============================================================
NNM001001117 0001

page title: [kaft] [cover] [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0002

page title: [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0003

page title: Karbes
 
============================================================
NNM001001117 0004

page title: ... Latijnsche plantenbenamingen ...
 
 ... Latijnsche ...
 ... plantenbenamingen ...
============================================================
NNM001001117 0005

page title: Index A
 
 ... api ... Carna ...
 ... Amis_mata ... Ficus ... parietaria ...
 ... Rubus ... polyandrus ...
 ... Tamarindus ...
============================================================
NNM001001117 0006

page title: Index B
 
 ... Bambae ... Arundo ... indica ...
 ... Balsamina ... earnea ...
 ... Baengoer ... Leobia ...
 ... Bawang ... B ...
 ... albi ...
 ... Babantengan ... purpureus ...
 ... Cerbera ...
 ... Bayonda ... Commelina ...
 ... mammolus ...
 ... Bisarok ... Tiem ...
 ... gigantea ...
 ... Capitatum ...
 ... Bangban ... Maranta ...
 ... Boea ... chalaea ... emblica ...
 ... Bia ... Sagittaria ...
 ... Boeloen ... B ...
 ... rubrum ...
 ... Barera ... Vitis ... verrucaria ...
 ... B ... Boemboe ... Vitis ... monosperma ...
 ... bracteata ...
 ... vinea ... sterilis ...
============================================================
NNM001001117 0007

page title: Index C [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0008

page title: Index D
 
 ... Djatie ...
 ... Djamboe ... manjet ...
 ... Djeringem ...
 ... ilicifolium ...
 ... Dadap ... Erythrina ...
 ... Darundang ... aurantiata ...
 ... Djamboe ... biedji ...
 ... Djarong ... spicata ...
 ... Djaran ... Nosta ...
 ... ridi ... multiflora ...
 ... longifolia ...
 ... montana ...
 ... Taman ...
 ... Djirak ... Prunus ... tinctoria ...
 ... Dawan ... Napo ... Physalis ...
 ... Pederia ... earymbosa ...
 ... tjarang ... Polygonum ...
============================================================
NNM001001117 0009

page title: Index E [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0010

page title: Index F [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0011

page title: Index G
 
 ... @MACHINEPRINT_G ... Lat ...
 ... Arachna ...
 ... Dioscarea ...
 ... Justicia ... gundaraesa ...
 ... pumila ...
 ... Gundaria ... acida ...
 ... Phaseolus ... pruriens ...
 ... Polygonum ... perfoliatum ...
 ... Partulaea ... repens ...
 ... @montana_underlined ...
============================================================
NNM001001117 0012

page title: Index H
 
 ... Macrae ... iepis ... Maeliet ...
 ... Septina ...
 ... Regania ... Longifolia ...
 ... Bidens ... pinnata ...
 ... Marindang ... piperifolius ...
 ... Justicia ...
 ... gadien ... crucifolia ...
============================================================
NNM001001117 0013

page title: Index I [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0014

page title: Index JK
 
 ... stramonium ... infernale ...
 ... Triumfetta ...
 ... Terminala ... ovatifolia ...
 ... Uvaria ... hortensis ...
============================================================
NNM001001117 0015

page title: Index K
 
 ... carda ...
 ... Bombay ...
 ... soldanella ...
 ... Celtis ...
 ... catenatum ...
 ... Katja ... piring ... Gardenia ... Florida ...
 ... viola ...
 ... hedysarum ... nigrum ...
 ... arboreum ...
 ... acidus ...
 ... calycina ...
 ... Jasminum ... odoratum ...
 ... Jasminum ... syldistre ...
 ... Laurus ...
 ... Camphora ...
 ... Lycopodium ... lanceolatum ...
 ... vermiculare ...
 ... chrystus ... alba ...
 ... rotunda ...
 ... Europea ...
 ... Galapa ...
 ... parvifolia ...
 ... Phyllanthus ... alba ...
 ... Phaseolus ... clitorius ...
 ... Kambodja ...
 ... arborea ...
 ... Phaseolus ...
 ... cornutus ...
 ... Pederia ...
 ... magnifolia ...
 ... Palma ...
 ... oppositifolia ...
============================================================
NNM001001117 0016

page title: Index L
 
 ... Irina ...
 ... Alsine ...
 ... Absinthium ...
 ... Cistus ... telophioides ...
 ... Ficus ...
 ... Grevia ... raceinosa ...
 ... Piper ... rotundum ...
 ... Salanum ... repens ...
 ... negundo ...
 ... Vitis ... quinquefolia ... q ...
 ... Lampoejan ... pait ... umaricum ...
============================================================
NNM001001117 0017

page title: Index M
 
 ... @MACHINEPRINT_M ...
 ... Guilandina ... rotunda ...
 ... ensifolia ...
 ... Jasminum ...
 ... Phyllanthus ... coccinea ...
 ... Plumeria ... laurifolia ...
 ... dupliciflora ...
 ... @Manglietia_underlined ...
============================================================
NNM001001117 0018

page title: Index N
 
 ... Anona ... reticulata ...
 ... Artocarpus ... manea ...
 ... lycometra ... cauliflora ...
 ... longifolia ...
============================================================
NNM001001117 0019

page title: Index O
 
 ... Hibiscus ... malvarosa ...
 ... Momordica ... auriculata ...
 ... Plantage ... quinquenervis ...
 ... Verbesina ... biflora ...
============================================================
NNM001001117 0020

page title: Index P
 
 ... schima ...
 ... Acacia ...
 ... alba ...
 ... stipulacea ...
 ... auriculata ...
 ... palinacea ...
 ... Laurus ...
 ... Musa ...
 ... Phyllanthus ... turbinata ...
 ... Palitrichum ... calyptratum ...
 ... Papaya ... communis ...
 ... cucumerina ...
 ... Pahoe ... kadal ... Polypodium ...
 ... Piper ... turbinatum ... Papedesan ...
 ... odoratissimus ...
 ... Triumfetta ... trilobata ...
 ... lanigera ...
 ... Vrena ...
 ... Urtica ... interrupta ...
 ... insipidum ...
============================================================
NNM001001117 0021

page title: Index Q [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0022

page title: Index R
 
 ... Dolichos ...
 ... leontodon ...
 ... Nephelium ... echinatum ...
 ... glabrum ...
 ... @HOR_LINE_PAPER_EDGE ...
============================================================
NNM001001117 0023

page title: Index S
 
 ... Auguria ... indica ...
 ... Anona ... tuberosa ...
 ... Artocarpus ... incitus ...
 ... maculatus ...
 ... Cesalpinia ... Sapang ...
 ... Hedysarum ... lomilatum ...
 ... Laurus ... malabathrum ...
 ... marvubifolia ...
 ... cordifolia ...
 ... Matricaria ...
 ... laciniata ...
 ... Piper ... bombycatum ...
 ... Polyanthes ... tuberosa ...
 ... asiatiem ...
 ... Piper ... factidum ...
 ... Rhus ... trifoliatum ...
 ... sinapis ... communis ...
 ... aquatica ...
 ... @HOR_LINES_PAPER_EDGES ...
============================================================
NNM001001117 0024

page title: Index T
 
 ... Lethea ...
 ... pilosus ...
 ... e ... Capsicum ...
 ... pigmentarium ...
 ... Champaca ...
 ... Ephemerum ...
 ... Hibiscus ... sagittatus ...
 ... Hibiscus ... barbatis ...
 ... tinctoria ...
 ... frondosa ...
 ... Mimosa ... scandens ...
 ... Nymphaea ...
 ... Orchis ... stercoraria ...
 ... Phyllanthus ... acidisfima ...
 ... urceolata ...
 ... Polygonum ...
 ... Physalis ... crenata ...
 ... Polygonum ... spirale ...
 ... Piper ... obtusifolium ...
 ... peltatus ...
 ... solanum ... spinatum ...
 ... album ...
 ... Trilobatum ...
 ... sysirinchium ... cultri ...
============================================================
NNM001001117 0025

page title: Index U [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0026

page title: Index V [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0027

page title: Index W
 
 ... Ficus ... picta ...
 ... Ficus ...
============================================================
NNM001001117 0028

page title: Index X [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0029

page title: Index Y [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0030

page title: Index Z [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0031

page title: [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0032

page title: [leeg] [empty]
 
============================================================
NNM001001117 0033

page title: Aanteekeningen - gedurende eene reize over Java ...
 
Aantekeningen
gedurende eene reize over Java door
de Residentien Preanger Regentschappen
Krawang
De verzamelingen der voorwerpen van N= K
die wij gedurende onze reizen naar Makasser
Amboina, Banda, Nieuw Guinea en
Timor hebben verkregen zijn naar het
Rijks Museum te Leiden verzonden
Van de teekeningen, der meeste onbekende
voorwerpen, op die reizen door wijlen mijnen
vriend G. van Raalten en mij gemaakt,
zijn de kopien gereed, en de eersten op
weg naar Nederland. Onze gezondheid
is door de schoone luchtgesteltenis van
Buitenzorg geheel en al hersteld. Wij
zijn derhalven weder in de gelegenheid
om nieuwe togten te gaan doen voor
het dierbare Vaderland en de weten
schappen.

============================================================
NNM001001117 0034

page title: ?NoPageLabel?
 

Den 18 Maart 1831, is door den heer Macklot een
voorstel omtrent eene reis gedaan aan Zijne
Excellentie den Gouverneur Generaal.
Deze reis zou door de Heren Macklot
Muller en mij worden gedaan over Java
ten noorden langs de bergketen die dit
eiland van het westen tot het oosten door-
snijd, naar den Oosthoek, en van daar
langs de zuidkant dier keten terug. -


11 April. Sedert eenige dagen bevind ik mij
gansch ongesteld in mijne ingewanden.
De Heemel verhoede dat het van gene gevolgen
zij. - De heer Macklot is dezen morgen

naar Batavia gegaan om nog een
en ander voor onze reis te koopen.
12 April. Een brief ontvangen van den heer
Korthals aan den heer Macklot. De heeren
Korthals Overdijk en van Gelder zijn 6 april te Anjer 
aangekomen en denken binnen kort te
Batavia te zijn. Hunld. zijn aan onze
Commissie gevoegd.

13 Ik bevind mij nog ziek. -
den 14. Door de goede werking der geneesmid

delen, door den heer Kollmann mij gegeven
word ik veel beter. De goede heemel geve
dat ik spoedig geheel mag hersteld zijn. -


============================================================
NNM001001117 0035

page title: ?NoExampleLabel?
 

Den 14 April vervolg. Tegen den avond zijn
de nieuw toegevoegde leden der Commissie
P.W. Korthals en Overdijk met den heer
Macklot hier aangekomen. De eerste
is een man van middelmatige gestalte, een
weinig van rug gebogen. - Vriendelijk van
voorkomen. Hij schijnt veel liefde voor zijn
dat zich mede tot de Botanie bepaalt
te bezitten - Overdijk is ruwer van ge
stalte en ik meen ook van geest. -
Den 15 April zijn de beide nieuwe leden
bij zijne Ex. den Gouv. Gen. geweest
en naar hunne wenschen ontvangen
- Heden kwam ook het besluit van de
Indische Regering dat het voorstel des
heeren Macklots aangaande onze reize
gedaan in alles goedgekeurd was.
Den 20 kwam de heer van Gelder alhier
aan. Hij is groot van gestalte en ziet
er gezond uit. Levendig is zijn opslag van
ogen. Ik geloof dat wij van dezen heer
veel genoegen zullen hebben -
Den 23 vernam ik dat in het Duizend ge
bergte ten westen van hier gelegen
vijf menschen die aan het rijst oogsten
waren door tijgers zijn verscheurd. Thans
houden daar, om de droge rijstvelden
gewapende mannen de wagt tegen dit onge
============================================================
NNM001001117 0036

page title: ?NoExampleLabel?
 
vervolg van den 23 April) dierte omdat hunne
vrouwen ongestoord kunnen rijstsneiden
Wij hebben hier sedert eenen tijd meest
iederen middag zware onweren - veele
menschen zijn reeds door den bliksem
getroffen. Vooreenige dagen nog sloeg
dezelve door twee buffelkarren, doode
drie buffels en de beiden voerders -
Ten tijde van onzer afwezigheid van Buiten
zorg sloeg de bliksem in het huis van
den Regent in dat gedeelte waarin
zijne vrouwen waren - Gelukkig echter
wierd er geen mensch getroffen en
overigens weinig schade veroorzaakt.
Den 5 Mei Ik heb in mijne dienst eenen knappen jongen
staldienaar die misschien 25 jaren teld, en
een klein ineengedrongen lelijk oud
wijfje van in de zestig jaren - Deze
menschen hebben elkander reeds een
tijd lang hartelijk bemind en zijn
dezen dag getrouwd. - Niettegenstaande
de Javanen zeer van jonge vrouwen
houden die zij op haar dertiende of
veertiende jaar reeds huwen, geven zij er
niet om, om zich ook aan afge
leefde schepsels te verbinden -
Wonderlijke smaak!
============================================================
NNM001001117 0037

page title: Den 8 Mei. Thans met alles gereed zijnde,
 
Den 8 Mei. Thans met alles gereed zijnde,
De Residenten van Java aanschrijving
om ons in alles te ondersteunen heb
bende bekomen, en door ons drie
maanden voorschot ( tractements) ont
vangen zijnde, besloten wij tegen den
14 Mei Buitenzorg te verlaten en
 ... Muller ...
============================================================
NNM001001117 0038

page title: Den 14 Mei verlieten wij smorgens om 8 uren
 
Den 14 Mei verlieten wij smorgens om 8 uren
het schone Buitenzorg. Onze goederen wierden
naar honderdvijftig Javanen gedragen.
Chuller en ik reden te paard vergezeld van
eenen Ingebei als gids. Achter reden
onze ?? op kleine paardjes ach
moesten vooral op ieder een mantelzakje
passen dat achter op hunne paarden
was gelegen en waarin wij de nodige
verschoning hadden. Acht jagers uit
haegi nezen bestaande kwamen te gelijker
tijd met de goeddragers achterna.
De Heeren Oderdijk en van Gilder verge
zelden ons een eind wegs. Wij reden
door en ?? langs het huis van
den edelen heer Engelhard tot wij
aan eenen pas aangelegden weg
kwamen die naar de rievier Sedane
voerde. De heeren O. en v G. namen
intussche afscheid van ons en beloofden, 
spoedig te zullen volgen. De rivier
Sedani wierden wij met een bamboes
vlot overgezet. aan de zuidzijde onszelver
waren in de schaduw van eenige Javaschen
huizen de ?? gezeten van ???
Toen wij aan wal stapten wierden wij
door hun ver welkomt. de ? liep van 
hier zuidwaards vlak op den salak aan
het was ???. De warmte hier
?? mij, omdat ik niet gezond was,
onverdragelijk. Aangenaam was het
============================================================
NNM001001117 0039

page title: derhalven voor mij toen wij langs een 
 
 ... toen ... wij ... langs ... een ...
derhalven voor mij toen wij langs een 
tamelijk groot Kampong kwamen, daar
onzen gids wierd gevraagd of wij met een 
?? Tjammat (districts hoofd) van
Tjie Djerok wilden aangaan, dat na
tuurlijk ?? ons ?? wierd aangenomen
De Tjammat was naar Pondak gede
 ... vrouw ... ontving ...
maal zijn oude vrouw ontving ons
zeer gastvriendschappelijk. Tot de
grootsch hitte over was vertoefden wij
te Magrok zoo was het kamp vrij ge
naamd. Om half drie vervolgden wij
onzen weg die naar een menigte hoogtens
 ... onzen ... weg ... liet ...
en laagtens waarover en door ?? het
allerongemakkelijkst was. Sagrok
 ... ver ... van ... dit ...
bestaat uit 7 huizen. Niet ver van dit
 ... het ... riviertje ...
kampong kwamen wij over het riviertje
 ... Kampong ... hoog ... geboomte ...
Djerok. Verderop liegt onder hoog geboomte
het kampong Poela Sarie. Vervolgens kwamen
 ... het ... Kampong ...
wij over de Tjipitjong langs de kampong
en rivieren T. Nalet T. Denag rivieren
minteng, Panenga, kampong Tjie Badak
rivier Tjietees? ten zuidoosten in oosten
des bergs Salak gelegen langs Tjie
boeraijoet van welk kampong om
weg zeer stijl liep in den ??
hang Solejman aan. Tegen 5 uren
wij waren door en door bezweet en ?? woei
de koude wind van den Salak om zoo
?? op het ligt naar ik meende de koude
kaars te hebben. Gelukkig waren onze
============================================================
NNM001001117 0040

page title: Jongens met de valiezen reeds aangekomen
 
Jongens met de valiezen reeds aangekomen
Ik verwisselde spoedig van kleding en ??
mij niettegenstaande dat ik ziek van 
Buitenzorg was gegaan, en den ganschen 
middag felle zonne hitte moest verduren
tamelijk wel.
Een ogenblik na onze aankomst kwamen
de menschen met de goederen, die wij in 
orde lieten stellen. Reeds vroeg lag ik mij 
ter ruste, maar kon snachts niet slapen
en was koortsachtig
den 15 mei. Met ongeduld verbeide ik eenige
uren den handschenden dag. Ik sluimerde
weder een weinig in en wierd door het 
schreeuwen der wou wou en het gezang
sommiger vogels die in de steile bosschen
der Salak leven uit mijne sluimering
gewekt. Het daglicht schoot zijne stralen
door de riten der bamboeze wanden onzer
hutt. Moede houd ik op en wandelde in 
de ochtend koelte naar onze woning heen 
en weder. Achter de hooge ??? der 
bergen ?? en Pangerano die wij oost van
 ... welker ... voet ...
ons hebben, en aan welker voet een zee
van loode wolken dreef. Kwam de 
zon met pracht op. Eenen diepen
indruk maakte de schoonheid van der
zelve op mij. Was ik nu gezond geweest
in welk eene ?? mate had ik 
met groot genoegen gemaakt
lunge geneesmiddelen door den Heer
Hollman mij meegegeven gebruikte ik
============================================================
NNM001001117 0041

page title: Diezelve deden mij een weinig beteren.
 
Diezelve deden mij een weinig beteren.
Den 16 Mei Ik heb dezen nacht beter gerust
en voel mij een weinig frisscher. Een
 ... en ... voel ... mij ... een ...
kleine wandeling de weg op naar de koffij
tuinen heeft mij goed gedaan.
De ??? die wij bewonen Su
lejman genaamd is 50 pas lang en 
14 breed en van bamboe gemaakt.
dezelve bestaat uit eene middel???
 ... drie ... kamers ... waarvan ...
en aan weerszijden drie kamers waarvan
de heer Muller en ik er ieder twee en 
 ... Javanen ... gebruiken ...
de overige onze Javanen gebruiken
verder heeft men hier nog eenige bijgebouwen
die door onze ??? jagers worden
 ... Passangrahan ...
bewoond. Ten westen van de Passangerakang
liggen de koffij schuren die in het vier
kant om een plein van 150 pas lengte
en breedte zij gebouwd. Op dit plein
zijn een menigte vierkante vakken
gemaakt waarop er koffij wordt ge
droogd. Steil tegen den berg op en tegen
Pasia pogur liggen de koffijtuinen
die hier in 1825-27 zijn aangelegd. 
Deze tuinen leveren jaarlijks 300 ??? op
 ... somwijlen ... meer ...
Het hoogste gedeelte der salam die hier zeer
steil is en tot aan den kruin ???
geboomte in begroeid peilen wij van
 ... Pangerango ...
hier W ten S.
Op een rug des bergs, Pasir Pogur genaamd, 
============================================================
NNM001001117 0042

page title: genaamd deze hebben wij van hier 
 
 ... staat ... hut ... Pondok ... Pasir ...
genaamd deze hebben wij van hier 
Eenige huizen op den Pasir Tjimoentjang
 ... onze ... boeginezen ...
Dezen margen hebben onze boeginezen op een kleinen afstand
van hier in de koffijtuinen schieten geleerd.
Tegen den avond zagen twee kinderen
op eenen weg die ten westen van onze
woning ligt eene groote tijger dwars
oversteken. den weg die digt langs
ons huis heen loopt vond een ???
een vers tijgerspoor. waarschijnelijk
zijn onze dieren door het schieten bang
geworden en zoeken zich thans van
onze plaats te verwijderen
Den 17. Heden morgen met eenige Javanen eene
wandeling in de koffijtuinen makende
zagen wij op onzen terugweg een versch
tijger spoor. Op een plaats waar de aarde
opgekrabt was zagen wij het versche
uitwerpsel van dit dier. bewilllekeurig
wierp ik het oog op eenen doorgang op 
zijde van ons in de alang alang
denken misschien springt eensklaps het
monster daar uit op ons heen.
Wild en woest is de natuur hier rondom
ons. Wij zijn geheel door ongelijke alang
alang deken omgeven. Door onze velden
liggen
============================================================
NNM001001117 0043

page title: Den 17 Mei, vervolg.
 
Den 17 Mei, vervolg.
liggen over steile hoogten en en diepe kloven
 ... liggen ... over ...
de moeijelijke wegen naar de koffij tuinen
Den 18. Ik zit weder te Buitenzorg. Mijne
ongesteldheid noodzaakte mij om dezen morgen
?? Passangirakang van Tjieboeraijoet te 
verlaten. Ik ben te paard herwaards gekomen
vergezeld van mijnen dienaar Alied en 
eenen anderen Javaan. Na 3 uren rijden
kwamen wij te Buitenzorg aan het huis
van den goeden dr ??? welke mij
eenige geneesmiddelen gaf. Denzelfden
dag gevoelde ik reeds beterschap.
De heer Machlot is ook nog zeer ongesteld
Den 20. De heer Machlos begint zich beter te 
gevoelen, met mij gaat het slapjes
aan.
In Gutzlat (uitbreid van Christus konings op
aarde) gelezen dat uit de overblijfsels der
tempels die men te Mataram, Pajong?
en Malang vindt, blijkt dat de Javanen
de godsdienst der Hindus zijn toegedaan
geweest. In de dertiende eeuw kwam de 
eerste Mohamedaansche zendeling Raden
Ramat, neef van den koning van Mo
japahit op Java. Wij wierd geholpen
door Raden Patak, zoon van het 
============================================================
NNM001001117 0044

page title: vervolg van den 20 Mei
 
vervolg van den 20 Mei
operhoofd der Javaansche kolonie te Palem
bang op Sumatra, en waarschijnelijk klein
zoon van Browgogo koning van Maja
pahit. Door de magt van Palembang
ondersteund versloeg hij zijnen grootvader
en voerde nu met het zwaard het Isla
mismus in, hetwelk toen reeds door de 
pogingen van Ramat, en misschien ook
door den Sultan van Cheribon, Mau
lana vaste wortelen geschoten had. 
Sedert dien tijd heeft zich deze leer over
over het geheele eiland verspreid en het
Heidendom zach zich van liever lede
verdrongen.
Den 1 julij. Ik gevoel mij veel beter
 ... Ofschoon ... nog ... geheel ... alher ...
 ... denk ... ik ... morgen ... gezelschap ...
 ... Heeren ... Korthals ... Van ... Gilder ...
 ... Tjieboerai ...
 ... Overdijk ...
 ... joet ... hervatten ... De ... Heer ... Macklot ...
 ... eenige ... dagen ... reeds ... vertrokken ...
 ... Tankil ... alwaar ... Heer ... Muller ...
 ... zich ... sedert ... eenigen ... tijd ... bevind ...
 ... gaan ... Heeren ... naar ... Tjietjoeroek ...
 ... alwaar ... zullen ...
============================================================
NNM001001117 0045

page title: Den 2 Julij
 
Den 2 Julij
Om halfacht verlieten wij met onze Javanen
... het schoone Buitenzorg
te paard gezeten ...
Onze goederen wierden gedragen door
... Met het overvaren
hondertvijftig mannen
... Korthals
der rivier Sedanie viel den Heer ...
met zijn paard in het water. Gelukkig
wierd hij er door eenen Javaan uitgehaald
tegen halftwee kwamen wij op het win-
derige Tjieboeraijoet aan.
 ... hoogte ... dezer ...
 ... Korthals ...
 ... oppervlakte ...
 ... plaats ... 2000 ... voeten ... boden ...
 ... Thermometer ...
 ... s_Nachts ... stond ...
 ... 6 ...
 ... 6 ...
 ... morgens ...
 ... Tjieboeraijoet ...
 ... oostkant ...
 ... liep ... slingerend ... langs ...
 ... bergs ... Palak ...
 ... weg ... ligt ... kampong ...
Ten noorden van den weg ligt het kampong
Tjieboeraijoet onder de schaduw der
boomen. Hetzelve bestaat uit 20 huizen.
 ... boomen ...
Van hier daalden wij af naar het kampong
 ... hier ... daalden ...
Tjielungsier, dat aan de rivier van die
naam gelegen is en uit 30 huizen bestaat
De rivier gingen wij door middel van eene
aardig
============================================================
NNM001001117 0046

page title: Den 6 Julij vervolg.
 
Den 6 Julij vervolg.
Gemaakte houte brug over - De rivier ontspringt
vervolgens liep de weg over hoogeberg vlakten
tusschen de Kampongs Tjiedjaniboe en
Gombang door; langs en over het Kam
pong Benda, Bankongreang, rivier
Bobar tot aan het schoone kampong
Tjietjoeroek. Tegen 9 uren kwamen wij
aldaar aan. Onze vrienden Machlot
en Muller ontvingen ons met blijdschap.
[van Buitenzorg.] De hoofdafdeeling Tjietjoeroek behoort
 ... Regentschap ... Regent ... Tjiantjoer ...
 ... oosten ... westen ... 2 ...
 ... van ... 2 ... breed ... oosten ... grenst ...
 ... ten ... zuiden ...
 ... District ... Het ... land ...
 ... alle ... Javaansche ... hooglanden ... landen ... bergachtig ...
 ... veele ... beekjes ... rivieren ...
 ... D ... voornaamste ... te ... bergen ... zijn ...
 ... Salak ... rivieren ...
 ... Tjietjatie ... Tjieleleu ...
 ... Tjiebodjong ... Tjiepamatoetan ...
 ... vallen ... allen ... welke ...
 ... Tjiemandirie ... loopt ... Tjiemandirie ... stroomt ...
 ... zee ... bergen ...
 ... begroeid ... welke ... laagte ...
 ... dit ... voorgaande ... dorp ... zijn ...
 ... grenzen ... Preanger ...
============================================================
NNM001001117 0047

page title: Den 6 Julij vervolg.
 
Den 6 Julij vervolg.
zijn vol met rijstvelden beplant tusschen welke zich
kleine boschjes van palin en andere boomen
... [badline] ...
en veele kampongs of dorpen [bevinden]
... [badline] ...
 ... welke ...
De voornaamste kamongs (welke een [laatste] veertig-
-tal in deze Afdeling uitmaken) zijn= Tjie
tjoeroek de verblijfplaats van het hoofd;
Tjoetoeroek Kollot, Sindang palay Pa-
-sawakan, Bangbajang, Pondok Kaso
Kompa, Bodjong doerin, Bodjong long-
-goh, Perakan Salak enz. -
Het getal weerbare mannen [bedraagt in]
deze afdeling zeshondert. Hunne gestalte
kleur, gewoonten, gebruiken, godsdienst
kleding wooningen zijn met de andere 
Sundanezen gelijk - Zie de Wilder P.R.
 ... Tjietjoeroek ... wordt ... geregeerd ...
 ... hoofd ... tijtel ... @SYM_STAR ...
 ... Tjoetak ... Onder ... Tjammat ...
 ... dezaken ... hoofd ...
 ... Vervolgens ... onder ...
 ... twaalf ...
 ... vijftien ...
 ... lopers ... heeft ...
 ... Over ... Godsdienst ...
 ... gesteld ... zijne ... onderhorige ... priesters ... gesteld ...
 ... grooten ... afstand ...
============================================================
NNM001001117 0048

page title: ... Julij vervolg Residentie wordt gehouden geplaats uitgeeft Tjietjoeroek ligt vierenveertig ...
 
 ... Julij ... vervolg ...
 ... Residentie ... wordt ... gehouden ...
 ... geplaats ...
 ... uitgeeft ...
 ... Tjietjoeroek ... ligt ... vierenveertig ... palen ...
 ... Tjanjor ...
 ... bestaat ... bamboeze ...
 ... huizen ... onder ... Moske ...
 ... Kapala ... Tjoetak ... bewoond ...
 ... voornaamste ... zijn ...
 ... uitstapje ... paard ... gemaakt ...
 ... Korthals ... reden ... zuid ... waards ...
 ... met ... bamboeze ...
 ... bruiden ...
 ... Lagen ... onzen ... schoone ...
 ... onder ... andere ... schoone ... dorp ...
 ... gezigten ...
 ... zornia ...
 ... vruchtbare ...
 ... deszelven ... storend ...
 ... westzijde ...
 ... overal ... Kampong ...
 ... Tjietjatie ...
 ... Tjiringien ... alwaar ...
 ... stroomd ... doorwade ...
 ... lagt ...
 ... vervolgden ... onzen ...
 ... twintig ... huizen ... bestaande ...
 ... verder ...
 ... alang ...
 ... begroeid ... groot ... reden ...
 ... tusschen ... hoogtens ...
 ... sacharum ...
============================================================
NNM001001117 0049

page title: ... Julij vervolg voorbij onzen weg westwaards eindelijk naar ...
 
 ... Julij ... vervolg ...
 ... voorbij ...
 ... onzen ... weg ... westwaards ... eindelijk ...
 ... naar ... Tjieringien ...
 ... terugtogt ... reden ...
 ... rivier ... welke ...
 ... landstreek ... stroomd ...
 ... Tjiekoeloeloe ... 6 ... huizen ...
 ... Pangalan ... Pondok ...
 ... waden ...
 ... welke ... oosten ... Kamp ...
 ... hooge ...
 ... vlakte ... Tjieringien ... weerden ...
 ... rivieren ... bobar ...
 ... hebben ...
 ... Tjietjoeralk ... terug ... alwaar ...
 ... halftien ...
 ... togtje ...
 ... Tjietjoeroek ...
 ... Bobor ... rivier ... vier ...
 ... De ...
 ... reden ...
 ... Heuvel ... rivieren ...
 ... zuiden ... zee ...
 ... hoogtens ...
 ... Salak ...
 ... liggen ...
 ... op ... grenzen ...
 ... Buitenzorg ... en ... Kampongs ...
============================================================
NNM001001117 0050

page title: ... den Het is in dit jaar eene slegte koffijogst Deze ...
 
 ... den ...
 ... Het ... is ... in ... dit ... jaar ... eene ... slegte ... koffijogst ...
 ... Deze ... onderafdeeling ... welke ... dikwijls ... duizend ...
 ... pikols ... @des_s ... Jaars ... opbragt ... zal ... dit ... jaar ...
 ... slechts ... tweehondert ... pikols ... opbrengen ... @HYPHEN ...
 ... Welk ... een ... gerust ... leven ... leidt ... men ... in ... deze ...
 ... dag ... is ... even ... als ... den ...
 ... Kampongs ... , ... de ... eenen ... kampongs ...
 ... komst ...
 ... anderen ... men ... wordt ... met ...
 ... door ... het ... luidrugtig ... vogelgezang ...
 ... uit ... den ... slaap ... gewekt ... , ... dat ... den ... geheelen ...
 ... voortduurt ... wordt ...
 ... tweeklappig ... geraas ... der ...
 ... geblaf ... houden ...
 ... menigte ...
 ... slagen ... eenen ... grooten ...
 ... hoordt ...
 ... ander ... palmbomen ...
 ... bedaart ... gaat ... Inlander ...
 ... bezigheden ... meestal ...
 ... zijne ... jongens ... vergezeld ... kinderen ...
 ... zelfs ... schijnen ... vroeg ... bedaardheid ...
 ... onderen ... bezitten ...
 ... menigte ... elkander ... speelen ... hoort ...
 ... luidrugtigheid ...
 ... Europa ... gevallen ... waar ...
 ... Vrouwen ... weinig ... langs ...
 ... Misschien ...
============================================================
NNM001001117 0051

page title: ... Julij want deze gevolg verblijf zachte bang voor liever witte ...
 
 ... Julij ...
 ... want ... deze ...
 ... gevolg ... verblijf ...
 ... zachte ... bang ... voor ...
 ... liever ...
 ... witte ...
 ... omlopen ... eenen ...
 ... gemoed ... gaan ... jonge ... meisjes ...
 ... ik ... eenig ... sints ... toegeven ...
 ... ik ... vrouwen ...
 ... twintig ... jaren ... boven ...
 ... moet ...
 ... haren ... bloei ... zijn ...
 ... ik ... weinig ... boos ... wordt ...
 ... grappig ... zien ...
 ... rivier ... rijdt ... waar ...
 ... toeval ... langs ...
 ... groep ... meisjes ... baden ...
 ... vlugt ... huizen ...
 ... groote ... rolsteenen ... struiken ...
 ... haar ...
 ... boomstammen ...
 ... kunnen ... bedekken ...
 ... maagdelijke ... schaamte ...
 ... hare ... echter ... niet ...
 ... want ... deze ... zijn ... onder ...
 ... schrijven ...
 ... Javanen ... zelfs ... goedkoop ...
 ... alleen ... zouden ...
 ... eenen ...
 ... hebben ...
 ... dezelfde ...
 ... laat ... hier ...
 ... ondergaan ...
 ... gepiep ...
 ... vogelenzang ... word ...
 ... krieken ...
============================================================
NNM001001117 0052

page title: Gisteren is er bepaald geworden dat wij, de Heeren
 
Gisteren is er bepaald geworden dat wij, de Heeren
Machlot, Muller Korthals en ik, aanstaande week,
 ... berg ... Salak ... zullen ... beklimmen ... laatst ...
 ... zelven ... bestegen ... 1819 ...
 ... Heeren ... Reinwardt ... anderen ...
 ... werk ... laatsten ... getijteld ...
 ... Preang ... bladz ... 2 ... 6 ...
 ... alwaar ... schrijver ... tamelijk ...
 ... beschrijvings ... dezen ... togt ... heeft ...
 ... hebben ... reeds ... javanen ... besteld ...
 ... dragen ... levensbehoeften ... andere ...
 ... benodigdheden ... Twee ... dagen ...
 ... kruin ... doortebrengen ... Thans ... zijn ...
 ... Inlanders ... bezig ... verzamelen ...
 ... droog ... hout ... kruin ...
 ... nachten ... verblijf ... brand ... willen ...
 ... steken ... vrienden ... Buitenzorg ...
 ... aanwezen ...
 ... Wonderbaar ... kragt ... sommiger ... planten ...
 ... hier ... genezing ... wonden ...
 ... nieuwhollandsche ... hond ...
 ... maanden ... beet ... anderen ... heeft ...
 ... ontvangen ...
 ... wormen ... diep ... ingeknaagd ...
 ... moeite ... genezen ...
 ... zich ... bragt ...
 ... herzwaard ...
 ... barerakk ... boom ...
 ... aanrade ... dagen ...
 ... middel ... laat ... aanwenden ... wond ...
============================================================
NNM001001117 0053

page title: ... zuidoosten Salak engel rivier mijlen heeft houten bamboeze woningen ziene ...
 
 ... zuidoosten ...
 ... Salak ...
 ... engel ...
 ... rivier ...
 ... mijlen ...
 ... heeft ...
 ... houten ... bamboeze ... woningen ...
 ... ziene ...
 ... Afdelings ... hoofd ... Kapala ...
 ... voornaamste ... zijn ...
 ... Soeka ... loopt ... ligt ...
 ... midden ... door ...
 ... bamboeze ...
 ... Aan ... denzelven ... groot ...
 ... waaraan ... oosten ...
 ... westen ...
 ... inwoners ... genezen ... ligt ...
 ... rijst ... Katjang ...
 ... schijnen ... tamelijk ...
 ... Hunne ...
 ... hard ...
 ... staan ... grootendeels ...
 ... elken ... middag ... hebben ... dezelven ...
 ... huis ...
 ... gelegenheid ... ruiters ...
 ... goed ... toegeredene ... paarden ... bekijken ...
 ... Kapala ... Tjoetak ... Jaksa ...
 ... Penghoeloe ... houden ...
============================================================
NNM001001117 0054

page title: Heden morgen met helder weder zijn de
 
 ... hebben ... weinig ... mooie ... weder ... zonnenopgang ...
 ... meestal ... nevel ... uren ... optrekt ... De ... bergen ...
 ... laten ... zich ... even ... zien ... tijd ...
 ... Salaks ...
 ... wolkjes ... tegen ... middag ... steeds ...
 ... groote ... toenemen ... uren ... regent ...
 ... lucht ... betrokken ... smiddags ...
 ... zeer ... warm ... snachts ... vooral ...
 ... morgen ... koud ...
 ... Nieuwe ... diersoorten ... hebben ... wij ...
 ... zijn ... immer ... oudbekend ...
 ... de ... planten ... slechts ... weinige ... die ... reeds ...
 ... beschreven ...
Heden morgen met helder weder zijn de
Heeren Machlot en Korthals op reis ge
gaan naar Pondok tenga. Deze plaats
ligt ten halven weg tusschen den top
des Salaks en Tjietjoeroek en bestaat 
uit eenige hutten. De gezegde Heeren zijn
heden derwaards gegaan om de hoogte 
te meten en de omstreken nategaan.
Morgen ochtend vroeg denken Muller en ik 
te vertrekken. Wij zullen tot aan Pondok 
tenga te paard opstijgen, ons aldaar een weinig
verder?? en dan te voet verden naar
 ... voet ...
den top op klouteren.
============================================================
NNM001001117 0055

page title: ... den 21 julij s_avonds Wel aan met moed kracht rotsen ...
 
 ... den ... 21 ... julij ... s_avonds ...
 ... Wel ... aan ... met ... moed ... kracht ... rotsen ...
 ... loomte ... en ... zorg ... en ... angsten ...
 ... Vermoeidheid ...
 ... vallen ... neer ...
 ... wordt ... versterkt ...
 ... meer ...
 ... schompel ...
 ... hadden ... gereed ...
 ... Nadat ... onze ...
 ... dezelve ... door ... eenige ... Javanen ...
 ... brengen ...
 ... gedragen ... vooruit ... hadden ...
 ... onze ... stampende ... paarden ...
 ... reden ... dorp ...
 ... gezelschap ... bestond ...
 ... Tjietjoeroeg ...
 ... Muller ... onzen ...
 ... broeder ... Javaansche ... hoofd ...
 ... bediende ...
 ... Tjietjoeroeg ...
 ... knecht ... persoon ...
 ... Heeren ... waren ...
 ... gisteren ... reeds ... eenige ... Javanen ...
 ... trokken ... op ... pondok ... tenga ...
 ... halver ... tusschen ... hier ...
 ... tops ... bergs ... gelegen ... eenen ... bezig ...
 ... zijn ...
 ... was ... schoone ... morgens ... welke ...
 ... tusschen ... vindt ...
 ... koelte ...
 ... groote ... hitte ...
 ... dezer ... eilanden ... groote ...
============================================================
NNM001001117 0056

page title: ... vervolg van den Julij daar door uitgestane vergoedt Ten noorden ...
 
 ... vervolg ... van ... den ... Julij ...
 ... daar ... door ... uitgestane ...
 ... vergoedt ... Ten ... noorden ...
 ... Kampong ... slingerd ... door ... rijstvelden ...
 ... tamelijk ... breed ... pad ... langs ... Tjietjoe ...
 ... roeg ... den ... hoogen ... kruin ... des ...
 ... aan ... Onzen ... wegwijzer ... sloeg ... met ... Salaks ...
 ... ons ... dit ... pad ... in ... aan ... welke ... westzijde ... wij ...
 ... den ... helderen ... stroom ... Tjie ... tjati ... witschuimend ...
 ... over ... gerolde ... keijen ... door ... een ... der ...
 ... vruchtbaarste ... landschappen ... zagen ... slingeren ...
 ... het ... hooge ... gebergte ... Gede ... kwam ...
 ... zon ... liefelijk ... voorschijn ... rijzen ...
 ... Wij ... reden ... langs ... Kampong ... Sedu ... moeti ...
 ... dat ... aan ... gene ... zijde ... Tji ... Tjitjati ... tjati ... onder ...
 ... kon ... lommer ... van ... een ... menigte ... en ...
 ... areek ... palmen ... gelegen ... midden ...
 ... rijstvelden ... gelegene ... Kampong ... Nangklak ...
 ... dat ... uit ... 5 ... woningen ... bestaat ... kwamen ...
 ... vervolgens ... langzaam ... stijgend ... en ... door ...
 ... verscheidene ... beekjes ... wadende ... door ... de ...
 ... Tjie ... Tjiemalatie ... malatie ... de ... Kampong ... Kampongs ... Kampong ... Kampongs ... Pasawa ...
 ... han ... en ... Sela-awi ... Sela ... awi ... aan ... Hier ... reden ...
 ... wij ... door ... de ... reeds ... smaller ... gewordene ... Tjie ...
 ... tjati ... ten ... oosten ... langs ... dorp ... Bawakan ...
 ... eene ... hoogte ... Pasir ... B ... Boentoe ... genaamd ... op ...
 ... welke ... de ... uit ... 4 ... huizen ... Kampong ...
 ... van ... naam ... gelegen ... Wij ... waren ...
 ... eene ... eind ... hooger ... dan ... tjie ...
 ... dat ... wij ... ver ... achter ... beneden ... ons ... zagen ...
 ... liggen ... De ... natte ... rijstvelden ... sawas ... wisselen ...
 ... eenige ... drooge ... gagu ... af ...
============================================================
NNM001001117 0057

page title: ... fout meen nopithicus Soerili en den Loetong maurus vermengde Verscheiden ...
 
 ... fout ... meen ...
 ... nopithicus ...
 ... Soerili ...
 ... en ... den ... Loetong ...
 ... maurus ...
 ... vermengde ...
 ... Verscheiden ...
 ... schelle ... stemmen ...
 ... hunne ...
 ... een ... eind ... moeite ...
 ... geschreeuwd ...
 ... paard ... voortgeklommen ... zijnde ...
 ... steilte ...
 ... genoodzaakt ... door ...
 ... terug ...
 ... aftestijgen ... onze ... paarden ...
 ... wandeling ...
 ... naar ... beneden ... en ...
 ... boven ... voet ... aantevangen ...
============================================================
NNM001001117 0058

page title: ... rijstvelde dat uit woningen bestaat kwamen vervolgens langzaam stijgend door ...
 
 ... rijstvelde ...
 ... dat ... uit ... woningen ... bestaat ... kwamen ...
 ... vervolgens ... langzaam ... stijgend ... door ...
 ... verscheidene ... beekjes ... door ... de ...
 ... Tjie_malatie ... bij ... Kampongs ...
 ... aan ... Hier ... leden ...
 ... door ... reeds ... smaller ... geworden ...
 ... oosten ... langs ... dorp ... Rawakan ...
 ... hoogte ... op ... Boentoe ... genaamd ... op ...
 ... welke ... huizen ... bestaande ... kampong ...
 ... naam ... gelegen ... waren ...
 ... aanmerkelijk ... eind ... hooger ...
 ... dat ... achter ... beneden ... zagen ...
 ... liggen ... De ... natte ... rijstvelden ...
 ... eenige ... drooge ...
============================================================
NNM001001117 0059

page title: ... geschreeuw aankondend vermengde Verscheiden schelle stemmen geschreeuw eind moeite paard ...
 
 ... geschreeuw ...
 ... aankondend ...
 ... vermengde ...
 ... Verscheiden ...
 ... schelle ... stemmen ...
 ... geschreeuw ... eind ... moeite ...
 ... paard ... voortgeklommen ... zijnde ... warm ...
 ... genoodzaakt ... door ... steilte ...
 ... terug ...
 ... onze ... paarden ...
 ... wandeling ... naar ...
 ... beneden ...
 ... boven ... voet ... aantevangen ...
============================================================
NNM001001117 0060

page title: ... vervolg daar uitgestane vergoedt noorden Kampong slingerd rijstvelden tamelijk breed ...
 
 ... vervolg ...
 ... daar ... uitgestane ...
 ... vergoedt ... noorden ...
 ... Kampong ... slingerd ... rijstvelden ...
 ... tamelijk ... breed ... pad ... langs ...
 ... hoogen ... kruin ...
 ... Salaks ... wegwijzer ... sloeg ...
 ... pad ... welke ... westzijde ...
 ... helderen ... stroom ... witschuimend ...
 ... gerolde ... keijen ... door ...
 ... vruchtbaarste ... landschappen ... zagen ... slingeren ...
 ... achter ... hooge ... gebergte ... Gede ... kwam ...
 ... zon ... lieflijk ... voorschijn ... rijzen ...
 ... reden ... langs ... Kampong ...
 ... gene ... zijde ... Tjitjati ... onder ...
 ... lommer ... menigte ... kokos ...
 ... gelegen ... midden ...
 ... rijstvelden ... Kampong ...
 ... woningen ... bestaat ... kwamen ...
 ... vervolgens ... langzaam ... stijgend ... daar ...
 ... verscheidene ... beekjes ... wadende ... door ...
 ... Tjiemalatie ... kampongs ... Pasawa ...
 ... reden ...
 ... reeds ... smaller ...
 ... oosten ... langs ... dorp ... Rawakan ...
 ... hoogte ... Boentoe ... genaamd ...
 ... welke ... huizen ... bestaande ... Kampong ...
 ... naam ... gelegen ... waren ...
 ... eind ... hooger ...
 ... achter ... beneden ... zagen ...
 ... natte ... rijstvelden ...
============================================================
NNM001001117 0061

page title: ... hoofd paarden verwisseling klein liever besloten onze vermoeide paarden tenga ...
 
 ... hoofd ... paarden ... verwisseling ...
 ... klein ... liever ... besloten ... onze ... vermoeide ...
 ... paarden ... tenga ... verder ...
 ... rijden ... weg ... wierd ...
 ... toenemend ... stijler ... ging ... alang ...
 ... bamboe ... allengs ... hooge ...
 ... eerst ... meer ...
 ... eenstaande ... zware ...
 ... hoger ... digter ... wordt ...
 ... witstammige ... boomen ...
 ... Midden ... hoog ...
 ... Salak ...
 ... slingerplanten ...
 ... hooge ...
 ... begroeid ...
 ... toppen ...
 ... bomen ...
 ... andere ...
 ... geschreeuw ...
 ... meen ...
 ... maurus ... aanhoudend ...
 ... vermengde ...
============================================================
NNM001001117 0062

page title: ... slenterden hulp wandel stokken hier snijden bergop Columba aenea ons ...
 
 ... slenterden ... hulp ... wandel ...
 ... stokken ... hier ... snijden ...
 ... bergop ... Columba ... aenea ...
 ... ons ... hooge ... boomen ...
 ... pondok ... tenga ... omgeven ... kwartier ...
 ... achter ... kwamen ... hier ...
 ... kleine ... vlakte ... rondom ... zwaar ...
 ... bosch ... omgeven ... vonden ... blader ...
 ... hutten ... onze ... vrienden ... Macklot ...
 ... Korthals ... nachtverblijf ... hadden ... gediend ...
 ... De ... vuren ... zij ... tegen ... strenge ... nachte ...
 ... koude ... hadden ... gebruikt ... rookten ...
 ... nog ... Pondok ... tenga ... ligt ...
 ... voeten ... boven ... oppervlakte ...
 ... hooge ... geboomte ... zagen ... eenigen ...
 ... eiken ...
 ... zuidzuidoosten ...
 ... kleine ... opening ... bosch ...
 ... gedeelte ... beneden ... ons ...
 ... liggende ... vlakte ... Kampong ...
 ... honden ... Macklot ...
 ... hadden ... vroegen ... ochtend ...
 ... togt ... topwaarts ... reeds ... vervolgt ...
 ... Muller ... hier ... weinig ...
 ... neder ... groot ...
 ... kip ... rijst ...
 ... negen ...
 ... braken ... tenga ... vervolgde ...
 ... onzen ... steilen ... glibberigen ... weg ... door ...
============================================================
NNM001001117 0063

page title: ... den Julij Eenige en lieten zich hooren Muller lade zijn ...
 
 ... den ... Julij ...
 ... Eenige ... en ... lieten ...
 ... zich ... hooren ... Muller ... lade ... zijn ... geweer ... en ...
 ... stapte ... ons ... een ... eind ... vooruit ... Met ...
 ... alle ... vervolgden ... wij ... onzen ...
 ... togt ... die ... zeer ... afmattend ... was ... niet ... zoo ...
 ... zeer ... voor ... de ... beenen ... als ... wel ... voor ... de ...
 ... ademhaling ... Tot ... hoog ... in ... het ... bosch ... waar ...
 ... het ... reeds ... een ... aanzien ... begon ...
 ... verkrijgen ... hoorden ... wij ... de ... Columba ...
 ... porphyrea ... laatste ... van ... alle ... vogels ... porphyrea ...
 ... het ... doordringend ... piepend ... der ... gras ...
 ... krieken ... begon ... hier ... aan ... te ... vangen ...
 ... De ... hooge ... bomen ... met ...
 ... achtige ... stammen ... die ... met ... ringworm ...
 ... warm ... begroeid ...
 ... warm ... voortreffelijke ... in ...
 ... opstijgen ... der ... steile ... modderachtige ...
 ... paden ... In ... een ... was ... men ... door ...
 ... het ... gaan ... door ... en ... door ... bezweet ... maar ...
 ... scherpe ... koude ... als ... men ... even ... stond ...
 ... om ... te ... weder ... huiverig ... koud ...
 ... Tegen ... half ... elf ... haalden ... wij ... eenige ...
 ... in ... die ... Macklot ... en ... Korthals ...
 ... hadden ... begeleid ... maar ... door ... vermoeidheid ...
 ... waren ... achter ... gebleven ... Zij ... zaten ... bij ...
 ... kleine ... een ... soort ... van ... meel ...
 ... koeken ... te ... braden ...
 ... gaarne ... zette ... ik ... mij ... op ... hunne ...
 ... bij ... hunne ... vuurtjes ... neder ...
 ... om ... daar ... een ... weinig ... door ...
 ... te ... verkwikt ... uitte ... rusten ... Mijn ... goed ...
 ... en ... Javaan ... waren ... hier ... mee ... ook ... wel ...
 ... in ... hun ... schik ...
============================================================
NNM001001117 0064

page title: ... Vervolg van den 21 Julij Met moed stonden4 wij op ...
 
 ... Vervolg ... van ... den ... 21 ... Julij ...
 ... Met ... moed ... stonden4 ... wij ... op ...
 ... klommen ... verder ... door ... kreupelbosch ...
 ... boven ... Tegen ... een ... vierde ... voor ... twaalf ...
 ... uren ... kwamen ... wij ... op ... den ... top ... des ...
 ... aan ... Korthals ... Muller ...
 ... en ... het ... hoofd ... van ... Tjietjoeroeg ...
 ... Er ... waren ... eenige ... goede ...
 ... bladerhutten ... en ... onze ... tenten ... tot ... verblijf ...
 ... Op ... de ... plaats ... van ... waar ...
 ... men ... het ... schoonste ... gezigt ... op ... de ...
 ... had ... was ... een ... open ... hutje ... met ...
 ... van ... ruwe ... boomstammen ... gemaakt ...
 ... banken ... neder ... gezet ... Ik ... nog ... even ...
 ... tijds ... genoeg ... om ... door ... de ... der ...
 ... over ... elkander ... drijvende ... wolken ... die ...
 ... den ... begonnen ... te ... omhullen ...
 ... de ... vlaktens ... van ... en ...
 ... Preanger ... en ... Buiten ...
 ... zorg ... diep ... beneden ... mij ... als ... stukken ...
 ... landkaart ... te ... beschouwen ... Zware ...
 ... wolken ... omgaven ... ons ... eindelijk ... geheel ...
 ... en ... al ... en ... deden ... onzen ... kruin ...
 ... op ... een ... eilandje ...
 ... in ... den ... onmeetbaren ... oceaan ...
 ... De ... kruin ... is ... langwerpig ... rond ...
 ... 300 ... voeten ... lang ... en ... 35 ... breed ... Hij ... strekt ...
 ... zich ... van ... naar ... het ... zuid ... zuidzuid ...
 ... westen ... Op ... het ... midden ... en ... aan ... de ...
 ... beiden ... einden ... zijn ... aarden ... verhogen ...
============================================================
NNM001001117 0065

page title: ... vervolg van den 21 Julij van eene vierkante gedaante en ...
 
 ... vervolg ... van ... den ... 21 ... Julij ...
 ... van ... eene ... vierkante ... gedaante ... en ... 2 ... met ...
 ... borstweringen ... van ... 3 ... voeten ... hoogte ...
 ... geven ... De ... oostelijke ... zal ... 20 ... voeten ... breed ...
 ... en ... 30 ... lang ... de ... middelste ... 15 ... voeten ... breed ...
 ... en ... 20 ... en ... die ... aan ... het ... ZW ... einde ...
 ... iets ... kleiner ... dan ... de ... eerste ... lijn ... Deze ...
 ... bestaat ... eigenlijk ... uit ... twee ... op ... elkander ...
 ... welke ... bovenste ...
 ... liggende ... verhogingen ... op ...
 ... het ... dat ... 12 ... voeten ... vierkant ...
 ... een ... en ... dat ... met ... lange ...
 ... zal ... groot ... zijn ... en ...
 ... Dit ... graf ... is ... beplant ...
 ... steenen ... is ... omzet ...
 ... patjar ... poespa ... hoeroe ... en ... boomen ...
 ... Aan ... het ... hoofd ... en ... dat ... in ...
 ... rigting ... oost ... west ... loopt ... staan ... twee ...
 ... Volgens ... overleveringen ...
 ... hooge ... lange ... steenen ...
 ... is ... dit ... een ... graf ... van ... een ... der ...
 ... van ... zijn ... de ...
 ... beiden ... andere ... ook ... wel ...
 ... uit ... tijden ... Wat ... wel ...
 ... zijn ... die ... deze ... goede ...
 ... de ... redenen ... mogen ... zijn ... doden ...
 ... menschen ... noopten ... om ... hunne ...
 ... zoo ... hoog ... boven ... de ... overige ...
 ... begraven ...
 ... de ... laatste ... schuilplaats ... zijn ... geweest ... voor ...
 ... der ...
 ... de ... belijders ... van ... den ...
 ... ten ... tijde ... deze ... door ... de ...
 ... wierden ... vervolgd ...
 ... Mohamedanen ... begraven ...
 ... laatsten ... hier ... zijn ...
 ... zonder ...
============================================================
NNM001001117 0066

page title: ... vervolg van den 21 Julij zij het mag een verbazende ...
 
 ... vervolg ... van ... den ... 21 ... Julij ...
 ... zij ... het ... mag ... een ... verbazende ... moeite ...
 ... hebben ... om ... deze ... te ... brengen ...
 ... en ... de ... ligchamen ... der ... gestorvenen ...
 ... boven ... der ... zee ... bij ... bijtezetten ...
 ... Het ... hoofd ... had ... tusschen ... die ... borstweringen ...
 ... bladerhutten ... doen ... opstellen ... van ...
 ... wij ... echter ... geen ... gebruik ... maakten ... omdat ...
 ... wij ... tenten ... hadden ... mee ... gebragt ...
 ... Javaansche ... begeleiders ... kropen ... echter ... spoedig ...
 ... in ... dezelve ... om ... zich ... tegen ... den ... zacht ... vallend ...
 ... regen ... en ... de ... meer ... en ... meer ... toenemende ...
 ... beschutten ... Tegen ... den ... avond ...
 ... daalden ... de ... centigradige ... thermometer ...
 ... tot ...
 ... op ... 12 ...
 ... Wij ... hebben ... heden ... avond ... de ... hontmijt ... welke ...
 ... wij ... hier ... hebben ... doen ... ophopen ... in ... brand ...
 ... gisteren ... tot ... 9 ... uren ... duurde ... de ... hooge ...
 ... vlam ... voort ... die ... men ... bij ... het ... heldere ...
 ... weder ... waarschijnlijk ... goed ... verre ... heeft ...
 ... kunnen ... zien ...
 ... is ... thans ... zoo ... koud ... dat ... wij ... genoodzaakt ...
 ... zijn ... binnen ... de ... tenten ... te ... blijven ... en ...
 ... het ... waait ... uit ... het ... zuiden ... dat ...
 ... wij ... ieder ... ogenblik ... vrezen ... dat ... de ... tenten ...
 ... waar ... aan ... de ... tenten ... gespannen ... staan ... zullen ...
 ... breken ... en ... tenten ... naar ... diepte ... waaien ...
 ... De ... maan ... schijnt ... helder ...
============================================================
NNM001001117 0067

page title: ... den 22 2 Julij koud verscheidene Het was deze ...
 
 ... den ... 22 ... 2 ... Julij ...
 ... koud ... verscheidene ...
 ... Het ... was ... deze ... nacht ... zeer ... koud ...
 ... koude ... wakker ...
 ... @-malen ... ben ... ik ... door ... de ... koude ...
 ... morgen ... om ... 5 ... uren ...
 ... om ...
 ... om ... was ... ik ... genoodzaakt ...
 ... te ...
 ... De ... thermom. ...
 ... schoon ... was ... het ... gezicht ...
============================================================
NNM001001117 0068

page title: ... den 22 Julij savonds Beneden ons donder Hier zachte regen ...
 
 ... den ... 22 ... Julij ... savonds ...
 ... Beneden ... ons ... donder ... Hier ... zachte ... regen ...
 ... ondergang ... met ... lucht ... om ... uren ... heldere ...
 ... maneschijn ... Muller ... heeft ... verscheiden ...
 ... gemaakt ... en ... Myothera ... leptura ... sylvia ...
 ... en ... Turdus ...
 ... azurem ... bekomen ... Turdus ... varius ... en ...
 ... saturata ... meende ... te ... hebben ... gezien ...
 ... den ... 23 ... Julij ...
 ... half ... zes ... opgestaan ... Zoo ... koud ... dat ... haast ...
 ... durfde ... bed ... te ... verlaten ... sterk ... wind ...
 ... nevelig ... Peilingen ... van ... den ... salaktop ...
 ... Goenoeng ... Gede ... Tankoebang ...
 ... gagak ...
 ... een ... kleine ... punt ... van ... den ...
 ... tjoeroeg ...
 ... Korthals ... naar ... beneden ... Muller ... de ...
 ... en ... onze ... op ... De ... Inlanders ...
 ... staken ... de ... hutten ... inbrand ... als ... een ... offer ... voor ...
 ... die ... om ... de ... graven ... van ...
 ... waren ... De ... weg ... glibberig ... In ... het ... met ... ruigbaardig ...
 ... behangen ... kreupel ... bosch ... veel ...
 ... tjamara ... rendong ... poespa ...
 ... steeds ... dalende ... schoon ... weder ... Muller ... schoot ...
 ... hoog ... Vonden ... op ...
 ... omtrent ... 6000 ... hoogte ... en ...
 ... bij ... de ... gezegde ...
 ... lager ... veel ...
 ... mosch ... nam ... af ... veel ... parasiet ... planten ...
 ... 6000 ...
 ... De ... boomen ... wierden ... reg ... stammiger ... en ... hooger ...
 ... De ... weg ... zoo ... slijkachtig ...
 ... niet ... meer ... 5000 ... salam ...
 ... patjar ... hoog ... en ... Hoorden ...
 ... Retoli ... Daalden ... steeds ... voort ...
============================================================
NNM001001117 0069

page title: ... van den Julij van den bergrug welke wij diepe kloof ...
 
 ... van ... den ... Julij ...
 ... van ... den ... bergrug ...
 ... welke ... wij ...
 ... diepe ... kloof ... de ... eene ...
 ... Aan ... weers ... zijden ... van ...
 ... dieptens ...
 ... en ...
 ... tjamara ... en ... patjar ...
 ... zich ... te ... anders ... nog ...
 ... begonnen ... Wij ...
 ... met ...
 ... steeds ... verder ... het ... digte ... hooge ... met ...
 ... en ... met ...
 ... varen ... en ...
 ... doorwasde ... bosch ... naar ...
 ... andere ...
 ... even ... over ... 12 ... uren ...
 ... tenga ... alwaar ... wij ...
 ... en ... Korthals ...
 ... reeds ... De ... inlanders ... staken ... de ...
 ... hutten ... in ... brand ... verlieten ... wij ... tenga ...
 ... die ... ons ... in ... het ...
 ... met ... onze ...
 ... bewezen ... verder ...
 ... dalen ... goede ...
 ... het ... digte ... bosch ... naar ... beneden ...
 ... vonden ... 200 ... voeten ...
 ... lager ... rasamala ... hoeroe ... op ...
 ... wilde ... pisang ...
 ... dat ... als ... een ... kraag ... met ... punten ... de ...
 ... veel ... rottang ... bamboe ... nog ...
 ... warmte ... begon ... zich ... te ...
 ... schraal ... De ... warmte ...
 ... Muller ... schoot ... eene ...
 ... verloor ... zich ...
 ... zware ... stem ...
 ... het ... ruige ... bosch ... Hoorden ...
 ... bamboe ... Het ... hooge ...
 ... zich ... te ... nog ...
 ... samak ... stammen ... Verder ... gingen ... wij ...
 ... bamboe ... bosschen ... die ... met ... alang ... velden ...
 ... afwisselden ... zeer ... waren ... Op ... Boentoe ...
 ... wij ... onder ... van ...
 ... boschje ... onze ... in ... die ... wij ... hier ...
 ... den ... hoogsten ...
 ... punt ... des ... Salaks ...
============================================================
NNM001001117 0070

page title: velden, voorbij de kampongs Pasawakan,
 
 ... vervolg ... den ... 23 ...
 ... wij ... onze ... pas ... paarden ... en ... reden ...
 ... over ... Boentoe ... langs ... eerste ... bebouwde ...
 ... velden ... door ...
 ... over ... de ... en ... Tjati ... naar ... de ...
 ... Deze ...
 ... 25 ... onder ... huizen ...
 ... het ... zelve ... ten ... ligt ... een ... genaamd ...
 ... heilig ... graf ... waaruit ... de ...
 ... Het ... graf ... bestaat ...
 ... een ... hoop ... in ... een ...
 ... steenen ... in ... welker ... eenige ...
 ... steenen ... zijn ... overeind ... gesteld ... langs ... welke ... eenig ...
 ... palen ... en ... pisang ... bomen ... die ... het ... graf ... over ...
 ... op ... schieten ... Het ... ligt ... midden ...
 ... vijver ... die ... 20 ... voeten ... lang ... en ... breed ...
 ... zal ... zijn ... en ... die ... met ... groote ... steenen ...
 ... omlegd ... deze ... steenen ... en ... die ... waaruit ...
 ... het ... graf ... borrelt ... het ... kristal ... heldere ...
 ... der ...
 ... en ... loopt ... ten ... minsten ... eene ...
 ... van ... een ... voet ... vier ... vierkant ... snel ... weg ... Digt ...
 ... bij ... het ... graf ... is ... eene ... badplaats ... Volgens ... het ...
 ... der ... inlanders ... is ... hij ... die ... zich ... veel ...
 ... in ... wascht ... is ...
 ... als ... men ... in ... hetzelve ... veel ... goud ...
 ... Ik ... zag ... er ... maar ... weinig ... De ... hier ... bij ...
 ... wonende ... Javanen ... zeiden ... mij ... zij ... er ...
 ... ook ... zeer ... weinig ... zagen ... Wij ... dronken ...
 ... eerst ... koffij ... bij ... der ... mand ... mandor ... van ...
 ... en ... toen ... onze ... paarden ... Wij ... reden ...
 ... eenige ... rivieren ... langs ...
velden, voorbij de kampongs Pasawakan,
 ... enz ... naar ... Pasang ...
 ... terug ...
 ... wij ... tegen ... 3 ...
 ... en ... al ... onze ... Javanen ... waren ...
 ... reeds ... met ... en ... goederen ... aangekomen ...
 ... Men ... had ... te ... Tjietjoeroeg ... om ... gezien ... als ...
 ... een ... die ... van ... de ... der ...
 ... ten ...
============================================================
NNM001001117 0071

page title: ... Morgen gaan wij naar koffijtuinen van ten oosten als bergs ...
 
 ... Morgen ... gaan ... wij ... naar ... koffijtuinen ...
 ... van ... ten ... oosten ... als ... bergs ...
 ... gelegen ... Bij ... de ...
 ... aldaar ... is ... eene ... die ... wij ...
 ... met ... er ... zullen ... betrekken ...
 ... altijd ... voel ... ik ... onzen ... togt ... naar ... den ... berg ...
 ... mijne ... dei ... en ... kuitspieren ...
 ... den ... 27 ... savonds ...
 ... Hier ... zit ... ik ... thans ... weer ... rustig ... in ... mijn ... bamboe ...
 ... de ... Pasangerahan ... van ...
 ... Dezen ... morgen ... om ... uren ... hebben ...
 ... hondert ... Javanen ... met ... onze ... goederen ...
 ... van ... Tjietjoeroek ... vooruit ... gezonden ...
 ... uren ... gingen ... wij ...
 ... Ten ... half ... agt ... uren ...
 ... uit ... de ... heeren ...
 ... gezelschap ... bestond ...
 ... Muller ... van ...
 ... Korthals ... Muller ...
 ... van ... het ...
 ... de ... broeder ...
 ... begeleiden ... ons ...
 ... twee ... wegwijzers ...
 ... hoofd ... en ...
 ... volgden ...
 ... terwijl ... onze ... bedienden ...
 ... het ... dorp ...
 ... ging ... door ... het ... dorp ...
 ... Onze ...
 ... aan ...
 ... Het ... was ... nevelachtig ... weder ...
 ... grenzenden ...
 ... ten ... westen ... van ...
 ... eene ... Kampong ...
 ... deed ... zich ... aardig ... voor ...
 ... den ...
 ... de ... menigte ...
 ... Een ... weinig ... verder ...
============================================================
NNM001001117 0072

page title: ... hier waar de in dezelve valt Ten tijde van den ...
 
 ... hier ... waar ... de ...
 ... in ... dezelve ... valt ... Ten ... tijde ... van ... den ...
 ... Heer ... de ... wilde ... hier ... eene ... goede ...
 ... kring ... van ... welke ... thans ... echter ... alleen ...
 ... de ... verhogingen ... aan ... der ...
 ... zijn ... Aan ... geene ... zijde ...
 ... der ... rivieren ... reden ... wij ... door ... het ...
 ... groote ... Den ... weg ...
 ... van ... naar ... Soeka ...
 ... loopt ... verlieten ... wij ... hier ... en ... sloegen ... zuid ...
 ... waards ... over ...
 ... hoogte ... liggend ...
 ... in ... Van ... hier ... liep ... den ... weg ... van ... liet ...
 ... zuiden ... naar ... het ... westen ... slingerende ...
 ... ten ... oosten ... langs ... de ...
 ... Kampong ... en ... over ... de ...
 ... rivier ... van ... dezen ... naam ... daar ... het ...
 ... groote ... dorp ... huizen ...
 ... kort ... gelegen ... zijn ... voor ... al ... in ...
 ... veel ... menschen ... gestorven ... aan ... Colera ...
 ... morbus ... wierd ... de ... minder ...
 ... a ... op ... eene ... vlakke ... hoogte ...
 ... natte ... omgeven ...
 ... Vervolgens ... wij ... de ... kleine ...
 ... die ... langs ... de ... Kampong ... van ...
 ... langs ... de ...
 ... te ... zijn ... gereden ... door ...
 ... wij ... Aan ...
============================================================
NNM001001117 0073

page title: ... reden wij over heuvel gene van die naam van op ...
 
 ... reden ... wij ... over ... heuvel ...
 ... gene ...
 ... van ... die ... naam ...
 ... van ...
 ... op ... welken ...
 ... is ... liep ... de ... weg ... door ...
 ... die ... hier ... en ... door ...
 ... het ...
 ... naar ... het ...
 ... aan ... eene ... met ... allang ...
 ... welke ...
 ... begroeide ... e ...
 ... steenachtige ... rivier ... Bodjong ... stroomt ...
 ... ligt ... eene ... hoogte ...
 ... van ...
 ... De ... onder ...
 ... van ... een ... menigte ... boomen ... Hier ...
 ... langs ... ons ... den ... weg ... door ...
 ... en ... alang ... over ... de ...
 ... Ten ... westen ... derzelve ... liggen ... door ...
 ... een ... half ... jaar ... tuinen ...
 ... Die ... aan ... de ... andere ... tuinen ... tegen ...
 ... den ... aangelegd ... zijn ... grenzen ...
 ... in ... de ... ligt ... de ... Pasang ...
 ... erahan ... Tjietjadas ... Ten ... halftien ...
 ... wij ... hier ... aan ...
 ... v ... Geld ... en ... ik ... de ...
 ... vier ... van ... den ... Pasangerahan ...
 ... heer ... verkoos ... liever ... een ... klein ...
 ... hier ... gelegen ... huisje ... huren ...
 ... hier ... de ... Tjamat ... van ...
 ... ons ... gastvrij ... met ... rijst ... en ... eenige ...
 ... gezochte ...
============================================================
NNM001001117 0074

page title: ... den 28 Julij De koffijtuinen liggen ten van den ruig ...
 
 ... den ... 28 ... Julij ...
 ... De ... koffijtuinen ... liggen ... ten ...
 ... van ... den ... ruig ... begroeiden ... berg ...
 ... W ... van ... den ... hoogsten ... punts ... des ... Salaks ...
 ... en ... iets ... noord ... van ... den ... in ...
 ... nevel ... vertoonenden ... Zij ... strekken ...
 ... zich ... van ... het ... Z ... naar ... het ... Noorden ... mijl ...
 ... uit ... en ... zijn ... misschien ... een ... halfduizend ... pas ...
 ... breed ... Het ... getal ... der ... hier ... geplante ... boomen ...
 ... Dit ... jaar ... is ... het ... een ... slechte ... oogst ...
 ... men ... schat ... denzelven ... op ... 35000 ... ponden ...
 ... terwijl ... sommige ... jaren ... 125000 ... ponden ...
 ... hebben ...
 ... Midden ... in ... de ... is ... eene ... door ... bamboe ...
 ... omheinde ... vlakte ... die ... zich ... van ... het ... naar ...
 ... het ... westen ... 2 ... 280 ... en ... van ... het ... zuiden ...
 ... naar ... het ... Noorden ... 100 ... passen ... uitstrekt ... Op ...
 ... dezelve ... bevinden ... zich ... de ... met ... vier ... vertrekken ...
 ... voorziene ... Pasangerahan ... en ... nog ... tien ...
 ... woningen ... waaronder ... die ... voor ... het ...
 ... afdelingshoofd ... welke ... hij ... op ... zijne ... Nazienings ...
 ... reizen ... betrekt ... de ... voornaamste ... is ... Verder ...
 ... zijn ... hier ... vijftien ... drooghuizen ... waarin ... de ...
 ... vruchten ... worden ... gebragt ... en ... voor ... de ...
 ... bereid ...
 ... De ... tuinen ... worden ... door ... de ... beekjes ...
 ... en ... Tjietjowol ... en ... Tjiebodjong ... die ...
 ... salak ... ontspringen ... en ... de ... tjadas ... mango ...
 ... en ... welke ... van ... den ...
 ... stroomen ...
============================================================
NNM001001117 0075

page title: ... mijl ten der halve der op de hoogtens der Koffij ...
 
 ... mijl ... ten ... der ...
 ... halve ... der ...
 ... op ... de ... hoogtens ... der ...
 ... Koffij ... tuin ... een ...
 ... steen ... van ... vier ... voet ... in ... doorsnede ... De ...
 ... zelve ... is ... met ... vier ... handjoewang ... boomen ...
 ... geregeld ... omplant ... Op ... de ...
 ... ziet ... men ... eenigsints ... vergaan ... echter ... nog ...
 ... genoeg ... van ... voetstappen ...
 ... een ...
 ... van ...
 ... een ... paard ... en ... nog ... eenige ...
 ... sporen ... van ...
 ... toe ... een ... stuk ... veldspaat ... zijn ... dat ...
 ... daar ... is ... neergerold ... De ... Javanen ... die ...
 ... enigzints ... eerbied ...
 ... hadden ...
 ... voor ... den ... steen ... aan ... den ... dag ... Zij ...
 ... ons ... dat ... dezelve ... van ... den ... ouden ... tijd ...
 ... was ... doch ... van ... en ...
 ... wien ... wisten ... zij ... ons ... niet ... zeggen ...
 ... zuidoosten ... van ...
 ... Tien ... passen ...
 ... ligt ... nog ... een ... tweede ... kleinere ... steen ... van ...
 ... dezelfde ... soort ... Onze ... javanen ... toonden ... ons ...
 ... hierop ... mede ... eenige ... spooren ... van ...
 ... die ... wij ... niet ... konden ... herkennen ...
 ... Er ... moet ... op ... nog ... een ... heilig ... graf ...
 ... dat ... ik ... echter ... nog ... niet ... heb ... gezien ...
 ... vlak ... bij ... de ... Pasangerahan ... staat ... ook ...
 ... stuk ...
============================================================
NNM001001117 0076

page title: ... grond overeind voor welken een platten steen is gelegen Dezelven ...
 
 ... grond ... overeind ... voor ... welken ... een ... platten ...
 ... steen ... is ... gelegen ... Dezelven ... worden ...
 ... door ... handjoewang ... overschaduwd ...
 ... Met ... de ... vernietiging ... der ... oude ... bosschen ...
 ... hier ... ontginning ... der ... koffijtuinen ...
 ... zijn ... deze ... overblijfselen ... van ... een ... oud ... volk ...
 ... weder ... aan ...
 ... twijfeld ... waren ... in ... die ... dagen ... deze ... plaatsen ...
 ... die ... nu ... met ... oorspronkelijke ... bosschen ...
 ... zijn ... begroeid ... door ... een ... vijver ... volk ... bewoond ...
 ... en ... beplant ... wel ... door ... vroeger ...
 ... als ... het ... in ... duistere ... eeuwen ... wegzinkende ...
 ... Welke ... moeite ... ik ... mij ...
 ... ook ... om ... aan ... oude ... inlanders ...
 ... eenige ... van ... overlevering ... of ...
 ... te ... vragen ... zoo ... blijf ... ik ... in ... mijn ... nu ...
 ... toch ... even ... ver ... en ... kan ... niet ...
 ... De ... berg ... perebakti ... wordt ... in ... verschillen ...
 ... oude ... liederen ... der ... de ... eenige ... over ...
 ... leveringen ... hunner ... genoemd ...
 ... Den ... Julij ...
 ... Dezen ... vroeg ... heb ... ik ... den ... steen ... waarop ...
 ... die ... sporen ... ingedrukt ... staan ... getekend ... Met ...
 ... het ... terugkeren ... merkte ... ik ... dat ... ik ... van ... eenige ...
 ... geregelde ... afdaalde ... Ik ... vroeg ... mijn ...
 ... Inlanders ... of ... dezelven ... door ... menschen ... waren ...
 ... gemaakt ... die ... allen ... dit ...
 ... sloeg ... ik ... thans ... de ... hoogte ... die ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0077

page title: ... de gade liep de geheele hoogte over weder en ...
 
 ... de ... gade ...
 ... liep ... de ... geheele ... hoogte ... over ... weder ... en ...
 ... en ... toen ... de ... volgende ... uitkomst ...
 ... Ter ... waar ... de ... uit ... den ... berg ... vloei ...
 ... in ... de ... Tjie ... Bodjong ... valt ... ligt ...
 ... ten ... de ... hoogte ... Tjie ... herang ...
 ... Op ... dezelve ... liggen ... in ... eene ... vierkant ...
 ... drie ... boven ...
 ... gedaante ... drie ...
 ... door ... diepe ... graften ... van ... elkander ...
 ... Dezelven ... omgeven ... een ... hoog ...
 ... vlak ... dit ... 300 ... passen ... en ... 200 ... breed ... is ...
 ... dit ... vlak ... ligt ... eene ...
 ... hoog ... en ... passen ...
 ... op ... welker ... midden ... den ... steen ...
 ... hier ... boven ... beschreven ...
 ... met ... sporen ... die ... het ...
 ... verhogingen ... die ...
 ... zullen ... 20 ... voeten ... hoog ... en ...
 ... de ... verdiepingen ... schat ...
 ... veertig ... breed ... zijn ... diepte ...
 ... ik ... op ... genoeg ... tien ... voeten ...
 ... binnens ... werks ... en ... breedte ...
 ... Tjie ... bodjong ...
============================================================
NNM001001117 0078

page title: ... westwaards van heuvel ligt aan den westkant van het beekje ...
 
 ... westwaards ... van ... heuvel ...
 ... ligt ... aan ... den ... westkant ... van ... het ... beekje ...
 ... Tjie ... mango ... op ... de ... hoogte ... van ... die ... naam ...
 ... met ... varen ... slinger ... en ... begroeid ...
 ... hoog ... bosch ... eene ... vierkante ... vlakte ... tien ...
 ... breed ... en ... twintig ... lang ... Dezelve ... zien ...
 ... van ... het ... zuid-oosten ... naar ... het ...
 ... Op ... deze ... vlakte ... bevind ... zich ... aan ... de ... Noordwest ...
 ... zijde ... een ... aarden ... heuvel ... voeten ... lang ...
 ... 18 ... breed ... en ... hoog ... zal ... zijn ... en ... dwars ... met ... de ...
 ... vlakte ... ligt ... Dezelve ... is ... met ... platte ...
 ... en ... op ... den ... midden ... tegen ... eenen ... staan ...
 ... een ... hoogen ... smallen ... steen ... overeind ...
 ... Dit ... is ... volgens ... het ... zeggen ... der ... inlanders ... het ...
 ... graf ... van ... @Raden_underlined ... @djaija_underlined ... die ... in ... de ...
 ... tijden ... van ... het ... rijk ... moet ... geleefd ...
 ... hebben ... De ... inlanders ... bewijzen ... nog ... veel ...
 ... eerbied ... voor ... dit ... graf ... Ten ... van ...
 ... hetzelve ... op ... de ... vlakte ... ligt ... een ... vierkant ...
 ... voeten ... breed ... en ... 20 ... lang ... dat ... even ... als ... het ... graf ...
 ... tusschen ... de ... hooge ... boomen ... met ... oosten ...
 ... en ... andere ... boompjes ... is ... beplant ... Verder ... bevind ...
 ... zich ... dit ... vierkant ... en ... het ... graf ... eenen ...
 ... grooten ... platten ... steen ... die ... misschien ... voor ...
 ... om ... aan ... de ... geesten ... der ... overledenen ...
 ... te ...
 ... offeren ... De ... weg ... die ... van ... de ...
 ... naar ... Heuvel ... Tjie ... voort ... loopt ...
 ... waards ... door ... de ... koffijtuinen ... over ... het ...
 ... beekje ... Tjie ... mango ... op ... den ... heuvel ... die ... digt ... met ...
 ... zwaar ... bosch ... is ... begroeid ...
 ... dan ... kan ... het ... hier ... stinken ...
 ... naar ... zwavel ... dat ... door ... het ... gat ... of ... de ...
 ... krater ... die ... zich ... ten ... zuiden ... des ... Salaks ... bevind ...
 ... word ... veroorzaakt ... De ... Noorder ... berg ... wind ... en ...
 ... voeren ... den ... lucht ... hier ... over ...
============================================================
NNM001001117 0079

page title: ... den 6 Augustus Heden morgen is de Heer Machlot ...
 
 ... den ... 6 ... Augustus ...
 ... Heden ... morgen ... is ... de ... Heer ... Machlot ... hier ... aangekomen ...
 ... Hij ... heeft ... eene ... reis ... naar ... Palaboean ... aan ...
 ... de ... wijnkopers ... baan ... gelegen ... volbragt ... van ...
 ... welke ... hij ... den ... 3 ... dezer ... is ... gekomen ...
 ... langs ... den ... weg ... die ... door ... de ... onbewoonde ...
 ... zuiderstreken ... ligt ... had ... hij ... meer ... dan ...
 ... vallen ... tot ... het ... vangen ... van ... tijgers ... zien ...
 ... staan ... Twee ... met ... geweren ... gewapende ... inlanders ...
 ... vergezelden ... hem ... tegen ... de ... aanvallen ... dezer ...
 ... woeste ... dieren ...
 ... Te ... eene ... Europische ... pak ...
 ... huismeester ... welke ... het ... ligt ... over ... twee ...
 ... pakhuizen ... heeft ...
 ... de ... Heer ... Machlot ... naar ... eene ... vulkanische ...
 ... vlakte ... geweest ... welke ... ten ... westen ... van ... den ...
 ... Salak ... is ... gelegen ... aan ... den ... voet ... van ...
 ... eenen ... heuvel ... Dezelve ... bestaat ... uit ... kleine ... ver ...
 ... hogingen ... door ... diepe ... scheuren ... omgeven ...
 ... doorwelke ... waterdamp ... modder ...
 ... wordt ... uitgebracht ...
 ... van ... om ... 9 ... uren ...
 ... onze ... wij ... een ... paar ... uren ...
 ... te ... varen ... Wij ...
 ... onzen ... rit ... langs ... den ... zelfden ... weg ... die ... wij ...
 ... van ... Tjietjoeroeg ... hadden ... gebruikt ... schoon ...
 ... weder ... Tegen ... 1 ... uur ... kwamen ... wij ... te ... Tjitjoeroeg ...
 ... aan ...
============================================================
NNM001001117 0080

page title: ... den vervolg Na regeling onzer goederen voor gaan wij ...
 
 ... den ... vervolg ...
 ... Na ... regeling ... onzer ... goederen ... voor ...
 ... gaan ... wij ... naar ... Gikkrong ... ten ...
 ... zuidoosten ... aan ... voet ... des ... bergs ...
 ... gelegen ... om ... van ... deze ... plaats ... indien ... mogen ...
 ... berg ... te ... bestijgen ...
 ... den ... 12 ... augustus ...
 ... zonden ... wij ... met ... de ... buffelkarren ... onze ...
 ... zware ... goederen ... van ... hier ... weg ... naar ...
 ... De ... goederen ... die ... gedragen ... moeder ...
 ... worden ... zullen ... gelijk ... met ... ons ... vertrokken ...
 ... den ... 13 ... augustus ...
 ... gingen ... de ... Heeren ... Korthals ... en ... Overdijk ... voor ...
 ... naar ... of ...
 ... den ...
 ... sMorgens ... vroeg ... zonden ... wij ... onze ... goederen ...
 ... naar ... vooruit ... Ten ... halfzeven ... zijn ...
 ... vertrokken ... Het ... geregend ... waar ...
 ... door ... de ... weg ... zeer ... glibberig ... was ... Wij ... reden ...
 ... oostwaards ... over ... de ... vroeger ... door ... de ...
 ... wilde ... aangelegden ... schoonen ... weg ... langs ...
 ... of ... door ... kampong ...
 ... over ... de ... Tjietjati ... en ... Tjiebenber ... aan ... de ... oost ...
 ... zijde ... van ... welken ... de ... Kampong ... Tjieringien ...
 ... is ... gelegen ... De ... Heeren ... Machlot ... en ...
============================================================
NNM001001117 0081

page title: ... den vervolg van Gilder hard vooruit Onze weg liep over ...
 
 ... den ... vervolg ...
 ... van ... Gilder ... hard ... vooruit ... Onze ... weg ... liep ...
 ... over ... pas ... is ... Pasir ...
 ... langs ... over ...
 ... bodjong ... waaraan ...
 ... ten ... oosten ... de ... kampong ... van ... naam ... is ...
 ... tot ... aan ... de ... welke ... ik ... afdelingen ...
 ... Tjietjoeroeg ... en ... Tjiehenlang ... van ... elkander ... schijnt ...
 ... Het ... hoofd ... deed ... ons ... tot ... hier ... uitgeleide ...
 ... Wij ... reden ... vervolgens ... de ... brug ... over ... de ...
 ... over ... welke ... de ... Kampong ...
 ... ligt ... den ... heuvel ... op ...
 ... Op ... denzelven ... ligt ... een ... kampong ... van ... huizen ...
 ... van ... deze ... naam ... De ... weg ... was ... zoo ... smerig ...
 ... dat ... onze ... paarden ... met ... moeite ... konden ...
 ... voortstappen ... Van ... hier ... reden ... wij ... over ... en ...
 ... langs ... Pasir ... en ... Kampong ... warong ... Pasir ...
 ... en ... in ... welk ...
 ... rijstpakhuizen ... zijn ... gebouwd ... Zuidwest ... van ...
 ... ons ... zagen ... wij ... de ... hier ... tamelijk ... breed ... wordende ...
 ... Tjietjatie ... aan ... gene ... zijde ... van ... welke ...
 ... schoone ... de ... kampong ...
 ... is ... gelegen ... Verder ...
 ... langs ... en ... over ...
 ... waarover ... een ...
 ... schoon ... bamboeze ... brug ...
 ... een ... warong ... waarop ...
 ... schoone ... dorp ... van ... die ... naam ... aan ... de ...
 ... woning ... van ... het ...
 ... wij ...
============================================================
NNM001001117 0082

page title: ... Den Het een schoon hout huis dat het hooft van ...
 
 ... Den ...
 ... Het ... een ... schoon ... hout ...
 ... huis ... dat ... het ... hooft ... van ...
 ... bewoont ... Het ... hooft ... is ... een ... oud ... man ... die ...
 ... De ... wilde ...
 ... bevel ...
 ... een ...
 ... Muller ... en ... ik ... namen ... eerst ... een ...
 ... van ...
 ... kumbar ... a ...
 ... 2 ...
 ... heldere ...
 ... die ... het ... land ... e ... eene ... groote ... vruchtbaarheid ...
 ... geven ...
 ... Kampong ... Kampongs ... Kampong ... Kampongs ...
 ... hoofd ... Kampong ...
 ... veel ... kleinere ...
============================================================
NNM001001117 0083

page title: ... twee Moedin eenige hoofd vernam niet te tot ...
 
 ... twee ... Moedin ... eenige ...
 ... hoofd ... vernam ... niet ...
 ... te ...
 ... tot ...
 ... Hij ...
 ... Muller ...
 ... te ...
============================================================
NNM001001117 0084

page title: ... Kampongs Ik mijn met Kampong g ...
 
 ... Kampongs ...
 ... Ik ... mijn ...
 ... met ...
 ... met ...
 ... Kampong ...
 ... Kampong ...
 ... g ...
 ... 2 ... 3 ... is ...
 ... Raden ...
============================================================
NNM001001117 0085

page title: ... naam Kampong tot ik ...
 
 ... naam ...
 ... Kampong ...
 ... tot ...
 ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0086

page title: ... ik naar het gebergte bergen rivieren Tjie Mandiri Tji ...
 
 ... ik ...
 ... naar ...
 ... het ...
 ... het ... gebergte ...
 ... bergen ...
 ... rivieren ... Tjie ... Mandiri ... Tji ... Goenoeng ...
 ... Kampongs ...
 ... uit ...
============================================================
NNM001001117 0087

page title: ... op 7 6 8 ...
 
 ... op ...
 ... 7 ...
 ... 6 ...
 ... 6 ...
 ... 8 ...
============================================================
NNM001001117 0088

page title: den 15 augustus vervolg.
 
den 15 augustus vervolg.
in goeden staat is. De wegen zijn met bamboeze
schuttingen afgeperkt, waar binnen onder
de lommer van schoone klapperboomen
de kampong huizen zijn gelegen. Digt
bij de kampong stroomd en beek tjikole
bast van Soehaboemi, digt bij, ligt een groote
vlakte, waarop nog patjar boomen schoone
bloemen overblijfselen van vijvers en van
steene grondtuinen worden gevonden
Hier stond het huis van den Heer de Wilde.
De planten en balken van ... zelve zijn
voor eenigen tijd naar Tjieantjoer over
gebragt.
Tegen 10 uren verlieten wij Soehaboemi. De
weg van huis naar Gikbrong loopt over
 ... P ...
============================================================
NNM001001117 0089

page title: ... waar eene groote door koffijtuinen vlakte hier De van ...
 
 ... waar ...
 ... eene ... groote ...
 ... door ... koffijtuinen ... vlakte ...
 ... hier ...
 ... De ... van ...
 ... naar ...
 ... Heer ...
 ... plaats ...
 ... ik ...
 ... is ... a ...
 ... m ...
 ... op ... naar ...
 ... den ...
 ... z ... gezonden ...
 ... tot ...
============================================================
NNM001001117 0090

page title: ... naar is tot het van tot ...
 
 ... naar ...
 ... is ...
 ... tot ... het ... van ...
 ... tot ... voet ...
 ... De ...
 ... kampong ... Kampongs ...
 ... Het ... is ...
 ... 6 ...
============================================================
NNM001001117 0091

page title: ... of en 6 te hier welke bewoners op 2 z ...
 
 ... of ... en ...
 ... 6 ...
 ... te ...
 ... hier ...
 ... welke ...
 ... bewoners ... op ...
 ... 2 ...
 ... z ...
 ... naar ...
 ... te ... op ...
 ... goederen ...
============================================================
NNM001001117 0092

page title: ... 3 op 2 7 3 2 6 2 1829 ...
 
 ... 3 ...
 ... op ...
 ... 2 ... 7 ...
 ... 3 ...
 ... 2 ... 6 ... 2 ...
 ... 1829 ...
 ... op ...
 ... Goenung ... 2 ...
 ... 2 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0093

page title: ... den 29 Augustus S_morgens even over vijf uren wierd ik ...
 
 ... den ... 29 ... Augustus ...
 ... S_morgens ... even ... over ... vijf ... uren ... wierd ... ik ... door ...
 ... eene ... aardbeving ... opgewekt ...
 ... Uittreksel ...
 ... het ... Gebergte ... Gede ...
 ... gesteldheid ... van ... over ... de ...
 ... door ... C. ... L. ... Blume ... m. ... d. ...
 ... Den ... 13 ... april ... 1824 ... verliet ... hij ... Buitenzorg ...
 ... dorp ... aan ... de ...
 ... ging_over ... Toegoe ... het ... laatste ...
 ... van ... de ... Megamedoeng ... dat ...
 ... meters ... boven ... de ... zeeoppervlakte ... ligt ...
 ... 9 ... 6 ... 2 ... Horsfield ... is ... de ... top ... van ... den ... Pang. ...
 ... geenen ... krater ... doorboord ...
 ... zijn ... heete ... goerango ...
 ... dezen ... en ... den ... Gede ... zijn ...
 ... Pangoe ...
 ... watervallen ... De ... aarde ... van ...
 ... rangoe ... is ... tot ... het ... welslagen ... Koffij ...
 ... kultuur ... beter ... dan ... die ... des ... Salaks ...
 ... Den ... 14 ... 1 ... 4 ... april ... trokken ... Blume ... en ... zijne ...
 ... reisgenoten ... Kent ... Latour ... en ... Tieve ...
 ... dit ... de ... Malines ... benevens ... een ... aan ...
 ... tal ... dienaars ... en ... dragers ... over ... den ...
 ... meters ... hoog ...
 ... Megamedoeng ... 1 ...
 ... oostwaards ... over ...
 ... gingen ... nog ... een ... eind ...
 ... grooten ... weg ... en ... drongen ... in ... eene ...
 ... zuidelijke ... rigting ... van ... denzelven ... de ...
 ... @bosschen_bosfschen ... in ... Men ... ziet ... van ... hier ... in ... het ... zuiden ...
 ... van ... boven ... vlakken ... Gede ... die ... den ...
============================================================
NNM001001117 0094

page title: ... van zijnen rookenden krater als mede achtermuur de steile geelkleurige ...
 
 ... van ... zijnen ... rookenden ... krater ... als ... mede ... achtermuur ...
 ... de ... steile ... geelkleurige ... geel ... instortingen ... aan ... de ... noord ...
 ... zijde ... gedeeltelijk ... aan ... het ... oog ... vertoont ... Zijn ... noord ...
 ... hangt ... met ... den ... kegelvormigen ... westelijken ...
 ... te ... zamen ... aan ... wiens ... Pangoerangoe ...
 ... zijde ... de ... Geger ... Giger-Bintang ... Bintang ... zich ... ver ... oostelijke ...
 ... heft ... die ... aanvankelijk ... naar ... het ... noorden ... loopen ...
 ... zich ... vervolgens ... kringsgewijze ...
 ... ten ... west ... - ... noordwesten ... neigt ...
 ... met ... klewangs ... trokken ... zij ... voor ... kappende ...
 ... waards ... over ... diepe ... kloven ... tusschen ... welke ... e ...
 ... kleine ... beekjes ... vloeijen ... Tji- ... verscheidene ...
 ... Geger ... Bintang ... en ... den ... stroom ... -tjantjawar ...
 ... die ... uit ... den ... Gede ... ontspringt ... Tjikundoel ...
 ... onder ... de ... hooge ... boomen ... en ... zien ...
 ... de ... rasamala ... Altingea ...
 ... Palaglar ...
 ... Kipoetri ... Kimerak ... lengsar ...
 ... en ... Bajur ... De ... weg ... was ... moeilijk ... door ...
 ... de ... vogtige ... @bossche_bosfche ... aarde ... daar ... men ... over ...
 ... de ... knieen ... inzakt ... en ... lastig ... door ... de ...
 ... menigte ... bloedzuigers ...
 ... Langs ... de ... vlakke ... moerassige ... oorsprong ... van ...
 ... den ... Tjimadjang ... kwamen ... zij ... bij ... de ... bron ...
 ... nen ... van ... Tjimaling ... welke ... aan ... de ... ooste- ...
 ... lijken ... afhelling ... eener ... klove ... liggen ...
 ... wierdt ... het ... nachtlager ... opgeslagen ...
 ... Den ... 15 ... Augustus ... zij ... zich ... smorgens ...
 ... vroeg ... op ... en ... over ... eene ... steile ... berg ...
 ... rug ... door ... het ... digte ... bosch ... van ... tijd ... tot ...
 ... tijd ... noordelijke ... bergspits ... van ... den ...
 ... bintang ... die ... door ... eene ... diepe ... vallei ...
============================================================
NNM001001117 0095

page title: ... van_hun wierdt gescheiden Door dit dal en Tjiburrum Tjikandoel De ...
 
 ... van_hun ... wierdt ... gescheiden ... Door ... dit ... dal ...
 ... en ... Tjiburrum ... Tjikandoel ...
 ... De ... sluit ... ten ... ZO ... en ... de ... Goenung ... Batoe ...
 ... Geger ... Bintang ... ten ... westen ... eene ... groote ...
 ... zawa ... moeras ... in ... die ... met ... Martensia ...
 ... Imperata ... alang ...
 ... en ... in ... den ... omvang ... met ... eene ... meenigte ... van ...
 ... Solaris ... daarentegen ...
 ... van ... de ... oprijzende ... westzijde ... met ...
 ... Pseudo ... - ... Molucca ... Angustata ...
 ... Fagur ... Javanica ... rondom ...
 ... is ... bewassen ... Uit ... deze ... ontspringt ...
 ... en ... Tjiburrum ... weshalven ... Blume ... de ...
 ... Tjiburrum ... noemde ... zelden ... vlakte ...
 ... hoogte ... 1 ... 6 ... 20 ... , ... meters ... Zij ... vonden ... noch ...
 ... hoorden ... allein ... de ... meger ...
 ... der ... Neushoornen ... deden ... hun ... zien ... dat ...
 ... deze_dierens ... tot ... hier ... waren ... doorgedrongen ...
 ... Aan ... de ... N. ... W. ... zijde ... van ... den ... Goenoeng ...
 ... Batoe ... ligt ... een ... ruim ... hol ... dus ... aan ...
 ... den ... verwilden ... ingang ... de ... wijdte ... van ...
 ... 5 ... 0 ... voeten ... en ... de ... hoogte ... van ... 40 ... voeten ...
 ... heeft ... en ... zich ... van ... het ... W ... naar ...
 ... Z ... O ... strekt ... het ... dringt ... 8 ... 0 ... voeten ...
 ... diep ... vaste ... basaltrijke ... lava ... massa ...
 ... zich ... geene ... sporen ... van ...
 ... vertoonen ... en ... deszelfs ... chrystallisatie ...
 ... bodem ... met ... water ... bedekt ... Van ...
 ... berg ... wand ... stromen ... de ... wateren ...
 ... in ... verscheiden ... kolommen ... naar ...
 ... oostelijkste ...
 ... beneden ... van ... welke ... de ...
 ... het ... ongeveer ... 8 ... 0 ... voet ... hoog ... en ... 20 ...
 ... breed ... de ... westelijke ... veel ... minder ... water ... doch ...
============================================================
NNM001001117 0096

page title: ... voerende van 160 voet hoogte zich daar en tegen een ...
 
 ... voerende ... van ... 160 ... voet ... hoogte ... zich ... daar ...
 ... en ... tegen ... een ... dieper ... bekken ... uitgegraven ...
 ... heeft ... en ... zelfs ... uit ... de ... zuid ... westelijke ...
 ... kloven ... verkondigt ... het ...
 ... van ... den ... vooruit ... dringenden ... stroom ...
 ... doet ... ook ... in ... die ... de ... Tjikandoel ...
 ... zich ... verdeeld ... heeft ... De ... 200 ... voeten ... hooge ...
 ... muur ... waarover ... de ... vloed ... zich ... stort ... bestaat ...
 ... uit ... eene ... vaste ... in ... horizon ... meerendeels ...
 ... lagen ... brekende ... lava ... massa ... tale ...
 ... die ... in ... aard ... de ... trapsteen ... zeer ...
 ... nabij ... komt ... Zij ... is ... op ... eenige ... plaatsen ... kaal ...
 ... meest ... echter ... met ... kruidachtige ... planten ... be ...
 ... waschen ... vind ... me ... hier ... menigvuldig ...
 ... van ... poreuse ... lava ... en ... overblijfselen ...
 ... en ... dan ... ook ... lagen ... van_tuf ...
 ... Zij ... gingen ... verder ... zuidwaards ... op ... door ... de ...
 ... paden ... der ... Rhinocerossen ... door ... eenige ...
 ... moerassen ... die ... digt ... begroeid ... waren ... met ...
 ... Dichotama ... Martensia ... Het ... gebergte ...
 ... wierdt ... steiler ... de ... boomen ... ranker ... Rosamala ...
 ... had ... hun ... reeds ... vroeger ... verlaten ... de ... Kimerak ...
 ... wierdt ... kleiner ... de ... hooge ... Poespa ... strooide ...
 ... rijkelijk ... haren ... witten ... bloesem ... op ... de ... lage ...
 ... struiken ... en ... Andromeda ... Lencocarpa ...
 ... Myvica ... Javanica ... en ... eenige ...
 ... aan ... te ... begeleiden ...
 ... 's_avonds ... om ... 5 ... uren ... sloegen ... zij ... het ... lager ...
 ... op ... bij ... eene ... waterval ... op ... eene ... hoogte ... van ...
 ... 2089 ... meter ... aan ... de ... westelijke ... zijde ... van ...
 ... den ... G. ... Batoe ... bezijden ... den ... Pangoerangoe ...
 ... den ... 16 ... Augustus ... smorgens ... vroeg ... ging ... Bl. ...
 ... de ... omstreken ... bezien ...
============================================================
NNM001001117 0097

page title: ... anders dan lager De groei is hier gansch anders alle ...
 
 ... anders ... dan ... lager ...
 ... De ... groei ... is ... hier ... gansch ... anders ...
 ... alle ... Alle ... schijnen ... het ... weelderige ... van ... gewassen ... schijnen ...
 ... hebben ... verloren ... Ofschoon ...
 ... de ...
 ... niet ... aan ... boomen ... zijn ... deze ... reeds ...
 ... van ... anderen ... met ... takken ... voorzien ... ; ... digt ...
 ... mosch ... bedekt ... hunne ... stammen ... en ... hunne ...
 ... takken ... tot ... zijn ... hier ... bijzonder ... met ... digte ... lagen ...
 ... van ... orchideen ... overtrokken ... Zelfs ... in ... hun ...
 ... getal ... tot ... op ... weinige ... soorten ... bepaald ...
 ... welke ... eenige ... Eik ... soorten ... voornamelijk ...
 ... de ... Spicata ... Melastoma ... Ar- ... Engelhardtia ...
 ... borea ... Schima ... Noronhae ... enz. ... , ... terwijl ...
 ... hier ... de ... boom ... vaar ... Polypodium ... Arboreum ...
 ... zijn ... als ... een ... uitgebreid ... loof ... op ...
 ... eenen ... stam ... draagt ... die ... niet ... zelden ... over ...
 ... en ... 4 ... 0 ... voet ... hoog ... is ... en ... de ... toppen ... van ...
 ... den ... Javanicum ... met ... Rhododendrum ...
 ... de ... van ... groote ... donker ...
 ... kleurige ... bloemen ... pronken ...
 ... westwaards ... verliest ... zich ... het ... kegelvormige ...
 ... hoofd ... van ... den ... Pangoerangoe ... , ... wiens ... be ...
 ... stijging ... van ... hier ... , ... door ... diepe ...
 ... bezwaarlijk ... wordt ... gemaakt ... Zwarte ...
 ... lavamassen ... die ... aan ... deze ... W._Zijde ...
 ... van_den ... G. ... Batoe ...
 ... zich ... tegen ...
 ... liggen ... en ... verliezen ...
 ... diepe ... afhellingen ...
 ... begrenzen ... hier ... het ... bed ... van ... deze ... merk- ...
 ... waardigste ... watervallen ...
 ... Slechts ... met ... levensgevaar ... laat ... men ... zich ...
 ... over ... dit ... gesteente ... afgleiden ... tusschen ...
 ... het ... welk ... warme ... dampen ... opstijgen ... waar ...
 ... door ... de ... temperatuur ... van ...
 ... annmerkelijk ... verhoogd ... wordt ...
============================================================
NNM001001117 0098

page title: Zoo ontspringt toch het grootste ge..... der-
 
 ... Deze ... watervallen ... uit ... drie ... armen ... bestaande ...
 ... twee ... Z. ... O. ... en ... de ... sterkere ... Z.W. ... Z. ... voor ... waarvan ...
 ... dringen ... storten ... zich ... in ... meerdere ... waards ...
 ... en ... vallen ... naar ... beneden ... en ... snellen ... bogten ...
 ... als ... een ... schuimende ... stroom ... in ... vereenigd ...
 ... de ... N.W. ... afgronden ... nederwaards ... e ... Dit ...
 ... echter ... zoo ... geene ... verwondering ... voor ...
 ... den ... aanmerkelijken ... val ... dezer ... stroomen ... die ...
 ... over ... de ... 200 ... voeten ... bedraagt ... dan ... wel ... wegens ...
 ... de ... menigte ... van ... heet ... water ... hetwelk ... on- ...
 ... hier ... wordt ... afgevoert ... terwijl ... de ... ophoudelijk ...
 ... breedte ... van ... den ... Z.W. ... arm ... alleen ... bij ... de ... 2 ... 5 ...
 ... voet ... bedraagt ... Ook ... is ... de ... oorsprong ... dezer ...
 ... hoog ... merkwaardig ... want ... schoon ... watervallen ...
 ... eene ... heete ... beek ... boven ... de ... Z.O. ...
 ... denzelven ... een ... deel ... harer ... wateren ... toevoegt ...
Zoo ontspringt toch het grootste ge..... der-
 ... zelve ... uit ... de ... rotsmassa's ... op ... de ... plaats ... zelve ...
 ... waar ... het ... zich ... afstort ... en ... wordt ... hier ... en ...
 ... daar ... met ... uit ... het ... gesteente ... naar ...
 ... omhoog ... gedreven ... Dit ... kan ... men ... onder ... an- ...
 ... deren ... boven ... aan ... de ... vallen ...
 ... bemerken ... waar ... de ... temperatuur ... des ... waters ...
 ... 126 ... 6 ... tot ... 128 ... F. ... bedraagt ... daar ... integendeel ...
 ... de ... beek ... boven ... de ... watervallen ... bij ... eene ...
 ... luchtgesteltenis ... van ... 68 ... F. ... slechts ... 102 ... F ...
 ... en ... aan ... de ... randen ... waar ...
 ... waar ... zich ... uit ... ge- ...
 ... lijke ... bronnen ... bevinden ... 116 ... 6 ... aanwijst ... het ...
 ... geen ... insgelijks ... ten ... bewijze ... dient ... dat ... de ...
 ... heete ... wateren ... aan ... de ... afhellingen ... der ... kas- ...
 ... kaden ... uit ... den ... vulkanischen ... grond ... zelven ... uit ...
 ... gedreven ... worden ... Door ...
 ... den ... verwarmenden ...
 ... der ... wateren ... schijnt ... de ... natuur ...
 ... der ... Poespa ... krachten ... bijtezetten ...
============================================================
NNM001001117 0099

page title: ... verliest de boomvaar hare Trots Laurus citrata wier bast een ...
 
 ... verliest ... de ... boomvaar ... hare ... Trots ...
 ... Laurus ... citrata ... wier ... bast ... een ...
 ... zenuw ... geneesmiddel ... verschaft ... zag ... starked ...
 ... ik ... nergens ... zoo ... pronken ... als ... hier ... aan ...
 ... verwarmende ... oevers ... Gunera ... erosa ...
 ... en ... debilis ... schijnen ... bijna ...
 ... het ... heete ... slijk ... voortte ... komen ...
 ... daar ... ik ... beide ... deze ... planten ... slechts ... hier ...
 ... noord ... steile ...
 ... wanden ... eenen ... waarschijnlijke ... uit ...
 ... gebluschten ... krater ... heb ... Zelfs ...
 ... de ... vogels ... den ... door ... warmte ...
 ... aangelokt ...
 ... plaats ...
 ... Het ...
 ... nog ...
 ... is ...
 ... is ...
 ... is ...
 ... is ...
============================================================
NNM001001117 0100

page title: ... Uit dit dal dat geheel het karakter ...
 
 ... Uit ... dit ... dal ... dat ... geheel ... het ... karakter ... draagt ... van ...
 ... eenen ... uitgedoofden ... krater ... bestegen ... zij ... den ...
 ... kloven ... ter ... zijde ... heete ... kaskaden ... noordelijke ...
 ... op ...
 ... water ...
 ... tot ...
 ... met ...
 ... zij ...
 ... vervolgens ... dal ...
 ... genaamd ...
 ... voet ... is ...
 ... een ...
============================================================
NNM001001117 0101

page title: ... water Zoo ...
 
 ... water ...
 ... Zoo ...
============================================================
NNM001001117 0102

page title: ... oostelijk op aantreft behooren Rhododenron Javanica @COMMA vaccinium folium Andromeda ...
 
 ... oostelijk ... op ...
 ... aantreft ... behooren ... Rhododenron ...
 ... Javanica ... , ... vaccinium ...
 ... folium ... Andromeda ... leu- ...
 ... @-cocarpa ... Andromeda ... punctata ... Viburnum ...
 ... tubiflorum ... flavesceus ... enz. ...
 ... De ... Andromede ... serrata ... Dracaena ... vul- ...
 ... @-garis ... , ... en ... eenige ... gewassen ...
 ... bedraagt ...
 ... 6 ...
============================================================
NNM001001117 0103

page title: ... verbinding door een zwavelzuur zich verbinden door het van ontbonden ...
 
 ... verbinding ...
 ... door ... een ... zwavelzuur ...
 ... zich ...
 ... verbinden ... door ... het ... van ...
 ... ontbonden ... wordt ... uitgebeten ...
 ... naar ...
 ... dat ...
 ... nog ...
 ... zwaar ...
============================================================
NNM001001117 0104

page title: ... den september voornemens zijnde Nageri Tjandjoer gaan bezien aldaar tevens ...
 
 ... den ... september ...
 ... voornemens ... zijnde ... Nageri ... Tjandjoer ...
 ... gaan ... bezien ... aldaar ... tevens ...
 ... zaken ... te ... verrigten ... hebbende ... ik ... deze ...
 ... morgen ... ten ... 8 ... uren ... vergezeld ... van ... Raden ...
 ... Wadir ... Asied ... mijne ...
 ... Javaansche ... bedienden ... van ... Kalieki ... weg ...
 ... weg ... liep ... langs ... nieuwe ... aan ...
 ... koffijtuinen ... zuidoostwaarts ...
 ... Gekbrong ... aan ... Door ... dit ... grootendeels ...
 ... door ... zijne ... bewoners ... verlaten ... dorp ... reeden ...
 ... wij ... oostwaarts ... aan ... langs ... den ... grooten ...
 ... weg ... die ... van ... Tjanjoer ... door ... het ... land ...
 ... goed ... Soekaboemi ... loopt ... Na ... door ...
 ... middel ... van ... een ... goeden ... bamboeze ...
 ... brug ... de ... Tjibelang ... te ... zijn ...
 ... gegaan ... kwamen ... langs ... schone ...
 ... Sawa ... velden ... welke ... Noordzijde ...
 ... van ... den ... weg ... door ... den ... Gede ... en ... aan ...
 ... de ... zuidzijde ... door ... het ... gebergte ... Kentjana ...
 ... worden ... bepaald ... door ... de ... fraaije ... Kamp. ...
 ... Gombong ... De ... daald ... steeds ...
 ... het ... was ... zeer ... warm ... dat ... mij ... meer ... op ...
 ... viel ... omdat ... ik ... van ... plaats ...
 ... kwam ... Vervolgens ... reden ... wij ... door ...
 ... de ... Kampongs ... Bambaijang ... Tjipadang ...
 ... dat ... licht ... betekent ... volgens ... het ... zeggen ...
============================================================
NNM001001117 0105

page title: ... den september vervolg der bewoners aldaar elke vrijdag nacht een ...
 
 ... den ... september ... vervolg ...
 ... der ... bewoners ... aldaar ... elke ... vrijdag ... nacht ... een ...
 ... wierd ... gezien ... @DASH ... langs ...
 ... wandelend ...
 ... klein ... dorp ... , ... over ...
 ... warong ... een ... welke ... Kundang ...
 ... Tjiwalen ... welke ...
 ... de ... Tjitjoeroeg ... en ...
 ... laatste ... de ... grenzen ... vooruit ... tusschen ... de ...
 ... Kati ... en ... Kali ... As ...
 ... afdeelingen ... a ...
 ... weg ... door ...
 ... loopt ...
 ... langs ... en ... door ... de ... landstreken ...
 ... Kampongs ... Tjibienong ... Tjiadjak ...
 ... Pasir ... waar ... eene ... paarde ...
 ... over ... de ... rivier ... Tjiserowa ... die ...
 ... de ... grenzen ... vormt ... van ... de ... Afdelingen ...
 ... Kali ... @DASH ... astana ... en ... districten ...
 ... warong ...
 ... door ... Kiura ...
 ... Sawa ... Gede ... tot ... aan ... het ...
 ... van ... Tjiandjoer ... westelijk ...
 ... binnen ...
 ... vervolg ...
 ... gaande ... langs ... ten ... westen ... gelegene ...
 ... velden ... die ... den ... regent ... behoren ... @DASH ... en ... langs ...
 ... de ... ten ... oosten ... der ... weg ... gelegene ... woningen ...
 ... van ... den ... @DASH ... de ... eerste ... kommies ... enz. ... secretaris ...
 ... Ten ... westen ... van ... den ... weg ... ligt ... digt ... bij ...
 ... de ... tamelijk ... brede ... Tjantjoer ...
 ... de ... van ... den ... resident ... en ... de ...
 ... andere ... gebouwen ... @DASH ... onder ... gouvernements ...
 ... schoon ... geplante ... Klapperbomen ... @DASH ... Over ...
 ... de ... is ... eene ... gans ... overdekte ... breede ... Tjiandjoer ...
 ... houte ... brug ... Aan ... zijde ... bevinden ...
============================================================
NNM001001117 0106

page title: ... zich eene menigte winkels waarin vrouwen Javaansche betel noten en ...
 
 ... zich ... eene ... menigte ... winkels ... waarin ...
 ... vrouwen ... Javaansche ...
 ... betel ... noten ... en ... andere ... dingen ...
 ... te ... koop ... aanbieden ...
 ... ik ... in ... herberg ... die ...
 ... den ... weg ... gelegen ... aan ... en ... wierd ...
 ... door ... Nikkolai ... een ... oud ... en ... eerlijken ...
 ... @DASH ... verwelkomd ...
 ... Na ... mij ... wat ... hebben ... trok ...
 ... in ... geen ... drie ... gebruikt ...
 ... pak ... aan ...
 ... Hij ... Hollenberg ...
 ... ik ... wierd ... middags ... bij ... hem ... ten ... eten ...
 ... genodigd ... @DASH ... Hij ... verhaalde ... mij ... dat ... de ...
 ... ik ... meen ... haast ... Regent ... Bandong ...
 ... Sumedang ... aan ... Cholera ... Morbus ... was ... overleden ...
 ... Regent ... wordt ...
 ... ontmoete ... vervolgens ... de ... Heer ... John ...
 ... door ... den ... bank ...
 ... Opdam ... Toean ... Adipa ... aardig ...
 ... van ... andere ... Heeren ... @DASH ... Na ... verrigting ... mijner ...
 ... van ... Tjandjoer ...
 ... bij ... mij ... kon ... ontvangen ...
 ... eene ... uitnodiging ... beantwoorde ... @DASH ... ten ...
 ... zuiden ...
 ... plein ... lag ... het ... groote ... huis ... van ... den ...
 ... Door ... verscheidene ... voor ... en ... binnen ... poorten ...
 ... voorhuizen ... vertrekken ...
 ... ik ... eene_groote ...
 ... tafels ... toedongs ...
 ... enz ... was ... versierd ... schilderijen ...
============================================================
NNM001001117 0107

page title: ... Midden in dezelve stond eene bruine tafel met een paar ...
 
 ... Midden ... in ... dezelve ... stond ... eene ... bruine ...
 ... tafel ... met ... een ... paar ... waaraan ...
 ... de ... Regent ... stond ... @DASH ... Toen ... ik ... binnen ...
 ... trad ... kwam ... hij ... naar ... mij ... en ...
 ... heete ... mij ... welkom ... het ... is ... een ... lang ...
 ... van ... bij ... de ... zestig ... jaren ...
 ... gezet ... man ...
 ... Hij ... heeft ... een ... levendig ... oog ... Wij ... zetten ...
 ... aan ... den ... disch ... en ... spraken ...
 ... en ... ander ... over ... onzen ... togt ... naar ... den ...
 ... berg ... Gede ... De ... regent ... heeft ... reeds ...
 ... twee ... malen ... dezen ... togt ... meegemaakt ...
 ... en ... vertelde ... mij ... een ... boel ... over ... den ...
 ... krater ... die ... nog ... gestadig ... rookt ...
 ... hoogen ... muur ... die ... zich ... ten ... Zuiden ...
 ... van ... den ... krater ... verheft ... en ... andere ...
 ... fraaije ... @DASH ... Een ... half ...
 ... uur ... bragt ... ik ... bij ... hem ... door ... en ... ging ...
 ... toen ... naar ... de ... herberg ... terug ...
 ... Een ... aangenaam ... middag ... bragt ... ik ...
 ... door ... bij ... den ... Resident ... die ... mij ... ter ...
 ... maaltijd ... had ... genodigd ... - ... Mevrouw ... Leeuwen ...
 ... Gezelschap ... en ... nog ... twee ... andere ... dames ...
 ... waren ... bij ... hem ... gehuisvest ... @HYPHEN ...
 ... dames ... @HYPHEN ...
 ... bij ... den ... Heer ... John ...
 ... 'S_avonds ... ben ...
 ... geweest ... die ... met ... eene ... vriendelijke ...
 ... aardige ... vrouw_is ... getrouwd ... @DASH ...
 ... Onder ... Tjantjoer ... ligt ... een ... uitgestrekte ...
 ... lava ... massa ... 3 ... - ... 5 ... voeten ... onder ... den ...
 ... grond ... @DASH ... S_avonds ... , ... laat ... naar ... de ...
 ... terug ... herberg ...
============================================================
NNM001001117 0108

page title: ... den 2 september Vroeg op Eene wandeling gemaakt over den ...
 
 ... den ... 2 ... september ...
 ... Vroeg ... op ... Eene ... wandeling ... gemaakt ... over ...
 ... den ... ten ... oosten ... van ... de ... herberg ... gelegene ...
 ... groote ... vlakte ... Aloen ... aan ... welke ...
 ... ten ... westen ... de ... tempel ... ten ... oosten ... de ...
 ... Bazar ... of ... markt ... , ... ten ... noorden ... eenige ...
 ... Europeanen ... en ... ten ... Zuiden ...
 ... het ... huis ... van ... den ... Regent ... is ... gelegen ...
 ... Een ... heel ... eind ... wandelde ... ik ... over ... de ...
 ... Bazar ... tusschen ... de ... menigte ... rijke ...
 ... hunnen ... groenten ... vruchten ... enz ... voor ...
 ... winkels ... waarin ... aardige ... vrouwen ...
 ... haare ... goederen ... te ... koop ... aanboden ...
 ... tegen ... 8 ... uren ... ik ... naar ... huis ...
 ... terug ...
 ... Bij ... den ... Heer ... Weitzel ... secretaris ... alhier ...
 ... een ... bezoek ... afgelegd ... een ... vriendelijk ...
 ... maar ... een ... @DASH ... Aan ...
 ... huis ... van ... den ... vriendelijken ... John ...
 ... @DASH ... Naderhand ... de ...
 ... deftigen ... Heer ... Bruininga ... gesproken ... en ...
 ... met ... hem ... naar ... zijne ... nette ... woning ...
 ... geweest ...
 ... S_avonds ... den ... Heer ... Tobieas ... Resident ...
 ... van ... Bantam ... enz ... thans ... omgaande ...
 ... Regter ... in ... de ... herberg ... ontmoet ... Hij ...
 ... reeds ... een ... paar ... dagen ... hier ... en ... is ... ziek ...
 ... Een ... deftig ... vriendelijk ...
============================================================
NNM001001117 0109

page title: ... den 2 september vervolg 1800 reeds hier De Heer Tobieas ...
 
 ... den ... 2 ... september ... vervolg ...
 ... 1800 ... reeds ... hier ...
 ... De ... Heer ... Tobieas ... was ... in ...
 ... jaren ... naar ... Europa ...
 ... en ... is ... voor ... eenige ... jaren ...
 ... gegaan ... om ... daar ... zijne ... Magen ...
 ... @DASH ... doch ... thans ... weder ... terug ...
 ... te ... slijten ...
 ... Ik ... geloof ... dat ... iemand ... die ...
 ... gekomen ...
 ... hier ... geweest ... moeilijke ...
 ... langen ...
 ... weder ... Europa ... kan ... aarden ... de ...
 ... leden ... gebruiken ...
 ... gewoonten ...
 ... daar ...
 ... van ... omgang ... , ... verschillen ...
 ... veel ... die ... van ... hier ... aan ... welke ...
 ... men ... zich ... ligt ... @DASH ... ik ... zou ... haast ... zeggen ...
 ... slaafsch ... went ...
 ... den ... 3 ...
 ... vroeg ... naar ... Kalieka ...
 ... Ben ... ik ... smorgens ...
 ... aldaar ... en ...
 ... bij ... mijne ... vrienden ... aangekomen ...
 ... Raden ... Wader ... @DASH ... hij ...
 ... Die ... lelijke ...
 ... aardig ...
 ... ik ... moet ... een ... aardig ...
 ... van ... hun ... Gisteren ... avond ...
 ... laat ... terug ...
 ... kwam ... stond ... hij ... nog ... aan ...
 ... deur ... mij ... optewagten ...
 ... zeide ... hij ... tegen ... mij ...
 ... stapte ... met ... boom ...
 ... onder_welke ... bij ... licht ... eener ... lantaarn ...
============================================================
NNM001001117 0110

page title: ... den 3 Sept vervolg een welgemaakt inlandsch meisje zag staan ...
 
 ... den ... 3 ... Sept ... vervolg ...
 ... een ... welgemaakt ... inlandsch ... meisje ... zag ...
 ... staan ... onwillekeurig ... was ... hun ... gevolgd ... en ...
 ... wat ... kon ... ik ... nu ... doen ...
 ... wegzenden ... voor ...
 ... goed ... ik ... is ... toch ...
 ... jammer ... en ...
 ... naar ... ben ... ik ... te ... bang ... voor ... - ... moeilijk ...
 ... mens ... Laat ... haar ... morgen ... maar ... op ...
 ... komen ... zeide ... ik ... tegen ... hun ...
 ... en ... wenschte ... haar ... toen ... eene ... goede ...
 ... nacht ...
 ... den ... 4 ...
 ... Zij ... is ... waarlijk ... gekomen ... en ...
 ... 8 ... zijn ... de ... Heeren ... Macklot ... Korthals ...
 ... Muller ... en ... Overdijk ... aan ... de ... Zuid_Zijde ... Gede ...
 ... op ... getrokken ... denken ... tien ... dagen ...
 ... boven ... te ... blijven ... @DASH ... Van ... Gelder ... en ... ik ...
 ... zijn ... ziek ... , ... hebben ... ons ... naar ...
 ... Tjantjoer ... begeven ... om ... aldaar ... in ... de ...
 ... mildere ... luchtgesteltenis ... spoedig ... onze ...
 ... gezondheid ... terug ... bekomen ... @DASH ... Onze ...
 ... zware ... goederen ... zijn ... met ... buffelkarren ...
 ... van ... Kalieki ... naar ... Patjet ... gevoerd ...
 ... de ... laatste ... plaats ... ligt ... aan ... de ... N ... zijde ...
============================================================
NNM001001117 0111

page title: ... van Gede De bergreizigers zullen van hunnen togt terug op ...
 
 ... van ... Gede ... De ... bergreizigers ... zullen ...
 ... van ... hunnen ... togt ... terug ...
 ... op ... dezelve ...
 ... komen ...
 ... zitten ... wij ... thans ... eenzaam ... en ... verlaten ...
 ... herberg ...
 ... grooten ...
 ... over ...
 ... rijzende ... klapper ... bomen ...
 ... altijd ... drukte ...
 ... Regts ... van ... ons ... Aloen ...
 ... vlakte ...
 ... beweging ... op ... wat ... door ... Tjun ...
 ... naar ...
 ... jaar ... hem ...
 ... staan ... eene ...
 ... gaat ...
 ... winkels ...
 ... menigte ...
 ... stemmen ...
 ... ganschen ... dag ...
 ... verkopers ... hoort ... klinken ...
 ... kopers_en ...
 ... vrolijk ... alleen ... wij ... zitten ...
 ... Alles ...
 ... toestand ...
 ... hier ... treurig ... over ... onze ...
============================================================
NNM001001117 0112

page title: ... den 10 september Moet ik thans voor eene misstap voor ...
 
 ... den ... 10 ... september ...
 ... Moet ... ik ... thans ... voor ... eene ... misstap ... voor ...
 ... onberaden ...
 ... Treurig ... hier ... mijn ... tijd ... verliezen ... Ach ... het ...
 ... onheil ... drukt ... neer ... ! ...
 ... Waarom ... mij ... niet ... eerst ...
 ... leiding ... mij ...
 ... moest ... mij ... dus ... zoo ... onbedenkend ... dolven ...
 ... in ... zeer ...
 ... Somber ... staar ... ik ... naar ... het ... westen ...
 ... de ... bergen ... in't ...
 ... waar ... gij ... rondvaart ... goede ... vrienden ...
 ... mijne ... klaagstem ... hoort ...
 ... niet ...
 ... Gij ... alleen ... dierbare ... vader ... die ... mijn ...
 ... ook ... beschermt ...
 ... Almagt ... U ... aanbid ... ik ... dat ... U ...
 ... ontfermt ...
 ... over ... mij ...
 ... een ... brief ... ontvangen ... van ... Heer ... Macklot ...
 ... waar ... waarin ... in ... hij ... meld ... dat ... heren ... zich ...
 ... wel ... en ... vrolijk ... op ... den ... hoogsten ... top ...
 ... den ... Gede ... bevinden ... Muller ...
 ... zijne ... ingewanden ... @DASH ... Morgen ...
 ... brief ... is ... gisteren ... avond ... geschreven ...
 ... Kandang ... Badak ... den ... Heer ...
============================================================
NNM001001117 0113

page title: ... den 1 2 september Voor eenige dagen is de kinderziekte ...
 
 ... den ... 1 ... 2 ... september ...
 ... Voor ... eenige ... dagen ... is ... de ... kinderziekte ... te ...
 ... Bandong ... onder ... bejaarde ... menschen ... uit ...
 ... heeft ... de ... genen ... die ...
 ... gebroken ...
 ... niet ... waren ... getroffen ... ingeent ...
 ... De ... Doctor ... van ... Tjantjoer ... tegenwoordig ...
 ... daar ...
 ... 'S_avonds ... hier ... door ... naar ... Solo ... passeerden ...
 ... over ... geheel ... Java ...
 ... Sturler ...
 ... tot ... naar ... oosthoek ... Heer ...
 ... Kolf ... Ik ... heb ... beiden ... aan ... tafel ... in ...
 ... herberg ... gesproken ... Zij ... verhaalden ...
 ... dat ... de ... Heer ... van ... van_der ... Palm ...
 ... kind ... op ... hun ... landgoed ...
 ... Batavia ... gelegen ... door ...
 ... Tanjong ...
 ... hunne ... slaven ... gruwelijk ... waren ...
 ... vermoord ... Wat ... eigentlijk ... tot ... onze ...
 ... daad ... had ... aanleiding ... gegeven ...
 ... zeggen ...
 ... Heer ...
 ... van ... den ...
 ... Een ... brief ... ontvangen ...
 ... meldt ... dat ... men ...
 ... Macklot ... waarin ...
 ... den ... berg ... de ... schoonste ... natuur ...
 ... dat ... zig ... gisteren ... de ... brief ...
 ... heeft ...
 ... is ... van ... den ... de ... rotsmuur ... zijn ...
 ... zoo ... hoog ... dat ...
 ... wel ... ligt ... duizelig ... worden ... wanneer ...
 ... men ... ter ... weer ... zijden ... naar ... beneden ...
 ... ziet ... Zij ... bevonden ... zich ... thans ...
 ... Kandang ... badak ... waar ... eenige ...
 ... nachten ... door ... te ...
============================================================
NNM001001117 0114

page title: ... den 13 september een brief ontvangen van Heer Kollmann ...
 
 ... den ... 13 ... september ...
 ... een ... brief ... ontvangen ... van ... Heer ... Kollmann ...
 ... waar ... in ... hij ... meedeelt ... dat ... hij ... eene ...
 ... dochter ... heeft ... bekomen ...
 ... De ... was ...
 ... 6 ...
 ... bevallen ...
 ... Wel ...
 ... Ik ... een ... uit ... voor ...
 ... slechts ... was ...
 ... eerst ...
 ... op ... Zoo ...
 ... zich ...
 ... De ... Zij ... kwamen ...
 ... een ...
 ... w ... een ... onderscheid ...
============================================================
NNM001001117 0115

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0116

page title: ... Muller P van is In op nog ...
 
 ... Muller ...
 ... P ...
 ... van ...
 ... is ...
 ... In ...
 ... op ...
 ... nog ...
============================================================
NNM001001117 0117

page title: ... De tot ik ...
 
 ... De ... tot ...
 ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0118

page title: ... gebeurd gebeurde gebeurd gebeurde dat was thans ...
 
 ... gebeurd ... gebeurde ... gebeurd ... gebeurde ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... was ...
 ... thans ...
============================================================
NNM001001117 0119

page title: ... op zij op Ratoe Galoen ...
 
 ... op ...
 ... t ...
 ... zij ...
 ... op ...
 ... op ...
 ... Ratoe ... Galoen ...
============================================================
NNM001001117 0120

page title: ... op dat ...
 
 ... op ...
 ... dat ...
============================================================
NNM001001117 0121

page title: den 1. September fout= October
 
den 1. September fout= October
Het ligt 12 Heden morgen hebben van Gelder en
uur van Tjienid  ik onze goederen naar Patjet gezonden
Tegen 1 uur zijn wij met postpaarden
van Tjanjoer vertrokken westwaarts
reden wij deze plaats uit en op het
gebergte Gede aan. Niet ver van
Tjandjoer begint de weg zeer steil
te worden. Wij kregen een span
buffels bij onze vier paarden nog
voor de wagen. Tegen 3 uren kwamen
voor de wagen. Tegen 3 uren kwamen
wij te Patjee aan. Macklot woont
in de ?, Korthals
Overdijk en Van Gelder en Muller
in kleine inlandsche huisen. ?
Muller was een klein ledig huisje
dat ik betrok. Het is hier kouder
dat ik betrok. Het is hier kouder
dan te Tjiandjoer. Wij hebben een
geheelen middag regen
 ... geheelen ...
De heeren hier zijn allen frisch en
gezond. Van Gelder op wien de zachten
luchtgesteltenis van Tjiendjoer weinig
verbeeterende invloed heeft gehad, ?
verbeterende invloed heeft gehad, ?
nog altijd ? met zijnen ingewanden
Het gaat met mij, den Hemel zij dank,
thans veel beter
 ... thans ...
Ik heb te Tjiendjoer niets omtrent ge
vraag over de inrichtingen enz. en ben
============================================================
NNM001001117 0122

page title: derhalve ook weinig te weten gekomen
 
derhalve ook weinig te weten gekomen
Alleen weet ik dat de Gouverneur Generaal
zeer te vreden is geweest over de Indigo
tuinen en fabrieken die hij gedurende zijn
reis in de Preanger regentschappen , Tjij-
ribon, of Cheribon en Tagal heeft gezien
Er zijn achttien fabrieken in de Preanger
Regentschappen aangelegd, waarover met
die van Tagal en Cheribon een hoofd-
en onder Inspecteur zijn gesteld die een
aantal Europischen ambtenaren onder zich
hebben.
De Europische bewoners 
andjoer zijn allervriendelijkste menschen
Zij hebben mij veel genoegen gedaan. Ik
heb voor John een kleine tekeningje van
zijn huis gemaakt, dat vonden hij en zijn
vrouw nu soo lief! Wat zijn de menschen
toch met weinig te vreden!
den 2 October
Het schijnt dat in de bergen de regen
moeson reeds is begonnen. Gedurende 3
dagen hebben wij 
? gehad. En het is hier te
Patjet zoo guur en koud - de thermometer
rijst daags zelden boven de 25 ? graden
en daalt snachts tot op 15. 
============================================================
NNM001001117 0123

page title: de afdeling der Preanger landen, waar in
 
de afdeling der Preanger landen, waar in
wij ons thans bevinden, ligt in het Regent-
schap Tjiandjoer en wordt genaamd
Tjipoetri (prinsessen water). Deze naam
heeft dezelve ontleend van een beekje dat
van eenen berg stroomt, welke met een
graf prijkt, dat de bewoners zeggen van
eene prinses te zijn, die zich hier op
 ... den ... top ... des ... bergs ... afzonderde ... en ... boete ...
deed. Zij was eene afstammelinge van
 ... Padja ... dhahran ... De ... afdeling ... Tjipoetri ...
 ... is ... van ... het ... 0 ... naar ... het ... westen ... ruim ... palm ...
 ... lang ... en ... van ... het ... zuiden ... naar ... het ... noorden ...
7 palm breed. Zij grenst n. aan Brutin
 ... aan ... de ... Afdel. ...
 ... Tjibelagoeng ... en ... W ... a ... aan ...
 ... het ... Gebergte ... Gede ... en ... gedeeltelijk ... nog ... aan ...
Buitenzorg. De luchtsgesteltenis is
 ... door ... de ... hooge ... ligging ... vooral ... aan ... het ...
 ... west ... einde ... eer ... koud ... dan ... warm ... Het ...
 ... land ... is ... bergachtig ... en ... zeer ... vruchtbaar ...
Voortbrengselen zijn nagenoeg dezelfde
 ... als ... op ... geheel ... Java ... Rijst ... is ... een ... hoofd ...
 ... zaak ... palm ... boom ... zuiker ... en ...
 ... koffij ... nog ... een ... menigte ...
kleine dingen. De voornaamste
 ... zijn ... de ... Gede ... bintang ...
Gedogan, Soemboel, Megamedoeng,
============================================================
NNM001001117 0124

page title: Rasamales, Poetri, waarop de beek is
 
 ... Lemo ... Siemboet ... Malang ... Beser ...
Rasamales, Poetri, waarop de beek is
 ... van ... welke ... afdeling ... haren ... naam ... ontleend ...
beraijan, beraijan, ?, Tjiandat-
gantong en haroer. De voornaamste
 ... rivieren ... en ... beekjes ... Afdeling ...
poetri zijn de Tje-Pandawa, T-Seroewa
 ... T-walin ... T.-Hoendoel ... Poetri ...
T. Beët.(1) Onder de aanzienlijkste plaatsen
T. serowa, T. walin kan men rekenen de kampongs Tjibodas
Tjikanjere, Kainigloehoek,Tjiwalin
en T. hoendoel. Tjibadak. Vierduizend
Tjibadak. Vierduizend tjain padi, zes
strooien uit honderd bergsche pikols koffij en twee
genomen en honderdtagtig dito palmsuiker zijn den
gen deze rivieren. voornaamste voortbrengselen van Tji-
allen uit het ge. poetri. Het getal bewoners is nagenoeg
Gede - De twaalfhondert zielen -
Tji-Beët ontspringt Een Kapala Tjoetak welke thans den
 ... uit ... den ... berg ...
 ... loopt ... titel ... van ... Arias ... heeft ... regeert ... over ... dezen ...
 ... naar ... het ... Buiten ... a ...
 ... zorgsche ... valt ... afdeling ... Tjibelagoeng ... Hij ... heeft ... onder ...
 ... vervolgens ... zich ... eenen ... Agabehi ... die ... voornamelijk ...
 ... koffij ... werkzaamheden ... waarneemt ... even ...
 ... Tjamat ... die ... voor ... gebouwen ... in ...
 ... afdeling ... en ... het ... ontvangen ... van ... reizigers ...
 ... zorgt ... vier ... Patingies ... die ... onder ... Aga ...
 ... behi ... Tjamat ... staan ... 8 ... mandor's ...
 ... drie ... twaalf ... Loera's ... die ...
 ... voornamelijk ... het ... rijst ...
 ... zamelen ...
============================================================
NNM001001117 0125

page title: De suikerbouw staat onder eenen Djoeroh-
 
De suikerbouw staat onder eenen Djoeroh-
-toelies een' Kommettier en acht 
 ... Mandor's ...
 ... Door ... eenen ... Djaksa ... twee ...
 ... en ... twintig ... Pentjalans ... worden ...
 ... geregts ... zaken ... beheerscht ...
 ... De ... Godsdienst ... het ... trouwen ... dood ...
 ... andere ... kleine ... huishoudelijke ...
 ... dingen ... zijn ... zaken ... van ... den ... Peng ...
 ... hoelo ... hoofdpriester ... twee ... Kaliepa's ...
 ... vier ... modin ... twintig ...
 ... Amil's ... welke ... laatsten ... bijzondere ...
 ... dorpspriesters ... zijn ...
 ... Patjet ... dat ... zijn ... naam ... van ... klein ...
soort van bloedzuigers heeft ontleend
 ... is ... gesticht ... in ... 1825 ... Het ... ligt ... aan ... den ...
 ... koffij ... tuinen ... die ... tegen ... den ...
 ... berg ... Gede ... ten ... o ... digtbij ... den ...
 ... grooten ... of ... postweg ...
 ... die ... voor ... eenige ... maanden ... door ...
bliksem is getroffen, de tempel, de
 ... woning ... des ... Aria's ... Hoofdpriesters ...
 ... huis ... van ... den ... Jaks ... zijn ...
 ... zoowat ... aanzienlijkste ... gebouwen ...
 ... verder ... vindt ... men ... er ... 11 ... andere ... huizen ...
 ... twee ... rijstmolens ... waarvan ... den ... ene ...
door water gebrekkig wordt gedreven
 ... de ... andere ... vlugger ... door ... karbouwen ...
============================================================
NNM001001117 0126

page title: de navolgende geesten ophielden als
 
 ... een ... rijst ... suiker ... pakhuizen ... eenige ... oude ...
 ... koffij ... schuren ... een ... aantal ... warongs ...
 ... of ... winkels ... langs ... den ... grooten ...
 ... weg ... Het ... Afdelings ... hoofd ... Jakra ...
 ... Hoofdpriester ... met ... hun ... gevolg ... houden ...
 ... hier ... hun ... verblijf ... vroeger ... was ... Walin ...
 ... hoofdplaats ... van ... Tjipoetri ...
 ... den ... 3 ... october ...
 ... Heden ... had ... ik ... peng-tjeritera-kan ... of ... verhaalder ...
 ... bij ... mij ... Dezelve ... zeide ... dat ... zich ... op ... den ... berg ...
 ... Gede ... welke ... van ... hier ... ten ... westen ... is ... gelegen ...
de navolgende geesten ophielden als
 ... In ... den ... Goenung ... Rompang ... houdt ... Kalang ...
 ... aria ... moending ... tandagan ...
pangeran-soeria-kantjana zijn ver
 ... blijf ... Hij ... is ... rank ... van ... gestalte ... geel ...
achtig van kleur, kan vliegen, en is
 ... hoogste ... van ... alle ... gebergte ... Gede ...
 ... zijnde ... geesten ... Hem ... wordt ... wierook ... geoffert ...
 ... door ... inlanders ... die ... den ... berg ... beklimmen ...
 ... om ... daar ... door ... heil ... zegen ... gezondheid ...
 ... goed ... weder ... op ... hunnen ... togt ... te ... erlangen ...
 ... Met ... zijne ... vrouw ... Ratna ... kantjana ...
 ... woont ... hij ... in ... schoonste ... paleis ... doch ...
 ... dat ... voor ... ogen ... van ... ongelovigen ... als ...
 ... berg ... Rompang ... verschijnt ...
============================================================
NNM001001117 0127

page title: In dit Paleis heeft hij dienaren slaven enz.
 
In dit Paleis heeft hij dienaren slaven enz.
 ... even ... aardschen ... prins ... als ... eenen ...
Onder dezen staat Pangeran kadang-
loemontang, ( ) die met zijne zuster Aim-
bang parang, welke zijne zaakgelastigste
 ... is ... verblijf ... houdt ... in ... Paleizen ... die ... zich ...
 ... bij ... zwavel ... bedden ... bevinden ... doch ...
welke paleizen wij natuurlijk mede
 ... niet ... kunnen ... zien ...
 ... Op ... den ... Pangerango ... bevindt ... zich ...
 ... Mantri ... met ... Pangeran ...
 ... Kidang ... loemontang ... van ... zelfden ...
 ... rang ... is ... met ... zijne ... zuster ... Andjoeng ...
 ... larang ... het ... bevel ... over ... den ... berg ... heeft ...
 ... Lager ... als ... voorgaanden ... is ... Paraboe ...
 ... die ... van ... eene ... groote ...
 ... Moeroegoel ...
 ... kleur ... is ... Hij ...
 ... gestalte ... zwart ...
 ... houdt ... zijn ... verblijf ... aan ... n.o. ... zijde ...
 ... van ... krater ...
 ... In ... laatsten ... woont ... reusachtige ...
 ... zwarten ... ruigbaardige ... Djaksa ... die ... den ...
dampenden vuurmond bewaakt
 ... Hoe ... deze ... geesten ... op ... berg ... zijn ...
 ... van ... waar ... zij ... afstammen ...
 ... gekomen ...
 ... wist ... onze ... goede ... verhaalder ... niet ... te ...
 ... Dat ... zij ... bestaan ... verzekerde ...
 ... zeggen ...
 ... want ... hij ... had ... hun ... in ... zijn ... jonge ...
 ... vooral ... Moeroegoel ... op ...
 ... jaren ...
 ... eenen ... naar ... den ... berg ...
 ... gezien ...
(1) loopende Kidang. (2) uitvoerster van La?
3 groote Rijksbestuurder.
============================================================
NNM001001117 0128

page title: Vertelling van Istrie maja poetih
 
Vertelling van Istrie maja poetih
Istrie maja poetih, was eene schoone jonge
 ... maagd ... Op ... eenen ... dag ... van ... haren ... vader ...
 ... bestrahft ... zijnde ... liep ... zij ... van ...
 ... weg ... Zij ... was ... nog ... niet ... ver ... gegaan ... toen ...
 ... zij ... door ... vermoeidheid ... warmte ... afgemat ...
 ... omtrent ... neer ... viel ... Niet ... ver ... van ... haar ... zag ...
 ... zij ... eene ... heldere ... beek ... waarin ... zij ... zich ... ging ...
 ... verfrisschen ... Aan ... deze ... beek ... stond ... eene ...
 ... Lowa ... boom ... Onder ... baden ... viel ... er ...
 ... eene ... vrucht ... van ... den ... boom ... vlak ... voor ...
 ... haar ... in ... water ... Poetih ... nam ...
 ... dezelve ... op ... proefde ... er ... even ... van ... doch ...
 ... dezelve ... haar ... niet ... soo ... lekker ... smakende ...
 ... als ... zij ... wel ... dacht ... wierp ... zij ... denzelve ... weg ...
 ... Na ... eten ... der ... vrucht ... voelde ... zij ... iets ...
 ... ongewoons ... in ... den ... buik ... Zij ... keerde ...
 ... huis ... terug ... Haar ... vader ... ziende ... dat ... zijne ...
 ... dochter ... tekenen ... van ... zwangerschap ...
 ... droeg ... vroeg ... haar ... met ... wien ... zij ... zich ...
 ... had ... opgehouden ... Zij ... zeide ... haren ... vader ...
 ... daarop ... dat ... zij ... nog ... met ... geenen ... man ...
 ... had ... gesproken ... doch ... verhaalde ... hem ...
 ... geschiedenis ... van ... den ... vrucht ... waarvan ...
 ... had ... geproefd ...
 ... eenige ... maanden ...
baarde zij twee kinderen, Angana eenen
jongen en Angani een meisje.
Toen deze kinderen reeds groot begonnen
 ... groot ...
te worden, wandelde Maja Poetih met hun
 ... eens ... buiten ... Nagara ...
============================================================
NNM001001117 0129

page title: tieran vogels zitten. De kinderen van
 
 ... Op ... eenen ... hoogen ... boom ... zij ... vijf ... tie ...
tieran vogels zitten. De kinderen van
Maja Poetih vroegen daarop wat dit
waren. "Dit zijn vijf tietieran vogels,"
antwoorde de moeder, "waarvan twee 
"de grootouders, twee de vader en moeder
"zijn en die kleine het kind is. ( ) "Dat
is even als bij ons herhaalden de kleinen,
 ... alleen ... wij ... hebben ... geen ... vader ... Waar ... is ...
 ... onze ... vader ... moeder ... raakte ... daarop ...
verlegen; want haar was zelfs niet bekend
 ... wie ... man ... was ... doch ... goede ...
geest openbaarde het haar. "Indien Gij
"mijn kinderen dit wil weten", zeide
 ... Maja ... Poetih ... begeeft ... U ... dan ... aanstaan ...
 ... vrijdag ... op ... den ... middag ... buiten ...
 ... op ... den ... weg ... Daar ... zult ... gij ... eenen ... ouden ...
 ... man ... met ... jong ... kind ... voor ... bij ...
 ... zien ... gaan ... dat ... Uw ... vader ... Vat ...
 ... hem ... bij ... handen ... zegt ... Gij ... zijt ...
 ... mijn ... vader ... vrijdag ... brak ... aan ...
 ... Moeder ... kleede ... hare ... kinderen ...
 ... zond ... hun ... weenende ... weg ... om ...
 ... vader ... gaan ... ontmoeten ...
( ) Zoo verhaalde het mijn Trekan Pantoer
doch ik geloof dat zij (de moeder) dus moet zeggen
 ... dit ... zijn ... vijf ... tietieran ... vogels ... mijn ... kinderen ...
waarvan die eene de grootvader, de andere
 ... vader ... en ... die ... daar ... moeder ... is ...
 ... waarvan ... de ... twee ... kleinen ... kinderen ...
zijn
============================================================
NNM001001117 0130

page title: Angana en Angani stonden aan den
 
Angana en Angani stonden aan den
weg te wachten toen juist op den middag
den Oudenman (Sang Ratoe Boejoet an-
dawoeng) met een kind (Ongklang) daar
aan kwam wandelen. "Gij oude man,"
 ... riepen ... de ... kinderen ... Gij ... zijt ... onze ... vader ...
en zij vatten daarop zijne handen.
 ... Oude ... werd ... daarop ... weinig ... toornig ...
 ... zeide ... indien ... gij ... waarlijk ... mijn ... kinderen ...
 ... zijt ... zoo ... volg ... mij ... dan ... Angana ... An ...
gani en Ongklang volgde den ouden,
 ... doch ... deze ... liep ... zoo ... snel ... dat ... kinderen ...
van vermoeidheid niet verder konnen.
 ... Zij ... bleven ... staan ... om ... adem ... te ... halen ...
 ... Naauwelijks ... stonden ... zij ... stil ... of ... zij ... werden ...
 ... in ... dieren ... veranderd ... Angana ... werd ... een ...
 ... mannetjes ... Angani ... een ... wijfjes ... buffel ...
 ... Ongklang ... werd ... slang ... De ...
 ... Oude ... bemoeide ... zich ... verder ... om ... zijne ...
herschepte kinderen niet, maar vervolgde 

 ... pahit ... was ... genaamd ... over ... welk ... groot ...
 ... rijk ... hij ... als ... Koning ... regeerde ... De ... buffels ...
 ... slang ... volgde ... hem ... langzaam ... naar ...
 ... de ... hoofdplaats ... Daar ... overlagen ... zij ... met ... elkander ...
om de hoofdplaats gedeeltelijk te verwoesten,
 ... en ... menschen ... te ... wonden ... alle ... dieren ...
 ... te ... doden ... Van ... drie ... kanten ... vielen ... zij ... woedend ...
op de Nagara Made pahit aan, beschadigden
 ... alle ... boomen ... en ... gewassen ... dooden ...
 ... dieren ... wonden ... alle ... inwoners ...
============================================================
NNM001001117 0131

page title: der mensschen namen in hevigheid
 
 ... woesten ... paleizen ... andere ... woningen ...
 ... De ... boomen ... bleven ... verlept ...
 ... dieren ... leefden ... niet ... meer ... voort ... wonden ...
der mensschen namen in hevigheid
 ... toe ... geen ... paleis ... nog ... huis ... kon ...
 ... er ... weder ... opgebouwd ... worden ...
pahit had een allertreurigst aanzien.
Ongklang deed aan een hoek der
Nagara, boete. Verkreeg daar voor
 ... de ... gunst ... der ... betaras ... werd ... in ...
 ... klein ... mensch ... herschapen ...
 ... Sang ... Ratoe ... Boejoet ... Andawoeng ... voelde ...
 ... diep ... medelijden ... ongelukige ...
 ... Nagara ... derzelver ... bewoners ... Hij ...
liet over al zoeken naar Menschen
 ... die ... door ... goede ... raad ... hulp ...
 ... staat ... konden ... herstellen ... Zijne ... gezanten ...
 ... liepen ... overal ... rond ... om ... helper ...
 ... te ... zoeken ... doch ... vonden ... er ... gene ...
 ... Eindelijk ... kwamen ... zij ... ook ... voorbij ...
 ... plaats ... waar ... Ongklang ... zich ... ophielt ...
 ... Deze ... vroeg ... wat ... zij ... zochten ... waarop ...
 ... zij ... antwoorden ... mensch ... die ... het ...
vermogen heeft om de ongelukken van
 ... ons ... rijk ... te ... doen ... ophouden ... Daarop ...
 ... antwoorde ... Ongklang ... indien ... Uw ...
 ... vorst ... mij ... de ... helft ... van ... zijn ... rijk ...
dochter ten huwelijk wil geven dan
 ... zal ... ik ... plagen ... doen ... ophouden ...
 ... het ... rijk ... in ... voorspoed ... bloei ... doen ...
toenemen
============================================================
NNM001001117 0132

page title: De afgezanten van den koning keerden
 
De afgezanten van den koning keerden
 ... daarop ... terug ... hunnen ...
vorst het gene hun op den laatsten
togt was ontmoet. De koning vertoornde
over de aanmatiging van den kleinen
Ongklang; doch de ellendigen toestand
 ... van ... zijn ... rijk ... ter ... harte ... nemende ... besloot ...
 ... eischen ... van ... toe ... te ... staan ...
Ongklang huwde de dochter van Sang
Ratoe Boejoet Andawoeng - aanvaarde
de regering van het halve rijk Modja
pahit, deed door de gunst der Bitaras
 ... plagen ... door ... gantsche ... land ... op ...
houden, en regeerde met den ouden
vorst gezamentlijk in voorspoed en
 ... bloei ...
 ... van ... de ... karbouwen ... wist ...
 ... Panton ... niets ... verder ... te ... verhalen ...
 ... Morgen ... zal ... er ... vermaarde ... Djoe ...
 ... roh ... panton ... uit ... Kampong ... Tji ...
 ... Walin ... hier ... komen ... om ... mij ... eene ...
 ... geschiedenis ... getijteld ... Ratoe ... Gieling ...
 ... Sarie ... te ... verhalen ... Het ... moet ...
 ... oud ... man ... zijn ... die ... reeds ... geruime ...
 ... tijd ... met ... zijne ... in ... Tjipoetri ...
 ... rondwaart ... Hij ... heeft ... zijn ...
 ... geschiede ...
 ... nissen ... van ... Ratoe ... zijnen ... grootvader ...
bij overlevering ontvangen. Misschien
 ... dat ... ik ... eenige ... bijdragen ... vinden ... die ... voor ...
 ... de ... geschiedenis ... der ... Sundanezen ... belang ...
 ... rijk ... zijn ...
============================================================
NNM001001117 0133

page title: Barometer- en Thermometer-stand op het
 
 ... 6 ... october ...
Barometer- en Thermometer-stand op het
Gebergte Gede
Door den Heer Macklot waargenomen.
 ... Bar ... Thermometer ...
 ... 2 ... aan ... den ... 3 ... vrije ...
 ... Bar ... vast ... lucht ... hang ...
 ... Kandang ... coda ...
 ... Aloen_Aloen ...
 ... 6 ... uren ... 's_morgens ...
 ... 12 ... mid ...
 ... 6 ... 's_avonds ...
 ... Op ... den ... 3 ...
 ... 6 ... 3 ...
 ... 7 ...
 ... 6 ...
============================================================
NNM001001117 0134

page title: Gecorrigeerde stand van den Baro- en Thermom.
 
Gecorrigeerde stand van den Baro- en Thermom.
 ... afdel. ... Tjipoetri ...
 ... Barom ... Thermometer ...
 ... aan ... vrij ... in ...
 ... Bar ... vast ... lucht ...
 ... Patjet ... 670,92 ... 2 ... 6 ...
 ... Goenoeng ... B ... Beser ... 2 ...
 ... Poetri ...
 ... 7 ... 2 ... 4 ... 2 ... 4 ...
 ... Rasamala ... 3 ... 2 ... 6 ... 0 ... 2 ...
 ... den ... 4 ... october ... smartens ...
 ... Nog ... immer ... klinkt ... mij ... schelle ... gezang ...
 ... Djoerok ... panton ... die ... ik ... drie ... avonden ...
 ... tot ... laat ... in ... den ... nacht ... bij ... had ... in ...
 ... oren ... Altijd ... meen ... ik ... nog ... klanken ...
 ... van ... zijne ... lier ... katjapi ... waarmede ... hij ... zijn ...
 ... gezang ... begeleide ... te ... horen ... Djoerok ...
 ... panton ... of ... dichter ... is ... een ... oud ... man ... die ...
 ... zich ... reeds ... over ... 25 ... jaren ... bezig ... houdt ... met ...
 ... drie ... geschiedenissen ... van ... vroegere ... tijden ...
 ... die ... zijnen ... grootvader ... bij ... over ...
 ... levering ... weten ... gekomen ... aan ... de ...
 ... genen ... die ... hem ... laten ... roepen ... te ... ver ...
 ... verhalen ... Deze ... drie ... tjeritera's ... pantons ...
 ... geschiedenis ... zijn ... in ... de ... oude ...
 ... taal ... die ... veel ... schoner ... dan ... de ... gene ... die ...
 ... thans ... nog ... den ... Sundanezen ... tot ... dagelijks ...
 ... gebruik ... dient ... gezegd ... wordt ... te ... zijn ...
============================================================
NNM001001117 0135

page title: De geschiedenis welke hij ons verhaalde
 
De geschiedenis welke hij ons verhaalde
word genaamd Ratoe Gielingan van
Padjadjaran. Het hoofd-onderwerp derzelve
is het verlaten, door Ratoe Gielingan
Sarie, met zeven mannen en zeven
vrouwen, van het uitgestrekte rijk Padja
djaran. De namen dezer mannen 
 ... en ... vrouwen ... worden ... het ... gedicht ... genoemd ...
 ... en ... zijn ... mannen ...
 ... Soetra ... Wajang ... jonger ... broeder ... van ... R ... Giel ...
 ... 2 ... Soetra ... Kling ... boma ... paksi ... aria ... boma ...
 ... mangala ... zwager ... R ...
 ... Soetra ... woeloeng ... zwager ... van ... R ... Giel ...
4. Demang Kalang Saniiering
5. Demang Kalang Sabentar;
6 Kidang baroena;
7 Gagakh Sabrang;
 ... eige ... vrouwen ... Ratoe ... Giel ...
1 Atji Kling bintang gadieng;
2 Tjerana wintang;
3 Atji woelangi
4 Maijang bintang gadieng
5 Maijang kantjana
6 Maijang karoena 
7 Atji Sabrang.
 ... Na ... geesten ... der ... overledenen ... die ... zijn ...
op den Gede, Panggerango, Salak en
============================================================
NNM001001117 0136

page title: Perbakti, de Betara, Naga Radja
 
Perbakti, de Betara, Naga Radja
en Nieang nieskala, aangeroepen en
om zegen gevraagd te hebben verlaten
zij Padja djaran. Oostwaarts gaat de
 ... togt ... die ... in ... gedicht ... uitvoerig ... wordt ...
beschreven, over Pasir Batang, door
Cheribon, Nagara, Berbes, Tjihonje
naar Soemoer Bandong. Daar blijven zij
 ... eenigen ... tijd ... gaan ... vervolgens ... naar ...
Liemoes Noenggal. Hier voeren zij
 ... oorlog ... met ... Ding ... dik ... djagat ... die ... over ...
 ... wordt ... wiens ... zuster ... Baliek ...
Lajaran met goederen ten buit wordt
gemaakt. Verder voeren zij oorlogen
met Bandoe paksa van Nag Man 
dala datar. Bandoe paksa zijn jongere
 ... zuster ... wordt ... mede ... buit ... gemaakt ... Haar ...
naam is Tjampaka Niero Dewata.
 ... over ... winnen ... verder ... en ... voeren ...
 ... buit ... mee ...
 ... Gadja ... Palanban ... Gadieng ... zijnen ...
 ... zuster ... Atji ... Palimban ... van ... Nagri ...
Mandala datar;
 ... Koeda ... Tjelana ... Gadieng ... met ... zijne ...
 ... zuster ... Pajong ... Gadieng ... van ... Koeta ...
tandingang;
 ... Koeda ... djajana ... Gadieng ... met ... zijne ...
 ... zuster ... Atji ... Gadieng ...
============================================================
NNM001001117 0137

page title: Pati Kalang barang, met zijne zuster
 
Pati Kalang barang, met zijne zuster
Bambang waijang, van Talamang
Djadjer.
Pangeran Sanga boeana met zijnen
broeder Gagakh Sabrang en zuster
Atji Sabrang, van Bejta?
Panggoedar Djaja pakoean met zijn broer
Pang-kepoer en zusters Badija pang-
kiepoer Sari en Atji Sariepa van
Barang bangkoening;
Soetra mangkengoed. mangkengngak
Ajaija Pakoean en Koeda Sarana
broeders, met hunne zuster Maijang
Sarana
 ... gevechten ... die ... meestal ... man ... tegen ...
 ... man ... gaan ... worden ... uitvoerig ... beschreven ...
en hebben dikwijls ook boven in
 ... wolken ... plaats ... Het ... geheele ... stuk ...
is met zamen-spraken, beschrijvingen
 ... Fabelen ... die ... meestal ... meest ... al ... zouteloos ... zijn ...
 ... en ... andere ... historietjes ... doorvlogten ...
Zoo krijgt bijvoorbeeld Soetra Wajang, die
de grootste rol in het stuk speelt, door
list, Dingdik djagat in eene ijzeren
kooi, en verkoopt hem aan eenen
 ... voorbij ... voor ... varenden ... schipper ... Zoo ... wordt ...
 ... Soetra ... waijang ... door ... zeven ... vijanden ... over ...
wonnen, gebonden en in een gat
============================================================
NNM001001117 0138

page title: om dit gat eenen grooten hoop hout
 
 ... dat ... van ... boven ... open ... is ... geworpen ... en ...
om dit gat eenen grooten hoop hout
gestapeld. Deze mijt wordt aan-
gestoken en brandt in heldere vlammen
op tot dezelve tot asch verteerd is. Soetra
 ... Waijang ... slaapt ... en ... wordt ... door ...
 ... felle ... hitte ... niet ... eens ... wakker ... Toen ... de ...
 ... mijt ... geheel ... verbrandt ... was ... opent ...
 ... ogen ... ziet ... zich ... midden ... in ...
 ... hoop ... asch ... waarom ... zijne ... vijanden ...
 ... heenstaan ... Hij ... ongewapend ... maar ...
 ... dat ... niets ... weet ... zich ... aanstonds ... te ...
 ... redden ... met ... zijnen ... tong ... vatten ...
 ... die ... uit ... den ... mond ... rukken ... en ...
 ... met ... die ... door ... trekken ... verlengde ...
 ... tong ... kerels ... dood ... slaan ...
Eindelijk hebben zij alles wat zij
 ... maar ... wenschten ... willen ... vertrekken ...
 ... naar ... Padjadjaran ... terug ... Dit ... naar ...
 ... aller ... genoegen ... Alleen ... Tjerana ... Wintang ...
 ... wil ... niet ... omdat ... zij ... alles ... wat ... bij ... hun ...
 ... vertrek ... van ... Padjadjaran ... belooft ... hebben ...
 ... doen ... nog ... niet ... hebben ... volbragt ... Hier ... denkt ...
Ratoe Gielingan Sari, aan zijne, bij
het vertrek van Padjadjaran gedane
 ... belofte ... om ... den ... kikvorsch ...
 ... pantjana ... in ... bezit ... nemen ...
 ... Om ... deze ... kikvorsch ... welke ... groote ...
van eenen buffel heeft te verkrijgen
============================================================
NNM001001117 0139

page title: wordt Demang Kalang Saniiering, benevens
 
wordt Demang Kalang Saniiering, benevens
zijnen jongeren broeder uitgezonden
 ... Die ... aan ... gewone ... weg ... door ...
 ... lucht ... nemen ... eenige ... gevegten ... daar ...
boven hebben en eindelijk den
kikvorsch verkrijgen. 
 ... Tot ... hier ... toe ... verhaalde ... ons ... die ... oude ...
 ... Djoerok ... met ... zijne ... lier ... Den ...
 ... terugtogt ... zijner ... Helden ... naar ...
 ... durfde ... hij ... niet ... te ... vertellen ... omdat ...
 ... hem ... denzelven ... k ... was ... ontschoten ...
 ... most ... misschien ... iets ... vergeten ... of ...
 ... veranderen ... aan ... geschiedenis ... en ...
 ... daar ... stond ... grootste ... straf ... op ...
had zijn Grootvader hem gezegd.
 ... Ik ... zal ... gedicht ... door ... eenen ... inlander ...
 ... laten ... schrijven ... welken ... den ...
 ... ouden ... het ... kan ... voor ... zeggen ... Een ...
 ... gedeelte ... dat ... er ... van ... opgeschreven ...
heb, en waarschijnlijk het geheele
 ... gedicht ... bestaat ... uit ... Trocheische ...
Amphibrachysche voeten en is onregel-
matig afwisselend vier en drievoet-vaarzig
 ... of ... liever ... bestaat ... uit ... drie ... en ... vier ... voetige ...
onregelmatig afwisselende verzen.
 ... Anjoeng ... diboewakong ... koelan ...
 ... zonder ... eind ... reimen ...
============================================================
NNM001001117 0140

page title: voordrager zeer ondersteunend zijn.
 
 ... Het ... opzeggen ... dezer ... gedichten ... maakt ...
 ... begeleiding ... met ... lier ... een ...
 ... namen ... indruk ... moet ... voor ... den ...
voordrager zeer ondersteunend zijn.
Mijn oude pantonmaker deed bij het
 ... reciteren ... zijne ... ogen ... dicht ... en ... deed ... mij ...
ogenblikkelijk Osian en Homerus voor
 ... den ... geest ... komen ... Of ... zijne ... gedichten ...
 ... echter ... wel ... en ... schoonheid ... van ... die ... der ...
 ... laatsten ... bezitten ... daar ... aan ... twijfel ...
 ... ik ... zeer ... Dat ... zij ... echter ... Sunda ...
 ... nezen ... beter ... bevallen ... dan ... schoonste ...
 ... vertaling ... Ileaden ... Fingal ...
 ... ontegensprekelijk ... Men ... moest ... zien ...
met welk eene nieuwsgierige verwonde-
 ... ring ... zij ... den ... dichter ... woorden ... uit ...
 ... den ... mond ... zien ... door ... hunne ...
 ... houding ... trekken ... hunner ... aan ...
 ... gezigten ... tijd ... tot ... tijd ... uitboe ...
 ... zemen ... hunner ... gevoelens ... hun ... deel ...
 ... neming ... kennen ... geven ...
 ... Den ... 7 ... augustus ... 1780 ... 7 ... rookte ... berg ... Pangerango ...
 ... v.h.v.h. ... Bat ... Gen ... 3 ... 275 ... 2 ... 7 ...
 ... In ... 1761 ... 6 ... wierp ... Gede ... asch ... op ... ter ... hoogte ...
 ... 3 ... vingers ... 1 ... 17 ... van ... hetzelfde ... werk ...
 ... 1829 ... , ... 15 ... september ... klom ... zijne ... Ex ... Kom- ...
 ... missaris ... Generaal ... den ... berg ... Gede ...
 ... bragt ... eenen ... nacht ... door ... bij ... den ... krater ...
============================================================
NNM001001117 0141

page title: Uittreksel uit Valentijn, aan-
 
Uittreksel uit Valentijn, aan-
 ... oude ...
 ... gaande ... eerste ...
 ... geschiedenis ... der ... Javanen ...
 ... komst ... van ... Ibn ...
 ... Moelana ... 1406 ...
 ... Java ... schijnt ... het ... eerst ... door ...
 ... Bornesche ... bezocht ... te ...
 ... zijn ... geworden ... die ... hier ...
 ... soort ... van ... gierst ...
 ... Draw ...
 ... naar ... hetwelk ... eiland ...
 ... Djawa ... nu ... Java ... genaamd ...
 ... wordt ... van ... daaan ... voer ...
 ... den ... stad ... Joana ...
 ... vroeger ... Djawana ... was ... de ...
 ... stapelplaats ...
 ... voornaamste ...
 ... Volgens ... Javanen ... hebben ...
 ... zij ... dit ... eiland ... in ... jaar ...
 ... 46 ... na ... Christus ... bevolkt ...
 ... Oudtijds ... voeren ... zij ... op ...
Molukken, Madagaskar
 ... Molukken ...
 ... Choromandel ... andere ...
 ... Indische ... kusten ... In ... 1248 ...
 ... Javanen ...
 ... veroverde ...
 ... Het ... was ...
 ... eiland ... Sumatra ...
 ... Madja ... pahit ...
 ... de ... koning ... van ...
 ... voornamelijk ...
 ... in ... 1280 ... schonk ... koning ... bezit ... hield ... dezer ... koningen ...
 ... Madjapahit ... Aria ... gadja ... Mada ... genaamd ...
 ... koning ... van ... Malakha ... regeerde ... in ... 1340 ...
 ... stad ... Andragieri ...
============================================================
NNM001001117 0142

page title: ... Marcus Paulus Venetiaans was hier 1280 zegt dat Java vroeger ...
 
 ... Marcus ... Paulus ... Venetiaans ...
 ... was ... hier ... 1280 ... zegt ... dat ...
 ... Java ... vroeger ... aan ... de ...
 ... 1304 ... waren ... Javanen ...
 ... reeds ... Ternate ... ten ... tijde ...
 ... des ... Ternatischen ... koning ...
 ... Padjadjaran ... was ... vroeger ...
 ... oosten ... bepaald ... door ... Komola ... In ... 1322 ...
 ... Madja ... onder ... koning ... Sieda ... Aril ...
 ... pahit ... scheide ... Malano ... ook ... in ... 1343 ...
 ... 1359 ... onder ... Gapi ... Ma ...
 ... lano ... koning ... Ter ...
 ... nate ...
 ... Oudtijds ... waren ... Javanen ...
 ... de ... leer ... Brama ...
 ... toegedaan ...
 ... werd ... verdeeld ... in ... zes ...
 ... magtige ... koningrijken ... als ...
 ... Galoeh ... lag ... in ... vlakten ... tusschen ...
 ... Bandung ...
 ... boven ... den ... oorsprong ... der ... rivier ...
 ... Galoeh ... thans ... Preanger ...
 ... regentschappen ...
 ... De ... eerste ... vorst ... Padjang ... Madjapahit ... bij ... Soerabaja ...
 ... stamt ... af ...
 ... Padjang ... niet ... ver ... van ... Ma ...
 ... is ... Hariang ... banga ...
 ... broeder ... zijn ... Damak ...
 ... jonger ... zuster ...
 ... naderhand ...
 ... het ... rijk ... Jakatra ...
 ... eerste ...
 ... Soerabaja ...
 ... broeder ...
 ... is ... eene ... vorstin ... die ... Galoeh ... jonger ... zuster ...
 ... Tjiong ... Hariang ... Banga ... Pagedoeng ...
 ... haar ... graf ... is ... bij ... het ... tegenwoordige ... Berbes ... bij ... den ... berg ... Koembang ...
============================================================
NNM001001117 0143

page title: Panaroekan;
 
 ... der ...
 ... Pasaroewank ...
 ... Ratoe ... Galoeh ... Toeban ...
 ... graf ... te ...
Panaroekan;
 ... 1406 ... 6 ... kwam ... hier ... Ara ...
 ... bier ... Schjeick ... Ibn ... Moelana ...
 ... ook ... Ibn ... Israel ... Mach ...
 ... vestigde ...
 ... doen ... genaamd ...
 ... zich ... te ... Cheribon ... Door ...
 ... zijn ... pogingen ... en ... die ...
 ... van ... Raden ... Ramat ...
 ... groot ... leger ...
 ... voor ... bladz= ... breide ... zich ... het ...
 ... spoedig ... over ...
 ... Java ... uit ...
 ... deze ... werd ... sultan ... Damak ... en ...
 ... eerste ... zijn ... geweest ...
 ... Ibn ... zich ... bekeerd ... hebben ... Na ...
 ... ligt ... volgden ... ook ...
 ... derhand ...
 ... Galoeh ...
 ... vorsten ...
 ... vorsten ... van ... Damak ...
 ... Padjang ... door ... Ibn ... Moelana ...
 ... tot ... verheven ... stelden ...
 ... laatsten ... tot ... Soesoe ...
 ... hoenan ... aan ...
 ... Zij ... hielpen ... hun ... ook ...
 ... stad ... Cheribon ... bouwen ...
 ... der ... vijftiende ... eeuw ... Als ... wij ...
 ... had ... plaats ... in ... het ... begin ...
en ieder der voorgaande vorsten vijfentwintig jaren tijd
 ... dan ... moet ... Hariang ... banga ... hebben ... geleefd ...
 ... eeuw ... vijf ... twintig ... jaren ... weinig ...
============================================================
NNM001001117 0144

page title: Keean Santan werd de laatste vorst van Padjadjaran
 
Keean Santan werd de laatste vorst van Padjadjaran
 ... Hij ... was ... zoo ... als ... zijne ... voorouders ... de ... leer ... van ... Brama ...
toegedaan en vluchtte voor de vervolgingen der Mahomedanen naar
 ... den ... berg ... Gamoeroe ... bij ... den ... Salak ... alwaar ... hij ... gestorven ... is ...
7 Praboe Linga Wessie; Sjeck Ibn Moelana huwde
8 Praboe Linga Wasto; in 1406 met de dochter
 ... des ... sultans_van ... Damak ...
9. Praboe Soesoep toengal; Hij onderwierp zich ook Bantam
10 Praboe Moending kwati; Sillebar,de Lampongs en
11 Praboe Hanga Larang; Sumatra.
12 Praboe Moending wangi. (1) Het jaar van zijnen dood
stammen regtlijnig af van is niet juist bepaald. Zijn
Tjioeng of Sioeng Wanara zonen lieten hem een heer
uit het huis van Galoeh. lijk graf bouwen te Cheribon
 ... Uit ... dezen ... drie ... in ... getal ... zijn ...
Praboe of Irie Moending de Mohamedaansche vorsten
genoemde vorst van Padja van Tseribon of Cheribon
djaran was de vader van Padjadjaran en Bantam
Raden Soesoerok die zich oorspronkelijk
in het oosten tot vorst van De rijken Galoeh en Padja
Modjo Paid op wierp en de djaran schijnen na de
hoofdplaats van dit rijk onderwerping aan Ibn Moe 
stichte (zie verhand v.h. lana, den naam van
Bataviasch genootsch= d.8.336 Jakatra aangenomen te
Pagar Wissi, 10 uren bezuiden hebben
 ... Batavia ... alwaar ... overblijfselen ... van ... Raden ... Soeroeb ... b ... h ... ?) ... Tji ...
 ... 2 ... uren ... lange ... aarden ... wallen ... zijn ... oeng ... welke ...
 ... oude ... groote ... Nagara ...
 ... Ratoe ... galoeh ... als ... eerste ...
 ... Gieling ... Wissi ... die ... Javaansche ... vorst ... Padjadjaran ... wordt ...
geschiedenissen
 ... v ... h ... Bat ... Gen ... dl ... 2 ... blade ... 152 ... moet ... door ... eenen ...
Bladz. 157 komt een Pandji voor vreeslijke pest zijn geteisterd.
die geheel Java overwon en zijn Dez. ongelukkige vorst werd
 ... hof ... hield ... te ... Hij ...
 ... zijnen ... zoon ... Tjioeng ...
 ... huwde ... met ... Tjinara ...
rina en verwekte bij haar eenen Wanara van den troon ge-
 ... zoon ... Sari ... die ... zijnen ... stoten ... laatste ... regeerde ...
 ... vader ... in ... regering ... zijne ... plaats ...
 ... Deze ... gewan ...
Moending Wangi, deze Ratoe Pagar wesi, tegenwoordig in het
Wankas, deze Raden Bangah Regent. of landschap Soeka
 ... koning ... Galoeh ... poera ...
============================================================
NNM001001117 0145

page title: Met mijnen Sinees en eenen inlandschen Mandor
 
 ... 8 ... october ... 1831 ...
Met mijnen Sinees en eenen inlandschen Mandor
naar den berg Tjiepoetri geweest. De weg
liep oostwaarts langs de rijstmolens van
 ... Aria ... paar ... Sinezen ... naar ...
de laagte, tusschen de bergen, Malang
Beser en Peng gielis, ter regter en Tjedas
Gantong, Nasoer (bed- er legt een steen op die
de gedaante van een balzak en drie kleinere
die de gedaante van kussens hebben (✝)) ter
 ... kramat ... Een ... ruime ... halve ... paal ... ten ...
ligt op het oos  linkerzijde.
oosten van Patjet ligt den berg Rasamala
 ... oosten ...
 ... gedeelte ... die ... met ... veel ... dit ... hout ... naar ...
 ... berg ... welken ... hij ... genoemd ... is ... pronkt ... Onze ...
 ... slinger ...
 ... weg ... lag ... over ... denzelven ... heen ...
 ... zich ... vervolgens ... op ... den ... met ... gras ...
 ... begroeiden ...
een platten ? kreupelhout begroeiden langwerpigen
 ... a ... heeft ... men ...
 ... berg ... Raijana ...
Ned ellen lang noordwaarts een schoon gezicht op de
 ... vrucht ... rijstvelden ... Aren ... palmbomen ...
beplante vlakte van Tjipoetri. Schoon
andere klein is ook het gezicht westwaarts op den
 ... aan ... welke ... voet ...
 ... Gede ...
de met fraai groen prijkende koffy
tuinen en de groote kampong patjet
 ... west ... vervolgen ...
 ... staan ... gelegen ... Onzen ... weg ...
zeer moeijelijk en liep langs den Rajana
daar veel wilde pisang, varen, en slinger
planten, oostwaarts voort. Na over
een klein tabaksland gegaan te zijn kwamen
wij aan eene van ruwe boomstammen
============================================================
NNM001001117 0146

page title: Op de bergen Siam opgeslagen hut waaruit dikke rookwolken
 
Op de bergen Siam opgeslagen hut waaruit dikke rookwolken
en Tjigaroekgak naar boven stegen. In den zelven zat
 ... zijn ... mede ... heilige ... oud ... man ... met ... levendige ...
 ... plaatsen ... uit ... oogen ... grijs ... haar ... knevels ... aren ... suiker ...
vroegste tijden. te koken. Zijn stookhok was van ruwe
 ... steenen ... eengestapeld ... van ... onderen ...
 ... twee ... boven ... met ... gat ... voorzien ...
 ... In ... het ... bovenste ... stond ... eene ... groote ... ijzeren ...
 ... pan ... waarin ... omtrent ... emmer ...
 ... palmwater ... zal ... gaan ... Dezelve ... was ...
 ... platte ... holle ... gedaante ... De ... suiker ... kookte ...
 ... schuimde ... Om ... weg ... lopen ...
 ... der ... schuim ... en ... van ... vogt ... behoeden ...
 ... stond ... er ... in ... pan ... cilindervormig ...
 ... bamboe ... gevlogten ... mand ... van ...
 ... onderen ... en ... boven ... open ... 6 ... palmen ... hoog ...
 ... palmen ... in ... diameter ... zal ... wezen ...
 ... De ... suiker ... schuimde ... boven ... zelve ...
 ... viel ... dan ... buiten ... langs ...
 ... mand ... neder ... 8 ...
 ... kreeg ... hij ... van ... ieder ... kooksel ... dat ... ruim ... 5 ...
 ... uren ... op ... vuur ... moest ... staan ... 3 ...
 ... maken ... ruim ... 6 ... onzen ... nederlandsche ...
 ... oude ... schepte ... ons ... weinig ... suiker ...
 ... water ... uit ... zijne ... pan ... dat ... overheerlijk ...
 ... smaakte ... Wij ... wenschten ... hem ... goed ...
 ... verblijf ... gingen ... verder ... voort ... naar ...
 ... top ... dit ... fraaije ...
kegelvormige bergje is niet ver oost
 ... waards ... Raijana ... verwijdert ...
 ... Een ... goed ... uur ... na ... ons ... vertrek ... van ... Patjet ...
 ... kwamen ... wij ... op ... zelve ... aan ...
============================================================
NNM001001117 0147

page title: De top des Tjiepoetries strekt zich oost
 
De top des Tjiepoetries strekt zich oost
 ... west ... zal ... nagenoeg ... 25 ... passen ... lang ...
en 16 breed zijn. Hij is onregelmatig met
ruwe brokken rots bedekt en met eenen
Kiara (Ficus) Rosamala's, poespas
 ... Aren ... Bamboe ... begroeid ...
 ... voet ... des ... zwaar ... hoog ...
Kiara, die ten westen zijn hooge kruin
in de lucht verheft, staat een klein steenen
 ... beeldje ... zonder ... voeten ... alleen ... uit ... even ... slecht ...
 ... uitgehouwen ... kop ... romp ... plat ... tegen ...
 ... borst ... aanleggende ... armen ...
 ... staat ... los ... tegen ... eenige ... opgestelde ...
 ... steenen ... van ... eene ... platte ...
 ... leunende ... aan ... voet ... ene ...
 ... 10 ... voet ... hoog ... 8 ... breed ... zijnde ...
 ... ruwe ... rots ... welke ... wortels ...
 ... van ... kiara ... wordt ... omvat ... Voor ...
 ... hetzelve ... ligt ... platten ... steen ...
verdere eenige ruwe rots klompen
 ... Op ... platten ... steen ... lag ... nog ...
 ... bosch ... rijst ... stroo ... welken ... geringe ...
inlanders, die heimelijk de Bramasche
godsdienst nog toegedaan zijn, wierook
 ... branden ... ter ... here ... geest ...
 ... kleine ... beeldje ... Zij ... noemen ...
Poetri (prinses) en zeggen dat op in
overoude tijden eene prinses uit het
 ... huis ... dezen ... berg ...
zich afzonderde en boete deed. Dat
 ... bewoners ... hier ... dit ... beeldje ... nog ...
eeren bewijst de zorgvuldigheid waar mee
============================================================
NNM001001117 0148

page title: iedere verzoeker voor de plegtigheid de
 
 ... heilige ... plaats ... gehouden ... wordt ...
 ... Er ... staan ... twee ... besems ... bij ... rots ... waarmee ...
iedere verzoeker voor de plegtigheid de
 ... plaats ... eerst ... schoon ... veegd ...
 ... boom ... hooge ... rots ... kleine ... beeldje ...
 ... platte ... steepen ... zijn ... geregeld ... handjoe ...
 ... wang ... boomen ... even ... als ...
reusachtigen kiara en het beeldje van eenen
 ... hoogen ... ouderdom ...
Inlandsche Mandor die mij tot wegwijzer strekte
 ... verhaalde ... mijn ... vragen ...
 ... hier ... niets ... groots ...
 ... Poetri ... aan ... hunne ... onder ...
 ... neming ... gezegend ... worden ... welke ... aanroe ...
ping zij begeleiden met de offering van
 ... stijgt ... rook ... daarvan ... regtopt ...
 ... hoogte ... dan ... houden ... zich ... ver ...
 ... zekert ... van ... goede ... verhoring ... der ...
 ... Poetri ... bok ... hibbin ... zij ... nog ... eene ... andere ...
wijze van zich daaromtrent te overtuigen
 ... Zij ... nemen ... tot ... dit ... einde ... eenen ... stok ...
 ... dien ... over ... zoo ... ver ... kunnen ...
 ... snijden ... die ... op ... lengte ... van ...
 ... hunnen ... vadem ... af ... beginnen ...
zij de plegtige aanroeping en offering. 
Na dat dezelve geëindigd is overvademen
 ... zij ... stok ... weder ...
vademen zij nu wijder als de stok
lang is dan zijn zij verzekerd dat hunne
 ... bede ... verhoord ... doch ... verder ...
 ... dan ... hebben ... geen ... zegen ...
 ... Poetri ... wagten ...
 ... (1) ... Dracaena ... Het ... eene ... soort ... die ... niet ... oor ...
sprongkelijk van Java maar van Hindostan
 ... Zij ... wordt ... hier ... alleen ... om ... ouden ...
heilige overblijfselen gevonden, en strekt
den Inlanderen tot bevestiging dat de plaats
 ... waarop ... zij ... die ... vinden ... is ...
============================================================
NNM001001117 0149

page title: bergje Tjipoetri een meenigte weggeworpen
 
 ... Ik ... zag ... afhang ...
bergje Tjipoetri een meenigte weggeworpen
stokken die een vadem lengte hadden
 ... liggen ... Ten ... zuiden ... Linden ...
Tji poetri die aan de Afdeling dezen
 ... naam ... geeft ...
 ... Toen ... ik ... ander ... had ... bezien ...
 ... zette ... ik ... mij ... neder ... van ...
 ... beeldje ... rots ... gedeelte ...
van den boom ene tekenincgje, dat
meer om zijne merkwaardigheid, dan
om schoonheid van het gezamen
 ... lijke ... zal ... in ... komen ...
Ik teekende het beeldje afzonderlijk. 
 ... Na ... den ... middag ... keerde ... wij ... naar ...
 ... Patjet ... terug ... Ik ... was ... met ... mijne ...
 ... vreden ...
 ... togt ... zeer ... te ...
 ... wij ... tot ... nu ... toe ...
 ... landstreek ...
 ... reisd ... hebben ... is ... vol ... met ... die ... overblijfselen ...
 ... der ... Oudheid ... die ... Inlanders ...
 ... noemen ... Men ... vindt ... dezelve ...
 ... bergen ... Perbakti ... Padang ... Gede ...
 ... Tjipoetri ... Siam ...
 ... Tji ... garoek ... gak ... Allen ... zijn ... echter ... geen ...
 ... heilige ... graden ... zoo ... als ... het ... woord ... kramat ...
 ... maar ... men ... vindt ... er ... veel ...
boet- of afzonderingplaatsen onder. Deze
 ... bestaan ... uit ... grooten ... steen ...
 ... door ... aarde ... verhogingen ... langen ...
 ... overeind ... gestelden ... met ... ene ... steen ...
 ... er ... voor ... zoo ... als ... op ...
============================================================
NNM001001117 0150

page title: met eenen steen die de gedaante van een
 
met eenen steen die de gedaante van een
 ... bed ... heeft ... met ... losse ... steenen ... die ...
gelijken zoo als op den Goenong Kasoer enz.
Al deze heilige plaatsen echter zijn om
plant met den Handjoewang, die van
Indostan oorspronkelijk is en de bewoners
hier tot kenteeken der heilige plaatsen
dient. Het zijn deze plaatsen die in overoude
dagen door de boetdoende vorsten van Padja
djaran en Galoe tot verblijf dienden= dit
blijkt uit de Sundasche geschiedenis Ratoe
Galoek in welke men vindt dat= Ratoe
Galoek boete deedt op den berg Raijana nog
een ander vorst van Galoek op den berg
Padang, Ratoe Pandji op den berg Mesir
Ratoe Mandapa vorstin van Padjadjaran
op den berg Gede enz. Nu denk ik dat
op de plaatsen waar graven gevonden worden
de boetdoeners zijn gestorven en daar begraven
terwijl op de andere plaatsen zij eenen
zekeren tijd slechts doorgebragt hebben.
 ... Het ... Rijk ... Galoek ... werd ... onder ... regering ... van ... Aria ...
 ... banjak ... door ... zijnen ... broeder ... Tjioeng ... Wanara ... van ...
 ... verwoest ... Ratoe ... Galoe ... den ...
 ... koning ... Galoek ... op ... vlugt ... gejaagd ...
 ... Aria ... banjakk ... begaf ... zich ... naar ... zijnen ... broeder ...
 ... Soesoeroegh ... stichter ... het ... rijk ... Modjopaid ...
 ... verzocht ... hem ... om ... hulp ... tegen ... Tjioeng ... Wana ...
 ... ra ... die ... hem ... nog ... steeds ... vervolgde ... Soesoeroeg ...
 ... Ratoe ... Galoek ... togen ... met ... groot ... leger ...
 ... naar ... padjadjaran ... sloegen ... Tjioeng ... wanara ...
 ... vlucht ... verwoesten ... zijn ... rijk ...
(Verh van het B. Genootsch. dl 3 bladz 132)
============================================================
NNM001001117 0151

page title: ... is naar Buitenzorg gebragt Gelder is ongesteldheid eene draagbaar ...
 
 ... is ... naar ... Buitenzorg ... gebragt ...
 ... Gelder ... is ...
 ... ongesteldheid ...
 ... eene ... draagbaar ... zijne ... ontsteking ...
 ... scheen ... bestaan ... nam ...
 ... ingewanden ... Hij ... thans ... onder ...
 ... eer ... toe ... dan ... Kolkmann ...
 ... Heer ...
 ... behandeling ...
 ... 13 ... october ...
 ... Heeren ... Macklot ...
 ... morgen ... zijn ...
 ... Heden ... morgen ...
 ... door ... weinig ... menschen ...
 ... Muller ... slechts ...
 ... Megamedon ... vertrokken ...
 ... vergezeld ... naar ...
 ... om ... dat ... gebergte ... onderzoeken ... Zij ...
 ... zullen ... vier ... dagen ... dezen ... togt ... door ...
 ... brengen ...
 ... Buitenzorg ...
 ... van ... Gelder ... naar ...
 ... Overdijk ...
 ... terug ... gekomen ...
 ... heeft ... begeleid ... is ... heden ...
 ... De ... laatste ... bevond ... zich ... eenigsints ... beter ...
 ... Nog ... zeer ... dom ... bijgelovig ... zijn ... toch ...
 ... geringere ... Sundanezen ... Ik ... wenschte ... namelijk ...
 ... beeldje ... Poetri ... dat ... zich ...
 ... bevindt ... nog ... eens ...
 ... berg ... dezen ... naam ...
 ... het ... groot ... teekenen ... top ... des ...
 ... bergs ... steenklompen ... waringie ... stam ...
 ... dingen ... welke ... nog ... beeld ...
 ... omgeven ... had ... ik ... reeds ... vroeger ... op ...
 ... togt ... derwaarts ... schetsje ... vervaardigt ...
 ... Om ... dezen ... togt ... nu ... nog ... niet ... eens ...
 ... gaan ... doen ... vroeg ... ik ... hier ... aan ... hoofd ...
 ... man ... mogen ... hebben ...
 ... ding ... voormij ... wilde ... gaan ... halen ... Dit ...
 ... had ... boel ... zwarigheden ... geen ... mensch ...
 ... deed ... zich ... voor ... willen ... doen ...
 ... Zij ... waren ... allen ... bang ... dat ... poetri ...
============================================================
NNM001001117 0152

page title: voorzichtigheid waarmee hij het had weg ge
 
 ... kwalijk ... mogt ... nemen ... kwam ...
 ... er ... ouden ... kerel ...
 ... zei ...
 ... wel ... durfde ... ondernemen ... gisteren ...
 ... ochtend ... stapte ... derwaarts ... bragt ...
 ... mij ... waarlijk ... tegen ... 10 ... uren ... beeldje ... aan ...
 ... huis ... Hij ... had ... heele ... drukte ... over ...
voorzichtigheid waarmee hij het had weg ge
 ... nomen ... had ... eind ... plaats ... voor ... haar ...
 ... schoons ... geveegd ... wierook ... ontbrand ... toen ...
 ... gezegd ... Poetri ... vraag ... duizendmaal ...
vergiffenis
 ... teekenen ... Hij ... heeft ... bevolen ... om ... u ...
 ... tot ... dat ... einde ... derwaarts ... te ... voeren ... beloofd ...
 ... om ... niets ... aan ... U ... zullen ... doen ... zal ... u ...
 ... gaarne ... naar ... afloop ... teekening ... hier ... terug ...
 ... brengen ... Duizendmaal ... vraag ... vergeving ...
 ... Njei ... Poetri ... Daarop ... vervolgde ... heb ...
 ... ik ... haar ... op ... genomen ... Zij ... was ...
 ... heel ... niet ... zwaar ... dat ... overtuigde ...
 ... dat ... niets ... tegen ... mijne ... bede ... had ...
 ... Het ... hoofd ... ware ... Islam ... dat ... bij ... zat ...
 ... stondt ... dit ... gesprek ... geheel ... niet ...
 ... Neen ... neen ... zeide ... jij ... hoef ... dat ... ding ...
 ... niet ... terug ... brengen ... laat ... jij ... dat ...
 ... gerust ... hier ... staan ... Maar ... toch ... moest ... men ...
 ... gezien ... hebben ... hoe ... vreesachtig ... goede ...
 ... man ... werdt ... Hij ... dacht ... zeker ... alle ... boze ...
 ... geesten ... poetri ... bewaken ... zoo ... aanstonds ...
 ... hem ... los ... zouden ... varen ... als ... durfde ...
 ... zijne ... belofte ... breken ... Om ... goeden ...
 ... man ... gerust ... stellen ... zeide ... hem ...
 ... aanstonds ... weder ... kon ... gaan ...
 ... stellen ... verder ... niet ... bang ... hoefde ... zijn ...
 ... poetri ... iets ... zou ... overkomen ... noch ...
 ... zij ... hem ... zou ... overstromen ...
 ... Nadat ... geteekend ... hem ... beeldje ...
 ... weder ... naar ... zijn ... plaats ... brengen ...
============================================================
NNM001001117 0153

page title: Voor eergisteren zijn de Heren Macklot
 
 ... Bij ... zijn ... terug ... komst ... vertelde ... hij ... dat ... hij ... onder ...
 ... het ... weg ... brengen ... zeer ... bang ... was ... geworden ...
 ... Poetri ... was ... hoe ... langer ... hoe ... zwaarder ... ge ...
 ... worden ...
 ... den ... 15 ... october ...
 ... Eenige ... Reptilien ... van ... den ... Heer ... Muller ... ont ...
 ... vangen ... waaronder ... zich ... een ... paar ... nieuwe ...
 ... bevinden ... Dezelve ... zijn ... gevangen ... in ...
 ... Telaga ... warna ... Dit ... Meer ... omtrent ...
 ... vierkant ... 200 ... voeten ... lang ... en ... breed ...
 ... Het ... wordt ... ten ... oosten ... zuiden ... door ...
 ... bergen ... Limoe ... Talaga ...
 ... ten ... westen ... noorden ... door ...
 ... digt ... bosch ... omgeven ... Heeren ... Muller ...
 ... Macklot ... zullen ... van ... daar ... Geger ...
 ... bintang ... beklimmen ...
 ... De ... Heer ... Diard ... is ... heden ... middag ... hier ... door ...
 ... gekomen ... naar ... Tjiandjor ... gaande ... om ... aldaar ...
 ... een ... der ... afdelingen ... Moerbezi ... plantingen ...
 ... gaan ... oogenschouwe ... nemen ... Het ... Gouv. ...
 ... wil ... Preangerlanden ... zijdeteelt ...
 ... invoeren ...
Voor eergisteren zijn de Heren Macklot
 ... Muller ... hunnen ... togt ... naar ...
Gegerbintang en de Talaga Warna, alhier
 ... terug ... gekomen ... Zij ... hadden ... veel ... door ...
 ... aanhoudend ... vallende ... zwaare ... regen ...
geleden. Eenige onbekende kikvorschen 
 ... nog ... andere ... bekende ... dieren ... was ...
 ... uitkomst ... hunner ...
============================================================
NNM001001117 0154

page title: voor bij Tji-pannas de lustplaats der
 
 ... den ... 25 ... october ...
 ... Vroeg ... op ... Met ... Heer ... Muller ... even ...
 ... Javaschen ... wegwijzer ... te ... paard ... naar ...
 ... Kampong ... Pelaboe ... an ... Boelan ... Onzen ...
 ... weg ... ging ... langs ... groote ... of ... post ... weg ...
voor bij Tji-pannas de lustplaats der
 ... Heeren ... Gouv. ... Generaals ... Het ... huis ... daar ...
 ... door ... zaal ... Heer ...
 ... Bosch ... er ... voor ... heeft ... laten ... bouwen ... zeer ...
 ... verfraaid ... Voor ... dezelve ... schoone ...
 ... gaanderij ... met ... Javische ... kolommen ...
 ... Drie ... engelsche ... mijlen ... Noord ...
 ... waarts ... Patjet ... slaat ... weg ...
 ... oostwaarts ... naar ... Tji-walin ...
 ... Dit ... Kampong ... moesten ... wij ... door ... om ...
 ... Palaboean ... Boelan ... komen ...
 ... wegen ... Tji-walin ... die ... voor ...
 ... vijf ... jaren ... toen ... ik ... dit ... Kampong ... op ...
 ... mijne ... terug-reize ... den ... Parang ...
 ... door ... ging ... nog ... zeer ... schoon ... waren ...
 ... zijn ... nu ... door ... ingestorte ... waterleidingen ... water ...
 ... diepe ... moddergaten ... ongelijke ... steen ...
 ... hopen ... bijna ... geheel ... onbruik ... baar ... zoo ...
 ... kampong ... die ... toen ...
 ... met ... tempel ...
 ... woningen ... afdelingshoofd ... was ...
 ... voorzien ... thans ... van ... alle ... deze ... gebouwen ...
 ... ontbloot ... overige ... huizen ...
 ... vervallen ... staat ... Hetzelve ... door ... gereden ... zijnde ...
 ... kwamen ... wij ... op ... eenige ... sawas ... alwaar ...
 ... van ... paarden ... stegen ... voet ... over ...
 ... moeyelijke ... smalle ... paden ... akkers ...
============================================================
NNM001001117 0155

page title: wij weder terug naar Patjet.
 
 ... elkander ... scheiden ... langs ... Kampong ...
 ... boelan ... plaats ... kwamen ...
 ... waar ... water ... uit ... grond ... te ... voorschijn ...
 ... welt ... Het ... vierkant ... gat ... 12 ... passen ...
 ... breed ... 10 ... voeten ... diep ... west ...
 ... zuid ... noordzijde ... digt ...
 ... oostzijde ... open ... is ... uit ... grond ...
 ... westkant ... hetzelve ... welt ...
 ... namelijk ... op ... twee ... water ...
 ... loopt ... opene ... oostzijde ...
 ... ter ... breedte ... 4 ... voeten ... als ...
 ... beek ... voort ... Na ... 88 ... passen ... oost ...
 ... waarts ... aangelopen ... hebben ...
 ... kruipt ... weder ... grond ...
 ... Men ... hoort ... onder ... eenige ... planten ...
 ... twaalf ... voet ... vierkant ... gat ... begroeijen ...
 ... verder ... oostwaards ... voortlopen ... Dit ...
 ... ligt ... 8 ... passen ... beoosten ... eerste ...
 ... loopt ... het ... weder ... onder ... aarde ... 100 ...
 ... passen ... oostwaards ... waarna ...
 ... met ... kracht ... voorschijn ... treed ...
 ... als ... beek ... naam ... van ...
 ... Tji-pelaboean ... boelan ... voert ... na ...
 ... aantal ... natte ... rijstvelden ... bevochtigd ...
 ... hebben ... tji-serowa ... stroomt ...
 ... laatste ... valt ... Tji-poetrie ...
 ... Na ... ander ... hebben ... bezien ... keerden ...
wij weder terug naar Patjet.
Peilingen van Pelaboean boelan
Berg Kasoer W.t.Z.
" Tjipoetri Z.t.W.
" Beser Z.t.O.
============================================================
NNM001001117 0156

page title: aan te leggen.
 
 ... 29 ... october ...
 ... Voor ... eenige ... dagen ... Heer ... Macklot ... naar ...
 ... Tjandjoer ... gegaan ... gisteren ... terug ... gekomen ...
 ... ZijnEd ... gaat ... heden ... weder ... derwaarts ... terug ...
 ... om ... met ... Resident ... naar ... Bandong ...
 ... Daar ... bij ... riv ... Tji ... keea ...
 ... soort ... zandsteen ... welke ... Heer ... Macklot ...
 ... gaat ... in ... ogenschouw ... nemen ... Wij ... zullen ...
 ... intusschen ... reis ... naar ... Krawang ... vervolgen ...
 ... denken ... eenige ... dagen ... hier ... oost ...
 ... waarts ... Beurangrang ...
 ... gaan ... voet ... dezen ... berg ...
 ... ligt ... Waniata ... daar ... wij ... vooreerst ... ons ...
 ... verblijf ... zullen ... nemen ...
 ... houd ... mij ... thans ... bezig ... gezigt ...
 ... omliggende ... bergen ... teekenen ...
 ... verder ... heb ... eenige ... kikvorschen ... papier ...
 ... gebragt ...
 ... Voor ... eenige ... dagen ... door ... Diard ...
 ... hier ... klein ... langwerpig ... rond ... bamboeze ...
 ... huis ... opgerigt ... zijwormen ...
 ... teelen ... heiningen ... hier ...
 ... koffytuinen ... langs ... grooten ... weg ...
 ... bestaan ... meestal ... moerbezi ... boomen ...
 ... Echter ... kunnen ... deze ... geen ... voedzel ... genoeg ...
 ... leveren ... zijde-teelt ... groot ...
 ... voeren ... Vooreerst ... zijn ... hier ...
 ... andere ... afdelingen ... weinig ... zijwormen ...
 ... gebragt ... waarmeede ... men ... wil ... beginnen ... verder ...
 ... wil ... den ... Heer ... Diard ... voorstel ...
 ... Gouv. ... doen ... groote ... moerbei ... plantingen ...
aan te leggen.
============================================================
NNM001001117 0157

page title: Misschien dat de zijde teelt eenig voordeel aan
 
Misschien dat de zijde teelt eenig voordeel aan
het land kan aanbrengen, maar dan geloof
 ... dat ... door ... iemand ... moest ...
 ... als ... Diard ... worden ... begonnen ... en ...
 ... uitgevoerd ... ZijnEd ... alle ... onder ... nemingen ...
 ... Wie ... ligt ... oprigting ...
de stichting in Krawang nog niet versch
in het geheugen. f 80.000,-!!
 ... De ... koffij ... opbrengst ... jaar ... lijks ... aan ...
 ... merkelijk ... minder ... heeft ... dit ... jaar ... geene ...
 ... weinig ... voordeel ... opgeleverd ... Thans ...
 ... druk ... maken ... van ...
 ... Indigo ... zeer ... goed ... gaan ... als ...
 ... planten ... maar ... wilden ... groeijen ... In ...
 ... eerste ... jaar ... der ... planting ... veld ... gaat ...
 ... dit ... over ... heerlijk ... planten ... groeijen ...
 ... vermaak ... zien ...
 ... tweede ... jaar ... nog ... even ... door ...
 ... maar ... derde ... levert ... omtrent ... niets ...
 ... op ... De ... Indigo-plant ... zuigt ... grond ...
 ... weinig ... tijds ... uit ... Van ... millieoen ...
 ... ponden ... Indigo ... die ... reeds ... gereed ... moesten ...
 ... zijn ... heeft ... men ... pas ... vijftig ... duizend ... klaar ...
 ... 1829 ... 15 ... september ... beklom ... Kommis ...
 ... saris ... Generaal ... met ... twaalf ... europeanen ...
 ... menigte ... inlanders ... berg ...
 ... Gede ... Zijne ... sliep ... berg ... even ...
nacht, bij den krater.
============================================================
NNM001001117 0158

page title: den 1 november,
 
den 1 november,
 ... Wij ... zijn ... aan ... gereed ... maken ... onzer ... goederen ...
 ... zondag ... denken ... Muller ... Overdijk ...
 ... ik ... naar ... Waniasa ... vertrekken ...
Heer Korthals bevindt zich thans te Buiten
 ... zorg ... om ... Van ... Gelder ... zien ...
 ... bij ... Gouv. ... Generaal ...
 ... bezoek ... af ... leggen ... Misschien ... is ...
 ... Heer ... Korthals ... voor ... vertrek ... naar ...
 ... alhier ... terug ... Te ... Mande ...
 ... Gandaschi ... Kumbang ... Koening ...
 ... ken ... wij ... nachtverblijf ... houden ...
 ... laatste ... plaats ... ligt ... wel ... weinig ...
 ... uit ... weg ... maar ... kunnen ... niet ...
 ... nalaten ... Onzen ... ouden ... vriend ... Botter ...
 ... die ... daar ... woont ... bij ... wien ... wij ...
 ... voor ... vijf ... jaren ... toen ... Boie ...
 ... Van ... Raalten ... nog ... leefden ... Zulke ...
 ... noeglijke ... dagen ... doorbragten ...
 ... hartelijk ... bezoek ... geven ... Voor ... eenige ...
 ... (1) ... voor ... deze ... dagen ... heb ... aan ... den ... botter ... geschreven ...
 ... hem ... kennis ... ons ... voornemen ...
 ... schenken ...
 ... schoone ... verzame ... hem ... komen ... Dezer ...
 ... ling ... nacht ... kapellen ... avond ... ontving ... tijding ... terug ... dat ... hem ...
 ... heeft ... Zijn ... Maje ... onze ...
 ... komst ... bijzonder ... zou ...
 ... Botter ... wezen ... Die ... goede ... man ... heeft ... tijde ...
 ... denk ... penning ... Macklot ... Van ... Raalten ... ziek ...
 ... hem ... aan ... huis ... lagen ... veel ... vriendschap ...
 ... sierd ... 's_Konings ...
 ... borstbeeld ... diensten ... aan ... hun ... bewezen ... (1) ...
============================================================
NNM001001117 0159

page title: den 2 november
 
 ... 3 ...
den 2 november
 ... zorg ... eenige ...
 ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0160

page title: door. Wij doorwaden de kleine rivier
 
 ... Aria ... hier ... zonden ... wij ... onze ... 10 ...
 ... Pedaties ... met ... goederen ... geladen ... over ... Tji ...
 ... andjoer ... Waniasa ...
 ... 6 ... november ...
 ... smorgens ... vroeg ... Het ... was ... schoon ... weder ...
 ... Onze ... goederen ... gereed ... gemaakt ... door ...
 ... Javasche ... dragers ... weg ... gezonden ... Wij ...
 ... paard ... verlieten ... Patjet ... om ... 7 ... uren ...
 ... Oostwaards ... ging ... onzen ... togt ... over ...
 ... gedeelte ... des ... bergs ... Saramala ... en ... einde ...
 ... lijk ... tusschen ... dezen ... en ... Gedokan ...
door. Wij doorwaden de kleine rivier
 ... Pandawa ... reden ... aan ... op ... de ... Kam- ...
 ... pong ... Tjibodas ... Voor ... dat ... wij ... aan ...
 ... dezelve ... kwamen ... hoorden ... wij ... een ... aan ...
 ... genaam ... angklong-spel ... dat ... door ...
 ... water ... werd ... gedreven ...
 ... het ... zelve ... maakte ... aanhoudend ... zacht ...
 ... aangenaam ... evenwel ... enig ... zins ... een ...
 ... tonig ... geluid ... Wij ... reden ... door ... over ...
 ... zwartaardige ... vlakte ... Lewong ... datar ...
 ... klonk ... zoo ... hol ... onder ... ons ... als ... of ... wij ...
 ... groote ... gewelven ... togen ... De ... bergen ... Tji ...
 ... poetri ... Oeraijan ... hadden ... zuid ... van ...
ons Vervolgens doorwaden wij de rievier
============================================================
NNM001001117 0161

page title: Aangene zijde derzelver reden wij
 
 ... Poetri ... die ... hier ... 30 ... zal ... breed ... wezen ...
Aangene zijde derzelver reden wij
over eene vlakte waar op zich Lands
kralen bevinden, voor de buffels die
tot het vervoer van suiker dienen
 ... Van ... hier ... kwamen ... wij ... heuvel ...
 ... Bale ... welken ... Kam- ...
 ... deze ... gelegen ...
 ... pong ... van ...
 ... langs ... Pasir ... bij ...
 ... Tji ... koreo ... Deze ... rivier ...
de Afdelingen Tjipoetri van Madja-
 ... hebben ... door ...
 ... laja ... Na ... dezelve ... zuiden ...
 ... waad ... reden ... verder ...
 ... heuvel ... Malang ...
 ... langs ... hoogen ...
 ... noorden ... rivier ... Kiedong ...
 ... Kampong ... deze ... naam ... aan ...
 ... is ... gelegen ... langen ...
 ... digt ... alang ...
is begroeid op Pasir Blender aan.
 ... Noord ... van ... dezelve ... hoorden ...
 ... Tji ... moendjang ...
 ... het_geruisch ...
 ... lag ... onze ... weg ...
 ... Langs ... Kampong ...
 ... steeds ... dalende ... Kampong ...
 ... noorden ...
 ... goen ... aan ... Niet ... ver ...
 ... breeden ... diepen ...
 ... derzelve ... stroomt ...
 ... stroom ... Tjikoendoel ... welke ... afdelingen ...
 ... Tji ... kalong ... begrenst. ...
 ... sawa ... vlakte ... reden ...
 ... Over ... kampongs ... Sawa ...
 ... verder ... langs ...
 ... dadap ...
 ... geran ...
 ... aan ... waar ... mid ... dag ...
 ... hoofd ... werden ... verwelkomd ...
============================================================
NNM001001117 0162

page title: middelmatige bergen was omgeven slinger
 
 ... onzen ... intrek ... kleine ... Pasangerahan ...
 ... namen ... Wij ... rusten ... hier ... half ... uurtje ...
 ... uit ... onderwijl ... vriendelijke ... hoofd ...
 ... ons ... verschillende ... soorten ... gebakken ...
 ... voorzetten ... waarna ... wij ... paarden ...
 ... weder ... bestegen ... verder ... naar ... Mande ...
 ... togen ... Over ... ruim ... veld ... door ...
middelmatige bergen was omgeven slinger
 ... onze ... weg ... door ... Tjinangsie ... naar ...
 ... Mande ... waar ... wij ... tegen ... 1_SLASH_2 ... 2 ... uuren ... aan ...
kwamen. Door de goede bestellingen van
 ... Asep ... Wader ... vonden ... wij ... Pasan- ...
 ... gerahan ... niets ... gereed ... hoofd ... was ...
 ... van ... huis ... druk ... bezig ... Indigo ...
 ... tuinen ... Langzaam ... kwamen ... onze ...
 ... deren ... aan ... waardoor ... voor ...
 ... nacht ... goed ... konden ... inrigten ... savonds ...
 ... ontvingen ... wij ... bezoek ...
 ... Reuter ... Franschman ...
 ... Aria ... welke ... Indigo-tuinen ... hadden ...
 ... bezogt ... Na ... aangenaame ... avond ...
te hebben doorgebragt verlieten die Heeren
ons en zetten bij fakkellicht hunne reis
 ... door ... naar ... Tjiandjoer ...
 ... afdeling ... Mande ... noorden ...
 ... naar ... zuiden ... oosten ...
 ... naar ... westen ... palen ... breed ... Ten ... noorden ...
 ... grenst ... Afdeling ... ganda ...
 ... soli ... oosten ... Tjikoendoel ...
zuiden door de Tjiblagong aan de
 ... Afdeling ... dezer ... naam ... westen ...
 ... Tjikalong ... vruchten ... schijnen ...
 ... hier ... later ... rijp ... zijn ... dan ... andere ...
 ... Afdelingen ... die ... dezelfde ... hoogte ...
liggen
============================================================
NNM001001117 0163

page title: zijn de Tjantaijaheroed, Karong
 
 ... verscheiden ...
 ... Zoo ... werden ... wij ...
 ... vruchten ... toegezonden ... die ... hier ... pas ...
 ... bloei ... stonden ... De ... voornaamste ... bergen ...
zijn de Tjantaijaheroed, Karong
 ... ana_wonggan ...
 ... bagogok ... P. ... agin ... schoone ...
 ... breede ... rivier ... Koendoel ... maakt ...
 ... land ... zeer ... vruchtbaar ... Fraai ...
 ... liggende ...
 ... landschap ... kampongs ...
 ... liggen ...
 ... Mande ... waar ... schoonen ... tempel ...
 ... Kamoeran ...
Tjitameang, door frissche palmboschen
overschaduwd, hier en daar verspreid.
 ... november ...
 ... zette ... reeds ... vroeg ...
 ... Muller ... Overdijk ...
 ... om ... reis ... Kumbang ...
 ... paard ...
 ... hier ... 26 ... palen ...
 ... Koening ...
 ... groot ... gedeelte ...
 ... gelegen ...
 ... ochtend ... koelte ... doen ... Een ...
 ... onzer ... goederen ... zonden ... wij ...
 ... gedeelte ...
 ... regt ... door ... naar ... Wamjam ... Onzen ...
 ... Sinees ... nam ... ook ... reis ... derwaarts ...
aan. Noord oostwaarts ging onzen
 ... goede ... houten ... brug ... over ...
 ... weg ... met ...
de Tjikoendol, door eene vlakte
 ... Tji ... rambawa ... stroomt ...
 ... berg ... Karong ... aan ... Dezelve ... vormt ...
 ... met ... Tji ... danolong ...
 ... Tanjo ... lawut ... Pasir ... pala ... Pasir ...
 ... langoen ... Pasir ... tankil ... andere ... bergen ...
============================================================
NNM001001117 0164

page title: onderscheiden - Langs Tjikarojn, een
 
 ... groot ... berg ... gevaarte ... welks ... noord ...
 ... zijden ... Tjitarum ... kracht ... naar ...
 ... westen ... stroomt ... door ... het ... welk ...
 ... schoone ... pedati ... weg ...
 ... Tjikao ... door ... Van ...
 ... der ... Capellen ... Ten ... oosten ...
 ... langs ... Pasir ... Tankil ... slingerd ... deze ... weg ...
 ... zich ... verscheiden ... bogten ... stijl ... naar ...
 ... beneden ... Van ... den ... zelven ... ziet ... men ...
 ... schoone ... valei ... waardoor ...
 ... Tjitarum ... Oosten ... naar ...
 ... westen ... heenstroomd ... Aan ... gene ...
 ... zijde ... wordt ... zelve ... hier ... door ... den ...
 ... langen ... heuvel ... Saro- ...
 ... wang ... bepaald ... Bij ... Kampong ...
 ... kalong ... werden ... wij ... onze ...
 ... paarden ... bamboeze ... vlot ...
 ... twee ... kanoos ... gelegen ... 240 ... voeten ...
 ... breeds ... Tjitarum ... gezet ... Aan ... gene ...
 ... zijde ... heuvel ... Panjakan ... Saroewang ...
 ... beklommen ... hebbende ... kwamen ... wij ...
 ... ruime ... vlakte ... rondom ...
 ... bergen ... veel ... verschillende ...
 ... vormen ... werd ... omgeven ... Onder ... dezelve ...
 ... goenong ... Parang ... waar ... wij ...
 ... vijf ... jaren ... ons ... verblijf ... hielden ... door ...
 ... zijne ... brokkelige ... gedaante ... goed ...
onderscheiden - Langs Tjikarojn, een
 ... kleine ... Kampong ... eind ... over ...
 ... schoonen ... weg ... gereden ... zijnde ... kwamen ...
============================================================
NNM001001117 0165

page title: umbang koening Vriendelijk werden wij door den Heer Botter
 
 ... Tjiteko ... eenige ...
 ... welke ... niet ... ver ... van ... hier ... zijn ... gelegen ...
 ... verwisschelden ... wij ... onze ... paarden ... nuttig ...
 ... weinig ... rijst ... togen ... toen ...
 ... verder ... weg ... Kumbang ...
 ... koening ... was ... zeer ... warm ... Over ...
 ... goeden ... weg ... langs ... rots ...
 ... achtigen ... Toepoe ... over ... rivier ...
 ... japan ... Tjilalawi ... langs ...
 ... eenige ... kleinere ... kwamen ...
 ... wij ... tegen ... middag ... Kumbang ...
 ... koening ... aan ...
umbang koening Vriendelijk werden wij door den Heer Botter
over Mande en de zijnen ontvangen - Mevrouw
 ... Botter ... deed ... ook ... alles ... wat ... kon ...
om ons het verblijf te Kumbang Koening
 ... maken ... Drie ... dagen ...
 ... bragten ... wij ... hier ... deze ... gelukkige ... vrienden ...
 ... kring ... genoegen ... door ...
 ... ligt ... niet ... ver ... van ...
 ... Kumbang ... koening ...
de Tjikao eene tamelijk breede rivier
 ... vormt ... tusschen ... Kra ...
 ... die ... grenzen ...
wang en de Preangerlanden. Poerawa
 ... e ...
 ... karta ... hoofdplaats ...
 ... oostwaards ...
 ... 2_1_SLASH_2 ...
 ... kumbang ... koening ... gelegen ...
 ... Serierre ... tegenwoordige ... President ...
houdt daar zijn verblijf. Zijn EdG
 ... kwam ... heden ... reis ...
 ... tavia ... terug ... vergezeld ...
 ... lang ... Resident ... geweest ...
============================================================
NNM001001117 0166

page title: Wij lieten den 9 vragen of het den Heer Seri
 
Wij lieten den 9 vragen of het den Heer Seri
ere gelegen kwam een bezoek van ons te
ontvangen - Hij antwoorde ons dat hem
de afwachting van dit bezoek zeer aan
genaam zou zijn, op den morgen van
den 10 - Wij gingen vergezeld door
den Heer Botter naar Poerwakasta
kwamen daar tegen 1/2 10 aan. De Heeren
Serriere en Launij waren er echter
niet. Na lang wagten kwamen zij tegen
1/2 1 uur van Tjilangkap, waar de stichting
van Landbouw is met den tomme
gong en adjunct directeur terug -
De Heer Serierre scheen het er op gezet
te hebben om ons eenigzins moeije-
-lijkheid te veroorzaken - Wij beantwoorden
echter al zijnen zetten met gelijke
uitdrukken. Heel stijf liep ons bezoek
af dat tot na den middag duurde. 
Onder harde stortregens reden wij naar
Kumbang koening terug. waar wij,
blijde dat wij van het fijn vriendelijk
gezelschap te Poerwa karta verlost waren,
tegen 6 uren s avonds aankwamen.
 ... 11 ... november ...
 ... Na ... hartelijk ... afscheid ... goede ... vrienden ...
 ... Botter ... genomen ... zetten ... wij ... ons ...
 ... paard ... reden ... gevolgd ... onze ... bedienden ...
 ... 30 ... man ... koelies ... onze ... goederen ...
 ... dragen ... kumbang ... koening ...
Wij hadden den berg Boerangerang in het
 ... zuidoosten ... hoogen ... berg ... Tji ...
ribbon, Tjijriemei in het O Z O. zeer ver-
============================================================
NNM001001117 0167

page title: Over de hoogtens van kumbang koening reden
 
Over de hoogtens van kumbang koening reden
wij oostwaarts op de Tjikao aan. Deze
scheidt de Residentie Preanger Regentschappen
van de Residenti Krawang. Onze paarden
 ... werden ... bij ... hand ... rivier ...
 ... vlot ...
 ... leid ... terwijl ...
 ... bamboe ... dezelve ... overstaken ... Aan ...
 ... gene ... zijde ... kwamen ... hoogte ...
 ... zeer ... vlak ... is ... naar ...
 ... Maratjan ...
 ... Poerawa ... karta ... hooge ...
 ... gelegen ... rondom ...
 ... Deze ... vlakte ...
 ... omgeven ...
 ... bergen ...
 ... uitlandsche ...
 ... schijnt ... bijzonder ...
 ... zijn ... zagen ...
 ... gewassen ... geschikt ...
 ... fraai ... staande ... kaneel ...
 ... dezelve ...
 ... ook ... misschien ...
 ... plantingen ...
 ... tee ... khampher ...
 ... jaar ... geplante ...
 ... zeer ... weelderig ...
 ... stonden ...
 ... boomen ...
 ... vroeger ...
 ... residenti ... huis ...
 ... stond ... gebouw ...
 ... er ... reeds ... uit ...
 ... Ook ... vind ... men ...
 ... gestrekte ... kampong ...
 ... langen ...
 ... tempel ... voorzien ...
 ... tijd ... hoofdplaats ... der ... residentie ...
 ... Na ... rivier ...
 ... hier ... gevestigd ...
 ... zijn ...
 ... over ...
afdeling Wanijasa - De schoone breede
weg rees zacht opwaards. Aan weers
 ... welige ... bosschen ...
 ... zijde ... derzelven ... groeide ...
waarin wij hier een menigte loetongs
 ... waarin ...
============================================================
NNM001001117 0168

page title: Hijgende brachten onze arme dieren
 
 ... zagen ... rondspringen ... De ... bosschen ... wisselden ...
 ... nu ... dan ... met ... natte ... rijst ... velden ...
 ... met ... zacht ... glooijende ... gras ...
 ... begroeide ... heuvels ... af ... Over ... vlakke ...
 ... hoogte ... Pasir ... gereden ... zijnde ...
 ... moerasige ...
 ... vlakte ... Prawa ... bedoeg ...
 ... genaamd ... Oost ...
 ... van ... dezelve ... ligt ...
 ... Kampong ...
 ... onder ... digte ...
 ... lommer ... weg ...
 ... loopt ... midden ... deze ... kampong ...
 ... Aan ... oosteinde ... derzelve ... kleine ...
 ... Pasangerahan ... Heren ... welken ...
 ... Wanijasa ... naar ... Poerwa ... karta ...
 ... gaan ... rustplaats ... dient ...
 ... heuvelen ... gene ... zijde ... hadden ...
 ... schoon ... schoone ... gezigten ... vlakte ...
 ... ter ... regter ... zijde ... door ... welken ...
 ... rivier ... Tjiherangharoes ... heen ...
 ... slingerd ...
 ... Parakan ...
 ... post ... dienende ... verwisscheling ... paarden ...
 ... kwamen ... stijle ... hoogstens ...
 ... rantja ... dara ... Met ... veele ... sling ...
 ... ringen ... loopt ... weg ... hier ... tamelijk ...
 ... stijl ...
 ... tegenop ... lange ...
 ... klimmen ... men ... moet ... doen ...
 ... paarden ... zeer ... vermoeijend ...
Hijgende brachten onze arme dieren
 ... ons ... boven ... op ... bergvlakte ...
 ... naringoel ... schoon ... gezigt ... hadden ...
 ... hier ... zee ... links ... weg ...
============================================================
NNM001001117 0169

page title: en andere palmboomen een aardig 
 
 ... ligt ... onder ... lommer ... Aren ... Kalapa ...
en andere palmboomen een aardig 
kampong Naringoel genaamd. De
warmte die wij gedurende eenige
 ... warmte ...
dagen hadden doorgestaan, nam
 ... af en wij vonden ons
hier geheel
in eene liefelijke Zuidelijk Europeesche
... De schoonheid van
lucht gesteltenis. 
 ... onze ... vermoeide ...
 ... deed ... ons ...
 ... groot ...
 ... stijgen ...
 ... paarden ...
 ... geboomte ...
 ... berg ...
 ... langwerpigen ...
 ... vlak ... voor ... ons ... lag ... begon ...
 ... vlak ...
 ... tot ...
 ... zich ... reeds ...
 ... oog ...
 ... voor ...
 ... daar ... hingen ... reeds ... zware ...
 ... Hier ... diepe ... kloven ...
 ... tuschen ...
 ... waarvan ... sommigen ... zich ... reeds ...
 ... stort ... regens ... ontlasteden ... steeds ...
 ... rijzende ... kwamen ... wij ...
stijle hoogte Pasir Pamongpok van
 ... welke ... schoon ... gezigt ...
 ... Kampong ... Wanijasa ... daar ...
 ... menigte ... klapper ... pinang ...
 ... bomen ... is ... beplant, ... nieuwe ...
 ... welke ... op ... zacht ... theetuinen ...
glooijende heuvels ten oosten en 
zuidoosten van de kampong zijn aan
gelegd. Hier liep de weg stijl van
den ... naar eene diepte
naar welke de kleine rivier Tjok-
-tjokboeboe stroomt. Met een goede
houten brug reden wij dezelve over
... tegen de hoogte op waar op Wani-
-asa is gelegen 
============================================================
NNM001001117 0170

page title: Wij kwamen aan het noordeinde dit schoone
 
Wij kwamen aan het noordeinde dit schoone
dorp binnen. Daar eene ... niet bam-
-boeze horden afgeschutte straat reden wij
een eind zuidwaarts van waarna wij
oostwaards opreden en op een tamelijk
groot vierkant plein ...
ten zuiden zuiden dan het welke de
schoone Pasangerahan die door den
tegenwoordigen Resident is gebouwd is gelegen - De
pasangerahan was met festoenen en
bladen en bloemen allerfraaist versierd
Indezelfve zaten eenige Europeanen die
wij naar den Resident den Heer La...
en anderen herkenden. Deftig reden
wij door de erepoort en langs stand-
-aarden die uit een menigte vlaggen
waren opgetooid, naar binnen en
... [badline] ...
stapten door de deur des gebouws van
onze paarden - De Resident ontving
ons zeer vriendelijk de andere S...
koel. Men gaf ons wat rijst en kippen
te eten die ons zeer goed smaakten.
Na het eten vroeg mij de resident
of onze ... , die eergisteren hier reeds
aangekomen was, een huis voor ons had
gezocht. Ik vroeg aan Res of hij eene
woning voor ons had gezocht, maar hij
... [badline] ...
antwoorde dat hij daar niets van wist
Ja, zeide de Resident, de heer Cha...elot
heeft mij wel aangeschreven om vijf
woningen in gereedheid te doen brengen
maar, ik heb die brief eerst gisteren ge-
-zien en derhalven geene gelegenheid
gehad woningen voor U gereed te maken
============================================================
NNM001001117 0171

page title: Gij moet UE nu maar behelpen= Zijn Ed
 
Gij moet UE nu maar behelpen= Zijn Ed
gaf daarop eenen inlander last om voor
 ... ons ... woning ... zoeken ...
was het grappig om te zien welke moeite
zich de resident aandeed om de Inlanders
aan hun stompen zin te brengen dat
al het oprigten van die poorten en standaar
den, het versieren van de pasangerahan
en het spelen der gamblangs niet voor
ons maar voor den Heer Launy en
hem was. De laatsten speelden den
gantschen dag alleen toen wij kwamen
moesten zij er uitscheiden - Doch om
al de gekheden van goede vrienden
op te schrijven, die pas resident zijn
geworden, daarvoor zou ik nog wel
twee uren tijds nodig hebben - Het
huis voor ons bestemd was gevonden en
wij werden begeleid door eenen inlander
derwaards gebragt. Het was zoo slecht
zoo smerig en zoo vol roet dat het
 ... scheen ... als ... inlanders ... het ...
 ... tijdlang ... visch ... roken ... hadden ...
 ... gebezigd ... Daarvoor ... zou ... het ... echter ... nog ...
 ... slegt ... zijn ... geweest ... visch ...
 ... hebben ... kunnen ...
 ... er ... niet ... droog ... zou ...
 ... hangen ... begon ... hard ... regenen ...
 ... weinige ... plaatsen ...
 ... waardoor ...
 ... huis ... droog ... konden ... wezen ... Voor ...
 ... stalling ... onzer ... vermoeide ... paarden ... was ...
 ... mede ... niet ... gezorgd ... Deze ... vermoeide ... dieren ...
 ... stonden ... bij ... ons ... om ... dezelve ... voor ... harden ...
 ... regens ... bewaren ... stoep ... Wij ... pakten ...
 ... hier ... ons ... kraampje ... uit ... rigten ... zoo ...
 ... goed ... als ... deze ... moeijelijke ... omstandig ...
 ... heid ... mogelijk ... stil ...
============================================================
NNM001001117 0172

page title: eigen keukengereedschap hadden moesten
 
 ... savonds ... werden ... door ... Resident ... ten ...
 ... eten ... verzocht ... dat ... omdat ... nog ... geen ...
eigen keukengereedschap hadden moesten
 ... aannemen ... Tegen ... 7 ... uren ... kleden ...
 ... ons ... deftig ... gingen ... naar ... Pasan ...
 ... gerahang ... Resident ... was ... aan ...
 ... maken ... van ... thee ... die ... hier ... zeer ... goed ...
 ... schijnt ... slagen ... Na ... uurtje ... gin ...
 ... gen ... aan ... tafel ... Er ... heerschte ...
 ... geheel ... niet ... die ... hartelijke ... vrolijkheid ...
 ... welke ... gewoonlijk ... onder ... Europanen ...
 ... heerscht ... die ... zoo ... ver ... van ... hun ... vader ...
 ... land ...
 ... verwijderd ... onder ... gansch ...
 ... volk ... gerust ... goede ... der ... aarde ... kunnen ...
 ... genieten ... Er ... werd ... veel ... gesmaald ... op ...
 ... Medailje ... die ... Botter ... had ... gekregen ...
 ... ZM ... den ... Koning ... voor ... hulp ...
 ... hij ... bewezen ... men ...
 ... wijze ... makkelijk ... eerepenningen ...
 ... verdienen ... enz. ... Onder ... dusdanige ...
 ... gesprekken ... gingen ... weder ...
 ... slechte ... hut ... terug ... Bij ... huis ... treden ...
 ... kreeg ... haast ... slag ...
 ... paard ... stoep ... stond ...
 ... palen ... zuidoost ...
 ... waarts ...
 ... 12 ... November ...
 ... Resident ... heeft ... Muller ...
 ... zijn ... vertrek ...
 ... karta ...
van goede kampong woningen voorzien
die heden door den Maas Ranga in
order zijn gebragt en door ons zijn betrokken
Aan de woningen die voor Macklot en
============================================================
NNM001001117 0173

page title: Korthals zijn bestemd wordt mede gearbeid.
 
Korthals zijn bestemd wordt mede gearbeid.
S avonds zijn onze pedaties met goederen
van Patjet hier aangekomen - Omdat
de weg over Gandasoli zoo slegt is
hadden zij eenen omweg van 11 palen
over Kumbang-Koening moeten nemen.
 ... 17 ... november ...
 ... donderdag ...
 ... Korthals ... hier ... aan ...
 ... Heden ... morgen ...
 ... Heer ... Macklot ... welke ...
 ... bevind ... dacht ... hier ... spoedig ...
 ... zullen ... volgen ...
 ... saturdag ... 19 ...
 ... geteekend ... Zij ...
 ... witte ... vrouw ...
 ... Javasche ...
 ... Europa ...
 ... gelijkt ... juist ... blonde ...
 ... zondag ... 20 ...
 ... Wanijasa ...
 ... wandeling ... oostwaarts ...
 ... ver ... gemaakt ...
 ... misschien ... vier ... palen ...
 ... reden ... aan ... noordzijde ... Burang- ...
 ... rang ... over ... glooijende ... heuvels ... welke ... gedeeltelijk ...
 ... theevelden ... beplant ...
 ... berg ... zeer ... vruchtbaar ...
 ... vol ... tipars ... sawas ... welken ...
 ... menigte ... Aren-boomen ... groeijen ...
 ... heeft ... ver ... uitzigt ... noorden ...
 ... heuvels ... uigestrekte ... vlaktens ...
 ... Javasche ... Zee ... welke ...
 ... Krawang ...
 ... duidelijk ... ontwaart ...
zij niet verdragen. Haar liefste licht is dat der maan.
============================================================
NNM001001117 0174

page title: Oostwaarts ziet men den hogen Tjeramei bij
 
Oostwaarts ziet men den hogen Tjeramei bij
Tjijriebon - terwijl men westwaards de
bergen Parang, Tjilalawie en andere
ontwaart achter welken de hooge Ge-
de en pangerango zich in den blaau-
wen nevel opdoen.
 ... Langs ... theetuinen ... keerden ... naar ... Wa ...
 ... niasa ... terug ... Dit ... voortbrengsel ...
 ... groot ... jaar ... geleden ... hier ... begon ...
 ... nen ... geplant ... worden ... schijnt ... deze ...
 ... luchtsgesteltenis ... goed ... zullen ... slagen ...
 ... plantjes ... reeds ... drie ... voet ... hoog ...
 ... staan ... 3 ... voeten ... deze ... wijze ...
 ... elkander ... Men ... maakt ...
 ... hier ... reeds ... thee ... ofschoon ... plantjes ...
 ... volgens ... zeggen ... der ... Sinezen ... nog ...
 ... jong ... Siena ... wacht ... men ...
 ... tot ... plant ... hoogte ... twee ...
 ... heeft ... bereikt ... Over ... algemeen ... wordt ...
 ... thee ... hier ... anders ... behandeld ... dan ...
 ... Siena ... Zie ... hier ... verschillende ...
 ... wijzen ...
 ... Hier ...
 ... wordt ... thee ... smorgens ... geplukt ... pas ... uit- ...
 ... spruitende ... groene ... blaadjens ... gedurende ...
 ... dag ... zon ... gedroogd ... s_avonds ... warme ...
 ... ijzeren ... pannen ... gedaan ... 10 ... 12 ... malen ... met ...
 ... handen ... geroerd ... ronde ... bolle ... ijzeren ...
 ... pannen ... misschien ... 3 ... 4 ... voeten ... door ...
 ... snede ... hebben ... worden ... ronde ... ovens ...
 ... zoo ... wat ... gedaante ... boter ...
 ... Ik ... heb ... hier ... geprobeerd ... staande ... hand ...
 ... leren ... schrijven ... letters ... worden ... daar ...
 ... door ... ronder ...
============================================================
NNM001001117 0175

page title: ... heet gemaakt Vervolgens worden karn. heet uit deze pannen bladen ...
 
 ... heet ... gemaakt ... Vervolgens ... worden ...
 ... karn. ... heet ...
 ... uit ... deze ... pannen ...
 ... bladen ... over ... zacht ... vuur ...
 ... manden ... gedaan ...
 ... staan ... thee ... geheel ... al ... drogen ...
 ... dan ... lode ... kisten ... gedroogd ...
 ... bewaard ...
 ... In ... Siena ...
 ... bladen ... spruitjens ...
 ... plukt ... men ... jonge ...
 ... plant ... geschied ... tusschen ...
 ... tweevoet ... hooge ...
 ... gaas ... omspannen ...
 ... 5 ... tot ... uren ... droog ...
 ... kasten ... binnenshuis ... drie ... dagen ... Den ... derden ...
 ... maakt ... men ... pannen ... omtrend ... gloeijend ...
 ... thee ... eens ... er ... zoo ... dat ...
 ... gooit ... roert ...
 ... elkander ... schroeit ... roert ...
 ... eens ... bij ...
 ... waarna ...
 ... met ... handen ... en ...
 ... 3 ... malen ... lode ... bussen ... wordt ... gesloten ...
 ... aanstonds ...
 ... na ... 4 ... 5 ... maanden ... overheerlijk ... is ...
 ... 2 ... 21 ... november ...
 ... maandag ...
 ... Heden ... morgen ... zijn ... n ... naar ... warme ...
 ... brom ... Tji ... panas ... geweest ... Dezelve ... ligt ... 3 ... eng ...
 ... mijlen ... noorden ... Waniasa ... op ...
 ... vlakte ... noorden ... ruig ... begroeiden ...
 ... Goenung ... Tombowo ... oosten ... glooijenden ...
 ... Pasir-Gadog ... zuiden ... door ... Pasir ...
 ... moending ... zuidwesten ... hooge ...
 ... grazige ... vlakte ... Pasir ... Tji ... ratjas ... wordt ... omgeven ...
 ... door ... welke ... kleine ... beek ... Tji ... malingping ...
 ... stroomd ... Digt ... aan ... noord ... oever ...
 ... rijstvelden ... ontspringt ...
 ... beekje ... tusschen ... natte ...
============================================================
NNM001001117 0176

page title: ... warme eenigsints zwavelachtige bron welke bamboe badhuisje gebouwd Haar water ...
 
 ... warme ... eenigsints ... zwavelachtige ... bron ... welke ...
 ... bamboe ... badhuisje ... gebouwd ... Haar ... water ...
 ... vierkanten ... houten ... bak ...
 ... opgevangen ... Hetzelve ... heeft ... geel ... achtigen ...
 ... kleur ... zoo ... warm ... dat ... men ... even ...
 ... hand ... kan ... houden ... bijna ... zon- ...
 ... smaak ... westen ... bron ...
 ... ligt ... kleine ... Kampong ... Tjiratjas ... alwaar ...
 ... eet ... Pasangerahan ... gebouwd ...
 ... woensdag ... 2 ... 23 ... november ...
 ... Gistermorgen ... zijn ... Muller ... naar ...
 ... waterval ... Tjoeroek ... geweest ...
 ... gingen ... smorgens ... vroeg ... hier ... weg ...
 ... zuid_zuid_oost ... onzen ... weg ... hier ... langs ...
 ... stroomende ... rivier ... Sesarab ... nemende ...
 ... gene ... zijde ... derzelve ... komt ... men ...
 ... bergrug ... Sesarab ... welke ... noordwaarts ...
 ... iets ... westelijk ... boerang_rang ... neder ...
 ... daalt. ... Waar ... men ... rivier ... over ... komt ... neemt ...
 ... deze ... rug ... naam ... aan ... Semoe- ...
 ... roegoel ... gras ... hier ... daar ...
 ... met ... enkele ... boom ... begroeid ...
 ... westen ... langs ... Kampong ... Semoe- ...
 ... roegoel ... uit ... 10 ... huizen ... bestaat ... hier ...
 ... kwamen ... door ... tamelijk ... digt ... begroeid ...
 ... bamboe ... bosch ... Pasir ... nagarah ...
 ... wisselden ... steilen ... Pasir ... Ladoe ...
 ... af ... Deze ... overzijnde ... kwamen ... weer ...
============================================================
NNM001001117 0177

page title: de wildernissen waar de weg zich steiler, tussen
 
de wildernissen waar de weg zich steiler, tussen
 ... varen ... andere ... struiken ...
 ... tepoes ... wilde ... pisang ...
naar de oorspronkelijke bosschen slingert.
 ... vrolijke ...
 ... schoone ... natuur ... werd ... hier ... door ...
 ... zeer ...
 ... gezang ... onze ...
 ... naaste ...
 ... paarden ... voet ...
 ... verder ...
 ... Kampong ... zonden ... plaats ... waar ...
 ... stijlen ... bergrug ...
 ... genaamd ...
 ... laatste ... Gombong ... Koening ...
 ... handjoe- ...
 ... trap ... omgeven ...
 ... is ... boven ... aangelegd ...
 ... ang ... planten ... naar ... opgestegen ...
 ... ver ... waren ... dezelve ...
 ... Niet ... Heer ... Overdijk ...
 ... tent ...
 ... toen ... uitkomen ...
 ... geboomte ... zagen ...
 ... boven ...
 ... paar ...
 ... Deze ... had ... zich ...
 ... herwaarts ... begeven ...
 ... eenige ... boeginezen ... kleine ... vlakte ...
 ... zich ... 3100 ... voeten ... boven ...
 ... misschien ... oude ... hut ...
 ... gelegen ... 8 ... uren ... kwamen ...
 ... gelegerd ... zal ... 20 ... voeten ...
 ... vlakte ... aan ...
 ... deze ...
 ... zoo ... lang ...
 ... eens ...
 ... breed ...
 ... diepe ... valei ...
 ... oostkant ...
 ... Tjie ... sesarab ... stroomt ...
 ... welke ...
 ... grootere ... diepte ...
 ... kleine ... vlakte ... hooge ...
 ... fraaije ... handjoe ...
 ... stammen ...
 ... Overdijk ... hier ... gedurende ...
 ... wang ... plant ... omgeven ...
============================================================
NNM001001117 0178

page title: ... zijn verblijf niet veel zeldzaam zeldzaams vak bekomen waarom besloot ...
 
 ... zijn ... verblijf ... niet ... veel ... zeldzaam ... zeldzaams ...
 ... vak ... bekomen ... waarom ... besloot ... om ...
 ... met ... om ... terug ... keeren ... wij ... ontbeten ...
 ... hier ... eerst ... ochtend ... koelte ... der ... bergen ...
 ... gingen ... vervolgens ... waterval ... be ...
 ... zien ... Tot ... dat ... einde ... klommen ... wij ...
 ... verder ... langs ... smallen ... steilen ... rug ...
 ... tusschen ... hooge ... boomen ... bergop ... Na ...
 ... kwartier ... geklommen ... hebben ... zagen ...
 ... ter ... regter ... of ... oostzijde ...
 ... opening ... bosch ... steilen ... rots ...
 ... wand ... welken ... zich ... Sesarab ...
 ... kracht ... ter ... breedte ... 10 ... voeten ...
 ... 40 ... vadem ... diep ... nederstort ... schoone ...
 ... werking ... wit ... schuimende ... water ... tegen ...
 ... graauw ... der ... steenen ... donker ...
 ... groen ... der ... planten ... waar ... mee ... wand ...
 ... begroeid ... Van ... klommen ... langs ...
 ... smalle ... gladde ... weers ... zijden ...
 ... onpeilbare ... dieptens ... omgeven ... pad ... verder ...
 ... naar ... oorsprong ... val ... zacht ... vloeit ...
 ... hier ... Tjiesesarab ... breedte ... 12 ...
 ... voeten ... rustig ... voort ... eensklaps ...
 ... diepte ... nederstort ... gingen ...
 ... weder ... terug ... naar ... kleine ... vlakte ...
 ... pakten ... daar ... ons ... boeltje ... gingen ... ver ...
 ... volgens ... weder ... Wanijasa ... dalende ...
============================================================
NNM001001117 0179

page title: ... Wanijasa ten noordwesten des bergs Boerangrang strekt oosten naar zal ...
 
 ... Wanijasa ... ten ... noordwesten ... des ... bergs ... Boerangrang ...
 ... strekt ... oosten ... naar ...
 ... zal ... halve ...
 ... kwart ... mijl ... breed ... zijn ...
 ... lang ... tame ...
 ... De ... heuvel ... waarop ...
 ... dezelve ... zuiden ...
 ... rivier ...
 ... kleine ...
 ... bepaalt ... kampong ...
 ... westen ...
 ... breede ... straten ... bamboe ... afgeschut ... a ...
 ... kleinere ... doorsneden ...
 ... en ...
 ... zijn ...
 ... zuiden ...
 ... van ... Aan ... westeinde ...
 ... heeft ... men ... drie ...
 ... zich ... vierkante ...
 ... Kampong ... bevind ...
 ... vlakte ...
 ... waarop ... twee ... oost ...
 ... hoofdstraten ... uitkomen ...
 ... is ... gras ... begroeid ...
 ... hoeken ... eenige ... bomen ... beplant ...
 ... Ten ... westen ... hetzelve ... staat ...
 ... mahomedaansche ... tempel ... die ... echter ...
 ... reeds ... vervallen ... zuiden ...
 ... fraaije ... Pasangerahan ...
 ... woningen ... afdelings ... hoofd ...
 ... kampong ... staan ...
 ... tusschen ... natte ... rijst ...
 ... verhevene ... plaats ...
 ... waarop ...
 ... velden ... eenig ... hoog ... geboomte ...
 ... resident ...
 ... woningen ...
 ... andere ... ambtenaren ... waren ... gelegen ...
============================================================
NNM001001117 0180

page title: Heden morgen is de Resident van Krawang hier
 
 ... woningen ... echter ... thans ... verleg ...
 ... ging ... residentie ... plaats ... Poerawa ...
 ... karta ... overgebragt ... koele ... luchts ...
 ... gesteltenis ... nabijheid ... hooge ...
 ... gebergte ... langstromende ... beekjes ...
 ... aanplantingen ... bamboe ... klapas ...
 ... pinang ... aren ... andere ... schoone ...
 ... boomen ... dragen ... allen ... bij ... Wanij ...
 ... asa ... schoonste ...
 ... gelukkigste ... verblijfplaatsen ... Java ...
 ... maken ...
 ... 24 ... november ...
Heden morgen is de Resident van Krawang hier
gekomen. Zijn EdG. liet ons door den Sinees groeten
en zeggen dat hij tijding had gekregen, dat
een der boeginezen van den Heer Macklot, te
Patjet had amok gemaakt en 2 menschen
gedood en twee gewond had. Hij zelfs daar
was door de bevolking opgezocht en in
stukken gekapt geworden. Wij gingen naar
ZijnEdG. heen en stelden den Heer Korthals
aan hem voor. Met elke te wenschen
vriendelijkheid werden wij door hem ontvangen
Smiddags kwam ZijnEdG. langs onze woning
 ... theetuinen ... gaan ... nazien ... Bij ...
 ... Zijne ... terugkomst ... kwam ... ZijnEdG. ... bij ... ons ... aan ...
 ... zamelijk ... gingen ... woning ...
 ... Heer ... Overdijk ... resident ... hield ... niet ...
 ... of ... moesten ... meegaan ... Pasan- ...
 ... gerahan ... thee ... zien ... maken ...
============================================================
NNM001001117 0181

page title: ... Muller gingen mee Korthals was Resident geweest Overdijk had gevraagd ...
 
 ... Muller ... gingen ... mee ... Korthals ...
 ... was ... Resident ... geweest ...
 ... Overdijk ... had ... gevraagd ... Bij ...
 ... Pasangerahan ... gebouw ... waar ...
 ... thee ... bereid ... De ... resident ... maakte ...
 ... twee ... soorten ... zwarte ... groenen ...
 ... eerste ... smorgens ... reeds ... geplukt ...
 ... eenigzins ... gegist ...
 ... dezelve ... warm ... gemaakte ...
 ... kan ... gaar ... gemaakt ... Als ... zij ... eenigzins ...
 ... begon ... drogen ... regt ... warm ...
 ... pan ... soort ...
 ... platte ... ben ... gedaan ... met ... handen ...
 ... sterk ... weg ... gerold ... Dan ...
 ... weder ... pan ... gedaan ... warm ...
 ... zijnde ... weder ... gerold ... Dit ... verscheiden ...
 ... malen ... plaats ... zeer ... kleverig ...
 ... werd ... goede ... thee ... lugt ... begon ...
 ... bekomen ... Toen ... zij ... soort ...
 ... mande ... onder ... bodem ... open ...
 ... was ... over ... vuur ... gesteld ... drogen ...
 ... bladeren ... groene ... thee ... waren ...
 ... versch ... geplukt ... gegist ... werden ...
 ... zoo ... versch ... pan ... gedaan ... over ...
 ... goed ... vuur ... pan ... gerold ... zij ...
 ... gaar ... Dezelve ... eerst ... zwart ...
 ... dan ... langzaam ... groen ... Onder ... thee ... maken ...
 ... maakte ... Resident ... verscheiden ... verontschuldigin- ...
 ... beetje ... geduld ...
 ... gen ... moesten ...
 ... hebben ... kijken ... thee ... maken ...
============================================================
NNM001001117 0182

page title: ... dan zouden gaan eten enz Hij zoo vriendelijk aardig als ...
 
 ... dan ... zouden ... gaan ... eten ... enz ...
 ... Hij ... zoo ... vriendelijk ... aardig ... als ...
 ... maar ... ooit ... resident ... ontmoet ...
 ... Hoe ... veranderlijk ... toch ... menschen ...
 ... Na ... thee ... maken ... eten ...
 ... zaten ... elkander ... vrolijk ... 10 ... uren ...
 ... tafel ... waarna ... door ...
 ... Resident ... honderde ... vriendelijkheden ...
 ... overladen ... aangenaam ... elkander ...
 ... scheiden ... Ik ... weet ... waarvan ...
 ... veranderlijk ... gedrag ... heer ... toe ...
 ... schrijven ...
 ... Maandag ... 28 ... november ...
 ... Heden ... morgen ... Heer ... Macklot ... hier ... aan ...
 ... gekomen ...
 ... woensdag ... 30 ... = ... di ... 29 ...
 ... Macklot ... zijn ... heden ... morgen ...
 ... naar ... Resident ... gegaan ... over ...
 ... verdere ... reisplan ... Krawang ...
 ... spreken ... Morgen ... gaan ... Korthals ...
 ... togt ... naar ... berg ... Boe= ...
 ... rangrang ... eersten ... dag ... denken ...
 ... ouden ... hut ... bergrug ...
 ... Sesarab ... waar ... voor ... eenige ... dagen ...
 ... reeds ... ben ... geweest ... blijven ...
 ... volgenden ... dag ... verder ... naar ... boven ... gaan ...
============================================================
NNM001001117 0183

page title: Volgens het zeggen van den Aria hier, moet er in den jare
 
Volgens het zeggen van den Aria hier, moet er in den jare
1825 op den berg Tankoebang prahoe hebben plaats
gehad. Bij deze gelegenheid is er eene plant, die
tot de Eclipta behoort, en die hier in de omme
streken vrij menigvuldig was, bijna geheel door
de Agijeratum conyzoides verdrongen.
Ik ben met mijne dagtekening in de war=
gisteren schreef ik woensdag den 30 daar het den
29 november was dus nog eens
 ... woensdag ... 30 ... november ...
 ... Smorgens ... vroeg ... Onze ... goederen ... gereed ... gemaakt ...
 ... 16 ... koelies ... vooruit ... gezonden ...
 ... kleine ... vlakte ... bergrug ... sesarab ... digt ...
 ... waterval ... Korthals ... vier ... Boeginezen ...
 ... onze ... Javanen ... halfacht ... Kampong ...
 ... Wanijasa ... ZZO ... waarts ... bergrug ...
 ... Sesarab ... oude ... hut ... waar ...
 ... dezen ... togt ...
 ... halftien ... aankwamen ...
 ... waterval ... paar ... bladzijden ... vroeger ... reeds ... beschreven ...
 ... hier ... Onze ... tent ... werd ... opgezet ... waarna ...
 ... zeer ... huishoudelijk ... inrigten ... Onze ... koelies ...
 ... hunne ... rijst ... bamboezen ... gekookt ... genut ...
 ... tigd ... hebbende ... zonden ... tien ... hun ...
 ... Mandor ... vooruit ... weg ...
 ... over ... Boeranrang ... meer ... nategaan ...
 ... verbeteren ... meer ...
 ... plaats ... onze ... tenten ... hut ...
 ... onze ... jongens ... gereed ... maken ... Sedert ... dat ...
 ... Blume ... hier ... was ... weg ...
 ... berg ... begaan ... geworden ... Korthals ...
 ... gingen ... togt ... maken ... voet ... watervals ...
============================================================
NNM001001117 0184

page title: stroomopwaarts klauterden. Een zwaar ge
 
 ... weg ... denzelven ... loopt ... langs ...
 ... ooster ... helling ... bergrugs ... Sesarab ... dik ...
 ... groeide ... planten ... boomen ... schuin ... onderen ...
 ... Niet ... lang ... waren ... gezakt ... toen ... geruisch ...
 ... rievier ... Sesarab ... hier ... diepst ...
 ... dal ... los ... gerolde ... steen ... klompen ... heen ...
 ... stroomt ... Eeindelijk ... kwamen ...
 ... bedding ... dezelve ... welke ...
 ... ongelijke ... hoekige ... ronde ... steenen ...
stroomopwaarts klauterden. Een zwaar ge
 ... luid ... gekletter ... vallend ... water ... deed ... naar ...
 ... boven ... zien ... toen ... digt ... bij ... val ...
 ... waren ... genadert ... O ... welk ... treffend ... gezigt ...
 ... kolom ... wit ... schuimend ... water ...
 ... tweehondert ... voeten ... hoog ...
 ... vadem ... breed ... storte ... stuifde ... als ... grote ...
 ... sneeuwvlokken ... omtrent ... loodregt ... naar ... beneden ...
 ... Men ... staat ... voet ... halfronde ...
 ... rots ... welke ... twee ... ruggen ... noordwaarts ...
 ... berg ... vlakte ... lopen ... verbonden ...
 ... Dezelve ... begroeid ... soort ... proerus ...
 ... wilde ... pisang ... boomvaren ... andere ... planten ...
 ... Hier ... daar ... komt ... blot ... rots ... voorschijn ...
 ... trachijt ... bestaat ... diepte ...
 ... dal ... heerscht ... koude ... natte ... lucht ...
 ... onaangenaam ... gevoel ... bezweete ...
 ... ligchamen ... bewerkte ... Juist ... midden ...
 ... rots ... muurs ... tusschen ... twee ... ruggen ... komt ...
 ... val ... tusschen ... geboomte ... voorschijn ...
 ... stort ... eerst ... vijfentwintig ... voeten ... schuin ... naar ...
 ... beneden ... dan ... misschien ... eens ... zoo ... diep ... loodregt ...
 ... uitstekenden ... rotsklomp ... welken ...
 ... spat ... vervolgens ... komt ... als ... regen ...
 ... gemengden ... hoop ... steenen ... boomstammen ...
============================================================
NNM001001117 0185

page title: Wij werden door het schoonste weder begunstigd en
 
 ... neder ... welke ... zich ... ogenblik ... verbergt ...
 ... weder ... nieuw ... verzamelt ...
 ... schuine ... rots ... tusschen ...
 ... kracht ... van ...
 ... steenbrokken ... stort ... zich ... eindelijk ...
 ... bedding ... tji ... Sesarab ... noordwaarts ...
 ... schoone ... doet ...
 ... aanstroomt ...
 ... sneeuwwitte ... stroom ... tegen ... graauwe ... kleur ...
 ... trachijt ... rots ... donker ... groen ...
 ... planten ... Na ... wanden ... rots ... oordelen ...
 ... moet ... hier ... vroeger ... verbazende ... instorting ...
 ... hebben ... plaats ... gehad ... In ... denkbeeld ...
 ... men ... bevestigd ... puin ...
 ... zich ... bodem ... van ... dal ... bevind ...
 ... schets ... schoone ...
 ... tafereel ... en ... keerde ... toen ... onze ... tent ... terug ...
 ... Heer ... Korthals ... was ... hier ... tegen ... berg ...
 ... rug ... Sesarab ... opgeklouterd ... keerde ... denzelven ...
 ... verblijfplaatsje ... plaats ... terug ... Onze ... jager ...
 ... plante_verzamelaars ... kapellen-vanger ...
 ... kleine ... togten ... uitgezonden ...
 ... vonden ... reeds ... huis ... hadden ...
 ... nieuws ... bekomen ...
 ... thermometer ...
 ... 10 ... uren ... smorgens ... 22,5 ... stil ... t ...
 ... 23,8 ... 3 ... west ... zuid ... weste ... winden ...
 ... 6 ... savond_s ... 21,8 ... heviger ... winden ...
 ... 10 ... 20,5 ... stil ...
Wij werden door het schoonste weder begunstigd en
voelden ons hier in de woeste doch schoone
natuur, ver van de woelingen der menschen
zeer gelukkig.
============================================================
NNM001001117 0186

page title: Boerangrang is ten noorden door zacht glooi-
 
 ... december ...
 ... Niets ... nieuws ... opgedaan ... Ik ... heb ... mijne ...
 ... schets ... waterval ... afgeteekend ... berg ...
Boerangrang is ten noorden door zacht glooi-
jende heuvels, die waarschijnlijk van vul-
 ... kaniken ... oorsprong ... zijn ... uitgestrekte ...
 ... vlakte ... Krawang ... verbonden ... schoon ...
uitzigt heeft men van hier over deze grasheuvels
 ... nevelachtige ... met ... bosschen ... digt ... begroeide ...
 ... vlakte ... wijde ... Zee ... zich ...
 ... noorderkim ... verliest ...
 ... therm ... centig ...
 ... 6 ... uren ... smorgens ... 17,5 ... weder ... als ... gisteren ...
 ... smid ... 26,5 ...
 ... 7 ... sav ... 20,7 ...
 ... vrijdag ... 2 ... december ...
 ... tien ... koelies ... mandor ... kwamen ... tegen ...
 ... middag ... meer ... terug ... De ... weg ...
 ... kleine ... vlakte ... en ... hutten ... onze ... jongens ...
 ... waren ... gereed ... Wij ... lieten ... onze ... goederen ... gereed ...
 ... maken ... vertrekken ... Onderwijl ... kwam ... er ...
 ... man ... met ... brieven ... van ... onze ... vrienden ...
 ... Macklot ... Muller ... In ... dezelve ... heete ... dat ...
 ... Hollanders ... pak ... uitdelen ... waren ...
 ... onze ... goede ... broeders ... brabanders ... Zij ... moeten ...
 ... zich ... nu ... maar ... goed ... houden ... mijn ... landgenoten ...
 ... blaam ... hun ... rust ... sedert ...
 ... slechte ... verdediging ... Brussel ... geheel ... al ...
 ... uit ... wisschen ... kunnen ... wijl ... er ...
============================================================
NNM001001117 0187

page title: bergrug
 
 ... geene ... meer ... onder ... hunne ... legers ...
 ... Tegen ... zonden ... wij ... ons ... goed ...
 ... bergop ... onze ... javanen ...
 ... boeginezen ... Onze ... weg ... lag ... steil ...
bergrug
De bergrug die hier zeer steenachtig wordt is
aan weerszijden met steile hellingen voorzien.
 ... op ... welke ... menigte ... varen ... wilde ... pisang ...
 ... slingerplanten ... meer ... midden ... zelfs ...
 ... ki ... oedjan ... poespa ... groeijen ... Niet ... ver ...
 ... waren ... voortgegaan ... toen ... ons ... schoon ...
 ... gezigt ... trof ... door ... opene ... plaats ... ter ... linker ...
 ... zijde ... zagen ... vlak ... steilen ... rotsmuur ...
 ... van ... welken ... waterval ... met ... kracht ... naar ... be ...
 ... neden ... stort ... Ons ... smal ... slingerde ... zich ... van ...
 ... eenige ... steile ... hoogtens ...
 ... hier ... moeijelijker ...
 ... van ... hier ... zeer ... smal ... zijnde ... bergrug ...
 ... weerszijden ... welken ...
 ... dieptens ... hadden ... Er ... waren ... hier ... vroeger ...
 ... houten ... in ... grond ... gelegd ... door ... staande ...
 ... paaltjes ... werden ... ondersteund ... doch ... dezelve ...
 ... langheid ... tijd ... reeds ... geheel ... vermolmd ...
 ... braken ... als ... men ... er ... bij ... vergissing ... trapte ...
meestaltijd
moeijelijkheid der beklimming en het gevaar
 ... om ... diepte ... rollen ... nog ... vermeerdert ...
 ... Hierbij ... kwam ... nog ... onze ... weg ... door ...
 ... drooge ... blaren ... hier ... menigte ... lagen ... zoo ...
 ... glad ... was ... ieder ... ogenblik ... heel ...
 ... eind ... achteruit ... gleeden ... steile ... dieptens ...
 ... ter ... wederszijden ... stroomde ... tji-sesarab ...
 ... linker ... tji ... regter ...
============================================================
NNM001001117 0188

page title: waar het geboomte krommstammiger en met
 
 ... klommen ... steeds ... Tegen ...
 ... uur ... kwamen ... langzaam ... oord ...
waar het geboomte krommstammiger en met
 ... mosch ... begon ... bedekt ... worden ...
 ... scherpe ... koude ... wind ... sneed ... hier ... door ... bosch ...
 ... dat ... uit ... oedjan ... ki ... poespa ... Ki ... iepis ...
 ... koelit ... bestond ... stegen ... immer ... bergop ...
Het kreupelhout werd dunner en wisselde
 ... meer ... varen ... andere ... kleine ...
 ... planten ... af ... Vogels ... omtrent ... niet ...
 ... meer ... wou ... reeds ... lang ... ver ...
 ... laten ... Tegen ... 2 ... uren ... kwamen ... hoogen ...
 ... top ... boerangrangs ... Zij ... strekt ... zich ... naar ...
 ... W.Z.W. ... meeste ... plaatsen ...
 ... niet ... breeder ... dan ... 2 ... a ... 3 ... voeten ... steile ... afhellingen ...
 ... ziet ... men ... aan ... weerszijden ... Over ...
 ... heeled ... kruin ... verschillende ... bergruggen ...
 ... lopen ... vlak ... midden ... goede ... twee ...
 ... voet ... breede ... hier ... daar ... 3 ... voet ...
 ... diepe ... paden ... door ... badaks ... zijn ... gemaakt ...
 ... Zij ... dienden ... ons ... tot ... goeden ... weegen ...
 ... Heer ... Macklot ... heeft ... later ... barometer ...
 ... kruin ... 615 ... gepeild ... zagen ...
 ... zelven ... theetuinen ... Wanijasa ...
 ... n ... westen ... Gede ... west ... Tankoeban ...
 ... prahoe ... ZO1_SLASH_2Z ... diepe ... dal ... aan ...
 ... deze ... zijde ... laatstgezegden ... berg ... zagen ...
wij zuid het spiegelgladde van een lang
 ... ronde ... gedaante ... zijnde ... Meer ... Tjomahi ...
 ... groot ... kwartier ... uur ... gingen ... wij ... kooi ... ons ...
 ... rinoserosspoor ... over ... kruin ...
 ... Hij ... zal ... derhalven ... voeten ... nagenoeg ... hoog ...
============================================================
NNM001001117 0189

page title: ... varen Nu bomen veel langs zich ons pad steil beneden ...
 
 ... varen ... Nu ...
 ... bomen ... veel ...
 ... langs ...
 ... zich ... ons ... pad ...
 ... steil ... beneden ...
============================================================
NNM001001117 0190

page title: gekwak der eenden en het geschreeuw der owa
 
 ... uitwerpselen ... dezer ... dieren ...
 ... moeten ...
 ... nog ... dezen ... morgen ... hier ...
 ... geweest ... hoop ... maar ... dat ... hunne ...
 ... vertrek ... zullen ... uit ...
 ... stellen ... vonden ... hier ... kleine ... vlakte ...
 ... gereed ... onzer ... tent ... hut ...
 ... opgeslagen ... Heer ... Korthals ... was ... wel ...
 ... uur ... vroeger ... dan ... ik ... gekomen ... bezig ...
 ... aan ... verzamelen ... houten ... onze ...
 ... baly ... hier ... Goddelijk ... schoon ...
 ... plaatsje ... meer ... zich ... voor ... uit ...
 ... strekt ... dat ... hoog ... riet ... omgeven ... doet ...
 ... verbeelden ... mijn ... lief ... holland ...
 ... Meer ... Tjimahi ... ben ... Dan ... ik ... ben ... nu ... moei ... heb ...
 ... zal ... 7 ... palen ... veel ... slaap ... meer ... schrijven ...
 ... Wanijasa ... verwijdert ...
 ... liggen ... thermometer ... centigr. ...
 ... 6 ... uren ... savonds ... 14,0o ... stil ... weder ... heldere ... lucht ...
 ... Meer ... 3 ... december ...
 ... Ik ... werd ... van ... nacht ... eenige ... malen ... wakker ...
 ... hoorde ... duidelijk ... stemmen ... der ... Rinocerossen ...
 ... wilde ... stieren ... hoorden ... hun ... takken ...
 ... der ... bomen ... afbreken ... jonge ... loot ...
 ... eerste ... dieren ... strekt ... bekomen ...
 ... levendig ... gezang ... menigte ... vogels ...
gekwak der eenden en het geschreeuw der owa
 ... owa ... wekte ... ons ... reeds ... vroeg ... tijdig ... was ... zeer ...
 ... koud ... onze ... boeginezen ... gingen ... uit ... doch ... vonden ...
 ... niet ... veel ... nieuwe ... planten ... Blume ...
 ... vroeger ... 14 ... dagen ... geweest ... jager ... bragt ...
 ... eend ... twee ... Fulicas ... huis ... Onze ... koelies ... maakten ...
 ... twee ... stammen ... van ... pisang ... vlotten ... Met ... van ...
 ... welk ... ik ... kleinen ... togt ... meer ... ging ...
maken. Het zelve is van eene onregelmatige langwer-
============================================================
NNM001001117 0191

page title: ... langwerpige strekt zich Z_Z_W 1300 voeten lang 300 breed zal ...
 
 ... langwerpige ... strekt ... zich ... Z_Z_W ...
 ... 1300 ... voeten ... lang ... 300 ... breed ...
 ... zal ... zuid ... einde ... gaat ... eenen ... inham ...
 ... zijn ... Aan ... westen ... strekt ...
 ... doode ... half ...
 ... staan ...
 ... deze ... plaats ...
 ... bosch ... moet ...
 ... vadem ... diepte ...
 ... heeft ... met ... eenige ...
 ... hetzelve ...
 ... ongelijke ... grond ... Najade ...
 ... eensoort ...
 ... riet ... om ... geeft ...
 ... begroeid ...
 ... bosch ...
 ... landwaarts ...
 ... NO ... wordt ... omgeven ...
 ... langen ... steilen ... berg ...
 ... vierde ... mijl ...
 ... zelve ... gelegen ... Verder ... ligt ... berg ...
 ... NO ... oosten ...
 ... koekoesan ...
 ... verbonden ...
 ... prahoe ...
 ... palen ... afstand ... ligt ... ZO ...
 ... omgekeerd ... vaartuig ...
 ... dalend ...
 ... eenen ... langzaam ...
 ... raakt ... Van ...
 ... dal ... open ...
 ... ZZ ... westen ...
 ... zuiden ... naar ...
 ... Hier ... gaat ... rivier ... Westen ...
 ... Verder ...
 ... Bandong ... punten ...
 ... uit ... steile ...
 ... berg ... groep ... Bawou ...
 ... welke ... worden ... genoemd ...
 ... toempang ...
 ... Soenda ... kom ... misschien ...
 ... bergen ... vormen ...
 ... mijlen ... oosten ...
 ... twee ... geog ... breed ... zal ... wezen ... Hooge ...
 ... anderhalf ... breed ...
 ... lang ... hier ... vrucht ...
 ... eiken ...
 ... wisselen ... met ... hoog ... riet ...
 ... baren ... grond ... wisselen ...
 ... omgeeft ... eenige ... bedekt ...
 ... terwijl ... hier ... daar ...
 ... meeste ... plaatsen ... meeste ...
 ... meer ...
 ... vlak ... laatste ...
 ... water ... laatste ...
 ... nagenoeg ... 4700 ... voeten ... boven ... zeeoppervlakte ...
============================================================
NNM001001117 0192

page title: ... Ik maakte eene schets meer berg koekoesan keerde tegen avond ...
 
 ... Ik ... maakte ... eene ... schets ... meer ...
 ... berg ... koekoesan ... keerde ... tegen ... avond ...
 ... wester ... oever ... hetzelve ... onze ...
 ... tenten ... onder ... schaduw ... eiken ... waren ...
 ... opgezet ... verblijd ... terug ... s_Nachts ... hoorden ...
 ... over ... al ... balken ... der ... wilde ... stieren ... dat ...
 ... steile ... bergen ... werd ... teruggekaatst ...
 ... Therm ... cent ...
 ... 5 ... uren ... smorgens ... 9 ... 0 ...
 ... 4 ... december ...
 ... vroeg ... zouden ... 6 ... koelies ... eenen ...
 ... Mandor ... Wanijasa ... nog ... levens ...
 ... middelen ... ons ... volk ... halen ...
 ... denken ... nog ... twee ... dagen ... hier ... blijven ...
 ... smiddags ... heb ... nog ... togt ... meer ...
 ... gemaakt ... en ... gezigt ... Tankoe ...
 ... bang ... prahoe ... geschets ...
 ... 5 ... december ...
 ... Tegen ... 4 ... uren ... kwam ... Heer ... Macklot ... hier ...
 ... Hij ... denkt ... overmorgen ... hier ... blijven ...
 ... heeft ... zijn ... tent ... naast ... onze ... opgeslagen ...
 ... 6 ... december ...
 ... weder ... begint ... zich ... met ... nieuwe ... maan ...
 ... veranderen ... wordt ... regenachtig ... geloof ...
 ... westmoeson ... eens ... klaps ... zal ... door ... breken ...
 ... Tot ... heden ... hadden ... schoonste ... weder ...
 ... wereld ... Thans ... echter ... begint ... regenen ... Zoo ...
 ... aangenaam ... als ... deze ... wildernissen ... bij ... goed ...
 ... weder ... zoo ... lastig ... als ... regent ... zit ... hier ...
 ... mijne ... tent ... waar ... water ... aanhoudend ... doorspat ...
 ... als ... vast ... gebonden ... buiten ... rinoceros ... paden ... door ...
============================================================
NNM001001117 0193

page title: ... bosch anders hard droog zijn zoo week tot over knieen ...
 
 ... bosch ... anders ... hard ... droog ... zijn ... zoo ... week ...
 ... tot ... over ... knieen ... inzakt ...
 ... men ...
 ... Wanijasa ... terug ...
 ... gaan ...
 ... Morgen ...
 ... heden ... middag ... teekening ...
 ... rondom ... liggend ... gebergte ... gemaakt ...
 ... woensdag ... 7 ... december ...
 ... Ingevolge ... ons ... voornemen ... maakten ...
 ... terugtogt ... gereed ... zonden ... onze ...
 ... dezelven ... tegen ... 8 ... uren ... Macklot ...
 ... vooruit ...
 ... komen ... gingen ...
 ... dacht ... volgenden ... dag ... noord ...
 ... weder ... langs ... rinoceros ... spoor ...
 ... maar ... Boerang ...
 ... digte ... bosch ...
 ... waarts ... vogels ...
 ... menigte ... vogels ...
 ... gezang ...
 ... rang ... tegen ... steilen ...
 ... begeleide ... klommen ...
 ... versche ... indrukken ...
 ... helling ... kwamen ... langs ... eenige ...
 ... Bantingers ... tegen ... uren ... top ...
 ... pijlden ... mid ...
 ... Vervolgens ... gingen ...
 ... meer ... vlak ... zuid ...
 ... oost ... iets ... noordwaarts ... smallen ...
 ... kruin ... langs ... modderachtige ... rinocer ... pad ...
 ... midden ... dezelven ... loopt ... kwamen ... na ...
 ... kwartier ... gaans ... hogen ... top ... poutjah ...
 ... welken ... berrug ... Sesarab ... naar ...
 ... onderen ... slingert ... Boven ... was ... dezelve ... zeer ... mod ...
 ... derachtig ... naar ... onderen ... kon ... men ... weinig ...
 ... zien ... had ... geregend ... Verblijd ...
 ... gevaarlijke ... plaatsen ... waterval ... goed ...
 ... gekomen ... zijn ... kwamen ... tegen ... 10 ... uren ...
 ... oude ... hut ... kleine ... vlakte ... Sesarab ...
 ... hier ... rusten ... weinig ... uit ... ver ...
 ... volgden ... toen ... onzen ... weg ... door ... digt ... bosch ... pisang ...
 ... varen ... andere ... planten ... beneden ...
 ... kampong ... Semoeroegoel ... vonden ... onze ... paarden ...
============================================================
NNM001001117 0194

page title: ... bestegen naar Waniasa terugreden Tegen 1_SLASH_2 12 uren kwamen aldaar ...
 
 ... bestegen ... naar ... Waniasa ... terugreden ...
 ... Tegen ... 1_SLASH_2 ... 12 ... uren ... kwamen ... aldaar ...
 ... werden ... vrienden ... Muller ... Overdijk ...
 ... verwelkomt ...
 ... Gisteren ... heb ... nog ... vergeten ... eenige ... op ...
 ... merkingen ... thermometer ... neer ... schrijven ...
 ... Hier ... zijn ... dezelven ...
 ... 6 ... uren ... smorgens ... 16 ... Betrokken ... lucht ...
 ... 9 ... 18,4 ... winderig ...
 ... 12 ... 19,5 ... dito ...
 ... donderdag ... 8 ... december ...
 ... Dezen ... morgen ... Muller ... Overdijk ... Poer ...
 ... wakarta ... met ... hunne ... goederen ... vertrokken ... Van ...
 ... daar ... gaan ... zij ... verder ... Krawang ...
 ... plaats ... hun ... spoedig ... zal ... volgen ... De ... Heer ...
 ... Macklot ... zijnen ... togt ... naar ... meer ...
 ... terug ... gekomen ...
 ... Afdeling ... Wanijasa ... grenst ... noorden ... door ...
 ... heuvel ... Ki ... kreang ... Sendang-kan ...
 ... oosten ... vrije ... Engelsche ... landen ... door ...
 ... Tji_lamaya ... zuiden ... Boerang ...
 ... rang ... bandong ... meer ... Tjimalu ...
 ... westen ... Tjikao ... Tjiand ...
 ... joer ... Van ... westen ... dezelve ...
 ... 6 ... palen ... breed ... noorden ...
 ... zuiden ... nagenoeg ... 20 ... palen ... lang ... voor ... Voornaamste ...
 ... bergen ... zijn ... Boerangrang ... Toenioegoe ...
 ... Lengoe ... voortsetsel ... Voorts ... bestaat ... deze ... vruchtbare ... afdeling ...
 ... uit ... zacht ... glooijende ... heuvels ... gedeeltelijk ...
 ... drooge ... dieptens ... gedeeltelijk ... rivieren ...
 ... elkander ... worden ... gescheden ... Behalven ...
 ... grond ... bestaat ... uit ... soort ... klei ...
 ... verweerde ... trachijt ... rust ... Hij ... neemt ... steeds ... vrucht ...
 ... baarheid ... af. ...
============================================================
NNM001001117 0195

page title: ... Tji lamaja Tji kao zijn Tji kerang bakom T. sesarab ...
 
 ... Tji ... lamaja ... Tji ... kao ... zijn ... Tji ... kerang ... bakom ...
 ... T. ... sesarab ... T ... tjok_tjok ... boeboe ... voornaamste ...
 ... rivieren ... voornaamste ... Kampongs ... Wa- ...
 ... nijasa ... Semoeroegoel ... Nagrok ...
 ... Tji ... kris_gierang ... Tji ... Kris_kielir ...
 ... Tji ... ratjas ... enz ... Die ... Pasawakan ... welke ... afdeling ...
 ... hooft ... Wanijasa ...
 ... mede ... onder ...
 ... staat ... Pasawakan ... Sindang ... panon, ...
 ... Pondok ... boengoer ... Salam ... Kenggring ... tanjong- ...
 ... sari ... perakan ... temoegong ... Sieto ... sawa ...
 ... bevolking ... bestaat ... uit ... 5600 ...
 ... Tji_kerang ...
 ... zielen ... zich ... rijst_bouw ...
 ... ook ... weinig ... katjang ... bouwen ...
 ... 1829 ... theetuinen ...
 ... hier ... jare ...
 ... Voorts ...
 ... 150 ... vadem ... lang ... 120 ... breed ...
 ... aangelegd ...
 ... zijn ... Ik ... meen ... er ... zijn ... twee ... welke ...
 ... 150000 ... stuks ... boomen ... geplant ...
 ... saturdag ... 10 ... december ...
 ... Ik ... ben ... dan ... toch ... zwak ... schepsel ... Daar ... zat ... ik ...
 ... zoo ... vroom ... deugdzaam ... brief ...
 ... mijnen ... goeden ... vriend ... Kollmann ... schrijven ...
 ... juist ... over ... bekoorlijke ... eenzaam ...
 ... heid ... redeneren ... toen ... eenige ... lieve ...
 ... stemmen ... achter ... huis ... kleine ...
 ... tampat ... mandi ... hoorde ... komen ... Onwillekeurig ...
 ... deed ... mijn ... venstertje ... open ... zag ... mijn ...
 ... lief ... klein ... Javasch ... meisje ... eenige ...
 ... dagen ... hier ... om ... huis ... achter ... pisang ...
 ... stammen ... rondwaart ... Weg ... weder ... mijn ... rust ...
 ... Ik ... zal ... haar ... roepen ...
============================================================
NNM001001117 0196

page title: Daar gebruiken zij mij nu waarachtig voor eenen
 
 ... Ik ... heb ... haar ... geroepen ... maar ... zij ... voortgevlugt ...
 ... Voor ... echter ... bamboeze ... huis ...
 ... ging ... achter ... mijne ... woning ... staat ... keek ...
 ... nog ... eens ... Daar ... weder ...
 ... Kom ... laat ... moed ... vatten ... mijnen ... brief ...
 ... afschrijven ...
Daar gebruiken zij mij nu waarachtig voor eenen
kinderverschrikker. Er was daar een buurwijf
 ... welker ... kind ... al ... uur ... of ... twee ...
 ... niets ... anders ...
 ... deed ... dan ... schreeuwen ... wandelde ... deur ...
 ... komt ... me ... waarlijk ... wijf ... denkbeeld ...
 ... met ... kind ... toe ... komen ...
 ... Toen ... laatste ... zag ... hield ... eens ... klaps ...
 ... verbazing ... wit ... gezigt ... met ... huilen ...
 ... zondag ... 11 ... december ...
 ... Na ... afscheid ... vrienden ... Macklot ...
 ... resident ... huis ...
 ... gezin ... welke ... gisteren ... hier ... waren ... aange- ...
 ... komen ... hebben ... genomen ...
 ... goederen ... vervoerd ... pedati ...
12 koelies te hebben vooruitgezonden, zette
 ... paard ... verliet ... vergezeld ...
 ... jongen ... smorgens ... 10_1_SLASH_2 ... uren ... Wanijasa ...
 ... regende ... eerst ... weinig ... doch ... was ... nog ...
 ... geen ... half ... uur ... gereden ... toen ... deze ... met ... liefste ...
 ... weer ... afwisselde ... Zonder ... merkwaardige ... ont ...
 ... moetingen ... zette ... mijnen ... togt ... langs ...
 ... zelfden ... weg ... 4 ... november ... beschreven ...
 ... over ... Poerwa ... karta ... Kembang ... Koening ... voort ...
============================================================
NNM001001117 0197

page title: aan en werd door het vriendelijke huisgezin
 
 ... Tegen ... 1 ... uur ... kwam ... laatst ... plaats ...
aan en werd door het vriendelijke huisgezin
 ... Botter ... Muller ... Overdijk ...
 ... vangen ...
 ... Mijne ... pedati ... goederen ... heb ... Tjikao ...
 ... gezonden ... waar ... benevens ... andere ... goederen ...
 ... der ... Commissie ... Krawang ... met ...
 ... twee ... koffij ... praauwen ... zullen ... worden ... vervoerd ...
Te Krawang is een goede pasangerahan
 ... welke ... resident ... drie ... kamers ...
 ... heeft ... gegeven ... namelijk ... Muller ... Over ...
 ... ieder ... Daar ... zullen ...
 ... dijk ... mij ...
 ... neerstellen ...
 ... derzelven ...
 ... klein ... gedeelte ...
 ... met ...
 ... oever ... praauw ...
 ... zee ... fraaijen ...
 ... wij ... echter ...
 ... Eerst ... moeten ... Museum ...
 ... Botter ...
 ... stier ...
 ... geschonken ... gereed ... maken ...
 ... heeft ... waarna ...
 ... spiritus ... doen ...
 ... goede ... krawang ...
 ... Tjikao ...
 ... reis ...
 ... zullen ... aannemen ...
dingsdags 13 december.
 ... Hebben ... stier ... Kampong ...
 ... geschoten ... geteekend ... vel ...
 ... geraamte ... denzelven ... gemaakt ...
 ... donderdag ... 15 ... december ...
 ... kwam ... Heer ... Korthals ... Kumbang ... koening ...
 ... werd ... Famieli ... botter ... gast- ...
 ... vrijheid ... ontvangen ... Die ... goede ... menschen ...
============================================================
NNM001001117 0198

page title: ... hebben ons veel genoegen gedaan eenige dagen verbleven bij hun ...
 
 ... hebben ... ons ... veel ... genoegen ... gedaan ... eenige ...
 ... dagen ... verbleven ... bij ... hun ... allergenoeglijkst ...
 ... Zondag ... den ... 18 ... december ...
 ... Na ... een ... hartelijk ... afscheid ... verlieten ... wij ... een ...
 ... goede ... vrienden ... Botter ... reden ... te ... paard ...
 ... reden ... paard ...
 ... naar ... de ... groote ... Kampong ... Tjikao ... Dezelve ...
 ... behoort ... tot ... het ... regentschap ... Bandong_een ... en ...
 ... is ... aan ... den ... regter ... regteroever ... oever ... van ... Tjitarum ... ge ...
 ... legen ... Er ... zijn ... hier ... koffijpakhuizen ... in ... welken ...
 ... dit ... voortbrengsel ... wordt ... opgeslagen ...
 ... met ... overdekte ... vaartuigen ... naar ...
 ... wordt ... vervoerd ... Wij ... maakten ... gebruik ...
 ... van ... twee ... dezer ... praamen ... in ... welke ... wij ...
 ... onze ... goederen ... laade ... om ... onszelfve ... naar ...
 ... Krawang ... te ... doen ... afzakken ... In ... een ... der ...
 ... was ... een ... aardig ... kamertje ... voor ... ons ...
 ... opgeslagen ... Botter ... begeleide ... ons ... naar ... Tjikao ...
 ... Na ... onze ... goederen ... te ... hebben ... geladen ... en ...
 ... afscheid ... van ...
 ... te ... die ... ons ... in ... alles ... zeer ... had ...
 ... te ... hebben ... genomen ... stapten ... wij ... in ...
 ... onze ... vaartuigen ... en ... staken ... met ... onze ... Javanen ...
 ... en ... Boeginezen ... van ... wal ... Een ... harde ... stroom ...
 ... voerde ... ons ... zonder ... veel ... moeite ... weg ... De ...
 ... oevers ... der ... rivier ... die ... hier ... 2 ... 280 ... 8 ... 0 ... voeten ... zal ... breed ...
 ... zijn ... waren ... ter ... wederszijden ... bergachtig ... met ... hooge ...
 ... bosschen ... begroeid ... Hier ... en ... daar ... wisselden ... deze ...
 ... met ... alang ... en ... glaga ... af ... Wij ... voeren ...
 ... eerst ... een ... eind ... noordwaards ... op ... tot ... waar ... de ... rivier ...
 ... westwaarts ... en ... vervolgens ... zuidwaarts ... slingert ... Hier ...
 ... ligt ... welang ... en ... stichting ... voor ... Landbouw ...
 ... die ... door ... den ... Heer ... Diard ... zoo ... voordelig ... voor ... ons ...
 ... land ... is ... opgerigt ... Eenige ... houten ... huizen ... waar ...
 ... en ... gemaakt ... wordt ... is ... het ... eenigste ... wat ... men ...
============================================================
NNM001001117 0199

page title: ... van de rivier uit op den oever kan zien Van ...
 
 ... van ... de ... rivier ... uit ... op ... den ... oever ... kan ...
 ... zien ... Van ... hier ... slingert ... de ... rivier ... nog ... een ...
 ... eind ... suidwaarts ... aan ... en ... stroomt ... vervolgens ...
 ... door ... het ... westen ... naar ... het ... noorden ... met ... eenige ...
 ... hoeken ... en ... bogten ... een ... paar ... uren ... gaans ... naar ...
 ... Tjiampil ... voort ... De ... oevers ... zijn ... hier ... minder ...
 ... ongelijk ... en ... bergachtig ... waarop ... een ... vermengd ...
 ... gesteente ... en ... aarde ... rust ... zijn ... met ...
 ... bamboe ... en ... ander ... riet ... en ...
 ... hoog ... geboomte ... tamelijk ... digt ... begroeid ... Aan ...
 ... een ... klein ... kreekje ... zagen ... wij ... vier ... wilde ... paarden ...
 ... statig ... staan ... en ... wandelen ... Nieuwsgierig ...
 ... bekeken ... zij ... onze ... vaartuigen ... die ... er ... digt ...
 ... langs ... hun ... voeren ... Een ... kwart ... uur ... beneden ...
 ... waarts ... ligt ... de ... Kampong ...
 ... waar ... vroeger ... de ... Heer ... Diard ... groote ... bosschen ...
 ... heeft ... omgekapt ... Wij ... voeren ... langs ... den ... hoogen ...
 ... oever ... op ... welken ... hier ... en ... daar ... eenige ...
 ... omgevallen ... bamboeze ... woningen ... stonden ...
 ... waarts ... kwamen ... wij ... langs ...
 ... Een ... uur ... beneden ...
 ... de ... Kampongs ... Patoenjang ... en ...
 ... verder ... langs ... Doekoe ... De ... rivier ... neemt ...
 ... hier ... in ... breedte ... toe ... Om ... half ... vier ... waren ...
 ... wij ... voor ... de ... Kampong ... Patjienan ... dat ... tamelijk ...
 ... groot ... is ... en ... aan ... weerszijden ... der ... rivier ...
 ... is ... gelegen ... en ... kwamen ... van ... daar ... langs ...
 ... de ... Kampongs ... Adi-rara ... ten ... westen ... en ...
 ... Teloek ... djambe ... ten ... oosten ... der ... rivier ... gelegen ...
 ... Niet ... ver ... van ... onze ... Kampong ... die ... tot ... het ...
 ... landgoed ... Tagal-waroe ... behoren ... zijn ... steenen ...
 ... suikermolens ... opgerigt ... welke ... eene ... fraaije ...
 ... vertooning ... van ... de ... rivier ... uit ... maken ...
 ... Langs ... suiker ... velden ... zakten ... wij_verder ...
 ... en ... kwamen ... langs ... Proengas ... Tsjieoendang ...
============================================================
NNM001001117 0200

page title: ... alwaar mede eene suikermolen is tegen 5_1_SLASH_2 5_1_SLASH_2_uren uren Krawang ...
 
 ... alwaar ... mede ... eene ... suikermolen ... is ... tegen ... 5_1_SLASH_2 ... 5_1_SLASH_2_uren ... uren ...
 ... Krawang ... aan ... De ... loop ... der ... rievier ... heb ... ik ...
 ... hier ... onder ... ten ... naasten ... afgeteekend ... namen ...
 ... onzen ... intrek ... groot ... hout ... gebouw ... dat ...
 ... vroeger ... residenten ... ter ... woning ... had ... gestrekt ...
 ... en ... thans ... als ... een ... Pasangerahan ... wordt ... ge ...
 ... bruikt ... Hetzelve ... heeft ... steenen ... vloer ...
 ... is ... vierkant ... van ... gedaante ... voor ... en ... achter ...
 ... met ... eene ... gaanderij ... in ... het ... midden ... met ...
 ... een ... gang ... en ... ter ... weerszijden ... met ... 3 ...
 ... groote ... kamers ... voorzien ... naar ... de ...
 ... aloen ... strekt ... zich ... lange ... steen ...
 ... dikke ... houte ... stijlen ...
 ... gaanderij ...
 ... felle ... zonneschijn ... of ... regens ...
 ... aangenamen ... wandelplaats ... Bij ...
 ... inkomen ... ontwaart ... men ... zelfde ... gevoel ... dat ...
 ... zich ... meester ... maakt ... als ... binnen ...
 ... oude ... kasteelen ... gaan ... zich ... nog ... oude ...
 ... gedenkteekenen ... grootere ... staande ...
 ... Aria ... hier ... kleine ... slimme ...
 ... kerel ... had ... voor ... ons ... lekkere ...
 ... maaltijd ... doen ... bereiden ...
 ... welke ... wij ... goed ... gebruik ... maakten ...
 ... schoonste ...
 ... Savonds ... was ...
 ... weder ... wereld ... heldere ... maan ...
 ... aan ... schoonen ... heemel ... verlichte ...
 ... zacht ... bamboeze ... woningen ... onder ...
 ... donkere ... palmen ... eenzaam ...
 ... gelegen ... Hoe ...
 ... dacht ... bij ... mijn ... zelven ... dat ... deze ...
 ... goddelijks ... schoone ... plaats ... zoo ...
 ... ongezond ... dat ... hier ... gene ... Europische ...
 ... maand ... aanhoudend ... gezond ...
 ... kan ... wezen ...
============================================================
NNM001001117 0201

page title: ... donderdag den 22 december S_morgens vroeg bij allerliefst weder wand- ...
 
 ... donderdag ... den ... 22 ... december ...
 ... S_morgens ... vroeg ... bij ... allerliefst ... weder ... wand- ...
 ... enling ... gemaakt ... weg ... op ... Poerwakarta ...
 ... Dezelve ... loopt ... hier ... midden ... de ... door ... Kampong ... p ...
 ... vervolgens ... door ... sineesche ... kamp- ...
 ... zagen ... daar ... boel ... bamboe ... loodsen ...
 ... Sinezen ... thans ... woning ... strekken ...
 ... Vroeger ... hier ... deze ... gehele ... kamp ... afgebrand ...
 ... De ... weg ... verderop ... loopt ... door ... moerassige ... streken ...
 ... met ... doornbamboe ... zijn ... begroeid ...
 ... Dezelve ... regens ... sterk ...
 ... vallen ... op ... meeste ... plaatsen ... zoo ... sme- ...
 ... rig ... spoedig ... Krawang ... terug ...
 ... keerden ...
 ... dingsdag ... dag ... 27 ... 2 ... 7 ... december ...
 ... Hier ... zit ... weder ... zeer ... behagelijk ... koffy ... prahoe ...
 ... waarmede ... Tjikao ... Krawang ... zijn ...
 ... Langzaam ... scheppen ... voor ... stroom ... voort ... langs ...
 ... gelijke ... steile ... modderachtige ... oevers ... der ...
 ... Tjitaroem ... meestal ... hoog ... gras ... riet ...
 ... soorten ... begroeid ... Hier ... en ... daar ... zit ...
 ... groote ... witte ... rijger ... statig ... rond ... kijken ...
 ... soort ...
 ... terwijl ... hele ... zwarmen ...
 ... roerdompen ... en ... andere ... kleine ... vogels ...
 ... verschillende ... rigtingen ... rivier ... vliegen ...
 ... bamboe ... andere ... boschjes ... hier ...
 ... daar ... oever ... verspreid ... staan ... luidt ... ons ...
 ... veelkleurige ...
 ... levendig ... gezang ... gepiep ...
 ... zien ... visch ...
 ... vogels ... tegen ... Somwijlen ... zien ... wij ...
 ... gladden ... stroom ... opspringen ... Daar ... even ... zagen ...
 ... kleinen ... modderbank ... krokodil ...
 ... lang ... uitgestrekt ... leggen ... Muller ... schoot ... hem ... met ...
 ... hals ... Hij ... sprong ... heel ... over ...
 ... grove ... hagel ...
============================================================
NNM001001117 0202

page title: ... eind duikelde om waaruit tam verdween Tamelijk groote dorpen onder ...
 
 ... eind ... duikelde ... om ... waaruit ...
 ... tam ... verdween ... Tamelijk ... groote ... dorpen ...
 ... onder ... lommer ... kokos_palmen ... gelegen ...
 ... drijven ... voor_bij ... Daar ... leggen ... overal ... bamboe ...
 ... ze ... vlotten ... welke ... kleine ... badhuisjens ... zijn ...
 ... gebouwd ... door ... welker ... venstertjes ... nieuwsgierige ...
 ... Javasche ... vrouwen ... gestadig ... begluren ... Somwijlen ...
 ... komen ... langs ... ruw ... gebouwde ... inlandsche ...
 ... Sineesche ... hunne ... matten ...
 ... zeilen ...
 ... Gistere ... morgen ... hebben ... Muller ... Overdijk ...
 ... ieder ... zijn ... jongen ... groote ... dorp ...
 ... Krawang ... verlaten ... Met ... goed ... ingerigte ...
 ... koffy ... prahoe ... waarin ... midden ... voor ... ons ...
 ... aardig ... verblijf ... achter ... onze ...
 ... keuken ... gemaakt ... voeren ... regenachtig ...
 ... weder ... breede ... tjitarum ... af ... Dezelve ... strekt ...
 ... zich ... groote ... bogten ... slingeringen ... over ...
 ... algemeen ... noordwest ... Om ... 10 ... uren ... verlieten ...
 ... Krawang ... waar ... onze ... goede ... vriend ... Kort- ...
 ... hals ... vooreerst ... nog ... een ... ander ... doen ...
 ... had ... oevers ... waren ... vol ... kokos_palmen ... aren ...
 ... pisangbomen ... beplant ... Tegen ... 12 ... kwamen ...
 ... langs ... groote ... meest ... Sinezen ... bewoon ...
 ... Kampong ... Tanjong ... Poera ... Dit ... dorp ... behoort ...
 ... tot ... landgoed ... Heer ... Trser ...
 ... hier ... aardig ... houten ... huis ... heeft ...
 ... arak ... stookerij ... Heeren ...
 ... Beinou ... moesten ... halven ... legger ...
 ... arak ... innemen ... gebruik ... onze ... ver ...
 ... zamelingen ... strand ... dachten ...
 ... maken ... Tegen ... kwartier ... tweeen ... lagen ...
 ... Eenige ... steenen ... zuiker_molens ... arak ...
 ... stokerij ... pakhuizen ... woningen ... maaken ... deze ...
 ... plaats ... uit ... langs ... gelijke ... sterk ...
 ... modderachtige ... stranden ... oevers ... rievier ...
============================================================
NNM001001117 0203

page title: en Engel is passeerden wij om 1/2 9 uren. Aan
 
 ... N.W. ... waarts ... Langs ...
 ... gelijke ... oevers ... riet ... alang ... begroeid ...
 ... hier ... daar ... afwisselend ... kleine ... boschjes ...
 ... gevaren ... zijnde ... kwamen ...
 ... kampongs ... bezet ...
 ... tegen ... 7 ... uren ... kampong ...
 ... lagen ... vaartuig ...
 ... sambo ...
 ... oever ... vast ... bleven ... onaangename ...
 ... nacht ... doorbrengen ... menigte ... mus ...
 ... kieten ... vergunde ... geen ... ogenblikje ... gerust ...
 ... slapen ... paar ... reigers ... had ... overdijk ...
 ... dezen ... dag ... geschoten ...
 ... half ... maakten ...
 ... Deze ... morgen ...
 ... vaartuig ... weder ... verlieten ... kampong ...
 ... Pisang ... Sambo ...
 ... De ... rivier ... begint ... hier ... goede ... breedte ...
 ... Ik ... schat ... dezelve ... hier ...
 ... aantenemen ...
 ... hondert ... vijftig ... drie_hondert ... passen ... Er ...
 ... liggen ... hier ... meer ... groote ... Kampongs ... dan ...
 ... boven ... Patak ... seran ... kampong ...
 ... groot ... rijst_pakhuis ... Heeren ... Bergman ...
en Engel is passeerden wij om 1/2 9 uren. Aan
 ... kampong ... Troesan ... 9_1_SLASH_2 ... uren ... Muller ...
 ... heeft ... ogen_blik ... soort ... kieviet ...
 ... geschoten ... dezen ... heb ... teekening ...
 ... kleuren ... kop ... poten ...
 ... gemaakt ... Langzamer ... gaan ... wij ... thans ... over ...
de breede rivier door bewoonde
 ... beneden ... onaangenamen ... zeewind ...
 ... hebben ... vlak ... tegen ...
 ... kampong ...
 ... Om ... 2 ... uren ... kwamen ...
 ... kapala ... Tjoetak ...
 ... Tjabang ... boengan ...
 ... zeer ... goed ... maleisch ...
 ... man ...
 ... oever ... rivier ...
 ... sprak ... ontving ...
 ... sprak ... stapten ...
 ... praauw ...
 ... toen ... half ... europisch ...
 ... zijne ... woning ...
 ... gingen ...
 ... dronken ... kop ... met ...
 ... was ... ingerigt ...
 ... Tjabang ... ligt ... zuiker ... waren ... zeer ... goed ... waren ...
 ... 40 ... soort ...
============================================================
NNM001001117 0204

page title: De bamboeze Pasangerahan, die eene voor
 
 ... Hij ... verhaalde ... pas ... maanden ... hier ...
 ... was ... aangesteld ... begin ... zijner ... komst ... waren ...
 ... hier ... boel ... zieken ... soort ...
 ... griep ... sukkelden ... thans ... echter ... was ...
 ... gezonder ... tijd ...
 ... Afdeling ... hier ... wordt ... mede ... Tjabang ...
 ... naamd ... Zij ... wordt ... noorden ... waarvan ...
 ... Javasche ... Zee ... bespoeld ... grenst ...
 ... oosten ...
 ... noordwesten ... Omme ...
 ... landen ... Batavia ... Door ... breede ... Tji ...
 ... taroem ... dezelve ... laatste ... landen ...
 ... afgescheiden ... nagenoeg ... 20 ... palen ...
 ... zuiden ... noorden ... lang ... 16 ...
 ... oosten ... westen ... breed ...
 ... luchtgesteltenis ... digte ... ligging ...
 ... zee ... zeer ... warm ... land ... bestaat ... hier ... groo- ...
 ... tendeels ... moerassen ... hoogene ... plaatsen ...
 ... alleen ... sawa ... beplant ... Aan ...
 ... oever ... Tjitaroem ... eenige ... hooge ...
 ... afdeling ... alleen ... bewoond ...
 ... kampongs ... langs ... eerstgemelden ...
 ... rivier ... Pakier ... Tjabang ... boengin ... Ka ...
 ... lapa ... doewa ... Teloek ... boejoeng ... andere ...
 ... mindere ... groote ... binnen ... land ... liggen ...
 ... Tji ... boeaja ... Bolang ... menigte ... kalapa ...
 ... boomen ... pisang ... zijn ... Kampongs ...
 ... geplant ... bevolking ... bestaat ... 3423 ... 3 ... Ja- ...
 ... vanen ... 432 ... sinesche ... zielen ...
De bamboeze Pasangerahan, die eene voor
 ... gaanderij ... twee ... kleine ... binnenkamers ... heeft ...
 ... gereed ... gemaakt ... Smiddags ...
 ... betrokken ... dezelve ... Kapala ... Tjoetak ...
 ... wijf ... welkers ... duim ... stond ... deden ...
 ... boel ... genoegen ... zij ... lieten ... dansmeiden ...
 ... komen ... gaven ... overvloed ... suiker ...
============================================================
NNM001001117 0205

page title: ... gebak z. verzogten deze goede menschen savonds bragten paar ge ...
 
 ... gebak ... z. ... verzogten ... deze ... goede ... menschen ...
 ... savonds ... bragten ... paar ... ge ...
 ... noegelijke ... uren ...
 ... woensdag ... 28 ... december ...
 ... Morgen ... denken ... Pakies ... gaan ...
 ... hier ... daan ...
 ... plaats ... ligt ... 4 ... palen ...
 ... monden ...
 ... gaan ...
 ... vlak ... zee-oever ...
 ... bekomen ...
 ... verzameling ... visschen ... daar ...
 ... plaats ... zoutpannen ... daar ...
 ... eens ... bezien ... bezoek ... zout ...
 ... pakhuis ... meester ... D.A. ... Tempel ... afteleggen ...
 ... Morgen ... avond ... weder ... herwaarts ...
 ... komen ...
 ... kiewiet ... Muller ...
 ... kop ... onzen ... bereiden ... ojevaars ...
 ... overdijk ...
 ... rijgers ... andere ... vogels ...
 ... wandeling ...
 ... avond ... heb ...
 ... Tegen ... sineesche ... kamp ... Ging ...
 ... gemaakt ...
 ... Kapala ... Tjoetak ... hem ...
 ... bij ... mageren ... kerel ...
 ... nemen ... Vond ...
 ... hem ... zitten ... welke ...
 ... voorhuis ...
 ... Pakier ...
 ... zeerovers ... ontvlugt ...
 ... naam ... was ... Bapa ... baidien ...
 ... wal ... gekomen ... naam ...
 ... geboorteplaats ... Tjeiriebon ... kamp ... lowosaro ... Voor ...
 ... 4 ... jaren ... ging ... nog ... vier ... Javanen ...
 ... dorp ... hout ... Tjeribon ...
 ... zijn ...
 ... brengen ... Onderweg ... werd ... zijne ... medge- ...
 ... zellen ... praauw ... rovers ...
 ... genomen ... bonden ... onze ... goede ...
 ... Bileton ... bragten ... hun ... eiland ...
 ... javanen ...
 ... waar ... dezelven ... als ... slaven ... verkochten ... Vier ...
 ... jaren ... bleef ... onze ... goede ... javaan ... dien ... staat ...
 ... moest ... allerhande ... veldwerk ... verrigten ... toen ...
 ... nog ... zijner ... medgezellen ... gelegenheid ...
 ... zag ... kleine ... kano ... Bileton ...
 ... na ... 5 ... dagen ... reis ... hier ... aantekomen ...
============================================================
NNM001001117 0206

page title: Ik ging met de kapala tjoetak naar de sineesche
 
 ... Kapala ... tjoetak ... heeft ... hem ... van ... de ... nodige ...
 ... spijzen ... voorzien ... wil ... hem ... Resident ...
 ... Krawang ... opzenden ...
Ik ging met de kapala tjoetak naar de sineesche
 ... kamp ... bestaat ... uit ... nagenoeg ... 60 ... houten ...
bamboeze huizen die er vrij armoedig uitzien
 ... liggen ... vlak ... ooster ... oever ... tjitarum ...
 ... stapten ... Kongrie ... soort ... kantans ...
 ... waar ... geld ... pachten ... enz ... wordt ... ontvangen ...
 ... zagen ... boel ... ronging ... meiden ... Deze ... worden ...
 ... hier ... onderhouden ... Sinees ... welke ... huur ...
 ... f6,- ... maand ... betaald ... en ... welken ... alles ...
 ... wat ... verdienen ... verpligt ... geven ... aardige ...
 ... meisjes ... zag ... ik ... onder ... dezelve ... Verder ... wandelden ...
 ... rivier ... nog ... eind ... noordwaarts ... af ...
 ... tot ... hoofd ... dam ... rivier ...
 ... mejra ... tjitarum ... afscheid ... Deze ... dam ...
 ... hier ... pas ... gemaakt ... dat ... rivier ... mejra ...
 ... veel ... zoet ... water ... zoutpannen ...
 ... Pakies ... deed ... stromen ... Met ... zons ... ondergang ...
 ... huis ... terug ... gekeerd. ...
 ... 29 ... december ...
Ik stond smorgens vroeg op= het was nog donker.
 ... Toen ... buiten ... woning ... kwam ... ontwaarde ...
 ... stank ... veel ... over_eenkomst ... had ... met ...
 ... lijk ... reeds ... eenige ... dagen ...
 ... oudt ... begint ... worden ... doode ... lucht ...
 ... Dezelve ... komt ... menigte ... moerassen ...
 ... ons ... rondom ... dacht ... dat ...
 ... zon ... opkwam ... maans ...
 ... Mijn ... goederen ... bragt ... intusschen ... ge ...
 ... reedheid ... Pakies ... vertrekken ... On ...
 ... derwijl ... begon ... langzaam ... dagen ...
 ... Muller ... Overdijk ... maakten ... zich ... mede ...
 ... gereed ... Om ... 6 ... uren ... stapten ... onze ...
 ... koffijprahoe ... voeren ... met ... schoonste ...
 ... weder ... Tjabang ... weg ... kapala ... Tjoe ...
============================================================
NNM001001117 0207

page title: gien, westelijker Moara-bloeboekh, Moara-besar
 
 ... tak ... laatsgez. ... plaats ... vergezelde ... ons ... over ...
 ... heerlijk ... gezigt ... hadden ... opgaande ...
 ... zon ... oevers ... breede ... Tjitaroem ...
 ... weerszijden ... schaduwrijke ... Kampongs ...
 ... voorzien ... voeren ... Noordwaarts ...
 ... Zeer ... aardig ... ligt ... woning ... schout ...
 ... Tjabang ... tot ... Bataviasch ... gedeelte ...
 ... Europeanen ...
 ... behoort ... Vroeger ... waren ...
 ... dezen ... post ... bekleeden ... doch ... dezelven ... waren ...
 ... veel ... ziektens ... sterfte ... onderhevig ...
 ... Zoo ... land ... besloot ... hier ... Inland ...
 ... sche ... ambtenaren ... plaatsen ... schout ...
 ... thans ... voert ... tijtel ... Demang ...
 ... Het ... Gede ... peilden ... Z ...
 ... westen ... Tjitaroem ... loopt ... de ... volgende ...
 ... 5 ... armen ... zee ... als ... oosten ... boen ...
gien, westelijker Moara-bloeboekh, Moara-besar
 ... Moara ... pondok ... Moara ... gembong ... Door ...
 ... eerste ... voeren ... veil ... slinge ...
 ... ringen ... eind ... noord ... langs ...
eene Kramat die door oude pangang boomen
wordt over schaduwt. Een Djurakan Mamoel
 ... ligt ... hier ... begraven ... Moara ... boengien ...
 ... maakt ... hier ... grens_scheiding ...
 ... Ommelanden ... Krawang ... eind ...
 ... noorden ... kramat ... kanaal ... gegraven ...
 ... oostwaarts ... Pakir ... loopt ...
 ... digt ... plaats ... Soengi ...
 ... voeren ...
 ... mejra ... valt ... kanaal ...
 ... in ... Eene ... lelijke ... stank ... kwam ... hier ... uit ...
 ... de ... onafzienbare ... moerassen ... die ... wij ... @langs- ...
 ... voeren ... Een ... menigte ... rijgers ... eenden ... en ...
 ... andere ... vogels ... vlogen ... hier ... vrolijk ... heen ...
 ... en ... weder ... Langs ... het ... land ... genaamd ...
 ... Telok_benar ... Telon ... benar ... voeren ... wij ... door ... het ... kanaal ...
============================================================
NNM001001117 0208

page title: ... langzaam onder water staand kreu- pel-bosch zich Pakis uit strekt ...
 
 ... langzaam ... onder ... water ... staand ... kreu- ...
 ... pel-bosch ... zich ... Pakis ... uit ...
 ... strekt ... api_api ... pidada ... Omtaro ...
 ... boeta_boeta ... pasir ... ontong ... andere ... houten ...
 ... Met ... moeite ... kapten ... door ... over ...
 ... hangende ... takken ... heen ... was ...
 ... geheel ... niet ... wel ... klein ...
 ... praauwtje ... pas ...
 ... seerden ... zieken ... javaan ...
 ... anderen ... welke ... mede ... er ... niet ...
 ... zeer ... frisch ... uitzag ... werd ... boven ... geroeid ...
 ... meeste ... javanen ... boven ... als ...
 ... dag ... of ... wat ... hier ... komen ... werken ... worden ...
 ... ziek ... niet ... gaauw ... worden ... terug ...
 ... gebragt ... sterven ... Midden ... kreupel ...
 ... hout ... kwamen ... langs ... klein ... droog ...
 ... plekje ... grond ... waarop ... eenige ... houthakkers ...
 ... hunne ... armoedige ... woningen ... hebben ...
 ... leefde ... boschje ... zangvo- ...
 ... gels ... Tegen ... 9_1_SLASH_4 ... uuren ... kwamen ...
 ... zoogenaamde ... soengi ... Pakis ...
 ... Langs ... kreupelhout ... weerszijden ...
 ... rivier ... groeit ... voeren ... NO ...
 ... Noordwaarts ... langs ... plaats ... plaatsen ...
 ... Kedoeng ... mendjangan ... Kedoeng ...
 ... tahie ... genoemd ... Eenige ...
 ... oever ... staande ... armoedige ... huizen ...
 ... hout ... bamboe ... deden ... zien ...
 ... Pakies ... waren ... gekomen ...
 ... 10 ... uren ... stapten ... daar ... wal ...
 ... werd ... werden ... pakhuismeester ...
 ... Tempel ... er ... zeer ... mager ... zwart ...
 ... uitzag ... verwelkomt ... Noordt ... waarts ... zagen ...
 ... ruime ... blaauwe ... zee ... Er ... lag ... daar ...
 ... schip ... zout ... Batavia ... Pa ...
 ... kies ... bragt ... omdat ... laatste ... plaats ...
 ... gebrek ... bestond ... men ... niet ...
============================================================
NNM001001117 0209

page title: ... noeg bovenlanden gebruik had kunnen Den zee-oever Pakies onaanzienlijke plaats ...
 
 ... noeg ... bovenlanden ... gebruik ... had ... kunnen ...
 ... Den ... zee-oever ...
 ... Pakies ... onaanzienlijke ... plaats ...
 ... bewoont ...
 ... Javanen ... Sinezen ...
 ... maleijers ...
 ... bestaat ... omtrent ... hinder ...
 ... bamboezen ... houten ... woningen ...
 ... zout ... word ...
 ... Er ... groote ... zoutmakerij ...
 ... hondertvijfennegentig ... pannen ... gedaante ...
 ... opgeteekend ...
 ... zoo ... onder ...
 ... zelve ... blijft ... 15 ... dagen ...
 ... zeewater ... bereid ...
 ... pamanasan ... vervolgens ...
 ... kleine ... loopt ... middel ... pamanasan ...
 ... bamboeze ... pijp ...
 ... waarin ... 10 ... dagen ...
 ... laat ... men ...
 ... lopen ... waar ...
 ... 7 ... dagen ... blijft ... uitdam- ...
 ... pen ... vervolgens ...
 ... Padaks ...
 ... waarin ...
 ... 6-8 ... dagen ... tot ...
 ... zout ... kristalizeerd ...
 ... Door ... drie ... menschen ...
 ... kan ... deze ... bewerking ... geschieden ...
 ... drooge ... moeson ... goed ... slaagt ... 30 ... kojangs ...
 ... maken ... Door ... elkander ... levert ... Pakies ...
 ... zout ... gouv. ... betaalt ... f8 ...
 ... 6000 ... kojangs ...
 ... kojang ... Er ... hier ... pakhuizen ... waarin ...
 ... bewaart ... verzonden ... en ... uitverkocht ...
 ... Tegenwoordig ... zoutpannen ... eenigzins ...
 ... veele ... zoete ... water ...
 ... bedorven ...
 ... mejra ... stroomt ...
 ... soengi ...
 ... echter ... afgedamt ... oude ... meander ... voert ...
 ... opzigt ... pannen ... heer ... Tempel ... Thans ...
 ... pakhuis ... meester ... zorgen ... daar ... werk ... betalen ...
 ... inlanders ... zout ...
============================================================
NNM001001117 0210

page title: ... Deze zoutpannen behoren gouvernement sedert tijd Engelschen zijn sedert dien ...
 
 ... Deze ... zoutpannen ... behoren ... gouvernement ... sedert ...
 ... tijd ... Engelschen ... zijn ... sedert ...
 ... dien ... tijd ... zes ... pakhuismeesters ... geweest ... als ...
 ... Beister ... afstammeling ... Europeanen ... Inlanders ...
 ... welke ... half ... jaar ... was ... ziek ... werd ... Walte- ...
 ... naar ... mede ... afstammeling ... twee ... jaren ... ziek ...
 ... 6 ... maanden ... en ... ziek ... Van_Waard ...
 ... 9 ... jaren ... en ... gestorven ... Heimans ...
 ... Europeaan ... jaar ... dood ...
 ... nu ... eindelijk ... Heer ... D.A. ... Tempel ...
 ... hier ... sedert ... 1826 ... Nog ... geen ... 4 ... maanden ... achter ...
 ... dien ... goeden ... Heer ... al ... dien ... tijd ... ge ...
 ... zond ... geweest ... Laats ... nog ... zevenmaal ...
 ... dikker ... booze ... dampen ... gevuld ... zeven ...
 ... maal ... dan ... nu ... Hij ... heeft ... tractement ...
 ... f200,- ... s_maands ...
 ... Zoo ... als ... gezegd ... stapten ... Muller ... Overdijk ... Ka- ...
 ... pala ... tjoetak ... Tjabang ... wal ...
 ... werden ... vriendelijken ... Heer ... Tempel ...
 ... warmen ... oever ... rivier ... vreugde ...
 ... ontvangen ... gingen ... slechte ... woning ...
 ... hem ... waar ... ons ... weinig ... ophielden ...
 ... over ... een ... en ... andere ... zaken ... spraken ... Muller ...
 ... Overdijk ... gingen ... intusschen ... jagt ... langs ...
 ... heete ... strand ... kocht ... intusschen ... aller ...
 ... hande ... dieren ... menschen ...
 ... spoedig ... aardig ... boeltje ... elkander ... bragten ...
 ... partij ... visschen ... eenige ... amphibien ... zee- ...
 ... vogels ... beloning ... onzer ... moeite ... Smid ...
 ... dags ... aten ... Heer ... Tempel ...
 ... stuurman ... schip ...
 ... zee ... lag ... aardig ... mensch ... hadden ...
 ... genoegen ... mede ... tafel ... hebben ...
============================================================
NNM001001117 0211

page title: ... Heer Tempel beloofde zullen laten vis schen alles wat gevangen ...
 
 ... Heer ... Tempel ... beloofde ... zullen ... laten ... vis ...
 ... schen ... alles ... wat ... gevangen ... werd ... nemen ...
 ... Tjabang ... zenden ... Onder ...
 ... haast ... zonnesteek ...
 ... eten ... kreeg ... schooten ...
 ... dak ... stralen ...
 ... gat ... harsens ... Om ... half ... vier ... verlieten ...
 ... ging ... weder ... langs ...
 ... Pakis ... Onze ... vaart ...
 ... kreupelhout ... kanaal ...
 ... denzelfden ... weg ...
 ... Tjitaroem ... terug ...
 ... Moara_boengin ...
 ... laatste ...
 ... reeds ... donker ... toen ...
 ... Kapala ... Tjoetak ...
 ... rivier ... aankwamen ... Kapala ...
 ... liet ... hier ... overal ... menschen ... Kampongs ...
 ... komen ... ons ... flambouwen ...
 ... rivier ... optrokken ... Tegen ... 8 ... uren ... kwamen ...
 ... langs ... sineesche ... passer ...
 ... menigte ... schuiten ... masten ...
 ... hadden ... onze ... treklijn ...
 ... waren ...
 ... boel ... last ... sommigen ... ging ...
 ... vergissing ... dak ... atap ... mee ... Onder ...
 ... nog ... sineschen ... schipper ...
 ... nog ... eten ...
 ... die ... met ... zijne ... vrouw ... gerust ...
 ... heele ... dak ... zijn ... kop ...
 ... kreeg ... dak ...
 ... riep ...
 ... Dat ... beestegoed ...
 ... uit ... Maar ... Ofschoonpentjalans ... andere ...
 ... kerels ... waren ... ook ... weinig ... ondeugend ...
 ... steunden ... zeker ... toewans ... voort ...
 ... trokken ... Om ... half ... 9 ... kwamen ...
 ... pasangerahan ... Tjabang ...
 ... verzeker ... U ...
 ... hadden ... doorgestaan ...
 ... warmte ...
 ... doode ... lucht ... heden ... avond ... zoo ... erg ...
 ... niet ... dronk ... nog ... goed ... glas ... wijn ...
 ... ging ... toen ... stilletjes ... slapen ...
============================================================
NNM001001117 0212

page title: ... 30 december Zoo zitten weder Pasangerahan Tjabang Eigenlijk Kampong noordelijk ...
 
 ... 30 ... december ...
 ... Zoo ... zitten ... weder ... Pasangerahan ...
 ... Tjabang ... Eigenlijk ... Kampong ...
 ... noordelijk ... sinee- ...
 ... sche ... Kampong ... Kadaoen ... verder ...
 ... beneden ... Tjabang ... boengin ...
 ... genaamd ... Aan ... over ... west ... zijde ...
 ... rivier ... mede ... groote ... Kampong ...
 ... ook ... Tjabang ... genaamd ... Daar ... staat ...
 ... woning ... schout ... geheele ...
 ... afdeling ... Bataviasch ... Tjabang ... gebied ... voert ...
 ... Er ... komen ... veel ... dieren ... moeten ...
 ... teekend ... worden ... hebben ... daag ... nog ...
 ... eenige ... visschen ... andere ... zeedieren ...
 ... pasar ... gekocht ... doch ... nieuwe ... onder ...
 ... dezelven ... opgedaan ...
 ... gevoel ... mij ... geheel ... niet ... wel ...
 ... heb ... hoofdpijn ... ben ... misselijk ... als ... maar ... niet ...
 ... ziek ... word ...
 ... 31 ... december ...
 ... Dit ... dus ... laatste ... dag ... tijdperk ...
 ... zich ... weder ... stroom ... eeuwen ... zal ...
 ... storten ... Ik ... heb ... dit ... tijdperk ... veele ... verdrietige ...
 ... toch ... ook ... genoeglijke ... ogenblikken ... gehad ...
 ... Opmerkelijk ... ben ... goede ... voorzienigheid ...
 ... alle ... gevaren ... beschermd ... geworden ... had ...
 ... zulks ... wel ... verdiend ... O ... Vader ... Gij ... zijt ... barmhartig ...
 ... Treurig ... stelde ... jaar ... zich ... mijn ... dier ...
 ... baar ... vaderland ... doch ... keerde ... eindelijk ...
 ... landgenoten ... besten ... Neen ...
 ... zoo ... lang ... reine ... zeden ... gewoonten ...
 ... onzer ... goede ... voorouders ... eeren ... stand ... houden ...
 ... zoo ... lang ... verlaat ... God ... dierbaar ... vaderland ... niet ...
============================================================
NNM001001117 0213

page title: ... 7 O! Goedertierend vader neem gunstig ootmoedigen dank Goede ...
 
 ... 7 ...
 ... O! ... Goedertierend ... vader ... neem ... gunstig ...
 ... ootmoedigen ... dank ... Goede ...
 ... mijnen ...
 ... Gij ... afgelopen ... jaar ...
 ... Uwe ... liefderijke ... be ...
 ... doen ... genieten ...
 ... scherming ... gevaren ... Gij ...
 ... mijne ... vrienden ... hebt ... geschonken ...
 ... kwijnden ... henen ...
 ... Voorgeslachten ...
 ... hun ... graf ...
 ... wij ... bloeijen ...
 ... Ras ... zal ... 't ... nakroost ... beweenen= ...
 ... t ... Menschdom ... valt ... als ... blaadren ... af ...
 ... 't ... Stof ... door ... eeuwen ... zaamgelezen ...
 ... Houdt ... zelfde ... graf ... bewaard ...
 ... Buiten ... U ... o ... eeuwig ... wezen ...
 ... Ach ... wat ... was ... mensch ... aard ...
 ... snelt ... vrij ... henen ...
 ... Maanden ... jaren ...
 ... Met ... Uw ... blijdschap ... verdriet ...
 ... moog ... bewenen ...
 ... welk ... ramp ...
 ... God ... mijn ... God ... verandert ... niet ...
 ... alles ... hier ... begeven ...
 ... Blijft ... mij ... alles ...
 ... zijne ... hand ...
 ... voortgeleid ...
 ... nietig ... leven ...
 ... Schouw ...
 ... In ... eeuwig ... vaderland ...
 ... En ... nu ... achtienhonderteenendertig ... stort ... vrij ...
 ... heenen ... stroom ... eeuwen ...
============================================================
NNM001001117 0214

page title: ... zondag januarij 1832 Goede God bewaar verder jaar zoo als ...
 
 ... zondag ... januarij ... 1832 ...
 ... Goede ... God ... bewaar ... verder ... jaar ... zoo ...
 ... als ... Uwe ... barmhertigheid ... tot ... hiertoe ... heeft ...
 ... bewaard ... Om ... Jesus ... wille ... Amen ...
 ... Van ... jaar ... af ... wil ... mijn ... schrijven ...
 ... U ... goede ... Vrienden ... M ... Magen ...
 ... rigten ... met ... U ... mijne ... eenzaamheid ...
 ... onderhouden ... Hier ... kan ... ik ...
 ... gemis ... eenigzins ... troosten ...
 ... Ja ... vrienden ... thans ... zit ... hier ... Pasange ...
 ... rahan ... Tjabang ... met ... Muller ... Overdijk ...
 ... eenige ... Javasche ... bedienden ... Het ... altijd ...
 ... nog ... even ... warm ... stinkt ... hoe ... langer ... hoe ... on- ...
 ... verdragelijker ... Er ... willen ... maar ... volstrekt ... geene ...
 ... regens ... vallen ... anders ... niets ... dan ... kon ...
 ... stinkboel ... daar ... zoo ... niet ... gisten ... Overdijk ...
 ... weinig ... sukkelen ... ben ... ook ...
 ... regt ... zoo ... behoor ... vogelen ... hier ...
 ... niet ... veel ... meer ... verkrijgen ... zee-dieren ...
 ... kunnen ... dezen ... tijd ... moeijelijk ... worden ...
 ... komen ... meer ... naar ... diepte ...
 ... verhuist ... kenterings ... komen ... deze ...
 ... meer ... stranden ... heer ... Tempel ... heeft ...
 ... beloofd ... nog ... eenige ... zien ... vangen ...
 ... toetezenden ... daar ... komt ...
 ... niets ...
 ... Overmorgen ... denken ... boven ...
 ... vertrekken ... vooreerst ... Kampong ...
 ... Teloek ... bangoen ... paar ... dagen ... optehouden ...
 ... Misschien ... eenige ... mooije ...
 ... vogels ... bekomen ...
 ... Veel ... heil ... zegen ... voorspoed ... alles ... goeds ...
 ... Nieuwe ... jaar ...
============================================================
NNM001001117 0215

page title: ... Maandag 2 Januarij Hoe vriendelijk zorgt vrouw hoofd hier voor ...
 
 ... Maandag ... 2 ... Januarij ...
 ... Hoe ... vriendelijk ... zorgt ... vrouw ... hoofd ... hier ...
 ... voor ... Gisteren ... kwam ... vragen ... of ...
 ... nieuwejaars ... dag ... heden ... wilden ... uitstellen ...
 ... zou ... groot ... feest ... geven ... Het ... kon ...
 ... deze ... eentonige ... gewesten ... natuurlijk ...
 ... niets ... schelen ... al ... had ... goede ... vrouw ... willen ...
 ... hebben ... Nieuwjaarsdag ... drie ... weken ...
 ... uitstelden ... namen ... haar ... voorstel ...
 ... naauwelijks ... ogen ... geopend ... toen ...
 ... partij ... Javanen ... golek ... spel ... kwamen ...
 ... hun ... kraampje ... voorhuis ... opsloegen ...
 ... spel ... met ... kleine ... houten ... poppen ...
 ... stellen ... oude ... Javasche ...
 ... uitgevoerd ...
 ... helden ... worden ... door ... man ...
 ... vastgehouden ... bewogen ... Hij ... zingt ... er ...
 ... allerhande ... gedichten ... oude ... geschiede ...
 ... nissen ... Javanen ... voorstellen ... bij ... wordt ...
 ... volkje ...
 ... door ... gamblangspel ... begeleid ...
 ... sloeg ... dingen ... hooren ...
 ... zien ... verging ...
 ... kwamen ... partij ...
 ... ogenblik ... daarna ...
 ... boel ... koewe ...
 ... jongens ...
 ... Tjoetak ... bragten ...
 ... Kapala ...
 ... allerbonts ... opgeschikt ...
 ... Ook ... rongings ... schreeuwende ... zangen ...
 ... dansch ...
 ... uitvoeren ...
 ... Tjabang ... kwamen ...
 ... Alle ... grooten ... boel ... sineesschen ...
 ... vrouwen ... boel ... weder ...
 ... Njonjas ... smiddags ... weder ... frisschen ...
 ... tegen ... avond ...
 ... moed ... terug ... komen ... feest ...
 ... Zoo ... veel ... volk ... savonds ...
 ... was ... hebben ... nooit ... huis ... gehad ...
 ... voorplein ... Pasan ...
 ... gaanderijen ...
 ... gerahan ... stonden ... vol ... Maleijer ... Javanen ...
 ... sinezen ... vrouwen ... mannen ... zulk ... volkje ...
============================================================
NNM001001117 0216

page title: ... Binnen zaten Kapala tjoetak zijnen oud opziener zoutpannen Pakies hunne ...
 
 ... Binnen ... zaten ... Kapala ... tjoetak ... zijnen ...
 ... oud ... opziener ... zoutpannen ...
 ... Pakies ... hunne ... vrouwen ...
 ... goed ... bereiden ... dis ... spijzen ...
 ... groote ... inlanders ... dronken ... wijn ... dat ...
 ... genoegen ... zien ... Tot ...
 ... laat ... nacht ... duurde ... feest ... voort ...
 ... waarna ... veren ... kropen ...
 ... dingsdag ... 3 ... Januarij ...
 ... stonden ... morgen ... reeds ... vroeg ...
 ... laden ... goed ... koffyprahoe ...
 ... dezelve ... teloek ... bangoen ... reis ...
 ... nemen ... Na ... hartelijk ... afscheid ...
 ... goede ... Inlandschen ... hoofden ... hunne ... vrou- ...
 ... wen ... hebben ... genomen ... staken ... tegen ...
 ... 8 ... uren ... wal ... kapala ... tjoetak ... ver ...
 ... gezelde ... voeren ... voorbij ... Kampong ... kampongs ...
 ... kalapa ... doewa ... weerszijden ... rivier ...
 ... allen ... gelegen ... 3 ... palen ... lang ... oud ...
 ... graf ... kwanga_doewa ... haare ... hoog ...
 ... palen ... staande ... huizen ... Kampong ... boegies ...
 ... kendajakan ... alwaar ... dak ... tempel ...
 ... gevallen ... Baroe ... Kendal ... Ti_koengan ...
 ... Telok_boejoeng ... Koeroes ... telok_garoed ...
 ... Tapak_serang ... thans ... rijstpakhuis ...
 ... Heer ... Beinow ... Batoe_djaja ... met ...
 ... aardige ... huizen ... kalapa_noengal ... djati_tekan ...
 ... waar ... schoone ... aren ... palmen ... groeiden ... telok ...
 ... amboeloe ... kwamen ... tegen ... 2 ... uren ...
 ... Telok_bangoen ... Al ... deze ... Kampongs ... zijn ...
 ... rijk ... kokospalmen ... daar ...
 ... aren ... veele ... pisang ... boomen ... beplant ...
 ... huizen ... zien ... zeer ... goed ... uit ...
 ... goede ... kleding ... bewoners ... geeft ... duidelijk ...
============================================================
NNM001001117 0217

page title: ... kennen welvaart heerscht Meer beneden liggen Kampongs digter grooter boven ...
 
 ... kennen ... welvaart ... heerscht ... Meer ... beneden ...
 ... liggen ... Kampongs ... digter ...
 ... grooter ... boven ... Negen ... menschen ...
 ... ieder ... Kampong ... verwisselden ... trokken ...
 ... boven ...
 ... palen ... Te ... Teloek ... bangoen ... , ... had ... de ... kapala ... tjoetak ...
 ... een ... groot ... op ... Makassaasche ... wijze ... ge- ...
 ... bouwd ... huis ... doen ... gereed ... maken ...
 ... gedekte ... tafel ... vol ... koewe ... wachte ...
 ... oud ... vriendelijk ...
 ... bewoner ...
 ... vriendelijk ...
 ... man ... ontving ...
 ... gastvrij ... als ... of ... onzen ... ouderlijke ... woning ...
 ... waren ...
 ... nu ... ga ... eerst ... klein ...
 ... Zoo ... vrienden ...
 ... maken ... Muller ... Overdijk ...
 ... wandelingje ...
 ... kapala ... Tjoetak ... jagt ...
 ... woensdag ... dag ... 4 ... Januarij ...
 ... Dit ... hier ... aardig ... Kampong ... met ...
 ... vruchtboomen ... o ... beplant ...
 ... palm ... pisang ... andere ...
 ... rivier ...
 ... Het ... ligt ...
 ... nagenoeg ... dertig ... huizen ...
 ... bestaat ... nog ... sinezen ...
 ... Er ... wonen ... ook ...
 ... bamboe ... strekken ... zich ... groote ... sawas ...
 ... Achter ... hetzelve ... kreupelhout ...
 ... staat ... worden ... begrensd ...
 ... water ... kwam ... vond ...
 ... Toen ... gisteren ... avond ... oude ...
 ... tafel ... gedekt ...
 ... weder ... Sambo ... had ...
 ... mandor ... van ... laten ... komen ...
 ... van ... plaats ...
 ... dansmeiden ... hare ...
 ... ganschen ... avond ...
 ... geluid ...
 ... schel ... klinkend ...
 ... kunsten ... onder ...
 ... speeltuigen ... uitvoerden ...
 ... inlandschen ... speeltuigen ...
 ... gantschen ... nacht ...
 ... landschen ... hoofden ... waren ...
 ... eeten ... van ... koewe ... andere ...
 ... vrolijk ...
============================================================
NNM001001117 0218

page title: ... voerden nu dan hunne dansch dames mee sliepen zelfde vertrek ...
 
 ... voerden ... nu ... dan ... hunne ...
 ... dansch ... dames ... mee ... sliepen ...
 ... zelfde ... vertrek ... waar ... feesttafel ... stond ...
 ... Voor ... trap ... huis ... speelde ... Ron ...
 ... gings ... gantschen ... nacht ... geen ...
 ... oog ... digt ... gedaan ...
 ... gaat ... tegenwoordig ... gezondheid ...
 ... gansch ... niet ... zoo ... behoort ... hoop ...
 ... Goede ... hemel ... erge ... ziekte ...
 ... zal ... bewaren ...
 ... Heden ... morgen ... vriendelijke ... Kapala ...
 ... tak ... Tjabang ... hiertoe ...
 ... heeft ... vergezeld ... vertrokken ... Hij ... heeft ... zoon ...
 ... Mandor ... aangewezen ...
 ... ander ... laten ... doen ... wat ... hebben ... wil ...
 ... Morgen ... ochtend ... vroeg ... denken ... reis ...
 ... Krawang ... verder ... oort ... zetten ...
 ... Muller ... jagt ... gegaan ... zien ...
 ... nog ... ander ... verkrijgen ...
 ... middag ... kwam ... terug ... had ... nog ...
 ... paar ... kiewieten ... geschoten ...
 ... nacht ... weinig ... ingesluimerd ...
 ... werd ... schreeuwen ... menige ...
 ... menschen ... voorplaats ... waren ...
 ... vergadert ... dansmeiden ... zien ...
 ... spelen ... langzaam ... wakker ... gemaakt ... Ieder ...
 ... ogenblik ... hoorde ... schreeuwen ... herhalen ...
 ... was ... geven ... menige ...
 ... haar ... goedkeuring ... pantong ... zingen ...
 ... Maleijer ... Ronging ...
 ... Beurtelings ... zongen ... aardige ... deuntjes ...
 ... werden ... slaan ... gamblang ...
 ... begelijd ... aanschouwers ... luisterden ... aandachtig ...
 ... gaven ... iedere ... aardige ... passage ... hunnen ...
 ... goedkeuring ... luid ... kennen ...
============================================================
NNM001001117 0219

page title: speelen van Ang klongs wakker. Onze oude
 
 ... heb ... pantons ... opgeschreven ... zal ...
 ... naderhand ... voegen ...
 ... donderdag ... 5 ... Januarij ...
 ... Aan ... boord ... koffy ... prahoe ... Medang ...
 ... asam ... bevind ... thans ...
 ... partij ... javanen ... rivier ... Tjitaroem ...
 ... getrokken ... groote ... afstrooming ... water ...
 ... heeft ... sedert ... gisteren ... avond ... plaats ...
 ... rivier ... veel ... hooger ... geworden ...
 ... weg ... langs ... rivier ...
 ... zeer ... goede ...
 ... 2 ... 3 ... voeten ... water ... bedekt ...
 ... morgen ... 1 ...
speelen van Ang klongs wakker. Onze oude
 ... speelen ... weder ... goede ...
 ... gereed ... maakten ...
 ... tafel ... order ... laden ... prahoe ...
 ... hartelijk ... afscheid ...
 ... staken ... hebben ...
 ... vriendelijke ... gasthouders ...
 ... onze ... Telok ... bangoen ...
 ... Onze ... trekkers ... werden ... twee ...
 ... wal ...
 ... moesten ...
 ... obors ... voorgelicht ...
 ... water ... gaan ... voeren ...
 ... langs ... kampongs ... Tambon ... Telok ... ampel ...
 ... Medang ... asam ...
 ... Pisang ... sambo ...
Hier werden onze lijnlopers weder verwisseld
 ... Juist ... zons_opgang ... waren ...
 ... land ... lang ... zoo ... veel ... niet ... bebouwd ...
 ... Tjabang ... Verder ... voeren ... langs ...
 ... rivier ... Medang ... asam ... alang ...
 ... rivier ...
 ... velden ...
 ... achten ... waren ...
 ... koers ... gaat ...
 ... kampong ... slingeringen ... zuid_oost ...
 ... afzakken ... rivier ...
 ... schreeft ... oevers ... werd ... bezoomd ... thans ...
 ... hooge ... overgestelde ... zeggen ...
 ... hooge ... water ... zeer ... laag ...
 ... namelijk ... rivier ...
============================================================
NNM001001117 0220

page title: ... voeren wij al zuid langs de Kampongs Telok boender maar ...
 
 ... voeren ... wij ... al ... zuid ... langs ... de ...
 ... Kampongs ... Telok ... boender ... maar ... onze ... trekkers ...
 ... werden ... verwisseld ... langs ...
 ... oostoever ... een ... menigte ... jati ... bosschen ...
 ... hier ... aangeplant ... hoogte ...
 ... kwam ... ons ... midden ... in ... breede ... rivier ...
 ... Sinees ... tegen ... zich ... op ... klein ... vlot ... van ...
 ... pisang ... rivier ... af ... liet ... drijven ...
 ... felle ... zonne ... hitte ... had ... eene ... kleine ...
 ... boven ... het ... hoofd ... De ... jati ... bosschen ... welke ...
 ... plaats ... denkoel ... heet ... zijn ... op ...
 ... oostelijken ... oever ... der ... Tjitaroem ... gelegen ...
 ... westelijke ... is ... met ... veel ... alang ... en ...
 ... hoog ... gras ... begroeid ... Van ... hier ... kwamen ...
 ... mij ... langs ... Kampongs ... Sarut ... tegen ...
 ... middag ... langs ... Pataroeman ... een ... groot ... Kampong ...
 ... waar ... ons ... volk ... verder ... werd ... verwisseld ... , ... lang ... langs ... , ... Ka- ...
 ... @-bajaran ... , ... Wanasepi ... , ... op ... oostoever ... veel ...
 ... kalapa ... en ... andere ... palmen ... Jati ... bosschen ... verder ...
 ... langs ... de ... Kampongs ... Toengak ...
 ... djati ... Soenda ... Toengak ... djati ... djawa ... Kedoeng ...
 ... gede ... Boenjaga ... en ... Tanjong ... poera ... tegen ...
 ... 4 ... uren ... kwamen ... wij ... in ... laatste ... Kampong ... aan ...
 ... Digt ... bij ... dezelve ... stroomt ... aan ... den ... westoever ...
 ... der ... Tjitaroem ... Tjibe-t ... deze ... rivier ...
 ... (Tjitaroem) ... Langs ... ander ... fraai ... kam ...
 ... pong ... waarvan ... naam ... vergeten ...
 ... Telok ... kwamen ... tegen ... 6 ... uren ...
 ... Krawang ... Door ... onzen ... vriend ... Kort ...
 ... hals ... nog ... goeden ... welstand ... was ... werden ...
 ... mij ... hartelijk ... verwelkomt ...
 ... 8 ... Januarij ...
 ... Aanstonds ... gaan ...
 ... tenzorg ... Bui ...
 ... tenzorg ... niet ... gansch ... wel ... hebben ...
 ... ook ... ander ... nodig ... kleding ... andere ...
 ... voorraad ... Ook ... schepen ... Japan ...
============================================================
NNM001001117 0221

page title: ... gekomen die onder anderen ook @COMMA door den 185 gezonden ...
 
 ... gekomen ... die ... onder ... anderen ... ook ... , ... door ... den ... 185 ...
 ... gezonden ...
 ... boord ... hebben ... welke ...
 ... Heer ... Muller ... moeten ...
 ... Gedeeltelijk ... te ... paard ... , ... gedeeltelijk ...
 ... zullen ... wij ... dit ... reisje ... doen ...
 ... in ... eene ... marong ...
 ... zitten ... Muller ... en ...
 ... Het ... regent ... buiten ...
 ... twee ...
 ... gekomen ... In ...
 ... geladen ... andere ... reizen ...
 ... Gisteren ... 3 ... uren ... hebben ...
 ... verlaten ... De ... weg ...
 ... nog ...
 ... weder ...
 ... voet ...
============================================================
NNM001001117 0222

page title: ... langs ...
 
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0223

page title: ... z paarden ...
 
 ... z ...
 ... paarden ...
============================================================
NNM001001117 0224

page title: ... langs plaats 2 nog hoop betering ...
 
 ... langs ...
 ... plaats ...
 ... 2 ...
 ... nog ... hoop ... betering ...
============================================================
NNM001001117 0225

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0226

page title: ... Buitenzorg nog naar Batavia ...
 
 ... Buitenzorg ...
 ... nog ...
 ... naar ... Batavia ...
============================================================
NNM001001117 0227

page title: ... met voorschot van 5000 heeft alleen ...
 
 ... met ...
 ... voorschot ... van ... 5000 ...
 ... heeft ... alleen ...
============================================================
NNM001001117 0228

page title: ... Muller meeste ...
 
 ... Muller ...
 ... meeste ...
============================================================
NNM001001117 0229

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0230

page title: ... hun schaap uit ...
 
 ... hun ...
 ... schaap ...
 ... uit ...
============================================================
NNM001001117 0231

page title: ... nog ...
 
 ... nog ...
============================================================
NNM001001117 0232

page title: ... maakten huisje zagen wij dat ...
 
 ... maakten ...
 ... huisje ...
 ... zagen ... wij ... dat ...
============================================================
NNM001001117 0233

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0234

page title: ... eenige voor ...
 
 ... eenige ...
 ... voor ...
============================================================
NNM001001117 0235

page title: ... plaats ...
 
 ... plaats ...
============================================================
NNM001001117 0236

page title: ... menigte @ver- @-vaardigt en tamelijk nauwkeurig zijn licht bruin en ...
 
 ... menigte ...
 ... @ver- ...
 ... @-vaardigt ... en ... tamelijk ... nauwkeurig ... zijn ...
 ... licht ... bruin ... en ...
 ... zitten ...
 ... echter ...
 ... van ...
 ... ook ...
 ... Krawang ...
 ... wij ...
 ... vertrokken ...
============================================================
NNM001001117 0237

page title: ... met ...
 
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0238

page title: ... van schoon ...
 
 ... van ...
 ... schoon ...
============================================================
NNM001001117 0239

page title: ... had nog waar ...
 
 ... had ...
 ... nog ...
 ... waar ...
============================================================
NNM001001117 0240

page title: ... geweest @COMMA alle pligt toch nog ...
 
 ... geweest ... , ... alle ...
 ... pligt ... toch ... nog ...
============================================================
NNM001001117 0241

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0242

page title: ... nog licht hier vroeg z vragen ...
 
 ... nog ...
 ... licht ... hier ...
 ... vroeg ...
 ... z ...
 ... vragen ...
============================================================
NNM001001117 0243

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0244

page title: ... waarschijnlijk ...
 
 ... waarschijnlijk ...
============================================================
NNM001001117 0245

page title: ... eenige tot zijweg met weder met ...
 
 ... eenige ...
 ... tot ...
 ... zijweg ...
 ... met ...
 ... weder ...
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0246

page title: ... a is ...
 
 ... a ...
 ... is ...
 ... e ...
============================================================
NNM001001117 0247

page title: ... tot ...
 
 ... tot ...
============================================================
NNM001001117 0248

page title: als zij een eind voorbij zijn zeggen zij
 
 ... Djoeri ... weg ... berg ... riviergeesten ... van_welke_de ... welke ...
 ... zeggen ... dat ... zij ... de ... voorbij ...
 ... doen ... sterven ... Om ... deze ... ongelukken ...
 ... echter ... te ... gebruiken ... zij ... het ... volgende ...
 ... zij ... zij_zeggen ... zeggen ... ik ... ken ... ik ... durf ...
als zij een eind voorbij zijn zeggen zij
durf niet durf ook hebben zij nog een 
 ... zeggen ...
 ... Groot ... grootmoeder ... Groot ...
 ... Grootvader ...
 ... maak ... weg ...
te veel
 ... geeft ... bescherming ...
schorpioen laat slapen olifant laat voorbij
opdat ons niets gebeurd voorbij
onder deze naam verstaat men
 ... een ... in ... kamp_maar ...
 ... dansen ...
raken en zijn goed kan verpanden de
 ... meiden ... smaak ...
 ... en_die_dan ... al ... het_geene ... zij ... op_beide ...
 ... hem ... de ... helft ... moeten ... worden ... door ...
 ... gehouden ... opdat ... zijne ... bezocht ... wordt ...
 ... en ... mevr ...
 ... donderdag ... 15 ... maart ...
Ik ben tegenwoordig, met van Gelder onzen
 ... aan ... visschen ... van ...
 ... door ... Burger ... zijn ... gezondheid ... zie ...
 ... Er ... zijn ... 200 ... teekeningen ... van ... voorgaande ...
 ... van_dit_jaar ... van ... zeventien ... hebben ... wij ... er ... reeds ... al ...
============================================================
NNM001001117 0249

page title: er deze man
 
er deze man
zoo nauwkeurig als men maar 
 ... Macklot ...
om dezen sinees te ontslaan uit onze dienst
vroeger teekenaar bij
de natuurkundige commissie onder Kuhl en
naderhand geworden is
in plaats van onzen sinees
benoemd het spijt mij dat wij deze
laatsten moeten missen
de heer Korthals is gisteren van terug
gekomen hij was daar geweest om met
over ons verder reisplan te
mevr Chacklot
spreken het eerste plan was om van hier naar
te gaan maar de weg 
is door zijne modderachtigheid daar huis
en daar geheel onder water staat en daar
de bruggen haast allen weggespoeld zijn
naar nog paarden te gebruiken
Binnenkort komt de hier aan
over het plan te spreken
onze javasche jagers en zijn
tegenwoordig reeds druk aan hunne werkzaam
heden. scheelt wat dat deze
aan de En nu is het nog lang zulk
goed weer niet als wij het regent
nog dagelijks
is tegenwoordig laag
 ... De ... rivier ...
toen het zoo hevig regent
zij moet in die dagen
 ... hoog ... zijn ... overal_op ... de_hooge ...
oevers ziet men de overblijfselen van het
spoelde zand en de modder. Het water heeft
2 en 3 voeten hoog op de markt van 
gestaan verscheidene sawas zijn onderstroomd en
bedorven geworden langs de rivier zijn een
menigte en vruchtboomen door den
stroom verwoest geworden
============================================================
NNM001001117 0250

page title: De Heer Macklot houd zich nog altijd in de
 
De Heer Macklot houd zich nog altijd in de
bovenlanden van bezig en is tegen
woordig aan het onderzoeken van steen
erts, aard en watersoorten die daar voor
komen. Tegelijk gaat tegenwoordig
 ... om ...
zegt dat Macklot
al te lang boven blijft dat hij
drie maanden op de komst van den heer
Macklot heeft gewacht. En het is ook
laastleden
december vertrokken zei heer Macklot
gaat maar vast vooruit naar beneden ik
zal spoedig bij u zijn
afdeling (tjoetak) van de Residentie
naam is ten noorden aan zee ten oosten 
ten zuiden aan en ten
 ... westen ... Tjabang ...
Dezelve is lang van het noorden
naar het zuiden nagenoeg
van het westen naar het oosten De voornaamste
rivieren zijn die deze gehelen
westelijke bepaald en het kleine riviertje
dat aan de noordzijde in zee stroom
en door moerassen wordt gevormd land is vlak
met een menigte groote moerassen waaronder
de voor
naamste zijn. is hetzelve met drooge en
natte rijstvelden bijplant, Langs 
hier en daar in de binnenlanden staan een
menigte bomen ook heeft men er vruchten
bomen geplant. Er zijn in deze afdeling
33 dorpen of kampongs waarvan voornaamste
 ... zijn ... langs ... de ... tjitaroem ... van ... boven ... af ...
 ... Roemanbe ... Gintoeng ...
van de afdeling, 42 palen van en 26
aan den oostkust van de
bij een groote die de rivier hier gelegen
============================================================
NNM001001117 0251

page title: 39 palen van Batavia aan den grooten, door
 
 ... Gompol ... Teloek ...
39 palen van Batavia aan den grooten, door
Daendels gemaakten weg van Batavia naar
bij eenen overvaart over den Tjitaroem gelegen waar
vroeger eene steenen vesting lag met 40 soldaten
die ten tijde van den Gouverneur Generaal
 ... is ... afgebroken ... waar ...
eene aarden versterking oprigte met stukken uit
het oude fort die echter verviel toe de weg
een jaar na deszelfs aanleg niet meer werd
gebruikt waar thans een menigte
wonen en eenen opziener van het landgoed
 ... en ...
 ... P ...
in het binnenland
en eindelijk aan het 
dat door Sinezen wordt bewoond
die zich met de vischvangst en landbouw
en die dikwijls vechtterijen met
 ... De ... zeerovers ... hebben ... liggen_in ... de_binnen ...
 ... landen ... dorpen ...
 ... Gede ...
 ... Pasir ...
ella en Doerin die ik haast had
De bevolking bestaat uit 5527 zielen waar
onder 550 sinezen en de overigen meestal
en weinig maleijers zijn. In
de afdeling zijn 1277 huizen waarvan
 ... hoofd ... der ... afdeling ... titel ... van ...
 ... Tjoetak ... Deze ... thans ... is ...
 ... Zij ...
verder zijn onder hem
alle kampong 
gesteld. Ook heeft hij nog 
drie oppassers
============================================================
NNM001001117 0252

page title: Geregts zaken worden te Poerwakarta afgedaan
 
Geregts zaken worden te Poerwakarta afgedaan
ofschoon ik geloof dat men hier 
met zijne ambtenaren nodig had
in de meeste berg afdelingen bestuur 
godsdienst staat onder eenen twee
 ... Ketib ... vier ... Moedin ... twee ... Bielal ... twee ... Marabot ...
 ... en ... veele ...
De inkomsten van de landrente bedragen na
 ... genoeg ... f ... 3 ... a ... 4 ... 000 ... s_jaars ... jaars ...
 ... De ... Tjoetak ...
en de leutenant der sinezen houden ver
blijf te Krawang. De ligging van dit dorp
hebben mij hier voor afgehandelt
Door het loopt de groote weg langs
 ... de ...
 ... Kampong ... naar ... Poerwakarta ...
is een groot vierkant plein
waar aan ten westen en de
woning van den en ten
zuiden de Pasangerahan of het gebouw
waar zijn gelegen De sineschen
kamp bestaat uit een menigte bamboeze
huizen die thans zijn gebouwd in plaats van
de voor jaren afgebrande 
en houte Sineesche woningen. De Sinezen
 ... met ... het ... kopen ...
van rijst, zout, tabak, kruiderijen 
andere dingen. pacht ook
 ... en ... lommert ... Kongsi ... en ...
en trekt van na het
 ... ment ... voordeel ...
Nu nog eenige opgaven der hoeveelheid van
huizen 1277 paarden 106
dorpen 33 buffels 1085
 ... zielen ... 5527 ... 5450 ...
Sinezen 550
Zoo als dezelve naar de teling van dit jaar is.
============================================================
NNM001001117 0253

page title: woensdag den 21 Maart
 
woensdag den 21 Maart
heden morgen tegen 9 uren 
met eenige koelies die zijn
dit de 

goederen en oude matras droegen hier aan
 ... goederen ... aloen ... had ...
 ... over ... de ... aloen ...
 ... Hij ... stapte ... deftig ... eenen ... blaauwen ...
 ... een ... oud ... groen ... jasje ... eenen ... verkreukten ...
 ... linnen ... broek ... aan ... en ... hoofd ... Het ... is ...
 ... oudmodischen ... hoed ... op ... het ... hoofd ...
 ... levendig ... klein ... zwartachtig ... mannetje ...
 ... en ... levendig ... Hij ... is ... bij ...
 ... ter ... spraak ... is ... hij ... is ... bij ...
 ... dat ... aangesteld ... als ... tekenaar ... in ...
 ... onze ... Commissie ... heeft ... het ...
 ... van ... onzen ... Sinees ...
 ... plaats ... van ... dezen ... 60 ... maand ... smaands ...
 ... zelfde ... tractement ... als ... onzen ... natuurkundige ...
 ... vroeger ... was ... hij ... van_Raalten ... Raalten ...
 ... Commissie ... eene ...
 ... Hij ... genoot ...
 ... het ... jaar ... 1824 ...
 ... Dat_was ... in ... het ... jaar ...
 ... van ... 120 ... om ...
 ... het ... ongeluk ... om ...
 ... het ... ziekenhuis ... zieken ... huis ...
 ... te ... worden ... en ... kwam ... drie ... jaren ... bleef ...
 ... te ... Batavia ... Twee ... of ... beter ...
 ... zelve ... werd ... toen ... weder ...
 ... hij ... in ... het ... hij ... dien ... tusschen ...
 ... zocht ... omdat ... hij ...
 ... bestaan ... met ...
 ... ontslagen ... was ... zijn ... bestaan ...
 ... tijd ... maken ...
 ... Tekenen ... en ... portretjes ...
 ... voort ...
 ... hij ... hier ... mede ...
 ... niet ... langer ... kon ... volhouden ...
 ... tot ... hij ... het ... om ... als ...
 ... en ... het ... gouvernement ... herplaats ... te ...
 ... tekenaar ... bij ... deze ... Commissie ...
 ... Dit ... is ... hem ... onder ... die ... geringe ...
 ... worden ...
 ... toegestaan ... Morgen ... zal ... hij ...
 ... voorwaarde ...
 ... van ... zijn ... werk ... geven ... Het ...
 ... eenen ... proef ... van ...
 ... of ... hij ... zoo ... veel ... kan ...
 ... zal ... benieuwen ...
 ... onzen ... goeden ... Sinees ... Hij ...
 ... uitvoeren ... als ... onzen ... werken ...
 ... beter ... spreken ... dan ... werken ... ge ...
 ... kan ... veel ...
 ... loof ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0254

page title: Den 24 maart. Heden is de heer Macklot hier aangekomen
 
Den 24 maart. Heden is de heer Macklot hier aangekomen
gezet door den Resident. Hij had de reis van 
Poerwakarta ..waarts in een gemaakt
Nadat wij hadden ontbeten hebben wij een
boel samen verhandelt als
over het ontslag van onzen Sineschen teeke
naar en aanstelling van den heer de
Chalinees die den heer Korthals als teekenaar
is toegevoegd onze verdeling in drie
gezelschappen Macklot en Overdijk; Muller
en ik Korthals van Gelder en de
door welke verdeling het voor ons veel ge
makkelijker zal worden om levens
midelen woningen enz te verkrijgen
reisplan dat Muller en ik ons naar
zullen begeven met onzen ligtste
goederen en dat Korthals en de zijnen naar
Tjihao gaan dat onze zware goederen
met onder Tjihao naar Bandang
zullen worden gezonden dat mij op
laatst gemelde plaats onze hoofd ver
blijfplaats hebben bepaald enz
alle onze verhandelingen is smiddags
de heer Macklot en de Resident
hier naar Teloek het landhuis
heer Frezer weggereden
den 21 maart
Heden zijn en Macklot en
van Teloek
terug gereden
heeft een paar teeke
ningen gemaakt. Hij teekent geestig maar
geen geduld genoeg om zijn werk
============================================================
NNM001001117 0255

page title: uittevoeren. Ook is zijne wijze waarop hij zijne
 
uittevoeren. Ook is zijne wijze waarop hij zijne
teekeningen begint verkeerd.
Het is hier tegenwoordig over dag zeer warm
en snachts tamelijk koud. Ik geloof niet dat
het hier thans gezond is. Verscheidene van 
ons bevinden zich onpasselijk. Korthals
klaagt over verslapping; van Gelder sukkelt
Muller is ook een paar dagen niet wel
geweest en ik kon ook wel beter zijn
om mij gezond te kunnen noemen. 
Ik wenschte gaarne dat wij nog voor
een dag of wat naar eenen koeleren
bergstreek konden gaan om voor onze
reis naar Pamanoekan wat sterker te
zijn. Maar waar zullen wij heengaan?
De Goenoeng parang ligt in de Preanger
landen. Te Wangasa zijn wij geweest.
de berg Dungdingharie ligt op een landgoed
en daarop is het moeijelijk om de nodige 
hulp te bekomen.
den 29 Maart 1832.
De grond der Afdeling Krawang die aangespoeld
is, bestaat grootendeels uit toon en alhier
aarde. De meest op derzelve voorkomende

planten zijn, op de hoogere plaatsen= de
 ... planten ...
bamboe doeri hier en daar djati. Ki bodas
en Malakken, alang alang, eenige vijg soorten
enz; de lagere waterachtige plaatsen zijn zoo
als in Holland de moerassen met rietsoorten
begroeid. De vruchten die ik hier heb gezien
zijn de Manas, Kalapa, Pisang, radja, ambon

lenmoet, doekoe, kokosan, mangis, ramboetan
Djerok bezar of pompelmoes, smas appelen
============================================================
NNM001001117 0256

page title: blimbing of blimbang, blimbing besi. Djamboe
 
blimbing of blimbang, blimbing besi. Djamboe
ajer, djamboe Semarang, boewa nona; 
de groenten katjang pandjung. bonting tjatang
De rivieren en moerassen zijn tamelijk visch
rijk men vindt onder dezelfde de ikan Jam
bal, gaboes, moa en andere soorten 
komen hier mede voor cechge slangen
hagedissen en een menigte loof en kik
vorschen. Onder de vogels zijn hier voor
al een menigte dier gevederde schepselen
welke op het water leven als kiggers een
aan enz. verder vindt men er veel paan
wen wilde kippen, duiven waaronder eene
allerliefste kleine tortelduif. Roofvogels
oijevaars en anderen. Apen komen hier
niet veel voor meer; ja zelfs veel herten
varkens, tijgers twee of drie soorten, wild
stieren en; doch die weet men dat aange
bragt zijn, veel buffels.
Den 3 April
Heden morgen zijn de Heren Korthals, van
Gelder en de Malines in eene Kofij praauw
naar Tjikal vertrokken. Zij zullen zich
op laatstgezegde plaats een tijdlang op
houden om verzamelingen van planten
en insekten te maken. De twee eerstgemelde
Heeren hadden hier reeds zooveel kibbelarijen
met elkander, dat ik niet geloof dat deze 
togt zeer overeenstemmend zal gaan.
Overdijk is nog hier en wacht op schrijven
van den heer Macklot om mede naar
boven te vertrekken.
============================================================
NNM001001117 0257

page title: Heden middag ben ik met den heer Muller in het
 
Heden middag ben ik met den heer Muller in het
huis geweest dat ten oosten van de pasange
rahan is gelegen, den Aria hier behoort en door
dezen zijnen vader is gebouwd geworden. Het
is vierkant; misschien 50 voeten lang en breed
met steenen muren en een pannen dak
voorzien. Het laatste rust naar de midden
hem op vier dikke houten stijlen die een
vierkant vormen de zuidzijde van het
gebouw is eene deur met fraai gewerkt
snijwerk De woont er zelfs niet
in om dat hij geen regent is als zijne
voorouders waren Van de laatsten ver
haalt hij het volgende
In de tijden toen de blanken Java nog niet hadden
betreden was de landstreek hier misschien zo in
den omtrek onbewoond en geheel wildernis Deze
behoorde toen onder de afdeling welke
 ... onder ... Soesoehoenan ... van ... Mataram ... stondt ...
van tijd tot tijd zich echter de Bantammers
hier en kwamen strooptogten maken in de
meer bevolkte streken der
De toenmaligen regent van Sumedang berigte
dit zijnen Soesoehoenan Deze zoudt
toen zoon van
regent van Galoe naar deze
streek om dit te onderzoeken Hij vond alles
zoo als den Regent van Sumedang berigt had
en maakte dit aan zijnen heer den
hoenan bekend. Daarop werd hij met duizend
strijders door laatstgezegden hier hem gezonden
met bevel om de Bantammers van hier te
verjagen en ziek met zijn volk hier te 
Dezelfde order gaf de Soesoehoenan ook
aan eenen soereng van
maar die slechts door 300 strijdbare mannen
werd gevolgd. Allen werden vergezeld door hunne
vrouwen en kinderen. Zij verjoegen de Bantammers
============================================================
NNM001001117 0258

page title: Karta Boemi vestigde ziek met zijnen in
 
Karta Boemi vestigde ziek met zijnen in
en om het tegenwoordige dorp terwijl
Aria sureng Rana zich op de plaats waar
het tegenwoordige is gelegen neerzette
De eerste sprak met de zijnen en de
laatsten de javasche talen Karte Boemi werd
als regent benoemd door hun Soesoehoenan
en stond onmiddelijk onder dezen. zijn regent
schap was toen zeer uitgestrekt het bevatte
toen de afdelingen aan gene zijde der
taroem, Tagalwaroe, Tjibaroesa en Tjikarang
en aan deze zijde bijna de gehele tegen
woordige Residentie Karta Boemi stierf
na nog eenigen tijd geregeerdt te hebben als
zijn graf is bij eerste Regent van
Karta Boemi de tweede volgde zijnen vader
in de afdeling in de waardigheid van Regent op In den
tijd zijner regering kwamen de Hollanders op
Java Hij was een der eersten die een
bij dezen ging afleggen en met hun
een handelsovereenkomst sloot. Zij zouden
hem op zijn verzoek een vaartuig met 40
soldaten om hem tegen de Ban
tammers te schermen. was ge
naamd Tanjong poeza en op de 
plaats die nu nog zoo wordt genoemd
Het volk huisveste eerst vaartuig
woonde naderhand met toestemming van
Karta Boemi in hutten op den wal. Deze
Regent de Hollanders den weg
door zijn land naar de regent
is begraven bij schappen
nog spreken en bewoners 
de Javaschen taal terwijl overal daar
het gehele regentschap wordt ge
sproken
deze verdeling is tot in de Engelsche tijd
zoo gebleven
============================================================
NNM001001117 0259

page title: den dood van Karta boemi den tweeden
 
den dood van Karta boemi den tweeden
werd Panatajaeda derde regent Onder de
regering van dezen bouwden de Hollanders
op de plaats waar hunne hutten stonden de
stenen vesting Tanjang poera Zij
dezelve met 20 stukken en lagen er 40
soldaten in tot bezetting
Panatajoeda werd opgevolgd door zijnen
zoon en kleinzoon van dezelfden naam
als hij hunne regering is niets
waardigs gebeurd
Daarna werd
Regent van In zijnen tijd werd
de vesting Tanjang Poera op bevel van
geheel afgebroken en nader
hand op dezelfde plaats door Daendels
eene aarde sterkte opgerigt. Singa
Sari Panata Joeda werd door
verplaats naar Berbes als regent
kwam toen onder 
 ... Krawang ...
Deze schikking hield echter hard
 ... terug ...
stand = daendels gaf spoedig aan
eenen Regent terug
broeder des
Regents van Sumedang en vroeger
Regent van Buitenzorg
Door de Engelschen werd
weder ontslagen
bleef toen tot in het jaar 18
Regent. Daarna werd Soeria Kata
oudste zoon van den tegenwoordigen
Regent van Buitenzorg in deze waardig
heid aangesteld, Hij woonde met de
verlegging der residenti plaats naar
op deze plaats tot aan zijn
 ... dood ...
============================================================
NNM001001117 0260

page title: den 6 April
 
den 6 April
Morgenochtend gaan Muller en ik een klein
togtje naar Tjikao en, Kumbang Koening en
Poerwakarta maken, om nog een en 
ander met de Heeren daar te spreken
en voor ons vertrek met deze residenti
afscheid van hun te nemen.
dit reisje te paard te doen
ieder door eenen jongen te paard die
in een valiesje onze nodige kleren
om half vijf reden wij van
weg. Het was nog donker. De
flikkerden flaauw door deze morgen
nevel heen. Een paar Javanen met
brandende vergezelden ons. Wij
reden door de
uit en langs den grooten weg die
van Batavia naar Poerwakarta
loopt oostwaarts . De weg was
door de regen van gisteren zeer
smerig. Toen wij ons bij de kleine
warong bamboe bevonden begon
het langzaam te dagen. Langs
met bamboe en andere boomen
en planten digt begroeide wildernis
reden wij door de posten Gin
tong, marong grensplaatsen
 ... Krawang ... en ...
op aan. Tegen 8 uren
stopten wij voor de vervallen 
van laatst gezegd kampong
van onze paarden. Wij hadden gisteren
hier paarden ter verwisseling brengen
waarin het van vogels vooral van wilde
kippen
============================================================
NNM001001117 0261

page title: De van den maakte ons
 
De van den maakte ons
op met tee en eenige inlandsche gebakken
zijne meester verhaalde hij ons, zat te
Poerwakarta in de gevangenis. Hij moet
hebben?
Dawaan is eene Afdeling in de Residentie
 ... Dawaan ...
Krawang die van het westen naar het
oosten 12 palen lang en van het zuiden
naar het noorden 27 palen breed is
Zij wordt ten oosten door de
met ten zuiden door Sendang
ten westen door Krawang en ten
door de zee begrenst. Het land
noorden
is vlak en moerassig weinig met reist
De voornaamste rivieren
velden bebouwd.
die hier voor een
zijn de Tjitaroem
gedeelte langs stroomt, 
en Tjikarag-glang die uit moerassen
oorsprong nemen en ten noorden
Er zijn 800 bewoners die
in zee vallen.
in 32 kampongs huizen.
dat uit 40 woningen
is het voornaamste
Hier gaat de groote weg langs
bestaat
en er bevindt zich de woning voor
het afdelingshoofd en eene 
Na het nuttigen van wat
zetten wij ons weder op onze andere
paarden en reden van weg
Een eind zuidwaarts aangereden 
begon landstreek heuvelachtiger te
worden de wildernissen begonnen er
mede anders uittezien geheele streeken
waren afwisselend dan met
dan met kreupel en hoog
alang
bosch begroeid. Hier en daar stonden
groepen bomen bij een. Huizen
ontdekten wij omtrent
of kampongs 
geene hier en daar stondt slechts eene
warong, maar bij kleine posterijen
waren aangelegd langs den weg.
============================================================
NNM001001117 0262

page title: De laatsten worden door de ambtenaren
 
De laatsten worden door de ambtenaren
van Krawang gebruikt. Dezen doen 
reizen meestal met en dan stellen
zij hunne wisselpaarden in deze posten
zoo lang neder. De posten die tusschen
en Poerwakarta liggen en
die wij langs reden heeten= Penga
waarbij de grenslijn van Da
en Sindang kasi is
goer en Sadang van hier gaat een
weg naar Tjiasem die in het natte
getijde wanneer de benedenweg on
begaanbaar is, wordt gebruikt. De
beneden weg gaat bij oost
waarts naar Tjiasam aan. Tegen
4 uren kwamen wij te Poerwakarta
aan. Wij bleven den dag daar ver
toeven en hadden het genoegen de
sturen de seriere, zijn zoon
Croese, die juist daar
gekomen was en onzen vriend daar
in welstand te ontmoeten. Van
Gelder was gisteren mede daar gekomen
en ziek geworden doch thans weder
gelukkig hersteld. Wij bleven bij den
heer Chacklot wonen bij de Resident
eten en sliepen bij
Poerwakarta ligt zoo als ik 
vroeger gezegd te hebben aan den grooten
weg die van Batavia oostwaarts naar
loopt omtrent 78 palen van
eerstgezegde stad verwijderd onafzien
bare vlakke heuvels strekken zien van
deze plaats naar het noorden oosten uit ter
wijl zien van het westen naar het
oosten een ongelijkvormig gebergte
verheft de laatsten zijn de Boe
rangsang Parang en anderen
============================================================
NNM001001117 0263

page title: De kampong strekt zich van het zuiden
 
De kampong strekt zich van het zuiden
naar het noorden en zal nagenoeg
1/2 engelschen mijl lang zijn. Nu zoude
ik nog wel een en ander kunnen schrijven
over en goedheid van een de zwak
dom slim en scherpheid van anderen
maar dit zou toch tot niets kunnen dienen
tot niets als dat ik daardoor deed
zien dat ik te Poerwakarta niets
 ... zien ...
anders dan menschen vondt
den 8 April
Na afscheid van den heer Macklot en anderen
genomen te hebben zette muller en ik
ons te paard en reden vergezeld van onze
goede Javanen van Poerwakarta weg.
Na een halfuur rijden kwamen wij te
De goede vriend
Koening aan.
waren aan het sukkelen aange
Botter waren 
ongesteld heden. Wij werden naar
oude gewoonten hartelijk ontvangen en
huis vesten. Niet
verzocht daar te blijven
was om
tegenstaande ons voornemen 
te gaan wonen was het ons
te Tjikao
echter niet mogelijk deze vriendelijke
aanbiedingen van de hand te wijzen
Wij nuttigden bij den Heer Botter een
lekker ontbijt
smiddags gingen wij naar Tjikao
onze vrienden Korthals, van Gelder en
de Chalines bezoeken. Korthals keerde
met ons terug naar Koening
waar wij eenen genoeglijken avond
doorbragten.. Jammer dat mevrouw
botter te ongesteld was om mede aan
tafel te kunnen verschijnen De
Heer Korthals keerde tegen 4 uren naar
en wij na nog een vriend
Tjikao terug
te hebben gehouden
schappelijk gesprek
keerden naar onze 
============================================================
NNM001001117 0264

page title: den 9 april
 
den 9 april
Wij maakten ons vroegtijdig gereed, namen
afscheid van de goede vrienden Botter
en vertrokken van Kumbang 
naar Krawang. Na eenen af-
wisselend heeten en regenachtigen tijd
van 5 uren langs denzelfden weg
die wij gekomen waren kwamen
wij snamiddags te Krawang aan
wij vonden alles daar in de beste
orde. De heer Overdijk was bezig
zich voor zijn vertrek naar den 
Heer Macklot gereed te maken
den 11
Heden morgen is de heer Muller met eenen
jager en een Kapellenvanger en nog
een paar javanen naar de warong
Kosambi gegaan om daar in de 
wildernissen nog eenige vogels en voor
al wilde kippen te zien meester te
worden
Ik houde mij tegenwoordig met het na
tekenen der Japansche visschen bezig
en heb ook een gezigt op de Tjietaroem
onder handen genomen. 
Vooreergisteren vernam ik nog bij den Heer
Botter dat de Goenong goentor in de Pre
anger Regentschappen weder aan het uit
werpen van lava was geweest en dat
daardoor behalven andere velden een ge
heele Indigo tuin was verwoest geworden.
============================================================
NNM001001117 0265

page title: Iets ontvangen van Grooten en
 
Iets ontvangen van Grooten en
Ambtenaren in het westelijk Java
De plaats waar zulk een Grooten of Ambte
naar moet aankomen, is zoo als ook
hier en daar den weg die hij moet passeren met
katja katja een soort van eere poorten
Deze worden van bamboe vervaar
bezet
digt en met Kalapa 
 ... digt ... omwindt ...
blaren omwonden
van de Pasangerahans
en stijlen van de
enz met deze bladeren. Die
en verdere rustplaatsjes
Pasangerahans 
meest al uit roode
met bonte 
zijn met behangen
bestaande kleden
kleuren en hier
Rondom deze gebouwen
den weg staan kleine
en daar aan die open zijn
bamboeze huisjens die
en waaronder
wordt gespeeld. De
bij de
heiningen
eere-poorten en
plaats zijn met vlaggen en wimpels
De hoofden en naar gelang
versierd groot is ook 
de ambtenaar
staan op de grenzen der residentie
of van het landschap, te paard
te wachten Bij
schaart zich alles
zijne aankomst 
hem en
 ... en ...
 ... voor ... rondom ...
zoo gaat de trijn naar
overal waar dezen
blijfplaats voort.
aan of langs komt beginnen alle
spellen hun krachtige muziek te maken
Die op de verblijfplaats zelve staan
============================================================
NNM001001117 0266

page title: scheiden als wanneer de voor
 
scheiden als wanneer de voor
name gast slaapt of het ver
biedt. op de rust en verblijf
plaatsen staat ruim eten en drinken
en gras voor de paarden gereed
Uit al het bovenstaande ziet men dat
alle deze toebereidzelen voor den ont
vangst van eenen grooten ambtenaar
nog al moeite kost die echter meest
op de geringe inlanders neerkomt.
Maar deze hebben nog al tijd over en
kunnen het derhalven makkelijk bij
brengen om dit boeltje in orde te
maken. Wat nog het goede van de 
zaak kan worden, is dat
de wegen, tegen zulk 
altijd moeten worden nagezien en
daardoor enigzins onderhouden
worden.
Voor de Residenten en andere ontvangers
is dit een goed ding die kunnen hier
door de groote ambtenaren zoo een
weinigje in den zak steken
den 12 april
Dezen morgen zijn de heer Overdijk en
ik naar geene zijde der Tjitaroem in
de kampong Babaton geweest. Dit dorp
is langs de rivier, onder den van
en anderen
boomen gelegen. Het bestaat uit zeer
kleine bamboeze woningen
============================================================
NNM001001117 0267

page title: het grootste behorenden mis
 
het grootste behorenden mis
schien 26 voeten lang en 12 breed is
Bij het zelve liggen onder koele boschjes
van Maringi - jati - tanjoeng - 
en andere boomen graven van voorname
javanen waaronder er drie van de vroegere
Regenten van Krawang zijn en de overige
mede aan hun geslacht bekoren Zij
zijn even als de familie zeer in ver
val. De bewoners hier hebben de grootste
eerbied voor dezelven en zij zullen er
nimmer op lopen. Wij hebben zelve
gezien een voor een van het boven
einde van de rivier Tjitaroem
Het eerste is een graf van iemand die tot
het geslacht behoort van de vroegere
Regenten het ligt aan den voet van
twee boomen en bestaat uit eene
hoop aarde waarop eenige vermolmde
houten in de strekking van woorden
zuid liggen.
het tweede ligt een eind westelijker behorende
aan eenen zoon van de voorgaande
genaamd Baja bestaat 
als het voorgaande uit eenen hoop aarde
met houten er op, wordt ook
en lalajae boomen beschaduwd.
Het derde ligt nog een eind westelijker behoort
aan eenen zoon van de voorgaanden
wordt mede door boomen over
schaduwd
Het vierde ligt misschien 300 passen
westelijker is de begraafplaats van Karta
boemi de tweede (zie hier voor) bestaat
mede met eene aarden verhooging waarop
een hoop aan hout ligt wordt
onder onderin door twee hooge
boomen
============================================================
NNM001001117 0268

page title: Een eind verder ligt de
 
Een eind verder ligt de
eerste zie mede hier voor begraven. 
graf bestaat uit eene vierkante ver
hooging van 24 voeten lang en breed
en 4 a 5 voeten hoog het is van buiten
met eenen stenen muur omgeven die
met aarde is op gevuld. Boven op de 
verhoging in de midden tusschen van
overblijfselen van die vroeger een
dak droegen is een gedenkteeken bestaande
uit balken die kruiswijze 3 hoog op
elkander liggen en waarop aan het
voeten en hoofden einde eene fraai
gesneden houten paal staat. Twee
 ... boomen ...
 ... een ...
 ... en ...
 ... D ... De ...
============================================================
NNM001001117 0269

page title: den 14 april
 
den 14 april
Dezen morgen is Muller van de wil
dernissen van Warong Nasambi terug
gekomen. Hij heeft eene aardige ver-
zameling vogels meegebragt.
smorgens vroeg vertrok de heer Overdijk
naar Poerwakarta Hij zal daar 
als ik reeds vroeger geschreven
te hebben bij den Heer Macklot
werkzaam zijn. Dus zijn Muller en
ik thans nog alleen hier. Wij
hebben vandaag ons boeltje gereed
gemaakt voor de reis naar Pama
en onzen zware goederen
wachten
dezelve over Tjikao naar Bandang
te zenden. Overmorgen wij
reis. Wij gaan van
hier naar daar blijven wij
eenen nacht waarna wij naar
gaan. Vier dagen denken wij
op die plaats te blijven en dan
naar Pamanoekan te vertrekken
wij hebben verleden wij naar
Poerwakarta zijn geweest alles met
den Heer Macklot afgesproken. Als
er maar niets tusschen beiden
komt dat de reis 
uitgesteld worden
Dus verlaten wij 
Gelukkig dat wij allen behouden van
dit verblijf zijn afgekomen deze
plaats staat wat gezondheid aangaat
in eenen schlegten Overdijk
is onwel geworden
============================================================
NNM001001117 0270

page title: dat het wel weder zal schikken als
 
dat het wel weder zal schikken als
hij in een koeler klimaat komt
Daar roept de jongen om te eten
nu ben ik al weder in mijne schoonen
mijmeringen gestoord. Nu tot een
nader oogenblikje
den 14 april
Dus morgen verlaten wij Krawang. Volgens
het zeggen is de naam 
ontleend van het woord dat
eene verzameling van moerassen betekent
het is hier overdag vooral even na
den middag zeer warm en tegen
den avond vooral zware regen
buijen die hier tegen den
vallen snachts zeer gematigd
hier zijn eenige thermometer observatien
die wij dezer hebben gemaakt
smorgens 9 uren 27,5 stil 4 uren 32,2 stil
10 28,0 winderig 30,5
11 29,0 6 28,7 stil
smiddags 12 30,5 7 27,0
1 31,2 buiachtig 8 26,0
2 31,5 10 26,0
3 32 
Tegen aan morgen kan het hier dikwijls
zeer koud zijn zoo dat ik in het bed lig
te huiveren en spoedig naar
gevulde deken grijp om er digt onder
te kruipen. Waarschijnlijk komt dit
door de vochtige uitdampingen van
die sochtends beiden de oevers
een eind benevelen
============================================================
NNM001001117 0271

page title: Over het land en de plaats Krawang heb ik
 
Over het land en de plaats Krawang heb ik
vroeger reeds uitvoerig geschreven
Over de regering hier heb ik nog aan te merken
dat dezelven hier zeer en slap en slaperig is
waarvan de schuld heel veel aan den
is Deze zal de groote daden
van zijne voorvaderen niet liet navolgen
Op de passar zijn een menigte jonge
dametjes van vermaak te bekoren
van welken leutenant sinees de meesten
in pacht heeft.
Wij zijn hier thans eene maand of
vier geweest van Gelder, Overdijk en
Korthals hebben hier veel Muller en
ik enigszins gesukkeld. Over onze werk
zaamheden zijn wij de omstandigheden
van het natte getijde in aanmerking
genomen allen nog al tamelijk te
vreden.
Morgen gaan Muller ik en onze 
de reis naar Dawaan aannemen
veertig koelies en eenen twee
en glad paarden met welk
wij de reis hopen te doen zijn
deze morgen besteld geworden en zullen
morgen daar zijn
te Krawang
Dus nu den laatsten nacht
naar bed Slaap wel van
woensdag den 18 April
smorgens maakten wij onze goederen tot
het gereed. De met onze
zware goederen zouden wij tegen 4 uren
naar Tjikao weg. Met veel moeite kwamen
de 5 6 koelies die wij nodig hadden bij
elkander en wij vertrokken met dezelven
om 1/2 12 van Krawang. Muller ik en
============================================================
NNM001001117 0272

page title: eenige jongens en vrouwen waren te
 
eenige jongens en vrouwen waren te
paard gezeten twee jagers eene kapellenvan-
ger en eenige staljongens liepen te voet
Het was helder warm weer. De weg
was door regen van den vorigen dag
zeer smerig geworden en moeilijk
te begaan. Te post Gintong scholen
wij een ogenblikje tegen de brandende
zon onder eene op den weg op
geslagen bamboeze loots. Een paal op
wat verder ligt de post Kosambi, waar
wij een ogenblikje afstegen wat koffie dronken
en een soort van gebak 
hetzelve heeft veel van onzen zoo
genoemden broeder van Kosambi naar
gedogan werd de weg beter wij galop
peerde en denzelven af te
Gedogan staan eenige bamboeze wonin
gen. Eene paal reden wij nog verder
en kwamen toen in de passangerahan
van aan. Dezelve is misschien
50 voeten lang en 30 breed, en bestaat
uit een vierkant gebouw waarin twee
kamers en eene gang zijn en
uit eene nagenoeg vierkant voor
Dezelve ligt aan de zuid
zijde van de Moen aloen een vierkant
plein met gras begroeid van 130 passen
lang en breed. Dit plein is met bamboe
ze leuningen omgeven, waar achter enige
kleine javasche woningen door pisang
boomen overschaduwd zijn gelegen
De waarnemende kapala een
die vroeger op en
het opzigt over de werk
zaamheden daar had gehad ontving
============================================================
NNM001001117 0273

page title: ons zeer vriendelijk. Hij had een tafel met
 
ons zeer vriendelijk. Hij had een tafel met
en een lekker Javasch
ontbijt gereed. Na het eten gingen wij
een ogenblikje slapen om van den
vermoeijenden togt en de rusteloze
laatste ogenblikken te Krawang
te bekommen maar in mijn kamertje
was daar geen denken aan duizend
bijen die anders in een passangerahan
gerust hunne neste bouwen waren
thans door onze komst gestoord en
vlogen rusteloos in de vertrekken die
zij waarschijnlijk als hun regtmatige
eigendom beschouwen 
ons geen ogenblikje liggen
savonds zouden wij bij heldere maneschijn
de 56 koelies met onze goederen
naar Tjiasam
De eenogigen kapala van
verhaalde mij nog dat het
aan een stichting van landbouw te Pera
kan 17000 had verloren. Hele
velden met indigo waren daar rijp
geweest maar niet gesneden geworden.
den 19 April
smorgens om 3 uren van Dawaan weg
heldere maneschijn. Zoo als gisteren Muller
ik eenige jongens en vrouwen te paard
andere te voet.
door Daendels van Batavia naar
aangelegden weg. Thans digt uit
struiken alang alang en glaga begroeid
Over de rivieren of liever slijkpoelen
kali kali
kali rengas
en kali pengaela het hoofd
van Dawaan als tot zijne afdeling be
horenden goede in plaats van
============================================================
NNM001001117 0274

page title: de weg gespoelde bruggen had doen liggen.
 
de weg gespoelde bruggen had doen liggen.
Ook de weg in de Afdeling Dawaan was
schoongemaakt en hier en daar de
alang alang weggekapt. De kaki
op 6 palen van Dawaan
gelegen maakt de grenzen van deze
afdeling en Sindangkasi. Door deze 
een moeijlijk togtje. Aan
den weg was in geen tien jaren iets
gedaan. De bruggen over eenige zooge
naamde rivieren gelegen waren door
verschillende overstromingen weg gespoeld.
Onze goederen en paarden werden door
de modder van deze geulen gesleept.
Wij balanzeerden op een paar bamboe
zen over dezelven
Dit alles had plaats midden
in den nacht en veroorzaakten ons
moeijlijkheid
Met zonnen opgang kwamen wij aan
de rivier lamaja die 8 palen van
Dawaan is gelegen. Dezelve is misschien
200 voeten breed. De oevers zijn stijl en
digt met bamboe doezi en anderen
bomen bewasschen. Aan de oostzijde
is een kleine modderachtige vlakte
waar de woningen van den vroegeren
nog staan. Met een bamboezen
vlot werden wij met ons boeltje over
gezet. Er bevonden zich twee afgezonden
van het hoofd van Tjiasam
zijde der rivier. Zij maakt de grenzen
tusschen Sindang kasi en Tjiasam
De hier behoort thans aan
den landheer van deze districten en
wordt zoo als de weg wedert de engelschen
tijd niet meer gebruikt.
============================================================
NNM001001117 0275

page title: Wij troffen den ouden veerman
 
Wij troffen den ouden veerman
hier nog aan hij had hier eenige
rijstvelden die hij met bewilliging van
den landheer dit jaar nog bebouwde
Voor een dag of wat was er nog een
paard door een tijger verslonden.
nog eenige menschen van Tjiasam 
waren de eenige bewoners in deze
afgelegen woeste streken. Het is hier vol
met tijgers wilde stieren apen rino
 ... enz ...
Muller vong hier nog een partij 
vooral zijns water insekten
onze dieren aan Tegen 4 uren gingen wij verder
de westzijde van weder weg van 
volgende. Dezelve vonden wij aan
snachts aan dezen kant veel beter in orde. Over
rust hadden eenige rivieren als de Tjibengala
en Tjiberes waren goede
als ik bamboeze horden gelegd. De landstreek
ligt er uit het was hier zeer moerassig en digt met
riet bamboe doeri ki djoenti ki kenda
rondom om
jakan ki koekaen en andere hooge
een tijger
ten voorschijn bomen allan alang en weinig
had kunnen sprin begroeid Hier en daar zagen wij hele
gen troepen apen in de boomen zitten.

te paard ach Het was onverdragelijk waren en wij
ter elkander waren genoodzaakt om onder de schaduw
van sommige bamboe boschjes 
over den weg hingen een weinig
koelte te zoeken. Dit laatste groeide
digter naar de Tjilamaja Naar Tjiasam
had onderkant de bamboe
verwisseld en en werd het land ook eenig
Om half twaalf kwamen
zins hooger
van deze naam
wij in de kampong 
aan en reden langs eenige vervallen
door een paar
============================================================
NNM001001117 0276

page title: bamboeze naar de 
 
bamboeze naar de 
rakan die aan de zuidzijde van
is gelegen
De kapala die hier den rang
van Patingi heeft wachten ons daar
op met een goed ontbijt. Snachts en
den volgende dag kwamen onze koe
lies van Dawaan met de goederen
hier aan.
rivier De Tjiasam ligt aan het 
strand van Java het westeinde
van de Tjilamaja misschien 63 engel
en andere boomen sche mijlen van Batavia. Dezelve wordt
die zuren vruchten begrensd ten oosten door Pamanoekan
hebben en die hier ten zuiden door ten zuid
voorkomen 
westen door en ten westen
door Dawaan. Zij is lang van het oosten
naar het westen 25 en van zee naar het
zuiden 25 engelschen mijlen. Het land
is in het zuidelijk gedeelte bergachtig in
het midden vlak en naar zee vol
moerassen. De voornaamste der
zijn rawa kalong terate penjalien en
manok. De voornaamste boomen die
in de benedenlanden voorkomen heb ik
gisteren reeds vermeld.Verder zijn er bij
de kampongs een menigte vruchtboomen
vooral kalapa pisang en andere ge
plant. De voornaamste rivieren zijn
de Tjilamaja die uit den boerangrang
stroomt en de westergrenzen van de 
Tjoetak de Tjieasam die uit den
voortkomt en langs
Dezelve is maar de kampong Tjiasam naar zee stroomt
6 palen opwaarts en de die uit eenige hoogten
van
niet ver van Tjiasam ten voorschijn komt
klein en verenigd met onze in
men bevaard uitstort. De bevolking bestaat 
============================================================
NNM001001117 0277

page title: 19489 zielen meest sundanezen en javanen
 
19489 zielen meest sundanezen en javanen
terwijl men er ook maleijers en sinezen
zoo groot was vindt. Van de 138 kampongs die in deze
dit getal in 1829 afdeling zijn zijn de voornaamsten
van dezelven waren kampong. Moara Djati Tjilamja Tji-
9492 mannen kali 
9997 vrouwen goelow bendoengan batae naengael
sari gambar sari
sekapat en Tjiasam
De eerste en derde zijn aan zee gelegen.
De javasche be
volking zegt af. den 21 april
Gisteren hebben wij ons goed uitgepakt en van
togt van
naja eenen onzen vermoeijenden
voorgaanden dag en nacht uitge
rust
Heden morgen om 6 1/4 uren gingen Muller
en ik, met hier en eenige
30 mannen onzer jagers in kapellenvangers met 3
vrouwen kleine vaartuigjens van Tjiasam
zetten. Het is weg met oogmerk om ons naar de
al zoo lang kampong aan zee gelegen te
geleden dat begeven en naar een 
de inlanders er voor ons vak te verzamelen
niets verder van wij zetten voor stroom van de rivier
100 voeten breed zal
Tjiasam die hier
zijn af en voeren langs en
zijden der rivier groeijende bamboe
manga lalajae
ringa
en andere
of houtsoorten welker boomen
en ander hoog riet werden
afgewisseld een halve mijl
van Tjiasam wij
============================================================
NNM001001117 0278

page title: door afdrijvend hout dat zich hier
 
door afdrijvend hout dat zich hier
had vastgezet tegen eenige in
hangende bomen, geheel ver
stopt Wij waren genoodzaakt onze
vaartuigjes een eind over land te
slepen. Beneden de verwarde hoop
boomstammen en takken zette wij
de vaartuigen weder in het water
en voeren met dezelven de rivier
al verder noordoostwaarts
af. De boorden waren hier mede
digt begroeid met ding
ding en sambieboomen die naar
bamboe bosschen werden afgewisseld en
aan welker de Glaga weelderig
groeide. Het was schoon weder
lucht een weinig met kleine wolkjes
betrokken. Een gezang van honderden
vogelen verlevendigde de schoone wateren
De oevers der rivier zijn hier laag
en modderachtig en staan bij 
spoedig geheel onder water.
3/4 mijl van Tjiasam
afgezakt zijnde kregen wij de menigte
langs de rivier staande kalapa en
pisang boomen van de kampong
Moara in het gezigt. Onder den 
lagen de kleine bam
boeze huizen van onze kampong. Zij
zijn allen aan weerszijden rivier
op afgebroken gebouwd met
en alang alang gedekt. Er zijn

er hier in deze kampong misschien
De bewoners spreken allen Javaansche
verscheiden vrouwen en kinderen kwamen
ons nieuwsgierig begluren.
============================================================
NNM001001117 0279

page title: Wij voeren een kwartier lang voor
 
Wij voeren een kwartier lang voor
bij de kleine huizen badplaatsen van
bamboe drogen hangende netten
kleine half op het drooge en in het
water liggende schuitjes lijnen aan
welks hengel een klokje was gebonden
dat den visch die gevangen is
enz. van de kampong Moara
en kwamen toen in de mond der
 ... Aan ...
 ... als ... kleine ...
 ... op ... van ...
 ... met ...
 ... hoog ...
============================================================
NNM001001117 0280

page title: ... plaats ook nog De met ...
 
 ... plaats ...
 ... ook ...
 ... nog ...
 ... De ...
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0281

page title: ... 6 en tot De ...
 
 ... 6 ... en ...
 ... tot ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0282

page title: ... De thans Kampong ...
 
 ... De ...
 ... thans ...
 ... Kampong ...
============================================================
NNM001001117 0283

page title: ... Ik te op alle ...
 
 ... Ik ... te ...
 ... op ...
 ... alle ...
============================================================
NNM001001117 0284

page title: ... nog reden nog ...
 
 ... nog ...
 ... reden ...
 ... nog ...
============================================================
NNM001001117 0285

page title: ... Aan met nog langs a ...
 
 ... Aan ...
 ... met ...
 ... nog ...
 ... langs ...
 ... a ...
============================================================
NNM001001117 0286

page title: ... naar nog ...
 
 ... naar ...
 ... nog ...
 ... nog ...
============================================================
NNM001001117 0287

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0288

page title: ... nog is ...
 
 ... nog ...
 ... nog ...
 ... is ...
 ... is ...
============================================================
NNM001001117 0289

page title: ... hond voet 3 met boven alle hebben ...
 
 ... hond ...
 ... voet ...
 ... 3 ...
 ... met ...
 ... boven ...
 ... alle ...
 ... hebben ...
============================================================
NNM001001117 0290

page title: ... als menigte ...
 
 ... als ...
 ... menigte ...
============================================================
NNM001001117 0291

page title: ... De met Dezen ...
 
 ... De ...
 ... De ...
 ... met ...
 ... Dezen ...
============================================================
NNM001001117 0292

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0293

page title: ... 7 ...
 
 ... 7 ...
 ... 7 ...
============================================================
NNM001001117 0294

page title: ... Ik ...
 
 ... Ik ...
============================================================
NNM001001117 0295

page title: ... ik De ...
 
 ... ik ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0296

page title: ... naar De ...
 
 ... naar ...
 ... e ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0297

page title: ... tot De ...
 
 ... tot ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0298

page title: ... zijner ...
 
 ... zijner ...
============================================================
NNM001001117 0299

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
NNM001001117 0300

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0301

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0302

page title: ... 2 8 3 ...
 
 ... 2 ... 8 ...
 ... 8 ... 3 ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0303

page title: ... 3 3 Aan die langs ...
 
 ... 3 ...
 ... e ...
 ... 3 ...
 ... Aan ...
 ... die ...
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0304

page title: ... 6 De ...
 
 ... 6 ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0305

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0306

page title: ... aan boord water ...
 
 ... aan ... boord ...
 ... water ...
============================================================
NNM001001117 0307

page title: ... Dezelve 8 ...
 
 ... Dezelve ...
 ... 8 ...
============================================================
NNM001001117 0308

page title: ... met Muller en de jagers schoten eenige Dezelven ...
 
 ... met ...
 ... met ...
 ... Muller ... en ... de ... jagers ... schoten ...
 ... eenige ...
 ... Dezelven ...
============================================================
NNM001001117 0309

page title: ... a vogel a op ...
 
 ... a ...
 ... vogel ...
 ... a ...
 ... a ...
 ... op ...
============================================================
NNM001001117 0310

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0311

page title: ... 7 waren door de rovers na ingekomen gejaagd maar om ...
 
 ... 7 ...
 ... waren ... door ... de ... rovers ... na ... ingekomen ...
 ... gejaagd ... maar ... om ... dat ... zij ... al ... te ... digt ...
 ... langs ... het ... strand ...
 ... waren ... vervolgd ... geworden ... @HYPHEN ...
 ... Wij ... gingen ... om ... 3 ... uren ... met ... vier ... kleine ...
 ... praamen ...
 ... langs ...
 ... vermaard ...
============================================================
NNM001001117 0312

page title: ... werd 2 naar ...
 
 ... werd ...
 ... 2 ...
 ... naar ...
============================================================
NNM001001117 0313

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0314

page title: ... is naar De daar trok ...
 
 ... is ...
 ... naar ...
 ... De ...
 ... e ...
 ... daar ...
 ... trok ...
============================================================
NNM001001117 0315

page title: ... 2 Ik De gehoord ...
 
 ... 2 ...
 ... Ik ...
 ... De ...
 ... gehoord ...
============================================================
NNM001001117 0316

page title: ... geworden De op ...
 
 ... geworden ...
 ... De ...
 ... op ...
============================================================
NNM001001117 0317

page title: ... ook op ...
 
 ... ook ...
 ... op ...
============================================================
NNM001001117 0318

page title: Na onze zwaare goederen bij 
 
 ... op ...
Na onze zwaare goederen bij 
wij in het pakhuis de ligte waarop onze
============================================================
NNM001001117 0319

page title: ... op bestaat aan is ...
 
 ... op ...
 ... bestaat ...
 ... aan ...
 ... is ...
============================================================
NNM001001117 0320

page title: den 19 mei
 
 ... getroost ... voort ...
den 19 mei
Om 7 uren weg van Kalie djatie. 
en Z W waarts aan eind een smal pad
 ... over ... en ... vlaktes ... Over ...
gandariea en langs de kampong van
dien naam, langs Tiepar. Schoon
berggezigt nog schoner als gistren. Wij
reden al voort en pasfeerden de r tjie
bawang, K Babakan djatie, r tjie
bletok, en de Tjie djenkol. Deze is hier
 ... doch ... makkelijk ...
waadbaar. Aan den wester oever ligt
de aanzienlijke kampong sawangan
G palen van kaliedjatie. Hier woont
mede ene patringie bij wien wij ons
 ... wat ... en ... van ...
verwisfelden. Tegen 10 uren gingen 
wij van kali djatie weg. al zuider langs
een smal pad ZW waarts aan over
 ... met ... klein ... geboomte ...
 ... en ...
 ... alang ... begroeiden ... begroeid ... en ... vlaktens ... door ...
 ... kleine ... beken ... en ... Kampongs ...
============================================================
NNM001001117 0321

page title: verspreid lagen. Over de Tjilamaja hadden
 
verspreid lagen. Over de Tjilamaja hadden
wij een groote moeite om te komen= de
zelve was zeker honderd vijftig voeten breed
vier diep en derzelvest oevers bestonden
uit louter modder waarin de paarden
tot aan de buik inzakten. Aan de
westzijde der Tjilamaja reden wij zeker
een half uur naar lage moddervlaktens
die met allerhande doornachtige
bomen waren begroeid. Vervolgens
kwamen wij door de Tjielandak
langs de kampong Seinpaer over
hogere met allang alang begroeide
vlaktens door de Tjoebyawak langs
Tampaka door de breide Tjiekerang
die zeer stijlig kalrots achtige oevers
heeft over eine hooge vlakte op
welke koebeesten graasden langs
Pengoepoekan en Tjiekojap naar
 ... + ... ligt ... Poerwa ... karta ... Tegen ... 1 ... uur ... reden ... wij ... Poerwakarta ...
 ... het ... van ... deze ... plaats ... binnen ...
 ... Die ... waar ... de ... van ...
 ... den ... Resident ... den ...
 ... en ... den ... doctor ... ge ... Macklot ...
staan was ledig en woest, alleen den
 ... zwarte ... nog ... enig ...
sins de omtrekken der verbrande ge
bouwen. De inlandsche kampong was
onbeschadigd gebleven. Wij reden
dezelve binnen; hier en daar kwamen
ons eenige hollandsche soldaten tegen
 ... de ... woning ... der ...
is gelegen Wij reden naar dezelve
 ... toe ... en ... den ...
 ... net ... en ...
 ... en ...
aangedaan te zijn over het verlies
van onzen vriend
============================================================
NNM001001117 0322

page title: wij vernamen daar dat in den nacht
 
wij vernamen daar dat in den nacht
 ... 8 ... op ... 9 ... toen ... de ... te ...
mellang alles hadden verbrand zij om
1/2 3 naar Poerwakarta waren getogen ten
getallen van 395 en daar met alle
 ... anderen ... gebouwen ... ook ... het ...
 ... van ... Heer ... Macklot ... Chacklot ... hadden ... in ...
gestoken waarbij deze, alle zijn werk
 ... waarbij ... deze ... alle ... zijne ...
gereedschappen boeken en wat
het ergste is zijne geschriften die hij
te Timor en Nieuw Guinea met 
ongelooflijken ijver had vervaardigd
in eens had verloren. Onze vriend
Chacklot moet wanhopend onder dit ver
lies zijn geweest. Hij had nog even tijd
gehad om zich te kleden te wapenen
 ... en ... weg ... te ... vlugten ... Te ...
en Tjihao had hij een tijd lang rond
gelopen bij de andere huren die
derwaarts waren gevlugt en was
toen met de Residenten van Wandang
 ... en ... Tjiandjor ... naar ... Warung ...
 ... Bamboe ... bij ... Krawang ... getogen ...
 ... De ... Residenten ...
 ... De ... Residenten ... vergezelt ... van ...
 ... als ... John ... van ...
Gelder, Reidt, van der Eb enz, en mis
schien 400 javanen waren 
en smezen, die den volgende dag
na hunnen daden te Poerwakarta
naar Tanjong poera waren getogen
om 12 aantevallen. Voor dat onzen
Vriend Chacklot deswaarts vertrok had
 ... hij ... voor ...
vrienden enz gemaakt _ indien hij
mogt komen te vallen_ Hij schijnt
zijn einde gevoelt te hebben want hij
was tegen zijn gewoonte aan zeer
bevreesd en wilde met geweld hebben
dat de residenten met den aanval
============================================================
NNM001001117 0323

page title: zouden wachten tot de huzaren van Bentey
 
zouden wachten tot de huzaren van Bentey
Sary souden gekomen zijn. Hier over
kreeg hij nog woorden met den Resident
van krawang die vroeg of hij dies
hij hem zoo goed niet vertrouwden als 
hij de huzaren - Smorgens vroeg dus
om 12 toog de magt van de Usid
op naar Tjing-pr- Zij hadden ein
stukje dat zij op het brugje van
stonden allen onder de loats bij de
============================================================
NNM001001117 0324

page title: ... Resident te ...
 
 ... Resident ...
 ... te ...
============================================================
NNM001001117 0325

page title: ... 2 menigte De 2 ...
 
 ... 2 ...
 ... menigte ...
 ... De ...
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0326

page title: ... hun naar te De nog poera stukken 2 ...
 
 ... hun ...
 ... naar ...
 ... te ...
 ... De ...
 ... nog ...
 ... poera ... stukken ...
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0327

page title: ... te ...
 
 ... te ...
============================================================
NNM001001117 0328

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0329

page title: ... met tot ...
 
 ... met ...
 ... tot ...
============================================================
NNM001001117 0330

page title: ... is vroeg op Muller Ik plaats ...
 
 ... is ...
 ... vroeg ... op ...
 ... Muller ...
 ... Ik ...
 ... plaats ...
============================================================
NNM001001117 0331

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0332

page title: ... slecht Beiden diensten ...
 
 ... slecht ...
 ... Beiden ...
 ... diensten ...
============================================================
NNM001001117 0333

page title: ... met De ...
 
 ... met ...
 ... met ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0334

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0335

page title: ... plaats van De 6 O Soebang 7 ...
 
 ... plaats ...
 ... van ...
 ... De ...
 ... 6 ...
 ... O ...
 ... Soebang ...
 ... Soebang ...
 ... 7 ...
============================================================
NNM001001117 0336

page title: ... te De nog groei reden ...
 
 ... te ...
 ... De ...
 ... nog ...
 ... groei ...
 ... reden ...
============================================================
NNM001001117 0337

page title: ... langs allen plaats met reden ...
 
 ... langs ...
 ... allen ...
 ... plaats ...
 ... plaats ...
 ... met ...
 ... reden ...
 ... reden ...
============================================================
NNM001001117 0338

page title: ... 2 ...
 
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0339

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0340

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0341

page title: ... kwamen ...
 
 ... kwamen ...
============================================================
NNM001001117 0342

page title: ... langs ...
 
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0343

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0344

page title: ... en alle langs ...
 
 ... en ...
 ... alle ...
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0345

page title: ... langs ...
 
 ... langs ...
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0346

page title: ... De langs en ...
 
 ... De ...
 ... De ...
 ... langs ...
 ... en ...
============================================================
NNM001001117 0347

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0348

page title: ... Dr ...
 
 ... Dr ...
============================================================
NNM001001117 0349

page title: ... 3 ...
 
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0350

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0351

page title: ... B ...
 
 ... B ...
============================================================
NNM001001117 0352

page title: ... met ...
 
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0353

page title: ... vroeg ...
 
 ... vroeg ...
============================================================
NNM001001117 0354

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0355

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0356

page title: ... plaats ...
 
 ... plaats ...
============================================================
NNM001001117 0357

page title: ... om 12 uren verlieten Muller 3 uit Kampong Lembang ...
 
 ... om ... 12 ... uren ... verlieten ... Muller ...
 ... 3 ...
 ... uit ...
 ... Kampong ...
 ... Lembang ...
 ... Lembang ... ligt ...
 ... Bandong ... noord ... west ... aan ... eene ... voet ... van ...
 ... den ... berg ... Poetri ... digt ... bij ... den ... Tankae ...
============================================================
NNM001001117 0358

page title: ... kwamen kwam ...
 
 ... kwamen ... kwam ...
============================================================
NNM001001117 0359

page title: ... me te Djamboe aan Het hoofd had eene Boekit ...
 
 ... me ... te ... Djamboe ... aan ... Het ... t ... hoofd ... had ...
 ... eene ...
 ... Boekit ... Toengoel ... midden ...
 ... O ...
 ... Mandala ... Wengi ... midden ...
 ... plaats ... Bandong ... Bandang ...
============================================================
NNM001001117 0360

page title: ... 3 9 3 7 2 4 2 ...
 
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... 9 ...
 ... 3 ...
 ... 7 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... 19 ...
 ... 2 ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0361

page title: Den 4 heb ik een afschrift ontvangen van de
 
 ... 7 ...
Den 4 heb ik een afschrift ontvangen van de
Resolutie des Gouv= Generaal van 14 Julij 1832
no. 3 waarbij ik met de geldelijke administratie
der Commissie word belast!
Een togtje gemaakt van hier naar de warong
Tjamakin aan den postweg gelegen 3 palen zuid
van hier. De zwarte asch of modder achtige
grond die op eenen vetteren meer ijzer be-
zwangerden ligt loopt van hier hellend naar
beneden en zal bij warong Tjamaki 12 a 1300
voeten lager dan hier zijn. gedeeltelijk
is dezelve met Sawas bebouwd gedeeltelijk met
alang alang - , wilde pisang en hier
en daar eenen enkelen boom begroeid. Een
breede weg met dawan beplant loopt
regt lijnig naar drie warongs. Twee goede
palen van Djamboe diepa wordt denzelven over
den pedati weg van Bandong naar Tjikoe- 
doorkruist. Aan dezen laatsten en ten westen
des eersten ligt onder vruchtbomen de kampong
Tjipagaran. Er zijn daar eenige kokos ?? ge-
bouwd die er verkleurd uitzien.
============================================================
NNM001001117 0362

page title: s middags zag ik hier een oud man van 105
 
s middags zag ik hier een oud man van 105
jaren genaamd Raden Djaja moedien. Hij
zag er nog goed uit en was van Bandong
komen rijden.
Ik heb nog pijlingen genomen; van hier op den
berg Masigit.
hoogste punt des boerangrangs
de westelijk daarop volgende punt.
van eene hoogte 1 paal van hier
berg Chasigit.
Boerangrang midden af hoogste punt
De Tjoetak tjielokotot is 18 palen van het
noorden tot het zuiden lang en 9 palen van
o t w breed; grenst ten noorden aan manij-
asa (Resid. Krawang) ten oosten aan Oedjong
brong ten zuiden aan Ronga kopo en ten
westen aan Radja mandala. De voornaam-
ste berg in deze tjoetak gedeeltelijk is de
Boerangrang. Rivieren ? die ten noord
oosten der tjoetak tuschen den Boerangrang
en Tankoebang prahoe ontspringt zuidwaarts
voortloopt eenige schilderachtige watervallen
? deze tjoetak van ? ? scheid
en in de tjitaroem valt. Tjiementar uit den
boerangrang, midden door de Tjoetak, in de 
Tjitaroem, Tjipada ? ? de vorigen, uit den
boerangrang= grens van deze Tjoetak met Radja 
mandala; valt in de Tjunektar. De grond des
tjoetaks is op de zuidelijke helling des boerangrangs
gelegen en bestaat op de sterke hellingen uit een
geelachtige klei aarde en in de valeien en vlakten
uit zwarte aschachtige ? modder. Op en aan de
bergen is denzelven met zware bosschen begroeid
aan de randen derzelven met kaffijtuinen be
plant lager met sowas en tipars, en op onbe
bouwde velden met alang alang en hier en
daar een boom begroeid. Voortbrengselen rijst
3 a 400 tjain, kaffij van 800,000 boomen 2000 pikol
goenong. arensuiker 20,000 bola, ? 16616.
============================================================
NNM001001117 0363

page title: voornaamste kampongs Tjierasas, Tjimama
 
voornaamste kampongs Tjierasas, Tjimama
Tjiegoegaer Lewi-gadja geheel getal kampongs
114. Pasangerahan's vier= Djamboe diepa
Lewigadja, Boerangrang, Mahmoed.
den 8 augustus
Van morgen ging ik uit om den water
val bij de brug over de Tjimahi, vier palen
van hier door de koffijtuinen op den
weg naar Limbang gelegen te teekenen.
Het was regenachtig weer. De bergen Boerang
rang en Tankoebang prahoe waren met
wolken bedekt. Bij de plaats ? 
waar de weg naar de diepte der Tjimahi
loopt, wilde ik daar afgaan toen
mijne gids mij toeriep hier moet
gij heen mijnheer om den val te zien
Hij liep zuidwaars van den weg een
eind door hoog gras en wilde planten
Ik volgde hem en hoorde een ont
zettend geraas. Eensklaps stonden wij
voor eene ontzettend stijle diepte, die
westwaarts liep. Ik zag tegen de stijle
graauwe rotsen aan de overzijde aan
die misschien over de ? voeten van
deze kant, waarop ik stond, verwijderd
waren en met wilde pisang varen kie
tjaliek ?, arumba, warangienem, soeren
lenz waren begroeid. Ten oosten der diepte
was een stijlen rotswand. De Tjimahi
zag ik daar at 144 voeten diep, witschui
mend, met een schrikkelijk geweld in
eene ketel van rotsen neder storten
ijselijk gezigt! verheven! schoon! Het
water sprong dampend uit de rotsketel
op en scheen te koken. De zon scheen
op de spattende dropwolken en deden
dezelve alle kleuren der regenboog aannemen.
Ik wilde naar beneden om den val te
============================================================
NNM001001117 0364

page title: te teekenen maar geen der inlanders durfde
 
te teekenen maar geen der inlanders durfde
mee te gaan, het was al te stijl. De kolom
water is zoo als ik zeg ? voeten hoog en
zal zo breed zijn. De Tjinaki loopt ver
volgens west en zuidelijk in de diepte
vaart. Toen ik alles had gezien ging ik
naar den val bij de brug die 20 voeten
hoog zal wezen en teekende denzelven
tegen den avond ging ik weer naar
huis terug. De val bij de brug heet poridok
tjoeroeg. Van hier loopt de tjimaki oost
waarts door het zuiden naar het westen waar
zij den grooten val in de diepte doet.
Deze val wordt tjoeroeg oelad genoemd.
Ik nam digt bij den val de volgende pijlin
gen
Boerangrang hoogste punt N 31° W
Dezelfde Z W punt " 44° "
Tankoebang prahoe - Z.O. punt " 46° O
“ N.O. punt. " 31° O
den 9 augustus
Van morgen ben ik met van gelder naar
de Tjoeroeg bugberag geweest. Deze water
val is mede in de Tjunakie een eng mijl
boven de Tjoeroeg oelad. Wij reden tot
bij dezen en toen een eind opwaarts door
de koffij tuinen. Aan den kant van het
bosch ten O lieten wij onze paarden staan
Wij gingen het bosch in. Eenige inlanders
waaronder een oud mannetje (Akie geling)
dat altijd op de bergen rondzwerft en onder
de inlanders het aanzien heeft at hij op eenen
vertrouwelijken voetstaat met de berggeesten,
vergezelden ons. Na een eind oostwaarts op
gegaan te zijn kwamen wij aan eene gragt
Met boomstammen gingen wij dezelve over
en liepen toen langs dezelven een eind
zuidwaarts aan. Aan onze linkerhand hadden
wij eene groote diepte, waaruit ons een
ontzettend geraas van water tegenklonk. Wij
konden niets zien om dat een steile helling
============================================================
NNM001001117 0365

page title: waarop wij liepen met wilde pisang varen enz was begroeid
 
waarop wij liepen met wilde pisang varen enz was begroeid
Op een plaats waar het opener was zagen wij
o van ons in de diepte een witsschuimende
waterkolom, van tusschen de bomen uitkomen
en langs eene rotswand in de diepte nederstorten
Over dezen val heerscht eene geest genaamd
Raden Soeria Kentjana, zeiden ons de
inlanders. Wij wenschten gaarne in de diepte
te klimmen en lieten de inlanders eenen weg
zoeken. Deze dorsten niet voor dat het oude
Akie hun de verzekering had gegeven dat
hij de geesten had doen heen gaan. Wij
volgden hun na en bereikten met veel
moeite en gevaar de diepte die 200 voeten
beneden onze plaats waar wij gewacht hadden
was gelegen. schoon natuurtafereel.
Wij bevonden ons in een rond dal van
200 voeten in doorsnede. Op den grond
van hetzelve lagen groote rotsklompen
en boomstammen, de wanden bestonden
ten O en Z O uit hooge stijle rotswanden
die gedeeltelijk kaal van onderen met
kleine planten (rampoet djajo) en boven
met grotere boomen waren begroeid; als
poespa, haijer, handjawi , pasang, halie mo
rot, pisang en veel varen; welke laatste
ook tusschen de klouw der rots uitkomen.
Ten noorden en noordwesten is enen hellenden
berg Tjidjagee van welken wij waren afge
klommen, het dal zal ? voeten diep zijn.
Ten oosten van hetzelve komt tusschen hoog
geboomte uit boven van de rots de Tjimaki
ter breedte van 20 en hoogte van 130 voeten
neerstorten. Bruischend en aan wolken 
uit een spattend valt het water in eene
kom die in de rotsen uitgehold 100 voeten
in doorsnede en 30 voeten diep zal
zijn. Het water stort daar met geweld
in, spingt schuimend weder naar boven
valt neder en maakt eene beroering
in het verzamelde water in de kom at
het kookt, en loopt vervolgens westwaarts
============================================================
NNM001001117 0366

page title: het dal uit. De kom is met gebroken en 
 
het dal uit. De kom is met gebroken en 
uitgesleten rotsen omgeven en met afge
valle boomstammen. De luchtsgesteltenis
in dit dal was middags om 1 uur
20° graden. Ik bragt een uur of drie door
om dit schoone natuurtafereel te teeke
nen en keerde toen met van gelder
naar onze paarden en naar huis te
rug. Toen wij heengingen riep allie
geling luidkeels= boedal, dat wil zeggen
wij gaan; om dat de geest weer op
die plaats terug kon komen!
den 11 augustus
Heden deden wij onzen togt naar het
meer Tjiemakie. Ik ben hier van 3 tot 7
december ll. geweest; met den heer Korthals
en naderhand kwam wijlen vriend
Macklot nog. Thans ging ik met den
heer Muller en Overdijk; deze was gisteren
gegaan. Wij hadden ieder een jongen
nog 6 jagers en kappellen-vangers, eenige
inlanders, waaronder een paar oude man
netjes om ons den weg te wijzen en in de
dertig koelies. Wij gingen om 9 uren van
Djamboe diepa weg, en reden eerst noord
en toen oostwaarts op door de koffijtuinen aan
den voet des bergs Boerangrang, tot digt
bij de Tjiemakie; van daar weer noordwaarts
over pasir Tjiedjangie, door eene schoone
valei waarin het jaar 1829 koffijtuinen zijn
aangelegd. Wij zagen ten Oosten den Tankoe 
bang prahoe; waarop ik eene langwerpige, kale
roode plaats ? . 69 . O. peilde, en ten noorden
en westen den Boerangrang. Ten Oosten
hoorden wij en ? zagt ruischen. Aan
het noordeind der koffijtuinen gekomen zijnde
zagen wij een ? waarin nog rooken
de vuren lagen= de heer Overdijk had hier
van nacht gehuisvest. Hier begon het digte
bosch dat zich tot aan het meer uitstrekt.
============================================================
NNM001001117 0367

page title: Deze plaats is zes palen van Djamboe diepa ver
 
Deze plaats is zes palen van Djamboe diepa ver
wijderd. Wij aten eerst een weinig en gingen
toen het bosch in; zagen veel varen, minder
wilde pisang verder ? hazendong, poespa, 
poetrie, pasang met schoone eikels; hoerae
pedas, enz; liepen noordwaarts aan over
de ongelijken pasir Tjie djangil; baden
door de rivier at het beekje van dezen ?
gingen door de vlakkere met dezelfde planten
begroeide valei sa-ät, oost langs de diepte
waardoor de Tjieseroepan stroomt. Dit beekje
ontspringt uit den boerangrang en valt in de
Tjimakie. Het land is hier schoon en vlak als
eene tuin. Wij doorwaden de rivier tjiemakie
die hier misschien 18 a 20 voeten breed is en
kwamen op eene hoogte waar wij overdijk
met zijne bamboeze hut vonden. Deze hut
had hij pas gemaakt en kon dezelven bij
dongdangs (draagburrijs) uit elkander nemen
Hij pakte zijn boeltje in en ging met
ons mee. Wij liepen alweer noordwaarts aan
door digt bosch, aan den oostkant der
Tjiemakie die hier heel zagt stroomt. Over
de Tjiemangoenaka; zagen veel eikels op
den vruchtbaren uit plantenaarde bestaanden
bodem liggen. Noord, voor ons zagen wij
het bosch ? worden. Tegen 3 uren
kwamen wij in het dal Tjimakie. Ik her
kon eindelijk de bergen die het omgeven.
Wij kwamen het dal ten zuiden in. De
grond was modderachtig en met hoog riet
begroeid. Het meer konden wij niet naderen
Wij gingen het Bosch aan de oostzijde een
eind door en kwamen toen aan dien kant
van het meertje. Met genoegen zag ik aan
de overzijde ons oud verblijfplaatsje leggen.
Er stonden nog overblijfsels van hutten.
Even bewesten dezelven zagen wij eene rino
ceros uit het meer opspringen en in het bosch
vlugten. Hij was van boven ? graauw
achtig en van onderen donker graauw van kleur.
natuurlijk zoo ver als hij in het water was ge
weest.
============================================================
NNM001001117 0368

page title: Wij wensten gaarne aan den westkant van
 
Wij wensten gaarne aan den westkant van
het meer te zijn om onze tent opteslaan.
de oostkant was te vogtig en modderig.
Wij dachten eerst een vlot te maken
maar besloten liever het bosch nog eens
in en ten westen door het dal naar de
overzijde te gaan. Langs een slingerend
rinoceros pad volbragten wij dit reisje
Ik heb nog vergeten te zeggen dat ons
reisje van de koffij tuinen af tot hier
toe langs de paden dezer dieren, van welke
wij hier en daar nog versche sporen
zagen ging. Om 4 uren kwamen wij op
ons oude legerplaatsje aan. Ik wierp nog
een weemoedige blik op de sterke bali
bali die Macklot had gemaakt. Om
5 uren kwamen onze koelies. Wij sloegen
onze tent op en rigten ons verder in
Het was vrij koud en onze javanen
zorgden dadelijk voor binnen vuurtjes
Wij zagen de volle maan schoon achter den T opkomen
? grad. thermom=
s avonds 1/2 9; 12° 5. helder weer
" 9= 12° 3 - " "
den 12 augustus
Vroeg op. Veel eenden Anas? Fulica 
atra, Policeps philippensis op het meer. Maken
een vlot van boomvaarstammen, om die vogels
te schieten. Dezelve zijn zeer schuw. De jagers
uit. schieten Turdus varius, silvia en anderen
Ik hoor eenen Buco welks stem veel overeen komt
met de awa awa ?. Misschien heb ik die
daar vroeger wel voor gehouden. Het is hier
vol met rinoceros en wilde koesporen. Er
staan hier om het meer veel kastanje en eiken
boomen.
cent= therm.
morgens 1/2 6 uren 9 ° 0 helder weer
" 6 " 9° 0 mistig
6,15. 12,0 even na zonsopgang N.45°O.
============================================================
NNM001001117 0369

page title: 7 uren 12° helder
 
7 uren 12° helder
8 " 15° " wind / 9 " 16° " "
10 " 17° " "
12 " 17° 5 betrokken lucht wind
1 " 18°,- " " stil
2 " 17°,8 " " " / 3 " 17°,3 " " "
4 " 17°,1 " " "
5 " 17°,- " " " / 6 " 16°,- " " "
7 " 14°,5 " " maan
8 1/2 " 13°,- wolken - maneschijn
9 " 13°,- " "
10 " 13°,- " "
den 13 augustus.
Dit meertje schijnt een verwijding van de
tjimakie te zijn ? de z-zijde loopt zij
uit en ? en noordzijde van het meertje
komt er een rivier in die dezelfde gedaante
breedte en naam heeft. Wij zullen trachten
deze rivier te onderzoeken. Zij zal ontspringen
uit den Tankoebang prahoe. s avonds kwamen
van Gelder en Korthals hier aan, zij waren
sedert van morgen van Djamboe diepa
op reis en verdwaald geweest. Wij lieten
voor hun eene goede pandak van boom
stammen en varen opslaan waarin zij
snachts verbleven.
cent = thermometer.
morgens 9 uren 10°,- betrokken lucht stil
" 8 " 13°,- zon, wolken, stil
" 9 " 15°5 " " stil
" 10 " 16°6 " " wind
" 12 " 19° " " 
smid= 1 18°5 betrok. lucht
" 3 19°5 zon, wolken
" 4 19° " "
" 5 17° ged. betrokken lucht
avonds 6 16°4 " " "
============================================================
NNM001001117 0370

page title: avonds 9 uren 14°, heldere maaneschijn / " 11 " 13°, " "
 
avonds 9 uren 14°, heldere maaneschijn / " 11 " 13°, " "
den 14 augustus
smorgens zijn v. G en Korthals naar
Djamboe diepa vertrokken.
cent= therm=
smorgens 6 3/4 9° mistig
" 10 " 19° " wolken zon
smid= 1 19° " " "
" 3 " 18 " " "
sav. 8 " 15°5 " donker
" 9 " 14°5 " maan
den 15 augustus.
Muller heeft een eekhorentje geschoten dat waarsch. nieuw is
Aan de westzijde van het meer bij onze tent
een stok gesteld merk a aan de oost zijde
een dito merk b aan de N. zijde een, merk
c en aan zal ik er aan de zuidzijde een
stellen merk d. aan de westzijde nog een e
pijlingen van a naar koekoesan hoogste punt
N48,O naar c N 66°O, naar koekoesan
vert= 7°1
" van b naar koekoesan h punt N54°3.O,
naar a = 430. ? voeten N76°,5 N.
naar c N.34.O
den 16 augustus
Met Muller, Overdijk en eenige javanen
den Boerangrang bekommen. Weg N.O.
op door digt bosch. Misschien 300 passen
van de tent een riviertje Tsjieboerangrang
dat zich in het meer stort. Verder NNO
op. grond schuiner tegen den Boerangrang
op lopend. Regen. Wolken die alles bedekken
Tegen den berg B. N. op. steil. Op den top
niets kunnen zien van het land dat om den
berg is gelegen. Digte vogtige wolken.
============================================================
NNM001001117 0371

page title: Rinoceros weg over den top bewonderd. Deze
 
Rinoceros weg over den top bewonderd. Deze
loopt onder een krommen boomstam door.
Nuttige dieren die schoone sterke paden
in de ondoordringbare wildernissen
maken. Door nat naar de tenten terug.
s avonds zware regenbuijen vergezeld
van donder en bliksem. hield 4 uren
aan. Onze tent lek en het boeltje
nat. Het meer aan het zwellen wij
bang dat het water tot in de tent
zal komen staan. Nare, gure koud
natte nacht.
den 17 augustus
s morgens het meer en de bergen nog
met wolken bedekt. koud. nat. Om
30 koelies geschreven aan den Tjamat
van Djamboe diepa. Regen. Alweer
de boel bergen. Zoo is het verblijf
zeer onaangenaam.
den 18 augustus
Beter weer. Op nieuw begonnen het meer
en de bergen meetkundig optenemen. 
stokken gesteld; a aan de west zijde van
het meertje bij onze tent; b aan de
oostzijde; bazis van a tot b 430, ?
c aan de noordzijde; d aan de zuid
zijde; e aan de westzijde bezuiden a
f aan de zuidzijde, bezuiden d; g
aan de west zijde bezuidwesten e, h
kale stam aan de oostzijde bezuiden d, 
i hooge vaar aan de oostzijde beoosten
b; k boom, aan de westzijde benoorden
a. Peilingen
van stok a naar den koekoesan h. pt= N58°, O
“ “ “ vert... 7°,1 / naar den Tank= prahoe N=pt= Z67°5O
“ “ “ Z pt. “ 51°5”
“ “ “ “ Npt vert= “ 8°45”
============================================================
NNM001001117 0372

page title: Peilingen van
 
Peilingen van
van a naar stok e (rietkant) N 66°O / “ “ a “ Z 3°W.
“ stam h (bij het bosch) Z 20° O
“ vaar i (boschkant) “ 72°O.
“ boom h (“) N 55°O.
“ berg Tank prahoe midden Z 57°5 O.
van b naar berg koekoeran h punt (kegel) N 54°3 O
“ “ boerangrang punt 1 (kegel, rots) Z 40° W
“ “ 2 (hoog) “ 58° W
“ “ 3 (lager) “ 72° “
“ “ “ 4 (lager) N49° “
“ “ “ 5 (hoog) “ 39° “
“ “ “ 6 “ N 4° O
“ “ loopt zoo voort, met nog
eenen lageren punt, af naar
den koekoesan.
“ stok a N46°5W
“ “ c “34°O
“ “ d Z52°W
“ boom k (bosch kant) N 5°W
“ berg Boerangrang punt 2 west 13° Z
van e naar berg Boerangrang punt 1 Z 39° W.
van a naar stok e (boschkant bij wat) N 70° O
“ berg Boerangrang punt 2 Z 62° W
“ 3 “ 74 W
“ 4 N 75°5 W / “ 5 “ 21°5 W
“ 6 “ 8° O / laagst “ 7 “ 30° O
van e naar b (rietkant) N 68° O
“ berg Tank= prahoe N punt Z 72°,O
“ “ “ Zpunt Z 56°,O
“ stok f “”””” Z 22°5 W
“ “ g “”””” N 74°5 O
“ stam h “”””””” Z 47°5 O
“ vaar i “”””””” N 86° O
“ berg Tank= prahoe midden Z 60° O
============================================================
NNM001001117 0373

page title: Peilingen van
 
Peilingen van
van stok g naar f Z 49°5 O
Muller is op den Boerangrang geweest. Hij
ging van hier eerst N.O. toen N.N.O.
N naar den top, op den top ging hij
NO. NNO. NO ten O en O, den weg
ging naar Wanijasa N af.
Hij peilde van den top=
de koffijtuinen van Djamboe dipa Z 2° O
den Tank= prahoe midden Z.
den Pangerango Z 88° W.
“ 85°-W
“ Gede
het meer Tjunakie Z.
de plaats Wanyasa NNW
de theetuinen daar NZW 
de Indigo tuin van Gandasalie N 73° W
en eenige passen noord van den top
de twee ? der Tjunakie midd. Z. 74°, O
De thermometer zag hij om 9 uren smorgens
op 15° cent.
Wij hebben hier nog al mooije zaken be
komen eenige zeldzame vogels en kik
vorschen waaronder waarschijnlijk nieuwe
zijn; en aardige vogelnesten die ik
tegenwoordig teeken. Jammer maar dat
het zoo regent. Wij moeten weg van
hier anders worden wij en onze javanen
ziek van vocht en koude. De koelies
zijn heden middag gekomen.
den 19 augustus
Vroeg op. Koud. De bergen met wolken
bedekt die later wegtrokken en gedeel
telijk tusschen de diepe valeien des
Tank=prahoe’s bleven hangen. Ons goed
ingepakt en vooruit gezonden naar ?
diepa.
============================================================
NNM001001117 0374

page title: Wij om 7 uren van het meer weg. Langs
 
Wij om 7 uren van het meer weg. Langs
de westzijde van hetzelve Z-Z.W.Z en
Z.O. Z weder enz, ben 1/4 voor 8 over de
Tjimahie; door digt bosch langs den oost
kant der rivier ZZW aan. 1/2 9 over de
Tjie mangoen. daka die van den T.P.
komt en hier in de Tjiemakie valt.
Over de Tjiekonje, dezelfde oorsprong
en hetzelfde einde als de Tjiemangan
-daka. Koers van hier naar de koffij
tuinen met draaijingen Zuid iets Oost.
Over een stijle hoogte veel varen, eiken
enz. Af naar de Tjiemakie over dezelve
Ten Westen langs dezelven door digt
bosch. Vlakte. Aan den noordkant
de diepe valei Tjieseroepan. Regen.
Om 1/2 u over de kleine Tjie djangie
uit den Boerangrang in de Tjiemakie
vallende. Aan het N eind der koffij
tuinen. Te paard, met regen, door de
koffijtuinen naar huis. Om 12 uren aan
gekomen. Van Gelder nog wel. Veel jongens
ziek aan den buikloop. Muller ongesteld.
den 20 augustus.
Muller nog niet hersteld; sukkelt met
de ingewanden. De Adipatie van
Bandang hier, met een boel hoofden om
de nieuwe manier van koffijbouwen te
zien. Bestaat daar in om niet alle groote
boomen te vellen maar om den anderen
weg te kappen, en daar door zoo veel
schaduw te laten als de koffijplant nodig
heeft. Deze koffij moet zeer fraai staan.
Ik zal eens gaan kijken. ? van
het meer begonnen.
den 21 augustus.
s morgens de Malines gekomen. Ik meen
vroeger reeds gezegd te hebben dat hij
============================================================
NNM001001117 0375

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0376

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0377

page title: ... een ons Kampong plaats val was 3 ...
 
 ... een ...
 ... ons ...
 ... Kampong ...
 ... plaats ...
 ... val ...
 ... was ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0378

page title: ... water De groote duizend pas NW waarts en Tjie @-taroem ...
 
 ... water ...
 ... De ...
 ... groote ... duizend ... pas ... NW ... waarts ... en ... Tjie ...
 ... @-taroem ... langs ... en ... kwamen ... toen ... aan ...
 ... waar ...
============================================================
NNM001001117 0379

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0380

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0381

page title: ... reden 3 ...
 
 ... reden ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0382

page title: ... langs en kleine a ...
 
 ... langs ... en ... kleine ...
 ... a ...
============================================================
NNM001001117 0383

page title: ... alsdan langs ...
 
 ... alsdan ...
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0384

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0385

page title: ... Muller 3 ...
 
 ... Muller ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0386

page title: ... liep ...
 
 ... liep ...
============================================================
NNM001001117 0387

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0388

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0389

page title: ... schoon 3 met daar p z ...
 
 ... schoon ...
 ... e ...
 ... 3 ...
 ... h ...
 ... met ...
 ... daar ...
 ... p ...
 ... z ...
============================================================
NNM001001117 0390

page title: ... naar met ...
 
 ... e ...
 ... naar ...
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0391

page title: ... boven Pau- 2 een en boomen ...
 
 ... boven ...
 ... Pau- ...
 ... 2 ...
 ... e ...
 ... een ...
 ... en ...
 ... boomen ...
============================================================
NNM001001117 0392

page title: ... water ...
 
 ... water ...
============================================================
NNM001001117 0393

page title: een weinig hadden gerust besloten wij
 
 ... met ...
een weinig hadden gerust besloten wij
naar den tweeden krater, west van de kawa
Ratoe gelegen te gaan - Dezelven wordt
Kawa Oppus genaamd - Wij gingen ieder
 ... op ...
 ... westwaarts ...
 ... moeite ...
============================================================
NNM001001117 0394

page title: ... Lava puimsteen enz Hier en daar is De ...
 
 ... Lava ... puimsteen ...
 ... enz ... Hier ... en ... daar ... is ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0395

page title: ... De aan het wij besluiten terug te keren @HYPHEN ...
 
 ... De ... aan ... het ... wij ... besluiten ... l ... terug ...
 ... te ... keren ... - ... N ... Nemen ... een ... partij ... steenen ... mee ...
 ... Door ... de ... oppas ... - ... D ... De ... muur ...
 ... over ... Naar ... boven ...
 ... op ... den ... oostmuur ... - ... M ... Moei ... - ... 5 ... uren ... te ...
 ... l ... om ... naar ... de ... kraters ... Badak ... en ... laat ...
 ... die ... een ... eind ... ( ... @1_FRACTION_2 ... eng ... mijl ... ) ... van ...
 ... Ratoe ... moeten ... zijn ... , ... to ... gaan ... Besluiten ...
 ... om ... naderhand ... hier ... terug ... te ... komen ...
============================================================
NNM001001117 0396

page title: ... langs Naar @HOR_LINE_PAPER_EDGE ...
 
 ... langs ...
 ... Naar ...
 ... @HOR_LINE_PAPER_EDGE ...
============================================================
NNM001001117 0397

page title: ... is 5 ...
 
 ... e ...
 ... is ...
 ... 5 ...
============================================================
NNM001001117 0398

page title: ... 3 8 De ...
 
 ... 3 ...
 ... 8 ...
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0399

page title: ... B 3 ...
 
 ... B ...
 ... 3 ...
============================================================
NNM001001117 0400

page title: ... steen een op_eengestapelde steen steenklompen klompen ...
 
 ... steen ...
 ... een ...
 ... op_eengestapelde ... steen ... steenklompen ... klompen ...
============================================================
NNM001001117 0401

page title: ... nog dat ...
 
 ... nog ...
 ... dat ...
============================================================
NNM001001117 0402

page title: ... 40 meters breed omgeeft de kalk In zijn vooral ten ...
 
 ... 40 ... meters ... breed ... omgeeft ... de ... kalk ... In ...
 ... zijn ... vooral ... ten ... westen ... en ... noorden ...
 ... ronde ... gaten ... van ... 6 ... tot ... 8 ... meters ... in ...
 ... waarvan ... sommigen ... met ... gestadig ...
 ... heet ... water ... zijn ... gevuld ... Het ... water ...
 ... derzelven ... was ... 64 ... warm ...
 ... kalk ... en ... kleinere ... gaten ... zijn ... met ... veel ...
 ... omgeven ... Aan ... het ... oosten ...
 ... plas ... is ... een ... groot ... gat ... dat ... met ... een ...
 ... zwavel ... is ... en ... waaruit ... onder ...
 ... stark ... sissend ... dichte ...
 ... kolommen ... opstijgen ... De ... steenklompen ...
 ... hangen ... vol ... met ... water ... droppen ... De ...
 ... hier ... smiddags ... om ...
 ... Als ... men ... lang ... bij ... de ... zwavel-poel ...
 ... pijn ... op ... de ... borst ... De ... rand ... des ...
 ... van ... boven ... heeft ... verscheiden ...
 ... en ... verdiepingen ... die ... door ... de ...
 ... berg ... jukken ... worden ... gevormd ...
 ... van ... boven ... ten ... zuiden ... oosten ... en ...
 ... tot ... digt ... aan ... den ... rand ... der ... afhelling ...
 ... ten ... noorden ... tot ... een ... eind ... in ...
 ... met ... boomen ... begroeid ...
 ... Twee ... Nederlandsche ... mijlen ...
 ... krater ... ratoe ... ligt ... de ... Kawa ...
 ... krater ... Het ... is ... een ... ingevallen ...
 ... den ... berg ... met ... steen ...
 ... lava ... zwavel ...
 ... bedekt ... De ... vlakte ... heeft ...
 ... driehoek ... Eene ... zijde ...
 ... lang ... en ... strekt ... zich ... van ...
 ... zuiden ... ten ... oosten ... naar ... het ...
 ... westen ... Wij ... zullen ... de ...
 ... De ... tweede ... noord_zijde ... strekt ... zich ...
 ... het ... west ... ten ... zuiden ... naar ...
 ... en ... meters ... De ... derde ...
 ... zijde ... lang ... strekt ...
 ... het ... zuid ... zuiden ... naar ... het ...
 ... ten ... noorden ... vlakte ... loopt ... van ...
 ... naar ... het ... oosten ... 2 ... De ... west ...
 ... zich ... 1 ... 0 ... 3 ... meters ... boven ... de ... kolken ...
 ... uit ... een ... afgevallen ... muur ... vol ... scheuren ...
 ... en ... steen ... De ...
============================================================
NNM001001117 0403

page title: ... zijn en maar een weinig hoger dan den grond des ...
 
 ... zijn ... en ... maar ... een ... weinig ... hoger ...
 ... dan ... den ... grond ... des ... kraters ... of ... van ...
 ... Digt ... onder ... den ... muur ... zijn ...
 ... gaten ... die ... van ... een ... 5 ...
 ... en ... 6 ... palmen ... hebben ... en ... waaruit ... met ...
 ... veel ... en ... weinig ... dampen ... op ...
 ... Zij ... zijn ... zeer ... levendig ... en ... met ...
 ... zwavel ...
 ... uit ... slechts ... rook ...
 ... den ... Kawa ...
 ... eenen ... met ...
 ... bezet ... overeind ... staat ... Deze ...
 ... betrokken ...
============================================================
NNM001001117 0404

page title: ... a zestig dit boomen nog boven met Ratae paar ...
 
 ... a ...
 ... zestig ...
 ... dit ...
 ... boomen ...
 ... nog ...
 ... boven ...
 ... met ...
 ... Ratae ...
 ... paar ...
============================================================
NNM001001117 0405

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0406

page title: ... Twee een ...
 
 ... Twee ... een ...
============================================================
NNM001001117 0407

page title: ...  ...
 
 ... e ...
============================================================
NNM001001117 0408

page title: ... 3 en schoone ...
 
 ... 3 ...
 ... en ...
 ... schoone ...
============================================================
NNM001001117 0409

page title: ... vroeg ...
 
 ... e ...
 ... vroeg ...
============================================================
NNM001001117 0410

page title: ... P ...
 
 ... P ...
============================================================
NNM001001117 0411

page title: ... stier ...
 
 ... stier ...
============================================================
NNM001001117 0412

page title: ... De ...
 
 ... De ...
============================================================
NNM001001117 0413

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0414

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0415

page title: ... met ...
 
 ... e ...
 ... e ...
 ... e ...
 ... met ...
============================================================
NNM001001117 0416

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0417

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0418

page title: ... D ...
 
 ... D ...
============================================================
NNM001001117 0419

page title: ... 2 5 Den alles ...
 
 ... 2 ...
 ... 5 ...
 ... Den ...
 ... alles ...
============================================================
NNM001001117 0420

page title: ... 3 Naar ...
 
 ... 3 ...
 ... Naar ...
============================================================
NNM001001117 0421

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0422

page title: ... weg kwamen te ...
 
 ... weg ...
 ... kwamen ...
 ... te ...
============================================================
NNM001001117 0423

page title: ... tot loopt ...
 
 ... tot ...
 ... loopt ...
============================================================
NNM001001117 0424

page title: ... 7 te 2 ...
 
 ... 7 ...
 ... te ...
 ... 2 ...
============================================================
NNM001001117 0425

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0426

page title: ... Soema ...
 
 ... Soema ...
 ... e ...
============================================================
NNM001001117 0427

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0428

page title: ... tot vuur daarop regen M Het ...
 
 ... tot ...
 ... vuur ...
 ... daarop ...
 ... regen ...
 ... M ...
 ... Het ...
============================================================
NNM001001117 0429

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0430

page title: ... hunne De van ...
 
 ... hunne ...
 ... De ... van ...
============================================================
NNM001001117 0431

page title: ... alle hooge zwaare verslinden ...
 
 ... alle ... hooge ... zwaare ... verslinden ...
============================================================
NNM001001117 0432

page title: ... Nu waar zich ...
 
 ... Nu ...
 ... e ...
 ... waar ...
 ... zich ...
============================================================
NNM001001117 0433

page title: ... boerang d ...
 
 ... boerang ...
 ... d ...
============================================================
NNM001001117 0434

page title: ... voor Muller reden De P ...
 
 ... voor ...
 ... Muller ...
 ... reden ...
 ... De ...
 ... P ...
============================================================
NNM001001117 0435

page title: ... lopen Resid eene boom is hunne ...
 
 ... lopen ...
 ... Resid ...
 ... eene ...
 ... boom ...
 ... is ...
 ... hunne ...
============================================================
NNM001001117 0436

page title: ... groote een waarin ook zich De heuvel ...
 
 ... groote ...
 ... een ...
 ... waarin ...
 ... ook ...
 ... zich ...
 ... De ...
 ... heuvel ...
============================================================
NNM001001117 0437

page title: ... aardig het langs ...
 
 ... aardig ...
 ... het ...
 ... langs ...
============================================================
NNM001001117 0438

page title: ... naar Kampong op als ...
 
 ... naar ...
 ... Kampong ...
 ... op ...
 ... als ...
============================================================
NNM001001117 0439

page title: ... De tot naar binnen ...
 
 ... De ...
 ... tot ...
 ... naar ... binnen ...
============================================================
NNM001001117 0440

page title: ... naar ...
 
 ... naar ...
============================================================
NNM001001117 0441

page title: ... De zich uit naar ...
 
 ... De ...
 ... De ...
 ... zich ...
 ... uit ...
 ... naar ...
============================================================
NNM001001117 0442

page title: ... 2 uitbarsting ...
 
 ... 2 ... uitbarsting ...
============================================================
NNM001001117 0443

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0444

page title: ... ik werking ...
 
 ... ik ...
 ... werking ...
============================================================
NNM001001117 0445

page title: ... Kampong ...
 
 ... Kampong ...
============================================================
NNM001001117 0446

page title: ... heuvels P andere ...
 
 ... heuvels ...
 ... P ...
 ... andere ...
============================================================
NNM001001117 0447

page title: ... langs en ander geboomte ...
 
 ... langs ...
 ... en ... ander ... geboomte ...
============================================================
NNM001001117 0448

page title: ... stuk ...
 
 ... stuk ...
============================================================
NNM001001117 0449

page title: ... een paar honderd ...
 
 ... een ... paar ... honderd ...
============================================================
NNM001001117 0450

page title: ... ik ...
 
 ... ik ...
============================================================
NNM001001117 0451

page title: [no page title]
 
============================================================
NNM001001117 0452

page title: [kaft] [cover] [leeg] [empty]
 
============================================================