Monk search engine for handwritten words - MPS collection -

MPS - Medieval Paleographic Scale - charter collection
book 1300(1300) book 1325(1325) book 1350(1350) book 1375(1375) book 1400(1400) book 1425(1425) book 1450(1450) book 1475(1475) book 1500(1500) book 1525(1525) ....


L. Schomaker, ALICE Instituut, Rijksuniversiteit Groningen/ Jan Burgers, Huygens Instituut (Last update of these static tables: Wed Apr 10 04:35:12 CEST 2019)


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   @   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z  

@

@MIDDENVOUW
@PAPER
@PRODUCT
@black
@de
@rubbish
@shadow
@voir

A

Abdt
Anno
Arnoldo

B

Burgimagie

C

Claes

D

Dat
Debito
Dese
Desen
Domo

E

Ende

G

Gelre
Gelria
Gelrie

I

Inde
Inden
Inder
Int
Iohannis
Item

J

Jacob
Jacobi
Jacobo
Jacobus
Jacop
Jaere
Jair
Jan
Jans
Jaspar
Johan
Johanes
Johanis
Johannes
Johanni
Johannis
Johans

N

Nobis
Nycolaus

O

Octo

S

Scabinorum
Stadrecht

W

Waltero
Walters
Want
Wijnters
Willem
Willems
Wolter
Worde
Wynandus

a

adiecto
aen
aernt
after
agnez
alia
aliam
aliquas
aliquid
aliquis
aliquo
alius
alle
allen
alphen
als
alse
also
ambocht
amplius
andere
anders
angulo
animo
annex
annexis
annexo
annis
anno
annos
annui
apud
area
armen
arnhem
arnoldus
arnt
auto

b

baghijnhof
barbren
bede
begheren
behoef
behoeff
behoert
behoiff
behoren
behouden
bekenne
belegen
beleghe
belegt
beloeft
bene
berade
berghe
besegelt
beseghelen
beseghelt
betaelinge
betalen
betalinge
beteykenen
beyde
beyden
beyder
bij
bijden
binnen
bona
bone
bonis
bono
bonos
bonus
borgen
borre
breef
breff
bregghe
brief
brieff
briefs
broeder
broeders
brune
buerman
bynnen

c

capellanen
capittel
capittels
census
claes
comestus
cont
contulit

d

dach
daer
dair
dar
dat
debent
debet
debito
den
deo
der
derden
dertich
dertien
des
dese
desen
dessen
dictus
die
dien
dinghe
dit
dochter
doen
doir
domo
domus
dos
draghen
draghet
drie
duas
ducendam
duer
duerende
duos
dusent

e

edificio
een
eerst
eersten
elizabet
ende
enen
enighe
enighen
eodem
erghename
esse
esset
est
expedire

f

fact
famulo
famulus
festum
fidem
filio
filius
forma
frans
frater
fuit
fundi

g

gasthuys
geeft
geertruut
gelegen
geleghen
gemeen
gene
genoten
gerekent
ghaef
gheeft
gheertruden
gheertruut
ghehoert
ghehouden
ghelden
gheleghen
gheloet
ghemaect
ghemeinen
ghenen
gheordineert
gherekent
ghoet
gods
goed
goede
goeder
goet
gonters
goods
groeten
groot
grote
gulden
guldens

h

habebat
hadde
hadt
hanc
handels
handen
hangen
hanghen
hant
haren
hebbe
hebben
heeft
hefft
hem
henric
henrick
henricus
henrike
heren
heyden
heyleghen
heynric
hier
hinc
hinric
hoc
hoef
hollants
hondert
hospitaels
houden
hout
huius
huus
huys
hyemalis

i

idem
infra

j

jacobi
jaer
jaere
jair
jan
jans
johanne
johannis
jornal
jurnalia

k

kempen
keppel
kercke
keren
kerke
kijnd
komen
konde
konden
kont
kynder

l

lanck
landen
lands
langsten
leghet
lenen
leyen
lezen
libera
liberis
libero
libra
libram
libras
loco
lopen
lossende
lucide
luden

m

mach
maes
maken
malis
manieren
manu
mede
mediante
medio
meer
mensam
met
miles
mit
modis
modo
moeders
monete
myne
mynen

n

nemo
nobis
noch
non
nos
nulla
nullam
nutertijt

o

oest
oestzide
off
offte
oirkonden
omne
omnia
onder
ons
onse
onsen
onser
oost
opgeburt
opgedrage
opgedragen
opgedraigen
opten
opus
oude

p

parvis
paulo
payment
pays
penitus
philips
pieter
pieters
pistoris
pleghen
plus
ponden
pondt
pont
pontis
poort
potest
pouwels
priester
pro

q

qua
quam
quanta
quas
quatuor
que
queem
quem
qui
quia
quid
quidem
quo
quod
quondam
quoquo
quos

r

relocatus
reyners
rijpen

s

saeke
sal
scabini
scabinos
scellinghe
scependom
scheiden
schependom
seghel
selen
semper
sesto
sijde
sijn
sijne
sijnen
simplex
sine
sinen
singula
singulis
sinte
smale
soe
soen
soens
solidos
sonder
soon
souden
sprekende
stad
staen
staende
staet
stantes
stede
steens
steet
steven
straet
streckende
sua
sub
suis
sulke
sullen
suo
suos
suster
suus
symone
symons

t

tenens
ter
toe
toeseggen
tot
tote
tusschen
twintichsten
tyt

u

una
unanimi
uxor
uxoris

v

vaders
valkenburgher
van
vanden
vander
vast
verre
victoris
vijf
vlaemschen
vobis
voer
voldaen
volgende
vos
vyer

w

waer
waerbrief
waere
waghe
wairt
wanneer
want
waren
was
wass
wech
weder
weduwe
weer
weke
werden
wert
wesen
west
westzide
weyden
wijf
wijff
wil
wilhem
wille
willem
willen
winando
wir
woent
woerd
wolters
wonen
wot
wouter
wynant

y

yemant
yene
yenen

z

zeghelen
zellen
zenen
zide
ziele
zijde
zile
zilver
zouden
zulken
zullen
zynen
Number of classes: 557
Number of instances: 2932


Monk_Contents - Wed Apr 10 04:35:19 CEST 2019