RSG_1629

 1. ... tselve ampt te bedienen heeft gedaen Eedt ende is geordonneert ...
 2. ... requeste van o saet ende andere vruchten waervan hij ...
 3. [no page title]
 4. [no page title]
 5. [no page title]
 6. [no page title]
 7. [no page title]
 8. ... N @e_standard @1629_jaartal o a d @currency_pound_L d a ...
 9. ... soldaten ...
 10. [no page title]
 11. [no page title]
 12. [no page title]
 13. ... a tot a Waerop ...
 14. ... a a d a ...
 15. [no page title]
 16. [no page title]
 17. [no page title]
 18. ... 3 a r d a ...
 19. [no page title]
 20. ... d a ...
 21. [no page title]
 22. [no page title]
 23. ... r ...
 24. [no page title]
 25. ... a ...
 26. ... Lantschap liquideren sal @van_de_van^- @voorschreven_voors Jaere 1599 1 5 9 ...
 27. [no page title]
 28. [no page title]
 29. ... @R_leftgap a voor a @Hoog_Ho sullen Compagnie ...
 30. ... d tot a ...
 31. ... nader ...
 32. [no page title]
 33. [no page title]
 34. ... g a tot d ...
 35. ... a q a d gegeven X van d ...
 36. ... d a @R_leftgap a @romeinse_xx_20^en ...
 37. ... r tot d a a ...
 38. [no page title]
 39. [no page title]
 40. [no page title]
 41. [no page title]
 42. ... a r a g a ...
 43. [no page title]
 44. [no page title]
 45. ... a d r d a ...
 46. ... o a d a nader a ...
 47. ... a o a van a sullen de versochte alliantien rapporten ...
 48. ... C a d a d ...
 49. ... a dat Compagnie d ...
 50. [no page title]
 51. ... a disponeren d ...
 52. ... a d B a ...
 53. ... d rapport ...
 54. [no page title]
 55. ... Waerop ...
 56. [no page title]
 57. [no page title]
 58. ... a d a b a ...
 59. ... a d a ...
 60. [no page title]
 61. [no page title]
 62. [no page title]
 63. ... nader a ...
 64. ... d a C a d a als ...
 65. [no page title]
 66. ... a Septembris a d ...
 67. ... aengemant ...
 68. [no page title]
 69. ... goetgevonden ...
 70. [no page title]
 71. [no page title]
 72. ... a tijt r d ...
 73. [no page title]
 74. ... a tot Vrancryk o a @R_leftgap a ...
 75. ... d ...
 76. [no page title]
 77. [no page title]
 78. [no page title]
 79. ... d met ...
 80. ... o vande vaert op opde de haven a van ...
 81. ... goetgevonden ...
 82. [no page title]
 83. ... fortificatie ...
 84. [no page title]
 85. ... bij_desen ...
 86. [no page title]
 87. [no page title]
 88. [no page title]
 89. ... voor ...
 90. [no page title]
 91. ... p ...
 92. [no page title]
 93. ... ander ...
 94. [no page title]
 95. ... a a ...
 96. [no page title]
 97. ... o g Coopman suppliant d a ...
 98. ... a d tot g ...
 99. ... X d a g r ...
 100. ... a tot a gerapporteert ...
 101. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 102. [no page title]
 103. [no page title]
 104. [no page title]
 105. [no page title]
 106. ... a d o ...
 107. ... a g o a d a g a ...
 108. [no page title]
 109. ... d X @Hoog_Ho a d ...
 110. [no page title]
 111. [no page title]
 112. [no page title]
 113. ... houdende versouck om tot taxatie van goede mannen ...
 114. [no page title]
 115. ... a goetgevonden bijden voor ...
 116. ... d a Amsterdam a ...
 117. ... haer gelt weder @voornoemd_voorn^~ Magasijn nootwendich mosten besteden ...
 118. ... gedelibereert oock ...
 119. [no page title]
 120. ... o ...
 121. [no page title]
 122. ... a d a d a ...
 123. ... a g a ...
 124. [no page title]
 125. ... o a d a ...
 126. ... a d a goetgevonden ...
 127. [no page title]
 128. [no page title]
 129. ... a sijnde d a d ...
 130. [no page title]
 131. ... goetgevonden a d @Hoog_Ho a @Mogenden_Mo ...
 132. ... Amsterdam ...
 133. [no page title]
 134. [no page title]
 135. ... Amsterdam ...
 136. [no page title]
 137. [no page title]
 138. [no page title]
 139. ... C M sijn o ...
 140. [no page title]
 141. [no page title]
 142. [no page title]
 143. [no page title]
 144. [no page title]
 145. [no page title]
 146. [no page title]
 147. ... alsoo a o a o a ...
 148. [no page title]
 149. ... verstaen ...
 150. [no page title]
 151. ... k Beaumont C Amsterdam ...
 152. [no page title]
 153. [no page title]
 154. ... advis a d a B a ...
 155. [no page title]
 156. ... Colonel a a ...
 157. [no page title]
 158. [no page title]
 159. [no page title]
 160. [no page title]
 161. ... a d a d a ...
 162. [no page title]
 163. [no page title]
 164. [no page title]
 165. ... p ...
 166. [no page title]
 167. [no page title]
 168. ... r requeste ...
 169. ... a o aen a d requeste q ...
 170. ... Copenhage ...
 171. ... b a d sullen ...
 172. [no page title]
 173. [no page title]
 174. ... o a gaen vijant vijants daerenboven ...
 175. ... a aldaer d hebben ...
 176. ... a hebben a o r versoeck a ...
 177. ... hebben ...
 178. ... a d ...
 179. ... a voor goetgevonden handen a ...
 180. ... a d a ...
 181. ... a opt 9 a ...
 182. [no page title]
 183. ... a E a d a Waerop r d ...
 184. [no page title]
 185. [no page title]
 186. ... r ...
 187. [no page title]
 188. [no page title]
 189. ... Rotterdam a ...
 190. ... voor ...
 191. [no page title]
 192. [no page title]
 193. [no page title]
 194. ... d a advis ...
 195. ... a d a ...
 196. ... gerapporteert ...
 197. ... Amsterdam ...
 198. ... d a ...
 199. ... advis g a ...
 200. ... a Stadt ...
 201. ... voor @1629_jaartal a d dat d ...
 202. [no page title]
 203. [no page title]
 204. [no page title]
 205. [no page title]
 206. [no page title]
 207. [no page title]
 208. [no page title]
 209. [no page title]
 210. ... a d goetgevonden a ...
 211. ... a d requeste a d ...
 212. ... Is_goetgevonden ...
 213. ... aen ...
 214. ... a d a d ...
 215. [no page title]
 216. ... aen ...
 217. ... d g a Ontfanger ...
 218. ... goetgevonden d g a o ...
 219. ... @Hoog_Ho ...
 220. ... d @Hoog_Ho ...
 221. [no page title]
 222. [no page title]
 223. ... a ...
 224. ... a requeste a ...
 225. [no page title]
 226. ... sullen aen lant souden seynden a @1626_jaartal a Waerop ...
 227. ... a r d a d a ...
 228. [no page title]
 229. ... ingesetenen ...
 230. ... Waerop ...
 231. [no page title]
 232. ... a rapport a d ...
 233. ... d a d a d ...
 234. [no page title]
 235. ... o a g a ...
 236. [no page title]
 237. ... r o a van a r a ...
 238. ... aen ...
 239. [no page title]
 240. ... d a ...
 241. [no page title]
 242. [no page title]
 243. ... @Hoog_Ho ...
 244. [no page title]
 245. [no page title]
 246. ... a goetgevonden a o a d a quartier o ...
 247. [no page title]
 248. ... r a E a wat a ...
 249. ... betalen a d a tot @Hoog_Ho a ...
 250. ... aen ...
 251. [no page title]
 252. [no page title]
 253. [no page title]
 254. [no page title]
 255. ... b a d a a ...
 256. ... a b a ...
 257. ... d a o a o a d ...
 258. ... a haer tot a ...
 259. ... d a o d a ...
 260. [no page title]
 261. ... a ...
 262. ... a tot a ...
 263. ... Provintien sijn @Excellentie_Extie daerover te begroeten ende te versoecken openinge ...
 264. ... a d a ...
 265. [no page title]
 266. ... a ...
 267. ... @Hoog_Ho ...
 268. [no page title]
 269. ... a d a d a d a tot ...
 270. [no page title]
 271. [no page title]
 272. [no page title]
 273. [no page title]
 274. [no page title]
 275. [no page title]
 276. [no page title]
 277. [no page title]
 278. [no page title]
 279. [no page title]
 280. ... aen ...
 281. ... a d a d ...
 282. ... rapport ...
 283. [no page title]
 284. ... sullen d haer als a van a sijn ...
 285. ... a quota a d a d 9 a ...
 286. ... E a d r d a ...
 287. [no page title]
 288. [no page title]
 289. ... a d aen a o a ...
 290. [no page title]
 291. ... @R_leftgap a X XX X a ...
 292. [no page title]
 293. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN rapport a d a w ...
 294. [no page title]
 295. ... a sijnde d a g ...
 296. ... d g d a a @Hoog_Ho tot ...
 297. [no page title]
 298. ... a d a d a d Amsterdam a ...
 299. ... a d a ter a ...
 300. [no page title]
 301. [no page title]
 302. ... rapport ...
 303. [no page title]
 304. [no page title]
 305. ... a sulcx dat het garnisoen ...
 306. ... Amsterdam ...
 307. ... a d a ...
 308. ... Waerop d requeste ...
 309. ... d a doen a d a d ...
 310. ... a a requeste d E ...
 311. ... a Hollant a d a ...
 312. ... a sijn d a @R_leftgap ...
 313. ... sijn a @R_leftgap ...
 314. [no page title]
 315. [no page title]
 316. ... a tot a o a d a ...
 317. ... requeste g ...
 318. ... sulcx voor ...
 319. ... doen ...
 320. ... d ...
 321. [no page title]
 322. [no page title]
 323. ... a o a ...
 324. ... vooren voor ...
 325. ... a d a ...
 326. ... rapport ...
 327. [no page title]
 328. [no page title]
 329. [no page title]
 330. [no page title]
 331. [no page title]
 332. ... d tot d tot a voor d @1629_jaartal ...
 333. [no page title]
 334. [no page title]
 335. ... d r d ...
 336. ... a vijants vijant sal o a d a sal ...
 337. [no page title]
 338. [no page title]
 339. ... voor ...
 340. [no page title]
 341. [no page title]
 342. ... voor hebben vijf voor ...
 343. [no page title]
 344. ... Engelanden daervan a eenige hier Hage woonen soude a belanckt ...
 345. ... aen ...
 346. [no page title]
 347. [no page title]
 348. ... a d a sijne a requeste ...
 349. [no page title]
 350. [no page title]
 351. [no page title]
 352. ... d a a d g a Ontfanger ...
 353. ... o a d a r a requeste ...
 354. ... a aldaer L a d a ...
 355. ... d @Hoog_Ho d ...
 356. [no page title]
 357. ... bij_desen aen ...
 358. [no page title]
 359. [no page title]
 360. ... sulcx aen gedelibereert ...
 361. [no page title]
 362. [no page title]
 363. ... a d a advis a ...
 364. [no page title]
 365. ... p Borgers ...
 366. [no page title]
 367. ... a requeste tot a ...
 368. ... a g a tijt a o a ...
 369. ... d oock al a sijn a oock op voor voornoemde ...
 370. ... aen a d a d requeste a ...
 371. ... sijn sijne op a tot a d ...
 372. [no page title]
 373. ... a g a Amsterdam a d a voor ...
 374. [no page title]
 375. ... bij_desen a o r sijn requeste ...
 376. ... a o a d a ...
 377. ... a tot a d a ...
 378. ... a a Doublet a ...
 379. ... o a X a @R_leftgap d ...
 380. ... @Hoog_Ho a @Hoog_Ho @Mogenden_Mo E ...
 381. ... o @R_leftgap a o gaen sullen a ...
 382. ... a d a o a soude ...
 383. ... a g a d a ...
 384. ... bij_desen ...
 385. [no page title]
 386. ... a ...
 387. ... a @R_leftgap aen o a ...
 388. [no page title]
 389. ... d a d a @currency_pound_L ...
 390. [no page title]
 391. [no page title]
 392. ... o Waerop a @currency_pound_L o a ...
 393. [no page title]
 394. ... d a verstaen g a d ...
 395. [no page title]
 396. [no page title]
 397. [no page title]
 398. [no page title]
 399. ... vijf ...
 400. [no page title]
 401. ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG d a o ...
 402. ... d a d sullen a ...
 403. [no page title]
 404. [no page title]
 405. ... g d a d sulcx X sal hebben geresolveert dat ...
 406. ... rapport ...
 407. [no page title]
 408. ... oock ...
 409. ... sulcx ...
 410. ... rapport ...
 411. [no page title]
 412. [no page title]
 413. ... a d a gedelibereert a ...
 414. [no page title]
 415. ... d g a d Admiraliteyt sijn voor ...
 416. ... a d a g a al ...
 417. ... d ander anderen a g ...
 418. ... a d a al ...
 419. [no page title]
 420. ... a d sijn d d a ...
 421. ... o d a d a ...
 422. ... rapport d a d a d a ...
 423. ... sijne ...
 424. [no page title]
 425. [no page title]
 426. [no page title]
 427. [no page title]
 428. [no page title]
 429. [no page title]
 430. ... aen ...
 431. ... voor gecompareert ...
 432. ... a o a d ...
 433. ... d ...
 434. ... a sal ...
 435. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a d sal d ...
 436. [no page title]
 437. ... sulcx ...
 438. ... alsoo al Staten a dat a d a ...
 439. [no page title]
 440. ... d a o a d al a requeste ...
 441. ... a 1627 a d ...
 442. [no page title]
 443. ... hondert guldens O January a d a January M a ...
 444. [no page title]
 445. ... d sulcx a a ...
 446. [no page title]
 447. ... a d a d selve a d ...
 448. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a ...
 449. [no page title]
 450. [no page title]
 451. ... d a ...
 452. ... a ...
 453. [no page title]
 454. ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 455. ... a bijden a sulcx a ...
 456. ... d a a ...
 457. [no page title]
 458. ... sullen Denemarcken d a worden ...
 459. ... a sullen sijn requeste peerden a g sal ...
 460. ... d a g d voornoemde ...
 461. [no page title]
 462. ... d a d R a d a d ...
 463. [no page title]
 464. [no page title]
 465. ... voor ...
 466. ... d a d a d o a ...
 467. [no page title]
 468. ... a d deerste a d ...
 469. ... nader ...
 470. ... a d a a ...
 471. ... d sullen a d dat a ...
 472. [no page title]
 473. [no page title]
 474. ... a d Bartilottie bijden vanden C goetgevonden ...
 475. ... aen ...
 476. [no page title]
 477. [no page title]
 478. [no page title]
 479. [no page title]
 480. [no page title]
 481. ... al a d a al d a ...
 482. ... a d b a d a ...
 483. ... R a als a sijn a @1621_jaartal bedragende ...
 484. ... a d a gecompareert a d a d ...
 485. ... d a o a sijn ...
 486. [no page title]
 487. ... a o M a R d a ...
 488. [no page title]
 489. ... rapport ...
 490. [no page title]
 491. ... a r welcke a d a Cap ...
 492. ... d Amsterdam d ...
 493. [no page title]
 494. ... a sijn b d a ...
 495. [no page title]
 496. [no page title]
 497. ... @f_Calligr ...
 498. ... @f_Calligr o @f_Calligr ...
 499. ... a o a d requeste ...
 500. ... rapport p ...
 501. [no page title]
 502. [no page title]
 503. ... soude ...
 504. [no page title]
 505. ... tot Coopmanschap a sullen ...
 506. [no page title]
 507. [no page title]
 508. ... a d a d a a oock ...
 509. [no page title]
 510. ... a sullen a d a ...
 511. ... doen ...
 512. ... a op d soude d a sijnde d ...
 513. ... a o al a ...
 514. ... alsoo a d Brabant ...
 515. [no page title]
 516. [no page title]
 517. [no page title]
 518. ... o d a a X sullen ...
 519. [no page title]
 520. ... d Is d a o a d a ...
 521. ... d a d sijn a advis ...
 522. ... a sich a schepen alsoo a a ...
 523. ... a r d tot a q a ...
 524. [no page title]
 525. ... a Amsterdam a ...
 526. [no page title]
 527. ... Is a o vande q r a verstaen ...
 528. [no page title]
 529. ... a E a d tot a ...
 530. [no page title]
 531. ... a d sijn R a d a ...
 532. ... voor ...
 533. [no page title]
 534. [no page title]
 535. ... d a d a ...
 536. ... a a @Hoog_Ho ...
 537. [no page title]
 538. ... a o a g tot Raden ...
 539. [no page title]
 540. [no page title]
 541. ... d a d requeste tot a ...
 542. [no page title]
 543. ... a yder a d a tot a ...
 544. [no page title]
 545. ... a al tot a d o a ...
 546. [no page title]
 547. [no page title]
 548. ... Coopman ...
 549. ... vijf ...
 550. ... 5 d a @R_leftgap a ...
 551. ... a d a als a ...
 552. ... @R_leftgap a advis a advis zulcx d hebben ...
 553. [no page title]
 554. [no page title]
 555. [no page title]
 556. ... d ...
 557. [no page title]
 558. [no page title]
 559. [no page title]
 560. ... r a d a d als a ...
 561. ... a ...
 562. [no page title]
 563. ... a 9 o a d a ...
 564. ... a r Augusty a d a voor ...
 565. ... a d a tot ...
 566. ... a tot a d a ...
 567. ... d a Rotterdam a ...
 568. ... aen ...
 569. ... a ...
 570. [no page title]
 571. ... bij_desen ...
 572. ... a d a tot ...
 573. [no page title]
 574. ... geordonneert ...
 575. ... aen ...
 576. [no page title]
 577. ... d a @Hoog_Ho @Hoog_Ho= d a ...
 578. ... a d ter o @R_leftgap a b a d hebbende ...
 579. ... a d a ...
 580. [no page title]
 581. ... a o d a ...
 582. [no page title]
 583. ... d ...
 584. ... d a o d a ...
 585. ... soude oock ...
 586. [no page title]
 587. [no page title]
 588. ... ...
 589. ... a o a o a ...
 590. [no page title]
 591. ... a ...
 592. ... d a ...
 593. ... a ...
 594. [no page title]
 595. ... a Hollant dat a X ...
 596. [no page title]
 597. ... b tot a r tot d a ...
 598. ... sijnde a d tot a 5 d ...
 599. [no page title]
 600. ... d d ...
 601. ... d a tot d a o d ...
 602. [no page title]
 603. [no page title]
 604. ... a @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES a aende a ...
 605. [no page title]
 606. [no page title]
 607. ... d a d a d ...
 608. ... d a d a d a ...
 609. [no page title]
 610. ... soude ...
 611. [no page title]
 612. ... r a d hebben a ...
 613. ... a d dewijle d a a ...
 614. [no page title]
 615. [no page title]
 616. ... d binnen Hamburch a b ...
 617. ... te verleenen behoorlicke oblicatie houdende interest den penninck met den ...
 618. ... d sijn a @R_leftgap a d July d ...
 619. [no page title]
 620. ... requeste o a d a ...
 621. [no page title]
 622. [no page title]
 623. [no page title]
 624. [no page title]
 625. [no page title]
 626. ... d ...
 627. ... d a d a ...
 628. ... d b Ontfanger d 9 a d a d ...
 629. [no page title]
 630. ... rapport ...
 631. [no page title]
 632. ... Collegie aldaer ...
 633. [no page title]
 634. ... b d tot d ...
 635. [no page title]
 636. ... a a d ...
 637. ... d o a d vertrock vertrocken ...
 638. ... a d a genomen gewoonlicke a ...
 639. [no page title]
 640. [no page title]
 641. [no page title]
 642. ... 23470 7 @Hoog_Ho ...
 643. [no page title]
 644. ... tot a a rapport tot requeste ...
 645. [no page title]
 646. ... a a d a goetgevonden d a ...
 647. [no page title]
 648. [no page title]
 649. ... 3 d o d tot ...
 650. ... a d a o d sullen ...
 651. ... d verstaen d a d a ...
 652. [no page title]
 653. ... requeste ...
 654. ... a d a rapport betalen X ...
 655. [no page title]
 656. ... d ...
 657. ... d a o d gearresteert requeste ...
 658. ... 8 ...
 659. [no page title]
 660. [no page title]
 661. [no page title]
 662. ... r requeste ...
 663. [no page title]
 664. [no page title]
 665. [no page title]
 666. [no page title]
 667. ... d g ...
 668. [no page title]
 669. ... a d a a gecompareert ...
 670. [no page title]
 671. ... a aldaer a sijn ...
 672. [no page title]
 673. ... geapprobeert d g a te a ...
 674. ... sijne ...
 675. ... a Amsterdam a ...
 676. ... d a tot a Amsterdam ...
 677. ... @voorschreven_voors a ...
 678. [no page title]
 679. ... o a d tot a ...
 680. [no page title]
 681. [no page title]
 682. [no page title]
 683. [no page title]
 684. ... loopende a d a o ...
 685. [no page title]
 686. [no page title]
 687. ... a o d verstaen a ...
 688. ... d a ...
 689. ... 8 ...
 690. [no page title]
 691. ... 3 ...
 692. ... a r b o d @I_cursive a ...
 693. ... 3 sijn sullen a sulcx ...
 694. [no page title]
 695. [no page title]
 696. ... a d a d a ...
 697. ... a 19en 19 9 December @1625_onderlijnd Is d @1626_jaartal ...
 698. [no page title]
 699. [no page title]
 700. ... a ...
 701. ... @Hoog_Ho a 9 a b dat o d ...
 702. [no page title]
 703. ... a verstaen o a o gedelibereert Is goetgevonden ende ...
 704. ... d o a d o ...
 705. ... a d o a ...
 706. ... b a Man M sich vielmehr zu durch H. ...
 707. ... a ...
 708. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN R M a @RINGEL_s_B a 6 ...
 709. ... sulcx ...
 710. ... te M tot a C ...
 711. ... o sijn @RINGEL_s_B d g a ...
 712. [no page title]
 713. ... d o a sijne Rotterdam d a ...
 714. ... o a tot a a b a ...
 715. [no page title]
 716. [no page title]
 717. ... a sijn a voor d ...
 718. ... d a o d a ...
 719. [no page title]
 720. ... a d ...
 721. ... g a d a d ...
 722. ... a b a b d nader d a d ...
 723. [no page title]
 724. ... dat a g d antwoort d requeste ...
 725. [no page title]
 726. ... gehouden ...
 727. ... o a sijn a d o a ...
 728. ... d ...
 729. [no page title]
 730. [no page title]
 731. [no page title]
 732. ... a a o requeste g ...
 733. [no page title]
 734. ... a o ...
 735. [no page title]
 736. ... a g a d ...
 737. [no page title]
 738. [no page title]
 739. ... a o a ...
 740. [no page title]
 741. [no page title]
 742. ... a 9 a R d ...
 743. [no page title]
 744. [no page title]
 745. ... d ...
 746. [no page title]
 747. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN 9 d a d a ...
 748. [no page title]
 749. [no page title]
 750. ... o d a o ...
 751. [no page title]
 752. [no page title]
 753. ... 5 ...
 754. ... a d a d a o a ...
 755. [no page title]
 756. [no page title]
 757. [no page title]
 758. [no page title]
 759. [no page title]
 760. ... 5 sulcx ...
 761. ... o a o a ...
 762. ... o d a d aen d a d ...
 763. ... tot d a ...
 764. ... a d tot Langerack Waerop a ...
 765. ... d geconsenteert ...
 766. ... restitutie ...
 767. ... o a d rapport d a o d requeste ...
 768. ... 9 a d requeste a ...
 769. ... o a d o d o d sonder ...
 770. ... rapport ...
 771. [no page title]
 772. [no page title]
 773. ... Waerop ...
 774. ... a d provincien sullen bijden ...
 775. ... a o al a o d ...
 776. [no page title]
 777. ... a requeste a d ...
 778. ... a o a g a o ...
 779. ... d ...
 780. ... a gaen Rantwijck d a d a d o d ...
 781. ... sal a d Is_goetgevonden d a gerapporteert a d ...
 782. ... a d geen d a a ...
 783. [no page title]
 784. ... d a d vijant o ...
 785. ... d requeste ...
 786. [no page title]
 787. ... doen ...
 788. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN sijn o sulcx C d a ...
 789. ... a d o g d a g ...
 790. ... 9 ...
 791. ... 8 ...
 792. ... Aprilis als a als R g d a ...
 793. ... 8 a d tot a d a ...
 794. ... g gulden d o d a d ...
 795. ... vijants @Hoog_Ho @Mogenden_Mo d a d o d sal ...
 796. [no page title]
 797. [no page title]
 798. ... o a o soude mogen alles ...
 799. ... o d o a o b d ...
 800. [no page title]
 801. [no page title]
 802. [no page title]
 803. [no page title]
 804. [no page title]
 805. ... requeste ...
 806. ... a o d o tot ...
 807. ... d a 8 a d o ...
 808. ... d tot ...
 809. ... a o d o d o ...
 810. [no page title]
 811. ... a d ...
 812. [no page title]
 813. [no page title]
 814. [no page title]
 815. [no page title]
 816. ... o d ...
 817. ... o gesonden goetgevonden Jacob tot a ...
 818. [no page title]
 819. ... r ...
 820. ... a ...
 821. [no page title]
 822. ... a geemployeert geen g a r a ...
 823. [no page title]
 824. ... b o a d ...
 825. ... a o a o a d a ...
 826. ... @Mogenden_Mo d a d ...
 827. ... d ...
 828. [no page title]
 829. [no page title]
 830. ... Schotlant ...
 831. ... a tot ...
 832. [no page title]
 833. [no page title]
 834. ... b d a ...
 835. ... a d ...
 836. [no page title]
 837. [no page title]
 838. [no page title]
 839. ... a d a voernoemde d a o a ...
 840. ... a ...
 841. [no page title]
 842. [no page title]
 843. [no page title]
 844. [no page title]
 845. ... o a tot a ...
 846. [no page title]
 847. [no page title]
 848. [no page title]
 849. [no page title]
 850. ... sijnde d ...
 851. [no page title]
 852. ... o d o d o d ...
 853. ... o d o g o tot o d coopman a ...
 854. ... r ...
 855. [no page title]
 856. [no page title]
 857. [no page title]
 858. [no page title]
 859. ... ils d ...
 860. ... a ...
 861. [no page title]
 862. ... o a gecompareert ...
 863. [no page title]
 864. [no page title]
 865. ... a d a ...
 866. [no page title]
 867. [no page title]
 868. [no page title]
 869. ... sulcx ...
 870. [no page title]
 871. [no page title]
 872. ... Waerop ...
 873. ... a d a d a ...
 874. ... doen ...
 875. ... a o a o d a ...
 876. [no page title]
 877. ... W d a ...
 878. [no page title]
 879. [no page title]
 880. ... g a behooren gesurcheert te worden Waerop gedelibereert sijnde hiermede ...
 881. [no page title]
 882. ... jegens informatie collegie ...
 883. [no page title]
 884. [no page title]
 885. ... r ...
 886. [no page title]
 887. ... a d b d r a ...
 888. ... d al a d o ...
 889. ... d E a o d o ...
 890. [no page title]
 891. [no page title]
 892. [no page title]
 893. [no page title]
 894. [no page title]
 895. [no page title]
 896. [no page title]
 897. [no page title]
 898. [no page title]
 899. [no page title]
 900. [leeg]
 901. ... @BOOK_SIDE_RIGHT_PAPER_EDGES ...
 902. ... r ...
 903. [no page title]
 904. [no page title]
 905. [no page title]
 906. ... d a sullen om te hebben betalinge ...
 907. [no page title]
 908. [no page title]
 909. ... o d o a d a d ...
 910. ... d a d o 8 a d ...
 911. ... o a dat goetgevonden Ontfanger @R_leftgap d selve ...
 912. [no page title]
 913. ... I Is C a ...
 914. ... Waerop ...
 915. ... a q a al d requeste a d rapport d ...
 916. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a sullen a tot d ...
 917. [no page title]
 918. [no page title]
 919. [no page title]
 920. [no page title]
 921. [no page title]
 922. [no page title]
 923. ... a d a b a d ...
 924. [no page title]
 925. ... a o d o a d ...
 926. ... d soude alsoo a b d a d ...
 927. [no page title]
 928. [no page title]
 929. [no page title]
 930. ... a d a ...
 931. [no page title]
 932. ... a r d te o a o a o ...
 933. [no page title]
 934. [no page title]
 935. [no page title]
 936. [no page title]
 937. [no page title]
 938. ... a d a r d o a d ...
 939. ... a d a d b o a d a ...
 940. ... b a d a d a o ...
 941. ... d a d a ...
 942. ... a sijnde o Amsterdam aldaer d 6 a d rapport ...
 943. ... a d a d a d a bij_desen ...
 944. ... tot sullen d a d b d a d ...
 945. [no page title]
 946. [no page title]
 947. [no page title]
 948. [no page title]
 949. ... o selve d oock b d a o ...
 950. ... a d a d ...
 951. ... a d a d a ...
 952. ... a d a d a d ...
 953. ... a d a o a d a ...
 954. [no page title]
 955. ... a d a ...
 956. ... Amsterdam ...
 957. [no page title]
 958. [no page title]
 959. [no page title]
 960. [no page title]
 961. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Cap Stadt d a o d a ...
 962. ... a Compagnie soldaten b d a ...
 963. ... d a d a d a ...
 964. [no page title]
 965. ... a o d bijde d a o d a ...
 966. ... o d a @Hoog_Ho @Mogenden_Mo @11_frac_21 ...
 967. [no page title]
 968. ... a b Raden a goetgevonden a o d ...
 969. [no page title]
 970. [no page title]
 971. [no page title]
 972. ... verstaen r ...
 973. ... d b d sijn d als Waerop gedelibereert haer ...
 974. [no page title]
 975. ... p ander ...
 976. [no page title]
 977. [no page title]
 978. ... Raet State gesonden te hebben Opt point hebben tot d ...
 979. ... d b bijden vijant d sal mochten d ...
 980. ... o d a d a ...
 981. [no page title]
 982. [no page title]
 983. ... a @currency_pound_L a r d o a aldaer ...
 984. [no page title]
 985. ... d sijn ...
 986. ... d Waerop d a d sullen d a goetgevonden ...
 987. ... @1629_jaartal 1 6 d a d op d sullen ...
 988. ... d a d a tot goetgevonden d ...
 989. ... a d a d Staten d o ...
 990. [no page title]
 991. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o d a d @des_vijants-fvijants vijants a ...
 992. [no page title]
 993. ... a d o d a o a Waerop ...
 994. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o d @Hoog_Ho @Mogenden_Mo d a ...
 995. ... b d a d ...
 996. ... d a o d a o d a d ...
 997. [no page title]
 998. [no page title]
 999. ... 9 d tot @Mogenden_Mo d a o ...
 1000. [no page title]
 1001. [no page title]
 1002. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o a d a o deliberatie ende advis ...
 1003. [no page title]
 1004. [no page title]
 1005. ... @Mogenden_Mo ...
 1006. ... a d @20_frac_30 a d ...
 1007. ... d o d ...
 1008. ... a d a d tot a d ...
 1009. ... a d sijnde ...
 1010. [no page title]
 1011. [no page title]
 1012. [no page title]
 1013. ... a d sullen ...
 1014. ... d a d ...
 1015. [no page title]
 1016. ... o d o ...
 1017. [no page title]
 1018. ... rapport ...
 1019. ... p ...
 1020. [no page title]
 1021. ... a d ter a o a tot a d ...
 1022. ... Waerop d a d a d a ...
 1023. ... d a Staten d r a ...
 1024. [no page title]
 1025. [no page title]
 1026. ... d a o d tot o goetgevonden d ...
 1027. [no page title]
 1028. [no page title]
 1029. ... a d a gedelibereert b d ...
 1030. ... a b d a d als d ...
 1031. ... d k d worden gesonden daerna volgens d sullen ...
 1032. ... d b ...
 1033. ... a d a d ...
 1034. [no page title]
 1035. [no page title]
 1036. [no page title]
 1037. ... d ...
 1038. [no page title]
 1039. ... d sijne d o @Hoog_Ho ...
 1040. ... d bij_desen d o ...
 1041. [no page title]
 1042. ... alsoo d a d a d ...
 1043. [no page title]
 1044. ... d a d a ...
 1045. ... b d a d o a d @currency_pound_L a ...
 1046. [no page title]
 1047. ... @currency_pound_L a d o d @currency_pound_L d o ...
 1048. [no page title]
 1049. ... o a d tot a d a ...
 1050. [no page title]
 1051. ... a o a d sijn d a d a ...
 1052. ... d dat a d ...
 1053. [no page title]
 1054. [no page title]
 1055. ... d a d a d ...
 1056. [no page title]
 1057. [no page title]
 1058. [no page title]
 1059. [no page title]
 1060. ... rapport a d a ...
 1061. [no page title]
 1062. [no page title]
 1063. [no page title]
 1064. ... a d a o sulcx d ...
 1065. ... a d als a d ...
 1066. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a d o d ...
 1067. ... d o d a d a o J d ...
 1068. [no page title]
 1069. [no page title]
 1070. [no page title]
 1071. [no page title]
 1072. ... paspoort ...
 1073. ... ander ...
 1074. [no page title]
 1075. ... o d ...
 1076. ... d M ...
 1077. [no page title]
 1078. ... goetgevonden M o Blanckeroort d sijn ...
 1079. ... vijf ...
 1080. [no page title]
 1081. [no page title]
 1082. [no page title]
 1083. [no page title]
 1084. [no page title]
 1085. [no page title]
 1086. [no page title]
 1087. [no page title]
 1088. [no page title]
 1089. [no page title]
 1090. [no page title]
 1091. [no page title]
 1092. [no page title]
 1093. [no page title]
 1094. [no page title]
 1095. [no page title]
 1096. [no page title]
 1097. ... continueren Veneris ...
 1098. [no page title]
 1099. ... p ...
 1100. [no page title]
 1101. [no page title]
 1102. [no page title]
 1103. [no page title]
 1104. [no page title]
 1105. ... d ...
 1106. [no page title]
 1107. [no page title]
 1108. ... @RINGEL_s_B ...
 1109. [no page title]
 1110. [no page title]
 1111. [no page title]
 1112. ... d r o @1629_jaartal ...
 1113. [no page title]
 1114. [no page title]
 1115. ... n ...
 1116. ... R ...
 1117. [no page title]
 1118. ... d ...
 1119. [no page title]
 1120. ... d k ...
 1121. [no page title]
 1122. [no page title]
 1123. [no page title]
 1124. ... w ...
 1125. [no page title]
 1126. ... d ...
 1127. [no page title]
 1128. [no page title]
 1129. ... sulcx H ...
 1130. [no page title]
 1131. ... d sulcx ...
 1132. [no page title]
 1133. [no page title]
 1134. [no page title]
 1135. ... 7 A ...
 1136. ... d ...
 1137. [no page title]
 1138. [no page title]
 1139. [no page title]
 1140. ... d ...
 1141. [no page title]
 1142. [no page title]
 1143. [no page title]
 1144. ... d ...
 1145. [no page title]
 1146. [no page title]
 1147. [no page title]
 1148. [no page title]
 1149. [no page title]
 1150. [no page title]
 1151. ... n H ...
 1152. [no page title]
 1153. [no page title]
 1154. [no page title]
 1155. [no page title]
 1156. [no page title]
 1157. ... r ...
 1158. ... r ...
 1159. [no page title]
 1160. [no page title]
 1161. [no page title]
 1162. ... r ...
 1163. [no page title]
 1164. [no page title]
 1165. [no page title]
 1166. [no page title]
 1167. [no page title]
 1168. [no page title]
 1169. [no page title]
 1170. [no page title]
 1171. [no page title]
 1172. [no page title]
 1173. [no page title]
 1174. [no page title]
 1175. [no page title]
 1176. [no page title]
 1177. [no page title]
 1178. [no page title]
 1179. ... Staten ...
 1180. [no page title]
 1181. [no page title]
 1182. [no page title]
 1183. [no page title]
 1184. ... d ...
 1185. ... r ...
 1186. ... d ...
 1187. ... d ...
 1188. [no page title]
 1189. [no page title]
 1190. [no page title]
 1191. [no page title]
 1192. [no page title]
 1193. [no page title]
 1194. [no page title]
 1195. [no page title]
 1196. [no page title]
 1197. [no page title]
 1198. [no page title]
 1199. ... rapport ...
 1200. ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 1201. [no page title]
 1202. ... Pater ...
 1203. [no page title]
 1204. [no page title]
 1205. [no page title]
 1206. [no page title]
 1207. [no page title]
 1208. [no page title]
 1209. [no page title]
 1210. [no page title]
 1211. [no page title]
 1212. [no page title]
 1213. [no page title]
 1214. [no page title]
 1215. [no page title]
 1216. [no page title]
 1217. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1218. [no page title]
 1219. [no page title]
 1220. [no page title]
 1221. [no page title]
 1222. [no page title]
 1223. [no page title]
 1224. [no page title]
 1225. [no page title]
 1226. [no page title]
 1227. [no page title]
 1228. ... X ...
 1229. [no page title]
 1230. [no page title]
 1231. [no page title]
 1232. [no page title]
 1233. ... dat ...
 1234. ... D ...
 1235. [no page title]
 1236. [no page title]
 1237. [no page title]
 1238. ... @romeinse_iij_3 ...
 1239. [no page title]
 1240. ... r harnasmaker k dat ...
 1241. [no page title]
 1242. [no page title]
 1243. [no page title]
 1244. [no page title]
 1245. [no page title]
 1246. ... d ...
 1247. [no page title]
 1248. [no page title]
 1249. [no page title]
 1250. [no page title]
 1251. ... n ...
 1252. [no page title]
 1253. [no page title]
 1254. [no page title]
 1255. [no page title]
 1256. ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 1257. [no page title]
 1258. [no page title]
 1259. [no page title]
 1260. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1261. [no page title]
 1262. [no page title]
 1263. [no page title]
 1264. [no page title]
 1265. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o ...
 1266. [no page title]
 1267. [no page title]
 1268. [no page title]
 1269. [no page title]
 1270. [no page title]
 1271. ... d ...
 1272. [no page title]
 1273. [no page title]
 1274. ... H ...
 1275. [no page title]
 1276. [no page title]
 1277. [no page title]
 1278. [no page title]
 1279. [no page title]
 1280. ... r ...
 1281. [no page title]
 1282. [no page title]
 1283. [no page title]
 1284. [no page title]
 1285. [no page title]
 1286. [no page title]
 1287. ... H ...
 1288. ... X ...
 1289. ... p requeste ...
 1290. [no page title]
 1291. [no page title]
 1292. [no page title]
 1293. ... @RINGEL_s_B ...
 1294. [no page title]
 1295. [no page title]
 1296. [no page title]
 1297. [no page title]
 1298. [no page title]
 1299. ... sijn ...
 1300. [no page title]
 1301. ... r ...
 1302. ... H ...
 1303. ... C d ...
 1304. [no page title]
 1305. [no page title]
 1306. ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 1307. [no page title]
 1308. [no page title]
 1309. [no page title]

Monk_Contents - Sun Nov 26 15:46:28 CET 2017