GeldArch-rekeningen-1425

 1. [voorkaft] Pro Domino 1424-1425 Computatio ...
 2. Opboiren
 3. Garderen
 4. Epe
 5. Opboiren
 6. Arnhem
 7. Dorst
 8. Zutphen
 9. Item sondaghes Cantate niet
 10. Item sondages op Belaken Pinxter ende maendages niet
 11. Item sondages post Nativitas Sancti Johannis (baster) Baptista
 12. Dyt is opbueren Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van
 13. Item soe hebben dese vurgescreven ampten tArnhem ende ten Rosendale gevoert
 14. Item avermytz Reyner in den Bongert ende Johan Buystelman verkoft van
 15. Item noch heefft die rentmeister ontfangen van enen thienden geheiten
 16. Dyt is uytegeven Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van-
 17. Item soe sijn in mijns genedigen heren ende vrouwen koeckenboick vernodert bynnen der tijt
 18. Wyntercleydinge
 19. Item ...
 20. ... genedige vrouwe uytgelacht en @LETTERDEEL gelijck_die @partes dair_aff ...

Monk_Contents - Thu Nov 23 10:20:07 CET 2017