navis-NL-HaNA_2.02.14_7815

 1. - 1899/ Boekkaft, front
 2. 1899/ binnenkant voorkaft, geen liniering
 3. 1899/ [leeg] geen liniering - 1899/
 4. [no page title]
 5. ... 3 77 2 7 18 6 64 6 ...
 6. [no page title]
 7. ... 4 6 71 Artillerie 5 i 14 ...
 8. [leeg]
 9. ... 12 219 13 141 13 134 34 ...
 10. [no page title]
 11. ... Denemarken Deurwaarders @D_tabblad_links @E_tabblad_rechts 2 128 12 92 ...
 12. [leeg]
 13. ... @E_callig en 34 Militaire 92 ...
 14. - 1899/ [leeg]
 15. ... en Feesten machtiging gebrek g 48 57 ...
 16. - 1899/ [leeg]
 17. ... 39 huizen Gebouwen 145 Gezanten Gezant 32 ...
 18. [leeg]
 19. ... Handelmaatschappij a Haven 12 124 48 4 Raad ...
 20. [no page title]
 21. ... Marine 52 Doofstommen doorvoer Kerkgenootschap Besluit_fiat ...
 22. - 1899 Index [leeg]
 23. ... Japan heeft ...
 24. ... @A_tabblad_links @B_tabblad_links @TAB_links @C_tabblad_links @E_tabblad_links ...
 25. ... Zaken 4 48 49 ...
 26. ... Havens @B_tabblad_links @D_tabblad_links @G_tabblad_links ...
 27. ... 13 3 drukkerij Staatscourant ...
 28. [no page title]
 29. ... Militaire 77 7 73 7 75 ...
 30. - 1899/ [leeg]
 31. ... 103 32 12 2 127 ...
 32. ... @F_tabblad_links @N_tabblad_links ...
 33. ... 54 80 Nederlandschen 3 74 Oranje Nassau ...
 34. ... @A_tabblad_links @B_tabblad_links @C_tabblad_links @E_tabblad_links @TAB_links @G_tabblad_links ...
 35. ... 58 IJkwezen Indische Militaire belasting Marine 77 ...
 36. [no page title]
 37. - 1899/ [index] Q - Quarantaine
 38. ... @F_tabblad_links @M_tabblad_links ...
 39. ... Rumenie 36 66 36 369 69 ...
 40. ... @R_tabblad_links ...
 41. ... Saksen Weimar 58 117 173 73 ...
 42. - 1899/ [leeg]
 43. ... 1093 56 65 Tienden 12 123 23 ...
 44. ... @N_tabblad_links ...
 45. ... 8 @TAB_rechts ...
 46. ... @N_tabblad_links ...
 47. ... Vaandels Vreemd a 153 Veearts 56 14 63 ...
 48. [no page title]
 49. ... Waarborg duwen Ambtenaren Weduwen behoorende 48 126 2 ...
 50. ... @D_tabblad_links ...
 51. ... @X_tabblad_rechts @Y_tabblad_links ...
 52. ... @N_tabblad_links @V_tabblad_links @X_tabblad_links ...
 53. [no page title]
 54. [no page title]
 55. ... Zeeroverij Zeebrieven Afrikaansche ...
 56. ... @M_tabblad_links ...
 57. 0001 [R] Domeinen - 1899/
 58. 0002 [L] Domeinen - 1899/
 59. 0003 [R] Domeinen - 1899/
 60. 0004 [L] Domeinen - 1899/
 61. 0005 [R] Domeinen - 1899/Maart/21 #31
 62. 0006 [L] Domeinen - 1899/
 63. 0007 [R] Domeinen - 1899/
 64. 0008 [L] Domeinen - 1899/
 65. 0009 [R] Domeinen - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 66. 0010 [L] Domeinen - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 67. 0011 [R] Domeinen - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 68. 0012 [L] Domeinen - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 69. 0013 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1899/
 70. 0014 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1899/
 71. 0015 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1899/
 72. 0016 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1899/
 73. 0017 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1899/
 74. 0018 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 75. 0019 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 76. 0020 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1899/
 77. 0021 [R] [leeg] - 1899/
 78. 0022 [L] Koloniale Troepen - 1899/
 79. 0023 [R] Koloniale Troepen - 1899/
 80. 0024 [L] Koloniale Troepen - 1899/
 81. 0025 [R] Koloniale Troepen - 1899/
 82. 0026 [L] Koloniale Troepen - 1899/
 83. 0027 [R] Koloniale Troepen - 1899/
 84. 0028 [L] Koloniale Troepen - 1899/
 85. 0029 [R] Koloniale Troepen - 1899/
 86. 0030 [L] Koloniale Troepen - 1899/
 87. 0031 [R] Koloniale Troepen - 1899/ [andere klerk dan gebruikelijk]
 88. 0032 [L] Militaire Zaken - 1899/
 89. 0033 [R] Militaire Zaken - 1899/
 90. 0034 [L] Militaire Zaken - 1899/
 91. 0035 [R] Militaire Zaken - 1899/
 92. 0036 [L] Militaire Zaken - 1899/
 93. 0037 [R] Militaire Zaken - 1899/
 94. 0038 [L] Militaire Zaken - 1899/
 95. 0039 [R] Militaire Zaken - 1899/
 96. 0040 [L] Militaire Zaken - 1899/
 97. 0041 [R] Militaire Zaken - 1899/
 98. 0042 [L] Militaire Zaken - 1899/
 99. 0043 [R] Militaire Zaken - 1899/
 100. 0044 [L] Militaire Zaken - 1899/
 101. 0045 [R] Militaire Zaken - 1899/
 102. 0046 [L] Militaire Zaken - 1899/
 103. 0047 [R] Militaire Zaken - 1899/
 104. 0048 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 105. 0049 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 106. 0050 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 107. 0051 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 108. 0052 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 109. 0053 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 110. 0054 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 111. 0055 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 112. 0056 [L] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 113. 0057 [R] FortificatiŽn en Militaire Gebouwen - 1899/
 114. 0058 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 115. 0059 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 116. 0060 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 117. 0061 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 118. 0062 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 119. 0063 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 120. 0064 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 121. 0065 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 122. 0066 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 123. 0067 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 124. 0068 [L] Notariaat - 1899/
 125. 0069 [R] Notariaat - 1899/
 126. 0070 [L] Notariaat - 1899/
 127. 0071 [R] Notariaat - 1899/
 128. 0072 [L] Notariaat - 1899/
 129. 0073 [R] Notariaat - 1899/
 130. 0074 [L] Notariaat - 1899/
 131. 0075 [R] Notariaat - 1899/
 132. 0076 [L] Maatschappijen - 1899/
 133. 0077 [R] Maatschappijen - 1899/
 134. 0078 [L] Maatschappijen - 1899/
 135. 0079 [R] Maatschappijen - 1899/
 136. 0080 [L] Maatschappijen - 1899/
 137. 0081 [R] Maatschappijen - 1899/
 138. 0082 [L] Maatschappijen - 1899/
 139. 0083 [R] Maatschappijen - 1899/
 140. 0084 [L] Maatschappijen - 1899/
 141. 0085 [R] Maatschappijen - 1899/
 142. 0086 [L] Maatschappijen - 1899/
 143. 0087 [R] Maatschappijen - 1899/
 144. 0088 [L] Maatschappijen - 1899/
 145. 0089 [R] Maatschappijen - 1899/
 146. 0090 [L] Maatschappijen - 1899/
 147. 0091 [R] Maatschappijen - 1899/
 148. 0092 [L] Maatschappijen - 1899/
 149. 0093 [R] Maatschappijen - 1899/
 150. 0094 [L] Maatschappijen - 1899/
 151. 0095 [R] Maatschappijen - 1899/
 152. 0096 [L] Maatschappijen - 1899/
 153. 0097 [R] Maatschappijen - 1899/
 154. 0098 [L] Maatschappijen - 1899/
 155. 0099 [R] Maatschappijen - 1899/
 156. 0100 [L] Maatschappijen - 1899/
 157. 0101 [R] Maatschappijen - 1899/
 158. 0102 [L] Maatschappijen - 1899/
 159. 0103 [R] Maatschappijen - 1899/
 160. 0104 [L] Maatschappijen - 1899/
 161. 0105 [R] Maatschappijen - 1899/
 162. 0106 [L] Maatschappijen - 1899/
 163. 0107 [R] Maatschappijen - 1899/
 164. 0108 [L] Maatschappijen - 1899/
 165. 0109 [R] Maatschappijen - 1899/
 166. 0110 [L] Maatschappijen - 1899/
 167. 0111 [R] Maatschappijen - 1899/
 168. 0112 [L] Maatschappijen - 1899/
 169. 0113 [R] Maatschappijen - 1899/
 170. 0114 [L] Maatschappijen - 1899/
 171. 0115 [R] Maatschappijen - 1899/
 172. 0116 [L] Maatschappijen - 1899/
 173. 0117 [R] Maatschappijen - 1899/
 174. 0118 [L] Maatschappijen - 1899/
 175. 0119 [R] Maatschappijen - 1899/
 176. 0120 [L] Maatschappijen - 1899/
 177. 0121 [R] Maatschappijen - 1899/
 178. 0122 [L] Maatschappijen - 1899/
 179. 0123 [R] Maatschappijen - 1899/
 180. 0124 [L] Maatschappijen - 1899/
 181. 0125 [R] Maatschappijen - 1899/
 182. 0126 [L] Maatschappijen - 1899/
 183. 0127 [R] Maatschappijen - 1899/
 184. 0128 [L] Maatschappijen - 1899/
 185. 0129 [R] Maatschappijen - 1899/
 186. 0130 [L] Maatschappijen - 1899/
 187. 0131 [R] Maatschappijen - 1899/
 188. 0132 [L] Maatschappijen - 1899/
 189. 0133 [R] Maatschappijen - 1899/
 190. 0134 [L] Maatschappijen - 1899/
 191. 0135 [R] Maatschappijen - 1899/
 192. 0136 [L] Maatschappijen - 1899/
 193. 0137 [R] Maatschappijen - 1899/
 194. 0138 [L] Maatschappijen - 1899/
 195. 0139 [R] Maatschappijen - 1899/
 196. 0140 [L] Maatschappijen - 1899/
 197. 0141 [R] Maatschappijen - 1899/
 198. 0142 [L] Maatschappijen - 1899/
 199. 0143 [R] Maatschappijen - 1899/
 200. 0144 [L] Maatschappijen - 1899/
 201. 0145 [R] Maatschappijen - 1899/
 202. 0146 [L] Maatschappijen - 1899/
 203. 0147 [R] Maatschappijen - 1899/
 204. 0148 [L] Maatschappijen - 1899/
 205. 0149 [R] Maatschappijen - 1899/
 206. 0150 [L] Maatschappijen - 1899/
 207. 0151 [R] Maatschappijen - 1899/
 208. 0152 [L] Maatschappijen - 1899/
 209. 0153 [R] Maatschappijen - 1899/
 210. 0154 [L] Maatschappijen - 1899/
 211. 0155 [R] Maatschappijen - 1899/
 212. 0156 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1899/
 213. 0157 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 214. 0158 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 215. 0159 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 216. 0160 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 217. 0161 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 218. 0162 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 219. 0163 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 220. 0164 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 221. 0165 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 222. 0166 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 223. 0167 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 224. 0168 [L] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 225. 0169 [R] Erfenissen, Legaten, DonatiŽn en Successierechten - 1899/
 226. 0170 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 227. 0171 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 228. 0172 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 229. 0173 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 230. 0174 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 231. 0175 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 232. 0176 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 233. 0177 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 234. 0178 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 235. 0179 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 236. 0180 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 237. 0181 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 238. 0182 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 239. 0183 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 240. 0184 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 241. 0185 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 242. 0186 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 243. 0187 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 244. 0188 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 245. 0189 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 246. 0190 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 247. 0191 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 248. 0192 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 249. 0193 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 250. 0194 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 251. 0195 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 252. 0196 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 253. 0197 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 254. 0198 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 255. 0199 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 256. 0200 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 257. 0201 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 258. 0202 [L] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 259. 0203 [R] Posterijen en Telegraphie - 1899/
 260. 0204 [L] Wachtgelden - 1899/
 261. 0205 [R] Wachtgelden - 1899/
 262. 0206 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 263. 0207 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 264. 0208 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 265. 0209 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 266. 0210 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 267. 0211 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 268. 0212 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 269. 0213 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 270. 0214 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 271. 0215 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 272. 0216 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 273. 0217 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 274. 0218 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 275. 0219 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 276. 0220 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 277. 0221 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 278. 0222 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 279. 0223 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 280. 0224 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 281. 0225 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 282. 0226 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 283. 0227 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 284. 0228 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 285. 0229 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 286. 0230 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 287. 0231 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 288. 0232 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 289. 0233 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 290. 0234 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 291. 0235 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 292. 0236 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 293. 0237 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 294. 0238 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 295. 0239 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 296. 0240 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 297. 0241 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 298. 0242 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 299. 0243 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 300. 0244 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 301. 0245 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1899/
 302. 0246 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 303. 0247 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 304. 0248 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 305. 0249 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 306. 0250 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 307. 0251 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 308. 0252 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 309. 0253 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 310. 0254 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 311. 0255 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 312. 0256 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 313. 0257 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 314. 0258 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 315. 0259 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 316. 0260 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 317. 0261 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 318. 0262 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 319. 0263 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en CommissiŽn - 1899/
 320. 0264 [L] Personeel der Marine - 1899/
 321. 0265 [R] Personeel der Marine - 1899/
 322. 0266 [L] Personeel der Marine - 1899/
 323. 0267 [R] Personeel der Marine - 1899/
 324. 0268 [L] Personeel der Marine - 1899/
 325. 0269 [R] Personeel der Marine - 1899/
 326. 0270 [L] Personeel der Marine - 1899/
 327. 0271 [R] Personeel der Marine - 1899/
 328. 0272 [L] Personeel der Marine - 1899/
 329. 0273 [R] Personeel der Marine - 1899/
 330. 0274 [L] Personeel der Marine - 1899/
 331. 0275 [R] Personeel der Marine - 1899/
 332. 0276 [L] Personeel der Marine - 1899/
 333. 0277 [R] Personeel der Marine - 1899/
 334. 0278 [L] Personeel der Marine - 1899/
 335. 0279 [R] Personeel der Marine - 1899/
 336. 0280 [L] Personeel der Marine - 1899/
 337. 0281 [R] Personeel der Marine - 1899/
 338. 0282 [L] Personeel der Marine - 1899/
 339. 0283 [R] Personeel der Marine - 1899/
 340. 0284 [L] Personeel der Marine - 1899/
 341. 0285 [R] Personeel der Marine - 1899/
 342. 0286 [L] Personeel der Marine - 1899/
 343. 0287 [R] Personeel der Marine - 1899/
 344. 0288 [L] Personeel der Marine - 1899/
 345. 0289 [R] Personeel der Marine - 1899/
 346. 0290 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 347. 0291 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 348. 0292 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 349. 0293 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 350. 0294 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 351. 0295 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 352. 0296 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 353. 0297 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 354. 0298 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 355. 0299 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 356. 0300 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 357. 0301 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 358. 0302 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 359. 0303 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 360. 0304 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 361. 0305 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 362. 0306 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 363. 0307 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 364. 0308 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 365. 0309 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 366. 0310 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 367. 0311 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 368. 0312 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 369. 0313 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 370. 0314 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 371. 0315 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 372. 0316 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 373. 0317 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 374. 0318 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 375. 0319 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 376. 0320 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 377. 0321 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 378. 0322 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 379. 0323 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 380. 0324 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 381. 0325 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 382. 0326 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 383. 0327 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 384. 0328 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 385. 0329 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 386. 0330 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 387. 0331 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 388. 0332 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 389. 0333 [R] Militaire Pensioenen - 1899/
 390. 0334 [L] Militaire Pensioenen - 1899/
 391. 0335 [R] [leeg] - 1899/
 392. 0336 [L] Bruggen - 1899/
 393. 0337 [R] Militaire Zaken - 1899/
 394. 0338 [L] Militaire Zaken - 1899/
 395. 0339 [R] [leeg] - 1899/
 396. 0340 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1899/
 397. 0341 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1899/
 398. 0342 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1899/
 399. 0343 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1899/
 400. 0344 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1899/
 401. 0345 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1899/
 402. 0346 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 403. 0347 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 404. 0348 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 405. 0349 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 406. 0350 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 407. 0351 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 408. 0352 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 409. 0353 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 410. 0354 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 411. 0355 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 412. 0356 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 413. 0357 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 414. 0358 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 415. 0359 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 416. 0360 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 417. 0361 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 418. 0362 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 419. 0363 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 420. 0364 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 421. 0365 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 422. 0366 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 423. 0367 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 424. 0368 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 425. 0369 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 426. 0370 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 427. 0371 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 428. 0372 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 429. 0373 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 430. 0374 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 431. 0375 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 432. 0376 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 433. 0377 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 434. 0378 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 435. 0379 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 436. 0380 [L] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 437. 0381 [R] Begrooting van Staatsbehoeften - 1899/
 438. 0382 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 439. 0383 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1899/
 440. 0384 [L] Wetten en Wetboeken - 1899/
 441. 0385 [R] Wetten en Wetboeken - 1899/
 442. 0386 [L] Wetten en Wetboeken - 1899/
 443. 0387 [R] Wetten en Wetboeken - 1899/
 444. 0388 [L] Wetten en Wetboeken - 1899/
 445. 0389 [R] Wetten en Wetboeken - 1899/
 446. 0390 [L] Wetten en Wetboeken - 1899/
 447. 0391 [R] [leeg] - 1899/
 448. 0392 [L] Eereteekenen en Medailles - 1899/
 449. 0393 [R] Eereteekenen en Medailles - 1899/
 450. 0394 [L] Eereteekenen en Medailles - 1899/
 451. 0395 [R] Eereteekenen en Medailles - 1899/
 452. 0396 [L] Gratie - 1899/
 453. 0397 [R] Gratie - 1899/
 454. 0398 [L] Gratie - 1899/
 455. 0399 [R] Gratie - 1899/
 456. 0400 [L] Gratie - 1899/
 457. 0401 [R] Gratie - 1899/
 458. 0402 [L] Gratie - 1899/
 459. 0403 [R] Gratie - 1899/
 460. 0404 [L] Gratie - 1899/
 461. 0405 [R] Gratie - 1899/
 462. 0406 [L] Gratie - 1899/
 463. 0407 [R] Gratie - 1899/
 464. 0408 [L] Gratie - 1899/
 465. 0409 [R] Gratie - 1899/
 466. 0410 [L] Gratie - 1899/
 467. 0411 [R] Gratie - 1899/
 468. 0412 [L] Gratie - 1899/
 469. 0413 [R] Gratie - 1899/
 470. 0414 [L] Gratie - 1899/
 471. 0415 [R] Gratie - 1899/
 472. 0416 [L] Gratie - 1899/
 473. 0417 [R] Gratie - 1899/
 474. 0418 [L] Gratie - 1899/
 475. 0419 [R] Gratie - 1899/
 476. 0420 [L] Personeel der Marine - 1899/
 477. 0421 [R] Personeel der Marine - 1899/
 478. 0422 [L] Personeel der Marine - 1899/
 479. 0423 [R] Personeel der Marine - 1899/
 480. 0424 [L] Personeel der Marine - 1899/
 481. 0425 [R] [leeg] - 1899/
 482. 0426 [L] Personeel der Armee - 1899/
 483. 0427 [R] Personeel der Armee - 1899/
 484. 0428 [L] Personeel der Armee - 1899/
 485. 0429 [R] Personeel der Armee - 1899/
 486. 0430 [L] Personeel der Armee - 1899/
 487. 0431 [R] Personeel der Armee - 1899/
 488. 0432 [L] Personeel der Armee - 1899/
 489. 0433 [R] Personeel der Armee - 1899/
 490. 0434 [L] Personeel der Armee - 1899/
 491. 0435 [R] Personeel der Armee - 1899/
 492. 0436 [L] Personeel der Armee - 1899/
 493. 0437 [R] Personeel der Armee - 1899/
 494. 0438 [L] Personeel der Armee - 1899/
 495. 0439 [R] Personeel der Armee - 1899/
 496. 0440 [L] Personeel der Armee - 1899/
 497. 0441 [R] Personeel der Armee - 1899/
 498. 0442 [L] Personeel der Armee - 1899/
 499. 0443 [R] Personeel der Armee - 1899/
 500. 0444 [L] Personeel der Armee - 1899/
 501. 0445 [R] Personeel der Armee - 1899/
 502. 0446 [L] Personeel der Armee - 1899/
 503. 0447 [R] Personeel der Armee - 1899/
 504. 0448 [L] Personeel der Armee - 1899/
 505. 0449 [R] Personeel der Armee - 1899/
 506. 0450 [L] Personeel der Armee - 1899/
 507. 0451 [R] Personeel der Armee - 1899/
 508. 0452 [L] Personeel der Armee - 1899/
 509. 0453 [R] Personeel der Armee - 1899/
 510. 0454 [L] Gelukwenschen - 1899/
 511. 0455 [R] Gelukwenschen - 1899/
 512. 0456 [L] Gelukwenschen - 1899/
 513. 0457 [R] Gelukwenschen - 1899/
 514. 0458 [L] Marine - 1899/
 515. 0459 [R] Marine - 1899/
 516. 0460 [L] Marine - 1899/
 517. 0461 [R] Marine - 1899/
 518. 0462 [L] Marine - 1899/
 519. 0463 [R] Marine - 1899/
 520. 0464 [L] Marine - 1899/
 521. 0465 [R] Marine - 1899/
 522. 0466 [L] Marine - 1899/
 523. 0467 [R] Marine - 1899/
 524. 0468 [L] Marine - 1899/
 525. 0469 [R] Marine - 1899/
 526. 0470 [L] Marine - 1899/
 527. 0471 [R] Marine - 1899/
 528. 0472 [L] Marine - 1899/
 529. 0473 [R] Marine - 1899/
 530. 0474 [L] Marine - 1899/
 531. 0475 [R] Marine - 1899/
 532. 0476 [L] Marine - 1899/
 533. 0477 [R] Marine - 1899/
 534. 0478 [L] Departement van Oorlog - 1899/
 535. 0479 [R] Departement van Oorlog - 1899/
 536. 0480 [L] Departement van Oorlog - 1899/
 537. 0481 [R] Departement van Oorlog - 1899/
 538. 0482 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 539. 0483 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 540. 0484 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 541. 0485 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 542. 0486 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 543. 0487 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 544. 0488 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 545. 0489 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 546. 0490 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 547. 0491 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 548. 0492 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 549. 0493 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 550. 0494 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 551. 0495 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 552. 0496 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 553. 0497 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 554. 0498 [L] Kabinet der Koningin - 1899/
 555. 0499 [R] Kabinet der Koningin - 1899/
 556. ... tijdelijk 109 Nijmegen Majoor 30 gelegen ...
 557. ... zin Amboine gedrag verrichtingen 48 43 ...
 558. ... Militaire Zaken Kolonien betreffende ...
 559. ... Indische Militaire Zaken @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND tijdelijke Agerbeek ...
 560. ... Militaire Zaken Rappt 14 Hydra ...
 561. ... Zaken 8 Rappt 14 Kabt. Boetje daarbij 30 ...
 562. ... 0 Janssen Kolonel Rappt Rappt_KD ...
 563. ... Zaken Generaal Indie ontslag 189 57 ...
 564. ... g schrijven officier Janssen daaromtrent @mededee- 6 ...
 565. ... 88 Indie Sergeant 2 0 38 Vervolg ...
 566. ... 15 6 Krijgsverrichtingen verrichtingen Notificatie Kabt. 2 ...
 567. ... 34 Europa 0 15 omgekeerd 30 Indie waarop ...
 568. ... Zaken Luitenant ...
 569. [no page title]
 570. ... Infanterie ...
 571. [no page title]
 572. [no page title]
 573. ... Leger RapptRvSt ...
 574. ... 21 42 17 9 Kapitein Europa ...
 575. ... Hoofdstuk 189 1898 19 15 4 Indie ...
 576. [no page title]
 577. ... Moeder ...
 578. ... Marine Adelborst 42 vrijstelling Marine ...
 579. ... 33 Commissie titulair Marine ...
 580. ... Rappt_GedStaten 6 27 37 als 35 39 ...
 581. ... 45 48 Alsvoren 5 ...
 582. ... 123 12 Gelderland 3 12 39 ...
 583. ... 18 8 Alsvoren 10 30 34 ...
 584. ... 527 35 Besluit_fiat 88 21 147 Besluit_fiat ...
 585. ... 56 Besluit_fiat 23 30 814 14 40 ...
 586. ... belastingen a 6 7 9 Besluit Groningen ...
 587. ... 30 27 g ...
 588. [no page title]
 589. [no page title]
 590. ... 46 8 51 2 14 Moltzer ...
 591. [no page title]
 592. ... 6 61 6 14 2 6 189 Leijer 12 ...
 593. ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND g van 19 April 20 Mei ...
 594. ... Huzaren Genua 21 Officier 12 10 48 ...
 595. ... 3 als 24 E Artillerie Parijs hierbij ...
 596. ... 6 Officier Doorman Huzaren 33 43 Officier ...
 597. ... Rappt 15 5 Officieren 34 13 ...
 598. ... 24 Wapen het 9 44 Eskadron Genie ...
 599. ... 24 f Rappt 3 Kapitein Hamecourt als Officieren ...
 600. ... 544 44 hierbij Juni ...
 601. ... Militaire Oorlog 4 Reserve 283 Artillerie ...
 602. ... 54 39 Officieren als Officier Besluiten_fiat ...
 603. ... Faunay ...
 604. ... Belgie ...
 605. ... Eersten ...
 606. ... toegezonden ...
 607. ... Huzaren Kapitein ...
 608. [no page title]
 609. ... Veldman ...
 610. ... Parijs 1900 Besluit ...
 611. ... Halbert ...
 612. ... Officier Romeyn Afrika m 20 Bremen ...
 613. ... 8 Eerste Baron Officieren 5 21 ...
 614. ... 153 Gravenhage Brouwer a 145, Utrecht ...
 615. ... 4 Ammers Numans Gravenhage ...
 616. ... 129 29 als Hilversum 45 ...
 617. ... Amsterdam Benschop ...
 618. ... Praetorius 21 28 10 07 ...
 619. ... Vervolg 13 35 Hoyer Utrecht Haarlem ...
 620. ... 18 8 9 School @TOT_EN_MET School ...
 621. ... School 233 Groningen School ...
 622. ... 1899 Utrecht 49 110 3 Feb ...
 623. ... Nijmegen School Feb g wedde ...
 624. ... 14 147 47 4 School ...
 625. 0569 [R] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 626. 0570 [L] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 627. 0571 [R] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 628. 0572 [L] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 629. 0573 [R] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 630. 0574 [L] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 631. 0575 [R] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 632. 0576 [L] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 633. 0577 [R] Middelbaar Onderwijs - 1899/
 634. 0578 [L] Nationale Militie - 1899/
 635. 0579 [R] Nationale Militie - 1899/
 636. 0580 [L] Nationale Militie - 1899/
 637. 0581 [R] Nationale Militie - 1899/
 638. 0582 [L] Nationale Militie - 1899/
 639. 0583 [R] Nationale Militie - 1899/
 640. 0584 [L] Nationale Militie - 1899/
 641. 0585 [R] Nationale Militie - 1899/
 642. 0586 [L] Nationale Militie - 1899/
 643. 0587 [R] Nationale Militie - 1899/
 644. ... Waterstaat Leeuwarden zoodanig 10 0 Zutphen ...
 645. ... 16 6 RapptRvSt April behoeve ...
 646. ... herziening kaart Mei Kempees Rijkswaterstaat Vervolg_op ...
 647. ... 3e Remigius Besluit_fiat Ambtenaar 3e_kl ...
 648. ... werkzaamheden Spoorweg Besluit_fiat 147 adres Zutphen Jagers 6 adres ...
 649. ... a 1898 28 reglement Besluit_fiat a 44 ...
 650. ... Rappt Spoorweg Besluit_fiat Rappt 54 Lonneker ...
 651. ... Spoorwegen 6 Hoofdingenieur g RapptRvSt April ...
 652. ... Arnhem Zutphen Regiments ...
 653. ... adres Haarlem ...
 654. ... 59 vergunning_tot vergunning vergunning_tot Besluit_fiat April Gelderman ...
 655. ... en Rappt 182 6 Rempt Amsterdam waarop aangenomen ...
 656. ... 113 Utrecht Regeering Arnhem spoorweg Gravenhage ...
 657. ... 6 Besluiten 54 6 voordracht Arnhem ...
 658. ... 2 47 ontslag Kolonel Provinciale etappe ...
 659. ... 2 Tilburg ...
 660. ... Teteringen Vervolg_op ...
 661. ... 17 7 a Tilburg gewijzigd Reglement ...
 662. ... 13 Groningen reglement Zeeland 47 55 ...
 663. ... vastgesteld 8 9 i van_Friesland waterschap 14 12 ...
 664. ... 07 Bonn Bonnerveen RapptRvSt 14 Secretaris Noordbrabant ...
 665. ... Overijssel Dalfser 23 ...
 666. ... Overijssel alsboven ...
 667. ... bij Noord-Brabant waterschaps ...
 668. ... 4 Groningen als 49 als vergrooting ...
 669. ... 28 Staten Utrecht Noord als ...
 670. ... a 8 48 6 10 7 8 49 ...
 671. ... 24 @Rapp_variant ...
 672. ... 6 61 3 Kolonien 7 6 62 9 Boogaart 6 ...
 673. ... 37 School 39 RapptRvSt 14 Besluit_fiat 48 ...
 674. ... 6 a 3 30 1898 54 a ...
 675. ... Pensioenen Fiat Wijs Zaken ...
 676. ... 8 a 7 92 verleenen Besluit_fiat a ...
 677. ... 20 29 April 8 als sluisknecht ...
 678. ... 21 verleenen 50 Besluit_fiat tot_het ...
 679. ... Maart 3 g verleenen g als Besluiten 6 ...
 680. ... 36 Rauwerd Feb Rijksopvoedings Utrecht ...
 681. ... Rappt Kommies 43 Rijkswerkinrichting 8 Maart ...
 682. ... 30 a 30 Braam RapptRvSt Mei 109 ...
 683. ... 17 49 Timmerhaus School ...
 684. ... i Zutphen ontslagen 5 13 3 132 30 17 gewezen ...
 685. ... 26 40 RapptRvSt 31 26 41 ...
 686. ... 6 Groningen hierbij als 6 44 ...
 687. ... vermelde Rijks Rappt 19 School 3 Rappt_MarD 18 ...
 688. ... Rappt_Pensioenraad Mei 30 127 Kramer 31 ...
 689. ... Schuuren School 9 Directeur Besluit Besluit_fiat Gravenhage bij ...
 690. ... 13 Sloterdijk Gerechtshof Leeuwarden hierbij ...
 691. ... 3 Timmer Haarlemmer 33 Juni ...
 692. ... 6 Pensioenen Hoogleeraar Rijks_Universiteit Universiteit Dokkum 12 ...
 693. ... Engelen ...
 694. [no page title]
 695. ... 119 Pensioenraad ...
 696. [no page title]
 697. [no page title]
 698. ... 19 Bierlee Amsterdam Moret ...
 699. [no page title]
 700. [no page title]
 701. ... verbetering ...
 702. ... 6 ...
 703. ... 17 105 10 als Schrijver Battum Roermond ...
 704. ... 8 Pensioenen Boskoop verleenen verlichting Kapelle regeling ...
 705. ... Vervolg als 52 directeur pre ...
 706. ... Notificatie 39 31 Notificatie 41 Notificatie 6 ...
 707. ... 102 Rappt 18 Mei Notificatie 12 ...
 708. ... 44 21 Notificatie 24 3 ...
 709. ... Valk 46 198 6 ...
 710. ... F Feb Besluit_fiat 22 Feb 7 hierbij ...
 711. ... Wapen Arnhem 9 Greydanus Ferwerda ...
 712. ... f 40 hierbij tijdelijk Roermond @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND 9 als ...
 713. ... verleenen 12 L 14 Algemeene 30 behoeve 29 ...
 714. [no page title]
 715. ... 29 Besluit_fiat 61 als voordracht 24 Gendringen ...
 716. ... 59 Gouvernement Tasser Gravenhage tot_het toekennen Vervolg ...
 717. ... soldaat Koloniale Rappt_BD als Rappt ...
 718. ... 59 105 0 Notificatie Indie vastgesteld Zeemacht ...
 719. [no page title]
 720. ... Ambtenaar ...
 721. ... Maatschappij ...
 722. ... 31 Almelo rechtbank Arnhem ...
 723. ... 41 4 Justitie a vervanger Dordrecht ...
 724. ... 6 35 Gravenhage Groningen Amsterdam ...
 725. ... Vervolg Roermond 20 Dordrecht ...
 726. ... Hertogenbosch Basten 30 38 Haarlem ...
 727. ... 1896 gewijzigd April Fiat RapptRvSt Dom Adres ...
 728. ... Militaire 28 vergunning 3 16 adres als Vervolg ...
 729. ... a 30 a Lookeren 4 ...
 730. ... Oostwold als 88 Waldeck Indie ...
 731. ... 32 7 Maart a 116 14 4 ...
 732. ... 44 149 Groningen Besluit Besluiten 17 huwelijk ...
 733. ... 9 4 7 huwelijk Mej April 88 12 ...
 734. ... 6 13 adres 17 Rozenburg als 7 ...
 735. ... Bindjei 7 Hermans 3 36 ...
 736. ... Militaire Besluit_fiat 27 Vlagtwedde 88 Brief 7 ...
 737. ... 43 4 Juni 104 4 ...
 738. ... KB 26 120 30 adres ...
 739. ... Rappt 88 48 Besluit 35 52 ...
 740. ... 88 ...
 741. [no page title]
 742. [no page title]
 743. ... Reeuwijk ...
 744. ... Emmerik ...
 745. ... Boer ...
 746. ... Rensema 8 9 tusschen Boer ...
 747. ... Batavia 41 4 0 88 hierbij tot_het ...
 748. ... Indie Besluit_fiat 48 8 huwelijk tusschen ...
 749. ... huwelijk 88 hierbij Rappt Amsterdam ...
 750. [leeg]
 751. [no page title]
 752. ... 42 2 onderteekend_teruggezonden 14 Feb 198 ...
 753. ... 51 adres Amsterdam zoon 113 3 ...
 754. ... 9 44 5 a Besluit_fiat onderteekend_teruggezonden Amsterdam ...
 755. ... 3 125 adres Schroeyers ...
 756. ... 6 9 158 28 Arnhem ...
 757. [no page title]
 758. ... Kanalen 22 17 7 17 1898 ...
 759. ... Kanalen bij 23 g 1900 14 12 ...
 760. ... 31 58 45 47 4 Overijssel Zwolle ...
 761. ... 12 2 rekening ...
 762. ... 8 3 6 ...
 763. ... Rappt 124 Belgie 4 46 Notificatie ...
 764. [leeg]
 765. [no page title]
 766. ... Zaken 39 18 gevraagd gezag Gouvernements Koloniale ...
 767. ... 4 47 6 Rappt 51 Vervolg_op 12 ...
 768. ... 7 Zaken I 9 16 6 ...
 769. ... Zaken I Hoofdstuk 1899 16 ...
 770. ... Zaken 38 3 tusschen Nederlandsche_en 18 bepaling a ...
 771. ... bepalen 50 28 1898 Boodschap ...
 772. ... Zaken 33 52 9 35 45 ...
 773. ... Indische Zaken kennen Gouvernements bij 6 voordracht ...
 774. ... 1899 Zaken 8 9 RapptRvSt 8 52 40 ...
 775. ... 12 Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Maart 37 30 ...
 776. ... Oost Zaken 22 33 9 ...
 777. ... 21 55 VII Rappt_KD 30 Ambtenaar machinist Indie ...
 778. ... 47 48 5 6 Spoorweg Burg 35 ...
 779. ... 40 Indie Reglement 882 i ...
 780. ... Indische Zaken zich 10 April 1895 Honley ...
 781. ... 6 61 Reglement a 6 g ...
 782. ... April 9 kennen Rappt_KD I bij KB weduwen ...
 783. ... Indische Zaken 38 Bank 4 0 Indie omgekeerd ...
 784. ... 1899 Zaken 3 129 vastgestelde ...
 785. ... 50 35 1899 7 Koloniaal exempl 6 ...
 786. ... Zaken Wyck Generaal 27 Juni ...
 787. ... Indie 30 21 ...
 788. ... Indische Zaken 54 twee Saksen werkzaam ...
 789. ... I Ie Indie 39 23 30 executie ...
 790. ... Zaken 21 1900 21 ...
 791. ... 21 29 Juni Samarang Soesoehoenan Borneo ...
 792. ... Zaken 8 30 1e_Kamer ...
 793. ... begrooting Adres ...
 794. [no page title]
 795. ... justitie 17 7 3 houdende 8 ...
 796. ... 1900 Gouverneur Generaal 1897 ...
 797. ... overweging Ordonnantie met_copie ...
 798. [no page title]
 799. ... Tarat ...
 800. [no page title]
 801. ... Nederland Begrooting Januari 38 28 39 ...
 802. ... @Rapp_variant algemeen 17 31 8 ...
 803. ... 139 55 g ...
 804. ... steenkolenmijnen 17 ...
 805. ... regeering 25 g Rappt 6 als Goenoe ...
 806. ... Zaken 17 8 gerechtshof betreffende ...
 807. ... 24 tweede 2 Indie 9 Soerabaya Madoera ...
 808. ... I Hoofdstuk Woensdag 189 Europa 1899 Hoofd ...
 809. ... Zaken 13 4000 Kapitein wachten I 2 ...
 810. ... Rappt derden Besluit_fiat 13 Rotterdam 4 ...
 811. ... 44 Lichten Bericht Wapen Rappt_MarD 35 ...
 812. ... Kapelle Ropper vastgesteld Stoom ...
 813. [no page title]
 814. ... 8 a Rappt 19 1895 daggelden ...
 815. ... Korps 12 Kolonel Kapitein Korps Luxemburg Mariniers Duitschland 30 ...
 816. ... Rappt_MarD Nannink Amsterdam 0 a @DOWNSTROKE_p Zee gepensionneerden ...
 817. ... 45 Herwaarde Rotterdam RapptRvSt ...
 818. ... Feb Rappt_MarD sRijks_Zeemacht Zeemacht ...
 819. ... Rappt Mei Timmers Juni 138 13 ...
 820. ... Pensioenen Marine 19 39 Baar 36 ...
 821. ... 9 Juni 41 g ...
 822. ... Marine Broers 318 toekennen ...
 823. ... 7 ...
 824. ... 1900 Ruyter ...
 825. ... Rotterdam R Willemsoord ...
 826. ... 4 Zandstra Zeemacht Rijks_Zeemacht Zeemacht ...
 827. ... Marine a Rappt Rappt_MarD Rappt Rappt_MarD 6 2e_kl ...
 828. ... 43 a Luitenant_Kolonel Kolonel Brussel Wapen 20 ...
 829. ... Weenen 30 Baron Horvard hierbij ...
 830. ... 52 a Deputatie Nederlanden a 49 16 ...
 831. ... 26 Koningin Mei Per_missive 46 ...
 832. ... nopens Mei ...
 833. ... BlD 43 ...
 834. ... Parijs mededeeling ...
 835. ... Per_missive ...
 836. ... 8 Zegel spoorwegen regelrecht Vervolg ...
 837. ... 26 6 Utrecht 13 gesloten 48 ...
 838. ... Zegel zegel Commies commissie Duisburg Rotterdam Besluit ...
 839. ... 9 25 2 5 ...
 840. ... leverantien Rappt_WD Vlissingen 229 ...
 841. ... bestedingen leverantien 7 Bergen tusschen ...
 842. ... leverantien Feb g Hertogenbosch Feb Remonte ...
 843. ... Rappt 4 rivierzijde Maart a herstelling ...
 844. ... leverantien 28 25 Winschoten Rappt ...
 845. ... leverantien 10 92 17 g 19 behoeve ...
 846. ... 28 Zee 120 20 het 47 ...
 847. ... 61 Rotterdam 16 92 ...
 848. ... 40 aanbesteding Delft Rappt Mei ...
 849. ... leverantien Rappt a Gravenhage 13 159 Leiden ...
 850. ... 1899 48 120 bewaring 30 19 ...
 851. ... 85 39 ...
 852. [no page title]
 853. [no page title]
 854. ... machtiging ...
 855. ... Haarlem Alkmaar ...
 856. ... 9 leverantien 19 nieuwe r 21 ...
 857. ... 17 7 Hoofdstuk 21 7 schaffen a ...
 858. ... leverantien Pensioenen 88 gelegen Mineralogisch ...
 859. ... leverantien 27 Bescheiden ...
 860. ... toekennen 24 tijdelijk ij 14 4 39 ...
 861. ... 10 Visser Kolonien als Adjudant 23 ...
 862. ... 54 Ambtenaren 22 17 7 ...
 863. ... tot_het Kolonien Referendaris 1900 Bruinsma ...
 864. ... 8 a Majoor 4 39 Willem_III ...
 865. ... 35 8 bij 8 3e Leger ...
 866. ... Officier_van_Gezondheid Ockerse Besluit_fiat Feb ...
 867. ... Tandjong Priok baggermaterieel 8 Feb als Europa ...
 868. ... Pensioenen Rappt @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND Maart toekennen a 17 ...
 869. ... Maart bij Justitie Rappt Indie Rappt_KD April ...
 870. ... 21 April Europa Besluit Besluit_fiat 258 April a ...
 871. ... Etablissement ontslagen Heek Heekeren a ...
 872. ... 38 bepaling Guinea 0 militairen Juni 7 ...
 873. ... 28 Juni tijdvak 6 2 Kapitein Infanterie Indie ...
 874. ... pensioen ...
 875. ... Velthuysen Hansen het_Leger ...
 876. ... 1881 5 37 12 ...
 877. ... Luitenant Europa ...
 878. ... Genie koloniale Wapen Besluit_fiat Administratie Prairie ...
 879. ... 34 Indie Rappt tot_het 8 ...
 880. ... 8 5 Suriname Curacao vastgestelde Koloniale Fiat ...
 881. ... 8 Indische Zaken Curacao ...
 882. - 1899/ an het Beslui
 883. ... Indische 6 30 Gouverneur Reglement ...
 884. ... 1899 Zaken Curacao Bonaire ...
 885. ... Zaken Curacao 92 Curacao ...
 886. ... Gouverneur Suriname tramweg exploitatie Suriname ...
 887. ... April Gouverneur Suriname Gouverneur geldelijke Suriname Mei ...
 888. ... Suriname Curacao Gouverneur ...
 889. ... uitgaven Suriname g Adres executie 5 Suriname ...
 890. ... tijdelijk Curacao kaarten Bestuur Besluiten Besluiten_fiat Suriname ...
 891. ... a ...
 892. ... 1899 Curacao ...
 893. ... Suriname ...
 894. ... Telegram ...
 895. ... Suriname ...
 896. ... a Venlo Vervolg_op ...
 897. ... in Zutphen Mr. Besluit_fiat Kantongerecht Openbaar Ministerie Utrecht ...
 898. ... Hoeufft Zwolle Duurstede ...
 899. ... griffie 48 Zierikzee Hamer April Openbaar ...
 900. ... 2 Breda Ministerie Breda fiat 17 ...
 901. ... als Boer Amsterdam Kantongerechten sHertogenbosch Hertogenbosch ...
 902. ... Juni Jhr Besluit 2 Juni ...
 903. ... houdende laatstelijk gewijzigd 17 zelf ...
 904. ... Heerenveen Groningen sHertogenbosch Hertogenbosch Baron ...
 905. ... Groenlo Hilversum ...
 906. ... No Sypkes Besluit Besluit_fiat. Rotterdam ...
 907. ... No Kanton Bijdendijk Beetsterzwaag Milders Tholen ...
 908. ... 2 Hoog Universiteit zoover a Universiteit van ...
 909. ... Onderwijs Maart 1898 Rappt Universiteit Utrecht a ...
 910. ... Universiteit g fiat Krabbe verleenen Universiteit ...
 911. ... a Arnhem Mei Rijks_Universiteit Universiteit Leiden ...
 912. ... Onderwijs Bestuur Utrecht kunnen Boodschap 1900 ...
 913. ... N fiat 25 Rijks_universiteit Wertheim ...
 914. ... I omschreven Utrecht 1900 ...
 915. ... Fiat executie vastgesteld 107 kennisgeving ...
 916. ... van 59 besluiten hierbij 47 mededeeling Decb ...
 917. - 1899/ [leeg] ongelinieerd
 918. - 1899/ [leeg] ongelinieerd
 919. - 1899/ [leeg] ongelinieerd
 920. - 1899/ [leeg] ongelinieerd
 921. 1901/ binnenkant achterkaft, geen liniering
 922. - 1899/ Boekkaft, achterzijde

Monk_Contents - Sun Nov 26 18:13:14 CET 2017