RSG_1628

 1. [no page title]
 2. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
 3. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 4. [no page title]
 5. [no page title]
 6. [no page title]
 7. [no page title]
 8. ... d k d a ...
 9. gaende naar Engelant, nootsakelijk dienen mede te nemen eenige Bewint
 10. ... dat sij onder @voorseide_voors @Mogenden_Mo d a o ...
 11. ... Lancelot bij de heeren van vant Quartier van Veluwe wel ...
 12. [no page title]
 13. [no page title]
 14. ... ter somme van @romeinse_iiij^C_400 @romeinse_iiij_4 elcx off ...
 15. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN met deselve in deliberatie geleyt de propositie op ...
 16. ... Convoy mette geheele vloote gaen belast mogen werden o ...
 17. [no page title]
 18. ... bij ...
 19. ... worden a ...
 20. ... b is sulcx advis a C ...
 21. ... ...
 22. ... @Hoog_Ho Brederoode o sijn ...
 23. 7 Januarij
 24. [no page title]
 25. [no page title]
 26. [no page title]
 27. [no page title]
 28. ... a ...
 29. [no page title]
 30. ... o a o d o a ...
 31. ... a bij ...
 32. ... a van a ...
 33. ... a ...
 34. ... r ...
 35. ... nyet 626 goet en vinden dat volck deser Landen ...
 36. ... synde desen ...
 37. ... d part a d C sijn ...
 38. ... m @N_as_n d heren d k daerbij ...
 39. ... a C a o d a ...
 40. ... a penningen a ...
 41. ... bij ...
 42. ... o a sulcx o ...
 43. ... d op Lant d a o d ...
 44. [no page title]
 45. [no page title]
 46. ... d C d daerop versoeck a voor ...
 47. ... d bij sulcx sullen begeren d ...
 48. ... daer ...
 49. ... ...
 50. ... ende behoudenisse Stadt Staden sal werden aen heer Carleton ...
 51. ... d a @1628_jaartal P ...
 52. ... o a o a versoeck ...
 53. ... o H sijn ...
 54. ... a q d ...
 55. [no page title]
 56. ... d a Resident Aisema is Is_goetgevonden goetgevonden aen ...
 57. [no page title]
 58. ... daerop d a ils d ...
 59. ... a d a q d o a P ...
 60. [no page title]
 61. ... a bij a ...
 62. ... penningen ...
 63. [no page title]
 64. ... a r j ...
 65. [no page title]
 66. [no page title]
 67. ... opte ...
 68. ... a Decembris d p d ...
 69. Casimir van Nassau geschreven te Groeningen den 5/15 deses,
 70. ... d C d 5000 daerop d ...
 71. ... sullen a o a opte d ...
 72. ... d sulcx a d A ...
 73. ... a @Hoog_Ho a ...
 74. [no page title]
 75. ... @Hoog_Ho ...
 76. ... C d daerop a d ...
 77. ... a ...
 78. [no page title]
 79. ... a ...
 80. ... voor a d 5 bij sulcx C ...
 81. ... sullen moeten betaelen nyet sullen meer betaelen als het ...
 82. ... S_guirlande voor Lant sijn plaetse het helfte vorderlyck soude sijn ...
 83. [no page title]
 84. ... o binnen o a ...
 85. ... a o van voor ...
 86. ... vanden van Oosterwijck ter somme van @romeinse_iiij^M @romeinse_xxxiij ...
 87. ... goetgevonden @R_leftgap ...
 88. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Romer met Sijn @Excellencie_Ex^cie daerop gehouden dat ...
 89. [no page title]
 90. [no page title]
 91. ... 5 a daerbij a ...
 92. ... d voor daerop a tot ...
 93. [no page title]
 94. ... a ...
 95. ... d @Hoog_Ho a d @Hoog_Ho a p d ...
 96. ... o C d a o op Londen 10 betaelen bij_aldien ...
 97. ... syn versoeck nyet en can getreden worden ...
 98. [no page title]
 99. ... a d a C d a d ...
 100. ... bij heeren a d ...
 101. ... o C d a ...
 102. ... a ils ...
 103. ... @29_Januarij_cursief_in_marge de ce qui n'estant point au pouvoir dudit fiscal ...
 104. ... d a q d o d r a ...
 105. ... a ...
 106. ... a d Collegio a d daerop a ...
 107. ... o ...
 108. ... Hoorn aldaer den @romeinse_xxj_21^en deses daer ...
 109. ... dat a ...
 110. ... a 7 d a d a als voor a ...
 111. [no page title]
 112. ... a sullen a soo proces tot ...
 113. ... schip o g d ...
 114. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Vosbergens van Caspar Simonius Ritz om te mogen blijven ...
 115. ... penningen d ...
 116. ... a ...
 117. ... als a ...
 118. ... @Hoog_Ho goetgevonden o ...
 119. ... ...
 120. [no page title]
 121. ... besettinge tot amsterdam Noorder quartier ende Doccum gesonden sullen ...
 122. ... de heeren tot haere werden alsoo d a ...
 123. ... a sullen C a p ...
 124. ... Raedts ...
 125. ... @R_leftgap ...
 126. ... @Hoog_Ho a @Hoog_Ho ...
 127. ... @Hoog_Ho ...
 128. ... a d g r Is gelesen de requeste van ...
 129. ... a sij ...
 130. ... a d C p a ...
 131. ... ...
 132. ... port van brieven van Algiers Tunis Venetien Poolen ende Sont ...
 133. ... bevrijt te sijn soude @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG a van tractement d ...
 134. ... H @I_cursive sullen sijn d D ...
 135. ... a Ontfangen C D r C ...
 136. ... belooft Ende geleth opte resolutie den bij ...
 137. [no page title]
 138. ... a ...
 139. ... J C d soo d a d a ...
 140. ... Is a ...
 141. ... a @Hoog_Ho a tot ...
 142. ... hebben restitutie van Convoy @ende_en lastgelt hem betaelt ...
 143. [no page title]
 144. ... a President Sabbathi den @romeinse_xii_12 Februarij ...
 145. ... a ...
 146. ... Insgelycken Is Capiteyn Aelbout opt fort a ...
 147. [no page title]
 148. ... C d part C a ...
 149. ... a q ...
 150. ... bij ...
 151. ... Opt versoeck van David Lommelin om tot het sijn ...
 152. ... C sullen C a penningen bij a ...
 153. [no page title]
 154. ... Opt te kennen geven vande ter @Admiraliteit_Admir^t tot Is versocht ...
 155. [no page title]
 156. ... d a d a o ...
 157. ... resolutie van den lesten der voorleden maent a ...
 158. ... Opte clachte C Douglas dat hem wert a ...
 159. ... Is ter Heer @Ambassadeur_Ambass^r dat voorleden nacht seecker ongemack Is ...
 160. ... r a mogen q a d a ...
 161. ... d ...
 162. [no page title]
 163. ... ils o d q a ...
 164. ... a @R_leftgap ...
 165. ... a r advis d a ...
 166. [no page title]
 167. [no page title]
 168. [no page title]
 169. ... a ...
 170. ... a d a sulcx d a ...
 171. [no page title]
 172. ... Collegie a ...
 173. [no page title]
 174. [no page title]
 175. ... @Hoog_Ho ...
 176. [no page title]
 177. [no page title]
 178. [no page title]
 179. [no page title]
 180. ... a o C a d a q a ...
 181. [no page title]
 182. [no page title]
 183. [no page title]
 184. ... 5 ...
 185. ... r ...
 186. ... a d a @D_variant soo ...
 187. ... et ...
 188. ... geaccordeert heeren d ...
 189. [no page title]
 190. ... mogen d R a ...
 191. ... de quyt by haer @Hoog_Mogenden_Ho._Mo. a X d goetgevonden ...
 192. [no page title]
 193. ... furst geschreven den bij te kennen Daeromme ...
 194. ... o a ...
 195. ... den fiscael Collegie tot sijnde de @romeinse_xxiij_23 C ...
 196. ... a ...
 197. [no page title]
 198. ... J r qui se pourroit rencontrer aux plus performes a ...
 199. ... a Rantwijck sijn a ...
 200. ... Doccum Pynas off een ander Schip te ...
 201. ... dat coopluyden Is Nicolae toegeleyt de somme van a ...
 202. ... bij ...
 203. ... a ...
 204. ... sulcx d C den a resolutie advis ...
 205. ... dat ...
 206. ... o onder ...
 207. [no page title]
 208. ... a ...
 209. ... daerop ...
 210. ... a februarij d @D_variant is a resolutie a ...
 211. ... d a @romeinse_iij_3 @I_cursive a In a ...
 212. ... daerbij ...
 213. [no page title]
 214. ... d pour vous faire scavoir ses selon que le @changement_changem^t ...
 215. ... a ...
 216. ... a ...
 217. ... p par q a d a ...
 218. ... a d a departir a d ...
 219. ... a d a ...
 220. ... mais mais_aussi du tout contraire @votre_vre^ a q d ...
 221. [no page title]
 222. ... o C o ...
 223. ... sijnde ...
 224. ... pretexten Raedt_van_State saecke examineren daerop disponeren naer behooren Ontfangen een ...
 225. ... missive Raden tot adviseren resolutie missive Hollant a genomen ...
 226. ... a ...
 227. ... @Mogenden_Mo a van H @Hoog_Ho @Mogenden_Mo ...
 228. [no page title]
 229. ... d a d a k is ...
 230. [no page title]
 231. [no page title]
 232. ... a alsoo a groote a der voor Int Jaer ...
 233. ... gewesen Item datten a Ontfanger haer sal doen hebben ...
 234. [no page title]
 235. ... daerop d is d ...
 236. ... a soon d sullen p a sulcx ...
 237. [no page title]
 238. ... q a d a d q ...
 239. [no page title]
 240. ... sullen d a p dat C ...
 241. ... willen ...
 242. [no page title]
 243. [no page title]
 244. [no page title]
 245. ... Je 7 a ...
 246. ... a ...
 247. [no page title]
 248. ... a q a par a ...
 249. ... mogen C o ...
 250. ... a ...
 251. ... a ...
 252. ... tot bij daerop p a ...
 253. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o q o C o ...
 254. ... willen President Jovis den Martij heeren De_Bie ...
 255. ... a ...
 256. ... door ...
 257. ... Jannuary d a d o a o d ...
 258. [no page title]
 259. [no page title]
 260. ... a ...
 261. ... a @Hoog_Ho ...
 262. ... a ...
 263. ... d a ...
 264. [no page title]
 265. ... a @R_leftgap ...
 266. ... a o ...
 267. ... @1613_jaartal ...
 268. ... a daerop ...
 269. [no page title]
 270. ... d o gedaen Raedt a d o C ...
 271. ... d a van Secretaris o d ...
 272. [no page title]
 273. ... o a ...
 274. ... o ...
 275. ... a ...
 276. ... d q d gegeben C a ...
 277. ... a Carleton ...
 278. ... haer Ontfangen een missive van Capiteyn Lauwyck @Bredevoort_cursief_in_marge ende drossaert ...
 279. [no page title]
 280. ... dat versoeck ...
 281. ... versoeck ...
 282. [no page title]
 283. ... A C D opte B ...
 284. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN @R_leftgap bij ...
 285. [no page title]
 286. ... o d o r a q 6 d ...
 287. [no page title]
 288. ... Jaer sullen opte ...
 289. [no page title]
 290. ... d a mogen ...
 291. [no page title]
 292. [no page title]
 293. ... d dat C is ...
 294. ... a X XX van ...
 295. ... a o a ...
 296. [no page title]
 297. ... a ...
 298. [no page title]
 299. [no page title]
 300. [no page title]
 301. ... dat C ...
 302. ... a dat o a ...
 303. ... sijn a 5 a ...
 304. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d scauray rendre bon compte Et parce qu on ...
 305. ... a M a d a r op ...
 306. ... desen ...
 307. ... @R_leftgap a goetgevonden ...
 308. [no page title]
 309. ... a ...
 310. ... o d a d C goetgevonden d C a ...
 311. ... d a d a d a o par d ...
 312. [no page title]
 313. ... a d ...
 314. ... Cap a soo opte a @I_cursive d ...
 315. ... a 5 d is daerop ...
 316. ... a o a ...
 317. ... bij ...
 318. [no page title]
 319. ... ...
 320. ... d k C d ...
 321. ... dat ...
 322. [no page title]
 323. ... d a d o ...
 324. [no page title]
 325. ... penningen ...
 326. ... a op D C ...
 327. ... a o ...
 328. ... o a o a ...
 329. [no page title]
 330. ... Opt @van_de_van^ Reders fluyte genaempt @Sint_S^t Pieter Is te De ...
 331. ... 5 gerapporteert a @R_leftgap R C a d daerop ...
 332. ... daer ...
 333. ... q hendrick d @R_leftgap d gedelibereert ...
 334. [no page title]
 335. [no page title]
 336. ... o daerbij ...
 337. ... a @Opt_@O-wide_pt versoeck @vanden_van^- Ingelanden van acht doorgebroockene polders ...
 338. ... a guldens p a d ...
 339. [no page title]
 340. ... d Raedt resolutie C Varennes daerbij ...
 341. ... p @1624_jaartal daerbij ...
 342. [no page title]
 343. [no page title]
 344. ... q d C d X ...
 345. ... p A tot a Jaer d tot ...
 346. [no page title]
 347. ... @D_variant I is Stadt a ...
 348. ... @Mogenden_Mo a ...
 349. ... bij ...
 350. ... n a daerop d dat worden A ...
 351. ... P k x om sullen d ...
 352. [no page title]
 353. [no page title]
 354. ... a d ...
 355. ... naer ...
 356. ... a ...
 357. ... p a d ...
 358. ... dat bij ...
 359. ... a d a o d tot d ...
 360. [no page title]
 361. [no page title]
 362. ... a C sijn versouck van Dijckgrave Gesworens corte Dijckagie ...
 363. ... daerop ...
 364. ... Raedt ...
 365. ... a ...
 366. ... r ...
 367. [no page title]
 368. ... believe ordre te stellen @comma op vier defecten @comma Eerst ...
 369. ... a ...
 370. [no page title]
 371. ... maeckt om int leste @vanden_van^- toecommende weecke te ...
 372. ... 6 ...
 373. ... a ...
 374. [no page title]
 375. ... d opt ...
 376. ... sijn x d geexamineert op @Opt_@O-wide_pt geproponeerde heeren Raedt a ...
 377. ... provincie ...
 378. ... provincie ...
 379. ... bijden ...
 380. ... 5 ...
 381. ... voor ...
 382. ... q S ...
 383. ... q ...
 384. ... d sonder guldens d soo voor toe ...
 385. ... Opt versouck van Lieven Jacobsen te mogen brengen ...
 386. ... a schantze mette contrescharpen poorten Sluis sij ...
 387. ... heer Ploos Sabbathi den @romeinse_xxix_29 Aprilis Eck Essen Feith ...
 388. ... daerop Raedts d a tot a ...
 389. ... op huyden om het advis des Raedts van State geformeert ...
 390. ... gecompareert ...
 391. [no page title]
 392. ... dat ...
 393. ... a ...
 394. [no page title]
 395. [no page title]
 396. ... a geproponeert a somme a ...
 397. ... sullen a d souden a ...
 398. ... a daerbij a van a ...
 399. ... @R_leftgap resolutie ...
 400. [no page title]
 401. ... @romeinse_xxij_22 maer goetgevonden ...
 402. ... a resolutie Cardinael ...
 403. ... sullen d tot a ...
 404. ... a ...
 405. ... a ...
 406. ... bij ...
 407. ... tot d bij dat soo is ...
 408. ... sijn a ...
 409. [no page title]
 410. ... sulcx ...
 411. [no page title]
 412. ... Capiteyn ...
 413. ... C a d ...
 414. ... d ...
 415. [no page title]
 416. ... r ...
 417. ... L a D ...
 418. ... Daerop ...
 419. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a d Jaer sullen dat ...
 420. ... o d a par d a ...
 421. ... a ...
 422. ... a ...
 423. ... bij a Rotterdam ...
 424. ... A sijn A a ...
 425. ... d ...
 426. ... bij ...
 427. [no page title]
 428. [no page title]
 429. ... sullen van a ...
 430. [no page title]
 431. ... a d bij a d sullen k mogen ...
 432. [no page title]
 433. ... sullen d C a Dussen ...
 434. [no page title]
 435. ... a d a C a par a ...
 436. [no page title]
 437. ... a willen ...
 438. ... a daervan resolutie sijn ...
 439. ... tot sullen d sijnde ...
 440. ... r d ...
 441. ... o Voort sijn dienvolgens gelibereert ...
 442. [no page title]
 443. ... a ...
 444. ... o ...
 445. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN r worden aen d tot r o ...
 446. ... in a alsoo goetgevonden a coopman ...
 447. ... ander d a z d C ...
 448. ... daerop k d in ...
 449. [no page title]
 450. [no page title]
 451. ... o ...
 452. [no page title]
 453. ... a @R_leftgap a ...
 454. ... bij Inde vergaderinge syn gecompareert de heeren @Borgemeester_Borgemr^ Hendrick o ...
 455. [no page title]
 456. ... daer a ...
 457. ... a d r d dat ...
 458. ... D @D_variant d a L d ...
 459. [no page title]
 460. ... contant uytgelooft te hebben de somme van twaelff duysent twee ...
 461. [no page title]
 462. ... a o d a d a ...
 463. ... a ...
 464. ... a ...
 465. ... d a ...
 466. ... Autrement il scaura bien que @lesdits_lesd^ts @Seigneurs_Seig^rs generaux d q ...
 467. [no page title]
 468. [no page title]
 469. ... a De welcke de @voorschreven_voors @ende_en^ andere Officieren sullen sijn ...
 470. ... 5 a o b ...
 471. ... a o ...
 472. ... a tot a p ...
 473. [no page title]
 474. ... bij ...
 475. [no page title]
 476. ... a ...
 477. [no page title]
 478. ... opt ...
 479. ... int Westerquartier Provintie van S Stadt ende clagende Inegaliteyt sijn ...
 480. [no page title]
 481. ... d A d A C b C a ...
 482. ... sijn a ...
 483. [no page title]
 484. [no page title]
 485. [no page title]
 486. ... a voor P a 5 ...
 487. ... 5 @D_variant a C ...
 488. [no page title]
 489. ... bij Daerop gecompareert ...
 490. ... d r d C a ...
 491. ... p d a d ...
 492. ... a de vrybuyters uyt de publicque comptoiren souden werden ...
 493. ... o a dat gans onderdaniche vergaet dat d ...
 494. [no page title]
 495. ... C a d a d ...
 496. ... In @Hoog_Ho H @Hoog_Ho @Mogenden_Mo a ...
 497. [no page title]
 498. ... d 6 worden a daerop a @Mogenden_Mo a ...
 499. [no page title]
 500. ... dat a d die sijn d a d ...
 501. ... a ...
 502. ... dat a alsoo a ...
 503. ... a ...
 504. ... daer o dat a ...
 505. ... a ...
 506. ... a ...
 507. ... d a d ...
 508. ... bij a advis a ...
 509. ... D dat worden ...
 510. ... tot a voor ...
 511. ... a uyt a d ...
 512. [no page title]
 513. ... a d R op d a d a d ...
 514. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a sullen d ...
 515. [no page title]
 516. ... a ...
 517. [no page title]
 518. ... a ...
 519. ... d Raedt ...
 520. [no page title]
 521. ... d a ...
 522. ... a daerop ...
 523. [no page title]
 524. ... a ...
 525. ... bij Daerop r o ...
 526. ... a d daer a d dat a d ...
 527. ... d o a ...
 528. [no page title]
 529. ... bij ...
 530. [no page title]
 531. ... ...
 532. ... @R_leftgap ...
 533. ... Raedt ...
 534. ... ...
 535. ... a ...
 536. ... Lant a ...
 537. ... Sijn in gecompareert r heeren Geurt dircxss @Burgemeester_burgemr Jacob Jacobss ...
 538. ... r ...
 539. ... bij ...
 540. ... ...
 541. ... a C r a ...
 542. ... macht a ...
 543. ... penningen o ...
 544. ... tot waerbij haer Feltinga tot collegio ter admiraliteyt tot amsterdam ...
 545. ... d daerop sullen d sulcx d a ...
 546. ... sullen d soude d op ...
 547. ... a C van p daerop ...
 548. ... desen ...
 549. [no page title]
 550. ... willen ...
 551. ... penningen ...
 552. [no page title]
 553. [no page title]
 554. ... a voor d ...
 555. [no page title]
 556. ... cx d k a d a o ...
 557. ... d Ontfanger ...
 558. ... goetgevonden ...
 559. ... dat ...
 560. ... a ...
 561. [no page title]
 562. ... Bleyswyck tot betalinge schepen tot Neptunus sullen ...
 563. ... a ...
 564. ... d a maken voor B d a ...
 565. ... andere bij @R_leftgap ...
 566. ... bij ...
 567. ... o ...
 568. ... sulcx daerop tot a gedaen ...
 569. ... sullen doen d tot ...
 570. ... o a o ...
 571. [no page title]
 572. ... a ...
 573. ... d a tot d a d tot goetgevonden ...
 574. ... a d a @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG van dat gecommitteert ...
 575. ... gecommitteert ...
 576. [no page title]
 577. ... @R_leftgap a d coopman d r ...
 578. ... a d p die ...
 579. ... a Raedts van tot gedelibereert ...
 580. ... ...
 581. ... 1625 mogen p d a d ...
 582. ... Is drijvende ende onder ...
 583. ... o a o a goetgevonden Jannuarij a ...
 584. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a r a b ...
 585. [no page title]
 586. ... a d daerop al ...
 587. ... a ...
 588. ... a ...
 589. ... a ...
 590. ... a ...
 591. ... heeren a d o d a tot g o d ...
 592. [no page title]
 593. ... bij ...
 594. [no page title]
 595. [no page title]
 596. ... daerbij a d a daerop a ...
 597. ... a d a op mogen q 1627 a ...
 598. ... a ...
 599. ... tot ...
 600. ... o tot ...
 601. ... van a ...
 602. ... a ...
 603. ... daer a d o ...
 604. ... d tot ...
 605. ... a d goetgevonden bij ...
 606. ... d X sullen sijnde d M ...
 607. [no page title]
 608. ... r @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG a C resolutie o ...
 609. ... a voorsz a Raedts a bij a d ...
 610. ... opt a d a d a ...
 611. ... b d a ...
 612. [no page title]
 613. ... a ...
 614. [no page title]
 615. ... d a ...
 616. ... bij ...
 617. [no page title]
 618. [no page title]
 619. ... a ...
 620. ... dat voor @Mogenden_Mo d Maer op ...
 621. [no page title]
 622. ... resolutie d a sijn d bij Paris ...
 623. ... @R_leftgap ...
 624. ... @R_leftgap ...
 625. ... bij Collegio d @currency_pound_L tot ...
 626. [no page title]
 627. ... d tot d tt @R_leftgap ...
 628. [no page title]
 629. ... o a ...
 630. [no page title]
 631. ... tot a d tot ...
 632. [no page title]
 633. ... C a dat resolutie ...
 634. ... July a dat sullen ...
 635. ... desen ...
 636. ... deliberatie q sullen Z ...
 637. ... d betalinge o ...
 638. ... tot @romeinse_x_10^en tot uyt a goetgevonden d ...
 639. ... tot o ...
 640. ... a ...
 641. ... d tot a d penningen k ...
 642. ... July opt op o a sullen ...
 643. [no page title]
 644. [no page title]
 645. ... r @R_leftgap 5 ...
 646. ... 5 ...
 647. ... van 6 d C @1622_jaartal a d daerop ...
 648. ... a ...
 649. ... tot R d ...
 650. [no page title]
 651. ... onder sulcx ...
 652. ... p tot July d tot @1629_jaartal ...
 653. ... a C tot ...
 654. [no page title]
 655. ... a sulcx bij a ...
 656. ... a d a d a d a sijn ...
 657. [no page title]
 658. [no page title]
 659. ... a ...
 660. ... o a ...
 661. ... d a d betalinge contract a L ...
 662. ... d onder geen 99000 9000 o @currency_pound_L ...
 663. ... @R_leftgap a ...
 664. [no page title]
 665. [no page title]
 666. ... daerop ...
 667. [no page title]
 668. ... a @Hoog_Ho genootsaeckt genootsaect d @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 669. ... goetgevonden ...
 670. ... d a d van ...
 671. ... dat ...
 672. [no page title]
 673. ... a ...
 674. ... a d k d a r d a daerop ...
 675. ... tot 7 6 d tot d ...
 676. ... r ...
 677. ... ...
 678. [no page title]
 679. ... k van voor d goetgevonden ...
 680. ... a d a alsoo a ...
 681. ... a ...
 682. ... Dorp d @currency_pound_L ...
 683. ... a o a ...
 684. [no page title]
 685. [no page title]
 686. ... voor Hollant Zeelant ...
 687. ... bij d daerop a sijn sullen Engelant sullen ...
 688. [no page title]
 689. [no page title]
 690. ... a penningen goetgevonden tot a ...
 691. ... a d sullen worden d a o a ...
 692. ... gedelibereert goetgevonden ...
 693. [no page title]
 694. [no page title]
 695. ... occurentien ...
 696. [no page title]
 697. [no page title]
 698. ... van tot a d sullen tot ...
 699. ... d a ...
 700. [no page title]
 701. ... a tot a ...
 702. [no page title]
 703. [no page title]
 704. [no page title]
 705. ... worden tot a ...
 706. ... a ...
 707. ... sullen sonder a dat Rotterdam Juny op is ...
 708. [no page title]
 709. ... bij ...
 710. ... ...
 711. [no page title]
 712. [no page title]
 713. ... gecompareert 5 bij a ...
 714. ... a sulcx ...
 715. [no page title]
 716. [no page title]
 717. ... alleen vervallen sullen a d ...
 718. ... a ...
 719. ... is geconsenteert Dirck Coninck den Cardinael Richelieu @R_leftgap Richelieu ...
 720. [no page title]
 721. ... r ...
 722. [no page title]
 723. [no page title]
 724. ... C a ...
 725. ... @D_variant a ...
 726. [no page title]
 727. [no page title]
 728. ... d ...
 729. [no page title]
 730. ... d o d a ...
 731. ... sijn geen q ...
 732. ... C a d a d sullen van admiraliteyt ...
 733. ... a daerop d bij Capiteyn a d ...
 734. ... a ...
 735. ... R a sulcx sijnde d op van R d ...
 736. ... daer ...
 737. ... voor @R_leftgap daer ...
 738. [no page title]
 739. ... ...
 740. [no page title]
 741. [no page title]
 742. [no page title]
 743. ... a mogen dat a C a sullen ...
 744. [no page title]
 745. [no page title]
 746. ... a d a @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 747. ... July gedelibereert d H ...
 748. ... a d a ...
 749. [no page title]
 750. ... @currency_pound_L d penningen ...
 751. [no page title]
 752. [no page title]
 753. ... willen ...
 754. [no page title]
 755. ... a 5 ...
 756. [no page title]
 757. ... gecompareert d C d a d sullen ...
 758. ... d a d groote a dat d ...
 759. ... @Hoog_Ho @Mogenden_Mo a ...
 760. ... al C ...
 761. ... sullen daerop voor d ...
 762. ... bij ...
 763. ... tot d sullen C d part d Denemarc d ...
 764. ... a ...
 765. [no page title]
 766. ... penningen ...
 767. ... Jaere ...
 768. ... a ...
 769. [no page title]
 770. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d ...
 771. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 772. ... C d alsoo a daerom bij d a Jan ...
 773. ... dat a d versoeck ...
 774. [no page title]
 775. [no page title]
 776. [no page title]
 777. ... C worden resolutie goetgevonden a ...
 778. [no page title]
 779. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a ...
 780. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a daer van r ...
 781. ... C a ...
 782. [no page title]
 783. [no page title]
 784. ... A a antwoort tot Balfour Schaffer Raedt penningen ...
 785. [no page title]
 786. ... a goetgevonden a ...
 787. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a sijnde Raedt d ...
 788. ... a ...
 789. ... proportioneren ...
 790. ... bij ...
 791. ... dat r ...
 792. [no page title]
 793. ... toe d Is sijnen daer Raedt @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 794. [no page title]
 795. ... o mach ...
 796. [no page title]
 797. ... van d op ...
 798. ... bij ...
 799. [no page title]
 800. ... dat a ...
 801. ... d a van d tot sullen d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 802. ... a Is a ...
 803. ... d a mogen sijn d ...
 804. ... d a ...
 805. ... @R_leftgap ...
 806. ... a ...
 807. ... sulcx d tot daerop @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 808. ... a ...
 809. ... o ...
 810. ... goetgevonden 5 ...
 811. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d Raedt a d a tot ...
 812. [no page title]
 813. ... H sullen vergunnen Munster Westphalen daer selffs geen Keysers ...
 814. [no page title]
 815. ... daer a ...
 816. [no page title]
 817. ... a d doen a o a D ...
 818. ... a ...
 819. ... ...
 820. ... C daerbij C a dat a d a ...
 821. ... a @Mogenden_Mo ...
 822. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a dat a van @R_leftgap tot a ...
 823. ... sijn a sulcx a bij a ...
 824. ... a ...
 825. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN quand ils en avoyent besoing comme @n-y-a_n^apostrof_y_a il @n-y_n^apostrof_y ...
 826. ... places ...
 827. ... o ...
 828. [no page title]
 829. ... o ...
 830. ... d C a d a d a ...
 831. ... sulcx a ...
 832. [no page title]
 833. ... a ...
 834. ... r o a ...
 835. [no page title]
 836. [no page title]
 837. ... a ...
 838. ... C a C a C o a C a ...
 839. ... d ...
 840. ... dat a lagen B a ...
 841. ... o ...
 842. ... d willen ...
 843. ... a ...
 844. [no page title]
 845. [no page title]
 846. ... d voor a d ...
 847. ... sijn d a dat a @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 848. ... mochten ...
 849. [no page title]
 850. ... a ...
 851. ... a ...
 852. [no page title]
 853. [no page title]
 854. ... worden deselve te genadigst bij ...
 855. [no page title]
 856. ... o ...
 857. ... d tot July a d C d ...
 858. ... dat a tot d a ...
 859. ... laten berusten in dat het water op riviere daer ...
 860. [no page title]
 861. ... a d C a ...
 862. ... a ...
 863. ... a d r a ...
 864. ... a 7 ...
 865. [no page title]
 866. [no page title]
 867. [no page title]
 868. [no page title]
 869. ... d tot d onder ...
 870. ... bij desen ...
 871. ... o a ...
 872. [no page title]
 873. ... a r ...
 874. ... @1625_jaartal a daerop a o ...
 875. ... a ...
 876. ... o ...
 877. ... a ...
 878. ... C Collegie ...
 879. ... voor @D_variant p July ...
 880. ... gecompareert ...
 881. ... q d a ...
 882. ... d r d op p d ...
 883. ... o worden is ...
 884. [no page title]
 885. ... a ...
 886. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN In resolutie July ...
 887. ... r ...
 888. ... o ...
 889. ... a ...
 890. [no page title]
 891. ... Opt_versoeck p d a ...
 892. [no page title]
 893. ... o ...
 894. ... r ...
 895. ... daer a ...
 896. [no page title]
 897. ... gecommitteert ...
 898. [no page title]
 899. [no page title]
 900. ... g a o d a o d a ...
 901. [no page title]
 902. ... a ...
 903. ... a ...
 904. ... a ...
 905. [no page title]
 906. ... somme ...
 907. ... a d a dat a X a ...
 908. ... Hollant daerop a bij d ...
 909. ... a ...
 910. ... July dat X D d a ...
 911. ... a July a dat d alles a p d goetgevonden ...
 912. ... a o d voor ...
 913. ... Raedts a dat sullen @R_leftgap ...
 914. ... Lants sullen worden goetgevonden schepen tot ...
 915. [no page title]
 916. ... k Jan coopman tot doen r o C ...
 917. ... d tot a uyt sijn ...
 918. ... a o a p a ...
 919. [no page title]
 920. ... a o d o goetgevonden pointen ...
 921. [no page title]
 922. ... d a ...
 923. ... voorgaende van den deses ...
 924. ... doen a worden a ...
 925. [no page title]
 926. [no page title]
 927. ... o goetgevonden worden d o mogen o a ...
 928. ... worden a d a ...
 929. ... g July a penningen ...
 930. ... a ...
 931. ... p d sijn a Collegie ...
 932. ... bij ...
 933. ... d a d a d a ...
 934. ... uyt ...
 935. ... d daerop C daerop a maent ...
 936. [no page title]
 937. ... a d ...
 938. ... geordonneert a ...
 939. [no page title]
 940. [no page title]
 941. ... a d ...
 942. ... a ...
 943. ... penningen sullen tot sijner om van ...
 944. ... goetgevonden Is goetgevonden a tot ...
 945. ... d op a ...
 946. ... a dat a July d ...
 947. ... a o a ...
 948. ... a sijn d examineren k A ...
 949. [no page title]
 950. [no page title]
 951. [no page title]
 952. ... a ...
 953. ... q a ...
 954. ... d a d a ...
 955. ... a worden a ...
 956. ... goetgevonden Raedt tot van mogen ...
 957. ... a daer a ...
 958. ... gevonden d op d uyt ...
 959. ... a C r d a voor ...
 960. [no page title]
 961. ... soo a door a @D_variant ...
 962. ... a ...
 963. [no page title]
 964. ... bij ...
 965. [no page title]
 966. ... daerop ...
 967. [no page title]
 968. ... o ...
 969. ... o a d State a 1627 5 ...
 970. ... d a ...
 971. [no page title]
 972. ... d Essen tt d a ...
 973. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a @I_cursive d a ...
 974. [no page title]
 975. ... a p ...
 976. ... a heer heeren dat ...
 977. ... tot ...
 978. ... a gedelibereert sijn a ...
 979. ... o d Daerop goetgevonden ...
 980. ... a @R_leftgap ...
 981. ... a ...
 982. ... dat de goede van haer f sijn dat daerop Raedt ...
 983. ... sulcx a ...
 984. ... z a ...
 985. ... resolutie a @1622_jaartal ...
 986. [no page title]
 987. [no page title]
 988. [no page title]
 989. ... d bij ...
 990. ... a ...
 991. [no page title]
 992. ... o a ...
 993. [no page title]
 994. ... Waerop a d a desen ...
 995. ... daerop a Rotterdam groote ...
 996. [no page title]
 997. ... penningen a ...
 998. [no page title]
 999. [no page title]
 1000. [no page title]
 1001. ... a ...
 1002. [no page title]
 1003. ... a ...
 1004. ... a ...
 1005. [no page title]
 1006. [no page title]
 1007. ... o a sulcx a d o a gedelibereert ...
 1008. [no page title]
 1009. ... geen a o a ...
 1010. [no page title]
 1011. [no page title]
 1012. ... C a d ...
 1013. ... a ...
 1014. [no page title]
 1015. [no page title]
 1016. ... a ...
 1017. [no page title]
 1018. ... d ...
 1019. ... 8 d Is a daerop ...
 1020. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1021. [no page title]
 1022. ... Hamburg d b is @currency_pound_L ...
 1023. ... a R q ...
 1024. [no page title]
 1025. [no page title]
 1026. ... a ...
 1027. ... sullen ...
 1028. ... @R_leftgap ...
 1029. [no page title]
 1030. ... 5 uyt ...
 1031. ... d daerop C d sijnde ...
 1032. ... Coopman a ...
 1033. [no page title]
 1034. ... a d penningen k C sijn ...
 1035. [no page title]
 1036. ... sullen a d b d a ...
 1037. ... bij ...
 1038. [no page title]
 1039. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN r a al van @Mogenden_Mo dat sullen ...
 1040. ... a in A a ...
 1041. ... tot ...
 1042. [no page title]
 1043. [no page title]
 1044. [no page title]
 1045. [no page title]
 1046. ... Rotterdam aen o worden ...
 1047. [no page title]
 1048. ... lant ...
 1049. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a o d ...
 1050. [no page title]
 1051. ... a dat ...
 1052. ... @R_leftgap ...
 1053. [no page title]
 1054. [no page title]
 1055. ... 5 ...
 1056. [no page title]
 1057. ... als ...
 1058. [no page title]
 1059. ... daerop a binnen d r d tot a sijn ...
 1060. [no page title]
 1061. ... d a d ...
 1062. ... sullen a worden a C a ...
 1063. ... penningen ...
 1064. ... d 7 d ...
 1065. ... worden a penningen van resolutie penningen Collegie ...
 1066. ... Raedt ...
 1067. ... Is ...
 1068. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN geaccordeert tot d van @currency_pound_L ...
 1069. ... bij ...
 1070. [no page title]
 1071. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a r tot Raedt a 6 d ...
 1072. [no page title]
 1073. [no page title]
 1074. [no page title]
 1075. [no page title]
 1076. ... penningen ...
 1077. ... a ...
 1078. [no page title]
 1079. [no page title]
 1080. [no page title]
 1081. [no page title]
 1082. [no page title]
 1083. ... @Mogenden_Mo a ...
 1084. [no page title]
 1085. ... a ...
 1086. [no page title]
 1087. [no page title]
 1088. [no page title]
 1089. [no page title]
 1090. ... desen ...
 1091. ... a a ...
 1092. [no page title]
 1093. ... 5 d betalinge Landen ...
 1094. ... a penningen ...
 1095. ... a coopman d a ...
 1096. ... penningen voor 6 bij d ...
 1097. ... d sullen d a ...
 1098. ... a bij k a ...
 1099. ... r ...
 1100. [no page title]
 1101. [no page title]
 1102. [no page title]
 1103. [no page title]
 1104. [no page title]
 1105. [no page title]
 1106. ... a 6 ...
 1107. ... a ...
 1108. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN tot a worden o a o ...
 1109. [no page title]
 1110. ... Is gelesen a ...
 1111. ... b o ...
 1112. ... Raedt ...
 1113. ... a @G_calligraphic_wide ...
 1114. [no page title]
 1115. ... d daerop worden a r d ...
 1116. ... sullen d a o a d a dat ...
 1117. [no page title]
 1118. ... a q sulcx ...
 1119. [no page title]
 1120. [no page title]
 1121. ... dat a ...
 1122. ... X R ...
 1123. [no page title]
 1124. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a p a @Mogenden_Mo van ...
 1125. ... dat a ...
 1126. [no page title]
 1127. [no page title]
 1128. ... gedaen a o sullen a ...
 1129. ... onder a uyt d die dient d @Ende_calligr alsoo ...
 1130. [no page title]
 1131. [no page title]
 1132. ... a o a Z A a ...
 1133. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o a C a o d a ...
 1134. [no page title]
 1135. [no page title]
 1136. [no page title]
 1137. ... a @I_cursive ...
 1138. ... opte ...
 1139. [no page title]
 1140. ... a d Waer_op gedelibereert a ...
 1141. [no page title]
 1142. [no page title]
 1143. [no page title]
 1144. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Stadt door soldaten S d Septembris versouck ...
 1145. ... groote @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 1146. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a o gedelibereert ...
 1147. ... d sijn a ...
 1148. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d ...
 1149. [no page title]
 1150. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a als ...
 1151. ... tegen d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 1152. [no page title]
 1153. [no page title]
 1154. ... uyt a p d uyt ...
 1155. ... gelijcke ...
 1156. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o ...
 1157. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 1158. [no page title]
 1159. [no page title]
 1160. ... d ...
 1161. [no page title]
 1162. ... gerapporteert O Engelant d vol ...
 1163. ... d Coeverden ...
 1164. [no page title]
 1165. [no page title]
 1166. [no page title]
 1167. ... bij ...
 1168. [no page title]
 1169. [no page title]
 1170. [no page title]
 1171. ... voor ...
 1172. [no page title]
 1173. [no page title]
 1174. [no page title]
 1175. [no page title]
 1176. [no page title]
 1177. [no page title]
 1178. ... a ...
 1179. ... R Waerop ...
 1180. [no page title]
 1181. [no page title]
 1182. ... d ...
 1183. [no page title]
 1184. [no page title]
 1185. [no page title]
 1186. [no page title]
 1187. ... sijn dat ...
 1188. [no page title]
 1189. ... r ...
 1190. [no page title]
 1191. ... @Hoog_Ho ...
 1192. ... vande Waerop ...
 1193. [no page title]
 1194. ... als ...
 1195. [no page title]
 1196. [no page title]
 1197. ... d ...
 1198. [no page title]
 1199. ... a ...
 1200. [no page title]
 1201. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN A ...
 1202. [no page title]
 1203. ... a volgens ...
 1204. [no page title]
 1205. [no page title]
 1206. [no page title]
 1207. [no page title]
 1208. ... d geproponeert Amsterdam ...
 1209. ... September ...
 1210. [no page title]
 1211. [no page title]
 1212. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1213. ... C ...
 1214. [no page title]
 1215. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN @B_callig ...
 1216. ... d a d a dat pour ...
 1217. ... Engelant d ...
 1218. ... d op Amsterdam ...
 1219. [no page title]
 1220. ... Capiteyn ...
 1221. ... voorgaende advis tot d ...
 1222. [no page title]
 1223. [no page title]
 1224. [no page title]
 1225. [no page title]
 1226. [no page title]
 1227. ... ...
 1228. [no page title]
 1229. [no page title]
 1230. [no page title]
 1231. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN mogen a aldaer ...
 1232. [no page title]
 1233. ... a Septembris d ...
 1234. [no page title]
 1235. [no page title]
 1236. ... sijn o d ...
 1237. [no page title]
 1238. ... r d ...
 1239. [no page title]
 1240. [no page title]
 1241. [no page title]
 1242. [no page title]
 1243. [no page title]
 1244. [no page title]
 1245. [no page title]
 1246. [no page title]
 1247. [no page title]
 1248. ... o voor o willen mogen d ...
 1249. [no page title]
 1250. ... willen C ...
 1251. ... advis g ...
 1252. ... @Hoog_Ho r C gedaen ...
 1253. ... a voor ...
 1254. [no page title]
 1255. ... ten opsicht vande Deensche 6 ...
 1256. [no page title]
 1257. [no page title]
 1258. [no page title]
 1259. ... o ...
 1260. [no page title]
 1261. ... d guldens ...
 1262. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1263. [no page title]
 1264. [no page title]
 1265. [no page title]
 1266. ... gecompareert ...
 1267. ... a ...
 1268. ... gedelibereert a ...
 1269. [no page title]
 1270. [no page title]
 1271. ... Amsterdam ...
 1272. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a ...
 1273. ... r ...
 1274. ... a gedelibereert Amsterdam parlement @Hoog_Mogende_Ho=Mo= ambassadeuren ...
 1275. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN E a sijn ...
 1276. ... gelijck ...
 1277. [no page title]
 1278. ... X d r aldaer d a g ...
 1279. ... Stadt ...
 1280. ... a ...
 1281. ... 1e November 639 @G_calligraphic_wide @Gelesen sijnde als @A_as_a a ...
 1282. ... a tt ...
 1283. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o vanden g o R ...
 1284. ... o a d o ...
 1285. [no page title]
 1286. ... uyt a ...
 1287. [no page title]
 1288. [no page title]
 1289. ... a ...
 1290. [no page title]
 1291. [no page title]
 1292. ... a ...
 1293. [no page title]
 1294. [no page title]
 1295. [no page title]
 1296. ... sijn tot o d ...
 1297. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o oock o a o ...
 1298. [no page title]
 1299. ... gelijck ...
 1300. ... C o ...
 1301. [no page title]
 1302. [no page title]
 1303. ... E ...
 1304. ... a ...
 1305. [no page title]
 1306. ... o ...
 1307. ... a d Raedt ...
 1308. [no page title]
 1309. ... o a b o ...
 1310. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Juny Stadt gebracht o verantwoorden antwoorden ...
 1311. ... a ...
 1312. ... d selve d X ...
 1313. [no page title]
 1314. ... a o ...
 1315. ... Is o r o ...
 1316. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN S x u ...
 1317. ... r et C ...
 1318. ... a o C commande M ...
 1319. ... q soldaten ...
 1320. ... a dat o Amsterdam ...
 1321. [no page title]
 1322. ... @R_leftgap a ...
 1323. [no page title]
 1324. [no page title]
 1325. ... d daerop d a ...
 1326. [no page title]
 1327. [no page title]
 1328. ... a a tot_Amsterdam Amsterdam ...
 1329. ... E bij ...
 1330. ... o gevonden a E ...
 1331. ... o X R ...
 1332. ... a ...
 1333. ... les a tt a ...
 1334. ... C et ...
 1335. [no page title]
 1336. ... gevonden r ...
 1337. ... o a r d ...
 1338. ... Amsterdam a b ...
 1339. ... a Staten ...
 1340. ... anders als d a o November d ...
 1341. ... d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 1342. ... goetgevonden o o oock d o ...
 1343. [no page title]
 1344. ... a Staten a ...
 1345. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Emden Staten o ...
 1346. ... o @Hoog_Ho @Mogenden_Mo daerop XX a o ...
 1347. ... @Hoog_Ho Jaer Jaere ...
 1348. ... Amsterdam d a oock ...
 1349. ... a ...
 1350. ... @R_leftgap o @B_callig X ...
 1351. [no page title]
 1352. ... b o a versouckende d C a R o ...
 1353. ... o a ...
 1354. ... lestleden veertich d ...
 1355. ... a ...
 1356. ... o d X Staten bijden C o ...
 1357. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN hebben ...
 1358. [no page title]
 1359. ... R ...
 1360. [no page title]
 1361. [no page title]
 1362. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1363. ... a ...
 1364. ... sijn ...
 1365. ... A o Raedt o b o ...
 1366. ... a daerbij g a ...
 1367. [no page title]
 1368. [no page title]
 1369. [no page title]
 1370. ... a ...
 1371. [no page title]
 1372. ... a @R_leftgap ...
 1373. ... b a ...
 1374. [no page title]
 1375. ... Collegie a ...
 1376. [no page title]
 1377. [no page title]
 1378. ... a @Hoog_Ho bij o M ...
 1379. ... @Hoog_Ho a r a ...
 1380. ... a ...
 1381. [no page title]
 1382. [no page title]
 1383. [no page title]
 1384. [no page title]
 1385. ... d ...
 1386. [no page title]
 1387. ... a o Jaere ...
 1388. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1389. [no page title]
 1390. ... a ...
 1391. [no page title]
 1392. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1393. [no page title]
 1394. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 1395. [no page title]
 1396. ... Raedt ...
 1397. ... a ...
 1398. [no page title]
 1399. ... a C ...
 1400. ... a Raedts b advis ...
 1401. [no page title]
 1402. [no page title]
 1403. ... Jaere ...
 1404. [no page title]
 1405. ... @Mogenden_Mo o a o Is ...
 1406. [no page title]
 1407. ... C a d a ...
 1408. ... I a goetgevonden a ...
 1409. [no page title]
 1410. ... r a ...
 1411. ... a sijn ...
 1412. ... a ...
 1413. ... Raedts a d L ...
 1414. ... desen ...
 1415. ... @R_leftgap ...
 1416. ... a o a d Hollant a ...
 1417. ... a ...
 1418. ... goetgevonden ...
 1419. ... uyt Texel ...
 1420. [no page title]
 1421. ... a ...
 1422. [no page title]
 1423. ... @R_leftgap a als a ...
 1424. ... gecompareert ...
 1425. ... a ...
 1426. [no page title]
 1427. ... E ...
 1428. ... g dat advis a r ...
 1429. ... g d b ...
 1430. ... uyt a ...
 1431. [no page title]
 1432. ... r a ...
 1433. ... a ...
 1434. [no page title]
 1435. ... r a ...
 1436. ... a als ...
 1437. [no page title]
 1438. ... r ...
 1439. ... a sullen a Is a ...
 1440. ... m X bedanckt ...
 1441. ... E ...
 1442. ... @R_leftgap a ...
 1443. [no page title]
 1444. ... r ...
 1445. ... als ...
 1446. ... @N_as_n Waerop a b b goetgevonden ...
 1447. ... a ...
 1448. [no page title]
 1449. ... @R_leftgap ...
 1450. ... gelijcken @R_leftgap ...
 1451. ... R a ...
 1452. ... a ...
 1453. [no page title]
 1454. ... gedelibereert ...
 1455. [no page title]
 1456. ... bij ...
 1457. [no page title]
 1458. ... g a M Aprilis ...
 1459. [no page title]
 1460. ... a ...
 1461. ... gulden o a D o a ...
 1462. ... gegeven a a van advis a ...
 1463. ... Is o a advis a o ...
 1464. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN als a a sijne voor_den ...
 1465. [no page title]
 1466. ... a d tot voornoemden sijn op mogen ...
 1467. ... macht als ...
 1468. ... g C a geaccordeert ...
 1469. [no page title]
 1470. ... @1625_jaartal ...
 1471. ... a o a o B C a Colonel o ...
 1472. ... a souden a souden dat d a o van b ...
 1473. ... r ...
 1474. ... a ...
 1475. ... a @R_leftgap a ...
 1476. ... Waerop Culemborch mogen r @I_cursive ...
 1477. [no page title]
 1478. ... a sijn a ...
 1479. ... a ...
 1480. ... @R_leftgap a ...
 1481. ... a @Hoog_Ho ...
 1482. ... a ...
 1483. [no page title]
 1484. ... a r a r ...
 1485. ... a ...
 1486. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN uyt a gedelibereert g Raedt a ...
 1487. [no page title]
 1488. ... a @Hoog_Ho mogen worden Rotterdam @Hoog_Ho a ...
 1489. ... gedelibereert ...
 1490. ... d a tot a procuratie sijn worden a ...
 1491. ... December a Gravenhage sijne r a ...
 1492. ... a sijn a r a aldaer ...
 1493. ... goetgevonden a ...
 1494. ... a ...
 1495. ... r ...
 1496. ... Raedts a mogen a g ...
 1497. [no page title]
 1498. ... opt a ...
 1499. ... a van Staten a dat betalinge Is ...
 1500. ... a ...
 1501. ... d a C a ...
 1502. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Engelant becomen r o d a mogen ...
 1503. ... a van a ...
 1504. ... Waerop gedelibereert sijnde a gecommuniceert a ...
 1505. [no page title]
 1506. ... a o gaen o d ...
 1507. ... goetgevonden a A a Portugeesche a ...
 1508. ... Cornelis M dat vande selve sal mogen als binnen g ...
 1509. ... a tot a C a ...
 1510. [no page title]
 1511. [no page title]
 1512. ... a C voorgaende a q goetgevonden ...
 1513. ... r a ...
 1514. ... a uyt profiteren a E r Staten ...
 1515. ... a ...
 1516. ... a o a ...
 1517. ... uyt @R_leftgap a a ...
 1518. [no page title]
 1519. ... als ...
 1520. ... gecommandeert ...
 1521. [no page title]
 1522. ... als penningen ...
 1523. [no page title]
 1524. ... @historical_at_sign @1599_jaartal ontfanger als jaerlijcksche ...
 1525. ... sulcx q a van Staten a als r a ...
 1526. ... a sijn ...
 1527. ... a ...
 1528. ... a ...
 1529. ... volgens ...
 1530. ... a H @Hoog_Ho o @Mogenden_Mo a ...
 1531. [no page title]
 1532. [no page title]
 1533. ... a a Hollant a voor sijn Staten ...
 1534. ... E ...
 1535. [no page title]
 1536. [no page title]
 1537. ... a o pointen b o gegeven o a ...
 1538. [no page title]
 1539. [no page title]
 1540. ... als @Hoog_Ho r @Hoog_Ho o a b g ...
 1541. ... a ...
 1542. [no page title]
 1543. ... gelijck gelijcke dat ...
 1544. ... uyt lestleden a boven gelijckenden gelijck a ...
 1545. [no page title]
 1546. ... November ...
 1547. [no page title]
 1548. ... a ...
 1549. ... als a b d C sijn a ...
 1550. [no page title]
 1551. ... o o a o voorcomen sal contrarie a voor ...
 1552. ... a tot a Septembris a ...
 1553. ... @R_leftgap ...
 1554. ... a ...
 1555. ... a ...
 1556. ... @R_leftgap a ...
 1557. ... a ...
 1558. ... o als o a advis Vrankrijck o sijn ...
 1559. [no page title]
 1560. ... a ...
 1561. ... R a q a r ...
 1562. ... a Staten op van State sal beletten invorderinge vande quotisatie ...
 1563. ... r a o X XX als ...
 1564. ... a g a d dat Ontfanger S r als ...
 1565. ... als tijt a g voor a o a o ...
 1566. ... ...
 1567. [no page title]
 1568. [no page title]
 1569. ... a daerop alsoo o a o m Engelant ...
 1570. ... @R_leftgap a r @R_leftgap ...
 1571. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN E ...
 1572. [no page title]
 1573. [no page title]
 1574. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 1575. ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
 1576. [no page title]
 1577. [no page title]

Monk_Contents - Sun Nov 26 15:03:20 CET 2017