NNM001001118

 1. [empty] [cover]
 2. [empty]
 3. teekeningen, der meest onbekenden voor
 4. 11 April Ik bevind mij reeds sedert eenige
 5. ... Den 2 3 April Heden vernam ik dat er in ...
 6. ... ik met goedvinding van_den Heer Macklot om ons vooreerst met ...
 7. paarden om ons te vergezellen.
 8. ... De 1 6 voet breden weg loopt van hier door ...
 9. heerlijk was dezen morgenstand. Schoon
 10. Het gebouw ligt op een vierkant plein dat
 11. ... Peilingen van Passangrahang Solejman Goenong Pantjar 4 5 0 van ...
 12. vriendelijk wierd ik door Zijn Ed. vrouw
 13. Den 19 Mei eenzaam en verlaten lig
 14. naam bezwalkt. verheft ze hem en
 15. geholpen door Raden Patak; zoon van
 16. uit mijn bed te springen en haar de deur
 17. als blanken zeer bevreesd. Na eenige dagen
 18. Ik hoor dat in de Preanger Regentschappen
 19. dienst voor den heer Brumminga welke ziek
 20. Den 4 Junij. De heer Korthals is zwaar ziek
 21. zijt gerust, zeide hij, ik ben uw beschermheilige
 22. Ik heb daar ondervonden dat men overal waar
 23. jaren kom ik weder en maak dan dat
 24. vooral moet ik mij meer oefenen in het
 25. eene aardige houten brug gelegen is. Ver
 26. [empty]
 27. Togt naar den Salak
 28. stroomde de Tjie-tjatie aan welker vruchtbare oever ten
 29. hetwelker toppen om het geraas en geschreeuw van
 30. Het hooge geboomte wierd naar boven alleen
 31. den 21 Julij vervolg
 32. Aan het oosteinde van den kruin hadden wij
 33. s avonds.
 34. den weg glibberig. In het kreupele bosch veel
 35. door het digte hooge bosch, dat met veel
 36. Het hoge geboomte begon te verminderen
 37. overeind gesteld. Onder de steenen die het
 38. Man had te Tjie toeroek flauwelijk ons
 39. Aantekeningen, gehouden gedurende eene
 40. Wij reden oostwaards aan, langs rantjer, dat
 41. De voornaamste bergen zijn de Boekiet Toen
 42. De bevolking bestaat uit 8000 zielen meest
 43. s middags gingen Muller en ik de overblijf
 44. zij had zes oudere zusters welke haar hateden, en
 45. ... aan den rand des vijfers neder en treurde
 46. boven ziende vielen alle de scherpe wapenen als
 47. De waringie groeide nog een tijdlang welig
 48. Voor eenigen tijd werd onder ouden boomen
 49. welige pinang en aren boomen wordt overschaduwd.
 50. Op de eerste verhoging van het noord oosten
 51. volgens het verhaal van de inlanders hier moeten
 52. zijn zeer steil en begroeid met varen "pisang
 53. Tjoeroeg tjie leat
 54. Nest van Hirundo esculenta ... ... van
 55. Een eind west van het boven gedeelte des vals, op
 56. en uit eenen heg van handjowang van elkan
 57. woonde te Parong djaja in de Nagara
 58. gekomen toen het dag werd, de bruiloft gestaakt
 59. Den 20 November
 60. Gisteren avond ware hier eenige oude inlanders
 61. hoe veel doek zig ook weilde.
 62. Dajang Soemie at van hetzelve met veel smaak
 63. Vervolg van Tjeritera Sankariang
 64. werden Dawon Kinkie labar; naar het noorden
 65. Den 21 November verlieten wij Limbang, en trokken
 66. Staat der oppervlakte, bevolking, landbouw, dieren enz. van het Re
 67. entschap Bandong in de Preanger Regentschappen 1832
 68. Oppervlakte, bevolking, landbouw, dieren enz. van het Regentschap
 69. vaccinateurs heeft elk district er een behalven Oed
 70. 18 schrijvers van Passen 12 Panjaran 151 Prajaji
 71. Lewi Gadja 4 december
 72. ... kleine @VERTICAL_EDGE ...
 73. [no page title]
 74. ... B zijn ...
 75. [no page title]
 76. [no page title]
 77. [no page title]
 78. ... rivier 3 ...
 79. ... gedeeltelijk liggen dezelve Zij zal hier meters breed wezen en ...
 80. ... het plan om het grot en den zwaluwnest berg van ...
 81. [no page title]
 82. ... 3 geweest ...
 83. [no page title]
 84. ... rivier @VERTICAL_EDGE ...
 85. [no page title]
 86. ... trappen was een ...
 87. ... @VERTICAL_EDGE ...
 88. ... en klimmen dag aan zich met vast ...
 89. [no page title]
 90. [no page title]
 91. ... @VERTICAL_EDGE ...
 92. ... wordt ...
 93. ... @VERTICAL_EDGE ...
 94. ... aan ...
 95. [no page title]
 96. [no page title]
 97. ... P. ...
 98. [no page title]
 99. ... Korthals wordt ...
 100. ... boven ...
 101. ... eenige geringe bloemen waarlijk bij de wetenschappelijker vruchten mijner geachte ...
 102. ... Moske en priester woningen ten noorden en oosten de verblijven ...
 103. ... den postweg en de beek aan de Oedjoeng Broeng Kaler ...
 104. ... @VERTICAL_EDGE wordt Tjilokotot rivier laatste rivier en in waterval aan ...
 105. ... over andere ...
 106. ... zuidelijker gewassen en @VERTICAL_EDGE Bugberug kleuren geen ...
 107. [no page title]
 108. ... geweest en ruim en bewoners ...
 109. [no page title]
 110. [no page title]
 111. ... rivier wordt ...
 112. ... vroeg ...
 113. ... Wij reden zuidwest waarts was en paarden ...
 114. [no page title]
 115. [no page title]
 116. ... @VERTICAL_EDGE ...
 117. ... voorbijganger met Dipato geworden zagen van andere ons ...
 118. ... terug van was een was naar ...
 119. ... 9 berg P ...
 120. ... vroeg nu hoog waren aan @VERTICAL_EDGE op een zacht ...
 121. ... P ...
 122. ... P ponden westelijk ...
 123. ... vroeger zuider stompen hunne P zuiden ...
 124. [no page title]
 125. ... aan warm op Patoeka aangelegd die gedeeltelijk verhoogingen omzet waren ...
 126. ... hier ...
 127. ... rivier ...
 128. ... Heer een kreupel laatste was goed was een aan ...
 129. [no page title]
 130. [no page title]
 131. [no page title]
 132. ... Hoogleeraar leeraar wordt als en @VERTICAL_EDGE ...
 133. [no page title]
 134. ... wordt 3 andere 3 ...
 135. [no page title]
 136. ... zuider oost @HYPHEN noord @HYPHEN oost noord haren ...
 137. ... kwamen Gamboeng vruchtbare vrucht bare Noord @VERTICAL_EDGE ...
 138. ... vruchtbare vrucht bare kwamen noord vlakte P ...
 139. [no page title]
 140. ... @VERTICAL_EDGE 3 genoemd duimen inlanders 3 ...
 141. ... 5 Aan duimen geweest ...
 142. ... deel 3 worden westen Bandjaran terug ...
 143. [no page title]
 144. [no page title]
 145. [no page title]
 146. [no page title]
 147. [no page title]
 148. ... Zij ...
 149. ... ...
 150. [no page title]
 151. ... 3 ...
 152. ... @VERTICAL_EDGE ...
 153. ... goede aan ...
 154. [no page title]
 155. ... zuid was rivier was rivier ...
 156. ... @HORIZONTAL_EDGE een spitsen berg k ...
 157. [no page title]
 158. [no page title]
 159. [no page title]
 160. [no page title]
 161. [no page title]
 162. ... addressed 8 Nov ...
 163. [no page title]
 164. ... 6 ...
 165. ... 6 Korthals noord g 3 ...
 166. ... @VERTICAL_EDGE ...
 167. ... rivier ...
 168. ... vroeger ...
 169. [no page title]
 170. [no page title]
 171. [no page title]
 172. Deze Kampong bestaat
 173. [no page title]
 174. [no page title]
 175. [no page title]
 176. [no page title]
 177. ... 5 6 ...
 178. ... bergen ...
 179. ... van ...
 180. [no page title]
 181. [no page title]
 182. [no page title]
 183. [no page title]
 184. ... 4 5 ...
 185. [no page title]
 186. ... 0 4 ...
 187. ... @DEGREES_^o 3 ...
 188. ... over ...
 189. [no page title]
 190. ... water 5 2 5 4 3 @VERTICAL_EDGE begint zuidelijke ...
 191. ... 3 district ...
 192. ... water rivier was 3 ...
 193. [no page title]
 194. ... van ons tot hier en ons ...
 195. [no page title]
 196. ... Dit District 5 met 3 0 ...
 197. [no page title]
 198. ... 5 3 4 ...
 199. [no page title]
 200. ... rigting reden wij al voort v ...
 201. [no page title]
 202. [no page title]
 203. ... @VERTICAL_EDGE ...
 204. [no page title]
 205. [no page title]
 206. [no page title]
 207. [no page title]
 208. ... over van 8 3 4 8 3 @DEGREES_^o ...
 209. ... 0 3 ...
 210. [no page title]
 211. ... @VERTICAL_EDGE ...
 212. [no page title]
 213. [no page title]
 214. ... @VERTICAL_EDGE ...
 215. [no page title]
 216. [no page title]
 217. ... Javanen goed paar met ...
 218. [no page title]
 219. [no page title]
 220. [no page title]
 221. ... 5 ...
 222. [no page title]
 223. [no page title]
 224. [no page title]
 225. [no page title]
 226. ... te ...
 227. ... 6 rivier rivieren rivier rivieren ...
 228. [no page title]
 229. ... voor ...
 230. Heden begaven
 231. ... 3 ...
 232. ... 0 5 32 ...
 233. ... 8 ...
 234. ... Bandong ...
 235. ... @VERTICAL_EDGE ...
 236. [no page title]
 237. ... verweerd ned ellen hoog 5 andere ...
 238. [no page title]
 239. [no page title]
 240. ... @VERTICAL_EDGE ...
 241. ... over Bandjaran een mis 3 8 andere ...
 242. ... 5 ...
 243. [no page title]
 244. Met
 245. [no page title]
 246. ... te begin laatste thans ...
 247. [no page title]
 248. [no page title]
 249. ... @VERTICAL_EDGE ...
 250. ... @VERTICAL_EDGE ...
 251. ... markt ...
 252. [no page title]
 253. ... terug een etc ...
 254. ... verscheiden niet ...
 255. ... bergen ...
 256. [no page title]
 257. ... 8 6 ...
 258. ... wordt Pasangerahan 9 ...
 259. ... zuid zuidwesten westen west door 9 3 ...
 260. ... water ...
 261. ... 3 ...
 262. ... een rivier stond waringie ...
 263. ... ons laatst geweest ...
 264. [no page title]
 265. [no page title]
 266. [no page title]
 267. ... 8 voordeliger ...
 268. ... begroeid ...
 269. ... begon ...
 270. ... Malabar Tjipendjeu noord Goha Rakoetak noord 3 ...
 271. ... staan Pasangerahan geweest ...
 272. ... stond oosten laatsten ...
 273. ... @VERTICAL_EDGE ...
 274. [no page title]
 275. [no page title]
 276. ... dat ...
 277. [no page title]
 278. ... andere ...
 279. [no page title]
 280. [no page title]
 281. Ik was van morgen niet wel. De
 282. ... 8 ...
 283. ... rivier lang ...
 284. [no page title]
 285. [no page title]
 286. [no page title]
 287. ... andere @VERTICAL_EDGE ...
 288. ... 7 ...
 289. [no page title]
 290. ... begroeid ...
 291. ... een oosten was ...
 292. ... kwamen ...
 293. [no page title]
 294. ... en kwamen was goed ...
 295. ... zijn ...
 296. ... @VERTICAL_EDGE was @VERTICAL_EDGE was @VERTICAL_EDGE ...
 297. [no page title]
 298. [no page title]
 299. ... bewoners P kunnen ze moeten ze genoeg en ...
 300. [empty] [cover]

Monk_Contents - Wed Sep 12 17:45:25 CEST 2018