NNM001001117

 1. [kaft] [cover] [leeg] [empty]
 2. [leeg] [empty]
 3. Karbes
 4. ... Latijnsche plantenbenamingen ...
 5. Index A
 6. Index B
 7. Index C [leeg] [empty]
 8. Index D
 9. Index E [leeg] [empty]
 10. Index F [leeg] [empty]
 11. Index G
 12. Index H
 13. Index I [leeg] [empty]
 14. Index JK
 15. Index K
 16. Index L
 17. Index M
 18. Index N
 19. Index O
 20. Index P
 21. Index Q [leeg] [empty]
 22. Index R
 23. Index S
 24. Index T
 25. Index U [leeg] [empty]
 26. Index V [leeg] [empty]
 27. Index W
 28. Index X [leeg] [empty]
 29. Index Y [leeg] [empty]
 30. Index Z [leeg] [empty]
 31. [leeg] [empty]
 32. [leeg] [empty]
 33. Aanteekeningen - gedurende eene reize over Java ...
 34. ?NoPageLabel?
 35. ?NoExampleLabel?
 36. ?NoExampleLabel?
 37. Den 8 Mei. Thans met alles gereed zijnde,
 38. Den 14 Mei verlieten wij smorgens om 8 uren
 39. derhalven voor mij toen wij langs een
 40. Jongens met de valiezen reeds aangekomen
 41. Diezelve deden mij een weinig beteren.
 42. genaamd deze hebben wij van hier
 43. Den 17 Mei, vervolg.
 44. vervolg van den 20 Mei
 45. Den 2 Julij
 46. Den 6 Julij vervolg.
 47. Den 6 Julij vervolg.
 48. ... Julij vervolg Residentie wordt gehouden geplaats uitgeeft Tjietjoeroek ligt vierenveertig ...
 49. ... Julij vervolg voorbij onzen weg westwaards eindelijk naar ...
 50. ... den Het is in dit jaar eene slegte koffijogst Deze ...
 51. ... Julij want deze gevolg verblijf zachte bang voor liever witte ...
 52. Gisteren is er bepaald geworden dat wij, de Heeren
 53. ... zuidoosten Salak engel rivier mijlen heeft houten bamboeze woningen ziene ...
 54. Heden morgen met helder weder zijn de
 55. ... den 21 julij s_avonds Wel aan met moed kracht rotsen ...
 56. ... vervolg van den Julij daar door uitgestane vergoedt Ten noorden ...
 57. ... fout meen nopithicus Soerili en den Loetong maurus vermengde Verscheiden ...
 58. ... rijstvelde dat uit woningen bestaat kwamen vervolgens langzaam stijgend door ...
 59. ... geschreeuw aankondend vermengde Verscheiden schelle stemmen geschreeuw eind moeite paard ...
 60. ... vervolg daar uitgestane vergoedt noorden Kampong slingerd rijstvelden tamelijk breed ...
 61. ... hoofd paarden verwisseling klein liever besloten onze vermoeide paarden tenga ...
 62. ... slenterden hulp wandel stokken hier snijden bergop Columba aenea ons ...
 63. ... den Julij Eenige en lieten zich hooren Muller lade zijn ...
 64. ... Vervolg van den 21 Julij Met moed stonden4 wij op ...
 65. ... vervolg van den 21 Julij van eene vierkante gedaante en ...
 66. ... vervolg van den 21 Julij zij het mag een verbazende ...
 67. ... den 22 2 Julij koud verscheidene Het was deze ...
 68. ... den 22 Julij savonds Beneden ons donder Hier zachte regen ...
 69. ... van den Julij van den bergrug welke wij diepe kloof ...
 70. velden, voorbij de kampongs Pasawakan,
 71. ... Morgen gaan wij naar koffijtuinen van ten oosten als bergs ...
 72. ... hier waar de in dezelve valt Ten tijde van den ...
 73. ... reden wij over heuvel gene van die naam van op ...
 74. ... den 28 Julij De koffijtuinen liggen ten van den ruig ...
 75. ... mijl ten der halve der op de hoogtens der Koffij ...
 76. ... grond overeind voor welken een platten steen is gelegen Dezelven ...
 77. ... de gade liep de geheele hoogte over weder en ...
 78. ... westwaards van heuvel ligt aan den westkant van het beekje ...
 79. ... den 6 Augustus Heden morgen is de Heer Machlot ...
 80. ... den vervolg Na regeling onzer goederen voor gaan wij ...
 81. ... den vervolg van Gilder hard vooruit Onze weg liep over ...
 82. ... Den Het een schoon hout huis dat het hooft van ...
 83. ... twee Moedin eenige hoofd vernam niet te tot ...
 84. ... Kampongs Ik mijn met Kampong g ...
 85. ... naam Kampong tot ik ...
 86. ... ik naar het gebergte bergen rivieren Tjie Mandiri Tji ...
 87. ... op 7 6 8 ...
 88. den 15 augustus vervolg.
 89. ... waar eene groote door koffijtuinen vlakte hier De van ...
 90. ... naar is tot het van tot ...
 91. ... of en 6 te hier welke bewoners op 2 z ...
 92. ... 3 op 2 7 3 2 6 2 1829 ...
 93. ... den 29 Augustus S_morgens even over vijf uren wierd ik ...
 94. ... van zijnen rookenden krater als mede achtermuur de steile geelkleurige ...
 95. ... van_hun wierdt gescheiden Door dit dal en Tjiburrum Tjikandoel De ...
 96. ... voerende van 160 voet hoogte zich daar en tegen een ...
 97. ... anders dan lager De groei is hier gansch anders alle ...
 98. Zoo ontspringt toch het grootste ge..... der-
 99. ... verliest de boomvaar hare Trots Laurus citrata wier bast een ...
 100. ... Uit dit dal dat geheel het karakter ...
 101. ... water Zoo ...
 102. ... oostelijk op aantreft behooren Rhododenron Javanica @COMMA vaccinium folium Andromeda ...
 103. ... verbinding door een zwavelzuur zich verbinden door het van ontbonden ...
 104. ... den september voornemens zijnde Nageri Tjandjoer gaan bezien aldaar tevens ...
 105. ... den september vervolg der bewoners aldaar elke vrijdag nacht een ...
 106. ... zich eene menigte winkels waarin vrouwen Javaansche betel noten en ...
 107. ... Midden in dezelve stond eene bruine tafel met een paar ...
 108. ... den 2 september Vroeg op Eene wandeling gemaakt over den ...
 109. ... den 2 september vervolg 1800 reeds hier De Heer Tobieas ...
 110. ... den 3 Sept vervolg een welgemaakt inlandsch meisje zag staan ...
 111. ... van Gede De bergreizigers zullen van hunnen togt terug op ...
 112. ... den 10 september Moet ik thans voor eene misstap voor ...
 113. ... den 1 2 september Voor eenige dagen is de kinderziekte ...
 114. ... den 13 september een brief ontvangen van Heer Kollmann ...
 115. [no page title]
 116. ... Muller P van is In op nog ...
 117. ... De tot ik ...
 118. ... gebeurd gebeurde gebeurd gebeurde dat was thans ...
 119. ... op zij op Ratoe Galoen ...
 120. ... op dat ...
 121. den 1. September fout= October
 122. derhalve ook weinig te weten gekomen
 123. de afdeling der Preanger landen, waar in
 124. Rasamales, Poetri, waarop de beek is
 125. De suikerbouw staat onder eenen Djoeroh-
 126. de navolgende geesten ophielden als
 127. In dit Paleis heeft hij dienaren slaven enz.
 128. Vertelling van Istrie maja poetih
 129. tieran vogels zitten. De kinderen van
 130. Angana en Angani stonden aan den
 131. der mensschen namen in hevigheid
 132. De afgezanten van den koning keerden
 133. Barometer- en Thermometer-stand op het
 134. Gecorrigeerde stand van den Baro- en Thermom.
 135. De geschiedenis welke hij ons verhaalde
 136. Perbakti, de Betara, Naga Radja
 137. Pati Kalang barang, met zijne zuster
 138. om dit gat eenen grooten hoop hout
 139. wordt Demang Kalang Saniiering, benevens
 140. voordrager zeer ondersteunend zijn.
 141. Uittreksel uit Valentijn, aan-
 142. ... Marcus Paulus Venetiaans was hier 1280 zegt dat Java vroeger ...
 143. Panaroekan;
 144. Keean Santan werd de laatste vorst van Padjadjaran
 145. Met mijnen Sinees en eenen inlandschen Mandor
 146. Op de bergen Siam opgeslagen hut waaruit dikke rookwolken
 147. De top des Tjiepoetries strekt zich oost
 148. iedere verzoeker voor de plegtigheid de
 149. bergje Tjipoetri een meenigte weggeworpen
 150. met eenen steen die de gedaante van een
 151. ... is naar Buitenzorg gebragt Gelder is ongesteldheid eene draagbaar ...
 152. voorzichtigheid waarmee hij het had weg ge
 153. Voor eergisteren zijn de Heren Macklot
 154. voor bij Tji-pannas de lustplaats der
 155. wij weder terug naar Patjet.
 156. aan te leggen.
 157. Misschien dat de zijde teelt eenig voordeel aan
 158. den 1 november,
 159. den 2 november
 160. door. Wij doorwaden de kleine rivier
 161. Aangene zijde derzelver reden wij
 162. middelmatige bergen was omgeven slinger
 163. zijn de Tjantaijaheroed, Karong
 164. onderscheiden - Langs Tjikarojn, een
 165. umbang koening Vriendelijk werden wij door den Heer Botter
 166. Wij lieten den 9 vragen of het den Heer Seri
 167. Over de hoogtens van kumbang koening reden
 168. Hijgende brachten onze arme dieren
 169. en andere palmboomen een aardig
 170. Wij kwamen aan het noordeinde dit schoone
 171. Gij moet UE nu maar behelpen= Zijn Ed
 172. eigen keukengereedschap hadden moesten
 173. Korthals zijn bestemd wordt mede gearbeid.
 174. Oostwaarts ziet men den hogen Tjeramei bij
 175. ... heet gemaakt Vervolgens worden karn. heet uit deze pannen bladen ...
 176. ... warme eenigsints zwavelachtige bron welke bamboe badhuisje gebouwd Haar water ...
 177. de wildernissen waar de weg zich steiler, tussen
 178. ... zijn verblijf niet veel zeldzaam zeldzaams vak bekomen waarom besloot ...
 179. ... Wanijasa ten noordwesten des bergs Boerangrang strekt oosten naar zal ...
 180. Heden morgen is de Resident van Krawang hier
 181. ... Muller gingen mee Korthals was Resident geweest Overdijk had gevraagd ...
 182. ... dan zouden gaan eten enz Hij zoo vriendelijk aardig als ...
 183. Volgens het zeggen van den Aria hier, moet er in den jare
 184. stroomopwaarts klauterden. Een zwaar ge
 185. Wij werden door het schoonste weder begunstigd en
 186. Boerangrang is ten noorden door zacht glooi-
 187. bergrug
 188. waar het geboomte krommstammiger en met
 189. ... varen Nu bomen veel langs zich ons pad steil beneden ...
 190. gekwak der eenden en het geschreeuw der owa
 191. ... langwerpige strekt zich Z_Z_W 1300 voeten lang 300 breed zal ...
 192. ... Ik maakte eene schets meer berg koekoesan keerde tegen avond ...
 193. ... bosch anders hard droog zijn zoo week tot over knieen ...
 194. ... bestegen naar Waniasa terugreden Tegen 1_SLASH_2 12 uren kwamen aldaar ...
 195. ... Tji lamaja Tji kao zijn Tji kerang bakom T. sesarab ...
 196. Daar gebruiken zij mij nu waarachtig voor eenen
 197. aan en werd door het vriendelijke huisgezin
 198. ... hebben ons veel genoegen gedaan eenige dagen verbleven bij hun ...
 199. ... van de rivier uit op den oever kan zien Van ...
 200. ... alwaar mede eene suikermolen is tegen 5_1_SLASH_2 5_1_SLASH_2_uren uren Krawang ...
 201. ... donderdag den 22 december S_morgens vroeg bij allerliefst weder wand- ...
 202. ... eind duikelde om waaruit tam verdween Tamelijk groote dorpen onder ...
 203. en Engel is passeerden wij om 1/2 9 uren. Aan
 204. De bamboeze Pasangerahan, die eene voor
 205. ... gebak z. verzogten deze goede menschen savonds bragten paar ge ...
 206. Ik ging met de kapala tjoetak naar de sineesche
 207. gien, westelijker Moara-bloeboekh, Moara-besar
 208. ... langzaam onder water staand kreu- pel-bosch zich Pakis uit strekt ...
 209. ... noeg bovenlanden gebruik had kunnen Den zee-oever Pakies onaanzienlijke plaats ...
 210. ... Deze zoutpannen behoren gouvernement sedert tijd Engelschen zijn sedert dien ...
 211. ... Heer Tempel beloofde zullen laten vis schen alles wat gevangen ...
 212. ... 30 december Zoo zitten weder Pasangerahan Tjabang Eigenlijk Kampong noordelijk ...
 213. ... 7 O! Goedertierend vader neem gunstig ootmoedigen dank Goede ...
 214. ... zondag januarij 1832 Goede God bewaar verder jaar zoo als ...
 215. ... Maandag 2 Januarij Hoe vriendelijk zorgt vrouw hoofd hier voor ...
 216. ... Binnen zaten Kapala tjoetak zijnen oud opziener zoutpannen Pakies hunne ...
 217. ... kennen welvaart heerscht Meer beneden liggen Kampongs digter grooter boven ...
 218. ... voerden nu dan hunne dansch dames mee sliepen zelfde vertrek ...
 219. speelen van Ang klongs wakker. Onze oude
 220. ... voeren wij al zuid langs de Kampongs Telok boender maar ...
 221. ... gekomen die onder anderen ook @COMMA door den 185 gezonden ...
 222. ... langs ...
 223. ... z paarden ...
 224. ... langs plaats 2 nog hoop betering ...
 225. [no page title]
 226. ... Buitenzorg nog naar Batavia ...
 227. ... met voorschot van 5000 heeft alleen ...
 228. ... Muller meeste ...
 229. [no page title]
 230. ... hun schaap uit ...
 231. ... nog ...
 232. ... maakten huisje zagen wij dat ...
 233. [no page title]
 234. ... eenige voor ...
 235. ... plaats ...
 236. ... menigte @ver- @-vaardigt en tamelijk nauwkeurig zijn licht bruin en ...
 237. ... met ...
 238. ... van schoon ...
 239. ... had nog waar ...
 240. ... geweest @COMMA alle pligt toch nog ...
 241. ... De ...
 242. ... nog licht hier vroeg z vragen ...
 243. [no page title]
 244. ... waarschijnlijk ...
 245. ... eenige tot zijweg met weder met ...
 246. ... a is ...
 247. ... tot ...
 248. als zij een eind voorbij zijn zeggen zij
 249. er deze man
 250. De Heer Macklot houd zich nog altijd in de
 251. 39 palen van Batavia aan den grooten, door
 252. Geregts zaken worden te Poerwakarta afgedaan
 253. woensdag den 21 Maart
 254. Den 24 maart. Heden is de heer Macklot hier aangekomen
 255. uittevoeren. Ook is zijne wijze waarop hij zijne
 256. blimbing of blimbang, blimbing besi. Djamboe
 257. Heden middag ben ik met den heer Muller in het
 258. Karta Boemi vestigde ziek met zijnen in
 259. den dood van Karta boemi den tweeden
 260. den 6 April
 261. De van den maakte ons
 262. De laatsten worden door de ambtenaren
 263. De kampong strekt zich van het zuiden
 264. den 9 april
 265. Iets ontvangen van Grooten en
 266. scheiden als wanneer de voor
 267. het grootste behorenden mis
 268. Een eind verder ligt de
 269. den 14 april
 270. dat het wel weder zal schikken als
 271. Over het land en de plaats Krawang heb ik
 272. eenige jongens en vrouwen waren te
 273. ons zeer vriendelijk. Hij had een tafel met
 274. de weg gespoelde bruggen had doen liggen.
 275. Wij troffen den ouden veerman
 276. bamboeze naar de
 277. 19489 zielen meest sundanezen en javanen
 278. door afdrijvend hout dat zich hier
 279. Wij voeren een kwartier lang voor
 280. ... plaats ook nog De met ...
 281. ... 6 en tot De ...
 282. ... De thans Kampong ...
 283. ... Ik te op alle ...
 284. ... nog reden nog ...
 285. ... Aan met nog langs a ...
 286. ... naar nog ...
 287. [no page title]
 288. ... nog is ...
 289. ... hond voet 3 met boven alle hebben ...
 290. ... als menigte ...
 291. ... De met Dezen ...
 292. ... De ...
 293. ... 7 ...
 294. ... Ik ...
 295. ... ik De ...
 296. ... naar De ...
 297. ... tot De ...
 298. ... zijner ...
 299. ... als ...
 300. ... 3 ...
 301. ... 2 ...
 302. ... 2 8 3 ...
 303. ... 3 3 Aan die langs ...
 304. ... 6 De ...
 305. ... De ...
 306. ... aan boord water ...
 307. ... Dezelve 8 ...
 308. ... met Muller en de jagers schoten eenige Dezelven ...
 309. ... a vogel a op ...
 310. [no page title]
 311. ... 7 waren door de rovers na ingekomen gejaagd maar om ...
 312. ... werd 2 naar ...
 313. [no page title]
 314. ... is naar De daar trok ...
 315. ... 2 Ik De gehoord ...
 316. ... geworden De op ...
 317. ... ook op ...
 318. Na onze zwaare goederen bij
 319. ... op bestaat aan is ...
 320. den 19 mei
 321. verspreid lagen. Over de Tjilamaja hadden
 322. wij vernamen daar dat in den nacht
 323. zouden wachten tot de huzaren van Bentey
 324. ... Resident te ...
 325. ... 2 menigte De 2 ...
 326. ... hun naar te De nog poera stukken 2 ...
 327. ... te ...
 328. [no page title]
 329. ... met tot ...
 330. ... is vroeg op Muller Ik plaats ...
 331. [no page title]
 332. ... slecht Beiden diensten ...
 333. ... met De ...
 334. ... De ...
 335. ... plaats van De 6 O Soebang 7 ...
 336. ... te De nog groei reden ...
 337. ... langs allen plaats met reden ...
 338. ... 2 ...
 339. ... De ...
 340. [no page title]
 341. ... kwamen ...
 342. ... langs ...
 343. [no page title]
 344. ... en alle langs ...
 345. ... langs ...
 346. ... De langs en ...
 347. [no page title]
 348. ... Dr ...
 349. ... 3 ...
 350. ... De ...
 351. ... B ...
 352. ... met ...
 353. ... vroeg ...
 354. [no page title]
 355. [no page title]
 356. ... plaats ...
 357. ... om 12 uren verlieten Muller 3 uit Kampong Lembang ...
 358. ... kwamen kwam ...
 359. ... me te Djamboe aan Het hoofd had eene Boekit ...
 360. ... 3 9 3 7 2 4 2 ...
 361. Den 4 heb ik een afschrift ontvangen van de
 362. s middags zag ik hier een oud man van 105
 363. voornaamste kampongs Tjierasas, Tjimama
 364. te teekenen maar geen der inlanders durfde
 365. waarop wij liepen met wilde pisang varen enz was begroeid
 366. het dal uit. De kom is met gebroken en
 367. Deze plaats is zes palen van Djamboe diepa ver
 368. Wij wensten gaarne aan den westkant van
 369. 7 uren 12° helder
 370. avonds 9 uren 14°, heldere maaneschijn / " 11 " 13°, " "
 371. Rinoceros weg over den top bewonderd. Deze
 372. Peilingen van
 373. Peilingen van
 374. Wij om 7 uren van het meer weg. Langs
 375. [no page title]
 376. [no page title]
 377. ... een ons Kampong plaats val was 3 ...
 378. ... water De groote duizend pas NW waarts en Tjie @-taroem ...
 379. [no page title]
 380. [no page title]
 381. ... reden 3 ...
 382. ... langs en kleine a ...
 383. ... alsdan langs ...
 384. [no page title]
 385. ... Muller 3 ...
 386. ... liep ...
 387. [no page title]
 388. [no page title]
 389. ... schoon 3 met daar p z ...
 390. ... naar met ...
 391. ... boven Pau- 2 een en boomen ...
 392. ... water ...
 393. een weinig hadden gerust besloten wij
 394. ... Lava puimsteen enz Hier en daar is De ...
 395. ... De aan het wij besluiten terug te keren @HYPHEN ...
 396. ... langs Naar @HOR_LINE_PAPER_EDGE ...
 397. ... is 5 ...
 398. ... 3 8 De ...
 399. ... B 3 ...
 400. ... steen een op_eengestapelde steen steenklompen klompen ...
 401. ... nog dat ...
 402. ... 40 meters breed omgeeft de kalk In zijn vooral ten ...
 403. ... zijn en maar een weinig hoger dan den grond des ...
 404. ... a zestig dit boomen nog boven met Ratae paar ...
 405. [no page title]
 406. ... Twee een ...
 407. ... ...
 408. ... 3 en schoone ...
 409. ... vroeg ...
 410. ... P ...
 411. ... stier ...
 412. ... De ...
 413. [no page title]
 414. [no page title]
 415. ... met ...
 416. [no page title]
 417. [no page title]
 418. ... D ...
 419. ... 2 5 Den alles ...
 420. ... 3 Naar ...
 421. [no page title]
 422. ... weg kwamen te ...
 423. ... tot loopt ...
 424. ... 7 te 2 ...
 425. [no page title]
 426. ... Soema ...
 427. [no page title]
 428. ... tot vuur daarop regen M Het ...
 429. [no page title]
 430. ... hunne De van ...
 431. ... alle hooge zwaare verslinden ...
 432. ... Nu waar zich ...
 433. ... boerang d ...
 434. ... voor Muller reden De P ...
 435. ... lopen Resid eene boom is hunne ...
 436. ... groote een waarin ook zich De heuvel ...
 437. ... aardig het langs ...
 438. ... naar Kampong op als ...
 439. ... De tot naar binnen ...
 440. ... naar ...
 441. ... De zich uit naar ...
 442. ... 2 uitbarsting ...
 443. [no page title]
 444. ... ik werking ...
 445. ... Kampong ...
 446. ... heuvels P andere ...
 447. ... langs en ander geboomte ...
 448. ... stuk ...
 449. ... een paar honderd ...
 450. ... ik ...
 451. [no page title]
 452. [kaft] [cover] [leeg] [empty]

Monk_Contents - Wed Sep 12 12:55:31 CEST 2018