navis-NL-HaNA_2.02.04_3960

 1. Front
 2. 1893/ binnenkant voorkaft, geen liniering
 3. 1893/ [leeg] ongelinieerd
 4. 1893/ binnenkant voorkaft - geen liniering
 5. 1893/ [leeg] ongelinieerd
 6. 1893/ binnenkant voorkaft - geen liniering
 7. - 1893/ Index A - Aanbestedingen en leverantiŽn
 8. - 1893/ Index A - [leeg]
 9. [no page title]
 10. ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
 11. ... Collecten 113 3 113 3 Conferentien 3 ...
 12. [no page title]
 13. ... Deurwaarders 3 @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING 3 ...
 14. [no page title]
 15. [no page title]
 16. [no page title]
 17. [no page title]
 18. [no page title]
 19. ... Krankzinnig Geschenken 128 Gezanten Vreemde Vereeniging Gelukwenschen gemeenten ...
 20. [no page title]
 21. ... Hessen @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING Raad Adel Nederlanden Hoog Militair Gerechtshof ...
 22. [leeg]
 23. [no page title]
 24. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
 25. [no page title]
 26. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 27. ... Kiezers 95 Kantongerechten Kans Kolonel Huis Koophandel Museum Kolonien Dept ...
 28. ... @D_tabblad_links @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 29. [no page title]
 30. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 31. ... 159 124 33 Mariniers Etablissementen Materieel Gewichten Militaire ...
 32. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @A_tabblad_links @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @H_tabblad_links @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 33. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING Nationale Militie Nationale Schuld ...
 34. [no page title]
 35. ... Observatoriums Nederlandsch 116 Lager Oranje Nassau 124 125 113 Hoog ...
 36. [no page title]
 37. ... Wat Waterstaat Patentrecht Oost-Indische West 102 50 124 Marine 6 ...
 38. [no page title]
 39. [no page title]
 40. [leeg]
 41. ... Rumenie @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING Administratieve 6 Reizen Koning 45 ...
 42. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @N_tabblad_links @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 43. ... Saksen Staatsblad 59 banken en Spoorweg Staten ...
 44. [no page title]
 45. ... Tentoonstelling Tienden Tractementen soldijen Tractementen de Marine ...
 46. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 47. ... @TAB_rechts_plakrand ...
 48. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 49. ... 118 Venia Veenderijen Veeren Marine Veld ...
 50. [no page title]
 51. ... op Weezenfonds Waldeck Indische Dept Z Wegen 12 128 ...
 52. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 53. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 54. [no page title]
 55. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 56. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 57. ... 57 @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 58. ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 59. 0001 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Jan/2 #4
 60. 0002 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Jan/14 #16
 61. 0003 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Jan/24 #11
 62. 0004 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Jan/30 #38
 63. 0005 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Febr/1 #18
 64. 0006 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Febr/7 #33
 65. 0007 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Febr/10 #11
 66. 0008 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Febr/16 #34/38
 67. 0009 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Maart 6 #4
 68. 0010 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Maart 17 #26
 69. 0011 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Maart 25 #42
 70. 0012 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/April 12 #13
 71. 0013 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/April 25 #39/40
 72. 0014 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Mei 2 #12
 73. 0015 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/Mei 12 #45
 74. 0016 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 75. 0017 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 76. 0018 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 77. 0019 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 78. 0020 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 79. 0021 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 80. 0022 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 81. 0023 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 82. 0024 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 83. 0025 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 84. 0026 [L] Domeinen - 1893/Jan 2 #5
 85. 0027 [R] Domeinen - 1893/Jan 14 #21
 86. 0028 [L] Domeinen - 1893/
 87. 0029 [R] Domeinen - 1893/
 88. 0030 [L] Domeinen - 1893/
 89. 0031 [R] Domeinen - 1893/
 90. 0032 [L] Domeinen - 1893/
 91. 0033 [R] Domeinen - 1893/
 92. 0034 [L] Naturalisatie - 1893/Jan 2 #7/14
 93. 0035 [R] Naturalisatie - 1893/Jan 28 #16
 94. 0036 [L] Naturalisatie - 1893/
 95. 0037 [R] Naturalisatie - 1893/ [leeg]
 96. 0038 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/Jan 2 #16
 97. 0039 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/Feb 15 #19
 98. 0040 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 99. 0041 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 100. 0042 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 101. 0043 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 102. 0044 [L] Oranje-Nassau orde - 1893/Jan 2 #16
 103. 0045 [R] Oranje-Nassau orde - 1893/Jan 9 #25
 104. 0046 [L] Oranje-Nassau orde - 1893/
 105. 0047 [R] Oranje-Nassau orde - 1893/
 106. 0048 [L] Oranje-Nassau orde - 1893/
 107. 0049 [R] Oranje-Nassau orde - 1893/
 108. 0050 [L] Oranje-Nassau orde - 1893/
 109. 0051 [R] Oranje-Nassau orde - 1893/
 110. 0052 [L] Oranje-Nassau orde - 1893/
 111. 0053 [R] Oranje-Nassau orde - 1893/
 112. 0054 [L] Militieraden en Commissarissen - 1893/Jan 2 #20
 113. 0055 [R] Militieraden en Commissarissen - 1893/Octb/19 #22
 114. 0056 [L] Gemeentebesturen - 1893/Jan 2 #21
 115. 0057 [R] Gemeentebesturen - 1893/Jan 20 #55
 116. 0058 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 117. 0059 [R] Gemeentebesturen - 1893/Feb 22 #19
 118. 0060 [L] Gemeentebesturen - 1893/Maart 3 #28
 119. 0061 [R] Gemeentebesturen - 1893/Maart 10 #7
 120. 0062 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 121. 0063 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 122. 0064 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 123. 0065 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 124. 0066 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 125. 0067 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 126. 0068 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 127. 0069 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 128. 0070 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 129. 0071 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 130. 0072 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 131. 0073 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 132. 0074 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 133. 0075 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 134. 0076 [L] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 135. 0077 [R] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 136. 0078 [L] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 137. 0079 [R] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 138. 0080 [L] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 139. 0081 [R] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 140. 0082 [L] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 141. 0083 [R] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 142. 0084 [L] Gratificatien - 1893/
 143. 0085 [R] Gratificatien - 1893/
 144. 0086 [L] Gratificatien - 1893/
 145. 0087 [R] Gratificatien - 1893/
 146. 0088 [L] Gratificatien - 1893/
 147. 0089 [R] Gratificatien - 1893/
 148. 0090 [L] Gratificatien - 1893/
 149. 0091 [R] Gratificatien - 1893/
 150. 0092 [L] Gratificatien - 1893/
 151. 0093 [R] Gratificatien - 1893/
 152. 0094 [L] Nationale Militie - 1893/
 153. 0095 [R] Nationale Militie - 1893/
 154. 0096 [L] Nationale Militie - 1893/
 155. 0097 [R] Nationale Militie - 1893/
 156. 0098 [L] Nationale Militie - 1893/
 157. 0099 [R] Nationale Militie - 1893/
 158. 0100 [L] Nationale Militie - 1893/
 159. 0101 [R] Nationale Militie - 1893/
 160. 0102 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 161. 0103 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 162. 0104 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 163. 0105 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 164. 0106 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 165. 0107 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 166. 0108 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 167. 0109 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 168. 0110 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 169. 0111 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 170. 0112 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 171. 0113 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 172. 0114 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 173. 0115 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 174. 0116 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 175. 0117 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 176. 0118 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 177. 0119 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 178. 0120 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 179. 0121 [R] Posterijen en Telegrafen - 1893/Novb 20 #25
 180. 0122 [L] Personeel van den Waterstaat - 1893/
 181. 0123 [R] Personeel van den Waterstaat - 1893/
 182. 0124 [L] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 183. 0125 [R] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 184. 0126 [L] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 185. 0127 [R] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 186. 0128 [L] Waterschappen - 1893/
 187. 0129 [R] Waterschappen - 1893/
 188. 0130 [L] Waterschappen - 1893/
 189. 0131 [R] Waterschappen - 1893/
 190. 0132 [L] Waterschappen - 1893/
 191. 0133 [R] Waterschappen - 1893/
 192. 0134 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 193. 0135 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 194. 0136 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 195. 0137 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 196. 0138 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 197. 0139 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 198. 0140 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 199. 0141 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 200. 0142 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 201. 0143 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 202. 0144 [L] Spoorwegen - 1893/
 203. 0145 [R] Spoorwegen - 1893/
 204. 0146 [L] Spoorwegen - 1893/
 205. 0147 [R] Spoorwegen - 1893/
 206. 0148 [L] Spoorwegen - 1893/
 207. 0149 [R] Spoorwegen - 1893/
 208. 0150 [L] Spoorwegen - 1893/
 209. 0151 [R] Spoorwegen - 1893/
 210. 0152 [L] Spoorwegen - 1893/
 211. 0153 [R] Spoorwegen - 1893/
 212. 0154 [L] Nationale Schuld - 1893/
 213. 0155 [R] Nationale Schuld - 1893/
 214. 0156 [L] Nationale Schuld - 1893/
 215. 0157 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 216. 0158 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 217. 0159 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 218. 0160 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 219. 0161 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 220. 0162 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 221. 0163 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 222. 0164 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 223. 0165 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 224. 0166 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 225. 0167 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 226. 0168 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 227. 0169 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 228. 0170 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 229. 0171 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 230. 0172 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 231. 0173 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 232. 0174 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 233. 0175 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 234. 0176 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 235. 0177 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 236. 0178 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 237. 0179 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 238. 0180 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 239. 0181 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 240. 0182 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 241. 0183 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 242. 0184 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 243. 0185 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 244. 0186 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 245. 0187 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 246. 0188 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 247. 0189 [R] Personeel der Marine - 1893/
 248. 0190 [L] Personeel der Marine - 1893/
 249. 0191 [R] Personeel der Marine - 1893/
 250. 0192 [L] Personeel der Marine - 1893/
 251. 0193 [R] Personeel der Marine - 1893/
 252. 0194 [L] Personeel der Marine - 1893/
 253. 0195 [R] Personeel der Marine - 1893/
 254. 0196 [L] Personeel der Marine - 1893/
 255. 0197 [R] Personeel der Marine - 1893/
 256. 0198 [L] Personeel der Marine - 1893/
 257. 0199 [R] Personeel der Marine - 1893/
 258. 0200 [L] Personeel der Marine - 1893/
 259. 0201 [R] Personeel der Marine - 1893/
 260. 0202 [L] Personeel der Marine - 1893/
 261. 0203 [R] Personeel der Marine - 1893/
 262. 0204 [L] Personeel der Marine - 1893/
 263. 0205 [R] Personeel der Marine - 1893/
 264. 0206 [L] Personeel der Marine - 1893/
 265. 0207 [R] Personeel der Marine - 1893/
 266. 0208 [L] Gevangenissen, enz. - 1893/
 267. 0209 [R] Gevangenissen, enz. - 1893/
 268. 0210 [L] Gevangenissen, enz. - 1893/
 269. 0211 [R] Gevangenissen, enz. - 1893/
 270. 0212 [L] Gevangenissen, enz. - 1893/
 271. 0213 [R] Gevangenissen, enz. - 1893/
 272. 0214 [L] Gevangenissen, enz. - 1893/
 273. 0215 [R] Gevangenissen, enz. - 1893/
 274. 0216 [L] Maatschappijen - 1893/
 275. 0217 [R] Maatschappijen - 1893/
 276. 0218 [L] Maatschappijen - 1893/
 277. 0219 [R] Maatschappijen - 1893/
 278. 0220 [L] Maatschappijen - 1893/
 279. 0221 [R] Maatschappijen - 1893/
 280. 0222 [L] Maatschappijen - 1893/
 281. 0223 [R] Maatschappijen - 1893/
 282. 0224 [L] Maatschappijen - 1893/
 283. 0225 [R] Maatschappijen - 1893/
 284. 0226 [L] Maatschappijen - 1893/
 285. 0227 [R] Maatschappijen - 1893/
 286. 0228 [L] Maatschappijen - 1893/
 287. 0229 [R] Maatschappijen - 1893/
 288. 0230 [L] Maatschappijen - 1893/
 289. 0231 [R] Maatschappijen - 1893/
 290. 0232 [L] Maatschappijen - 1893/
 291. 0233 [R] Maatschappijen - 1893/
 292. 0234 [L] Maatschappijen - 1893/
 293. 0235 [R] Maatschappijen - 1893/
 294. 0236 [L] Maatschappijen - 1893/
 295. 0237 [R] Maatschappijen - 1893/
 296. 0238 [L] Maatschappijen - 1893/
 297. 0239 [R] Maatschappijen - 1893/
 298. 0240 [L] Maatschappijen - 1893/
 299. 0241 [R] Maatschappijen - 1893/
 300. 0242 [L] Maatschappijen - 1893/
 301. 0243 [R] Maatschappijen - 1893/
 302. 0244 [L] Maatschappijen - 1893/
 303. 0245 [R] Maatschappijen - 1893/
 304. 0246 [L] Maatschappijen - 1893/
 305. 0247 [R] Maatschappijen - 1893/
 306. 0248 [L] Maatschappijen - 1893/
 307. 0249 [R] Maatschappijen - 1893/
 308. 0250 [L] Maatschappijen - 1893/
 309. 0251 [R] Maatschappijen - 1893/
 310. 0252 [L] Maatschappijen - 1893/
 311. 0253 [R] Maatschappijen - 1893/
 312. 0254 [L] Maatschappijen - 1893/
 313. 0255 [R] Maatschappijen - 1893/
 314. 0256 [L] Maatschappijen - 1893/
 315. 0257 [R] Maatschappijen - 1893/
 316. 0258 [L] Maatschappijen - 1893/
 317. 0259 [R] Maatschappijen - 1893/
 318. 0260 [L] Maatschappijen - 1893/
 319. 0261 [R] Maatschappijen - 1893/
 320. 0262 [L] Maatschappijen - 1893/
 321. 0263 [R] Maatschappijen - 1893/
 322. 0264 [L] Maatschappijen - 1893/
 323. 0265 [R] Maatschappijen - 1893/
 324. 0266 [L] Maatschappijen van Assurantie - 1893/
 325. 0267 [R] Maatschappijen van assurantie - 1893/
 326. 0268 [L] Maatschappijen van Assurantie - 1893/
 327. 0269 [R] Maatschappijen van Assurantie - 1893/
 328. 0270 [L] Venia Aetatis - 1893/
 329. 0271 [R] Venia Aetatis - 1893/
 330. 0272 [L] Venia Aetatis - 1893/
 331. 0273 [R] Venia Aetatis - 1893/
 332. 0274 [L] Vreemde Orden - 1893/
 333. 0275 [R] Vreemde Orden - 1893/
 334. 0276 [L] Vreemde Orden - 1893/
 335. 0277 [R] Vreemde Orden - 1893/
 336. 0278 [L] Vreemde Orden - 1893/
 337. 0279 [R] Vreemde Orden - 1893/
 338. 0280 [L] Vreemde Orden - 1893/
 339. 0281 [R] Vreemde Orden - 1893/
 340. 0282 [L] Vreemde Orden - 1893/
 341. 0283 [R] Vreemde Orden - 1893/
 342. 0284 [L] Vreemde Orden - 1893/
 343. 0285 [R] Vreemde Orden - 1893/
 344. 0286 [L] Vreemde Orden - 1893/
 345. 0287 [R] Gevangenissen - 1893/
 346. 0288 [L] Nationale Militie - 1893/
 347. 0289 [R] Nationale Militie - 1893/
 348. 0290 [L] Academie van Beeldende Kunsten - 1893/
 349. 0291 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 350. 0292 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 351. 0293 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 352. 0294 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 353. 0295 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 354. 0296 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 355. 0297 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 356. 0298 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 357. 0299 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 358. 0300 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 359. 0301 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 360. 0302 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 361. 0303 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 362. 0304 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 363. 0305 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 364. 0306 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 365. 0307 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 366. 0308 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 367. 0309 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 368. 0310 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 369. 0311 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 370. 0312 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 371. 0313 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 372. 0314 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 373. 0315 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 374. 0316 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 375. 0317 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 376. 0318 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 377. 0319 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 378. 0320 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 379. 0321 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 380. 0322 [L] Marine - 1893/
 381. 0323 [R] Marine - 1893/
 382. 0324 [L] Marine - 1893/
 383. 0325 [R] Marine - 1893/
 384. 0326 [L] Marine - 1893/
 385. 0327 [R] Marine - 1893/
 386. 0328 [L] Marine - 1893/
 387. 0329 [R] Marine - 1893/
 388. 0330 [L] Marine - 1893/
 389. 0331 [R] Marine - 1893/
 390. 0332 [L] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 391. 0333 [R] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 392. 0334 [L] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 393. 0335 [R] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 394. 0336 [L] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 395. 0337 [R] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 396. 0338 [L] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 397. 0339 [R] Veeziekte, Veeartsenschool, Vee- en Paardenartsen en Veefonds - 1893/
 398. 0340 [L] Twisten en ongeregeldheden - 1893/
 399. 0341 [R] Twisten en ongeregeldheden - 1893/
 400. 0342 [L] Gelukwenschen - 1893/
 401. 0343 [R] Gelukwenschen - 1893/
 402. 0344 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 403. 0345 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 404. 0346 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 405. 0347 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 406. 0348 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 407. 0349 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 408. 0350 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 409. 0351 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 410. 0352 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 411. 0353 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 412. 0354 [L] Rekenkamer - 1893/
 413. 0355 [R] Rekenkamer - 1893/
 414. 0356 [L] Archieven - 1893/
 415. 0357 [R] Archieven - 1893/
 416. 0358 [L] Statistiek - 1893/
 417. 0359 [R] Statistiek - 1893/
 418. 0360 [L] Statistiek - 1893/
 419. 0361 [R] Statistiek - 1893/
 420. 0362 [L] Havens en Kaden - 1893/
 421. 0363 [R] Havens en Kaden - 1893/
 422. 0364 [L] Plaatselijke belastingen - 1893/
 423. 0365 [R] Plaatselijke belastingen - 1893/
 424. 0366 [L] Plaatselijke belastingen - 1893/
 425. 0367 [R] Plaatselijke belastingen - 1893/
 426. 0368 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 427. 0369 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 428. 0370 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 429. 0371 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 430. 0372 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 431. 0373 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 432. 0374 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 433. 0375 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 434. 0376 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 435. 0377 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 436. 0378 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 437. 0379 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 438. 0380 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 439. 0381 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 440. 0382 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 441. 0383 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 442. 0384 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 443. 0385 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 444. 0386 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 445. 0387 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 446. 0388 [L] Personeel der Armee - 1893/
 447. 0389 [R] Personeel der Armee - 1893/
 448. 0390 [L] Personeel der Armee - 1893/
 449. 0391 [R] Personeel der Armee - 1893/
 450. 0392 [L] Personeel der Armee - 1893/
 451. 0393 [R] Personeel der Armee - 1893/
 452. 0394 [L] Personeel der Armee - 1893/
 453. 0395 [R] Personeel der Armee - 1893/
 454. 0396 [L] Personeel der Armee - 1893/
 455. 0397 [R] Personeel der Armee - 1893/
 456. 0398 [L] Personeel der Armee - 1893/
 457. 0399 [R] Personeel der Armee - 1893/
 458. 0400 [L] Personeel der Armee - 1893/
 459. 0401 [R] Personeel der Armee - 1893/
 460. 0402 [L] Personeel der Armee - 1893/
 461. 0403 [R] Personeel der Armee - 1893/
 462. 0404 [L] Personeel der Armee - 1893/
 463. 0405 [R] Personeel der Armee - 1893/
 464. 0406 [L] Personeel der Armee - 1893/
 465. 0407 [R] Personeel der Armee - 1893/
 466. 0408 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 467. 0409 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 468. 0410 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 469. 0411 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 470. 0412 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 471. 0413 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 472. 0414 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 473. 0415 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 474. 0416 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 475. 0417 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 476. 0418 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 477. 0419 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 478. 0420 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 479. 0421 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 480. 0422 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 481. 0423 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 482. 0424 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 483. 0425 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 484. 0426 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 485. 0427 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 486. 0428 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 487. 0429 [R] Erfenissen, legaten, donatien en successierechten - 1893/
 488. 0430 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 489. 0431 [R] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 490. 0432 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 491. 0433 [R] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 492. 0434 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 493. 0435 [R] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 494. 0436 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 495. 0437 [R] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 496. 0438 [L] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 497. 0439 [R] Erfenissen, legaten, donatien en Successierechten - 1893/
 498. 0440 [L] Wegen - 1893/
 499. 0441 [R] Wegen - 1893/
 500. 0442 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 501. 0443 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 502. 0444 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 503. 0445 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 504. 0446 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 505. 0447 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 506. 0448 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 507. 0449 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 508. 0450 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 509. 0451 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 510. 0452 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 511. 0453 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 512. 0454 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 513. 0455 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 514. 0456 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 515. 0457 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 516. 0458 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 517. 0459 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 518. 0460 [L] Armwezen en gestichten van weldadigheid - 1893/
 519. 0461 [R] Congressen - 1893/
 520. 0462 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 521. 0463 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 522. 0464 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 523. 0465 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 524. 0466 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 525. 0467 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 526. 0468 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 527. 0469 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 528. 0470 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 529. 0471 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 530. 0472 [L] Vaandels - 1893/
 531. 0473 [R] Legitimatie - 1893/
 532. 0474 [L] Legitimatie - 1893/
 533. 0475 [R] Legitimatie - 1893/
 534. 0476 [L] Legitimatie - 1893/
 535. 0477 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 536. 0478 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 537. 0479 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 538. 0480 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 539. 0481 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 540. 0482 [L] Boek en Kunstwerken - 1893/
 541. 0483 [R] Boek en Kunstwerken - 1893/
 542. 0484 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 543. 0485 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 544. 0486 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 545. 0487 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 546. 0488 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 547. 0489 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 548. 0490 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 549. 0491 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 550. 0492 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 551. 0493 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 552. 0494 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 553. 0495 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 554. 0496 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 555. 0497 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 556. 0498 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 557. 0499 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 558. 0500 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1893/
 559. 0501 [R] [leeg] - 1893/
 560. 0502 [L] Erfenissen, Legaten, Donatien en Successierechten - 1893/
 561. 0503 [R] [leeg] - 1893/
 562. 0504 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 563. 0505 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 564. 0506 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 565. 0507 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 566. 0508 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 567. 0509 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 568. 0510 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 569. 0511 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 570. 0512 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 571. 0513 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 572. 0514 [L] Loterijen - 1893/
 573. 0515 [R] Loterijen - 1893/
 574. 0516 [L] Loterijen - 1893/
 575. 0517 [R] Loterijen - 1893/
 576. 0518 [L] Hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen - 1893/
 577. 0519 [R] Hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen - 1893/
 578. 0520 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1893/
 579. 0521 [R] Stoomwerktuigen - 1893/
 580. 0522 [L] Stoomwerktuigen - 1893/
 581. 0523 [R] Stoomwerktuigen - 1893/
 582. 0524 [L] Gratie - 1893/
 583. 0525 [R] Gratie - 1893/
 584. 0526 [L] Gratie - 1893/
 585. 0527 [R] Gratie - 1893/
 586. 0528 [L] Gratie - 1893/
 587. 0529 [R] Gratie - 1893/
 588. 0530 [L] Gratie - 1893/
 589. 0531 [R] Gratie - 1893/
 590. 0532 [L] Gratie - 1893/
 591. 0533 [R] Gratie - 1893/
 592. 0534 [L] Gratie - 1893/
 593. 0535 [R] Gratie - 1893/
 594. 0536 [L] Gratie - 1893/
 595. 0537 [R] Gratie - 1893/
 596. 0538 [L] Gratie - 1893/
 597. 0539 [R] Gratie - 1893/
 598. 0540 [L] Gratie - 1893/
 599. 0541 [R] Gratie - 1893/
 600. 0542 [L] Gratie - 1893/
 601. 0543 [R] Gratie - 1893/
 602. 0544 [L] Mijnen en Bergwerken - 1893/
 603. 0545 [R] Prebenden en Vicarien- 1893/
 604. 0546 [L] Geneeskunde - 1893/
 605. 0547 [R] Geneeskunde - 1893/
 606. 0548 [L] Geneeskunde - 1893/
 607. 0549 [R] Geneeskunde - 1893/
 608. 0550 [L] Geneeskunde - 1893/
 609. 0551 [R] Geneeskunde - 1893/
 610. 0552 [L] Geneeskunde - 1893/
 611. 0553 [R] Geneeskunde - 1893/
 612. 0554 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1893/
 613. 0555 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1893/
 614. 0556 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1893/
 615. 0557 [R] Tollen - 1893/
 616. 0558 [L] Tollen - 1893/
 617. 0559 [R] Tollen - 1893/
 618. 0560 [L] Tollen - 1893/
 619. 0561 [R] Tollen - 1893/
 620. 0562 [L] Tollen - 1893/
 621. 0563 [R] Tollen - 1893/
 622. 0564 [L] Tollen - 1893/
 623. 0565 [R] Tollen - 1893/
 624. 0566 [L] Tollen - 1893/
 625. 0567 [R] Tollen - 1893/
 626. 0568 [L] Militaire Zaken - 1893/
 627. 0569 [R] Militaire Zaken - 1893/
 628. 0570 [L] Militaire Zaken - 1893/
 629. 0571 [R] Militaire Zaken - 1893/
 630. 0572 [L] Militaire Zaken - 1893/
 631. 0573 [R] Militaire Zaken - 1893/
 632. 0574 [L] Militaire Zaken - 1893/
 633. 0575 [R] Militaire Zaken - 1893/
 634. 0576 [L] Militaire Zaken - 1893/
 635. 0577 [R] [leeg] - 1893/
 636. 0578 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 637. 0579 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 638. 0580 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 639. 0581 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 640. 0582 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 641. 0583 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 642. 0584 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 643. 0585 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 644. 0586 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 645. 0587 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 646. 0588 [L] Betaalmeesters - 1893/
 647. 0589 [R] Koloniale Troepen - 1893/
 648. 0590 [L] Koloniale Troepen - 1893/
 649. 0591 [R] Koloniale Troepen - 1893/
 650. 0592 [L] Koloniale Troepen - 1893/
 651. 0593 [R] Koloniale Troepen - 1893/
 652. 0594 [L] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 653. 0595 [R] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 654. 0596 [L] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 655. 0597 [R] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 656. 0598 [L] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 657. 0599 [R] Eereteekenen en Medailles - 1893/
 658. 0600 [L] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 659. 0601 [R] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 660. 0602 [L] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 661. 0603 [R] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 662. 0604 [L] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 663. 0605 [R] Reis- en verblijfkosten - 1893/
 664. 0606 [L] Militaire Verloven - 1893/
 665. 0607 [R] Militaire Verloven - 1893/
 666. 0608 [L] Militaire Verloven - 1893/
 667. 0609 [R] Militaire Verloven - 1893/
 668. 0610 [L] Militaire Verloven - 1893/
 669. 0611 [R] Militaire Verloven - 1893/
 670. 0612 [L] Militaire Verloven - 1893/
 671. 0613 [R] Militaire Verloven - 1893/
 672. 0614 [L] Militaire Verloven - 1893/
 673. 0615 [R] Militaire Verloven - 1893/
 674. 0616 [L] Militaire Verloven - 1893/
 675. 0617 [R] Militaire Verloven - 1893/
 676. 0618 [L] Militaire Verloven - 1893/
 677. 0619 [R] Militaire Verloven - 1893/
 678. 0620 [L] Militaire Verloven - 1893/
 679. 0621 [R] Militaire Verloven - 1893/
 680. 0622 [L] Militair Onderwijs - 1893/
 681. 0623 [R] Militair Onderwijs - 1893/
 682. 0624 [L] Militair Onderwijs - 1893/
 683. 0625 [R] Militair Onderwijs - 1893/
 684. 0626 [L] Loodswezen - 1893/
 685. 0627 [R] Loodswezen - 1893/
 686. 0628 [L] Kroon-Domein - 1893/
 687. 0629 [R] Maten en Gewichten - 1893/
 688. 0630 [L] Dijken, polders, zeeweringen, sluizen en waterkeeringen - 1893/
 689. 0631 [R] Dijken, polders, zeeweringen, sluizen en waterkeeringen - 1893/
 690. 0632 [L] Dijken, polders, zeeweringen, sluizen en waterkeeringen - 1893/
 691. 0633 [R] Dijken, polders, zeeweringen, sluizen en waterkeeringen - 1893/
 692. 0634 [L] Personeel der directe belastingen - 1893/
 693. 0635 [R] Personeel der directe belastingen - 1893/
 694. 0636 [L] Personeel der directe belastingen - 1893/
 695. 0637 [R] Personeel der directe belastingen - 1893/
 696. 0638 [L] Personeel der directe belastingen - 1893/
 697. 0639 [R] Personeel der directe belastingen - 1893/
 698. 0640 [L] Koninklijk Militair Invalidenhuis - 1893/
 699. 0641 [R] Rivieren en Kanalen - 1893/
 700. 0642 [L] Rivieren en Kanalen - 1893/
 701. 0643 [R] Rivieren en Kanalen - 1893/
 702. 0644 [L] Rivieren en Kanalen - 1893/
 703. 0645 [R] Rivieren en Kanalen - 1893/
 704. 0646 [L] Rivieren en Kanalen - 1893/
 705. 0647 [R] Lands- Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1893/
 706. 0648 [L] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 707. 0649 [R] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 708. 0650 [L] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 709. 0651 [R] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 710. 0652 [L] Raad van State - 1893/
 711. 0653 [R] Raad van State - 1893/
 712. 0654 [L] Wachtgelden - 1893/
 713. 0655 [R] Wachtgelden - 1893/
 714. 0656 [L] Schutterijen - 1893/
 715. 0657 [R] Schutterijen - 1893/
 716. 0658 [L] Schutterijen - 1893/
 717. 0659 [R] Schutterijen - 1893/
 718. 0660 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 719. 0661 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 720. 0662 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 721. 0663 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 722. 0664 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 723. 0665 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 724. 0666 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 725. 0667 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 726. 0668 [L] Traktementen, Soldijen en toelagen bij de Marine - 1893/
 727. 0669 [R] Traktementen, Soldijen en toelagen bij de Marine - 1893/
 728. 0670 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1893/
 729. 0671 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1893/
 730. 0672 [L] Bijzondere fondsen van H,M. - 1893/
 731. 0673 [R] Rumenie - 1893/
 732. 0674 [L] Staten-Generaal - 1893/
 733. 0675 [R] Staten-Generaal - 1893/
 734. 0676 [L] Staten-Generaal - 1893/
 735. 0677 [R] Staten-Generaal - 1893/
 736. 0678 [L] Staten-Generaal - 1893/
 737. 0679 [R] Staten-Generaal - 1893/
 738. 0680 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 739. 0681 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 740. 0682 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 741. 0683 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 742. 0684 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 743. 0685 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 744. 0686 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 745. 0687 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 746. 0688 [L] Kabinetten en Museums - 1893/
 747. 0689 [R] Kerkelijke traktementen, gratificatien en toelagen (Hervormde) - 1893/
 748. 0690 [L] Prebenden en Vicarien - 1893/
 749. 0691 [R] Registratie en Zegel - 1893/
 750. 0692 [L] Registratie en Zegel - 1893/
 751. 0693 [R] Personeel der Registratie domeinen en van het Zegel - 1893/
 752. 0694 [L] Personeel der Registratie domeinen en van het Zegel - 1893/
 753. 0695 [R] Personeel der Registratie domeinen en van het Zegel - 1893/
 754. 0696 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 755. 0697 [R] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 756. 0698 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 757. 0699 [R] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 758. 0700 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 759. 0701 [R] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 760. 0702 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 761. 0703 [R] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 762. 0704 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 763. 0705 [R] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 764. 0706 [L] Notatiaat - 1893/
 765. 0707 [R] Notatiaat - 1893/
 766. 0708 [L] Notatiaat - 1893/
 767. 0709 [R] Notatiaat - 1893/
 768. 0710 [L] Notatiaat - 1893/
 769. 0711 [R] Notatiaat - 1893/
 770. 0712 [L] Koloniaal Militair Invalidenhuis (Kon) - 1893/
 771. 0713 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1893/
 772. 0714 [L] Hoogen Raad van Adel - 1893/
 773. 0715 [R] Procureurs - 1893/
 774. 0716 [L] Procureurs - 1893/
 775. 0717 [R] Sterken drank - 1893/
 776. 0718 [L] Sterken drank - 1893/
 777. 0719 [R] Sterken drank - 1893/
 778. 0720 [L] Sterken drank - 1893/
 779. 0721 [R] Landbouw - 1893/
 780. 0722 [L] Landbouw - 1893/
 781. 0723 [R] Landbouw - 1893/
 782. 0724 [L] Landbouw - 1893/
 783. 0725 [R] Landbouw - 1893/
 784. 0726 [L] Landbouw - 1893/
 785. 0727 [R] Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen - 1893/
 786. 0728 [L] Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen - 1893/
 787. 0729 [R] Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen - 1893/
 788. 0730 [L] Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen - 1893/
 789. 0731 [R] 's Rijks Financien - 1893/
 790. 0732 [L] 's Rijks Financien - 1893/
 791. 0733 [R] Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden - 1893/
 792. 0734 [L] Plaatselijke Financien - 1893/
 793. 0735 [R] Plaatselijke Financien - 1893/
 794. 0736 [L] Gedenkteekenen en Medailles - 1893/
 795. 0737 [R] Edelmoedige daden en belooningen - 1893/
 796. 0738 [L] Edelmoedige daden en belooningen - 1893/
 797. 0739 [R] Departement van Kolonien - 1893/
 798. 0740 [L] Kantongerechten - 1893/
 799. 0741 [R] Kantongerechten - 1893/
 800. 0742 [L] Kantongerechten - 1893/
 801. 0743 [R] Kantongerechten - 1893/
 802. 0744 [L] Kantongerechten - 1893/
 803. 0745 [R] Kantongerechten - 1893/
 804. 0746 [L] Kantongerechten - 1893/
 805. 0747 [R] Kantongerechten - 1893/
 806. 0748 [L] Kantongerechten - 1893/
 807. 0749 [R] Kantongerechten - 1893/
 808. 0750 [L] Politie - 1893/
 809. 0751 [R] Departement van Financien - 1893/
 810. 0752 [L] Adelstand - 1893/
 811. 0753 [R] Adelstand - 1893/
 812. 0754 [L] Pensioenfonds voor burgerlijke Ambtenaren - 1893/
 813. 0755 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1893/
 814. 0756 [L] Algemeen Bestuur - 1893/
 815. 0757 [R] Audientien - 1893/
 816. 0758 [L] Audientien - 1893/
 817. 0759 [R] Audientien - 1893/
 818. 0760 [L] Audientien - 1893/
 819. 0761 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 820. 0762 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 821. 0763 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 822. 0764 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 823. 0765 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 824. 0766 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 825. 0767 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 826. 0768 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 827. 0769 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 828. 0770 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 829. 0771 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 830. 0772 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 831. 0773 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 832. 0774 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 833. 0775 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 834. 0776 [L] Scherpschutterijen - 1893/
 835. 0777 [R] Wetten en Wetboeken - 1893/
 836. 0778 [L] Wetten en Wetboeken - 1893/
 837. 0779 [R] Wetten en Wetboeken - 1893/
 838. 0780 [L] Wetten en Wetboeken - 1893/
 839. 0781 [R] Bevolking - 1893/
 840. 0782 [L] Wees- en Momboirkamers - 1893/
 841. 0783 [R] Herv. Kerkelijke pensioenen, emeritaten en onderstanden - 1893/
 842. 0784 [L] West-Indische Pensioenen - 1893/
 843. 0785 [R] West-Indische Pensioenen - 1893/
 844. 0786 [L] Koffie - 1893/
 845. 0787 [R] Vreemde waardigheden en diensten - 1893/
 846. 0788 [L] Kabinetten en Museums - 1893/
 847. 0789 [R] Hooger Onderwijs - 1893/
 848. 0790 [L] Hooger Onderwijs - 1893/
 849. 0791 [R] Hooger Onderwijs - 1893/
 850. 0792 [L] Hooger Onderwijs - 1893/
 851. 0793 [R] Hooger Onderwijs - 1893/
 852. 0794 [L] Hooger Onderwijs - 1893/
 853. 0795 [R] Ziekten - 1893/
 854. 0796 [L] Directe belastingen enz. - 1893/
 855. 0797 [R] Directe belastingen enz. - 1893/
 856. 0798 [L] Directe belastingen enz. - 1893/
 857. 0799 [R] Directe belastingen enz. - 1893/
 858. 0800 [L] Korps Marechaussee - 1893/
 859. 0801 [R] [leeg] - 1893/
 860. 0802 [L] Militaire Tractementen en Soldijen - 1893/
 861. 0803 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1893/
 862. 0804 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1893/
 863. 0805 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1893/
 864. 0806 [L] Militaire Traktementen en Soldijen - 1893/
 865. 0807 [R] Militaire Traktementen en Soldijen - 1893/
 866. 0808 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1893/
 867. 0809 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1893/
 868. 0810 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1893/
 869. 0811 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1893/
 870. 0812 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1893/
 871. 0813 [R] [leeg] - 1893/
 872. 0814 [L] In- uit- en doorvoer - 1893/
 873. 0815 [R] Veenderijen - 1893/
 874. 0816 [L] Veenderijen - 1893/
 875. 0817 [R] Veenderijen - 1893/
 876. 0818 [L] Provinciale Besturen - 1893/
 877. 0819 [R] Provinciale Besturen - 1893/
 878. 0820 [L] Provinciale Besturen - 1893/
 879. 0821 [R] Provinciale Besturen - 1893/
 880. 0822 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1893/
 881. 0823 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1893/
 882. 0824 [L] Gerechtshoven - 1893/
 883. 0825 [R] Jaar- en Weekmarkten - 1893/
 884. 0826 [L] Israelitisch Kerkgenootschap en Godsdienstige Armenscholen - 1893/
 885. 0827 [R] Herv. Kerkelijke goederen, fondsen, inkomsten, gebouwen en pastorien - 1893/
 886. 0828 [L] R.K. Kerkelijke pensioenen, emeritaten en onderstanden - 1893/
 887. 0829 [R] Militaire Justitie - 1893/
 888. 0830 [L] Militaire Justitie - 1893/
 889. 0831 [R] [leeg] - 1893/
 890. 0832 [L] Conferentien bij H.M. - 1893/
 891. 0833 [R] Conferentien bij H.M. - 1893/
 892. 0834 [L] Observatoriums - 1893/
 893. 0835 [R] Wapens - 1893/
 894. 0836 [L] Herv. Kerkelijke Zaken - 1893/
 895. 0837 [R] Hervormde Kerkelijke Zaken - 1893/
 896. 0838 [L] Provinciale begrootingen - 1893/
 897. 0839 [R] Provinciale begrootingen - 1893/
 898. 0840 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1893/
 899. 0841 [R] Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke Ambtenaren - 1893/
 900. 0842 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1893/
 901. 0843 [R] Weduwen en Weezenfonds der Zeeofficieren - 1893/
 902. 0844 [L] Departement van Marine - 1893/
 903. 0845 [R] Departement van Marine - 1893/
 904. 0846 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1893/
 905. 0847 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1893/
 906. 0848 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1893/
 907. 0849 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1893/
 908. 0850 [L] Leges - 1893/
 909. 0851 [R] Geslachtsnamen - 1893/
 910. 0852 [L] Geslachtsnamen - 1893/
 911. 0853 [R] Geslachtsnamen - 1893/
 912. 0854 [L] Brieven van Kennisgeving - 1893/
 913. 0855 [R] Brieven van Kennisgeving - 1893/
 914. 0856 [L] Brieven van Kennisgeving - 1893/
 915. 0857 [R] Brieven van Kennisgeving - 1893/
 916. 0858 [L] Dept van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1893/
 917. 0859 [R] Dept van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1893/
 918. 0860 [L] Personeel der Maten en Gewichten - 1893/
 919. 0861 [R] Instituut voor de Marine - 1893/
 920. 0862 [L] Spaarbanken - 1893/
 921. 0863 [R] Spaarbanken - 1893/
 922. 0864 [L] Dept van Buitenlandsche Zaken - 1893/
 923. 0865 [R] Dept van Buitenlandsche Zaken - 1893/
 924. 0866 [L] Spanje - 1893/
 925. 0867 [R] Maritime Etablissementen - 1893/
 926. 0868 [L] Maritime Etablissementen - 1893/
 927. 0869 [R] Rechtbanken - 1893/
 928. 0870 [L] Rechtbanken - 1893/
 929. 0871 [R] Rechtbanken - 1893/
 930. 0872 [L] Rechtbanken - 1893/
 931. 0873 [R] Wapen der Genie - 1893/
 932. 0874 [L] Hoogen Raad der Nederlanden - 1893/
 933. 0875 [R] Schadevergoedingen - 1893/
 934. 0876 [L] Rusland - 1893/
 935. 0877 [R] Visscherijen - 1893/
 936. 0878 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1893/
 937. 0879 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1893/
 938. 0880 [L] Grensscheiding van het Rijk - 1893/
 939. 0881 [R] Koninklijk Huis - 1893/
 940. 0882 [L] Koninklijk Huis - 1893/
 941. 0883 [R] Koninklijk Huis - 1893/
 942. 0884 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 943. 0885 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 944. 0886 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 945. 0887 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 946. 0888 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 947. 0889 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 948. 0890 [L] Buskruit - 1893/
 949. 0891 [R] Domicilien van Onderstand - 1893/
 950. 0892 [L] Domicilien van Onderstand - 1893/
 951. 0893 [R] Departement van Oorlog - 1893/
 952. 0894 [L] Departement van Oorlog - 1893/
 953. 0895 [R] Fonds Weldadig en Zorgvuldig - 1893/
 954. 0896 [L] Jacht en Vogelarij - 1893/
 955. 0897 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1893/
 956. 0898 [L] Oostenrijk - 1893/
 957. 0899 [R] Tentoonstellingen - 1893/
 958. 0900 [L] Akademie van Wetenschappen - 1893/
 959. 0901 [R] Instituut voor Doofstommen - 1893/
 960. 0902 [L] Victualiering bij de Marine - 1893/
 961. 0903 [R] Generale en Groote Staf - 1893/
 962. 0904 [L] Adjudanten - 1893/
 963. 0905 [R] Generale en Groote Staf - 1893/
 964. 0906 [L] Banken van Leening - 1893/
 965. 0907 [R] Banken van Leening - 1893/
 966. 0908 [L] Landmeters en Landmetingen - 1893/
 967. 0909 [R] Veldwachters - 1893/
 968. 0910 [L] Ziekten - 1893/
 969. 0911 [R] Ziekten - 1893/
 970. 0912 [L] Saksen - 1893/
 971. 0913 [R] Intendanten - 1893/
 972. 0914 [L] Kerkelijke pensioenen, emeritaten en onderstanden (Herv.) - 1893/
 973. 0915 [R] Pruisen - 1893/
 974. 0916 [L] Gemeentegoederen - 1893/
 975. 0917 [R] [leeg] - 1893/
 976. 0918 [L] Openbare werken - 1893/
 977. 0919 [R] Luxemburg - 1893/
 978. 0920 [L] Departement van Financien - 1893/
 979. 0921 [R] Departement van Financien - 1893/
 980. 0922 [L] Perzie - 1893/
 981. 0923 [R] Staatsblad - 1893/
 982. 0924 [L] Belasting in 't Algemeen - 1893/
 983. 0925 [R] Congressen - 1893/
 984. 0926 [L] Beurzen - 1893/
 985. 0927 [R] [leeg] - 1893/
 986. 0928 [L] Vivres en fourrages - 1893/
 987. 0929 [R] Duinen en Duinbeplantingen - 1893/
 988. 0930 [L] Landverhuizingen - 1893/
 989. 0931 [R] Departement van Binnenlandsche Zaken - 1893/
 990. 0932 [L] Militaire Eeredienst - 1893/
 991. 0933 [R] Entrepots - 1893/
 992. 0934 [L] Korps Mariniers - 1893/
 993. 0935 [R] Italie - 1893/
 994. 0936 [L] Arbitrage - 1893/
 995. 0937 [R] Koninklijke Militaire Academie - 1893/
 996. 0938 [L] Militaire Willems Orde - 1893/
 997. 0939 [R] [leeg] - 1893/
 998. 0940 [L] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1893/
 999. 0941 [R] Rijnvaart - 1893/
 1000. 0942 [L] Reizen der Koningin - 1893/
 1001. 0943 [R] Reizen der Koningin - 1893/
 1002. 0944 [L] Reizen der Koningin - 1893/
 1003. 0945 [R] Reizen der Koningin - 1893/
 1004. 0946 [L] West-Indische Militaire Zaken - 1893/
 1005. 0947 [R] Gouverneur der Residentie - 1893/
 1006. 0948 [L] Scherpschutterijen - 1893/
 1007. 0949 [R] Scherpschutterijen - 1893/
 1008. 0950 [L] Veeren - 1893/
 1009. 0951 [R] Veeren - 1893/
 1010. 0952 [L] Invalidenhuis te Leiden - 1893/
 1011. 0953 [R] Personeel der registratie, domeinen en van het Zegel - 1893/
 1012. 0954 [L] Personeel der registratie, domeinen en van het Zegel - 1893/
 1013. 0955 [R] Personeel der registratie, domeinen en van het Zegel - 1893/
 1014. 0956 [L] Zon en feestdagen - 1893/
 1015. 0957 [R] 's Rijks Zegel - 1893/
 1016. 0958 [L] Servie - 1893/
 1017. 0959 [R] Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren - 1893/
 1018. 0960 [L] Engeland - 1893/
 1019. 0961 [R] Waarborgen op de gouden en zilveren werken - 1893/
 1020. 0962 [L] Militaire Willems Orde - 1893/
 1021. 0963 [R] Rehabilitatie - 1893/
 1022. 0964 [L] Orde van den Gouden Leeuw van Nassau en van de Eikenkroon - 1893/
 1023. 0965 [R] Tienden - 1893/
 1024. 0966 [L] Provinciale en Plaatselijke Staf - 1893/
 1025. 0967 [R] Costuum - 1893/
 1026. 0968 [L] Waldeck-Pyrmont - 1893/
 1027. 0969 [R] R.K. Kerkelijke goederen, fondsen, inkomsten, gebouwen en pastorien - 1893/
 1028. 0970 [L] Weduwenfonds voor de geemploieerden tot het algemeen bestuur behoorende - 1893/
 1029. 0971 [R] Wegen - 1893/
 1030. 0972 [L] Wegen - 1893/
 1031. 0973 [R] Wegen - 1893/
 1032. 0974 [L] Waterstaat in 't algemeen - 1893/
 1033. 0975 [R] Geslachtsnamen - 1893/
 1034. 0976 [L] Geslachtsnamen - 1893/
 1035. 0977 [R] Geslachtsnamen - 1893/
 1036. 0978 [L] Patentrecht - 1893/
 1037. 0979 [R] Visscherijen - 1893/
 1038. 0980 [L] Vreemdelingen - 1893/
 1039. 0981 [R] Raad van State - 1893/
 1040. 0982 [L] Raad van State - 1893/
 1041. 0983 [R] Dagbladen en Tijdschriften - 1893/
 1042. 0984 [L] Politie - 1893/
 1043. 0985 [R] Werving - 1893/
 1044. 0986 [L] Department van Justitie - 1893/
 1045. 0987 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1046. 0988 [L] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1047. 0989 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1048. 0990 [L] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1049. 0991 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1050. 0992 [L] Generale en Groote Staf - 1893/
 1051. 0993 [R] Generale en Groote Staf - 1893/
 1052. 0994 [L] Kiezers en Kiescollegien - 1893/
 1053. 0995 [R] Kiezers en Kiescollegien - 1893/
 1054. 0996 [L] Rekenkamer - 1893/
 1055. 0997 [R] Wetten en Wetboeken - 1893/
 1056. 0998 [L] Rechtbanken - 1893/
 1057. 0999 [R] Rechtbanken - 1893/
 1058. 1000 [L] Gerechtshoven - 1893/
 1059. 1001 [R] Onderwijs in 't Algemeen - 1893/
 1060. 1002 [L] Reizen der Koningin - 1893/
 1061. 1003 [R] [leeg] - 1893/
 1062. 1004 [L] Nederlandsche Taal - 1893/
 1063. 1005 [R] Tentoonstellingen - 1893/
 1064. 1006 [L] Wapen der Genie - 1893/
 1065. 1007 [R] Departement van Kolonien - 1893/
 1066. 1008 [L] In- uit- en doorvoer - 1893/
 1067. 1009 [R] [leeg] - 1893/
 1068. 1010 [L] Adelstand - 1893/
 1069. 1011 [R] Adelstand - 1893/
 1070. 1012 [L] Nederlandsche Handelmaatschappij - 1893/
 1071. 1013 [R] Korps Mariniers - 1893/
 1072. 1014 [L] Duitsche Orde, Balye van Utrecht - 1893/
 1073. 1015 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1074. 1016 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 1075. 1017 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1076. 1018 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 1077. 1019 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1078. 1020 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 1079. 1021 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1080. 1022 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 1081. 1023 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1082. 1024 [L] Raad van Ministers - 1893/
 1083. 1025 [R] Grondlasten - 1893/
 1084. 1026 [L] Veenderijen - 1893/
 1085. 1027 [R] Veenderijen - 1893/
 1086. 1028 [L] Waldeck-Pyrmont - 1893/
 1087. 1029 [R] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 1088. 1030 [L] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 1089. 1031 [R] Pensioenen bij de Marine - 1893/
 1090. 1032 [L] Congressen - 1893/
 1091. 1033 [R] [leeg] - 1893/
 1092. 1034 [L] Polytechnische School - 1893/
 1093. 1035 [R] Beieren - 1893/
 1094. 1036 [L] Luxemburg - 1893/
 1095. 1037 [R] Deurwaarders - 1893/
 1096. 1038 [L] Begrafenissen en Begraafplaatsen - 1893/
 1097. 1039 [R] Registratie en Zegel - 1893/
 1098. 1040 [L] [leeg] - 1893/
 1099. 1041 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1100. 1042 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1101. 1043 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1102. 1044 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1103. 1045 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1104. 1046 [L] Reis en verblijfkosten - 1893/
 1105. 1047 [R] Reis en verblijfkosten - 1893/
 1106. 1048 [L] Armwezen en gestichten van weldadigheid - 1893/
 1107. 1049 [R] Siam - 1893/
 1108. 1050 [L] Scherpschutterijen - 1893/
 1109. 1051 [R] Duitschland - 1893/
 1110. 1052 [L] Landbouw - 1893/
 1111. 1053 [R] Landbouw - 1893/
 1112. 1054 [L] Landbouw - 1893/
 1113. 1055 [R] Landbouw - 1893/
 1114. 1056 [L] Bruggen - 1893/
 1115. 1057 [R] Suiker - 1893/
 1116. 1058 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1117. 1059 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1118. 1060 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1119. 1061 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1120. 1062 [L] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 1121. 1063 [R] Dijk en Polderbesturen - 1893/
 1122. 1064 [L] Voogdij - 1893/
 1123. 1065 [R] Schadevergoedingen - 1893/
 1124. 1066 [L] Wetten en Wetboeken - 1893/
 1125. 1067 [R] Wetten en Wetboeken - 1893/
 1126. 1068 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1127. 1069 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1128. 1070 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1129. 1071 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1130. 1072 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1131. 1073 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1132. 1074 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1133. 1075 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1134. 1076 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1135. 1077 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1136. 1078 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1137. 1079 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1138. 1080 [L] Personeel der Maten en Gewichten - 1893/
 1139. 1081 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1893/
 1140. 1082 [L] Rijks Advocaten - 1893/
 1141. 1083 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 1142. 1084 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 1143. 1085 [R] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1893/
 1144. 1086 [L] Plaatselijke Financien - 1893/
 1145. 1087 [R] [leeg] - 1893/
 1146. 1088 [L] Boek en Kunstwerken - 1893/
 1147. 1089 [R] [leeg] - 1893/
 1148. 1090 [L] Militaire Verloven - 1893/
 1149. 1091 [R] Militaire Verloven - 1893/
 1150. 1092 [L] Militaire Verloven - 1893/
 1151. 1093 [R] Militaire Verloven - 1893/
 1152. 1094 [L] Militaire Verloven - 1893/
 1153. 1095 [R] Militaire Verloven - 1893/
 1154. 1096 [L] Gratie - 1893/
 1155. 1097 [R] Gratie - 1893/
 1156. 1098 [L] Gratie - 1893/
 1157. 1099 [R] Gratie - 1893/
 1158. 1100 [L] Gratie - 1893/
 1159. 1101 [R] Gratie - 1893/
 1160. 1102 [L] Gratie - 1893/
 1161. 1103 [R] Gratie - 1893/
 1162. 1104 [L] Gratie - 1893/
 1163. 1105 [R] [leeg] - 1893/
 1164. 1106 [L] Ziekten - 1893/
 1165. 1107 [R] [leeg] - 1893/
 1166. 1108 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1167. 1109 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1168. 1110 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1169. 1111 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1170. 1112 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1171. 1113 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1172. 1114 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1173. 1115 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1174. 1116 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1175. 1117 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1176. 1118 [L] Vaandels - 1893/
 1177. 1119 [R] Vaandels - 1893/
 1178. 1120 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 1179. 1121 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 1180. 1122 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 1181. 1123 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 1182. 1124 [L] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1183. 1125 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1184. 1126 [L] Grensscheiding en vereeniging van gemeenten - 1893/
 1185. 1127 [R] Onderscheidingen - 1893/
 1186. 1128 [L] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 1187. 1129 [R] Middelbaar Onderwijs - 1893/
 1188. 1130 [L] [leeg] - 1893/
 1189. 1131 [R] [leeg] - 1893/
 1190. 1132 [L] Collecten en giften - 1893/
 1191. 1133 [R] Departement van Binnenlandsche Zaken - 1893/
 1192. 1134 [L] Belastingen in het algemeen - 1893/
 1193. 1135 [R] Waterschappen - 1893/
 1194. 1136 [L] Waterschappen - 1893/
 1195. 1137 [R] Waterschappen - 1893/
 1196. 1138 [L] Personeel der Armee - 1893/
 1197. 1139 [R] Personeel der Armee - 1893/
 1198. 1140 [L] Personeel der Armee - 1893/
 1199. 1141 [R] Personeel der Armee - 1893/
 1200. 1142 [L] Personeel der Armee - 1893/
 1201. 1143 [R] Personeel der Armee - 1893/
 1202. 1144 [L] Personeel der Armee - 1893/
 1203. 1145 [R] Personeel der Armee - 1893/
 1204. 1146 [L] Archieven - 1893/
 1205. 1147 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 1206. 1148 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 1207. 1149 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 1208. 1150 [L] Maatschappijen - 1893/
 1209. 1151 [R] Maatschappijen - 1893/
 1210. 1152 [L] Maatschappijen - 1893/
 1211. 1153 [R] Maatschappijen - 1893/
 1212. 1154 [L] Maatschappijen - 1893/
 1213. 1155 [R] Maatschappijen - 1893/
 1214. 1156 [L] Maatschappijen - 1893/
 1215. 1157 [R] Maatschappijen - 1893/
 1216. 1158 [L] Maatschappijen - 1893/
 1217. 1159 [R] Maatschappijen - 1893/
 1218. 1160 [L] Maritime Etablissementen - 1893/
 1219. 1161 [R] Geschenken - 1893/
 1220. 1162 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 1221. 1163 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1893/
 1222. 1164 [L] Spoorwegen - 1893/
 1223. 1165 [R] Spoorwegen - 1893/
 1224. 1166 [L] Spoorwegen - 1893/
 1225. 1167 [R] Spoorwegen - 1893/
 1226. 1168 [L] [leeg] - 1893/
 1227. 1169 [R] [leeg] - 1893/
 1228. 1170 [L] Schutterijen - 1893/
 1229. 1171 [R] Schutterijen - 1893/
 1230. 1172 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1893/
 1231. 1173 [R] Visscherijen - 1893/
 1232. 1174 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1893/
 1233. 1175 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1234. 1176 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1235. 1177 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1236. 1178 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1237. 1179 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1238. 1180 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1239. 1181 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1240. 1182 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1241. 1183 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1242. 1184 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1243. 1185 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1244. 1186 [L] Provinciale Besturen - 1893/
 1245. 1187 [R] Provinciale Besturen - 1893/
 1246. 1188 [L] Raad van State - 1893/
 1247. 1189 [R] Conferentien bij H.M. - 1893/
 1248. 1190 [L] Borgtochten - 1893/
 1249. 1191 [R] Marine - 1893/
 1250. 1192 [L] [leeg] - 1893/
 1251. 1193 [R] Denemarken - 1893/
 1252. 1194 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1893/
 1253. 1195 [R] Statistiek - 1893/
 1254. 1196 [L] Personeel der Marine - 1893/
 1255. 1197 [R] Personeel der Marine - 1893/
 1256. 1198 [L] Personeel der Marine - 1893/
 1257. 1199 [R] Personeel der Marine - 1893/
 1258. 1200 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1259. 1201 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1260. 1202 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1261. 1203 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1893/
 1262. 1204 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 1263. 1205 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 1264. 1206 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 1265. 1207 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 1266. 1208 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 1267. 1209 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 1268. 1210 [L] Vaandels - 1893/
 1269. 1211 [R] Kantongerechten - 1893/
 1270. 1212 [L] Kantongerechten - 1893/
 1271. 1213 [R] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1272. 1214 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1893/
 1273. 1215 [R] Kantongerechten - 1893/
 1274. 1216 [L] Personeel der directe belastingen - 1893/
 1275. 1217 [R] Personeel der directe belastingen - 1893/
 1276. 1218 [L] Audientien - 1893/
 1277. 1219 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1893/
 1278. 1220 [L] Onteigening ten Algemeenen nutte - 1893/
 1279. 1221 [R] Onteigening ten Algemeenen nutte - 1893/
 1280. 1222 [L] Personeele belasting - 1893/
 1281. 1223 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1893/
 1282. 1224 [L] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1283. 1225 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1284. 1226 [L] Sterken drank - 1893/
 1285. 1227 [R] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paarden Artsen en Veefonds - 1893/
 1286. 1228 [L] Veeziekte, Veeartsenijschool, Vee- en Paarden Artsen en Veefonds - 1893/
 1287. 1229 [R] Staten-Generaal - 1893/
 1288. 1230 [L] R.K. Kerkelijke traktementen, gratificatien en toelagen - 1893/
 1289. 1231 [R] Hooger Onderwijs - 1893/
 1290. 1232 [L] Scherpschutterijen - 1893/
 1291. 1233 [R] Maatschappijen van Assurantie - 1893/
 1292. 1234 [L] Tollen - 1893/
 1293. 1235 [R] Tollen - 1893/
 1294. 1236 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1893/
 1295. 1237 [R] Maatschappijen - 1893/
 1296. 1238 [L] Maatschappijen - 1893/
 1297. 1239 [R] Maatschappijen - 1893/
 1298. 1240 [L] Maatschappijen - 1893/
 1299. 1241 [R] Maatschappijen - 1893/
 1300. 1242 [L] Onheilen - 1893/
 1301. 1243 [R] Cumuleeren van pensioenen en van gagementen en van posten en bedieningen - 1893/
 1302. 1244 [L] Rechtbanken - 1893/
 1303. 1245 [R] Burgerlijke Huwelijkszaken - 1893/
 1304. 1246 [L] Burgerlijke Huwelijkszaken - 1893/
 1305. 1247 [R] Politie - 1893/
 1306. 1248 [L] Directe belastingen, enz. - 1893/
 1307. 1249 [R] Kunsten en Wetenschappen. - 1893/
 1308. 1250 [L] Hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen - 1893/
 1309. 1251 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1893/
 1310. 1252 [L] Belasting in 't algemeen - 1893/
 1311. 1253 [R] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 1312. 1254 [L] Gezanten en Consuls (Nederlandsche) - 1893/
 1313. 1255 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1314. 1256 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1315. 1257 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1316. 1258 [L] Rivieren en Kanalen - 1893/
 1317. 1259 [R] Personeel der Marine - 1893/
 1318. 1260 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1319. 1261 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1893/
 1320. 1262 [L] Militaire Verloven - 1893/
 1321. 1263 [R] Tollen - 1893/
 1322. 1264 [L] Begrafenissen en Begraafplaatsen - 1893/
 1323. 1265 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 1324. 1266 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1893/
 1325. 1267 [R] West-Indische Zaken - 1893/
 1326. 1268 [L] West-Indische Zaken - 1893/
 1327. 1269 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1893/
 1328. 1270 [L] Wetten en Wetboeken - 1893/
 1329. 1271 [R] Veenderijen - 1893/
 1330. 1272 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1893/
 1331. 1273 [R] Landbouw - 1893/
 1332. 1274 [L] [leeg] - 1893/
 1333. 1275 [R] Archieven - 1893/
 1334. 1276 [L] Audientien - 1893/
 1335. 1277 [R] [leeg] - 1893/
 1336. 1278 [L] Koninklijke Militaire Academie - 1893/
 1337. 1279 [R] Weduwen en Weezenfonds voor de Officieren der Landmacht - 1893/
 1338. 1280 [L] Maatschappijen - 1893/
 1339. 1281 [R] Maatschappijen - 1893/
 1340. 1282 [L] Maatschappijen - 1893/
 1341. 1283 [R] Maatschappijen - 1893/
 1342. 1284 [L] Kabinet der Koningin - 1893/
 1343. 1285 [R] Kabinet der Koningin - 1893/
 1344. 1286 [L] Koninklijk Huis - 1893/
 1345. 1287 [R] Gemeentebesturen - 1893/
 1346. 1288 [L] Gemeentebesturen - 1893/
 1347. 1289 [R] [leeg] - 1893/
 1348. 1290 [L] [leeg] - 1893/
 1349. 1291 [R] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1350. 1292 [L] Oost-Indische Zaken - 1893/
 1351. 1293 [R] [leeg] - 1893/
 1352. 1294 [L] Lager Onderwijs - 1893/
 1353. 1295 [R] Lager Onderwijs - 1893/
 1354. 1296 [L] Militair Onderwijs - 1893/
 1355. 1297 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1356. 1298 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1357. 1299 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1358. 1300 [L] Posterijen en Telegrafen - 1893/
 1359. 1301 [R] [leeg] - 1893/
 1360. 1302 [L] Korps Mariniers - 1893/
 1361. 1303 [R] Personeel der Armee - 1893/
 1362. 1304 [L] [leeg] - 1893/
 1363. 1305 [R] Dept van Buitenlandsche Zaken - 1893/
 1364. 1306 [L] Tractaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1893/
 1365. 1307 [R] Schadevergoedingen - 1893/
 1366. 1308 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1893/
 1367. 1309 [R] Nationale Militie - 1893/
 1368. 1310 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1893/
 1369. 1311 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1893/
 1370. 1312 [L] Droogmakerijen - 1893/
 1371. 1313 [R] Oranje Nassau Orde - 1893/
 1372. 1314 [L] Venia Aetatis - 1893/
 1373. 1315 [R] Algemeen Bestuur - 1893/
 1374. 1316 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1893/
 1375. 1317 [R] [leeg] - 1893/
 1376. 1318 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1893/
 1377. 1319 [R] Maatschappijen - 1893/
 1378. 1320 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1893/
 1379. 1321 [R] [leeg, ongelinieerd, ongenummerd] - 1893/
 1380. 1322 [L] [leeg, ongelinieerd, ongenummerd] - 1893/
 1381. 1323 [R] [leeg, ongelinieerd, ongenummerd] - 1893/
 1382. 1324 [L] [leeg, ongelinieerd, ongenummerd] - 1893/
 1383. 1325 [R] [leeg, ongelinieerd, ongenummerd, binnenkant kaft] - 1893/
 1384. [achterkaft] [L] - 1893/

Monk_Contents - Sat May 28 19:10:30 CEST 2016