============================================================
NKCR III F 6    19IW 0001

page title: III_F_6________19IWEX0001R.JPG
 
Grates magnas et gracias agere debemus con
ditori nostro, qui nos ad istos dies, qui dicuntur adven
tus domini, incolomes pervenire fecit. Ideo vos au
dire et intelligere debetis, quare isti dies adven
tus domini dicuntur. Ideo hoc nomine vocantur,
quia ille, cuius maiestatem et potenciam celi et terra 
comprehendere non poterant, sancte et inmaculate 
 virginis Marie utero collocari voluit
in carne humana propter nostram salutem ad nos
venire dignatus est. Fratres, non sine humana cau
sa hoc ita factum esse scitote, nam per prime mu
lieris peccatum, sicut ipsi frequenter audistis, scilicet
omne genus humanum in tantam dei iram corrue
rat, ut quicunque sive bonum sive malum gessisset
mnes equaliter eterne mortis supplicio condemp
narentur. Sed omnipotens pater creature sue, quam sibi
ad honorem et gloriam et similitudinem sui fece
rat, condolens, unicum filium suum dominum 
 ... @christum_xp^~m ... @cum_cu^~ ... quo ... @semper_semp- ...
 ... @per_p ... @sanctum_so^~m ... a ...
 ... concipi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0002

page title: III_F_6________19IWEX0001V.JPG
 
precioso sanguine de potestate diaboli liberaret
et in regnum suum, unde per peccatum abiecti
 fuimus, resurgendo perduceret, videlicet 
iudicio dei, ut quia per mulierem totus
mundus perditus erat, per mulierem salvare
tur. Quia vero, fratres karissimi, in proximo diem natalis 
 ... @domini_dn^~i ... @nostri_nr^~i ... @ihesu_ih^u ... @christi_xpi^~ ... celebrare ... c ... desideratis ... d ...
 ... @ideo_ido ... rogo ... @et_& ... moneo ... @vos_uos ... ut ... @vos_uos ... @emendetis_em^~detis ...
 ... ab ... @omnibus_omnib; ... @iniquitatibus_iniq^tatib; ... @vestris_uri^~s ... ut ... digni ... d ... g ... sitis ...
 ... in ... die ... natalis ... l ... @eius_ei^ ... corpus ... @et_& ... @sanguinem_sanguine^~ ... @ipsius_ipsi^ ...
 ... @Fratres_Fr^~s ... audite ... @apostolum_apl^~m ... a ... @dicentem_dic^~tem ... Hora ...
 ... @est_e^~ ... iam ... nos ... de ... somno ... surgere ... nunc ... @enim_eni^~ ...
 ... @est_e^~ ... @proprior_ppior ... @nostra_nra^~ ... salus ... @quam_q^a_m ... @cum_cu^~ ... credidimus ...
 ... Nox ... x ... @processit_p^-cessit ... dies ... @autem_aut^~ ... i ...
 ... @abiciamus_abiciam^ ... ergo ... g ... @opera_opa ... @tenebrarum_tenebraru^~ ... @et_& ...
 ... armalucis ... lucis ... l ... @sicut_sic^- ... in ... die ... d ... honeste ... h ...
 ... Hec ... H ... sunt ... @opera_opa ... @tenebrarum_tenebraru^~ ... que ... q ...
 ... debemus ... e ... @proicere_picere ... gula ... g ... ebrietas ...
 ... @avaricia_auaricia ... @et_& ... @omnes_om^~s ... insidie ... n ... diaboli ...
 ... que ... @quae_que_cedille ... q ... @e_cedille ... h ... @hominem_homine^~ ... @miserum_miseru^~ ... in ...
 ... Ista ... @vero_u^ ... sunt ... arma ... r ... lucis ... q ... que ... indui ...
 ... oratio ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0003

page title: III_F_6________19IWEX0002R.JPG
 
na, caritas, pax. Cum his bonis operibus expec
temus adventum domini, ut ea in nobis inve
niat pius Christus dominus noster et nos perducere dig
netur, ubi ipse cum patre et spiritu sancto vivit et regnat.
 ... @et_& ... regnat ...
Salvator noster, dilectissimi, hodie natus est, gaudea
mus. Hoc nomen sibi soli convenit, quia 
de eo per Prophetam dicitur= Ipse salvum faciet po
pulum suum a peccatis eorum. De hoc die gau
deamus, quia non est locus tristicie, ubi nati
vitas est vite, que destructa nostra mor
talitate magnam dat nobis leticiam de promis
sa eternitate. Nemo ab huius leticie commu
 ... separatur ... r ... una ... cunctis ... @est_e^~ ... leticia ... l ...
 ... @communis_co^~munis ... racio ... @quia_q^a ... @dominus_dn^~s ... @noster_nr^~ ... peccati ... @mortisque_mortisq; ...
 ... destructor ... d ... e ... @sicut_sic^- ... areatu ... a ... @nullum_nullu^~ ... @liberum_liberu^~ ... l ... i ...
 ... ita ... ad ... libera ... l ... b ... @omnes_om^~s ... @venit_uenit ... Ex ...
 ... hodie ... h ... unus ... @quisque_q^sq; ... bonus ... b ... @quia_q^a ... debet ...
 ... sui ... @premium_p^-miu^~ ... accipere ... a ... c ... Exultet ... peccator ...
 ... @quia_q^a ... h ... hodie ... habebit ... b ... @veniam_ueniam ... Gentilis ... G ... l ... unus ...
 ... @quisque_q^sq; ... @bonam_bona^~ ... @spem_spe^~ ... habeat ... b ... @quia_q^a ... hodie ... h ... @vocatur_uocatur ...
 ... ad ... a ... d ... @eternam_et^-nam ... @vitam_uita^~ ... @Dixit_Dix^- ... @enim_eni^~ ... @salvator_saluator ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0004

page title: III_F_6________19IWEX0002V.JPG
 
 ... suis ... Qui ... crediderit ... d ... @et_& ... baptisatus ... fuerit ...
 ... erit ... D ... Dei ... e ... filius ... @fratres_fr^~s ... mei ... @secundum_scdm ... illud ... @tempus_te^~pS ...
 ... @quod_qd ... @deus_ds ... @pater_pat^- ... in ... mente ... sua ... hodie ... h ... o ... @homo_h^~o ...
 ... @est_e^~ ... factus ... ut ... @graciam_gra^~m ... patris ... sui ... @quam_qua^~ ...
 ... adam ... d ... @perdidit_pdidit ... @per_p- ... redimeret ... r ... H ... Homo ... hodie ... q ... qui ... q ...
 ... prius ... erat ... t ... angelis ... a ... g ... inferior ... factus ... @est_e^~ ... in ...
 ... @christi_xpi^~ ... eis ... e ... alcior ... @Unde_Vnde ... @cum_cu^~ ... @iohannes_iohs ... @apostolus_apls ...
 ... @angelum_anglm ... @dei_d^i ... cecidit ... ad ... d ... @terram_t^-ram ... @et_& ... @voluit_uoluit ...
 ... @eum_eu^~ ... adorare ... @Et_[t ... @dixit_dix^- ... @angelus_angls ... Vide ... d ... ne ... feceris ...
 ... quia ... tuus ... @sum_su^~ ... @et_& ... @fratrum_fru^~m ... @tuorum_tuox ...
 ... h ... @hominum_hominu^~ ... Quare ... Q ... hoc ... @fratres_fr^~s ...
 ... mei ... @angelus_angls ... @dixit_dix^- ... @nisi_n^i ... @quia_qa^i ... @iohannem_iohanne^~ ... in ... carne ... r ... filii ...
 ... dei ... ultra ... se ... @exaltatum_exaltatu^~ ... @vidit_uidit ... Gaudete ... G ... a ... @ergo_g^o ...
 ... in ... hac ... @sancta_sca^~ ... @nativitate_natiuitate ... @christi_xpi^~ ... x ... @sancta_sca^~ ... @quidem_q^dem ...
 ... est ... nam ... in ... @illam_illa^~ ... @non_n^ ... cadit ... sentencia ... Nemo ...
 ... mundus ... a ... sorde ... nec ... infans ... cuius ... @vita_uita ... est ...
 ... unius ... die ... diei ... @super_sup ... @terram_t^-ra^~ ... Nunc ... @fratres_fr^~s ... mei ... leti ... l ... @deum_d^m ...
 ... h ... hodie ... adorate ... d ... @confessionem_c^~fessione^~ ... @peccatorum_peccatox ... @vostrorum_ur^~ox ...
 ... facite ... @et_& ... @veniam_uenia^~ ... dabit ... d ... a ... @vobis_uobis ... @christus_xp^~c ... @dominus_dn^~s ...
 ... mei ... @quam_qua^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0005

page title: III_F_6________19IWEX0003R.JPG
 
 ... reddere ... debemus ... @quia_q^a ... festi ... dies ... aut ...
 ... @apostolorum_aplox ... @sive_siue ... @martyrum_martyru^~ ... @sive_siue ... @confessorum_ofessox ... sum ... ita ...
 ... illos ... debemus ... @venerari_uenerari ... @sicut_sic^- ... @dei_d^i ... @servos_seruos ... decet ...
 ... @Istum_Istu^~ ... @autem_aut^~ ... @diem_die^~ ... q ... quia ... natalis ... @domini_dn^~i ... @est_e^~ ... ita ... @venera_uenera ...
 ... debemus ... e ... @sicut_sic^- ... @ipsum_ipsu^~ ... @dominum_dm^~n ... @deum_d^~m ... decet ... d ... Si ... S ... @quis_q^s ...
 ... @autem_aut^~ ... @vestrum_ur^~m ... @est_e^~ ... q ... qui ... cogitans ... in ... corde ... r ... suo ...
 ... q ... @quomodo_q^m^ ... potuit ... hoc ... c ... fieri ... ut ... @christus_xp^~c ... filius ...
 ... @dei_d^i ... ex ... @virgine_uirgine ... maria ... a ... @nasceretur_nasceret^~ ... aut ... que ...
 ... illi ... tanta ... necessitas ... fuit ... ut ... d ...
 ... de ... celesti ... e ... sede ... @conversaretur_conu^~saret^~ ... @terra_t^-ra ... Ista ...
 ... @veritatis_ueritatis ... audiat ... d ... Post ... P ... q ... @quam_q^a_m ... diaboli ...
 ... primus ... m ... h ... homo ... m ... adam ... est ...
 ... @precepta_p^-cepta ... @domini_dn^~i ... @et_& ... magis ... g ... diabolice ... b ... suasioni ... i ... @quam_q^a_m ...
 ... @divino_diuino ... @precepto_p^-cepto ... @gracia_gra^ ... @dei_d^i ... @et_& ...
 ... paradysi ... @privatus_priuatus ... in ... huius ... mundi ...
 ... deiectus ... @est_e^~ ... @tunc_tc^- ... @omne_om^~e ... genus ...
 ... ab ... illo ... @procreatum_p-creatu^~ ... in ...
 ... peccatis ... @est_e^~ ... @et_& ...
 ... m ... e ... in ... @idolorum_idoloru^~ ...
 ... @domini_dni^~ ... sui ... i ... creatoris ... alii ... @et_& ... @lunam_luna^~ ... @et_7 ...
 ... alii ... @et_& ... ignes ... alii ...
 ... montes ... @et_& ... @sicut_sic^- ... @et_& ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0006

page title: III_F_6________19IWEX0003V.JPG
 
 ... multi ... faciunt ... @et_& ... plurimi ... @et_& ... iam ... in ... hac ... @terra_t^-ra ... @nostra_nra^~ ...
 ... adorant ... demonia ... @et_& ... @per_p- ... @nostra__nra^~ ... peccata ... tantum ...
 ... @christianum_xp^~ianu^~ ... @nomen_nom^~ ... habentes ... b ... peiores ... o ... sunt ... @quam_q^a_m ...
 ... pagani ... g ... @volens_uolens ... @autem_aut^~ ... @deus_d^s ... hoc ... h ... @peccatum_peccatu^~ ... @et_& ... hos ... o ...
 ... @omnes_om^~s ... errores ... terminare ... ac ... delere ...
 ... primo ... @prophetas_p-phetas ... misit ... @sicut_sic^- ... @qui_q^ ... eos ... @averterent_auerterent ...
 ... ab ...
 ... C ... @quid_qd^i ...
 ... diaboli ... diabolicis ... d ...
 ... d ...
 ... misit ...
 ... h ...
 ... ab ...
 ... @itaque_itaq; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0007

page title: III_F_6________19IWEX0004R.JPG
 
 ... gloriosa ... r ... que ... q ... hodie ... h ... impleta ... est ...
 ... @per_p- ... esaiam ... @prophetam_p-pheta^~ ... h ... @dicentem_dicente^~ ... @gencium_genciu^~ ...
 ... qui ... q ... in ... tenebris ... @vidit_uidit ... @lucem_luce^~ ...
 ... Nolo ... Nos ... N ... @fratres_fre^~s ... fuimus ... m ... gentilis ... g ... nos ...
 ... @ergo_g^ ... @videmus_uidemus ... i ... @lucem_luce^~ ... @magnam_magna^~ ... @quia_q^a ... @quia_qa^i ... @christus__xp^~c ... @qui_q^ ... @est_e^~ ... lux ... l ... x ...
 ... nos ... splendore ... sue ... H ... Hunc ...
 ... @diem_die^~ ... @sanctus_sc^~s ... @david_dauid ... @letentur_letent^- ... celi ... @et_& ...
 ... @terra_t^-ra ... ante ... @faciem_facie^~ ... @domini_dni^~ ... @quoniam_qm^~ ... @venit_uenit ... ac ... si ...
 ... @letentur_letent^- ... @angeli_angli ... @et_& ... homines ... @quia_q^a ... @christus_xp^~c ... x ...
 ... @deus_d^s ... in ... carne ... r ... humana ... @dignatus_dignat^ ... @est_e^~ ... nasci ... @Ideo_Ido ... h ...
 ... die ... @cantaverunt_cantauerunt ... @angeli_angli ... in ...
 ... @deo_do ... @Prius_Pri^ ... @enim_eni^~ ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... @qua_q^a ... @christus_xp^~c ... @nasceretur_nasceret^~ ... discordiam ...
 ... habebant ... @nobiscum_nobcu^~ ... @et_& ... indignos ... in ... g ... nos ...
 ... @gracia_gra^ ... @dei_d^i ... post ... est ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... @viderunt_uiderunt ... @regem_rege^~ ...
 ... in ... carne ... humana ... @natum_natu^~ ... @non_n^ ... ausi ... sunt ...
 ... despicere ... @humanam_humana^~ ... @creaturam_creatura^~ ... @qui_q^ ... @super_sup- ... se ... @ceperunt_ceper^- ...
 ... @hominem_homine^~ ... @deum_d^~m ... Merito ... @ergo_g^ ... isto ... die ...
 ... reges ... g ... principes ... @divites_diuites ... @et_& ...
 ... @servi_serui ... @et_& ... ancille ... @quia_qa^i ... @omnes_om^~s ... ab ... @eterna_et^-na ... morte ... m ...
 ... liberati ... @equaliter_equalit^- ... facti ... @sumus_sum^ ... filii ... dei ... G ...
 ... @ergo_g^ ... @fratres_fr^~s ... in ... @domino_dno^~ ... @et_& ... @honoremus_honorem^ ... hunc ... @diem_die^~ ... @non_n^ ... in ... @preciosis_p^-ciosis ...
 ... @vestibus_uestib; ... @vel_uel ... @et_& ... @ebrietatibus_ebrietatib; ... puro ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0008

page title: III_F_6________19IWEX0004V.JPG
 
 ... in ... @pauperum_pauperu^~ ... in ...
 ... largitate ... g ... in ... caritate ... non ... ficta ... in ...
 ... dei ... @et_& ... @proximi_pximi ... m ... @Odium_Odiu^~ ... @et_& ... @omnes_om^~s ...
 ... diaboli ... @qua_q^a ... @quasi_q^si ... @qua_q^a ... @venenum_uenenu^~ ... a ... nobis ... o ... @proicite_p-icite ... ut ...
 ... sitis ... corpus ... @et_& ... @sanguinem_sanguine^~ ... ipsius ... @percipere_p-cipere ...
 ... S ... Si ... ita ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... @christus_xp^~c ... x ... @dominus_dn^~s ... @viderit_uiderit ... nos ...
 ... @suam_sua^~ ... @nativitatem_natiuitate^~ ... @pro_p ... certo ... @prestabit_p^-stabit ... @vitam_uita^~ ... @eternam_et^-na^~ ...
 ... @et_& ... @perducet_p-ducet ... nos ... ubi ... b ... ipse ... @permanet_p-manet ... in ... @secula_sel^a ...
 ... Oportet ... nos ... pastores ... @et_& ... @episcopos_epo^-s ... @vobis_uobis ... A ...
 ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... quasi ... @ovibus_ouib; ... @et_& ... @fratribus_fr^~ibus ...
 ... @verbum_uerbu^~ ... salutis ... cotidie ... @et_& ... @omni_om^~i ... @tempore_tempr^- ... @predicare_p^-dicare ...
 ... @et_& ... quia ... @propter_p-pt^~ ... @fragilitatem_fragilitate^~ ... @nostram_nra^~m ...
 ... @et_& ... peccata ... @nostra_nra^~ ... hoc ... @non_n^ ... @valemus_ualem^ ...
 ... in ... ista ... die ... in ... q ... qua ... @dominus_dn^~s ... @noster_nr^~ ... @ihesus_ih^c ... @christus_xp^~c ... nobis ...
 ... in ... humana ... forma ... @et_& ... in ... @nostra_nra^~ ...
 ... ut ... nos ... a ... peccato ... dignatus ... g ... est ...
 ... apparere ... e ... pauca ... @vobis_uob^ ...
 ... A ... Ait ... A ... @enim_eni^~ ... psalmista ... @david_dd ... @domino_dno^~ ...
 ... @et_& ... @invocare_inuocare ... nomen ... @eius_ei^ ... Confiteri ... nos ... @domino_dno^~ ...
 ... @fratres_fr^~s ... @dilectissimi_dil^~mi ... non ... quia ... ipse ... scit ...
 ... @et_& ... actus ... @nostros_nro^~s ... ante ... @quam_q^a_m ... fiant ... sicut ...
 ... est ... @dominus_dn^~s ... scit ... @hominum_hominu^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0009

page title: III_F_6________19IWEX0005R.JPG
 
 ... @quam_qm^~ ... @vane_uane ... sunt ... @Sed_S- ... debemus ... d ... @nostras_nra^~s ...
 ... pessimas ... bonis ... @operibus_op-ib; ... @et_& ... @semper_semp- ...
 ... nosmet ... ipsos ... @domino_dno^~ ... @et_& ...
 ... nomen ... eius ... assiduis ...
 ... elemosinis ... @et_& ... infirmos ... n ...
 ... @peregrinos_p-grinos ... @per_p- ... in ... @vestrum_ur^~m ...
 ... @fratres_fr^~s ... @dicente_dic^~te ... @apostolo_aplo ... Caritas ... C ...
 ... maneat ... @et_& ... @hospitalitatem_hospitalitate^~ ... nolite ...
 ... A ... @et_& ... iam ...
 ... gentes ... g ... @opera_op-a ... @eius_ei^ ... @idem_ide^~ ... @quod_qd ... q ... @verbis_uerbis ... dicimus ... c ...
 ... @operibus_op-ib; ... ad ... adimplere ... d ... studeamus ... ut ... gentes ...
 ... pagane ... @et_& ... @videntes_uidentes ... @opera_op-a ... @nostra_nra^~ ... bona ...
 ... @et_& ... glorificent ... g ... @deum_d^~m ... @qui_q^ ... in ... celis ... est ...
 ... Nolo ... @enim_eni^~ ... @vos_uos ... @fratres_fr^~s ... @dilectissimi_dil^~mi ... decipere ... e ... nolo ... @vos_uos ...
 ... seducere ... @quam_qua^~ ... diu ... @aliquis_aliq^s ... a ... @qui_q^i ... @vestrum_ur^~m ... habet ... in ...
 ... suo ... @odium_odiu^~ ... aut ... @aliquam_aliq^m ... @qua_q^a ... contra ...
 ... @fratrem_fre^~m ... @suum_suu^~ ... @neque_neq; ... oraciones ... @neque_neq; ...
 ... @proderunt_p-derunt ... nisi ... hoc ... ex ... toto ... corde ...
 ... @sicut_sic^- ... ipse ... @dominus_dn^~s ... @dicit_dic^- ... Si ... S ... @non_n^ ... dimiseritis ...
 ... @hominibus_hominib; ... nec ... @pater_pat^- ... @vester_ur^- ... @caelestis_ce_cedille_leftif ... d ... dimittet ... d ...
 ... @vobis_uob^ ... peccata ... @vestra_ur^-a ... Et ... @apostolus_apl^~s ... paulus ... Si ... S ...
 ... in ... cibos ... @omnes_om^~s ... @facultates_facultate^s^ ... @meas_mea^s^ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0010

page title: III_F_6________19IWEX0005V.JPG
 
 ... @et_& ... si ... tradidero ... didero ... d ... corpus ... @meum_meu^~ ... ita ... ut ... @ardeam_ardea^~ ...
 ... @autem_aut^~ ... non ... habuero ... nihil ... @mihi_m^ ... @prodest_pdest ... est ...
 ... Q ... @karissimi_km^~i ... @verba_uerba ... ista ... attendite ...
 ... que ... @non_n^ ... ego ... sed ... @dominus_dn^~s ... @et_& ... @sanctus_sc^~s ...
 ... @apostolus_apls ...
 ... D ... Discite ... bene ... facere ... @et_& ... nolite ... l ...
 ... @perverse_p-uerse ... @per_p- ... agere ... g ... ut ...
 ... @Dominus_Dn^~s ... @mihi_m^ ... adiutor ... r ... est ... non ... timebo ... quid ... q ...
 ... faciat ... @mihi_m^ ... homo ... R ... Rogemus ... @dominum_dn^~m ... @nostrum_nr^~m ...
 ... @ihesum_ih^m ... @christum_xpm^~ ... x ... ut ... @per_p- ... @sanctam_sca^~m ...
 ... det ... @nobis_nob^ ... @tempus_temp^ ... operandi ... @bonum_bonu^~ ...
 ... Q ... @vivit_uiuit ... @et_& ... regnat ... @cum_cu~ ... patre ... in ... unitate ... @spiritus_sp^~c ...
 ... @sancti_sc^~i ... @deus_d^s ... @nunc_nc^~ ... @et_& ... in ... @eterna_et^-na ... @secula_scla ... A ... ALIA ... A ...
 ... mei ... @dilectissimi_dil^~mi ... iste ... dies ... natalis ... @domini_dn^~i ... @nostri_nr^~i ...
 ... @ihesu_ih^u ... @christi_xp^~ ... ac ... @salvatoris_saluatoris ... @quam_qua^~ ... hodie ... hodierna ... die ...
 ... ipsius ... @gracia_gra^- ... largiente ... g ... @cum_cu~ ... omni ... @christiana_xp^~iana ...
 ... @ideo_ido ... a ... @nostris_nr^~is ... @spiritualibus_spi^~talib; ...
 ... @patribus_patrib; ... q ... qui ... ante ... nos ... in ... @dei_d^i ... timore ...
 ... institutus ... @est_e^~ ... @venerari_uenerari ... @quia_q^a ... in ... ea ...
 ... @filius_fili^ ... @dei_d^i ... @uiui_vivi ... @voluit_uoluit ... @carnem_carne^~ ... in ... se ...
 ... @assummere_assu^~mere ... @pro_p ... salute ... l ... tocius ... mundi ... @et_& ...
 ... ex ... @sanctissimo_sc^~issimo ... utero ... @sancte_sc^~e ... marie ... semper ...
 ... @mundum_mundu^~ ... ipsa ... ista ... @nativi_natiui ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0011

page title: III_F_6________19IWEX0006R.JPG
 
 ... dignatus ... @est_e^~ ... @qui_q^ ... iacebat ... @in_i^ ...
 ... Hoc ... c ... @autem_aut^~ ...
 ... patres ... @et_& ... @fratres_fr^~s ... si ... cui ... @dubium_dubiu^~ ... @et_& ...
 ... @videtur_uidet^~ ... @quod_qd ... @deus_d^s ... @christus_xp^~c ... natus ...
 ... @virgine_uirgine ... a ... @nobis_nob^ ... @predicetur_p^-dicet^~ ... q ... qui ... i ... dicat ... cogitans ... g ...
 ... in ... corde ... e ... suo ... @Quomodo_Quom^ ... Q ... potest ... hoc ... fieri ...
 ... ut ... @christus_xp^~c ... @filius_fili^ ... @dei_d^i ... ex ... @virgine_uirgine ... maria ... @nasceretur_nasceret^~ ...
 ... A ... Aut ... que ... q ... e ... illi ... tanta ... necessitas ... fuit ... ut ...
 ... de ... celesti ... sede ...
 ... @cum_cu~ ... @hominibus_hominib; ... @terra_t^-ra ... his ...
 ... @et_& ... m ... @alloquimur_alloq^mur ... m ...
 ... Post ... P ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... diaboli ... @invidia_inuidia ... @primus_pmus ... homo ... @adam_ada^~ ...
 ... @est_e^~ ... @precepta_p^-cepta ... @domini_dn^~i ... @et_& ... magis ... g ...
 ... diabolice ... d ... b ... suasioni ... @quam_qua^~ ... @divine_diuine ...
 ... @est_e^~ ... a ... paradisi ... gaudiis ... g ... et ...
 ... peregrinus ... @effectus_effect^ ... @est_e^~ ... @terra_t^-ra ...
 ... @harum_haru^~ ... @et_& ... ex ... exuit ... x ... @eum_eu^~ ... @dominus_dn^~s ... tunica ...
 ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... illi ... d ... dederat ... d ... t ... @omne_om^~e ... @statim_stati^~ ... genus ... g ...
 ... ab ... illo ... b ... @iniquitatibus_iniq^tatib; ...
 ... @est_e^~ ... @et_& ... maxime ... in ... cultura ... @quia_q^a ...
 ... @domini_dn^~i ... sui ... creatoris ... alii ... @solem_sole^~ ...
 ... @et_& ... @lunam_luna^~ ... @et_& ... sidera ... colebant ... alii ... flumina ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0012

page title: III_F_6________19IWEX0006V.JPG
 
 ... ignes ... alii ... montes ... m ... @et_& ... arbores ... @sicut_sic^- ... @et_& ... adhuc ... ad ... adhuc ...
 ... pagani ... g ... multi ... faciunt ... @et_& ... plurimi ... @et_& ... iam ...
 ... in ... hac ... @terra_t^-ra ... @nostra_nr^~a ... adorant ... d ... demonia ... d ... @et_& ...
 ... @christianum_xp^~ianu^~ ... @nomen_nom^~ ... habentes ... peiores ... sunt ...
 ... @quam_q^a_m ... pagani ... @volens_uolens ... @autem_aut^~ ... @deus_d^s ... hoc ... @peccatum_peccatu^~ ... c ... et ...
 ... hos ... @omnes_om^~s ... errores ... @terminare_t^-minare ... ac ... delere ... @terra_t^-ra ...
 ... constituit ... @hominibus_hominib; ... @legem_lege^~ ... @prophetas_p-phetas ...
 ... misit ... @qui_q^ ... eos ... @averterent_auerterent ... ab ... @iniquitatibus_iniq^tatib; ... suis ...
 ... @fecit_fec^- ... signa ... g ... @et_& ... de ... d ... e ... celo ... e ...
 ... @et_& ... @terra_t^-ra ... flagellis ... g ... eos ...
 ... fame ... @et_& ... @Cumque_Cu^~q; ... q ...
 ... nec ... sic ... @quid_qd^i ... @quidem_q^dem ... @quid_qd^i ... m ... mundus ... @ammonitus_a^~monitus ... a ... peccatis ...
 ... suis ... @desisteret_desister& ... misit ... @deus_d^s ... @filium_filiu^~ ... @suum_suu^~ ... @dominum_dn^~m ... @nostrum_nr^~m ...
 ... @ihesum_ih^m ... @christum_xp^~m ... ut ... @carnem_carne^~ ... @humanam_humana^~ ... se ... e ... indueret ...
 ... @et_& ... @hominibus_hominib; ... appareret ... @et_& ... peccatores ...
 ... @christus_Xp^~c ... @autem_aut^~ ... @dominus_dn^~s ... @noster_nr^~ ... @ideo_ido ... in ... hominis ... forma ...
 ... quia ... in ... @divinitate_diuinitate ... @illius_illi^ ... ab ... @hominibus_hominib; ...
 ... @non_n^ ... potuit ... cognosci ... g ... @itaque_itaq; ... q ... @nostram_nra^~m ...
 ... in ... se ... @nullomodo_nullom^ ... @mutavit_mutauit ... suam ...
 ... @sed_s- ... corpora ... manens ... inter ...
 ... @angelos_anglos ... ordinabat ... in ... celo ... Ita ...
 ... @dilectissimi_dil^~mi ... @fratres_fr^~s ... x ... @christus_xp^~c ... x ... @deus_d^s ... @et_& ... homo ... in ... @divinitate_diuinitate ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0013

page title: III_F_6________19IWEX0007R.JPG
 
 ... equalis ... @est_e^~ ... patri ... in ... forma ... hominis ... @est_e^~ ...
 ... similis ... morte ... @nobiscum_nobiscu^~ ... @igitur_g^ ... homo ...
 ... @factus_fact^ ... @est_e^~ ... @christus_xp^~c ... @carnem_carne^~ ... @quam_q^a_m ... @non_n^ ...
 ... ut ... haberet ... unde ... @hominem_homine^~ ... liberaret ...
 ... @quem_que^~ ... fecerat ... erat ... H ... Hec ... @est_e^~ ... @karissimi_km^~i ... @dominice_dn^~ice ...
 ... magna ... g ... celebritas ... l ... Hec ... @est_e^~ ... diei ... @huius_hui^ ...
 ... @nova_noua ... @et_& ... @gloriosa_gl^-osa ... @festivitas_festiuitas ... @quia_q^a ... @sicut_sic^- ... @per_p- ... primum ...
 ... @hominem_homine^~ ... @adam_ada^~ ... @terrenum_terrenu^~ ... expulsi ... ex ... l ... eramus ...
 ... a ... celesti ... ita ... @per_p- ... @secundum_secundu^~ ... @hominem_homine^~ ...
 ... @celestem_celeste^~ ... c ... @christum_xp^~m ... restituti ... sumus ... in ... regnum ... g ...
 ... @celorum_celoru^~ ... Et ... @sicut_sic^- ... @per_p- ... @evam_eua^~ ... @primam_prima^~ ... @feminam_femina^~ ...
 ... eramus ... in ... @mortem_morte^~ ... @eternam_et^-na^~ ... ita ... @per_p- ...
 ... @dei_d^i ... @mariam_maria^~ ... @gloriosam_gloriosa^~ ... @virginem_uirgine^~ ... reanti ... @sumus_sum^ ...
 ... in ... @vitam_uita^~ ... @eternam_et^-na^~ ... @Quapropter_Quappt^- ... @karissimi_km^~i ...
 ... @nostra_nra^~ ... @et_& ... puras ... manus ... ad ... @dominum_dn^~m ... @nostrum_nr^~m ... @ihesum_ih^m ...
 ... @christum_xp^~m ... ut ... sic ... @nobis_nob^ ... @et_& ...
 ... @istum_istu^~ ... @diem_die^~ ... ut ... in ... illo ... die ... e ... @per_p- ... @sancte_sc^~e ...
 ... @dei_d^i ... ac ... @omnium_omniu^~ ...
 ... @eius_ei^ ... @esse_ee^~ ... @vite_uite ...
 ... @eterne_et^-ne ... In ... hac ... @igitur_g^ ... @nostra_nra^~ ... leticia ... @presenti_p^~senti ...
 ... @omnes_om^~s ... que ... in ... celo ... sunt ... @et_& ... in ...
 ... terra ... celi ... @quia_q^a ... @non_n^ ... habent ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0014

page title: III_F_6________19IWEX0007V.JPG
 
 ... @diabolum_diabolu^~ ... b ... qui ... q ... accusabat ... @omnes_om^~s ... electos ...
 ... die ... d ... ac ... nocte ... in ... conspectu ... @domini_dn^~i ... Exultet ... Ex ... Exultet ... terra ... t ... r ...
 ... quia ... @germinavit_germinauit ... @dominum_dn^~m ... @salvatorem_saluatore^~ ... Gaudeant ... G ...
 ... @servi_serui ... natalis ... @est_e^~ ... @domini_dn^~i ... Exultent ... debiles ... @et_& ... egroti ... g ...
 ... natalis ... @est_e^~ ... medici ... Exultate ... e ... @captivi_captiui ... natalis ... @est_e^~ ...
 ... redemptoris ... @Exultemus_Exultem^ ... liberi ... b ... natalis ... @est_e^~ ...
 ... @domini_dn^~i ... @eterne_et^-ne ... Exultate ... x ... @viri_uiri ... @et_& ... femine ... ex ...
 ... in ... @domino_dno^~ ... @quia_q^a ... @christus_xp^~c ... @vir_uir ... @est_e^~ ... natus ... Ex ... x ...
 ... natus ... @est_e^~ ... sine ... @virili_uirili ... @ideo_ido ... @uterque_ut^-q; ...
 ... sexus ... @est_e^~ ... @honoratus_honorat^ ... @Mortem_Morte^~ ... @nobis_nob^ ... fecerat ... femiNa ...
 ... @vitam_uita^~ ... @nobis_nob^ ... que ... x ... @christus_xp^~c ... @est_e^~ ... peperit ... e ... femina ... H ...
 ... hunc ... @diem_die^~ ... simul ... @omnes_om^~s ... @divites_diuites ... @et_& ...
 ... @viri_uiri ... @et_& ... femine ... @et_& ... @omnes_om^~s ... @utrisque_utri^q; ... sexus ...
 ... @et_& ... etatis ... simul ... @omnes_om^~s ... @pervenire_p-uenire ... @mereamur_meream^ ...
 ... ad ... @illum_illu^~ ... @diem_die^~ ... @qui_q^ ... @est_e^~ ... sine ... nocte ... @et_& ... lux ... sine ...
 ... Et ... @quomodo_q^m^ ... @quo_q^o ... @fratres_fr^~s ... @eum_eu^~ ... honorare ... debemus ...
 ... non ... in ... splendidis ... l ... @vestimentis_uestim^~tis ... @vel_l^ ... plenis ... l ... @calicibus_calicib; ...
 ... @sed_s- ... puro ... corde ... c ... @et_& ... corpore ... in ...
 ... in ...
 ... @pauperum_pauperu^~ ... in ...
 ... in ... caritate ... non ... ficta ... in ... d ... dileccione ... l ... dei ...
 ... @et_& ... @proximi_pximi ... donantes ... sibi ... @invicem_inuice^~ ... si ... @quis_q^s ... habet ...
 ... @adversus_adu^-sus ... @aliquem_alique^~ ... q ... @querelam_querela^~ ... q ... @odium_odiu^~ ... @et_& ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0015

page title: III_F_6________19IWEX0008R.JPG
 
 ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... @qua_q^a ... @quasi_q^si ... @venenum_uenenu^~ ... @proicite_p-icite ... de ... e ... @cordibus_cordib; ... @vestris_uri^~s ...
 ... @castitatem_castitate^~ ... @etiam_etia^~ ... @cum_cu^~ ... @propriis_ppriis ... @uxoribus_uxorib; ... @servate_seruate ...
 ... @Ubicumque_Vbicu^~q; ... q ... in ... @ecclesia_eccl^a ... stabitis ... nolite ... @invicem_inuice^~ ...
 ... loqui ... q ... Ad ... d ... @vestra_ur^-a ... q ...
 ... @invitate_inuitate ... A ... Ad ... d ... missas ... @et_& ... ad ... a ... d ...
 ... maturius ... @convenite_conuenite ... in ... @ecclesia_eccl^a ... @stantes_stante^s^ ...
 ... aut ... a ... orate ... aut ... psallite ... @domino_dn^~o ... in ... n ... @cordibus_cordib; ... @vestris_uri^~s ...
 ... Verba ... r ... ociosa ... aut ... a ... t ... secularia ... nec ... ipsi ...
 ... r ... ex ... ore ... @vestro_ur^~o ... @sed_s- ... eos ... @qui_q^ ... @voluerint_uoluerint ... l ... @proferre_pferre ...
 ... castigate ... g ... Cum ... C ... @ominibus_ominib; ... @hominibus_hominib; ... @pacem_pace^~ ...
 ... habete ... @et_& ... eos ... @quo_q^o ... @quos_q^s ... discordes ... d ... agnoscitis ...
 ... ad ... d ... @concordiam_concordia^~ ... festinate ... @revocare_reuocare ... S ... Si ... i ... ita ...
 ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... @christus_xp^~c ... @dominus_dn^~s ... @viderit_uiderit ... d ... nos ...
 ... @suam_sua^~ ... @nativitatem_natiuitate^~ ... @pro_p ... certo ... r ... @prestabit_p^-stabit ... @nobis_nob^ ...
 ... @eternam_et^-na^~ ... @felicitatem_felicitate^~ ... Qui ... Q ... @vivit_uiu^- ... @et_& ... regnat ...
 ... SalOMON ... M ... N ... @dicit_dic^- ... Audite ... A ... d ... @UNDE_VNDE ... S ... @SUPRA_SVPRA ... v ...
 ... filii ... l ... @disciplinam_disciplina^~ ... patris ... @vestri_ur^~i ... @et_& ... @legem_lege^~ ... @matris_matri^s^ ...
 ... @vestre_ur^~e ... @Disciplinam_Disciplina^~ ... l ... patris ... @vestri_ur^~i ...
 ... debetis ... d ... de ... d ... audire ... @fratres_fr^~s ... mei ... e ... @quia_qa^i ... @precepta_p^-cepta ... @domini_dn^~i ...
 ... @vestri_ur^~i ... l ... @libenter_libent^- ... debetis ... d ... @legem_lege^~ ...
 ... matris ... @vestre_ur^~e ... que ... q ... @sancta_sca^~ ... @ecclesia_eccl^a ... @est_e^~ ... dimittere ... mittere ... m ... non ...
 ... debetis ... d ... quia ... q ... @quod_qd ... q ... in ... illa ... de ... @verbo_uerbo ... salutis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0016

page title: III_F_6________19IWEX0008V.JPG
 
 ... @advertitis_aduertitis ... @memoriter_memorit^- ... retinere ... debetis ... d ... b ...
 ... @enim_eni^~ ... @domini_dn^~i ... nil ... @proficiet_pficiet ... @vobis_uobis ...
 ... @quod_qd ... auditis ... d ... opere ... exercere ... e ... non ... studetis ...
 ... H ... Hinc ... c ... @dicit_dic^- ... scriptura ... @Non_N^ ... auditores ... d ... tantum ...
 ... legis ... g ... apud ... @dei_d^i ... @deum_d^~m ... @sed_s- ... factores ...
 ... Et ... beatus ... petrus ... nos ... admonet ... e ... @dicens_dic^~s ...
 ... Estote ... factores ... @verbi_uerbi ... @et_& ... @non_n^ ... auditores ... d ... @tantum_tantu^~ ...
 ... fallentes ... @vosmet_uosmet ... ipsos ... Ille ... @namque_namq; ... semet ...
 ... @ipsum_ipsu^~ ... @sum_su^~ ... decipit ... d ... @qui_q^ ... @non_n^ ... adimplet ... a ... d ... m ... l ... opere ...
 ... @Isdem_Isde^~ ... @quoque_q^q; ... q ... petrus ... @commemorat_co^~memorat ... @quae_que_cedille ...
 ... merces ... c ... illi ... homini ... apud ... @deum_d^~m ... maneat ...
 ... @qui_q^ ... @legem_lege^~ ... matris ... sue ... @videlicet_uidelic& ... @sancte_sc^~e ... @ecclesie_eccl^e ...
 ... @operibus_op-ib; ... b ... @servat_seruat ... D ... Dicit ... D ... @enim_eni^~ ... S ... Si ... @quis_q^s ... q ... in ... lege ... g ...
 ... libertatis ... @et_& ... @permanserit_p-manserit ... @per_p- ...
 ... in ... ea ... @non_n^ ... auditor ... a ... d ... @factus_fact^ ... @sed_s- ... factor ... r ...
 ... operis ... o ... hic ... beatus ... in ... facto ... suo ... erit ... Et ...
 ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... hodie ... in ...
 ... @quoniam_qm^~ ... @omnes_om^~s ... @vos_uos ...
 ... @ihesu_ih^u ... @christi_xpi^~ ... ad ...
 ... @domini_dn^~i ... @nostri_nr^~i ... @et_& ...
 ... @vestram_ura^~m ... @scilicet_scilic& ... quasi ... q ... boni ...
 ... ubera ... id ... est ...
 ... @cum_cu~ ... leticia ...
 ... colitis ... Iste ... @natalis_natali^s^ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0017

page title: III_F_6________19IWEX0009R.JPG
 
 ... dies ... @fratres_fr^~s ... multis ... @prophetarum_pphetaru^~ ... ante ...
 ... @quam_q^a_m ... @fieret_fier& ... @est_e^~ ... @predictus_p^-dictus ... @et_& ... @quod_qd ... illi ... @sancto_sc^~o ... @spiritu_sp^~u ...
 ... @predixere_p^-dixere ... nos ... oculis ... @nostris_nr^~is ... @dei_d^i ... @gracia_gra^ ...
 ... cernimus ... c ... @et_& ... corde ... credimus ... m ... D ... Dixit ... D ...
 ... @autem_aut^~ ... ysaias ... Ecce ... @virgo_uirgo ... @et_& ...
 ... @filium_filiu^~ ... H ... Hieremias ... @quoque_q^q; ... ait ... M ... Mulier ... M ...
 ... @virum_uiru^~ ... Daniel ... @vero_u^ ... @vidit_uidit ... @lapidem_lapide^~ ...
 ... @sum_su^~ ... d ... de ... monte ... sine ... @manibus_manib; ... qui ... postea ... est ... @factus_fact^ ...
 ... @est_e^~ ... mons ... magnus ... Et ... @quod_qd ... q ... idem ... moriturus ...
 ... @et_& ... ad ... inferna ... @et_& ...
 ... @esset_ee^~t ... @et_& ... @quod_qd ... @omnia_om^~ia ... delicta ... l ... nobis ... dimitteret ...
 ... multis ... @predictum_p^-dictu^~ ... @est_e^~ ... @verbis_uerbis ... @Beatus_Beat^ ... quippe ...
 ... @iohannes_iohs ... @interrogatus_int^-rogat^ ... si ... ipse ... @esset_ee^~t ... x ... @christus_xp^~c ... de ... @christo_xp^~o ...
 ... Veniet ... forcior ... me ... post ... me ... @cuius_cui^ ... ego ... @non_n^ ... sum ...
 ... dignus ... d ... g ... @corrigiam_corrigia^~ ... @calciamenti_calciam^~ti ... Et ... nos ...
 ... @fratres_fr^~s ... @karissimi_km^~i ... @quia_q^a ... @iam_ia^~ ... @natum_natu^~ ... @dominum_dn^~m ... @nouimus_novimus ...
 ... @gracias_gra^-s ... illi ... @referamus_referam^ ... @atque_atq; ... in ... @eius_ei^ ...
 ... totis ... @viribus_uirib; ... @exultemus_exultem^ ... ex ... @et_& ... @cum_cu^~ ... @dauid_david ...
 ... decantemus ... Hec ... H ... @est_e^~ ... dies ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... fecit ... @dominus_dn^~s ...
 ... @et_& ... @letemur_letem^~ ... in ... ea ... letari ... nempe ...
 ... @quia_q^a ... in ... ista ... die ...
 ... @accipere_accip-e ... @per_p- ... si ... @tamen_tam^~ ... @secundum_scdm ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0018

page title: III_F_6________19IWEX0009V.JPG
 
 ... @volumus_uolumus ... H ... Hinc ... @dicit_dic^- ... @beatus_beat^ ... @iohannes_iohs ... @evangelista_euglsta ... in ...
 ... sua ... Qui ... Quid ... Q ... d ... @dicit_dic^- ... se ... in ... @christo_xp^~o ... manere ... d ... debet ... @sicut_sic^- ...
 ... ille ... @et_& ... ipse ... m ... b ... @Quomodo_Quom^ ... b ...
 ... @christus_xp^~c ... @et_& ... e ... sustinuit ...
 ... @pro_p ... inimicis ... @oravit_orauit ... crucis ... @patibulum_patibulu^~ ... @pro_p ... @nobis_nob^ ...
 ... @spineam_spinea^~ ... @coronam_corona^~ ... suscepit ... humilitatis ...
 ... exempla ... @nobis_nob^ ... in ... @ominibus_ominib; ... b ... ostendit ... @atque_atq; ... ut ... hoc ...
 ... ab ... ipso ... monuit ... @dicens_dic^~s ... D ... Discite ... a ... me ...
 ... @quia_q^a ... @quia_qa^i ... mitis ... @sum_su^~ ... @et_& ... humilis ... corde ... @et_& ...
 ... @requiem_req^em ... @animabus_animab; ... @vestris_uri^~s ... H ... Hinc ... petrus ... @proclamat_pclamat ...
 ... @dicens_dic^~s ... x ... @christus_xp^~c ... passus ... @est_e^~ ... @pro_p ... @nobis_nob^ ... @vobis_uob^ ...
 ... ut ... @vestigia_uestigia ... @eius_ei^ ... @qui_q^ ... @peccatum_peccatu^~ ... non ...
 ... fecit ... nec ... @inventus_inuent^ ... @est_e^~ ... dolus ... in ... ore ... @eius_ei^ ... Quid ... Q ... d ... nos ...
 ... @fratres_fr^~s ... mei ... ad ... d ... hec ... respondere ... @possumus_possum^ ... @qui_q^ ... tot ...
 ... cotidie ... agimus ... mendosa ... @et_& ... ociosa ... @verba_u^~ba ...
 ... fecimus ... @et_& ... @qui_q^ ... c ...
 ... @consummimur_consu^~mim^~ ... iaculo ... @per_p- ...
 ... @qui_q^ ... @crapulam_crapula^~ ... @et_& ... @ebrietatem_ebrietate^~ ... diligimus ... m ...
 ... @et_& ... m ... Hec ... @et_& ...
 ... mala ... qui ... @dilectissimi_dil^~mi ... @fratres_fr^~s ... ad ... @vitam_uitam ...
 ... @per_p- ... potest ... @dicente_dic^~te ... @Quoniam_Qm^~ ... @qui_q^ ... talia ...
 ... @regnum_regnu^~ ... @dei_d^i ... @non_n^ ... @Quid_Qd ... d ... nos ... @debemus_debem^s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0019

page title: [leeg] book back cover (scan file sequence error) III_F_6________19IWEX000BC.JPG 
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0020

page title: [leeg] book cover, end, inner page (scan file sequence error) III_F_6________19IWEX000BS.JPG 
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0021

page title: [leeg] book front cover (scan file sequence error) III_F_6________19IWEX000FC.JPG 
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0022

page title: [leeg] book front cover inner side (scan file sequence error) III_F_6________19IWEX000FS.JPG 
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0023

page title: III_F_6________19IWEX0010R.JPG
 
 ... @fratres_fre^~s ... contra ... @queque_queq; ... q ... @vicia_uicia ...
 ... singulas ... @quasque_q^sq; ... @virtutes_uirtutes ...
 ... pace ...
 ... lux ...
 ... @per_p- ...
 ... hodie ... h ...
 ... A ...
 ... @per_p- ... @quo_q^o ...
 ... hodie ...
 ... q ...
 ... D ...
 ... hodie ...
 ... d ... dux ... hodie ...
 ... hodie ... l ...
 ... k ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0024

page title: III_F_6________19IWEX0010V.JPG
 
 ... nos ... o ...
 ... hodie ...
 ... A ...
 ... q ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ... @qua_q^a ... @quam_q^a_m ...
 ... q ...
 ... corpore ... q ...
 ... N ...
 ... s ... N ...
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... agere ...
 ... gaudia ...
 ... b ...
 ... q ...
 ... illud ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0025

page title: III_F_6________19IWEX0011R.JPG
 
 ... d ... l ...
 ... @qua_q^a ...
 ... c ... q ... hoc ... d ...
 ... dux ... x ... q ...
 ... @qua_q^a ... b ...
 ... filius ... q ...
 ... @qua_q^a ...
 ... in ...
 ... H ...
 ... k ... m ...
 ... homo ... x ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0026

page title: III_F_6________19IWEX0011V.JPG
 
 ... q ...
 ... q ...
 ... corporis ...
 ... r ...
 ... @fratres_fr^~s ... @omnia_omia ... q ...
 ... @nostro_nr^~o ... non ...
 ... d ...
 ... ipse ...
 ... erat ... H ... Hec ...
 ... @deum_d^~m ... m ...
 ... sua ...
 ... @sicut_sic^- ... a ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... @per_p- ... i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0027

page title: III_F_6________19IWEX0012R.JPG
 
 ... q ...
 ... @per_p- ...
 ... hoc ...
 ... habeat ... b ... eos ... homines ... @quibus_quib; ... possit ...
 ... m ... Q ...
 ... @christum_xp^~m ... x ...
 ... d ... b ...
 ... q ... d ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... nos ... m ...
 ... tam ...
 ... e ... adhuc ...
 ... natalis ... c ... @nostra_nra^~ ...
 ... tam ...
 ... debetis ... d ...
 ... @quia_q^a ... a ... x ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0028

page title: III_F_6________19IWEX0012V.JPG
 
 ... H ... Hodierna ...
 ... ab ...
 ... S ...
 ... q ...
 ... q ... c ... l ...
 ... hodie ... d ... die ... m ...
 ... @Nam_Na^~ ... @dei_d^i ... @deum_d^~m ...
 ... @quia_q^a ...
 ... @nova_noua ...
 ... S ...
 ... @qui_q^i ... @quia_qa^i ... @qui_q^i ... @quia_qa^i ... lucis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0029

page title: III_F_6________19IWEX0013R.JPG
 
 ... @quia_q^a ... tempo ...
 ... @quia_qa^i ... @quo_q^o ...
 ... d ...
 ... nos ...
 ... hodie ...
 ... q ... @fratres_fr^~s ...
 ... @dei_d^i ...
 ... corporis ...
 ... corpore ... b ...
 ... g ... @fratres_fr^~s ...
 ... corporis ...
 ... q ... @per_p- ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0030

page title: III_F_6________19IWEX0013V.JPG
 
 ... Q ...
 ... N ...
 ... @sicut_sic^- ... hodie ...
 ... magno ... honore ... mundo ...
 ... b ... @quia_qa^i ...
 ... @per_p- ...
 ... @Unde_Vnde ... hodie ... @per_p- ...
 ... x ... sic ... D ...
 ... q ... ut ... quando ... q ...
 ... @filium_filiu^~ ...
 ... hodie ... q ... d ...
 ... q ... @per_p- ... H ... Hodie ... H ... d ... g ...
 ... o ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... tam ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0031

page title: III_F_6________19IWEX0014R.JPG
 
 ... @sicut_sic^- ... @quia_q^a ... @quia_qa^i ...
 ... @per_p- ...
 ... beata ... hostia ...
 ... @nostro_nr^~o ... x ...
 ... @quia_q^a ... Non ...
 ... @quia_q^a ... @quia_qa^i ... @quia_q^a ...
 ... e ... Turtur ... @vero_uero ...
 ... Q ...
 ... S ... ubi ... m ...
 ... corporis ...
 ... @qui_q^i ... r ...
 ... q ...
 ... Nam ... m ...
 ... hac ...
 ... q ... @custodiam_custodia^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0032

page title: III_F_6________19IWEX0014V.JPG
 
 ... m ...
 ... t ...
 ... d ... Q ... Qui ...
 ... a ... habere ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... m ...
 ... Q ... @sicut_sic^- ...
 ... D ... nos ...
 ... @per_p- ...
 ... @per_p- ...
 ... debemus ...
 ... g ...
 ... hodie ... @dei_d^i ...
 ... magna ...
 ... magis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0033

page title: III_F_6________19IWEX0015R.JPG
 
 ... d ...
 ... x ... @christum_xp^~m ... q ...
 ... bonis ...
 ... ab ...
 ... x ...
 ... @quia_q^a ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @quisque_q^sq; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0034

page title: III_F_6________19IWEX0015V.JPG
 
 ... super ...
 ... S ...
 ... c ...
 ... A ... q ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... D ... @per_p- ... @quid_qd^i ...
 ... Quia ... Q ... @fratres_fr^~s ...
 ... deliciis ...
 ... D ...
 ... q ...
 ... A ...
 ... @qua_q^a ...
 ... t ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0035

page title: III_F_6________19IWEX0016R.JPG
 
 ... @Nam_Na^~ ...
 ... x ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... @sum_su^~ ... dei ...
 ... @fratres_fr^~s ... a ...
 ... d ...
 ... q ... magis ... hoc ...
 ... b ...
 ... peccata ... d ...
 ... k ... @quia_qa^i ...
 ... facit ...
 ... @quisque_q^sq; ...
 ... corporis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0036

page title: III_F_6________19IWEX0016V.JPG
 
 ... S ...
 ... potest ...
 ... @fratres_fr^~s ... k ...
 ... ex ... potest ...
 ... @sum_su^~ ... e ...
 ... A ... Audi ...
 ... S ...
 ... hoc ...
 ... facere ...
 ... d ...
 ... q ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... m ...
 ... mundi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0037

page title: III_F_6________19IWEX0017R.JPG
 
 ... @quia_q^a ... Qui ...
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... dei ... g ...
 ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0038

page title: III_F_6________19IWEX0017V.JPG
 
 ... q ...
 ... estis ...
 ... b ... q ...
 ... hoc ...
 ... certo ... @sine_fine ... hoc ... c ...
 ... @nostra_nra^~ ... corporis ...
 ... @nostris_nr^~is ...
 ... ex ...
 ... de ... @sicut_sic^- ...
 ... H ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... alia ...
 ... @debemus_debem^s ... e ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0039

page title: III_F_6________19IWEX0018R.JPG
 
 ... debemus ...
 ... b ... hoc ...
 ... nos ...
 ... l ...
 ... @dei_d^i ...
 ... @vita_uita ...
 ... @qua_q^a ... magis ...
 ... corpore ...
 ... peccata ... m ...
 ... @per_p- ...
 ... @dei_d^i ... @deum_d^~m ... @quia_q^a ...
 ... @fratres_fr^~s ... @dei_d^i ... @quia_q^a ...
 ... @qua_q^a ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0040

page title: III_F_6________19IWEX0018V.JPG
 
 ... @deum_d^~m ...
 ... x ... hodie ...
 ... m ...
 ... @nostro_nr^~o ... x ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0041

page title: III_F_6________19IWEX0019R.JPG
 
 ... qui ...
 ... m ...
 ... @debemus_debem^s ...
 ... @deum_d^~m ...
 ... q ...
 ... d ... q ...
 ... a ...
 ... @quo_q^o ...
 ... q ...
 ... D ... Duo ... D ...
 ... q ...
 ... q ... @qui_q^i ...
 ... d ... b ... x ...
 ... d ...
 ... H ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0042

page title: III_F_6________19IWEX0019V.JPG
 
 ... m ...
 ... e ...
 ... d ...
 ... @quid_qd^i ...
 ... sed ... x ...
 ... @quam_qua^~ ... x ... hodie ...
 ... q ...
 ... q ... d ...
 ... D ... De ...
 ... @per_p- ...
 ... ut ... @per_p- ... gaudio ...
 ... a ...
 ... certa ...
 ... de ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0043

page title: III_F_6________19IWEX0020R.JPG
 
 ... @sicut_sic^- ... @per_p- ... R ...
 ... ego ...
 ... adhoc ... hoc ...
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... mundi ... @ampersand ... corporis ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... m ... Q ...
 ... c ...
 ... m ... @per_p- ...
 ... @quia_q^a ...
 ... m ... Q ...
 ... @per_p- ...
 ... m ... H ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0044

page title: III_F_6________19IWEX0020V.JPG
 
 ... diaboli ...
 ... H ... nobis ...
 ... nos ...
 ... penas ...
 ... b ... m ...
 ... q ... @vita_uita ... maligna ... g ... ubi ...
 ... a ...
 ... q ... r ...
 ... r ...
 ... morte ...
 ... x ... nos ...
 ... hodie ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0045

page title: III_F_6________19IWEX0021R.JPG
 
 ... r ...
 ... r ...
 ... @dei_d^i ...
 ... in ... facere ...
 ... @quisque_q^sq; ... q ...
 ... @per_p- ... m ...
 ... @per_p- ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... r ... gaudio ...
 ... b ... @sicut_sic^- ...
 ... e ... @vita_uita ... @sine_fine ... morte ... est ...
 ... d ... @sine_fine ...
 ... @sine_fine ...
 ... timore ...
 ... sciencia ...
 ... sunt ...
 ... q ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0046

page title: III_F_6________19IWEX0021V.JPG
 
 ... k ... non ...
 ... esse ...
 ... @sum_su^~ ... b ...
 ... @quia_q^a ... d ...
 ... d ...
 ... urgente ... g ...
 ... m ...
 ... labore ... b ... e ... t ...
 ... non ...
 ... dei ...
 ... Quod ... Q ...
 ... dei ...
 ... ubi ...
 ... non ... primo ...
 ... Q ...
 ... @dei_d^i ...
 ... i ...
 ... l ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0047

page title: III_F_6________19IWEX0022R.JPG
 
nancia exierunt. Ventum est ad mare Rubrum. 
Pharao autem penitencia ductus, quia populum 
dimiserat, cum omni exercitu ipsum populum
insecutus est. Videntes autem regem adpropin
quantem maximo timore percussi, quid de se
e fieri deberet, inter se inquirebant. Moyses
autem ammonicione dei virga, qua signa in 
Egypto fecerat, Rubrum mare percussit
populusque domini sicco vestigio pertransiit Filiis 
autem Israel exeuntibus et Egypciis intrantibus
eiusdem virge percussione mare in
priorem statum reductum est et omnes Egyptii
extincti sunt. Ecce filii ad terram promissionis 
vocati per solitudinem, in qua erant loca horri
da, diversa animalia, fere bestie, laboriosa
di providencia ire debebant. Et quia fragi
les erant et inpacientes, murmuracio
ne aliisque diversis viciis promeruerunt, ut pau

ci ad terram promissionis venirent. Et inple
ta est evangelica sentencia, que dicit= Multi 
 vocati, pauci electi. Audistis historiam, rei
audite et significanciam. Nos, fratres karissimi
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0048

page title: III_F_6________19IWEX0022V.JPG
 
ad dei similitudinem conditi, in paradiso dei col
locati vitam morte superveniente perdidimus 
suggestione enim diaboli nostraque inobedi
encia, quia delectando consensimus, in huius
peregrinacionis erumnas cecidimus. Et 
 quia diabolus suo iure nos cepit, deus omnipotens
 non sua potencia, sed gracia nos inde liberavit.
Misit enim in hunc mundum filium sum, verum 
et inmaculatum agnum, qui tolleret peccata 
mundi, in cuius adventu adimpleta est pro
phetia Esaie, que dicit= Computrescit iugum
a facie olei. Ostensa namque misericordia dei 
et salutari dato originalia peccata in bap
tismate, quod est in Christi morte, delata sunt. Sed
nondum tutam viam incedimus; restat enim adhuc 
longa solitudo, id est huius vite peregrina
 ... lux ...
 ... @dei_d^i ...
 ... M ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0049

page title: III_F_6________19IWEX0023R.JPG
 
 ... h ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... @Et_[t ...
 ... Sic ... S ... d ... deus ...
 ... ex ...
 ... @fratres_fr^~s ... mei ...
 ... i ...
 ... sibi ...
 ... @quo_q^o ...
 ... ut ...
 ... morte ... hodie ...
 ... magno ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0050

page title: III_F_6________19IWEX0023V.JPG
 
 ... q ...
 ... ubi ...
 ... n ... d ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... a ... @qua_q^a ... q ...
 ... patre ...
 ... @per_p- ...
 ... @fratres_fr^~s ... hoc ... h ...
 ... ipse ...
 ... q ...
 ... ipse ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0051

page title: III_F_6________19IWEX0024R.JPG
 
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... @ampersand ... @sicut_sic^- ...
 ... A ...
 ... d ... esse ...
 ... @quia_q^a ... x ... sibi ...
 ... @ampersand ...
 ... N ... Nos ... non ...
 ... @quid_qd^i ... @ampersand ...
 ... d ...
 ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0052

page title: III_F_6________19IWEX0024V.JPG
 
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... hoc ...
 ... x ...
 ... ut ...
 ... @per_p- ...
 ... b ...
 ... Q ... patre ... @ampersand ... A ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0053

page title: III_F_6________19IWEX0025R.JPG
 
 ... morte ... r ...
 ... inhoc ... hoc ...
 ... mundo ... b ...
 ... @ampersand ... est ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... P ...
 ... l ... magna ... g ... H ...
 ... m ... lux ... Q ...
 ... dei ...
 ... H ... Hic ...
 ... antea ...
 ... una ...
 ... Unde ...
 ... @sum_su^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0054

page title: III_F_6________19IWEX0025V.JPG
 
 ... @quia_q^a ...
 ... q ...
 ... @per_p- ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... @per_p- ...
 ... m ...
 ... q ...
 ... @qua_q^a ...
 ... x ...
 ... @Nam_Na^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0055

page title: III_F_6________19IWEX0026R.JPG
 
 ... D ... Dicite ...
 ... e ...
 ... @honorem_honere^~ ...
 ... filio ... l ...
 ... honore ... diaboli ...
 ... Quid ... Q ... Quid ... Q ...
 ... homo ... facit ... c ...
 ... @ampersand ... nos ...
 ... A ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0056

page title: III_F_6________19IWEX0026V.JPG
 
 ... @fratres_fr^~s ... l ...
 ... ex ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... l ...
 ... hoc ... mundo ...
 ... @per_p- ...
 ... @deum_d^~m ...
 ... x ... nos ...
 ... ab ... a ...
 ... l ...
 ... patre ...
 ... @deus_ds ... N ... E ...
 ... H ... Hic ... H ...
 ... magno ... g ... est ...
 ... @fratres_fr^~s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0057

page title: III_F_6________19IWEX0027R.JPG
 
 ... @dei_d^i ...
 ... ipsius ...
 ... S ... h ... hoc ...
 ... est ...
 ... homo ...
 ... @quia_q^a ... omnipotenti ...
 ... q ...
 ... peccata ...
 ... d ... dimittet ...
 ... causa ...
 ... @quae_que_cedille ... x ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0058

page title: III_F_6________19IWEX0027V.JPG
 
 ... H ...
 ... mei ...
 ... magne ...
 ... fecit ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... r ...
 ... @per_p- ...
 ... m ...
 ... ab ... b ...
 ... i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0059

page title: III_F_6________19IWEX0028R.JPG
 
 ... @quia_qa^i ...
 ... m ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... q ... corpore ...
 ... h ...
 ... x ... Q ... patre ...
 ... N ...
 ... m ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @quia_q^a ...
 ... p ... H ...
 ... corpus ... m ... @vobis_uobis ... hoc ...
 ... q ... H ... Hic ...
 ... m ... hoc ... @quo_q^o ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0060

page title: III_F_6________19IWEX0028V.JPG
 
 ... homo ...
 ... ex ... et ...
 ... b ...
 ... N ... R ...
 ... @fratres_fr^~s ... @nostram_nra^~m ...
 ... diabolo ...
 ... usque ...
 ... @per_p- ...
 ... q ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0061

page title: III_F_6________19IWEX0029R.JPG
 
 ... penitencia ...
 ... possit ... o ...
 ... magis ... @quia_q^a ... @quia_qa^i ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @fratres_fre^~s ... @atque_atq; ...
 ... @ampersand ...
 ... gaudio ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... q ... homines ...
 ... factor ... @vitam_uita^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0062

page title: III_F_6________19IWEX0029V.JPG
 
 ... erat ...
 ... h ... genus ... d ...
 ... filius ... @dei_d^i ...
 ... m ... carne ...
 ... maria ...
 ... q ...
 ... nos ...
 ... nos ...
 ... Q ...
 ... @per_p- ... hoc ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... e ...
 ... est ...
 ... @quo_q^o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0063

page title: III_F_6________19IWEX0030R.JPG
 
 ... @mortem_morte^~ ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @quisque_q^sq; ... facit ...
 ... l ...
 ... a ...
 ... @dei_d^i ...
 ... r ...
 ... a ...
 ... @quia_q^a ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0064

page title: III_F_6________19IWEX0030V.JPG
 
 ... hoc ...
 ... mundo ...
 ... m ...
 ... @per_p- ...
 ... x ... ubi ...
 ... @ampersand ...
 ... hodie ...
 ... ut ...
 ... @deum_d^~m ... ex ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0065

page title: III_F_6________19IWEX0031R.JPG
 
 ... corpore ...
 ... nobis ... @fratres_fre^~s ... non ...
 ... m ...
 ... @dei_d^i ...
 ... @vitam_uita^~ ... sua ... deo ...
 ... @fratres_fre^~s ... l ... ammoneo ...
 ... @qua_q^a ... @sicut_sic^- ...
 ... lux ... quasi ... q ...
 ... m ...
 ... @quisque_q^sq; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0066

page title: III_F_6________19IWEX0031V.JPG
 
 ... m ...
 ... peccata ...
 ... q ... non ... m ...
 ... @quid_qd^i ...
 ... sunt ... huius ...
 ... non ...
 ... ex ...
 ... q ... d ... @nostro_nr^~o ...
 ... a ...
 ... @dei_d^i ... l ...
 ... e ... sicut ...
 ... facere ...
 ... @sum_su^~ ... @per_p- ...
 ... alia ... a ... l ... multa ... l ...
 ... una ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0067

page title: III_F_6________19IWEX0032R.JPG
 
 ... a ... sua ...
 ... magna ... e ...
 ... m ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... @per_p- ...
 ... M ... factores ...
 ... @verba_uerba ... @per_p- ... q ...
 ... a ...
 ... est ... bona ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... Q ...
 ... C ...
 ... est ...
 ... H ... Huic ... k ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0068

page title: III_F_6________19IWEX0032V.JPG
 
 ... r ...
 ... hodie ...
 ... et ...
 ... dei ... gaudio ... g ... debemus ... H ... Hodie ...
 ... carne ...
 ... est ... hodie ...
 ... Hodie ... H ... Hodie ... q ...
 ... A ...
 ... @dei_d^i ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0069

page title: III_F_6________19IWEX0033R.JPG
 
 ... m ...
 ... fieri ...
 ... q ...
 ... @christo_xp^~o ...
 ... ipse ...
 ... @quia_qa^i ...
 ... H ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0070

page title: III_F_6________19IWEX0033V.JPG
 
 ... diabolo ... d ...
 ... a ...
 ... omnia ... non ...
 ... ubi ... @sum_su^~ ... ego ...
 ... regna ... hoc ...
 ... q ...
 ... patre ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0071

page title: III_F_6________19IWEX0034R.JPG
 
 ... @fratres_fr^~s ... timor ... timore ...
 ... dei ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... N ...
 ... Hodie ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0072

page title: III_F_6________19IWEX0034V.JPG
 
 ... sunt ...
 ... m ... @dei_d^i ... m ...
 ... q ...
 ... q ... sua ...
 ... morte ...
 ... @per_p- ...
 ... @dei_d^i ...
 ... magna ... g ...
 ... adhuc ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... q ...
 ... ex ...
 ... H ... @fratres_fr^~s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0073

page title: III_F_6________19IWEX0035R.JPG
 
 ... ubi ... sed ...
 ... magna ... g ... @dei_d^i ...
 ... @fratres_fr^~s ... @quia_q^a ...
 ... sciencia ... c ...
 ... facere ... q ...
 ... e ...
 ... de ...
 ... a ...
 ... @vita_uita ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0074

page title: III_F_6________19IWEX0035V.JPG
 
 ... r ...
 ... @per_p- ... m ...
 ... @quia_q^a ...
 ... @quia_q^a ...
 ... sunt ... hodie ... d ...
 ... q ...
 ... e ... D ...
 ... m ...
 ... m ...
 ... d ...
 ... h ... m ...
 ... m ...
 ... q ... hodie ...
 ... hodie ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0075

page title: III_F_6________19IWEX0036R.JPG
 
 ... @quia_q^a ...
 ... @quo_q^o ...
 ... m ... q ...
 ... c ... sunt ...
 ... q ...
 ... @quia_q^a ... S ...
 ... mea ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... d ... s ...
 ... d ...
 ... @quo_q^o ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0076

page title: III_F_6________19IWEX0036V.JPG
 
 ... diligat ...
 ... d ... @quia_q^a ...
 ... S ...
 ... @quia_q^a ... a ... homo ... m ...
 ... @quia_q^a ...
 ... a ...
 ... M ...
 ... M ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0077

page title: III_F_6________19IWEX0037R.JPG
 
 ... @Nam_Na^~ ...
 ... r ...
 ... @Quibus_Quib; ...
 ... q ...
 ... a ...
 ... d ... b ...
 ... q ... b ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0078

page title: III_F_6________19IWEX0037V.JPG
 
 ... S ...
 ... S ... Sic ... S ... Sic ...
 ... @salvatoris_saluatoris ...
 ... N ...
 ... M ...
 ... d ...
 ... @quia_q^a ...
 ... @quia_q^a ...
 ... illa ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0079

page title: III_F_6________19IWEX0038R.JPG
 
 ... @vita_uita ...
 ... Non ...
 ... est ...
 ... @qua_q^a ...
 ... q ...
 ... q ... tanta ...
 ... corporis ... @sum_su^~ ... d ... hodie ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0080

page title: III_F_6________19IWEX0038V.JPG
 
 ... q ... @vos_uos ... d ... die ...
 ... @quia_q^a ...
 ... sibi ... nobis ...
 ... hodie ... h ... d ... @fratres_fr^~s ... m ...
 ... @quo_q^o ...
 ... r ...
 ... Hodie ... H ...
 ... @dei_d^i ...
 ... hoc ... una ...
 ... regna ... @fratres_fr^~s ... k ...
 ... male ... faciendo ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... @qua_q^a ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0081

page title: III_F_6________19IWEX0039R.JPG
 
 ... E ...
 ... ut ...
 ... S ... ille ...
 ... Quid ...
 ... q ... corporis ... Nunc ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @sum_su^~ ... stare ...
 ... N ... E ... M ...
 ... a ...
 ... r ...
 ... m ... quia ...
 ... q ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0082

page title: III_F_6________19IWEX0039V.JPG
 
 ... q ...
 ... N ... E ...
 ... @qua_q^a ...
 ... una ...
 ... @fratres_fr^~s ... m ... @deum_d^~m ...
 ... B ...
 ... @dei_d^i ...
 ... hac ...
 ... q ... m ...
 ... m ... @per_p- ...
 ... q ...
 ... @que_q^e ...
 ... i ...
 ... m ... non ...
 ... hoc ... @per_p- ...
 ... q ... H ...
 ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0083

page title: III_F_6________19IWEX0040R.JPG
 
 ... E ... N ... E ...
 ... non ... e ...
 ... ex ...
 ... @vero_uero ... e ... @per_p- ...
 ... i ...
 ... @dei_d^i ...
 ... m ...
 ... m ... q ...
 ... @per_p- ...
 ... A ... non ...
 ... a ...
 ... q ...
 ... @quisque_q^sq; ... morte ... r ...
 ... non ...
 ... @dei_d^i ... x ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0084

page title: III_F_6________19IWEX0040V.JPG
 
 ... q ...
 ... hoc ...
 ... q ...
 ... @quia_q^a ...
 ... bona ...
 ... nobis ...
 ... @fratres_fre^~s ... multa ...
 ... quia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0085

page title: III_F_6________19IWEX0041R.JPG
 
 ... m ...
 ... @quia_q^a ...
 ... q ...
 ... q ... P ...
 ... q ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0086

page title: III_F_6________19IWEX0041V.JPG
 
 ... q ...
 ... m ...
 ... @super_sup ...
 ... @quia_q^a ...
 ... ex ...
 ... @quia_q^a ...
 ... @quia_q^a ...
 ... A ... b ... nos ... e ...
 ... q ...
 ... simul ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0087

page title: III_F_6________19IWEX0042R.JPG
 
 ... a ...
 ... @per_p- ...
 ... non ... @per_p- ...
 ... non ...
 ... decimas ... c ...
 ... sed ...
 ... nos ...
 ... @quia_qa^i ... @sicut_sic^- ... @sum_su^~ ...
 ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0088

page title: III_F_6________19IWEX0042V.JPG
 
 ... a ... h ...
 ... D ...
 ... r ...
 ... Nos ... N ... Nos ...
 ... Nos ... x ...
 ... estis ...
 ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0089

page title: III_F_6________19IWEX0043R.JPG
 
 ... q ...
 ... @vita_uita ... @ampersand ...
 ... sibi ...
 ... M ...
 ... @per_p- ... C ...
 ... @nisi_n^i ...
 ... @qua_q^a ...
 ... m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0090

page title: III_F_6________19IWEX0043V.JPG
 
 ... M ...
 ... q ...
 ... ubi ...
 ... sacerdos ... d ... manus ...
 ... d ...
 ... q ...
 ... d ...
 ... @quo_q^o ...
 ... d ... a ...
 ... d ...
 ... a ...
 ... et ...
 ... ex ...
 ... t ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0091

page title: III_F_6________19IWEX0044R.JPG
 
 ... a ...
 ... @qui_q^i ... @qua_q^a ...
 ... habete ... eos ...
 ... ab ... hoc ... habete ... @ampersand ...
 ... t ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... d ... @ampersand ...
 ... a ...
 ... ex ... R ...
 ... q ... i ...
 ... sciencia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0092

page title: III_F_6________19IWEX0044V.JPG
 
 ... q ...
 ... e ...
 ... una ...
 ... sibi ...
 ... q ... qui ... q ... habeat ...
 ... adhoc ... h ... o ...
 ... q ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0093

page title: III_F_6________19IWEX0045R.JPG
 
 ... q ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... @N_as_n ...
 ... q ...
 ... b ...
 ... r ... tuo ...
 ... @dei_d^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0094

page title: III_F_6________19IWEX0045V.JPG
 
 ... hoc ...
 ... @nisi_n^i ...
 ... a ... i ...
 ... l ...
 ... @quo_q^o ... @fratres_fr^~s ...
 ... @per_p- ...
 ... x ...
 ... regnat ...
 ... N ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0095

page title: III_F_6________19IWEX0046R.JPG
 
 ... magna ... g ...
 ... m ...
 ... m ...
 ... a ... m ...
 ... m ... hoc ... nobis ...
 ... @quo_q^o ... a ... q ...
 ... H ...
 ... m ... timore ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0096

page title: III_F_6________19IWEX0046V.JPG
 
 ... Quid ... d ...
 ... @quia_q^a ...
 ... m ...
 ... m ...
 ... b ...
 ... q ... m ...
 ... S ... Scio ...
 ... b ...
 ... @sicut_sic^- ... l ...
 ... a ...
 ... magno ...
 ... a ...
 ... @deum_d^~m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0097

page title: III_F_6________19IWEX0047R.JPG
 
 ... @ampersand ...
 ... D ...
 ... me ...
 ... caput ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... Q ... Qui ...
 ... q ...
 ... S ...
 ... magna ... g ...
 ... ego ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0098

page title: III_F_6________19IWEX0047V.JPG
 
 ... a ...
 ... erat ... magna ...
 ... H ...
 ... q ... non ...
 ... @deum_d^~m ...
 ... sua ... ab ... est ...
 ... Quis ...
 ... @deus_ds ...
 ... @deus_ds ...
 ... sua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0099

page title: III_F_6________19IWEX0048R.JPG
 
 ... ut ... facere ...
 ... magna ... g ...
 ... adhuc ... huc ...
 ... Scio ... S ...
 ... Et ...
 ... @vita_uita ...
 ... @orientem_oriente^~ ... o ...
 ... ex ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0100

page title: III_F_6________19IWEX0048V.JPG
 
 ... o ...
 ... x ...
 ... x ...
 ... ut ... nocte ...
 ... una ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @t_as_T ...
 ... hodie ... o ...
 ... retinere ...
 ... o ...
 ... S ...
 ... rex ... b ...
 ... sed ...
 ... @vobis_uobis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0101

page title: III_F_6________19IWEX0049R.JPG
 
 ... q ... h ...
 ... factor ... r ...
 ... fideles ...
 ... ex ... e ... nihil ... l ...
 ... e ... @per_p- ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... @per_p- ...
 ... dux ... x ...
 ... @per_p- ... erat ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... sed ... @per_p- ...
 ... A ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0102

page title: III_F_6________19IWEX0049V.JPG
 
 ... q ...
 ... @vos_uos ...
 ... tempus ...
 ... ab ...
 ... @per_p- ...
 ... @quod_qd ...
 ... sed ...
 ... ex ...
 ... l ...
 ... rex ...
 ... sed ... q ...
 ... P ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0103

page title: III_F_6________19IWEX0050R.JPG
 
 ... simplices ... m ...
 ... toto ...
 ... b ...
 ... bona ...
 ... @quisque_q^sq; ... q ...
 ... q ...
 ... x ... dei ...
 ... ex ...
 ... amore ...
 ... @per_p- ...
 ... @qua_q^a ...
 ... q ... facit ...
 ... q ...
 ... q ... sibi ...
 ... q ...
 ... bona ... fieri ...
 ... filios ...
 ... @vos_uos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0104

page title: III_F_6________19IWEX0050V.JPG
 
 ... diligent ... d ... g ...
 ... q ...
 ... sic ... non ...
 ... @nisi_n^i ...
 ... @per_p- ... D ... q ...
 ... homo ...
 ... @super_sup- ... l ...
 ... sic ...
 ... alia ... q ... n ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... q ...
 ... e ... q ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0105

page title: III_F_6________19IWEX0051R.JPG
 
 ... q ...
 ... @per_p- ...
 ... nos ...
 ... ex ...
 ... q ...
 ... q ... @deum_d^~m ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... oculos ... q ...
 ... habetis ... tempus ...
 ... erat ...
 ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0106

page title: III_F_6________19IWEX0051V.JPG
 
 ... didit ... d ... q ... o ...
 ... q ...
 ... regnat ...
 ... patre ...
 ... T ... I ...
 ... v ... o ... memores ...
 ... h ...
 ... hac ...
 ... b ...
 ... mala ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0107

page title: III_F_6________19IWEX0052R.JPG
 
 ... Quis ... Q ...
 ... @quisque_q^sq; ... @que_q^e ...
 ... sunt ... @ampersand ... Quia ... Q ...
 ... m ...
 ... @laudem_laude^~ ...
 ... peccatores ...
 ... @ampersand ...
 ... ubi ... q ...
 ... ubi ...
 ... c ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... ab ... @nostra_nra^~ ...
 ... @quid_qd^i ... nobis ... b ... @vita_uita ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0108

page title: III_F_6________19IWEX0052V.JPG
 
 ... illa ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... dicet ...
 ... @vos_uos ... o ...
 ... x ...
 ... r ...
 ... o ...
 ... @vobis_uobis ... @ampersand ...
 ... @vos_uos ...
 ... hec ...
 ... h ...
 ... D ...
 ... @quid_qd^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0109

page title: III_F_6________19IWEX0053R.JPG
 
 ... o ... ut ...
 ... m ...
 ... nos ...
 ... D ... ipse ...
 ... c ... corpore ... poreus ... o ...
 ... sibi ...
 ... q ...
 ... magna ... g ...
 ... magna ... gaudio ... o ...
 ... m ... @salutem_salute^~ ...
 ... d ... S ... ex ... x ...
 ... m ...
 ... parato ... D ...
 ... b ...
 ... Ex ... @per_p- ... r ... q ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0110

page title: III_F_6________19IWEX0053V.JPG
 
 ... d ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... B ... homo ... @quid_qd^i ... dilexerit ...
 ... @omnia_omia ... S ... ex ...
 ... q ... ex ...
 ... Quis ... p ...
 ... q ... d ... @sum_su^~ ...
 ... q ... @vita_uita ... a ...
 ... q ... alia ...
 ... nos ...
 ... a ...
 ... @dei_d^i ... potest ...
 ... a ... P ... a ...
 ... b ...
 ... @qua_q^a ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0111

page title: III_F_6________19IWEX0054R.JPG
 
 ... a ...
 ... Q ...
 ... @omnia_omia ...
 ... ille ...
 ... @vos_uos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0112

page title: III_F_6________19IWEX0054V.JPG
 
 ... beatus ...
 ... q ...
 ... misit ... @fratres_fr^~s ...
 ... q ... d ... @deum_d^~m ...
 ... @per_p- ...
 ... Q ... fuerit ... anima ...
 ... placet ... nec ...
 ... S ... ex ... n ...
 ... ego ...
 ... adhuc ... d ... c ...
 ... nobis ... b ... dei ...
 ... a ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @quo_q^o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0113

page title: III_F_6________19IWEX0055R.JPG
 
 ... d ...
 ... timore ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @deum_d^~m ...
 ... B ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... magno ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0114

page title: III_F_6________19IWEX0055V.JPG
 
 ... @qua_q^a ... inmundo ... mundo ... fuerant ...
 ... hoc ...
 ... d ... @super_sup ...
 ... H ...
 ... @omnia_omia ... o ... magno ... gaudio ... g ...
 ... @deum_d^~m ...
 ... festa ...
 ... @per_p- ...
 ... @per_p- ...
 ... ut ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0115

page title: III_F_6________19IWEX0056R.JPG
 
 ... r ... ex ...
 ... @sicut_sic^- ... nos ...
 ... suo ... o ...
 ... nobis ... @quia_q^a ... malis ...
 ... @nostram_nra^~m ...
 ... @quo_q^o ... peccata ... @quae_que_cedille ...
 ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0116

page title: III_F_6________19IWEX0056V.JPG
 
 ... sic ...
 ... tuo ... o ... @qua_q^a ...
 ... o ...
 ... @deus_ds ... A ...
 ... x ...
 ... o ...
 ... quos ...
 ... o ...
 ... Nos ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @terram_t^-ra^~ ... @omnia_omia ... q ...
 ... e ... H ... Hunc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0117

page title: III_F_6________19IWEX0057R.JPG
 
 ... n ...
 ... @omnibus_omnib; ... laudes ... referebat ... t ...
 ... @desu- ...
 ... @vos_uos ...
 ... @per_p- ...
 ... facere ...
 ... a ...
 ... beatus ... a ...
 ... misit ...
 ... @per_p- ... fidelis ... d ...
 ... @dei_d^i ...
 ... A ...
 ... o ... @vitam_uita^~ ...
 ... die ... @qua_q^a ... hodie ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0118

page title: III_F_6________19IWEX0057V.JPG
 
 ... b ...
 ... passionis ... possum ...
 ... tam ...
 ... h ...
 ... @dei_d^i ...
 ... firma ... @dei_d^i ...
 ... @per_p- ... simul ...
 ... @per_p- ...
 ... ubi ...
 ... sed ... ubi ... b ... @qui_q^i ... d ... q ...
 ... multa ...
 ... honor ...
 ... @quo_q^o ... @qua_q^a ...
 ... mei ... b ...
 ... tam ...
 ... sua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0119

page title: III_F_6________19IWEX0058R.JPG
 
 ... @per_p- ... D ... @itaque_itaq; ...
 ... @fratres_fr^~s ... b ... @qua_q^a ...
 ... @qua_q^a ... @patriam_patria^~ ...
 ... d ... @qua_q^a ...
 ... patre ...
 ... sumus ... m ... multa ... mala ...
 ... q ... eos ... Vultis ...
 ... d ...
 ... Nullus ...
 ... @qui_q^i ... hoc ...
 ... R ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0120

page title: III_F_6________19IWEX0058V.JPG
 
 ... @per_p- ... peccamus ...
 ... q ...
 ... hodie ...
 ... ubi ... b ...
 ... @cuius_cui^s ... hodie ...
 ... r ...
 ... q ...
 ... D ...
 ... q ... iustis ... hodie ... die ...
 ... facere ...
 ... q ...
 ... factus ... Qua ... Quare ... Q ...
 ... hodie ... q ...
 ... peccata ... eo ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0121

page title: III_F_6________19IWEX0059R.JPG
 
 ... q ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... cogitate ... g ...
 ... faciat ... faciatis ... hodie ...
 ... ipse ...
 ... q ...
 ... sibi ...
 ... sibi ...
 ... non ... q ...
 ... nobis ... quasi ... q ...
 ... e ...
 ... q ...
 ... q ... hoc ...
 ... @itaque_itaq; ... suos ...
 ... d ... @Haec_He-cedille-c ... H ... @fratres_fr^~s ... hodie ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0122

page title: III_F_6________19IWEX0059V.JPG
 
 ... sciencia ...
 ... d ...
 ... b ...
 ... q ... hac ...
 ... @vestris_uri^~s ...
 ... hodie ... q ...
 ... d ...
 ... @qui_q^i ...
 ... @quo_q^o ...
 ... b ...
 ... S ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0123

page title: III_F_6________19IWEX0060R.JPG
 
 ... hac ...
 ... @per_p- ...
 ... @sum_su^~ ... q ... @vos_uos ...
 ... hodie ... d ... die ... d ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... N ... E ... @DOMINI_DN^~I ...
 ... v ...
 ... @vestra_ur^-a ...
 ... q ... @deus_ds ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0124

page title: III_F_6________19IWEX0060V.JPG
 
 ... @mihi_m^ ...
 ... ego ...
 ... hodie ...
 ... diaboli ...
 ... @qua_q^a ...
 ... corporis ...
 ... A ... q ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0125

page title: III_F_6________19IWEX0061R.JPG
 
 ... H ... Hic ...
 ... est ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @ampersand ...
 ... ipse ...
 ... b ...
 ... peccata ...
 ... @quia_q^a ...
 ... corpus ...
 ... a ... @vera_uera ...
 ... q ...
 ... b ... q ...
 ... @per_p- ...
 ... q ... adhuc ... d ...
 ... @cuius_cui^s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0126

page title: III_F_6________19IWEX0061V.JPG
 
 ... peccatis ...
 ... diaboli ... diabolicas ... d ...
 ... c ...
 ... sibi ... ipso ... donari ... d ... expostulet ... e ...
 ... credat ...
 ... adhuc ... d ... h ... huc ... sibi ...
 ... dabit ... d ... b ... @vera_uera ... hodie ... d ...
 ... @nostri_nr^~i ... ex ...
 ... mundi ...
 ... @sum_su^~ ...
 ... @vos_uos ... @vera_uera ...
 ... @voluntatem_uoluntate^~ ...
 ... q ...
 ... erat ...
 ... diabolo ... b ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0127

page title: III_F_6________19IWEX0062R.JPG
 
 ... possit ... Credo ... @dei_d^i ... @patrem_patre^~ ...
 ... @potentem_potente^~ ...
 ... @dei_d^i ... C ... Credo ...
 ... natus ...
 ... q ...
 ... @ampersand ...
 ... q ...
 ... @omnem_omne^~ ... peccata ...
 ... q ...
 ... h ...
 ... q ...
 ... hoc ... mundo ... m ... d ... o ...
 ... q ...
 ... ad ... d ... patris ...
 ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0128

page title: III_F_6________19IWEX0062V.JPG
 
 ... malo ... q ...
 ... carne ...
 ... peccatis ... ex ...
 ... hac ... @vita_uita ...
 ... Credo ...
 ... @mortem_morte^~ ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... tibi ... mea ...
 ... @quo_q^o ...
 ... fornica ...
 ... @per_p- ...
 ... n ...
 ... b ...
 ... potest ...
 ... @quo_q^o ...
 ... ex ... q ...
 ... ipse ... q ... corda ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0129

page title: III_F_6________19IWEX0063R.JPG
 
 ... sic ...
 ... ut ... q ... ubi ...
 ... @vobis_uobis ... o ... ab ...
 ... sic ... c ... nunc ...
 ... q ...
 ... nos ...
 ... ut ... @qui_q^i ...
 ... Quis ... Q ... ille ... @qui_q^i ...
 ... q ...
 ... nos ... o ... @vos_uos ...
 ... Que ...
 ... q ...
 ... @qua_q^a ...
 ... c ...
 ... @vos_uos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0130

page title: III_F_6________19IWEX0063V.JPG
 
 ... q ...
 ... @per_p- ... dux ... q ...
 ... q ...
 ... q ... recta ... @vitam_uita^~ ... cognosca ...
 ... @per_p- ...
 ... x ...
 ... q ...
 ... b ...
 ... dux ... morte ...
 ... carne ... q ...
 ... @Quae_Que_cedille ...
 ... diaboli ...
 ... @vos_uos ...
 ... mortis ... qua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0131

page title: III_F_6________19IWEX0064R.JPG
 
 ... @fratres_fr^~s ... q ...
 ... x ... @adhaec_adhe_cedille_ec ...
 ... @qua_q^a ... hoc ...
 ... q ... recogitare ... debetis ...
 ... q ... ipse ... @vos_uos ...
 ... possidere ... S ...
 ... recta ...
 ... d ... S ... @qui_q^i ... @s_or_f ...
 ... felix ...
 ... morte ...
 ... q ... ab ... @vera_uera ...
 ... tam ...
 ... tam ...
 ... hoc ...
 ... hoc ...
 ... infelix ... felix ... x ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0132

page title: III_F_6________19IWEX0064V.JPG
 
 ... adhuc ... d ... est ...
 ... hoc ... ex ... x ...
 ... ex ... l ...
 ... x ... r ...
 ... @qua_q^a ... x ...
 ... hodie ...
 ... patre ...
 ... d ...
 ... @fratres_fr^~s ... @quia_q^a ...
 ... @qua_q^a ...
 ... hodie ...
 ... @dei_d^i ... x ...
 ... filios ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0133

page title: III_F_6________19IWEX0065R.JPG
 
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... q ...
 ... @quid_qd^i ...
 ... d ...
 ... @dei_d^i ...
 ... @quia_q^a ... estis ... @vobis_uobis ...
 ... @quia_q^a ...
 ... Q ... @per_p- ...
 ... @dei_d^i ...
 ... hoc ...
 ... d ... a ...
 ... q ...
 ... Unde ...
 ... ubi ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0134

page title: III_F_6________19IWEX0065V.JPG
 
 ... facit ... Non ... q ... facit ...
 ... mala ...
 ... q ... facit ... ex ...
 ... Arbores ... A ...
 ... hoc ... est ...
 ... m ...
 ... @sicut_sic^- ... a ... dicit ...
 ... @dei_d^i ... @quo_q^o ... @per_p- ...
 ... fructus ...
 ... H ...
 ... @dei_d^i ... x ... @vera_uera ...
 ... d ...
 ... q ... @dei_d^i ... @sicut_sic^- ...
 ... ipse ... Honora ...
 ... hoc ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0135

page title: III_F_6________19IWEX0066R.JPG
 
 ... @ergo_g^o ...
 ... sed ...
 ... non ...
 ... Q ...
 ... scriptura ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... fieri ...
 ... Q ...
 ... S ...
 ... l ... sua ... erit ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0136

page title: III_F_6________19IWEX0066V.JPG
 
 ... m ... non ... q ...
 ... Nec ...
 ... peccata ... q ...
 ... b ...
 ... @ampersand ...
 ... que ... q ...
 ... d ...
 ... sciencia ... eos ...
 ... q ...
 ... ex ... l ...
 ... q ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0137

page title: III_F_6________19IWEX0067R.JPG
 
 ... @nostram_nra^~m ...
 ... erat ... causa ...
 ... peccata ... ocultat ...
 ... d ...
 ... @sive_siue ... q ...
 ... facit ...
 ... quod ...
 ... peccatis ...
 ... q ...
 ... o ...
 ... @dei_d^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0138

page title: III_F_6________19IWEX0067V.JPG
 
 ... q ...
 ... @dei_d^i ... q ...
 ... x ...
 ... gaudia ... g ...
 ... et ...
 ... @dei_d^i ...
 ... tota ... @ipsum_ipsu^~ ... @sum_su^~ ...
 ... q ...
 ... ut ...
 ... @per_p- ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0139

page title: III_F_6________19IWEX0068R.JPG
 
 ... m ...
 ... ab ... hodie ... @ampersand ... q ...
 ... q ...
 ... @dei_d^i ...
 ... q ... @deum_d^~m ... m ... @ampersand ...
 ... @ampersand ... peccata ... q ...
 ... @deus_ds ...
 ... est ...
 ... @per_p- ... C ... q ...
 ... non ... q ...
 ... q ...
 ... sibi ... peccata ... q ...
 ... C ...
 ... @faciem_facie^~ ... d ...
 ... q ... plene ...
 ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0140

page title: III_F_6________19IWEX0068V.JPG
 
 ... c ... q ...
 ... facere ...
 ... q ... d ...
 ... o ...
 ... Nam ...
 ... ut ... superemus ... N ... Nam ... paganus ...
 ... martyres ... cruciabat ... diabolus ...
 ... sub ... dolis ... fide ...
 ... seducere ... conatur ... Paganus ... occidendo ...
 ... martyres ... sit ... diabolus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0141

page title: III_F_6________19IWEX0069R.JPG
 
 ... Et ...
 ... tollerando ... @paganorum_paganoXligat ...
 ... temptamenta ... diaboli ...
 ... nec ... si ...
 ... sed ... ex ...
 ... hoc ...
 ... b ...
 ... c ...
 ... l ... q ...
 ... q ... nos ...
 ... illis ... i ... b ...
 ... b ...
 ... corpore ...
 ... hoc ...
 ... S ...
 ... q ...
 ... nos ... e ... A ... nobis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0142

page title: III_F_6________19IWEX0069V.JPG
 
 ... regnat ...
 ... timore ... @dei_d^i ...
 ... q ...
 ... q ... @atque_atq; ...
 ... b ...
 ... q ... @p^~ ...
 ... @ampersand ... sibi ...
 ... ut ...
 ... @ampersand ...
 ... q ... possit ... o ...
 ... omnia ... q ... b ...
 ... ut ... b ... dona ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0143

page title: III_F_6________19IWEX0070R.JPG
 
 ... @ampersand ...
 ... omni ... o ... q ...
 ... b ...
 ... famen ... famem ... @ampersand ...
 ... @ampersand ...
 ... q ...
 ... ab ... a ... d ...
 ... p ... d ...
 ... @per_p- ...
 ... hoc ...
 ... q ... @quid_qd^i ... @deum_d^~m ...
 ... q ...
 ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0144

page title: III_F_6________19IWEX0070V.JPG
 
 ... @dei_d^i ... @ideoque_Ideoq; ...
 ... x ...
 ... q ...
 ... Qui ...
 ... E ... ex ... x ...
 ... q ...
 ... h ...
 ... Q ... @sicut_sic^- ...
 ... hodie ... corpore ... o ...
 ... H ... Hodie ...
 ... q ...
 ... b ... Quia ... Q ...
 ... hodie ...
 ... sua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0145

page title: III_F_6________19IWEX0071R.JPG
 
 ... M ...
 ... sed ...
 ... @vita_uita ...
 ... @quo_q^o ... ego ...
 ... morte ...
 ... morte ... b ... q ...
 ... q ... est ...
 ... q ... @sicut_sic^- ... decepit ... D ...
 ... @atque_atq; ... ab ... ubi ...
 ... morte ...
 ... e ...
 ... ille ... magno ... g ...
 ... @dei_d^i ...
 ... nos ...
 ... mala ... ut ...
 ... nobis ...
 ... nos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0146

page title: III_F_6________19IWEX0071V.JPG
 
 ... o ... post ...
 ... q ...
 ... libera ... b ...
 ... q ... ipse ...
 ... a ... Ex ... ergo ...
 ... q ...
 ... Ex ... q ...
 ... deo ...
 ... @per_p- ... b ...
 ... c ... x ...
 ... ille ...
 ... d ... nos ...
 ... sua ... morte ... @per_p- ... dux ... ab ...
 ... b ...
 ... @qua_q^a ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0147

page title: III_F_6________19IWEX0072R.JPG
 
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... nos ...
 ... ex ... x ...
 ... maxime ... x ...
 ... @quo_q^o ...
 ... @atque_atq; ...
 ... ex ... gaudio ... d ...
 ... T ...
 ... M ... H ... Hodie ... d ... @fratres_fr^~s ...
 ... gaudio ... g ... ex ... x ...
 ... @qua_q^a ... l ...
 ... multa ...
 ... eo ... corpora ... c ... r ...
 ... et ...
 ... festinate ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0148

page title: III_F_6________19IWEX0072V.JPG
 
 ... x ... @qua_q^a ...
 ... gaudio ... g ... o ... ex ...
 ... Quia ... Q ...
 ... q ...
 ... r ...
 ... @qua_q^a ... q ... morte ...
 ... sumus ... x ...
 ... @per_p- ... A ... Adhoc ... A ... d ... hoc ... @quo_q^o ... hodie ...
 ... nos ...
 ... @nostro_nr^~o ... q ...
 ... genus ... post ... est ...
 ... @dei_d^i ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0149

page title: III_F_6________19IWEX0073R.JPG
 
 ... @sine_fine ...
 ... @per_p- ...
 ... q ... hodie ...
 ... @sive_siue ...
 ... @quo_q^o ... @vitam_uita^~ ...
 ... e ... debemus ...
 ... a ...
 ... certa ...
 ... hodie ... in ... c ...
 ... A ...
 ... @per_p- ...
 ... corporis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0150

page title: III_F_6________19IWEX0073V.JPG
 
 ... E ...
 ... s ... N ... v ...
 ... q ...
 ... d ... q ... @vel_uel ...
 ... est ...
 ... a ... corpus ...
 ... posuit ...
 ... q ... @peccatum_peccatu^~ ...
 ... Quod ... Q ... Quod ... Q ... d ...
 ... q ...
 ... @Unde_Vnde ... tam ...
 ... @quam_qua^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0151

page title: III_F_6________19IWEX0074R.JPG
 
 ... talia ... Quis ...
 ... et ...
 ... A ...
 ... acceperit ...
 ... est ...
 ... tibi ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... Q ...
 ... et ...
 ... Ecce ...
 ... solebant ...
 ... solum ...
 ... q ... dux ... q ...
 ... @quia_qa^i ...
 ... hic ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0152

page title: III_F_6________19IWEX0074V.JPG
 
 ... Post ...
 ... morte ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0153

page title: III_F_6________19IWEX0075R.JPG
 
 ... ex ...
 ... x ... o ...
 ... Q ... ipse ... sua ...
 ... @atque_atq; ... @sicut_sic^- ...
 ... @atque_atq; ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0154

page title: III_F_6________19IWEX0075V.JPG
 
 ... nos ...
 ... @sum_su^~ ... corporis ...
 ... q ... @fidelibus_fidelib; ...
 ... ipse ...
 ... corpore ... r ...
 ... morte ... @ampersand ... d ...
 ... b ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... @per_p- ... q ... e ...
 ... sic ... b ... @Unde_Vnde ...
 ... sui ... A ... Accipite ... ex ... x ... hoc ... c ... hoc ...
 ... e ... b ...
 ... g ... q ... m ...
 ... A ... Agnos ... @qui_q^i ... tanta ... q ...
 ... sumus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0155

page title: III_F_6________19IWEX0076R.JPG
 
 ... b ...
 ... m ...
 ... corpus ... accedere ... cogitemus ... Nulla ...
 ... S ...
 ... d ... debemus ... c ...
 ... magis ... corpora ... sinceri ...
 ... a ...
 ... b ...
 ... corpore ...
 ... post ... est ... magne ... g ... d ...
 ... non ...
 ... inpudenti ... d ... mente ... @atque_atq; ... maligna ... diabolo ...
 ... dedit ... q ...
 ... q ... accedere ... ad ...
 ... misteria ... diabolo ... @insidia_infidia ...
 ... l ...
 ... H ... non ... sed ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0156

page title: III_F_6________19IWEX0076V.JPG
 
 ... H ... Hoc ... b ...
 ... corpora ...
 ... magis ... l ...
 ... @quem_q^e_m ...
 ... magis ...
 ... @qua_q^a ... sua ... natura ...
 ... x ... ipse ... x ...
 ... corpore ...
 ... ipse ...
 ... q ... x ...
 ... ipse ... x ...
 ... q ... corpus ...
 ... P ...
 ... ex ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0157

page title: III_F_6________19IWEX0077R.JPG
 
 ... @ampersand ... @quia_q^a ...
 ... @quid_qd^i ... q ...
 ... munus ... unus ... tuo ... o ...
 ... q ...
 ... causa ... hoc ...
 ... sic ...
 ... non ... @Com- ...
 ... illud ... q ...
 ... q ...
 ... hoc ...
 ... B ... q ...
 ... @dei_d^i ... H ... d ...
 ... x ...
 ... R ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0158

page title: III_F_6________19IWEX0077V.JPG
 
 ... C ...
 ... @fratrum_fratru^~ ... debemus ...
 ... u ... quod ... hoc ...
 ... ab ...
 ... non ... auditus ...
 ... sit ... quando ...
 ... A ... hoc ...
 ... benedicti ...
 ... t ... @vita_uita ...
 ... ducit ...
 ... est ... bona ...
 ... homini ...
 ... nec ... @ergo_g^o ...
 ... debemus ... credit ... d ...
 ... et ... Q ...
 ... corpore ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0159

page title: III_F_6________19IWEX0078R.JPG
 
 ... Certe ...
 ... mori ... S ...
 ... ut ...
 ... possint ... p ... pietatis ...
 ... corpore ... morituri ...
 ... d ... ab ...
 ... quia ...
 ... hominis ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... qui ...
 ... quiquerit ...
 ... ubi ... quomodo ...
 ... @ergo_g^o ... et ...
 ... potest ...
 ... et ... @humanum_humanu^~ ...
 ... @humanum_humanu^~ ...
 ... et ...
 ... potest ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0160

page title: III_F_6________19IWEX0078V.JPG
 
 ... sed ...
 ... q ...
 ... fuis ... @suis_fuis ...
 ... Secuta ... S ... @ergo_g^o ... corporis ...
 ... @p^~ ...
 ... est ... anima ... D ...
 ... et ... est ...
 ... ab ... diligere ...
 ... Quis ... mori ...
 ... beato ...
 ... g ...
 ... magna ... g ...
 ... @vos_uos ... ignorare ... g ...
 ... q ...
 ... ut ...
 ... et ... ut ...
 ... ubi ... corpus ...
 ... anima ...
 ... u ... Nonne ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0161

page title: III_F_6________19IWEX0079R.JPG
 
 ... causa ...
 ... S ... est ... causa ... ipse ...
 ... nos ...
 ... d ...
 ... ubi ...
 ... est ...
 ... dolore ... d ...
 ... @templum_templu^~ ... @dei_d^i ... habitat ...
 ... ut ...
 ... et ...
 ... R ...
 ... v ... B ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0162

page title: III_F_6________19IWEX0079V.JPG
 
 ... nos ... et ... p ... hodie ...
 ... misit ... ille ...
 ... ipse ...
 ... hodie ...
 ... genus ... g ... @humanum_humanu^~ ...
 ... ipse ...
 ... @humanam_humana^~ ...
 ... ut ...
 ... maiores ...
 ... @humanum_humanu^~ ... digeret ... g ... simul ... animam ...
 ... hominis ... aut ... anima ...
 ... et ...
 ... @humanam_humana^~ ... q ...
 ... anima ... @quam_qua^~ ...
 ... animas ... est ...
 ... @ineadem_ineade^~ ...
 ... morte ... nos ... o ... morte ...
 ... facie ... facientes ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0163

page title: III_F_6________19IWEX0080R.JPG
 
 ... nos ... et ...
 ... esse ... g ...
 ... peccata ...
 ... ipse ...
 ... @sicut_sic^- ... nos ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... simul ... et ...
 ... nos ...
 ... et ... @pacienciam_paciencia^- ...
 ... sollicite ...
 ... corporis ... est ...
 ... est ...
 ... et ... u ...
 ... et ...
 ... eam ...
 ... @caveamus_caueamuf ... eam ... u ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0164

page title: III_F_6________19IWEX0080V.JPG
 
 ... intencio ...
 ... gaudia ... g ...
 ... et ...
 ... s ... S ... H ... N ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... erat ... @cuius_cui^s ... hodie ...
 ... et ...
 ... Quanta ... et ... magna ... g ...
 ... incarne ... carne ... posito ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0165

page title: III_F_6________19IWEX0081R.JPG
 
 ... est ... @ravenna_rauenna ...
 ... d ...
 ... haberet ... ab ...
 ... ab ...
 ... posuit ...
 ... q ... sic ... p ...
 ... quod ... p ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... @maliciam_malicia^~ ...
 ... suos ...
 ... possent ...
 ... gaudia ... g ... parare ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0166

page title: III_F_6________19IWEX0081V.JPG
 
 ... mundi ... erat ... b ...
 ... firma ...
 ... ut ...
 ... b ... quod ... ipse ...
 ... ut ... mercede ... @habeamus_habeam^s ...
 ... solemnia ...
 ... b ...
 ... @rectam_recta^~ ...
 ... felix ... @p_dagger ...
 ... et ... S ... E ...
 ... E ... H ...
 ... N ...
 ... hodie ... e ...
 ... quando ...
 ... claritatis ...
 ... @quae_que_cedille ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0167

page title: III_F_6________19IWEX0082R.JPG
 
 ... et ... Unde ... U ...
 ... et ...
 ... A ...
 ... @muneribus_munerib; ...
 ... @quod_qd ...
 ... quod ... @vero_uero ...
 ... @secula_scla ...
 ... apparuit ...
 ... nos ...
 ... firma ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0168

page title: III_F_6________19IWEX0082V.JPG
 
 ... Q ... b ...
 ... n ...
 ... q ... casta ...
 ... et ... O ... Odia ... declinate ... ue ...
 ... delete ... Magi ... @ergo_g^o ...
 ... necesse ... est ... ut ... id ...
 ... est ... ad ... @paradisum_paradisu^- ... unde ... peccando ... decidimus ... @per_p- ... bona ...
 ... redeamus ...
 ... @mandatorum_mandatoXligat ... ut ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... nos ...
 ... sua ... @p^~ ...
 ... ab ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0169

page title: III_F_6________19IWEX0083R.JPG
 
 ... n ... et ...
 ... et ...
 ... et ... q ... et ...
 ... et ... talia ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... i ...
 ... s ... E ...
 ... certus ...
 ... est ... bonis ... recta ... et ...
 ... @omnium_omniu^-; ... et ...
 ... adhanc ... hora ... parare ... @quan- ...
 ... certa ...
 ... et ... m ...
 ... est ... et ...
 ... estis ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0170

page title: III_F_6________19IWEX0083V.JPG
 
 ... u ...
 ... facere ...
 ... debemus ... diligere ... g ...
 ... non ...
 ... mala ...
 ... et ...
 ... @suae_sue_cedille ...
 ... n ... et ...
 ... debere ... d ... e ... et ...
 ... quis ... q ... faciat ...
 ... non ... eos ... quos ... q ... @vos_uos ... talia ... nostis ... colere ... nullus ... n ... illus ...
 ... d ...
 ... nos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0171

page title: III_F_6________19IWEX0084R.JPG
 
 ... excitare ... e ... x ... posse ...
 ... et ... quando ... q ...
 ... possint ...
 ... homines ... e ... et ... sed ...
 ... faciunt ... quia ...
 ... quod ... ipsi ... nihil ...
 ... stare ... nec ... diabolus ...
 ... quos ... q ... malis ...
 ... d ...
 ... ducat ... est ... d ... @cuius_cui^s ...
 ... e ...
 ... tota ...
 ... g ... ut ...
 ... et ... sumus ... et ... bonis ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0172

page title: III_F_6________19IWEX0084V.JPG
 
 ... ipso ...
 ... festis ... hodie ...
 ... magno ...
 ... mundus ... est ...
 ... sic ... c ... et ...
 ... ut ...
 ... erit ...
 ... hodie ...
 ... g ...
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... et ...
 ... Non ... ut ...
 ... u ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0173

page title: III_F_6________19IWEX0085R.JPG
 
 ... est ...
 ... beata ...
 ... @nostro_nr^~o ... ut ...
 ... ipse ... Non ...
 ... et ...
 ... et ... u ...
 ... et ... est ... ubi ...
 ... habitacio ... est ... diabolici ...
 ... n ... d ... Non ...
 ... d ... deo ... d ... unus ...
 ... hoc ... o ... d ...
 ... et ...
 ... ducat ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0174

page title: III_F_6________19IWEX0085V.JPG
 
 ... @sicut_sic^- ...
 ... et ...
 ... lex ... casta ...
 ... corpora ... casta ...
 ... et ...
 ... @perseveremus_p_dagger-feueremuf ... ut ... bona ...
 ... hodie ...
 ... magna ... g ...
 ... b ...
 ... magis ...
 ... ut ... @qui_q^i ...
 ... et ...
 ... M ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0175

page title: III_F_6________19IWEX0086R.JPG
 
 ... s ...
 ... ab ... ipso ...
 ... hodie ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ...
 ... x ... et ... x ... ut ...
 ... d ... diaboli ... et ...
 ... A ... et ...
 ... b ...
 ... @vero_uero ...
 ... @quam_qua^~ ... A ... n ...
 ... q ... et ...
 ... ut ... peccata ...
 ... hec ...
 ... nos ... et ...
 ... peccatis ...
 ... qua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0176

page title: III_F_6________19IWEX0086V.JPG
 
 ... cogente ... g ...
 ... peccatis ... et ...
 ... @vero_uero ... quadragesima ... g ...
 ... potest ... et ... peccata ... sua ...
 ... tempus ...
 ... salutis ...
 ... d ...
 ... et ...
 ... @indulgentiam_indulgentia^~ ...
 ... et ...
 ... @quadragesimam_quadragesima^~ ... honoramus ...
 ... d ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0177

page title: III_F_6________19IWEX0087R.JPG
 
 ... Q ... Quid ... d ... de ... est ...
 ... ab ... eam ... et ...
 ... et ...
 ... n ...
 ... d ...
 ... est ... @sicut_sic^- ... sacra ...
 ... quod ... quia ... aqua ... extinguit ...
 ... potest ...
 ... A ...
 ... et ...
 ... peccata ...
 ... @oracionem_oracione ...
 ... n ...
 ... regnat ... A ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0178

page title: III_F_6________19IWEX0087V.JPG
 
 ... s ... E ...
 ... @nostri_nr^~i ... mundo ... @sicut_sic^- ... u ...
 ... duo ... m ... facia ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... et ... nos ...
 ... @super_sup ...
 ... @ergo_g^o ... homines ...
 ... dicebant ... q ...
 ... est ... S ... illi ... homines ... e ...
 ... debemus ... @illum_illu^~ ... u ...
 ... @hominum_hominu^~ ... libros ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0179

page title: III_F_6________19IWEX0088R.JPG
 
 ... terra ... Q ...
 ... @duobus_duob; ...
 ... est ...
 ... e ... magis ...
 ... tocius ... facit ...
 ... k ... quod ... nos ...
 ... et ... u ...
 ... hodie ... die ... me ...
 ... sic ...
 ... facit ... circo ...
 ... hac ... et ...
 ... et ...
 ... n ... et ... rogamus ... ut ...
 ... expectent ... Q ... Qui ...
 ... certa ... n ...
 ... @malum_malu^~ ... nec ...
 ... nunc ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0180

page title: III_F_6________19IWEX0088V.JPG
 
 ... et ... est ...
 ... R ... ego ...
 ... diabolo ... adhoc ... d ... hoc ... libera ...
 ... @nostro_nr^~o ... et ... nos ... d ...
 ... ut ... et ... corporis ...
 ... nos ...
 ... d ... est ...
 ... homicidia ... furta ...
 ... detraccio ... multiplex ...
 ... est ...
 ... Qui ...
 ... et ... morte ... sua ...
 ... S ...
 ... est ... insacra ... sacra ...
 ... r ... Quia ...
 ... fecerit ... ut ... corpore ...
 ... est ... diaboli ... @quibus_quib; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0181

page title: III_F_6________19IWEX0089R.JPG
 
 ... nos ...
 ... et ... ubi ...
 ... est ... @sicut_sic^- ... est ...
 ... nihil ...
 ... d ...
 ... et ... quod ...
 ... et ...
 ... nos ...
 ... nos ...
 ... @quae_que_cedille ... est ... hodie ... h ...
 ... est ...
 ... recta ...
 ... o ... facere ... @venire_uenire ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0182

page title: III_F_6________19IWEX0089V.JPG
 
 ... firmo ...
 ... quis ... quod ...
 ... gaudio ... g ...
 ... @sine_fine ...
 ... b ... est ...
 ... est ...
 ... timore ...
 ... sciencia ... e ... et ...
 ... et ...
 ... @quam_qua^~ ... lingua ... g ...
 ... @quod_qd ... stare ...
 ... et ...
 ... hodie ...
 ... et ...
 ... et ... dux ... duxerunt ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0183

page title: III_F_6________19IWEX0090R.JPG
 
 ... @exemplum_exemplu^~ ...
 ... hoc ...
 ... Q ... Quia ...
 ... plurima ...
 ... p ...
 ... @patrem_patre^~ ... et ...
 ... @potentem_potente^~ ... duxerunt ...
 ... fuerat ... ab ...
 ... et ...
 ... die ... sacra ...
 ... debemus ...
 ... et ... intelligere ... debetis ...
 ... est ... @hominum_hominu^~ ...
 ... flagellatus ... g ... derisus ... crucifixus ... aceto ...
 ... mortuus ... et ... sepultus ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0184

page title: III_F_6________19IWEX0090V.JPG
 
 ... ut ... nos ... apotestate ... et ...
 ... diaboli ... liberaret ...
 ... liberaret ... nos ...
 ... D ...
 ... ut ...
 ... @regnum_regnu^~ ... et ...
 ... est ...
 ... peccata ... hominis ...
 ... et ...
 ... @humanum_humanu^~ ... genus ... g ...
 ... peccata ... hominis ...
 ... et ...
 ... et ... p ...
 ... Q ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0185

page title: III_F_6________19IWEX0091R.JPG
 
 ... @voluntate_uoluntate ... et ...
 ... @quam_qua^~ ... caros ... caro ...
 ... argento ... g ...
 ... @Unde_Vnde ... d ...
 ... et ...
 ... hoc ... n ... @quam_qua^~ ...
 ... d ... q ...
 ... ab ... circa ... @finem_fine^~ ...
 ... circo ...
 ... @omnium_omniu^-; ...
 ... S ...
 ... d ...
 ... A ... n ... ab ...
 ... deo ... debemus ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0186

page title: III_F_6________19IWEX0091V.JPG
 
 ... @diebus_dieb; ... @finem_fine^~ ...
 ... et ... Quia ...
 ... sua ...
 ... potest ... @in_i^ ... optimis ...
 ... et ...
 ... Quanto ... Q ... magis ... g ... nos ... @debemus_debem^s ...
 ... et ... @paenitentia_pe_cedille_nitencia ...
 ... bonis ...
 ... ad_altare ... d ...
 ... s ... N ...
 ... E ...
 ... @suis_fuis ... g ...
 ... nos ... tam ... magna ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... corporis ... et ...
 ... ipse ...
 ... nos ... morte ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0187

page title: III_F_6________19IWEX0092R.JPG
 
 ... hoc ... designat ... d ... g ...
 ... ducat ... hec ...
 ... hoc ... corpus ...
 ... hec ...
 ... nos ...
 ... n ...
 ... @suum_suu^~ ... nec ...
 ... sacris ...
 ... quod ... ille ...
 ... diabolo ...
 ... @autem_aut^~ ...
 ... hoc ...
 ... est ... hoc ... acceperit ...
 ... d ... @quam_qua^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0188

page title: III_F_6________19IWEX0092V.JPG
 
 ... sanguine ... non ...
 ... qui ... hodie ... et ...
 ... corpus ...
 ... @Puram_Pura^~ ... et ... in ...
 ... demensa ...
 ... @accedamus_accedam^s ...
 ... g ... hodie ... die ...
 ... et ...
 ... Quod ... tunica ... @quam_qua^~ ...
 ... peccata ...
 ... pedes ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0189

page title: III_F_6________19IWEX0093R.JPG
 
 ... potest ...
 ... haberet ...
 ... facere ... et ...
 ... cedere ...
 ... possint ...
 ... M ...
 ... subiectis ...
 ... tendentes ... doceant ... @Totum_Totu^~ ...
 ... b ...
 ... d ... corporis ...
 ... d ... et ... @habeamus_habeam^s ... habere ...
 ... quod ...
 ... bono ...
 ... Ammonemus ... ut ... sacra ...
 ... legere ... g ...
 ... eos ...
 ... symbolo ... oracione ... dominica ... quod ...
 ... suscipere ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0190

page title: III_F_6________19IWEX0093V.JPG
 
 ... et ... h ... hoc ...
 ... quia ... potest ...
 ... B ...
 ... ut ...
 ... ubi ... @ubique_ubiq; ... @nostro_nr^~o ...
 ... ab ...
 ... nos ...
 ... ille ... e ... peccata ... D ... @Dignum_Dignu^~ ... k ...
 ... salutare ... ut ...
 ... et ...
 ... hoc ...
 ... @indulgenciam_indulgencia^~ ...
 ... et ...
 ... m ...
 ... quod ... ipse ... stare ...
 ... M ... v ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0191

page title: III_F_6________19IWEX0094R.JPG
 
 ... @quae_que_cedille ...
 ... M ...
 ... et ...
 ... potencia ... sua ...
 ... et ...
 ... istos ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ... hominis ...
 ... nisi ... peccatis ...
 ... magna ...
 ... @perduxit_p^-duxit ...
 ... et ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0192

page title: III_F_6________19IWEX0094V.JPG
 
 ... ut ...
 ... k ...
 ... o ... iste ...
 ... placabilia ...
 ... puras ...
 ... fide ... recta ...
 ... S ...
 ... et ...
 ... q ...
 ... suos ...
 ... d ...
 ... @quod_qd ... Non ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0193

page title: III_F_6________19IWEX0095R.JPG
 
 ... d ... @vobis_uobis ...
 ... ab ...
 ... u ...
 ... sed ...
 ... galilea ... g ...
 ... o ...
 ... Unde ...
 ... nos ...
 ... est ...
 ... gaudia ...
 ... erat ...
 ... est ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0194

page title: III_F_6________19IWEX0095V.JPG
 
 ... magno ... g ...
 ... potuisse ... est ...
 ... sua ... magna ... g ...
 ... et ... est ... sua ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... peccatis ... hic ...
 ... magna ... g ... nec ...
 ... morte ... qui ...
 ... fecit ...
 ... fecit ...
 ... sua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0195

page title: III_F_6________19IWEX0096R.JPG
 
 ... possit ...
 ... sed ... potencia ... ut ...
 ... diligere ... g ...
 ... @sustineremus_sustinerem^s ...
 ... C ... @ergo_g^o ...
 ... potest ... nos ...
 ... nec ... quod ... ab ...
 ... spacio ... ut ...
 ... @ergo_g^o ... ut ... hac ... @vita_uita ...
 ... sumus ... diaboli ...
 ... d ... nisi ... ut ...
 ... q ...
 ... Q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0196

page title: III_F_6________19IWEX0096V.JPG
 
 ... quod ... q ...
 ... @pauperibus_pauperib; ... erogamus ... S ...
 ... d ...
 ... peccata ... et ...
 ... peccata ... nos ...
 ... f ...
 ... ubi ... nos ...
 ... et ...
 ... P ... E ...
 ... M ...
 ... et ... magna ...
 ... et ...
 ... est ...
 ... mundi ...
 ... est ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0197

page title: III_F_6________19IWEX0097R.JPG
 
 ... sua ... magna ... g ...
 ... et ...
 ... ipse ...
 ... g ...
 ... et ...
 ... libera ... b ...
 ... Quod ... Q ...
 ... suas ...
 ... tam ... magna ... g ...
 ... tam ...
 ... erit ...
 ... tam ...
 ... u ... @s_or_f ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0198

page title: III_F_6________19IWEX0097V.JPG
 
 ... Q ... portas ...
 ... facere ...
 ... bonis ...
 ... tam ... nobis ...
 ... adhuc ... d ...
 ... dignitate ... g ... nos ...
 ... et ...
 ... debemus ...
 ... tam ... magna ...
 ... adhuc ...
 ... b ...
 ... b ...
 ... non ... @quam_qua^~ ...
 ... Q ... Qui ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0199

page title: III_F_6________19IWEX0098R.JPG
 
 ... magno ... gaudio ... @valde_ualde ...
 ... tibi ...
 ... nos ...
 ... @suis_fuis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0200

page title: III_F_6________19IWEX0098V.JPG
 
 ... acta ...
 ... et ...
 ... ab ... et ... his ...
 ... @similibus_similib; ... malis ...
 ... corporis ... placere ...
 ... firma ... d ...
 ... et ...
 ... quod ...
 ... S ...
 ... @quam_qua^~ ... non ...
 ... ab ... morte ...
 ... Q ...
 ... mundo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0201

page title: III_F_6________19IWEX0099R.JPG
 
 ... dicio ...
 ... est ...
 ... et ...
 ... alia ...
 ... nos ...
 ... et ...
 ... sciencia ... e ...
 ... ipse ... sua ...
 ... et ...
 ... q ...
 ... et ... nos ...
 ... quod ... abstinencia ... corporali ... corpora ...
 ... h ...
 ... @cum_cu~ ...
 ... est ...
 ... Quod ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0202

page title: III_F_6________19IWEX0099V.JPG
 
 ... gaudia ... g ...
 ... @valde_ualde ... d ... districtus ... @peccatoribus_peccatorib; ...
 ... d ...
 ... timore ... @ergo_g^o ...
 ... Nunc ... @ergo_g^o ...
 ... bene ...
 ... suspecti ... d ...
 ... @quam_qua^~ ... ipso ...
 ... d ... q ...
 ... @ergo_g^o ... q ... ab ... b ...
 ... ipso ...
 ... Unde ... U ... S ... Scio ...
 ... @s_or_f ...
 ... @s_or_f ... n ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0203

page title: III_F_6________19IWEX0100R.JPG
 
 ... plena ...
 ... foliis ...
 ... @fructibus_fructib; ...
 ... g ...
 ... fieri ...
 ... quod ... hominis ...
 ... forma ...
 ... morte ... @vita_uita ... hominis ...
 ... n ... gladio ...
 ... sit ...
 ... corpore ...
 ... hoc ...
 ... mala ... et ...
 ... n ...
 ... @Unde_Vnde ... d ... de ... e ...
 ... v ... d ...
 ... Nemo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0204

page title: III_F_6________19IWEX0100V.JPG
 
 ... Q ... Qui ...
 ... et ... qui ... nihil ... l ... adquirit ... C ... est ... no ...
 ... @-bis ... amore ... ut ...
 ... tempora ...
 ... sinceriter ... et ... x ... participes ...
 ... Q ... @Q_uod ... regnat ... @cum_cu~ ...
 ... et ... D ... S ... H ...
 ... E ... B ... mundo ... et ...
 ... @omnium_omniu^-; ... @diem_die^~ ... resurrectionis ... @domini_dn^~i ...
 ... necesse ... est ... @omnibus_omnib; ... @veneratio_ueneracio ...
 ... hodie ... gaudio ... sumus ...
 ... morte ... et ... b ...
 ... est ...
 ... et ...
 ... et ... d ...
 ... ut ...
 ... @p^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0205

page title: III_F_6________19IWEX0101R.JPG
 
 ... sumus ...
 ... diaboli ... n ...
 ... nos ... morte ...
 ... d ... est ...
 ... et ... d ... diaboli ... d ...
 ... q ...
 ... liberati ...
 ... @puram_pura^~ ... et ...
 ... bona ... homine ...
 ... et ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0206

page title: III_F_6________19IWEX0101V.JPG
 
 ... et ...
 ... d ...
 ... nos ... placere ...
 ... @voluntate_uoluntate ... Q ... nos ...
 ... gaudia ... Q ... Quod ... ipse ...
 ... @cum_cu~ ... patre ... et ...
 ... omnia ...
 ... S ... et ... g ...
 ... @nostro_nr^~o ...
 ... @venire_uenire ... et ...
 ... hodie ... celebramus ...
 ... n ... corporis ...
 ... sacra ...
 ... ille ...
 ... debemus ...
 ... d ...
 ... Q ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0207

page title: III_F_6________19IWEX0102R.JPG
 
 ... @nostri_nr^~i ... x ... Ecce ...
 ... est ... ut ...
 ... est ...
 ... et ...
 ... d ... esse ...
 ... et ...
 ... l ... d ...
 ... sic ... Q ...
 ... ubi ... n ... sed ... ubi ... nos ...
 ... toto ... et ... corpore ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... nos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0208

page title: III_F_6________19IWEX0102V.JPG
 
 ... et ...
 ... homines ... nos ... fieri ...
 ... nos ... et ... nos ...
 ... u ... d ...
 ... sit ... et ...
 ... hoc ...
 ... Qui ... Quia ...
 ... d ... die ... ab ... n ...
 ... circa ...
 ... hodie ...
 ... et ... hoc ... d ... et ...
 ... d ...
 ... et ...
 ... dextris ...
 ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0209

page title: III_F_6________19IWEX0103R.JPG
 
 ... et ... E ... v ...
 ... s ... k ...
 ... ipsa ...
 ... est ...
 ... Q ... Quod ... est ...
 ... corpore ... nos ...
 ... debemus ...
 ... est ... carne ... morte ...
 ... nos ... ab ...
 ... recte ...
 ... @vita_uita ...
 ... corpore ...
 ... malis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0210

page title: III_F_6________19IWEX0103V.JPG
 
 ... et ... sobrie ... e ...
 ... @verbi_u^~bi ...
 ... mala ...
 ... nisi ...
 ... @coram_cora^- ... @hominibus_hominib; ...
 ... fecimus ...
 ... d ...
 ... nos ...
 ... et ...
 ... ipsius ...
 ... mala ...
 ... Tunc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0211

page title: III_F_6________19IWEX0104R.JPG
 
 ... hoc ...
 ... et ... b ...
 ... et ... Tunc ...
 ... et ...
 ... @vita_uita ...
 ... mori ...
 ... g ... @ergo_g^o ...
 ... n ... hac ... @vita_uita ...
 ... n ... @sum_su^~ ...
 ... e ...
 ... ubi ...
 ... est ... et ...
 ... N ... M ... E ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0212

page title: III_F_6________19IWEX0104V.JPG
 
 ... s ... et ...
 ... b ... et ... nos ...
 ... gaudia ... petere ... et ...
 ... D ... et ...
 ... et ... Qui ...
 ... @quo_q^o ...
 ... nisi ... nobis ...
 ... et ...
 ... ipse ... Non ...
 ... facit ... @voluntate_uoluntate ... ipse ... e ...
 ... @nostram_nra^~m ...
 ... bene ... Et ... omnino ...
 ... erat ... @quam_qua^~ ... q ...
 ... @ergo_g^o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0213

page title: III_F_6________19IWEX0105R.JPG
 
 ... omnia ...
 ... sit ...
 ... nisi ... infide ...
 ... et ... corpora ... ab ... a ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... b ... nisi ... et ...
 ... et ...
 ... gaudia ... g ...
 ... T ... @ergo_g^o ... patria ... @ergo_g^o ...
 ... @possimus_possim^s ...
 ... s ...
 ... et ...
 ... @gloriam_gl^am ... @sicut_sic^- ...
 ... @quam_qua^~ ...
 ... et ... @cum_cu~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0214

page title: III_F_6________19IWEX0105V.JPG
 
 ... hodie ...
 ... Non ...
 ... ubi ... sua ...
 ... @humanam_humana^~ ...
 ... familia ... Non ...
 ... erat ...
 ... P ... corpore ... d ...
 ... et ... hoc ... quod ...
 ... carne ...
 ... Quis ...
 ... @vero_uero ... caro ... @ergo_g^o ...
 ... sed ... carne ...
 ... carne ...
 ... hoc ...
 ... p ... candidus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0215

page title: III_F_6________19IWEX0106R.JPG
 
 ... caro ...
 ... et ... hodie ...
 ... sed ... e ... dux ... ex ...
 ... hodie ... die ...
 ... ipse ...
 ... @dexteram_dextera^~ ...
 ... potencia ...
 ... g ...
 ... et ... u ... magna ... g ... gaudendi ... g ... gaudendi ... g ... hac ...
 ... generis ... g ... hodie ... et ...
 ... p ... hodie ... Q ...
 ... ascensio ... @capitis_capitif ...
 ... b ... corporis ...
 ... gaudio ... g ... et ...
 ... et ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0216

page title: III_F_6________19IWEX0106V.JPG
 
 ... et ... largitate ...
 ... hic ...
 ... Obsecro ... @vos_uos ... @advenas_aduenaf ... d ...
 ... diabolo ... d ...
 ... obligare ... b ... student ... abducere ... ab ... ducere ...
 ... aut ... est ... diaboli ... b ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ... aut ...
 ... tam ...
 ... et ...
 ... q ... @indulgentiam_indulgentia^~ ...
 ... @beatitudinem_beatitudine^~ ... E ...
 ... E ... N ... E ...
 ... hodie ...
 ... morte ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0217

page title: III_F_6________19IWEX0107R.JPG
 
 ... n ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... @omnium_omniu^-; ... lingua ... mundo ... o ...
 ... hac ...
 ... homines ... nos ... d ...
 ... u ... lingua ... g ... sua ...
 ... et ... hoc ...
 ... istis ...
 ... q ...
 ... cuius ... hodie ... d ...
 ... ut ...
 ... omni ... lingua ... g ...
 ... @scientiam_sciencia^~ ... n ... hoc ...
 ... @voluntatem_uoluntate^~ ... e ...
 ... @quam_qua^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0218

page title: III_F_6________19IWEX0107V.JPG
 
 ... et ...
 ... @valde_ualde ... de ...
 ... d ... humilitate ...
 ... facit ...
 ... facit ...
 ... homines ...
 ... facit ... omni ... quod ... luxuria ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... et ... beata ...
 ... et ... D ... Deinde ...
 ... furta ...
 ... n ...
 ... esse ...
 ... et ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0219

page title: III_F_6________19IWEX0108R.JPG
 
 ... q ...
 ... g ...
 ... @suae_sue_cedille ... S ...
 ... quo ... o ... d ...
 ... d ...
 ... pietatis ...
 ... d ... g ...
 ... et ...
 ... @sicut_sic^- ...
 ... et ... quo ...
 ... et ...
 ... ut ... @suae_sue_cedille ... S ...
 ... gaudia ... g ... gaudia ... g ...
 ... ut ... quid ...
 ... erat ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0220

page title: III_F_6________19IWEX0108V.JPG
 
 ... n ...
 ... et ...
 ... et ... ab ... nos ... est ...
 ... His ...
 ... E ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... legimus ... S ... Soluis ... S ... beati ...
 ... mundo ...
 ... @itaque_itaq; ... cuius ...
 ... ipse ... @salvator_faluator ... @testimonium_testimoniu^~ ... et ... Non ...
 ... surrexit ... @mulierum_mulieru^~ ... maior ... nemo ...
 ... baptista ... Unde ...
 ... lectione ... ut ... audistis ... d ... Elisabeth ... a ...
 ... tempus ... et ... peperit ... @filium_filiu^~ ... et ...
 ... et ... quia ...
 ... cuius ... erat ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0221

page title: III_F_6________19IWEX0109R.JPG
 
 ... Quia ...
 ... d ... dixit ... d ...
 ... ille ...
 ... @venerunt_uenerunt ...
 ... @ipsum_ipsu^~ ...
 ... mundo ... et ...
 ... minorata ...
 ... B ...
 ... fecit ...
 ... quinos ...
 ... o ...
 ... nos ... nobis ...
 ... portas ...
 ... D ...
 ... @quam_qua^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0222

page title: III_F_6________19IWEX0109V.JPG
 
 ... @quam_qua^~ ... Unde ... redempto ...
 ... @ipsum_ipsu^~ ... d ... nos ...
 ... morte ...
 ... @nostram_nra^~m ...
 ... B ...
 ... S ...
 ... @scienciae_sciencie_cedille ...
 ... ipse ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... S ...
 ... @devote_deuote ... oracionis ...
 ... pietatis ...
 ... hodie ... mori ...
 ... habeamus ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0223

page title: III_F_6________19IWEX0110R.JPG
 
 ... S ... H ... His ... i ... M ...
 ... V ... D ... et ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... et ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... ipse ... ipsem ...
 ... S ...
 ... homines ...
 ... nos ... ut ... simul ...
 ... hoc ... diligam ... g ... d ...
 ... data ... ipse ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0224

page title: III_F_6________19IWEX0110V.JPG
 
 ... sua ...
 ... diceret ...
 ... illis ...
 ... d ... ab ...
 ... sinos ...
 ... faciunt ... g ...
 ... fieri ... ab ...
 ... fieri ...
 ... non ... S ...
 ... S ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0225

page title: III_F_6________19IWEX0111R.JPG
 
 ... habuerit ...
 ... et ...
 ... sua ... quomodo ... q ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... est ...
 ... quanta ... dignitas ... g ...
 ... @dei_d^i ... quia ... audistis ...
 ... labore ... o ... ego ...
 ... A ... S ...
 ... @laboribus_laborib; ...
 ... q ... ego ... nobis ...
 ... dixi ...
 ... omnia ...
 ... @vobis_uobis ... Q ...
 ... erat ... @dignitatem_dignitate^~ ... @vocetur_uocetur ...
 ... esse ... d ...
 ... diabolo ...
 ... ego ... g ...
 ... @vos_uos ...
 ... Q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0226

page title: III_F_6________19IWEX0111V.JPG
 
 ... et ... gaudia ... g ... o ... b ...
 ... Quid ...
 ... o ...
 ... hoc ... @quod_qd ...
 ... gaudia ...
 ... Q ... @ergo_g^o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0227

page title: III_F_6________19IWEX0112R.JPG
 
 ... S ...
 ... orat ... ipsi ...
 ... recte ... petit ...
 ... @quod_qd ... nos ...
 ... S ...
 ... e ...
 ... peccata ... p ... Unde ...
 ... ipse ...
 ... et ...
 ... ligamus ...
 ... nobis ... @delinquentibus_delinquentib; ...
 ... Q ... Quid ... d ... @quo_q^o ... nisi ...
 ... pendamus ... p ... Nulla ... N ...
 ... maneat ... n ... consideret ... d ... e ... t ...
 ... @caritatem_caritate^~ ... nostris ... o ... nos ...
 ... sua ...
 ... et ... r ...
 ... s ... S ... v ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0228

page title: III_F_6________19IWEX0112V.JPG
 
 ... hodie ...
 ... @coram_cora^- ... magni ...
 ... et ...
 ... ipsi ...
 ... @caelestis_ce_cedille_leftif ...
 ... ego ... tibi ...
 ... et ... tibi ...
 ... et ...
 ... magne ... Q ...
 ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0229

page title: III_F_6________19IWEX0113R.JPG
 
 ... dilectio ... sacra ...
 ... n ... g ...
 ... malicia ...
 ... malo ...
 ... C ...
 ... corpora ...
 ... et ... esse ...
 ... ut ...
 ... tempus ...
 ... @coram_cora^- ...
 ... nos ... ipsos ... ipso ... Quia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0230

page title: III_F_6________19IWEX0113V.JPG
 
 ... et ...
 ... data ... d ... h ...
 ... et ...
 ... Q ... Quia ... studio ...
 ... et ... @coram_cora^- ...
 ... ipse ...
 ... et ... E ...
 ... s ... M ... A ...
 ... nos ...
 ... et ... gaudio ... g ... d ... potentis ...
 ... @moribus_morib; ...
 ... gaudia ... g ...
 ... @valde_ualde ... et ...
 ... et ...
 ... humanitate ...
 ... libera ...
 ... Q ... q ... g ...
 ... sacra ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0231

page title: III_F_6________19IWEX0114R.JPG
 
 ... fecit ... et ... ab ... homini ...
 ... n ...
 ... @dignitatem_dignitate^~ ... n ...
 ... posita ...
 ... didit ... d ...
 ... dolore ... o ...
 ... g ...
 ... maledici ...
 ... et ... mundi ...
 ... eam ...
 ... e ... A ...
 ... plena ... Q ...
 ... q ...
 ... D ...
 ... @dei_d^i ... et ...
 ... peccatis ... D ... a ... maria ... Q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0232

page title: III_F_6________19IWEX0114V.JPG
 
 ... homines ...
 ... b ... tibi ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... e ... et ...
 ... suscipere ...
 ... u ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0233

page title: III_F_6________19IWEX0115R.JPG
 
 ... stare ...
 ... peccata ... et ...
 ... A ... ab ...
 ... fornicacione ...
 ... quia ... et ...
 ... d ... talia ...
 ... S ... @ergo_g^o ...
 ... cum ...
 ... d ...
 ... et ... P ... V ...
 ... @quam_qua^~ ...
 ... M ...
 ... debito ... d ...
 ... @atque_atq; ...
 ... @apparentibus_apparentib; ...
 ... @evangelica_euangelica ... lectio ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0234

page title: III_F_6________19IWEX0115V.JPG
 
 ... contra ...
 ... x ...
 ... Q ...
 ... et ...
 ... sit ...
 ... u ...
 ... hoc ... k ...
 ... S ... o ...
 ... hostia ...
 ... @vos_uos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0235

page title: III_F_6________19IWEX0116R.JPG
 
 ... @placentem_placente^~ ...
 ... et ...
 ... erat ...
 ... erat ... Q ... Quod ... d ...
 ... docet ...
 ... c ... peccatis ...
 ... et ...
 ... gaudiae ...
 ... Q ... suscipere ...
 ... quis ...
 ... @christum_xp^~m ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0236

page title: III_F_6________19IWEX0116V.JPG
 
 ... erit ...
 ... @positum_positu^~ ... ubi ...
 ... @haec_he-cedille-c ...
 ... gaudio ... g ...
 ... erit ...
 ... Quod ... Q ... d ...
 ... et ...
 ... gaudent ... g ...
 ... non ...
 ... e ...
 ... Qui ... nos ... o ...
 ... suas ...
 ... P ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... mundo ... d ...
 ... @valde_ualde ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0237

page title: III_F_6________19IWEX0117R.JPG
 
 ... @parentibus_parentib; ... ipsa ...
 ... beata ...
 ... plena ...
 ... et ...
 ... timore ... q ...
 ... qualis ...
 ... ipse ...
 ... maria ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0238

page title: III_F_6________19IWEX0117V.JPG
 
 ... Q ...
 ... habeo ...
 ... n ... hoc ...
 ... hoc ...
 ... @Unde_Vnde ... illi ... @p^~ ...
 ... filius ...
 ... Q ... magna ...
 ... sua ...
 ... d ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... sit ...
 ... p ...
 ... et ... beati ...
 ... d ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0239

page title: III_F_6________19IWEX0118R.JPG
 
 ... r ... exemplis ...
 ... debemus ...
 ... nisi ... n ... x ...
 ... ipse ... p ... Non ...
 ... facit ... t ...
 ... ipse ...
 ... diligere ... g ...
 ... et ... @voluntate_uoluntate ...
 ... diligere ... @omnem_omne^~ ... @hominem_homine^~ ...
 ... Quod ... d ...
 ... fieri ...
 ... habeat ...
 ... @coram_cora^- ... et ...
 ... m ...
 ... et ...
 ... d ...
 ... ille ... iste ...
 ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0240

page title: III_F_6________19IWEX0118V.JPG
 
 ... quia ... q ... restis ...
 ... P ... cuius ...
 ... testimonio ...
 ... Ipse ...
 ... fraudare ... r ...
 ... diabolo ...
 ... omnino ...
 ... et ...
 ... d ...
 ... p ...
 ... largiente ... g ... e ...
 ... S ...
 ... et ... omnia ... mala ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0241

page title: III_F_6________19IWEX0119R.JPG
 
 ... malis ...
 ... ut ...
 ... honor ...
 ... et ... sorores ...
 ... et ...
 ... sua ...
 ... et ... posuit ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0242

page title: III_F_6________19IWEX0119V.JPG
 
 ... ut ...
 ... aut ... t ...
 ... morte ...
 ... sua ...
 ... d ...
 ... gaudia ... g ...
 ... hoc ... @voci_uoci ...
 ... qua ... dictis ... @salvatoris_faluatorif ... cuius ...
 ... nos ...
 ... nos ... libera ...
 ... Post ...
 ... est ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0243

page title: III_F_6________19IWEX0120R.JPG
 
 ... sed ...
 ... et ...
 ... suas ...
 ... toto ...
 ... @vos_uos ... et ...
 ... D ...
 ... nocte ... @vos_uos ...
 ... hoc ...
 ... @vos_uos ...
 ... et ...
 ... @fratres_fr^~s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0244

page title: III_F_6________19IWEX0120V.JPG
 
 ... @filium_filiu^~ ... d ...
 ... pagina ...
 ... se ... Hec ...
 ... erat ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... scriptura ... nos ... monet ...
 ... et ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ...
 ... d ...
 ... et ... uxore ...
 ... et ... simul ... @nostro_nr^~o ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... E ... M ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0245

page title: III_F_6________19IWEX0121R.JPG
 
 ... et ...
 ... nos ...
 ... ducere ...
 ... doctoris ...
 ... nos ...
 ... Quia ... a ...
 ... sint ...
 ... cuius ... femina ...
 ... d ...
 ... potest ... nos ...
 ... gaudens ... g ... iudicis ...
 ... l ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0246

page title: III_F_6________19IWEX0121V.JPG
 
 ... mundi ... Non ... sunt ...
 ... ut ... n ...
 ... nobis ...
 ... r ... tempus ...
 ... temporali ...
 ... g ...
 ... pietatis ...
 ... ipse ...
 ... homines ... fieri ... @suis_fuis ...
 ... nos ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... ille ... prior ... nos ...
 ... Q ...
 ... et ... @duobus_duob; ...
 ... lex ... et ... Dileccio ... D ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0247

page title: III_F_6________19IWEX0122R.JPG
 
 ... Q ...
 ... iacobo ... Q ... Qui ... ab ...
 ... @suae_sue_cedille ... cooperit ... @multitudinem_multitudine^~ ... @suorum_suoXligat ...
 ... debemus ... k ... q ...
 ... Q ... Qua ... Q ... habere ...
 ... regno ...
 ... quitam ... innumerabile ... sedula ... sed ...
 ... quanta ... q ...
 ... @tantum_tantu^~ ...
 ... corpus ... r ... homines ... nos ... Vel ... quid ... q ... potest ...
 ... mundo ...
 ... S ...
 ... multiplicare ... studi ... d ... sibi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0248

page title: III_F_6________19IWEX0122V.JPG
 
 ... d ...
 ... dicis ...
 ... sua ...
 ... laborat ... orat ...
 ... @vocatus_uocatus ...
 ... ducit ...
 ... b ...
 ... hoc ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0249

page title: III_F_6________19IWEX0123R.JPG
 
 ... @quam_qua^~ ...
 ... A ...
 ... nos ...
 ... M ...
 ... V ...
 ... templi ... i ... q ...
 ... nos ...
 ... erat ... @quorum_quoXligat ... hodie ...
 ... et ...
 ... q ... baptis ...
 ... d ... morte ...
 ... q ... @fratres_fr^~s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0250

page title: III_F_6________19IWEX0123V.JPG
 
 ... Non ... paulus ... d ...
 ... b ...
 ... fieri ... @dei_d^i ...
 ... laboramus ... ab ...
 ... hoc ... c ... ipsis ...
 ... oculos ... @suae_sue_cedille ... Q ... Qui ... Quia ... Q ... d ...
 ... potentis ... e ... et ...
 ... magis ...
 ... nos ... lectio- ...
 ... ubi ... d ... A ... o ... nos ... facit ...
 ... malos ... facit ... Non ...
 ... @quae_que_cedille ... facit ... malos ... mala ...
 ... Omnis ... facit ...
 ... et ...
 ... homines ... e ... g ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0251

page title: III_F_6________19IWEX0124R.JPG
 
 ... et ...
 ... indulgencia ... g ...
 ... et ...
 ... ipse ...
 ... hoc ... ille ...
 ... faciunt ...
 ... sciencia ... sua ... et ...
 ... et ...
 ... g ...
 ... sed ... ab ...
 ... et ... ex ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0252

page title: III_F_6________19IWEX0124V.JPG
 
 ... E ... M ... N ... v ... s ... S ...
 ... q ...
 ... simul ... l ... quia ...
 ... ubi ...
 ... @vita_uita ...
 ... anima ...
 ... facie ... e ... facie ... @faciem_facie^~ ...
 ... audit ... d ... b ... et ...
 ... @voluntate_uoluntate ... @dei_d^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0253

page title: III_F_6________19IWEX0125R.JPG
 
 ... gaudia ... g ... gaudia ... g ...
 ... multas ...
 ... amantes ...
 ... morte ...
 ... et ...
 ... diaboli ...
 ... @dei_d^i ...
 ... gladio ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... @vita_uita ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0254

page title: III_F_6________19IWEX0125V.JPG
 
 ... nos ...
 ... ut ...
 ... hoc ... gaudio ...
 ... gladio ... g ...
 ... ipsos ...
 ... mundi ... dereliquerunt ... solis ... h ...
 ... et ... toto ... et ... animo ...
 ... ut ... nos ...
 ... adoramus ...
 ... homines ...
 ... nec ...
 ... d ... S ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0255

page title: III_F_6________19IWEX0126R.JPG
 
 ... d ...
 ... g ...
 ... alia ...
 ... ubi ...
 ... ut ...
 ... ut ...
 ... et ... peccata ... d ...
 ... S ...
 ... et ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0256

page title: III_F_6________19IWEX0126V.JPG
 
 ... et ...
 ... nihil ... @voluntati_uoluntati ... nec ...
 ... D ...
 ... frequentem ...
 ... @audiamus_audiam^s ...
 ... et ...
 ... est ... me ... n ...
 ... ipse ...
 ... M ... N ...
 ... V ... D ... @fratres_fr^~s ...
 ... et ...
 ... hodie ...
 ... @Qui_Q^ ...
 ... debemus ... et ...
 ... firma ...
 ... mundo ... et ...
 ... k ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0257

page title: III_F_6________19IWEX0127R.JPG
 
 ... aliqua ... q ... a ... g ...
 ... et ...
 ... milis ... erat ... n ...
 ... nocte ... d ...
 ... nihil ...
 ... dona ... beatus ...
 ... @partem_parte^~ ...
 ... dedit ... nocte ...
 ... r ...
 ... hac ... a ...
 ... P ...
 ... ipso ...
 ... ex ...
 ... suas ... sua ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0258

page title: III_F_6________19IWEX0127V.JPG
 
 ... tibi ...
 ... Tunc ... dixit ... d ...
 ... hoc ... et ... quod ...
 ... fieri ... et ...
 ... fide ...
 ... galea ... g ...
 ... sua ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... et ...
 ... @quam_qua^~ ...
 ... d ... Tunc ... b ...
 ... o ...
 ... ut ...
 ... ab ... abeo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0259

page title: III_F_6________19IWEX0128R.JPG
 
 ... d ... @valde_ualde ... a ... tota ... mente ...
 ... corpus ...
 ... tam ...
 ... et ...
 ... n ...
 ... et ...
 ... erat ...
 ... @dignitatem_dignitate^~ ... et ...
 ... g ... sunt ... d ...
 ... ab ... b ... oculis ...
 ... hodie ...
 ... d ...
 ... et ... exemplis ...
 ... @suae_sue_cedille ...
 ... plenus ... p ... magna ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0260

page title: III_F_6________19IWEX0128V.JPG
 
 ... @migravit_migrauit ...
 ... alia ...
 ... omni ... bonitate ... quomodo ...
 ... @vos_uos ... auditis ...
 ... modis ... @vel_uel ...
 ... cognoscentis ... g ... aliud ...
 ... Noli ... N ... depeccatis ... e ... p ... quia ...
 ... hora ... o ...
 ... duo ...
 ... poenam ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0261

page title: III_F_6________19IWEX0129R.JPG
 
 ... possit ... p ...
 ... @p^~ ... b ...
 ... M ... D ...
 ... h ...
 ... peccatis ...
 ... tantas ...
 ... sustinere ...
 ... dente ... o ...
 ... ut ...
 ... morte ... r ...
 ... p ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0262

page title: III_F_6________19IWEX0129V.JPG
 
 ... maxime ...
 ... ut ...
 ... Et ...
 ... seu ...
 ... Non ... ipse ...
 ... grandis ...
 ... mala ... potest ... p ... sua ...
 ... potest ...
 ... p ...
 ... x ...
 ... simul ...
 ... @fugiamus_fugiam^s ...
 ... pietatis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0263

page title: III_F_6________19IWEX0130R.JPG
 
 ... die ...
 ... mala ...
 ... @omnia_omia ... mala ...
 ... @ampersand ... o ...
 ... furtum ... r ...
 ... malam ...
 ... Contra ...
 ... dilectio ...
 ... habeam ...
 ... u ... Contra ...
 ... habeam ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0264

page title: III_F_6________19IWEX0130V.JPG
 
 ... o ...
 ... @hominum_hominu^~ ...
 ... @ampersand ... @indulgentiam_indulgentia^~ ...
 ... @omnia_omia ... mala ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... recta ...
 ... N ...
 ... o ...
 ... nos ...
 ... fecit ... t ...
 ... oraciones ... orationes ... suffragia ... g ... que ... o ... orare ... r ...
 ... facere ...
 ... S ... Sequamur ... r ...
 ... @nostri_nr^~i ... ex ...
 ... A ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0265

page title: III_F_6________19IWEX0131R.JPG
 
 ... cuius ...
 ... sed ... @misericordiam_misericordia^~ ... dei ...
 ... anima ...
 ... nec ...
 ... @coram_cora^- ... deo ...
 ... portas ...
 ... sum ...
 ... felicitas ...
 ... S ...
 ... Q ...
 ... @puram_pura^~ ... dilectio ...
 ... diligere ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0266

page title: III_F_6________19IWEX0131V.JPG
 
 ... @quia_q^a ... @nullum_nullu^~ ...
 ... ut ... @potentem_potente^~ ...
 ... h ... o ...
 ... @p^~ ...
 ... seu ...
 ... p ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... Unus ... U ... diaboli ...
 ... gaudia ... g ...
 ... nobis ... stare ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0267

page title: III_F_6________19IWEX0132R.JPG
 
 ... M ...
 ... contra ...
 ... ut ...
 ... orat ... @quia_q^a ...
 ... hec ...
 ... sed ... d ...
 ... qui ... Non ...
 ... sed ... d ...
 ... timore ...
 ... @suspectam_suspecta^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0268

page title: III_F_6________19IWEX0132V.JPG
 
 ... sed ... D ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... p ...
 ... ut ...
 ... hoc ... mundo ...
 ... ubi ...
 ... Hae ...
 ... tam ...
 ... b ...
 ... nec ... succurrere ...
 ... sed ...
 ... sum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0269

page title: III_F_6________19IWEX0133R.JPG
 
 ... carceris ...
 ... habent ... nocte ...
 ... @qua_q^a ... bene ...
 ... dare ...
 ... pascere ... p ...
 ... @quia_q^a ...
 ... ego ... g ...
 ... corporis ... o ...
 ... ego ... g ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0270

page title: III_F_6________19IWEX0133V.JPG
 
 ... facere ... non ... sed ... d ... mala ...
 ... ego ...
 ... simul ... @ampersand ...
 ... mala ... hoc ... mundo ... o ...
 ... damnacione ... mortis ... o ... crucianda ... r ...
 ... homo ... o ... audis ... d ... peccatis ...
 ... habeas ...
 ... @penitenciam_penitencia^~ ... clauda ... d ...
 ... inregno ... g ... patris ... r ...
 ... deo ... @ampersand ...
 ... S ...
 ... s ...
 ... @p^~ ...
 ... Qui ... fidelis ...
 ... omnia ... o ... @ampersand ...
 ... @p^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0271

page title: III_F_6________19IWEX0134R.JPG
 
 ... ubi ...
 ... o ...
 ... eos ...
 ... ubi ... erat ...
 ... multa ... faciebat ...
 ... o ... perdidit ... oculos ... suos ...
 ... toto ...
 ... sum ...
 ... me ...
 ... s ...
 ... @vero_uero ... ad ...
 ... multa ... fecit ...
 ... @ampersand ... rex ... r ... @vero_uero ... sua ...
 ... Tunc ...
 ... @ampersand ... @verbis_uerbif ...
 ... dicens ...
 ... @ampersand ...
 ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0272

page title: III_F_6________19IWEX0134V.JPG
 
 ... habet ... @potestatem_potestate^~ ...
 ... Hunc ... H ... @ampersand ...
 ... @ampersand ... @regnantem_regnante^~ ...
 ... Carbones ... r ... b ... o ...
 ... omnia ...
 ... @admortem_admorte^- ...
 ... doctrina ... h ...
 ... @p^~ ...
 ... @p^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0273

page title: III_F_6________19IWEX0135R.JPG
 
 ... hodie ... h ...
 ... b ...
 ... tam ... @qua_q^a ...
 ... inpaciencia ...
 ... timore ... r ... o ...
 ... simul ...
 ... ubi ...
 ... sed ... ubi ... b ...
 ... M ...
 ... s ...
 ... nos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0274

page title: III_F_6________19IWEX0135V.JPG
 
 ... reddere ... r ... @omnibus_omnib; ... @hominibus_hominib; ... h ... homini ... debere ... Notis ... @ampersand ... ignotis ...
 ... eam ...
 ... debito ... d ...
 ... o ...
 ... Qui ... diligit ... d ...
 ... @v^~ ... Quia ... Q ...
 ... ipse ...
 ... nihil ... mali ... habere ... potest ...
 ... q ... habeat ... @quia_q^a ... ubi ... Nihil ... l ...
 ... potest ... occides ...
 ... @quo_q^o ... @mandatum_mandatu^~ ...
 ... diliges ...
 ... @qua_q^a ...
 ... Q ... h ... quid ...
 ... @quo_q^o ... hoc ...
 ... habet ...
 ... @puram_pura^~ ...
 ... mala ...
 ... e ...
 ... D ...
 ... fecerit ... l ... potest ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0275

page title: III_F_6________19IWEX0136R.JPG
 
 ... @v^~ ... fame ...
 ... @qua_q^a ...
 ... o ... h ... homo ...
 ... q ...
 ... sua ... @qua_q^a ...
 ... Qui ...
 ... o ... aliud ...
 ... o ...
 ... Quia ... @p^~ ...
 ... D ... @ipsum_ipsu^~ ...
 ... h ...
 ... sed ...
 ... simul ... habete ...
 ... b ...
 ... o ...
 ... s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0276

page title: III_F_6________19IWEX0136V.JPG
 
 ... h ... hic ...
 ... @gloriam_gloria^~ ...
 ... @qua_q^a ... ipso ... homines ... h ... homines ...
 ... Q ... Quia ... ipse ...
 ... qui ... q ...
 ... @gloriam_gloria^~ ...
 ... @ergo_g^o ... sum ...
 ... sum ... m ... @solum_solu^~ ...
 ... @voluntate_uoluntate ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... habere ...
 ... b ... q ...
 ... ipso ... ipsos ... @cuius_cui^s ...
 ... d ... A ... @vero_uero ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0277

page title: III_F_6________19IWEX0137R.JPG
 
 ... sed ...
 ... faciunt ...
 ... nec ... quod ... o ... quo ... q ...
 ... n ... nihil ...
 ... nec ... p ...
 ... possunt ... Quos ...
 ... @ampersand ... docet ... o ...
 ... incendia ...
 ... sed ... @vos_uos ...
 ... hoc ...
 ... h ... hoc ... agere ...
 ... o ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... ab ... tam ...
 ... corporis ... r ... o ...
 ... omnipotenti ...
 ... tota ...
 ... @patrem_patre^~ ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0278

page title: III_F_6________19IWEX0137V.JPG
 
 ... sua ...
 ... cognoscere ...
 ... @gloriam_gloria^~ ... Quod ... d ... ipse ...
 ... sed ...
 ... ipse ...
 ... o ...
 ... @gloriam_gloria^~ ...
 ... @beatitudinem_beatitudine^~ ...
 ... Respuam ... R ... sed ... nos ...
 ... animos ... o ...
 ... ipse ...
 ... nec ...
 ... @possumus_possum^s ... ab ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0279

page title: III_F_6________19IWEX0138R.JPG
 
 ... @religionem_religione^~ ... o ... est ... recta ...
 ... ac ... d ... deo ... @ampersand ... @et_opere ... ad ...
 ... @veritatem_ueritate^~ ... solus ...
 ... credere ... diligere ... q ... quia ... omnia ...
 ... sunt ... @visibilia_uifibilia ...
 ... spiritualia ... corporalia ... abipso ... ipso ... uno ... @vero_uero ... deo ...
 ... essent ... creata ... sunt ... Qui ... @ampersand ...
 ... dedit ...
 ... habere ...
 ... credere ...
 ... fides ... ut ...
 ... @creaturam_creatura^~ ... aut ... Non ... Nonsit ...
 ... aliquo ... q ... melius ...
 ... omne ... quic ...
 ... potest ... hominis ...
 ... anima ... colere ...
 ... @Nam_Na^~ ...
 ... deo ...
 ... o ...
 ... nec ... eos ... deo ... colere ... e ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0280

page title: III_F_6________19IWEX0138V.JPG
 
 ... b ...
 ... facere ... q ...
 ... tuo ...
 ... honores ... sed ... q ...
 ... p ... q ...
 ... @super_sup ...
 ... magna ... g ... p ...
 ... NOBIS ... N ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... fides ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0281

page title: III_F_6________19IWEX0139R.JPG
 
 ... o ...
 ... Q ... @Quibus_Quib; ...
 ... est ...
 ... diligere ...
 ... omnia ...
 ... tota ... hoc ...
 ... hoc ...
 ... @omnem_omne^~ ...
 ... diligere ... g ... hoc ...
 ... d ... diligere ... g ...
 ... o ... q ...
 ... faciat ... q ...
 ... faciat ... nec ... fieri ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0282

page title: III_F_6________19IWEX0139V.JPG
 
 ... Quomodo ...
 ... primo ... o ... nec ...
 ... diligit ... deo ... Qua ... Q ...
 ... possit ... o ... ipse ...
 ... Quis ...
 ... Q ... sic ...
 ... patre ... sic ... nos ... o ...
 ... o ...
 ... nos ... o ... @regnum_regnu^~ ...
 ... Q ... Qua ...
 ... @haec_he-cedille-c ... @ampersand ... q ...
 ... diligit ... nec ...
 ... fratre ...
 ... q ...
 ... hoc ...
 ... nec ... @voluntatem_uoluntate^~ ...
 ... potest ...
 ... tam ... d ... diligere ... g ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0283

page title: III_F_6________19IWEX0140R.JPG
 
 ... sua ... @voluntate_uoluntate ...
 ... ipso ...
 ... b ... bene ...
 ... Hoc ... g ...
 ... ipsos ...
 ... @ampersand ...
 ... nos ...
 ... @ampersand ...
 ... h ...
 ... forti ... fortissime ... o ... r ...
 ... nos ... ipsa ...
 ... d ... diligere ... g ... r ...
 ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0284

page title: III_F_6________19IWEX0140V.JPG
 
 ... Quo ... Quomodo ...
 ... deo ... @auctorem_auctore^~ ... discordie ...
 ... @voluntate_uoluntate ...
 ... operat ... o ... fratre ...
 ... q ... sum ... diligere ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... h ...
 ... d ...
 ... sua ...
 ... @veritas_ueritas ...
 ... diligit ...
 ... q ...
 ... sum ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0285

page title: III_F_6________19IWEX0141R.JPG
 
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... Quis ...
 ... @valde_ualde ...
 ... corde ...
 ... @vel_uel ...
 ... @vitam_uita^~ ...
 ... sed ...
 ... iam ...
 ... iam ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0286

page title: III_F_6________19IWEX0141V.JPG
 
 ... x ...
 ... D ... r ...
 ... R ...
 ... est ...
 ... potest ...
 ... @veritas_ueritas ...
 ... p ...
 ... ipse ... suo ... o ... corpore ...
 ... D ... c ...
 ... mortis ...
 ... q ...
 ... p ... corpore ... r ... o ...
 ... corporis ...
 ... prima ... anima ...
 ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0287

page title: III_F_6________19IWEX0142R.JPG
 
 ... @omnem_omne^~ ... h ...
 ... quia ...
 ... b ...
 ... p ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ...
 ... p ... @itaque_itaq; ... parte ... est ...
 ... corporis ...
 ... @p^~ ...
 ... h ... hoc ... @fidelibus_fidelib; ...
 ... anima ...
 ... recte ...
 ... p ... @vero_uero ...
 ... hoc ... o ... corpore ... r ...
 ... b ...
 ... o ...
 ... @ampersand ... p ...
 ... c ...
 ... corpore ... r ... p ... o ... ipso ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0288

page title: III_F_6________19IWEX0142V.JPG
 
 ... @fidelibus_fidelib; ...
 ... bono ...
 ... @operum_operu^~ ... @regnum_regnu^~ ...
 ... Q ... regnat ...
 ... omnia ...
 ... principali ... p ...
 ... patre ... @patrem_patre^~ ... p ...
 ... l ...
 ... d ...
 ... @filium_filiu^~ ...
 ... simul ...
 ... d ... @patrem_patre^~ ...
 ... @qua_q^a ...
 ... d ...
 ... A ... Aut ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0289

page title: III_F_6________19IWEX0143R.JPG
 
 ... aut ...
 ... q ... dicere ...
 ... potencia ...
 ... coequalitate ... credere ... e ...
 ... ipso ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... quoque ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0290

page title: III_F_6________19IWEX0143V.JPG
 
 ... ipse ...
 ... tre ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... @p^~ ...
 ... aut ...
 ... p ...
 ... n ...
 ... d ... q ...
 ... h ... hoc ... recte ...
 ... potencia ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0291

page title: III_F_6________19IWEX0144R.JPG
 
 ... ipso ...
 ... potest ... t ...
 ... @regnum_regnu^~ ... @dei_d^i ...
 ... dum ...
 ... meo ... o ...
 ... e ... et ... o ...
 ... operacione ... p ...
 ... @ampersand ... peccata ... omni ... o ...
 ... deo ... ipsius ...
 ... omnia ... o ...
 ... ipso ... sunt ... omnia ... o ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... @ampersand ...
 ... d ... dei ...
 ... s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0292

page title: III_F_6________19IWEX0144V.JPG
 
 ... x ... @p^~ ... patre ...
 ... M ...
 ... o ... B ...
 ... @veram_uera^~ ...
 ... potest ... p ...
 ... @ampersand ... ubi ...
 ... possunt ...
 ... nihil ... fides ...
 ... nihil ...
 ... fides ...
 ... corde ...
 ... ad ...
 ... @Nam_Na^~ ... fides ... d ... @sine_fine ... @ampersand ... mortua ... r ...
 ... potest ... placere ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... @dicimus_dicim^s ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0293

page title: III_F_6________19IWEX0145R.JPG
 
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... @creatorem_creatore^~ ...
 ... Q ...
 ... ipse ...
 ... ut ...
 ... @s_or_f ... fieri ...
 ... ipse ...
 ... dei ...
 ... sit ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0294

page title: III_F_6________19IWEX0145V.JPG
 
 ... peccatis ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... suo ... o ...
 ... morte ... r ...
 ... d ...
 ... n ...
 ... d ...
 ... rex ... r ... nos ...
 ... A ...
 ... morte ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0295

page title: III_F_6________19IWEX0146R.JPG
 
 ... d ...
 ... o ...
 ... tuos ... tuo ... Qui ...
 ... magno ... g ... terrore ... r ... @Quam_Qua^~ ... iudicu ... d ... sui ...
 ... Q ...
 ... corona ... r ... o ...
 ... ipse ...
 ... H ...
 ... fides ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0296

page title: III_F_6________19IWEX0146V.JPG
 
 ... fuerit ... @peccatorum_peccatoru^~ ... remissio ...
 ... c ... @vitam_uita^~ ... ipso ... o ...
 ... nos ...
 ... sed ...
 ... D ... M ...
 ... H ... q ...
 ... primo ... p ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... tenete ... potest ...
 ... fieri ... Sed ... S ...
 ... iam ...
 ... d ...
 ... gaudia ...
 ... bona ... @salutem_salute^~ ... anima ...
 ... H ... Hinc ... H ...
 ... sua ... @qui_q^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0297

page title: III_F_6________19IWEX0147R.JPG
 
 ... data ...
 ... dicens ... d ... Non ... o ...
 ... @domine_dne^~ ...
 ... sed ... facit ...
 ... ipse ...
 ... potuisse ... p ... o ...
 ... placere ... p ... possent ...
 ... dei ... corde ... @vos_uos ...
 ... hac ...
 ... dei ... deo ...
 ... d ... post ...
 ... @mortem_morte^~ ... c ... diabolo ... S ... Sed ... S ...
 ... @fidelibus_fidelib; ...
 ... n ... h ...
 ... @ergo_g^o ... @quae_que_cedille ...
 ... plena ... p ...
 ... peccata ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0298

page title: III_F_6________19IWEX0147V.JPG
 
 ... n ...
 ... q ... possunt ...
 ... sic ...
 ... habet ...
 ... ipso ...
 ... adhuc ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... possunt ...
 ... cibi ...
 ... sunt ... d ... deo ...
 ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0299

page title: III_F_6________19IWEX0148R.JPG
 
 ... c ... d ...
 ... hodie ...
 ... @venire_uenire ... sum ...
 ... anima ...
 ... facere ...
 ... @vero_uero ...
 ... faciat ... @vos_uos ...
 ... debens ... quid ... hoc ... quod ...
 ... hoc ... mundo ... habere ...
 ... gaudere ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0300

page title: III_F_6________19IWEX0148V.JPG
 
 ... anima ... sua ... facere ...
 ... @regnum_regnu^~ ... Quid ... Q ...
 ... h ... homini ...
 ... h ... homini ... o ... hoc ... @v^~ ... sua ...
 ... p ...
 ... p ...
 ... homo ... sua ...
 ... mundi ...
 ... Wencezlaus ...
 ... h ... honore ...
 ... nocte ...
 ... h ... ut ... d ... o ...
 ... sed ...
 ... q ... ego ... g ...
 ... ubi ... passione ...
 ... nocte ... suo ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0301

page title: III_F_6________19IWEX0149R.JPG
 
 ... angustia ... g ...
 ... p ... aut ...
 ... @p^~ ... p ...
 ... dei ...
 ... facie ...
 ... @cuius_cui^s ... amore ... h ... @omnia_omia ...
 ... h ...
 ... gladio ... @fratres_fr^~s ...
 ... natus ...
 ... hoc ... peccata ...
 ... @vos_uos ...
 ... sed ...
 ... adhuc ... d ... adhuc ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0302

page title: III_F_6________19IWEX0149V.JPG
 
 ... hoc ... h ... sit ... adhuc ... d ... h ...
 ... sua ... peccata ... erat ... sed ...
 ... @fratrem_fratre^~ ... p ... Hic ... @vero_uero ...
 ... erat ...
 ... sed ... p ... amore ...
 ... putare ... p ...
 ... sit ... t ...
 ... p ... @cum_cu~ ...
 ... ut ...
 ... ipse ... circo ... rogemus ...
 ... quos ... o ... patronos ... nos ... o ...
 ... h ...
 ... A ... V ...
 ... o ...
 ... d ... diligat ... d ...
 ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0303

page title: III_F_6________19IWEX0150R.JPG
 
 ... @p^~ ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... p ...
 ... d ... o ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @pacem_pace^~ ... peccator ...
 ... peccatori ... p ... ut ...
 ... Quid ... Q ...
 ... ipse ...
 ... d ... @regnum_regnu^~ ... dei ...
 ... @ampersand ... omnia ... p ...
 ... recte ...
 ... hospicio ... h ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0304

page title: III_F_6________19IWEX0150V.JPG
 
 ... magna ... g ...
 ... @scienciae_sciencie_cedille ... h ...
 ... aut ...
 ... possunt ...
 ... @ampersand ...
 ... @cuius_cui^s ...
 ... q ...
 ... usus ...
 ... Qui ... Q ...
 ... ipsum ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... est ... e ...
 ... huius ... mundi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0305

page title: III_F_6________19IWEX0151R.JPG
 
 ... q ...
 ... q ...
 ... patre ...
 ... S ... R ... A ... P ...
 ... N ...
 ... beato ... o ...
 ... alberto ... o ... @omnibus_omnib; ... @martiribus_martirib; ...
 ... nicolao ... o ... symenoni ... m ... meo ... o ...
 ... @margarethae_margarethe_cedille ... cecilie ...
 ... @virginibus_uirginib; ... @omnibus_omnib; ... que ...
 ... o ... omnia ... peccata ... q ...
 ... aut ... o ... @volens_uolenf ...
 ... n ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0306

page title: III_F_6________19IWEX0151V.JPG
 
 ... meos ... eos ... @p^~ ...
 ... peccata ... tibi ...
 ... A ...
 ... E ... t ...
 ... peccata ... mittere ...
 ... N ...
 ... facere ...
 ... @p^~ ...
 ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0307

page title: III_F_6________19IWEX0152R.JPG
 
 ... sic ...
 ... circa ...
 ... q ...
 ... @cum_cu~ ...
 ... Qui ...
 ... possunt ...
 ... iam ...
 ... aut ...
 ... p ...
 ... diaboli ... l ... @cuius_cui^s ...
 ... @regnum_regnu^~ ... hoc ... @regnum_regnu^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0308

page title: III_F_6________19IWEX0152V.JPG
 
 ... sed ... @regnum_regnu^~ ... diaboli ...
 ... pax ...
 ... habuerit ... diabolus ...
 ... sed ...
 ... Prima ... peticio ... o ... @quo_q^o ... @quomodo_q^o-modo ... modo ...
 ... S ...
 ... @Panem_Pane^~ ...
 ... h ...
 ... corporis ...
 ... q ... docet ... t ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0309

page title: III_F_6________19IWEX0153R.JPG
 
 ... debemus ... u ...
 ... ut ...
 ... q ... illi ... p ...
 ... sunt ...
 ... b ... nos ...
 ... debito ...
 ... @valde_ualde ...
 ... h ...
 ... peccata ...
 ... ipsi ... ipsum ... sum ...
 ... aliquod ...
 ... S ...
 ... hac ... @quam_qua^~ ...
 ... deus ...
 ... peccata ... q ...
 ... illius ...
 ... suo ... potest ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0310

page title: III_F_6________19IWEX0153V.JPG
 
 ... potest ... p ...
 ... nec ...
 ... possint ... p ... peccata ... dimitti ... d ... quantas ... q ... libet ... @ele- ...
 ... nenos ... inducas ...
 ... Non ... @petamus_petam^s ... p ... quod ... inpossibile ...
 ... sed ... @quam_qua^~ ... q ... fragilitas ... potest ... p ...
 ... sustinere ... Diabolus ... D ... fugerit ...
 ... ad ... adhuc ... h ... @sine_fine ... p ... peccato- ...
 ... D ... Delectat ... D ... carni ... adhuc ... h ...
 ... @sine_fine ... ecce ...
 ... b ... nos ...
 ... malo ... p ...
 ... r ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0311

page title: III_F_6________19IWEX0154R.JPG
 
 ... p ...
 ... h ...
 ... tota ... @venire_uenire ...
 ... ubi ... tanta ...
 ... oracio ... o ... rogate ...
 ... illuc ...
 ... Quod ... ipse ... d ...
 ... timore ... o ...
 ... k ...
 ... atque ... populi ... inde ...
 ... papa ... @atque_atq; ...
 ... custodiat ... una ... sibi ...
 ... mereatur ...
 ... @qua_q^a ...
 ... @cum_cu~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0312

page title: III_F_6________19IWEX0154V.JPG
 
 ... @omnem_omne^~ ...
 ... ab ... q ...
 ... possit ... p ...
 ... b ...
 ... h ... huius ...
 ... redemptione ... o ...
 ... ipsi ...
 ... ut ...
 ... h ...
 ... desideria ... celestis ... ad ... d ...
 ... et ...
 ... iacob ... augeat ... g ... famulis ... suis ... @pacem_pace^~ ... ac ... @sanita-_fanita- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0313

page title: III_F_6________19IWEX0155R.JPG
 
 ... @-tem_-te^~ ... b ... usque ...
 ... @omnibus_omnib; ... d ...
 ... q ...
 ... ille ...
 ... h ... nos ... @nostram_nra^~m ... @salutem_salute^~ ...
 ... ipse ...
 ... nos ... @perducere_p^-ducere ...
 ... omnia ...
 ... h ...
 ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0314

page title: III_F_6________19IWEX0155V.JPG
 
 ... patres ... patre ...
 ... facere ...
 ... sunt ...
 ... h ... qui ... sua ...
 ... dei ...
 ... iusticias ... d ...
 ... p ...
 ... faciunt ...
 ... faciunt ...
 ... g ... q ...
 ... h ...
 ... domos ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0315

page title: III_F_6________19IWEX0156R.JPG
 
 ... m ...
 ... est ... sed ... @cum_cu~ ...
 ... facere ... d ...
 ... illi ... q ...
 ... o ... faciunt ...
 ... nos ...
 ... o ...
 ... fuissent ...
 ... @scripta_fcripta ...
 ... quod ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0316

page title: III_F_6________19IWEX0156V.JPG
 
 ... Homo ... o ... h ...
 ... gradus ... g ...
 ... diligere ... d ...
 ... @ergo_g^o ... honorat ... Q ...
 ... N ... Non ... N ... o ... possunt ... p ...
 ... q ... Num ... N ... p ...
 ... p ... familia ... Quo ...
 ... modo ... o ... @vos_uos ...
 ... p ... Quid ... Q ...
 ... peccatori ... r ...
 ... q ... D ...
 ... S ...
 ... indigeat ... g ... t ...
 ... cogitamus ...
 ... sed ... nos ... fieri ... non ... o ...
 ... p ... quod ...
 ... ipsum ... p ... sum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0317

page title: III_F_6________19IWEX0157R.JPG
 
 ... h ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... peccata ...
 ... h ...
 ... S ... Sed ... S ... d ... salomon ... o ...
 ... @peccatorum_peccatoru^~ ... p ... Qui ... Q ... abscondit ...
 ... sua ...
 ... fuerit ...
 ... d ...
 ... peccata ... et ...
 ... peccata ...
 ... q ...
 ... peccator ... quia ...
 ... l ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0318

page title: III_F_6________19IWEX0157V.JPG
 
 ... nunc ... sed ...
 ... sua ... p ...
 ... sed ...
 ... eos ... p ...
 ... que ...
 ... Quomodo ... Q ... o ... potest ... p ...
 ... quod ... q ...
 ... qui ... peccata ... p ... sua ... ocultat ...
 ... habet ...
 ... Optime ... e ... iudicat ... homo ... inhac ...
 ... iudicetur ... adeo ... damnacione ... @perpetua_p_dagger-petua ...
 ... d ... habere ... n ...
 ... non ... facit ... seu ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0319

page title: III_F_6________19IWEX0158R.JPG
 
 ... confessio ... est ...
 ... quisque ...
 ... est ... h ...
 ... N ...
 ... d ... gaudia ...
 ... dei ...
 ... p ... gaudia ... labore ... b ... o ... r ... d ...
 ... P ... d ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
 ... p ...
 ... @cum_cu~ ...
 ... p ... nos ...
 ... d ...
 ... @p^~ ...
 ... g ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0320

page title: III_F_6________19IWEX0158V.JPG
 
 ... @p^~ ... dei ...
 ... q ...
 ... sui ...
 ... facere ...
 ... @nostram_nra^~m ...
 ... pulsanti ... @verbis_uerbif ...
 ... quod ...
 ... @p^~ ...
 ... timore ... peccata ...
 ... deus ...
 ... g ... quod ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0321

page title: III_F_6________19IWEX0159R.JPG
 
 ... peccatis ...
 ... o ... p ...
 ... d ... mittere ...
 ... facie ... @vos_uos ...
 ... plene ...
 ... mundi ... @ampersand ...
 ... qui ...
 ... bene ... facere ...
 ... sed ...
 ... omnia ...
 ... @p^~ ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0322

page title: III_F_6________19IWEX0159V.JPG
 
 ... d ...
 ... q ...
 ... N ... Nam ...
 ... d ...
 ... diaboli ... o ...
 ... nec ...
 ... nos ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0323

page title: III_F_6________19IWEX0160R.JPG
 
 ... est ... q ... familia ... q ...
 ... ut ... simul ...
 ... ut ...
 ... @p^~ ...
 ... @p^~ ...
 ... T ...
 ... @p^~ ... Non ...
 ... legistis ... g ... sed ... ego ... g ...
 ... maneat ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0324

page title: III_F_6________19IWEX0160V.JPG
 
 ... hoc ... Hic ...
 ... Hec ... l ... Unde ...
 ... h ... hoc ...
 ... quid ... q ...
 ... @ampersand ... @salutem_salute^~ ... sum ...
 ... Caritas ...
 ... D ... puro ... p ...
 ... @ampersand ...
 ... d ...
 ... d ... @nisi_n^i ...
 ... anima ...
 ... p ...
 ... d ...
 ... p ... Hic ...
 ... d ...
 ... gaudet ... g ... Q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0325

page title: III_F_6________19IWEX0161R.JPG
 
 ... sum ... d ... diligit ... l ... D ...
 ... d ...
 ... nec ...
 ... o ...
 ... bona ...
 ... h ... hic ...
 ... nisi ... diligit ... d ... o ... qui ... q ... u ...
 ... non ...
 ... deus ... Q ... fidelis ...
 ... continens ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0326

page title: III_F_6________19IWEX0161V.JPG
 
 ... h ... @M_OJ-shaped ... Merito ... magister ... g ... bonus ... o ...
 ... sic ...
 ... @etcetera ... cetera ... q ... potest ...
 ... h ...
 ... erat ...
 ... @vero_uero ... mundo ...
 ... h ... diligere ...
 ... recte ...
 ... d ... @mundum_mundu^~ ...
 ... h ... diligere ...
 ... diligere ... g ...
 ... H ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0327

page title: III_F_6________19IWEX0162R.JPG
 
 ... @veritis_ueritis ...
 ... r ...
 ... fugere ... g ... o ...
 ... facere ... @vita_uita ...
 ... h ...
 ... @templum_templu^~ ...
 ... h ...
 ... A ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0328

page title: III_F_6________19IWEX0162V.JPG
 
 ... d ... nolebant ... @venire_uenire ...
 ... p ...
 ... hic ...
 ... certa ...
 ... ubi ...
 ... nec ...
 ... et ...
 ... Q ...
 ... @salutem_salute^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0329

page title: III_F_6________19IWEX0163R.JPG
 
 ... Qui ...
 ... hic ...
 ... @ampersand ...
 ... @ampersand ... d ...
 ... meditari ... scripturas ... Quas ... Q ... u ... qui ... ne ...
 ... b ...
 ... rex ...
 ... q ... @vos_uos ... @cum_cu~ ...
 ... @quia_qa^i ... @p^~ ...
 ... sum ...
 ... @voluntatem_uoluntate^~ ...
 ... Q ... o ...
 ... h ... homo ...
 ... posuit ... o ...
 ... ipse ... p ... fecerit ...
 ... @ergo_g^o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0330

page title: III_F_6________19IWEX0163V.JPG
 
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... h ...
 ... @p^~ ... ad ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... Q ... non ...
 ... facere ... nec ...
 ... @cum_cu~ ... @venerit_uenerit ...
 ... erit ... @ampersand ...
 ... @vita_uita ... @ampersand ... requies ... r ...
 ... q ... quod ...
 ... @p^~ ...
 ... Non ... o ... q ...
 ... sed ... @p^~ ...
 ... d ...
 ... @ampersand ... d ... @dei_d^i ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0331

page title: III_F_6________19IWEX0164R.JPG
 
 ... est ...
 ... S ... p ... debemus ...
 ... n ... o ...
 ... Nec ... d ...
 ... @quo_q^o ... @p^~ ...
 ... d ...
 ... r ...
 ... studeamus ... d ... ut ... t ... subiecti ... @verbis_uerbif ... b ... e ...
 ... r ... @veritas_ueritas ...
 ... h ... b ... o ... n ...
 ... @patrem_patre^~ ... quod ...
 ... d ...
 ... o ... q ...
 ... @p^~ ...
 ... o ... q ... d ...
 ... n ...
 ... b ... @p^~ ... laborant ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0332

page title: III_F_6________19IWEX0164V.JPG
 
 ... sit ...
 ... g ...
 ... k ... sollicite ...
 ... fabulis ...
 ... iam ...
 ... quod ... Quod ... Q ... o ... d ...
 ... @p^~ ...
 ... Quod ... @p^~ ...
 ... misericordia ... sua ... filius ... l ... dei ... qui ... @cum_cu~ ... c ... patre ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0333

page title: III_F_6________19IWEX0165R.JPG
 
 ... gaudia ... meditari ...
 ... sum ... dei ...
 ... gaudia ... d ...
 ... in ...
 ... quid ... non ...
 ... @cum_cu~ ... iusticia ... @ampersand ...
 ... d ... deo ... o ... confirmemur ... fide ... @p^~ ...
 ... pura ... confessione ... o ... @ampersand ... munde ...
 ... p ... o ...
 ... @p^~ ...
 ... gaudia ... patrie ...
 ... solum ... super ... omnia ...
 ... @voluntate_uoluntate ... q ... possumus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0334

page title: III_F_6________19IWEX0165V.JPG
 
 ... p ...
 ... @ampersand ...
 ... @cum_cu~ ... sub ...
 ... p ...
 ... p ... H ...
 ... quid ... p ... h ...
 ... @omnibus_omnib; ... o ... b ... o ...
 ... odio ... o ... q ...
 ... @caeteris_cete_cedille_rif ...
 ... dei ... permanentes ... p ... @inveritate_inueritate ...
 ... clamant ... q ... timore ... o ...
 ... peccata ... p ... q ... dei ...
 ... b ... deus ...
 ... post ... o ...
 ... quod ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0335

page title: III_F_6________19IWEX0166R.JPG
 
 ... peccata ... ipsi ...
 ... d ...
 ... d ... plene ... p ... e ...
 ... iam ...
 ... d ... et ...
 ... facere ...
 ... tam ... p ... h ...
 ... p ...
 ... a ... omnia ...
 ... dei ... h ... omnia ...
 ... @vobis_uobis ... b ... E ... hoc ... @p^~ ...
 ... que ... ramus ... ut ... liberius ... b ... possimus ... p ... m ... deo ... o ... @fer- ...
 ... S ... adhoc ... d ... h ... hoc ...
 ... que ... possint ...
 ... p ... corporis ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0336

page title: III_F_6________19IWEX0166V.JPG
 
 ... ipse ...
 ... ipse ...
 ... eam ...
 ... que ... q ...
 ... d ...
 ... dei ... sunt ...
 ... p ...
 ... non ... o ...
 ... @veritas_ueritas ...
 ... adeo ...
 ... furta ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0337

page title: III_F_6________19IWEX0167R.JPG
 
 ... non ... @convertunt_conuertunt ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... omnia ... o ...
 ... deo ... omnipotenti ...
 ... @p^~ ...
 ... nos ...
 ... S ...
 ... N ...
 ... s ... quo ... o ...
 ... curaret ... r ...
 ... mundaret ... r ...
 ... @regnum_regnu^~ ... B ...
 ... B ...
 ... et ... ipsi ...
 ... B ...
 ... mundo ...
 ... @domini_dni^~ ... B ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0338

page title: III_F_6________19IWEX0167V.JPG
 
 ... B ...
 ... primo ...
 ... B ... deo ...
 ... b ...
 ... facit ...
 ... @sperantibus_sperantib; ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
 ... homo ... o ...
 ... b ...
 ... dei ... ipsi ...
 ... b ...
 ... quod ...
 ... possumus ...
 ... ipse ... dicens ...
 ... corde ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0339

page title: III_F_6________19IWEX0168R.JPG
 
 ... est ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... hoc ...
 ... sua ... peccata ... diabolo ...
 ... hic ... c ... p ...
 ... p ...
 ... gaudia ...
 ... p ...
 ... sed ...
 ... B ...
 ... Non ...
 ... ut ... @numquam_numqua^~ ... putemus ... p ... satis ... iusti ... su ...
 ... Non ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0340

page title: III_F_6________19IWEX0168V.JPG
 
 ... humilis ...
 ... B ...
 ... Nos ... tum ... deus ...
 ... nobis ... sic ...
 ... b ...
 ... ipse ...
 ... quia ...
 ... peccata ...
 ... @ampersand ... estis ... B ...
 ... @p^~ ...
 ... p ...
 ... @ampersand ...
 ... possint ... sint ... t ...
 ... habitare ... r ... incorpore ...
 ... nos ...
 ... inquinamento ... mentis ... e ... deus ...
 ... dirigat ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0341

page title: III_F_6________19IWEX0169R.JPG
 
 ... mundabit ... nos ... deus ...
 ... @vel_uel ...
 ... h ... peccata ... @qua_q^a ...
 ... d ...
 ... p ...
 ... peccatis ... Non ...
 ... B ...
 ... sic ... debemus ... @pacem_pace^~ ...
 ... ipse ...
 ... pacificare ...
 ... @quo_q^o ...
 ... @pacem_pace^~ ...
 ... Non ...
 ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0342

page title: III_F_6________19IWEX0169V.JPG
 
 ... h ...
 ... nos ...
 ... p ...
 ... h ... hoc ... temporalem ... q ...
 ... ut ... possint ...
 ... sui ... b ... @corpo- ...
 ... @vero_uero ...
 ... @-deamus ...
 ... d ... ipse ...
 ... ipse ...
 ... nobis ... @s_or_f ... @p^~ ...
 ... d ... dum ...
 ... s ... @venire_uenire ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... certa ...
 ... @ampersand ...
 ... p ...
 ... temperancia ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0343

page title: III_F_6________19IWEX0170R.JPG
 
 ... debemus ... d ...
 ... @ampersand ...
 ... similia ... mala ... qui ... s ...
 ... @ampersand ...
 ... o ...
 ... nos ... iam ...
 ... cuius ... inspiracione ... omnia ... bona ... facimus ...
 ... deo ... o ...
 ... @p^~ ...
 ... h ... omnia ... o ...
 ... s ... o ... E ...
 ... gaudia ... g ... beatitudinis ... b ... nos ...
 ... desiderat ... d ... erat ... deo ...
 ... s ... gaudia ... g ... D ...
 ... @ampersand ...
 ... b ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0344

page title: III_F_6________19IWEX0170V.JPG
 
 ... Non ...
 ... @verbis_uerbif ...
 ... diligent ... d ...
 ... p ...
 ... D ... ipse ... Non ... o ... @omnisqui_omnisq^i ...
 ... @domine_dne^~ ...
 ... q ...
 ... ipse ... p ... @regnum_regnu^~ ...
 ... q ...
 ... retro ... Petamus ... @ergo_g^o ...
 ... @eum_eu~ ... @p^~ ... solum ... super ...
 ... faciem ...
 ... @scienciae_sciencie_cedille ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0345

page title: III_F_6________19IWEX0171R.JPG
 
 ... o ...
 ... h ... non ...
 ... corde ... r ... Pulsemus ... P ... e ... desiderio ... d ... e ... o ...
 ... nobis ... o ... b ...
 ... decarcere ... r ... @p^~ ... gaudia ... g ...
 ... H ... @vita_uita ... modo ... o ...
 ... @ampersand ...
 ... @p^~ ... patria ...
 ... possimus ...
 ... @p^~ ...
 ... M ... N ...
 ... B ... N ... R ... V ...
 ... v ... T ... quid ...
 ... b ...
 ... @diabolum_diabolu^~ ... o ...
 ... pompis ... p ... o ... Q ... Quid ... Q ... sunt ... o ...
 ... b ... o ...
 ... fornicacio ... o ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0346

page title: III_F_6________19IWEX0171V.JPG
 
 ... o ... salsum ... sum ...
 ... facere ...
 ... mala ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... o ... p ...
 ... o ... deo ...
 ... H ...
 ... data ... facere ... debetis ...
 ... corde ...
 ... his ...
 ... tota ...
 ... @ergo_g^o ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0347

page title: III_F_6________19IWEX0172R.JPG
 
 ... @familiam_familia^~ ...
 ... non ...
 ... @ampersand ... D ...
 ... non ...
 ... date ... @vires_uires ... quia ... q ...
 ... @peccatum_peccatu^~ ... Hospitales ... p ... peregrinos ... p ... g ... nos ...
 ... pupillis ...
 ... decimas ... @ampersand ... quod ... tibi ... non ...
 ... solum ... timete ...
 ... @ampersand ...
 ... o ...
 ... @vos_uos ...
 ... d ... diligite ... g ... diabolo ... b ... o ...
 ... o ... sum ... sunt ...
 ... facere ... similia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0348

page title: III_F_6________19IWEX0172V.JPG
 
 ... timore ... o ... r ... @gaudium_gaudiu^~ ...
 ... quod ... oculus ... o ...
 ... nec ... h ...
 ... @p^~ ...
 ... Hoc ... @vos_uos ... q ...
 ... @domini_dni^~ ... @vos_uos ... ab ...
 ... p ...
 ... d ...
 ... p ... l ...
 ... @venire_uenire ... que ... q ...
 ... o ...
 ... q ... paucia ...
 ... o ... recte ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0349

page title: III_F_6________19IWEX0173R.JPG
 
 ... recte ... corde ...
 ... M ...
 ... o ... H ... v ... H ... V ...
 ... p ...
 ... h ... quod ...
 ... habere ... M ... Non ... o ...
 ... Quia ... Q ... ubi ... pecunia ... ubi ...
 ... p ...
 ... p ...
 ... b ... p ... quod ...
 ... Q ... tibi ... d ... habes ... tibi ...
 ... ubi ... timore ... o ...
 ... Qui ... d ... dixit ...
 ... ubi ...
 ... quod ...
 ... erit ...
 ... ipse ...
 ... d ...
 ... ubi ... d ... demolitur ... nec ...
 ... nec ... n ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0350

page title: III_F_6________19IWEX0173V.JPG
 
 ... ubi ...
 ... habes ... d ... @ampersand ...
 ... c ... sollicitudine ... o ... tibi ...
 ... q ... p ...
 ... dei ... Cuius ...
 ... Quomodo ... Q ... o ... modo ...
 ... A ...
 ... q ... tibi ... @substantiam_fubftancia^~ ... @tuam_tua^~ ... q ...
 ... posuit ... o ... anima ... hoc ... quando ... o ...
 ... exiturus ... quod ... dignum ... omnia ...
 ... usque ...
 ... hoc ... o ...
 ... largire ... g ... respondebis ... debis ...
 ... sum ...
 ... dum ... non ... o ... totum ...
 ... l ... Quia ... Q ... h ... hac ...
 ... tempus ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0351

page title: III_F_6________19IWEX0174R.JPG
 
 ... non ... o ... p ...
 ... Qua ...
 ... h ... hic ... nobis ... o ... b ...
 ... p ...
 ... quid ... p ...
 ... hoc ... ipso ...
 ... deo ... ipse ... nos ... ipse ...
 ... regno ...
 ... t ...
 ... una ...
 ... @quae_que_cedille ... q ... ducit ... p ...
 ... quid ... debemus ... quid ...
 ... quid ... toto ... corde ... diligere ... g ... p ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0352

page title: III_F_6________19IWEX0174V.JPG
 
 ... Hoc ... quod ... diximus ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
 ... D ... suam ...
 ... sua ... quisque ...
 ... quod ...
 ... diabolus ...
 ... ad ...
 ... ad ...
 ... magis ...
 ... suos ...
 ... est ... solum ...
 ... mittere ... est ... ipse ...
 ... est ... ut ...
 ... data ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0353

page title: III_F_6________19IWEX0175R.JPG
 
 ... ipse ...
 ... e ...
 ... iam ... ipse ...
 ... facit ... @voluntatem_uoluntate^~ ...
 ... corde ...
 ... @voluntate_uoluntate ... q ...
 ... @hominem_homine^~ ...
 ... @p^~ ... @facientem_faciente^~ ...
 ... dicet ... d ... nec ...
 ... S ... Sic ... S ...
 ... sua ...
 ... q ...
 ... anima ... suam ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0354

page title: III_F_6________19IWEX0175V.JPG
 
 ... deus ... d ... angelum ... g ...
 ... @ampersand ...
 ... @super_sup ... h ... @ampersand ... contra ...
 ... aliquid ... q ...
 ... Contra ... b ...
 ... n ... p ... D ...
 ... o ...
 ... contra ...
 ... @domini_dni^~ ... o ...
 ... q ...
 ... D ...
 ... manere ...
 ... o ... seu ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... ipsi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0355

page title: III_F_6________19IWEX0176R.JPG
 
 ... q ...
 ... q ...
 ... @ampersand ...
 ... quisque ...
 ... @sacerdotibus_sacerdotib; ... @puram_pura^~ ... @qua_q^a ...
 ... @verbis_uerbif ...
 ... h ...
 ... cordis ... @ampersand ...
 ... hic ... h ...
 ... @domino_dno^~ ...
 ... est ... deo ... o ...
 ... M ...
 ... o ... B ...
 ... o ...
 ... deus ... d ... suam ... fecit ... t ... quod ...
 ... h ... homo ... o ... Q ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0356

page title: III_F_6________19IWEX0176V.JPG
 
 ... non ...
 ... sum ...
 ... sua ... suam ...
 ... @puram_pura^~ ... p ...
 ... ab ... quod ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... dei ...
 ... suam ...
 ... deo ... d ...
 ... humilem ... non ... o ... non ...
 ... sum ... non ...
 ... @p^~ ...
 ... dei ...
 ... @voluntate_uoluntate ...
 ... @vita_uita ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0357

page title: III_F_6________19IWEX0177R.JPG
 
 ... d ...
 ... diligis ... d ...
 ... o ... ipse ... tibi ... @p^~ ...
 ... ubi ... h ... hoc ... timore ... o ... r ... A ...
 ... ipsum ... p ... d ...
 ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... e ... ubi ...
 ... nec ... habes ...
 ... c ... ubi ...
 ... p ... potes ...
 ... d ... tibi ... h ...
 ... d ... deus ... d ...
 ... M ... N ... P ...
 ... E ... o ... s ...
 ... corde ... r ... e ...
 ... ipso ...
 ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0358

page title: III_F_6________19IWEX0177V.JPG
 
 ... sacra ... baptis ...
 ... @gloriam_gloria^~ ...
 ... q ...
 ... h ...
 ... D ... h ...
 ... d ... dum ... cogitate ...
 ... h ... mundo ...
 ... fiat ... cuius ... u ...
 ... corporis ... o ... r ...
 ... unus ... @hominum_hominu^~ ... h ... e ...
 ... regnat ... faciunt ... certa ... circa ...
 ... hominis ... h ... o ... @vero_uero ... n ...
 ... sociam ...
 ... Tunc ... u ... c ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0359

page title: III_F_6________19IWEX0178R.JPG
 
 ... ille ... homo ...
 ... ducunt ... t ...
 ... Tunc ... T ... anima ... me ... magne ... g ...
 ... tibi ...
 ... d ...
 ... o ... Tunc ... felix ...
 ... anima ... o ...
 ... tibi ...
 ... ubi ...
 ... @uero_vero ...
 ... est ... fidelis ... amans ... @valde_ualde ...
 ... h ... omnia ... o ...
 ... omni ... Tunc ... u ...
 ... hominis ... h ... o ... @magnum_magnu^~ ...
 ... tibi ...
 ... d ... dei ... magna ...
 ... r ...
 ... Tunc ... c ... eos ...
 ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0360

page title: III_F_6________19IWEX0178V.JPG
 
 ... deducunt ... e ... d ... eam ... h ...
 ... d ...
 ... est ... t ...
 ... eos ...
 ... usque ...
 ... lumen ...
 ... angulis ...
 ... suos ...
 ... mansiones ... @caelestes_c@e_cedille_estes ... p ...
 ... @p^~ ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0361

page title: III_F_6________19IWEX0179R.JPG
 
 ... sed ...
 ... timete ... ut ...
 ... audire ... d ...
 ... huius ...
 ... genus ...
 ... anima ...
 ... corpore ... audire ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0362

page title: III_F_6________19IWEX0179V.JPG
 
 ... qui ... causas ...
 ... super ...
 ... dum ... adquirunt ... r ... t ... @pecuniam_pecunia^~ ... @animam_anima^~ ... suam ...
 ... quod ...
 ... @ampersand ... numquam ... @p_dagger ... p ...
 ... non ... o ... cogitant ...
 ... p ...
 ... corporis ... r ... qui ...
 ... quoque ...
 ... @fratres_fr^~s ... similia ... peccata ... p ...
 ... est ...
 ... E ...
 ... t ...
 ... @p^~ ...
 ... d ... dum ... bonis ... b ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0363

page title: III_F_6________19IWEX0180R.JPG
 
 ... stare ... r ...
 ... est ... cuique ... o ...
 ... p ...
 ... peccata ... sua ...
 ... lacrimis ...
 ... certa ...
 ... o ...
 ... u ... hora ... horam ...
 ... u ...
 ... o ...
 ... quisque ... d ...
 ... p ... sua ...
 ... faciat ...
 ... d ... miserante ... mereamur ... r ...
 ... pascha ... gaudentes ... g ... @venire_uenire ... r ...
 ... corpore ... mundo ... o ... corde ... corpus ... r ... p ...
 ... @sanguinem_sanguine^~ ... n ...
 ... d ... digne ... d ... g ... percipere ... p ... coronam ...
 ... gaudia ... p ...
 ... h ...
 ... deo ... peccata ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0364

page title: III_F_6________19IWEX0180V.JPG
 
 ... q ... anobis ...
 ... ipse ... nobis ...
 ... quare ...
 ... animalium ... anima ...
 ... peccata ... quas ... q ...
 ... h ...
 ... h ...
 ... b ...
 ... his ... h ...
 ... nos ... b ...
 ... sic ...
 ... istis ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0365

page title: III_F_6________19IWEX0181R.JPG
 
 ... @p^~ ...
 ... d ... diligere ... r ...
 ... memoria ... o ... r ...
 ... @omnem_omne^~ ... @hominem_homine^~ ... h ...
 ... b ... et ... @p^~ ...
 ... h ...
 ... n ...
 ... corpore ... r ... o ... filios ... o ...
 ... recta ...
 ... o ...
 ... o ... @verbos_uerbof ...
 ... bonis ... o ... u ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... h ...
 ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0366

page title: III_F_6________19IWEX0181V.JPG
 
 ... beata ...
 ... N ... E ... M ...
 ... D ... s ... @p^~ ...
 ... mundo ... ipse ... passione ...
 ... sua ... animos ... m ...
 ... @gloriam_gloria^~ ...
 ... d ...
 ... cum ... p ...
 ... h ... D ... quod ... q ...
 ... dicens ...
 ... @p^~ ...
 ... ipse ... @vero_uero ...
 ... aut ... c ...
 ... dicens ...
 ... d ... l ... fides ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0367

page title: III_F_6________19IWEX0182R.JPG
 
 ... @laudem_laude^~ ...
 ... @quae_que_cedille ... mundo ...
 ... genus ... h ... d ...
 ... quod ... peccata ... p ... o ...
 ... @suae_sue_cedille ... que ... p ...
 ... @hominem_homine^~ ...
 ... peccata ...
 ... tempus ... ut ...
 ... non ... o ... n ...
 ... h ...
 ... @ampersand ...
 ... pro ... laude ... laudem ... creatoris ...
 ... bona ... o ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0368

page title: III_F_6________19IWEX0182V.JPG
 
 ... p ...
 ... q ...
 ... dies ... d ... @p^~ ...
 ... dei ...
 ... mundo ... corpore ...
 ... iam ...
 ... quic ... contra ... o ... dei ...
 ... h ... p ...
 ... m ...
 ... @p^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0369

page title: III_F_6________19IWEX0183R.JPG
 
 ... D ...
 ... @quam_qua^~ ... nos ...
 ... sunt ... recte ...
 ... munere ... munera ...
 ... @omnibus_omnib; ... nobis ...
 ... iam ...
 ... regna ... r ... g ...
 ... erit ... p ...
 ... quod ... ab ...
 ... Tunc ... T ...
 ... ubi ... est ...
 ... ubi ... @sine_fine ...
 ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... timore ... o ... ubi ... @regnum_regnu^~ ... ubi ...
 ... sciencia ...
 ... h ... p ...
 ... u ... deus ... quod ...
 ... omnipotens ... @omnibus_omnib; ... omni ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0370

page title: III_F_6________19IWEX0183V.JPG
 
 ... Q ...
 ... s ... D ... v ...
 ... ut ...
 ... H ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... certa ... H ...
 ... @veritas_ueritas ... @verbis_uerbif ...
 ... @omnibus_omnib; ... debemus ...
 ... adeo ...
 ... multa ...
 ... @ergo_g^o ... p ...
 ... magis ...
 ... diabolo ...
 ... @quam_qua^~ ... diabolo ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0371

page title: III_F_6________19IWEX0184R.JPG
 
 ... ipse ... nos ...
 ... sinos ... nos ...
 ... u ...
 ... h ...
 ... quid ...
 ... sua ... erit ...
 ... anima ... quic ... quid ... h ... hic ... carne ... fecerat ...
 ... peccare ... p ... sinos ... nos ... neglexerimus ... g ... r ...
 ... faciem ...
 ... h ... u ... confitemur ... n ... nihil ... n ... horum ... r ... habet ... diabo- ...
 ... @-lus ... @potestatem_potestate^~ ... obicere ... nobis ... inillo ... tremendo ...
 ... dei ... Agite ... A ... g ... nunc ... pauperes ... senes ...
 ... liberate ... @vos_uos ... met ... ipsos ... dediabolica ... d ...
 ... D ... Deus ... @vero_uero ... @remissionem_remissio^~ ...
 ... peccatis ... @securitatem_securitate^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0372

page title: III_F_6________19IWEX0184V.JPG
 
 ... @convertat_conuertat ...
 ... quis ...
 ... q ... suam ... sua ... suam ...
 ... diabolo ... d ... o ... ipse ...
 ... ipse ...
 ... mala ...
 ... h ...
 ... o ...
 ... U ...
 ... ipsa ... q ...
 ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0373

page title: III_F_6________19IWEX0185R.JPG
 
 ... Hanc ... @ergo_g^o ... poenam ... p ... o ... @vos_uos ...
 ... @vos_uos ...
 ... d ... moribus ... r ...
 ... Qua ... Q ...
 ... regna ...
 ... debemus ...
 ... semper ...
 ... labore ...
 ... Q ... mortis ... o ... r ...
 ... n ...
 ... A ...
 ... nihilo ... o ... @computare_co^~putare ... putare ... p ...
 ... appetere ...
 ... @ampersand ...
 ... u ... sollicitudo ... o ... ubi ...
 ... h ... quod ... q ... o ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0374

page title: III_F_6________19IWEX0185V.JPG
 
 ... beatitudo ... o ...
 ... angelis ... g ...
 ... h ...
 ... patre ...
 ... deus ...
 ... G ...
 ... eos ... faciunt ...
 ... o ...
 ... h ...
 ... Tunc ... T ...
 ... @regnum_regnu^~ ... quod ... o ...
 ... ubi ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0375

page title: III_F_6________19IWEX0186R.JPG
 
 ... c ... ubi ...
 ... ubi ... @ventus_uentuf ...
 ... cum ... ab ...
 ... ubi ... dolor ... r ... nec ...
 ... ubi ... non ... n ... ubi ...
 ... ubi ... dua ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... h ...
 ... omne ... o ... @malum_malu^~ ... non ... @videbitur_uidebitur ... bonum ... o ... non ...
 ... aut ... quam ... potest ... t ... Tunc ... responde ... r ...
 ... P ... Pro ... P ... r ... misericordia ... r ... @vestra_uestra ...
 ... h ... et ... paciencia ...
 ... h ...
 ... gaudio ... g ...
 ... u ... malo ... o ...
 ... @domini_dni^~ ... P ... Pro ... r ... gaudio ... qui ... nec ... sermonem ...
 ... deo ... @timorem_timore^- ... @domini_dni^~ ... Tunc ...
 ... dicentes ... D ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0376

page title: III_F_6________19IWEX0186V.JPG
 
 ... nobis ... siquid ...
 ... @vobis_uobis ... Qua ... Q ...
 ... h ...
 ... ego ... @vobis_uobis ...
 ... Tunc ... c ... rex ... h ...
 ... ubi ...
 ... ubi ... o ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... h ... nec ...
 ... super ... nec ... c ... nec ...
 ... ubi ...
 ... nec ... ubi ... h ... nec ...
 ... p ... o ... et ...
 ... p ...
 ... dicens ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0377

page title: III_F_6________19IWEX0187R.JPG
 
 ... D ...
 ... o ... p ... ubi ... d ...
 ... dicentes ... D ...
 ... Tunc ... illis ... respondebit ... r ... o ... P ...
 ... Pro ... r ...
 ... P ...
 ... h ... fornica ...
 ... c ... p ...
 ... p ...
 ... primo ...
 ... blasphemia ...
 ... securitate ... r ... p ... u ...
 ... P ... que ...
 ... et ... his ... h ... l ...
 ... o ... dictis ...
 ... h ...
 ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0378

page title: III_F_6________19IWEX0187V.JPG
 
 ... S ... o ... N ...
 ... mundo ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... @expectaverunt_expectauerunt ... cum ... magno ... g ... o ...
 ... quod ... tam ...
 ... quod ... @regnum_regnu^~ ...
 ... dei ... d ...
 ... est ... sua ... magna ... g ...
 ... sua ... diabolo ...
 ... h ...
 ... est ... t ...
 ... portatus ...
 ... possum ...
 ... l ...
 ... corpus ... h ...
 ... @s_or_f ... anima ... d ...
 ... b ...
 ... @quae_que_cedille ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0379

page title: III_F_6________19IWEX0188R.JPG
 
 ... n ... dei ...
 ... magna ...
 ... n ...
 ... o ... n ...
 ... q ...
 ... alia ...
 ... fecit ... q ...
 ... @haec_he-cedille-c ... omnia ... o ...
 ... sua ... sed ...
 ... q ... possit ... non ... o ...
 ... dei ...
 ... usque ...
 ... diligeremus ... g ... aliquas ... aliqua ... a ... q ... quas ... q ... a ...
 ... deus ...
 ... alia ... a ... multa ... nemo ... o ...
 ... nec ...
 ... nec ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0380

page title: III_F_6________19IWEX0188V.JPG
 
 ... nec ... @tantum_tantu^~ ... quod ...
 ... dei ...
 ... nos ... h ... @coram_cora^- ... deo ... @liberemus_liberem^s ...
 ... nos ... adiabolica ... ab ... resistamus ...
 ... malis ... Recordemus ... R ...
 ... sum ... nobis ... o ...
 ... dum ...
 ... mundo ...
 ... semper ... @qua_q^a ...
 ... d ... Quod ...
 ... d ...
 ... @vel_uel ...
 ... potus ... quod ... nobis ...
 ... pauperibus ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0381

page title: III_F_6________19IWEX0189R.JPG
 
 ... nobis ...
 ... peccata ... p ... ab ...
 ... o ...
 ... ubi ... b ... p ...
 ... regnat ... g ...
 ... homini ... m ...
 ... p ... quam ...
 ... magna ... g ...
 ... humani ...
 ... Quinos ... n ...
 ... diaboli ... p ...
 ... @venire_uenire ... d ... q ...
 ... diaboli ... nos ...
 ... diabolum ... o ... nos ...
 ... c ...
 ... diabolum ... h ...
 ... genus ... g ... S ... Spontanea ... S ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0382

page title: III_F_6________19IWEX0189V.JPG
 
 ... sua ... magna ... g ...
 ... ipse ...
 ... libera ...
 ... quando ... q ... o ... @animam_anima^~ ...
 ... @suae_sue_cedille ...
 ... fecit ... mortis ... o ... r ...
 ... q ...
 ... libera ...
 ... secum ... @regnum_regnu^~ ...
 ... suas ...
 ... @pavore_pauore ...
 ... d ... dicentes ... magna ... g ...
 ... h ...
 ... nobis ...
 ... libera ... q ... h ...
 ... mortuus ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0383

page title: III_F_6________19IWEX0190R.JPG
 
 ... p ... nullus ...
 ... d ... nonsolum ...
 ... p ... portas ...
 ... facere ...
 ... p ...
 ... @super_sup ...
 ... nobis ... o ...
 ... distruere ...
 ... liberare ...
 ... nobis ... adhuc ...
 ... ipsum ...
 ... dignitate ... g ...
 ... p ...
 ... debemus ...
 ... magna ... g ...
 ... adhuc ... h ...
 ... non ...
 ... @inextricabilibus_inextricabilib; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0384

page title: III_F_6________19IWEX0190V.JPG
 
 ... o ...
 ... non ...
 ... solum ...
 ... tota ...
 ... querimonias ...
 ... @-rum ... subito ... contrita ... omnis ... fortitudo ...
 ... @animae_anim@e_cedille ... @fidelium_fideliu^~ ... @quae_que_cedille ...
 ... @-bant ... cum ... magno ... g ... o ... gaudio ... g ... @valde_ualde ... @conclama- ...
 ... @-bant_-ba^~t ... dicentes ... gracias ... g ... tibi ... agimus ... g ... m ... deus ...
 ... tibi ... magna ... g ... est ... misericordia ... tua ...
 ... huc ... @venisti_uenisti ... nobis ... d ... ad ...
 ... nos ...
 ... quoque ... fidelium ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0385

page title: III_F_6________19IWEX0191R.JPG
 
 ... N ... B ...
 ... b ... q ... hodie ... h ...
 ... debemus ...
 ... habens ...
 ... erat ... quod ...
 ... @templum_templu^~ ...
 ... A ...
 ... super ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0386

page title: III_F_6________19IWEX0191V.JPG
 
 ... tibi ...
 ... r ... d ...
 ... h ... hoc ...
 ... q ...
 ... @haec_he-cedille-c ...
 ... non ... o ... p ... q ... usque ... diem ...
 ... q ... @haec_he-cedille-c ...
 ... s ... Tunc ... erat ...
 ... non ...
 ... tempus ... d ...
 ... sua ...
 ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0387

page title: III_F_6________19IWEX0192R.JPG
 
 ... d ...
 ... d ...
 ... est ... t ...
 ... h ...
 ... nos ... @quando_q^a-ndo ...
 ... @qua_q^a ...
 ... k ...
 ... n ...
 ... beatus ...
 ... d ...
 ... h ... hoc ... est ...
 ... s ...
 ... h ...
 ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0388

page title: III_F_6________19IWEX0192V.JPG
 
 ... enumerare ...
 ... his ...
 ... q ... qui ... q ...
 ... h ...
 ... Quia ... ipse ...
 ... d ... odire ... o ... q ...
 ... simul ...
 ... @vita_uita ...
 ... h ...
 ... d ... diligit ... d ...
 ... suo ... o ... diligit ... d ... g ...
 ... facit ... @ampersand ...
 ... plena ... p ... sua ...
 ... recta ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0389

page title: III_F_6________19IWEX0193R.JPG
 
 ... corporis ... o ... alia ...
 ... @quae_que_cedille ... d ...
 ... d ... dei ...
 ... laude ...
 ... sua ... ipse ...
 ... d ...
 ... p ...
 ... dies ...
 ... quid ...
 ... p ...
 ... dictis ... d ...
 ... @-diemus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0390

page title: III_F_6________19IWEX0193V.JPG
 
 ... dilectione ...
 ... mundo ... corde ... corpore ... d ...
 ... o ... facti ...
 ... quippe ... o ... paulus ...
 ... @vero_uero ... d ...
 ... d ... petrus ...
 ... d ...
 ... non ...
 ... tam ...
 ... @vero_uero ...
 ... usque ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0391

page title: III_F_6________19IWEX0194R.JPG
 
 ... sunt ... t ... peccata ... deo ... d ...
 ... p ...
 ... super ...
 ... non ... e ...
 ... b ...
 ... @Quam_Qua^~ ... @haec_he-cedille-c ...
 ... potestas ...
 ... est ...
 ... o ... suam ...
 ... peccata ... p ...
 ... q ...
 ... n ...
 ... h ... o ...
 ... peccata ...
 ... Quos ... @vero_uero ... peccatis ...
 ... @Unde_Vnde ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0392

page title: III_F_6________19IWEX0194V.JPG
 
 ... est ...
 ... dicens ... membra ... b ...
 ... quando ... q ... o ... ab ... @omnibus_omnib; ...
 ... q ...
 ... h ... homicidia ...
 ... q ...
 ... paulus ...
 ... beatis ... corpora ... h ...
 ... Tunc ...
 ... sedulam ...
 ... nobis ...
 ... diligere ... d ... corde ...
 ... anima ...
 ... sum ...
 ... Haec ... H ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0393

page title: III_F_6________19IWEX0195R.JPG
 
 ... h ...
 ... non ... duas ... d ...
 ... o ... nos ...
 ... p ... istis ...
 ... peccata ... ipse ... illis ...
 ... d ... @ampersand ... Q ...
 ... @potestatem_potestate^~ ...
 ... illi ... illum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0394

page title: III_F_6________19IWEX0195V.JPG
 
 ... h ... diabolicis ... d ... o ...
 ... p ...
 ... contra ...
 ... q ... illi ...
 ... b ...
 ... d ... Q ... Qui ... Q ...
 ... b ... non ...
 ... mittere ...
 ... Qui ...
 ... h ... hic ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0395

page title: III_F_6________19IWEX0196R.JPG
 
 ... @vos_uos ... ipso ... d ...
 ... sit ... t ... @haec_he-cedille-c ...
 ... p ...
 ... ipsi ... intercessores ... existunt ... apud ... u ...
 ... o ...
 ... nos ... r ...
 ... E ...
 ... P ...
 ... dei ...
 ... anima ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0396

page title: III_F_6________19IWEX0196V.JPG
 
 ... hodie ... h ... o ... d ...
 ... sua ...
 ... ut ... nobis ... b ...
 ... nos ... h ... hoc ... p ... b ...
 ... b ...
 ... q ...
 ... b ... h ...
 ... @vita_uita ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... mundi ...
 ... h ... sua ...
 ... suis ...
 ... ipse ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0397

page title: III_F_6________19IWEX0197R.JPG
 
 ... sua ...
 ... nobis ...
 ... recte ... r ... p ...
 ... b ...
 ... ipse ...
 ... q ... nobis ... b ... boni ... o ...
 ... ipse ... nobis ... q ...
 ... sua ... @voluntate_uoluntate ...
 ... d ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... Q ... Quia ...
 ... d ...
 ... est ...
 ... gracias ... g ...
 ... q ... nos ... nobis ... b ...
 ... solum ... nobis ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0398

page title: III_F_6________19IWEX0197V.JPG
 
 ... sed ...
 ... non ... solum ... o ... mundum ... libera ... b ...
 ... gaudia ... g ...
 ... b ...
 ... ipse ... ubi ...
 ... moribus ...
 ... que ...
 ... quod ...
 ... quid ... q ... dum ...
 ... n ...
 ... d ... diligat ... d ... g ...
 ... B ... d ... oculos ...
 ... d ...
 ... @quae_que_cedille ... patriam ...
 ... h ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0399

page title: III_F_6________19IWEX0198R.JPG
 
 ... d ...
 ... cum ...
 ... n ... Quia ... Q ...
 ... q ...
 ... h ...
 ... A ... nos ... o ... deus ... d ...
 ... hodie ... h ...
 ... S ... M ...
 ... E ...
 ... p ...
 ... non ...
 ... ille ... nos ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0400

page title: III_F_6________19IWEX0198V.JPG
 
 ... P ... @vel_uel ...
 ... malo ...
 ... non ...
 ... p ... h ... furta ...
 ... @vel_uel ...
 ... Non ...
 ... d ...
 ... nobis ...
 ... b ... @voluntate_uoluntate ...
 ... h ...
 ... @vel_uel ...
 ... b ...
 ... frater ...
 ... b ...
 ... solum ...
 ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0401

page title: III_F_6________19IWEX0199R.JPG
 
 ... q ...
 ... est ...
 ... dei ... nobis ... nobiscum ... qui ...
 ... nobis ... b ...
 ... d ... eam ...
 ... tam ...
 ... sua ...
 ... iam ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0402

page title: III_F_6________19IWEX0199V.JPG
 
 ... q ...
 ... d ... @omnem_omne^~ ... o ...
 ... n ...
 ... ipso ... ipsos ... timore ... o ...
 ... h ... possum ... p ...
 ... faciamus ...
 ... potest ...
 ... h ... @quam_qua^~ ...
 ... deus ...
 ... N ... T ...
 ... N ... T ... N ...
 ... V ... h ...
 ... dei ... cuius ...
 ... celebramus ... beatus ...
 ... deum ... @p^~ ...
 ... mundi ...
 ... prima ...
 ... quod ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0403

page title: III_F_6________19IWEX0200R.JPG
 
 ... p ...
 ... adhuc ... h ... sui ...
 ... dei ...
 ... h ... facere ...
 ... @p^~ ...
 ... dei ... dicturi ... q ...
 ... tam ...
 ... non ...
 ... nobis ...
 ... debemus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0404

page title: III_F_6________19IWEX0200V.JPG
 
 ... Q ...
 ... d ...
 ... nobis ...
 ... quid ...
 ... dei ...
 ... bona ... @voluntate_uoluntate ... dei ... l ...
 ... b ... quia ... u ... bona ... pro ...
 ... sic ...
 ... cum ... non ...
 ... currere ...
 ... Pro ... r ...
 ... hoc ...
 ... mundo ... quid ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0405

page title: III_F_6________19IWEX0201R.JPG
 
 ... @vos_uos ...
 ... sua ...
 ... ipse ... d ... @fratres_fr^~s ... hoc ...
 ... @venire_uenire ...
 ... A ... deo ... deos ... d ...
 ... q ... timere ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0406

page title: III_F_6________19IWEX0201V.JPG
 
 ... h ... hoc ...
 ... b ...
 ... non ...
 ... Tunc ... q ...
 ... non ...
 ... q ...
 ... sit ...
 ... h ... simul ...
 ... rex ...
 ... gaudio ... Q ...
 ... ipse ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0407

page title: III_F_6________19IWEX0202R.JPG
 
 ... possum ... tam ...
 ... non ... corporali ...
 ... gaudio ... g ... celebrare ... possimus ... p ...
 ... @omnibus_omnib; ...
 ... nos ... ipso ... sed ...
 ... adnos ...
 ... amore ... o ... r ... @ampersand ... Eelo ...
 ... h ... hibere ... totis ... @viribus_uiribus ... laboremus ... T ... Tunc ...
 ... nobis ... quid ...
 ... e ... Omnis ... h ... hoc ... p ...
 ... preceptis ... p ... obediens ... o ... b ... amalis ... suis ...
 ... h ...
 ... @nostro_nr^~o ... est ...
 ... M ...
 ... A ... s ... N ...
 ... cum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0408

page title: III_F_6________19IWEX0202V.JPG
 
 ... cum ...
 ... sciencia ... mundo ...
 ... corpore ... d ...
 ... p ...
 ... e ...
 ... corpore ... o ...
 ... ipse ... d ...
 ... @veritis_ueritis ...
 ... q ...
 ... p ...
 ... magis ...
 ... p ... q ...
 ... d ... @quam_qua^~ ... q ... d ...
 ... Qui ...
 ... b ... nos ...
 ... ipse ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0409

page title: III_F_6________19IWEX0203R.JPG
 
 ... h ...
 ... certe ... rex ...
 ... p ...
 ... q ... d ...
 ... est ...
 ... ipse ...
 ... h ...
 ... q ... suam ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0410

page title: III_F_6________19IWEX0203V.JPG
 
 ... q ...
 ... tota ...
 ... q ...
 ... sed ...
 ... @venerit_uenerit ...
 ... Non ...
 ... nec ...
 ... magis ...
 ... d ... adhuc ...
 ... sunt ...
 ... sic ... @quia_q^a ...
 ... Quo ...
 ... omnia ... b ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0411

page title: III_F_6________19IWEX0204R.JPG
 
 ... non ... solum ...
 ... sed ... usque ... ipso ...
 ... possimus ...
 ... dominica ... D ... nobis ... b ...
 ... altare ...
 ... o ... tam ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... @s_or_f ...
 ... tam ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... h ...
 ... quoque ...
 ... deo ...
 ... @s_or_f ...
 ... @s_or_f ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0412

page title: III_F_6________19IWEX0204V.JPG
 
 ... @caetero_ce_cedille-ero ... bonorum ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... corpus ...
 ... ipse ...
 ... nobis ... @omnibus_omnib; ...
 ... q ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... Sed ... S ... d ...
 ... h ...
 ... b ... nos ...
 ... Quia ...
 ... @quae_que_cedille ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0413

page title: III_F_6________19IWEX0205R.JPG
 
 ... d ...
 ... tempus ... Unde ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... percepcione ... p ...
 ... quod ...
 ... accipiamus ...
 ... non ...
 ... nos ... o ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... nos ... o ... debemus ...
 ... cum ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0414

page title: III_F_6________19IWEX0205V.JPG
 
 ... deo ...
 ... b ...
 ... nos ... o ... pura ... confessione ...
 ... membra ... operire ... possunt ... conscienciam ...
 ... ornare ... o ... r ... nonpossunt ... possunt ... o ... t ... Nisi ... quod ... q ... maioris ... o ... est ...
 ... d ... dum ... membris ... b ... incedere ... r ...
 ... ambulare ...
 ... hominis ... prius ...
 ... tibi ...
 ... est ... corpus ... p ...
 ... b ... quod ...
 ... l ...
 ... cum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0415

page title: III_F_6________19IWEX0206R.JPG
 
 ... nos ...
 ... studeamus ...
 ... fecit ... ipse ... est ... deus ...
 ... Quia ... gaudia ... @patriae_patrie_cedille ... @caelestis_ce_cedille_leftif ... @aeterna_aet^~na ...
 ... bonis ...
 ... d ... deo ... maxime ...
 ... tempus ...
 ... cogitate ... @vitam_uita^~ ... @ampersand ...
 ... mala ...
 ... gaudia ...
 ... quando ...
 ... sua ...
 ... p ...
 ... sed ... cum ... gaudia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0416

page title: III_F_6________19IWEX0206V.JPG
 
 ... d ...
 ... p ...
 ... nobis ...
 ... nos ...
 ... E ...
 ... quod ... o ... nobis ...
 ... q ...
 ... p ... quod ... q ... o ...
 ... r ... cum ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0417

page title: III_F_6________19IWEX0207R.JPG
 
 ... regnabi ... r ...
 ... facere ...
 ... sed ...
 ... Reliqua ... q ... @cotidiana_co^ti-diana ...
 ... d ... sunt ...
 ... Qui ...
 ... dominica ... o ...
 ... nobis ...
 ... sua ... cum ...
 ... potest ...
 ... paucas ... quod ...
 ... habet ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0418

page title: III_F_6________19IWEX0207V.JPG
 
 ... potest ...
 ... non ...
 ... hoc ...
 ... nudus ...
 ... @vos_uos ...
 ... esse ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... quod ...
 ... contra ...
 ... e ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0419

page title: III_F_6________19IWEX0208R.JPG
 
 ... d ... l ... tam ...
 ... diaboli ...
 ... iam ...
 ... cum ...
 ... aut ... scandala ...
 ... ubi ...
 ... h ...
 ... b ... peccatis ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... corde ... d ...
 ... u ...
 ... erit ...
 ... nec ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0420

page title: III_F_6________19IWEX0208V.JPG
 
 ... @-tibus ... deus ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... Quando ...
 ... Q ... habet ...
 ... non ... h ...
 ... sum ...
 ... A ... Ante ... omnia ... sacerdotes ... o ... h ...
 ... male ...
 ... q ... suo ... o ...
 ... h ... hoc ...
 ... @N_as_n ...
 ... sua ... dente ... d ... bibat ... aut ...
 ... Q ... Eatus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0421

page title: III_F_6________19IWEX0209R.JPG
 
 ... d ...
 ... @p^~ ...
 ... aut ...
 ... hoc ... o ...
 ... @venerit_uenerit ...
 ... @venerit_uenerit ...
 ... corpus ...
 ... quod ... non ... solum ...
 ... ipse ...
 ... @permittere_p_crossed-mittere ... d ... dicens ... u ...
 ... p ...
 ... super ...
 ... peccatis ...
 ... o ... l ...
 ... o ... a ... potest ...
 ... u ... deus ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0422

page title: III_F_6________19IWEX0209V.JPG
 
 ... o ...
 ... firmo ... non ... contra ...
 ... sed ... nos ...
 ... h ... hoc ... nobis ...
 ... b ...
 ... malo ...
 ... non ...
 ... cogitare ... quando ... o ...
 ... @p^~ ...
 ... @vigilias_uigiliaf ...
 ... eos ... @volue_uolue ...
 ... habete ...
 ... @Haec_He-cedille-c ...
 ... h ...
 ... sciencia ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0423

page title: III_F_6________19IWEX0210R.JPG
 
 ... A ... T ... E ... F ...
 ... M ... P ... N ... M ... N ...
 ... N ... E ...
 ... d ... E ...
 ... @patrem_patre^~ ... @omnipotentem_omnipotente^~ ... creatorem ... r ...
 ... cum ... facta ... omnia ...
 ... @hominem_homine^~ ...
 ... o ...
 ... iam ...
 ... @domini_dni^~ ...
 ... tota ...
 ... sed ... @omnibus_omnib; ...
 ... nobis ...
 ... dei ... est ... deo ... e ... omnia ...
 ... nobis ... filius ... ut ... nos ...
 ... patre ... @ampersand ...
 ... dei ... cuius ...
 ... omnia ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0424

page title: III_F_6________19IWEX0210V.JPG
 
 ... ipse ...
 ... q ...
 ... l ... peccatorum ...
 ... @hominem_homine^~ ...
 ... bonam ... o ...
 ... quod ...
 ... optimus ...
 ... h ...
 ... terram ...
 ... pacis ...
 ... h ...
 ... cum ...
 ... q ... diligit ... g ...
 ... deus ... @fratres_fr^~s ...
 ... peccata ... h ...
 ... d ...
 ... Hoc ...
 ... furtum ...
 ... n ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0425

page title: III_F_6________19IWEX0211R.JPG
 
 ... h ... similia ... Quia ...
 ... qui ... cumque ... @vel_uel ... unum ... istis ... p ...
 ... @regnum_regnu^~ ... non ... @quia_q^a ...
 ... dicens ...
 ... errare ... adulteri ...
 ... neque ... maledici ...
 ... @regnum_regnu^~ ... p ... Et ... t ... nullus ... s ... plus ...
 ... rogat ... g ... b ... bibere ... b ... @quam_qua^~ ... oportet ... o ... quod ... tibi ...
 ... q ... @scrip- ...
 ... multum ... replebitur ...
 ... iniquitate ... Sed ... semper ... e ... bona ...
 ... Laborantibus ... b ... o ... ad ...
 ... @visitate_uifitate ...
 ... mortuos ...
 ... @pacem_pace^~ ... habete ... parentes ... r ...
 ... @proximos_pximos ... peregrinos ... g ... o ... recipite ...
 ... pedes ... @lavate_lauate ... Discordes ... D ...
 ... iam ... @revocate_reuocate ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0426

page title: III_F_6________19IWEX0211V.JPG
 
 ... quid ... q ... l ...
 ... non ... o ... nobis ... sed ... o ...
 ... Cum ...
 ... potest ...
 ... h ...
 ... tibi ... quod ...
 ... dederis ... d ... @nonsolum_nonsolu^~ ...
 ... sed ...
 ... @haec_he-cedille-c ...
 ... angelis ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... ipse ...
 ... dicamus ... s ...
 ... b ... G ... Gloria ... o ...
 ... G ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0427

page title: III_F_6________19IWEX0212R.JPG
 
 ... o ...
 ... fieri ...
 ... N ...
 ... T ... timore ... r ...
 ... d ... nomen ... o ... @p^~ ...
 ... moribus ...
 ... nos ... n ...
 ... o ... iam ...
 ... nobis ...
 ... studio ... d ... o ...
 ... diabolo ...
 ... non ... o ... r ...
 ... forti ...
 ... tam ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0428

page title: III_F_6________19IWEX0212V.JPG
 
 ... @vulnerati_uulnerati ...
 ... peccatorum ...
 ... b ...
 ... @cuiquae_cuique-cedille ... h ... huius ... u ... nemo ... o ...
 ... horam ... h ... o ... @vel_uel ... tempus ... @vocationis_uocationis ... @suae_sue_cedille ...
 ... unde ... nos ... o ... d ... dicens ... Vigilate ... g ...
 ... @itaquae_itaque_cedille ... quia ... diem ... d ... @horam_hora^~ ...
 ... g ... omnibus ... o ... est ... confessio ... necessaria ... q ... @quan- ...
 ... @-to ... magis ... g ... h ... his ... qui ... contra ...
 ... suos ...
 ... posse ...
 ... corporis ... o ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... Sic ...
 ... peccata ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0429

page title: III_F_6________19IWEX0213R.JPG
 
 ... tempus ...
 ... ipso ... non ...
 ... peccata ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... @fratres_fr^~s ...
 ... @p^~ ...
 ... usque ... tempus ...
 ... d ...
 ... tempus ... u ... magno ... g ... o ...
 ... Quia ...
 ... h ...
 ... u ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0430

page title: III_F_6________19IWEX0213V.JPG
 
 ... pauperibus ...
 ... summa ...
 ... dei ...
 ... @omnium_omniu^~ ... D ...
 ... tuis ...
 ... h ... p ...
 ... omnia ... que ... multa ...
 ... omnia ...
 ... diaboli ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0431

page title: III_F_6________19IWEX0214R.JPG
 
 ... h ... @vero_uero ...
 ... s ...
 ... Qua ... Q ...
 ... d ...
 ... @proximos_pximos ... non ...
 ... Quid ... d ... aliud ...
 ... d ... n ...
 ... @valde_ualde ...
 ... malum ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... d ...
 ... Et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0432

page title: III_F_6________19IWEX0214V.JPG
 
 ... quod ... Non ... o ...
 ... tam ...
 ... sed ... fieri ...
 ... quisque ...
 ... paciens ... e ... benignus ... g ... amans ... deum ... d ... diligens ...
 ... primum ... odiens ... o ... e ... quod ... q ... malum ... est ... t ... amplectens ...
 ... quod ... o ... d ... bonum ... o ...
 ... d ... p ... Nullus ...
 ... @quia_q^a ...
 ... que ... querit ... d ... deus ... e ... h ...
 ... quanta ... @voluntate_uoluntate ... quod ...
 ... Quid ... habet ... h ...
 ... sua ... d ... deus ... o ...
 ... magna ... g ...
 ... h ... hec ...
 ... b ... @bonam_bona^~ ...
 ... h ... homine ... o ... n ...
 ... d ... quod ... accepit ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0433

page title: III_F_6________19IWEX0215R.JPG
 
 ... horarum ... abhac ... hac ...
 ... sed ... @verbis_uerbif ...
 ... hoc ...
 ... E ... F ... E ...
 ... E ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... @ergo_g^o ...
 ... sed ... deus ...
 ... quisque ... q ... u ...
 ... aequalis ... est ... t ...
 ... h ...
 ... @vero_uero ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0434

page title: III_F_6________19IWEX0215V.JPG
 
 ... utro ... r ... k ...
 ... @v^~ ...
 ... @quae_que_cedille ...
 ... peccatis ... o ...
 ... d ...
 ... b ... d ...
 ... quod ...
 ... @vos_uos ...
 ... t ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0435

page title: III_F_6________19IWEX0216R.JPG
 
 ... ipse ... D ... @quia_q^a ...
 ... corde ... d ... @quia_qa^i ...
 ... h ...
 ... tumore ...
 ... nobis ... h ... forma ... formam ...
 ... b ... o ...
 ... n ...
 ... p ...
 ... F ...
 ... quos ... @vos_uos ...
 ... h ... hoc ... @haec_he-cedille-c ... @omnia_omia ... ut ...
 ... libera ... liberaret ... r ...
 ... n ... nobis ...
 ... debemus ...
 ... p ...
 ... ipsum ... sua ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0436

page title: III_F_6________19IWEX0216V.JPG
 
 ... ipse ...
 ... nomine ... o ... est ...
 ... membra ... @quae_que_cedille ...
 ... @vos_uos ...
 ... h ... humilis ...
 ... D ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0437

page title: III_F_6________19IWEX0217R.JPG
 
 ... nudos ...
 ... @visitate_uifitate ... h ...
 ... super ...
 ... diligat ... d ... m ...
 ... se ... ipsum ... sum ... Qui ... supra ... @dic- ...
 ... emendet ... d ...
 ... peccata ... @haec_he-cedille-c ...
 ... q ... @t_as_T ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0438

page title: III_F_6________19IWEX0217V.JPG
 
 ... B ... g ...
 ... q ...
 ... ipse ... ego ...
 ... certa ...
 ... cuius ... facit ...
 ... d ... diabolum ... d ... o ...
 ... mittere ...
 ... d ...
 ... que ...
 ... h ... oculos ...
 ... p ...
 ... mundi ...
 ... ubi ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0439

page title: III_F_6________19IWEX0218R.JPG
 
 ... n ...
 ... tenebris ... gaudium ...
 ... ubi ... @vita_uita ...
 ... d ... habet ...
 ... dei ... non ... habet ...
 ... o ... @vero_uero ...
 ... incerta ...
 ... plena ... labore ...
 ... tempus ...
 ... non ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0440

page title: III_F_6________19IWEX0218V.JPG
 
 ... homo ...
 ... bonum ...
 ... stare ...
 ... sua ...
 ... sed ...
 ... cum ...
 ... tibi ...
 ... facere ...
 ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0441

page title: III_F_6________19IWEX0219R.JPG
 
 ... r ...
 ... D ...
 ... sua ...
 ... sua ... suam ...
 ... p ... o ...
 ... Q ... Quid ... Q ... d ...
 ... p ...
 ... qui ... o ... possidet ...
 ... potest ... Qui ... h ... hic ...
 ... hic ...
 ... h ... hic ... h ...
 ... h ...
 ... h ... hic ... h ...
 ... hic ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0442

page title: III_F_6________19IWEX0219V.JPG
 
 ... aut ...
 ... potest ... hic ...
 ... @vestra_uestra ...
 ... mundo ... diligit ... t ...
 ... est ... sunt ...
 ... mundo ... o ...
 ... Non ... debemus ... e ...
 ... A ...
 ... h ...
 ... habet ...
 ... tenere ... h ... hoc ... gaudio ...
 ... ipse ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0443

page title: III_F_6________19IWEX0220R.JPG
 
 ... regnat ... r ... g ...
 ... M ...
 ... o ... N ...
 ... illis ... nobis ...
 ... p ...
 ... bellorum ... o ... r ...
 ... suos ... suo ... o ... eos ... @terro- ...
 ... nobis ...
 ... h ... hoc ...
 ... melioramus ... o ... @vicia_uicia ...
 ... B ...
 ... ipso ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0444

page title: III_F_6________19IWEX0220V.JPG
 
 ... post ... ipsa ...
 ... suscepit ... t ... D ... De ... e ...
 ... @regnum_regnu^~ ...
 ... B ...
 ... nobis ... p ...
 ... d ...
 ... nos ...
 ... eos ...
 ... agamus ...
 ... ipse ... nos ... peccatis ...
 ... cum ...
 ... R ...
 ... N ...
 ... N ...
 ... altaris ... alta ...
 ... debemus ... d ... nobis ...
 ... sibi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0445

page title: III_F_6________19IWEX0221R.JPG
 
 ... nobis ... b ...
 ... dicens ... d ...
 ... @p^~ ...
 ... genus ... g ... s ...
 ... germinabit ... tibi ...
 ... sed ...
 ... h ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0446

page title: III_F_6________19IWEX0221V.JPG
 
 ... parte ... r ... q ...
 ... portas ... p ...
 ... rex ...
 ... b ...
 ... @ampersand ...
 ... eam ... non ... o ...
 ... d ...
 ... @diabolicae_diabolice_cedille ...
 ... @p^~ ... non ... possunt ... p ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0447

page title: III_F_6________19IWEX0222R.JPG
 
 ... peccata ... p ... @quae_que_cedille ...
 ... usque ... o ...
 ... solum ...
 ... corde ... d ... o ... portas ... o ...
 ... h ... ubi ...
 ... @patrem_patre^~ ...
 ... A ...
 ... E ...
 ... @vobis_uobis ...
 ... qui ...
 ... o ...
 ... facit ... Hoc ...
 ... nobis ...
 ... habere ...
 ... dei ... corde ... d ...
 ... huius ...
 ... S ... Sic ... dei ...
 ... quod ... habitat ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0448

page title: III_F_6________19IWEX0222V.JPG
 
 ... magnam ...
 ... quod ... H ...
 ... diabolo ... d ... aperta ...
 ... ut ...
 ... simus ... h ... intrare ...
 ... corpus ...
 ... accipere ...
 ... h ...
 ... debemus ... @s_or_f ...
 ... diligere ... g ... d ... quid ...
 ... @apostolus_apoftoluf ...
 ... h ... malum ... malo ...
 ... male ... sed ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0449

page title: III_F_6________19IWEX0223R.JPG
 
 ... b ...
 ... non ...
 ... et ... ipse ...
 ... facere ...
 ... et ...
 ... et ... hodie ...
 ... plere ...
 ... det ...
 ... nos ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0450

page title: III_F_6________19IWEX0223V.JPG
 
 ... filio ...
 ... @valde_ualde ...
 ... sua ...
 ... @possumus_possum^s ...
 ... sorores ... facere ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0451

page title: III_F_6________19IWEX0224R.JPG
 
 ... @Beatus_Beat^s ...
 ... magna ...
 ... n ...
 ... Homo ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... hoc ... quod ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0452

page title: III_F_6________19IWEX0224V.JPG
 
 ... @valeat_ualeat ...
 ... peccata ...
 ... peccata ... oculos ...
 ... ille ... @verus_ueruf ...
 ... et ...
 ... quia ...
 ... c ... d ...
 ... Credo ...
 ... ut ...
 ... Credo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0453

page title: III_F_6________19IWEX0225R.JPG
 
 ... malis ... Credo ... bene ... et ...
 ... @p_dagger ... male ...
 ... l ... est ...
 ... q ...
 ... d ...
 ... dicat ...
 ... @Unde_Vnde ...
 ... corde ... r ... d ...
 ... R ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0454

page title: III_F_6________19IWEX0225V.JPG
 
 ... aut ...
 ... aut ...
 ... nisi ... et ...
 ... @nisi_n^i ...
 ... @puram_pura^~ ...
 ... et ...
 ... faciet ...
 ... clamant ...
 ... hodie ...
 ... modo ...
 ... doceant ... o ... eos ...
 ... seu ... @vel_uel ... simul ...
 ... et ...
 ... penitencia ... sua ... possint ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0455

page title: III_F_6________19IWEX0226R.JPG
 
 ... facere ...
 ... deo ... d ...
 ... et ... erat ... dicimus ...
 ... aut ...
 ... facere ... r ...
 ... hoc ... pecunia ...
 ... @volue_uolue ...
 ... nobis ...
 ... @vero_uero ...
 ... g ...
 ... felix ...
 ... hec ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0456

page title: III_F_6________19IWEX0226V.JPG
 
 ... causa ... simul ...
 ... et ...
 ... et ... magna ...
 ... erat ...
 ... sinistra ...
 ... est ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0457

page title: III_F_6________19IWEX0227R.JPG
 
 ... hic ... filius ...
 ... hodie ...
 ... peccata ... die ...
 ... nos ...
 ... suos ...
 ... hac ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0458

page title: III_F_6________19IWEX0227V.JPG
 
 ... est ...
 ... informa ... forma ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0459

page title: III_F_6________19IWEX0228R.JPG
 
 ... Tunc ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... ubi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0460

page title: III_F_6________19IWEX0228V.JPG
 
 ... n ...
 ... ubi ... b ... luminis ...
 ... ubi ...
 ... ubi ...
 ... Ubi ... U ...
 ... ubi ...
 ... dulcis ... @vita_uita ...
 ... morte ...
 ... S ...
 ... post ...
 ... @sine_fine ... Carmen ...
 ... sua ...
 ... D ...
 ... V ... s ... g ...
 ... Primo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0461

page title: III_F_6________19IWEX0229R.JPG
 
 ... die ...
 ... et ... magna ... g ...
 ... et ...
 ... et ...
 ... una ... alia ...
 ... alia ...
 ... magna ... g ... et ... siccitate ...
 ... facere ...
 ... t ...
 ... et ... facere ...
 ... et ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0462

page title: III_F_6________19IWEX0229V.JPG
 
 ... misit ...
 ... d ... et ...
 ... homines ...
 ... D ... ipse ...
 ... d ...
 ... Tunc ...
 ... c ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0463

page title: III_F_6________19IWEX0230R.JPG
 
 ... D ...
 ... @haec_he-cedille-c ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0464

page title: III_F_6________19IWEX0230V.JPG
 
 ... H ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0465

page title: III_F_6________19IWEX0231R.JPG
 
 ... ab ... lex ...
 ... ut ...
 ... erat ... ut ...
 ... d ...
 ... primo ...
 ... @suis_fuis ...
 ... ex ...
 ... homo ... mea ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0466

page title: III_F_6________19IWEX0231V.JPG
 
 ... sacra ...
 ... q ...
 ... s ...
 ... q ...
 ... @expletionem_expletione^~ ...
 ... non ...
 ... non ... e ...
 ... debent ...
 ... @fidelibus_fidelib; ... dei ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0467

page title: III_F_6________19IWEX0232R.JPG
 
 ... ex ...
 ... q ...
 ... @partem_parte^~ ...
 ... q ... o ...
 ... ab ...
 ... Q ... B ...
 ... o ...
 ... e ...
 ... q ...
 ... Mulier ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0468

page title: III_F_6________19IWEX0232V.JPG
 
 ... V ...
 ... Mulier ... si ... @cum_cu~ ... muliere ... e ... fornicata ... fuerit ...
 ... Sic ... S ... @quae_que_cedille ... q ... miscet ... ut ...
 ... t ...
 ... Q ... d ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... Qui ... u ...
 ... e ...
 ... habet ...
 ... fuerit ...
 ... v ...
 ... debet ...
 ... p ... fuerit ...
 ... v ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0469

page title: III_F_6________19IWEX0233R.JPG
 
 ... erit ...
 ... i ...
 ... o ...
 ... mulier ...
 ... utro ...
 ... o ... c ... l ...
 ... o ...
 ... q ...
 ... q ... o ...
 ... o ... q ...
 ... @atque_atq; ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0470

page title: III_F_6________19IWEX0233V.JPG
 
 ... fuerit ...
 ... quis ... q ...
 ... hoc ... x ...
 ... q ...
 ... n ...
 ... fuerit ... @proximos_pximos ... dies ... ut ... supra ...
 ... P ... causa ...
 ... posset ...
 ... ut ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0471

page title: III_F_6________19IWEX0234R.JPG
 
 ... c ...
 ... c ...
 ... corporis ...
 ... ubi ... corpus ...
 ... ut ...
 ... @Corpus_Corp^s ...
 ... b ...
 ... homines ...
 ... alia ... die ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0472

page title: III_F_6________19IWEX0234V.JPG
 
 ... d ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0473

page title: III_F_6________19IWEX0235R.JPG
 
 ... q ...
 ... erit ...
 ... @vero_uero ...
 ... r ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0474

page title: III_F_6________19IWEX0235V.JPG
 
 ... aliud ... @per_p- ...
 ... q ... p ...
 ... ab ... calice ...
 ... ab ...
 ... @super_sup ...
 ... causa ...
 ... n ... causa ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... @hominem_homine^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0475

page title: III_F_6________19IWEX0236R.JPG
 
 ... potest ...
 ... Q ... B ...
 ... aut ...
 ... erit ...
 ... erat ... t ...
 ... gaudio ...
 ... q ...
 ... nihil ...
 ... @per_p- ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0476

page title: III_F_6________19IWEX0236V.JPG
 
 ... n ... non ... ceteris ...
 ... @vos_uos ...
 ... p ...
 ... p ...
 ... d ... animal ... a ...
 ... q ...
 ... animal ... anima ... l ...
 ... mundo ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0477

page title: III_F_6________19IWEX0237R.JPG
 
 ... hoc ...
 ... quo ...
 ... @hominibus_hominib; ...
 ... anima ...
 ... Q ...
 ... fornica ...
 ... ipse ...
 ... @mortuorum_mortuoru^~ ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0478

page title: III_F_6________19IWEX0237V.JPG
 
 ... r ... d ...
 ... r ...
 ... @sum_su^~ ... ubi ...
 ... possunt ... erit ...
 ... aliquos ...
 ... usus ... ut ...
 ... q ...
 ... q ...
 ... sacerdos ...
 ... Sic ... S ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0479

page title: III_F_6________19IWEX0238R.JPG
 
 ... fecerit ...
 ... corporis ...
 ... possunt ... o ...
 ... magna ... g ...
 ... q ...
 ... v ...
 ... B ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0480

page title: III_F_6________19IWEX0238V.JPG
 
 ... G ...
 ... quid ...
 ... @vel_uel ... v ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0481

page title: III_F_6________19IWEX0239R.JPG
 
 ... k ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0482

page title: III_F_6________19IWEX0239V.JPG
 
 ... hoc ... corpore ...
 ... corde ...
 ... accipere ...
 ... @voluntati_uoluntati ...
 ... @N_as_n ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0483

page title: III_F_6________19IWEX0240R.JPG
 
 ... mala ...
 ... uxori ...
 ... De ...
 ... hoc ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0484

page title: III_F_6________19IWEX0240V.JPG
 
 ... nominis ...
 ... @spiritus_spu^~ ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0485

page title: III_F_6________19IWEX0241R.JPG
 
 ... q ... fides ...
 ... q ...
 ... @valde_ualde ... p ...
 ... q ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0486

page title: III_F_6________19IWEX0241V.JPG
 
 ... q ...
 ... d ...
 ... o ...
 ... @vero_uero ...
 ... dies ...
 ... Sic ... S ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0487

page title: III_F_6________19IWEX0242R.JPG
 
 ... seu ...
 ... r ...
 ... d ... g ...
 ... @vero_uero ... quando ... q ... apalatio ... @vel_uel ...
 ... a ... d ... domo ... fuerit ... ab ... gene ...
 ... R ... Relique ...
 ... Martini ...
 ... exercere ... x ... e ... r ...
 ... potest ...
 ... sed ...
 ... @vero_uero ... e ...
 ... suos ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0488

page title: III_F_6________19IWEX0242V.JPG
 
 ... d ...
 ... q ... primo ...
 ... r ... @voluntatem_uoluntate^~ ...
 ... nocte ... Et ... quod ...
 ... deo ...
 ... ego ...
 ... nisi ... q ...
 ... auctoritatis ... dei ...
 ... o ... c ...
 ... q ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0489

page title: III_F_6________19IWEX0243R.JPG
 
 ... e ... @quan- ...
 ... p ... e ...
 ... dei ...
 ... q ...
 ... r ...
 ... n ...
 ... o ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0490

page title: III_F_6________19IWEX0243V.JPG
 
 ... P ...
 ... d ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0491

page title: III_F_6________19IWEX0244R.JPG
 
 ... processione ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0492

page title: III_F_6________19IWEX0244V.JPG
 
 ... quo ...
 ... b ...
 ... quid ...
 ... palmas ... @qui_q^i ...
 ... populi ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0493

page title: III_F_6________19IWEX0245R.JPG
 
 ... sua ...
 ... fiebant ...
 ... vexat ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0494

page title: III_F_6________19IWEX0245V.JPG
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0495

page title: III_F_6________19IWEX0246R.JPG
 
 ... Johanis ...
 ... Ratitas ...
 ... compoto ... grossieri ... subtilio ...
 ... libro ...
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0496

page title: III_F_6________19IWEX0246V.JPG
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0497

page title: III_F_6________19IWEXF001R.JPG
 
============================================================
NKCR III F 6    19IW 0498

page title: III_F_6________19IWEXF001V.JPG
 
============================================================