============================================================
RSG 1628 0001

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0002

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
============================================================
RSG 1628 0003

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 0004

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0005

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0006

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0007

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0008

page title: ... d k d a ...
 
 ... d ...
 ... k ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0009

page title: gaende naar Engelant, nootsakelijk dienen mede te nemen eenige Bewint
 
gaende naar Engelant, nootsakelijk dienen mede te nemen eenige Bewint
hebberen van de OostIndische Compagnie off voorts laten volgen om aldaer te
tracteren bij aldien sij vruchtbare besoignes willen maecken,
Ontfangen een missive van den Commandeur Erentreyter geschreven te Emden den 14/24
december lestleden tot antwoort op haer Ho= Mo= voorgaende van den 18e
============================================================
RSG 1628 0010

page title: ... dat sij onder @voorseide_voors @Mogenden_Mo d a o ...
 
 ... dat ... sij ... onder ... @voorseide_voors ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... Decembris ... lestleden ... resolutie ...
 ... dat ... ten ... wapenen ...
 ... mogen ...
 ... verlooren ... a ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0011

page title: ... Lancelot bij de heeren van vant Quartier van Veluwe wel ...
 
 ... Lancelot ... bij ... de ... heeren ... van ...
 ... vant ... Quartier ... van ... Veluwe ... wel ... te ... vreden ... sijn ... volgens ...
 ... Nimmegen ... resolutie ... 10 ... te ... betaelen ...
 ... Lancelot ... van ... Nimmegen ... maer ...
 ... believe ... deselve ... alvoorens ... te ... taxeren ... N ... h ...
 ... versocht ... declaratie ... selve ... costen ... te ... visiteren ...
 ... Opt ... versoeck ...
 ... a ...
 ... den ... vijant ...
============================================================
RSG 1628 0012

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0013

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0014

page title: ... ter somme van @romeinse_iiij^C_400 @romeinse_iiij_4 elcx off ...
 
 ... ter ... somme ... van ... @romeinse_iiij^C_400 ... @romeinse_iiij_4 ...
 ... elcx ... off ...
 ... mits ... d ... daervoor ... a ... houdende ... swaere ... a ... schietende ...
 ... ses ... cogels ... op ... een ... pont ... Is ... goetgevonden ... daerop ... te ... verstaen ...
 ... het ... advis ... d ... des ... Raedts ... van ... State ...
 ... Sijnde ... d ... bij ... heeren ... Schaffer ... Broersema ... een ... missive ...
 ... Emden ... aen ... bij ... Staten ... van ... Stadt ...
 ... Omlanden ... 28 ... der ... voorleden ... maent ... welcke ... sij ...
 ... adverteren ... geen ... volck ... te ... connen ... senden ... naer ... Embden ...
 ... volck ... binnen ... ten ... sij ... dat ... sij ... al ... alvoorens ... van ... ander ... staende ... op ...
 ... versien ... sijn ... dat ... oock ... a ...
 ... opt ... eerste ... point ... noch ... te ... tot ... dat ... @vanden_van^- ... h ... heer ... Graeff ...
 ... Ernst ... Stadtholder ...
 ... point ... Is ... schryven ... aen ... @voorseide_voors ...
 ... dat ... sij ...
 ... maecken ... soo ... veel ... schepen ... als ... ten ... @voorseide_voors ... eynde ... van ... sullen ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... 7 ...
 ... heeren ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0015

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN met deselve in deliberatie geleyt de propositie op ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... met ... deselve ... in ... deliberatie ... geleyt ... de ... propositie ... op ... gisteren ...
 ... gedaen ... bij ... de ... heer ... @d_apostrof^Espesses ... Espesses ... van ...
 ... oock ... o ...
 ... l ...
 ... @R_leftgap ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0016

page title: ... Convoy mette geheele vloote gaen belast mogen werden o ...
 
 ... Convoy ... mette ... geheele ... vloote ... gaen ... belast ... mogen ... werden ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0017

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0018

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0019

page title: ... worden a ...
 
 ... worden ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0020

page title: ... b is sulcx advis a C ...
 
 ... b ...
 ... is ...
 ... sulcx ...
 ... advis ...
 ... a ... C ... Collegie ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... versouck ...
 ... a ...
 ... C ... s ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... Ontfangen ... Raden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0021

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0022

page title: ... @Hoog_Ho Brederoode o sijn ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... Brederoode ...
 ... o ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0023

page title: 7 Januarij
 
7 Januarij
July 1626 over t ' sluyten ende onsluyten van der gevangene
 ... predicanten ...
 ... 7 ...
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0024

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0025

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0026

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0027

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0028

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0029

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0030

page title: ... o a o d o a ...
 
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ... d ...
 ... o ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
 ... a ... r ...
 ... a ...
 ... o ... daerop ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0031

page title: ... a bij ...
 
 ... a ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0032

page title: ... a van a ...
 
 ... a ...
 ... van ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0033

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0034

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0035

page title: ... nyet 626 goet en vinden dat volck deser Landen ...
 
 ... nyet ... 626 ... goet ... en ... vinden ... dat ... volck ... deser ... Landen ...
 ... Stadt ... Emden ... tegens ... de ... werde ... gebracht ...
 ... Ten_waere ... saecke ...
 ... a ...
 ... advis ...
============================================================
RSG 1628 0036

page title: ... synde desen ...
 
 ... synde ...
 ... desen ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0037

page title: ... d part a d C sijn ...
 
 ... d ...
 ... part ... a ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0038

page title: ... m @N_as_n d heren d k daerbij ...
 
 ... m ...
 ... h ...
 ... @N_as_n ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... heren ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... k ...
 ... daerbij ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0039

page title: ... a C a o d a ...
 
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ... o ...
 ... o ...
 ... o ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0040

page title: ... a penningen a ...
 
 ... a ...
 ... penningen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0041

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0042

page title: ... o a sulcx o ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0043

page title: ... d op Lant d a o d ...
 
 ... d ...
 ... op ...
 ... Lant ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0044

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0045

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0046

page title: ... d C d daerop versoeck a voor ...
 
 ... d ...
 ... d ... C ...
 ... d ... daerop ...
 ... versoeck ...
 ... a ...
 ... voor ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0047

page title: ... d bij sulcx sullen begeren d ...
 
 ... d ...
 ... bij ...
 ... sulcx ... sullen ...
 ... begeren ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0048

page title: ... daer ...
 
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0049

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0050

page title: ... ende behoudenisse Stadt Staden sal werden aen heer Carleton ...
 
 ... ende ... behoudenisse ... Stadt ... Staden ...
 ... sal ... werden ... aen ... heer ... Carleton ...
 ... boven ... ende ... neffens ... selve ... stroom ...
 ... Aissema ... aenden ... Resident ... Aisema ... wat ... aen ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0051

page title: ... d a @1628_jaartal P ...
 
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @1628_jaartal ...
 ... P ...
 ... a ...
 ... antwoort ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0052

page title: ... o a o a versoeck ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... versoeck ...
============================================================
RSG 1628 0053

page title: ... o H sijn ...
 
 ... o ... H ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0054

page title: ... a q d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0055

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0056

page title: ... d a Resident Aisema is Is_goetgevonden goetgevonden aen ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... Resident ... Aisema ... is ... Is_goetgevonden ... goetgevonden ... aen ... C ... Collegie ... ter ...
 ... tot ... Doccom ... te ... schryven ... dat ... sij ... alle ... haere ... schepen ... sullen ... hebben ...
 ... toe ... te ... maecken ... om ... opte ... Eems ... te ... senden ... ende ... dat ... daervan ... a ...
 ... copie ... aen ... sal ... werden ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... h ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... 5 ...
 ... d ...
 ... a ... doen ...
 ... a ... d ...
 ... naer ...
 ... daerop ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0057

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0058

page title: ... daerop d a ils d ...
 
 ... daerop ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... ils ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0059

page title: ... a d a q d o a P ...
 
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... P ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0060

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0061

page title: ... a bij a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0062

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0063

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0064

page title: ... a r j ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... j ...
============================================================
RSG 1628 0065

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0066

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0067

page title: ... opte ...
 
 ... opte ...
============================================================
RSG 1628 0068

page title: ... a Decembris d p d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... Decembris ...
 ... d ...
 ... p ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0069

page title: Casimir van Nassau geschreven te Groeningen den 5/15 deses,
 
 ... a ...
Casimir van Nassau geschreven te Groeningen den 5/15 deses,
naerder sal worden gedelibereert
============================================================
RSG 1628 0070

page title: ... d C d 5000 daerop d ...
 
 ... d ... C ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... 5000 ...
 ... daerop ... d ...
============================================================
RSG 1628 0071

page title: ... sullen a o a opte d ...
 
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... opte ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0072

page title: ... d sulcx a d A ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sulcx ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... A ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 0073

page title: ... a @Hoog_Ho a ...
 
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0074

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0075

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0076

page title: ... C d daerop a d ...
 
 ... h ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... daerop ... a ... d ...
 ... d ...
 ... proces ...
============================================================
RSG 1628 0077

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0078

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0079

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0080

page title: ... voor a d 5 bij sulcx C ...
 
 ... voor ...
 ... a ... d ...
 ... 5 ...
 ... bij ... sulcx ...
 ... C ... a ...
 ... bij ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Lant ...
============================================================
RSG 1628 0081

page title: ... sullen moeten betaelen nyet sullen meer betaelen als het ...
 
 ... sullen ... moeten ... betaelen ... nyet ... sullen ...
 ... meer ... betaelen ... als ...
 ... het ... lichtelyck ...
 ... als ... sij ... ter ... goeder ... trouwen ... gaen ... maer ... de ... @vermeerdert_v^meerdert ...
============================================================
RSG 1628 0082

page title: ... S_guirlande voor Lant sijn plaetse het helfte vorderlyck soude sijn ...
 
 ... S_guirlande ... voor ... Lant ... sijn ... plaetse ... het ...
 ... helfte ...
 ... vorderlyck ... soude ... sijn ... dat ... de ... goederen ... den ... Rijn ...
 ... Maes ... gaende ... tot ... Wesel ... Berck ... Orsou ... van ... daer ...
 ... Gelder ... Venlo ... Stralen ... Maes ...
 ... tot ... Venlo ... d ... andere ...
 ... plaetsen ... opgaet ...
 ... hooger ... Licent ... soude ... Immers ... ten ...
 ... Vijants ... Licent ... doen ... betaelen ... die ...
 ... S_guirlande ... d ...
 ... Ravesteyn ... betaelen ... het ... platte ...
 ... Lant ... Bosch ... Vijants ... Licent ... alsoo ... Stadt ...
 ... beter ... hoort ... te ... Rees ... ende ... heffinge ...
 ... der ... betaelt ... de ...
 ... tot ... vant ... Lant ... beneficie ...
 ... @voorseide_voors ... Comptoiren ... d ... alle ... plaetsen ... soo ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0083

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0084

page title: ... o binnen o a ...
 
 ... o ...
 ... binnen ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0085

page title: ... a o van voor ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... van ...
 ... voor ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0086

page title: ... vanden van Oosterwijck ter somme van @romeinse_iiij^M @romeinse_xxxiij ...
 
 ... vanden ... van ... Oosterwijck ... ter ... somme ... van ... @romeinse_iiij^M ... @romeinse_xxxiij ...
 ... ende ... bij ... den ... selven ... Reael ... deselve ... betalinge ... gegeven ...
 ... op ... een ... vande ... heeren ... van ... Hollant ... voor ... @Ritmeester_Rit^mr ... Balfour ...
 ... Is ... @voorseide_voors ...
 ... Sijnde ... van ... wegens ... den ... Resident ... Aissema ... een ... memorie ...
 ... geene ... bij ... hem ... door ... ordre ... van ... haer ... par ... wissel ...
 ... getrocken ... off ... ontfangen ... uytgekeert ... Is ...
 ... tot ... betalinge ... @vande_van^- ... soldaten ... voor ... gesonden ... tot ... secours ... voor ... den ...
 ... zedert ... den ... @romeinse_iiij_4^en ... Novembris ... 1625 ... Is ...
 ... goetgevonden ... selve ... sal ... werden ... in ... handen ...
 ... Raedt ... van ... State ... om ... daerop ... te ...
 ... Opte ... bij ... den ... heer ... Duyck ... gedaen ... van ... seeckere ... missive ...
 ... aen ... den ... @romeinse_xxij_22^en ... deses ... bij ... den ... resident ... Aissema ... uyt ...
 ... houdende ... onder ... anderen ... datte ... opte ... schepen ...
 ... deser ... Landen ... opte ... Elve ... varende ... beginnen ... tasten ... meer ...
 ... andere ... poincten ... sijn ... de ... h ... heeren ... Essen ... Duyck ...
 ... Hertevelt ... Haersolte ... Schaffer ... omme ... met ... Sijn ... @Excellentie_Extie ... @Excellencie_Ex^cie ... daerover ...
============================================================
RSG 1628 0087

page title: ... goetgevonden @R_leftgap ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0088

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Romer met Sijn @Excellencie_Ex^cie daerop gehouden dat ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Romer ... met ... Sijn ... @Excellencie_Ex^cie ... daerop ... gehouden ...
 ... dat ... sij ... deselve ... sullen ... by ... bij_aldien ... sij ...
 ... syn ... opte ... custen ...
 ... gelesen ... de ... requeste ... van ... Sivert ...
 ... Alckmaer ... met ... brieven ... @Burgemeesteren_Burgemrn^- ...
 ... d ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0089

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0090

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0091

page title: ... 5 a daerbij a ...
 
 ... 5 ...
 ... a ...
 ... daerbij ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0092

page title: ... d voor daerop a tot ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... voor ...
 ... daerop ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0093

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0094

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0095

page title: ... d @Hoog_Ho a d @Hoog_Ho a p d ...
 
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... @Hoog_Ho ... a ...
 ... p ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0096

page title: ... o C d a o op Londen 10 betaelen bij_aldien ...
 
 ... o ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... op ... Londen ... 10 ... betaelen ... bij_aldien ... a ... pincque ... willen ...
 ... op ... Marigat ... a ... eyscht ... @romeinse_lx_60 ... @gulden_gul^- ...
 ... versouck ... van ... Janneken ... Liddel ... weduwe ... van ... wijlen ... David ...
 ... Boswel ... sergeant ... van ... de ... Lieutenant ... Colonnel ... Coutis ... te ...
 ... hebben ... een ... redelycke ... assistentie ... Is ... haer ... toegeleyt ...
 ... somme ... van ... ses ...
 ... sijnde ... opt ... advis ... des ... Raets ... van ... State ...
 ... @ende_en^ ... bij ... heer ...
 ... van ... inde ... saecke ... Commissaris ...
 ... Is ... volgende ... selve ... advis ... verstaen ... dewijl ... deselve ... Franchemont ...
 ... Is ... begrepen ... lijste ... van ...
 ... tractaet ... van ... Compiegne ...
============================================================
RSG 1628 0097

page title: ... syn versoeck nyet en can getreden worden ...
 
 ... syn ... versoeck ... nyet ... en ... can ... getreden ... worden ...
 ... a ...
 ... H ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... @D_variant ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0098

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0099

page title: ... a d a C d a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0100

page title: ... bij heeren a d ...
 
 ... h ...
 ... bij ...
 ... heeren ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0101

page title: ... o C d a ...
 
 ... o ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0102

page title: ... a ils ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... ils ...
============================================================
RSG 1628 0103

page title: ... @29_Januarij_cursief_in_marge de ce qui n'estant point au pouvoir dudit fiscal ...
 
 ... @29_Januarij_cursief_in_marge ...
 ... de ... ce ... qui ... n'estant ... point ... au ...
 ... pouvoir ... dudit ... fiscal ... par ... les ... raisons ... legitimes ...
 ... qu'il ... allegue ... @comma ... il ... presente ... outre ... les ... attestations ...
 ... qui ... sont ... devant ... les ... Juges ... soubs ... le ... seau ... de ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... n ...
 ... d ...
 ... particulier ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0104

page title: ... d a q d o d r a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ... r ... a ...
============================================================
RSG 1628 0105

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0106

page title: ... a d Collegio a d daerop a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Collegio ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... daerop ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0107

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0108

page title: ... Hoorn aldaer den @romeinse_xxj_21^en deses daer ...
 
 ... Hoorn ... aldaer ... den ... @romeinse_xxj_21^en ... deses ...
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0109

page title: ... dat a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0110

page title: ... a 7 d a d a als voor a ...
 
 ... a ...
 ... 7 ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... als ...
 ... voor ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0111

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0112

page title: ... a sullen a soo proces tot ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... soo ...
 ... proces ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0113

page title: ... schip o g d ...
 
 ... schip ...
 ... o ...
 ... g ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0114

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Vosbergens van Caspar Simonius Ritz om te mogen blijven ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Vosbergens ...
 ... van ... Caspar ... Simonius ... Ritz ... om ... te ... mogen ... blijven ...
 ... bewaert ... Castelenio ... alhier ... onder ... hant ... tastinge ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0115

page title: ... penningen d ...
 
 ... penningen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0116

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0117

page title: ... als a ...
 
 ... als ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0118

page title: ... @Hoog_Ho goetgevonden o ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... goetgevonden ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0119

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0120

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0121

page title: ... besettinge tot amsterdam Noorder quartier ende Doccum gesonden sullen ...
 
 ... besettinge ...
 ... tot ... amsterdam ... Noorder ... quartier ... ende ... Doccum ...
 ... gesonden ... sullen ... werden ... @PARENTHESIS_OPEN ... dewelcke ... oock ... om ... sulcx ... te ... doen ... opt ...
 ... ernstichste ... de ... nove ... sullen ... werden ... vermaent ... mede ... opte ...
 ... Jade ... oock ... toevoer ...
============================================================
RSG 1628 0122

page title: ... de heeren tot haere werden alsoo d a ...
 
 ... de ... heeren ... tot ...
 ... haere ... werden ... alsoo ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0123

page title: ... a sullen C a p ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... p ...
============================================================
RSG 1628 0124

page title: ... Raedts ...
 
 ... Raedts ...
============================================================
RSG 1628 0125

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0126

page title: ... @Hoog_Ho a @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0127

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0128

page title: ... a d g r Is gelesen de requeste van ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... g ... r ...
 ... Is ... gelesen ... de ... requeste ... van ... Adriaen ... Repelaer ... @Convoymeester_Convoymr^ ... tot ...
 ... Dordrecht ... met ... brieven ... van ... @vanden_van^ ...
 ... R ... aldaer ... @comma ... dat ... hem ... in ... rekeninge ... @geva_hyphen ...
 ... @hyphen_lideert ... mogen ... werden ... @romeinse_vi^m ... @romeinse_vi^c ... @romeinse_xxvi_26 ... @gulden_gul^- ... over ... Interesse ...
 ... van ... @romeinse_xlvi^m ... @romeinse_ix^c ... gulden ... by ... hem ... door ... ordre ... vant ... collegie ... ter ...
 ... tot ... gelicht ... @comma ... Is ... mede ... gelesen ... t ... advis ... @vanden_van^ ... in ...
 ... des ... den ... @romeinse_xiii^e ... voorleden ...
 ... maent ... Octobris ... By ... @t_apostrof ... welcke ... syluyden ... @niet_hyphen ...
 ... alle ... syne ... geallegeerde ... redenen ... @t_apostrof ... @voorschreven_voors- ... versouck ...
 ... daerop ...
 ... @R_leftgap ...
 ... daerop ...
 ... van ...
 ... d ...
 ... Jaeren ...
============================================================
RSG 1628 0129

page title: ... a sij ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... sij ...
============================================================
RSG 1628 0130

page title: ... a d C p a ...
 
 ... a ...
 ... d ... C ...
 ... p ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0131

page title: ...  ...
 
 ... s ...
============================================================
RSG 1628 0132

page title: ... port van brieven van Algiers Tunis Venetien Poolen ende Sont ...
 
 ... port ... van ... brieven ... van ... Algiers ... Tunis ... Venetien ... Poolen ... ende ...
 ... Sont ... sints ... drie ... Jaeren ... herwaerts ... Is ... daerop ... te ...
 ... depescheren ...
 ... missive ... van ... Sweeden ...
 ... @romeinse_xxj_21^en ... @romeinse_xxj_21 ... Novembris ... @1627_jaartal ... om ... te ... uytvoeren ...
 ... vijftich ... lasten ... pulver ... dan ... goetgevonden ...
 ... vermits ... vant ... pulver ... hier ... Lande ...
 ... Stadt ... gedateert ... Januarij ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0133

page title: ... bevrijt te sijn soude @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG a van tractement d ...
 
 ... bevrijt ... te ... sijn ... soude ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... tractement ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0134

page title: ... H @I_cursive sullen sijn d D ...
 
 ... H ...
 ... @I_cursive ...
 ... sullen ... l ...
 ... sijn ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... D ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0135

page title: ... a Ontfangen C D r C ...
 
 ... a ...
 ... Ontfangen ...
 ... C ...
 ... D ...
 ... r ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0136

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0137

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0138

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0139

page title: ... J C d soo d a d a ...
 
 ... J ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... soo ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0140

page title: ... Is a ...
 
 ... Is ... a ...
============================================================
RSG 1628 0141

page title: ... a @Hoog_Ho a tot ...
 
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0142

page title: ... hebben restitutie van Convoy @ende_en lastgelt hem betaelt ...
 
 ... hebben ... restitutie ... van ... Convoy ... @ende_en ... lastgelt ... hem ... betaelt ... van ...
 ... vijfftich ... tonnen ... salms ... die ... hij ... om ... verloopen ... wederom ...
 ... het ... schip ... heeft ... lichten ... Is ... te ... het ...
 ... Raden ... ter ... tot ... Amsterdam ...
 ... Opt ... versoeck ... van ... a ... Walter ... predicant ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0143

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0144

page title: ... a President Sabbathi den @romeinse_xii_12 Februarij ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... President ... Sabbathi ... den ... @romeinse_xii_12 ... Februarij ...
 ... Present ... heeren ... de_Bie ... Lochteren ... @1628_jaartal ...
 ... Sas ... Nobel ... Duyck ... Roode ... Walta ...
 ... missive ... @vanden_van^- ... heer ... van ... Languerack ... geschreven ... te ... Paris ...
 ... den ... @romeinse_xxx_30^en ... Januarij ... lestleden ... geen ...
 ... heer ... Schaffer ... heeft ... eenige ... brieven ... aen ... @geschreven_ges^ ...
 ... soo ... bij ... Stadtholder ... Graeff ... Ernst ...
 ... als ... by ... Stadt ... @ende_en^ ... Lande ... d ... rakende ...
 ... dewelcke ... syn ...
 ... sullen ... werden ... met ... de ... missiven ... gisteren ... ontfangen ...
 ... Raedt ... van ... State ... om ... examineren ... ende ... naer ...
 ... communicatie ... met ... @Syn_Excellentie_Ex^cie ... daerop ... adviseren ... off ...
 ... a ... te ... doen ... sal ... syn ...
 ... advis ... dat ... a ...
 ... d ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0145

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0146

page title: ... Insgelycken Is Capiteyn Aelbout opt fort a ...
 
 ... Insgelycken ... Is ... Capiteyn ... Aelbout ... opt ... fort ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0147

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0148

page title: ... C d part C a ...
 
 ... C ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... part ...
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0149

page title: ... a q ...
 
 ... a ...
 ... q ...
============================================================
RSG 1628 0150

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0151

page title: ... Opt versoeck van David Lommelin om tot het sijn ...
 
 ... Opt ... versoeck ... van ... David ... Lommelin ... om ... tot ... het ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0152

page title: ... C sullen C a penningen bij a ...
 
 ... C ...
 ... sullen ...
 ... C ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... penningen ... bij ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0153

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0154

page title: ... Opt te kennen geven vande ter @Admiraliteit_Admir^t tot Is versocht ...
 
 ... Opt ... te ... kennen ... geven ... vande ... ter ... @Admiraliteit_Admir^t ...
 ... tot ... Is ... versocht ... ende ... de ... Heer ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0155

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0156

page title: ... d a d a o ...
 
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0157

page title: ... resolutie van den lesten der voorleden maent a ...
 
 ... resolutie ... van ... den ... lesten ... der ... voorleden ... maent ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0158

page title: ... Opte clachte C Douglas dat hem wert a ...
 
 ... Opte ... clachte ... C ... Douglas ... dat ... hem ... wert ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0159

page title: ... Is ter Heer @Ambassadeur_Ambass^r dat voorleden nacht seecker ongemack Is ...
 
 ... Is ... ter ... Heer ... @Ambassadeur_Ambass^r ...
 ... dat ... voorleden ... nacht ... seecker ...
 ... ongemack ... Is ... ontstaen ... tusschen ... eenige ... van ... syne ...
 ... @heer_cursief_in_marge ... ende ... drie ... duytschen ... in ... seecker ... herberge ... by ... de ...
 ... wagens ... synde ... eene ... @vanden_van^ ... duytschen ... doot ... gebleven ... @comma ...
 ... dat ... syn ... volck ... oft ... met ... vreeden ... niet ... en ...
 ... @accident_cursief_in_marge ... @van_cursief_in_marge ... @een_cursief_in_marge ... mogen ... de ... straten ... dat ... haer ...
 ... @dootslach_cursief_in_marge ... @Hoog_Mogenden_Ho._Mo. ... by ... publicatie ... ordre ... willen ... stellen ... dat ... @d_apostrof_d' ... eene ...
 ... @d_apostrof_d' ... ander ... Natie ... nyet ... en ... offendeere ... @comma ... Ende ... datter ... a ...
 ... mach ... opt ... feyt ... @comma ... by ... aldien ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0160

page title: ... r a mogen q a d a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
 ... mogen ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0161

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0162

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0163

page title: ... ils o d q a ...
 
 ... ils ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... q ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0164

page title: ... a @R_leftgap ...
 
 ... h ...
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0165

page title: ... a r advis d a ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... advis ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0166

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0167

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0168

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0169

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0170

page title: ... a d a sulcx d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ... sulcx ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0171

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0172

page title: ... Collegie a ...
 
 ... Collegie ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0173

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0174

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0175

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0176

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0177

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0178

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0179

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0180

page title: ... a o C a d a q a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... C ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0181

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0182

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0183

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0184

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0185

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0186

page title: ... a d a @D_variant soo ...
 
 ... h ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @D_variant ...
 ... soo ...
============================================================
RSG 1628 0187

page title: ... et ...
 
 ... et ...
============================================================
RSG 1628 0188

page title: ... geaccordeert heeren d ...
 
 ... geaccordeert ...
 ... heeren ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0189

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0190

page title: ... mogen d R a ...
 
 ... mogen ...
 ... d ...
 ... R ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0191

page title: ... de quyt by haer @Hoog_Mogenden_Ho._Mo. a X d goetgevonden ...
 
 ... de ... quyt ... by ... haer ... @Hoog_Mogenden_Ho._Mo. ...
 ... a ...
 ... X ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0192

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0193

page title: ... furst geschreven den bij te kennen Daeromme ...
 
 ... furst ... geschreven ... den ...
 ... bij ...
 ... te ... kennen ...
 ... Daeromme ...
 ... h ...
 ... sonders ...
============================================================
RSG 1628 0194

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0195

page title: ... den fiscael Collegie tot sijnde de @romeinse_xxiij_23 C ...
 
 ... den ... fiscael ... Collegie ... tot ...
 ... sijnde ... de ... @romeinse_xxiij_23 ...
 ... C ...
 ... d ... daerop ...
 ... d ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1628 0196

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0197

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0198

page title: ... J r qui se pourroit rencontrer aux plus performes a ...
 
 ... J ...
 ... r ...
 ... qui ... se ... pourroit ... rencontrer ... aux ...
 ... plus ...
 ... performes ... a ...
 ... o ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0199

page title: ... a Rantwijck sijn a ...
 
 ... a ...
 ... Rantwijck ...
 ... sijn ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0200

page title: ... Doccum Pynas off een ander Schip te ...
 
 ... Doccum ... Pynas ... off ... een ... ander ... Schip ... te ... bestellen ...
 ... gelesen ... de ... requeste ... van ... Adriaen ... Beaumont ... Commis ...
 ... vant ... halve ... Licent ... tot ... betalinge ...
 ... vande ... somme ... @537_vCxxxvii ... die ... hem ... by ...
 ... van ... sijne ... rekeninge ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... verclaert ... r ...
============================================================
RSG 1628 0201

page title: ... dat coopluyden Is Nicolae toegeleyt de somme van a ...
 
 ... dat ...
 ... coopluyden ...
 ... Is ... Nicolae ... toegeleyt ... de ... somme ... van ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1628 0202

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0203

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0204

page title: ... sulcx d C den a resolutie advis ...
 
 ... sulcx ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... den ... a ...
 ... resolutie ...
 ... advis ...
 ... d ...
 ... s ...
============================================================
RSG 1628 0205

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0206

page title: ... o onder ...
 
 ... o ...
 ... onder ...
============================================================
RSG 1628 0207

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0208

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0209

page title: ... daerop ...
 
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0210

page title: ... a februarij d @D_variant is a resolutie a ...
 
 ... a ...
 ... februarij ...
 ... d ...
 ... @D_variant ...
 ... is ...
 ... a ...
 ... resolutie ... a ...
 ... a ...
 ... persoon ...
============================================================
RSG 1628 0211

page title: ... d a @romeinse_iij_3 @I_cursive a In a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @romeinse_iij_3 ...
 ... @I_cursive ...
 ... a ...
 ... In ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0212

page title: ... daerbij ...
 
 ... daerbij ...
============================================================
RSG 1628 0213

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0214

page title: ... d pour vous faire scavoir ses selon que le @changement_changem^t ...
 
 ... d ...
 ... pour ... vous ... faire ... scavoir ... ses ... selon ... que ... le ... @changement_changem^t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0215

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0216

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0217

page title: ... p par q a d a ...
 
 ... p ...
 ... t ... par ...
 ... q ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... par ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0218

page title: ... a d a departir a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... departir ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0219

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0220

page title: ... mais mais_aussi du tout contraire @votre_vre^ a q d ...
 
 ... mais ... mais_aussi ... du ... tout ... contraire ... @votre_vre^ ...
 ... a ...
 ... q ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0221

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0222

page title: ... o C o ...
 
 ... o ...
 ... C ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0223

page title: ... sijnde ...
 
 ... sijnde ...
============================================================
RSG 1628 0224

page title: ... pretexten Raedt_van_State saecke examineren daerop disponeren naer behooren Ontfangen een ...
 
 ... pretexten ...
 ... Raedt_van_State ... saecke ... examineren ... daerop ...
 ... disponeren ... naer ... behooren ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... @vanden_va^n ... heer ... van ... oosterwyck ... @geschreven_ges^ ... te ... venetien ...
 ... den ... lestleden ... adviseert ...
 ... Republicque ... alnoch ... excuseert ... betalinge ... van_t ... secours ... uyt ...
 ... vreese ... Italien ... daerop ... dat ...
 ... sal ... worden ... wat ... sal ... sijn ... te ...
 ... Opt ... versoeck ... van ... die ... van ... Eynthoven ... Gemert ...
 ... gebleykt ...
 ... wederom ... te ... haelen ... gerenoveert ...
 ... Cracou ...
 ... den ... oock ... noch ...
 ... Coelen ... boven ... d'oude ... lijste ...
 ... suycker ...
 ... Burgemrs. ... stadt ... Ludick ...
 ... adviseren ...
 ... soldaet ... vanden ... Grave ...
 ... sullen ...
 ... Ende ... dat ... het ... selve ...
 ... schrijven ...
 ... schrijven ...
============================================================
RSG 1628 0225

page title: ... missive Raden tot adviseren resolutie missive Hollant a genomen ...
 
 ... missive ... Raden ...
 ... tot ...
 ... adviseren ...
 ... resolutie ... missive ...
 ... Hollant ...
 ... a ...
 ... genomen ...
============================================================
RSG 1628 0226

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0227

page title: ... @Mogenden_Mo a van H @Hoog_Ho @Mogenden_Mo ...
 
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... H ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
============================================================
RSG 1628 0228

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0229

page title: ... d a d a k is ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... k ...
 ... is ...
============================================================
RSG 1628 0230

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0231

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0232

page title: ... a alsoo a groote a der voor Int Jaer ...
 
 ... a ...
 ... alsoo ... a ...
 ... groote ...
 ... a ...
 ... der ... voor ...
 ... Int ... Jaer ... ter ... somme ... van ...
 ... betalinge ...
 ... dat ... den ...
 ... van ...
 ... C ...
 ... p ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0233

page title: ... gewesen Item datten a Ontfanger haer sal doen hebben ...
 
 ... gewesen ... Item ... datten ... a ... Ontfanger ... haer ... sal ...
 ... doen ... hebben ... ten ... aensien ... van ...
 ... volgens ... de ... resolutie ... @vanden_van^- ... d ... @romeinse_xxviij_28^en ... January ... lestleden ...
 ... X ...
 ... de ... heeren ...
 ... Nobel ... Oennema ...
 ... versouck ... Arcken ... Homperts ... cum ... sociis ... d ... vant ...
 ... tegens ... seeckere ... r ... sententie ... bij ... den ... Raedt_van_State ... Raedt ... van ... State ... tot ...
 ... nadeel ... faveur ... eenige ... ruyteren ...
 ... d ... gewesen ...
 ... Is ... geaccordeert ... aen ... Capiteyn ... C ... de ... Swart ... de ... somme ...
 ... d ...
 ... op ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0234

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0235

page title: ... daerop d is d ...
 
 ... daerop ...
 ... d ...
 ... is ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0236

page title: ... a soon d sullen p a sulcx ...
 
 ... a ...
 ... soon ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... p ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0237

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0238

page title: ... q a d a d q ...
 
 ... q ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... q ...
============================================================
RSG 1628 0239

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0240

page title: ... sullen d a p dat C ...
 
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... dat ...
 ... C ...
 ... resolveren ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0241

page title: ... willen ...
 
 ... willen ...
============================================================
RSG 1628 0242

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0243

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0244

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0245

page title: ... Je 7 a ...
 
 ... Je ...
 ... 7 ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0246

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0247

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0248

page title: ... a q a par a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... par ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0249

page title: ... mogen C o ...
 
 ... mogen ...
 ... C ... o ...
============================================================
RSG 1628 0250

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0251

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0252

page title: ... tot bij daerop p a ...
 
 ... tot ...
 ... t ...
 ... bij ...
 ... daerop ... p ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0253

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o q o C o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... q ... o ...
 ... C ...
 ... o ...
 ... dat ...
 ... mogen ...
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0254

page title: ... willen President Jovis den Martij heeren De_Bie ...
 
 ... willen ...
 ... President ... Jovis ... den ... Martij ...
 ... heeren ... De_Bie ...
 ... Boom ... Antwerpen ... Roode ...
 ... Oenema ... Haersolte ... een ... missive ... @vanden_van^- ... heer ... Diden ... geschreven ...
============================================================
RSG 1628 0255

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0256

page title: ... door ...
 
 ... door ...
============================================================
RSG 1628 0257

page title: ... Jannuary d a d o a o d ...
 
 ... Jannuary ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ... h ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0258

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0259

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0260

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0261

page title: ... a @Hoog_Ho ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 0262

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0263

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... c ... t ...
============================================================
RSG 1628 0264

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0265

page title: ... a @R_leftgap ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0266

page title: ... a o ...
 
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0267

page title: ... @1613_jaartal ...
 
 ... @1613_jaartal ...
============================================================
RSG 1628 0268

page title: ... a daerop ...
 
 ... a ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0269

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0270

page title: ... d o gedaen Raedt a d o C ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... gedaen ...
 ... Raedt ...
 ... a ...
 ... a ... d ... o ...
 ... C ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0271

page title: ... d a van Secretaris o d ...
 
 ... d ...
 ... d ... a ... van ...
 ... Secretaris ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Noorwegen ...
 ... oorloge ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... M ...
============================================================
RSG 1628 0272

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0273

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0274

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0275

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0276

page title: ... d q d gegeben C a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... q ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... gegeben ...
 ... C ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0277

page title: ... a Carleton ...
 
 ... a ...
 ... Carleton ...
============================================================
RSG 1628 0278

page title: ... haer Ontfangen een missive van Capiteyn Lauwyck @Bredevoort_cursief_in_marge ende drossaert ...
 
 ... haer ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... van ... Capiteyn ... Lauwyck ...
 ... @Bredevoort_cursief_in_marge ... ende ... drossaert ... tot ... Bredevoort ... versoeckende ... datte ... Ingesetenen ...
 ... @Bredevoort_cursief_in_marge ... vande ... Bredevoort ... wesende ... door ... belegeringe ...
 ... van ... Grol ... t ... eenemael ... mogen ... genieten ... @quytschel_hyphen ...
 ... @hyphen_dinge ... in ... haere ... contributie ... die ... haer ... ten ... vollen ... wert ... affgeeyscht ... a ...
 ... daerop ... d ... Is ... dat ... by ... Raedt ... van ... State ... sal ... werden ...
 ... d ... resolutie ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0279

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0280

page title: ... dat versoeck ...
 
 ... dat ...
 ... versoeck ...
============================================================
RSG 1628 0281

page title: ... versoeck ...
 
 ... versoeck ...
============================================================
RSG 1628 0282

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0283

page title: ... A C D opte B ...
 
 ... A ...
 ... C ...
 ... D ...
 ... opte ...
 ... B ...
 ... sijnde ...
 ... dat ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0284

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN @R_leftgap bij ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... @R_leftgap ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0285

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0286

page title: ... o d o r a q 6 d ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... o ... r ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... 6 ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sulcx ...
 ... worden ... a ...
============================================================
RSG 1628 0287

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0288

page title: ... Jaer sullen opte ...
 
 ... Jaer ...
 ... sullen ...
 ... t ...
 ... opte ...
============================================================
RSG 1628 0289

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0290

page title: ... d a mogen ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... mogen ...
============================================================
RSG 1628 0291

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0292

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0293

page title: ... d dat C is ...
 
 ... d ...
 ... dat ...
 ... C ...
 ... is ...
============================================================
RSG 1628 0294

page title: ... a X XX van ...
 
 ... a ...
 ... X ... XX ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0295

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0296

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0297

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0298

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0299

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0300

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0301

page title: ... dat C ...
 
 ... dat ...
 ... C ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0302

page title: ... a dat o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0303

page title: ... sijn a 5 a ...
 
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... 5 ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0304

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d scauray rendre bon compte Et parce qu on ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... scauray ... rendre ... bon ... compte ... Et ... parce ... qu ... on ... le ... laissoit ... debout ... et ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0305

page title: ... a M a d a r op ...
 
 ... a ...
 ... M ...
 ... a ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ... r ...
 ... op ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... x ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0306

page title: ... desen ...
 
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 0307

page title: ... @R_leftgap a goetgevonden ...
 
 ... @R_leftgap ... a ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0308

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0309

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0310

page title: ... o d a d C goetgevonden d C a ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0311

page title: ... d a d a d a o par d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... par ... d ...
============================================================
RSG 1628 0312

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0313

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0314

page title: ... Cap a soo opte a @I_cursive d ...
 
 ... Cap ...
 ... a ...
 ... soo ...
 ... opte ... a ...
 ... @I_cursive ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0315

page title: ... a 5 d is daerop ...
 
 ... a ...
 ... 5 ...
 ... d ...
 ... is ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0316

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0317

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0318

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0319

page title: ...  ...
 
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 0320

page title: ... d k C d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... k ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0321

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0322

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0323

page title: ... d a d o ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0324

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0325

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0326

page title: ... a op D C ...
 
 ... a ...
 ... op ...
 ... D ...
 ... t ... C ...
 ... C ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0327

page title: ... a o ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0328

page title: ... o a o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0329

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0330

page title: ... Opt @van_de_van^ Reders fluyte genaempt @Sint_S^t Pieter Is te De ...
 
 ... Opt ... @van_de_van^ ... Reders ... fluyte ... genaempt ... @Sint_S^t ... Pieter ... Is ...
 ... te ...
 ... De ... heeren ... Walta ... @ende_en^ ... Schaffer ... hebben ... gerapporteert ... dat ... sij ... met ... Syn ... @Excellencie_Ex^cie ...
 ... bij ...
 ... sonder ...
 ... d ...
 ... soo ...
 ... daerop ...
 ... tot ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0331

page title: ... 5 gerapporteert a @R_leftgap R C a d daerop ...
 
 ... 5 ...
 ... gerapporteert ... a ...
 ... @R_leftgap ... R ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... d ... daerop ...
 ... a ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0332

page title: ... daer ...
 
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0333

page title: ... q hendrick d @R_leftgap d gedelibereert ...
 
 ... q ...
 ... hendrick ...
 ... d ...
 ... @R_leftgap ...
 ... d ...
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 0334

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0335

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0336

page title: ... o daerbij ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... daerbij ...
============================================================
RSG 1628 0337

page title: ... a @Opt_@O-wide_pt versoeck @vanden_van^- Ingelanden van acht doorgebroockene polders ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Opt_@O-wide_pt ... versoeck ... @vanden_van^- ... Ingelanden ... van ... acht ... doorgebroockene ... polders ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0338

page title: ... a guldens p a d ...
 
 ... a ...
 ... guldens ...
 ... p ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0339

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0340

page title: ... d Raedt resolutie C Varennes daerbij ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... Raedt ...
 ... resolutie ...
 ... C ...
 ... Varennes ...
 ... daerbij ...
============================================================
RSG 1628 0341

page title: ... p @1624_jaartal daerbij ...
 
 ... p ...
 ... @1624_jaartal ...
 ... daerbij ...
============================================================
RSG 1628 0342

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0343

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0344

page title: ... q d C d X ...
 
 ... q ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... X ...
============================================================
RSG 1628 0345

page title: ... p A tot a Jaer d tot ...
 
 ... p ...
 ... A ... tot ...
 ... a ...
 ... Jaer ...
 ... d ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0346

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0347

page title: ... @D_variant I is Stadt a ...
 
 ... @D_variant ...
 ... I ...
 ... is ...
 ... Stadt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0348

page title: ... @Mogenden_Mo a ...
 
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0349

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0350

page title: ... n a daerop d dat worden A ...
 
 ... n ...
 ... a ...
 ... daerop ...
 ... d ...
 ... d ... dat ...
 ... worden ...
 ... A ...
 ... sonder ...
============================================================
RSG 1628 0351

page title: ... P k x om sullen d ...
 
 ... P ...
 ... k ...
 ... x ...
 ... om ...
 ... sullen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0352

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0353

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0354

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0355

page title: ... naer ...
 
 ... naer ...
============================================================
RSG 1628 0356

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0357

page title: ... p a d ...
 
 ... p ...
 ... p ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0358

page title: ... dat bij ...
 
 ... dat ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0359

page title: ... a d a o d tot d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0360

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0361

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0362

page title: ... a C sijn versouck van Dijckgrave Gesworens corte Dijckagie ...
 
 ... a ...
 ... C ... sijn ...
 ... versouck ... van ... Dijckgrave ... Gesworens ... corte ...
 ... Dijckagie ... inde ... Groede ... om ...
 ... Groede ... te ... mogen ... doen ... binnen ... Middelborch ... Zeelant ...
 ... de ... twee ... parten ... vande ... daer ... wonen ...
 ... Is ... tselve ... selve ... voor ... Jaer ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0363

page title: ... daerop ...
 
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0364

page title: ... Raedt ...
 
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 0365

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0366

page title: ... r ...
 
 ... r ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0367

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0368

page title: ... believe ordre te stellen @comma op vier defecten @comma Eerst ...
 
 ... believe ... ordre ... te ... stellen ... @comma ... op ... vier ... defecten ... @comma ... Eerst ... datten ... @voorschreven_voors^ ...
 ... Raedt ... geen ... @ordonnantie_ordonnan^ ... off ... o ... instructie ... heeft ... haere ...
 ... suppoosten ... gehouden ... werden ... op ... sekeren ... tyt ... de ... goede ... luyden ...
 ... d ...
 ... 5 ...
 ... van ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0369

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0370

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0371

page title: ... maeckt om int leste @vanden_van^- toecommende weecke te ...
 
 ... maeckt ... om ... int ... leste ... @vanden_van^- ... toecommende ... weecke ... te ... vertrecken ...
 ... te ... mogen ... hebben ... antwoort ... op ... sijne ... syne ... laeste ... overgegevene ...
 ... Memorie ... ende ... @Hoog_Mogenden_Ho.Mo. ... sulcx ... believe ... te ... resolveren ...
 ... mach ...
 ... ten ... aensien ... neutraliteyt ... latende ... eenige ... munitie ... van ...
 ... oorloge ... volgen ... als ... in ... regarde ... @vande_van^- ... equippage ...
 ... gedient ...
============================================================
RSG 1628 0372

page title: ... 6 ...
 
 ... 6 ...
============================================================
RSG 1628 0373

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0374

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0375

page title: ... d opt ...
 
 ... d ... opt ...
============================================================
RSG 1628 0376

page title: ... sijn x d geexamineert op @Opt_@O-wide_pt geproponeerde heeren Raedt a ...
 
 ... sijn ...
 ... x ...
 ... d ...
 ... geexamineert ... op ...
 ... @Opt_@O-wide_pt ... geproponeerde ... heeren ...
 ... Raedt ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0377

page title: ... provincie ...
 
 ... provincie ...
============================================================
RSG 1628 0378

page title: ... provincie ...
 
 ... provincie ...
============================================================
RSG 1628 0379

page title: ... bijden ...
 
 ... bijden ...
============================================================
RSG 1628 0380

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0381

page title: ... voor ...
 
 ... h ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0382

page title: ... q S ...
 
 ... q ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... S ...
============================================================
RSG 1628 0383

page title: ... q ...
 
 ... q ...
============================================================
RSG 1628 0384

page title: ... d sonder guldens d soo voor toe ...
 
 ... d ... l ...
 ... sonder ...
 ... guldens ...
 ... d ...
 ... soo ...
 ... soo ...
 ... voor ...
 ... toe ...
============================================================
RSG 1628 0385

page title: ... Opt versouck van Lieven Jacobsen te mogen brengen ...
 
 ... Opt ... versouck ... van ... Lieven ... Jacobsen ...
 ... te ... mogen ... brengen ... ses ... lastdelen ... capraneus ... balxkens ...
 ... te ... verstaen ... advis ... des ... Raedts ... van ... State ...
 ... versoeck ... van ... Barent ... Tapkens ... om ...
 ... Bernsau ... Jan ... Raesvelt ...
 ... drossart ... Lants ... hun ... selven ...
 ... swagers ... daerbij ... kennen ...
============================================================
RSG 1628 0386

page title: ... a schantze mette contrescharpen poorten Sluis sij ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... schantze ... mette ... contrescharpen ... poorten ... Sluis ...
 ... sij ... hebben ... beraempt ... datmen ...
 ... Bellingwolder ... Zijl ... reparatie ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0387

page title: ... heer Ploos Sabbathi den @romeinse_xxix_29 Aprilis Eck Essen Feith ...
 
 ... heer ... Ploos ... Sabbathi ... den ... @romeinse_xxix_29 ... Aprilis ...
 ... Eck ... Essen ... Feith ... Noortwijck ...
 ... Duyck ... Hartevelt ...
 ... Schaffer ...
 ... saecke ... nieuwe ... fortificatie ... Bergen ...
 ... op ... Zoom ... @Hoogmogenden_Ho.Mo. ...
 ... bestedinge ... selve ... sullen ... derwaerts ...
 ... sullen ... mogen ... belonen ...
 ... t ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0388

page title: ... daerop Raedts d a tot a ...
 
 ... daerop ...
 ... Raedts ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0389

page title: ... op huyden om het advis des Raedts van State geformeert ...
 
 ... op ... huyden ... om ...
 ... het ... advis ... des ... Raedts ... van ... State ... geformeert ... den ... @romeinse_xx_20 ...
 ... wagenm^r ... opte ... requeste ... den ... eersten ... maent ... bij ...
 ... Wagenm^r ... Doubleth ... bij ... welck ... advis ... den ... Raedt ... State ... hem ... soude ...
 ... a ...
 ... a ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 0390

page title: ... gecompareert ...
 
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1628 0391

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0392

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0393

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0394

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0395

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0396

page title: ... a geproponeert a somme a ...
 
 ... a ...
 ... geproponeert ...
 ... a ...
 ... somme ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0397

page title: ... sullen a d souden a ...
 
 ... t ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... souden ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0398

page title: ... a daerbij a van a ...
 
 ... a ...
 ... daerbij ...
 ... a ...
 ... van ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0399

page title: ... @R_leftgap resolutie ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... resolutie ...
============================================================
RSG 1628 0400

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0401

page title: ... @romeinse_xxij_22 maer goetgevonden ...
 
 ... @romeinse_xxij_22 ... maer ...
 ... goetgevonden ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0402

page title: ... a resolutie Cardinael ...
 
 ... a ...
 ... resolutie ...
 ... Cardinael ...
============================================================
RSG 1628 0403

page title: ... sullen d tot a ...
 
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0404

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0405

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0406

page title: ... bij ...
 
 ... h ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0407

page title: ... tot d bij dat soo is ...
 
 ... h ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... bij ...
 ... dat ...
 ... soo ...
 ... soo ... is ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0408

page title: ... sijn a ...
 
 ... sijn ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0409

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0410

page title: ... sulcx ...
 
 ... h ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1628 0411

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0412

page title: ... Capiteyn ...
 
 ... Capiteyn ...
============================================================
RSG 1628 0413

page title: ... C a d ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0414

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0415

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0416

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0417

page title: ... L a D ...
 
 ... L ...
 ... a ...
 ... D ...
============================================================
RSG 1628 0418

page title: ... Daerop ...
 
 ... Daerop ...
============================================================
RSG 1628 0419

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a d Jaer sullen dat ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Jaer ... sullen ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0420

page title: ... o d a par d a ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ... par ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0421

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0422

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0423

page title: ... bij a Rotterdam ...
 
 ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
RSG 1628 0424

page title: ... A sijn A a ...
 
 ... A ...
 ... sijn ...
 ... A ... a ...
============================================================
RSG 1628 0425

page title: ... d ...
 
 ... h ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 0426

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0427

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0428

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0429

page title: ... sullen van a ...
 
 ... sullen ...
 ... van ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0430

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0431

page title: ... a d bij a d sullen k mogen ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... bij ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... k ...
 ... mogen ...
============================================================
RSG 1628 0432

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0433

page title: ... sullen d C a Dussen ...
 
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... Dussen ...
============================================================
RSG 1628 0434

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0435

page title: ... a d a C a par a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... C ... a ...
 ... a ...
 ... par ... a ... d ...
 ... par ...
============================================================
RSG 1628 0436

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0437

page title: ... a willen ...
 
 ... a ... willen ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0438

page title: ... a daervan resolutie sijn ...
 
 ... a ...
 ... daervan ...
 ... resolutie ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0439

page title: ... tot sullen d sijnde ...
 
 ... tot ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... sijnde ...
============================================================
RSG 1628 0440

page title: ... r d ...
 
 ... r ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0441

page title: ... o Voort sijn dienvolgens gelibereert ...
 
 ... o ...
 ... Voort ... sijn ... dienvolgens ...
 ... gelibereert ...
============================================================
RSG 1628 0442

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0443

page title: ... a ...
 
 ... h ... a ...
============================================================
RSG 1628 0444

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0445

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN r worden aen d tot r o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... r ... worden ...
 ... aen ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... r ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0446

page title: ... in a alsoo goetgevonden a coopman ...
 
 ... in ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... alsoo ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... coopman ...
 ... presentio ...
 ... Raedts ... van ... Staten ... dat ... ambassadeurs ...
============================================================
RSG 1628 0447

page title: ... ander d a z d C ...
 
 ... ander ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... z ...
 ... d ... C ...
============================================================
RSG 1628 0448

page title: ... daerop k d in ...
 
 ... daerop ...
 ... k ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... in ...
============================================================
RSG 1628 0449

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0450

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0451

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0452

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0453

page title: ... a @R_leftgap a ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0454

page title: ... bij Inde vergaderinge syn gecompareert de heeren @Borgemeester_Borgemr^ Hendrick o ...
 
 ... bij ...
 ... Inde ... vergaderinge ... syn ... gecompareert ... de ... heeren ... @Borgemeester_Borgemr^ ... Hendrick ...
 ... o ... Hooch ...
============================================================
RSG 1628 0455

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0456

page title: ... daer a ...
 
 ... daer ...
 ... h ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0457

page title: ... a d r d dat ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0458

page title: ... D @D_variant d a L d ...
 
 ... D ...
 ... @D_variant ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... L ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0459

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0460

page title: ... contant uytgelooft te hebben de somme van twaelff duysent twee ...
 
 ... contant ... uytgelooft ... te ... hebben ... de ... somme ... van ... twaelff ...
 ... duysent ... twee ... hondert ... guldens ... @comma ... met ... Interpositie ... van ... syn ...
 ... particulier ... credyt ... voor ... de ... betalinge ... de ... @voorschreven_voors^ ... heere ... rapporteert ...
 ... noch ... gecoft ... te ... hebben ... acht ... metaele ... stucken ... yder ... schietende ... 24 ... @pond_lb^ ...
 ... ysers ... @comma ... Jegens ... @66_romeins_lxvi ...
 ... d ... dat ... d ...
 ... a ... d ...
 ... d ...
 ... Hollant ...
 ... op ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0461

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0462

page title: ... a o d a d a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... par ...
============================================================
RSG 1628 0463

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0464

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0465

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0466

page title: ... Autrement il scaura bien que @lesdits_lesd^ts @Seigneurs_Seig^rs generaux d q ...
 
 ... Autrement ... il ... scaura ... bien ... que ... @lesdits_lesd^ts ... @Seigneurs_Seig^rs ... generaux ...
 ... d ...
 ... q ... a ...
============================================================
RSG 1628 0467

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0468

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0469

page title: ... a De welcke de @voorschreven_voors @ende_en^ andere Officieren sullen sijn ...
 
 ... a ...
 ... De ... welcke ... de ... @voorschreven_voors ... @ende_en^ ... andere ... Officieren ... sullen ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0470

page title: ... 5 a o b ...
 
 ... 5 ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1628 0471

page title: ... a o ...
 
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0472

page title: ... a tot a p ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... p ...
============================================================
RSG 1628 0473

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0474

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0475

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0476

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0477

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0478

page title: ... opt ...
 
 ... opt ...
============================================================
RSG 1628 0479

page title: ... int Westerquartier Provintie van S Stadt ende clagende Inegaliteyt sijn ...
 
 ... int ... Westerquartier ... Provintie ... van ...
 ... S ... Stadt ... ende ... clagende ...
 ... Inegaliteyt ... sijn ...
 ... Staten ... van ... om ... haer ... versouck ... aen ... haer ... @Edelmogenden_Ed^_Mo^ ...
 ... Opde ... @O_variant ... requeste ... van ... Schepenen ... Stede ... van ...
 ... Sevenbergen ... van ... haere ... ingesetenen ...
 ... soodanige ... soo ... van ... Materialen ... ende ... soo ... veel ... als ... sijluyden ...
 ... noode ... sullen ... mogen ... hebben ... tot ... reparatie ... restauratie ... @ende_en ...
 ... bouwinge ... huisen ... schuiren ... stallingen ... anderen ...
 ... a ...
 ... r ... mogen ...
============================================================
RSG 1628 0480

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0481

page title: ... d A d A C b C a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... A ... d ...
 ... A ...
 ... C ...
 ... b ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0482

page title: ... sijn a ...
 
 ... sijn ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0483

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0484

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0485

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0486

page title: ... a voor P a 5 ...
 
 ... a ...
 ... voor ...
 ... P ...
 ... a ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0487

page title: ... 5 @D_variant a C ...
 
 ... 5 ...
 ... @D_variant ...
 ... a ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0488

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0489

page title: ... bij Daerop gecompareert ...
 
 ... bij ...
 ... Daerop ...
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1628 0490

page title: ... d r d C a ...
 
 ... d ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0491

page title: ... p d a d ...
 
 ... p ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0492

page title: ... a de vrybuyters uyt de publicque comptoiren souden werden ...
 
 ... l ... a ...
 ... de ... vrybuyters ... uyt ... de ... publicque ... comptoiren ... souden ... werden ...
 ... d ...
 ... geen ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0493

page title: ... o a dat gans onderdaniche vergaet dat d ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... gans ... onderdaniche ...
 ... vergaet ... dat ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0494

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0495

page title: ... C a d a d ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0496

page title: ... In @Hoog_Ho H @Hoog_Ho @Mogenden_Mo a ...
 
 ... In ... @Hoog_Ho ... H ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0497

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0498

page title: ... d 6 worden a daerop a @Mogenden_Mo a ...
 
 ... d ...
 ... 6 ...
 ... worden ...
 ... a ... daerop ...
 ... a ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0499

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0500

page title: ... dat a d die sijn d a d ...
 
 ... dat ... a ...
 ... d ...
 ... die ... sijn ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... l ...
============================================================
RSG 1628 0501

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0502

page title: ... dat a alsoo a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
 ... alsoo ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0503

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0504

page title: ... daer o dat a ...
 
 ... daer ...
 ... o ...
 ... dat ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0505

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0506

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0507

page title: ... d a d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0508

page title: ... bij a advis a ...
 
 ... bij ...
 ... a ...
 ... advis ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0509

page title: ... D dat worden ...
 
 ... D ...
 ... dat ...
 ... worden ...
============================================================
RSG 1628 0510

page title: ... tot a voor ...
 
 ... tot ...
 ... a ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0511

page title: ... a uyt a d ...
 
 ... a ...
 ... uyt ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0512

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0513

page title: ... a d R op d a d a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... R ...
 ... op ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0514

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a sullen d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0515

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0516

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0517

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0518

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0519

page title: ... d Raedt ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 0520

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0521

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0522

page title: ... a daerop ...
 
 ... a ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0523

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0524

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0525

page title: ... bij Daerop r o ...
 
 ... bij ...
 ... Daerop ...
 ... r ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0526

page title: ... a d daer a d dat a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... daer ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... dat ... a ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0527

page title: ... d o a ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0528

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0529

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0530

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0531

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0532

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0533

page title: ... Raedt ...
 
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 0534

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0535

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0536

page title: ... Lant a ...
 
 ... Lant ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0537

page title: ... Sijn in gecompareert r heeren Geurt dircxss @Burgemeester_burgemr Jacob Jacobss ...
 
 ... Sijn ... in ... gecompareert ... r ... heeren ... Geurt ... dircxss ...
 ... @Burgemeester_burgemr ... Jacob ... Jacobss ... hinloopen ... Teulingh ... hoochcamer ... hudde ...
 ... ende ... Pensionaris ... Boereel ... Stede ... @amsterdam_amsterd ...
 ... @Ende_en ... hebben ... tot ... nu ... meerder ... versekerheijt ... @vanden_van ... saecke ... ter ... zee ... bij ... monde ...
 ... a ...
 ... tot ... z ...
 ... t ...
 ... o ...
 ... sulcx ...
 ... X ...
============================================================
RSG 1628 0538

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0539

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0540

page title: ...  ...
 
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 0541

page title: ... a C r a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0542

page title: ... macht a ...
 
 ... macht ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0543

page title: ... penningen o ...
 
 ... penningen ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0544

page title: ... tot waerbij haer Feltinga tot collegio ter admiraliteyt tot amsterdam ...
 
 ... tot ... waerbij ... haer ...
 ... Feltinga ... tot ...
 ... collegio ... ter ... admiraliteyt ... tot ... amsterdam ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... daerop ... p ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Engelant ...
============================================================
RSG 1628 0545

page title: ... d daerop sullen d sulcx d a ...
 
 ... d ...
 ... d ... daerop ...
 ... sullen ... d ... sulcx ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0546

page title: ... sullen d soude d op ...
 
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... soude ...
 ... d ...
 ... op ...
============================================================
RSG 1628 0547

page title: ... a C van p daerop ...
 
 ... a ...
 ... C ...
 ... van ...
 ... p ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0548

page title: ... desen ...
 
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 0549

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0550

page title: ... willen ...
 
 ... willen ...
============================================================
RSG 1628 0551

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
 ... s ...
============================================================
RSG 1628 0552

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0553

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0554

page title: ... a voor d ...
 
 ... a ...
 ... voor ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0555

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0556

page title: ... cx d k a d a o ...
 
 ... cx ...
 ... d ...
 ... k ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0557

page title: ... d Ontfanger ...
 
 ... d ...
 ... Ontfanger ...
============================================================
RSG 1628 0558

page title: ... goetgevonden ...
 
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0559

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0560

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0561

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0562

page title: ... Bleyswyck tot betalinge schepen tot Neptunus sullen ...
 
 ... Bleyswyck ... tot ... betalinge ... schepen ...
 ... tot ...
 ... Neptunus ...
 ... sullen ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0563

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0564

page title: ... d a maken voor B d a ...
 
 ... d ...
 ... a ... maken ...
 ... voor ...
 ... B ... d ...
 ... h ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0565

page title: ... andere bij @R_leftgap ...
 
 ... andere ...
 ... bij ...
 ... bij ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0566

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0567

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0568

page title: ... sulcx daerop tot a gedaen ...
 
 ... sulcx ...
 ... daerop ...
 ... tot ...
 ... a ... gedaen ...
============================================================
RSG 1628 0569

page title: ... sullen doen d tot ...
 
 ... sullen ... doen ...
 ... d ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0570

page title: ... o a o ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0571

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0572

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0573

page title: ... d a tot d a d tot goetgevonden ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0574

page title: ... a d a @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG van dat gecommitteert ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... van ...
 ... dat ...
 ... gecommitteert ... d ...
 ... daerop ... dat ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0575

page title: ... gecommitteert ...
 
 ... gecommitteert ...
============================================================
RSG 1628 0576

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0577

page title: ... @R_leftgap a d coopman d r ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... coopman ...
 ... d ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0578

page title: ... a d p die ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... p ...
 ... die ...
============================================================
RSG 1628 0579

page title: ... a Raedts van tot gedelibereert ...
 
 ... a ...
 ... Raedts ... van ...
 ... tot ...
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 0580

page title: ...  ...
 
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 0581

page title: ... 1625 mogen p d a d ...
 
 ... 1625 ...
 ... mogen ...
 ... p ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0582

page title: ... Is drijvende ende onder ...
 
 ... Is ... drijvende ... ende ... onder ...
============================================================
RSG 1628 0583

page title: ... o a o a goetgevonden Jannuarij a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
 ... Jannuarij ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0584

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a r a b ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1628 0585

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0586

page title: ... a d daerop al ...
 
 ... a ...
 ... d ... daerop ...
 ... al ...
============================================================
RSG 1628 0587

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0588

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0589

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0590

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0591

page title: ... heeren a d o d a tot g o d ...
 
 ... heeren ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... g ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Martijn ...
============================================================
RSG 1628 0592

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0593

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0594

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0595

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0596

page title: ... daerbij a d a daerop a ...
 
 ... l ...
 ... daerbij ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... daerop ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0597

page title: ... a d a op mogen q 1627 a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... op ...
 ... mogen ...
 ... q ...
 ... 1627 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0598

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0599

page title: ... tot ...
 
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0600

page title: ... o tot ...
 
 ... o ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0601

page title: ... van a ...
 
 ... van ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0602

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0603

page title: ... daer a d o ...
 
 ... daer ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0604

page title: ... d tot ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0605

page title: ... a d goetgevonden bij ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0606

page title: ... d X sullen sijnde d M ...
 
 ... d ...
 ... X ... sullen ...
 ... sijnde ...
 ... d ...
 ... M ...
============================================================
RSG 1628 0607

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0608

page title: ... r @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG a C resolutie o ...
 
 ... r ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... a ...
 ... a ... C ...
 ... t ...
 ... resolutie ...
 ... resolutie ...
 ... o ...
 ... Eijsinga ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1628 0609

page title: ... a voorsz a Raedts a bij a d ...
 
 ... a ...
 ... voorsz ...
 ... a ...
 ... Raedts ...
 ... a ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0610

page title: ... opt a d a d a ...
 
 ... opt ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0611

page title: ... b d a ...
 
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0612

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0613

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0614

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0615

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1628 0616

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0617

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0618

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0619

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0620

page title: ... dat voor @Mogenden_Mo d Maer op ...
 
 ... dat ...
 ... h ...
 ... voor ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Maer ... op ...
 ... coopman ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0621

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0622

page title: ... resolutie d a sijn d bij Paris ...
 
 ... resolutie ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... d ...
 ... bij ...
 ... Paris ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ... rapport ...
 ... d ...
 ... Broersma ...
 ... sijnde ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0623

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0624

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0625

page title: ... bij Collegio d @currency_pound_L tot ...
 
 ... bij ...
 ... Collegio ...
 ... d ...
 ... @currency_pound_L ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0626

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0627

page title: ... d tot d tt @R_leftgap ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... tt ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0628

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0629

page title: ... o a ...
 
 ... o ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0630

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0631

page title: ... tot a d tot ...
 
 ... tot ... a ... d ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0632

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0633

page title: ... C a dat resolutie ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... resolutie ...
============================================================
RSG 1628 0634

page title: ... July a dat sullen ...
 
 ... July ...
 ... a ... dat ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0635

page title: ... desen ...
 
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 0636

page title: ... deliberatie q sullen Z ...
 
 ... deliberatie ...
 ... q ...
 ... sullen ...
 ... l ...
 ... Z ...
============================================================
RSG 1628 0637

page title: ... d betalinge o ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... betalinge ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0638

page title: ... tot @romeinse_x_10^en tot uyt a goetgevonden d ...
 
 ... tot ...
 ... @romeinse_x_10^en ...
 ... tot ...
 ... uyt ...
 ... a ... goetgevonden ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0639

page title: ... tot o ...
 
 ... tot ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0640

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0641

page title: ... d tot a d penningen k ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... penningen ...
 ... k ...
============================================================
RSG 1628 0642

page title: ... July opt op o a sullen ...
 
 ... July ...
 ... opt ... op ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0643

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0644

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0645

page title: ... r @R_leftgap 5 ...
 
 ... r ...
 ... @R_leftgap ...
 ... @R_leftgap ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0646

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0647

page title: ... van 6 d C @1622_jaartal a d daerop ...
 
 ... van ...
 ... 6 ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... @1622_jaartal ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... daerop ... op ...
============================================================
RSG 1628 0648

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0649

page title: ... tot R d ...
 
 ... tot ...
 ... R ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0650

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0651

page title: ... onder sulcx ...
 
 ... onder ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1628 0652

page title: ... p tot July d tot @1629_jaartal ...
 
 ... p ...
 ... tot ... July ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... @1629_jaartal ...
============================================================
RSG 1628 0653

page title: ... a C tot ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0654

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0655

page title: ... a sulcx bij a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
 ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0656

page title: ... a d a d a d a sijn ...
 
 ... a ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0657

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0658

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0659

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0660

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0661

page title: ... d a d betalinge contract a L ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ... betalinge ...
 ... contract ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... L ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0662

page title: ... d onder geen 99000 9000 o @currency_pound_L ...
 
 ... d ...
 ... onder ...
 ... geen ...
 ... 99000 ... 9000 ... o ... @currency_pound_L ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0663

page title: ... @R_leftgap a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0664

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0665

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0666

page title: ... daerop ...
 
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0667

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0668

page title: ... a @Hoog_Ho genootsaeckt genootsaect d @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... genootsaeckt ... genootsaect ...
 ... d ...
 ... @DIAGONAL_SHORT_LINE_45DEG ...
 ... worden ...
============================================================
RSG 1628 0669

page title: ... goetgevonden ...
 
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0670

page title: ... d a d van ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0671

page title: ... dat ...
 
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0672

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0673

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0674

page title: ... a d k d a r d a daerop ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... k ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... daerop ... o ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0675

page title: ... tot 7 6 d tot d ...
 
 ... tot ...
 ... 7 ...
 ... 6 ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0676

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0677

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0678

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0679

page title: ... k van voor d goetgevonden ...
 
 ... k ...
 ... van ...
 ... voor ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0680

page title: ... a d a alsoo a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... c ...
 ... alsoo ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0681

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0682

page title: ... Dorp d @currency_pound_L ...
 
 ... Dorp ...
 ... d ...
 ... @currency_pound_L ...
============================================================
RSG 1628 0683

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0684

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0685

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0686

page title: ... voor Hollant Zeelant ...
 
 ... voor ...
 ... Hollant ...
 ... Zeelant ...
============================================================
RSG 1628 0687

page title: ... bij d daerop a sijn sullen Engelant sullen ...
 
 ... bij ...
 ... d ... daerop ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... sullen ...
 ... Engelant ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0688

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0689

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0690

page title: ... a penningen goetgevonden tot a ...
 
 ... a ...
 ... penningen ...
 ... goetgevonden ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0691

page title: ... a d sullen worden d a o a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ... worden ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ... tot ...
 ... a ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0692

page title: ... gedelibereert goetgevonden ...
 
 ... gedelibereert ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0693

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0694

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0695

page title: ... occurentien ...
 
 ... occurentien ...
============================================================
RSG 1628 0696

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0697

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0698

page title: ... van tot a d sullen tot ...
 
 ... van ...
 ... tot ...
 ... a ... d ...
 ... sullen ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0699

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0700

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0701

page title: ... a tot a ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0702

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0703

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0704

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0705

page title: ... worden tot a ...
 
 ... worden ...
 ... tot ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0706

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0707

page title: ... sullen sonder a dat Rotterdam Juny op is ...
 
 ... sullen ...
 ... sonder ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... Rotterdam ...
 ... Juny ...
 ... op ...
 ... is ...
============================================================
RSG 1628 0708

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0709

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0710

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0711

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0712

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0713

page title: ... gecompareert 5 bij a ...
 
 ... gecompareert ...
 ... 5 ...
 ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0714

page title: ... a sulcx ...
 
 ... a ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1628 0715

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0716

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0717

page title: ... alleen vervallen sullen a d ...
 
 ... alleen ...
 ... vervallen ...
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0718

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0719

page title: ... is geconsenteert Dirck Coninck den Cardinael Richelieu @R_leftgap Richelieu ...
 
 ... is ... geconsenteert ...
 ... Dirck ... Coninck ... den ... Cardinael ...
 ... Richelieu ... @R_leftgap ... Richelieu ... oock ... ordinaris ... ende ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Raedt ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0720

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0721

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0722

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0723

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0724

page title: ... C a ...
 
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0725

page title: ... @D_variant a ...
 
 ... @D_variant ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0726

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0727

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0728

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0729

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0730

page title: ... d o d a ...
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0731

page title: ... sijn geen q ...
 
 ... sijn ...
 ... geen ...
 ... q ...
============================================================
RSG 1628 0732

page title: ... C a d a d sullen van admiraliteyt ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... van ... admiraliteyt ... tot ... Rotterdam ... hebben ...
 ... haer ... verbael ... van ... over ... de ... betalinge ...
 ... Wael ... visitatie ...
============================================================
RSG 1628 0733

page title: ... a daerop d bij Capiteyn a d ...
 
 ... a ...
 ... daerop ...
 ... d ... bij ...
 ... Capiteyn ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0734

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0735

page title: ... R a sulcx sijnde d op van R d ...
 
 ... R ...
 ... a ...
 ... a ... sulcx ...
 ... sijnde ...
 ... d ... op ...
 ... van ...
 ... R ...
 ... d ...
 ... daerop ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0736

page title: ... daer ...
 
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0737

page title: ... voor @R_leftgap daer ...
 
 ... voor ...
 ... @R_leftgap ...
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0738

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0739

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0740

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0741

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0742

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0743

page title: ... a mogen dat a C a sullen ...
 
 ... a ...
 ... mogen ...
 ... dat ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... 6 ...
============================================================
RSG 1628 0744

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0745

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0746

page title: ... a d a @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0747

page title: ... July gedelibereert d H ...
 
 ... July ...
 ... gedelibereert ...
 ... d ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1628 0748

page title: ... a d a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1628 0749

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0750

page title: ... @currency_pound_L d penningen ...
 
 ... @currency_pound_L ...
 ... d ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0751

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0752

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0753

page title: ... willen ...
 
 ... willen ...
============================================================
RSG 1628 0754

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0755

page title: ... a 5 ...
 
 ... a ...
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0756

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0757

page title: ... gecompareert d C d a d sullen ...
 
 ... gecompareert ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 0758

page title: ... d a d groote a dat d ...
 
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... groote ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... par ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0759

page title: ... @Hoog_Ho @Mogenden_Mo a ...
 
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... a ...
============================================================
RSG 1628 0760

page title: ... al C ...
 
 ... al ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0761

page title: ... sullen daerop voor d ...
 
 ... sullen ...
 ... daerop ...
 ... voor ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0762

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0763

page title: ... tot d sullen C d part d Denemarc d ...
 
 ... tot ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... part ... d ... Denemarc ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0764

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0765

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0766

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0767

page title: ... Jaere ...
 
 ... Jaere ...
============================================================
RSG 1628 0768

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0769

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0770

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0771

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... soo ...
 ... op ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0772

page title: ... C d alsoo a daerom bij d a Jan ...
 
 ... C ...
 ... d ...
 ... alsoo ... a ...
 ... daerom ... bij ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... Jan ... Retzer ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0773

page title: ... dat a d versoeck ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... versoeck ...
============================================================
RSG 1628 0774

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0775

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0776

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0777

page title: ... C worden resolutie goetgevonden a ...
 
 ... C ... worden ...
 ... resolutie ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0778

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0779

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0780

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a daer van r ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... daer ...
 ... van ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0781

page title: ... C a ...
 
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0782

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0783

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0784

page title: ... A a antwoort tot Balfour Schaffer Raedt penningen ...
 
 ... A ... a ...
 ... antwoort ...
 ... tot ...
 ... Balfour ...
 ... Schaffer ...
 ... Raedt ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0785

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0786

page title: ... a goetgevonden a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0787

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a sijnde Raedt d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... a ... sijnde ...
 ... Raedt ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0788

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0789

page title: ... proportioneren ...
 
 ... proportioneren ...
============================================================
RSG 1628 0790

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0791

page title: ... dat r ...
 
 ... dat ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0792

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0793

page title: ... toe d Is sijnen daer Raedt @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... toe ...
 ... d ...
 ... Is ...
 ... sijnen ...
 ... daer ...
 ... Raedt ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0794

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0795

page title: ... o mach ...
 
 ... o ...
 ... mach ...
============================================================
RSG 1628 0796

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0797

page title: ... van d op ...
 
 ... van ...
 ... d ...
 ... op ...
============================================================
RSG 1628 0798

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0799

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0800

page title: ... dat a ...
 
 ... dat ... a ...
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0801

page title: ... d a van d tot sullen d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... d ...
 ... a ... van ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... h ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0802

page title: ... a Is a ...
 
 ... e ...
 ... a ...
 ... Is ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0803

page title: ... d a mogen sijn d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... mogen ...
 ... sijn ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0804

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0805

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0806

page title: ... a ...
 
 ... h ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0807

page title: ... sulcx d tot daerop @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... sulcx ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... daerop ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0808

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0809

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0810

page title: ... goetgevonden 5 ...
 
 ... h ...
 ... goetgevonden ...
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0811

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d Raedt a d a tot ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Raedt ... a ...
 ... d ...
 ... a ... tot ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0812

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0813

page title: ... H sullen vergunnen Munster Westphalen daer selffs geen Keysers ...
 
 ... H ...
 ... sullen ...
 ... vergunnen ... Munster ...
 ... Westphalen ... daer ... selffs ... geen ... Keysers ... volck ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0814

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0815

page title: ... daer a ...
 
 ... daer ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0816

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0817

page title: ... a d doen a o a D ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... doen ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... D ...
 ... d ...
 ... Zoom ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0818

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0819

page title: ...  ...
 
 ... h ...
============================================================
RSG 1628 0820

page title: ... C daerbij C a dat a d a ...
 
 ... C ...
 ... C ...
 ... daerbij ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... a ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0821

page title: ... a @Mogenden_Mo ...
 
 ... a ...
 ... @Mogenden_Mo ...
============================================================
RSG 1628 0822

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a dat a van @R_leftgap tot a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... van ...
 ... @R_leftgap ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... A ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0823

page title: ... sijn a sulcx a bij a ...
 
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... sulcx ...
 ... a ... bij ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0824

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0825

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN quand ils en avoyent besoing comme @n-y-a_n^apostrof_y_a il @n-y_n^apostrof_y ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... quand ... ils ... en ... avoyent ... besoing ... comme ... @n-y-a_n^apostrof_y_a ... il ... @n-y_n^apostrof_y ... n ... apparence ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... pourra ... par ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0826

page title: ... places ...
 
 ... places ...
============================================================
RSG 1628 0827

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0828

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0829

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0830

page title: ... d C a d a d a ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... sulcx ... dat ... tot ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0831

page title: ... sulcx a ...
 
 ... sulcx ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0832

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0833

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0834

page title: ... r o a ...
 
 ... r ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0835

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0836

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0837

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0838

page title: ... C a C a C o a C a ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ... C ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0839

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0840

page title: ... dat a lagen B a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
 ... lagen ...
 ... B ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0841

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0842

page title: ... d willen ...
 
 ... d ...
 ... willen ...
============================================================
RSG 1628 0843

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0844

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0845

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0846

page title: ... d voor a d ...
 
 ... d ...
 ... voor ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0847

page title: ... sijn d a dat a @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... sijn ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... t ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 0848

page title: ... mochten ...
 
 ... mochten ...
============================================================
RSG 1628 0849

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0850

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0851

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0852

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0853

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0854

page title: ... worden deselve te genadigst bij ...
 
 ... worden ... deselve ... te ... genadigst ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0855

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0856

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0857

page title: ... d tot July a d C d ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
 ... July ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0858

page title: ... dat a tot d a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... tot ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0859

page title: ... laten berusten in dat het water op riviere daer ...
 
 ... laten ... berusten ... in ... dat ... het ... water ... op ... riviere ...
 ... daer ...
============================================================
RSG 1628 0860

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0861

page title: ... a d C a ...
 
 ... a ...
 ... e ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0862

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0863

page title: ... a d r a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0864

page title: ... a 7 ...
 
 ... a ...
 ... 7 ...
============================================================
RSG 1628 0865

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0866

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0867

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0868

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0869

page title: ... d tot d onder ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... onder ...
============================================================
RSG 1628 0870

page title: ... bij desen ...
 
 ... bij ... desen ...
============================================================
RSG 1628 0871

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0872

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0873

page title: ... a r ...
 
 ... a ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0874

page title: ... @1625_jaartal a daerop a o ...
 
 ... @1625_jaartal ...
 ... a ... daerop ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0875

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0876

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0877

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0878

page title: ... C Collegie ...
 
 ... C ...
 ... Collegie ...
============================================================
RSG 1628 0879

page title: ... voor @D_variant p July ...
 
 ... voor ...
 ... @D_variant ...
 ... p ...
 ... July ...
============================================================
RSG 1628 0880

page title: ... gecompareert ...
 
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1628 0881

page title: ... q d a ...
 
 ... q ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0882

page title: ... d r d op p d ...
 
 ... d ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... op ... p ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0883

page title: ... o worden is ...
 
 ... o ...
 ... worden ...
 ... is ...
============================================================
RSG 1628 0884

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0885

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0886

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN In resolutie July ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... In ...
 ... resolutie ...
 ... July ...
============================================================
RSG 1628 0887

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0888

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0889

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0890

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0891

page title: ... Opt_versoeck p d a ...
 
 ... Opt_versoeck ...
 ... p ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0892

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0893

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0894

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 0895

page title: ... daer a ...
 
 ... daer ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0896

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0897

page title: ... gecommitteert ...
 
 ... gecommitteert ...
============================================================
RSG 1628 0898

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0899

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0900

page title: ... g a o d a o d a ...
 
 ... g ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0901

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0902

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0903

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0904

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0905

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0906

page title: ... somme ...
 
 ... somme ...
============================================================
RSG 1628 0907

page title: ... a d a dat a X a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... X ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... op ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0908

page title: ... Hollant daerop a bij d ...
 
 ... Hollant ...
 ... daerop ...
 ... a ...
 ... bij ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0909

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0910

page title: ... July dat X D d a ...
 
 ... July ...
 ... dat ...
 ... X ...
 ... D ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0911

page title: ... a July a dat d alles a p d goetgevonden ...
 
 ... a ... July ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... d ...
 ... alles ...
 ... a ... p ...
 ... d ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 0912

page title: ... a o d voor ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0913

page title: ... Raedts a dat sullen @R_leftgap ...
 
 ... Raedts ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... sullen ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0914

page title: ... Lants sullen worden goetgevonden schepen tot ...
 
 ... Lants ...
 ... sullen ...
 ... worden ...
 ... goetgevonden ...
 ... schepen ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0915

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0916

page title: ... k Jan coopman tot doen r o C ...
 
 ... k ...
 ... Jan ... coopman ... tot ...
 ... doen ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 0917

page title: ... d tot a uyt sijn ...
 
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... uyt ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 0918

page title: ... a o a p a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0919

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0920

page title: ... a o d o goetgevonden pointen ...
 
 ... a ...
 ... o ... d ...
 ... o ...
 ... goetgevonden ...
 ... pointen ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0921

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0922

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0923

page title: ... voorgaende van den deses ...
 
 ... voorgaende ... van ... den ... deses ...
============================================================
RSG 1628 0924

page title: ... doen a worden a ...
 
 ... doen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... worden ... a ...
============================================================
RSG 1628 0925

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0926

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0927

page title: ... o goetgevonden worden d o mogen o a ...
 
 ... o ...
 ... goetgevonden ...
 ... worden ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... mogen ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0928

page title: ... worden a d a ...
 
 ... worden ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0929

page title: ... g July a penningen ...
 
 ... g ...
 ... July ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 0930

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0931

page title: ... p d sijn a Collegie ...
 
 ... p ...
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... Collegie ...
============================================================
RSG 1628 0932

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0933

page title: ... d a d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... a ... d ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0934

page title: ... uyt ...
 
 ... uyt ...
============================================================
RSG 1628 0935

page title: ... d daerop C daerop a maent ...
 
 ... d ...
 ... daerop ...
 ... C ...
 ... daerop ...
 ... a ...
 ... maent ...
============================================================
RSG 1628 0936

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0937

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0938

page title: ... geordonneert a ...
 
 ... geordonneert ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0939

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0940

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0941

page title: ... a d ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... l ...
============================================================
RSG 1628 0942

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0943

page title: ... penningen sullen tot sijner om van ...
 
 ... penningen ...
 ... sullen ...
 ... tot ...
 ... sijner ...
 ... om ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0944

page title: ... goetgevonden Is goetgevonden a tot ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... Is ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0945

page title: ... d op a ...
 
 ... d ...
 ... h ...
 ... op ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0946

page title: ... a dat a July d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ... a ...
 ... July ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 0947

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0948

page title: ... a sijn d examineren k A ...
 
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... d ...
 ... examineren ...
 ... k ...
 ... A ...
============================================================
RSG 1628 0949

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0950

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0951

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0952

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0953

page title: ... q a ...
 
 ... q ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0954

page title: ... d a d a ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
============================================================
RSG 1628 0955

page title: ... a worden a ...
 
 ... a ...
 ... worden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0956

page title: ... goetgevonden Raedt tot van mogen ...
 
 ... goetgevonden ... Raedt ...
 ... tot ...
 ... van ...
 ... mogen ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... groot ...
============================================================
RSG 1628 0957

page title: ... a daer a ...
 
 ... a ...
 ... daer ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0958

page title: ... gevonden d op d uyt ...
 
 ... gevonden ...
 ... d ...
 ... op ... d ...
 ... uyt ...
============================================================
RSG 1628 0959

page title: ... a C r d a voor ...
 
 ... a ...
 ... C ... r ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 0960

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0961

page title: ... soo a door a @D_variant ...
 
 ... soo ...
 ... a ...
 ... door ...
 ... a ...
 ... @D_variant ...
============================================================
RSG 1628 0962

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0963

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0964

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0965

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0966

page title: ... daerop ...
 
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 0967

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0968

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 0969

page title: ... o a d State a 1627 5 ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... State ...
 ... a ...
 ... 1627 ...
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 0970

page title: ... d a ...
 
 ... d ...
 ... e ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0971

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0972

page title: ... d Essen tt d a ...
 
 ... d ...
 ... Essen ...
 ... tt ...
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0973

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a @I_cursive d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @I_cursive ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0974

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0975

page title: ... a p ...
 
 ... a ...
 ... p ...
============================================================
RSG 1628 0976

page title: ... a heer heeren dat ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... heer ... heeren ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 0977

page title: ... tot ...
 
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 0978

page title: ... a gedelibereert sijn a ...
 
 ... a ...
 ... gedelibereert ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0979

page title: ... o d Daerop goetgevonden ...
 
 ... o ...
 ... d ... Daerop ... goetgevonden ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 0980

page title: ... a @R_leftgap ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 0981

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0982

page title: ... dat de goede van haer f sijn dat daerop Raedt ...
 
 ... dat ... de ... goede ... van ... haer ...
 ... f ...
 ... sijn ... dat ...
 ... daerop ...
 ... Raedt ... van ...
 ... voor ...
 ... bij ...
 ... worden ...
============================================================
RSG 1628 0983

page title: ... sulcx a ...
 
 ... sulcx ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0984

page title: ... z a ...
 
 ... z ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0985

page title: ... resolutie a @1622_jaartal ...
 
 ... resolutie ...
 ... a ...
 ... @1622_jaartal ...
============================================================
RSG 1628 0986

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0987

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0988

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0989

page title: ... d bij ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 0990

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0991

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0992

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0993

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0994

page title: ... Waerop a d a desen ...
 
 ... Waerop ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 0995

page title: ... daerop a Rotterdam groote ...
 
 ... daerop ...
 ... h ...
 ... a ...
 ... Rotterdam ...
 ... groote ...
============================================================
RSG 1628 0996

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0997

page title: ... penningen a ...
 
 ... penningen ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 0998

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 0999

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1000

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1001

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1002

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1003

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1004

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1005

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1006

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1007

page title: ... o a sulcx a d o a gedelibereert ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... sulcx ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 1008

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1009

page title: ... geen a o a ...
 
 ... geen ...
 ... a ...
 ... o ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1010

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1011

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1012

page title: ... C a d ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1013

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1014

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1015

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1016

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1017

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1018

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1019

page title: ... 8 d Is a daerop ...
 
 ... 8 ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... Is ...
 ... a ...
 ... daerop ...
============================================================
RSG 1628 1020

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1021

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1022

page title: ... Hamburg d b is @currency_pound_L ...
 
 ... Hamburg ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... is ...
 ... @currency_pound_L ...
============================================================
RSG 1628 1023

page title: ... a R q ...
 
 ... a ...
 ... a ... R ...
 ... q ...
============================================================
RSG 1628 1024

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1025

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1026

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1027

page title: ... sullen ...
 
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 1028

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1029

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1030

page title: ... 5 uyt ...
 
 ... 5 ...
 ... uyt ...
============================================================
RSG 1628 1031

page title: ... d daerop C d sijnde ...
 
 ... d ... daerop ...
 ... C ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... sijnde ...
============================================================
RSG 1628 1032

page title: ... Coopman a ...
 
 ... Coopman ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1033

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1034

page title: ... a d penningen k C sijn ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... penningen ...
 ... k ...
 ... C ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1035

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1036

page title: ... sullen a d b d a ...
 
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1037

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 1038

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1039

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN r a al van @Mogenden_Mo dat sullen ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... al ...
 ... van ... @Mogenden_Mo ...
 ... dat ...
 ... sullen ...
============================================================
RSG 1628 1040

page title: ... a in A a ...
 
 ... a ...
 ... in ...
 ... A ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1041

page title: ... tot ...
 
 ... tot ...
============================================================
RSG 1628 1042

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1043

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1044

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1045

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1046

page title: ... Rotterdam aen o worden ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... l ... aen ...
 ... o ...
 ... worden ...
============================================================
RSG 1628 1047

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1048

page title: ... lant ...
 
 ... lant ...
============================================================
RSG 1628 1049

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a d a o d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1050

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1051

page title: ... a dat ...
 
 ... a ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 1052

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1053

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1054

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1055

page title: ... 5 ...
 
 ... 5 ...
============================================================
RSG 1628 1056

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1057

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1058

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1059

page title: ... daerop a binnen d r d tot a sijn ...
 
 ... daerop ...
 ... a ... binnen ...
 ... d ... r ...
 ... d ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1060

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1061

page title: ... d a d ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1062

page title: ... sullen a worden a C a ...
 
 ... sullen ...
 ... a ...
 ... worden ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1063

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 1064

page title: ... d 7 d ...
 
 ... d ...
 ... 7 ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1065

page title: ... worden a penningen van resolutie penningen Collegie ...
 
 ... worden ...
 ... a ...
 ... penningen ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... resolutie ...
 ... penningen ...
 ... Collegie ...
============================================================
RSG 1628 1066

page title: ... Raedt ...
 
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 1067

page title: ... Is ...
 
 ... Is ...
============================================================
RSG 1628 1068

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN geaccordeert tot d van @currency_pound_L ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... geaccordeert ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... van ...
 ... @currency_pound_L ...
============================================================
RSG 1628 1069

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 1070

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1071

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a r tot Raedt a 6 d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... tot ...
 ... Raedt ...
 ... a ...
 ... a ... 6 ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1072

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1073

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1074

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1075

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1076

page title: ... penningen ...
 
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 1077

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1078

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1079

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1080

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1081

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1082

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1083

page title: ... @Mogenden_Mo a ...
 
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1084

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1085

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1086

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1087

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1088

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1089

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1090

page title: ... desen ...
 
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 1091

page title: ... a a ...
 
 ... a ...
 ... h ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1092

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1093

page title: ... 5 d betalinge Landen ...
 
 ... 5 ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... betalinge ...
 ... Landen ...
============================================================
RSG 1628 1094

page title: ... a penningen ...
 
 ... a ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 1095

page title: ... a coopman d a ...
 
 ... a ...
 ... coopman ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1096

page title: ... penningen voor 6 bij d ...
 
 ... penningen ...
 ... voor ... 6 ...
 ... bij ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1097

page title: ... d sullen d a ...
 
 ... d ...
 ... sullen ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1098

page title: ... a bij k a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... bij ...
 ... k ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1099

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1100

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1101

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1102

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1103

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1104

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1105

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1106

page title: ... a 6 ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... 6 ...
============================================================
RSG 1628 1107

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1108

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN tot a worden o a o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... worden ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1109

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1110

page title: ... Is gelesen a ...
 
 ... Is ... gelesen ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1111

page title: ... b o ...
 
 ... b ... o ...
============================================================
RSG 1628 1112

page title: ... Raedt ...
 
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 1113

page title: ... a @G_calligraphic_wide ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... @G_calligraphic_wide ...
============================================================
RSG 1628 1114

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1115

page title: ... d daerop worden a r d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... daerop ... worden ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
 ... daer ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1116

page title: ... sullen d a o a d a dat ...
 
 ... sullen ...
 ... d ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 1117

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1118

page title: ... a q sulcx ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... sulcx ...
============================================================
RSG 1628 1119

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1120

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1121

page title: ... dat a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1122

page title: ... X R ...
 
 ... X ...
 ... R ...
============================================================
RSG 1628 1123

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1124

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a p a @Mogenden_Mo van ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... a ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 1125

page title: ... dat a ...
 
 ... dat ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1126

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1127

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1128

page title: ... gedaen a o sullen a ...
 
 ... gedaen ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... sullen ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1129

page title: ... onder a uyt d die dient d @Ende_calligr alsoo ...
 
 ... onder ...
 ... a ...
 ... uyt ...
 ... d ... die ... dient ...
 ... d ...
 ... @Ende_calligr ... alsoo ... de ...
 ... @currency_pound_L ...
 ... sullen ...
 ... p ... a ...
============================================================
RSG 1628 1130

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1131

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1132

page title: ... a o a Z A a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Z ...
 ... A ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1133

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o a C a o d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... C ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1134

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1135

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1136

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1137

page title: ... a @I_cursive ...
 
 ... a ...
 ... @I_cursive ...
============================================================
RSG 1628 1138

page title: ... opte ...
 
 ... opte ...
============================================================
RSG 1628 1139

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1140

page title: ... a d Waer_op gedelibereert a ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... Waer_op ... gedelibereert ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1141

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1142

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1143

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1144

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Stadt door soldaten S d Septembris versouck ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Stadt ...
 ... door ...
 ... soldaten ...
 ... S ...
 ... d ...
 ... Septembris ...
 ... versouck ...
 ... als ... d ...
 ... Waerop ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1145

page title: ... groote @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... groote ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1146

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a o gedelibereert ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 1147

page title: ... d sijn a ...
 
 ... d ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1148

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... d ... geordonneerd ...
 ... van ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... Ontfanger ... O ...
 ... O ...
 ... a ...
 ... Ontfanger ...
============================================================
RSG 1628 1149

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1150

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN a als ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... a ...
 ... als ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1151

page title: ... tegen d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... tegen ... d ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1152

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1153

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1154

page title: ... uyt a p d uyt ...
 
 ... uyt ...
 ... a ...
 ... p ...
 ... d ...
 ... uyt ...
============================================================
RSG 1628 1155

page title: ... gelijcke ...
 
 ... gelijcke ...
============================================================
RSG 1628 1156

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1157

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1158

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1159

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1160

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1161

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1162

page title: ... gerapporteert O Engelant d vol ...
 
 ... gerapporteert ...
 ... O ...
 ... Engelant ...
 ... d ...
 ... l ...
 ... vol ...
============================================================
RSG 1628 1163

page title: ... d Coeverden ...
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... Coeverden ...
============================================================
RSG 1628 1164

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1165

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1166

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1167

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 1168

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1169

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1170

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1171

page title: ... voor ...
 
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 1172

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1173

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1174

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1175

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1176

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1177

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1178

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1179

page title: ... R Waerop ...
 
 ... R ...
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1628 1180

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1181

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1182

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1183

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1184

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1185

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1186

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1187

page title: ... sijn dat ...
 
 ... sijn ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 1188

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1189

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1190

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1191

page title: ... @Hoog_Ho ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 1192

page title: ... vande Waerop ...
 
 ... vande ...
 ... Waerop ...
============================================================
RSG 1628 1193

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1194

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1195

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1196

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1197

page title: ... d ...
 
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1198

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1199

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1200

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1201

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN A ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... e ...
 ... A ...
============================================================
RSG 1628 1202

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1203

page title: ... a volgens ...
 
 ... a ...
 ... volgens ...
============================================================
RSG 1628 1204

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1205

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1206

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1207

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1208

page title: ... d geproponeert Amsterdam ...
 
 ... d ...
 ... geproponeert ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1628 1209

page title: ... September ...
 
 ... September ...
============================================================
RSG 1628 1210

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1211

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1212

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1213

page title: ... C ...
 
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 1214

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1215

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN @B_callig ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... @B_callig ...
============================================================
RSG 1628 1216

page title: ... d a d a dat pour ...
 
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... dat ... pour ...
============================================================
RSG 1628 1217

page title: ... Engelant d ...
 
 ... Engelant ... d ...
============================================================
RSG 1628 1218

page title: ... d op Amsterdam ...
 
 ... d ...
 ... op ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1628 1219

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1220

page title: ... Capiteyn ...
 
 ... Capiteyn ...
============================================================
RSG 1628 1221

page title: ... voorgaende advis tot d ...
 
 ... voorgaende ... advis ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... e ...
============================================================
RSG 1628 1222

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1223

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1224

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1225

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1226

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1227

page title: ...  ...
 
 ... e ...
 ... e ...
============================================================
RSG 1628 1228

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1229

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1230

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1231

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN mogen a aldaer ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... mogen ...
 ... a ...
 ... aldaer ...
============================================================
RSG 1628 1232

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1233

page title: ... a Septembris d ...
 
 ... t ...
 ... a ...
 ... Septembris ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1234

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1235

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1236

page title: ... sijn o d ...
 
 ... e ...
 ... sijn ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1237

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1238

page title: ... r d ...
 
 ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1239

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1240

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1241

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1242

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1243

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1244

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1245

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1246

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1247

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1248

page title: ... o voor o willen mogen d ...
 
 ... o ...
 ... voor ...
 ... o ... willen ...
 ... t ... mogen ...
 ... t ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1249

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1250

page title: ... willen C ...
 
 ... willen ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 1251

page title: ... advis g ...
 
 ... advis ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1628 1252

page title: ... @Hoog_Ho r C gedaen ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... r ...
 ... C ...
 ... gedaen ...
============================================================
RSG 1628 1253

page title: ... a voor ...
 
 ... a ...
 ... voor ...
============================================================
RSG 1628 1254

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1255

page title: ... ten opsicht vande Deensche 6 ...
 
 ... ten ... opsicht ... vande ... Deensche ... 6 ...
============================================================
RSG 1628 1256

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1257

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1258

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1259

page title: ... o ...
 
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1260

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1261

page title: ... d guldens ...
 
 ... d ...
 ... guldens ...
============================================================
RSG 1628 1262

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1263

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1264

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1265

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1266

page title: ... gecompareert ...
 
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1628 1267

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1268

page title: ... gedelibereert a ...
 
 ... gedelibereert ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1269

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1270

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1271

page title: ... Amsterdam ...
 
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1628 1272

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN d a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1273

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1274

page title: ... a gedelibereert Amsterdam parlement @Hoog_Mogende_Ho=Mo= ambassadeuren ...
 
 ... a ...
 ... gedelibereert ...
 ... Amsterdam ...
 ... parlement ... @Hoog_Mogende_Ho=Mo= ... ambassadeuren ...
============================================================
RSG 1628 1275

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN E a sijn ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... E ...
 ... a ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1276

page title: ... gelijck ...
 
 ... gelijck ...
============================================================
RSG 1628 1277

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1278

page title: ... X d r aldaer d a g ...
 
 ... X ...
 ... d ...
 ... r ... aldaer ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1628 1279

page title: ... Stadt ...
 
 ... Stadt ...
============================================================
RSG 1628 1280

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1281

page title: ... 1e November 639 @G_calligraphic_wide @Gelesen sijnde als @A_as_a a ...
 
 ... 1e ... November ... 639 ...
 ... @G_calligraphic_wide ... @Gelesen ... sijnde ...
 ... als ...
 ... @A_as_a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1282

page title: ... a tt ...
 
 ... a ...
 ... tt ...
============================================================
RSG 1628 1283

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o vanden g o R ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... vanden ... g ...
 ... o ...
 ... R ...
 ... o ... b ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1284

page title: ... o a d o ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1285

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1286

page title: ... uyt a ...
 
 ... uyt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1287

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1288

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1289

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1290

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1291

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1292

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1293

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1294

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1295

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1296

page title: ... sijn tot o d ...
 
 ... l ...
 ... sijn ...
 ... tot ...
 ... o ... d ...
============================================================
RSG 1628 1297

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN o oock o a o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... o ...
 ... oock ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1298

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1299

page title: ... gelijck ...
 
 ... gelijck ...
============================================================
RSG 1628 1300

page title: ... C o ...
 
 ... C ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1301

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1302

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1303

page title: ... E ...
 
 ... E ...
============================================================
RSG 1628 1304

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1305

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1306

page title: ... o ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1307

page title: ... a d Raedt ...
 
 ... a ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 1308

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1309

page title: ... o a b o ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1310

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Juny Stadt gebracht o verantwoorden antwoorden ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Juny ...
 ... Stadt ...
 ... gebracht ... t ...
 ... o ...
 ... verantwoorden ... antwoorden ...
============================================================
RSG 1628 1311

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1312

page title: ... d selve d X ...
 
 ... t ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... selve ...
 ... d ...
 ... X ...
============================================================
RSG 1628 1313

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1314

page title: ... a o ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1315

page title: ... Is o r o ...
 
 ... Is ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... r ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1316

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN S x u ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... S ...
 ... x ...
 ... u ...
============================================================
RSG 1628 1317

page title: ... r et C ...
 
 ... r ...
 ... et ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 1318

page title: ... a o C commande M ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ... C ...
 ... commande ...
 ... M ...
============================================================
RSG 1628 1319

page title: ... q soldaten ...
 
 ... e ...
 ... q ...
 ... soldaten ...
============================================================
RSG 1628 1320

page title: ... a dat o Amsterdam ...
 
 ... a ...
 ... dat ...
 ... o ...
 ... t ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1628 1321

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1322

page title: ... @R_leftgap a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1323

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1324

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1325

page title: ... d daerop d a ...
 
 ... d ...
 ... daerop ...
 ... d ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1326

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1327

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1328

page title: ... a a tot_Amsterdam Amsterdam ...
 
 ... a ...
 ... e ...
 ... a ...
 ... tot_Amsterdam ... Amsterdam ...
============================================================
RSG 1628 1329

page title: ... E bij ...
 
 ... E ...
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 1330

page title: ... o gevonden a E ...
 
 ... o ... gevonden ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... E ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1331

page title: ... o X R ...
 
 ... o ...
 ... X ...
 ... R ...
============================================================
RSG 1628 1332

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... e ...
============================================================
RSG 1628 1333

page title: ... les a tt a ...
 
 ... les ...
 ... a ...
 ... tt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1334

page title: ... C et ...
 
 ... C ...
 ... C ...
 ... et ...
============================================================
RSG 1628 1335

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1336

page title: ... gevonden r ...
 
 ... gevonden ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1337

page title: ... o a r d ...
 
 ... o ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1338

page title: ... Amsterdam a b ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1628 1339

page title: ... a Staten ...
 
 ... a ...
 ... Staten ...
============================================================
RSG 1628 1340

page title: ... anders als d a o November d ...
 
 ... anders ... als ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... November ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1341

page title: ... d @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... d ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1342

page title: ... goetgevonden o o oock d o ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... o ...
 ... t ...
 ... t ...
 ... o ... oock ...
 ... d ...
 ... t ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1343

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1344

page title: ... a Staten a ...
 
 ... a ...
 ... Staten ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1345

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Emden Staten o ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... t ...
 ... Emden ...
 ... Staten ...
 ... t ...
 ... o ... d ...
 ... Staten ...
 ... s ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1346

page title: ... o @Hoog_Ho @Mogenden_Mo daerop XX a o ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... daerop ...
 ... XX ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1347

page title: ... @Hoog_Ho Jaer Jaere ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... Jaer ... Jaere ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1348

page title: ... Amsterdam d a oock ...
 
 ... t ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... a ... oock ...
============================================================
RSG 1628 1349

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1350

page title: ... @R_leftgap o @B_callig X ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... o ...
 ... @B_callig ...
 ... X ...
 ... X ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1351

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1352

page title: ... b o a versouckende d C a R o ...
 
 ... t ...
 ... b ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... versouckende ...
 ... d ...
 ... C ... a ... R ... o ...
 ... o ...
 ... b ... d ...
 ... I ...
 ... @R_leftgap ... door ...
============================================================
RSG 1628 1353

page title: ... o a ...
 
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1354

page title: ... lestleden veertich d ...
 
 ... lestleden ...
 ... veertich ...
 ... d ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1355

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1356

page title: ... o d X Staten bijden C o ...
 
 ... o ...
 ... d ...
 ... X ...
 ... Staten ...
 ... bijden ...
 ... C ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1357

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN hebben ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... hebben ...
============================================================
RSG 1628 1358

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1359

page title: ... R ...
 
 ... R ...
============================================================
RSG 1628 1360

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1361

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1362

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1363

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1364

page title: ... sijn ...
 
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1365

page title: ... A o Raedt o b o ...
 
 ... A ...
 ... e ...
 ... o ...
 ... Raedt ...
 ... o ... b ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... t ...
 ... voor ...
 ... o ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1366

page title: ... a daerbij g a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... daerbij ...
 ... g ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1367

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1368

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1369

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1370

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1371

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1372

page title: ... a @R_leftgap ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1373

page title: ... b a ...
 
 ... b ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1374

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1375

page title: ... Collegie a ...
 
 ... Collegie ...
 ... t ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1376

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1377

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1378

page title: ... a @Hoog_Ho bij o M ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... bij ...
 ... o ...
 ... M ...
============================================================
RSG 1628 1379

page title: ... @Hoog_Ho a r a ...
 
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1380

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1381

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1382

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1383

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1384

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1385

page title: ... d ...
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1386

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1387

page title: ... a o Jaere ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... Jaere ...
============================================================
RSG 1628 1388

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1389

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1390

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1391

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1392

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1393

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1394

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
============================================================
RSG 1628 1395

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1396

page title: ... Raedt ...
 
 ... Raedt ...
============================================================
RSG 1628 1397

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1398

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1399

page title: ... a C ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... C ...
============================================================
RSG 1628 1400

page title: ... a Raedts b advis ...
 
 ... a ...
 ... t ... Raedts ...
 ... b ...
 ... advis ...
============================================================
RSG 1628 1401

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1402

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1403

page title: ... Jaere ...
 
 ... Jaere ...
============================================================
RSG 1628 1404

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1405

page title: ... @Mogenden_Mo o a o Is ...
 
 ... @Mogenden_Mo ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... Is ...
============================================================
RSG 1628 1406

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1407

page title: ... C a d a ...
 
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1408

page title: ... I a goetgevonden a ...
 
 ... I ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... goetgevonden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1409

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1410

page title: ... r a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1411

page title: ... a sijn ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1412

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1413

page title: ... Raedts a d L ...
 
 ... Raedts ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... L ...
 ... l ...
============================================================
RSG 1628 1414

page title: ... desen ...
 
 ... desen ...
============================================================
RSG 1628 1415

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1416

page title: ... a o a d Hollant a ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... Hollant ... a ...
============================================================
RSG 1628 1417

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1418

page title: ... goetgevonden ...
 
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 1419

page title: ... uyt Texel ...
 
 ... uyt ...
 ... Texel ...
============================================================
RSG 1628 1420

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1421

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1422

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1423

page title: ... @R_leftgap a als a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... als ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1424

page title: ... gecompareert ...
 
 ... gecompareert ...
============================================================
RSG 1628 1425

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1426

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1427

page title: ... E ...
 
 ... E ...
============================================================
RSG 1628 1428

page title: ... g dat advis a r ...
 
 ... g ... dat ...
 ... advis ... a ...
 ... r ...
 ... hebben ...
============================================================
RSG 1628 1429

page title: ... g d b ...
 
 ... g ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1628 1430

page title: ... uyt a ...
 
 ... uyt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1431

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1432

page title: ... r a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1433

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1434

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1435

page title: ... r a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1436

page title: ... a als ...
 
 ... a ...
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1437

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1438

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1439

page title: ... a sullen a Is a ...
 
 ... a ... sullen ...
 ... a ...
 ... Is ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1440

page title: ... m X bedanckt ...
 
 ... m ...
 ... X ...
 ... bedanckt ...
============================================================
RSG 1628 1441

page title: ... E ...
 
 ... E ...
============================================================
RSG 1628 1442

page title: ... @R_leftgap a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1443

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1444

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1445

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1446

page title: ... @N_as_n Waerop a b b goetgevonden ...
 
 ... @N_as_n ... t ...
 ... Waerop ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... t ...
 ... b ... goetgevonden ...
 ... requeste ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... Hollant ...
 ... groot ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1447

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1448

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1449

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1450

page title: ... gelijcken @R_leftgap ...
 
 ... gelijcken ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1451

page title: ... R a ...
 
 ... R ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1452

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1453

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1454

page title: ... gedelibereert ...
 
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 1455

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1456

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
RSG 1628 1457

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1458

page title: ... g a M Aprilis ...
 
 ... g ...
 ... a ...
 ... M ...
 ... Aprilis ...
============================================================
RSG 1628 1459

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1460

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1461

page title: ... gulden o a D o a ...
 
 ... gulden ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... D ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1462

page title: ... gegeven a a van advis a ...
 
 ... gegeven ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... e ... a ...
 ... a ... van ...
 ... advis ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... e ... van ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 1463

page title: ... Is o a advis a o ...
 
 ... Is ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... advis ...
 ... a ... o ...
============================================================
RSG 1628 1464

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN als a a sijne voor_den ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... als ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... sijne ...
 ... voor_den ...
============================================================
RSG 1628 1465

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1466

page title: ... a d tot voornoemden sijn op mogen ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... d ... t ... tot ...
 ... voornoemden ...
 ... t ... sijn ...
 ... op ...
 ... mogen ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... coopman ...
============================================================
RSG 1628 1467

page title: ... macht als ...
 
 ... macht ...
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1468

page title: ... g C a geaccordeert ...
 
 ... g ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... geaccordeert ...
============================================================
RSG 1628 1469

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1470

page title: ... @1625_jaartal ...
 
 ... @1625_jaartal ...
============================================================
RSG 1628 1471

page title: ... a o a o B C a Colonel o ...
 
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... B ... C ... a ...
 ... Colonel ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... d ...
 ... van ...
============================================================
RSG 1628 1472

page title: ... a souden a souden dat d a o van b ...
 
 ... a ...
 ... souden ...
 ... a ...
 ... souden ...
 ... dat ... d ... a ... o ...
 ... van ...
 ... b ...
============================================================
RSG 1628 1473

page title: ... r ...
 
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1474

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1475

page title: ... a @R_leftgap a ...
 
 ... a ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1476

page title: ... Waerop Culemborch mogen r @I_cursive ...
 
 ... Waerop ...
 ... Culemborch ...
 ... mogen ...
 ... r ...
 ... @I_cursive ...
============================================================
RSG 1628 1477

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1478

page title: ... a sijn a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1479

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1480

page title: ... @R_leftgap a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1481

page title: ... a @Hoog_Ho ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
============================================================
RSG 1628 1482

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1483

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1484

page title: ... a r a r ...
 
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1485

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1486

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN uyt a gedelibereert g Raedt a ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... uyt ...
 ... a ...
 ... gedelibereert ... g ...
 ... Raedt ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1487

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1488

page title: ... a @Hoog_Ho mogen worden Rotterdam @Hoog_Ho a ...
 
 ... a ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... mogen ... worden ...
 ... Rotterdam ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1489

page title: ... gedelibereert ...
 
 ... gedelibereert ...
============================================================
RSG 1628 1490

page title: ... d a tot a procuratie sijn worden a ...
 
 ... t ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... procuratie ...
 ... sijn ...
 ... t ...
 ... worden ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1491

page title: ... December a Gravenhage sijne r a ...
 
 ... December ...
 ... a ...
 ... Gravenhage ...
 ... e ...
 ... sijne ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... t ...
 ... Engelant ...
 ... alle ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1492

page title: ... a sijn a r a aldaer ...
 
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... aldaer ...
============================================================
RSG 1628 1493

page title: ... goetgevonden a ...
 
 ... goetgevonden ... a ...
============================================================
RSG 1628 1494

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1495

page title: ... r ...
 
 ... r ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1496

page title: ... Raedts a mogen a g ...
 
 ... Raedts ...
 ... a ... mogen ...
 ... a ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1628 1497

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1498

page title: ... opt a ...
 
 ... opt ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1499

page title: ... a van Staten a dat betalinge Is ...
 
 ... a ...
 ... van ...
 ... Staten ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ...
 ... betalinge ...
 ... Is ...
============================================================
RSG 1628 1500

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1501

page title: ... d a C a ...
 
 ... d ...
 ... d ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1502

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN Engelant becomen r o d a mogen ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... Engelant ...
 ... becomen ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... mogen ... a ...
============================================================
RSG 1628 1503

page title: ... a van a ...
 
 ... a ...
 ... van ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1504

page title: ... Waerop gedelibereert sijnde a gecommuniceert a ...
 
 ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ...
 ... a ... gecommuniceert ...
 ... a ... tot ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... a ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1628 1505

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1506

page title: ... a o gaen o d ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... gaen ...
 ... o ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1628 1507

page title: ... goetgevonden a A a Portugeesche a ...
 
 ... goetgevonden ...
 ... a ...
 ... A ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... Portugeesche ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... dat ...
============================================================
RSG 1628 1508

page title: ... Cornelis M dat vande selve sal mogen als binnen g ...
 
 ... Cornelis ...
 ... M ...
 ... dat ... vande ... selve ... sal ... mogen ...
 ... als ...
 ... binnen ...
 ... g ...
 ... goetgevonden ...
 ... C ...
 ... t ...
 ... a ... b ...
 ... a ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1509

page title: ... a tot a C a ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... C ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1510

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1511

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1512

page title: ... a C voorgaende a q goetgevonden ...
 
 ... a ...
 ... C ...
 ... voorgaende ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... goetgevonden ...
============================================================
RSG 1628 1513

page title: ... r a ...
 
 ... r ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1514

page title: ... a uyt profiteren a E r Staten ...
 
 ... a ... uyt ...
 ... profiteren ...
 ... a ...
 ... E ...
 ... r ...
 ... Staten ...
============================================================
RSG 1628 1515

page title: ... a ...
 
 ... e ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1516

page title: ... a o a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... s ...
 ... o ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1517

page title: ... uyt @R_leftgap a a ...
 
 ... uyt ...
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1518

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1519

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1520

page title: ... gecommandeert ...
 
 ... gecommandeert ...
============================================================
RSG 1628 1521

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1522

page title: ... als penningen ...
 
 ... als ...
 ... als ...
 ... penningen ...
============================================================
RSG 1628 1523

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1524

page title: ... @historical_at_sign @1599_jaartal ontfanger als jaerlijcksche ...
 
 ... @historical_at_sign ... @1599_jaartal ... ontfanger ...
 ... als ... jaerlijcksche ...
============================================================
RSG 1628 1525

page title: ... sulcx q a van Staten a als r a ...
 
 ... sulcx ...
 ... q ... a ...
 ... van ... Staten ... a ...
 ... als ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... Lantschap ...
 ... q ... a ...
 ... a ...
 ... a ... Landtschap ...
============================================================
RSG 1628 1526

page title: ... a sijn ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1527

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1528

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1529

page title: ... volgens ...
 
 ... volgens ...
============================================================
RSG 1628 1530

page title: ... a H @Hoog_Ho o @Mogenden_Mo a ...
 
 ... a ...
 ... H ... @Hoog_Ho ... o ... @Mogenden_Mo ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1531

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1532

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1533

page title: ... a a Hollant a voor sijn Staten ...
 
 ... a ...
 ... t ... a ...
 ... Hollant ... a ...
 ... voor ...
 ... sijn ...
 ... Staten ...
 ... @romeinse_iij_3 ... o ...
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1534

page title: ... E ...
 
 ... E ...
============================================================
RSG 1628 1535

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1536

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1537

page title: ... a o pointen b o gegeven o a ...
 
 ... a ... o ...
 ... pointen ... b ... o ...
 ... o ...
 ... gegeven ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... l ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1538

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1539

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1540

page title: ... als @Hoog_Ho r @Hoog_Ho o a b g ...
 
 ... als ... @Hoog_Ho ...
 ... r ...
 ... @Hoog_Ho ...
 ... o ...
 ... a ... t ...
 ... b ...
 ... g ...
 ... o ...
 ... Brandenburch ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1541

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1542

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1543

page title: ... gelijck gelijcke dat ...
 
 ... gelijck ... gelijcke ... dat ...
============================================================
RSG 1628 1544

page title: ... uyt lestleden a boven gelijckenden gelijck a ...
 
 ... uyt ...
 ... lestleden ...
 ... a ...
 ... boven ...
 ... gelijckenden ... gelijck ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... E ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1545

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1546

page title: ... November ...
 
 ... November ...
============================================================
RSG 1628 1547

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1548

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1549

page title: ... als a b d C sijn a ...
 
 ... als ... a ...
 ... a ... b ...
 ... d ...
 ... C ...
 ... sijn ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... J ...
 ... t ...
 ... daerop ...
 ... c ...
============================================================
RSG 1628 1550

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1551

page title: ... o o a o voorcomen sal contrarie a voor ...
 
 ... o ...
 ... t ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... voorcomen ... sal ... contrarie ...
 ... a ... voor ...
 ... a ... tijt ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
============================================================
RSG 1628 1552

page title: ... a tot a Septembris a ...
 
 ... a ...
 ... tot ...
 ... a ...
 ... Septembris ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1553

page title: ... @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1554

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1555

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1556

page title: ... @R_leftgap a ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1557

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1558

page title: ... o als o a advis Vrankrijck o sijn ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... als ...
 ... o ... a ... advis ...
 ... Vrankrijck ...
 ... o ... sijn ...
============================================================
RSG 1628 1559

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1560

page title: ... a ...
 
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1561

page title: ... R a q a r ...
 
 ... R ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ... q ...
 ... a ...
 ... r ...
============================================================
RSG 1628 1562

page title: ... a Staten op van State sal beletten invorderinge vande quotisatie ...
 
 ... a ... Staten ...
 ... op ...
 ... van ... State ... sal ... beletten ... invorderinge ... vande ... quotisatie ... over ...
 ... a ...
 ... Staten ...
 ... dat ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... Steden ...
============================================================
RSG 1628 1563

page title: ... r a o X XX als ...
 
 ... r ... a ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... X ... XX ...
 ... t ...
 ... als ... a ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1564

page title: ... a g a d dat Ontfanger S r als ...
 
 ... a ...
 ... g ... a ...
 ... d ... dat ...
 ... Ontfanger ...
 ... S ...
 ... r ...
 ... als ...
============================================================
RSG 1628 1565

page title: ... als tijt a g voor a o a o ...
 
 ... als ... tijt ...
 ... a ... g ...
 ... voor ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... q ... a ...
 ... d ...
 ... gelijck ...
 ... a ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... c ...
 ... a ...
============================================================
RSG 1628 1566

page title: ...  ...
 
 ... t ...
============================================================
RSG 1628 1567

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1568

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1569

page title: ... a daerop alsoo o a o m Engelant ...
 
 ... a ...
 ... daerop ...
 ... alsoo ...
 ... o ...
 ... o ...
 ... a ...
 ... o ...
 ... m ... Engelant ... sijn ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... g ...
============================================================
RSG 1628 1570

page title: ... @R_leftgap a r @R_leftgap ...
 
 ... @R_leftgap ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... @R_leftgap ...
============================================================
RSG 1628 1571

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN E ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_BOVEN ...
 ... E ...
============================================================
RSG 1628 1572

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1573

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1574

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND_ONDER ...
============================================================
RSG 1628 1575

page title: ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_PAPIERRAND ...
============================================================
RSG 1628 1576

page title: [no page title]
 
============================================================
RSG 1628 1577

page title: [no page title]
 
============================================================