============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0001

page title: ... @MACHINE_PRINT_juni ...
 
 ... @MACHINE_PRINT_juni ...
============================================================
Fam 1136 38 0002

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0003

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0004

page title: ... Maand Februarij In sLands ...
 
 ... Maand ... Februarij ... In ... sLands ... s ... Lands ... Schip ... van ... Oorlog ... Utrecht ... G ... Geankerd ...
 ... 1783 ... Rheede ... veer ... vande ... oude ... sluijs ...
 ... 4e ... Februarij ... Des ... middags ... ten ... uuren ... ben ... ik ... boord ... ge- ...
 ... koomen ... van ... Jan ... Baasdorp ... sijnde ... sondag ... den ...
 ... Febr= ... denselven ... van ... Amsterdam ... vertrok ... dog ... het ...
 ... slegte ... weer ... verhinderd ... geworden ... Eerder ... aan_boord ... boord ... koomen ... Ik ...
 ... vond ... het ... schip ... nog ... leggen ... de ... Rheede ... het ... Veer ... vertuijd ...
 ... Een ... half ... touw ... van ... ijder ... op_deselve ... plaats ...
 ... op ...
 ... de ...
 ... van_boord ...
 ... boord ... sond ...
 ... bragt ...
 ... boord ...
 ... boord ... Corn ... metselaar ... die ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... water ...
 ... het ...
 ... ziek ...
============================================================
Fam 1136 38 0005

page title: ... 3 Veer a vind geeven de wind den ...
 
 ... 3 ...
 ... 3 ... Veer ...
 ... a ...
 ... vind ...
 ... geeven ...
 ... de ... wind ...
 ... den ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... en ...
 ... voor ...
 ... 3 ... voor ...
 ... nog ...
============================================================
Fam 1136 38 0006

page title: ... wind 9 dat op 0 Zuijd nee gans ...
 
 ... wind ...
 ... 9 ...
 ... dat ...
 ... op ...
 ... 0 ...
 ... Zuijd ...
 ... nee ... gans ...
 ... de ...
============================================================
Fam 1136 38 0007

page title: ... borg borgen borg borgen overleedene vaartuijgen zoo maakte ...
 
 ... borg ... borgen ... borg ... borgen ...
 ... overleedene ...
 ... vaartuijgen ...
 ... zoo ...
 ... maakte ... k ...
 ... de ...
 ... aan ...
 ... o ... e ...
 ... a ...
============================================================
Fam 1136 38 0008

page title: ... de victualij Woensdag a leggers ste victualie ...
 
 ... de ...
 ... victualij ...
 ... Woensdag ...
 ... a ...
 ... leggers ...
 ... ste ... victualie ... a ... kaag ... gelost ... hadden ... als ... alsmeede ... meede ... 7 ... heele ... en ... 11 ... halve ...
 ... te ...
 ... voor ...
============================================================
Fam 1136 38 0009

page title: ... avond vinden wind 3 der bragt 5 en den ...
 
 ... avond ...
 ... vinden ...
 ... wind ...
 ... 3 ... der ...
 ... bragt ...
 ... 5 ...
 ... en ...
 ... den ...
============================================================
Fam 1136 38 0010

page title: ... avond zeeg op en over avond omdat word met ...
 
 ... avond ...
 ... zeeg ...
 ... op ...
 ... en ...
 ... over ...
 ... over ...
 ... avond ...
 ... omdat ... word ...
 ... met ...
============================================================
Fam 1136 38 0011

page title: ... Fiscaal het avond overneemen en Woensdag voor matroos Amsterdam ...
 
 ... Fiscaal ...
 ... het ...
 ... avond ... overneemen ...
 ... en ...
 ... Woensdag ...
 ... voor ...
 ... matroos ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... over ...
 ... send ... en ... met ... der ... Loots ... schuijt ...
 ... boord ...
============================================================
Fam 1136 38 0012

page title: ... maakte maakten lugt zij a te ...
 
 ... e ... maakte ... maakten ...
 ... lugt ...
 ... zij ...
 ... a ...
 ... te ... e ...
 ... weer ...
 ... a ...
============================================================
Fam 1136 38 0013

page title: ... 8 ...
 
 ... 8 ...
============================================================
Fam 1136 38 0014

page title: ... 2 de het Nieuw a advies avond ...
 
 ... 2 ... de ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... Nieuw ...
 ... a ...
 ... advies ...
 ... avond ...
 ... de ...
 ... en ...
 ... e ... ver ...
 ... a ...
 ... beoosten ...
 ... sneeuw ...
============================================================
Fam 1136 38 0015

page title: ... 1783 In sLands Woensdag a wind van wind lugt ...
 
 ... 1783 ... In ... sLands ...
 ... Woensdag ...
 ... a ... wind ...
 ... van ...
 ... wind ...
 ... lugt ...
============================================================
Fam 1136 38 0016

page title: ... a die a naar 36 lugt dat ...
 
 ... a ...
 ... die ...
 ... a ...
 ... naar ...
 ... 36 ...
 ... lugt ...
 ... dat ...
============================================================
Fam 1136 38 0017

page title: ... de a Noord ...
 
 ... de ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Noord ...
============================================================
Fam 1136 38 0018

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0019

page title: ... Maart voor borgen het voor het bragt ...
 
 ... Maart ... voor ...
 ... voor ...
 ... borgen ...
 ... het ...
 ... voor ...
 ... het ...
 ... bragt ... het ...
 ... anker ...
 ... nog ...
============================================================
Fam 1136 38 0020

page title: ... maart de wind wel bij wind Z=t=O= ...
 
 ... maart ...
 ... de ... wind ...
 ... wel ... bij ...
 ... wind ... Z=t=O= ... Z=Z= ... Z=Z=O ... frisse ...
 ... Woensdag_den ... 5e ... Z=t=O= ... Z=Z=O ... Z=Z=O. ...
 ... Land ...
 ... weer ...
============================================================
Fam 1136 38 0021

page title: ... zien van Lands dik avond a ...
 
 ... zien ...
 ... van ...
 ... Lands ...
 ... dik ...
 ... avond ... a ...
 ... a ...
============================================================
Fam 1136 38 0022

page title: ... 3 anker wind frisse ...
 
 ... 3 ...
 ... anker ...
 ... wind ...
 ... wind ...
 ... frisse ...
============================================================
Fam 1136 38 0023

page title: ... binnenkomen ...
 
 ... binnenkomen ...
============================================================
Fam 1136 38 0024

page title: ... Utrecht In bij Sondag deed orders bekoomen ...
 
 ... Utrecht ... In ...
 ... bij ...
 ... Sondag ...
 ... deed ...
 ... orders ...
 ... bekoomen ...
 ... binnen ... gekoomen ... Koopvaarder ... een ... brief ... vanden ...
 ... sLands ... fregat ... Monnikendam ...
============================================================
Fam 1136 38 0025

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0026

page title: ... Land ...
 
 ... Land ...
============================================================
Fam 1136 38 0027

page title: ... Maart en bragt had dat swaluw een vertuijen ...
 
 ... Maart ...
 ... en ...
 ... bragt ...
 ... had ...
 ... dat ...
 ... swaluw ...
 ... een ...
 ... vertuijen ...
 ... a ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... die ...
 ... heb ...
 ... de ...
============================================================
Fam 1136 38 0028

page title: ... daar gesonden ver touw ...
 
 ... daar ...
 ... gesonden ... ver ...
 ... touw ...
============================================================
Fam 1136 38 0029

page title: ... volg 12e die zeijn breng ...
 
 ... volg ...
 ... 12e ...
 ... die ...
 ... zeijn ...
 ... breng ...
============================================================
Fam 1136 38 0030

page title: ... die Rhaas wind hard den wat handsaamer hard ...
 
 ... die ...
 ... Rhaas ...
 ... wind ...
 ... hard ...
 ... den ...
 ... wat ... handsaamer ...
 ... hard ...
 ... nog ...
 ... 6 ...
 ... de ...
 ... Bramraas ...
============================================================
Fam 1136 38 0031

page title: ... van onderzeijl wind en waar ...
 
 ... van ...
 ... onderzeijl ...
 ... wind ...
 ... en ...
 ... waar ...
============================================================
Fam 1136 38 0032

page title: ... boord de anker ankers boek d ...
 
 ... boord ...
 ... de ...
 ... anker ... ankers ...
 ... boek ...
 ... boek ...
 ... d ...
 ... Poort ...
 ... van ...
 ... nog ...
 ... oceaan ...
 ... den ...
============================================================
Fam 1136 38 0033

page title: ... onder ...
 
 ... onder ...
============================================================
Fam 1136 38 0034

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0035

page title: ... en al dat te de deed gaan de ...
 
 ... en ...
 ... en ...
 ... al ...
 ... dat ... te ...
 ... de ...
 ... deed ...
 ... gaan ...
 ... de ...
============================================================
Fam 1136 38 0036

page title: ... 8 Woensdag West zeijl woord nadat ...
 
 ... 8 ...
 ... Woensdag ...
 ... West ...
 ... zeijl ...
 ... woord ... nadat ...
 ... Land ...
 ... avond ...
 ... op ...
============================================================
Fam 1136 38 0037

page title: ... 8 3 3. 8 3 Gisterenavond deed zoo mijnens ...
 
 ... 8 ... 3 ... 3. ...
 ... 8 ... 3 ...
 ... Gisterenavond ...
 ... deed ...
 ... zoo ...
 ... mijnens ...
 ... mij ...
 ... bij ...
 ... bragt ... Providence ...
 ... de ...
 ... op ... onder ...
 ... de ...
============================================================
Fam 1136 38 0038

page title: ... aldaar daar mogelijk koomen verversen de boord Dood Dooden ...
 
 ... aldaar ... daar ...
 ... mogelijk ... koomen ...
 ... verversen ...
 ... de ...
 ... boord ...
 ... Dood ... Dooden ...
 ... schoener ...
 ... Nicolai ... dezer ...
 ... was ...
============================================================
Fam 1136 38 0039

page title: ... 12e boord den w geene oppas op mogelijk de boord ...
 
 ... 12e ...
 ... boord ...
 ... den ...
 ... w ... geene ...
 ... oppas ... op ...
 ... mogelijk ...
 ... de ...
 ... boord ...
 ... dien ...
 ... denselven ... weder_aan_de ... wal ... gesonden ...
 ... weder ... Ik ... dagelijks ...
 ... weder ... Rapporten ...
 ... het ... volk ... en ... officieren ... de_Engelsche ... scheepen ...
 ... wij ... al ...
 ... die ...
 ... den ...
============================================================
Fam 1136 38 0040

page title: ... Utrecht 3 de D Indisch Indische ...
 
 ... Utrecht ...
 ... 3 ...
 ... de ...
 ... D ... Indisch ... Indische ...
============================================================
Fam 1136 38 0041

page title: ... 18 ...
 
 ... 18 ...
 ... 18 ...
============================================================
Fam 1136 38 0042

page title: ... Sant daar getal al gaan genoomen Wassenaar aanstaande wierden @Commandeur_Commandr ...
 
 ... Sant ...
 ... daar ...
 ... getal ... al ... gaan ...
 ... genoomen ...
 ... Wassenaar ...
 ... aanstaande ...
 ... wierden ...
 ... @Commandeur_Commandr ...
 ... avonds ...
 ... den ...
 ... en ...
============================================================
Fam 1136 38 0043

page title: ... nog om was w het mogelijk behoud alzoo ...
 
 ... nog ...
 ... l ... om ... was ... w ... h ... het ... mogelijk ... behoud ...
 ... alzoo ...
 ... Komst ...
 ... van ... sijn ... herstel ...
 ... Ik ... sond ... direct ...
 ... word ...
 ... op ...
 ... boord ...
============================================================
Fam 1136 38 0044

page title: ... onder ...
 
 ... onder ...
============================================================
Fam 1136 38 0045

page title: ... in m a en b dog had Woensdag ...
 
 ... in ...
 ... m ...
 ... a ... en ...
 ... b ...
 ... dog ...
 ... had ...
 ... Woensdag ...
 ... boord ...
 ... bij ...
============================================================
Fam 1136 38 0046

page title: ... van Nassouw de van mandant koomen Vrijdag ...
 
 ... van ... Nassouw ...
 ... de ... van ...
 ... mandant ... koomen ...
 ... Vrijdag ...
============================================================
Fam 1136 38 0047

page title: ... U 8 N Noord op 8 Noord breedte doen ...
 
 ... U ...
 ... 8 ... N ... Noord ...
 ... op ... 8 ... Noord ... breedte ...
 ... doen ...
 ... wind ...
 ... waaren ...
 ... en ...
 ... de ...
============================================================
Fam 1136 38 0048

page title: ... aan kwaamen verdroogen lange oude bevind ...
 
 ... aan ...
 ... kwaamen ...
 ... verdroogen ...
 ... lange ...
 ... oude ...
 ... bevind ...
============================================================
Fam 1136 38 0049

page title: ... 3 a de dog den op 3 getal sulks ...
 
 ... 3 ...
 ... a ...
 ... de ...
 ... dog ...
 ... den ... op ...
 ... 3 ...
 ... getal ...
 ... sulks ...
============================================================
Fam 1136 38 0050

page title: ... 3 8 3 0 op avond komen van geen ...
 
 ... 3 ...
 ... 8 ... 3 ... 0 ... op ...
 ... avond ...
 ... komen ...
 ... van ...
 ... geen ...
============================================================
Fam 1136 38 0051

page title: ... persoonen ...
 
 ... persoonen ...
============================================================
Fam 1136 38 0052

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0053

page title: ... 3 a de Battereij de behoeften hij Tuijg ...
 
 ... 3 ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... de ...
 ... Battereij ...
 ... de ...
 ... behoeften ...
 ... hij ...
 ... Tuijg ... op ...
============================================================
Fam 1136 38 0054

page title: ... 8 stand scheepen a d Capiteijn der terwijl ...
 
 ... 8 ...
 ... 8 ...
 ... stand ... scheepen ...
 ... a ...
 ... d ... Capiteijn ... der ...
 ... terwijl ... bevond ...
 ... Informeeren ...
 ... verzoekende ...
 ... de ...
 ... Koopvaarder ...
 ... maijesteijd ... en ...
 ... woord ...
 ... kleed ...
 ... voor ...
 ... woord ...
============================================================
Fam 1136 38 0055

page title: ... daar aan ...
 
 ... daar ...
 ... aan ...
============================================================
Fam 1136 38 0056

page title: ... verongelukte ver 5 het aan scheepen kennis ...
 
 ... verongelukte ...
 ... ver ...
 ... 5 ...
 ... het ...
 ... aan ... scheepen ... kennis ...
 ... doen ...
 ... w ... wierd ...
 ... het ...
 ... boord ...
============================================================
Fam 1136 38 0057

page title: ... de 5 komen 15 5 tot d het ...
 
 ... de ...
 ... 5 ...
 ... komen ... 15 ... 5 ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... vond ...
 ... te ...
 ... waaren ...
 ... komst ...
 ... die ...
 ... w ... de ...
 ... over ...
 ... gehad ... de ...
 ... te ...
 ... te ...
 ... van ...
============================================================
Fam 1136 38 0058

page title: ... hoek het voornaam bij Ingenieur stond op Prince ...
 
 ... hoek ... het ...
 ... het ...
 ... voornaam ...
 ... bij ...
 ... Ingenieur ...
 ... stond ...
 ... op ...
 ... Prince ... Wimpel ... Groote ...
============================================================
Fam 1136 38 0059

page title: ... kwam w Gouverneur w o reids ter terhand gesteld hadde ...
 
 ... kwam ...
 ... w ... Gouverneur ...
 ... w ...
 ... o ...
 ... reids ... ter ... terhand ... gesteld ... hadde ... ook ... o ... ontfing ... ik ... uijt ... handen ... van ... gem ...
 ... Capiteijn ... een ... ordre ... en ... pacquet ... papieren ... scheren ... op ...
 ... @t_contract_het ... Fregat ... Juno ... dienende ... Sergeant ...
============================================================
Fam 1136 38 0060

page title: ... terwijl vertrek door bijzondere de wapenen ...
 
 ... terwijl ...
 ... vertrek ...
 ... door ...
 ... bijzondere ...
 ... de ...
 ... wapenen ...
============================================================
Fam 1136 38 0061

page title: ... voor voorsteven bragt die op zoude ...
 
 ... voor ...
 ... voorsteven ...
 ... bragt ...
 ... die ...
 ... op ...
 ... zoude ...
 ... dat ...
============================================================
Fam 1136 38 0062

page title: ... Utrecht de worden welk gereed goed van de het ...
 
 ... Utrecht ...
 ... de ...
 ... worden ...
 ... welk ...
 ... gereed ...
 ... goed ...
 ... van ...
 ... de ...
 ... het ... Etmaal ...
 ... gevonden ... voorsien ...
 ... Sondag ...
============================================================
Fam 1136 38 0063

page title: ... mij 3 de 3 te a Amsterdam ...
 
 ... mij ...
 ... 3 ... de ...
 ... 3 ... te ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
Fam 1136 38 0064

page title: ... vertrek B a Baggen zeijn spoed Amsterdam voorsteven ...
 
 ... vertrek ...
 ... B ...
 ... a ...
 ... Baggen ...
 ... zeijn ...
 ... spoed ...
 ... Amsterdam ...
 ... voorsteven ...
 ... sijn ...
============================================================
Fam 1136 38 0065

page title: ... Julij geschut a wat op door het die ...
 
 ... Julij ...
 ... geschut ...
 ... a ...
 ... wat ...
 ... op ...
 ... op ...
 ... door ... het ...
 ... die ...
 ... het ...
============================================================
Fam 1136 38 0066

page title: ... van daar ...
 
 ... van ...
 ... daar ...
============================================================
Fam 1136 38 0067

page title: ... Kroonprins brand brande ...
 
 ... Kroonprins ...
 ... brand ... brande ...
============================================================
Fam 1136 38 0068

page title: ... 8 f Woensdag avond bragt dat op ...
 
 ... 8 ...
 ... f ...
 ... Woensdag ...
 ... avond ...
 ... bragt ...
 ... dat ...
 ... op ...
 ... voerende ...
============================================================
Fam 1136 38 0069

page title: ... 5 boord de en word op ...
 
 ... 5 ...
 ... boord ...
 ... de ...
 ... en ...
 ... word ...
 ... op ...
============================================================
Fam 1136 38 0070

page title: ... avond de sijn ten B ...
 
 ... avond ... de ...
 ... sijn ...
 ... ten ... B ...
============================================================
Fam 1136 38 0071

page title: ... op ordinaire mijn ...
 
 ... op ...
 ... ordinaire ...
 ... mijn ...
============================================================
Fam 1136 38 0072

page title: ... dog over dog over het ...
 
 ... dog ...
 ... over ...
 ... dog ...
 ... over ... het ...
 ... over ...
 ... de ... dog ...
 ... woord ...
 ... had ...
 ... voor ...
 ... a ...
============================================================
Fam 1136 38 0073

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0074

page title: ... niets remarkabels onderweegens ...
 
 ... niets ... remarkabels ... onderweegens ...
============================================================
Fam 1136 38 0075

page title: ... over Woensdag den ...
 
 ... over ...
 ... Woensdag ...
 ... den ...
============================================================
Fam 1136 38 0076

page title: ... Julij 1783 Aan Cabo Goede_Hoop @vervolg van den 16e Julij ...
 
 ... Julij ... 1783 ... Aan ... Cabo ... Goede_Hoop ...
 ... @vervolg ... van ... den ... 16e ... Julij ... @COMMA ... nog ... en ... de ... schrijver ... Vorthuijs ... den ... weg ... van ...
 ... de ... Baaij ... tot ... aan ... Muijzenburg ... seer ... ongemakkelijk_en ... meest ... al ... langs ... den ...
 ... voet ... van ... seer ... Stijl ... gebergte ... sijnde ... vonden ... wij ... op ... Dezelve ... hier ... en_daar ...
 ... in ...
 ... klijne ...
 ... daar ... weder ...
 ... de ...
 ... nog ... 5 ... stukken ... Canon ... te ... Batterij ... leggen ... sijnde ... de ...
 ... bij ...
 ... soo ...
 ... brengen ...
 ... over ...
 ... strand ... die ...
 ... het ...
 ... Battereij ...
 ... vond ...
============================================================
Fam 1136 38 0077

page title: ... de hulptroupen verblijf Regiment avond groote ...
 
 ... de ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... hulptroupen ...
 ... verblijf ...
 ... Regiment ...
 ... avond ... groote ...
============================================================
Fam 1136 38 0078

page title: ... Gouverneurs Parool marine ...
 
 ... Gouverneurs ...
 ... Parool ...
 ... marine ...
============================================================
Fam 1136 38 0079

page title: ... uijt dat ...
 
 ... uijt ...
 ... dat ...
============================================================
Fam 1136 38 0080

page title: ... Goede geven sLands Lands a wierd ...
 
 ... Goede ...
 ... geven ...
 ... sLands ... Lands ...
 ... a ...
 ... wierd ...
============================================================
Fam 1136 38 0081

page title: ... de Sondag dat bij doen ...
 
 ... de ...
 ... Sondag ...
 ... dat ...
 ... bij ...
 ... doen ...
============================================================
Fam 1136 38 0082

page title: ... de wat g der van 3 ...
 
 ... de ...
 ... wat ...
 ... g ...
 ... der ...
 ... van ...
 ... 3 ...
============================================================
Fam 1136 38 0083

page title: ... de den 8 83 3 den 8 3 water te ...
 
 ... de ...
 ... den ... 8 ... 83 ... 3 ...
 ... den ... 8 ... 3 ...
 ... water ...
 ... te ...
 ... te ...
 ... daar ...
============================================================
Fam 1136 38 0084

page title: ... 3 en a de Brigadier de doen ...
 
 ... 3 ...
 ... en ...
 ... a ...
 ... de ...
 ... Brigadier ...
 ... de ...
 ... doen ...
============================================================
Fam 1136 38 0085

page title: ... het mogelijk alwaar ...
 
 ... het ...
 ... mogelijk ...
 ... alwaar ...
============================================================
Fam 1136 38 0086

page title: ... 8 avond per 5 1783 8 5 Rheeder ...
 
 ... 8 ...
 ... avond ...
 ... per ...
 ... 5 ... 1783 ... 8 ...
 ... 5 ...
 ... Rheeder ...
 ... van ...
 ... die ...
 ... wanneer ...
 ... deed ...
 ... die ...
 ... a ...
 ... aan ...
 ... misdaad ...
 ... word ... het ...
============================================================
Fam 1136 38 0087

page title: ... doen 26e a was de dan ...
 
 ... doen ...
 ... 26e ...
 ... a ... was ...
 ... de ...
 ... dan ...
 ... gebeurd ...
 ... a ... bij ...
============================================================
Fam 1136 38 0088

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0089

page title: [no page title]
 
============================================================
Fam 1136 38 0090

page title: [no page title]
 
============================================================