============================================================
RSG 1629 0001

page title: ... tselve ampt te bedienen heeft gedaen Eedt ende is geordonneert ...
 
 ... tselve ... ampt ... te ... bedienen ... heeft ... gedaen ... Eedt ... ende ... is ...
 ... geordonneert ... dat ... hem ... de ... commissie ... generael ...
 ... sal ... werden ...
 ... memorie ... vanden ... Hartman ... versoeckende ... dat ... sijne ...
 ... reeckenin ... by ... hem ... gedaen ...
 ... Gluckstadt ... ende ... Crimpen ... mochte ... werden ... opgenomen ... ende ... den ...
 ... Hogenhoeck ... comptabel ... gestelt ... vande ... twintich ... duysent ...
 ... aen ... quitantien ... ende ... gelt ... van ... hem ... Hartman ... ontfangen ...
 ... alsmede ... voor ... vier ... ende ... veertich ... duysent ... veertich ... ponden ... kaes ...
 ... gelijcken ... aen ... quitantien ... overgenomen ...
 ... goetgevonden ... deselve ... memorie ...
 ... bijgaende ... rekeninge ... te ... stellen ... Raedt ...
 ... ende ... daerop ...
============================================================
RSG 1629 0002

page title: ... requeste van o saet ende andere vruchten waervan hij ...
 
 ... requeste ... van ... o ...
 ... saet ... ende ... andere ... vruchten ... waervan ... hij ...
 ... quantiteyt ...
 ... a ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0003

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0004

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0005

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0006

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0007

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0008

page title: ... N @e_standard @1629_jaartal o a d @currency_pound_L d a ...
 
 ... N ...
 ... @e_standard ...
 ... @1629_jaartal ...
 ... o ... a ...
 ... d ... @currency_pound_L ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0009

page title: ... soldaten ...
 
 ... soldaten ...
============================================================
RSG 1629 0010

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0011

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0012

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0013

page title: ... a tot a Waerop ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0014

page title: ... a a d a ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0015

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0016

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0017

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0018

page title: ... 3 a r d a ...
 
 ... 3 ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... r ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0019

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0020

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0021

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0022

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0023

page title: ... r ...
 
 ... r ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0024

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0025

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0026

page title: ... Lantschap liquideren sal @van_de_van^- @voorschreven_voors Jaere 1599 1 5 9 ...
 
 ... Lantschap ... liquideren ... sal ... @van_de_van^- ... @voorschreven_voors ... Jaere ... 1599 ... 1 ... 5 ... 9 ... aff ... volgens ... ende ... in ...
 ... conformiteyt ... vande ... @voorschreven_voors ... resolutien ...
============================================================
RSG 1629 0027

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0028

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0029

page title: ... @R_leftgap a voor a @Hoog_Ho sullen Compagnie ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... t ...
 ... a ... voor ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... sullen ...
 ... Compagnie ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0030

page title: ... d tot a ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0031

page title: ... nader ...
 
 ... nader ...
============================================================
RSG 1629 0032

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0033

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0034

page title: ... g a tot d ...
 
 ... g ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0035

page title: ... a q a d gegeven X van d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... gegeven ...
 ... X ...
 ... van ...
 ... d ...
 ... Jacob ... Wachtmans ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0036

page title: ... d a @R_leftgap a @romeinse_xx_20^en ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... @romeinse_xx_20^en ...
============================================================
RSG 1629 0037

page title: ... r tot d a a ...
 
 ... r ...
 ... tot ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... s ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0038

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0039

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0040

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0041

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0042

page title: ... a r a g a ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0043

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0044

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0045

page title: ... a d r d a ...
 
 ... a ... d ...
 ... r ...
 ... r ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0046

page title: ... o a d a nader a ...
 
 ... o ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... nader ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0047

page title: ... a o a van a sullen de versochte alliantien rapporten ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ... van ... a ...
 ... sullen ...
 ... de ... versochte ... alliantien ... rapporten ...
 ... d ...
 ... advis ... ad ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0048

page title: ... C a d a d ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0049

page title: ... a dat Compagnie d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... dat ...
 ... Compagnie ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0050

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0051

page title: ... a disponeren d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... disponeren ...
 ... d ...
 ... c ...
============================================================
RSG 1629 0052

page title: ... a d B a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... B ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... supplianten ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0053

page title: ... d rapport ...
 
 ... d ...
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0054

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0055

page title: ... Waerop ...
 
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0056

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0057

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0058

page title: ... a d a b a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... b ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0059

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0060

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0061

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0062

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0063

page title: ... nader a ...
 
 ... nader ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0064

page title: ... d a C a d a als ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... als ...
 ... groote ...
============================================================
RSG 1629 0065

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0066

page title: ... a Septembris a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Septembris ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... goetgevonde ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0067

page title: ... aengemant ...
 
 ... aengemant ...
============================================================
RSG 1629 0068

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0069

page title: ... goetgevonden ...
 
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1629 0070

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0071

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0072

page title: ... a tijt r d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tijt ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0073

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0074

page title: ... a tot Vrancryk o a @R_leftgap a ...
 
 ... a ...
 ... t ... tot ...
 ... Vrancryk ...
 ... o ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tijt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0075

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0076

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0077

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0078

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0079

page title: ... d met ...
 
 ... d ...
 ... met ...
============================================================
RSG 1629 0080

page title: ... o vande vaert op opde de haven a van ...
 
 ... o ...
 ... vande ... vaert ... op ... opde ... de ... haven ... a ... van ... Stora ... tusschen ... Algiers ... en ...
 ... Tunis ... gelegen ... waerop ... gedelibereert ... sijnde ... Is ... goetgevonden ... ende ... verstaen ...
 ... tijt ... sulcx ... suppliant ...
 ... Stora ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0081

page title: ... goetgevonden ...
 
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1629 0082

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0083

page title: ... fortificatie ...
 
 ... fortificatie ...
============================================================
RSG 1629 0084

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0085

page title: ... bij_desen ...
 
 ... bij_desen ...
============================================================
RSG 1629 0086

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0087

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0088

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0089

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0090

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0091

page title: ... p ...
 
 ... p ...
============================================================
RSG 1629 0092

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0093

page title: ... ander ...
 
 ... ander ...
============================================================
RSG 1629 0094

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0095

page title: ... a a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0096

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0097

page title: ... o g Coopman suppliant d a ...
 
 ... o ...
 ... g ...
 ... Coopman ...
 ... suppliant ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0098

page title: ... a d tot g ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0099

page title: ... X d a g r ...
 
 ... X ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0100

page title: ... a tot a gerapporteert ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... gerapporteert ...
============================================================
RSG 1629 0101

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1629 0102

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0103

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0104

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0105

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0106

page title: ... a d o ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0107

page title: ... a g o a d a g a ...
 
 ... a ...
 ... g ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0108

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0109

page title: ... d X @Hoog_Ho a d ...
 
 ... d ...
 ... X ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0110

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0111

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0112

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0113

page title: ... houdende versouck om tot taxatie van goede mannen ...
 
 ... houdende ... versouck ... om ... tot ... taxatie ... van ... goede ... mannen ... ten ... behoeve ... vande ... a ...
 ... gaen ...
 ... Collegie ...
 ... schip ...
 ... wat ... C ...
 ... C ... Collegie ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sijnde ...
 ... a ...
 ... hebben ... Hollant ...
============================================================
RSG 1629 0114

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0115

page title: ... a goetgevonden bijden voor ...
 
 ... a ...
 ... a ... goetgevonden ...
 ... bijden ...
 ... voor ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0116

page title: ... d a Amsterdam a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0117

page title: ... haer gelt weder @voornoemd_voorn^~ Magasijn nootwendich mosten besteden ...
 
 ... haer ... gelt ... weder ... @voornoemd_voorn^~ ... Magasijn ... nootwendich ... mosten ... besteden ...
============================================================
RSG 1629 0118

page title: ... gedelibereert oock ...
 
 ... gedelibereert ...
 ... oock ...
============================================================
RSG 1629 0119

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0120

page title: ... o ...
 
 ... s ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0121

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0122

page title: ... a d a d a ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0123

page title: ... a g a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0124

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0125

page title: ... o a d a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0126

page title: ... a d a goetgevonden ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1629 0127

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0128

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0129

page title: ... a sijnde d a d ...
 
 ... a ...
 ... sijnde ... d ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0130

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0131

page title: ... goetgevonden a d @Hoog_Ho a @Mogenden_Mo ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... op_de ... op ... de ... requeste ... vanden ... Lieutenant ... Colonel ... C ... Pakenham ... den ... XXen ... XX ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0132

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0133

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0134

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0135

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0136

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0137

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0138

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0139

page title: ... C M sijn o ...
 
 ... C ...
 ... M ...
 ... sijn ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0140

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0141

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0142

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0143

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0144

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0145

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0146

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0147

page title: ... alsoo a o a o a ...
 
 ... alsoo ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0148

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0149

page title: ... verstaen ...
 
 ... t ...
 ... verstaen ...
============================================================
RSG 1629 0150

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0151

page title: ... k Beaumont C Amsterdam ...
 
 ... k ...
 ... Beaumont ...
 ... C ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0152

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0153

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0154

page title: ... advis a d a B a ...
 
 ... advis ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... B ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0155

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0156

page title: ... Colonel a a ...
 
 ... Colonel ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0157

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0158

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0159

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0160

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0161

page title: ... a d a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0162

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0163

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0164

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0165

page title: ... p ...
 
 ... p ...
============================================================
RSG 1629 0166

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0167

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0168

page title: ... r requeste ...
 
 ... r ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0169

page title: ... a o aen a d requeste q ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... aen ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... requeste ...
 ... q ...
============================================================
RSG 1629 0170

page title: ... Copenhage ...
 
 ... Copenhage ...
============================================================
RSG 1629 0171

page title: ... b a d sullen ...
 
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0172

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0173

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0174

page title: ... o a gaen vijant vijants daerenboven ...
 
 ... o ... t ...
 ... a ...
 ... gaen ...
 ... vijant ... vijants ...
 ... daerenboven ... noch ... het ... lant ... vande ... paspoorten ... eenich ...
 ... Waerop ... gedelibereert ... synde ... Is ... opgesonden ...
 ... gecompareert ...
 ... Admiraliteyt ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0175

page title: ... a aldaer d hebben ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ...
 ... d ... hebben ...
============================================================
RSG 1629 0176

page title: ... a hebben a o r versoeck a ...
 
 ... a ...
 ... hebben ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... r ...
 ... t ...
 ... versoeck ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0177

page title: ... hebben ...
 
 ... hebben ...
============================================================
RSG 1629 0178

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0179

page title: ... a voor goetgevonden handen a ...
 
 ... a ...
 ... voor ...
 ... goetgevonden ...
 ... handen ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0180

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0181

page title: ... a opt 9 a ...
 
 ... a ...
 ... opt ...
 ... 9 ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0182

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0183

page title: ... a E a d a Waerop r d ...
 
 ... a ...
 ... E ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... Waerop ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0184

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0185

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0186

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0187

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0188

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0189

page title: ... Rotterdam a ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0190

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0191

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0192

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0193

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0194

page title: ... d a advis ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... advis ...
============================================================
RSG 1629 0195

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0196

page title: ... gerapporteert ...
 
 ... gerapporteert ...
============================================================
RSG 1629 0197

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0198

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0199

page title: ... advis g a ...
 
 ... advis ...
 ... g ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0200

page title: ... a Stadt ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... Stadt ...
============================================================
RSG 1629 0201

page title: ... voor @1629_jaartal a d dat d ...
 
 ... voor ...
 ... @1629_jaartal ...
 ... a ...
 ... d ... dat ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0202

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0203

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0204

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0205

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0206

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0207

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0208

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0209

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0210

page title: ... a d goetgevonden a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... R ...
 ... Waerop ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1629 0211

page title: ... a d requeste a d ...
 
 ... a ...
 ... d ... requeste ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0212

page title: ... Is_goetgevonden ...
 
 ... Is_goetgevonden ...
============================================================
RSG 1629 0213

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0214

page title: ... a d a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0215

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0216

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0217

page title: ... d g a Ontfanger ...
 
 ... d ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... Ontfanger ...
============================================================
RSG 1629 0218

page title: ... goetgevonden d g a o ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0219

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0220

page title: ... d @Hoog_Ho ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0221

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0222

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0223

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0224

page title: ... a requeste a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... requeste ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0225

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0226

page title: ... sullen aen lant souden seynden a @1626_jaartal a Waerop ...
 
 ... sullen ...
 ... aen ... lant ...
 ... souden ... seynden ...
 ... a ... @1626_jaartal ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... Waerop ... op ...
============================================================
RSG 1629 0227

page title: ... a r d a d a ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0228

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0229

page title: ... ingesetenen ...
 
 ... ingesetenen ...
============================================================
RSG 1629 0230

page title: ... Waerop ...
 
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0231

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0232

page title: ... a rapport a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... rapport ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0233

page title: ... d a d a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0234

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0235

page title: ... o a g a ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0236

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0237

page title: ... r o a van a r a ...
 
 ... r ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... a ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0238

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0239

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0240

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0241

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0242

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0243

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0244

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0245

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0246

page title: ... a goetgevonden a o a d a quartier o ...
 
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... quartier ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0247

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0248

page title: ... r a E a wat a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... E ... a ...
 ... a ...
 ... wat ...
 ... a ... o ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... C ... a ...
 ... a ...
 ... XX ...
============================================================
RSG 1629 0249

page title: ... betalen a d a tot @Hoog_Ho a ...
 
 ... betalen ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0250

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0251

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0252

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0253

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0254

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0255

page title: ... b a d a a ...
 
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0256

page title: ... a b a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0257

page title: ... d a o a o a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0258

page title: ... a haer tot a ...
 
 ... a ...
 ... haer ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0259

page title: ... d a o d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... h ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0260

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0261

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0262

page title: ... a tot a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0263

page title: ... Provintien sijn @Excellentie_Extie daerover te begroeten ende te versoecken openinge ...
 
 ... Provintien ... sijn ... @Excellentie_Extie ... daerover ... te ... begroeten ... ende ... te ... versoecken ...
 ... openinge ... vande ... gelegentheijt ... deser ... d ... saecke ... T ... welck ... gisteren ... is ... geschiet ...
 ... Daerop ... Sijn ... aende ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0264

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0265

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0266

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0267

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0268

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0269

page title: ... a d a d a d a tot ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0270

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0271

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0272

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0273

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0274

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0275

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0276

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0277

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0278

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0279

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0280

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0281

page title: ... a d a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ... d ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0282

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0283

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0284

page title: ... sullen d haer als a van a sijn ...
 
 ... sullen ... d ...
 ... haer ...
 ... als ... a ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ... @J_crossed ...
 ... a ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0285

page title: ... a quota a d a d 9 a ...
 
 ... a ...
 ... quota ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... 9 ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0286

page title: ... E a d r d a ...
 
 ... E ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0287

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0288

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0289

page title: ... a d aen a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... aen ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... Ontfangen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... dat ... a ...
============================================================
RSG 1629 0290

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0291

page title: ... @R_leftgap a X XX X a ...
 
 ... @R_leftgap ... a ...
 ... X ... XX ... X ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0292

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0293

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN rapport a d a w ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... rapport ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... t ...
 ... w ...
============================================================
RSG 1629 0294

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0295

page title: ... a sijnde d a g ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... sijnde ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0296

page title: ... d g d a a @Hoog_Ho tot ...
 
 ... d ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... c ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... tot ...
 ... g ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0297

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0298

page title: ... a d a d a d Amsterdam a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Amsterdam ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0299

page title: ... a d a ter a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... ter ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0300

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0301

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0302

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0303

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0304

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0305

page title: ... a sulcx dat het garnisoen ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sulcx ... dat ... het ... garnisoen ... van ... Breda ...
 ... d ... voor ...
 ... a ...
 ... a ... sijnde ...
 ... a ... g ...
 ... a ...
 ... a ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ... sijn ... a ... d ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0306

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0307

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0308

page title: ... Waerop d requeste ...
 
 ... Waerop ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Waerop ... g ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0309

page title: ... d a doen a d a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... doen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0310

page title: ... a a requeste d E ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... requeste ...
 ... d ...
 ... E ...
============================================================
RSG 1629 0311

page title: ... a Hollant a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ... Hollant ... t ...
 ... a ...
 ... a ... d ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... July ... @J_crossed ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0312

page title: ... a sijn d a @R_leftgap ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... sijn ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0313

page title: ... sijn a @R_leftgap ...
 
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... b ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... g ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0314

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0315

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0316

page title: ... a tot a o a d a ...
 
 ... a ... tot ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... requeste ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... voor ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0317

page title: ... requeste g ...
 
 ... requeste ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0318

page title: ... sulcx voor ...
 
 ... sulcx ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0319

page title: ... doen ...
 
 ... doen ...
============================================================
RSG 1629 0320

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0321

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0322

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0323

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0324

page title: ... vooren voor ...
 
 ... vooren ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0325

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0326

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0327

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0328

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0329

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0330

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0331

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0332

page title: ... d tot d tot a voor d @1629_jaartal ...
 
 ... d ...
 ... tot ... d ...
 ... tot ... a ...
 ... a ... t ...
 ... voor ... d ...
 ... @1629_jaartal ...
 ... requeste ... t ...
 ... alle ... a ... toesicht ... te ... nemen ...
 ... a ...
 ... @hebbende_hebbend ...
 ... a ... sijn ...
 ... a ... als ...
============================================================
RSG 1629 0333

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0334

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0335

page title: ... d r d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0336

page title: ... a vijants vijant sal o a d a sal ...
 
 ... a ...
 ... vijants ... vijant ...
 ... sal ...
 ... o ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sal ...
 ... gaen ...
 ... a ...
 ... Ontfanger ...
 ... a ...
 ... sal ...
 ... a ...
 ... rapport ...
 ... @currency_pound_L ... goetgevonden ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0337

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0338

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0339

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0340

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0341

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0342

page title: ... voor hebben vijf voor ...
 
 ... voor ...
 ... hebben ...
 ... vijf ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0343

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0344

page title: ... Engelanden daervan a eenige hier Hage woonen soude a belanckt ...
 
 ... Engelanden ... daervan ... a ... eenige ... hier ... Hage ... woonen ... soude ...
 ... a ... belanckt ... den ... vorderen ... inhout ... vande ...
 ... @voorschreven_voors ... requeste ... om ... de ... restitutie ... te ... bevorderen ... @van_hetgene_vant_apostrof_gene ... den ... supplianten ...
 ... albereits ... a ... voorts ... vande ... convoyen ... bevrijt ... te ... worden ...
 ... Raet ... niet ... waermede ... de ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... b ... d ...
 ... a ...
 ... d ... doen ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... X ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0345

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0346

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0347

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0348

page title: ... a d a sijne a requeste ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... sijne ...
 ... a ...
 ... requeste ... a ...
 ... g ... a ...
 ... requeste ...
 ... t ... ter ...
============================================================
RSG 1629 0349

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0350

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0351

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0352

page title: ... d a a d g a Ontfanger ...
 
 ... d ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ... g ...
 ... a ...
 ... Ontfanger ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0353

page title: ... o a d a r a requeste ...
 
 ... o ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... requeste ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0354

page title: ... a aldaer L a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ...
 ... L ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0355

page title: ... d @Hoog_Ho d ...
 
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0356

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0357

page title: ... bij_desen aen ...
 
 ... bij_desen ...
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0358

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0359

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0360

page title: ... sulcx aen gedelibereert ...
 
 ... sulcx ...
 ... aen ...
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1629 0361

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0362

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0363

page title: ... a d a advis a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0364

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0365

page title: ... p Borgers ...
 
 ... p ...
 ... Borgers ...
============================================================
RSG 1629 0366

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0367

page title: ... a requeste tot a ...
 
 ... a ...
 ... requeste ...
 ... requeste ...
 ... tot ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... verstaen ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0368

page title: ... a g a tijt a o a ...
 
 ... a ...
 ... g ... a ...
 ... a ... tijt ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... requeste ...
 ... volgens ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0369

page title: ... d oock al a sijn a oock op voor voornoemde ...
 
 ... d ...
 ... oock ...
 ... al ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ... oock ...
 ... op ... voor ...
 ... voornoemde ... legatie ... hebben ... gedient ... Waerop ... op ...
 ... a ... sal ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijnde ...
 ... a ...
 ... sijne ...
============================================================
RSG 1629 0370

page title: ... aen a d a d requeste a ...
 
 ... aen ... a ...
 ... t ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... requeste ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0371

page title: ... sijn sijne op a tot a d ...
 
 ... sijn ... sijne ...
 ... op ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... Aprilis ...
============================================================
RSG 1629 0372

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0373

page title: ... a g a Amsterdam a d a voor ...
 
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... voor ...
 ... a ... voor ...
 ... a ...
 ... Emden ...
 ... @romeinse_x_10 ...
 ... c ...
============================================================
RSG 1629 0374

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0375

page title: ... bij_desen a o r sijn requeste ...
 
 ... bij_desen ...
 ... l ...
 ... a ... o ... r ...
 ... sijn ...
 ... requeste ...
 ... @currency_pound_L ... a ...
============================================================
RSG 1629 0376

page title: ... a o a d a ...
 
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ... d ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0377

page title: ... a tot a d a ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0378

page title: ... a a Doublet a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Doublet ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... 9 ... @currency_pound_L ...
============================================================
RSG 1629 0379

page title: ... o a X a @R_leftgap d ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... X ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0380

page title: ... @Hoog_Ho a @Hoog_Ho @Mogenden_Mo E ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... E ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... sulcx ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0381

page title: ... o @R_leftgap a o gaen sullen a ...
 
 ... o ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... gaen ... sullen ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... hebben ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... hebben ... t ... d ...
 ... a ...
 ... selve ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... beginsel ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0382

page title: ... a d a o a soude ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... soude ...
 ... a ... g ... a ...
 ... a ...
 ... verstaen ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... 3 ... door ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0383

page title: ... a g a d a ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... g ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0384

page title: ... bij_desen ...
 
 ... bij_desen ...
============================================================
RSG 1629 0385

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0386

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0387

page title: ... a @R_leftgap aen o a ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... aen ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... sodanige ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0388

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0389

page title: ... d a d a @currency_pound_L ...
 
 ... d ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @currency_pound_L ...
============================================================
RSG 1629 0390

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0391

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0392

page title: ... o Waerop a @currency_pound_L o a ...
 
 ... o ...
 ... Waerop ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @currency_pound_L ... o ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... voor ...
 ... hebben ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... Claes ... van ... Ulryck ... hendrick ... Claesz ... Ulryck ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0393

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0394

page title: ... d a verstaen g a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... verstaen ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0395

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0396

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0397

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0398

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0399

page title: ... vijf ...
 
 ... vijf ...
============================================================
RSG 1629 0400

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0401

page title: ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG d a o ...
 
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0402

page title: ... d a d sullen a ...
 
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0403

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0404

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0405

page title: ... g d a d sulcx X sal hebben geresolveert dat ...
 
 ... g ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sulcx ...
 ... X ... sal ...
 ... hebben ... geresolveert ... dat ... van ... wegende ...
 ... @voorseide_voors ... vergaderinge ... advis ... oock ...
 ... a ...
 ... sal ...
============================================================
RSG 1629 0406

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0407

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0408

page title: ... oock ...
 
 ... oock ...
============================================================
RSG 1629 0409

page title: ... sulcx ...
 
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0410

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0411

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0412

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0413

page title: ... a d a gedelibereert a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... gedelibereert ... a ...
============================================================
RSG 1629 0414

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0415

page title: ... d g a d Admiraliteyt sijn voor ...
 
 ... d ...
 ... g ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Admiraliteyt ...
 ... sijn ...
 ... sijn ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0416

page title: ... a d a g a al ...
 
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... al ...
 ... E ... a ...
 ... bijder ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0417

page title: ... d ander anderen a g ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... ander ... anderen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0418

page title: ... a d a al ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... al ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0419

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0420

page title: ... a d sijn d d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... sijn ...
 ... d ...
 ... l ... d ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... doen ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0421

page title: ... o d a d a ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0422

page title: ... rapport d a d a d a ...
 
 ... rapport ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0423

page title: ... sijne ...
 
 ... sijne ...
 ... sijne ...
============================================================
RSG 1629 0424

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0425

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0426

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0427

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0428

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0429

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0430

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0431

page title: ... voor gecompareert ...
 
 ... voor ...
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1629 0432

page title: ... a o a d ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0433

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0434

page title: ... a sal ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sal ...
============================================================
RSG 1629 0435

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a d sal d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sal ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0436

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0437

page title: ... sulcx ...
 
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0438

page title: ... alsoo al Staten a dat a d a ...
 
 ... alsoo ... al ...
 ... Staten ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0439

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0440

page title: ... d a o a d al a requeste ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... al ... a ... requeste ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0441

page title: ... a 1627 a d ...
 
 ... a ...
 ... 1627 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... @voorseide_voors ... schulden ... gemaeckt ...
============================================================
RSG 1629 0442

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0443

page title: ... hondert guldens O January a d a January M a ...
 
 ... hondert ... guldens ...
 ... O ...
 ... January ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... January ...
 ... M ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... sijn ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 0444

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0445

page title: ... d sulcx a a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... sulcx ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... l ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... ter ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ... q ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0446

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0447

page title: ... a d a d selve a d ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... d ... selve ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0448

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0449

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0450

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0452

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0453

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0454

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0455

page title: ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
============================================================
RSG 1629 0456

page title: ... a bijden a sulcx a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... bijden ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0457

page title: ... d a a ...
 
 ... d ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0458

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0459

page title: ... sullen Denemarcken d a worden ...
 
 ... sullen ...
 ... Denemarcken ...
 ... d ... a ...
 ... worden ...
============================================================
RSG 1629 0460

page title: ... a sullen sijn requeste peerden a g sal ...
 
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... sijn ...
 ... requeste ...
 ... peerden ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... sal ... d ...
 ... worden ...
 ... sal ... sijn ...
 ... bijden ...
 ... d ... a ...
 ... sullen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0461

page title: ... d a g d voornoemde ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ... d ...
 ... d ...
 ... voornoemde ...
============================================================
RSG 1629 0462

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0463

page title: ... d a d R a d a d ...
 
 ... d ... a ... d ...
 ... R ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0464

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0465

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0466

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0467

page title: ... d a d a d o a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0468

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0469

page title: ... a d deerste a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... deerste ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0470

page title: ... nader ...
 
 ... nader ...
============================================================
RSG 1629 0471

page title: ... a d a a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... e ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0472

page title: ... d sullen a d dat a ...
 
 ... d ...
 ... d ... sullen ... a ...
 ... a ...
 ... d ... dat ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ... E ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0473

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0474

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0475

page title: ... a d Bartilottie bijden vanden C goetgevonden ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Bartilottie ...
 ... bijden ...
 ... vanden ...
 ... C ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1629 0476

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0477

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0478

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0479

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0480

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0481

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0482

page title: ... al a d a al d a ...
 
 ... al ... a ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... al ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... alsoo ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0483

page title: ... a d b a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0484

page title: ... R a als a sijn a @1621_jaartal bedragende ...
 
 ... R ...
 ... a ... als ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... @1621_jaartal ... bedragende ... noch ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
============================================================
RSG 1629 0485

page title: ... a d a gecompareert a d a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... gecompareert ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0486

page title: ... d a o a sijn ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 0487

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0488

page title: ... a o M a R d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... M ...
 ... a ...
 ... a ... R ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ... t ...
============================================================
RSG 1629 0489

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0490

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0491

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0492

page title: ... a r welcke a d a Cap ...
 
 ... a ... r ...
 ... welcke ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Cap ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0493

page title: ... d Amsterdam d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0494

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0495

page title: ... a sijn b d a ...
 
 ... a ... sijn ...
 ... b ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... n ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0496

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0497

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0498

page title: ... @f_Calligr ...
 
 ... @f_Calligr ...
============================================================
RSG 1629 0499

page title: ... @f_Calligr o @f_Calligr ...
 
 ... t ... @f_Calligr ...
 ... o ...
 ... @f_Calligr ...
============================================================
RSG 1629 0500

page title: ... a o a d requeste ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... s ...
============================================================
RSG 1629 0501

page title: ... rapport p ...
 
 ... rapport ...
 ... p ...
============================================================
RSG 1629 0502

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0503

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0504

page title: ... soude ...
 
 ... soude ...
============================================================
RSG 1629 0505

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0506

page title: ... tot Coopmanschap a sullen ...
 
 ... tot ... Coopmanschap ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0507

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0508

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0509

page title: ... a d a d a a oock ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ... a ... l ...
 ... a ... oock ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... l ...
 ... d ... o ...
 ... a ...
 ... H ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0510

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0511

page title: ... a sullen a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0512

page title: ... doen ...
 
 ... doen ...
============================================================
RSG 1629 0513

page title: ... a op d soude d a sijnde d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... op ...
 ... d ...
 ... soude ... d ... a ...
 ... sijnde ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0514

page title: ... a o al a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... al ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0515

page title: ... alsoo a d Brabant ...
 
 ... alsoo ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Brabant ... d ...
============================================================
RSG 1629 0516

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0517

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0518

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0519

page title: ... o d a a X sullen ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... X ...
 ... sullen ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0520

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0521

page title: ... d Is d a o a d a ...
 
 ... d ... Is ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0522

page title: ... d a d sijn a advis ...
 
 ... d ...
 ... e ... a ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... selven ...
 ... tot ...
 ... l ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0523

page title: ... a sich a schepen alsoo a a ...
 
 ... a ...
 ... sich ... a ...
 ... a ...
 ... schepen ...
 ... alsoo ... a ...
 ... s ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... een ... oorloochschip ... schip ... tot ... sijn ... transport ... ende ... convoy ... derwaerts ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0524

page title: ... a r d tot a q a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... q ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0525

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0526

page title: ... a Amsterdam a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0527

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0528

page title: ... Is a o vande q r a verstaen ...
 
 ... t ...
 ... Is ...
 ... a ...
 ... a ... o ...
 ... vande ...
 ... q ... r ...
 ... a ...
 ... verstaen ... d ... sal ...
 ... d ... sal ...
 ... tot ...
 ... vooren ... voor ...
 ... ende ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0529

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0530

page title: ... a E a d tot a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... E ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0531

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0532

page title: ... a d sijn R a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... R ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0533

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0534

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0535

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0536

page title: ... d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0537

page title: ... a a @Hoog_Ho ...
 
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0538

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0539

page title: ... a o a g tot Raden ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... tot ...
 ... Raden ... Admiraliteyt ... noopende ...
 ... o ...
 ... d ... t ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @1626_jaartal ...
 ... vloot ...
 ... o ...
 ... a ... als ...
============================================================
RSG 1629 0540

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0541

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0542

page title: ... d a d requeste tot a ...
 
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... requeste ... tot ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0543

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0544

page title: ... a yder a d a tot a ...
 
 ... a ... yder ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0545

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0546

page title: ... a al tot a d o a ...
 
 ... a ...
 ... al ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0547

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0548

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0549

page title: ... Coopman ...
 
 ... Coopman ...
============================================================
RSG 1629 0550

page title: ... vijf ...
 
 ... vijf ...
============================================================
RSG 1629 0551

page title: ... 5 d a @R_leftgap a ...
 
 ... 5 ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0552

page title: ... a d a als a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ... als ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... ialousie ...
============================================================
RSG 1629 0553

page title: ... @R_leftgap a advis a advis zulcx d hebben ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... zulcx ...
 ... d ...
 ... hebben ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... advis ... d ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... tot ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0554

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0555

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0556

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0557

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0558

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0559

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0560

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0561

page title: ... r a d a d als a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... als ... a ...
============================================================
RSG 1629 0562

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... t ...
 ... volgent ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0563

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0564

page title: ... a 9 o a d a ...
 
 ... a ...
 ... 9 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0565

page title: ... a r Augusty a d a voor ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... Augusty ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1629 0566

page title: ... a d a tot ...
 
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0567

page title: ... a tot a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0568

page title: ... d a Rotterdam a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... Rotterdam ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0569

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0570

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0571

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0572

page title: ... bij_desen ...
 
 ... bij_desen ...
============================================================
RSG 1629 0573

page title: ... a d a tot ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0574

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0575

page title: ... geordonneert ...
 
 ... geordonneert ...
============================================================
RSG 1629 0576

page title: ... aen ...
 
 ... aen ...
============================================================
RSG 1629 0577

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0578

page title: ... d a @Hoog_Ho @Hoog_Ho= d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ... @Hoog_Ho= ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ... Staten ...
 ... sulcx ...
 ... a ...
 ... oock ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0579

page title: ... a d ter o @R_leftgap a b a d hebbende ...
 
 ... a ...
 ... d ... ter ...
 ... o ...
 ... @R_leftgap ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... d ... hebbende ...
 ... o ...
 ... missive ...
 ... e ...
============================================================
RSG 1629 0580

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0581

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0582

page title: ... a o d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0583

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0584

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0585

page title: ... d a o d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0586

page title: ... soude oock ...
 
 ... soude ...
 ... oock ...
============================================================
RSG 1629 0587

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0588

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0589

page title: ...  ...
 
 ... s ...
============================================================
RSG 1629 0590

page title: ... a o a o a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0591

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0592

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0593

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0594

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0595

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0596

page title: ... a Hollant dat a X ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... Hollant ...
 ... dat ...
 ... a ...
 ... X ...
============================================================
RSG 1629 0597

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0598

page title: ... b tot a r tot d a ...
 
 ... b ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... tot ... d ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0599

page title: ... sijnde a d tot a 5 d ...
 
 ... sijnde ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... 5 ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0600

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0601

page title: ... d d ...
 
 ... d ...
 ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0602

page title: ... d a tot d a o d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ... d ...
============================================================
RSG 1629 0603

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0604

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0605

page title: ... a @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES a aende a ...
 
 ... a ...
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... aende ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0606

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0607

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0608

page title: ... d a d a d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0609

page title: ... d a d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0610

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0611

page title: ... soude ...
 
 ... soude ...
============================================================
RSG 1629 0612

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0613

page title: ... r a d hebben a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... hebben ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0614

page title: ... a d dewijle d a a ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... dewijle ... d ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0615

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0616

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0617

page title: ... d binnen Hamburch a b ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... binnen ... Hamburch ...
 ... a ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1629 0618

page title: ... te verleenen behoorlicke oblicatie houdende interest den penninck met den ...
 
 ... te ... verleenen ... behoorlicke ... oblicatie ... houdende ... interest ... den ... penninck ...
 ... met ... den ... 25 ... Marty ... lestleden ...
 ... Colonel ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... sijnde ...
 ... blijven ...
============================================================
RSG 1629 0619

page title: ... d sijn a @R_leftgap a d July d ...
 
 ... d ... sijn ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... July ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... gedelibereert ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0620

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0621

page title: ... requeste o a d a ...
 
 ... requeste ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0622

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0623

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0624

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0625

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0626

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0627

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0628

page title: ... d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0629

page title: ... d b Ontfanger d 9 a d a d ...
 
 ... d ...
 ... b ... Ontfanger ...
 ... d ...
 ... 9 ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0630

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0631

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0632

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0633

page title: ... Collegie aldaer ...
 
 ... Collegie ... aldaer ...
============================================================
RSG 1629 0634

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0635

page title: ... b d tot d ...
 
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0636

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0637

page title: ... a a d ...
 
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0638

page title: ... d o a d vertrock vertrocken ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... vertrock ... vertrocken ...
============================================================
RSG 1629 0639

page title: ... a d a genomen gewoonlicke a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... genomen ...
 ... gewoonlicke ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0640

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0641

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0642

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0643

page title: ... 23470 7 @Hoog_Ho ...
 
 ... 23470 ... 7 ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0644

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0645

page title: ... tot a a rapport tot requeste ...
 
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... rapport ...
 ... tot ...
 ... requeste ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0646

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0647

page title: ... a a d a goetgevonden d a ...
 
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... d ... a ...
 ... goetgevonden ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... vande ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0648

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0649

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0650

page title: ... 3 d o d tot ...
 
 ... 3 ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... o ...
 ... sijn ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0651

page title: ... a d a o d sullen ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0652

page title: ... d verstaen d a d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... verstaen ...
 ... d ...
 ... a ... t ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0653

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0654

page title: ... requeste ...
 
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0655

page title: ... a d a rapport betalen X ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... rapport ...
 ... betalen ... X ... dat ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... H ...
 ... d ... dat ... a ...
============================================================
RSG 1629 0656

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0657

page title: ... d ...
 
 ... l ...
 ... d ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0658

page title: ... d a o d gearresteert requeste ...
 
 ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ... gearresteert ...
 ... requeste ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0659

page title: ... 8 ...
 
 ... 8 ...
============================================================
RSG 1629 0660

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0661

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0662

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0663

page title: ... r requeste ...
 
 ... r ...
 ... requeste ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0664

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0665

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0666

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0667

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0668

page title: ... d g ...
 
 ... d ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0669

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0670

page title: ... a d a a gecompareert ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... gecompareert ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0671

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0672

page title: ... a aldaer a sijn ...
 
 ... a ...
 ... aldaer ...
 ... a ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 0673

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0674

page title: ... geapprobeert d g a te a ...
 
 ... geapprobeert ...
 ... d ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... te ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0675

page title: ... sijne ...
 
 ... sijne ...
 ... sijne ...
============================================================
RSG 1629 0676

page title: ... a Amsterdam a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0677

page title: ... d a tot a Amsterdam ...
 
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... sijn ...
 ... sulcx ... d ...
============================================================
RSG 1629 0678

page title: ... @voorschreven_voors a ...
 
 ... @voorschreven_voors ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0679

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0680

page title: ... o a d tot a ...
 
 ... l ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0681

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0682

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0683

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0684

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0685

page title: ... loopende a d a o ...
 
 ... loopende ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0686

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0687

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0688

page title: ... a o d verstaen a ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... t ... d ... verstaen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0689

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0690

page title: ... 8 ...
 
 ... 8 ...
============================================================
RSG 1629 0691

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0692

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
RSG 1629 0693

page title: ... a r b o d @I_cursive a ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... b ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... @I_cursive ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0694

page title: ... 3 sijn sullen a sulcx ...
 
 ... 3 ...
 ... sijn ...
 ... sullen ...
 ... a ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0695

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0696

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0697

page title: ... a d a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0698

page title: ... a 19en 19 9 December @1625_onderlijnd Is d @1626_jaartal ...
 
 ... a ...
 ... 19en ... 19 ... 9 ... December ... @1625_onderlijnd ... Is ...
 ... d ...
 ... @1626_jaartal ...
 ... sijn ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0699

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0700

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0701

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0702

page title: ... @Hoog_Ho a 9 a b dat o d ...
 
 ... @Hoog_Ho ... a ...
 ... 9 ...
 ... a ... b ...
 ... dat ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0703

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0704

page title: ... a verstaen o a o gedelibereert Is goetgevonden ende ...
 
 ... a ...
 ... verstaen ...
 ... o ...
 ... a ... o ...
 ... o ...
 ... gedelibereert ... Is ... goetgevonden ... ende ... verstaen ...
 ... collegie ...
 ... vanden ... vorderen ... als ... tot ... o ...
 ... d ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0705

page title: ... d o a d o ...
 
 ... d ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0706

page title: ... a d o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ... a ...
============================================================
RSG 1629 0707

page title: ... b a Man M sich vielmehr zu durch H. ...
 
 ... b ...
 ... a ...
 ... Man ... M ... sich ... vielmehr ... zu ...
 ... durch ... H. ... General ... Morgan ...
 ... und ...
 ... gegen ... Jutlant ... fort ...
 ... als ... das ... a ... und ... unsicheren ...
 ... dann ... aus ...
 ... Man ... intention ... wegen ... des ...
 ... und ... schon ...
 ... a ... Hamburg ... a ... zu ... und ... t ... der ... officiren ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... mit ...
============================================================
RSG 1629 0708

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0709

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN R M a @RINGEL_s_B a 6 ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... R ...
 ... M ...
 ... a ...
 ... @RINGEL_s_B ...
 ... a ...
 ... 6 ...
 ... R ...
 ... o ... M ... a ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0710

page title: ... sulcx ...
 
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0711

page title: ... te M tot a C ...
 
 ... te ...
 ... M ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1629 0712

page title: ... o sijn @RINGEL_s_B d g a ...
 
 ... o ... sijn ...
 ... @RINGEL_s_B ... d ...
 ... g ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0713

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0714

page title: ... d o a sijne Rotterdam d a ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... sijne ...
 ... Rotterdam ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0715

page title: ... o a tot a a b a ...
 
 ... o ... a ...
 ... tot ... a ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0716

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0717

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0718

page title: ... a sijn a voor d ...
 
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ... voor ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0719

page title: ... d a o d a ...
 
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0720

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0721

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0722

page title: ... g a d a d ...
 
 ... g ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0723

page title: ... a b a b d nader d a d ...
 
 ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... d ... nader ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0724

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0725

page title: ... dat a g d antwoort d requeste ...
 
 ... dat ...
 ... a ... g ...
 ... d ...
 ... antwoort ...
 ... d ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0726

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0727

page title: ... gehouden ...
 
 ... gehouden ...
============================================================
RSG 1629 0728

page title: ... o a sijn a d o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0729

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0730

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0731

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0732

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0733

page title: ... a a o requeste g ...
 
 ... a ...
 ... e ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... requeste ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0734

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0735

page title: ... a o ...
 
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0736

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0737

page title: ... a g a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0738

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0739

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0740

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0741

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0742

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0743

page title: ... a 9 a R d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... 9 ...
 ... a ...
 ... R ... d ...
============================================================
RSG 1629 0744

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0745

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0746

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0747

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0748

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN 9 d a d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... 9 ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0749

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0750

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0751

page title: ... o d a o ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0752

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0753

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0754

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1629 0755

page title: ... a d a d a o a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0756

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0757

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0758

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0759

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0760

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0761

page title: ... 5 sulcx ...
 
 ... 5 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0762

page title: ... o a o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0763

page title: ... o d a d aen d a d ...
 
 ... o ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... aen ...
 ... d ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0764

page title: ... tot d a ...
 
 ... tot ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0765

page title: ... a d tot Langerack Waerop a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... Langerack ...
 ... Waerop ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0766

page title: ... d geconsenteert ...
 
 ... t ...
 ... d ...
 ... geconsenteert ...
============================================================
RSG 1629 0767

page title: ... restitutie ...
 
 ... restitutie ...
============================================================
RSG 1629 0768

page title: ... o a d rapport d a o d requeste ...
 
 ... o ... a ...
 ... d ...
 ... rapport ...
 ... d ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... g ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0769

page title: ... 9 a d requeste a ...
 
 ... 9 ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... requeste ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0770

page title: ... o a d o d o d sonder ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... sonder ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ... d ...
 ... dat ... d ... t ... a ...
============================================================
RSG 1629 0771

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 0772

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0773

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0774

page title: ... Waerop ...
 
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0775

page title: ... a d provincien sullen bijden ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... provincien ... sullen ...
 ... bijden ...
============================================================
RSG 1629 0776

page title: ... a o al a o d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... al ... a ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0777

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0778

page title: ... a requeste a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... requeste ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0779

page title: ... a o a g a o ...
 
 ... a ... t ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0780

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0781

page title: ... a gaen Rantwijck d a d a d o d ...
 
 ... a ... gaen ...
 ... Rantwijck ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0782

page title: ... sal a d Is_goetgevonden d a gerapporteert a d ...
 
 ... sal ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Is_goetgevonden ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... gerapporteert ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0783

page title: ... a d geen d a a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... geen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... l ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0784

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0785

page title: ... d a d vijant o ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... vijant ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0786

page title: ... d requeste ...
 
 ... d ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0787

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0788

page title: ... doen ...
 
 ... doen ...
============================================================
RSG 1629 0789

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN sijn o sulcx C d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... sijn ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... sulcx ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... e ...
 ... o ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0790

page title: ... a d o g d a g ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1629 0791

page title: ... 9 ...
 
 ... 9 ...
============================================================
RSG 1629 0792

page title: ... 8 ...
 
 ... 8 ...
============================================================
RSG 1629 0793

page title: ... Aprilis als a als R g d a ...
 
 ... Aprilis ...
 ... als ... a ...
 ... als ... t ...
 ... R ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ...
 ... bijde ... a ...
============================================================
RSG 1629 0794

page title: ... 8 a d tot a d a ...
 
 ... 8 ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0795

page title: ... g gulden d o d a d ...
 
 ... g ...
 ... gulden ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0796

page title: ... vijants @Hoog_Ho @Mogenden_Mo d a d o d sal ...
 
 ... vijants ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... o ...
 ... d ... sal ... zant ...
 ... sijn ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 0797

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0798

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0799

page title: ... o a o soude mogen alles ...
 
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ... o ...
 ... soude ... mogen ...
 ... alles ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0800

page title: ... o d o a o b d ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0801

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0802

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0803

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0804

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0805

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0806

page title: ... requeste ...
 
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0807

page title: ... a o d o tot ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ... o ...
 ... o ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0808

page title: ... d a 8 a d o ...
 
 ... d ... a ...
 ... 8 ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0809

page title: ... d tot ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0810

page title: ... a o d o d o ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ... voor ...
 ... Jacob ...
============================================================
RSG 1629 0811

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0812

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0813

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0814

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0815

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0816

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0817

page title: ... o d ...
 
 ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0818

page title: ... o gesonden goetgevonden Jacob tot a ...
 
 ... o ...
 ... gesonden ...
 ... goetgevonden ...
 ... Jacob ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0819

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0820

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0821

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0822

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0823

page title: ... a geemployeert geen g a r a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... geemployeert ... geen ... g ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ... a ...
============================================================
RSG 1629 0824

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0825

page title: ... b o a d ...
 
 ... b ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0826

page title: ... a o a o a d a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0827

page title: ... @Mogenden_Mo d a d ...
 
 ... @Mogenden_Mo ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0828

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0829

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0830

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0831

page title: ... Schotlant ...
 
 ... Schotlant ...
============================================================
RSG 1629 0832

page title: ... a tot ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0833

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0834

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0835

page title: ... b d a ...
 
 ... b ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0836

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0837

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0838

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0839

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0840

page title: ... a d a voernoemde d a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... voernoemde ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0841

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0842

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0843

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0844

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0845

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0846

page title: ... o a tot a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0847

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0848

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0849

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0850

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0851

page title: ... sijnde d ...
 
 ... sijnde ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0852

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0853

page title: ... o d o d o d ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ... o ...
 ... o ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0854

page title: ... o d o g o tot o d coopman a ...
 
 ... o ... d ... o ...
 ... g ...
 ... o ...
 ... tot ...
 ... o ...
 ... d ... coopman ...
 ... a ...
 ... s ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0855

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0856

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0857

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0858

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0859

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0860

page title: ... ils d ...
 
 ... ils ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0861

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0862

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0863

page title: ... o a gecompareert ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1629 0864

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0865

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0866

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0867

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0868

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0869

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0870

page title: ... sulcx ...
 
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 0871

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0872

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0873

page title: ... Waerop ...
 
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0874

page title: ... a d a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0875

page title: ... doen ...
 
 ... doen ...
============================================================
RSG 1629 0876

page title: ... a o a o d a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0877

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0878

page title: ... W d a ...
 
 ... W ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0879

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0880

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0881

page title: ... g a behooren gesurcheert te worden Waerop gedelibereert sijnde hiermede ...
 
 ... g ...
 ... a ...
 ... behooren ... gesurcheert ... te ... worden ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ...
 ... hiermede ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0882

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0883

page title: ... jegens informatie collegie ...
 
 ... jegens ... informatie ... collegie ...
============================================================
RSG 1629 0884

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0885

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0886

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0887

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0888

page title: ... a d b d r a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0889

page title: ... d al a d o ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... al ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0890

page title: ... d E a o d o ...
 
 ... d ...
 ... E ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0891

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0892

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0893

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0894

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0895

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0896

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0897

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0898

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0899

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0900

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0901

page title: [leeg]
 
============================================================
RSG 1629 0902

page title: ... @BOOK_SIDE_RIGHT_PAPER_EDGES ...
 
 ... @BOOK_SIDE_RIGHT_PAPER_EDGES ...
 ... @BOOK_SIDE_RIGHT_PAPER_EDGES ...
============================================================
RSG 1629 0903

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0904

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0905

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0906

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0907

page title: ... d a sullen om te hebben betalinge ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... om ... te ... hebben ... betalinge ... van ... 3204 ... o ... @currency_pound_L ...
 ... d ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 0908

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0909

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0910

page title: ... o d o a d a d ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0911

page title: ... d a d o 8 a d ...
 
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... 8 ...
 ... 8 ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0912

page title: ... o a dat goetgevonden Ontfanger @R_leftgap d selve ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... goetgevonden ...
 ... Ontfanger ... @R_leftgap ...
 ... d ...
 ... selve ... als ...
 ... d ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0913

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0914

page title: ... I Is C a ...
 
 ... I ... Is ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0915

page title: ... Waerop ...
 
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1629 0916

page title: ... a q a al d requeste a d rapport d ...
 
 ... a ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... al ...
 ... d ...
 ... requeste ... a ...
 ... d ...
 ... rapport ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0917

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a sullen a tot d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ... tot ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0918

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0919

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0920

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0921

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0922

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0923

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0924

page title: ... a d a b a d ...
 
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... X ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 0925

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0926

page title: ... a o d o a d ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ... o ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0927

page title: ... d soude alsoo a b d a d ...
 
 ... d ...
 ... soude ...
 ... alsoo ... a ...
 ... a ...
 ... b ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0928

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0929

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0930

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0931

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0932

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0933

page title: ... a r d te o a o a o ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ... te ...
 ... o ...
 ... a ... o ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0934

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0935

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0936

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0937

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0938

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0939

page title: ... a d a r d o a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... r ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ... g ... o ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1629 0940

page title: ... a d a d b o a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... d ... b ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0941

page title: ... b a d a d a o ...
 
 ... b ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0942

page title: ... d a d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0943

page title: ... a sijnde o Amsterdam aldaer d 6 a d rapport ...
 
 ... a ...
 ... sijnde ... o ...
 ... Amsterdam ...
 ... aldaer ...
 ... d ... 6 ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... rapport ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... o ...
 ... a ... o ...
 ... o ... a ...
============================================================
RSG 1629 0944

page title: ... a d a d a d a bij_desen ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... bij_desen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0945

page title: ... tot sullen d a d b d a d ...
 
 ... tot ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0946

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0947

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0948

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0949

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0950

page title: ... o selve d oock b d a o ...
 
 ... o ...
 ... selve ...
 ... d ...
 ... oock ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0951

page title: ... a d a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0952

page title: ... a d a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0953

page title: ... a d a d a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ... d ...
============================================================
RSG 1629 0954

page title: ... a d a o a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... g ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0955

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0956

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0957

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1629 0958

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0959

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0960

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0961

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0962

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Cap Stadt d a o d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Cap ... Stadt ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... o ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Stadt ...
============================================================
RSG 1629 0963

page title: ... a Compagnie soldaten b d a ...
 
 ... a ...
 ... Compagnie ... soldaten ...
 ... b ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... g ... d ...
 ... quota ...
 ... 6 ... d ...
 ... t ... Hamburch ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0964

page title: ... d a d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0965

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0966

page title: ... a o d bijde d a o d a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... bijde ... d ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... tijt ...
 ... op ...
============================================================
RSG 1629 0967

page title: ... o d a @Hoog_Ho @Mogenden_Mo @11_frac_21 ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... @11_frac_21 ...
============================================================
RSG 1629 0968

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0969

page title: ... a b Raden a goetgevonden a o d ...
 
 ... a ...
 ... b ...
 ... Raden ...
 ... a ...
 ... a ... goetgevonden ... a ...
 ... o ...
 ... d ... sullen ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... sijn ...
 ... dat ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0970

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0971

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0972

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0973

page title: ... verstaen r ...
 
 ... verstaen ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 0974

page title: ... d b d sijn d als Waerop gedelibereert haer ...
 
 ... d ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... sijn ... d ...
 ... d ... als ...
 ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... haer ...
 ... sijn ...
 ... aldaer ...
 ... tot ...
 ... @R_leftgap ...
 ... f ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0975

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0976

page title: ... p ander ...
 
 ... p ...
 ... ander ...
============================================================
RSG 1629 0977

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0978

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0979

page title: ... Raet State gesonden te hebben Opt point hebben tot d ...
 
 ... Raet ... State ... gesonden ... te ... hebben ...
 ... Opt ... point ... hebben ... tot ...
 ... d ...
 ... g ...
 ... d ...
 ... d ... goetgevonden ...
 ... bij ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0980

page title: ... d b bijden vijant d sal mochten d ...
 
 ... d ...
 ... b ... bijden ...
 ... vijant ... d ...
 ... sal ...
 ... mochten ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0981

page title: ... o d a d a ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0982

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0983

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0984

page title: ... a @currency_pound_L a r d o a aldaer ...
 
 ... a ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1629 0985

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0986

page title: ... d sijn ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 0987

page title: ... d Waerop d a d sullen d a goetgevonden ...
 
 ... d ...
 ... Waerop ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0988

page title: ... @1629_jaartal 1 6 d a d op d sullen ...
 
 ... @1629_jaartal ... 1 ... 6 ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... op ... d ...
 ... sullen ...
 ... aldaer ...
 ... Staten ...
 ... wercken ... tot ... Amersfoort ... als ... alsoock ... al ... tottet ...
 ... tot ...
 ... sullen ...
 ... sal ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 0989

page title: ... d a d a tot goetgevonden d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0990

page title: ... a d a d Staten d o ...
 
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... Staten ... t ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 0991

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0992

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o d a d @des_vijants-fvijants vijants a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... @des_vijants-fvijants ... vijants ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ... d ...
 ... d ... a ...
 ... o ...
 ... als ...
 ... sal ... d ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ... als ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... sal ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0993

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0994

page title: ... a d o d a o a Waerop ...
 
 ... a ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... Waerop ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0995

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o d @Hoog_Ho @Mogenden_Mo d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... d ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 0996

page title: ... b d a d ...
 
 ... b ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 0997

page title: ... d a o d a o d a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... Lants ...
============================================================
RSG 1629 0998

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 0999

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1000

page title: ... 9 d tot @Mogenden_Mo d a o ...
 
 ... 9 ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ... o ...
============================================================
RSG 1629 1001

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1002

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1003

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o a d a o deliberatie ende advis ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... o ... deliberatie ... ende ... advis ...
 ... selven ... Raet ...
 ... voorgaende ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 1004

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1005

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1006

page title: ... @Mogenden_Mo ...
 
 ... @Mogenden_Mo ...
============================================================
RSG 1629 1007

page title: ... a d @20_frac_30 a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... @20_frac_30 ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1008

page title: ... d o d ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1009

page title: ... a d a d tot a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... o ...
 ... g ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1010

page title: ... a d sijnde ...
 
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijnde ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1011

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1012

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1013

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1014

page title: ... a d sullen ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 1015

page title: ... d a d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1016

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1017

page title: ... o d o ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 1018

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1019

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 1020

page title: ... p ...
 
 ... p ...
============================================================
RSG 1629 1021

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1022

page title: ... a d ter a o a tot a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... ter ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1023

page title: ... Waerop d a d a d a ...
 
 ... Waerop ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... tot ...
 ... aldaer ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... ter ...
============================================================
RSG 1629 1024

page title: ... d a Staten d r a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... Staten ...
 ... d ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 1025

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1026

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1027

page title: ... d a o d tot o goetgevonden d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... tot ... o ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ... dat ...
 ... d ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 1028

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1029

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1030

page title: ... a d a gedelibereert b d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... gedelibereert ... b ... d ...
============================================================
RSG 1629 1031

page title: ... a b d a d als d ...
 
 ... a ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... als ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1032

page title: ... d k d worden gesonden daerna volgens d sullen ...
 
 ... d ...
 ... k ...
 ... d ...
 ... worden ... gesonden ... daerna ... volgens ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... tot ...
 ... g ...
 ... In ...
 ... sijn ... a ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 1033

page title: ... d b ...
 
 ... d ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1629 1034

page title: ... a d a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1035

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1036

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1037

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1038

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1039

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1040

page title: ... d sijne d o @Hoog_Ho ...
 
 ... d ...
 ... sijne ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1629 1041

page title: ... d bij_desen d o ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... bij_desen ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1042

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1043

page title: ... alsoo d a d a d ...
 
 ... alsoo ... d ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1044

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1045

page title: ... d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1629 1046

page title: ... b d a d o a d @currency_pound_L a ...
 
 ... b ...
 ... d ... a ... d ...
 ... o ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... E ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 1047

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1048

page title: ... @currency_pound_L a d o d @currency_pound_L d o ...
 
 ... @currency_pound_L ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... a ...
 ... d ... o ...
 ... d ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ... @currency_pound_L ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 1049

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1050

page title: ... o a d tot a d a ...
 
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1629 1051

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1052

page title: ... a o a d sijn d a d a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ... d ...
 ... sijn ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... haer ... a ...
 ... a ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1053

page title: ... d dat a d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... dat ... a ...
 ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1054

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1055

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1056

page title: ... d a d a d ...
 
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1057

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1058

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1059

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1060

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1061

page title: ... rapport a d a ...
 
 ... t ...
 ... rapport ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1629 1062

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1063

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1064

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1065

page title: ... a d a o sulcx d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... o ... sulcx ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1066

page title: ... a d als a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... als ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1067

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a d o d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1068

page title: ... d o d a d a o J d ...
 
 ... d ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... J ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 1069

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1070

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1071

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1072

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1073

page title: ... paspoort ...
 
 ... paspoort ...
============================================================
RSG 1629 1074

page title: ... ander ...
 
 ... ander ...
============================================================
RSG 1629 1075

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1076

page title: ... o d ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1077

page title: ... d M ...
 
 ... d ...
 ... M ...
============================================================
RSG 1629 1078

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1079

page title: ... goetgevonden M o Blanckeroort d sijn ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... l ...
 ... M ...
 ... o ...
 ... Blanckeroort ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... e ... I ... Is ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1080

page title: ... vijf ...
 
 ... vijf ...
============================================================
RSG 1629 1081

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1082

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1083

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1084

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1085

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1086

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1087

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1088

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1089

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1090

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1091

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1092

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1093

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1094

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1095

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1096

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1097

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1098

page title: ... continueren Veneris ...
 
 ... continueren ...
 ... Veneris ...
============================================================
RSG 1629 1099

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1100

page title: ... p ...
 
 ... p ...
============================================================
RSG 1629 1101

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1102

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1103

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1104

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1105

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1106

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1107

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1108

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1109

page title: ... @RINGEL_s_B ...
 
 ... @RINGEL_s_B ...
============================================================
RSG 1629 1110

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1111

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1112

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1113

page title: ... d r o @1629_jaartal ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... @1629_jaartal ...
============================================================
RSG 1629 1114

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1115

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1116

page title: ... n ...
 
 ... n ...
============================================================
RSG 1629 1117

page title: ... R ...
 
 ... R ...
============================================================
RSG 1629 1118

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1119

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1120

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1121

page title: ... d k ...
 
 ... d ...
 ... k ...
============================================================
RSG 1629 1122

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1123

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1124

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1125

page title: ... w ...
 
 ... w ...
============================================================
RSG 1629 1126

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1127

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1128

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1129

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1130

page title: ... sulcx H ...
 
 ... sulcx ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1629 1131

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1132

page title: ... d sulcx ...
 
 ... d ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1629 1133

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1134

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1135

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1136

page title: ... 7 A ...
 
 ... 7 ...
 ... A ...
============================================================
RSG 1629 1137

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1138

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1139

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1140

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1141

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1142

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1143

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1144

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1145

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1146

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1147

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1148

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1149

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1150

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1151

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1152

page title: ... n H ...
 
 ... n ...
 ... H ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1629 1153

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1154

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1155

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1156

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1157

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1158

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1159

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1160

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1161

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1162

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1163

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1164

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1165

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1166

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1167

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1168

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1169

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1170

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1171

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1172

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1173

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1174

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1175

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1176

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1177

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1178

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1179

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1180

page title: ... Staten ...
 
 ... Staten ...
============================================================
RSG 1629 1181

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1182

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1183

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1184

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1185

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1186

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1187

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1188

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1189

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1190

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1191

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1192

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1193

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1194

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1195

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1196

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1197

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1198

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1199

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1200

page title: ... rapport ...
 
 ... rapport ...
============================================================
RSG 1629 1201

page title: ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
============================================================
RSG 1629 1202

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1203

page title: ... Pater ...
 
 ... t ...
 ... Pater ...
============================================================
RSG 1629 1204

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1205

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1206

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1207

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1208

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1209

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1210

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1211

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1212

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1213

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1214

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1215

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1216

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1217

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1218

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1629 1219

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1220

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1221

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1222

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1223

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1224

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1225

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1226

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1227

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1228

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1229

page title: ... X ...
 
 ... X ...
============================================================
RSG 1629 1230

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1231

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1232

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1233

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1234

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
============================================================
RSG 1629 1235

page title: ... D ...
 
 ... D ...
============================================================
RSG 1629 1236

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1237

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1238

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1239

page title: ... @romeinse_iij_3 ...
 
 ... @romeinse_iij_3 ...
============================================================
RSG 1629 1240

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1241

page title: ... r harnasmaker k dat ...
 
 ... r ...
 ... harnasmaker ... k ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1629 1242

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1243

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1244

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1245

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1246

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1247

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1248

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1249

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1250

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1251

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1252

page title: ... n ...
 
 ... n ...
 ... n ...
============================================================
RSG 1629 1253

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1254

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1255

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1256

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1257

page title: ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
============================================================
RSG 1629 1258

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1259

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1260

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1261

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1629 1262

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1263

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1264

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1265

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1266

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1629 1267

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1268

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1269

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1270

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1271

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1272

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1273

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1274

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1275

page title: ... H ...
 
 ... H ...
============================================================
RSG 1629 1276

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1277

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1278

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1279

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1280

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1281

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1282

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1283

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1284

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1285

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1286

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1287

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1288

page title: ... H ...
 
 ... H ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1629 1289

page title: ... X ...
 
 ... X ...
============================================================
RSG 1629 1290

page title: ... p requeste ...
 
 ... p ...
 ... requeste ...
============================================================
RSG 1629 1291

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1292

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1293

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1294

page title: ... @RINGEL_s_B ...
 
 ... @RINGEL_s_B ...
============================================================
RSG 1629 1295

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1296

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1297

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1298

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1299

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1300

page title: ... sijn ...
 
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1629 1301

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1302

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1629 1303

page title: ... H ...
 
 ... H ...
============================================================
RSG 1629 1304

page title: ... C d ...
 
 ... C ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1629 1305

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1306

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1307

page title: ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
 
 ... @BOOK_SIDE_LEFT_PAPER_EDGES ...
============================================================
RSG 1629 1308

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1309

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1629 1310

page title: [no page title]
 
============================================================