk ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0315

page title: 1168 [L]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
 ... met ... intrekking ...
 ... stempelaars ...
 ... Amsterdam ...
 ... gevallen ...
 ... der ...
 ... Juni ...
 ... gelegenheid ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0316

page title: 1169 [R]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0317

page title: 1170 [L]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0318

page title: 1171 [R]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
 ... Domeinen ...
 ... Leeuwarden ...
 ... regeling ...
 ... 25 ...
 ... Zwolle ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0319

page title: 1172 [L]  Personeel der Registratie en Domeinen, het Kadaster, hypotheken en van het Zegel - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Zwolle ...
 ... Rotterdam ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0320

page title: 1173 [R]  Sterken drank - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0321

page title: 1174 [L]  Provinciale Besturen - 1899/
 
 ... Commissie ...
 ... 27 ...
 ... Noordholland ...
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
 ... 47 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0322

page title: 1175 [R]  Provinciale Besturen - 1899/
 
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0323

page title: 1176 [L]  Provinciale Besturen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0324

page title: 1177 [R]  Provinciale Besturen - 1899/
 
 ... Gelderland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0325

page title: 1178 [L]  Provinciale Besturen - 1899/
 
 ... 58 ...
 ... tijdstip ... der ...
 ... zitting ...
 ... 6 ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0326

page title: 1179 [R]  Militaire traktementen, soldijen, enz. - 1899/
 
 ... Militaire ...
 ... 6 ... bepalen ...
 ... Officieren ... eerste ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0327

page title: 1180 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1899/
 
 ... Staatscourant ...
 ... 18 ...
 ... Alg ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Alg ...
 ... bestaande ...
 ... 3 ...
 ... Algemeene ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Instructie ...
 ... Staats ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0328

page title: 1181 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1899/
 
 ... Staats ...
 ... zicht ...
 ... Staats ...
 ... Consul ...
 ... April ...
 ... Commies ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0329

page title: 1182 [L] Adelstand - 1899/
 
 ... 1182 ... Adelstand ...
 ... Rappt ...
 ... Hoog ...
 ... Fiat_missive ...
 ... Nijmegen ...
 ... 27 ...
 ... Notaris ...
 ... om_vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0330

page title: 1183 [R] Adelstand - 1899/
 
 ... Adelstand ...
 ... Idsinga ... gepensionneerd ...
 ... h ...
 ... ontheffing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0331

page title: 1184 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0332

page title: 1185 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0333

page title: 1186 [L] Armwezen en Gestichten van Weldadigheid - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Curatoren ...
 ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0334

page title: 1187 [R] Armwezen en Gestichten van Weldadigheid - 1899/
 
 ... Armwezen ... Gestichten ...
 ... Fundatie ...
 ... regeling ...
 ... het ... reglement ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0335

page title: 1188 [L] Militaire Justitie - 1899/
 
 ... College ...
 ... 59 ...
 ... de ...
 ... Verhoeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0336

page title: 1189 [R] Militaire Justitie - 1899/
 
 ... 188 ...
 ... Sergeant ...
 ... Rappt ...
 ... 46 ...
 ... Rappt ... 27 ... April ... Kabt ...
 ... Regt ... Huzaren ...
 ... de ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0337

page title: 1190 [L] Militaire Justitie - 1899/
 
 ... Rappt_JD ...
 ... Tweede ...
 ... College ...
 ... Korporaal ...
 ... 1e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0338

page title: 1191 [R] Militaire Justitie - 1899/
 
 ... Rappt ... mededeeling ...
 ... Clavareau ...
 ... Huzaren ...
 ... wegens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0339

page title: 1192 [L] Militaire Justitie - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0340

page title: 1193 [R] Militaire Justitie - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0341

page title: 1194 [L] Gemeentegoederen - 1899/
 
 ... Zandvoort ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0342

page title: 1195 [R] Gemeentegoederen - 1899/
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0343

page title: 1196 [L] Hurtemberg - 1899/
 
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0344

page title: 1197 [R] 's Rijks FinanciŽn - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... 54 ...
 ... April ...
 ... o ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0345

page title: 1198 [L] Rijks Financien
 
 ... April ... 88 ... April ...
 ... Juli ...
 ... bedrag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0346

page title: 1199 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1899/
 
 ... Burg ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0347

page title: 1200 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1899/
 
 ... Indische ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Algemeene ...
 ... met ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0348

page title: 1201 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0349

page title: 1202 [L] Waterleidingen - 1899/
 
 ... komende ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0350

page title: 1203 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0351

page title: 1204 [L] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_FD ...
 ... C.H.B ...
 ... belasting ...
 ... 27 ...
 ... 18 ...
 ... belasting ...
 ... 6 ...
 ... Maastricht ...
 ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0352

page title: 1205 [R] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... met ... copie_rappt ...
 ... adres ...
 ... jaren ...
 ... Scheveningen ...
 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0353

page title: 1206 [L] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... de ... andere ...
 ... 27 ...
 ... 18 ...
 ... 120 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0354

page title: 1207 [R] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... Juli ... FD ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0355

page title: 1208 [L] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... Pijnacker ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0356

page title: 1209 [R] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... Rotterdam ...
 ... Maartensdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0357

page title: 1210 [L] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... 18 ...
 ... Heerenveen ...
 ... Gorredijk ...
 ... 27 ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0358

page title: 1211 [R] Vermogens- en Bedrijfsbelasting - 1899/
 
 ... kwijtschelding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0359

page title: 1212 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1899/
 
 ... ij ...
 ... bureelkosten ...
 ... Artillerie ...
 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... Artillerie ... Amsterdam ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0360

page title: 1213 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1899/
 
 ... het ...
 ... zichter ...
 ... de ...
 ... April ...
 ... Rappt ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0361

page title: 1214 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1899/
 
 ... 25 ... intrekking ...
 ... Artillerie ...
 ... Inrichtingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0362

page title: 1215 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1899/
 
 ... beheerder ...
 ... medegedeeld ...
 ... @Rapp_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0363

page title: 1216 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1899/
 
 ... College ...
 ... bijzondere ...
 ... genaamd ...
 ... Lourdes ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0364

page title: 1217 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0365

page title: 1218 [L] Collecten en Giften - 1899/
 
 ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0366

page title: 1219 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0367

page title: 1220 [L] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Alkmaar ...
 ... Besluiten ...
 ... Hillegersberg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0368

page title: 1221 [R] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... 27 ...
 ... Commissies ...
 ... 99 ...
 ... zichte ...
 ... Roermond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0369

page title: 1222 [L] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... 18 ...
 ... adres ...
 ... toekennen ...
 ... 26 ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0370

page title: 1223 [R] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Staats ...
 ... Juni ...
 ... 6 ...
 ... der ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0371

page title: 1224 [L] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Veeziekte ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0372

page title: 1225 [R] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Rentema ...
 ... 6 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0373

page title: 1226 [L] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Gravenhage ...
 ... Groningen ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0374

page title: 1227 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0375

page title: 1228 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1899/
 
 ... Kroningspolder ...
 ... adres ...
 ... Directeur ...
 ... concessie ...
 ... Kanaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0376

page title: 1229 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1899/
 
 ... Zeeweringen ...
 ... der ...
 ... copie_rappt ...
 ... Rappt ... April ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... mededeeling ...
 ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0377

page title: 1230 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... waterschap ...
 ... Zeeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0378

page title: 1231 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1899/
 
 ... Zeeweringen ...
 ... GedStaten ...
 ... Rijks ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... met ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0379

page title: 1232 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1899/
 
 ... scheepvaart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0380

page title: 1233 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0381

page title: 1234 [L] Tollen - 1899/
 
 ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0382

page title: 1235 [R] Tollen - 1899/
 
 ... 32 ...
 ... 57 ... 88 ...
 ... gebruik ... kanalen ... Sluizen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0383

page title: 1236 [L] Tollen - 1899/
 
 ... Commissie ...
 ... concessie ...
 ... Spoorweg ...
 ... R ... Rotterdam ...
 ... 123 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0384

page title: 1237 [R] Tollen - 1899/
 
 ... de ...
 ... behoorende ...
 ... concessie ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0385

page title: 1238 [L] Tollen - 1899/
 
 ... Kerk ...
 ... 57 ...
 ... S ...
 ... concessie ...
 ... p ...
 ... Loos ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0386

page title: 1239 [R] Tollen - 1899/
 
 ... gebruik ...
 ... 5 ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0387

page title: 1240 [L] Tollen - 1899/
 
 ... Amersfoort ...
 ... j ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0388

page title: 1241 [R] Tollen - 1899/
 
 ... Concessie ... Commissie ...
 ... Rappt ... Juli ...
 ... concessie ...
 ... gemeente ...
 ... Juli ...
 ... gebruik ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0389

page title: 1242 [L] Tollen - 1899/
 
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0390

page title: 1243 [R] Tollen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0391

page title: 1244 [L] Tollen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0392

page title: 1245 [R] Tollen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0393

page title: 1246 [L] Tollen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0394

page title: 1247 [R] Tollen - 1899/
 
 ... Rappt_WD ...
 ... concessie ...
 ... een_draaivonder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0395

page title: 1248 [L] Havens en Kaden - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... 47 ...
 ... de ...
 ... geschiede ...
 ... archief ...
 ... gebruik ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0396

page title: 1249 [R] Havens en Kaden - 1899/
 
 ... gebruik ...
 ... intrekking ...
 ... Keulen ...
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0397

page title: 1250 [L] Havens en Kaden - 1899/
 
 ... April ...
 ... Concessie ...
 ... KB ... bladz ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0398

page title: 1251 [R] Havens en Kaden - 1899/
 
 ... Fiat ...
 ... Aug ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0399

page title: 1252 [L] Loterijen - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... Rappt ...
 ... Harddraverij ...
 ... Minister ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0400

page title: 1253 [R] Loterijen - 1899/
 
 ... 27 ... adres ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0401

page title: 1254 [L] Loterijen - 1899/
 
 ... adres ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... School ...
 ... Hoogeveen ...
 ... 59 ...
 ... subsidie ...
 ... toe ...
 ... Staats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0402

page title: 1255 [R] Loterijen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0403

page title: 1256 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0404

page title: 1257 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0405

page title: 1258 [L] Dept. van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1899/
 
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0406

page title: 1259 [R] Dept. van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Commies ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0407

page title: 1260 [L] Rijks en Lands Advocaten. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... Noordholland ...
 ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0408

page title: 1261 [R] Internationaal Privaatrecht - 1899/
 
 ... der ...
 ... Internationaal ...
 ... Raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0409

page title: 1262 [L] Wapens - 1899/
 
 ... gemeente ... Nieuw ...
 ... gemeente ...
 ... regelen ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0410

page title: 1263 [R] Wapens - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_JD ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... 123 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0411

page title: 1264 [L] Departement van FinanciŽn - 1899/
 
 ... Inspecteur ... der ...
 ... 27 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0412

page title: 1265 [R] Departement van FinanciŽn - 1899/
 
 ... voor ...
 ... Adjunct ...
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... gedetacheerde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0413

page title: 1266 [L] Departement van FinanciŽn - 1899/
 
 ... Per_missive ...
 ... het ...
 ... v ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0414

page title: 1267 [R] Provinciale Begrootingen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 67 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0415

page title: 1268 [L] Provinciale Begrootingen - 1899/
 
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0416

page title: 1269 [R] Nationale Schuld. - 1899/
 
 ... der ...
 ... A. ...
 ... adjunct ...
 ... 44 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0417

page title: 1270 [L] Nationale Schuld. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0418

page title: 1271 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0419

page title: 1272 [L] Tollen - 1899/
 
 ... Commissie ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0420

page title: 1273 [R] Tollen - 1899/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... 56 ...
 ... concessie ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0421

page title: 1274 [L] Tollen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Hoop ...
 ... Zaandam ...
 ... Commissie ...
 ... concessie ...
 ... Rappt_WD ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0422

page title: 1275 [R] Tollen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 17 ...
 ... Zeddam ...
 ... Commissie ...
 ... Concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0423

page title: 1276 [L] Tramwegen - 1899/
 
 ... Rijks ... schatkist ...
 ... 27 ...
 ... 18 ...
 ... 18 ... geacht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0424

page title: 1277 [R] Tramwegen - 1899/
 
 ... 3 ... April ...
 ... toekenning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0425

page title: 1278 [L] Tramwegen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0426

page title: 1279 [R] Tramwegen - 1899/
 
 ... Westlandschen ...
 ... 25 ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0427

page title: 1280 [L] Onheilen - 1899/
 
 ... Rappt ... 74 ...
 ... Rijks ...
 ... terug ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0428

page title: 1281 [R] Onheilen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0429

page title: 1282 [L] Egypte. - 1899/
 
 ... Generaal ...
 ... bevattende ...
 ... 18 ...
 ... de ...
 ... 1291. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0430

page title: 1283 [R] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... belast ...
 ... inspectien ...
 ... regeling ...
 ... bureaukosten ...
 ... Warnsveld ...
 ... verbonden ...
 ... regeling ...
 ... Wijk_bij_Duurstede ... Duurstede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0431

page title: 1284 [L] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Zwolle ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0432

page title: 1285 [R] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... ij ...
 ... Juli ...
 ... regeling ...
 ... nadere ... regeling ...
 ... belastingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0433

page title: 1286 [L] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0434

page title: 1287 [R] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... bepalingen ...
 ... RapptRvSt ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0435

page title: 1288 [L] Directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... Huppel ...
 ... Raad ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0436

page title: 1289 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0437

page title: 1290 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog. - 1899/
 
 ... toe ...
 ... Munitiefabriek ...
 ... 27 ...
 ... Oorlog ...
 ... zichter ...
 ... Artillerie ...
 ... 59 ...
 ... kleerma ...
 ... Rijks ...
 ... Consul ... Artillerie ...
 ... 1897 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0438

page title: 1291 [R] Egypte. - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... Minister ...
 ... toestemming ...
 ... met ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0439

page title: 1292 [L] IsraŽlietisch Kerkgenootschap en Godsdienstige Armenscholen - 1899/
 
 ... Amersfoort ...
 ... Israelietische ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0440

page title: 1293 [R] Gerechtshoven. - 1899/
 
 ... Raad ... Gerechtshof ... Leeuwarden ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Generaal ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Leeuw ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0441

page title: 1294 [L] Gerechtshoven. - 1899/
 
 ... adres ...
 ... r ...
 ... Gerecht ... Gerechtshof ...
 ... Vice-President ...
 ... 0 ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0442

page title: 1295 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken. - 1899/
 
 ... mededeeling ...
 ... Zaken ...
 ... regeling ...
 ... Rappt ...
 ... Herwijnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0443

page title: 1296 [L] Dept. van Buitenlandsche Zaken. - 1899/
 
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0444

page title: 1297 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken. - 1899/
 
 ... Commies ...
 ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0445

page title: 1298 [L] Boek en Kunstwerken. - 1899/
 
 ... Rappt_KD ...
 ... Hoffmann ...
 ... jaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0446

page title: 1299 [R] Boek en Kunstwerken. - 1899/
 
 ... en ...
 ... MarD ...
 ... zoekingen ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0447

page title: 1300 [L] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... gezondheid ...
 ... Rotterdam ...
 ... Generaal ...
 ... Haarlem ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0448

page title: 1301 [R] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ... Baarn ...
 ... Generaal ...
 ... onderofficieren ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0449

page title: 1302 [L] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... zonden ...
 ... Vereeniging ...
 ... Loos ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0450

page title: 1303 [R] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... verleenen ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0451

page title: 1304 [L] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... a ...
 ... Karel ... Nijmegen ...
 ... oprichting ... op ... ing ...
 ... te_Utrecht ...
 ... Vervolg_op ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0452

page title: 1305 [R] Scherpschutterijen. - 1899/
 
 ... 3 ...
 ... 54 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Schietvereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0453

page title: 1306 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0454

page title: 1307 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0455

page title: 1308 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... bepaling ...
 ... tijdvak ...
 ... drukkosten ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0456

page title: 1309 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... April ...
 ... Rijks ...
 ... proefstation ...
 ... Rijks ...
 ... proefstation ...
 ... S ...
 ... Groningen ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0457

page title: 1310 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... maatschappij ...
 ... wegens ...
 ... Rijks ...
 ... Wageningen ...
 ... tuinbouw ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0458

page title: 1311 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... Groningen ...
 ... Rijks ...
 ... Groninger ...
 ... Maatschappij ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0459

page title: 1312 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Consul ...
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0460

page title: 1313 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... Maatschij ...
 ... Zeeland ...
 ... Limburg ...
 ... Besluiten ...
 ... ing ...
 ... tijdvak ...
 ... Rijks ...
 ... 6 ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0461

page title: 1314 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... 59 ...
 ... 99 ...
 ... Wateringen ...
 ... zaailing ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0462

page title: 1315 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... Dordrecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... Bonnema ...
 ... Rijks ...
 ... voor ... Rijks ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0463

page title: 1316 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... bouw ...
 ... 27 ... 25 ...
 ... belooningen ...
 ... October ...
 ... @TOT_EN_MET ... 18 ...
 ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... Zaken ...
 ... Rappt ... regeling ...
 ... Inspecteur ...
 ... Rijks ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0464

page title: 1317 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... belooningen ...
 ... Groningen ...
 ... 0 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0465

page title: 1318 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... 27 ...
 ... 5 ...
 ... 37 ...
 ... provincien ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0466

page title: 1319 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... 1319 ...
 ... @Rapp_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0467

page title: 1320 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... bepalen ... Rijks ... tuinbouw ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0468

page title: 1321 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... bouwschool ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0469

page title: 1322 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0470

page title: 1323 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... Limburg ...
 ... 57 ...
 ... Nieuwer ...
 ... leeraar ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... 6 ...
 ... landbouw ...
 ... tuinbouw ...
 ... 08 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0471

page title: 1324 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... bouw ...
 ... Utrecht ...
 ... 500 ...
 ... Holland ... t ...
 ... de ...
 ... zicht ...
 ... Commissie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0472

page title: 1325 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... Rappt_BD ...
 ... tuinbouw ...
 ... Commissie ...
 ... 27 ... 6 ...
 ... Drenthe ...
 ... t ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0473

page title: 1326 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren - 1899/
 
 ... 7 ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0474

page title: 1327 [R] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren - 1899/
 
 ... Weduwen ...
 ... executie ...
 ... Burgerlijk ...
 ... ing ...
 ... RapptRvSt ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0475

page title: 1328 [L] Observatoriums - 1899/
 
 ... aangeboden ...
 ... 27 ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0476

page title: 1329 [R] Observatoriums - 1899/
 
 ... Meteorologisch ...
 ... Rappt_WD ...
 ... Instituut ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0477

page title: 1330 [L] Algemeen Bestuur - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... betreft ...
 ... betrekking ...
 ... sergeant ...
 ... Maastricht ...
 ... zonden ...
 ... Oorlog ...
 ... Rijks ...
 ... Apeldoorn ...
 ... WD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0478

page title: 1331 [R] Algemeen Bestuur - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... bladz ... zijn ...
 ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0479

page title: 1332 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... de ...
 ... Leger ...
 ... F ...
 ... vergunning ...
 ... leeden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0480

page title: 1333 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... zieken ... E. ...
 ... Boer ...
 ... Fiat_missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0481

page title: 1334 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Indie ...
 ... Adjudant ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0482

page title: 1335 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... Pensioenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0483

page title: 1336 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Hoolboom ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0484

page title: 1337 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1899/
 
 ... Groningen ...
 ... School ...
 ... aldaar ...
 ... Sergeant ...
 ... Ramakers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0485

page title: 1338 [L] West-Indische Pensioenen. - 1899/
 
 ... Indie ...
 ... April ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0486

page title: 1339 [R] West-Indische Pensioenen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0487

page title: 1340 [L] Militaire Eeredienst - 1899/
 
 ... Alg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0488

page title: 1341 [R] Kabinetten en Museums - 1899/
 
 ... opzichters ... Rijks ...
 ... diensten ...
 ... der ...
 ... Kabinet ... Gravenhage ...
 ... opzichter ...
 ... diensten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0489

page title: 1342 [L] Kabinetten en Museums - 1899/
 
 ... Gravenhage ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0490

page title: 1343 [R] Kabinetten en Museums - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0491

page title: 1344 [L] Vivres en fourrages. - 1899/
 
 ... nadere ...
 ... der ...
 ... Marechaussee ...
 ... Officieren ... onderofficieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0492

page title: 1345 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... schrijven ...
 ... j ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0493

page title: 1346 [L] Congressen. - 1899/
 
 ... 89 ...
 ... actief ...
 ... Pyrotechnische ...
 ... tuinbouw ...
 ... Tuinbouw ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0494

page title: 1347 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... Regeering ...
 ... @DOWNSTROKE_p ...
 ... Rijks ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Congres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0495

page title: 1348 [L] Congressen. - 1899/
 
 ... Regeering ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Tiele ... Rijks ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0496

page title: 1349 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... 54 ...
 ... Congres ...
 ... Justitie ... Haarlem ...
 ... 120 ...
 ... 225 ...
 ... Rappt ...
 ... Rijks ...
 ... voorbereiding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0497

page title: 1350 [L] Congressen. - 1899/
 
 ... Friesland ...
 ... Republieken ...
 ... sympathie ...
 ... Programma ...
 ... Paus ...
 ... o ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0498

page title: 1351 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... zichte ... ziek ... ziekte ... H.A.K ... Kooyker ...
 ... Rijks ...
 ... het ...
 ... speciaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0499

page title: 1352 [L] Departement van Marine. - 1899/
 
 ... Marine ...
 ... 0 ...
 ... 0 ...
 ... Oorlog ... Generaal ...
 ... Marine ...
 ... Marine ...
 ... 1e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0500

page title: 1353 [R] Departement van Marine. - 1899/
 
 ... Marine ...
 ... Technisch ...
 ... Craandijk ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ...
 ... regeling ...
 ... Minister ...
 ... Gravure ...
 ... beheer ...
 ... w ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0501

page title: 1354 [L] Departement van Marine. - 1899/
 
 ... 1890 ... Marine ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0502

page title: 1355 [R] Departement van Marine. - 1899/
 
 ... Marine ...
 ... 27 ...
 ... geen ... gebruik ...
 ... Minister ...
 ... Rappt ... 58 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0503

page title: 1356 [L] Zuid-Afrikaansche Republiek. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Republiek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0504

page title: 1357 [R] Archieven. - 1899/
 
 ... Archieven ...
 ... Rijks ... Alg ...
 ... Rijks ...
 ... Groningen ...
 ... toekenning ...
 ... traktementsverhooging ...
 ... ing ...
 ... 107 ... 07 ...
 ... met ... bij ...
 ... 21 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0505

page title: 1358 [L] Archieven. - 1899/
 
 ... Graaf ...
 ... gebruik ...
 ... Gijs ...
 ... Brieven ...
 ... Graaf ...
 ... 27 ...
 ... met ...
 ... 25 ...
 ... KB ... 27 ...
 ... April ...
 ... Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0506

page title: 1359 [R] Archieven. - 1899/
 
 ... 58 ...
 ... Archieven ...
 ... 58 ... Rappt ...
 ... Rijks ...
 ... Staats ...
 ... 0 ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0507

page title: 1360 [L] Archieven. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0508

page title: 1361 [R] Archieven. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0509

page title: 1362 [L] Archieven. - 1899/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0510

page title: 1363 [R] Archieven. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0511

page title: 1364 [L] Archieven. - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0512

page title: 1365 [R] Archieven. - 1899/
 
 ... gesteld ...
 ... ing ...
 ... Alg ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0513

page title: 1366 [L] Raad van State - 1899/
 
 ... Raad ...
 ... 18 ...
 ... Groningen ...
 ... Humalda ...
 ... Eysinga ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0514

page title: 1367 [R] Raad van State - 1899/
 
 ... toe ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0515

page title: 1368 [L] Raad van State - 1899/
 
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0516

page title: 1369 [R] Kabinetten en Museums. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Rijks ... Museum ...
 ... 64 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0517

page title: 1370 [L] ConferentiŽn bij H.M. - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... Marine ...
 ... bevel ...
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Dinsdag ...
 ... des ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0518

page title: 1371 [R] ConferentiŽn bij H.M. - 1899/
 
 ... April ...
 ... het ...
 ... Telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0519

page title: 1372 [L] ConferentiŽn bij H.M. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0520

page title: 1373 [R] ConferentiŽn bij H.M. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Conferentie ...
 ... daar ...
 ... daar ...
 ... 27 ...
 ... Ministers ...
 ... der ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0521

page title: 1374 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Cura__ao ...
 ... Ridder ...
 ... leeraar ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0522

page title: 1375 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... 50 ...
 ... Kamerbeek ...
 ... Leeuw ... leeraar ...
 ... Rijks ... Universiteit ...
 ... 27 ...
 ... Ridder ...
 ... belast ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0523

page title: 1376 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... Leeuw ...
 ... 6 ... 27 ...
 ... Staats ...
 ... Juni ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0524

page title: 1377 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... Rappt_BD ...
 ... Amsterdam ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0525

page title: 1378 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0526

page title: 1379 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... Leeuw ...
 ... @Rapp_variant ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0527

page title: 1380 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0528

page title: 1381 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... Leeuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0529

page title: 1382 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0530

page title: 1383 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw. - 1899/
 
 ... Leeuw ...
 ... gemeentelijke ...
 ... Directeur ...
 ... Bos ...
 ... i ...
 ... Commandant ... Genie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0531

page title: 1384 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0532

page title: 1385 [R] Zuid-Afrikaansche Republiek - 1899/
 
 ... Adres ...
 ... Republiek ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0533

page title: 1386 [L] In- Uit- en Doorvoer. - 1899/
 
 ... S ...
 ... Kamer ...
 ... 27 ... 25 ... Adres ... der ...
 ... apostille ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0534

page title: 1387 [R] In- Uit- en Doorvoer. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0535

page title: 1388 [L] Koffie. - 1899/
 
 ... 88 ...
 ... Rappt_KD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... April ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt_KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0536

page title: 1389 [R] Staatsblad. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0537

page title: 1390 [L] Grensscheiding van het Rijk - 1899/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0538

page title: 1391 [R] Spaarbanken - 1899/
 
 ... voldoening ...
 ... Rappt ...
 ... de ... Directie ...
 ... Rappt_WD ... WD ...
 ... zicht ... Rijks ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... Directie ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0539

page title: 1392 [L] Spaarbanken - 1899/
 
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0540

page title: 1393 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0541

page title: 1394 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1899/
 
 ... zak ... Zaken ...
 ... traktementsverhooging ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0542

page title: 1395 [R] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1899/
 
 ... Zaken ...
 ... 32 ...
 ... Domeinen ... J ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0543

page title: 1396 [L] Procureurs. - 1899/
 
 ... procureur ...
 ... Leeuw ... Leeuwarden ...
 ... rechtbank ...
 ... 25 ...
 ... Leeuw ... Leeuwarden ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Gorinchem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0544

page title: 1397 [R] Procureurs. - 1899/
 
 ... Amersfoort ...
 ... Juni ...
 ... Sommelsdijk ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0545

page title: 1398 [L] Geslachtsnamen. - 1899/
 
 ... ing ...
 ... 27 ... adres ...
 ... 27 ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0546

page title: 1399 [R] Geslachtsnamen. - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ... Rappt_JD ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... met ...
 ... Rappt ... April ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0547

page title: 1400 [L] Geslachtsnamen. - 1899/
 
 ... 99 ...
 ... Praag ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0548

page title: 1401 [R] Geslachtsnamen. - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... 27 ...
 ... Groningen ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0549

page title: 1402 [L] Geslachtsnamen. - 1899/
 
 ... Brock ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0550

page title: 1403 [R] Tramwegen. - 1899/
 
 ... concessie ...
 ... 44 ...
 ... Maatschappij ...
 ... 44 ... WD ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... Steenbergen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0551

page title: 1404 [L] Brieven van kennisgeving. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 27 ...
 ... Mevrouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0552

page title: 1405 [R] Brieven van kennisgeving. - 1899/
 
 ... Mevrouw ...
 ... 3 ...
 ... Republiek ...
 ... Bourbon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0553

page title: 1406 [L] Brieven van kennisgeving. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0554

page title: 1407 [R] Brieven van kennisgeving. - 1899/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0555

page title: 1408 [L] Brieven van kennisgeving. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0556

page title: 1409 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0557

page title: 1410 [L] Weduwen en Weezenfonds der Zeeofficieren - 1899/
 
 ... Weduwen ...
 ... Zee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0558

page title: 1411 [R] Rekenkamer. - 1899/
 
 ... Rekenkamer ...
 ... zijn ...
 ... Alg ...
 ... zijn ...
 ... de ... Alg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0559

page title: 1412 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0560

page title: 1413 [R] Landmeters en Landmetingen - 1899/
 
 ... zoodanig ... zij ... zijn ...
 ... 57 ...
 ... Rijk ... Rijks ...
 ... voor ...
 ... 18 ...
 ... Sneek ...
 ... traktement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0561

page title: 1414 [L] Landmeters en Landmetingen - 1899/
 
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0562

page title: 1415 [R] Maritime Etablissementen - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Rijks ...
 ... 5 ...
 ... Rijks ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0563

page title: 1416 [L] Maritime Etablissementen - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0564

page title: 1417 [R] Politie - 1899/
 
 ... jaarlijksche ...
 ... Consul ...
 ... Rijks ...
 ... Rappt ... 57 ...
 ... C ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0565

page title: 1418 [L] ConferentiŽn bij H.M. - 1899/
 
 ... 37 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... daar ...
 ... met ...
 ... Woensdag ...
 ... 50 ...
 ... Maandag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0566

page title: 1419 [R] Herv, Kerkelijke goederen, fondsen, inkomsten, gebouwen en postoriŽn. - 1899/
 
 ... Kerkelijke ...
 ... Rappt ... Rappt_JD ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... aldaar ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 56 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0567

page title: 1420 [L] Wapen der Genie. - 1899/
 
 ... Wapen ... Genie ...
 ... voor ... Officieren ...
 ... Genie ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0568

page title: 1421 [R] Wapen der Genie. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... gebruik ...
 ... Weezel ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0569

page title: 1422 [L] Veeren. - 1899/
 
 ... Maas ...
 ... Rotterdam ... concessie ...
 ... Katendrecht ...
 ... 44 ...
 ... kanaal ...
 ... 47 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0570

page title: 1423 [R] Veeren. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0571

page title: 1424 [L] Veeren. - 1899/
 
 ... Kanaal ... kanaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0572

page title: 1425 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0573

page title: 1426 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0574

page title: 1427 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0575

page title: 1428 [L] Hypetheken, Kadaster en Scheepsbewijzen. - 1899/
 
 ... aanmerking ...
 ... zoolang ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0576

page title: 1429 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0577

page title: 1430 [L] Duitschland - 1899/
 
 ... Notificatie ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0578

page title: 1431 [R] Duitschland - 1899/
 
 ... verzocht ...
 ... Koningin ...
 ... zijn ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0579

page title: 1432 [L] Fonds voor oude en gebrekkige Zeelieden - 1899/
 
 ... gebrekkig ...
 ... Notificatie ...
 ... gratificatien ... Fonds ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0580

page title: 1433 [R] Traktementen, Soldijen, enz. bij de Marine. - 1899/
 
 ... A. ...
 ... KB ...
 ... 18 ... 1875 ...
 ... 18 ... 5 ...
 ... gezondheid ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0581

page title: 1434 [L] Traktementen, Soldijen, enz. bij de Marine. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0582

page title: 1435 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0583

page title: 1436 [L] Openbare Werken. - 1899/
 
 ... Adres ... Adres_1eKamer ... Adres ...
 ... opheffing ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0584

page title: 1437 [R] Fonds Weldadig en Zorgvuldig - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0585

page title: 1438 [L] Turkije. - 1899/
 
 ... Consul ...
 ... Indie ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0586

page title: 1439 [R] Visscherijen. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Visscherijen ...
 ... de ...
 ... Rappt ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... WD ...
 ... der ... Slikke ...
 ... opziener ... ziener ...
 ... regeling ... regel ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0587

page title: 1440 [L] Visscherijen. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... April ...
 ... Wester ...
 ... 21 ...
 ... @Rapp_variant ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0588

page title: 1441 [R] Visscherijen. - 1899/
 
 ... opziener ... Visscherijen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0589

page title: 1442 [L] Banken van Leening. - 1899/
 
 ... l ...
 ... daar ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0590

page title: 1443 [R] Frankrijk. - 1899/
 
 ... bevel ...
 ... Mevrouw ...
 ... Keizer ...
 ... Adjudant ...
 ... archief ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0591

page title: 1444 [L] Stoomwerktuigen. - 1899/
 
 ... benoeming_van ...
 ... Stoomwezen ...
 ... oprichting ... o ...
 ... beroep ...
 ... 57 ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0592

page title: 1445 [R] Stoomwerktuigen. - 1899/
 
 ... Rappt_WD ... 17 ...
 ... 188 ...
 ... Hendriks ...
 ... vergunning ...
 ... goedkeuring ...
 ... Oorlog ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0593

page title: 1446 [L] Stoomwerktuigen. - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... Commissie ...
 ... Stoomwezen ...
 ... Notificatie ...
 ... Hovestad ...
 ... spoorweg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0594

page title: 1447 [R] Stoomwerktuigen. - 1899/
 
 ... Raad ...
 ... Rappt ...
 ... 18 ...
 ... Commissie ... Stoom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0595

page title: 1448 [L] Grondlasten - 1899/
 
 ... 44 ...
 ... regel ... regeling ...
 ... regeling ...
 ... belast ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0596

page title: 1449 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0597

page title: 1450 [L] Lands, Provinciale en Plaatselijke Gebouwen. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... zijn ...
 ... voor ...
 ... copie_rappt ...
 ... post ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0598

page title: 1451 [R] Lands, Provinciale en Plaatselijke Gebouwen. - 1899/
 
 ... zicht ...
 ... Fokker ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0599

page title: 1452 [L] Lands, Provinciale en Plaatselijke Gebouwen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0600

page title: 1453 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0601

page title: 1454 [L] Invalidenhuis te Leiden. - 1899/
 
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0602

page title: 1455 [R] Polytechnische School. - 1899/
 
 ... ing ...
 ... April ...
 ... April ... 188 ...
 ... Hertog ...
 ... Polytechnische ... School ...
 ... School ...
 ... 27 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0603

page title: 1456 [L] Polytechnische School. - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... zijn ...
 ... school ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0604

page title: 1457 [R] Hervormde Kerkelijke Zaken. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... 57 ... 37 ... 57 ...
 ... Friesland ...
 ... Hoog ... Hooge ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0605

page title: 1458 [L] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... H ... Hertog ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0606

page title: 1459 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Zwolle ... Goringhem ...
 ... groote ... Eusebius ...
 ... het ...
 ... Haarlem ...
 ... Brielle ...
 ... Rappt ...
 ... Asperen ...
 ... Maastricht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0607

page title: 1460 [L] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ...
 ... de ...
 ... Rolduc ...
 ... 25 ... 64 ... het ...
 ... Rijks ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0608

page title: 1461 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ...
 ... der ...
 ... Rhenen ...
 ... Cunera ...
 ... voor ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0609

page title: 1462 [L] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Nederl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0610

page title: 1463 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0611

page title: 1464 [L] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0612

page title: 1465 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0613

page title: 1466 [L] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... subsidie ...
 ... Rijks ... Normaal ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0614

page title: 1467 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0615

page title: 1468 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0616

page title: 1469 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0617

page title: 1470 [L] Veeteelt en Paardenfokkerij. - 1899/
 
 ... Maatschappij ...
 ... 7 ...
 ... Rijks ...
 ... regeling ...
 ... diensten ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0618

page title: 1471 [R] Frankrijk. - 1899/
 
 ... Internuntius ...
 ... Koningin ...
 ... schrijven ...
 ... Loubet ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0619

page title: 1472 [L] Eerbewijzen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0620

page title: 1473 [R] Nederlandsche Taal. - 1899/
 
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0621

page title: 1474 [L] Onderwijs in 't Algemeen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0622

page title: 1475 [R] West Indische Militaire Zaken. - 1899/
 
 ... Eerste ...
 ... Commissie ...
 ... Curacao ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0623

page title: 1476 [L] West Indische Militaire Zaken. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0624

page title: 1477 [R] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1899/
 
 ... Oostryck ... Oostrijck ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... K ...
 ... ij ... y ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0625

page title: 1478 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1899/
 
 ... Bourdrez ...
 ... Rudolphus ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0626

page title: 1479 [R] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1899/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... Besluiten ...
 ... Teijn ...
 ... 18 ...
 ... gedeeltelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0627

page title: 1480 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1899/
 
 ... school ...
 ... Majoor ...
 ... af ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0628

page title: 1481 [R] Instituut voor Doofstommen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0629

page title: 1482 [L] Koophandel en Scheepvaart. - 1899/
 
 ... 6 ... het ...
 ... met ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0630

page title: 1483 [R] Koophandel en Scheepvaart. - 1899/
 
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0631

page title: 1484 [L] Koophandel en Scheepvaart. - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... belast ...
 ... werkzaamheden ...
 ... binnenvaart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0632

page title: 1485 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0633

page title: 1486 [L] Geschenken. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0634

page title: 1487 [R] Ziekten. - 1899/
 
 ... zicht ...
 ... aldaar ...
 ... O ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0635

page title: 1488 [L] Weduwenfonds voor de geŽmploieerden tot het algemeen bestuur behoordende. - 1899/
 
 ... best ... bestuur ...
 ... Rappt_FD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt_FD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... s ...
 ... Alg ...
 ... Adres ... Kamer ... met ...
 ... executie ...
 ... 6 ... 62 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0636

page title: 1489 [R] Beurzen. - 1899/
 
 ... Beurzen ...
 ... Groningen ...
 ... student ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Maastricht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0637

page title: 1490 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0638

page title: 1491 [R] Korps Kon. Marechaussee - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... regeling ...
 ... Staats ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0639

page title: 1492 [L] Korps Kon. Marechaussee - 1899/
 
 ... nadere ...
 ... 57 ...
 ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0640

page title: 1493 [R] Herv. Kerkelijke pensioenen, emeritaten en onderstanden - 1899/
 
 ... Rappt ... tot_het_verleenen ...
 ... 25 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0641

page title: 1494 [L] Rusland. - 1899/
 
 ... Rappt ... 37 ...
 ... Petersburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0642

page title: 1495 [R] Provinciale en Plaatselijke Staf. - 1899/
 
 ... Leiden ...
 ... bureaukosten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0643

page title: 1496 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0644

page title: 1497 [R] Generale en Groote Staf. - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... zooveel ...
 ... Kolonel ...
 ... het ...
 ... ontheffing ...
 ... bladz ...
 ... Infanterie ...
 ... April ...
 ... Grenadiers ... Jagers ... bladz ...
 ... Generalen ... Staf ...
 ... Fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0645

page title: 1498 [L] Generale en Groote Staf. - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... Majoor ...
 ... I ...
 ... Oorlog ...
 ... Generaal ... Majoor ...
 ... Groningen ...
 ... Commandant ... Infanterie ...
 ... Terwisga ...
 ... Bentinck ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0646

page title: 1499 [R] Waarborg op de gouden en zilveren werken. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Amster ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0647

page title: 1500 [L] R. K. Kerkelijke Zaken. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0648

page title: 1501 [R] Kamers van Koophandel en Fabrieken - 1899/
 
 ... Weert ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0649

page title: 1502 [L] Grondwet. - 1899/
 
 ... de ...
 ... Adres ...
 ... Staat ... Staats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0650

page title: 1503 [R] Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke Ambtenaren. - 1899/
 
 ... 107 ...
 ... tot_verruiming ...
 ... regeling ...
 ... copie_rappt ...
 ... 3 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0651

page title: 1504 [L] Hoogen Raad der Nederlanden. - 1899/
 
 ... Hoog ... Raad ...
 ... Paleis ...
 ... Generaal ...
 ... Raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0652

page title: 1505 [R] Bevolking. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... regeling ...
 ... Centrale ...
 ... ing ... de ...
 ... tienjaarlijksch ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0653

page title: 1506 [L] Burgerlijken Stand. - 1899/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... regeling ...
 ... Rijks ... Rijkswege ...
 ... 57 ...
 ... blz ...
 ... Rvst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0654

page title: 1507 [R] EntrepŰts. - 1899/
 
 ... Entrepot ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Juli ... Oldenborgh ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0655

page title: 1508 [L] BelgiŽ. - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... Brussel ...
 ... Belgie ...
 ... H ...
 ... de ... Belgie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0656

page title: 1509 [R] Rijnvaart - 1899/
 
 ... Inspecteur ...
 ... Centrale ... Commissie ...
 ... 56 ... 6 ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0657

page title: 1510 [L] Oostenrijk - 1899/
 
 ... Z ...
 ... Oostenrijk ...
 ... Mevrouw ...
 ... 27 ...
 ... Hoog ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0658

page title: 1511 [R] Waterstaat in 't Algemeen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0659

page title: 1512 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... kennisgegeven ...
 ... gedurende ...
 ... April ... 1899 ...
 ... Notificatie ...
 ... o ...
 ... daar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0660

page title: 1513 [R] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... de ...
 ... voor ...
 ... zullen ...
 ... Baden ... gelegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0661

page title: 1514 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0662

page title: 1515 [R] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... toe ...
 ... Zie ...
 ... met ...
 ... formaliteit ... formaliteiten ...
 ... 32 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0663

page title: 1516 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... kennisgegeven ...
 ... Groningen ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... der ...
 ... 27 ... 225 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0664

page title: 1517 [R] Reizen der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0665

page title: 1518 [L] Kroon-Domein - 1899/
 
 ... toe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0666

page title: 1519 [R] Betaalmeesters. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... April ... benoeming_tot ...
 ... Zutphen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0667

page title: 1520 [L] Tienden. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... Staat ...
 ... onder ... Dinther ...
 ... Oosterhout ...
 ... 32 ...
 ... Zundert ...
 ... Tilburg ...
 ... Oisterwijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0668

page title: 1521 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0669

page title: 1522 [L] Geldleening - 1899/
 
 ... Staten ... Gelderland ...
 ... RapptRvSt ... 103 ... 03 ...
 ... April ...
 ... Staats ...
 ... regeling ...
 ... April ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0670

page title: 1523 [R] Geldleening - 1899/
 
 ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0671

page title: 1524 [L] Departement van Justitie - 1899/
 
 ... April ... 27 ... April ...
 ... Justitie ...
 ... Reynders ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0672

page title: 1525 [R] Departement van Justitie - 1899/
 
 ... Muller ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0673

page title: 1526 [L] Veldwachters - 1899/
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0674

page title: 1527 [R] Weduwen en Weezenkas voor de Officieren der Landmacht. - 1899/
 
 ... pensioen ...
 ... bestaande ...
 ... Officieren ...
 ... o@d ...
 ... Generaal ...
 ... Majoor ...
 ... Majoor ... Cavalerie ...
 ... Officier ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0675

page title: 1528 [L] Schadevergoedingen. - 1899/
 
 ... hierbij ... hierbij_genoemde ...
 ... 19 ...
 ... geen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0676

page title: 1529 [R] Schadevergoedingen. - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0677

page title: 1530 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0678

page title: 1531 [R] Reizen der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0679

page title: 1532 [L] Kon. Academie van Wetenschappen. - 1899/
 
 ... afdeeling ...
 ... Academie ...
 ... Wetenschappen ... Amsterdam ...
 ... 18 ...
 ... de ...
 ... April ...
 ... Wetenschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0680

page title: 1533 [R] Hoogen Raad der Nederlanden. - 1899/
 
 ... Rappt_JD ...
 ... waarop ... bladz ...
 ... Hoog ...
 ... zijn ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0681

page title: 1534 [L] Adjudanten. - 1899/
 
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0682

page title: 1535 [R] Hoog Militair Gerechtshof. - 1899/
 
 ... Rappt ... April ...
 ... bladz ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0683

page title: 1536 [L] Mijnen en Bergwerken. - 1899/
 
 ... April ...
 ... Voorzitter ...
 ... Commissie ...
 ... 27 ...
 ... Tweede ...
 ... met ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0684

page title: 1537 [R] Mijnen en Bergwerken. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0685

page title: 1538 [L] Veenderijen. - 1899/
 
 ... Nieuwe ... Nieuweboer ...
 ... vergunning ...
 ... de ...
 ... Staats ...
 ... @Rapp_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0686

page title: 1539 [R] Veenderijen. - 1899/
 
 ... Aug ...
 ... Sectie ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0687

page title: 1540 [L] Koloniaal Etablissement te Amsterdam - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... 1893 ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... RapptRvSt ... 18 ...
 ... belast ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0688

page title: 1541 [R] Denemarken. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... bladz ...
 ... 08 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0689

page title: 1542 [L] Orde van den Gouden Leeuw van Nassau en van de Eikenkroon. - 1899/
 
 ... 37 ...
 ... 26 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0690

page title: 1543 [R] Landverhuizers. - 1899/
 
 ... Dordrecht ...
 ... Commissie ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0691

page title: 1544 [L] Twisten en Ongeregeldheden. - 1899/
 
 ... marechaussee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0692

page title: 1545 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... ij ...
 ... 0 ...
 ... der ...
 ... ontvangen ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0693

page title: 1546 [L] Congressen. - 1899/
 
 ... Juni ... 123 ...
 ... gynaecolog ...
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0694

page title: 1547 [R] Congressen. - 1899/
 
 ... @Rapp_variant ...
 ... Commies ...
 ... Gravenhage ...
 ... bladz ...
 ... Vervolg ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0695

page title: 1548 [L] Congressen. - 1899/
 
 ... 54 ...
 ... 25 ...
 ... 1900 ...
 ... XIII ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0696

page title: 1549 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0697

page title: 1550 [L]  Maritime Etablissementen. - 1899/
 
 ... 4 ...
 ... klerk ... Rijks ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0698

page title: 1551 [R]  Maritime Etablissementen. - 1899/
 
 ... I ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0699

page title: 1552 [L] R. K. Kerkelijke pensioenen en onderstanden - 1899/
 
 ... Rolduc ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0700

page title: 1553 [R] Kon. Instituut van Ingenieurs. - 1899/
 
 ... Reglement ... voor ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0701

page title: 1554 [L] Herv. Kerkelijke traktementen, gratificatiŽn en toelagen - 1899/
 
 ... de ...
 ... Maastricht ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0702

page title: 1555 [R] Herv. Kerkelijke traktementen, gratificatiŽn en toelagen - 1899/
 
 ... provincie ...
 ... tegemoetkoming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0703

page title: 1556 [L] Jaar en Weekmarten - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0704

page title: 1557 [R] Militieraden en Commissarissen. - 1899/
 
 ... 32 ...
 ... militie ...
 ... Kolonel ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... Zuidholland ... benoeming_tot ...
 ... NoordHolland ...
 ... Gelderland ...
 ... nationale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0705

page title: 1558 [L] Militieraden en Commissarissen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0706

page title: 1559 [R] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1899/
 
 ... Commissie ...
 ... 27 ...
 ... 0 ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0707

page title: 1560 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0708

page title: 1561 [R] Militair Onderwijs. - 1899/
 
 ... 32 ...
 ... Commissie ...
 ... regeling ...
 ... Infanterie ...
 ... voor ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0709

page title: 1562 [L] Nederlandsche Bank. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0710

page title: 1563 [R] Suiker. - 1899/
 
 ... RapptRvSt ... 27 ...
 ... Juli ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0711

page title: 1564 [L] Tentoonstellingen. - 1899/
 
 ... 3 ...
 ... subsidie ...
 ... Peters ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0712

page title: 1565 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0713

page title: 1566 [L] Wees en Momboirkamers - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0714

page title: 1567 [R] Ned. Handel. Maatschappij - 1899/
 
 ... Hand ...
 ... Indie ...
 ... a ...
 ... 27 ...
 ... Ministers ...
 ... F ...
 ... Leeuw ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0715

page title: 1568 [L] Strandvonderij - 1899/
 
 ... adres ...
 ... Juli ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0716

page title: 1569 [R] Costuum - 1899/
 
 ... dienst ... Telegraphie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0717

page title: 1570 [L] Duitsche Orde, Balye van Utrecht. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0718

page title: 1571 [R] Rijnvaart. - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0719

page title: 1572 [L] Deurwaarders. - 1899/
 
 ... Aug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0720

page title: 1573 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0721

page title: 1574 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs. - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... geboren ...
 ... 27 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0722

page title: 1575 [R] Rechtbanken. - 1899/
 
 ... Andrade ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0723

page title: 1576 [L] Rechtbanken. - 1899/
 
 ... Heerenveen ...
 ... Heerenveen ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Sloterdijck ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0724

page title: 1577 [R] Rechtbanken. - 1899/
 
 ... rechtbank ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0725

page title: 1578 [L] Rechtbanken. - 1899/
 
 ... griffier ...
 ... Amsterdam ...
 ... vervanger ... de ...
 ... Rechtbank ...
 ... Cremers ...
 ... 18 ...
 ... r ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0726

page title: 1579 [R] Rechtbanken. - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_JD ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0727

page title: 1580 [L] Afrika - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0728

page title: 1581 [R] Rusland - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0729

page title: 1582 [L] Koloniaal Etablissement te Amsterdam. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0730

page title: 1583 [R] RumeniŽ. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0731

page title: 1584 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Referendaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0732

page title: 1585 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0733

page title: 1586 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0734

page title: 1587 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0735

page title: 1588 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... a ...
 ... ing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0736

page title: 1589 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0737

page title: 1590 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0738

page title: 1591 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Gezondheid ...
 ... de ...
 ... en ...
 ... 6 ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0739

page title: 1592 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Rappt ... 25 ...
 ... hierbij ...
 ... Leger ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0740

page title: 1593 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... der ...
 ... 18 ...
 ... nadere ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0741

page title: 1594 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0742

page title: 1595 [R] Generale- en Groote Staf. - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... de ... Meester ... Grenadiers ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0743

page title: 1596 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0744

page title: 1597 [R] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0745

page title: 1598 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0746

page title: 1599 [R] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0747

page title: 1600 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0748

page title: 1601 [R] Saksen. - 1899/
 
 ... Groot-Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0749

page title: 1602 [L] Victualeering bij de Marine. - 1899/
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0750

page title: 1603 [R] DomiciliŽn van Onderstand. - 1899/
 
 ... 27 ... Novb ... 69 ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Gerth ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0751

page title: 1604 [L] Maten en Gewichten (IJkwezen). - 1899/
 
 ... IJkwezen ...
 ... bureelkosten ...
 ... maten ...
 ... voor ...
 ... genoemde ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0752

page title: 1605 [R] Havens en Kaden. - 1899/
 
 ... bladz ...
 ... Walcheren ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0753

page title: 1606 [L] Havens en Kaden. - 1899/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... 18 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0754

page title: 1607 [R] Havens en Kaden. - 1899/
 
 ... Walcheren ...
 ... Rijks ...
 ... gebruik ...
 ... concessie ...
 ... concessie ...
 ... gebruik ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0755

page title: 1608 [L] Nationale Militie. - 1899/
 
 ... werkelijken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0756

page title: 1609 [R] Nationale Militie. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... de ...
 ... gestelde ...
 ... Maastricht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0757

page title: 1610 [L] Nationale Militie. - 1899/
 
 ... 27 ... Rappt_BD ...
 ... militie ...
 ... Fiat ...
 ... 27 ...
 ... 1900 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0758

page title: 1611 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0759

page title: 1612 [L] R. K. Kerkelijke Goederen, Fondsen, inkomsten, Gebouwen en PastoriŽn. - 1899/
 
 ... Fonds ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0760

page title: 1613 [R] Veldwachters. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Rijksveldwacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0761

page title: 1614 [L] Armwezen en Gestichten van Weldadigheid. - 1899/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0762

page title: 1615 [R] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... benoeming ...
 ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0763

page title: 1616 [L] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... leeraren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0764

page title: 1617 [R] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... School ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0765

page title: 1618 [L] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... School ... Roermond ...
 ... RHB ...
 ... Sink ...
 ... 6 ...
 ... 27 ...
 ... Olyslager ...
 ... RHB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0766

page title: 1619 [R] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... 1618 ...
 ... 1899 ... 9 ... N ... Mid ... Middel ... Middelbaar ... baar ... Onderwijs ...
 ... Decb ... Novb ...
 ... School ... Hertogenbosch ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... w ...
 ... R ... Roermond ...
 ... Q ... Quint ...
 ... Gouda ...
 ... te ... leeraar ... RHB ... School ...
 ... aldaar ... met ... gelijktijdig ...
 ... leeraar ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ...
 ... Helder ...
 ... R ... U ... Reinders ... Groningen ...
 ... Couvee ...
 ... onderwijs ...
 ... gedurende ... tijdvak ...
 ... tijdvak ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0767

page title: 1620 [L] Middelbaar Onderwijs. - 1899/
 
 ... RHB ...
 ... School ...
 ... 57 ...
 ... RHB ...
 ... Alkmaar ...
 ... leeraar ... RHB ...
 ... RHB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0768

page title: 1621 [R] Plaatselijke Belastingen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0769

page title: 1622 [L] Plaatselijke Belastingen. - 1899/
 
 ... alsboven ...
 ... Gelderland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0770

page title: 1623 [R] Plaatselijke Belastingen. - 1899/
 
 ... Gelderland ...
 ... Rappt ...
 ... 25 ...
 ... c ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0771

page title: 1624 [L] Zweden en Noorwegen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0772

page title: 1625 [R] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0773

page title: 1626 [L] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... o@e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0774

page title: 1627 [R] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0775

page title: 1628 [L] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0776

page title: 1629 [R] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... Alkmaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0777

page title: 1630 [L] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... tropische ...
 ... machinist ...
 ... Birmingham ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0778

page title: 1631 [R] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... Rijks ...
 ... Meppen ...
 ... Directeur ... Scheepsbouw ...
 ... Blaauw ...
 ... Rijksbouw ...
 ... ConsulGeneraal ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0779

page title: 1632 [L] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... Rijks ... Rijksingenieur ... voor ...
 ... Raad ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Officier ...
 ... ing ...
 ... Rijks ...
 ... regeling ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0780

page title: 1633 [R] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... Rijk ...
 ... voor ...
 ... Rijks ...
 ... toestemming ...
 ... Sheffield ...
 ... regeling ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0781

page title: 1634 [L] Buiten- en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn. - 1899/
 
 ... Q ...
 ... toe ...
 ... 56 ...
 ... het ...
 ... Republiek ... Oranje ...
 ... regeling ...
 ... Londen ...
 ... Ingenieur ... a ...
 ... Rijks ...
 ... torpedobooten ...
 ... regel ... regeling ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0782

page title: 1635 [R] Twisten en Ongeregeldheden. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0783

page title: 1636 [L] Buskruit. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0784

page title: 1637 [R] Koloniale Troepen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0785

page title: 1638 [L] Koloniale Troepen. - 1899/
 
 ... Indie ...
 ... Reijers ...
 ... 1898 ... belang ... Koloniale ...
 ... u ...
 ... Gezondheid ...
 ... Europa ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0786

page title: 1639 [R] Koloniale Troepen. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Nepveu ...
 ... Reserve ...
 ... Beyerinck ...
 ... Grenadiers ... Groningen ... Grenadiers ...
 ... Leger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0787

page title: 1640 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0788

page title: 1641 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 
 ... copie_rappt ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0789

page title: 1642 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 
 ... Naarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0790

page title: 1643 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 
 ... adres ...
 ... bladz ... 169 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0791

page title: 1644 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... procureur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0792

page title: 1645 [R] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Goebbels ...
 ... @Rapp_variant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0793

page title: 1646 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0794

page title: 1647 [R] Vreemde waardigheden en diensten. - 1899/
 
 ... aldaar ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0795

page title: 1648 [L] Koffie. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0796

page title: 1649 [R] Japan. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0797

page title: 1650 [L] AudiŽntiŽn. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0798

page title: 1651 [R] AudiŽntiŽn. - 1899/
 
 ... 50 ...
 ... W ...
 ... Gravenhage ...
 ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0799

page title: 1652 [L] AudiŽntiŽn. - 1899/
 
 ... 3 ... mededeeling ...
 ... audientie ...
 ... zant ...
 ... H ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0800

page title: 1653 [R] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... RapptRvSt ...
 ... Rotterdam ...
 ... RapptRvSt ...
 ... RapptRvSt ...
 ... bladz ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0801

page title: 1654 [L] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... Directeur ...
 ... Groningen ...
 ... RapptRvSt ... 3 ...
 ... bladz ...
 ... Maas ... Maastricht ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0802

page title: 1655 [R] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... perceel ...
 ... RapptRvSt ...
 ... belasting ...
 ... Directeur ...
 ... belasting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0803

page title: 1656 [L] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... regeling ...
 ... perceel ... Leeuwarden ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0804

page title: 1657 [R] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0805

page title: 1658 [L] Personeele belasting. - 1899/
 
 ... ingesteld ...
 ... Directeur ...
 ... zijn ...
 ... p ...
 ... 57 ...
 ... 4 ...
 ... bladz ...
 ... 64 ...
 ... Amsterdam ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0806

page title: 1659 [R] West-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... dat ...
 ... omtrent ...
 ... Curacao ...
 ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0807

page title: 1660 [L] West-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... XI ...
 ... Curacao ...
 ... Gouverneur ...
 ... Curacao ...
 ... aangevuld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0808

page title: 1661 [R] West-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... 3 ...
 ... Gouverneur ...
 ... Suriname ...
 ... 54 ...
 ... Curacao ...
 ... 57 ... zijn ...
 ... met ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0809

page title: 1662 [L] West-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... Suriname ...
 ... Koloniale ...
 ... copie_rappt ...
 ... 27 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0810

page title: 1663 [R] West-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... Zaken ...
 ... Suriname ...
 ... 18 ...
 ... Paramaribo ...
 ... zijn ...
 ... eerste ...
 ... u ...
 ... andere ...
 ... brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0811

page title: 1664 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0812

page title: 1665 [R] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0813

page title: 1666 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... Berlijn ...
 ... S ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0814

page title: 1667 [R] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Per_missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0815

page title: 1668 [L] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Rappt ... 08 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... aanvulling ...
 ... 27 ...
 ... Consul ...
 ... A ...
 ... Gezant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0816

page title: 1669 [R] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Roijaards ...
 ... het ...
 ... Zaken ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0817

page title: 1670 [L] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Groningen ...
 ... 88 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0818

page title: 1671 [R] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Alkmaar ...
 ... Alkmaar ...
 ... Adj ...
 ... 6 ...
 ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0819

page title: 1672 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... belastingen ... belast ... belastingen ...
 ... Alkmaar ...
 ... Alblasserdam ...
 ... voor ...
 ... Kommiezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0820

page title: 1673 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... Franken ...
 ... Rijks ...
 ... Eindhoven ...
 ... Voorzitter ... Commissie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0821

page title: 1674 [L] Ziekten. - 1899/
 
 ... 32 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0822

page title: 1675 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... RapptRvSt ... Novb ...
 ... Leeuwarden ...
 ... reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0823

page title: 1676 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... vervolg ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0824

page title: 1677 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... 1900 ... bladz ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0825

page title: 1678 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... 32 ...
 ... gesteld ...
 ... ing ...
 ... gasmotor ...
 ... Paardekrachten ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0826

page title: 1679 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... Fabrieken ...
 ... Rappt_WD ...
 ... oprichting ...
 ... RapptRvSt ... 5 ... 27 ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0827

page title: 1680 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... Trafiek ...
 ... Rappt_WD ... Novb ... 57 ...
 ... genotmiddel ...
 ... Besluiten ...
 ... 317 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0828

page title: 1681 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven. - 1899/
 
 ... Fabrieken ...
 ... Inspecteur ...
 ... Crielaers ...
 ... Novb ... oprichting ...
 ... voor ...
 ... 18 ...
 ... oprichting ... 169 ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0829

page title: 1682 [L] Procureurs. - 1899/
 
 ... Novb ...
 ... procureur ...
 ... gemeente ... Enschede ...
 ... E. ...
 ... procureur ... Gerechtshof ...
 ... Leeuwarden ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0830

page title: 1683 [R] Luxemburg. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0831

page title: 1684 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... President ...
 ... secretaris ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0832

page title: 1685 [R] Oranje Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... 18 ...
 ... toe ...
 ... 47 ...
 ... Nijmegen ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... 27 ...
 ... Smids ...
 ... E ...
 ... 44 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0833

page title: 1686 [L] Oranje Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Orde ...
 ... Hoorn ... @Hervorm- ...
 ... Dordrecht ...
 ... 27 ...
 ... v ...
 ... Commissie ...
 ... voorzien ...
 ... directeuren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0834

page title: 1687 [R] Oranje Nassau Orde. - 1899/
 
 ... r ... Orde ...
 ... Ridder ...
 ... gedeeld ...
 ... Leger ...
 ... Rappt ...
 ... Oranje ...
 ... 50 ...
 ... 27 ...
 ... Curacao ...
 ... 27 ...
 ... V ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0835

page title: 1688 [L] Prebenden en VicariŽn - 1899/
 
 ... hare ...
 ... zij ...
 ... gelegen ...
 ... i ...
 ... 25 ...
 ... director ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0836

page title: 1689 [R] Kantongerechten. - 1899/
 
 ... Amsterdam ...
 ... 27 ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0837

page title: 1690 [L]  Rijnvaart. - 1899/
 
 ... Novb ... 57 ...
 ... 18 ...
 ... copie_rappt ...
 ... Januari ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0838

page title: 1691 [R]  Wapen der Genie. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... Indie ...
 ... Tweede ...
 ... Rappt ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0839

page title: 1692 [L]  Domeinen. - 1899/
 
 ... gesloten ...
 ... Rappt_WD ...
 ... ruiling ...
 ... Maatschappij ...
 ... Arnhem ...
 ... Gelderschen ...
 ... Boschwachter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0840

page title: 1693 [R]  Domeinen. - 1899/
 
 ... v ...
 ... gesloten ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
 ... Rappt ...
 ... 27 ... Rappt_WD ...
 ... College ...
 ... 27 ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0841

page title: 1694 [L]  Domeinen. - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0842

page title: 1695 [R]  Oranje Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Ridder ... der ...
 ... Ridder ...
 ... Breda ...
 ... bladz ...
 ... Staten ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0843

page title: 1696 [L]  Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... Rappt_WD ...
 ... opzichter ...
 ... Arnhem ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Vorsterman ...
 ... 27 ...
 ... Officier ...
 ... Altmann ...
 ... gedetacheerd ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0844

page title: 1697 [R]  Molens. - 1899/
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0845

page title: 1698 [L]  Militaire Justitie. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Kwartiermeester ... kwartiermeester ...
 ... Kwartiermeester ...
 ... Fiat_missive ...
 ... matroos ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0846

page title: 1699 [R] Fortificatiťn en Militaire Gebouwen. - 1899/
 
 ... verrichten ...
 ... Maatschappij ... Amsterdam ...
 ... de ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0847

page title: 1700 [L] Rijks Academie van Beeldende Kunsten - 1899/
 
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0848

page title: 1701 [R] Engeland. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0849

page title: 1702 [L] Plaatselijke belastingen - 1899/
 
 ... 4 ...
 ... 3 ...
 ... 107 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0850

page title: 1703 [R] Plaatselijke belastingen - 1899/
 
 ... 6 ...
 ... belast ...
 ... Alkmaar ... Edam ...
 ... Vlieland ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0851

page title: 1704 [L] Plaatselijke belastingen - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... NoordHolland ...
 ... 27 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0852

page title: 1705 [R] DomiciliŽn van onderstand. - 1899/
 
 ... Novb ...
 ... geschil ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 18 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0853

page title: 1706 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... Rekening ...
 ... mededeeling ... Tweede ...
 ... Voorzitter ...
 ... 0 ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ...
 ... 18 ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ...
 ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0854

page title: 1707 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... N@n ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... 18 ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ...
 ... ing ...
 ... Rappt_KD ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ...
 ... 18 ...
 ... 25 ...
 ... Dept ...
 ... Inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0855

page title: 1708 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... 18 ...
 ... Staatsspoorwegen ...
 ... stuk ... Staats ...
 ... 27 ... Rappt ...
 ... der ...
 ... Staats ...
 ... XI ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0856

page title: 1709 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Besluiten ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ... 18 ...
 ... 99 ...
 ... Hoofdstuk ... Staats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0857

page title: 1710 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... Staats ...
 ... de_Tweede ... Tweede ... der ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... begrooting ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
 ... Oorlog ...
 ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0858

page title: 1711 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... 0 ...
 ... Rappt ...
 ... 18 ... 99 ...
 ... der ...
 ... 37 ...
 ... begrooting ...
 ... Rappt ...
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... 29 ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt_BD ...
 ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0859

page title: 1712 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... VIII ... Hoofdstuk ...
 ... Staats ...
 ... a ... Hoofdstuk ...
 ... Staats ... begrooting ...
 ... 60 ...
 ... Hoofd ... Hoofdstuk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0860

page title: 1713 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1899/
 
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0861

page title: 1714 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften. - 1899/
 
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0862

page title: 1715 [R] Plaatselijke belastingen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0863

page title: 1716 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Eendracht ...
 ... VennP ...
 ... Maatschappij ...
 ... 27 ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Hypotheek ...
 ... VennP ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0864

page title: 1717 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... 103 ... 03 ... 0 ...
 ... Rappt ...
 ... Vereeniging ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0865

page title: 1718 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... 57 ...
 ... Rappt ...
 ... Maatschappij ...
 ... Hoog ... Hooge ... Hoog ... Hooge ...
 ... Besluiten ...
 ... Vereeniging ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0866

page title: 1719 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Afdeling ...
 ... Maatschappij ... Exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... vereeniging ...
 ... artikelen ...
 ... Maatschappij ...
 ... Zuivel ...
 ... Ottervanger ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0867

page title: 1720 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Rappt_JD ...
 ... der ...
 ... Besluiten ...
 ... z ...
 ... Q ...
 ... 44 ... 7 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vereeniging ...
 ... Besluiten ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0868

page title: 1721 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... y ...
 ... Rappt_JD ... Novb ...
 ... Maatschappij ...
 ... Christelijk ...
 ... c ... tot ... bestrijding ... van ... het ... Nieuw ... Nieuw-Malthusianisme ... Malthus ... Malthusianisme ...
 ... te ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... Doetinchem ...
 ... der ...
 ... oprichting ... VennP ...
 ... Ruiter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0869

page title: 1722 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ...
 ... democratische ...
 ... Hercules ... Dordrecht ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0870

page title: 1723 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Statuten ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0871

page title: 1724 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Vereeniging ...
 ... Breda ...
 ... Vereeniging ...
 ... Hoog ...
 ... VennP ...
 ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... 120 ...
 ... der ...
 ... Wouterlood ...
 ... VennP ...
 ... Besluiten ...
 ... Rotterdam ...
 ... Naaml. ... Maatschappij ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0872

page title: 1725 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ...
 ... gemeente ...
 ... oprichting ...
 ... Keurenaer ... sGravenhage ...
 ... VennP ...
 ... Besluiten ...
 ... ing ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Likeurs ...
 ... Besluiten ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0873

page title: 1726 [L] Adjudanten. - 1899/
 
 ... verzocht ...
 ... Graaf ...
 ... u ...
 ... hierboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0874

page title: 1727 [R] Rehabilitatie. - 1899/
 
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0875

page title: 1728 [L] Burgerlijke Pensioenen. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0876

page title: 1729 [R] Burgerlijke Pensioenen. - 1899/
 
 ... 25 ...
 ... aan_de ...
 ... museum ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... FD ...
 ... Notificatie ...
 ... en ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0877

page title: 1730 [L] Burgerlijke Pensioenen. - 1899/
 
 ... Novb ...
 ... @Rappt_alsboven ... Novb ...
 ... Rappt ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... @Rappt_alsboven_referentie ... @Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven_referentie ...
 ... 57 ...
 ... apostillen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0878

page title: 1731 [R] Jacht en Vogelarij. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0879

page title: 1732 [L] China. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0880

page title: 1733 [R] Banken van Leening. - 1899/
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... Raad ...
 ... der ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0881

page title: 1734 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Arnhem ...
 ... Crefeld ...
 ... Eerste ...
 ... requesten ...
 ... a ...
 ... Indie ...
 ... en ... archief ...
 ... Weduwe ... Rotterdam ...
 ... gesloten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0882

page title: 1735 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... Graaf ... Bijlandt ...
 ... Telegram ...
 ... spoedig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0883

page title: 1736 [L] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... voorzien ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0884

page title: 1737 [R] Kantongerechten. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... Kantongerechten ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... 18 ...
 ... 27 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0885

page title: 1738 [L] Reizen der Koningin. - 1899/
 
 ... de ...
 ... 27 ...
 ... zullen ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0886

page title: 1739 [R] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Consul ... Generaal ...
 ... de ...
 ... aangetroffen ...
 ... 64 ... 25 ...
 ... @TOT_EN_MET ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0887

page title: 1740 [L] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Graaf ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0888

page title: 1741 [R] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... Londen ... Constanti ...
 ... Petersburg ...
 ... terug ...
 ... Consul ...
 ... Fiat ...
 ... Commissie ...
 ... Consulaire ...
 ... ing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0889

page title: 1742 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten. - 1899/
 
 ... Hoenderop ...
 ... Rotterdam ...
 ... Gorinchem ...
 ... v ...
 ... Red ...
 ... 27 ...
 ... 74 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0890

page title: 1743 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten. - 1899/
 
 ... Kampen ...
 ... Rappt_BD ...
 ... 74 ...
 ... 43 ...
 ... Sagers ...
 ... Roermond ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ...
 ... Warmoesstraat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0891

page title: 1744 [L] Havens en Kaden. - 1899/
 
 ... Rappt_WD ... 18 ...
 ... KB ...
 ... RapptRvSt ...
 ... WD ...
 ... 47 ...
 ... der ...
 ... Dordrecht ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0892

page title: 1745 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0893

page title: 1746 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 
 ... 18 ...
 ... j ...
 ... de ...
 ... 0 ... te_Tilburg ... Tilburg ...
 ... 27 ...
 ... ing ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0894

page title: 1747 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 
 ... Vervolg_van ... 74 ...
 ... Rappt_WD ...
 ... beroep ...
 ... vergunning ... oprichting ...
 ... 18 ...
 ... reglement ...
 ... beroep ...
 ... oprichting ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0895

page title: 1748 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 
 ... Oorlog ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0896

page title: 1749 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0897

page title: 1750 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0898

page title: 1751 [R] Kabinet der Koningin. - 1899/
 
 ... 44 ... Groningen ...
 ... voorzien ...
 ... Brummen ...
 ... 27 ...
 ... Eerste ...
 ... Tegelberg ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg_op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0899

page title: 1752 [L] Duitschland. - 1899/
 
 ... v ...
 ... 25 ...
 ... de ...
 ... noodig ...
 ... met ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0900

page title: 1753 [R] Duitschland. - 1899/
 
 ... 27 ... 08 ...
 ... Telegram ...
 ... Notificatie ...
 ... Dirs ...
 ... zijn ...
 ... 27 ... MarD ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0901

page title: 1754 [L] Duitschland. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Notificatie ...
 ... Station ...
 ... mededeeling ...
 ... mededeeling ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0902

page title: 1755 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... bouw ...
 ... nieuw ...
 ... Veeteelt ...
 ... het ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0903

page title: 1756 [L] Landbouw. - 1899/
 
 ... Zuidholland ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0904

page title: 1757 [R] Landbouw. - 1899/
 
 ... 37 ...
 ... Geldermalsen ...
 ... Maatschij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0905

page title: 1758 [L] Posterijen en Telegraphie. - 1899/
 
 ... Rappt ...
 ... directeur ...
 ... zijn ...
 ... zoodanig ...
 ... telephoon ...
 ... de ...
 ... Rijks ...
 ... kanaal ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0906

page title: 1759 [R] Posterijen en Telegraphie. - 1899/
 
 ... 3 ...
 ... telegraphie ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0907

page title: 1760 [L] Posterijen en Telegraphie. - 1899/
 
 ... te_Tilburg ...
 ... Station ...
 ... 27 ...
 ... Besluiten_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0908

page title: 1761 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0909

page title: 1762 [L] Gezanten en Consuls (Ned.) - 1899/
 
 ... 3 ...
 ... 27 ... 57 ...
 ... 6 ... het ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0910

page title: 1763 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0911

page title: 1764 [L]  Adjudanten - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0912

page title: 1765 [R]  Oost Indische Zaken. - 1899/
 
 ... regeling ...
 ... met ...
 ... geleidelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0913

page title: 1766 [L]  Oost-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Rappt_KD ... Indie ...
 ... omschreven ...
 ... 57 ...
 ... I ... Hoofdstuk ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0914

page title: 1767 [R]  Oost-Indische Zaken. - 1899/
 
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0915

page title: 1768 [L]  [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0916

page title: 1769 [R] Kabinet der Koning. - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0917

page title: 1770 [L] Stenografie. - 1899/
 
 ... Staten ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0918

page title: 1771 [R] Burgerlijke Pensioenen. - 1899/
 
 ... het ...
 ... hierbij ...
 ... der ...
 ... kanaal ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0919

page title: 1772 [L] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0920

page title: 1773 [R] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Maatschappij ... Zeeland ... K ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... 27 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Sacrum ...
 ... VennP ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0921

page title: 1774 [L] Maatschappijen. - 1899/
 
 ... Exploitatie ...
 ... toe ...
 ... Maatschappij ...
 ... Rotterdam ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0922

page title: 1775 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0923

page title: 1776 [L] R. K. Kerkelijke traktementen, gratificatiŽn en toelagen - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0924

page title: 1777 [R] West-Indische zaken. - 1899/
 
 ... Rappt ... Rappt_KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0925

page title: 1778 [L] AudiŽntiŽn. - 1899/
 
 ... 27 ...
 ... Derneburg ...
 ... audientie ...
 ... zal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0926

page title: 1779 [R] Gemeentegoederen - 1899/
 
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0927

page title: 1780 [L] Oranje-Nassau Orde. - 1899/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Alkmaar ...
 ... Indie ...
 ... Rijks ...
 ... 3 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 27 ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0928

page title: 1781 [R] Kortingen op pensioenen, traktementen en aannemingssommen. - 1899/
 
 ... Rappt ... intrekking ...
 ... bladz ...
 ... Officier ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0929

page title: 1782 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten. - 1899/
 
 ... sie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0930

page title: 1783 [R] [leeg] - 1899/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0931

page title: - 1899/ [leeg, ongelinieerd, ongenummerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0932

page title: - 1899/ [leeg] ongelinieerd, binnenkant achterkaft
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7816 0933

page title: - 1899/ Boekkaft, achterzijde
 
============================================================