============================================================
Begin

page title: [no page title]
  
============================================================
PV Astro 1932 0001

page title: hij
  
LUCHTPOSTDIENST
Dit papier weegt met bij-
behoorend omslag 5 gram.
Miramontana 12-1-32
[Lieve beste Moeder] Het is alweer tijd om te
mailen. Wat gaat dat toch altijd vlug; voordat je 't zelf
beseft zit je al weer aan de volgende brief. Toch is dit
maar een goed teeken en beter dan dat de tijd niet zou [opschieten]
[opschieten] De zesde Januari hebben we van Deutekom naar
Priok gebracht. Hij is met de Johan v. Vl. naar Holland
Toch wel weer leuk om er zo'n dagje eens tusschenuit
[overbodige regel]
 ... te ... zijn ... alhoewel ... een ... was ... heb ...
 ... zes ... uur ... zijn ... we ... met ... Zie ... auto ... weg ... gegaan ... hebben ...
 ... in ... Buitenzorg ... gepauzeerd ... en ... toen ... later ... later_door ... naar ...
 ... Priok ... natuurlijk ... meteen ... de ... heele ... boot ... bekeken ... die ...
[overbodige regel]
wel eenige deelen mooier en beter geouti[l]leerd is dan
de Tjerimai, waar ik mee gekomen ben.
na afloop zijn we met ons vieren in des Indes gaan
rijsttafelen, waar ik onder de borrel nog Mijnh. de Jonge
uit Baarn tegen 't lijf liep. Hij was hier zeker op
 ... inspectie ... Hij ... wanneer ... hij ...
 ... komen ... maar ... ik ... heb ... hem ... maar ... verteld ... dat ... 't ... heel ...
 ... natuurlijk ... n ... de ... hartelijke ... groeten ...
 ... ver ... weg ... lag ... Hij ... zou ... natuur ... n ... natuurlijk ...
 ... breng ... als ... hij ... weer ... terug ... w ... was ...
Dan heb ik deze mail ook de foto van Miek gekregen.
Wilt U de tantes er hartelijk voor bedanken. Ik
 ... heb ... nu ... al ... drie ... foto ... foto's ... van ... haar ... Wanneer ... ik ... er ... zes ... heb ...
 ... g ... ga ... a ... ik ... alweer ... zoo ... zowat ... wat ... met ... verlof ... @HAAKOPEN ... als ... ik ... geld ... heb ... @HAAKSLUITEN ...
De foto is weer zeer geslaagd, wel wat oud, maar ze
kijkt tenminste niet zo verwaand als op die van ver-
============================================================
PV Astro 1932 0002

page title: ... Tjerimai Lieve beste Moeder Nu we goed en wel op  ...
  
 ... Tjerimai ...
 ... Lieve ... beste ... Moeder ...
 ... Nu ... we ... goed ... en ... wel ... op ... zee ... zitten ...
 ... en ... alleen ... nog ... maar ... een ... puntje ... van ... Corsica ... zien ... en ...
 ... verder ... dan ... lucht ... en ... water ... zal ... ik ... eens ... bij ... beginnen ...
 ... met ... wat ... uitvoeriger ... te ... schrijven ...
 ... mijn ... reis ... reis_naar ... Lugano ... is ... een ... succes ... geweest ...
 ... als ... U ... al ... gehoord ... hebt ... We ... hebben ... daar ... een ... schit ...
 ... terende ... auto ... tocht ... gemaakt ... naar ... op ... een ...
 ... uitlooper ... van ... @Monte_Mte ... Generoso ... ligt ... Het ... weer ...
 ... was ... prachtig ... alleen ... laatst ... begon ... even ... te ...
 ... betrekken ... waardoor ... we ... toch ... ook ... nog ... de ... sombere ...
 ... kant ... van_'t ... van ... berg ... bergleven ... leven ... zagen ...
 ... Tante ... wilde ... me ... met ... alle ... geweld ... een ... grammophoon ...
 ... tje ... cadeau ... doen ... niet ... wilde ... aannemen ...
 ... maar ... t ... hielp ... niets ... moet ...
 ... de ...
 ... dan ...
============================================================
PV Astro 1932 0003

page title: ... Lieve Moeder H Hartelijk d dank nu 's ontzettend gezellige  ...
  
 ... Lieve ... Moeder ...
 ... H ... Hartelijk ... d ... dank ... nu ... 's ...
 ... ontzettend ... gezellige ...
 ... op ... tijd ... boven ... kreeg ... Het ... heeft ... werkelijk ... mijn ... ver ...
 ... wachtingen ... verre ... overtroffen ...
 ... motor ...
 ... niet ... lijkt ...
 ... zijn ...
 ... en ...
 ... en ...
============================================================