GV-Appingedam_8149

 1. Verslag over den gemeente Appingedam over 1851.
 2. [leeg]
 3. 2 [L] Afschrift. Verslag van den toestand der gemeente Appingedam over 1851, door Burgemeester en Wethouderen aan den Raad dier gemeente gedaan, ...
 4. 3 [L] Personen behoorende tot de Land- en Zeemagt ...
 5. 4
 6. 5 [L] alinea der kieswet van den 4 July 1850 ...
 7. ... Vergadering zijn 8 85 ...
 8. ... Mulder aarde @LIJN_DIAGONAAL Houwing @LIJN_DIAGONAAL ...
 9. ... @LIJN_DIAGONAAL Jacobus Veldwachter Boer 1851 ...
 10. ... 9 en eene wekelijksche_Markt Markt vrijdom van accijns ...
 11. ... de Organisatie daarbij Raad ...
 12. ... 8 uit registers ...
 13. ... op de 22 1831 8 komen ...
 14. ... 1851 slechts opgebragt 6 f_3500.= 5 50 ...
 15. ... 13 3 33 3 ...
 16. ... 35 Lantaarnen 50 5 50 ...
 17. ... beleening Gemeente zijner Maart 3 ...
 18. ... welke Raad 75 @Hoofdstuk_V op ...
 19. ... de Ingezetenen geene bij ...
 20. ... 19 mede een voetpad geleijd vanaf_den vanaf den Heilig ...
 21. ... @LIJN_DIAGONAAL 3 @LIJN_DIAGONAAL Loteling stand Zamen ...
 22. ... @Hoofdstuk Gemeente @Hoofdstuk_IX @Onderwijs @Scholen welke kwart ...
 23. ... 1851 8 5 hebben twee ...
 24. ... Gemeente die en niet als ...
 25. ... kerkelijke gereed Armoe gemaakt de 18 ...
 26. ... 5 Oude begrafenis 55 ...
 27. ... op niet @PAPIER_RAND_LINKS niet durende als ...
 28. ... waren klaver en van_de van 0 ...
 29. ... van 1851 5 Haarlem die Knollen ...
 30. ... boomgaarden in niet Zoowel de ...
 31. ... geene de zich de @Hoofdstuk @Hoofdstuk_XIII ...
 32. ... die_dan Gemeente of de deze Gemeente ...
 33. ... binnenlandschen handel aan ...
 34. ... buitenlands niet bij zijn twee binnenvaart twee ...
 35. ... varen weder twee ...
 36. ... belasting bakker uit Burgemeester 18 2 Wethouderen ...
 37. [no page title]
 38. ... Uitvoerig van_den Gemeente meester 8 ...
 39. ... Gemeente van_het het of het ...
 40. ... een dag @Hoofdstuk_II II @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 41. ... Henricus Nienhuis @V_callig ...
 42. ... wachter bij Schuurman Janna is ...
 43. ... Gasthuis is voogden Bouw ...
 44. ... jare 18 geplaatst met bladen laden ...
 45. ... @Begraafplaatsen A Gemeente ...
 46. ... IV @Gewone het overschot hot ...
 47. ... op als van_de bij ...
 48. ... 18 Gebouwen 8 35 ...
 49. ... Aandeel het van_den van ...
 50. ... koop Oude 30 0 van_de 5 Uitgaven ...
 51. ... school met nog vier school schoollocalen voor het lag ...
 52. ... is van_de met landen aan_de ...
 53. ... zijn over_de vaarten voor is het ...
 54. ... @Nationale_Militie @Nationale Nationale jare is personen ...
 55. ... 2 Korporaals @Hoofdstuk_VIII @Kerkelijke_Zaken Er best bestaan ...
 56. ... van_de Het Op @PAPIER_RAND_RECHTS lagere_school school A g ...
 57. ... m z zij zijn 18 ...
 58. ... deze Gemeente tellingen hebben niet ...
 59. ... @PAPIER_BOVENRAND het g ...
 60. ... Gemeente zich strikte plaatselijke plaats ...
 61. ... @PAPIER_BOVENRAND bestaan is Gemeente twee koperen ...
 62. ... goede resultaten oplevert De gezondheidstoestand en het ...
 63. ... op hazen was vooral in het laatst van ...
 64. ... ters worden hoogst nadeelig voor den staat der scherij gehouden ...
 65. ... is alhier geen betekenis met ...
 66. ... sitatie van de winkels de maten den Arrondissements IJker herijkt ...
 67. ... en winst voor_den voor den bakker bak in verhouding tot ...
 68. [no page title]
 69. ... @Hoofdstuk_I bevolken Jaar 5 53 Vermeerdering in ...
 70. ... Gevangenen December 185 5 53 3 ...
 71. ... @Hoofdstuk_II @Hoofdstuk @Hoofdstuk_II Kiezers Gemeente Generaal Tweede ...
 72. ... 5 van welke 2 welke welk de bevonden ...
 73. ... Burgemeester Bedienden Boele der k Niedaar ...
 74. ... 8 53 5 welke 5 53 85 53 ...
 75. ... @Hoofdstuk_III staan Gubernator wegens Koninklijke aan ...
 76. ... van Marsum 5 van Gemeente zijn ...
 77. ... 3 bij ieder 8 Gemeente ...
 78. ... ven van in @PAPIER_RAND_LINKS @Begraafplaatsen bevat ...
 79. ... kerk 18 5 53 @LIJN_DIAGONAAL gebleken door_de ...
 80. [leeg]
 81. ... 5 voor als Gemeente 53 wordt ...
 82. ... Honden voor_het 5 50 5 ...
 83. ... 18 5 Staat van boek dubbelen 5 50 ...
 84. ... plaatsen @Brandweer @Brand @Brandweer en ...
 85. ... van @Gemeente_Schulden ...
 86. ... 5 3 00 in Maatschappij ...
 87. [leeg]
 88. [no page title]
 89. ... @Hoofdstuk_V School 3 bij pachten ...
 90. ... in 1853 53 wederom nieuw straat opgenomen ...
 91. ... 5 kunnen zijn D Hervormde S ...
 92. ... worden onderhouden aan @Havens ...
 93. ... Gemeente @Hoofdstuk_VI @Medische Politie en ...
 94. [no page title]
 95. ... @Hoofdstuk_VII ...
 96. [no page title]
 97. [no page title]
 98. [leeg]
 99. ... Gemeente @Hoofdstuk_VIII @Hoofdstuk_XIII @Hoofdstuk_VIII @Kerkelijke_Zaken ...
 100. [no page title]
 101. ... @Hoofdstuk_IX ...
 102. ... School 0 het 5 53 ...
 103. ... benoemd Staat ...
 104. [leeg]
 105. ... 53 Hoofdstuk_X te g ...
 106. ... gunstig handen in is b g 53 hebben ...
 107. ... bestaan is Gemeente 3 1 ...
 108. [leeg]
 109. ... 53 3 @Hoofdstuk_XI twee van ...
 110. ... @POTLOOD_BLADZ_33 de veelal twee g ...
 111. ... tot een ongelukken en rampen van eenig belang wel ...
 112. ... van 53 3 het ...
 113. ... 53 @Hoofdstuk_XII Koop leg g 7 g ...
 114. ... tot Augustus 1 853 53 al ...
 115. ... 15 5 1 beneden g ...
 116. ... 6 tot @PAPIER_RAND_LINKS @DRUKLETTERS_GARST ...
 117. ... @DRUKLETTERS_der ...
 118. ... 6 tot Koophandel_en_Zeevaart zonder @Tentoonstellingen 4 ...
 119. ... bouw 8 85 15 5 9 ...
 120. ... @PAPIER_RAND_LINKS aan bloemen @Boom wordt g @Houtteeld ...
 121. ... 8 5 53 Ruinen 4 Gemeente 17 ...
 122. [no page title]
 123. ... 1853 duiven behooren bunsings 53 ...
 124. ... @Visscherij Deze is een_punt liefhebberij als een middel bestaan ...
 125. [no page title]
 126. [no page title]
 127. ... @Ambachts @en @Fabrijknijverheid November als werkzaam 5 6 ...
 128. ... Knechten 6 0 ieder tot 50 ...
 129. [no page title]
 130. [leeg]
 131. ... Hoofd Augustus is m Oostzee ...
 132. ... 7 welke twee ...
 133. [leeg]
 134. [no page title]
 135. ... Gemeente 53 verband te b ...
 136. ... bepaalde twee bezwaar leveren schuiten van 8 ...
 137. [no page title]
 138. [no page title]
 139. [leeg]
 140. ... de Gemeente 3 Totaal op ...
 141. ... gegeven het aanhoudende in Gemeente verbaal het betaald ...
 142. ... 5 Kieswet 5 Raad geene z aan heeft ...
 143. ... k Pieter vrouw Raad January 5 55 ...
 144. ... Notulen Bestuur van A A. ...
 145. ... is den_Jare behooren bevolken op @Begraafplaats @Begraafplaatsen ...
 146. ... 15 die g aan van de den ...
 147. ... meer verbruik 35 50 op ...
 148. ... op 150 15 Secretarie 5 50. ...
 149. ... 5 25 5 op ...
 150. ... @Brandweer @Brand @Brandweer kosten en 3 ...
 151. ... standen ter_zake van 35 ...
 152. ... 50 5 50 @Onvoorziene_Uitgaven 2 ...
 153. ... grond 5 7 en hetwelk 5 55 ...
 154. ... kwart daarvan 5 staande 5 55 ...
 155. ... @Havens Gemeente @Hoofdstuk_VI ...
 156. ... van @Hoofdstuk_VII 5 Man geen totaal ...
 157. ... 33 @Hoofdstuk_VIII of zijn zoover @Hoofdstuk_IX ...
 158. ... Totaal 50 totaal de ...
 159. ... alhier de 35 Nijverheid Leden 5 in een ...
 160. ... 55 de bedeeld de deel ...
 161. ... zijn Zuiger 55 zijn aangewezen ...
 162. ... @Hoofdstuk_XII @Algemeene ...
 163. ... meer eene in z in gehoord de ...
 164. ... bokken 50 worden der Vermits in ...
 165. ... @Hoofdstuk_XIII gevonden ...
 166. ... Gemeente het 54 Getal 5 a ...
 167. [no page title]
 168. [no page title]
 169. ... a @LIJN_DIAGONAAL ...
 170. [no page title]
 171. [no page title]
 172. ... voordeelen in op genieten ...
 173. [no page title]
 174. ... @DRUKLETTERS_der @LIJN_DIAGONAAL ...
 175. ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 176. ... zijn @Hoofdstuk_XV Ambachten in @PAPIER_MIDDENVOUW ...
 177. ... zijn zich B zijn Gemeente @Hoofdstuk_XV ...
 178. ... op @Hoofdstuk_XVI ...
 179. ... @Broodzetting Raad eenige @PAPIER_RAND_LINKS ...
 180. ... 1 5 8 van 1 ...
 181. [leeg]
 182. ... 185 55 5 Raad ...
 183. ... 5 Omtrent de zijn bijgehouden in op houd ...
 184. [leeg]
 185. [leeg]
 186. ... @Hoofdstuk_II 55 5 55 @PAPIER_RAND_RECHTS 5 ...
 187. [no page title]
 188. ... begraaf zijn af 855 55 het ...
 189. [no page title]
 190. ... @Hoofdstuk_III @Begraafplaats zijn ...
 191. ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 192. ... @Hoofdstuk @Geldmiddelen grond 8 5 ...
 193. ... baten te Gemeente I. I ...
 194. ... 5 bij @LIJN_DIAGONAAL 25 Registers van Kadaster ...
 195. ... van 5 500 voor 5 ...
 196. ... Subsidie aan @Hoofdstuk_VI 00 5 320 5 ...
 197. ... het_belang van en 5 van 55 5 ...
 198. ... Hoofdstuk I Afd IV Art 1 Hoofdstuk II ...
 199. [no page title]
 200. ... is van dus of te 185 8 55 ...
 201. ... 185 85 zijn Ongeveer 500 Kanalen z bezwaren ...
 202. [leeg]
 203. [leeg]
 204. ... @Hoofdstuk_VI z @PAPIER_RAND_RECHTS genomen ...
 205. [leeg]
 206. ... @Hoofdstuk_VII Nationale aan van 185 8 85 ...
 207. 19
 208. [leeg]
 209. [leeg]
 210. ... dienst of leg ...
 211. ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 212. ... 5 55 5 ...
 213. ... de zijn De n School 8 houden ...
 214. [no page title]
 215. [no page title]
 216. ... @Hoofdstuk_X @Hoofdstuk van 28 185 bij ...
 217. ... Gemeente de eene welke de den 8 ...
 218. ... aan hebben in het Weldadigheid 2 ...
 219. ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
 220. ... @Hoofdstuk_XI de daden worden ...
 221. ... der Staat op Gemeente gevonden 55 ...
 222. [no page title]
 223. ... @PAPIER_GEBINARISEERD @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 224. ... koopen toe 8 0 februarij zoodat aan ...
 225. ... g van_de van op werk zoodat Z zoodat bij ...
 226. ... uit van 5 55 5 betrekking ...
 227. ... verbetering de mits in het de 5 19 ...
 228. ... @Hoofdstuk_XIII @Hoofdstuk @Hoofdstuk_XIII Gemeente gevonden worden Z ...
 229. [no page title]
 230. ... Schaal dreven de en 3 goeden ...
 231. ... @PAPIER_GEBINARISEERD @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 232. ... 5 55 @LIJN_DIAGONAAL ...
 233. ... 55 5 18 @LIJN_DIAGONAAL 3 @LIJN_DIAGONAAL ...
 234. ... @LIJN_DIAGONAAL de @LIJN_DIAGONAAL ...
 235. ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 236. ... geene Hannover in 3 ...
 237. ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 238. ... van Stoom op het hoedanig ...
 239. ... d 185 8 85 56 5 ...

Monk_Contents - Thu Nov 23 10:19:58 CET 2017