cliwoc-Fam_1136_38

 1. ... @MACHINE_PRINT_juni ...
 2. [no page title]
 3. [no page title]
 4. ... Maand Februarij In sLands ...
 5. ... 3 Veer a vind geeven de wind den ...
 6. ... wind 9 dat op 0 Zuijd nee gans ...
 7. ... borg borgen borg borgen overleedene vaartuijgen zoo maakte ...
 8. ... de victualij Woensdag a leggers ste victualie ...
 9. ... avond vinden wind 3 der bragt 5 en den ...
 10. ... avond zeeg op en over avond omdat word met ...
 11. ... Fiscaal het avond overneemen en Woensdag voor matroos Amsterdam ...
 12. ... maakte maakten lugt zij a te ...
 13. ... 8 ...
 14. ... 2 de het Nieuw a advies avond ...
 15. ... 1783 In sLands Woensdag a wind van wind lugt ...
 16. ... a die a naar 36 lugt dat ...
 17. ... de a Noord ...
 18. [no page title]
 19. ... Maart voor borgen het voor het bragt ...
 20. ... maart de wind wel bij wind Z=t=O= ...
 21. ... zien van Lands dik avond a ...
 22. ... 3 anker wind frisse ...
 23. ... binnenkomen ...
 24. ... Utrecht In bij Sondag deed orders bekoomen ...
 25. [no page title]
 26. ... Land ...
 27. ... Maart en bragt had dat swaluw een vertuijen ...
 28. ... daar gesonden ver touw ...
 29. ... volg 12e die zeijn breng ...
 30. ... die Rhaas wind hard den wat handsaamer hard ...
 31. ... van onderzeijl wind en waar ...
 32. ... boord de anker ankers boek d ...
 33. ... onder ...
 34. [no page title]
 35. ... en al dat te de deed gaan de ...
 36. ... 8 Woensdag West zeijl woord nadat ...
 37. ... 8 3 3. 8 3 Gisterenavond deed zoo mijnens ...
 38. ... aldaar daar mogelijk koomen verversen de boord Dood Dooden ...
 39. ... 12e boord den w geene oppas op mogelijk de boord ...
 40. ... Utrecht 3 de D Indisch Indische ...
 41. ... 18 ...
 42. ... Sant daar getal al gaan genoomen Wassenaar aanstaande wierden @Commandeur_Commandr ...
 43. ... nog om was w het mogelijk behoud alzoo ...
 44. ... onder ...
 45. ... in m a en b dog had Woensdag ...
 46. ... van Nassouw de van mandant koomen Vrijdag ...
 47. ... U 8 N Noord op 8 Noord breedte doen ...
 48. ... aan kwaamen verdroogen lange oude bevind ...
 49. ... 3 a de dog den op 3 getal sulks ...
 50. ... 3 8 3 0 op avond komen van geen ...
 51. ... persoonen 15 ...
 52. [no page title]
 53. ... 3 a de Battereij de behoeften hij Tuijg ...
 54. ... 8 stand scheepen a d Capiteijn der terwijl ...
 55. ... daar aan ...
 56. ... verongelukte ver 5 het aan scheepen kennis ...
 57. ... de 5 komen 15 5 tot d het ...
 58. ... hoek het voornaam bij Ingenieur stond op Prince ...
 59. ... kwam w Gouverneur w o reids ter terhand gesteld hadde ...
 60. ... terwijl vertrek door bijzondere de wapenen ...
 61. ... voor voorsteven bragt die op zoude ...
 62. ... Utrecht de worden welk gereed goed van de het ...
 63. ... mij 3 de 3 te a Amsterdam ...
 64. ... vertrek B a Baggen zeijn spoed Amsterdam voorsteven ...
 65. ... Julij geschut a wat op door het die ...
 66. ... van daar ...
 67. ... Kroonprins brand brande ...
 68. ... 8 f Woensdag avond bragt dat op ...
 69. ... 5 boord de en word op ...
 70. ... avond de sijn ten B ...
 71. ... op ordinaire mijn ...
 72. ... dog over dog over het ...
 73. [no page title]
 74. ... niets remarkabels onderweegens ...
 75. ... over Woensdag den ...
 76. ... Julij 1783 Aan Cabo Goede_Hoop @vervolg van den 16e Julij ...
 77. ... de hulptroupen verblijf Regiment avond groote ...
 78. ... Gouverneurs Parool marine ...
 79. ... uijt dat ...
 80. ... Goede geven sLands Lands a wierd ...
 81. ... de Sondag dat bij doen ...
 82. ... de wat g der van 3 ...
 83. ... de den 8 83 3 den 8 3 water te ...
 84. ... 3 en a de Brigadier de doen ...
 85. ... het mogelijk alwaar ...
 86. ... 8 avond per 5 1783 8 5 Rheeder ...
 87. ... doen 26e a was de dan ...
 88. [no page title]
 89. [no page title]
 90. [no page title]

Monk_Contents - Sun Nov 26 17:09:03 CET 2017